68'47N April 2016

Page 48

CMYK

48

Monica Amundsen Holen har utviklet et program for å hjelpe folk med å få oversikt over sin økonomi. Foto: Øivind Arvola