Page 1


บ้านนี้เหมือนฝันกลางเมือง  
บ้านนี้เหมือนฝันกลางเมือง  

หนังสือภาพสำหรับเด็กเรื่องนี้ระบุไว้บนปกว่าเป็นนิทานส่งเสิรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอเป็นกลอนหก บอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงชมพู่ ซึ่งในต...

Advertisement