Page 1


คำพูดไม่ได้มีไว้ทำร้ายกัน  

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าว่า เด็กๆ รู้จักคำพูดตั้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบอกชื่อตัวเอง ขอความช่วยเหลือ เล่านิทานหรือร้องเพลง พูดกับคนในครอบครัว เ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you