Page 1

SPECIAL - SEPTEMBER 2018

[UITNODIGING] Gilde Jaardag DONDERDAG 20 SEPTEMBER MUSEUM DE DELFT

ROTTERDAM
Uitnodigingdag 2018

ar voor de landelijke Gilde Ja

orden’ w rd o o eh g en n re o ‘H : a em Th september Donderdag 20 in Rotterdam van 11.00 uur tot 17.30 uur

Beste Gildevrijwilligers, aar, praat met dé jaardag 2018. Ontmoet elk r voo uit te har van jou wij n Hierbij nodige r anderen. Hoe anders t je verwonderen en verwonde Laa . aar elk r naa ter luis en voor elkaar in Purmerend. Hoe leuk is het dan aaf dgr Lan in n rde wo te blijken zaken aangepakt r bent, te komen. Of je nou bestuurde en teg rs lige wil vrij u 4yo ach wandelaars om Co en waar anderen het blijft inspirerend om te hor , atje lma taa of s lgid nde wa coördinator, . e ze vorm geven aan hun passie hun energie vandaan halen. Ho e on onbekende zaken, , heeft voor iedereen bekend ers div r zee is a mm gra pro t He en. e voor ontmoetingen en verhal het verrast en het geeft ruimt

Hét programma

m vanaf 11.00 uur. pende dia show over Rotterda rlo doo een t me st ng tva On • daarin in en plenaire bijeenkomst met ong edw ong een 30 12. tot r • Van 11.30 uu laatste inzichten promotionele uitingen en de e uw nie r voo ht dac aan al ieder gev én de verwachtinillende generaties vrijwilligers sch ver de van rag ged het r ove gen daarover. Spannend. aanzet voor Daar krijgen jullie de eerste 30. 13. en r uu 30 12. sen tus • We lunchen van de dag alles 2019. Iets waar jullie de rest ing nn pla en eit ivit act ijke de landel ar wilt. over mogen zeggen wat je ma 20 uur de tweede serie. ste serie workshops en om 14. • Om 13.30 uur start de eer n voor 2 van d worden. Je kunt je opgeve oor geh en en hor ker lek n 2 x 40 minute de maar liefst 7 workshops. g langs 5 thema’s. of samen, met een wandelin en alle je, in beg r uu 10 15. • Om van jou horen wat je enaar die niets liever wil dan Bij ieder thema staat een eig . om te horen wat je wensen zijn goed of juist minder vindt én proberen de 5 n met alle aanwezigen samen gaa We r: uu 40 15. af van kel • Spekta ing samen te vatte landelijke activiteiten plann eik ger uit der eer de en ’s ma the uten lang uit en jullie 2019’. Wij dagen jullie 20 min ten tot ‘de grote lijnen voor gaan die uitdaging aan! nken en gestig van, dus wordt er gescho dor r daa je rdt wo end rek fsp • Vanzel uiterlijk 17.30 uur) klonken vanaf 16.00 uur (tot ar en het hoe. s je meer over het wat, het wa Heb je er al zin in? Verderop lee bijlage). gsformulier aan (in een aparte ldin me aan het ook je ft tre En natuurlijk al vóór 10 september. dag, maar doe dat in ieder gev eke uni e dez r voo op l sne je Geef e en vooral jullie Jaardag. We ontmoeten jou graag op onz
Routebeschrijving

Museum De Delft, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam Openbaar vervoer vanaf centraal station: • Tramlijn 8 richting Spangen. • Uitstappen halte: Oostkousdijk • Museum De Delft ligt – kijkend naar de Schiehaven - vanaf de halte gezien schuin rechtsvoor. • Vanaf de halte de trap aflopen richting gebouw De nieuwe Maaskant. Dit gebouw voorlangs passeren, vervolgens kom je bij het Museum De Delft. Met de auto: Schiehaven 15, of postcode 3024 EC ingeven in het navigatiesysteem. Makkelijk bereikbaar vanaf A20, afrit 12 richting Delfshaven. Parkeren: Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar in de buurt van het museum. Betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur (€ 0,50 per 18 minuten – met bankpas of creditcard). U kunt ook parkeren in parkeergarage Q-Park Schiecentrale, Schiehavenkade 120 (€ 1,60 per uur).

Programma 11.00-11.30 Ontvangst deelnemers

Met doorlopende diashow over Rotterdam

11.30-12.30 Plenaire bijeenkomst

Met aandacht voor nieuwe promotionele uitingen en de laatste inzichten over het gedrag van de verschillende generaties vrijwilligers én de verwachtingen daarover. Met een eerste aanzet voor de landelijke activiteitenplanning 2019.

12.30-13.30 Lunch 13.30

Start 1e serie workshops

14.20

Start 2e serie workshops

Workshops serie 1 Start 13.30 uur

T I E N

Workshops serie 2 Start 14.20 uur

Wandelen&Meer Regiobijeenkomsten Jaarplannen 2019 BijenProject Support4You Historie en Toekomst

M I N U T E N

O M

T E

W I S S E L E N

Regiobijeenkomsten Jaarplannen 2019 Project Fietsen BijenProject Support4You Historie en Toekomst

15.10

‘Themawandeling’

Wandeling langs vijf thema’s.

15.40

Spektakel

We gaan samen proberen de vijf thema’s en de eerder uitgereikte Landelijke activiteitenplanning samen te vatten tot ‘de grote lijnen voor 2019’.

16.00-17.30

Palaver

In het restaurant en bij mooi weer ook op het terras.
Wandelen&Meer... Start landelijke werkgroep Wandelen&Meer. Want vragen zijn er in overvloed zoals: Welke kansen/uitdagingen liggen er? Hebben we concurrentie .. en is dat erg? Hoe houden we het (stads)wandelen aantrekkelijk voor gidsen en (jongere?) wandelaars? Wat zijn de vernieuwingen op met name digitaal gebied, zoals Augmented Reality (AR)? Hoe leiden we Gidsen op? Op deze en nog vele andere vragen proberen we samen een antwoord te vinden.

Regio Nieuwe Kans Het regio-overleg is niet meer ‘verplicht’. Regio Limburg en Zuid-Holland bepleiten echter een voortzetting en een nieuwe impuls. Praat mee over de kansen om meer en betere regionale verbinding en samenwerking door middel van een regiovergadering nieuwe stijl. Door Jan Bonten en Jack Hageraats

Jaarplannen 2019 Wat willen de Gilden dat Gilde Nederland gaat verwezenlijken in 2019. Forumdiscussies, themabijeenkomsten (bijvoorbeeld over ICT, BTW, nieuwe activiteiten of administratie e.d)? Graag inventariseren wij jullie wensen. Maar wij kunnen dat niet alleen! Wie wil graag meehelpen om invulling te geven aan de wensen van de Gilden? Graag ontvangen wij ter plekke input over jullie ideeën en wensen en werken deze vervolgens samen met jullie uit. Want samen zijn wij met z’n allen sterker.

Project Fietsen Gilde Nijmegen heeft een enquête gehouden waarbij de veiligheidsproblematiek aan de orde kwam. De uitkomst van de enquête geeft inzichten en roept vragen op. Fietsgilde de Baronie heeft haar energie gestoken in een handleiding. Beide onderwerpen worden behandeld. Ook vertellen beide Gilden waar zij tegenaan zijn gelopen en wisselen zij hun ervaringen uit. De kennis, ervaringen en ideeën worden vervolgens met de aanwezigen uitgewisseld.

BijenProject ‘Als de bij sterft, heeft de mens nog vier jaar te leven.” (Albert Einstein) Met het educatieve ‘Bijenproject’ wil Service Gilde Roermond samen met scholieren zorgen voor een goede toekomst voor de bij, een belangrijk onderdeel in ons ecologisch systeem. Naast de bijenhotels, die al in schooltuinen aanwezig zijn, delen vrijwilligers op basisscholen kun kennis door het vullen van de bijenhotels en het verzorgen van gastlessen met een aantal imkers.

Support4you Vrijwilligers van Support4You werken eraan schooluitval te voorkomen door kwetsbare middelbare schoolleerlingen extra aandacht te geven, te stimuleren en hen te helpen met het ontwikkelen van een eigen toekomstperspectief. Hierdoor worden de kansen van de leerling vergroot om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt of bij het kiezen van een vervolgstudie. Er worden ook in houding en gedrag, de relatie met de ouders en andere volwassenen positieve veranderingen gezien

Historie en Toekomst Deze workshop, eerder in 2017 verzorgd, is voor iedereen die zich wil verdiepen in de huidige organisatie van de Nederlandse Gilden en vooral bedoeld voor dié bestuurders en coördinatoren die beter willen doorgronden van welke organisatie zij deel uitmaken. Aan bod komen de historische ontwikkelingen, de huidige besturing, de diverse activiteiten en hoe we (meer) plezier van onze samenwerking kunnen hebben. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en onderlinge meningsvorming. 


Aanmeldformulier Gilde Jaardag 2018 Voornaam: Tussenvoegsel: Naam: Gilde: Functie: Email: Mobiel nummer: Voorkeuren workshop: Graag 3 voorkeuren aangeven in verband met het maximaal aantal deelnemers per workshop. Is een workshop van voorkeur 1 of 2 vol, dan wordt je zoveel mogelijk in de workshop van voorkeur 3 ingedeeld. Uiteindelijk delen we je voor 2 workshops in. 1 = 1e voorkeur | 2 = 2e voorkeur | 3 = 3e voorkeur Workshops Wandelen&Meer Verder (met) wandelen. Wat gaat de toekomst ons brengen? Regio Nieuwe Kans Sommige regio’s hebben enthousiast bezochte bijeenkomsten. Wat is hun geheim? Jaarplannen 2019 Wat willen de Gilden dat wij gaan doen in 2019. Graag ontvang ik ter plekke input over jullie ideeën en wensen en werk deze met jullie uit.

Door

1, 2, 3

Lucas Zimmerman/Hans Ursem Jack Hageraats (Gilde Alphen a/d Rijn en regio Zuid-Holland) en Jan Bonten (Gilde Landgraaf en regio Limburg) Rob Hoekstra

Project Fietsen Over veiligheid en over handleidingen.

Lucas Zimmerman/Hans Ursem m.b.v. Gilde Nijmegen en Gilde De Baronie

BijenProject Samen met basisschool scholieren zorgen voor een goede toekomst voor de bij.

Service Gilde Roermond

Support4You Wekelijkse coaching aan 12- tot 16-jarige scholieren.

Gilde Zeist

Historie en Toekomst Waarom zijn we zo georganiseerd en hoe gaan we verder.

Bas de Vree

Bijdrage van € 10,- graag storten vóór 10 september op rekeningnummer: IBAN NL35 INGB 0006494025 t.n.v. Gilde Nederland Formulier terugsturen naar: info@gilde-nederland.nl Doe dit vóór 10 september 2018!! 


GILDE JAARDAG 2018 ‘HOREN EN GEHOORD WORDEN’

“Die wi

” ! n e s s i m t e i n h c o t e lj

Gilde Magazine Special is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Raadhuisplein 46 3641 EE Mijdrecht M: 06 18 63 92 39 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Vormgeving & Opmaak: Hans UrsemGilde Magazine Special  

Uitnodiging voor de landelijke Gilde Jaardag op 20 september

Gilde Magazine Special  

Uitnodiging voor de landelijke Gilde Jaardag op 20 september

Advertisement