Paradies Magazine

Page 1

PARADIESMAGAZINE

PM

NuMMER 1 | MEI 2022

[

1VERNISSAGE MEI

) 1


PARADIESMAGAZINE

Nieuw Magazine ziet levenslicht Een nieuw Magazine waarin alle actualiteiten van ’t Paradies zijn opgenomen. Het Magazine wordt elk kwartaal digitaal verspreid, zodat alle geïnteresseerde senioren in Roermond en omstreken altijd op de hoogte zijn van de activiteiten die in ’t Paradies georganiseerd worden. Tevens worden er in elk nummer interessante en informatieve artikelen opgenomen over onderwerpen die senioren aangaan. Als voorzitter van het bestuur van ’t Paradies ben ik uiteraard zeer trots op deze eerste uitgave met bijdragen uit het bestuur en het grote aantal vrijwilligers van ’t Paradies. Ik hoop dat veel senioren de inhoud zullen lezen en er net zo van genieten als ik. En mocht u nu ook zin krijgen om een bijdrage te leveren aan het volgende nummer of om vrijwilliger te worden in ’t Paradies, dan zijn we daar heel blij mee. Tot ziens in ’t Paradies! Ine van der Aa – de Wilde, voorzitter

VAN DE REDACTIE Het eerste exemplaar van Paradies Magazine! Een blad met een scala aan nieuws, nieuwe activiteiten, komende activiteiten, interessante lezingen en nieuwe ontwikkelingen die de redactie zo breed mogelijk voor het voetlicht wil brengen. Paradies Magazine is niet alleen een blad vóór en dóór onze vrijwilligers maar het Magazine is er ook voor externe relaties, zoals burgemeester en wethouders, de geestelijkheid, gemeenteraadsleden, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en zo voort. Dit alles onder het motto: BE GOOD AND TELL IT! Want we mogen best uitdragen dat we goed zijn, want dat zijn we.

ZONDAGMIDDAGCONCERT IN ‘T PARADIES - ROERMOND ZONDAG 22 MEI: 14.00 UUR

PRESENTEERT ‘T PARADIES ROERMONDSE BEATGROEP NUMMER EEN

Het is de bedoeling om ieder kwartaal een nummer te laten verschijnen en het steven is om ieder nummer een omvang te geven van minimaal 12 pagina’s, maar dat is afhankelijk van de aangeleverde kopij. Naast de digitale uitgave zullen van ieder nummer ook een aantal gedrukte exemplaren ter beschikking zijn.

PM

MUSIC FROM THE SIXTIES AND SEVENTIES

Entree: GRATIS. Zaal open om 13.30 uur

‘t Paradies - Munsterstraat 61 - 6041 GA Roermond T 0475 47 00 47 - E info@paradiesroermond.nl

nummer 1 - mei 2022


PARADIESMAGAZINE

Nieuw bestuurslid stelt zich voor Langs deze weg wil ik mij voorstellen. Ik ben Henk in ’t Zand, 67 jaar, vader van twee kinderen en opa van twee kleinkinderen. Ik woon samen met mijn vrouw in Herten. Tot voor drie jaar was ik directeur/ mede-eigenaar van een assurantiegroep in Valkenswaard. In het voorjaar van 2021 ben ik benaderd met de vraag of ik interesse had om eventueel een bestuursfunctie te aanvaarden binnen het MFC ’t Paradies. Na enkele gesprekken met de zittende bestuursleden, heb ik hier volmondig ja op gezegd. Ik vind het belangrijk om

mijn kennis en ervaring in te zetten voor een maatschappelijke organisatie. Zij kunnen niet bestaan zonder die vrijwilligers die zo denken als ik. Binnen het bestuur bekleed ik officieel met ingang van 1 augustus 2021 de functie van penningmeester in navolging van Ruud Hanssen. Bij mijn aantreden heb ik vastgesteld dat 2020 financieel een zwaar jaar is geweest voor de stichting door de vele en langdurige lockdowns als gevolg van de pandemie. Dankzij een extra ondersteuning van € 50.000 vanuit het coronafonds van de gemeente Roermond en een zeer genereus gebaar van Proteion, onze verhuurder, middels een fikse korting op de huur, hebben wij 2020 zonder verlies kunnen afsluiten. Daarentegen zal 2021 zoals het zich nu laat aanzien in financieel opzicht

uitkomen op een fors verlies. Iets dat wij niet gewend zijn. Gelukkig beschikken wij over de nodige reserves om dit verlies te kunnen opvangen. Toch heeft corona ervoor gezorgd dat wij binnen het bestuur in gesprek zijn gegaan samen met de vaste medewerkers om de stichting organisatorisch en financieel te hervormen zodat wij klaar zijn om toekomstige ontwikkelingen daar waar nodig beter en adequater te kunnen opvangen. Ik ben ervan overtuigd dat samen met het bestuur, de medewerkers en alle vrijwilligers ’t Paradies verder zal groeien tot de ontmoetingsruimte voor ouderen in de binnenstad van Roermond. Henk in ‘t Zand, penningmeester

Oorstrelende muziekevenementen De werkgroep Cultuur en Ontmoeting is na de standby-modus van de afgelopen twee jaar weer voortvarend aan de slag gegaan. Zo ligt het er het plan om met ingang van september en het begin van 2023 op de zondagmiddag een aantal prachtige muziekevenementen van de grond te tillen. Na een aantal overleggen, gesprekken en telefoontjes ligt thans een conceptplan om tweemaandelijks een oorstrelende muziekmiddag te organiseren, met voor ieder wat wils. Van Rock & Roll en Jazz tot Klassiek. Het bijzondere van deze muziekmiddagen is dat ze uitsluitend op de zondagmiddag zullen plaatsvinden,

waardoor velen in de gelegenheid zullen zijn om een live-optreden te bezoeken. The Sixties and Seventies Als opmaat is er op zondag 22 mei een optreden van de band ‘Different Ages’, waarmee de jaren 60 en 70 op luidruchtige wijze weer tot leven zullen komen. Een kleurrijke en roerige periode, de jaren van toenemende welvaart, de opmars van het televisietoestel, een rebelse generatie en het begin van een opzienbarend muzikaal tijdperk. Het tijdperk waarin de huidige senioren voor een belangrijk deel gevormd werden en hun ouders veelal het spoor bijster raakten.

‘t Paradies is altijd op zoek naar Vrijwilligers Voor de dienst receptie, als gastvrouw of gastheer, voor het buffet of voor de dienst beheer, maar ook voor de ZONDAG zoeken we betrokken vrijwilligers. De tijdsbesteding gaat in overleg en wij bieden een gevarieerde en zinvolle vrijwilligersrol in ons centrum, in een warme omgeving met betrokken collega’s en waar je ruimte krijgt om jouw talenten te ontplooien. Wij zorgen voor een vrijwilligerscontract, een WA- en ongevallenverzekering en eventueel een reiskostenvergoeding. Voor meer informatie neem je contact op met de manager Arno Janssen T 0475 47 00 47 / E arnojanssen@paradiesroermond.nl

nummer 1 - mei 2022


PARADIESMAGAZINE

Zomermaanden GEOPEND! Doordat het activiteitenaanbod in Roermond, ook voor senioren, in de maanden juli en augustus vrijwel tot nul is gereduceerd, is een belangrijke reden om ‘t Paradies in de zomermaanden open te stellen. Daar komt nog bij dat veel senioren hun kinderen en kleinkinderen in deze periode minder vaak zien, omdat de kinderen op vakantie zijn. Reden te meer om ‘t Paradies dus ook in de zomermaanden open te stellen, zodat er voor hen altijd een vertrouwde plek is waar op ze terug kunnen vallen.

‘t Paradies heeft een terras met fraai uitzicht op de binnentuin van het historische RCG

75e expositie in ‘t Paradies Feest in ‘t Paradies! Want op zondag 1 mei vierden we niet alleen de opening van de nieuwe schilderijententoonstelling, maar ook het feit dat dit de 75e tentoonstelling is sinds de opening van ‘t Paradies in 2000. De gasten, waaronder familie, vrijwilligers en andere kunstliefhebbers, werden vanaf 13.30 uur bij hun entree door Paradiesvrijwilligers hartelijk welkom geheten met een passend bij de gelegenheid, glaasje bubbels. Nadat de genodigden zich in het Grand Café verzameld hadden, verplaatste het gezelschap zich naar de feestzaal waar koffie thee met iets lekkers in slagorde in gereedheid stond. Klokslag 14.00 uur heette Arno Janssen, manager van ’t Paradies, iedereen nogmaals van harte welkom bij deze jubileumtentoonstelling. Daarna nam Hans van Bergen, schrijver en dichter het woord en legde op de zo voor hem typerende wijze de betekenis van kunst voor artiest en toeschouwer uit en legde de focus vervolgens op de kunstenares van de 75e tentoonstelling, Enny Verbruggen. Enny en haar man Carel hebben vanaf de allereerste tentoonstelling, de organisatie en de inrichting steeds voor hun rekening genomen. Overigens zijn de werkzaamheden die dat het met zich meebrengt niet te onderschatten. In een

videoaflevering van ‘Paradies in Beeld’ heeft Enny er samen met haar Carel al over verteld. Na deze fraaie opening kregen de aanwezigen de gelegenheid om de schildereijen te bekijken en vaak gebeurde dat onder een deskundige uitleg van Enny en Carel terwijl vrijwilligers steeds langs kwamen met een keur van in huis gemaakte exquise hapjes. Met recht kunnen we spreken van een zeer geslaagde Vernissage van deze Jubileumtentoonstelling waarvan de foto te zien zijn op: https://myalbum. com/album/HZknJYNBhPtc nummer 1 - mei 2022


PARADIESMAGAZINE

VOORAANKONDIGING

Cursus- en Informatiemarkt Ook dit jaar tekent de Seniorenraad Roermond voor de organisatie van de Cursus- en Informatiemarkt. Dit jaar op zaterdag 10 september, van 11:00 tot 14:00 uur. Bezoekers kunnen dan een rondgang maken langs stands met informatie over bijvoorbeeld vreemde

heugentraining en andere creatieve cursussen. Maar ook informatie over buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. Kortom een rijk scala aan mogelijkheden. In de volgende uitgave van Paradies Magazine een overzicht van de deelnemende partijen.

zaterdag 10 september van 11:00 tot 14:00 uur

Alle informatie via de werkgroep Voorlichting Seniorenraad Roermond: Annette van Borren: a.van.borren@ ziggo.nl / 06 23 05 34 50 of Monique Smals-Sampers: moniquesmals@ gmail.com / 06 54 93 01 77

talen, filosofie, klassieke muziek of kennis vergaren van het activiteitenaanbod op het gebied van kunst, genummer 1 - mei 2022


PARADIESMAGAZINE

Teveel om op te noemen MFC ‘t Paradies biedt een breed scale aan activiteiten, te veel om op te noemen. In dit artikel brengen we er toch een paar voor het voetlicht, want nu de maatregelen rond COVID-19 zijn opgeheven worden activiteiten, zover het al niet is gebeurd, weer opgestart.

Lezingen Voor de lezingen van ‘t Paradies konden we bijna altijd rekenen op een vaste schare belangstellenden. De Werkgroep Cultuur en Ontmoeting is al flink aan de slag om weer een aantal spraakmakende en leerzame lezingen vast te leggen.

Terugkerende activiteiten Er zijn ook activiteiten die wekelijks of maandelijks plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan Tafeltennis, wekelijks op maandag van 13.30 tot 16.00 uur en zaterdag op de oneven weken van 14.00 tot 16.00 uur. Iedere laatste vrijdag van de maand is er Happy Hour, van 17.00 tot 19.00 uur. In een informele sfeer en in de geborgenheid van het Grand Café worden bijvoorbeeld ideeën uitgewisseld en over allerlei zaken gediscussieerd. Iedere zaterdagmiddag is er de Muziekmiddag, met iedere week een andere artiest, maar met een vaste schare bezoekers.

VOORAANKONDIGING

Lunch in ‘t Paradies Zaterdag 23 juli komen zo’n 700 wandelaars en fietsers van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob vanuit alle windrichtingen naar Roermond voor de viering van het Heilig Jaar. Op zaterdag nemen zij aan het Jacobspad een schelpenpad officieel in gebruik. Op zondag 24 juli zijn er een aantal uiteenlopende activiteiten in Roermond. Bijvoorbeeld een pelgrimsmis in de kathedraal, zijn er twee kunstexposities, is er een wandeling door Voorstad St. Jacob en opent het voormalige kartuizerklooster zijn deuren. In ’t Paradies kunnen de deelnemers de lunch gebruiken.

MBvO Speciaal (Meer Bewegen Voor Ouderen), is speciaal gericht op ouderen met een fysieke of verstandelijke beperking. Iedere dinsdagmiddag is er een speciale middag waarbij vooral het welzijn van de deelnemers centraal staat. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Tijdens de openingsuren kunt je ook, tegen een geringe vergoeding, biljarten op een van de twee biljarts. ‘t Paradies heeft een eigen biljartvereniging, BC ‘t Paradies, die met zes teams uitkomt in competitieverband. Meer weten? Bel 0475 47 00 47 of stuur een mailtje naar info@paradiesroermond.nl

Zomer

concert Op maandag 4 juli verzorgt koor Aad en Wies een zomers Zomerconcert, waarbij meezingen zeer op prijs wordt gesteld.

De Voorstad St. Jacob is een pleisterplaats op de route naar Santiago de Compostella. De Voorstad dankt zijn naam aan de Jakobskapel, die in 1580 door oorlogsgeweld verloren ging. In 2013 is er een nieuwe veldkapel gebouwd met daarin het beeld van de heilige Jacobus op een verhoging.

Entree: Aanvang: Pauze:

Gratis 14.00 uur 15.00 uur

Deel 2 is van 15.30 tot 16.15 uur Tot 17.00 uur is er een nazit en muziek in het Grand Café.

nummer 1 - mei 2022


PARADIESMAGAZINE

Jubilarissen voor het voetlicht Zaterdag 23 april ontmoeten vrijwilligers en bestuur na lange tijd elkaar weer. In de Lou Horbachzaal. Dat verdraaide COVID-19 virus heeft het de organisatie van de jaardag al twee jaar lang onmogelijk gemaakt, maar vanaf 10.30 uur worden de vrijwilligers, bijna weer als vanouds, verwelkomt met koffie en vlaai. Een belangrijke reden voor deze bijeenkomst is de vloedgolf aan jubilarissen van 2020, 2021 én 2022, zodat degenen die 5, 10, 15 of 20 jaar in ‘t Paradies hun beste beentje voorzetten, eindelijk in het zonnetje kunnen worden gezet. 44 in totaal! Voorzitter Ine van de Aa verwelkomt de aanwezigen en schetst in het kort de afgelopen periode en het opstarten van de activiteiten, vervolgens stelt zij de nieuwe penningmeester Henk in ’t Zand voor én het echtpaar Ten Oever als de nieuwe vertrouwenspersonen. Hierna roepen de verschillende coördinatoren, onder het regisserend oog van manager Arno Janssen, hun jubilarissen één voor één naar voren. Met een stichtelijk woord en felicitaties krijgen de jubilarissen een fraaie bos bloemen en de cadeaubon overhandigd. Na dit officiële gedeelte is er een informeel samenzijn vergezeld van een passende consumptie.

Happy Hour iedere laatste vrijdag van de maand In de geborgenheid van ‘t Paradies (na)genieten van de belevenissen van de afgelopen maand met een drankje én een hapje. Voor vaste bezoekers, toevallige passanten, vrijwilligers, Roermondenaren en/of bestuurders waar in het Grand Café de sterke verhalen, het plaatselijk nieuws of de laatste affaires worden uitgewisseld.

nummer 1 - mei 2022

OPENINGSTIJDEN

‘t Paradies Maandag/dinsdag: Van 09.00 tot 17.00 uur Maandagavond: Van 19.30 tot 22.00 uur Dinsdagavond: Van 19.30 tot 22.30 uur Woensdag/donderdag/vrijdag: Van 09.00 tot 17.00 uur Zaterdag/zondag: Van 13.00 tot 17.00 uur


PARADIESMAGAZINE

Paradies in Beeld De Mediagroep van ‘t Paradies is ook gestart met het in eigen beheer produceren van vlogberichten onder de titel ‘Paradies in Beeld’. Korte videoberichten in een interviewachtige vorm waarmee activiteiten en/of personen voor het voetlicht worden gebracht. In een van de zalen wordt in een studio omgeving het interview opgenomen, waarna het bewerkt wordt, het zogenoemde ‘editen’, ‘verzamelen, samenstellen en ordenen van het ruwe materiaal’ zodat het geschikt is voor publicatie. De verschillende afleveringen zijn te zien op het Paradies YouTube kanaal en website: www.paradiesroermond.nl/in-beeld/

Enny & Carel Verbruggen over Kunst

20 jaar MFC ‘t Paradies In 2020 bestond ‘t Paradies 20 jaar. 2020 zou dus een feestjaar worden, een memorabel jaar. Voorbereidingen voor een prachtig jubileum werden getroffen, een Feestcommissie geformeerd en speciale activiteiten bedacht. Een logo werd ontworpen, artiesten gepolst en een honderdtal speciale reverbuttons werd in bestelling gegeven. Ook de organisatie rond de jubileumactiviteiten zoals lezingen, wandelingen, muziekmiddagen en een tentoonstelling werd voortvarend aangepakt. Het zou een jubileum worden waar nog lang over zou worden gesproken. En een memorabel jaar werd het, maar niet door het jubileum. Want toen kwam het Coronavirus.

In maart 2020 maakte het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden zoals handen wassen, in de elleboog niezen en geen handen meer schudden. Halverwege maart ging Nederland in gedeeltelijke lockdown en werden horeca, scholen en kinderopvang gesloten. Gelijktijdig werd een noodpakket aan maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen. Besloten werd om de feestelijkheden een jaar uit te stellen, maar ook in 2021 weten we nu, stond helemaal in

het teken van het Coronavirus. Hopelijk kunnen we in 2025, als ’t Paradies een kwart eeuw bestaat, alsnog een feestje bouwen.

nummer 1 - mei 2022


PARADIESMAGAZINE

VOORAANKONDIGING

WEEK VAN DE ONTMOETING

5 oktober

MFC ‘t Paradies organiseert dit jaar wederom een gevarieerd programma met activiteiten in het kader van ontmoeting en ontspanning. Van 5 oktober t/m 12 oktober is de Week van de Ontmoeting. Naast alle activiteiten in deze week, besteden we VRIJDAG 7 OKTOBER extra aandacht aan de:

nummer 1 - mei 0

tot en met

12 oktober

2022

9


PARADIESMAGAZINE

Vergadering/overleg/workshop? Een goed geoutilleerde vergaderlocatie in hartje Roermond? Een plek waar je een cursus, workshop, bijeenkomst of lezing kunt organiseren? Een locatie voor een informatiemarkt, concert of symposium, verspreid over meerdere zalen? Of een centraal gelegen plek waar je regelmatig een spreekuur, sportieve of recreatieve activiteit kunt organiseren? Incidenteel of periodiek? ’t Paradies beschikt over zeven zalen. Geschikt voor kleine groepen, maar ook gezelschappen tot circa 1 0 personen kunnen in ‘t Paradies terrecht. Daarnaast bieden wij diverse arrangementen aan zoals een prima verzorgde lunch.

Voor alle informatie over de zalen en de beschikbaarheid ga je naar ons reserveringssysteem. https://paradiesroermond.accommodatiehuur.nl/ Reserveren kan uitsluitend online Via dit reserveringssysteem kun je zelf direct de beschikbaarheid zien. Daarnaast kun je ook zelf meteen online een reservering plaatsen. Op deze speciale website staat een overzicht van alle zalen en via de knop BESCHIKBAARHEID kun je van alle beschikbare zalen in een oogopslag alle mogelijkheden bekijken.

Stadswandeling

10

Iedere eerste donderdag van de maand kun je meewandelen met een bevlogen gids van Gilde Rondje Roermond en iedere maand is er een wetenswaardig thema. De wandeling start om 1 . 0 uur vanaf ‘t Paradies, is voor eigen risico en gaat onder alle weersomstandigheden door en… deelnemen aan de (stads)wandeling is helemaal GRATIS! Na de wandeling is er meestal een nazit met koffie of thee in ‘t Paradies. Meer informatie: www.servicegilderoermond.nl/projecten/stadswandelingopdonderdag.html nummer 1 - mei 0


PARADIESMAGAZINE

n e g n i t e o tm n O e k j i l e k Voor Sma

Samen uit Eten

nummer 1 - mei 0

11


PARADIESMAGAZINE

BOEKBESPEKING Velen van ons zijn al wat ouder, althans de vijftig gepasseerd. Sommigen zijn zelfs al behoorlijk de vijftig gepasseerd. Ik denk dat het voor iedereen goed is te weten wat er eigenlijk met onze hersenen gebeurt als we ouder worden. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan om die vraag te beantwoorden. Margriet Sitskoorn (1966) neuropsycholoog en hoogleraar klinische neuropsychologie, publicist en veelgevraagd spreker is een expert op dit gebied. In haar jongste boek ‘Het 50+ brein, ouder wordende hersenen in de moderne maatschappij’, verschenen bij Prometheus Amsterdam voor een prijs van slechts € 15,00, bespreekt zij de laatste onderzoeksresultaten en inzichten. Met het ouder worden is niet alleen sprake van verval en afname van onze vaardigheden, er treden ook tal van positieve veranderingen in onze her-

senen op. Met name voor vrijwilligers van ‘t Paradies en degenen die met hen te maken hebben is het wellicht nuttig daar kennis van te nemen. Ook jongeren beveel ik dit boek van harte aan, dan weten zij alvast wat hen te wachten staat. Door de hele maatschappij heen speelt zich al jaren een proces van vergrijzing af. Kijk maar naar de cijfers: in 1950 waren er in Nederland 771.000 mensen van 65 jaar en ouder. In 2020 waren dat er , miljoen. Deze trend gaat zich de komende jaren voortzetten. Professor Sitskoorn ziet dat het denkbeeld, dat er weinig meer verandert in onze hersenen als we eenmaal volwassen zijn, diep in ons denken en doen is verankerd. Zij vindt dat dit nu drastisch moet veranderen willen ouderen nog beter in onze maatschappij gaan functioneren. Het geronbrein - het woord is van haar - hoort bij de oudere levensfase. Door naar dit specifieke brein te kijken, net

zoals je naar bijvoorbeeld het puberbrein of het kleuterbrein kunt kijken, kun je onbenutte mogelijkheden gaan gebruiken, dogma’s doorbreken en problemen voorkomen. Je kunt het welzijn en de gezondheid van veel mensen verbeteren. Want het is niet zo, dat met het ouder worden de ontwikkeling van de hersenen stopt. Wim Koole

Colofon PARADIESMAGAZINE is een uitgave van de stichting MFC ‘t Paradies

Munsterstraat 61 60 1 GA Roermond T 0475 47 00 47 E info@paradiesroermond.nl W www.paradiesroermond.nl F paradiesroermond IBAN NL13 RBRB 0898 2928 40 Eindredactie | vormgeving: Hans Ursem

Met medewerking van: Ine van der Aa Henk in ‘t Zand Arno Janssen Wim Koole

1

nummer 1 - mei 0


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.