Page 1

Wout Bosschaart, Gjermund Larsen og Runa Hestad Jensen vil gi oss spennende opplevelser fra kirkemusikkens tradisjoner. Resitasjon ved Kine Bendiksen. Sang, Sofie Venæs.

Camilla Vist

Opera i Bjørvika sør møter Opera i Bjørvika nord. Artister: Henrik Engelsviken, tenor, Espen Langvik, baryton og Tone Kummervold, mezzosopran fra «oslooperaen». Fra vår mer eller mindre faste stab, skal Lina Johnsen, sopran, og Camilla Stenhoff Vist, sopran, delta. Ung sanger Sofie Venæs. Vår faste pianist er fortsatt Knut Erik Jensen. Åpning av Operaforestillingen ved Torbjørn Skjerve. Konferansier Maija Skille.

Billetter selges av Festiviteten Kulturhus Gjermund Larsen

tlf. 74 05 29 55 e-post: festiviteten@levanger.kommune.no www.levanger.kommune.no/festiviteten BILLETTER: Guidet busstur/ferge/ kirkekonsert/opera i tunet Operakonsert i tunet (eksklusiv plass) Kirkekonsert

Espen Langvik

Operabodega på låven etter forestillingen.

I hagen og på låven vil det kunne kjøpes blomkålsuppe, kaffe og kringle, pølser med brød m.m. Øl og Vin.

AKTUELLE FERGETIDER

kr 750,-

fra Levanger: 10.00 - 11.45 13.00 - 15.30 - 16.45 fra Ytterøy: 21.45 - 22.55 -

kr 400,kr 350,-

Det går buss fra og til alle fergeavganger.

kr 200,-

Nærmere opplysninger: www.ytteroy.no Liv eller Sigmund tlf 415 05 681 Se Opera i Bjørvika - Ytterøy på Facebook!

Guidet busstur inkluderer ferge, buss, kirkekonsert m/kaffe, rømmegrøt m/spekemat og operakonsert. Starter fra Levanger kl 11.45.

0000122499 01  
0000122499 01  
Advertisement