Page 1

Sommer-Melbu 4.-12. juli 2014

Kunsten, livet og nasjonen


www.sommermelbu.no

En tid for alt Det er en tid for alt. Karl Ove Knausgård har sin fremstilling, Bibelen har sin. Begge vier englene oppmerksomhet. Jeg vil gjerne bruke denne anledning ved i all enkelthet å si på min måte; ”En tid for å planlegge, en tid for å skape, en tid for å feire og en tid for å takke”. Dette er også enden på arbeidssyklusen for styret i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap. Og for alt dette som ytes, for at alle kan nyte, er det Takken som er styreleders ærbødige og takknemlige oppgave. Til alle de lokale og tilreisende englene.

Siden siste Sommer-Melbu, -med feiring av Akademiets 25-års jubileum, har vi planlagt og produsert i snart ett år, og vi står nu foran levering og feiring, og derfor en stor; Takk for alt! Ingen dramatikk, -det blir ikke slutt med dette! Bare en understrekning av at et krevende og givende arbeidsår ligger igjen bak oss, og en forrykende Sommer-Melbu uke, ligger nu like foran oss. En uke hvor alt som er forberedt, skal gjennomføres som en av regionens største dugnadsinnsatser og derved en manifestasjon av frivilligarbeid. Imidlertid er det slik at en stor og

Internett: www.sommermelbu.no www.nordland-akademi.no

Produksjon: Produksjon ved Nordland Akademi. Tekster er skrevet av Nordland Akademis sekretariat og de respektive aktører. Styret i Nordland Akademi, fagkomiteene og Festivalkomiteen har jobbet fram årets Sommer-Melbu program. De fleste bilder er tatt av Johan Breines, Odd Johan Forsnes, Ragne Kari Aronsen og Sigrid Bjorbekkmo. Vi takker for alt innsendt materiale. Forside: Christian Skagen Layout: Ragne Kari Aronsen Trykk: K. Nordahls trykkeri AS

2

Kåre-Bjørn Kongsnes Styreleder, Nordland Akademi

Det er naturlig nok Grunnlovsjubileet som er en rød tråd gjennom årets Sommer-Melbu. Nok en gang klarer arrangørene å lage et spennende og aktuelt program. Årets tema er Kunsten, livet og nasjonen. Norge feirer i år at det er 200 år siden Norges grunnlov ble vedtatt 17. mai på Eidsvoll. Grunnlaget ble lagt for Norge som et selvstendig land. Gjennom 2014 har vi mange arrangement som nettopp bygger opp under Norge som egen nasjon. Litteraturseminaret som har tittelen» Å dikte Norge - litteraturens betydning for nasjonsbyggingen», høres spennende ut, og dit kommer bl.a. Edvard Hoem. Under Hageselskapet holdes minnemarkering over Lars Andreas Larssen som dessverre gikk bort i vinter, men som i høyeste grad har bidratt med å sette Sommer-Melbu

Hvor får du billetter? Billetter til de fleste arrangementer fås på www.vesteralenkulturhus. no fra medio juni. (Kr 20 i bill.avg.) Telefonbestilling billetter og åpen billettautomat i Hurtigrutens Hus ons-fre-søn 16 - 22: Tlf 76 16 40 29 Påmelding til alle kurs og Jekteturer: Melbukontoret Billetter til seminar og konserter selges også ved inngangen.

Overnatting: Melbu hotell, tlf. 76 16 00 00

Til dere alle; Nyt Sommer-Melbu 2014 og kom sterkt tilbake med ideer og planer for neste år!

Velkommen

Praktisk informasjon

Festivalkontor: Melbukontoret, Chr. Frederiksens gt. 22 Tlf. 76 15 77 66 epost@nordland-akademi.no

omfattende produksjon som dette er, den må ledes. Derfor takker jeg daglig leder og sekretariatet, medlemmer i Råd og Styre for innsats for det overordnede planarbeide og mest av alt; De forskjellige av Akademiets fagkomiteer som har hatt ansvar innen bla; Litteratur, Filosofi, Musikk, Kunst, Samfunnsfag/Stedsutvikling og sist men ikke minst; Festivalkomiteen som med sitt program sørger for at det hele henger sammen og kan gjennomføres med stil og trivsel, festivalen til ende.

Vi takker...

på kartet. Sommer-Melbu har også vært flink til å sette barna i fokus. I år arrangeres Barnas dag med De unges tenketank, forestilling med Dag Kajander og Barnecruise med Jekta, det skal også være Eventyrsti og Musikkworkshop. Alf Prøysen ville blitt hundre år i år, og dette markeres under Johan Moes kveld. Det er bare å slå fast at også i år skapes gode møteplasser for diskusjoner og kulturelt påfyll. Et aktivt lokalsamfunn bretter opp ermene, sammen med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, og vi får alle delta i en fantastisk folkefest i juli. Tusen takk for all frivillig innsats som ligger bak, takk til gode arrangører og til publikum. Kos dere, og få en skikkelig vitamininnsprøyting i noen hektiske dager på Melbu. Med vennlig hilsen Kjell Børge Freiberg ordfører

Kart over Melbu


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Med frihet til å velge Tenk så heldige vi er i dette landet at vi har frihet til å velge. Frihet er et privilegium og et ansvar. Mange av Vesterålens innbyggere vet dette så alt for godt, både de som har bodd her lenge og de som er helt nye. La oss ikke ta valgfriheten vår for gitt. Den er en gave. En helt annen gave fra oss til deg er dette fantastiske - nå håndfaste - festivalprogrammet. Årets tema for Sommer-Melbu er Kunsten, livet og nasjonen. Temaet henspeiler på Grunnlovsjubileet 1814-2014. Det vil du også se tydelig gjennom flere av arrangementene som våre frivillige komitemedlemmer har jobbet med i månedsvis. Selv om vi har lagt vaiende flagg og 17. mai bak oss for i år, er det mye igjen å feire og reflektere over. På litteraturseminaret vil du møte historien om landet vårt gjennom norske sangskatter, og store fortellere, men også få sjansen til

å se Norge utenfra gjennom den som skal til for at de unge vil internasjonale Hamsun-forsker, bo i Vesterålen, må du ta turen tsjekkiske Martin Humpal. Han har innom Stedsseminaret 10. juli. en helt annen historie å fortelle. Det Er du interessert i siste nytt fra samme gjelder The Stitch Project; Barentsregionen, er foredrag med Kom innom Felleslageret 4. - 6. Arne O. Holm noe for deg. Vi har juli, ta del i den åpne dialogen som noe for alle, så ta deg tid til å lese utspiller seg festivalavisen, her over bordet, finner du mange tilrettelagt av godbiter, noen helt fire kunstnere, åpenlyse, andre Selv om vi har lagt der det det mer skjulte. vaiende flagg og 17. ligger en ti mai bak oss for i år, er meter lang Kom på torget for duk du kan det mye igjen å feire og å være med på det sy inn akkurat som skjer, og om reflektere over. det du vil si, du går med en liten uten å måtte eller stor filosof inni tenke på at deg, kan du dra ned i tenketanken noen skal dømme deg for det. Er på Neptun for å oppsøke stillheten du interessert i kunsthistorie er og dine egne - eller andres det ingen grunn til ikke å komme tanker. Og gå ikke glipp av årets og høre den kjente radiostemmen tankkonsert; du har kanskje ikke hørt til professor Gunnar Danbolt om Sudan Dudan fra før, men det er på kunstseminaret som tar oss ingen grunn til å sitte hjemme denne med inn nasjonalromatikkens åpningskvelden. Jeg tror konserten landskaper. Vil du høre hva vil sette spor i sjelen din. Men rett for meg er ikke nødvendigvis rett for deg; du kan velge akkurat det DU vil være med på!

Maria Johansen, daglig leder i Nordland Akademi

Styret i Nordland Akademi

Takk til alle som gjør dette mulig, det er inspirerende å være en del av dette maskineriet - og vi har plass til flere! På vegne av oss alle: velkommen på festival! Maria Johansen Daglig leder Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap Kåre Bjørn Kongsnes Tromsø/Sortland leder

Gunn Irene Fosse Melbu nestleder

Grete Ellingsen Sortland medlem

Edvard H. Iversen Melbu/Bergen medlem

Festivalkomiteen

Mona Sørensen Stokmarknes medlem

Ola Øraker Melbu varamedlem

Mirela Al-Kaissy Melbu varamedlem

Henning Aanes Lillestrøm medlem

Pat Manwaring Tromsø/Melbu varamedlem

Hjul, en fotomontasje av Christian Skagen

Jon L. Pettersen Melbu medlem

Helt siden jeg lærte å bruke den lille blå hammeren hos min bestefar har jeg vært fascinert av verktøy. Spesielt enkle ting laget av tre og stål. Denne gruppen av verktøy er gjenstander som har vært i bruk i Vesterålen i lang tid. Nye ting er bra å ha men det er noe med gjenstander som har blitt brukt lenge. I et slags uttrykk for minimalisme er disse gjenstandene nesten nok for å overleve. Vi kan kanskje være glade for at vi slipper det fysiske slitet som disse objektene har vært med på men jeg er helt sikker på at de har vært glade de som brukte dem når jobben var gjort.

Lisbeth Haugen Melbu varamedlem

Anna Rongved Britt Solvik Melbu/Trondheim Holmsnes varamedlem varamedlem

Forsiden

Festivalkomiteen i Nordland Akademi, bakerst fra venstre: Samir Moghadam, Elisabeth Fauske (Sekretær, Hadsel frivilligsentral), Carina Heggelund, Chan Wongsanao, Ellinor Dyveke Jenssen. Foran, fra venstre: Cecilie Røgeberg med sin datter Jenny Margrethe på fanget, Berit Øraker, Elisabeth Delp. Rayner Skare Lind var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fargene representerer det som er sentralt nå, solen, naturen og flagget. - Christian Skagen

3


www.sommermelbu.no

Vigdis Ystad

Martin Humpal

Program Fredag 4. juli Åpningsforedrag 19.00: Martin Humpal: Norge og norsk litteratur sett med tsjekkiske øyne Lørdag 5. juli 10.00: Vigdis Ystad: Fedreland og frihet i norske sanger gjennom to hundreår 11.30: Anne Jorunn Kydland: Meget som er Norge, begynte med en sang. Sang i nasjonsbyggingens tjeneste. ca 12.30: Lunsj 14.00: Edvard Hoem: Bjørnson og nasjonen

Edvard Hoem er en av norges folkekjære og prisbelønte forfattere. Hoem er forfatterstemmen under litteraturseminaret.

Anne Jorunn Kydland

Litteraturseminar 4. - 6. juli:

Søndag 6. juli 10.00: Martin Humpal: Nasjon, migrasjon og splittelse Oppsummering 19.00: Litterær sangkafé i Arbeideren (Les omtale side 10)

Å dikte Norge - litteraturens betydning for nasjonsbyggingen Forfatterstemmen ved årets litteraturseminar er Edvard Hoem. Norske sangskatter står i fokus, og nytt av året er litterær sangkafé. Forfatter Edvard Hoem skal holde innlegget Bjørnson og 1814, og han vil også være en gjennomgangsperson i hele seminaret. Det samme gjelder professor Vigdis Ystad, som er mentor for årets litteraturseminar. Hun skal foredra om norske sangskatter sammen med forskningsbibliotekar Anne Jorunn Kydland. Nytt av året er at seminaret avsluttes med litterær sangkafe i Arbeideren på Melbu. Den internasjonale Hamsunforskeren Martin Humpal fra Tsjekkia blir også en sentral person i seminaret. Litteraturseminaret overlappes siste dag med filosofiseminaret Norge, et lite land i verden – quo vadis?, og fellesnevneren blir nettopp professor Martin Humpal, fra Karls-universitetet i Praha, som forener interesse for filosofi og diktning. Edvard Hoem (1948-) er en av Norges folkekjære og prisbelønte forfattere. Romanenene Kjærleikens

4

ferjereiser (1974), Prøvetid 1984), Ave Eva (1987) og Mors og fars historie (2005), ble alle innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. De siste ni årene har Hoem arbeidet med en fire binds biografi om Bjørnson, som nå er fullført. Hoem har skrevet dikt, salmer og en rekke teaterstykker. Han har gjendiktet 13 av William Shakespares skuespill og en rekke andre dramatiske verk. Statsstipend fra 2012. Vigdis Ystad (1942-) er pensjonert professor i nordisk litteratur, tidligere ansatt ved Universitetet i Oslo, og har hatt en rekke faglige og forskningspolitiske verv i Norge. I 2002 ga hun ut boken Ja vi elsker sammen med Jon Gunnar Jørgensen og Anne Jorunn Kydland. Boken rommer historien om, bakgrunnen for, og innholdet i nasjonalsangen vår. Hun ledet også prosjektet for komplett utgivelse av Henrik Ibsens skrifter fra 1998 til 2009. Dette prosjektet har involvert et titalls forskere og tyvetalls tilknyttede i ti år og har hatt som mål å utgi en vitenskapelig kommentert utgave av Ibsens samlede verker. Kongen

utnevnte Ystad som ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden for hennes innsats for norsk kulturliv i 2012. Anne Jorunn Kydland (dr. philos i musikkvitenskap) er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og har arbeidet med norsk kulturhistorie knyttet til musikk og litteratur. Hun har skrevet Sangen har lysning. Studentersang i Norge på 1800tallet (1995) og er medforfatter av blant annet bøkene Historien om Ja, vi elsker (2000), Bjørnsons sangskatt (2010) og East of noise. Eivind Groven – Composer, ethnomusicologist, researcher (2013). Martin Humpal er professor i nordisk litteratur ved Karlsuniversitetet i Praha. Han har bl. a. skrevet en bok om Hamsun på engelsk og en nordisk litteraturhistorie på tsjekkisk og er en av verdens mest anerkjente Hamsun-forskere. Han har ellers publisert artikler om nordisk litteratur, særlig norsk, i ulike tidsskrifter. Han vokste opp under kommunismen i Tsjekkoslovakia. I sine to foredrag skal han snakke om forskjellige synspunkter på

Norge og norsk litteratur slik de har artet seg i Tsjekkoslovakia/Tsjekkia (bl. a. hos forfatteren Karel Čapek) og om psykologisk splittelse i tekstene til forfattere med utvandringserfaringer (bl. a. Hamsun og Konupek). Hvor: Foredragene holdes i Melbu Samfunnshus. Litterær sangkafé i Arbeideren. Priser: Enkeltforedrag kr 150,Hele seminaret kr 500,Gratis for studenter


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Gunnar Danbolt

Kulturfabrikken:

Utstilling og paneldebatt Kunstseminarets første dag er lørdag 5. juli. Kunstseminaret skal være i Kulturfabrikken på Sortland. Seminaret starter med åpningen av utstillingen 12 falsa ark, en samarbeidsproduksjon mellom Nordnorsk kunstnersenter og Se Kunst i NordNorge. Nordnorske kunstnere er blitt invitert til å sende inn ett arbeid hver til en stor mønstring ved NNKS i anledning Grunnlovsjubileet. Alle arbeidene har samme format som det originale grunnlovsdokumentet, som om de skulle vært de nordnorske kunstnernes egne versjoner av Grunnloven. Tittelen henspiller på antall ark i det originale grunnlovsdokumentet. Med utstillingen ønsker man å la et mangfold av kunstneriske «stemmer» få ytre seg gjennom sitt visuelle språk. Dette blir en måte å feire både ytringsfriheten og demokratiet. Vi kan kanskje si at kunsten er kraften som holder et samfunn våkent? Åpning ved bla. forfatter Edvard Hoem og cellist Oda Mathilde Holstad Dyrnes. Samtidig åpnes muligheten opp for å kommentere kunstens og landsdelens posisjon sett i forhold til det vi feirer i år. Etter presentasjonen av utstillinga skal det være paneldebatt. Det er invitert ulike deltakere til panelet: KORO (Kunst i offentlige rom), som er statens fagorgan for kunst i offentlige rom, kunstnere, gallerister/ museumdirektører, politikere og byråkrater. Tema for diskusjonen er Luksuskunst - skal et samfunn tillate seg dette? Vi spør: hva betyr kunsten for et samfunn og hva betyr kunsten i dag for Norge? Spørsmål som skal debatteres, er blant andre: Er kunst luksus ? Hvem eier kunsten og har den blitt for kostbar? Skal vi overlate kunsten til de økonomiske markedslover eller er kunsten et samfunnseie og et samfunnsansvar? Hva er statens rolle? Dette og mer til skal luftes under Kulturfabrikkens takhøyde. Hvor: Kulturfabrikken på Sortland Når: Kl 17.00 Pris: Seminarpass (for lørdag og mandag): 500 kr, seminarpass (mandag): 350 kr Kulturfabrikken: 200 kr Gratis for studenter

5 Eidsvold 1814 er et berømt, norsk maleri av Oscar Arnold Wergeland.

Historiemaleriet i Norge:

Det norske landskapsmaleriet på 1800-tallet som uttrykk for den norske nasjonalkarakter Fra O.A. Wergelands Eidsvold 1814, I.C. Dahls Stalheim til Tidemand og Gudes Brudeferd i Hardanger

På 1800-tallet var malere nettopp opptatt av å framstille det nasjonale aspektet, siden det var så om å gjøre å bevise at Norge virkelig var en nasjon og innbyggerne i landet utgjorde et folk. Det var det norske, noe permanent som ikke endret seg fra periode til periode, som skulle holdes fast i det klassisistiske historiemaleriet og dermed opphøyet og gitt universell mening. Maleriet gir så mange referanser til det som har skjedd, og til det som vil komme, at vi kan følge med utviklingen i historien. Dermed kan man kanskje si at kunsten er samfunnets speil? F. eks. den kjente maleren Adolph Tidemand ville bli historiemaler, for det var den sjangeren som stod høyest på klassisismens motivhierarki. Den historiske fortellingen kunne nemlig bedre enn noen av de andre sjangere, få fram det universelle og allmennmenneskelige. Men hva er det typisk norske? Malerne var opptatt av å framstille akkurat dette. Folkelivsbilder var en av spesialitetene ved kunstakademiet og det var mange nordiske malere som grep den sjansen folkelivssjangeren gav i en nasjonal brytingstid. Det nasjonale i det norske landskapet, slik maleren I.C. Dahl framhever det, eller i bondens tradisjonsfylte skikker, skulle de

nasjonale særtrekk oppleves. Også Adolph Tidemand var opptatt av det norske folkelivet og bildet “Brudeferd i Hardanger”, som han laget sammen med Hans Fredrik Gude, regnes for å være blant de mest kjente bilder fra norsk nasjonalromantikk.

Hvor: Felleslageret, Melbu Når: Mandag 7. juli kl 10.30 - 12.00 og 14.45- 16.00 Felleslageret: 300 kr/ 150 kr Enkel lunsj og lunsjkonsert i Melbu kirke med Trio Eir er inkludert i prisen.

Senere i modernismens tid på 1960 tallet, virker Tidemands bilder oppstaset fordi de tidlige moderne malerne var opptatt av å vise det fragmentariske ved et menneskeliv. Men det var nå engang ikke slik folket så på virkeligheten i Norge i 1850 årene. Det forteller både bondefortellingene til Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), og de nasjonale drama av Henrik Ibsen (1828-1906). Malere, forfattere og komponister prøvde å sirkle inn den norske mentaliteten eller identiteten. Kunstnere som i de siste 200 år har ønsket å være norsk og å male norsk, har vært uenige om kva dette egentlig inneholder. «Kunsten kan samanliknast med eit bed som milde og gode vindar tilfører stadig nye frø frå den store verda utanfor» sier professor Gunnar Danbolt i boka «Norsk kunsthistorie», i sitt forsøk på en konklusjon om det finnes en norsk kunst.

Hvor: Kunstkafe i Melbo Hovedgård Når: 18.00 - 20.00 Museet selger kaffe og noe å bite i. Pris Kunstkafe: 150 kr

Det blir spennende å høre hans foredrag gjennom kunstseminaret rundt nettopp dette temaet, i Grunnlovsjubileets år. Dagen avsluttes med Kunstkafe i Melbo Hovedgård, hvor Danbolt trekker de lange linjer i historien, som en avrunding på seminaret.

Pris: Seminarpass (for lørdag og mandag): 500 kr, seminarpass (mandag): 350 kr Gratis for studenter

Galleri Apotheket, Stokmarknes

Åpningsdato 28. juni 2014, kl.12:30 Tirs-søn, kl.12-16 Maret Anne Sara (trykk) Rino Larsen (trykk) Christian Skagen (tegning) Salgsutstilling Entré kr 30,(åpent til 10.august)

5


www.sommermelbu.no

Beatrix Himmelmann

Jon Hellesnes

Ove Jakobsen

Vivi Storsletten

Martin Humpal

Program Lørdag 5. juli De unges tenketank (Les omtale side 11) Søndag 6. juli 10.00: Martin Humpal: Nasjon, migrasjon og splittelse 14.00- 14.30 Viggo Rossvær Nasjonalstatens eventyrlige suverenitet 15.00 - 17.00 Ove Jacobsen og Vivi Storsletten i dialog om Økologisk økonomi, kunst og filosofi. Dagsoppsummering Mandag 7. juli 10.00 - 13.00 Beatrix Himmelmann Norge i Europa/ Norway in Europe (Foredrag på engelsk) og Emilie Ekeberg - Norsk oljeeventyr i Sør og gruveeventyr i Nord. Norge mot økonomisk stormakt eller økonomisk u-land? 13.00 -14.00 Lunsj 14.15 - 15.00 Erik Lundestad Økonomi og menneskelig motivasjon (Om det «neoklassiske» paradigmet og dets kritikere») 15.30 Dagsoppsummering Tirsdag 8. juli 10.00 - 13.00 Jon Hellesnes Om godarta og ondarta nasjonalisme Harald Berntsen De mørke kilder. Fra Venstre til pre-fascisme og nazisme. 13.00 - 14.00 Lunsj 14.00 Oppsummering og avslutning

6

Emilie Ekeberg

Erik Lundestad

Harald Berntsen

Filosofiseminar 6. - 8. juli:

Norge, et lite land i verden quo vadis? Forholdet mellom økonomi og politikk kan lede til mange viktige problemstilliger rundt fellesmenneskelig ansvar og ansvarsfordelig, politisk, økonomisk og økologisk. Vi spør: Lille land, hvor går du hen? Årets forelesere byr på spennende foredrag som kan bidra til gode samtaler og frisk diskursj både på selve seminaret, men også på festivalens andre faglige, og sosiale arenaer. Mentor for seminaret er professor emeritus ved NTNU, Audun Øfsti. Martin Humpal er førsteamanuensis ved Karlsuniversitetet i Praha og underviser i skandinavisk litteratur. Han har skrevet bl.a. The Roots of Modernist Narrative: Knut Hamsun’s Novels Hunger, Mysteries, and Pan (Oslo: Solum Forlag, 1998). Han holder innlegget Nasjon, migrasjon og splittelse (fellesforelesning med Litteraturseminaret. Se ytterligere omtale på side 4) Viggo Rossvær er professor II ved Universitetet i Nordland og var tidligere professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Rossvær bidrar på De unges tenketank og er sentral på filosofiseminaret. Han skal holde innlegget Nasjonalstatens eventyrlige suverenitet.

Historikeren Harald Berntsen har gitt ut en rekke historiske verk og to selvbiografiske bøker. Hans innlegg er kalt DE MØRKE KILDER. Fra Venstre til pre-fascisme og nazisme. Jon Hellesnes er forfatter og filosof. Han begynte i 1985 som professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø og gikk av i 2007. Han fortsatte som professor II ved Høgskolen i Volda til 2008. I tillegg har han vært gjesteforeleser ved flere universiteter i Tyskland og ved University of Virginia i USA. Han har skrevet flere bøker og mottok Språkprisen i 2010. Han holder innlegget Om godarta og ondarta nasjonalisme. Erik Lundestad er 1. Amanuensis ved Universitetet I Tromsø. Han skal holde innlegget Økonomi og menneskelig motivasjon (Om det «neo-klassiske» paradigmet og dets kritikere») Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø, Senter for økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland. Jakobsen holder innlegget Økologisk økonomi, kunst og filosofi sammen med forsker Vivi Storsletten. Vivi Storsletten er stipendiat ved Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø, hvor

tematikk i doktorgradsavhandling er kvalitativ utvikling i lys av organisasjons- og ledelsesteori. Emilie Ekeberg (f. 1982, København) er tidligere nyhetsdirektør ved Tromsøs studentavis Utropia og tidligere leder av Attac Norge. I dag er Ekeberg journalist i Klassekampen. Hun er utdannet statsviter. Hun holder innlegget Norsk oljeeventyr i Sør og gruveeventyr i Nord. Norge mot økonomisk stormakt eller økonomisk u-land? Beatrix Himmelmann er professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Hennes forskning fokuserer på praktisk filosofi. Hun har tidligere undervist ved Universitetet i Zurich, Humboldt University of Berlin, samt University of Illinois. Hennes utgivelser inkluderer Kants Begriff des Glücks (2003); (ed.) Kant und Nietzsche im Widerstreit (2005); Nietzsche (2006); (ed.) On Meaning in Life (2013). Himmelmanns innlegg har navnet Norge i Europa/ Norway in Europe, og er på engelsk. Hvor: Melbu Samfunnshus Priser: Enkeltforedrag kr 150,Hele seminaret kr 500,Gratis for studenter


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

I en rivende fart ble Melbu gård forvandlet til en by. Et omfattende og spektakulært industrieventyr er bakteppet. Hurtigruten er et annet nordnorsk eventyr. Fra Andenes i nord til Melbu i sør – i Vesterålen venter det mange, gode historier. Velkommen på museum!

2

4

7

Vaskeekte NordNorsk Mangfoldig Engasjerende

1-5. MELBU: I ærverdige Melbo Hovedgård regjerte en av Nordnorges største gründere, Chr. Frederiksen. Vi serverer vakker kunst, herskapelig bolig, en vakker hage og et innblikk i lokalsamfunnet på 18-1900-tallet. Fru Frederiksen kan påtreffes i kaffeslabberas, med kaker og samtaler om lokale forhold og skikkelser (grupper:forhåndsbestilles). 20.06.-20.08: Tirs - søn 1100 – 1700. 2. YTTERST PÅ MOLOEN ligger råstofftankene på rekke og rad – et imponerende skue. I tanken ”Royal Neptun Hall” har vi konserter du sent vil glemme. I år pusses Norsk Fiskeindustrimuseum opp og store deler av museet er stengt for publikum. Små og store grupper kan likevel bestille konsertopplevelser hele året. NORDLANDSJEKTA BRØDRENE Seilas/tur: Sett sjøbein og bli med den eneste seilende jekta i Norge. Det har

5

vært drevet jektefart mellom Nordnorge og Bergen fra 1100-tallet. ”Brødrene” ble sjøsatt i 1995 og er et verneverdig fartøy. Jekta kan leies til alle typer selskap og grupper. Alle turer forhåndsbestilles Tlf. 76 15 91 11/76 15 77 66 3. STOKMARKNES: Et av landets fremste ikon, HURTIGRUTEN, har sitt eget museum på Stokmarknes. Her kan du oppleve postlugaren, brua og byssa. Du møter også de mørke sidene med forlis og tragedier. Her finner du også relasjoner til Melbus historie. 01.01–14.05/15.09–31.12: 1400 –1600. 15.05–14.06/15.08–14.09: 1200 – 1600. 15.06–14.08: 1000 - 1800. SORTLAND: ER VI HER ENNÅ? Den engasjerende og svært godt besøkte utstillingen om samisk kultur er bare èn av flere vandreutstillinger som presenteres i Sortland Museum

(Kulturfabrikken). ”Mennesket og rovdyra” entrer scenen utpå sommeren og på høsten viser ”Moteløver og heimføinger” hva klær kan fortelle om samfunnsutviklinga. Hele året: 10.08-21.06: tirs - lør 1100-1500. 22.06-09.08: tirs - søn 1100-1700.

4. JENNESTAD HANDELSSTED: her har tiden stått stille etter nedleggingen av butikken i 1982. Autentisk miljø og varer. Husflidsvarer, karameller og andre godsaker til salgs. Ligger ved Jennestad Galleri. Gratis inngang. 22.06-10.08: tirs - søn 1100-1700. 6. VINJESJØEN, BØ: Stig inn i Alveberget! Bli kjent med eventyr, sagn og muntlig fortellerkunst – og ikke minst ”Nordlandets forfatterinde”, Regine Normann. Bø Museum ligger vakkert til og byr på gode opplevelser for hele familien. Faste utstillinger samt skiftende

1

3

6

8 Tel. (+47) 76 15 40 00 www.museumnord.no

sommerutstillinger. 15.06 – 10.08: Hver dag 1100 – 1700. 7. ANDENES: Polarmuseet gir deg innblikk i en av våre største fangstmenns liv på Svalbard. Du kan også bli med på guidet tur i det imponerende fyret. 15.06 – 22.06: 1000 – 1500 23.06 – 17.08: 1000 – 1700 18.08 – 24.08: 1000 - 1500 8. ALSVÅG: Øksnes Museum. Historien om et fiskevær i endring, fra steinalder til dagens Myre: Norges største fiskevær. Omvisning og salg av kaffe i Alsvåggården. Salg av bøker, drops, leker og mer i Gammelbutikken. Aktiviteter og leker for barn, ulike aktiviteter gjennom sommeren, blant annet fortellerdager hver lørdag 1200 - 1400. 16.06-10.08 tirs-fre 1100-1700. Lør, søn 1200-1700. Mandag stengt.

ANDENES

ALSVÅG SORTLAND

VINJE

STOKMARKNES MELBU

facebook.no/museumnord

7


www.sommermelbu.no

Konserter

Fredag 4. juli: 20.00 (Konsertstart 20.30): Konsert med Sudan Dudan i Tanken 21.00: Bierstube i Arbeideren (Les omtale på side 15) Lørdag 5. juli: 13.00: Dag Kajander på Torget 22.00: Sommerfest i Kos&Amfi med Riffy (Les omtale på side 16) Mandag 7. juli: 14.00: Lunsjkonsert i Melbu kirke med Trio Eir 19.00: Konsert med Sara&Arash (Les omtale på side 12) 20.00: Johan Moes kveld i Arbeideren 21.00: Bluescruise på Jekta med Boogieman Tirsdag 8. juli: 14.00: Lunsjkonsert i Melbu kirke med Trio Eir Onsdag 9. juli: 14.00: Lunsjkonsert i Melbu kirke med MS Marmæl 21.00: Konsert i Den lille tanken med Ann-Iren Hansen og Mathias Jæger 22.00: Konsert på BluesInvest med Trond Trudvang

Sudan Dudan Kritikerroste Sudan Dudan er kjent for å levere godt på scenen, og har tidligere turnert med Odd Nordstoga. Nå kan de oppleves i Tanken!

Duoen Marit Karlberg (vokal og langeleik) og Anders Erik Røine (vokal, gitar og munnharpe) utgjør duoen Sudan Dudan. Musikken deres er beskrevet som en krysning av bluegrass, folkemusikk og ørkenblues. Om debuten til Sudan Dudan skrev Aftenposten at musikken er gjennomsyret av en musikalsk skjønnhet som virker beroligende på sinnet. De platedebuterte i 2006 og i 2010 kom oppfølgeren Kari og Ola. I 2013 kom den tredje CDen,

Inntil i dag, produsert av Odd Nordstoga. Den fikk terningkast seks i VG – den første av mange strålende kritikker.

Duoen har også høstet lovord i internasjonal musikkpresse og spilt på scener i utlandet. Den melankolske musikken til Sudan Dudan når et stadig større publikum, også på scener som Rockefeller, Vinjerock og Øyafestivalen. Nå kan de oppleves i Tanken! Når: Fredag 4. juli Dørene åpner kl 20.00 Konsertstart 20.30 Pris: Kr 320,-

Bluescruise Duoen Fleines & Elstad med Nordlandsjekta Brødrene som konsertscene… Hvis du vil ha billetter til Bluescruise bør du være ute i god tid!

Torsdag 10. juli: 21.00: Konsert med Kråkesølv 21.00: Bluescruise med Boilla & Blues (Les omtale på side 21) Fredag 11. juli: 20.00: Operapub i Arbeideren 21.00: Dansefest med Rikingan Lørdag 12. juli: 22.00: Konsert med Too far Gone i Samfunnshuset

I Prøysens ånd

Fleines & Elstad tøyer begrepet blues og presenter det de selv kaller rå og uraffinert deltablues. Stian Fleines leverer vokal som det i aller høyeste grad oser respekt av, og hans dype og røffe stemme er av flere blitt sammenlignet med storheter som BB King og Howlin Wolf.

Alf Prøysen ville ha blitt 100 år i år, og det skal markeres under årets Johan Moe-kveld.

Johan Moes kveld arrangeres under Sommer-Melbu, mandag 7. juli. Denne kvelden vil det, tradisjonen tro, være allsang av Moes kjente og kjære viser, og Johan Moes pris vil utdeles. Nytt av året, er at publikum er oppfordret til å sende inn selvskrevne tekster eller melodier. - Dette ble gjort for tretti år siden også. Den gang dukket Båten og båra opp fra Mary Pettersen opp. Vi blir veldig glade for alle bidrag, sier Brynjulv Øverby i arrangementskomiteen. Det kommer storbesøk: Alf Prøysens datter Elin Prøysen opptrer sammen med sin mann, Egil Johansson. Elin og Egil har muntre viser som sitt varemerke, og på årets Johan Moes kveld blir viser av Alf Prøysen framført. Publikum får høre både kjente, mindre kjente, og ukjente sanger av Alf Prøysen. Her blir det både lun humring og gapskratt, men også viser til ettertanke. Og tilhørerne inviteres til å delta med allsang på noen av de mest kjente sangene. - Vi har vår egen stil i møte med publikum, med vår egen måte å fremføre sanger på, akkompagnert av gitarer,

8

Fleines akkompagneres av Olav Elstad, som trakterer slidegitar på en slik finurlig måte at man rett og slett lurer på hvordan det er mulig. Fleines & Elstad er tidligere vinnere av NNM i blues! Det er begrenset med plass om bord, så det er lurt å bestille billetter i god tid! Hvor: Nordlandsjekta Brødrene Når: Mandag 7. juli kl 21.00 Pris: Kr 350,-

uttrykkene i musikken og gi et bilde av de to komponistenes sterke følelser for hverandre. Konsertene vil fremstille det ufullendte kjærlighetsforholdet i lys av lengselen som begge smertefullt måtte leve med, men som samtidig bar frukter i form av fantastiske komposisjoner. Brahms’ klavertrioer hører med blant de mest spilte verkene gjennom tidene, mens Clara Schumanns musikk er en skatt som få har oppdaget. Clara var en foregangskvinne i sin tid - en av de mest kjente konsertpianistene og i tillegg en svært dyktig komponist og pedagog. I ekteskapet med den mer kjente komponisten Robert Schumann fikk hun tillatelse til å utøve sin kunst, så lenge det ikke gikk på bekostning av hans karriere.

5 Egil Johansson og Elin Prøysen

contrabass, ukulele, mandolin, svensk lutt, autoharpe og torader, for å nevne noen av instrumentene vi benytter, sier Elin Prøysen. I 2014 er det 100 år siden Alf Prøysen ble født. I den forbindelse har Elin arbeidet med en samleutgave av alle visene hans. En del av dette er stoff som ikke tidligere er utgitt, og Elin og Egil vil presentere noen disse visene på konserten. Hvor: Arbeideren Når: Mandag 7. juli kl 20.00 Pris: Kr 200,-

Trio Eir

Forholdet mellom Clara Schumann og Johannes Brahms ble aldri fullendt, men musikken de skrev til hverandre lever videre med Trio Eir. Under lunsjkonsertene, som har fellestittelen Et liv i lengsel, spilles klavertrioer av Clara Schumann (7. juli) og Johannes Brahms (8. juli). Foran verkene leses utdrag fra Johannes’ og Claras brev til hverandre, nøye utvalgt for å speile

Trio Eir består av Magnhild Skomedal Torvanger (fiolin), Ingvild Nesdal Sandnes (cello) og Berit Billingsø (klaver). De er musikere med nylig fullførte mastergrader fra Norges musikkhøgskole og Barratt-Due musikkinstitutt. To av medlemmene i Trio Eir deltok i 2011 på kammermusikkseminar i regi av Nordland Akademi, under ledelse av verdenskjente Fauré Quartett. Nå kan publikum oppleve de fremadstormende musikerne, som også skal være husmusikere under Sommer-Melbu. Hvor: Melbu kirke Når: Man 7. og tirs 8. juli kl 14.00-14.30 Pris: Kr 150,-


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766 medlemmer. I dag har MS Marmæl disse medlemmene: Leif Egil Barth fra Gravdal trådte sine barnesko i Lofoten spellemannslag. Han tok tok klassisk utdanning på bratsj ved Musikkonservatoriet i Trondheim. Etter å ha spilt bl a sammen med TrondheimSolistene tok han veien nordover igjen og er nå lærer og musiker på Sortland.

5 Rasmus Johansen, Sigrid RandersPehrson og Leif-Egil Barth

Kråkesølv 5 Kråkesølv.

Kom på konsert med Bodøs store stolthet: Kråkesølv!

Kråkesølv ble etablert i Bodø i 2007. Det kompakte firemannsbandet har et lydbilde som er satt sammen og inspirert av mange forskjellige stilarter, der atmosfærisk pop og ruskete rock i gata til Death Cab for Cutie og Sonic Youth står sterkt. Legg til en snill porsjon nordnorsk emosjonalitet og tekster på dialekt, og bildet av Kråkesølv er nesten komplett. Nå er de ute med sitt fjerde album, til overveldende gode

Foto: Frank Huttopohl

anmeldelser! I avisa Østlendingen stod følgende å lese: Bandet er ikke bare ungt og lovende lenger, de er rett og slett et av Norges mest interessante rockeband. Konserten med Kråkesølv er et alkoholfritt arrangement. Sommer-Melbu planlegger å sette opp buss fra Andøya via Sortland og Stokmarknes. Følg med på våre hjemmesider! Hvor: Melbu Samfunnshus Når: Torsdag 10. juli kl 21.00 Pris: Kr 300,-

MS Marmæl Opplev nordnorsk musikk med MS Marmæl på lunsjkonsert i Melbu kirke. Når ”M/S Marmæl” legger fra kai, spiller de først og fremst nordnorsk musikk, men lever også i den typiske ”lytt-og-knabb”-tradisjonen som forfedrene her i nord har brukt i århundrer - og sper derfor på med alle de fine melodiene de kan finne dersom de ryker tom. Sigrid forteller også noen ganger eventyr og gjør det skummelt rundt seg... Gruppa oppsto i 2005, og har bestått av litt ulike

5 Hildegunn Pettersen

5 Alexander Nohr

Sigrid Randers-Pehrson fra Øksnes, er Nord-Norges eneste profesjonelle folkesanger. Hun har studert ved Høgskolen i Telemark og Ole Bull Akademiet, med Sondre Bratland som læremester. Hun har fartstid i band som Fotefar og Hekla Stålstrenga, og har holdt konserter i flere land. Rasmus Johansen fra Sortland, er kontrabassist og lærer og utøver på Sortland. Han har utdannelse fra Conservatorium van Amsterdam, Nederland, og har lang og allsidig konserterfaring med både jazzensembler, symfoniorkester og som bassist i Madrugada. Hvor: Melbu kirke Når: Ons 9. juli kl 14.0014.30 Pris: Kr 150,-

5 Steinar Pedersen

Ramsalt operapub Hansen og Jæger Hansen og Jæger opptrer i Den lille tanken, med egenkomponert musikk spesialskrevet for lokalets unike klang og atmosfære. Ann-Iren Hansen (vokal og klokkespill) og Mathias Jæger (trekkspill og vokal) holder konsert onsdag kveld. Konserten er spesialskrevet for Den lille tanken: Duoen spiller på lag med rommet for å skape unik stemning, og fokuserer på lange klangflater og enkle melodier, med innslag av improvisasjon. - Vi vil hente inspirasjon fra den nordnorske naturen og kulturen, slik at det publikum opplever inne i tanken er noe de kjenner igjen fra utsiden, sier Hansen. Ann-Iren Hansen er tilbakestrømmer, og har trådt sine barnesko i et lite

Her blandes glitter og stas, feskslog og sjyvotta.

En baryton fra Kjerringøy og en sopran fra Røst skal få publikum på Sommer-Melbu i skikkelig stemning. Her blandes glitter og fiskevær i Øksnes i Vesterålen. stas med feskslog og sjyvotta, og ingen skal forlate salen uberørt! Operapuben Hun og Mathias Jæger er begge utdannet fra Det Jyske kjøres med løs snipp og i uformell stil og på programmet står en rekke operaMusikkonservatorium med lang erfaring både fra scenen og operetteperler, noen i ny drakt med nordnorske tekster av Åse Krystad og hvem og som komponister. vet, kanskje det kan være på sin plass med Når: Onsdag 9. juli kl 21.00 en liten visestubb eller to. Operaen Querini blir fremført på Røst i Lofoten 31. juli – 3. Hvor: Den lille tanken august og under operapuben på Melbu vil Pris: Kr 200,publikum få noen smakebiter fra denne tørrfiskoperaen. Sopran Hildegunn Pettersen er opprinnelig fra Røst i Lofoten og har sin base i Oslo hvor hun virker som 1. lektor i musikk ved Musikkteaterhøyskolen. Hun har vært frilans sanger siden hun i 2000 ble uteksaminert ved Statens operahøgskole i Oslo og har bl. a. turnert i en årrekke med Rikskonsertene rundt om i hele Norge.

Hildegunn har mye kjærlighet til landsdelen og spesielt Røst, noe som har resultert i operaen Querini. Baryton Alexander Nohr kommer fra Kjerringøy nord for Bodø og studerte klassisk sang ved NTNUs Institutt for musikk og ved Konservatoriet og Operaakademiet i København. Han har en variert bakgrunn som sanger, fra låtskriver /visesanger til rock, og til sist klassisk og opera. Han arrangerer hver sommer operapuben Kjerringøy Bryggeopera sammen med sin familie og synes operapub er fantastisk gøy! Pianist Steinar Pedersen er til daglig å finne som lektor i musikk ved Bodø videregående skole hvor han underviser i klaver. Han i tillegg en ettertraktet akkompagnatør og solist og har turnert med de største orkestre i Norge. Hvor: Fredag 11. Juli kl 20.00 Hvor: Arbeideren Pris: Kr 200,-

9


www.sommermelbu.no

5 Fauré Quartett er en av verdens ledende kammermusikkgrupper.

Foto: Mat Hennek

Mesterklasse med Fauré Quartett

Årets kammermusikkseminar, som varer fra 21. til 31. juli, er en unik mulighet til å få undervisning av den verdenskjente tyske kammermusikk-kvartetten Fauré Quartett!

Mesterklassen er for ensembler (duo og oppover), for musikkstudenter og yngre profesjonelle musikere. - Vi oppfordrer nordnorske deltakere til å melde seg på, sier Maria

Johansen, daglig leder i Nordland Akademi. Fauré Quartett ble stiftet i 1995 i Karlsruhe, Tyskland. Siden den gang er de blitt en av verdens ledende kammermusikkgrupper. De har spilt i konsertsaler over hele verden og har vunnet en rekke prestisjetunge priser. Fauré Quartett har tidligere hatt kammermusikkseminar på Melbu som har vært svært vellykkede. Studenter fra mange steder i verden har besøkt

Melbu for å få undervisning i vakre nordnorske omgivelser. Mesterklassen avsluttes med konserter i regionen. Tirsdag 22. juli skal det være konsert med Fauré Quartett i Arbeideren. Påmeldingsavgift: 350 Euro Kost/losji: fra kr 250 pr dag Påmeldingsfrist: 15. juni 2014

“Nye” Arena Sport feirer 5 år! Vi sparker i gang Sommer-Melbu med jubileumspriser! Åpnings�der under Sommer-Melbu: Man-tors 10-1900 Fredag 10-2200 lørdag 10-1600

5 Kammerpikene

Foto: Ove Aalo

Litterær sangkafé Norske perler i sang, poesi og prosa: Kammerpikene, Melbu Blandakor og Sigrid RandersPehrson skal være med på den litterære sangkafeen.

5 Sigrid Randers-Pehrson

10

Foto: Privat

Sangkafeen er i regi av litteraturseminarets Anne Jorunn Kydland og Vigdis Ystad. Melbu blandakor skal lede allsangen, mens Kammerpikene synger utdrag fra sitt jubileumsprogram i forbindelse med Grunnlovsjubileet. Sangeren

Sigrid Randers-Pehrson skal synge perler fra norsk sangog kvedartradisjon. Litterær sangkafé markerer avslutningen på litteraturseminaret, og er nytt av året. Hvor: Arbeideren Når: Søndag kl 19.00 Pris: Kr 200,Prisen for hele litteraturseminaret er kr 500,-

Fiskebøl 8317 Strønstad Tlf 76 11 81 80 www.norlense.no


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

De unges tenketank Idèmakeri og tankefyrverkeri!

Er du en av oss som er lei av å høre hva som ikke går an? Får du ofte høre at du må ikke tenke så mye? Ingen bremser på i ”De unges tenketank”. Ingen lærer som stopper deg. Tvert i mot, vi vil høre dine det-går-jo-ikke-an-tanker. Er du ei reflekterende jente, en fantasiakrobat, eller en tankefull type i alderen 8-15 år så er dette arrangement for nettopp deg! Vi inviterer nemlig til en samling helt utenom det vanlige i «De unges tenketank» på Neptun. Her vil du garantert møte folk som tenker helt utenom det vanlige! Dette blir rene

eksperimentet i det vi deler våre mest interessante tanker med hverandre. Fort kan dette spinne helt ut av kontroll! Ingenting vil være bedre – det er nemlig meningen! Dessuten skal dere sammen få en utfordring. Helt uten fasitsvar! Kanskje klarer vi å dyrke frem tanker som aldri har blitt tenkt før? De som melder seg på, finner ut av dette. Hvor: Barnetanken, Neptun Når: Lørdag 5. juli 10.00-12.00 Bindende påmelding, maks 15 stk Gratis

www.blv.no • www.nordahls.no • www.maalogmening.no

MEDIEHUSET VESTERÅLEN Alle medie-tjenestene du trenger, samlet under samme tak. PROFILARTIKLER

MAGASINER MARKEDSFØRING

FOLDERE

WEB-ANNONSER

MARKEDSUNDERSØKELSER

ANNONSER

FOLIE BØKER SKILT

BANNER PLAKATER

WEB-SIDER

Sommertalenter I år er Sommertalenter en sangog instrumentkonkurranse. Barn og unge mellom 10 og 25 år er velkomne til å delta!

Vinneren av Sommertalenter 2014 får 3 000 kroner i premie, mens andre og tredjeplassen får 1000 kroner hver. Alle deltakerne vil få tøffe premier, i tillegg til publisitet og publikum. - Deltakerne blir vurdert og får tilbakemeldinger fra et dommerpanel som består av representanter fra Vesterålens musikkliv, sier Chan Wongsanao, som har stått i bresjen for Sommertalenter i en årrekke.

AVISER

Sommertalenter 2014 starter onsdag 9. Juli, og varer i tre dager. Konkurransen er inspirert av Idol og Norske Talenter, men er annerledes på den måten at ingen deltakere ryker ut. I stedet samler de poeng som de tar med seg til finalen. Og finalen skjer på fredagskvelden under Markedsdagen, som kanskje er Sommer-Melbus best besøkte arrangement. Man kan melde seg på årets konkurranse på www.sommermelbu.no, eller direkte til Melbukontoret. Hvor: Melbu torg Når: Ons 9. – fre 11. juli kl 18.00

Mediehuset Vesterålen består av Bladet Vesterålen, K. Nordahls Trykkeri og reklamebyrået mål & mening® Rådhusgata 2, 8400 Sortland • Sentralbord: 76 11 09 00

11


www.sommermelbu.no

Sara & Arash Med sin fengende musikk og unike utstråling, har Sara & Arash etablert seg som Sørlandets nye superstjerner. Nå kan de oppleves på konsert på torgeteller på musikkworkshop for ungdom! De er gledespredende musikere og dessuten søsken med opprinnelse fra Iran som har rappet sammen på norsk i mer enn seks år. Nå har ungdom mulighet til å bli med på workshop tirsdag 8. og onsdag 9. juli. Arash og Sara, og DJ Isma L forteller om hvordan det er å jobbe i musikkbransjen. Man lærer å rappe, skrive tekster, og å bli trygge på scenen. Hos DJ Isma L lærer man å lage enkle beats. Deltakerne på workshopen får mulighet til å opptre på scenen på torget onsdag - før Sommertalenter 2014 starter opp. Duoen skal også ha konsert mandag 7. juli på torget. Energi, glede og spontanitet har blitt kjennetegnet på en Sara & Arashkonsert, og deres imøtekommende vesener har gjort dem til yndlinger hos arrangører. Det har ført til flere imponerende oppdrag. Tidlig i karrieren varmet de opp for Lars

Revisjon Skatterådgivning Regnskapsrådgivning Selskapsomdannelse

Nystiftelse selskap Generasjonsskifte Undervisning Verdivurdering

Vesteråls-Revisjon AS Strandgtata 30, 8400 Sortland Havnegata, 8450 Stokmarknes Tlf. 76 11 02 00 | Fax 76 11 02 25 | E-post: vras@vras.no

Vaular, A1, R.I.O., ItaloBrothers, Erik og Kriss, Stella Mwangi, og Jaa9 & OnklP. Det foreløpige høydepunktet som oppvarmere kom da de i desember 2011 opptrådde rett før den amerikanske superstjernen The Game. Senere har de opptrådt på arrangementer med Karpe Diem – Sara & Arash rappet sangen Fjern deg sammen med Osloduoen, Tone Damli, Envy, Gatas Parlament, Cashmere Cat, LidoLido, Eric Saade, Samsaya og Omar Bhatti. For tiden er de i prosessen med å spille inn sin første EP, som bl.a. vil inneholde produksjon fra spellemannsvinneren Morten Martens. Når: Workshop tirsdag 8. og onsdag 9. juli 11.00 – 14.00 Pris: Kr 200,Hvor: Melbu samfunnshus Konsert: mandag 7. juli kl 19.00 Hvor: Melbu torg Gratis

Kajakk Vesterålen Padle & Klatre Senter holder to introduskjonskurs i kajakk på Hersandvollen.

Foto: Bent Karlsen

I fjor var padleurset veldig populært, så i år arrangeres to nybegynnerkurs: Ett mandag og ett tirsdag. Instruktør er Bent Karlsen ved Vesterålen Padle & Klatresenter (VPKS). VPKS holder nødvendig utstyr. - Kurset vektlegger sikkerhet, teknikk og utstyr, sier Karlsen. Deltakerne vil lære nok til å få utstedt våttkort. Når man skal leie kajakk, blir man ofte spurt om man har dette kortet.

Det er Norges Padleforbund som utsteder våttkortet, som danner rammen for kursstigene i Norges Padleforbund (NPF). På baksiden av kortet skal man klistre oblater som bevis på de kursene man har tatt. Mosjonister vil ha god nytte av et nybegynnerkurs, andre ønsker kurs som gir teknikk og sikkerhetskunnskap for mer krevende turer.

- Padling gir både naturopplevelser, trening og kos, sier Karlsen, som er godkjent padleinstruktør fra NPF. Hvor: Hersandvollen Når: Mandag 7. juli Kl 17.00 – 20.30/ Tirsdag 8. juli Kl 17.00 – 20.30 Pris: Kr 1500,-

Lefsekurs Velkommen til lefsebaking på Kafé Iris.

Vi utfører alt innen:

Utleie av:

Tre - Betong Mur - puss - flis Maskiner og verktøy Lift og teleskoptruck

finn@hbv.as 12

Lefsekurset i fjor var veldig populært. For å glede publikum, arrangeres det nå et nytt kurs. Her lærer man å lage lefsedeig, kjevle ut og steke på takke. Undervisninga er det Frøydis Kristiansen som står for. Lefser er flatt, mykt bakverk laget av poteter, hvetemel eller begge deler. Lefser inngår i den tradisjonelle matkulturen i Norge og Skandinavia. Oppskrifter og navn varierer fra område til område, men lefser blir ofte spist i rull eller i lag med sukker og kanel eller annet fyll. Den kan også fylles med salt mat som philadelfiaost og røkelaks eller brukes som wraps. Tradisjonelt ble lefsene oppbevart i stabler, og holdbarheten var fra bakst etter potetopptaking på høsten og til utpå neste sommer. Lefser kan oppbevares tørre eller fryses, og bløtes med vann før bruk. Pris: Kr 200,Hvor: Kafé Iris Når: Tirsdag 8. juli kl 10.00-14.00


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Make-up med Storm

Kurs Lørdag 5. juli: 10.00-12.00: De unges Tenketank, Barnetanken Mandag 7. juli: 10.00-14.00: Flatbrødkurs, Kafé Iris 17.00-20.30: Kajakk kurs, Hersandvollen

Bli med på to dagers make-up kurs med den anerkjente stylisten og make-up artisten Storm Pedersen!

Tirsdag 8. juli: 11.00-14.00: Musikkworkshop, Samhunnshuset 10.00-14.00: Lefsekurs, Kafé Iris 17.00-20.30: Kajakk kurs, Hersandvollen

Bøfjæringen Storm Pedersen har gjort stor suksess i både inn- og utland. Noen drar kanskje kjensel på han fra tv-produksjoner som Top Model, Stylistene, 4-stjerners middag eller Masterchef, og nå tar han veien opp til Sommer-Melbu. Med over 10 års erfaring i moteindustrien, har han både nasjonale og internasjonale stjerner som Lady Gaga, Cindy Lauper, Kellan Lutz, Rodrigo Santoro, Lydia Hearst og Marina Abramovich, samt publikasjoner som Vouge, Elle, V magazine, Cosmopolitan, L’Offivcial, Futureclaw etc. på samvittigheten. I de siste 4 årene har han vært L’Oreal Paris ansikt utad, og vil under årets Sommer-Melbu holde et to-dagers makeupkurs. Makeupkurset vil bestå av grunnleggende makeupteknikker, der hver og en vil få personlige makeuptips, og erfare hvordan man går fra enkel dagmakeup til kveldsmakeup. - Myter skal avlives, og de som er usikre på hvordan man skal bruke makeup til å få fram det beste ved seg selv, skal føle seg sikre når kurset er over, sier Storm Pedersen. Kurset avsluttes med den mest omtalte teknikkene av de alle; en ”smokey eye”. Hvor: Salongen ved Melbu VGS Når: Onsdag 9. og torsdag 10. juli kl 10 - 14 Pris: Kr 1000,- (Kr 500,- for de under 20 år)

Onsdag 9. juli: 11.00-14.00: Musikkworkshop, Samfunnshuset 10.00-14.00: Makeupkurs med Storm P, Salongen Melbu VGS Torsdag 10. juli: 10.00-14.00: Makeupkurs med Storm P Salongen Melbu VGS 10.00-15.00: Sjakk-kurs på Melbukontoret Fredag 11. juli: 10.00-15.00: Sjakk-kurs på Melbukontoret

5 Storm Pedersen, Bøfjæringen som har skapt seg en suksessrik karriere som makeupartist og stylist, kan nå oppleves på hjemlige trakter.

Gulstad 8445 Melbu post@fagfoto.no Telefon: 76 11 78 00 Mobil: 90 11 78 00

www.fagfoto.no 3 Tradisjonsrik matkunnskap appellerer til mange. Kurs i både lefse- og flatbrødbakst arrangeres for andre år på rad etter publikums ønske.

Sjakk Lær å spille sjakk med Sortland Sjakklubb. Sortland Sjakkklubb arrangerer nybegynnerkurs i sjakk under Sommer-Melbu. Brettspillet har relativt enkle spilleregler, men sjakk gir rom for svært avansert taktikk og strategi. Kanskje det er grunnen til at dette er et av verdens mest populære spill: Det anslås at over 600 millioner mennesker spiller sjakk på verdensbasis! Den norske verdensmesteren Magnus Carlsen har bidratt til at interessen for spillet har eksplodert i Norge.

Flatbrødkurs I fjor ble det fulltegnet. I år blir det nytt flatbrødkurs med Mary Ann Bendiksen.

Sortland Sjakkklubb har 26 medlemmer, ca 16 voksne og 10 barn. Flere av medlemmene kommer fra andre steder enn Sortland. Sjakkinteresserte fra Harstad, Andenes, Melbu, Lødingen og Nordmela er også med i klubben, som ofte reiser rundt og spiller sjakkturneringer i Narvik, Harstad og Tromsø. Sortland Sjakklubb har faste spillkvelder for barn. De arrangerer også en årlig turnering, kalt Blåbyen Grand prix.

Kurset holdes på Kafé Iris, i etasjen over Melbukontoret. - Dette blir ei enkel innføring i å lage deig, kjevle den ut og steike på takker, sier Bendiksen. Flatbrød er et ugjæret bakverk, som steikes på steinhelle eller takke etter at det er kjevlet ut til en millimetertykk rund leiv. Holdbarheten er minst ett år. Flatbrød ble det vanlige hverdagsbrødet i Norge mot slutten av middelalderen.

Hvor: Melbukontoret Når: Tors 10. og fre 11. juli kl 10 - 15 Pris: Kr 450,-

Pris: Kr 200,Hvor: Kafé Iris Når: Mandag 7. juli kl 10.00-14.00

Alt i moderne hårpleie Dame- & herrefrisørsalong Chr. Fredriksens gt. 1 8445 Melbu Melbu Butikksenter

Tlf: 76 15 72 45 13


www.sommermelbu.no

5 Elena Yakovlevas one woman show Immigrant blues har høstet lovord hos kritikerne.

Immigrant blues Gjennom musikk i mange sjangre, teater, dans og tryllekunster får publikum være med inn i emigrantens søken etter kjærligheten. Elena Yakovlevas forestilling Immigrant Blues spilles av en kvinne i ulike roller - eller er kanskje alle rollene en del av oss alle? Elena er født i Russland, studerte musikk i St. Petersburg, og kom til Norge for 15 år siden. Hun er ansatt i Tromsø Kammerorkester og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Hun har også som frilanser gjort mange prosjekt sammen med blant andre Morten Abel, Henning Sommerro, Helge Jordal og Edvard Hoem. Forestillingen Immigrant Blues bygger på Elenas livshistorie, krydret med fantasi, humør og tanker om livet. Forestillinga handler om å ville reise. Det handler også om å måtte reise. Vi reiser, vi møter mennesker og noen ganger møter vi oss selv. Gjennom musikk i mange sjangre, teater, dans og tryllekunster får publikum være med inn i emigrantens søken etter kjærligheten. Hvor: Melbu samfunnshus Når: fredag 11. Juli kl 14.30 Pris: Kr 200,-

5 Bildet er fra The Stitch project sitt besøk på Kunstakademiet i Ramallah.

The Stitch Project Kom og hør foredrag, lær om plantefarging, bli med å brodere på en ti meter lang linduk og delta i gode samtaler rundt bordet! The Stitch Project er en utstilling som har vært arrangert flere steder i verden. Nå kommer den til Felleslageret på Melbu. Kunstprosjektet er en møteplass for dialog og kunnskapsutveksling. Her blir det samtaler mellom deltakere fra alle samfunnslag og kulturer, foredrag om prosjektet, i tillegg til kunstnernes egne bidrag som en del av formidlingen.

Omaya Salman, Ramallah Hvor: Felleslageret, Melbu Når: Åpning fredag 4. juli kl 17.00 lørdag 5. juli kl 11.00-17.00 søndag 6. juli kl 11.00-17.00 Pris: Gratis NAKV i samarbeid med:

The Stitch Project er et 4-årig internasjonalt kunstsamarbeid som nå er inne i sitt andre år. Gjennom kunst ønsker prosjektet å vekke åpenhet, engasjement og refleksjon for kunstnere og publikum på tvers av landegrenser. Utstillingen åpner fredag 4. juli og varer til søndag 6. juli. I alt fire kunstnere kommer til Melbu: Marie Skeie, Bergen Hilde Hauan Johnsen, Tromsø Kiyoshi Yamamoto, Bergen

5 Nå kommer det internasjonale kunstprosjektet til Felleslageret på Melbu. Bli med å spinne en tråd som skal rekke fra Kåfjord til Hebron!

Nordområdefokus med Arne O. Holm Arne O. Holm setter Barentsregionen i fokus i sitt foredrag. Holm er i dag ansvarlig redaktør i High North News, en nettbasert avis for og om Nordområdene, der han ønsker å skape en felles offentlighet om nordområdespørsmål. High North News er en uavhengig avis, utgitt av Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland, hvor Holm også er spesialrådgiver. Holm skriver på nettavisen at i takt med pilene peker oppover for Nord-Norge,

14

Foto: Ahed Izhiman

øker også behovet for kunnskap om det som skjer i landsdelen. Vi vet lite om hverandre. Andre vet enda mindre om oss. Heller ikke internasjonale politiske institusjoner, som for eksempel EU, er oppdatert og informert om utviklingen i nord. Holm påpeker at også den nasjonale debatten om Nordområdene, i den grad den finnes i nasjonale media, er preget av kunnskapsmangel om næringsliv og politikk i nord. Side om side med våre universitet og høgskoler kjemper næringslivet og de ulike politiske nivå om nasjonal anerkjennelse og gjennomslag. Nyhetsavisen «High North News» har blitt skapt i respekt for prosesser som

bidrar til å løfte kunnskapsnivået om det som skjer i nord. Holm har vunnet SKUP-prisen to ganger og Den store journalistprisen. Han er kjent for flere kritiske og avslørende reportasjer og dokumentarer. Kom og hør en av Nord-Norges beste fremsnakkere i fri dressur under dette åpne foredraget som tematisk blir en forsmak på neste års Melbukonferanse. Hvor: Melbu samfunnshus Når: 15.00-17.00 Gratis


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Fredag 4. juli

Foto: Kolbjørn Hoseth Larsen

5 Åpninga markerer starten på ni dager med liv i gatene og kulturopplevelser av mange slag.

17.00: Åpning av The Stitch Project 17.00: Salg av Internasjonal mat starter på Torget 17.15: Oppmøte kostymeparade i Samf. huset 18.00: Offisiell åpning av Sommer-Melbu 2014 19.00: Litteraturseminaret starter 20.30: Konsert med Sudan Dudan i Tanken Dørene åpner kl 20.00 21.00: Bierstube

5 Bli med på kostymeparaden! De beste kostymene premieres.

Åpning Fredag klokka 18 braker det løs!

5 Æresborger i 2013 var Arne Holand.

Åpninga av Sommer-Melbu skal være på Torget. I år skal det være kostymeparade, og alle store og små som ønsker å være med i paraden stiller utkledt ved samfunnshuset klokka 17.15. De tre beste kostymene premieres. På åpninga blir det underholdning fra scene og taler. Årets æresborger kåres av Melbu og Omegn Lokalutvalg. Det serveres

5 Det blir salg av internasjonal mat.

også internasjonal mat fra Polen, Eritrea, Iran og Kurdistan. Åpninga markerer begynnelsen på ni dager med seminarer, konserter, kurs, ulike tilbud til barn og ungdom, kort sagt mange gode kulturopplevelser for enhver smak. Kom og vær med!

Telefon: 76 15 01 05

Når: Fredag 4. juli kl 18.00 Salg av internasjonal mat fra kl 17 Hvor: Melbu torg

Villaveien 1

8445 Melbu

Kristian G. Olsen A/S Adresse: Coldevinsgate 3 8445 Melbu Tlf. 76 15 74 44 Mobil: 91 63 11 94

og Alt avskilt reklame

Vi leverer I hele Nord-Norge! Bildekor Skilt Grafisk design Tekstiler med trykk

Gaveartikler Stempler Messemateriell

Tlf. 76 15 91 00 post@trykkmann.no www.trykkmann.no

Bierstube Melbo Musikkforenings Bierstubei år med Remi Kristiansen som musikalsk gjest.

Tradisjoner skal holdes ved like. Første fredagen under SommerMelbu inviterer Melbo Musikkforening, tradisjonen tro, til Bierstube. Melbo Bier & Schnappskapelle, et underbruk av Melbo Musikkforening, står for musikken. Musikerne stiller kledt for anledningen i dirndl (kostymet forbindes med alpenes budeier) og lederhosen, og skaper skikkelig stemning med allsang, tyrolermusikk og dans. I år vil Remi Kristiansen være med og bidra til underholdningen. Han og

“Schnappskapellet” vil bytte på å spille hele kvelden i gjennom. Remi Kristiansen fra Sortland er kjent for mange. Han er en dyktig musiker som har reist rundt med musikken sin i 20 år. Han har bl.a. spilt med January, Marith Endresen Band, Roots`n Boots og One to One. De senere år har han for det meste reist rundt som trubadur og “enmanns orkester”. Her blir det underholdning for en hver smak, og garantert god stemming. Hvor: Arbeideren Når: Fredag 4. juli klokka 21.00 Pris: Kr 200,-

15


www.sommermelbu.no

Lørdag 5. juli Kultursti 10.00: Litteraturseminar forts. 10.00-12.00: De unges tenketank 11.00-17.00: The Stitch Project: Åpent hus 12.00: Dukkevogn- og trehjulsykkelparade 12.00: Ansiktsmaling 12.00: Barnas torgdag 13.00: Forestilling med Dag Kajander 17.00: Kunstseminar, Sortland: Kulturfabrikken 22.00: Sommerfest i Kos&Amfi

Sommerfest i Kos&Amfi Gjensyn med “Riffy” på Sommerfesten

5 Hang denne plakaten på rommet ditt? Gjenopplev Riffy i Kos&Amfi.

Kultursti Det er satt opp en kultursti med poster i Melbumarka, der temaet er vann. Kulturstien tar sikte på å vise eksempler på hvordan bosetterne her, og Coldevin og Frederiksen i senere tid, har tatt i bruk vannressursene som Melbuelva bød på. Nær tilgang på rent, rennende vann har alltid vært avgjørende vilkår for bosetting. Det er nok grunnen til at den første bosettinga lå der Hovedgården ligger i dag – bare hundre meter fra Melbuelva, ei lita, men bra vannfør elv gjennom hele året. Vannet ble brukt til drikke, fiske, matlaging, reingjøring, vasking og annen utnyttelse, alt etter hvor langt folk var kommet i teknisk utvikling. Stien starter i Hovedgården og går opp Brekka, videre til Skyttarhuset og opp til Kvila. Stien går deretter videre til Stengvatnet, og forbi vanndammen på nedtur. Det er til sammen syv poster i løpet av kulturstien.

16

Hyggelige Melbu-tradisjoner vekkes til live når “Riffy” gjenforenes og spiller på årets sommerfest i Kos&Amfi. Bandet så dagens lys i 1979 og guttene startet karrieren med å spille for jevnaldrende på klassefester og ungdomsklubber. Etter en vellykket spillejobb på Ongstad-lokalet åpnet voksenmarkedet seg for fullt. I årene som fulgte besøkte bandet det som var av selskapslokaler og ungdomshus i Vesterålen og Lofoten. De siste årene frem til 1984 spisset Riffy profilen med nyere og mer funky rytmer. I en hektisk periode tok bandet jobber rundt i hele landsdelen før alle gikk hver til sitt. Bandet vil så langt det er mulig stille opp med originalbesetningen. Fellesnevneren er melodiøs og dansbar musikk - og retrofaktoren er garantert! Besetning: Ole Martin Magnussen - Bass/vokal Jonas Ellingsen - Gitar/vokal Jostein Magnussen - Tangenter/ vokal Kristian Jakobsen - Perkusjon/Synth/ Vokal Pål Mauseth - Trommer/Vokal Når: Lørdag 5. juli kl 22 Hvor: Kos&Amfi Pris: Kr 200,-

Barnas dag Sett av lørdagen: denne dagen er Barnas dag! Dagen starter med dukkevogn- og trehjulsykkelparade. Paraden går fra Samfunnshuset og ned til torget klokka tolv. Klokka ett skal det være forestilling med Dag Kajander på torget. På torget er også Barnas torgdag: Alle som ønsker kan ta

med brukte leker, klær, bakverk, egenproduserte ting – kort sagt, det de selv ønsker - for salg eller bytte. Vi har bodplassene klare, de som vil være med kommer på torget med sine varer. I tillegg skal det være ansiktsmaling og andre organiserte aktiviteter. Mens barna er opptatt, kan de voksne hygge seg med kaffe og vafler på torget.

Kod & Tod svømmer igjen! Ny Scenisk Barnetime og bok om Kod & Tod i 2014! Forfatter og musiker Dag Kajander fremfører her en spennende og ny historie om de to torskene Kod & Tod som må dra helt ut til Røst for å møte Ola Tarragjedd, skogvokter over tareskogen like ved Røstrevet. Han har hørt underlige lyder fra skogen; slafsing, raping, smatting og til og med fjerting. Ola Tarragjedd vil at Kod og Tod skal hjelpe til med å undersøke hva det kan være. Kan det være en �����? Historia baserer seg på den nye boka om Kod & Tod; Dag Kajanders sønn Daniel står for illustrasjonene til historien om Kod & Tod.

Kod & Tod Svømmer igjen!

Han derre kan æ spis....!

Dag Kajander Barn i alle aldre er velkommen til å se og høre Dag Kajanders spenningshistorie om de to torskene Kod & Tod fra tareskogen utenfor Kabelvåg! I forbindelse med Barnas dag arrangeres det forestilling på Melbu torg: En helt ny og spennende barnetime presenteres av musiker og forfatter Dag Kajander. Historia baserer seg på Kajanders nye bok om Kod og Tod. Med undersjøiske lyder og bilder av livet under havet er ungene sammen med Kod & Tod på denne farlige ferd langs Lofotveggen og helt ut til Røst for å hjelpe Ola Tarragjedd mot utysket i tareskogen.

Dag Kajander har skrevet flere barnetimer for de minste for NRK radio og komponert musikk til barne tv og kortfilmer. Han har turnert med 54 skolekonsertprogram for Rikskonsertene og egne barneforestillinger. Kajander ble kåret til årets Kabelvågværing 2007, og mottok NRKbarnetimens krystallpris for formidling av nordnorsk barnekultur i 2001. Hvor: Melbu torg Når: Lørdag 5. juli kl 13.00 Gratis


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Søndag 6. juli Kultursti 10.00: Litteraturseminar forts. 11.00-17.00: The Stitch Project: Åpent hus 12.00: Hageselskap 13.30: Grunnlovsutstilling og foredrag 14.00: Melbuløpet 14.00: Filosofiseminar 19.00: Litterær sangkafé

5 Hageselskapet er et av Sommer-Melbus faste innslag.

Hageselskap På Hageselskapet blir det minnemarkering over Lars Andreas Larssen – blant andre kommer Lars Bremnes. Han er broren til Ola og Kari, spellemannsprisvinner og en av NordNorges mest folkekjære artister. På Hageselskapet i Hovedgården skal Lars Bremnes opptre til ære for Lars Andreas Larssen, som gikk bort tidligere i år. Drivkraft Skuespilleren Lars Andreas Larssen var ei positiv drivkraft for etableringen og fremveksten av Nordland Akademi for kunst og vitenskap – og SommerMelbu. Han arrangerte cabarét i samfunnshuset i flere år, og inviterte

5 Lars Andreas Larssen

Foto: Tone Brevig

flere av sine kunstnervenner til Sommer-Melbu. Innsatsen hans har hatt ei enorm betydning. Selv om Lars Andreas levde mesteparten av sitt voksenliv i Oslo, hadde han sterke bånd til stedet der han vokste opp. Anerkjent Lars Andreas Larssen var en anerkjent og folkekjær skuespiller, som behersket det meste fra burleske farser til seriøse klassikere. Han var også mye brukt som konferansier og oppleser. Dessuten var han kjent for sitt samfunnsengasjement. Når: Søndag 6. Juli, kl 12.00 Hvor: Melbo Hovedgård

5 Johan Borgos

Hadsel i 1814 Etter Hageselskapet blir det foredrag med Johan Borgos: Det Hadsel som opplevde 1814.

6. mai 1814 var Hadsel menighet samla i kirka og avla ed på at de ville «hævde Norges Selvstændighed» og våge liv og blod for «det elskede Fædreland, under prins Christian Friderichs naadigste og vise Regjering». Denne dagen blei det også valgt to menn, Jon Røst Schjelderup fra Gulstad og Johannes Jonsen Blihaavde fra Vassvika, som skulle representere Hadsel ved valget av nordlandsrepresentanter til Grunnlovsforsamlinga. Dette valget i Bodø blei det aldri noe av, og det kom heller ingen andre fra Nord-Norge til Eidsvoll.

Melbuløpet Melbu idrettslag inviterer til Melbuløpet! Melbuløpet starter på torget, hvor du også melder deg på like før du starter: Det er ingen forhåndspåmelding. Traseene går både i sentrum og i nære naturområder. Det er to valgfrie traseer for voksne - en på fem og en på ti kilometer. Det blir også barneløp i sentrum, samt en trasé for ungdom på tre kilometer. Det blir premie til alle deltakere.

- De som ikke har lyst å løpe, må mer enn gjerne komme til torget for å heie, sier Einar Pettersen. Skigruppa selger kaffe og kaffemat på torget. Hvor: Melbu torg Når: Søndag 6. juli kl 14.00

Foto: Tone M. Sørensen

Utstilling og foredrag Men i 2014 deltar vesterålingene for fullt i feiringa av grunnlovsjubileet. Museum Nords avdelinger i regionen har gått sammen om å lage ei lita vandreutstilling som tar opp hendinger i Vesterålen før, under og etter 1814. Utstillinga vil stå i Melbu hovedgård, Vesterålsmuseet under SommerMelbu. I tilknytning til utstillinga har museet engasjert historikeren Johan Borgos til å holde foredrag om hvordan disse hadselværingene egentlig hadde det

i 1814, var de opptatt av mer enn Norges selvstendighet? Foredraget blir holdt i Vesterålsmuseet 6. juli, etter Hageselskapet. I dette foredraget vil Borgos presentere det Hadsel som opplevde 1814, og vise kontrasten mellom fjerne hendinger og nær nød, Hadsel mista 1/4 av folketallet mellom 1800 og 1814. Videre vil han trekke noen linjer framover i tid. Levekår og hverdagsliv Borgos er kjent for mange som en glimrende foredragsholder som bruker de historiske kildene til å tegne et konkret og levende bilde av levekår og hverdagsliv slik at vi kan bli bedre kjent med dem som levde her før oss. Museum Nord avd. Vesterålsmuseet ønsker velkommen til foredrag og utstilling. Museum Nord arrangerer også guidet byvandring mellom Neptun og Hovedgården, samt kaffeslabberas i Hovedgården i løpet av SommerMelbu.

Hvor: Melbo Hovedgård/ Vesterålsmuseet Når: Søndag 6. juli kl 13.30

17


www.sommermelbu.no

Mandag 7. juli 10.00-16.00: 10.00-14.00: 10.00-12.00: 12.00-15.00: 13.00: 14.00: 17.00-19.00: 17.00-20.30: 18.00-20.00: 19.00: 20.00: 21.00:

Kultursti Filosofiseminar Flatbrødkurs Kunstseminar Åpent torg Fortellerstund Lunsjkonsert i Melbu kirke med Trio Eir Barnecruise Kajakk-kurs Kunstkafé Konsert med Sara & Arash Johan Moes kveld Bluescruise med Boogieman Fleines/Elstad

5 Fortellerstundene skal være i Paviljongen.

Fortellerstund Fra mandag til torsdag skal det være fortellerstund i Paviljongen med Arne Uberg. Tema vil være den norske Grunnloven. Fortellerstunda kommer til å være ei blanding av fortelling, små rollespill og en liten idédugnad om barns rettigheter. - Disse stundene vil arte seg forskjellig fra dag til dag, fordi deltakerne er forskjellige og i ulike aldre, sier Arne Uberg. Uberg mener at barn absolutt har forutsetninger for å forstå verdien av et demokrati, og overgangen fra en eneveldig konge til folkestyre. - Eneveldige typer kjenner de veldig godt fra sin egen hverdag. Fra barnehage og skole er barna også vant til at man bestemmer ting sammen, sier Uberg. Han vil snakke om hvordan det var å være barn i 1814, og hvordan livet var i Hadsel. Han vil også komme inn på rettssikkerhet. - Da Grunnloven ble laget, ble det slutt på at norske borgere kunne bli arrestert for å mene noe, sier han.

Postboks 152 8459 Melbu

Arkivfoto

Ifølge Uberg er den norske Grunnloven dårlig på barns rettigheter i forhold til andre grunnlover. - Barna skal komme med forslag om nye regler og endringer som burde komme med i Grunnloven, og barnas forslag skal leses opp på Markedsdagen. Grunnloven er jo utvidet flere ganger allerede, påpeker han. Arne Uberg er pensjonist, og var i sine yrkesaktive år lærer i norsk, historie og samfunnsfag på Melbu og senere Stokmarknes videregående skole. Han har vært med i Melbu Amatørteaterlag siden starten i 1986, og vært med på Liv i Hovedgården, et levende museum som har vært satt opp under Hageselskapet, en rekke ganger. Uberg er født på Vegårdshei i Aust-Agder, og tok sin utdanning på Hornnes landsgymnas og ved Universitetet i Oslo. Når: Mandag 7. juli – Torsdag 10. juli kl 13.00 Hvor: Paviljongen

5 Arne Uberg

Sjøslag Sommer-Melbu ønsker alle små og store pirater velkommen til sjørøvertokt med Nordlandsjekta Brødrene. Bli med og let etter sjørøverskatt og krigsbytte ombord! Det blir en spennende utflukt med den tradisjonsrike båten som ble sjøsatt 22.august 1995, og er en kopi av jekta Brødrene av Solum/Melbu. Originalen, som opprinnelig gikk i Bergensfart, ble oppført på midten av 1800-tallet. De som er med på sjørøvertoktet får også oppleve nordnorsk kultur og historie i en god, gammeldags jekt! Når: Mandag 7. Juli kl 17.00-19.00 Hvor: Nordlandsjekta Brødrene Pris: Kr 150,-

Tel 76 11 77 00 Mob 911 86 679

����������������

MALIA Melbu

����������������� ��������������� �������������������������

������������������

18

Sløyemottak

Jernvareforretningen AS – Tlf. 76 15 70 87 Åpent: Man-fre 9-16/Tor 9-19/Lør 10-14

Stømbedøver for ombordbløgging

Sløyelinje kystbåt

varemagasin


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Tank, tenk og tale

Kan vi by deg et stille rom? En tank som rommer tanker. Et tilfluktssted hvor sinnet kan falle til ro. Høres dette forlokkende eller merkelig ut, ta deg en tur til De unges tenketank ved Neptun og opplev deg selv. Gjennom store deler av Sommer Melbu vil De unges tenketank være tilgjengelig for stille refleksjon og tilstedeværelse for unge sinn i alle aldre. For tanketomhet også. Du kan sitte varmt og godt mens du lar betraktninger komme og gå. Kanskje slipper du tankene fra deg med det samme? Mulig du vil ta hånd om sinnets bevegelse ved å benytte penn og papir som ligger tilgjengelig. Kanskje får du en strålende idé, eller finner en viktig brikke i livets puslespill? Hvis du vil dele dine tanker før du slipper dem kan du skrive dem ned i «Giverboken». I denne boken overrekker vi hverandre tanker og

5 Spenning i skogen

Eventyrsti Kos&Amfi ønsker små og store velkommen på Eventyrsti!

Chr. Frederiksens gt 8, 8445 Melbu Tlf. 76 15 76 44

Eventyrsti er et godt besøkt arrangement under Sommer-Melbu, og det er ikke rart. Eventyrstien byr på spenning, overraskelser og humor i vakker natur! I år vil man oppleve rocketroll, trollunger og eventyrfortelling i Kos&Amfi. Hvis det blir dårlig vær, flyttes Eventyrstien inn i Arbeideren.

Tirsdag 8. juli Kultursti 10.00-17.00: Filosofiseminar 10.00-14.00: Lefsekurs 11.00-14.00: Musikkworkshop med Sara&Arash og DJ IsmaL 12.00-15.00: Åpent torg 13.00: Fortellerstund 14.00: Lunsjkonsert i Melbu kirke med Trio Eir 17.30: Eventyrsti 17.00-20.30: Kajakk-kurs

innsikt fra denne uken i juli. Vi har også en gjestebok hvor du gjerne må skrive ditt navnetrekk. Så er du kanskje heller et menneske som vil rusle ut i det skiftende lyset og sette deg på kampesteinene eller en av «Bablebenkene»? Ved å sette deg på en av de gulmalte benkene inviterer du til samtale. Med noen som er ute i samme ærend eller som tilfeldig kom forbi. Vi ber deg som gjest bidra til stillheten. For egen og andres del. Vi ber deg respektere at dette er teknologifri sone. La derfor mobil og annet teknologisk utstyr forbli i lomma, slik at du kan hedre øyeblikket. Åpningstider: Søndag 6. Juli 12.00 - 17.00 Mandag 7. - fredag 11. juli 7.00 – 16.00 (Museets åpningstider) Lørdag 12. juli 12.00 – 17.00

Hele væla er bære jordbær, finn et strå og træ dom på. ALF PRØYSEN

Hvor: Kos&Amfi Når: Tirsdag 8. juli klokka 17.30 Pris: 50,-

Kopimaskiner Multifunksjonsmaskiner Storformat Postbehandling Rekvisita Serviceverksted

Xerox® 700 Digital Color Press

Alltid noe nytt!

X-Partner Hålogaland AS www.xpartner.as Tel: 76 15 80 08

ÅPENT 10-19 (16)

37 BUTIKKER

GRATIS PARKERING

www.sortlandstorsenter.no Lik oss på Facebook

19


www.sommermelbu.no

Onsdag 9. juli Kultursti 10.00-14.00: Makeupkurs med Storm P 11.00-14.00: Musikkworkshop med Sara&Arash og DJ IsmaL 15.00-17.00: Foredrag med Arne O. Holm 12.00-14.00: Sommer-Melbu lunsj 12.00-15.00: Åpent torg 13.00: Fortellerstund 14.00: Lunsjkonsert i Melbu kirke med MS Marmæl 18.00: Sommertalenter 2014 21.00: Tank-konsert med Ann-Iren Hansen og Mathias Jæger 22.00: Konsert med Trond Trudvang

Sommer-Melbu lunsjen

- Ekte matglede kan beskrives med ett enkelt sitat av Julia Child: Før jeg oppdaget matlaging, var jeg aldri interessert i noe. Det sier Kenneth Kolden med glimt i øyet. Han er kjøkkensjef på Nr 10 på Melbu, som skal servere årets Sommer-Melbu lunsj. I de snart to årene den lille restauranten har vært i drift, har fokuset vært på kortreist, hjemmelaget og god mat, som er laget fra bunnen av. Kongekrabbesalat, cevice av torsk, kvalcarpaccio med søt soysasaus, Nr 10’s Kvalgryte, brasert høyrygg av okse med sjysaus, grillet laks med pepperotrømme, saltbakt småpotet, eggesalat, rabarbrasuppe og karamellpudding er noe av det som skal serveres. - Vi kan love at det blir både gode, lokale smaker og spennende nye smaksbomber under årets Sommer-Melbu lunsj. Vi på Nr 10 gleder oss veldig til å presentere menyen vår, sier Viviann Aas. Aas eier og driver Nr 10. Maten deres har i dag et internasjonalt snitt basert på lokale råvarer, og gjerne økologiske der det er mulig. Kafeen bruker lokal mat som Vesterålsegg, kval fra Vågan, bakervarer fra Stein Magnussen og fisk fra Norway Seafoods og Nordlaks.

5 Viviann Aas og Kenneth Kolden

Foto: Digital Vision

Hvor: Melbu Samfunnshus Når: Ons 9.- Fre 11. juli 12.00 -14.00 Pris: Kr 250,et nutreco-selskap

Fôr til flott fisk Laks og ørret er delikat, sunn og trygg mat - rik på Omega 3. Blant annet fordi fisken har spist godt. Skretting er verdens ledende produsent av fôr til laks og ørret. God dialog med lokale næringsutøvere har vært en forutsetning for å bli det.

Trond Trudvang Trond Trudvang har en flott stemme som også brukes til å fortelle gode historier! Opplev den lune harstadværingen på BluesInvest onsdag. Trond har gitt ut to album – «Trond Trudvang» i 2010 og «Gode sko» i 2012. Fra albumene har han hatt radiolisting på 4 låter i NRK P1 - i til sammen 50 uker. Etter radiosuksessene har han turnert i hele Norge og deltatt på fjernsyn

i NRK Førkveld, TV-2 God morgen Norge og NRK Beat for beat. Trudvang legger stor vekt på å underholde godt live. Hans åpne og fengende musikalske bilde gir godt rom for tekstene som er på dialekt fra fødebyen Harstad i Sør-Troms. Sangene fotfølges av lune historier. Hvor: BluesInvest, Neptun Når: Onsdag 9. Juli kl 22.00 Pris: Kr 300,-

www.skretting.no

Foran i 100 år til

20

Adv. Ola Øraker Adv. Hanne E. Skare Adv. Kjartan Kjærvik Sjøgt. 2, Melbu - tlf. 76 15 78 33


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Torsdag 10. juli

Bli med på verdens minst slitsomme, og mest morsomme stafett! Lagene skal bestå av to barn og to voksne. Den første etappen startes av et barn, neste av en voksen også videre. Vinneren av stafetten er det laget som har gjennomført alle sine etapper på raskest tid. Vinneren får en premie. - Hovedpremien, et gavekort fra butikkene på Melbu til en verdi av kr 2000,- trekkes blant alle deltakere, så alle har en sjanse til å vinne! Det vil også bli trukket premier blant alle deltakende lag, sier Toni Gjessing i Melbu Næringsforening. Hvor: Melbu torg Når: Torsdag 10. juli kl 17.00

Jekta

Bluescruise med lokale helter: Jekta presenterer Boilla å Blues!

5 Ronny Spaans

5 Edgar Hovland

Stedet som kulturell, sosial og politisk arena Alle kommer fra et sted, om det er ei bygd, en by, ei gate eller et hus ved en fjord. Dette seminaret forsøker å sette lys på lokalsamfunnet som bosted og møteplass, og som grunnenhet i demokratisk samfunnsutvikling 200 år etter 1814. Stedet er også en viktig enhet i et forebyggende helse- og trivselsperspektiv, og ikke minst er det fundamentet i en tilbakestrømmers avgjørelse om å forbli utflyttet eller å flytte heim. Nærmiljø og lokalsamfunn er det som ligger oss alle nærmest uansett hvor vi bor. Seminaret belyser viktigheten av å ikke bli historieløse. Og for å si det med professor Edgar Hovlands ord: «Vi trenger historikernes lyskjegle til å se de viktige knutepunktene i vår nære fortid». 10.00-11.00 Steder som kommer og steder som går Edgar Hovland er professor emeritus ved Universitetet i Bergen, og han har vært en aktivt praktiserende historiker i 50 år. Hovland holder innlegget: Vi kikker innom tun, kirker, ting og gjestgiveri. “Stedet” er Vesterålen og året 1814 og deromkring.

Edgar Hovland: Hovland har skrevet artikler, bokkapitler og bøker som spenner fra næringshistorie, bedriftshistorie, økonomisk politikk, forvaltningshistorie, vitenskapshistorie til lokalhistorie. Ikke minst har han bidratt til Hadsel bygdebok, bind 1, De bygde landet fra 1995. Hovland vokste selv opp på Frøskeland i Vesterålen. Nylig utkom Grunnbok i Norges historie, der Hovland trekker frem perioden 18151945. Et av Hovlands sentrale budskap er at historikerens evne til å gripe og formidle kunnskap om samfunnet, må videreføres. 11.15- 12.00 Stedet - en viktig arena Ronny Spaans er forfatter, litteraturviter og journalist. Fra 2011 til 2014 har han på oppdrag fra ukeavisa Dag og Tid, reist rundt i Norge, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, og anmeldt stedsutviklingen i norske byer og bygdebyer. Han har blant annet gitt arkitekturen i Ørsta og Sandvika terningkast 1, Bodø 3, og Lom 6. Hva legger Spaans vekt på i en stedsanalyse? Det finner vi ut av når han avgir sin rapport: Rapport fra norske byer og bygdebyder. Stedsutvikling eller stedsavvikling?

Ronny Spaans: Ronny Spaans (f. 1976), er bosatt i Oslo og er nå stipendiat ved UiO. Spaans debuterte med Svalene i Lisboa i 2008. Siste utgivelse skriver seg fra 2013, et utvalg dikt av nylig avdøde Arnfinn Haram med tittelen Babylonsk harpe (medredaktør: Eskil Skjeldal). Som journalist i Dag og Tid har han byutvikling og arkitektur som spesialområde. Stedsvandring Ca 12.15- ca. 13.00 Lokalhistoriker Øystein Rysst tar oss med på vandring i nærområdet. Etter lunsj: Hvorfor vil vi bo her? Innspill fra tilbakestrømmende ungdom i dialog med salen, som vi håper er full av alle som er opptatt av stedet de bor på, både lokalbefolkningen, tilreisende og ikke minst politikerne våre. Med bla. Tilbakestrømmerne Marianne Hansen, prosjektleder Lev Vesterålen, og AnnIren Hansen, musiker, m.fl. Hvor: Felleslageret Pris: kr 200,-/ Gratis for studenter Dialogen etter lunsj er gratis og åpen for alle.

HAVNEVIK FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Sommer-Melbu stafetten

Kultursti 10.00-14.00: Makeupkurs med Storm P 10.00-14.00: Sjakk-kurs 10.00-16.00: Stedsseminar 12.00-14.00: Sommer-Melbu lunsj 12.00-15.00: Åpent torg 13.00: Fortellerstund 17.00: Barnecruise, Jekta 17.00: Stafett 18.00: Sommertalenter 2014 21.00: Konsert med Kråkesølv 21.00: Bluescruise med Boilla å Blues

Lang musikalsk erfaring med et vidt spekter av låter innen blues, rock, country, soul, gospel: Ole Martin Magnussen, Jan Roald Morfjord og Hans-Charles Nedrum utgjør Boilla å Blues som kan oppleves på Bluescruise torsdag. Bluescruise er populært, og som regel er det full båt som legger fra kai. Det kan lønne seg å være tidlig ute for å sikre seg billett! Når: Torsdag 10. Juli kl 21.00 Hvor: Nordlandsjekta Brødrene Pris: Kr 350,-

Barnecruise

Bli med på Barnecruise med Trond Ringlund. Jekta ønsker velkommen til Barnecruise, der Trond Ringlund forteller og underholder med sin rike kunnskap og lune humor!

Stolt forvalter

HAVFISK er Norges største fiskeriselskap. Vi har 10 trålere som fisker torsk, hyse, sei og reker. Gjennom de siste årene har vi oppgradert flåten vår. Det skal bidra til at vi når målet om å bli Norges beste trålrederi, bygget på våre verdier trygghet, bærekraft, lønnsomhet og stolthet. www.havfisk.no

Når: Torsdag 10. Juli kl 17.00 Hvor: Nordlandsjekta Brødrene Pris: Kr 150,-

21


www.sommermelbu.no

Fredag 11. juli 10.00-15.00: 11.00-21.00: 12.00-14.00: 14.30: 18.00: 19.00: 20.00: 21.00:

Kultursti Sjakk-kurs Markedsdag Sommer-Melbu lunsj Musikkteater: Immigrant blues Sommertalenter 2014, finale Foredrag på Jekta med tur på fjorden Operapub Dansefest med Rikingan

Markedsdag Åpen kafé Hver dag kl. 10-18

 76 16 00 00

booking@m-h.no www.m-h.no

I år satser Sommer-Melbu: Markedskvelden utvides til en Markedsdag. Bodsalget varer fra formiddag til kveld! Markedskvelden har tradisjonelt vært det best besøkte arrangementet på Sommer-Melbu. I år kommer mange spennende bodselgere fra fjern og nær, og publikum får oppleve yrende folkeliv, finale i Sommertalenter og muligheten til å gjøre et varp. Naturkosmetikk, spekepølser, kunsthåndverk, klær, glasskunst, redesign og hjemmelaget konfekt er bare noe av varene som kan kjøpes.

Klokka 11 starter bodsalget, klokka 18 starter finalen i Sommertalenter 2014. Bø kystlag besøker Markedsdagen og lærer bort kavelknyting og og garnbøting. - Vi har hatt stor pågang fra bodselgere og lokale produsenter som ønsker å stille ut på Markedsdagen, men det er ennå mulighet for å sikre seg bodplass, sier Elisabeth Fauske i Hadsel frivilligsentral. Når: Fredag 11. juli, kl 11.00-21.00 Hvor: Melbu sentrum

Foto: Bjørn Eide

Jekteforedrag og tur Nordlandsjekta Brødrene ønsker velkommen til foredrag og tur på fjorden! Fredag skal det være foredrag om jekter og jektefartens historie ved Trond Ringlund. Det blir også vist film om byggingen av Nordlandsjekta Brødrene. Etter foredraget blir det tur på Hadselfjorden. Dersom vinden er god heiser Jekta seil! Hvor: Nordlandsjekta Brødrene Når: Fredag 11. juli klokka 19.00

Dansefest Glad i å danse? Nå har du muligheten!

Sommer-Melbu inviterer til dansefest med Rikingan. Dansebandet kan i 2014 feire 25 års-jubileum! Med så lang erfaring som leverandører av dansemusikk med den nordnorske touchen, kan vi garantere at dette er fagfolk som får dansefoten til å røre på seg. To plater er produsert, med 1.plass både på Norsktoppen og Dansebandtoppen som hyggelige

22

trofeer - og flere av sangene fra disse platene er stadig innslag i de fora der dansemusikk er på spilleplanen. På scenen byr Rikingan på bass, gitar, keyboards, saksofon og ikke minst sang - både solo og flerstemt - og den gode stemninga i sal og på scene er etter hvert blitt et kjennemerke. Hvor: Melbu samfunnshus Når: Fredag 11. juli kl 21.00 Pris: Kr 350,-


Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås kjøpt på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni Påmelding til jekteturer og kurs på Melbukontoret: Tlf 761 57 766

Lørdag 12. juli 12.00-14.00: Fiskerestaurant 22.00-02.30: Fest med Too far Gone

Too far Gone Café-1 arrangerer fest i Samfunnshuset med Too far Gone. Bandet, som kommer fra Sør-Trøndelag, spiller countryrock. På Facebook har de pr dags dato 22 000 følgere. - Det er opprettet et arrangement om dette på facebook og flere har meldt seg på allerede. Billetter selges også på Café-1, sier Anette Breines. Det vil bli salg av mat og drikke, og festen har 18 års aldersgrense. Utenom den vanlige billetten, kan man kjøpe en såkalt pluss-billett. Den inkluderer mat fra matbufeen, 1 stk valgfri drikke før festen samt inngang. Pluss-billetten koster kr 525,-

Fiskerestaurant Fersk sei med flatbrød, rømme, rå løk og lever - hvis det er å få tak i. Fisk blir det uansett. Nam. Fiskerestauranten er populær. Og et sunt fiskemåltid vil være et lite nirvana for festivalkroppen etter ni dager med utskeielser. La deg friste!

Når: Lørdag 12. Juli kl 22.00 – 02.30 Hvor: Melbu samfunnshus Pris: Kr 365,-/525,-

Når: Lørdag 12. juli kl 12.00 Hvor: Torget Pris: Kr 100,-

Ferie, forretning og gruppeopplevelser fra di� lokale reisebyrå! Velkommen innom på kaia på Melbu, eller i Strandgata 13 på Sortland!

Telefon 76 11 00 00 Telefon: 76 15 72 11 - 8445 Melbu

www.berg-hansen.no

����������� Tlf. 76 11 86 00, mob. 95 00 65 12

23


www.sommermelbu.no

Dag til dag program Når

Arrangement

Hvor

Pris

Fredag 4. juli Kl 17.00: Åpning av The Stitch Project Kl 17.00: Salg av Internasjonal mat starter Kl 17.15: Oppmøte kostymeparade Kl 18.00: Offisiell åpning av Sommer-Melbu 2014 Kl 19.00: Litteraturseminaret starter Kl 19.00: Utstillingsåpning Hadsel kunstforening Kl 20.30: Konsert med Sudan Dudan Dørene åpner kl 20.00 Kl 21.00: Bierstube

Lørdag 5. juli

Felleslageret Gratis Torget

Kr 100,-

Samf. huset

Gratis

Torget

Gratis

Samf. huset

Kr 500,-/150,- stk

Rødgården Tanken

Kr 320,-

Arbeideren

Kr 200,-

Kultursti Litteraturseminar forts. De unges tenketank The Stitch Project: Åpent hus Dukkevogn- og trehjulsykkelparade Ansiktsmaling Barnas torgdag Forestilling med Dag Kajander Kunstseminar, Sortland Sommerfest i Kos&Amfi

Melbumarka

Gratis

Samf. huset Barnetanken

Kr 500,-/150,- stk Gratis

Felleslageret

Gratis

Kos&Amfi

Kr 200,-

Kultursti Kl 10.00: Litteraturseminar avsluttes/Filosofiseminaret åpner Kl 11.00-17.00: The Stitch Project: Åpent hus Kl 12.00: Hageselskap Kl 13.30: Grunnlovsutstilling og foredrag Kl 14.00: Melbuløpet Kl 19.00: Litterær sangkafé

Melbumarka

Gratis

Kl 10.00: Kl 10.00-12.00: Kl 11.00-17.00: Kl 12.00: Fra kl 12.00: Fra kl 12.00: Kl 13.00: Kl 17.00: Kl 22.00:

Søndag 6. juli

Mandag 7. juli Kl 10.00-17.00: Kl 10.00-14.00: Kl 10.30-16.00: Kl 12.00-15.00: Kl 13.00: Kl 14.00: Kl 17.00-19.00: Kl 17.00-20.30: Kl 18.00-20.00: Kl 19.00: Kl 20.00: Kl 21.00:

Tirsdag 8. juli

Kultursti Filosofiseminar Flatbrødkurs Kunstseminar Åpent torg Fortellerstund Lunsjkonsert med Trio Eir Barnecruise Kajakk-kurs Kunstkafé Konsert med Sara & Arash Johan Moes kveld Bluescruise med Boogieman

Samf. huset Torget Torget Torget

Kulturfabrikken Kr 500,-/200,-

Samf. huset Felleslageret Hovedgården Hovedgården Torget Arbeideren Melbumarka Samf. huset Kafé Iris Felleslageret Torget Torget

Kr 500,-/150,- stk Gratis Gratis

Kr 200 (Kr 500,for hele seminaret) Gratis Kr 500,-/150,- stk Kr 200,Kr 500,-/350,-/150,-

Melbu kirke Jekta Hersandvollen Hovedgården

Gratis Kr 150,Kr 150,Kr 1500,Kr 500,-/350,-/150,-

Torget Arbeideren

Gratis Kr 200,-

Jekta

Kr 350,-

Melbumarka Kultursti Kl 10.00-17.00: Filosofiseminar Samf. huset Kl 10.00-14.00: Lefsekurs Kafé Iris Kl 11.00-14.00: Musikkworkshop med Sara&Arash og DJ Samf. huset IsmaL Kl 12.00-15.00: Åpent torg Torget Kl 13.00: Fortellerstund Torget Kl 14.00: Lunsjkonsert Melbu kirke med Trio Eir Kl 17.30: Eventyrsti Kos&Amfi Kl 17.00-20.30: Kajakk-kurs Hersandvollen

24

Gratis

Gratis Kr 500,-/150,- stk Kr 200,Kr 200,-

Kr 150,Kr 50,Kr 1500,-

Når

Arrangement

Hvor

Pris

Onsdag 9. juli Kultursti Kl 10.00-14.00: Makeupkurs med Storm P Kl 11.00-14.00: Musikkworkshop med Sara&Arash og DJ IsmaL Kl 15.00-17.00: Foredrag med Arne O. Holm Kl 12.00-14.00: Sommer-Melbu lunsj Kl 12.00-15.00: Åpent torg Kl 13.00: Fortellerstund Kl 14.00: Lunsjkonsert med MS Marmæl Kl 18.00 Sommertalenter 2014 21.00: Tank-konsert med Hansen og Jæger Kl 22.00: Konsert med Trond Trudvang

Torsdag 10. juli

Kultursti Kl 10.00-14.00: Makeupkurs med Storm P Kl 10.00-15.00: Sjakk-kurs Kl 10.00-16.00: Stedsseminar Kl 12.00-14.00: Sommer-Melbu lunsj Kl 12.00-15.00: Åpent torg Kl 13.00: Fortellerstund Kl 17.00: Barnecruise Kl 18.00: Sommertalenter 2014 Kl 21.00: Konsert med Kråkesølv Kl 21.00: Bluescruise med Boilla å Blues

Melbumarka Salongen Melbu VGS Kr 1000,-/500,Samf. huset

Kr 200,-

Samf. huset Samf. huset Torget Torget

Gratis Kr 250,-

Melbu kirke Torget

Kr 150,-

Den lille tanken Kr 200,BluesInvest Melbumarka Melbukontoret Felleslageret Samf. huset Torget Torget Jekta Torget

Kr 300,Gratis Kr 1000,-/500,Kr 450,Kr 200,Kr 250,Kr 150,-

Samf. huset

Kr 300,-

Jekta

Kr 350,-

Melbumarka Melbukontoret Melbu sentrum Samf. huset Torget Samf. huset

Gratis Kr 450,-

Fredag 11. juli Kultursti Sjakk-kurs Markedsdag Sommer-Melbu lunsj Åpent torg Musikkteater Sommertalenter 2014, finale Kl 19.00: Foredrag på Jekta med tur på fjorden Kl 20.00: Operapub Kl 21.00: Dansefest med Rikingan

Kl 10.00-15.00: Kl 11.00-21.00: Kl 12.00-14.00: Kl 12.00-15.00: Kl 14.30: Kl 18.00:

Kr 250,Kr 200,-

Torget Jekta Arbeideren

Gratis Kr 200,-

Samf. huset

Kr 350,-

Torget

Kr 100,-

Samf. huset

Kr 365,-/525,-

Lørdag 12. juli Kl 12.00-14.00: Fiskerestaurant Kl 22.00-02.30: Fest med Too far Gone

Billetter til de fleste arrangementer og festivalpass fås på www.vesteralenkulturhus.no fra medio juni. (Kr 20 pr billett i bill.avg.) Telefonbestilling billetter og åpen billettautomat i Hurtigrutens Hus ons-fre-søn 16 - 22: Tlf 76 16 40 29 Påmelding til alle kurs og Jekteturer: Melbukontoret Tlf 76 15 77 66 Billetter til seminar og konserter selges også ved inngangen Røde priser: Inngår i festivalpass. Entré så lenge det er ledig kapasitet. Festivalpass: kr 1000,-

Festivalavis bladbar liten  

Sommer, Melbu

Advertisement