Page 1


โอม... เพี้ยง!  

คาถาวิเศษ “โอม... เพี้ยง!” ช่วยให้ความรู้สึก “เจ็บ” บรรเทาลงได้ เพราะความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีให้เด็กน้อย และเด็กน้อยก็สื่อสารก...

โอม... เพี้ยง!  

คาถาวิเศษ “โอม... เพี้ยง!” ช่วยให้ความรู้สึก “เจ็บ” บรรเทาลงได้ เพราะความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีให้เด็กน้อย และเด็กน้อยก็สื่อสารก...

Advertisement