Page 1

cena 10 Kč

Foto: H. Stříbrná

prosinec 2012

Vánoční koncert ve škole

Kluci a holky z 1., 2. a 3. třídy, čtyřicítka zpěváčků sboru, skupinka fléten, patnáct kytaristů a kytaristek, malé tanečnice a recitátoři, betlémské figury v živém obraze našich deváťáků, ale také paní učitelky, pro vás připravují příjemný hodinový program k oslavě Vánoc. Přestože nejstarší žáci při informatice ještě vyrobí plakátky, kterými vám koncert připomeneme, už

teď si pátek 14. prosince 2012 v 17 hodin vyznačte v kalendáři. Budeme se na vás těšit ve velké tělocvičně harrachovské základní školy. (Vezměte si prosím s sebou přezůvky.) Na snímku zleva: Simona Berková, Monika Soldátová, Barbora Vetrová, Lucie Halamová, Valentýna Haasová, Veronika Votočková


AKTUÁLNÍ TÉMA

V zimě se udržuje 16 km městských silnic Zima se neúprosně blíží a vše je připraveno, aby údržba ve městě byla co nejlepší. Letos bude průjezdnost silnic, schůdnost chodníků a úklid parkovacích ploch zajišťovat firma AVE Harrachov, a.s. Nově bude vše koordinovat vedoucí zimní údržby, kterým je místostarosta Oldřich Jakubec. Firma AVE Harrachov bude spravovat více jak 16 km městských silnic a 2,7 km chodníků, ale kromě toho zajišťuje údržbu silnic, které patří Krajské správě silnic Libereckého kraje. „Pro údržbu našeho města má firma AVE Harrachov vyčleněny tři vozy - dva mercedesy Unimog (U 400 a U 1600) a na-

kladač Krammer. Na dočišťování ploch pak kromě nakladače Krammer 380 využije i Terrex 860,“ říká předseda představenstva AVE Harrachov, a.s., Lumír Fiřtík. Město Harrachov udržuje místní komunikace III. třídy a IV. třídy a zhruba 2700 metrů chodníků. Všechny úseky jsou rozděleny do tří skupin údržby. „Silnice jsou rozděleny podle významu. V kategorii 3 jsou zahrnuty komunikace, na kterých se odstraňování sněhu a náledí neprovádí. V kategorii 2 se provádí odstraňování sněhu a náledí prohrnováním. V první kategorii jsou komunikace udržovány standardní údržbou v plném rozsahu, odhrnováním, posypem solí nebo inertem dle plánu zimní údržby,“ říká Oldřich Jakubec, jenž bude práce řídit. Po vyhodnocení loňské ankety týkající se údržby solankou či posypem inertem došlo k drobné úpravě. „Na sídlišti Borovice slangově zvané Klondajk si místní občané přáli návrat k soli. Jejich požadavek jsme do plánu zimní údržby zařadili a letos se bude na sídlišti solit. Krajská správa silnic rozhodla, že se bude solit také silnice od autobusového nádraží až k Spothotelu Ryžoviště. A proto rada města rozhodla, že úsek od Sporthotelu k otočce autobusu přijde také z inertu pod sůl,“ vysvětluje drobné úpravy Jakubec. Informace o tom, kde se bude solit a kde sypat inertním materiálem nebo zůstane silnice neposypána, jsou na webových stránkách města. Problematiku vystihuje mapa s barevným označením jednotlivých úseků a tabulka na následující straně. Do kdy musí být jednotlivé úseky uklizeny, zahrnuje interní časový plán zimní údržby města, kde jsou kromě časů zahrnuty také materiály, kterými se dané úseky udržují. „Vše je rozděleno do tří časových pásem dle důležitosti. Pásmo v prvním důleži-

2

Harrachovský zpravodaj

12/2012

tosti pořadí musí být zprůjezdněno do 7. hodiny ranní,“ říká Jakubec. Druhé a třetí pásmo pak firma AVE Harrachov musí zprůjezdnit dle časového harmonogramu, ovšem přihlédnuto může být k aktuálním klimatickým podmínkám a spadu sněhu. Výhodou zimní údržby v Harrachově je, že firma AVE Harrachov, která se o městské silnice stará, zároveň zajišťuje sjízdnost krajských komunikací. „Vše musíme koordinovat tak, aby byl Harrachov průjezdný. Na údržbu krajských silnic (silnice na Mýtě, střed města, obchvat) máme jinou techniku, než na údržbu silnic městských. V každém případě práce v jednom městě lze lépe koordinovat, byť městské silnice bude řídit jiný dispečer, než který nám dává pokyny při údržbě silnic krajských,“ vysvětluje Lumír Fiřtík. Na otázku, s jakými problémy se nejvíce silničáři v zimě potýkají, Lumír Fiřtík odpovídá: „Nejvíce zimní údržbu komplikuji, ale i prodražují neukáznění řidiči osobních či zásobovacích vozidel, kteří parkují tam, kde se jim zrovna líbí. Svým chováním často znemožňují průjezd našeho vozidla.“ V takovém případě se silničáři nesnaží úsek zprůjezdnit za každou cenu, neboť by mohlo dojít k poškození vozidel. Vycouváme a necháme úsek ve stavu, v jakém je s tím, že se k němu později vrátíme,“ vysvětluje Fiřtík. Firma AVE Harrachov i město úzce spolupracuje s policií, ale ta je často v takových případech bezradná. „Odtáhnout vozidlo není ideální řešení, ale i k tomu budeme v letošní zimě přistupovat. I proto budou některá místa osazena Foto: D. Hloušek značkami, která budou řidiče upozorňovat na možné odtažení vozidla. Dalším pomocníkem v boji s neukázněnými řidiči jsou botičky. Těmi disponuje policie, ale dosud měla pouze „malé“, které nešly nasadit na vozidla větších rozměrů. I proto město zakoupilo novou velkou botičku, která může být nasazena i na větší vozidla. Všichni si slibujeme, že to neukázněné řidiče odradí od nedovoleného parkování,“ doufá Oldřich Jakubec, kterého doplňuje Lumír Fiřtík. „Nejhorší období je v době vánočních svátků a jarních prázdnin. To jsou přeplněná parkoviště a lidi parkují po okrajích silnic. Přitom na většině katastru města jsou značky se zákazem stání, ani ty ale řidiči nerespektují.“ Zimní údržba ve městě může být prováděna v době od třetí hodiny ranní do 21. hodiny. „Máme tři řidiče na strojích a ti nemohou neustále pracovat. Musíme dodržovat zákonné přestávky, a to nejen v noci, ale i přes den,“ říká Jakubec. Dispečerskou službu bude na základě rozhodnutí rady města v letošním roce zajišťovat místostarosta Oldřich Jakubec nebo člen rady města Ladislav Kyncl. „K tomuto kroku přistoupila rada města z úsporných důvodů. Rozpočty měst a obcí se krátí a musíme šetřit, kde se dá. A proto žádáme občany o trpělivost a někdy i smíření. Věřím, že se nám podaří zajistit základní sjízdnost a bezpečnost. Doufám, že se nám v součinnosti s firmou AVE Harrachov podaří dosáhnout standardu, na který jsou Harrachovští zvyklí,“ myslí si místostarosta. Kromě pracovníků již zmiňované firmy se o údržbu města bude starat pracovní četa pod vedením Jaroslava Šťástky, která se věnuje především dočišťování města a míst, jako jsou čekárny a zastávky, prostory kolem odpadních košů a kontejnerů, prostory u pečovatelského domu a dalších míst v Harrachově.


AKTUÁLNÍ TÉMA „Aby jim to šlo lépe, zakoupilo město novou sněhovou frézu,“ zmiňuje dalšího pomocníka v boji se sněhem Jakubec. V únoru se v Harrachově uskuteční závod světového poháru v letech na lyžích. „Jedná se o generálku na MS 2014, které budeme v Harrachově hostit. Určitě čekáme nápor mnoha turistů. Abychom byli připraveni, bude svolána koordinační schůzka mezi městem a zástupcem pořadatele. Ve spolupráci s krajem budou připraveny uzavírky některých úseků, k parkování bude pravděpodobně využit i obchvat, což pro nás znamená frézování vozovky, aby v případě zaparkovaných vozů zůstal zachován 6metrový obousměrný průjezdný

Foto: D. Hloušek

pruh. Určitě bude závod náročný pro organizároty, ale i pro zimní údržbu. Co se týče údržby přístupových komunikací k můstku, to by mělo být ošetřeno smluvně mezi pořadatelem a firmou AVE Harrachov,“ vysvětluje Jakubec. Podle předpovědí měl sníh pokrývat Harrachov v době uzávěrky Harrachovského zpravodaje. V každém případě jak Oldřich Jakubec, tak Lumír Fiřtík pečlivě sledují předpovědi počasí, aby na aktuální klima dokázali okamžitě zareagovat. „Počasí sledujeme přes meteopress, můžeme využít i informace krajské správy na Nové Vsi. Je pravdou, že nás první říjnové sněžení zastihlo mírně nepřipravené, neboť jsme nepředpokládali, že bude tak silný vítr, ale základní sjízdnost se nám podařilo zajistit. Aktuální počasí sice slibuje sněžení, ale v následných dnech by se opět mělo výrazně oteplit. Uvidíme, jaké počasí nám následující dny přinesou. V každém případě věříme, že Vánoce budou bílé,“ doufá Oldřich Jakubec, místostarosta Harrachova a vedoucí zimní údržby. Firma AVE Harrachov je plně připravena na nadcházející zimní období. Technika je přichystána také a posypového materiálu je dost. „Nelze přesně specifikovat kolik inertu nebo solanky budeme potřebovat, rok od roku se to liší, což je dáno kvalitou zimy i její délkou. Můžeme říci, že jsme z 80 % předzásobeny posypovými materiály,“ uzavírá hovor Lumír Fiřtík z firmy AVE Harrachov, a.s. Jiří Endler

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Mikulášská u Motejlků

V sobotu 8. prosince od 15 hodin se v restauraci u Motejlků uskuteční Mikulášská nadílka. Pro děti bude nachystána diskotéka a zdobení perníčků a nebude chybět návštěva Mikuláše a jeho věrného doprovodu čerta, kteří odmění ty nejhodnější a nejposlušnější děti. Vstupné dobrovolné.

Lyžařská sezona začne 15. prosince

Zahájení lyžařské sezony 2012/2013 se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 od 10.00 hodin u dolní stanice lanové dráhy Delta. „V tento den si budete moci nejen zalyžovat za akční cenu, ale budou zde k vidění i předváděcí akce firem Dynastar a Rosignoll, módní přehlídka zimního oblečení pořádaná firmou DAVID Sport Harrachov, pro děti bude připravena zábava na sněhu s programem SNOWKIDZ,“ láká návštěvníky Vladimíra Černá z oddělení marketingu a propagace Sportovního areálu Harrachov. V rámci programu je připraveno bohaté občerstvení, za hudebního doprovodu skupiny Rangers.

Vánoční koncert Jany Štěrbové

Štědrý den bude v harrachovském kostele sv. Václava patřit

Foto: janasterbova.cz

sopranistce Janě Štěrbové, která návštěvníkům zazpívá známé vánoční koledy. Koncert bude zahájen 24. prosince 2012 ve 14.00 hodin. Vstupné je 180,- Kč a dítě s doprovodem zdarma. Prodej vstupenek na místě v den konání koncertu. Více informací na www.janasterbova.cz

Liberecký kraj finančně podpoří Sportovní areál v Harrachově

Sportovní areál v Harrachově, který v sobě zahrnuje skokanské můstky včetně mamutího a přilehlé běžecké tratě, podpoří Krajský úřad Libereckého kraje částkou 1 800 000 korun. Rada Libereckého kraje schválila výši podpory na svém listopadovém zasedání. Smlouva, kterou schválila rada kraje, bude předložena k posouzení Zastupitelstvu Libereckého kraje. V případě, že její znění zastupitelstvo schválí, bude se na financování činnosti společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s. podílet Liberecký kraj částkou 1 800 000 korun ročně po dobu 5 let. Podstatou návrhu je smlouva o spolupráci při financování provozu společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s., která tento areál spravuje. Tato společnost byla založena v roce 2009 a jejími zakladateli jsou Liberecký kraj, Město Harrachov, Svaz lyžařů České republiky a Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov. Jejím hlavním úkolem je zajistit fungování skokanských můstků a přilehlých běžeckých tratí v Harrachově. To má naplňovat prostřednictvím poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech rozvoje sportu a tělovýchovy, propagace a podpory cestovního ruchu, šetrného využívání přírodních hodnot a udržování hodnot kulturních. Součástí areálu je mamutí můstek. Obdobných je ve světě jen pět. Jedná se tedy o sportoviště světového významu, na kterém se v roce 2014 uskuteční Mistrovství světa v letech na lyžích. (end)

12/2012

Harrachovský zpravodaj

3


INFORMACE PRO OBČANY Vážení spoluobčané, než jsme se nadáli, je tu konec dalšího roku. Utekl jako voda a nastal čas jeho hodnocení. Musela jsem se prokousat horou zápisů z RM, abych si připomenula vše, co rada města v uplynulém roce řešila. Z bohaté nabídky větších či menších problémů a i několika vnějších pozitivních signálů jsem se pokusila sestavit výběr z usnesení RM, která považuji pro Vás, občany, za nejzajímavější. V prosinci 2011 RM schválila: Přijetí sponzorského daru pro MŠ ve výši 40.000,- Kč. Přijetí sponzorského daru pro ZŠ ve výši 60.000,-Kč. Stavební uzávěru Harrachova. V lednu 2012 RM schválila: Logo Harrachova pro turistický ruch (Harrachov – perla Krkonoš) v zimní (modré) a letní (zelené) barvě. Nákup „botičky“ pro PČR v Harrachově. Projednání dotace KÚ LK na repasi hasičské cisterny ( ta naše je z roku 1973 a v lednu t.r. došlo dokonce k tomu, že jsme měli obě hasičská auta krátkodobě nepojízdná). V únoru 2012 RM schválila: Spuštění SMS INFOKANÁLU pro lepší informovanost občanů. Souhlas s vybudováním Včelí naučné stezky hraběte Jana Harracha. Příspěvek na domácí péči zdravotně - sociální pro naše 4 spoluobčany. V březnu 2012 RM schválila: Demolici městského objektu na st. p. 190 (za restaurací Roubenka). Příspěvek na docházku čtyř harrachovských žáků do ZŠ praktické a speciální v Rokytnici nad Jizerou. Podporu petice na záchranu regionálního školství. V dubnu 2012 RM schválila: Změnu průběhu části hranice pozemků mezi k. ú. Harrachov a Horní a Dolní Rokytnice n. J. Proběhla anketa k zimní údržbě 2011/12. Prodej sanity. Záměr pronájmu TIC (od 1. 6. 2012 v provozu). V květnu 2012 RM schválila: Vyúčtování příjezdu Krakonoše – po mnoha letech organizovalo město a nemuselo dofinancovat. Umístění stojanů na kola před MÚ. Velitel hasičů dostal za úkol oslovit firmy ohledně nabídkové ceny na opravu hasičské cisterny. Oprava chodníku před kaplí sv. Alžběty. Oprava budovy MÚ – nátěr fasády. Zpracování dokumentace na projekt „Bezpečný přechod“ (U Motejlků, u Hábova mostu, u kaple sv. Alžběty). Proběhlo výběrové řízení na ředitele ZŠ v Harrachově. Novou ředitelkou se stala Ing. Helena Stříbrná. Organizačnímu výboru SP 2013 a MS 2014 v letech na lyžích schváleno bezplatné umístění reklam na veřejné osvětlení. Darovací smlouvu na kulturně společenské akce ve výši 50.000,-Kč.

4

Harrachovský zpravodaj

12/2012

V červnu 2012 RM schválila: Český olympijský výbor podal informaci o záměru zřízení Národního sportovního centra v Harrachově se zaměřením na zimní sporty. Příspěvek pro děti z dětských domovů v Semilech a Jablonci nad Nisou – rozdělen přebytek z Příjezdu Krakonoše. Černá skládka na Hřebínku (Kamlu) – odklizení, zákaz skládky. V červenci 2012 RM schválila: Pronájem „náměstíčka“ v centru města namísto provozoven rychlého občerstvení. Vydláždění chodníku od budovy hasičárny k MÚ. Firmu KOMET s. r .o, která provede repasi hasičské Tatry. Výběrové řízení na ředitelku MŠ Kamínek. Ve funkci byla potvrzena stávající ředitelka p. Kateřina Kynclová. Vyhlášení veřejné sbírky na opravu sochy sv. Jana v Anenském údolí. V srpnu 2012 RM schválila: Příspěvek na vyřezávané křeslo pro Krakonoše. Nařízení k zimní údržbě 2012/2013. Podání žaloby o vrácení odměny z důvodu neplatnosti smlouvy uzavřené s Tomášem Vašíčkem. V září 2012 RM schválila: Veřejnou zakázku na zimní údržbu 2012/2013. Tendr na nákup zemního plynu společně s obcemi LK. Orientační ceník nájemného z pozemků města. V říjnu 2012 RM schválila: Opravu havarijního stavu vodojemu v objektu bývalé celnice. Projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost – ZŠ. Kritéria, která navrhla Komise pro sport, školu a mládež pro rozdělení finančních prostředků z odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her. Úprava režimu přístupu do depozitáře sbírky skla. V listopadu 2012 RM schválila: Podporu propagace SP 2013 a MS 2014 v letech na lyžích – reklamní smlouvu získanou výměnou za pronájem autobusového nádraží v Harrachově a polep 4 autobusů v majetku firmy Busline. Organizačnímu výboru MS 2014 byl schválen k polepu jeden dálkový autobus bezplatně, jako podpora konání významné sportovní akce v Harrachově. Mnoho z výše uvedených bodů následně projednalo a schválilo ZM dle Zákona o obcích. Když se ohlédnu za posledním rokem, nemám špatný pocit z námi vykonané práce. Mnohdy je velmi těžké rozhodování, přesto se snažíme najít vždy co nejlepší řešení. Je adventní čas, doba na hodnocení a plánování dalšího období. Přeji Vám všem, aby hodnocení uplynulého roku bylo pro Vás a Vaši práci to nejlepší, aby i plány do budoucna byly realistické a vyvážené. Společně s Vámi si přeji, aby se Harrachov konečně po dlouhých dvou desetiletích dostal z problémů, aby se nadechnul a mohl se odrazit k dlouhému skoku do úspěšné budoucnosti. Přeji všem spoluobčanům krásné prožití Vánoc a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2013. Eva Zbrojová, starostka města


INFORMACE PRO OBČANY

Z jednání zastupitelstva města dne 28. listopadu 2012 Poslední zastupitelstvo letošního roku se uskutečnilo v sále hotelu Sklář ve středu 28. listopadu. Na zasedání bylo projednáno několik bodů, kterými se detailně budeme věnovat v příštím čísle Harrachovského zpravodaje. Ve stručnosti tak rekapitulujeme body, které zastupitelstvo projednávalo a schválilo. Zastupitelstvo města schválilo usnesení o hospodaření města i rozpočtové provizorium na rok 2013. Dále bylo projednáno rozdělení finančních prostředků z výnosu Výherních hracích automatů, které se bude dělit na třetiny, s tím, že první třetinu dostanou sportovci, druhou základní škola a třetí část půjde na dofinancování repase hasičské cisterny. Zároveň byl odsouhlasen klíč rozdělování finančních prostředků sportovcům. Na návrh sportovní komise půjdou finanční prostředky přímo sportovním nadějím Harrachova. Podrobnější klíč přerozdělování přineseme v příštím vydání HZ. Zastupitelstvo města také rozhodlo o objektu bývalé celnice. Vedení města dostalo mandát jednat se státem o zpětném převzetí majetku s tím, že bylo deklarováno,

že stát budovy nechce, a bylo by množné zkrátit dobu převedení majetku na město z deseti na pět let. Smlouva byla podepsána v roce 2008 a v případě úspěšného jednání by byl majetek městu předán v září 2013. Harrachov by tak mohl budovy prodat. Zastupitelstvo rovněž schválilo směnu pozemků ve vlastnictví TJ Jiskra Harrachov za pozemky ve vlastnictví města. V rámci několikahodinového jednání byl umožněn prodej automobilu Gazella, který je v nevyhovujícím technickém stavu a nepojízdný. Náklady na jeho opravu by přesáhly částku 80 000 korun. ZM odsouhlasilo jeho prodej nejvyšší nabídce a připustilo možnost zakoupení nového víceúčelového stroje, který by pomohl městu v letní i zimní údržbě města. O koupi nového vozu bude jednat zastupitelstvo na příštím zasedání. Zastupitelé také schválili koupi Světelných novin, které budou občany i turisty informovat o čase, který zbývá do zahájení Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2014. Světelné noviny lze využít i k jiným účelům, a to k informovanosti občanů, aktuální teplotě atd. (end)

Kauza Brokers aneb Co je nového

odměny za právní služby, můžete nám k tomuto sporu něco říci? Celá kauza kolem pohledávky J.F.WORLD BROKERS, s.r.o,. je velice nešťastná. Bohužel, v průběhu času se kolem této kauzy vytvořily další právní vztahy zatěžující město zcela nesmyslným a neodpovídajícím způsobem. Pan Tomáš Vašíček zastupoval právně město Harrachov při podání prvního dovolání v této věci. Podanému dovolání Nejvyšší soud České republiky částečně vyhověl a věc byla vrácena Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu rozhodnutí. A Tomáš Vašíček následně uplatnil na základě smlouvy, kterou společně s ním uzavřel v roce 2010 za město tehdejší starosta Tomáš Ploc, nárok na zaplacení odměny přesahující 10 milionů korun. Na tuto odměnu má Mgr. Vašíček tedy nárok pouze v případě, když město ve sporu s J.F.WORLD BROKERS, s.r.o,. zvítězí ? Ne, právě že tomu tak není. K mému naprostému překvapení jsem zjistil, že smlouva s Mgr. Vašíčkem byla sepsána tak, že Tomáš Vašíček má mít nárok na odměnu ve výši téměř deset milionů korun bez ohledu na to, jak spor pro město Harrachov nakonec dopadne. To považuji za nemravné. A jaký bude nyní váš postup? Pan kolega Vašíček má nepochybně nárok na úhradu ve věci poskytnutých služeb, a to i když v předmětné době pobíral ještě od Města Harrachov pravidelnou měsíční paušální odměnu. Proto, nedojde-li s ním k dohodě, bude proti Tomáši Vašíčkovi podána žaloba o vrácení části odměny, která mu již byla vyplacena. Odměna advokáta musí být přiměřená. Navíc jsem přesvědčen, že proces uzavírání smlouvy s Tomášem Vašíčkem neproběhl v souladu se zákonem a domnívám se, že ani podle uzavřené smlouvy nebyly splněny podmínky pro výplatu.

Pana Tomáše Kaplana, člena týmu advokátů, který zastupuje město ve sporu se společností J.F.World Brokers, s.r.o., jsme se zeptali na současný stav řízení a požádali o informaci o dalším očekávaném vývoji. Můžete nám říci, jaká je v současné době situace ve sporu, ve kterém společnost J. F. World Brokers, s.r.o., uplatňuje vůči městu Harrachov nárok na zaplacení celkové částky přesahující 90 milionů korun? Jak víte, rozsudkem Vrchního soudu v Praze, kterým byla městu Harrachov uložena povinnost zaplatit společnosti J.F.WORLD BROKERS, s.r.o., částku ve výši 16.799.909,- Kč s příslušenstvím, tj. k dnešnímu dni částku přesahující 90 milionů korun. Protože na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze se nárok J.F.WORLD BROKERS, s.r.o., stal pravomocným, nezbylo, než se bránit tzv. mimořádnými opravnými prostředky. Z tohoto důvodu bylo ze strany města Harrachov podáno dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem na odložení vykonatelnosti, jehož cílem bylo zabránit možnosti exekučního vymáhání nároku vůči městu Harrachov, když důsledky takovéto exekuce by pro chod města mohly mít fatální důsledky. Jaký je tedy současný stav řízení o dovolání u Nejvyššího soudu? Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo dosáhnout odložení vykonatelnosti. Usnesení o odložení vykonatelnosti bylo doručeno v červnu tohoto roku a znamená, že město může bez omezení fungovat a poskytovat občanům základní služby a nemůže tak dojít k nucenému prodeji majetku města. Rozhodnutí o samotném dovolání pak očekávám v nejbližších měsících. Rozhodnutím rady města Harrachov z října tohoto roku bylo také rozhodnuto o tom, že máte zastupovat město Harrachov ve sporu s Tomášem Vašíčkem o vrácení části

Jiří Endler

12/2012

Harrachovský zpravodaj

5


INFORMACE PRO OBČANY

Ceny za pronájmy byly upraveny

bylo vypovězeno a upravují se tak, aby byly v souladu s rozhodnutím Rada města na svém pravidelném zasedání 23. října rozhodla o no- Rady města Harrachov. Plánuje se, že dojde k revizi všech stávajících smluv s tím, že budou nově uzavřeny dle nových podmínek a v přívém orientačním ceníku nájemného z pozemků ve vlastnictví města Harrachov. „Mnoho smluv s nájemci bylo uzavřeno před mnoha lety padě více zájemců upřednostní město stávající nájemce,“ vysvětlil Michal Bartoš, investiční technik města Harrachov. a současná tržní ekonomika plně neodpovídá cenám, za které byly Ceník je orientační a podle rozhodnutí RM lze nájemné v individuuzavřeny. Proto město rozhodlo o novém orientačním ceníku. Nové álních případech upravit dle lukrativnosti místa a pozemku. smlouvy se již uzavírají na základě vydané tabulky. Mnoho smluv (end)

Orientační ceník nájemného z pozemků ve vlastnictví Města Harrachov a) Pozemek sloužící k podnikání nájemce:

jednotka

sazba Kč za jednotku

1a

Stánkový prodej

Kč/m2/rok

600,- (min 500,-/měsíc)

2a

Zastavěný stavbou ve vlastnictví nájemce

Kč/m2/rok

100,- (min 2000,-/rok)

3a

Ostatní plocha upravená pronajímatelem

Kč/m2/rok

50,- (min 2000,-/rok)

4a

Ostatní plocha

Kč/m2/rok

10,- (min 1000,-/rok)

5a

Pozemek užívaný ve veřejném zájmu

Kč/m2/rok

6a

Provozování mobilní předzahrádky

Kč/m2/měs.

7a

1 parkovací místo pro os.automobil

Kč/ks/rok

8a

Dlouhodobé skládky materiálu v zájmu obce

Kč/m2/rok

9a

Ostatní skládky materiálu (včetně zařízení staveniště)

Kč/m2/rok

50,- (min.2000,-/měs) (jinak individuální kalkulace)

b) Pozemek nesloužící k podnikání nájemce:

jednotka

sazba Kč za jednotku

1b

Pro individuální rekreaci

Kč/m2/rok

30,- (min 2000,-/rok)

2b

Ostatní plochy

Kč/m2/rok

10,- (min 1000,-/rok)

3b

Ostatní plochy

Kč/m2/rok

5,- (min 500,-/rok)

4b

Plocha pouze pro zemědělské využití

Kč/m2/rok

1,- (min 100,-/rok)

5b

1 parkovací místo pro os.automobil

Kč/ks/rok

6b

Dlouhodobé skládky materiálu v zájmu obce

Kč/m2/rok

100,- (min 2000,-/rok)

7b

Ostatní skládky materiálu

Kč/m2/den

50,- (min.2000,-/měs)

5,40,- (min 1000,-/rok) 1500,100,- (min.2000,-/rok)

1500,-

Pozn.: Možnost úpravy nájemného v individuálních případech dle lukrativnosti místa a pozemku. Ceník nájemného z pozemků ve vlastnictví města Harrachov,byl schválen na zasedání RM č.36 dne 23.10.2012 usnesením č.36/7. Ceník nabývá platnosti dnem 1.11.2012

INZERCE

Hledáme pracovníka do servisu a půjčovny lyží v Harrachově - od prosince 2012 - příjemné vystupování a znalost v oboru - znalost Ang./Něm. jazyka - zaměstnanecké výhody - dobré platové podmínky

Info na 603 579 584 a sportcermak@centrum.cz 6

Harrachovský zpravodaj

12/2012


INFORMACE PRO OBČANY

Trasa přes Hřebínek je opět průchozí Několik let trvající spor mezi majitelem Sklářské chalupy a městem ohledně průchodnosti cesty na Kaml je minulostí. V loňském roce byla odstraněna závora, která znemožňovala vstup na cestu, nyní byla zlikvidována i zbývající překážka, kterou byl plot v bezprostřední blízkosti cesty a trafostanice. Plot kolem kdysi slavné Sklářské chalupy rozdělil Harrachov na dvě části a občané, kteří trasu používali jako zkratku z Anenského údolí či Nového Světa na poštu či úřad, museli celou oblast obcházet. Přitom trasu využívaly desítky lidí. Nyní se mohou těšit na to, že po cestě nově mohou chodit dál,

aniž by zdolávali jakékoli překážky. „V roce 2008 došlo k neoprávněnému oplocení na pozemku před Sklářskou chalupou. Ve správním řízení byla následně dokazována legálnost stavby. Vše skončilo tím, že bylo prokázáno, že stavba byla neoprávněná a stavební úřad nařídil odstranění plotu. Vlastník plotu se odvolal ke Krajskému úřadu LK, který potvrdil rozhodnutí SÚ. Protože vlastník plotu rozhodnutí nerespektoval, bylo nutné vydat exekuční výzvu. Na tuto výzvu již stavebník reagoval a plot odstranil. Nyní opět po cestě mohou bezpečně chodit naši spoluobčané,“ říká vedoucí Stavebního úřadu (end) Harrachov Jana Jeschkeová.

Betlémské světlo do vašich domovů Také letos dorazí do Harrachova Betlémské světlo, které si můžete donést do svých domovů. Betlémské světlo si můžete vyzvednout v kostele sv. Václava v pondělí 24. prosince v době od 14 do 15 hodin (je dobré přinést si krytou lampičku). Půlnoční mše v Harrachově začíná ve 24.00 hodin.

nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie. Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.A nápad byl na světě. Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků. Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly, a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 Foto: D.Hloušek se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla. Motto letošního Betlémského světla zní: „Bůh viděl, že všechZdroj: www.betlemskesvetlo.cz no, co učinil, je velmi dobré…“ (Gen 1, 31)

Historie Snahou každého světla je prozářit tmu…Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti,

Tříkrálová sbírka

Dne 6.ledna 2013 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Vybrané peněžní prostředky získá Oblastní charita Jilemnice, která provozuje humanitární sklad, sociální šatník a občanskou poradnu. Za peněžní příspěvky děkujeme.

12/2012

Harrachovský zpravodaj

7


OSOBNOST

Přemysl Sobotka: Vždycky se mi zlepší nálada, když minu na silnici ceduli s nápisem Harrachov

8

Liberecký občan Přemysl Sobotka patří mezi osobnosti české politické scény a bez nadsázky ho lze nazvat stálicí Senátu PČR, kde je již od roku 1996. Lídr ODS na funkci prezidenta se svými ambicemi stát se prvním mužem České republiky netajil a svoji kandidaturu oficiálně potvrdil letos, kdy v primárkách ODS porazil Evžena Tošenovského. Není tajemstvím, že Přemysl Sobotka má velmi kladný vztah k Harrachovu, odkud pochází jeho současná žena a kde má chalupu. Dnes zde tráví hodně času, neboť mu místo zcela učarovalo. Vlastníte byt v Liberci, ale pokud vím, v Harrachově trávíte většinu svého volného času. Je to tak? Snažím se o to, pokud mi to čas dovolí. V Harrachově dobíjím baterky. Jdu si zalyžovat na Čerťák nebo projet na běžkách na hřebeny, v létě vyjedeme se ženou lanovkou a uděláme si výlet. Nebo si jdu zahrát tenis. Pokud je u toho parta přátel, nic už mi nechybí. Chalupu máte po rodičích Vaší ženy, jak se změnila od dob, co ji vlastníte? Změnila se hodně. Nejraději mám nová krbová kamna, jejich přírodní teplo nic nenahradí a pohled do ohně je tak uklidňující. Chalupu měníme po krůčcích. Já se starám o dřevo a zahradu, žena o vnitřek chalupy. Často mě ale povolá, abych jí s něčím pomohl. Jak se změnil život v Harrachově od dob, kdy v něm chalupaříte? Změnil se hodně. A je to také záslu-

na podzim. Zázemí tu je, tak snad bude mimosezónních turistů přibývat. Harrachov by si to zasloužil. Patříte mezi kutily? Ne, nepatřím. Kdykoliv se něco pokusím opravit, zničím obvykle to, s čím jsem se do opravy pustil, ale také se mi

ha politické reprezentace Harrachova, ale znáte to, některý starosta byl lepší než jiný. Když jsem sem poprvé přijel, zrovna se za naší chalupou začaly stavět paneláky. Mizí tradiční obživa, už dávno zmizely doly, sklárna je čím dál menší, přibývají hotely, máme tu pivovar a pivní lázně. Já bych přivítal, a nejsem sám, kdyby do Harrachova jezdilo víc lidí mimo zimu. Je tady nádherně i v létě,

mnoho věcí opravit podaří. Na druhou stranu si dokážu s chalupářskými nečekanými problémy poradit většinou sám. Údajně máte na vratech oblíbené pohádkové postavičky Pata a Mata? Má to nějaký důvod? To mají na svědomí moji kamarádi. Vymysleli to údajně, když jsem za nimi každou chvíli přišel s přeseklou šňůrou od sekačky na trávu, když jsem válco-

Harrachovský zpravodaj

Foto: Archiv P. Sobotky

val mohutným pařezem čerstvě zasetý trávník, nebo když jsem utavil sněhovou frézu a pokorně se vrátil k lopatě. Teď se na Pata a Mata chodí dívat děti a je to pro ně taková malá atrakce. V Harrachově se říká, že patříte mezi nejpečlivější udržovatele trávníku. Sekání trávy je vaše hobby? Ano, je to moje záležitost. nejprve si řeknete, že by bylo fajn, aby ten trávník byl rovnoměrně hustý, pak se na to podíváte a vidíte, že tamhle se to musí vylepšit, vytrhat pampelišky, zarovnat krtčí hromadu a podobně. A najednou zjistíte, že kolem trávníku běháte pořád. Baví mě to. Ale zda je pečlivě udržovaný, to bych si netroufnul tvrdit, je to trávník na horách. Mám teď poměrně málo času a velkého nepřítele pěstěného trávníku. Údajně vám trávník ničí jezevci, je to tak? Ano, to je právě ten problém. Můj trávník si prostě oblíbili. Asi si všimli, že je udržovaný, a tak se rozhodli ho trochu přerýt. Daří se jim to dokonale. Kdosi mi poradil, že proti jezevcům pomůže tygří lejno. Sehnal jsem tedy v zoo tygří trus, rozmístil ho na jezevčích pěšinkách a čekal. Nic se nestalo. Ani asi nemohlo, jezevec neutekl, protože tygra nezná, v životě ho neviděl a netuší, jak

MUDr. Přemysl Sobotka narodil se 18. května 1944 v Mladé Boleslavi. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil v roce 1968 na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. Od roku 1991 byl primářem. Od listopadu 1989 byl aktivní v OF. V roce 1991 vstoupil do ODS, v letech 1990 - 1996 byl radním města Liberce a členem vedení liberecké nemocnice. Do roku 1989 se politicky nikdy neangažoval, nebyl členem žádné politické strany. MUDr. Přemysl Sobotka je senátorem za liberecký volební obvod č. 34, za který byl zvolen již počtvrté (1996, 1998, 2004, 2010). Po celé volební období byl ve funkci místopředsedy Senátu. V letech 2004 – 2010 byl zvolen předsedou Senátu Parlamentu České republiky, 24. listopadu 2010 byl zvolen 1. místopředsedou Senátu. Z prvního manželství má 2 dcery Věru a Martinu, v druhém manželství nevlastního syna Prokopa. Manželka Radmila pracovala jako zdravotní sestra.

12/2012

by si na něm tygr pochutnal. Takže jsme vymysleli novou variantu. Rysa. Toho by jezevec mohl znát. Teď sháním jeho trus. Která místa máte v Harrachově nejraději? Mám rád Harrachov celý. Jeho atmosféru. Samozřejmě, že mám rád sjezdovky, bezprostřední okolí chalupy, a taky pohled na Harrachov z hřebenů Krkonoš. A vždycky se mi zlepší nálada,


OSOBNOST když minu na silnici ceduli s nápisem Harrachov. To už vím, že za pár minut jsem na chalupě. Pokud byste měl kouzelnou hůlku a jejím mávnutím mohl v Harrachově něco změnit, co by to bylo? Samozřejmě hodně věcí, ale určitě bych chtěl propojit lanovkou a sjezdovkou Harrachov s Rokytnicí a hned by bylo krásné centrum a hodně lidí. V případě, že budete zvolen prezidentem, změní se něco ve vztahu k Harrachovu? Mám na mysli, zda budete mít ještě čas na chalupu do Krkonoš jezdit, popřípadě, zda

IX. třída na Úřadu práce v Semilech

Po veletrhu vzdělávání a práce v Liberci, navštívila IX. třída naší školy Úřad práce v Semilech. Návštěvu domluvila výchovná poradkyně Mgr. Dana Nechanická. Na Úřadu práce žáky očekávala paní Jetelová, která pomáhá s orientací žáků IX. tříd před jejich dalším studiem. Každý žák na schůzce obdržel Atlas školství pro školní rok 2012/2013 jak v tištěné, tak digitální podobě na CD. Dále byli seznámeni

je v ní místo i pro muže, kteří Vás budou chránit. Určitě budu na chalupu jezdit pořád. Bez toho to nejde. Možná méně častěji, ale občas přece. Říkal jsem, že tu dobíjím baterky. A ochranka? Tu už jsem jako předseda Senátu měl a kluci si našli ubytování nedaleko naší chalupy. Aby mě měli na dohled a nerušili naše soukromí. Teprve v soukromí, u krbových kamen nebo při údržbě trávníku, si člověk od práce politika pořádně oddychne a relaxuje. Jiří Endler

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL s nabídkou studia na středních školách v regionu Liberec, Semily a Hradec Králové. Následovala beseda, kde se žáci svěřovali s tím, co by chtěli studovat po základní škole a dále byli seznámeni s aktuální poptávkou pracovních profesí na trhu práce. Na samotný závěr děti absolvovaly TEST ZÁJMŮ, kdy jim byly pomocí počítačového programu nabídnuty některé druhy povolání. Doprovod žákům deváté třídy zajistil jejich třídní učitel I. Bohatý.

OBRAZEM

Vánoční koncert ve škole Kluci a holky z 1., 2. a 3. třídy se na vás budou těšit ve velké tělocvičně harrachovské základní školy dne 14. prosince v 17 hodin.

12/2012

Harrachovský zpravodaj

9


ZE SPORTU

Osm mistrovských medailí pro harrachovské naděje V Rožnově pod Radhoštěm a Frenštátě pod Radhoštěm se první říjnový víkend uskutečnilo finále Letního mistrovství České Republiky ve skoku na lyžích. Letošní mistrovství se skládalo ze čtyř závodů, první se uskutečnily v Lomnici nad Popelkou, dále v Desné a finále pak na již zmiňovaných můstcích v Rožnově a Frenštátě. Největším úspěchem byl mistrovský titul Ladislava Horáčka v kategorii žáků 11 a 12 let. Na stupních vítězů ho ještě třetím místem doplnil Radek Rýdl. Je škoda, že pro nemoc nemohl startovat na posledních dvou závodech Petr Šablatura, který měl také nastartováno na medaili. Stanislav Dostál obsadil v kategorii žáků 13 – 14 let pěkné 3. místo. Zároveň probíhal závod RKZ v Rožnově pod Radhoštěm a Čokoládová cena ve Frenštátu pod Radhoštěm. Závodů se účastnili nejenom závodníci z Čech, ale i závodníci ze Slovinska a Polska. Celkové Výsledky závodů RKZ Rožnově: Skok na lyžích: 1. Šárka Slavíková, 2.Andrea Pánková, 4. Jiří Konvalinka, 6. Ladislav Horáček, 5. Radek Rýdl, 5. Stanislav Dostál, 8. Ondřej Pažout, 13. Jan Vytrval, 14. František Slavík. Severská kombinace: 4. Šárka Slavíková, 7. Andrea Pánková 4. Jiří Konvalinka, 2. Radek Rýdl, 6. Ladislav Horáček, 6. Stanislav Dostál, 2. Ondřej Pažout, 5. František Slavík. Celkové výsledky Čokoládové ceny ve Frenštátu: 1. Šárka Slavíková, 2. Andrea Pánková, 3. Jiří Konvalinka, 9. Radek Rýdl, 10. Ladislav Horáček, 4. Stanislav Dostál, 7. Ondřej Pažout, 9. Jan Vytrval. 10. František Slavík.

V Novém Městě na Moravě se 17. října konalo Mistrovství republiky v severské kombinaci, kde se harrachovským závodníkům také dařilo V kategorii žáků 9 – 10 let, kteří skákali na můstku K28 a běželi kros, doběhl těsně za medailí na 4. pozici Jiří Konvalinka. Na můstku K28 závodili také žáci ve věku 11 – 12 let. Druhá část severské kombinace byl běh na in-line bruslích. Vítězství si odvezl Matěj Čejchan z Lomnice nad Popelkou. Druhé místo obsadil Ladislav Horáček a třetí byl Radek Rýdl. Na 5. místě doběhl Petr Šablatura. Na velkém můstku K50 závodili žáci 13 - 14 a dorost mladší. Stanislav Dostál doběhl překvapivě na 3. pozici. Dorostenci, kteří absolvovali druhou část kombinace na kolečkových lyžích také přivezli do Harrachova medaile. Jan Vytrval si doběhl pro 2., Ondřej Pažout pro 3. a František Slavík pro 7. místo. Vedle těchto posledních mistrovských závodů se naši závodníci zúčastnili mnoha dalších akcí po celé republice i v zahraničí. Absolvovali jsme závody v německém Kottmaru, čtyři skokanské závody při Beskydském turné ve Frenštátě, Rožnově, Nýdku a Kozlovicích, skoky a kombinaci v Desné, Lomnici, Liberci, opět v Beskydech a na závěr Nové Město na Moravě. Naši nejstarší přešli již do kategorie dorostu. Honza Vytrval, Ondra Pažout i Fanda Slavík se vedle zmiňovaných závodů zúčastnili i Mistrovství ČR a 1. ročníku Memoriálu Jiřího Rašky na frenštátské devadesátce i několikadenního tréninku na ledové stopě v rakouském Hinzenbachu. První dva jmenovaní dosáhli na medaile v kombinaci v Novém Městě, postupně se začal zlepšovat i Fanda a oběma klukům se hodně přiblížil. V kategorii starších žáků je jediným Standa Dostál. Tento

10

Harrachovský zpravodaj

12/2012

typický skokan se prosadil překvapivě i v kombinaci. Mezi stejně starými děvčaty má těžkou pozici Verča Pánková. Vždyť některé její vrstevnice již startují i ve Světovém poháru. Kategorie mladších žáků 11 - 12 let je naše nejúspěšnější. Trojice Láďa Horáček, Radek Rýdl i Petr Šablatura se střídala ve vítězstvích i medailových postech téměř ve všech závodech. V žácích 9 - 10 se i přesto, že je nejmladší a nejmenší, výrazně prosadil Jirka Konvalinka, který několikrát stál na stupních vítězů. Zlepšili se i bratři Ponocní, kteří k nám dojíždějí z Rokytnice. V nejmladší kategorii předžaček nenašla ani v jednom závodě přemožitelku Šárka Slavíková a vedle vítězství ve všech domácích závodech přidala i prvenství v německém Kottmaru a několik medailových umístění ve starší kategorii. Výborně ji doplňovala Áďa Pánková, která také ve všech závodech stála na bedně. Ve stejné kategorii chlapců se několikrát na stupně vítězů prosadil i Pepa Slavík, postupně se zlepšovali i naši nejmenší Martin Slavík a Matěj Tajč. Úplně noví jsou Hynek Dostalík, Náťa Burdová a Jirka Doležal, které první závody teprve čekají.

Kategorie žáci 11 a 12 let jsou letos naši nejlepší. Tato trojice vyhrává jak závody v severské kombinace, tak ve skoku. Na snímku zleva na stupních vítězů: Petr Šablatůra, Láďa Horáček a Radek Rýdl.

Bilance skokanů a sdruženářů aneb Kaml Cup 2012

Také letos se v Harrachově uskutečnil tradiční závod Kaml Cup ve skoku na lyžích a severské kombinaci. Letošního ročníku, který se konal v polovině září, se zúčastnili závodníci z celé republiky. Závodilo se na můstcích K8, K18, K26 . V dopoledních hodinách se závodilo ve skoku na lyžích, skákalo se postupně podle kategorií na můstcích K8, K18 a K26. V kategorii předžaček se výborně dařilo domácí harrachovské závodnici Šárce Slavíkové, která suverénně zvítězila ve své kategorii, a pak ještě mezi staršími dívkami obsadila 3. místo. Andrea Pánková byla na malém můstku druhá. V nejsilněji obsazené kategorii předžáků, kde startovalo více než 20 závodníků, byl z našich nejúspěšnější Josef Slavík na 6. místě, Martin Slavík skončil 13. a Matyáš Tajč 14. Žáci 9 – 10 let startovali na můstku K15. Pěkným 3. místem se ukázal Jiří Konvalinka. V kategorii žáků 11 – 12 let jsou harrachovští borci nejlepší v republice. Nezklamali ani doma a obsadili prvá tři místa v pořadí Ladislav Horáček, Petr Šablatura a Radek Rýdl. V kategorii žáků 13 – 14 let se Stanislav Dostál umístil po pádu na 9. místě. Veronika Pánková byla mezi žačkami 13 - 15 let na 5. místě. V odpoledních hodinách se nad můstky konala druhá část severské kombinace - sprint. Předžáci a předžačky běželi trať dlouhou 500 metrů. Nejlépe běžel Josef Slavík, který skončil na 6. místě, Šárka Slavíková 7., Andrea Pánková 9., Martin


ZE SPORTU Slavík 12., Matyáš Tajč 15. V kategorii žáků 9 – 10 let se na trati dlouhé 500 metrů umístil 5. Jiří Konvalinka, 7. Matěj Ponocný a 18. Petr Ponocný. Žáci 11 – 12 let absolvovali trať 1000 metrů. Po dramatickém běhu, kdy o vítězi musela rozhodnout až cílová kamera, zvítězil Radek Rýdl před Ladislavem Horáčkem, Petr Šablatura skončil 5. Žáci 13 – 14 let měli trať dlouhou 1500 metrů. Stanislav Dostál doběhl na 7. místě, Veronika Pánková 15.

Poděkování patří sponzorům: Město Harrachov, Liberecký kraj, Blue Cafe, Camping Jiskra, Orea hotel Sklář, hotel Skicentrum, David Sport, Restaurace pod Jasanem, pension Eliška, pension Jitka, pension Roubenka, pension Luscinia, 1. bobová s.r.o., Sport Ploc, pekařství Vokřínek, Petra Bukvicová, Ladislav Horáček, pivovar Novosad a syn, Babylon, Rdek Rýdl. F r a n t i š e k Va c u l í k , t r e n é r. Wo l f g a n g S l a v í k

Harrachov přezimuje desátý

Na jaře bude situace Harrachova komplikovanější, neboť přijde o dva klíčové hráče. „Bohužel, do VTJ Rapid Liberec se z hostování musí vrátit bratři Halamové. Budeme se muset obejít bez nich, popřípadě za ně sehnat náhradu,“ vysvětluje trenér. Jenže posily něco stojí a hojností zrovna klubová pokladna neoplývá. „Finanční situace není ideální, I. A třída je z hlediska ekonomického náročná. Dražší jsou výplaty rozhodčích a delegátů, ale s tím se musíme poprat. V každém případě patří velký dík všem, kteří nás v průběhu sezony finančně podpořili,“ děkuje sponzorům a partnerům klubu trenér. Nyní mají hráči Harrachova volno a přípravu na jaro zahájí až v únoru. (end)

Desáté místo v polovině historicky prvním ročníku fotbalové I.A třídy patří fotbalistům Harrachova v I. A třídě. Tým, který trénuje Horst Rieger, nasbíral šestnáct bodů při pasivním skóre 32:33. „Do soutěže jsme šli pro zkušenosti a s vědomím, že nemáme co ztratit. Nasbírali jsme šestnáct bodů, to je paráda. Na padáka to není,“ raduje se trenér Horst Rieger. Také s některými výkony je trenér spokojen. „Někdy jsme sice dostali šišku, ale dokázali jsme v některých zápasech překvapit, takže i z pohledu výsledků a hry jsem celkem spokojen. Soutěž je kvalitní a je hratelná, jak se dnes moderně říká,“ konstatuje kouč Harrachova. Co se týče kádru a výkonu týmu, všichni hráči, podle svého lodivoda, odevzdali na trávníku své maximum. „Každý předvedl to co umí, všichni se maximálně snažili,“ chválí hráče Rieger a dodává: „Mezi nejlepší hráče podzimu patřili Vašek Veselý, brankář Michal Jiříček nebo Michal Sedlmajer. Velký dík patří i Romanu Bergmannovi, který krátce po operaci kolena výrazně týmu pomohl, stejně tak mladému sedmnáctiletému brankáři Milanovi Kučerovi.“

Žáci vedou okresní přebor

S náskokem tří bodů vedou mladší žáci Jiskry Harrachov meziokresní přebor Jablonecka a Liberecka. Tým, který trénuje Marek Michálko, nasbíral v dosavadním průběhu maximální počet čtyřiadvacet bodů. Nastřílel 47 branek a pouze devět jich inkasoval.

INZERCE

Děkuji Vám za Vaše hlasy v Senátních volbách. Jaroslav Zeman senátor za Jablonecko a Semilsko ředitel DETOA Albrechtice s.r.o.

Připravujeme pro Vás akci:

VÁNOCE S ČESKOU HRAČKOU, kde děti tvoří dárky pro své rodiče. Kdy: 7. 12. - 16. 12. 2012

Místo konání:

www.detoa.cz

Muzeum výroby hraček Jiřetín pod Bukovou 6 Albrechtice v Jiz. horách Bližší informace o otevírací době na www.detoa.cz

12/2012

Harrachovský zpravodaj

11


FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY

PROSINEC

V prosinci Slunce putuje ve Střelci a 21. prosince ve 12 hodin a 11 minut středoevropského času vstupuje do znamení Kozoroha.

Pranostiky na tento měsíc:

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. Na svatou Barboru saně do dvoru. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček. Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. Svatý Mikuláš (6.12.) je u nás znám především jako postava oděna do biskupského obleku, která má dlouhý bílý vous, zlatou berlu a košík plný mikulášské nadílky, která je nachystána pro hodné děti. Jeho věrným doprovodem bývá čert, který má za úkol děti postrašit a anděl, který ho musí usměrňovat, aby to s tím pekelným strašením nepřeháněl. Mikuláš však dle legend byl znám díky svým dobrým skutkům, kdy pomáhal sirotkům, vdovám a pronásledovaným lidem. Prý dokonce obyvatelům Myry v době hladomoru zachránil život tím, že dokázal pomocí svých zázračných schopností rozmnožit bochníky chleba. Sv. Mikuláš je patronem pekařů, námořníků, obchodníků a dětí. Štědrý den byl dříve považován za svátek, který nebyl pouze s množstvím

Významné dny: 1. 12. Světový den AIDS 9. 12. Mezinárodní den proti korupci 11. 12. Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky 11. 12. Mezinárodní den hor 11. 12. Světový den dětství 18.12. Mezinárodní den stěhovavých ptáků 21. 12. Zimní slunovrat 24. 12. Štědrý den 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

dárků a stolem plném vánočních dobrot, jak jej známe v dobách dnešních, ale lidé spolu strávili tento den pohromadě a slavili pravý význam Vánoc narození Ježíška v Betlémě. O Štědrém dnu se dodržovaly tradice a zvyky, které známe a možná se jimi řídíme i nyní. Mezi nejznámější patří: schovávání šupin z kapra, proto, aby se nás celý rok držely peníze, věštila se budoucnost pomocí pouštění ořechových skořápek se svíčkou na vodě, rozkrajování jablíček, odlévání roztaveného olova atd.. U nás na horách téměř nikde nechyběla na štědrovečerním stole vánočka neboli také štědrovka, hrachová polévka, hubník a místo cukroví se pekly koláče, zázvorky a nebo se podávalo sušené ovoce. Ano, žilo se skromně, ale lidé si více vážili jiných hodnot a neměřili svou lásku k tomu druhému podle

množství darů. Dávali si dary, ale mnohem cennější, které se v této době, bohužel, už moc nenosí - úctu, pokoru a lásku.

V prosinci je nejvíce ohroženo tlusté střevo. Bylinky vhodné k užívání při potížích: heřmánek – květ, šalvěj – nať, lopuch – kořen, třezalka – nať.

Krkonošské recepty:

Krkonošský hubník 5 rohlíků, 3 vejce, 200 g sušených hub, 1 naběračka krupice, 2 cibule, ¼ l mléka, majoránka, sůl, pepř, 4-8 stroužků česneku, máslo Nakrájené rohlíky zalijeme mlékem, přidáme k nim vejce, krupici, utřený česnek, najemno nakrájenou cibuli, majoránku, sůl, pepř a houby, které předtím lehce povaříme, aby změkly a vše důkladně promícháme. Vzniklou směs vlijeme do vymazaného pekáčku a dáme péct.

Zázvorky 150 g moučkového cukru, 150 g polohrubé mouky, 1 vejce, 1 lžíce mletého zázvoru – lze použít i čerstvý, máslo na vymazání plechu Vejce s cukrem vyšleháme do pěny, poté vmícháme mouku s mletým zázvorem a vypracujeme těsto, ze kterého vyválíme tenkou placku a vykrajujeme formičkami libovolné tvary. Zázvorky dáme opatrně na vymazaný plech, umístíme je do chladné místnosti a pečeme až druhý den. Pečeme pozvolna do zlatova. Zázvorky se musí nechat před konzumací 2- 3 týdny nechat uležet! Stranu připravila Lenka Stehlíkov á

12

Harrachovský zpravodaj

12/2012


SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo 724 290 784.

Měsíc prosinec 2012 Marie Kučerová . . . . . . . . . . . . . . .96 Antonín Vaněk . . . . . . . . . . . . . . . 93 Viktor Krutiš . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Antonie Zemánková . . . . . . . . . . 86 Anna Konvalinková . . . . . . . . . . . 86 Jan Mejsnar . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Eva Csibová . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Karel Kratochvíl . . . . . . . . . . . . . . 70 Erika Sokolová . . . . . . . . . . . . . . .70 Alexandra Poledňáková . . . . . . . .65 Milena Cyranyová . . . . . . . . . . . . 65 Jiří Bartoš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Jaroslav Lukeš . . . . . . . . . . . . . . . 60

Vš e m j u b i l a n t ů m p ř e j e m e d o d a l š í c h l e t m n o h o radosti, pohody a především pevné zdraví. NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Román fantastický: Frankelová L. – Ahoj z nebe Povídky detektivní: Cílek R. – Třikrát Alex Miller Detektivky: Harrisová L. – Vražda o narozeninách; Läckberg C. – Mořská panna; Francis F. – Spřízněni krví Romány pro ženy: Keleová-Vasilková – Nikdy; Drake S. – Pod rudým měsícem; Haran E. – Večerní vánek; Freeman K. – Luční kvítí Romány historické: Goodwinová D. – Má poslední vévodkyně; Černá J. – Ohnivá královna; Šulc J. - Zrádci Skutečný příběh: Hofmannová C. – Afrika, má láska ( příběh Bílé Masajky pokračuje...) Thrillery: Rollins J. – Ďáblova kolonie; McClure K. – Záměna; Smith M.A. – Vymítač lží Román psychologický: Mawer S. – Dívka, která spadla z nebe Romány kriminální: Child L. – Chladnokrevná msta; Kepler L. – Svědkyně ohně; Nesbo J. - Sněhulák České romány: Boček E. – Poslední aristokratka; Ba-

labán J. – Romány a novely; Denemarková R. – Kobold; Hůlová P. – Čechy, země zaslíbená; Váňová M.- Ať myši nepláčou Autobiografie: Rath D. – Přisedněte si Román autobiografický: Formanová M. – Snědla dětem sladkosti Romány špionážní: Ludlum R. – Bourneův klam; Bourneův princip Životopisy: ídek P. – Po boku ( třiatřicet manželek našich premiérů 1918-2012) Populárně naučné knihy: Pikora V. – Nahá pravda, aneb Co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti; Hausmann J. – Základy mužského šovinismu Romány pro dívky: Perkinsová S. – Polibek pro Annu; Stothardová A. – Růžový hotel Fantasy pro mládež: Gordon R. – Návrat z Podzemí; Útok z Podzemí; Vopěnka M. – Spící spravedlnost Knihy pro děti: Pichonová L. – Všechno je fakt šílený; Peirce L. – Velkej frajer Nate jede;

Velkej frajer Nate je prostě třída; Velkej frajer Nate znovu v akci; Štáchová H. – Jak pan Spejbl prášil Zpěvník: Svěrák Z. – Když je pěkné počasí Příručka pro dívky: Tipy a triky pro dospívající holky

www.knihovna.slunicko.net

knihovna.harrachov@worldonline.cz Půjčovní hodiny

Pondělí 12 – 17 Úterý ------Středa 12 – 17 Čtvrtek 9 - 11 12 – 18

12/2012

Te l . č í s l o : 4 8 1 5 2 9 6 0 3

Harrachovský zpravodaj

13


PROGRAM AKCÍ – PROSINEC 2012 Harrachov * 9. 12. /neděle/ 9.00 hodin RÝDL CUP 14 .ročník sálového fotbalového turnaje se koná v tělocvičně základní školy. Pořadatel: Hotel Rýdl *13.12. /čtvrtek/ 17.00 hodin DOBROVOLNÍCÍ VE SLUNEČNÍ ŠKOLE Město Harrachov Vás zve na poutavou přednášku o Himalájích a tamních dětech. Akce se koná v místní škole. Přezůvky s sebou. *15. 12. 16. 12. /sobota – neděle/ 10.00 hodin ČESKÝ POHÁR, 1. KOLO SKP Harrachov ve spolupráci s Českým svazem biatlonu pořádá 1. kolo Českého poháru dorostu a dospělých. V sobotu 15. prosince proběhne závod jednotlivců se štafetovou

střelbou na štafetových tratích a se skupinovým startem v 10:00 h. V neděli v 10:00 h odstartuje divácky atraktivní rychlostní závod. Oficiální trénink: pátek od 13:30 hod. Pořadatelem je Sportovní klub Policie ČR *15. 12. /sobota/ 10.00 hodin ZAHÁJENÍ LYŽAŘSKÉ SEZÓNY Akce se koná u dolní stanice lanové dráhy Delta *24. 12. /pondělí/ 14.00 hodin VÁNOČNÍ KOCNERT JANY ŠTĚRBOVÉ V kostele sv. Václava v Harrachově se uskuteční koncert Jany Štěrbové

Okolí *2. 12. /neděle/ 15.00 hodin VÁNOČNÍ LOUTKOVÁ

POHÁDKA Pohádku pro rodiče s dětmi od 3 let zahraje divadlo BOŘIVOJ. Riedlova vila Desná. Vstupné 30,- Kč *4. 12. 2012 – 24. 12. 2013 TISKAŘSKÁ DÍLNA NA KOSTELNÍM NÁMĚSTÍ Krkonošské muzeum Vrchlabí připravilo výstavu vrchlabské tiskařské dílny z konce 18. století. *5. 12. /středa/ 15.30 hodin HRAVÁ ČÍTÁRNA Čtení, hraní, tvoření pro děti od 8 do 11 let na vánoční téma, vstup zdarma. Knihovna Desná. *8. 12. /sobota/ 13.00 hodin VÁNOČNÍ TRHY Rokytnice n. J. pořádá tradiční akci, která v 17 hodin vyvrcholí rozsvícením Vánočního

stromu a ohňostrojem. *8. 12. /sobota/ 15.00 hodin MIKULÁŠSKÁ divadýlka Mrak s názvem VELKÁ ĎÁBELSKÁ ŠOU Součástí programu jsou soutěže s ryze čertovskou tématikou a diskotéka. Balíčky pro všechny děti budou připraveny. Vstupné 30,- Kč. KD Sklář Desná. *15. 12. /sobota/ 8.25 hodin VÁNOČNÍ JARMAK Město Jilemnice pořádá tradiční Vánoční jarmak. *22. 12. /sobota/ 16.00 hodin ADVENTNÍ KONCERT V kostele sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou se uskuteční koncert semilského orchestru Walfdorské školy. V rámci programu zazní skladby J.S. Bacha a Vánoční koledy.

INZERCE Nemovitosti: Prodej: Prodám garážové stání s komorou včetně vlastnických podílů na pozemcích v centru Harrachova v komplexu Čertovka. Jednání jen s přímým zájemcem, info o ceně telefonicky. Kontakt : 602 225 950. Prodám byt 1+KK, lodžie, 3NP v centru Harrachova s výhledem na Čertovu horu a skokanské můstky. Byt je nadstandardně a kompletně zařízený na míru vyrobeným nábytkem a kuchyní. V ceně bytu je garážové stání s vlastní sklepní místností pro uložení lyží a kol. Kompletní občanská vybavenost v místě. Cena: 1,995 mil. Kč. Tel.: 723 521 245 Pronájem: Dlouhodobě pronajmu luxusně vybavený a kompletně zařízený apartmán 1+KK, 37m2, 3NP, lodžie, garážové stání s vlastní sklepní místností. Byt je v úplném centru Harrachova s výhledem na Čertovu horu. Cena: 7000,-Kč. Tel.: 723 521 245. Pronajmu dlouhodobě dvou a jednolůžkový pokoj. Cena za lůžko 100,Kč. Tel. 481 529 099 Koupím – prodám Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v originální. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. T: 604961269 Ultrazvukovou čističku. Stav úplně nová, dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty, velmi jednoduchá obsluha, český návod, cena 490 Kč. I na dobírku. T: 604961269 NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. T: 604961269 Prodám SIM kartu T-mobile nabitou kreditem 1.500,- Kč. K tomu dám zdarma starý telefon Nokia. Celé za cenu 1.000,- Informace na tel: 608363685 nebo odpovím mailem.

14

Harrachovský zpravodaj

12/2012

Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.T: 604961269 Služby Nově otevřený salón Modelaž nehtů Kateřina Hájková - Nový Svět 511, Harrachov. Nabízím masáže rukou, parafinové zábaly, úprava přírodních nehtů, modeláž nehtů gelem, suchá a mokrá manikúra. Akce - prosinec, leden - Nové nehty za 250 Kč, zdobení ZDARMA! Tel. 725 918 417 Hledám přivýdělek - úklidové práce, průvodcovství, administrativní činnost. Tel. 725055839 Spolehlivá seniorka – bývalá hotelová provozní, hledá v Harrachově nebo v okolí jakoukoli brigádu Hj, Pc. Kontakt: 607 647 477. Hledam fotografa na kurzy běžeckeho lyžovani (vikendy). Možnost zapůjčeni techniky, vyhodou zkušenosti s pohybem na běžkach. Kontakt: Petr Kožišek – 777 286 987 info@nordicacademy.cz. V Kafe MONA v centru Harrachova nově otevřena FORTUNA od 11.00 hod. do 21.00 hod.


OBRAZEM

Vítání nových občánků Harrachova 8. listopadu 2012 Ve čtvrtek 8. listopadu byli v obřadní síní Městského úřadu v Harrachově přivítáni noví občánci města. První byla dvojčátka Barbora a Veronika Suché, které se narodily 15 .března letošního roku. Třetím občánkem, kterému do života popřála mnoho energie, sil, lásky a zdraví starostka Eva Zbrojová, byl Josef Hamáček, jenž přišel na svět 28. července 2012

Josef Hamáček

Barbora a Veronika Suchá 15.03.2012

28.07.2012

Otec – Petr Hamáček Matka – Pavlína Němcová

Harrachov

Otec – Jan Suchý Matka – Pavlína Králová

Harrachov

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI

Ceník platný od roku 2013

Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města.

celá strana 1/1 1000,- Kč půl strany 1/2 600 ,- Kč čtvrt strany 1/4 400,- Kč osmina strany 1/8 200.- Kč

Kontakt na redaktora Jiří Endlera: tel. 724 290 784, nebo e-mail: zpravodaj@harrachov.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%

Rozměry plošné inzerce HZ 1/1 - celá strana - 190 x 270 mm (š x v)

1/1

1/2

1/2

1/2 - půl strany na výšku - 95 x 270 mm (š x v) 1/2 - půl strany na šířku - 190 x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na výšku - 95 x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na šířku - 190 x 65 mm (š x v)

1/4

1/4

1/8

1/8 - osmina strany na výšku - 95 x 65 mm (š x v) Podklady inzerce lze zasílat e-mailem v elektronické podobě ve formátu pdf, jpg. Rozměr podkladů v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu.

rychlý

NETjoin.cz

bezdrátový internet

INZERCE

INTERNET je POHODLÍ i NUTNOST, buďte i Vy JEHO SOUČÁSTÍ. Ještě nemáte doma internet? Vadí Vám pomalé načítání stránek? Chcete mít rychlý internet za přijatelnou cenu? Nevlastníte klasickou telefonní linku, nebo ji chcete zrušit? Preferujete rychlý servis s osobním přístupem přímo u Vás doma? .....tak to jste u nás správně. Naše firma poskytuje rychlý internet a VOIP telefon v Harrachově již víc než 10let. Bližší informace a ceny na www.netjoin.cz, nebo na telefonu 602353578. provozuje TONDR s.r.o.

12/2012

Harrachovský zpravodaj

15


ŽIVOT VE MĚSTĚ

Včelí naučná stezka hraběte Jana Harracha nadchla malé i velké

Harrachovskou Včelí naučnou stezku, které při jejím otevření požehnala hrabata Harrachova v podání manželů Nešněrových z Trutnova, zazimovali. Návštěvníci stezky se na 3,5 km dlouhé trase, vedoucí převážně údolím Ryžoviště, dozvěděli z informačních tabulí mnoho zajímavého ze života včel, mohli si odpočinout na lavičkách, které byly součástí stezky a smočit unavené nohy v Ryzím potoce, seznámili se s krkonošskou květenou v Krakonošově zahrádce a měli šanci přesvědčit se přes prosklené úly o tom, že včelky jsou skutečně pilné bytosti. A protože se nám už nezadržitelně blíží zima a spolu s ní i sněhová nadílka, byla 3. listopadu i Včelí stezka uložena

Foto: L. Stehlíková

k zimnímu spánku. Deníček, který byl ukryt na nejvyšším bodě stezky u svatého Ambrože, byl takřka celý popsán vzkazy příchozích. A právě z těchto vzkazů jasně vyplývá, že stezka se zalíbila nejen dětem, jejich rodičům, prarodičům, ale i mladým lidem a zahraničním návštěvníkům. A to bylo i cílem. Přiblížit a naučit vnímat přírodu všechny generace. O tom nakonec svědčí i poslední zápis: „Děkujeme za krásnou a poučnou procházku, která přispívá k lásce lidí k přírodě, jejímu pochopení a hlavně k respektu“. Stezka vznikla především díky Harrachovákům Ivě Cvanetové a Jaroslavu Čechovi, kteří svým nápadem a nadšením pro práci nakazili své kamarády a známé. A vyplatilo se. Povedlo

se vytvořit něco, co v Harrachově chybělo. Stezka bude opět zprovozněna v květnu příštího roku a návštěvníci se budou moci těšit na novinky, na kterých se už nyní pracuje. Několik ukázek vzkazů dětských návštěvníků, kteří do deníčku nejen malovali, ale i psali (opsáno doslova): Je to tady pěkné, nožky nás bolí a víme více o včelách. Škoda, že prší, nejraději bychom si vlezli do úlu. Nejsme včelky, musíme dojít až do pensionu. Markétka z Hradce Králové Tato včelí stezka byla moc pěkná. Nenudila jsem se. Má zpětný háček jako žihadlo. Určitě se zase vrátím. Ivetka z Hradce Králové Tato včelí naučná stezka je moc hezká a zároveň zajímavá. Letos ji jdu už podruhé! Barbora Byl jsem tady, přijdu zas. Matěj, Lázně Bělohrad Moc hezká procházka, zvlášť pro mého dědu. Ve r u n k a z   K r a l u p n a d V l t a v o u Tahle stezka je vážně hezká, u každé cedule se něco naučíme, budu o tom všem vyprávět. A d é l k a z   Pra h y Móóóc pěkný a zajímavý, ale kde je Pepa pstruh? Auša a mamka Je to tu moc krásné! O včelách jsem toho moc nevěděla a díky stezce už toho vím víc. Dobrý nápad byl představit i kytky z Krakonošovy zahrádky. Amélie Chtěl bych, aby včeličky pracovaly i v noci, aby bylo moc medu. Mám hodně moc rád med. A ať včeličkám nekradou medvědi med. To b i á š – Ú v a l y Mám ráda včelky, protože dávají med. Anička – Jilemnice Moc hezké a poučné, jedna včela právě letí kolem mě. Miki (6 let) O týden později: Tak to je zase Miki a je tu s 79letou babičkou a se psem Ařinka J Moc se mi to tu líbí. Ale nejvíc se mi líbilo jak včelař vybíral úly. Jsem tady s babičkou a s dědou. Lukáš z Čelákovic

INZERCE

NOVĚ OTEVÍRÁME PRODEJNU Nový sortiment bytového textilu:  polštáře a přikrývky  ložní soupravy  prostěradla  dětský sortiment  kuchyňský sortiment  metráž …. Připravujeme VÁNOČNÍ AKCE!!!

OTEVÍRACÍ DOBA TEXTIL ATELIER: Mimořádně otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00 16.12. 2012 9:00 – 12:00 STŘÍBRNÁ NEDĚLE SO 9:00 - 12:00 23.12. 2012 9:00 – 12:00 ZLATÁ NEDĚLE Kontakt: Krkonošská 642, 468 41 Tanvald Tel: 607 855 870

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

16

Harrachovský zpravodaj

12/2012


POZVÁNKY

wş‘ĕ›ŒGšŒG•ˆ“ˆ‹›G•ˆGç•–ē•óG•–›œSG –‹—–ē•–œ›GšGˆG—™–Ƅó›G—şó‘Œ”•ïG–‹—–“Œ‹•ŒG—şGG G

ROZSVÍCENÍ VÁNO�NÍHO STROMU

v�ned�li,�02.12.2012�

PROGRAM:�

|ƄG–‹GX\aZWG–‹•GšG”ŵƄŒ›ŒGŒGŒš›‰œ“œG”ġš›š’G Āşˆ‹œG’–œ—›Gă™–‰’ GG ‹ġ›óG¡ŒGŦG—™ˆ’›Š’ïGˆGŦGš—ŒŠç“•óGy–’ ›•ŠŒG•ˆ‹Gq¡Œ™–œGG

šGç•–ē•óG›ï”ˆ›’–œU� V�15:30�hodin�vyjde�lampionový�pr�vod�d�tí�od�Mate�ské� školy�Kamínek�(�kdo�chce,�m�že�se�p�idat).� �

Zahájení�v�16:00�hodin� p�ed�M�stským�ú�adem�Harrachov�

z“ˆ•–š›•óGˆ›”–šï™–œGçšG‰œ‹ŒG—™–ç¡Œ›G Gqˆ•ˆGŦ›ġ™‰–çSG  š›–œ—óG‹ġ›GšŒGšă”G’œ“›œ™•ó”G—™–Ž™ˆ”Œ”SG —şó›çGçšGš›ˆ™–š›’ˆG”ġš›ˆGˆGr™ˆ’–•–ŧUG w–GŠŒ“–œG‹–‰œG”ŵƄŒ›ŒG—–—󑌛Gšˆşç’GˆG–Šœ›•ˆ›G ç•–ē•óGŠœ’™–óG”󚛕óŠG–š—–‹ •ġ’U T�šíme se na spole�né setkání, M�sto Harrachov a Kulturní komise M�sta Harrachov

12/2012

Harrachovský zpravodaj

17


POZVÁNKY

ZÁJEZD

na váno�ní trhy s možností unikátních nákup� a úžasnou atmosférou

NAVŠTIVTE S NÁMI Vratislav polsky

Wroc�aw

historické hlavní m�sto Slezska a bývalého Vratislavského knížectví a hlavní m�sto Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Je to �tvrté nejv�tší m�sto Polska a sou�asn� i jedno z nejstarších polských m�st. Malebn� se rozkládá na obou b�ezích �eky Odry, která zde tvo�í n�kolik ostrov�. Krom� historického centra s malebnými gotickými a barokními památkami si nenechte ujít vyhlídku na m�sto z v�že katedrály sv. Jana K�titele. Odpo�i�te si p�ed váno�ními svátky a na�erpejte sváte�ní atmosféru volnou prohlídkou m�sta spojenou s nákupy na váno�ních trzích na hlavním trhovém nám�stí ve starém m�st�, které ožívá práv� v dob� adventu.

V sobotu 15.12.2012 ODJEZD z Harrachova v 5:30 hodin

ze zastávek autobusové nádraží, centrum, sklárna a Motejlek.

Odjezd z Polska v 18:30 hodin. (cesta trvá cca 4 hodiny)

CENA ZÁJEZDU ZA OSOBU 300K�. V POLSKU MÁTE VOLNÝ PROGRAM. Zájemci se hlaste na M�stském ú�adu Harrachov u paní Radky Bališové Zamlarové, tel. 481 528 133. UPOZORN�NÍ!

REZERVACE SE MUSÍ UHRADIT NEJDÉLE TÝDEN P�ED ZÁJEZDEM, TJ. DO 7.12.2012, JINAK S VAŠÍ REZERVACÍ NEBUDE PO�ÍTÁNO A VAŠE MÍSTO BUDE NABÍDNUTO DALŠÍMU ZÁJEMCI.

18

Harrachovský zpravodaj

12/2012


POZVÁNKY

M�sto�Harrachov�� Vás�zve�na�poutavou�p�ednášku�� o�Himalájích�a�tamních�d�tech�

Dobrovolnicí�ve�� Slune�ní�škole O�cest��do�školy�po�zamrzlé��ece,� �výuce,�p�lro�ním�pobytu�a� � � � život��v�odlehlém�Kargyaku�v�indických� Himálajích�ve�výšce�4200�metr�� �

‰œ‹ŒG—™–”󛈛GˆG—–ó‹ˆ›Gi“ˆ•’ˆGuŒ‹ġ‹Š’çG bude promítat a povídat Blanka Nedvědická

ŒGē›™›Œ’SG‹•ŒGXZUXYUYWXYGG–‹GX^aWWG–‹•GGG Gç’“ˆ‹•óGŧ’–“ŒGoˆ™™ˆŠ–UG u|{uvGzpGG}Ó{GwŞl|}r€SGkĠr|qltlHG G

Sou�ástí�p�ednášky�bude�výstava� Součástí přednášky bude výstava fotografií�a�kreseb�d�tí.� fotografií a kreseb dětí.

ZDARMA

Akci pro vás po�ádá m�sto Harrachov Pokud p�esto budete chtít p�isp�t, je možno dobrovolným vstupným. Výt�žek podpo�í projekt Slune�ní školy v Kargyaku. 12/2012 Harrachovský zpravodaj Více o projektu na www.surya.cz

19


INZERCE

Reklama na bobové dráze Harrachov Bobová dráha Harrachov disponuje vysokou celoroční návštěvností.

Tomu odpovídá i účinnost zde umístěné reklamy. K dispozici jsou ještě některé volné plochy. Reklamu, její délku, formát i cenu lze sjednat u vedoucího provozu J. Vodseďálka na telefonu 602389534, nebo e-mailu bobovka.harrachov@gmail.com

Průmyslová prádelna nabízí profesionální prádelenské a čistírenské služby pro ubytovací zařízení v Harrachově a okolí včetně možnosti půjčování prádla. Kontakt: + 420 491 423 745 + 420 603 228 791 obchod@pradelny.cz nachod@pradelny.cz www.pradelny.cz Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov, čp.150, Harrachov, 51246. Redakční rada pracuje ve složení: R. Bališová Zamlarová, D. Hloušek, S. Střelcová, J. Endler. Příspěvky či inzerci zasílejte na adresu redaktora Jiřího Endlera (zpravodaj@harrachov.cz, tel. 724 290 784) nebo zanechávejte v podatelně městského úřadu. Lze se obracet i na tajemnici MěÚ R. Bališovou Zamlarovou (tel. 481 528 133, tajemnice@harrachov.cz). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka lednového čísla je 14.12. Evidenční číslo MK ČR E 15902. Sazba D. Hloušek, tisk SURA s.r.o.

20

Harrachovský zpravodaj

12/2012

Harrachovský Zpravodaj - prosinec  
Harrachovský Zpravodaj - prosinec  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Advertisement