Page 1


อูฐออม  

ผู้เขียนใช้คำว่า “อูฐออม” เพื่อให้ล้อกับคำว่า “อดออม” ถ่ายทอดอารมณ์ของอูฐตัวหนึ่ง กับความขาดแคลนในท้องทะเลทรายที่ขาดน้ำด้วยลายเส้นโปร่งตา ระ...