Page 1

prosinec 2011

cena 10 Kč

Vážení čtenáři, rok utekl jako voda a opět stojíme před Vánocemi. Přestože naše město a s ním i všichni obyvatelé prožíváme společné těžké časy v boji o Harrachov, pevně věřím a doufám, že tato situace nebude jeho občany dále rozdělovat, ale spojí je ve společném cíli, kterým je záchrana jeho budoucnosti. To je i mé největší přání do nového roku. Přejeme vám všem krásné a klidné prožití Vánoc a v novém roce 2012 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: Archiv

Eva Zbrojová starostka města


AKTUÁLNÍ TÉMA

Rána pro nás všechny Překvapení a šok. Jedině těmito slovy se dá nazvat výrok pražského vrchního soudu, který v první listopadový den opětovně rozhodl, že město Harrachov musí zaplatit společnosti J. F. World Brokers více než 90 milionů korun za úvěr, který údajně převzalo společně s rozestavěnými bytovými domy, sklářským muzeem a sbírkou skla při privatizaci bývalého státního podniku Crystalex. Vrchní soud potvrdil své původní rozhodnutí z března 2010, které na jaře tohoto roku zrušil Nejvyšší soud. Tento nový rozsudek je bohužel pravomocný

a je velmi pravděpodobné, že v nejbližších dnech v rámci správy města můžeme opět očekávat scénář, který proběhl již na jaře minulého roku, tedy uvalení exekuce na městský majetek a finance. Jedinou možnou obranou proti tomu je nyní podat znovu dovolání k Nejvyššímu soudu, požádat o odklad rozhodnutí a všemi dostupnými prostředky ochránit městský majetek. O tom, že situace je zde velmi napjatá, informujeme i na následujících řádcích.

Šokující soudní rozhodnutí Když na jaře letošního roku rozhodl Nejvyšší soud, že rozsudek vrchního soudu z března roku 2010 v kauze J. F. World Brokers je neplatný a vrátil jej znovu k uvedenému soudu k projednání s tím, že by se měl jeho výrokem řídit, situace pro město Harrachov v tomto složitém a letitém soudním sporu vypadala nadějně. Zdálo se, že ten pomyslný Damoklův meč ohrožující naše horské středisko přestane jednou pro vždy existovat. Vždyť v roce 1993, kdy tento dluh v tehdejší výši necelých 17 milionů korun měl vzniknout, o převzetí tohoto závazku městské zastupitelstvo nejednalo, a tudíž ho ani jako majetkový úkon neschválilo. Pokud tehdejší starosta nějaký dokument o převzetí úvěru podepsal, pak učinil vlastně protiprávní a neplatný úkon. Nicméně pražský vrchní soud (a ten samý soudce JUDr. Ladislav Derka) si však stále myslí něco jiného. A tak svůj rozsudek při opětovném soudním jednání dne 1. 11. 2011 v zásadě potvrdil. „Rozhodnutí vrchního soudu je pro nás velmi zdrcující, šokující především na tomto celé je, že vrchní soud se v žádném případě nedržel judikatury Nejvyššího soudu, který na celou tuto kauzu má naprosto jiný názor,“ řekla mediím bezprostředně po vynesení rozsudku starostka města Eva Zbrojová. Zajímavou skutečností je, že tento soudce naplno odmítl jakékoliv nové důkazy, hlavně ty, které se týkaly neschválení městského zastupitelstva u převzetí tohoto údajného závazku. Městu v případě nezaplacení úvěru hrozí exekuce. Peníze Harrachov nemá, hospodaří s rozpočtem kolem 30milionů korun a v uplynulých měsících jen za cenu drastických škrtů postupně splácel desetimilionový dluh právníkovi Tomáši Vašíčkovi, který uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Nyní vedení města v úzké spolupráci se současnou právní zástupkyní města Ivanou Staňkovou činí veškeré kroky, které směřují k podání dovolání k Nejvyššímu soudu. Snahou je také ochránit městský majetek a požádat o odklad rozhodnutí tohoto rozsudku. Připomeňme, že celý tento spor se týká pohledávky, která přešla na společnost po privatizaci Crystalexu ze zkrachovalé Agrobanky. Firma, která pohledávku od této banky převzala, tedy J. F. Brokers, tvrdí, že město při privatizaci převzalo v roce 1993 od Crystalexu spolu s rozestavěnými bytovými domy i dluh ve výši 16, 8 milionu korun. V průběhu sporu se částka úrokem z prodlení vyšplhala zhruba na 92 milionů.

Napjatá atmosféra

Situaci města navíc komplikuje rozkol mezi zastupiteli, tedy mezi současnou koalicí a opozicí sdruženou do uskupení

2

Harrachovský zpravodaj

12/2011

Váš Harrachov. Jádrem sporu je hlavně personální právní zastoupení v dalším možném pokračování této kauzy. Není vyloučeno, že by se do hry mohl vrátit i bývalý právní zástupce města Tomáš Vašíček, který spor úspěšně vedl před Nejvyšším soudem. To je přáním především opozičních zastupitelů. V této souvislosti došlo k vytvoření petičního výboru, který se nazval Řešení pro Harrachov. „Požadujeme, aby vedení města přehodnotilo své negativní vztahy k panu Vašíčkovi, veřejně se mu omluvilo a vyjádřilo mu maximální důvěru k pokračování v této kauze,“ uvedl zástupce petičního výboru a harrachovský zastupitel Miroslav Michálek. Opozice je toho názoru, že městu velmi ublížila neúčast Tomáše Vašíčka u soudu, který proběhl 1. listopadu. „Naprosto tristní skutečnost je, že tam ze strany města nebylo reagováno na výzvu soudu o námitkách k obsazení senátu a dále neschopnost města reagovat na postup předsedy Vrchního soudu v Praze,“ píše se v petici. Právník Vašíček, kterému město ještě dluží za jeho služby 7 milionů korun, tvrdí, že pokud by byl u soudu přítomen, vše by dopadlo jinak. „Nedomnívám se, že by to takhle probíhalo, kdybych tam stál já. Jsem přesvědčen, že kauzu znám nejlépe, rok a půl jsem ji detailně studoval. Mám největší šanci uspět,“ konstatoval Vašíček, který je ochoten v kauze pokračovat bezúplatně.


AKTUÁLNÍ TÉMA Lídr opozice a bývalý starosta Tomáš Ploc na veřejné tiskové konferenci (7. 11. ) v harrachovském hotelu Sklář obyvatele ujišťoval, že motivací opozice nejsou místa na radnici. „Skutečně nám nejde o politikaření, jde nám o to, abychom Harrachov zbavili tohohle závaží,“ poznamenal Ploc. V prohlášení petičního výboru se ale objevil i bod o odstoupení současné rady města Harrachov a vypsání mimořádných voleb do zastupitelstva města v nejkratší zákonné lhůtě. Vedení města si ale myslí něco jiného. „Je to jen předvolební kampaň opozice, především ODS. Na jednu stranu říkají, že jim nejde o místa na radnici, na druhou stranu v petici je jasně napsané, že požadují změnu ve vedení města,“ podotkl pro list Naše Jablonecko místostarosta Harrachova Oldřich Jakubec. Radnici se nelíbí, že byla tisková konference jednostranná. Radnice rovněž nesouhlasí s tím, že by za neúspěchem u vrchního soudu stála absence Tomáše Vašíčka. „Soudce nepřipustil žádné nové důkazní materiály, ani ty od pana Vašíčka, takže tím to opravdu nebylo,“ uvedla do stejného periodika starostka Eva Zbrojová. Dne 10. 11. 2011 se uskutečnilo neveřejné pracovní jednání zastupitelů města se současnou právní zástupkyní Ivanou Staňkovou. V rámci něho všech patnáct harrachovských zastupitelů podepsalo prohlášení, ve kterém občanům sdělují, že došlo ke shodě. Svými podpisy deklarovali zájem pokračovat v kauze J. F. World Brokers za účasti právní zástupkyně města Ivany Staňkové ve spolupráci s Tomášem Vašíčkem. Uvedení právníci se pak sešli o několik dní později, konkrétně v pondělí 14. 11. 2011 v Praze. Na základě tohoto jednání bylo právní zástupkyní města uveřejněno na webových stránkách Harrachova toto prohlášení: „Při zahájení jednání, jakož i v průběhu schůzky, byla Mgr. Vašíčkovi v návaznosti na závěry pracovního zasedání zastupitelstva, ze dne 10. 11. 2011, nabídnuta spolupráce při vypracování nezbytného právního dokumentu – dovolání NS s poukazem na dosavadní práci Mgr. Vašíčka a spolupracující kanceláře JUDr. Radila na předchozím dovolání. V návaznosti na tuto nabídku informoval

Vánoční koncert v kostele

Harrachovský kostel sv. Václava je již po nějaký ten čas pravidelným místem koncertů výtečné sopranistky Jany Štěrbové. Nejinak tomu bude na Štědrý den, kdy zde od 15hodin proběhne vánoční koncert. Půjde o hodinové vystoupení za klavírního doprovodu Vladimíra Heulera. Na programu zazní Gregoriánský chorál, Stabat Mater, Árie antiche, české i světové koledy a vánoční písně.

Mgr. Vašíček o potřebě podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s privatizací s. p. Crystalex a o potřebě vyloučení soudce Derky z rozhodování VS, pokud bude dovolání úspěšné, s ohledem zejména na podezření z podjatosti soudce. V této souvislosti byl Mgr. Vašíček ujištěn, že pokud by byly k dispozici konkrétní skutečnosti po vznesení námitky podjatosti soudce Derky (prokázání vztahu k věci či k účastníkům řízení), bude městem podjatost namítnuta. K možnosti spolupráce s AK Staňková a event. substituci při zastupování u soudu se Mgr. Vašíček vyjádřil nesouhlasně s tím, že si chce další postup řídit sám. Ze strany AK kanceláře bylo přislíbeno, že o potřebě podat trestní oznámení bude vedení města informováno a případně, že budou dostatečné důkazy pro podání trestního oznámení, bude městu podání AK doporučeno.“

Další problém

Je tedy otázkou, zda tyto dva právníci budou na řešení této spletité kauzy společně dále pokračovat. Harrachovu navíc hrozí další soudní spor. Ten by se mohl týkat doposud ne kompletně uhrazeného závazku právníkovi Vašíčkovi ze smlouvy o zastupování před Nejvyšším soudem v kauze J. F. World Brokers. Smluvní odměna pro tohoto právního zástupce zde totiž po úspěšném dovolání činila částku cca 10 milionů korun. Ze strany města bylo doposud jemu uhrazeno kolem 3 milionů a zbylá částka tak činí rovných 7 milionů korun. Advokát Vašíček však tuto svoji pohledávku na počátku měsíce října prodal soukromé společnosti sídlící v Lucembursku a ta se svých peněz po městu Harrachov nyní domáhá. V dopise, který byl zveřejněn na webových stránkách města, se mimo jiné uvádí, že žádá, aby město tento svůj závazek uhradilo nejpozději do konce měsíce listopadu 2011. Jinak zahájí vymáhání této dlužné částky spolu s úroky z prodlení všemi dostupnými prostředky, čímž je myšleno soudní řízení a případně navazující exekuční akt. (ms s využitím zdrojů Naše Jablonecko a ČTK)

klimatizovaného a bezbariérového vozu si může sednout 71 lidí, 20 sedaček je sklopných. Navíc jsou zde i místa pro jízdní kola a lyže. Ve vlaku si také můžete nabít mobilní telefon či zapojit notebook, jsou zde totiž elektrické zásuvky. Klimatizace je samozřejmostí.

Moderní vlaky na zubačce

Komfort cestování v 21. století si od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, užijí cestující na trati z Harrachova do Liberce. Na takzvané Jizerskohorské železnici začnou totiž jezdit moderní dieselové vlakové soupravy od švýcarské firmy Stadler. Všechny motorové vozy Jizerskohorské železnice ponesou názvy některých měst, obcí a symbolů Libereckého kraje a počítá se i s Harrachovem. Polepy zajišťují České dráhy. Umisťovat se budou jen na nové bezbariérové vozy se sníženou podlahou a širokými dveřmi. První z vlaků dostal jméno Nisa. Nové vozy jsou nízkopodlažní a umožní pohodlný nástup seniorům, vozíčkářům i matkám s kočárky. Do jednoho plně

Stadler Regio-Shuttle RS1. Umístěním motorů mimo prostor pro cestující se vůz uvnitř stává výjimečně tichým. Grafická úprava: D. Hloušek

12/2011

Harrachovský zpravodaj

3


INFORMACE PRO OBČANY

Solit se bude méně

Foto: D. Hloušek

Nadcházející zimní sezona se v našem horském středisku ponese ve znamení změn v rámci zimní údržby komunikací, které jsou ve správě města Harrachov. Oproti minulým letům ubude silnic, kde se provádělo i chemické ošetření a naopak zde bude preferován způsob pluhování, případně kamenný posyp. Město Harrachov se v současné době stará o téměř 25 kilometrů místních komunikací a necelé čtyři kilometry chodníků. Protože panování zimy bývá v naší oblasti i půlroční záležitostí, tak položka v rozpočtu města týkající se zimní údržby patří k těm finančně nejvydatnějším. Například pro letošní rok schválený rozpočet města na toto počítá s částkou 3,6 milionu korun.

Kvalita a hlavně způsob zimní údržby patří pochopitelně k těm nejdiskutovanějším tématům mezi občany i návštěvníky našeho města. Proto zvolení způsobu zimní údržby na té nebo oné silnici bylo ze strany vedení města velmi pečlivě zvažováno a všemožně i prodiskutováno. Stěžejním podkladem pro rozhodování jaký způsob na dotčených úsecích místních komunikací zvolit byla i provedená anketa mezi harrachovskými občany. Ti v převážné míře chtějí méně chemické údržby a preferují způsob pluhování a inertního posypu. Za těchto podmínek byl ze strany vedení města vytvořen plán nařízení zimní údržby městských komunikací, který je v mnoha ohledech jiný než v předchozích letech. Úseky místních

Na silnici opět na lyžích

Po několika letech se vedení města rozhodlo zásadním způsobem vstoupit do zimní údržby městských komunikací a omezit jejich solení. Jedná se o komunikace v majetku a správě města Harrachov. Páteřní komunikace Harrachovem je krajskou komunikací a její stav zůstane zatím neměnný. Rozhodnutí nesolit některé komunikace předcházelo takřka roční prověřování, zjišťování, schůzování a dotazování

4

Harrachovský zpravodaj

12/2011

komunikací, které budou ošetřovány i chemickým solením, budou již vlastně jen tři. Solit se bude silnice vedoucí od benzínové pumpy přes sídliště k vile Harrach a její souběžný protějšek od křižovatky u Habova mostu po základní školu. Posledním úsekem, který bude chemicky ošetřován, je komunikace vedoucí kolem autobusového nádraží. Chemicky bude rovněž udržován chodník vedoucí městem (do hotelu Karolína až po autobusové nádraží), dále chodník u základní školy či ten, který vede podél sklárny. Ostatní místní komunikace a chodníky budou v zásadě udržovány pouze pluhováním, a pokud si tu bude situace žádat, tak i inertním (kameno-štěrkovým) posypem. Některé komunikace (například vedoucí od křižovatky u lékárny k lanovce, či silnice kolem kostela) budou standardně ošetřeny pluhováním a inertním posypem. V plánu nařízení zimní údržby se mimo jiné počítá i s novinkou, že nebude oproti minulým letům žádným způsobem udržovaná místní komunikace na Mýtinách, jež vede od autobusové odbočky podél hotelu Elizabeth k objektu Vršovanka. Po předešlých stížnostech od provozovatelů dotyčných nemovitostí budou radní města o tomto kroku ještě jednat. Dopravně velmi významná silnice vedoucí městem, tedy spojující křižovatku od hotelu Karolína po autobusové nádraží, nepodléhá pod správu harrachovských komunikací. Ta je totiž, stejně jako obchvat města, ve vlastnictví a správě Libereckého kraje, který je na těchto uvedených úsecích za zimní údržbu zodpovědný. Zde se počítá převážně s chemickým ošetřováním. Totéž se týká i silnice od Habova mostu po viadukt na Mýtinách a komunikace z autobusového nádraží po Sporthotel v Rýžovišti. Letitá zkušenost s nekázní řidičů, kteří své čtyřkolové miláčky rádi nechávají mnohdy na zcela nevhodných místech, vede k apelu ze strany vedení města na to, aby nebyla jejich auta parkována přímo na místních komunikacích, což se týká především sídliště na Novém Světě. Nevhodně zaparkovaná vozidla se stávající velmi vážnou překážkou pro plynulost a bezproblémové provedení zimní údržby místních komunikací ve městě. S kompletním přehledem, jak která místní komunikace bude v této zimní sezoně udržována, se můžete seznámit na internetových stránkách města, a to v rámci nařízení č.1/2011 (Zimní údržba komunikací). (ms)

vrcholící anketou. Jelikož jsme horské středisko, výsledek asi překvapí jen málokoho. Valná většina názorů se shoduje na tom, že prosolená břečka na silnicích i chodnících prestiži horského střediska příliš nesvědčí. Vždyť turisté k nám jezdí především za romantickou sněhovou pokrývkou a s tím spojenými radovánkami. Samozřejmě toto rozhodnutí jde ruku v ruce s omezenou sjízdností některých úseků, především tam, kde je potřeba se do zasněženého vršku trochu rozjet.


INFORMACE PRO OBČANY

Harrachov zakázal petardy a světelné efekty na obloze

Na konci listopadu vstoupily v platnost vyhlášky města Harrachov, které zakazují používání zábavných pyrotechnických předmětů a rovněž promítání světelných reklam a efektů na oblohu. Kromě ochranářů z Krkonošského národního parku vítají rozhodnutí Harrachova i astronomové, protože obec leží v těsné blízkosti neobvyklého chráněného území – rezervace tmy. „Vyhlášky si přála spousta harrachovských občanů. Hlavně lidem, kteří mají malé děti nebo psy, hluk z rachejtlí velmi vadí. Někteří turisté mají pocit, že si mohou dovolit všechno. My ale chceme být klidné a příjemné středisko. Navíc žijeme v přírodně cenném místě, které jsme ale my sami zatím nijak moc nechránili,“ vysvětlila harrachovská zastupitelka Lenka Konvalinková, proč obě vyhlášky navrhla. Vyhláška omezující zábavné pyrotechnické a výbušné předměty platí po celý rok kromě Silvestra. V tento den je možné rachejtle střílet od 15hodin až do 6hodin ráno Nového roku. Ze zákazu může udělit výjimku rada města, ovšem pouze při konání významné sportovní nebo kulturní akce, jako jsou třeba skoky na lyžích. Stejnou výjimku je možné udělit pro světelné efekty na obloze, které jsou jinak zakázány po celý rok. Při diskusi v zastupitelstvu zazněly i názory proti přijetí vyhlášek. Důvodem byly zejména obavy, že na plnění vyhlášky nebude mít kdo dohlížet. Harrachovští zastupitelé však nakonec obě vyhlášky v září letošního roku přijali jednomyslně. Kontrolovat jejich dodržování mohou pověření zaměstnanci města, případně v budoucnu městští policisté. Na stejném zasedání se zastupitelé shodli i na rozsáhlé modernizaci městského osvětlení. (Harrachovský zpravodaj o modernizaci podrobně informoval v říjnovém čísle.) Hlavním důvodem pro tento krok byly nižší náklady na provoz, nicméně v rámci změn byla po celé obci rovněž vyměněna svítidla veřejného osvětlení. Staré lampy o tvaru koule, které sice báječně

všech. Totiž nic není jen černé nebo bílé, proto přistupme k letošní zimní sezóně jako k návratu k bílým silnicím s patřičným respektem a pokorou, zkusme to a uvidíme… (drs)

Foto: D. Hloušek

Automobilu zbrzděnému protijedoucím vozidlem nebo třeba ratolestmi právě procházejících turistů často nezbude, než si kousek couvnout. I přes takovéto nesnáze jistě všichni raději uvítají bednu s posypovým materiálem než sněhové bláto. Ono automobil versus chodec je velký oříšek. Vždyť i naši návštěvníci nejprve dorazí svými plechovými miláčky a posléze na ně, při procházkách s ratolestmi, nenávistně hrozí. Auta a chodci budou vždy na našich silničkách na válečné stezce. Přesto doufejme, že možnost táhnout dítě na sáňkách na procházce zimním Harrachovem bude opět realitou. Vždyť naše hlavní, tedy zimní sezóna, si to zaslouží. Bude se vůbec někomu po soli stýskat? Nepochybně dopravcům se zásobováním, některým turistům z míst sněhem neposkvrněných, možná i úklidová firma bude nucena řešit Nerudovské: „Kam s ním?“, přesto všechno pozitiva snad zvítězí, vždyť sníh není odpad, zatímco prosolenou břečku nikdo na svém soukromém pozemku nechce. Rozlepené boty, zničené koberce v pensionech a klasická otázka automechaniků, při pohledu na korozí poznamenaný spodek automobilu: „Vy jste z Harrachova, že?“ mohou být minulostí. Jistě jen budoucnost ukáže, jestli toto rozhodnutí je správné a reálné. K tomu je ale zapotřebí i trochu obětí a tolerance nás

svítily do nebes, ale o poznání méně pod sebe na ulici, byly nahrazeny svítidly otočenými k zemi a shora odstíněnými. I tímto počinem se tedy světelné znečištění nad Harrachovem snížilo. O spolupráci při snižování nadměrného hluku, osvětlení ze zábavní pyrotechniky a dalších světelných efektů na noční obloze požádala krkonošské obce Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Podle ochranářů mají tyto jevy velký vliv na volně žijící zvěř. Vůbec první obcí v regionu, která zábavnou pyrotechniku a světelné efekty na svém území omezila, byla v dubnu 2010 Pec pod Sněžkou. „Od té doby se už přidaly další obce, například Horní Maršov,“ uvedl Radek Drahný, tiskový mluvčí KRNAP. Zatím jich ale nijak moc není. „Včetně Harrachova bychom je mohli spočítat na prstech jedné ruky. Každopádně jde o aktivitu, kterou vítáme a podporujeme,“ dodává Radek Drahný, jenž zároveň upozorňuje, že si lidé začínají uvědomovat, že omezením hluku a světelných efektů získává nejen příroda, ale zpříjemní se tím i prostředí v obci. Harrachov jako jediný ze jmenovaných obcí leží rovněž v těsné blízkosti Jizerskohorské oblasti tmavé oblohy, což je přeshraniční chráněné území, které se snaží upozornit na problémy spojené se světelným znečištěním. Přílišné množství nočního světla je totiž rušivé nejen pro přírodu, ale může mít i vážné zdravotní dopady na lidi. Navíc je známkou zbytečného utrácení za energie. Kvůli světelnému znečištění také přicházíme o pohled na noční oblohu plnou hvězd. „Postup Harrachova velmi vítáme a jsme přesvědčeni, že by měl být vzorem i pro další obce v okolí,“ říká za organizace, které se podílely na vyhlášení Jizerskohorské oblasti tmavé oblohy, Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Podle něj přitom nejde jen o svícení, nebo nesvícení, ale rovněž o způsob, jakým jsou pojímána občanská práva. „Mnozí lidé si prostě nepřejí, aby je rušil nad nimi létající světelný paprsek. Rozhodnutí harrachovských zastupitelů je určitě hodné následování,“ uzavírá Pavel Suchan (převzato ze serveru Ekolist.cz)

12/2011

Harrachovský zpravodaj

5


INFORMACE PRO OBČANY

Závora odstraněna

To, o co se usilovalo již dlouhou dobu, se podařilo až současnému vedení města, které velmi intenzivně pracovalo na odstranění závory a situace nebyla ponechána jen na práci úředníka, nýbrž starostka i místostarosta se velice aktivně zapojili do boje o odstranění tolik diskutované závory. V úterý dne 22. 11. 2011 byla pracovníky údržby MěÚ Harrachov za přítomnosti starostky města, místostarosty města, investičního technika MěÚ a hlídky PČR Harrachov odstraněna pevná překážka (uzamykatelná závora) na místní asfaltové komunikaci cesta Kamlem v Harrachově na ppč. 326/5. K tomuto pevnému zahrazení cesty, která sloužila odnedávna k pěšímu spojení Anenského údolí s centrem Harrachova, došlo na podzim roku 2008, kdy zde byla závora vlastníkem pozemku nainstalována. Tímto došlo k uzavření veřejně přístupné účelové komunikace v rozporu s §24 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích. V průběhu let změnila závora několikrát podobu a občanům a návštěvníkům Harrachova bylo trvale znemožňováno vlastníkem pozemku využít propojení Harrachova s Anenským údolím a vůbec vstoupit na tento pozemek. Cesta byla totiž zařazena za místní komunikaci již v pasportu ze dne 23. 11. 1992. V rámci kroků města Harrachov k odstranění závory v minulosti již proběhlo několik řízení. Vedení města i silničně-správní úřad (SSÚ) se snažili nadále veškerými legálními způsoby odstranit pevnou překážku závory. Pokračovalo se ve správním řízení, ve kterém nařídil v říjnu vlastníku pozemku odstranění pevné překážky na MK ppč. 326/5, která zabraňuje průchodu a příjezdu na tuto místní komunikaci ve lhůtě do 31. 10. 2011. Zároveň na základě žádosti města Harrachov jako účastníka v tomto správním řízení SSÚ obdržel žádost o vydání předběžného opatření. Rozhodnutí o vydání předběžného opatření bylo vydáno dne 18.10.2011 a vlastníku pozemku bylo nařízeno odstranění závory ve lhůtě do 31. 10. 2011. Ten tak ale neučinil, proto bylo odstranění závory provedeno

městem Harrachov na jeho náklady. Demontované části závory pak byly uskladněny s tím, že budou vydány vlastníku nemovitosti ppč. 326/5. V současné době také je vedeno zdejším stavebním úřadem pokračování řízení o odstranění části plotu mezi ppč. 326/5 a 326/4. Tento plot brání přístupu z ppč.326/5 na další místní komunikaci pro pěší na ppč. 326/4,která dále pokračuje kolem nájezdů malých skokanských můstků do Anenského údolí a k bobové dráze. Tuto část komunikace na ppč. 326/4 má záměr město Harrachov v rámci směny a po dohodě s vlastníkem tohoto pozemku získat. (mb)

Reklama na veřejném osvětlení

Od 1. 1. 2011 je možnost nového umístění reklamního zařízení na veřejné osvětlení. Ti, kteří měli reklamní zařízení ve smlouvě s firmou ADOS budou přednostně umístěny na stejné místo. Velikost reklamního zařízení bude o rozměrech: 100 cm x 70 cm cena jednostranného polepu 2 000 Kč cena oboustranného polepu 4 000 Kč Ostatní informace na oddělení místních poplatků tel. 481 528 133, 481 311 769

Pravidelná setkání se konají každé pondělí od 18hodin v restauraci Minipivovaru Harrachovské sklárny. Neformální otevřená diskuse občanů se zástupci naší obce je tu i pro Vás, Vaše dotazy a připomínky. Harrachovský zpravodaj

Oddělení místních poplatků harrachovské radnice touto cestou oznamuje občanům, že od 1. 1. 2012 se zvyšuje místní poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 500,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok. Sazba místního poplatku byla schválena zastupitelstvem dne 7. 9. 2011.

Místní poplatky

Pravidelná setkání občanů Harrachova

6

Zvýšení odpadového poplatku

12/2011

Místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na první pololetí roku 2012 v částce 250 Kč za osobu je splatný k 31. 1. 2012. Místní poplatek ze psů je splatný k 15. 1. 2012. Nově nyní nabízíme možnost vyzvednutí zdarma pytlů na ostatní plasty na oddělení místních poplatků.


OSOBNOST

Podrazáky nemám ráda! Mnozí z harrachováků ji jistě dobře znají. Svou dlouholetou profesí je učitelkou na naší základní škole a její výukou prošlo již značné množství místních dospělých. Mimoto je nadšenou milovnicí hudby a po řadu let při harrachovské základní škole vede dětské hudební uskupení známé pod názvem Andílci z Čerťáku. Můžete ji každoročně vidět v akci při tradičním rozsvícení vánočního stromku o první adventní neděli před radnicí. Nenechá si utéct žádné vítání občánků a potkáme ji i u všech akcí pořádaných náší základní školou. Také je členkou kulturní komise při radě města. Ano, řeč je o Lucce Remerové, jež nám v tomto čase adventním velmi ochotně poskytla rozhovor.

hlavně doma od taťky. A sbor? Už ve školce jsem zpívala na Vítání občánků na liberecké radnici. Jednou jsem se se svojí kamarádkou tak smála, že nás paní učitelka chtěla z této

Z okruhu známých jsem se dozvěděl, že Tvoje původní učitelská aprobace je pro střední školy. Jaké je z Tvého pohledu srovnání učitelství na základní a právě střední škole?

Lucko, je o Tobě známo, že hudba je Tvým velkým koníčkem. Proto mi nedá se Tě nezeptat, na jaké nástroje umíš hrát a jak ses dostala ke sborovému zpěvu. V Lidové škole umění v Liberci jsem studovala od 1. třídy až do maturity jen klavír. Jinak jsem odvážný a nadšený samouk ve hře na flétnu, kytaru a basu (k táboráku!), pár harrachováků mě jako „Idu Vrzavou“ mělo šanci slyšet hrát i na housle. Nevím, jestli moji první harrachovští šesťáci (Kačka, Kamila, Martin, Honzové, Lukášové a spol.) vůbec mohli postřehnout výjimečnost okamžiku s houslemi paní Jandurové. Posledních 5 let vylepšuji svou hru zejména na bicí nástroje o prázdninách na týdenním táboře pro učitele HV. Odtud jsem taky do Harrachova „přitáhla“ Miloše Vacíka z Tam-Tam Orchestra. A to pobrnkávání písniček jsem okoukávala už jako malá,

ale harrachovákům stejně neznámá… Velké zážitky a hlavně dodnes trvající přátelství mi přinesli kamarádi z libereckého sboru A my taky (už s námi v Harrachově vystupovali), kteří si mě kdysi vybrali za sbormistra a pořád mě udržují „v kondici“, třeba při muzicírování na naší chaloupce, kdy noc končí až ráno, a přesto nestíháme zahrát a zazpívat všechno, co bychom chtěli.

Foto: Archiv ZŠ

L. Remerová jak ji vídáváme,... za klávesami.

akce pro příště vyhodit. Ale protože jsme plakaly a slibovaly, že už to nikdy neuděláme, tak se slitovala. Možná odtud má kořeny moje trpělivost s šikovnými zlobidly! Pak jsem zpívala ve školním sboru na základce, na střední i vysoké. Kromě nich jsem prošla, i jako pomocný sbormistr, dalšími pěti sbory. Musím taky říct, že jsem měla štěstí na úžasné paní učitelky a učitele. Jejich jména jsou

Tak to máš špatné informátory. To by znamenalo, že v naší škole jsem jako nekvalifikovaná učitelka! Mám vystudováno učitelství pro mateřské školy a pak češtinu a hudební výchovu pro 5. –12. (maturitní) ročník. Nepopírám, že jako muzikant jsem se na gymnáziu nebo na základní umělecké škole nevyřádila víc, ale nezapomínej, že učím i češtinu, a s tou mám u nás možností mnoho. Myslím, že porovnávat děti ze základních škol a z výběrových gymnázií by bylo nefér. Ale i žáci, které učím, vědí, že můžu mít ráda svoje čtyřkaře i propadlíky, protože “ne každému je dáno“, ale nesnáším bonzáky a podrazáky! V tom pro mě není na školách rozdíl. Dá se spočítat, kolik dětí za ty roky prošlo Tebou vedeným sborem Andílci z Čerťáku? To vůbec netuším. Chtěla jsem to spočítat před dvěma lety, když jsme slavili 10 let mého hudebního působení v Harrachově, ale nepodařilo se mi to. Až jednou vezmu školní kroniku se jmény dětí a spočítám to, dám Ti vědět. Vím, že bych měla začít v ročníku s Katkou Neubertovou, Jitkou Vodseďálkovou, Terezou Čuříkovou, Lenkou Šimůnkovou… Do Harrachova jsi k nám přišla z naší krajské metropole Liberec. Nebyl tehdy přechod do tak malého města pro Tebe přílišným šokem?

Foto: Archiv ZŠ

Když jsem natrvalo zakotvila v Harrachově, už jsem se svým mužem byla tři roky, takže to nebylo žádné unáhlené rozhodnutí. Věděla jsem proč a za kým do Harrachova jdu, a bylo mi jedno, jestli budu žít obklopena Jizerskými a Lužickými horami, nebo v Krkonoších.

L. Remerová diriguje zkoušku na velikonoční koncert v kostele sv. Václava v roce 2008

12/2011

Harrachovský zpravodaj

7


OSOBNOST

Harrachov je už skoro 15 let mým domovem, žijí tu lidi, které mám ráda. Ale mnoho lidí mi tu chybí a to se mi moc nelíbí. Proto tu a tam z Harrachova odjíždím, ale pak se zase ráda vracím. Ve všem ostatním se dokážu přizpůsobit nebo přijímám věci tak, jak jsou.

A co na konec nějaké krédo?

Foto: D. Hloušek

Nyní položím obvyklou otázku v rámci této rubriky. Prozraď nám, co se Ti na Harrachově líbí a co naopak ne?

Slovy jedné mé oblíbené písničky bych chtěla poděkovat „spřízněným duším“: „Tak prosím prosím ještě zpívej a co na tom, že to neumíš! Jiní to umí, ale co já s tím, když nezpívají pro mě?“ (Vlasta Redl: Ještě mi chvilku zpívej) (ms)

Tradiční Advent s Andílky z Čerťáku

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Nácvik dálkové dopravy vody

Foto: M. Soukup

Jak vést co nejlépe dálkovou dopravu vody si vyzkoušeli při okrskovém námětovém cvičení harrachovští dobrovolní hasi-

či. Stalo se tak v sobotu 19. 11. 2011 ve Vysokém nad Jizerou. Je řada míst, a to zvláště i u nás na horách, kde není zrovna snadný přístup k vodním zdrojům a ani terén neumožnuje

INZERCE

8

Harrachovský zpravodaj

12/2011

bližší přiblížení cisternami dopravované vody. Proto se při vzniku požáru na těchto místech obvykle zřizuje dálkové vedení vody. Vyzkoušet si klady i úskalí tohoto náročného hasícího systému mohly při námětovém cvičení hasičské sbory patřícího do okrsku č. 9 (Rokytnicko). Samotné cvičení bylo provedeno občanskou dohodou, což znamenalo, že žádné jednotce předtím nebyl vyhlášen poplach. Sraz všech jednotek byl stanoven ve 14 hodin u hořeního rybníka Kujbiš, který se nachází ve směru z Vysokého nad Jizerou na Tříč. Naše dobrovolná jednotka na toto cvičení vyjela dopravním vozidlem Avia v počtu sedmi členů. Společně s ní se cvičení zúčastnily jednotky hasičských sborů z Vysokého, Jablonce, Rokytnice nad Jizerou, Tříče a z Blanska. Dálková doprava vody za pomocí hadic a přenosných motorových stříkaček byla vedena od výše zmíněného rybníka do lokality Polopruť, kde se nachází dva trvale obydlené domy a pět rekreačních objektů. Zvláště v zimním období jsou tyto objekty jen velmi těžko přístupné. Dálkové vedení vody bylo dlouhé 600 metrů, což znamenalo rozvinout celkem 26 kusů hadic typu B, instalace této dálkové dopravy trvala cvičícím jednotkám celkem 13 minut. Poté se voda od rybníka na koncové místo dostala za 2:31 minut. Během tohoto nácviku došlo k poruše přenosné stříkačky rokytnických dobrovolných hasičů. (ms)


ZE SPORTU

Letní shrnutí harrachovského biatlonu

Rychlostní závod 9. 7. 2011, Puskarčíková A. (1. ), Zapadlová H. (2. ) Závod s hromadným startem 10. 7. 2011, Zapadlová H. (2. ), Puskarčíková A. (3. ), Benešová A. (7. )

První kolo ATEX Cupu – Nové Město na Moravě Rychlostní závod 4. 6. 2011, kategorie Dorostenky A – Zapadlová Hana (3. místo), Puskarčíková Anna (1. místo). Žákyně B – Svobodová Eliška (4. ). Vytrvalostní závod 5. 6. 2011 – Puskarčíková Anna (3. ), Zapadlová Hana (6. )

Mistrovství ČR žactva – Břidličná Rychlostní závod 17. 9. 2011, Chlupová A. (3. ) Závod s hromadným startem 18. 9. 2011, Chlupová A. (4. ), Drahoňovský T. (13. )

Na níže uvedených řádcích přinášíme výsledkové shrnutí úspěchů mladých harrachovských biatlonistů v rámci celé letní sezony letošního roku.

Druhé kolo ATEX Cupu – Bystřice pod Hostýnem Závod s hromadným startem 25. 6. 2011, Dorostenky – Zapadlová Hana (1. ), Puskarčíková Anna (3. ), Benešová Alena (8. ). Žákyně A – Chlupová Adéla (7. ) Rychlostní závod 26. 6. 2011, Puskarčíková A. (1. ), Zapadlová H. (4. ), Chlupová A. (4. ) Třetí kolo ATEX Cupu – Letohrad Závod s hromadným startem 27. 8. 2011, Dorostenky – Puskarčíkov A (1. ), Zapadlová H. (5. ), Benešová A. (8. ). Žáci – Chlupová A. (7. ), Svobodová Eliška (3. ), Drahoňovský Tomáš (5. ) Rychlostní závod 28. 8. 2011, Puskarčíková A. (1. ), Chlupová Adéla (6. ) Mistrovství ČR dorostenců – Staré Město pod Lanštejnem

Předsezónní příprava běžeckého úseku

Harrachovští lyžaři-běžkyně a běžci mají za sebou letní a podzimní tréninkovou přípravu na hlavní zimní sezónu 2011 – 12. Především se uskutečnila obě plánovaná soustředění. První bylo ve Starých Splavech. Do penzionu Nový mlýn ve dnech 24. 6. až 3. 7. 2011 dorazilo celkem 28 členů úseku, velkou pomocí mi byla Radka Plocová, která na soustředění působila jako instruktorka. Jsem rád, že každoročně dobrovolně na vlastní náklady přijíždějí pomáhat naši bývalí odchovanci. Služeb zařízení jsme využili podruhé a nemáme v úmyslu ho zatím měnit. Ubytování ani strava neměli chybu, v okolí jsou písčité lesní cesty a 5km trať na kolečkové brusle či lyže a navíc koupání v jezeře, co víc si přát. Na Nebákov jsme nezanevřeli, ale změna do přípravy patří. Jezdili jsme tam také rádi, vystřídalo se tam hodně harrachovských závodníků. V srpnu proběhlo druhé soustředění kousek od Nebákova v jen 12 km vzdálených Sedmihorkách. Letos jsme tam stanovali podeváté. Obě soustředění mají rozhodující význam pro přípravu na zimní sezónu. Tréninkový proces však probíhá po celou dobu prázdnin a snaží se zaměřit na všechny přítomné děti. Vloni jsme poprvé v listopadu navštívili německý Oberhof, kde je k dispozici v chlazené hale dvoukilometrové běžecké kolečko a prostor pro nácvik techniky. Je to něco úžasného, a proto se chystáme výlet 16. až 20. listopadu zopakovat. Akci pořádáme společně s biatlonisty SKP Harrachov a je možné ji uskutečnit jen díky mimořádné finanční podpoře hlavního organizátora a člena Skiklubu pana Svobody. Velký dík nejen za mě, ale především za spokojené děti, pro které je účast velkou motivací, je totiž pořádána jen pro ty nejlepší.

Konečné pořadí jednotlivců v Českém poháru: Anna Puskarčíková (1. ), Hana Zapadlová (3. ), Alena Benešová (10. ), Adéla Chlupová (5. ), Eliška Svobodová (11. ), Tomáš Drahoňovský (16. ) V konečném pořadí v soutěži družstev v kategorii dorostenců obsadil tým SKP Harrachov 5. místo. Velkou radost nám dělají i naši odchovanci. Miroslav Lelek se stal mistrem republiky a vítězem Českého poháru. Naprosto stejných výsledků dosáhla také Eva Puskarčíková, která navíc reprezentovala naši vlast na Mistrovství Evropy v italském Martellu a zde vybojovala bronzovou medaili! Na sportovní gymnázium nám od 1. září odešly Anna Puskarčíková a Alena Benešová. Chtěl bych holkám proto touto cestou moc poděkovat za klub SKP Harrachov za úspěšné reprezentování a přeji jim mnoho dalších sportovních úspěchů. Honza Zapadlo, trenér

V zimní sezoně další soustředění nepořádáme. Loni poprvé se podařilo sportovnímu areálu „před sezónou“ zasněžit část stadionu a kolečko kolem dojezdů můstků. Letos je připraven další úsek spodní části tratí a je opraveno přemostění přístupové silnice k dojezdům můstků. Areál udělal v přípravě zimní sezóny pro běžce ohromný kus práce, a proto mu patří dík. Pokud jen trochu napomůže počasí, budeme mít ideální podmínky pro závěrečnou přípravu doma. Podzim je každoročně ve znamení seriálu přespolních běhů. Krajský svaz lyžařů vypsal celkem 14 závodů z nichž 6 bylo tradičně zařazeno do krajského poháru s názvem Salomon Cross Libereckého kraje. Soutěž byla vypsána pro kategorie od ročníku 2003 až po starší žactvo ročníku 1998. Na stupně celkových vítězů po šesti závodech vystoupali tito naši závodníci: ročník 2003 ročník 2000

1. místo Ondřej Pilař 103 bodů 2. místo Nella Benešová 115 bodů 2. místo Stela Dostalíková 110 bodů

Celkově náš Skiklub z 28 zúčastněných klubů obsadil 4. místo s celkovým počtem 1380 bodů. Několika závodů se zúčastnili také biatlonisté, kterým bych rád poděkoval za spolupráci. Podrobné výsledky naleznou zájemci na naší nástěnce na budově velkoobchodu JIP (bývalý Horal). Velkou podzimní akcí je pak Janovská 11 km, ve smíšené kategorii mladších a starších dorostenek obsadila děvčata tato místa: 4. Anna Puskarčíková (ročník 1995) 7. Kristýna Háčková (1997)

12/2011

Harrachovský zpravodaj

9


ZE SPORTU

10. 15. 17. 21. 22.

Eliška Krčková (1997) Martina Haasová (1997) Hana Zapadlová (1996) závodnice SKP Alena Benešová (1995) Eliška Svobodová (1999)

Mezi dorostenci závodil i náš mladík Zdeněk Moravec (1999) a doběhl na velmi slušném 28. místě. Eliška Krčková, nejúspěšnější závodnice klubu v sezóně 2010 – 11, se zúčastnila letního seriálu závodů horských kol v rámci Libereckého kraje, po součtu výsledků všech 8 závodů se stala celkovou vítězkou. Kristýna Háčková a Eliška Krčková, naše mladší dorostenky, byly vybrány na dvoudenní republikový sraz SpS v Jilemnici. Soutěžilo se v řadě disciplín cross – atletika – obratnost – plavání. Kristýna byla celkově 6. – 7. , Eliška 9. – 10. Anna Puskarčíková a Alena Benešová nastoupily na sportovní gymnázium do Jablonce, kde se věnují biatlonu. Zůstávají však členkami Skiklubu a budou se zúčastňovat republikových závodů v běhu na lyžích. Daří se nám získávat nové závodníky. Po zářijových školních závodech se přihlásili 4 noví zájemci – Ondřej Pilař (ročník 2003), Ondřej Salaba (2002), Patrik Šťástka (2004) a Tereza Komárková (2004). Oddíl do zimní sezóny nastupuje s 34 členy s registrací v SL ČR. Předem děkuji všem rodičům, kteří se budou dobrovolně, a třeba jen nárazově, podílet na přípravě na závody. Zájemců o závodění máme dost a rád bych každému dal šanci. Pro mne není rozhodující, zda se někdo bude od počátku jevit jako ten, kdo má větší šanci se prosadit. Není moc možností jakému sportu se v Harrachově věnovat a příležitost sportovat by měl dostat každý. Je smutnou skutečností, že harrachovská škola, jako jedna z mála v kraji, nemá lehkoatletické hřiště, atletika vedle gym-

Fotbalisté po podzimu třetí

S příchodem zimního období skončila podzimní část letošní sezony fotbalových soutěží. Harrachovští fotbalisté hrající ve východní krajské I. B třídě mohou být s dosavadním umístěním určitě spokojeni. V tabulce této soutěže přezimují na výborném 3. místě, a to s 23 body. Nutno podotknout, že na druhé Plavy ztrácejí jeden vyhraný zápas a na vedoucí celek z Horní Branné vítězné zápasy dva. V posledních dvou zápasech harrachovská jedenáctka zazářila v krkonošském derby na hřišti Rokytnice, kde místním nadělila debakl 5:1. Naopak při posledním podzimním zápasu náš TJ Jiskra docílil smolné prohry s týmem Plavů 2:3, a to i přesto, že o prvním poločase prohrával již s hrozivým skóre 0:3. Po podzimu v tabulce střelců této ligy je z harrachovských hráčů nejlépe umístěn Venca Veselý s devíti vstřelenými brankami. Naopak statisticky nejtrestanějším hráčem našeho kádru je Radek Barbořák se sedmi obdrženými žlutými kartami. Jarní část I. B třídy by měla započít na konci měsíce března. (ms)

Bude přát konání „svěťáku“ počasí?

Plánovaný závod světového poháru ve skoku na lyžích se uskuteční v Adidas Areně v Harrachově ve dnech 8. – 11. 12. 2011. Nicméně počasí těchto dnů, které neslibuje v podstatě žádné sněhové srážky a ani ideální podmínky pro výrobu technického sněhu, přípravám na tuto nejvýznamnější akci sezony

10

Harrachovský zpravodaj

12/2011

nastiky tvoří základ pro rozvoj všech dalších disciplín. Všestranný rozvoj našich dětí je pro nás prioritou. Proto jsme rádi, že, pokud mají možnost, vyjíždějí naše děti za dalším sportem do okolí nebo se věnují jiným sportovním disciplínám. Martina Haasová, Denisa Balcarová a Veronika Soldátová dojíždějí do Tanvaldu na volejbal, bratři Moravcové se věnují golfu a zejména Zdeňkovi se daří. Další se věnují alpskému lyžování, tenisu či fotbalu - tréninky se jistě doplňují a nemám s tím vůbec žádný problém. Každého, kdo se sportu věnuje, jistě těší výsledky odchovanců, v našem případě také těch, kteří přešli na biatlonovou specializaci. Tady uvádím pár výsledků: M ČR horských kol Aleš Ligaun 4.místo Eva Puskarčíková 3.místo M ČR v biatlonu – rychlostní závod Anna Puskarčíková 1.místo Míra Lelek 1.místo Eva Puskarčíková 3.místo M ČR v biatlonu – hromadný start Anna Puskarčíková 3.místo Míra Lelek 1.místo Eva Puskarčíková 1.místo Mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích Nové Město N.M. rychlostní závod Eva Puskarčíková 12.místo stíhačka Eva Puskarčíková 15.místo štafeta Eva Puskarčíková 5.místo Děkujeme všem, kteří nám fandí a podporují nás. Ve n c a Č u ř í k , v e d . ú s e k u b ě h u n a l y ž í c h Skiklub Harrachov nepřeje. Přesto pokud se vše podaří, čeká naše středisko doslova skokanský supervíkend. Premiérou zde bude vedle dvou tradičních závodů jednotlivců i jedno klání soutěže týmů a také večerní závody pod umělým osvětlením.

Program závodů: Čtvrtek 08. 12. 2011 15:30 Oficiální tréning 18:00 Kvalifikace Pátek 09. 12. 2011 16:00 Zkušební kolo HS 142 17.00 1. kolo a následně finále Sobota 10. 12. 2011 15:00 TEAM - HS 142 16:00 TEAM – 1. kolo a následně finále Neděle 11. 12. 2011 12:15 Kvalifikace HS 142 13.45 1. kolo a následně finále Ceník vstupenek HARRACHOV 8. – 11. 12. 2011: DATUM SEZENÍ STÁNÍ Čtvrtek 8.12.2011 200,- Kč 100,- Kč Pátek 9.12.2011 350,- Kč 250,- Kč Sobota 10.12.2011 400,- Kč 300,- Kč Neděle 11.12.2011 350,- Kč 250,- Kč Permanentka 600,- Kč 400,- Kč


SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje sedmdesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo 481 540 504.

Měsíc prosinec 2011 Marie Kučerová . . . . . . . . . . . . . . . . .95 let Jan Mejsnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 let Antonie Zemánková . . . . . . . . . . . . .85 let Anna Konvalinková . . . . . . . . . . . . . .85 let Josef Švec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 let Miroslav Zenkert . . . . . . . . . . . . . . . 75 let Antonín Vaněk . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 let

BLAHOPŘEJEME NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Povídky: Romány pro ženy: McKinley T. – Nespoutané dálky; Coulter C. – Nutkání; Nicholls D. – Jeden den; Keleová-Vasilková T. – Lži. České romány pro ženy: Váňová M. – Pavouk v síti; Janečková K. – Temnota. Román společenský: Dousková I. – Darda. Romány detektivní: Dovrtělová M. – Vražda na druhou; Francis F. – Hazard. Příručka pro tatínky: Brycz P. – Tátologie . Historické romance: Coulter C. – Divoký baron; Peters J. – Píseň slunečné země. Román dobrodružný: Peters E. – V hlubinách skalní říše. Romány kriminální: Damhaug T. – Slepá skvrna; Nesbo J. –

Lovci hlav Thriller: Theorin J. – Mlhy Ölandu. Román napínavý: Lowell E. – Krok do neznáma. Novela psychologická: Murakami R. – Nekonečná, téměř průzračná modř. Autobiografie: Matragi B. – Jedu dál. Biografie: Sobková H. – Dorothea vévodkyně Kuronská. Fantasy pro mládež: Maguire E. – Krásní mrtví. Arizona; Poznanski U. – Erebos. Naučná kniha pro děti: Dvořáková L. – Originální výtvarné nápady pro děti i rodiče. Komiks pro děti: Němeček J. – 4 pošťácké příběhy. Knihy pro děti:

Uebeová I. – Mrazivé příběhy před spaním; Boehmeová J. – Psí trampoty; Neubauerová A. – Příběhy ze strašidelného zámku; Miler Z. – Krtek a rybka. První čtení s poučením pro děti: Bauerová I. – Dinosauři; Indiáni; Doba kamenná.

www.knihovna.slunicko.net

knihovna.harrachov@worldonline.cz Půjčovní hodiny

Pondělí 12 – 17 Úterý ------Středa 12 – 17 Čtvrtek 9 - 11 12 – 18 Pátek 12 – 15 Te l . č í s l o : 4 8 1 5 2 9 6 0 3

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI Rozměr ¼ strany A4 Rozměr 1/2 strany AA Celá strana A4 Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%

300 Kč 600 Kč 1.000 Kč

Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města. Kontakt na redaktora Martina Soukupa: tel. 481 540 504, nebo e-mail: zpravodaj@harrachov.cz

12/2011

Harrachovský zpravodaj

11


Z REDAKČNÍ POŠTY – PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Fámy vs. skutečnosti o právním zastoupení v kauze „Brokers“ Vážení občané, poslední dobou se naší obcí šíří nepravdivé informace a fámy, které bychom rádi uvedli na pravou míru.

28. 7. 2011 vypověděl Mgr. Vašíček smlouvu z „paušálního zastupování“ města Harrachova k 31.8.2011. Protože máme rozpracovaných mnoho případů, které je třeba dokončit za podpory právního zástupce, schválilo ZM 7. 9. 2011 vypsání výběrového řízení na kancelář, která by město dále zastupovala V BĚŽNÉ AGENDĚ.(Kauza “Brokers“ do ní nepatří). Ze čtyř nabídek byla vybrána nabídka JUDr. Ivany Staňkové, která byla pro město nejvýhodnější. 1. 10. 2011 byla s JUDr. Staňkovou podepsána „paušální smlouva“ na zastupování města Harrachova. 11. 10. 2011 tj. tři týdny před jednáním vrchního soudu postoupil Mgr. Vašíček pohledávku 7 milionů korun lucemburské firmě Auditas a to i přesto, že měl písemný příslib, že v průběhu měsíce listopadu obdrží další milion korun z běžného rozpočtu, a že ZM na svém zasedání schválilo vypsání výběrového řízení na banku, která městu poskytne úvěr ve výši šesti milionů jako krátkodobý překlenovací úvěr na dva roky. Tímto by byla do konce tohoto roku pohledávka Mgr. Vašíčka uspokojena. (Výběrová komise zasedá dne 28. 11. 2011 od 15:00 hod.) VÝŠE UVEDENÝM POSTOUPENÍM POHLEDÁVKY TŘETÍ OSOBĚ DNE 11.10.2011 SE MGR.VAŠÍČEK DOSTAL DO SPORU S MĚSTEM HARRACHOV A OD TOHOTO DATA NEMOHL MĚSTO ZASTUPOVAT ! Dostali všichni, kteří podporují opoziční zastupitele a Mgr. Vašíčka, od nich tuto důležitou informaci? Patrně ne, když se tak aktivně zapojili do dalších akcí na podporu zastupování prostřednictvím Mgr. Vašíčka... 1. 11. 2011 proběhlo jednání u Vrchního soudu v Praze, které zastupovala JUDr. Staňková, která kauzu nastudovala, přestože uzavřela smlouvu “pouze“ o běžné právní agendě, za což jí náleží dík a upřímný obdiv. 7. 11. 2011 proběhl v hotelu Sklář proces připomínající procesy v padesátých letech, který však byl presentován jako tisková konference “petičního výboru“. Hned na začátku byli přítomní návštěvníci upozorněni, že se nebudou veřejně ptát. Ani občané, ani zástupci médií. Samozřejmě nebyl prostor ani pro vyjádření přítomných představitelů vedení města. Poté byly jednostranně podány informace, které byly překroucené, nepravdivé, zavádějící a lživé. Po skončení této „masáže“ byli přítomní občané vybídnuti, aby podepsali petici. Mnozí z nich podepsali, aniž by se kohokoliv z vedení města zeptali na jejich pohled. Na pohled a názor druhé strany. Příležitost zeptat se mají všichni občané Harrachova po celý rok od 18:00 hodin každé pondělí v pivovarské restauraci ve sklárně N+S, případně jako v současné době, kdy je pivovar uzavřený, v restauraci U Motejlků. Kolik z těch, kteří se pod petici podepsali, se přišlo na tato setkání někdy na něco zeptat? Když si vzpomenete, kteří harrachováci seděli v „soudním tribunálu“ na Skláři, a dáte si do souvislostí příslušnost k politické straně, případně ekonomickou závislost, sami si logicky odvodíte, čí zájmy za akcí stojí.

12

Harrachovský zpravodaj

12/2011

10. 11. 2011. Přes všechno výše uvedené proběhlo společné pracovní jednání zastupitelů společně s JUDr. Staňkovou. A to i přes nevhodná vyjádření pana T. Ploce do médií, kde prohlásil, že takto mohl kauzu klidně zastupovat on sám. (Není nám známo, že si pan T. P. doplnil vysokoškolské vzdělání na právnické zaměření?) Na tomto jednání se pan Tomáš Ploc paní doktorce Staňkové za své výroky omluvil a zastupitelé deklarovali plným počtem podpisů, tj. 15 osob, vůli, aby došlo ke spolupráci mezi JUDr. Staňkovou a Mgr.Vašíčkem na dalším společném postupu při řešení „harrachovské kauzy“. 14. 11. 2011 proběhlo jednání mezi právníky. Mgr. Vašíček odmítl spolupráci s JUDr. Staňkovou s tím, že s ním nikdo nejednal a případ si dokončí sám. Opakujeme, že Mgr. Vašíček nemůže město zastupovat, protože je s ním, postoupením pohledávky třetí osobě, ve sporu. 15. 11. 2011 bylo vypsáno poptávkové řízení na advokátní kancelář, která bude po doručení rozsudku VS zpracovávat dovolání. Oslovili jsme 6 advokátních kanceláří, mezi nimi AK JUDr. Kříže a JUDr. Běliny, Mgr. Ing. Hrocha, JUDr. Kříženeckého a další a do dvou dnů nám přišlo 5 nabídek (šestá nepřišla patrně proto, že majitel AK v současné době pobývá dlouhodobě v zahraničí). Vyhodnotili jsme nabídky, oslovili dvě vybrané kanceláře a obě požádali o spolupráci. Jedna z těchto kanceláří byla představena na ZM 23. 11. 2011. Pánové Mgr. Ing. Hroch a Mgr. Kaplan projevili svůj zodpovědný postoj k celé záležitosti. Jsme potěšeni tím, že AK JUDr. Kříže a JUDr. Běliny přislíbila spolupráci a poradenskou činnost. Oba zmiňovaní pánové jsou profesory na právnické fakultě UK a jsou uznávanými špičkami ve svém oboru. Jejich rozhodnutí a příslibu spolupráce si nesmírně vážíme. Ujišťujeme všechny, že po celou dobu, přes další útoky opozice a petičního výboru, pracujeme aktivně s daňovými poradci, ekonomy, právníky a dalšími, jak co nejúčinněji, dle zákona a rozpočtových pravidel ochránit majetek města Harrachov. Očekávali jsme, že občany zvolení zástupci opozice a bývalého vedení města nabídnou pomoc a radu. Ve stejné situaci byli v loňském roce také a zkušenosti mají. V tom jsme se však přepočítali, naopak nás zdržují od práce, která je v současné době nejdůležitější, a vymýšlejí stále nové a nové potíže. Od 10. 11. 2010 do dneška proběhlo 8 !! veřejných zasedání ZM,( t.j. jednou za 7 týdnů), dvě byla zrušena. Příprava každého ZM je velice časově náročná práce především pro vedení obce. Každý týden ve středu probíhá Rada města. Každý týden proto, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. Ke zmíněným prodlevám a nesrovnalostem dochází však kvůli neustálé šikaně ze strany opozice, která se rozhodla, že nám práci na radnici nejenom výrazně ztíží, ale ještě lépe přímo znemožní. Děkujeme všem příznivcům, děkujeme těm, kteří se v případě nejasností a nejistoty raději zeptají na názor obou stran na místo toho, aby slepě důvěřovali manipulativně a tendenčně podaným informacím a podpisy na petičních arších přikazovali vedení města, co má dělat a koho má čím pověřit. (A to i přesto, že sama takto podporovaná osoba svými jednostrannými kroky toto znemožnila.) Rada města – Eva Zbrojová, Oldřich Jakub e c , I n g . S t a n i s l a v S l a v í k , B c . O l d ř i c h Pa ž o u t , Ladislav Kyncl


Z REDAKČNÍ POŠTY – PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Harrachov snižuje světelné znečištění poděkování

Vážení, dovolte mi, abych vám osobně poděkoval jménem tří českých institucí, které zřizují Jizerskou oblast tmavé oblohy, tedy Astronomický ústav AV ČR, Správa CHKO Jizerské hory a Krajské ředitelství Lesů ČR v Liberci, za Vaši osobní iniciativu i za přístup zastupitelstva města Harrachov a vydání obecně zá-

Adventní projev starostky Evy Zbrojové

Foto: D. Hloušek

Hezké sváteční odpoledne všem, kteří jste si dnes společně s námi přišli připomenout příchod Vánoc. Jsem moc ráda, že se vás na dnešním zahájení Adventu sešlo takové množství. Největší radost mi ale pokaždé udělají děti, pro jež jsou Vánoce stále něčím magickým a nadpřirozeným. Jejich rozzářené oči říkají nám dospělým, že jsou důležitější věci, než nafouknutá reklamní bublina Vánoc všude okolo nás. Děti nám připomínají, že největším štěstím je šťastná a spokojená rodina, která žije v přátelství a souladu se svými nejbližšími. Podle

nás se děti orientují ve stále složitějším světě. Proto bychom se měli chovat tak, abychom se mohli vždy podívat každému zpříma do očí. Jedině tak můžeme být vzory, které budou děti následovat a kterých si budou vážit. Advent je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. V tradici našich předků byl advent vždy dobou zklidnění. Za dlouhých prosincových nocí bývala rodina pohromadě a užívala si praskajícího ohně v kamnech, slavnostní atmosféry a vzájemné blízkosti a porozumění. Na stole hořel adventní věnec, který symbolizoval mír, pokoru, lásku a naději. Ani dnes bychom proto neměli zapomínat na to, že vůbec není důležité, jaké majetky za sebou necháváme. Podstatné je podle mého názoru to, abychom měli čisté svědomí a nemuseli se za své skutky stydět sami před sebou. Když jsem k vám mluvila vloni, věřila jsem v klidný průběh nadcházejícího roku. To, co mě čekalo, však naprosto předčilo mé očekávání. Nelehká situace s pozůstatkem daleké minulosti totiž stále visí nad naším městem jako pověstný Damoklův meč. Věřila jsem tomu, že v našem městečku dokáží nad zájmy

vazné vyhlášky města Harrachov o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu. Jsem připraven město podpořit třeba nějakým textem, článkem v novinách, zpravodaji, na webu města ... Ozvu se minimálně po sérii měření jasu oblohy v Jizerské oblasti tmavé oblohy. Pěkně zdravím ze středočeského Ondřejova do Krkonoš! Pa v e l S u c h a n

jednotlivců zvítězit zdravý rozum a snaha o společnou řeč. Po více než ročním úsilí mohu teprve říci, že po všech překážkách a nástrahách trati to vypadá, že se snad podařilo dostat náš harrachovský vlak na správnou kolej. Pokud chceme vyrazit správným směrem a dojet do správné stanice, musíme teď všichni zabrat za stejný konec lana. Věřím tomu, že to dnes už všichni chápou a příští rok to společně zvládneme. O tom, jak náročný byl letošní rok, částečně vypovídá i to, že letos poprvé životě nemám před začátkem Adventu napečené vánoční cukroví a i to, které je zde pro potěšení účinkujících dětí i vás všech napekla paní Fejtová a moje maminka. Ostatní tradice doma zachováme a už teď mám těžkou hlavu z toho, jak to všechno stihnu tak, aby na mě pod stromečkem Ježíšek nezapomněl. Budu moc ráda, když se v klidu sejdu se svojí rodinou a budu moci vypnout hlavu alespoň na těch pár hodin, kdy nemusím být ve střehu. Takové přání mám i pro vás. Udělejte si chvilku sami pro sebe se svými nejbližšími a v této nejlepší společnosti si popřemýšlejte nad tím, co je v životě skutečně důležité. Do správné adventní atmosféry nás uvádí děti z mateřské školy Kamínek a harrachovské základní školy, které pod vedením paní učitelky Martiny Horáčkové, paní učitelky Lucie Remerové a paní Petry Jiroušové pro nás připravily program vánočních vystoupení a písniček. Dobře vím, že za tímto výkonem stojí dlouhé hodiny příprav a nacvičování, za které bych všem chtěla moc poděkovat. Slavnostní období pomůže přinést do celých Krkonoš také sopranistka paní Jana Štěrbová, kterou můžete vidět znovu na vánočním koncertu v kostele svatého Václava na Štědrý den odpoledne. Poděkovat chci všem sponzorům, kteří dnešní akci pomohli připravit a podpořit. Děkuji své rodině a přátelům za pomoc a podporu, kterou mi dávají. Jako starostka chci také poděkovat všem lidem z vedení města a městského úřadu, kteří se na přípravách dnešního odpoledne podíleli. Děti už se moc těší na rozsvícení vánočního stromu, tak už je nebudu zdržovat. Přeji vám krásné adventní období, pohodové Vánoce a dobrý nový rok. Věřím, že bude lepší než ten letošní a přinese vám více než to, co od něj očekáváte. Mějte se moc hezky a užijte si dnešní odpoledne. Eva Zbrojová

Jmenný seznam sponzorů:

Oldřich Jakubec, místostarosta (svařák) Jarka Vacková (štrůdly) Irena Ottisová (ručně zhotovené svíčky) Kristýna Hloušková (vanilkové rohlíčky) MŠ Kamínek (vánoční přáníčka) Eva Zbrojová, starostka (vánoční pečivo – nepekla, pouze pořídila :-))

12/2011

Harrachovský zpravodaj

13


NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA

Vítání nových harrachovských občánků, v tomto případě tedy spíše občanek, se uskutečnilo na harrachovské radnici v úterý 8. 11. 2011. Všem pěti přítomným holčičkám a jejich rodičům zazpívaly děti ze základní školy pod vedením Lucky Remerové a za samosprávu města přednesla uvítání tajemnice městského úřadu Radka Bališová Zamlarová. Jako vždy nechyběly ani drobné dárky pro naše nové občánky.

Anna Pažoutová

Terezie Lahodová

Melanie Menclová

Foto: M. Soukup

Helena Jiroušová

Anita Soukupová

OBČANSKÁ INZERCE Prodej

Pronájmy nemovitostí – nabídka

Prodám dvougaráž na Klondajku v Harrachově. Dva samostatně uzamykatelné vjezdy v uzavřeném objektu, rozloha cca 40 m2, suchá. Tel: 602 340 880

Pronajmu dlouhodobě byt v Harrachově - Nový Svět 2+kk, balkon, zrekonstruovaný, zařízený. Tel.: 602 119 947

Prodám byt 1+KK, lodžie, 3NP v centru Harrachova s výhledem na Čertovu horu a skokanské můstky. Byt je nadstandardně vybavený a kompletně zařízený na míru vyrobeným nábytkem a kuchyní. K bytu náleží garážové stání s vlastní sklepní místností. Cena dohodou. Tel.: 723 521 245 Prodám NOVÉ in-line brusle Powerslide Phuzion 2W, velikost č. 37. Kolečka 84 mm, tvrdost 83A, ložiska ABEC 7. V záruce. Původní cena 2 600 Kč, nyní za 1600 Kč. Byl to bohužel nevhodný dárek, nesedí mi velikost. Tel. 777 304 355. Prodám zánovní lednici s mrazáčkem (120 - 45 l - 2roky nová) za 3000 Kč. Tel. 723 673 305

14

Harrachovský zpravodaj

12/2011

Pronajmu dlouhodobě dvou lůžkový pokoj v Harrachově. Cena za lůžko 100,- Kč. Tel: 481 529 099 Pronajmu dlouhodobě menší 1+1 v Harrachově. Plně zařízený a vybavený. Cena 6.000,- Kč. Tel. 731 068 003 Pronajmu byt 3+1 v Desné po rekonstrukci. Tel: 608 999 378 Pronajmu byt 3+1 s balkonem, v osobním vlastnictví, v Harrachově, tel.: 603 826 513 Pronajmu byt 5+1 v Harrachově na Novém Světě. Dlouhodobě. Tel: 739 020 074


1

3

7

9

11

21

13

15

17

19

0 1 1 2 2 3 3 4 3 5 4 6 〈 7 〈 8 〈 9 〈 10 〈 11 〈 12 4 13 5 14 6 15

7014 7014 7014 7014 7014 7014 7014 7014 7013 7006 7006 7006 7014 7014 7014

0 1 2 3 3 4 〈 5 7 8 9 10

km Tcˇ

ZÓNA

jede od 11.12.2011 do 25.3.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011 jede od 11.12.2011 do 25.3.2012

5

79 79 79 69 69 79 79 79 ... 13 20 14 30 15 20 16 25 17 20 8 40 9 40 10 30 ... 8 42 9 42 10 32 79 79 13 21 14 32 15 21 16 27 17 22 8 44 9 44 10 34 11 20 12 30 13 25 14 35 15 25 16 30 17 25 8 46 9 46 10 36 11 22 12 32 13 27 14 37 15 27 16 32 ... 8 48 9 48 10 38 11 23 12 33 13 29 14 38 15 29 16 33 ... 8 50 9 50 10 40 11 25 12 35 13 33 14 40 15 33 16 35 ... 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 13 35 〈 15 35 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 13 38 〈 15 38 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 13 41 〈 15 41 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 13 44 〈 15 44 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 13 50 〈 15 50 〈 ... 8 52 9 52 10 42 11 27 12 37 ... 14 42 ... 16 37 ... 8 55 9 55 10 45 11 31 12 41 ... 14 45 ... 16 40 ... 9 02 10 02 10 50 11 40 12 50 ... 14 52 ... 16 47 ... od             ↓ prˇ

Harrachov,hotel FIT-FUN . . . . . . . . . . . . Harrachov,Sport hotel . . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,u Ducha hor . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,sklárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,Nový Sveˇt,u Motejlku˚ . . . . . . . Harrachov,Nový Sveˇt,Na mýteˇ . . . . . . . . . Korˇenov,odb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korˇenov,Martinské údolí . . . . . . . . . . . . . . Korˇenov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,Hábu˚ v most . . . . . . . . . . . . . . . Harrachov,Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Harrachov,žel.st.

2

79 prˇ 7 20 ↑ 7 18  7 15  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... od ...

4

79 8 25 8 21 8 18 8 16 8 14 8 12 〈 8 10 8 07 8 05 8 03 8 00 ... ... ...

6

8

10

12

14

22

16

18

20

 isybus

79 79 79 79 79 79 69 ... 13 15 14 25 15 15 16 25 17 20 9 30 10 30 ... 9 27 10 27 79 79 13 12 14 21 15 11 16 21 17 15 9 25 10 25 11 10 12 00 13 10 14 18 15 10 16 18 17 12 9 22 10 22 11 07 11 57 13 07 14 16 15 07 16 16 17 10 9 20 10 20 11 05 11 53 13 06 14 14 15 06 16 14 17 06 9 18 10 18 11 03 11 50 13 03 14 12 15 03 16 12 17 03 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 14 10 〈 16 10 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 14 07 〈 16 07 〈 〈 〈 〈 〈 14 05 〈 16 05 〈 〈 〈 〈 〈 〈 14 03 〈 16 03 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 14 00 〈 16 00 〈 〈 〈 〈 9 15 10 15 11 00 11 48 13 01 ... 15 01 ... 17 01 9 12 10 12 10 57 11 45 12 58 ... 14 58 ... 16 58 9 10 10 10 10 55 11 42 12 55 ... 14 55 ... 16 55

Prˇi jízdeˇ mezi zastávkami s uvedeným cˇíslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zverˇejneˇný na www.iidol.cz). V ostatních prˇípadech platí tarif a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zverˇejneˇny na www.busline.cz). prˇestup na vlak 〈 spoj jede po jiné trase

Všechny spoje vycˇkají prˇíjezdu vlaku˚ nejvýše 10 minut. Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min.

69 79

79 7 20 7 21 7 25 7 27 7 29 7 33 〈 7 35 7 38 7 41 7 44 7 50 ... ... ...

Prˇepravu zajišt’uje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, strˇ. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631

943 | 670943 Harrachov,FIT FUN-Harrachov,centrum-Harrachov,žel.st./ Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012 -Korˇenov,žel.st.

OBČANSKÁ INZERCE

Pronajmu nový zařízený byt 1+kk (38m2) v Harrachově,dlouhodobě,možno i s garáží.Dohodou tel.604265405 Různé

Nabízím pronájem vybaveného pokoje v bytě 3+1 v Harrachově, cena 3000,- Kč měsíčně. Vhodné i pro personální ubytování. V případě zájmu volejte 737 054 352

Pronájmy nemovitostí – poptávka

Mladý pár (s labradorem) hledá byt nebo apartmán s vlastní koupelnou a kuchyní. Jedná se o pronájem na zimní sezónu, od 1.12.2011 do 30.4.2012. Druhou sezónu pracujeme v půjčovně Classic Ski School. Prosíme o fotky bydlení na stiburkova@email.cz, nebo volejte na 777 896 304 Nová mycí linka na čerpací stanici RoBiN OIL Harrachov (Na Mýtě). Přijeďte vyzkoušet!

Nabídka zaměstnání

Lyžařská škola JPK Harrachov hledá na zimní sezonu 2011/2012 koordinátora výuky lyžování. Požadavky: vzdělání APUL tel.: 776 300 036 email: harrachov@jpk.cz

Lyžařská škola JPK Harrachov hledá na zimní sezonu 2011/2012 pracovnici 24.11.11-730-943 do kanceláře.| 670943 ≡  isybus Možnost dlouhodobého zaměstnání. Požadavky: Nj (Aj) tel.: 776 300 036 email: harrachov@jpk.cz

Vánoční pořad Bohoslužeb

24. 12. Sobota – Štědrý den – Půlnoční Poniklá 17:00 Rokytnice / Jiz. 20:00 Harrachov 22:00 Jablonec / Jiz. 24:00

Neděle 25.12. Slavnost narození Ježíše Krista Rokytnice / Jiz. 8:30 Poniklá 10:30 Jablonec / Jiz. 12:30 Harrachov 16:00

Pondělí 26.12. Svátek Sv. Štěpána Rokytnice / Jiz. 8:30

Středa 28.12. Svátek betlémských děti Poniklá 18:00

Čtvrtek 29.12. Sv. Tomáš Becket Harrachov

Vokálně instrumentální soubor zve na tradiční

12/2011 16:00

Pátek 30.12. Svátek Sv. Rodiny Jablonec/Jiz. 18:00

Neděle 1.1.2012 – Slavnost Matky Boží Panny Marie Jablonec/Jiz. 8:00 Harrachov 10:00 Rokytnice / Jiz. 13:30 Poniklá 18:00

SATORI Vás srdečně

VÁNOČNÍ KONCERT

spirituály – tradicionály, vánoční písně a koledy sobota 10.12. 2011 18.oo hod. kostel sv. Václava - Harrachov, vstupné dobrovolné

Harrachovský zpravodaj

15


INZERCE

Lyžařská škola B+B Harrachov nabízí práci pro zimní sezonu 2011-2012

Instruktor cvičitel lyžování Ubytování zajištěno

www.zakoutiharrachov.cz

Pro zájemce připravujeme kurs pod záštitou ČSLŠ “Instruktor lyžování“ v termínu 9.-16.12. 2011

Tel: 481 529 329 776 155 183 602 465 134 e-mail: balabanbb@quick.cz, zakouti@email.cz

Průmyslová prádelna nabízí profesionální prádelenské a čistírenské služby pro ubytovací zařízení v Harrachově a okolí včetně možnosti půjčování prádla. Kontakt: + 420 491 423 745 + 420 603 228 791 obchod@pradelny.cz nachod@pradelny.cz www.pradelny.cz

Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov, čp.150, Harrachov, 51246. Redakční rada pracuje ve složení: R. Bališová Zamlarová, M. Soukup, D. Hloušek, J. Stejskal, S. Střelcová, Z. Tondrová a K. Zajícová. Příspěvky či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa (zpravodaj@harrachov.cz, tel. 481 540 504) nebo zanechávejte v podatelně městského úřadu. Lze se obracet i na tajemnici MěÚ R. Bališovou Zamlarovou (tel. 481 528 133, tajemnice@harrachov.cz). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka čísla je vždy 20. den v měsíci. Evidenční číslo MK ČR E 15902. Sazba D. Hloušek, tisk SURA s.r.o.

16

Harrachovský zpravodaj

12/2011

Harrachovský Zpravodaj - prosinec  
Harrachovský Zpravodaj - prosinec  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Advertisement