HMB Nyt forår 2024

Page 1

1 . H A LVÅ R 2 O 2 4

HMB

NYT

H A R E S K O V B Y M E D B O R G E R F O R E N I N G

AKTIVITETS KALENDER

FORÅR 2O24

BYEN BOBLER AF KREATIVITET

KUNSTENS DAG SØNDAG D. 2. JUNI

ER DU MEDLEM AF HMB

LÅN ANNEXET LEJ ANNEXGÅRDEN

Søernes liv • Grøn fællesspisning • Fastelavn • Vinsmagning • Strikkecafé • Nyt om sprog I gamle dage • Fugle i farver • Fra jazzens historie • Kunstens Dag • Sankt Hans


Kirsten Fritsche Medlem HMBs Aktivitesudvalg

OPRÅB FRA EN JULEKONE

Ved juletræstændingen 2023 overhørte jeg en mor sige til sin mand og børn:

“Vi bor i et smørhul!” Jeg smilede og tænkte: ”Ja, det gør vi.” Et lokalsamfund med næsten alt hvad hjertet­ begærer: skov, skole, FFO, Gasværket, børnehaver, kirke, idrætsforeninger, idrætshal, medborger­for­ ening, svømmehal, station, REMA, frisør, cykel­ forretning, engagerede lokalpolitikere. Et hav af kreative mennesker som ­udstiller til­ ­Kunstens Dag, sociale arrangementer i­Annex­ gården, rundt omkring i vores by eller i ­skoven, Annexgården som man kan leje til sine fester, Annexet som man kan låne, MTB-butik med ­dej­lig café, a­ ktive Facebook-grupper, hvor man kan spørge efter hjælp, få lokale nyheder, gode ­debatter eller sende det, vi ikke lige skal bruge, videre i byen for en slik, og ikke mindst skønne naboer. Der er ­sikkert ­noget, jeg ikke har fået nævnt. Men vi mangler DIG! Dig, som vil gi’ en hånd til et eller flere af vores arrangementer i løbet af året. Det dej­lige engage­ ment i byen betyder nemlig, at arrangementerne bliver større og større. Fx juletræstændingen som i december 2023 blev et stort lokalt tilløbsstykke med op mod 600 glade børn og voksne, der kom forbi for at hilse på jule­ manden. Men også fastelavn, sankthans, Kun­ stens Dag m.fl. kan godt bruge flere hænder. Så hvis du har lyst til at give en hånd med, så skriv til Inger Helt Poulsen (i.helt.poulsen@gmail.com) eller Preben Bitsch (formand@hareskovbymed­ borgerforening.dk). Har du lyst til at være med i planlægning og forberedelse, så hører vi naturligvis også meget gerne fra dig. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det – og jo bedre arrangementer, kan vi lave.

Hareskovby skaber vi sammen Kærlige hilsner Kirsten – en af Hareskovbys julekoner

2


LIVET I VORES SØER v/ Kristian Søgaard og Svend Age Eeg

Læs mere på side 5

9

side

11

side

H 9

side

Indhold

Husk at betale kontingent til din medborgerforening

Annexgården..................................... 4 Januar...................................................... 6

Det er nemt at blive medlem:

Februar................................................... 7

Marts...................................................... 10

• Overfør 200 kr. på MobilePay til 25296 • Overfør via netbank til kontonummer 1551-6643787

April....................................................... 11 MobilePay

25296

Husk at notere a ­ dresse og email. Medlemsskabet gælder hele husstanden i 2024.

Maj.............................................................12 Juni............................................................13

Kunstens Dag................................... 1 3 Dette er HMB....................................14 Aktivitetsoversigt........................ 16

Udgiver: Hareskovby Medborgerforening v. Preben Bitsch Koncept og ide: Kirsten Fritsche, Lena Selander Bitsch Layout: Kirsten Fritsche Fotos: Niels Plum, Preben Bitsch, Lasse Winther, Knud Erik Andersen, Thomas Heilmann, Unsplash. Tryk: Prinfo Trekroner

3


ANNEXGÅRDEN – lej til fest eller lån til foreninger

Annexgården er Hareskovbys medborgerhus, og som medlem af HMB er det også dit hus. Annexgården har været medborgerhus siden 1986 og rummer mange dejlige minder for mange borgere i Hareskovby.

Kommunen ejer – HMB står for den daglige drift

Annexgården er ejet af Furesø Kommune, og drives af en styre- og arbejdsgruppe under HMB, som står for udlejning, indvendigt vedligehold og administration. Hele idéen er, at vi i Hareskovby har et fælles mødested til aktiviteter, foredrag, møder, fester m.m. Det er også muligt for Hareskovbys øvrige foreninger at låne Annexgården mandag til torsdag. Og som noget nyt kan du også møde Furesø Musikskole på Annexgården mandag til torsdag.

Leje af Annexgården

• Annexgården er til rådighed for udlejning i weekenden fra fredag kl. 10 til søndag kl. 11 • Annexgården er godkendt til 64 personer i de to primære lokaler • Køkkenet er veludstyret og der er installeret tidssvarende AV-anlæg • Tjek kalenderen på hjemmesiden, hvor man altid kan se, hvornår lokalet er ledigt. • Booking foregår ved at sende mail til: leje@annexgaardenhareskovby.dk • Se mere på annexgaardenhareskovby.dk

Kort om Annexgårdens historie

Annexgården var oprindelig landbrugsejendom på Værløse Overdrev, som området hed dengang. I 1899 købte journalist Michael P. Skandrup (1866-1955) gården og brugte den til sommerbolig. Det var Skandrup, der først købte jord i Hareskovby området og byggede de første huse – men gik senere fallit. I 1930’erne var Annexgården rekreationshjem, og senere blev gården hjemmeværnsbygning. Men fra 1986 har gården været medborgerhus.

4


GRATIS lån for medlemmer

ANNEXET – mødested i Hareskovby

Mangler du et lokale. Til et enkelt arrangement? Eller tilbagevendende? Barselsgrupper? Kreative fællesskaber? Læsegrupper eller andre interessegrupper?

Udlån af Annexet kører efter følgende enkle regelsæt: • Annexet kan lånes af borgere i Hareskovby, som er medlem af HMB, til mødeaktivitet, foredrag, undervisning etc., baseret på en konkret aftale med HMB.

Hareskovby Medborgerforening har siden 2022 kørt en forsøgsordning, hvor medlemmer i HMB gratis har kunnet låne Annexet, sidebygningen til Annexgården, til aktiviteter, der har en lokal interesse. Ordningen har været en succes, men der er stadig ledig kapacitet i Annexet, så derfor gør vi nu ordningen permanent.

• Lån af lokalet er omkostningsfrit, så længe formålet er af ikke-kommerciel karakter. • Hvis formålet med brug af lokalet har kommerciel karakter, opkræves en leje på kr. 150,- pr. time.

Annexet har et lille tekøkken og køleskab; der er lyst, varmt og dejligt, og desuden adgang til separat toilet (over gården). Der er også mulighed for at låne projektor og lærred.

• Ønskes lokalet anvendt til en tilbagevendende eller fast aktivitet, udarbejdes en særlig aftale mellem bruger og HMB, så vi er enige om forudsætningerne.

5


JANUAR

MANDAG 8. JANUAR KL. KL. 15 - 17

STRIKKECAFÉ

Velkommen til strikkecafe. Her mødes vi over en kop kaffe og udveksler strikkeideer. Vi mødes normalt den første mandag i hver måned – men har gjort en undtagelse med januar, så vi kan hvile ud efter nytåret! Vi strikker også til Speranta – et behandlingshjem for fysisk handicappede børn i Rumænien. Tøjet sendes to gange om året til børnehjemmet. Adi og Kim Holzer har gennem mange år formidlet kontakt til børne­hjemmet. NB medbring selv strikketøj. Sted: Hareskov Bibliotek Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Ida Øhrstrøm idaoehrstroem@gmail.com Pris: gratis

TIRSDAG 16. JANUAR KL. 19 - 21

LIVET I VORES SØER v/ Kristian Søgaard og Svend Age Eeg

I Hareskovby ligger søerne tæt.Vi er mange som enten er heldig at eje en sø, er nabo til en sø eller i hvert fald nyder at se på de smukke søer på ture i området. Hvordan sikrer vi de smukke søer? Hvad skal der til for at bevare/ vedligeholde vores søer? Det gælder både i forhold til vækster og til dyreliv,og hvad betyder klimaforandringer for søen? Allerede her i januar er det tid til at tænke på søernes pleje – i god tidinden marts/april hvor paddernes yngletid begynder. Biolog i Furesø Kommune Kristian Søgaard fortæller om regler og god sø-pleje. Svend Aage Eeg fra Vesterled Sø bidrager med fotos og viden. Se også i “Søfolder-26” fra 2017. Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Inger Helt Poulsen i.helt.poulsen@gmail.com Pris: gratis, drikkevarer kan købes

TIRSDAG 23. JANUAR KL. 17 - 18.30

GRØN FÆLLESSPISNING v/ HMB

HMB inviterer til ny grøn fællesspisning på vej mod en mere klimavenlig hverdag. Alle er velkomne! Marianne byder på kartoffelsuppe og rød­bede­ suppe med friskbagt brød. Døren er åben fra kl. 17, hvor vi dækker bord. Kl. 17.30 er maden klar til servering og vi byder velkommen til grøn fælles­ spisning. Mens vi spiser, snakker vi om hvad der nu ligger på hjertet. Det er ikke nødvendigt, men har du lyst til at give en hånd med i køkkenet, er du meget velkommen! Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 Tilmelding: senest 19/1 (max 25) Kontakt: Marianne Dombernowsky, marido@outlook.dk eller Inger Helt Poulsen, i.helt.poulsen@gmail.com Pris: gratis

6


FEBRUAR

MANDAG 5. FEBRUAR KL. KL. 15 - 17

STRIKKECAFÉ

– hyggeligt samvær på biblioteket Sted: Hareskov Bibliotek Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Ida Øhrstrøm, idaoehrstroem@gmail.com Pris: gratis

il: ly ttet t 21 OB S! F RTS KL . 19 A G 4 . M 4. FEBRUAR KL. 19 - 21 MANDAG A MAND

SPROG ER BLEVET DIGITALISERINGENS ­SORTE GULD – MEN HVAD BETYDER ­CHATROBOTTERNE FOR SPROGETS ­UDVIKLING? v/ Sabine Kirchmeier

Det danske sprog har eksisteret i snart 1000 år og fulgt os i tykt og tyndt, men nu har de nye ­chatrobotter indtaget scenen og kværner sig igennem bjerge af tekst, billeder og lyd. De behersker tilsyneladende sproget lige så godt som vi – somme tider endda bedre – og mange spår, at vi står overfor en teknologisk revolution. Hvad betyder det for sprogets udvikling, at maskinerne nu har sproget i deres magt, og hvordan sikrer vi, at sprog­teknologi, sprog­modeller og kunstig intelligens b ­ ehersker dansk og ­afspejler danske samfundsforhold og kultur? Få svarene – godt krydret med tankevækkende og underholdende eksempler på, hvordan ­sprog­teknologi og chatrobotter håndterer mulighederne og umulighederne i vores forunderlige sprog. Der bliver masser at lytte til og tale om! Sabine Kirchmeier er ph.d i dansk og dataling­ vistik, tidligere direktør for Dansk Sprognævn og siden 2021 formand for de europæiske sprog­ institutioners samarbejdsforum EFNIL.

Sted: Hareskov bibliotek, ”Dybet” Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Karin Mathiesen, lama72@outlook.dk Pris: gratis, drikkevarer kan købes

7

Hun har været formand for sprogteknologiudvalget, som udviklede den danske strategi for sprogtek­nologi i 2019, og har senest deltaget i udformningen af en analyse af muligheder og udfordringer ved at anvende sprogmodeller i den offentlige sektor. Læs mere på www kirchmeier.dk


FEBRUAR

TIRSDAG 6. FEBRUAR KL. 19 - 21:30

GULDALDERJAZZ v/Thomas Utke Heilmann

Kom, hør og se Thomas fortælle om dengang jazzen kom til Danmark. I 1920’erne og videre op i gennem 1930’erne er der musikere som Leo Mathisen, Kai Ewans, Svend Asmussen og Erik Tuxen og PH’s Danmarksfilm og ­Bernhard Christensen. Slutningen på Guldalder-perioden var de første år under krigen 1940-1943 med Leo Mathisens herlige orkester, Svend Asmussen og Børge Roger Henrichsen. Masser af god musik og filmklip fra perioden. Sted: Hareskov bibliotek, ”Dybet” Tilmelding: senest 2/2, Kontakt: Karin Mathiesen, lama72@outlook.dk Pris: gratis

SØNDAG 11. FEBRUAR KL. 14 - 16

FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN – skøn tradition for familien

Så skal vi igen slå katten af tønden på Skandrups Allé 7. Når tønderne er slået ned, finder vi en kattekonge/ dronning. Udklædte børn får gratis slikpose. Der kan købes varme drikke og fastelavnsboller. Forældre og andre voksne er meget velkomne som hjælpere: Hvem vil være med til at give en hånd? Sidste år havde vi rekordfremmøde med 90 dejlige børn og deres familier, hvilket også er max for arrangementet. Tilmelding er derfor ­vigtig – og gerne en hurtig én af slagsen. Sted: Anexgården, Skandrups Alle 7 Tilmelding: senest 5/2 – angiv antallet af børn og deres alder Kontakt: Karin Mathiesen, lama72@outlook.dk Pris: gratis – alle er velkomne

ONSDAG 21. FEBRUAR KL. 19 - 21

SAMTALEAFTEN – OM BARNDOMMEN I HARESKOVBY, SKOLEN OG ANDRE OPLEVELSER v/ Olav Johannisson

Olav Johannisson fortæller om sin opvækst i Hareskov fra starten af 60`erne og frem, suppleret med fotos og artefakter. På oplysende og underholdende vis skildrer han rammerne for børnelivet: en skole/by i rivende udvikling, de store haver, stille vej og skoven. Med anekdoter og eksempler på det frie og fantasifulde børneliv, der udfoldede sig i vores by.

Sted: Anexgården, Skandrups Alle 7 Tilmelding: senest 14/2. Max. 25 deltagere Kontakt: Karin Mathiesen, lama72@outlook.dk Pris: gratis, drikkevarer kan købes

8


TORSDAG 22. FEBRUAR KL. 19.30 I HARESKOV KIRKE

“SKÆBNENS KLØR” Gensyn med det lokale band Salem

Vi har gennem de sidste 200 år vænnet os til at opfatte os selv som selv­ stændige aktører med en fri vilje og evne til at træffe vores egne ‘myndige’ beslutninger. Alligevel kender de fleste af os vist følelsen af at være ‘drevet’ eller ligefrem ‘fanget’ af kræfter som vi kun har en ringe kontrol over. I gamle dage kaldte man dette for Skæbnens Klør. I koncerten ‘Skæbnens Klør’ hudfletter bandet Salem hvad det vil sige at være en mindre brik i et større spil, at være underlagt passioner der ikke lader sig undslippe. Orkestret Salem tegnes af sangeren Mikkel Risbjerg og komponisten Kasper No Behrens. Siden debuten ‘I Kicked the Dog’ (2002) har bandet har sin helt egen niche i den danske undergrund. Det er siden blevet til 6 studiealbums, medvirken på en lang række soundtracks samt nomineringer til diverse priser. Salem arbejder der hvor det upolerede møder det forfinede og et både ­poetisk og bloddryppende tekstunivers graver i følelsernes skyggesider. I det country-, folk- og indie inspirerede lydunivers anes både arven efter en sen Johnny Cash og en ung Scott Walker men Salem har først og fremmest deres helt egen lyd. Koncerten ‘Skæbnens Klør’ – hvor Salem assisteres af Johnny Stage og Maria Sonne – er samtidig en interaktiv begivenhed, hvor publikum inddrages i de overvejelser og dilemmaer der driver sangenes hovedpersoner. Samtalen med publikum står helt centralt og det siges, at man i løbet af koncerten måske ligefrem bliver en lille smule klogere på sig selv og sit eget forhold til skæbnen. For alle, der oplevede Salem i Hareskov Kirke i februar 2023, vil dette være en kærkommen lejlighed til et gensyn, men med nye sange. Og for alle ­andre, der missede en fantastisk, musikalsk oplevelse, er her muligheden for at opleve musik, historiefortælling og stemning. Det glæder os, at Hareskov Kirke ­endnu en gang er med på arrangementet.

9


MARTS

MANDAG 4. MARTS KL. 15 - 17

STRIKKECAFÉ

– hyggeligt samvær med strik

Sted: Hareskov Bibliotek Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Ida Øhrstrøm, idaoehrstroem@gmail.com Pris: gratis

ONSDAG 6. MARTS KL. 19 - 21

KRUDT OG KUGLER v/Poul Jacobsen

Denne aften går vi i kødet på de kraftige vine. Vi skal snakke lidt om vinens korpus, altså sammen­hængen mellem syre frugt og alkohol, dvs. balancen i vinene. I bliver præsenteret for nogle rigtige kraftbasser med alkohol på 15-16-17og 18%, så det er let at blive påvirket! Der serveres tapastallerkener til. Kr. 200,-

Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7 Tilmelding: senest 1/3, afbud senest 4/3 Kontakt: hmbvin@bratbo.dk Pris: 200 kr. inklusiv en let forplejning. Indbetaling til konto: reg.nr. 2112 konto nr. 6276388132 eller ved fremmøde kontant eller MobilePay.

TO

il: ly ttet t - 21 OB S! F RTS KL . 19 A 14. M TIRSDAG 12. MARTS KL. 19 - 21 R S DAG

BORGMESTEREN KOMMER TIL BYEN OG HMB’S GENERALFORSAMLING Mød vores borgmester og hør om højdepunkter fra det sidste år og hvordan det nye byråd er kommet i gang. Der er selvfølgelig rig mulighed for at stille spørgsmål. Ca. kl. 20 starter HMB’s ordinære generalforsamling ifølge vedtægterne. Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7 Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Anders Riiber Høj, andersriiberhoj@gmail.com Pris: gratis

10


APRIL

TORSDAG 4. APRIL KL. 19 - 21

FOREDRAG OM FUGLE I HARESKOVBY v/Knud-Erik Andersen

Knud-Erik Andersen (KEA) vil i et par timer underholde med løst og fast om Danmarks vilde fugle med udgangs­punkt i observationer på daglige fugleture i Hareskovby området. Knud-Erik vil fortælle lidt om kende­tegn, sang, træk mv., mens der vises en masse af hans fuglefotos. Der vil bla. være fotos af en mindre kendt “mystisk” fugl, der lever i området! Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 Tilmelding: senest 28/3. Max 25 Kontakt: Karin Mathiesen, lama72@outlook.dk Pris: gratis, drikkevarer kan købes

LØRDAG 6. APRIL KL. 10 - 12

FRØ- OG PLANTEBYTTEDAG Alle er velkomne til at kigge forbi til frø- og plantebyttedag på Annexgården. Konceptet er, at man tager sit overskud af gode, spiredygtige frø af egen avl, evt forspirede planter i overskud eller en klump af de stauder der skulle udtyndes. Vi deler på kryds og tværs. Måske er der basis for en efterårs-byttedag også? Husk at tage nogle små poser eller kaffefiltre med til at gemme frø i og medbring evt. spande, plastikposer e.l. til at transportere planterne i. Sted: Annexgårdens Annex, Skandrups Alle 7 Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Marianne Dombernowsky, marido@outlook.dk eller Inger Helt Poulsen, i.helt.poulsen@gmail.com Pris: gratis

MANDAG 8. APRIL KL. 15 - 17

STRIKKECAFÉ

– hyggeligt samvær med strik

Sted: Hareskov Bibliotek Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Ida Øhrstrøm, idaoehrstroem@gmail.com Pris: gratis

MANDAG 15. APRIL KL. 19 - 21

SAMTALEAFTEN – OM ANNEXGÅRDEN OG VILLABYERNES ISMEJERI v/Thorsten Hansen

Mogens Persson fortsætter fremkaldelse af erindringer fra Hareskovby med byens egne beboere. Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7 Tilmelding: senest 28/3, max 25 deltagere Kontakt: Mogens Persson Persson umvpersson@gmail.com Pris: gratis, drikkevarer kan købes

11


MAJ

MANDAG 6. MAJ KL. 15 - 17

STRIKKECAFÉ

– hyggeligt samvær med strik

Sted: Hareskov Bibliotek Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Ida Øhrstrøm, idaoehrstroem@gmail.com Pris: gratis

ONSDAG DEN 15. MAJ KL. 19 - 21

SOMMERVINE v/Poul Jacobsen

Sommeren er på vej og denne gang går vi den diamentralt modsatte vej i forhold til sidst. Det er forhåbentligt blevet varmere i vejret, så aftenens vine er et udvalg af sprøde hvidvine, saftige roséer fulgt op af kølig oversøisk Pinot Noir. Der serveres tapastallerkener til. Kr. 200,Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7 Tilmelding: senest 10/5, afbud senest 13/5 Kontakt: hmbvin@bratbo.dk Pris: 200 kr. inklusiv en let forplejning. Indbetaling til konto: reg.nr. 2112 konto nr. 6276388132 eller ved fremmøde kontant eller MobilePay.

GORM KLUBBEN

Vidste du at der findes en social klub i Hareskovby? Gorm Klubben mødes i Hareskov­hallens cafeteria mandag kl. 17:00 i lige uger, hvor der spilles brætspil krydret med hyggeligt samvær. Fredag i ulige uger spilles bankospil fra kl. 18:00 til ca 22:00. Dørene åbner klokken 17:00. Læs mere på Facebook: Gorm Klubben

12


JUNI

SØNDAG 2. JUNI KL. 11 - 16

KUNSTENS DAG

– dagen hvor byen summer af kreativitet Kom og vær med til den årlige festdag i kunstens tegn. I 2024 løber Kunstens Dag af stabelen for 15. gang. Dagen starter kl. 11, hvor vi byder velkommen og åbner udstillingerne i Hareskovbys ”kulturtrekant” – Hareskov Bibliotek, Hareskov Skole og Annexgården. Alle lokaler og hele området summer af aktiviteter for børn og familier. Børnene fra Hareskov Skole udstiller i skolens store gymna­ stiksal, og det er altid både fantasifuldt, tankevækkende og inspirerende. Klovnen Tapé har igen lovet at komme og underholde store og små, og også musikskolens elever underholder i løbet af dagen. Dagen er, traditionen tro fyldt alt det, du kender: Ansigts­ maling, hoppeborg, konkurrencer, lotteri med spændende kunst som præmie samt Café kunstpause, der byder på kaffe, kage, sodavand m.m. Overskuddet går til en lejrtur for den årgang fra Hareskov Skole, der bestyrer Café Kunstpause. Har du selv lyst til at udstille, så send en mail til Inger Helt Poulsen (i.helt.poulsen@gmail.com), som står for koordi­ neringen. Vi har plads til 30 udstillende kunstnere, så vent ikke for længe med at melde dig til. Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7, Hareskov Bibliotek og Hareskov Skole, Poppel Allé 12. Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: info@kunstensdag.dk Pris: gratis

SØNDAG 23. JUNI KL. 19 & 21.30

SANKT HANS

– HIF, Spejderne og HMB indbyder til Sankt Hans i Hareskovby Vi starter med børnebål kl. 19 med efter­følgende snobrød. Kl. 21.30 tændes Sankt. Hans bålet. Der bliver båltale, musik og midsommerhygge i fodboldcaféen. Arrangeres i samarbejde med Hareskov IF og Spejderne. Sted: Ved HIF’s klubhus på Birkevang Tilmelding: ingen tilmelding nødvendig Kontakt: Anders Riiber Høj, andersriiberhoj@gmail.com Pris: gratis

13


DETTE ER HARESKOVBY MEDBORGERFORENING

De fleste i Hareskovby kender nok HMB for de forskellige aktiviteter, med Kunstens Dag som det største, årlige arrangement. Men HMB er meget mere. Vi står på tre ben: • Lokaludvalget arbejder med lokalplaner, trafik, høringssvar til kommunen m.m. og indbefatter Søgruppen. • Aktivitetsudvalget står bag alle de mange aktiviteterne i dette blad. • Annexgården er hele byens medborgerhus. Huset ejes af Furesø Kommune, men HMB står for driften.

Sådan arbejder HMB

Bestyrelsen samt de forskellige grupper og udvalg arbejder året rundt. Det mest synlige er aktivitetsudvalget, men lokaludvalget (inkl. søgruppen) og styregruppen bag Annexgården arbejder løbende med en række opgaver og projekter. HMB’s bestyrelse mødes typisk en gang om måneden og gennemgår de overordnede spørgsmål og emner. Møderne indeholder altid en opdatering fra de forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Du finder alle medlemmer i bestyrelse og udvalg på hareskovbymedborgerforening.dk.

Aktivitets­udvalget

Lokal­udvalget

Aktivitetsudvalget spiller en vigtig rolle i foreningen og i byen. Udvalget skaber aktiviteter for og med byens b ­ orgere, som bidrager til en levende by og til fælles­skabet. De store arrangementer som Kunstens Dag og Skt. Hans (i samarbejde med Hareskov IF og spejderne) er altid populære, men kalenderen er også fyldt med andre ­aktiviteter indenfor kunst, kultur og gode historier.

Lokaludvalget tager sig af de lokale forhold, høringssvar til Furesø K ­ ommune, samt generelle opgaver og projekter i byen. Udvalget er kommunens lokale samarbejdspartner og har ­arbejdet sammen med dem om den seneste lokalplan – inkl. den igangværende revidering. HMB er også fast høringspart for kommunen. Det betyder, at alle høringer, der vedrører forhold i Hareskovby, også kommer forbi HMB og l­ okaludvalget.

Formand for udvalget er Inger Helt Poulsen, der ­sammen med de øvrige ­medlemmer holder i de mange tråde og aktiviteter over året.

Lokaludvalget samler og afstemmer synspunkter i de forskellige sager, og giver sin mening til kende i et høringssvar til kommunen. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er HMB som bestemmer udfaldet af høringerne – det er kommunen. Lokaludvalget bistår også grupper af borgere, der arbejder for enkelt­sager – store som små. Opbakningen består bl.a. af erfaringer, kontakter og rådgivning i processerne. De seneste måneder har der været stor fokus på planerne om Ring 4’s udvidelse, som lige nu igen er aktuelle. Vejdirektoratet arbejder lige nu med to forskellige, forberedende projekter, hvor de skal komme med input til hhv. et særligt, separat busspor i begge retninger samt et projekt, der analyserer konsekvenserne af at udvide Ring 4 til to spor i hver retning på hele strækningen mellem “Chokolade­ krydset” i Ballerup og Hillerødmotorvejen. Adskillige borgergrupper langs ringvejen er aktive i processen, og HMB har også afgivet høringssvar i begge processer. Høringssvarene kan du finde på HMB’s hjemmeside

Har du gode ideer til akti­vi­ teter, foredrag, musik ­eller andet, så hører vi meget gerne fra dig. Tag fat i Inger på ­i.helt.poulsen@gmail.com eller telefon 4087 9351.

Formand for udvalget er Anders Riiber Høj der, udover at have været aktiv i HMB’s bestyrelse længere, end de fleste kan huske, også har et omfattende netværk i både det politiske og foreningsmæssige liv i kommunen og området i øvrigt. Har du emner, som du synes, HMB bør tage op eller beskæftige sig med, så kontakt Anders Riiber Høj på andersriiberhoj@gmail.com.

Annexgården

HMB står for administration og udlejning af Annexgården, som er vores fælles medborgerhus I Hareskovby. På s. 4-5 kan du læse mere om Annexgården, ­udlejning og også om muligheden for at låne Annexet, et mindre lokale i en af sidebygningerne. En styregruppe med Johanne Bratbo i spidsen står for ­arbejdet med Annexgården, herunder aftalen og samarbejdet med kommunen.

14


DERFOR SKAL DU HMB KON TING ENT VÆRE MEDLEM Hareskovby Medborgerforening (HMB) er hele byens forening. Som beskrevet på forrige side har foreningen forskellige roller og ­betydning for livet og hverdagen i Hareskovby.

Fælles for alle rollerne – og grundlaget for hele foreningen – er, at vi arbejder for at Hareskovby fortsat skal være et dejligt sted at bo og leve, og hvor trivsel og samvær er i højsædet. Samtidig er HMB en frivillig forening, i modsætning til fx nogle af grund­ ejerforeningerne i området. Det er derfor også min opfattelse, at det er vigtigt, at vi er så mange medlemmer som muligt i foreningen. Både fordi mange medlemmer betyder flere ressourcer til at bakke op om de mange aktiviteter. Men især fordi mange medlemmer giver foreningen – og dermed Hareskovby – en større vægt i samarbejde med kommunen og andre relevante samarbejdspartnere. Så hvis du gerne vil støtte arbejdet for din by og dit lokalområde og bidrage til foreningens r­ essourcer og arbejde, så skynd dig at overføre 200,- til MobilePay 25 296. De 200 kr. gælder medlemskab af hele ­husstanden for hele 2024. Alle, der har betalt kontingent i 2023, har på nuværende tidspunkt modtaget en direkte besked med opkrævning af kontingent for 2024. Dbh Preben Bitsch Formand for Hareskovby Medborgerforening

Vil du være med til at arbejde for trivsel og sammenhold i Hareskovby? Trivsel og sammenhold er en fælles opgave, som alle i byen bidrager til. I HMB kan vi altid bruge flere hoveder og hænder til at bidrage til arbejdet for fællesskabet i byen. Tag fat i os, hvis du har lyst til at bidrage til livet i Hareskovby. Det behøver ikke at være en fast plads i bestyrelsen – det kan fx være hjælp til et eller flere arrangementer i løbet af året. Eller det kan være hjælp med kompetencer: opbygning af hjemmeside, kommunikation, regnskab eller noget helt fjerde. Så kom og vær med – vi har det både sjovt og hyggeligt, og det giver stor mening, at være med til at udvikle Hareskovby som sted at leve og bo i. Du er meget velkommen til at tage fat i HMB’s formand, Preben Bitsch, og høre mere om foreningens arbejde. Ham kan du fange på 40 30 50 83 eller formand@hareskovbymedborgerforening.dk.

15

MobilePay

25296


AKTIVITETSKALNDER FORÅR 2024

JANUAR se side 6 MANDAG 8. JANUAR KL. KL. 15 - 17 TIRSDAG 16. JANUAR KL. 19 - 21 TIRSDAG 23. JANUAR KL. 17 - 18.30

STRIKKECAFÉ LIVET I VORES SØER GRØN FÆLLESSPISNING

FEBRUAR se side 7 STRIKKECAFÉ TIRSDAG 6. FEBRUAR KL. 19 - 21:30 GULDALDERJAZZ SØNDAG 11. FEBRUAR KL. 14 - 16 FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN ONSDAG 21. FEBRUAR KL. 19 - 21 SAMTALEAFTEN – OM BARNDOMMEN I HARESKOVBY TORSDAG 22. FEBRUAR KL. 19.30 “SKÆBNENS KLØR” DET LOKALE BAND SALEM MANDAG 5. FEBRUAR KL. KL. 15 - 17

MARTS se side 10 STRIKKECAFÉ MANDAG 4. MARTS KL. 19 - 21 SPROG ER BLEVET DIGITALISERINGENS ­SORTE GULD ONSDAG 6. MARTS KL. 19 - 21 VINSMAGNING – KRUDT OG KUGLER TORSDAG 14. MARTS KL. 19 - 21 BORGMESTEREN KOMMER TIL BYEN OG HMB’S GENERALFORSAMLING MANDAG 4. MARTS KL. 15 - 17

APRIL se side 11 FOREDRAG OM FUGLE I HARESKOVBY LØRDAG 6. APRIL KL. 10 - 12 FRØ- OG PLANTEBYTTEDAG MANDAG 8. APRIL KL. 15 - 17 STRIKKECAFÉ MANDAG 15. APRIL KL. 19 - 21 SAMTALEAFTEN – OM ANNEXGÅRDEN OG VILLABYERNES ISMEJERI TORSDAG 4. APRIL KL. 19 - 21

MAJ se side 12 MANDAG 6. MAJ KL. 15 - 17 ONSDAG DEN 15. MAJ KL. 19 - 21

STRIKKECAFÉ VINSMAGNING – SOMMERVINE

JUNI se side 13 SØNDAG 2. JUNI KL. 11 - 16 SØNDAG 23. JUNI KL. 19 & 21.30

KUNSTENS DAG SANKT HANS

Hareskovby Medborgerforening


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.