Gilde Magazine 5-2020

Page 1

NUMMER 5 - DECEMBER - 2020

[2021]

IN DIT NUMMER: Het jaar 2020 Interview John Arets In Goede Herinnering Wandelen in coronatijd Veerkracht ook digitaal! POWER ontvangt subsidies SamenSpraak Gilde Alkmaar Coach4you in het corona jaar Recept voor ‘Butterplätzchen’ Stadswandelingen Gilde Alkmaar Regiovergadering Noord-Holland Ellie Christoffersen nam afscheid Gilde Alkmaar: we gaan stug door Regiovergadering Brabant Zeeland Service Gilde Landgraaf werkt door Joodse begraafplaats onthult geheimen Beleidsnotitie en nieuwe inburgeringwet Zilveren legpenning voor Joop Overmaat Nieuw bestuurslid Coach4You Nederland Gilde Power Zwolle organiseerde Stadsgesprek


Het jaar 2020 Beste Gilde mensen, Wij willen hier toch even stilstaan bij hetgeen het jaar 2020 ons heeft gebracht. Alle Gilden zijn geraakt door de pandemie die het jaar 2020 op zijn kop heeft gezet en waarbij de verschillende activiteiten meer of minder verstoord zijn. Juist de kracht van de Gilden en al hun vrijwilligers is de onderlinge verbinding. Deze staat door alle Corona-maatregelen zwaar onder druk. Wat wij nog wel kunnen is, door de beperkende regeringsmaatregelen, continue aan verandering onderhevig. Gelukkig passen veel Gilden nieuwe communicatiemiddelen zoals face-timen, zoomontmoetingen of Whatsapp toe. Hierdoor vinden activiteiten, zoals SamenSpraak en Coach4You in al dan niet beperkte mate toch doorgang. Stadswandingen zijn vanaf maart dit jaar extra zwaar getroffen. Naast het bijzondere van deze wandelingen, Dit laat zich gevoelig merken daar deze tak een welkome bron van inkomsten is voor de Gilden. Ook Gilde Nederland kent zijn beperkingen, zo was en is het niet mogelijk om bijeenkomsten van enige omvang te organiseren, zo-

als de Gilde Jaardag, bepaalde workshops en de regiovergaderingen. Uitzondering was de regio Utrecht waar de vergadering precies voor de nieuwe lockdown is gehouden. De regio’s Brabant/Zeeland en Noord-Holland/Flevoland hebben een zogenoemde Zoomvergadering gehouden. Alle overige activiteiten hebben we verschoven naar het volgend jaar. Daarnaast heeft Corona nog een nadelig effect op de Gilden. Steeds meer gemeenten staan financieel onder druk en moeten bezuinigen. Er zijn al geluiden dat verschillende Gilden voor de komende jaren minder financiële ondersteuning kunnen verwachten. 2021 wordt dan ook een uitdagend jaar waarvan de invloed van de pandemie nog niet helder is. Het herstel zal

waarschijnlijk langer duren dan 2021. Met elkaar gaan wij deze moeilijke periode doorkomen door onze ideeën, kennis, ervaringen en inspanningen te delen. Maar het allerbelangrijkste in deze is de gezondheid van u, de Gildevrijwilliger. Het bestuur van Gilde Nederland wenst iedereen een gezond 2021 en hoopt dat in de loop van 2021 uw Gilde weer op volle kracht kan draaien. Wij wensen u prettige feestdagen en een goed en gezond begin van 2021. Het bestuur van Gilde Nederland: Rob Hoekstra, Jack Hageraats, Lucas Zimmerman, Hans van Dijk, Victor Weijs.

Nieuw bestuurslid Coach4You Nederland Michiel de Leeuwe Beste Allemaal, Mijn naam is Michiel de Leeuwe en ik ben 47 jaar oud. Liefhebber van sport en koken en momenteel al 25 jaar werkzaam in de luchtvaart. Ik ben getrouwd en vader van twee dochters van 14 en 20 jaar, heb ik me de afgelopen jaren ingezet als hockey coach. Ik ben heel blij nu de kans te krijgen om me in te kunnen zetten als secretaris in het bestuur van Coach4you! Graag draag ik bij aan de juiste continuering en ook vernieuwing in de vreemde tijden waarin we nu leven. Ik hoop vele van jullie in de komende tijden te spreken, om te horen wat jullie beweegt om in deze organisatie je steentje te kunnen bijdragen. Ik kijk er naar uit! Stay happy, helpfull and stay safe! Groet Michiel


Service Gilde Landgraaf werkt door Toen in maart de eerste coronagolf zich had gemeld en premier Rutte zijn veelbekeken toespraak had gehouden was het ook voor ons Gilde even einde oefening. Alle activiteiten werden stopgezet. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur gingen op een laag pitje. Het Dagelijks Bestuur werkte door, er moesten immers allerlei ingrijpende besluiten worden genomen. Het AB werd via de mail op de hoogte gehouden en gevraagd om instemming. Een hele klus De deelnemers aan de diverse cursussen werden geĂŻnformeerd en de betaalde deelnemersbijdragen werden gerestitueerd. Een hele klus voor onze administratie en de penningmeester, want het ging om enkele honderden transacties.

Het activiteitenbord is weer goed gevuld

De anderhalvemeternorm In de zomermaanden is de rust weergekeerd en werden plannen gemaakt om in september weer op te starten. Die start is inmiddels gemaakt en 20 van de 46 cursussen/workshops zijn inmiddels opgestart. Dit gebeurde in nauw overleg met de docenten en de deelnemers. Begin 2021 hopen wij ook de overige activiteiten weer te kunnen laten plaatsvinden.

In onze cursusruimtes hebben we diverse maatregelen getroffen. Er is een coronaprotocol opgesteld, dat is gedeeld met alle deelnemers. De ruimte indeling is aangepast aan de anderhalvemeternorm. Er zijn schoonmaakmiddelen voorhanden om na iedere activiteit te gebruiken. In het activiteitenschema is een kwartier poetsruimte ingebouwd. Buiten de leslokalen is het dragen van een mondkapje vereist.

Wij ontvangen veel positieve reacties van onze deelnemers. En dat is mooi in deze barre tijden waarin wij als Gilde nog een van de weinige sociale contacten mogelijk maken. Overigens: wij hebben uitstekende medewerking gehad van het Landgraafse gemeentebestuur. Jan Bonten, bestuurslid Service Gilde Landgraaf

Coach4you in het corona jaar In 2020 loopt alles anders dan we gewend zijn. Dat geldt ook voor Coach4you. De kracht van Coach4you is dat de ondersteuning van de brugklasleerling thuis plaats vindt. De coach gaat elke week naar het coachkind voor een ondersteuningsmoment dat wordt afgesloten met de ouders. Overstap naar digitaal In de meeste gevallen gebeurt het bij het coachkind op de kamer aan het bureau. De woonomstandigheden zijn zeer verschillend. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Vanaf september tot april

heeft de coach door middel van persoonlijk contact een vertrouwensband met het coachkind kunnen opbouwen. In april zijn veel coaches gestopt met de coaching-momenten bij het coachkind thuis. Er werd de overstap gemaakt naar de digitale manier via bijvoorbeeld Teams. De praktijk heeft echter laten zien dat dit geen erg motiverende werkwijze is. De frequentie in gesprekken werd minder en veel trajecten zijn dan ook voortijdig gestopt. We hopen dan ook dat coachingjaar 2020-2021 weer een jaar wordt van persoonlijke contacten thuis.

Uitbreiding De bestuur streeft naar een uitbreiding van de Coach4you-groepen in twee gemeentes. Dit jaar zijn Wijk bij Duurstede en Stichtse Vecht gestart. Het bestuur van Gilde Coach4you Nederland wenst iedereen toch nog fijne feestdagen en wij hopen in 2021 weer goed van start te kunnen gaan met onze vrijwilligers om de leerlingen in groep 8 een zetje in de rug te kunnen geven. Jan Damen Michiel de Leeuwe


In Goede Herinnering Na een kort ziekbed is zaterdag 22 augustus jl. ons bestuurslid Jean Quaedackers, onverwacht overleden. Op woensdag daarvoor had ik hem en zijn echtgenote Resi nog een bezoek gebracht en in de wetenschap dat hij zeer ernstig ziek was, hebben we in de tuin nog samen koffie gedronken en zaken met betrekking tot zijn naderende einde in goede sfeer besproken, het zou immers toch nog wel even duren. Typisch Jean, staande voor de grootste uitdaging van zijn leven trad hij deze met open vizier tegemoet. Na HBS en Gymnasium, gedeeltelijk op kostschool in Weert, studeerde Jean geografie in Tilburg, waarna hij de hogere bankopleiding ging doen en een carrière in het bankwezen startte. In 1972 werd hij directeur bij de Nederlandse Middenstand Bank, de latere ING bank in Landgraaf. Nog net vóór de millennium-wende ging hij met vervroegd pensioen en hij had nu alle tijd om met zijn vrouw Resi restaurants en schouwburg te frequenteren. Jean had naast zijn bestuurlijke kwaliteiten niet alleen een bourgondische inborst, hij was vooral ook een sociaal bewogen mens, getuige zijn 20-jarige carrière als zanger en secretaris bij zangkoor Sint-Cecilia en 17 jaar als bestuurslid bij de Alzheimervereniging. Sinds 20 jaar was Jean bestuurslid van Service Gilde Landgraaf waar hij onder andere de portefeuilles sponsoren en subsidies beheerde en had hij met zijn bestuurlijke ervaring een onmiskenbare inbreng wat inhoud en visie betrof. Hij profileerde zich als een ervaren, aimabele en eigenzinnige bestuurder, die van het leven genoot en een goed diner nooit uit de weg ging. Wij wensen Resi, met wie Jean 35 jaar gehuwd is geweest en die overigens ook al sinds vele jaren inhoud geeft aan het project Lief en Leed, heel veel sterkte toe. Namens het bestuur Stichting Service Gilde Landgraaf Rik Maenen

Zilveren legpenning voor Joop Overmaat Op 28 oktober jongstleden heeft Joop Overmaat, uit handen van burgemeester Ron König van de gemeente Deventer, de zilveren legpenning van de stad Deventer ontvangen. Deze ere-onderscheiding van de stad Deventer kreeg Joop vanwege zijn grote verdiensten voor het Gilde Deventer en de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving. In de meer dan 20 jaar die hij nu actief is binnen het Gilde heeft hij aan veel activiteiten deelgenomen. Zo heeft hij met enkele anderen de eerste fietstochten rond Deventer uitgezet en blijft zijn kennis voor het beeldarchief van groot belang bij de beschrijving en archivering van het verzamelde beeldmateriaal. Voor veel zorginstellingen heeft hij beeldpresentaties, met beeldmateriaal over Deventer van vroeger en nu, samengesteld en gepresenteerd. Tot maart dit jaar heeft hij rondleidingen als stadsgids verzorgd. Niet alleen was hij een

Joop Overmaat en burgemeester Ron König van de gemeente Deventer

gedreven en boeiende stadsgids, ook levert hij met zijn handleidingen en kennis een grote bijdrage aan de opleiding van nieuwe stadsgidsen. We willen Joop van harte feliciteren met

de onderscheiding en hopen nog jaren in goede samenwerking gebruik te mogen maken van zijn kennis. Gilde Deventer


Beleidsnotitie en nieuwe inburgeringwet Beste Gildecollega’s, het zijn barre tijden, maar ook in barre tijden kunnen we vooruit kijken naar een tijd die ons allen beter past. Ontmoeting, gezelligheid en zeker ook het meer kunnen betekenen voor de ander, daar zien we allemaal naar uit. Deze tijd geeft ons wel de gelegenheid om ons voor te bereiden op die betere tijden. Als voorzet, niet als een dictaat Het concept Handleiding coördinator Gilde SamenSpraak is uitgezet en heeft al boeiende reacties opgeleverd. De aanbevelingen gaan we zeker verwerken in een tweede versie. Dat gaat toch onze manier van werken blijven. Alle documenten die we in de loop van tijd zullen uitzetten zijn bedoeld als voorzet, niet als een dictaat. Maar geef dan ook commentaar, zo leren we van elkaar en blijven onze documenten, protocollen en wat niet al, bij de tijd.

Het zou fijn zijn als we als Gilde wegen kunnen vinden om ook de laaggeletterde bij te spijkeren.

Kennis van het Nederlandse Je ontvangt heel binnenkort een beleidsnotitie Samenspraak en een stuk over de nieuwe inburgeringswet. Beiden gaan over het aanleren van de Nederlandse taal, bij de inburgeringswet zijn er natuurlijk ook heel andere onderwerpen van belang maar die kunnen niet tot leven komen zonder de kennis van het Nederlands. Kennis van het Nederlands is voor iedereen noodzakelijk om in onze maatschappij verbinding te kunnen maken waar dat nodig is. Of dat nu gaat over een gebruiksaanwijzing, werk, de krant, reclamefolder en dergelijke of over het contact met vrienden en collega’s, taal is de sleutel die op vele sloten past. Dat geldt voor de anderstaligen maar zeker ook voor de Nederlandse laaggeletterden.

Steeds meer bewust Gemeenten zijn zich steeds meer bewust welk probleem hier ligt. Denk even aan de vaak ingewikkelde formulieren voor bijvoorbeeld huurtoeslag of een aangifte. Het zou fijn zijn als we als Gilde wegen kunnen vinden om ook de laaggeletterde bij te spijkeren. Er zijn weliswaar initiatieven, maar die zijn bijna altijd klassikaal. Ook hier zou onze één op één methode goed kunnen werken. Immers de laaggeletterde komt niet graag uit voor zijn onvermogen. Begrip en een veilige situatie zou hem/haar over de streep kunnen trekken. Voor beiden geldt, anderstalige en de laaggeletterde, dat ze zich ook op het digitale vlak laten bijscholen indien nodig. Al bij de eerste intake moet daar aandacht voor zijn. Zonder digitale kennis beginnen we weinig ook al is ons Nederlands nog zo perfect. Dus collega’s zorg er voor dat elk maatje beschikt over de nodige apparatuur en oefen daar mee.

Wie zal dat betalen? Als het niet uit eigen middelen kan, lijkt het ons dat er een reële mogelijkheid is dat gemeente hun inburgeringstaak en laaggeletterde aanpak serieus nemen en de benodigde middelen zullen verstrekken. Tot slot De taalcoach zal dus wat meer moeten doen, meestal zal dat wel lukken. Waar misschien ook nog op gewezen kan worden is dat er sprake is van een verlenging van het taaltraject. In de inburgeringswet wordt gesproken over 18 maanden. Wij geven meestal in principe 1 jaar begeleiding. Dat is natuurlijk een vrije keus. De vraag is of de eerste maanden wel begeleid moeten worden. Onze cliënten zijn meestal al een poosje aan het inburgeren voordat ze bij een Gilde terecht komen. Dus wat ons betreft houden we ons aan één jaar. Op die manier worden onze vrijwilligers niet te veel belast. En… ook voor dit epistel geldt: graag commentaar! Hans van Dijk Jack Hageraats


Wandelen in coronatijd Het idee over hoe het coronavirus zich verspreidt gaat uit van de overdracht van het virus via druppels, die via de lucht of door het aanraken van een besmette oppervlakte tot ons komen. Vandaar geen handen schudden, handen wassen, afstand houden en bij het ontbreken van afstand een mondkapje dragen. Zo voorkomen we besmetting en het ziek worden. Het ultieme voorkomen is geen contact. Of dat gezond is in bredere zin, is de vraag. Het beperken van het menselijk contact kan weer leiden tot andere ziekten van meer geestelijk aard.

U zult zich afvragen wat heeft dat te maken met het wandelen? Vele deskundige op medisch- en welzijnsgebied zijn het er wel over eens dat buiten zijn goed is voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Dat buiten zijn kan in het groen, maar ook de stenen van de stad of het dorp, met zon of juist regen én met het bewegen zoals het wandelen. De beperking in deze coronatijd zit hem nu vooral in de groepsgrootte. Als Gilde Nederland adviseerden we wandelgroepsgrootte van zes personen naast een gids. Dan kan je als gids nog verstaanbaar spreken tot je gasten op 1,5 meter afstand. De beperking van de groepsgrootte is ingegeven vanuit het idee hoe kleiner de groep, hoe minder kans op doorgifte van een eventueel aanwezig virus. Gevolg van het toenemende aantal besmettingen is dat de groepsgrootte was beperkt tot vier personen en nu na de laatste aanwijzingen van de overheid is beperkt tot twee personen inclusief de gids. Voor de (meeste) Gilden is het wandelen geen verdienmodel, hoewel het wel geld oplevert, waarmee ze soms

andere activiteiten ondersteunen en geen overheidssubsidie hoeven aan te vragen. Het is toch vooral het leuke (vrijwilligers)werk waarbij ook een inspirerende wandeling te maken is met drie deelnemers, maar met één wordt dat wel erg mager. Bij dit alles zijn natuurlijk wel de randvoorwaarden dat de deelnemers gezond zijn en uit de buurt komen, waarmee de (onnodige) reisbewegingen worden beperkt. WhatsAppgroep Wandelen In de WhatsAppgroep Wandelen, die Gilde Nederland heeft opgezet voor de wandelcoördinatoren zien we dat wandelgilden hier verantwoord mee omgaan. Zij geven elkaar tips uit hun eigen praktijk. We doen het wandelen in de buitenlucht, houden afstand en beleven er plezier aan. Hoe veilig en gezond kan je bezig zijn, maar nu even niet. We hopen op betere tijden. Tijden het schrijven van dit stuk zijn besmettingscijfers voor de zoveelste dag weer afgenomen. Wellicht kan het nieuwe seizoen na de winterstop weer met zes personen worden begonnen. Maar wellicht eerder zodat er nog mooie kerstwandelingen kunnen worden gehouden. Lucas Zimmerman Coördinator Wandelen&Meer Gilde Nederland


Ellie Christoffersen nam afscheid van haar SamenSpraak team Met het uitbreken van de Coronacrisis braken er voor het project Gilde SamenSpraak Den Haag moeilijke tijden aan. Taalcoaches en anderstaligen konden elkaar vanaf medio maart niet langer fysiek ontmoeten, intakes konden niet meer gedaan. Alle gezamenlijke activiteiten, zoals het maandelijks SamenSpraak Café en de Leeskring in de Centrale Bibliotheek moesten worden gestopt. Ook de jaarlijkse bijeenkomst van de taalkoppels moest worden geannuleerd. Ondanks alles slaagden veel van onze vrijwilligers er in gedurende de loop van het jaar langs digitale weg regelmatig contact met hun taalmaatje(s) te onderhouden. Enkelen van hen schrokken er niet voor terug hun taalmaatje thuis te blijven ontmoeten, uiteraard met in acht neming van de geldende regels. Nadat in mei veel horeca gelegenheden hun deuren weer konden openen gingen geleidelijk meer taalkoppels er weer toe over elkaar te zien. Ook de intakes werden weer opgestart zodat er nieuwe taalkoppels konden worden gevormd. In september draaide SamenSpraak weer voor zover de omstandigheden het toelieten. Ook zonder Coronacrisis zou 2020 een bijzonder jaar zijn geweest omdat voor het eerst sinds de oprichting in 2008 een wisseling van de projectleiding was gepland. Ellie Christoffersen droeg haar taak in februari over aan Jan Willem van Lith, die zij gedurende een ruime periode had ingewerkt. Het officiële afscheid moest nog even worden uitgesteld, maar in juli kon Ellie toch in de buitenlucht afscheid nemen van het team dat zij in de loop der ja-

Ellie Christoffersen (links) droeg haar taak over aan Jan Willem van Lith (rechts)

Gemiddeld wel zo’n vijfentwintig uur per week, zittend achter de computer of op de vloer van haar werkkamer om, gebogen over de uitgevouwen plattegrond van Den Haag, nieuwe taalkoppels te matchen

ren had opgebouwd. Dit ging gepaard met toespraken, bloemen, een fantastisch gedicht en een mooi cadeau. Als bestuurslid van Gilde Den Haag heb ik al die jaren van nabij mogen meemaken hoe Ellie haar team wist op te bouwen in de pas lopend met de groei van het project dat uiteindelijk meer dan 300 taalkoppels telde. Ondanks het feit dat zij een flink aantal taken wist te delegeren -het team zou uiteindelijk uit achttien vrijwilligers bestaan- bleef het veel werk voor haar. Het was gemiddeld wel zo’n vijfentwintig uur per week, zittend achter de computer of op de vloer van haar

werkkamer om, gebogen over de uitgevouwen plattegrond van Den Haag, nieuwe taalkoppels te matchen. Vermeld dient ook te worden dat vier jaar geleden een aparte afdeling voor vluchtelingen werd opgericht. De komst van een groot aantal zogenaamde statushouders naar Den Haag was hiertoe de aanleiding. Op deze manier kon worden voldaan aan de behoefte aan meer informatie en begeleiding van deze bijzondere groep. Het afgelopen jaar hebben studenten van de Haagse Hogeschool zich aangemeld om in het kader van hun studie (en voor studiepunten) taalcoaching voor vluchtelingen te verzorgen. Ook zijn er contacten gelegd met het Asielzoekerscentrum in Wassenaar om vluchtelingen, die alvast hun Nederlands willen oefenen, een taalcoach aan te bieden. Wim Koole Bestuurslid Gilde Den Haag


John Arets voorzitter Stichting Gilde De Graven In mijnGAZET, een uitgave voor de gemeente Sittard-Geleen was een interview opgenomen met John Arets, voorzitter van Gilde De Graven. John Arets (70) woont in Munstergeleen en is sinds 1 januari 2019 voorzitter van de Stichting Gilde De Graven. Deze vrijwilligersorganisatie die dit jaar al 25 jaar bestaat, biedt allerlei activiteiten aan die leuk, leerzaam, gezellig én betaalbaar zijn. Iedereen kan eraan meedoen, je hoeft geen lid te zijn. Hoe ben je met deze organisatie in contact gekomen? De laatste jaren ben ik voorzitter geweest van het Ondernemers Klankbord Afdeling Zuid-Limburg. Deze organisatie die uit vrijwilligers bestaat van oud-ondernemers adviseurs en consultants helpt ondernemers en ZZP’ers die in zwaar weer zitten. Omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging kwam ik bij toeval de voorzittersfunctie bij Gilde De Graven tegen. Deze organisatie is verhuisd van Sittard naar mijn woonplaats Munstergeleen en was op zoek naar een voorzitter. Wat viel je meteen op bij de start van jouw voorzitterschap? Ik kom uit een zakelijk omgeving en in bedrijven worden beslissingen anders genomen als bij een vrijwilligersorganisatie. Nu is Gilde De Graven geen bedrijf en dat was wel even wennen voor mij. Een vrijwilligersorganisatie aansturen vergt meer geduld en inlevingsvermogen. Wat is er aan de hand in Munstergeleen? In Munstergeleen zijn wij centraal gevestigd en goed bereikbaar voor de inwoners van Sittard-Geleen en Beekdaelen en hebben wij de beschikking over moderne leslokalen en ruime parkeergelegenheid.

Door Corona hebben nu voor de 2e keer onze activiteiten moeten stil leggen. In Munstergeleen maakten we ons zorgen over de ventilatie en zijn we tijdelijk verhuisd naar de Hanenhof in Geleen en Punt 39 in Elsloo. Door corona hebben jullie al tweemaal alle activiteiten moeten stoppen: was er geen andere oplossing? De locaties in Geleen en Elsloo waren prima voor ons geschikt, echter veel van onze deelnemers aan cursussen en andere activiteiten behoren tot de risicogroepen voor Covid 19 en door de tweede Lockdown konden wij als Bestuur niet anders dan onze activiteiten op te schorten tot na 1 januari 2021. Waar haalt Gilde De Graven het geld vandaan? Wij proberen de cursussen en andere activiteiten laagdrempelig en betaalbaar te houden maar worden gelukkig ook financieel ondersteund door de gemeenten in de regio. Wat wil je bereiken met deze organisatie? Bij de start van mijn voorzitterschap zag ik wel dat er nog genoeg kansen waren om nieuwe activiteiten bij Gilde De Graven te gaan organiseren. Veel nieuwe ideeën heb ik weten in te brengen en word hier gelukkig in ondersteund door een geweldig enthousiast team vrijwilligers en bestuursleden. Nu in Geleen de Volksuniversiteit gestopt is met al haar activiteiten proberen wij als Gilde de Graven hierop in te springen door ons aanbod aan activiteiten uit te breiden. Door Corona hebben veel mensen ervaren dat thuiszitten en niets meer omhanden hebben vreselijk is. Mensen staan te popelen iets te doen te hebben, hun kennis te vergroten maar vooral weer echte face to face contact

te hebben. Sociale media zijn echt niet zaligmakend. Wij hopen dat na 1 januari 2021 iedereen weer de draad kan oppakken en dan biedt Gilde De Graven ontzettend veel mogelijkheden die leuk, betaalbaar, leerzaam, maar vooral ook gezellig zijn. Met hoeveel vrijwilligers werken jullie en hoe komen jullie aan vrijwilligers? We werken momenteel met meer dan 50 vrijwilligers en iedere week melden zich spontaan nieuwe kandidaten. Het aantal deelnemers aan onze activiteiten is de laatste 2 jaar zeer sterk toegenomen en door de mond op mond reclame van de deelnemers heeft dit onze naamsbekendheid enorm vergroot. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar oud-docenten, ondernemers en vakmensen die hun kennis en ervaring graag willen delen met anderen. Onze docenten worden door de cursisten enorm gewaardeerd voor de inzet in hun vrije tijd. >>>


>>> Hoe kunnen de mensen erachter komen wat Gilde precies doet? Zo zijn we naast de gebruikelijke talen-, computer- en schildercursussen, leesclubs en wandelingen onder andere gestart met gezondheidscursussen, naailes, fotografie en fotobewerking, een wijnproefcursus, creatieve workshops, luisterkring klassieke muziek, korte wandelingen, lezingen, excursies en reizen.

Ik sluit niet uit dat wij in de toekomst ook nog starten met ambachtelijke activiteiten zoals zilversmeden, fietsreparatie en houtbewerking. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief en Nieuwsflits bij www.gildedegraven.nl en of kijk regelmatig op onze website. Is er een vraag die niet gesteld is, maar die je graag hadden willen beantwoorden (dan is nu je kans)?

Complimenten voor het mooie initiatief van het nieuwe huis-aan-huisblad mijnGAZET. Hier krijgen verenigingen en andere organisaties een échte kans hun activiteiten in Sittard-Geleen onder de aandacht te brengen. En tenslotte……wij hanteren niet voor niets de slogan: GILDE DE GRAVEN…… DÉ PLEK VOOR UW VRIJETIJDSBESTEDING!!! Bert Wassenberg Gilde De Graven

Gilde Power Zwolle

organiseerde Stadsgesprek Gilde Power Zwolle heeft een enthousiaste werkgroep die jaarlijks 1 of 2 keer de Powerworkshops organiseert. Deelnemers zijn altijd enthousiast en velen van hen zijn nog steeds actief binnen de diverse Gildeprojecten. De grote uitdaging van de werkgroep is en blijft het werven van nieuwe deelnemers. Hoe vertel je mensen wat we doen en waarom het zo’n goed idee is om mee te doen? Hoe laat je mensen proeven aan de sfeer en de manier van in gesprek gaan met elkaar? Contact als alles anders wordt We hebben ervaren dat een Stadsgesprek een manier is om Power bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Donderdag 17 september hadden we ons tweede Stadsgesprek in de theaterzaal van de Stadkamer in Zwolle. Het thema was “Contact als alles anders wordt.” Natuurlijk kon er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in het publiek. Daarom was er een livestream verzorgd, zodat

mensen thuis mee konden kijken en via WhatsApp hun mening en vragen konden delen. Aan de hand van een aantal stellingen gingen we in gesprek met een panel bestaande uit actieve Gildevrijwilligers, waaronder Nanda van Keulen, Power-trainer. De derde levensfase Er werd gesproken over contacten die veranderen als je leven verandert en je de derde levensfase in gaat, en ook als de wereld om je heen verandert. Bijvoorbeeld door Corona en digitalisering. Panelleden en publiek deelden ervaringen en standpunten en dat leverde een boeiend gesprek op. Aansluitend werd informatie gegeven over Gilde Power.

Net als vorig jaar bij het eerste Stadsgesprek (toen met de titel: Hé zestiger, wat wil je later worden?) leverde het weer een aantal belangstellenden op voor de workshops. Stadsgesprek breder Volgend jaar gaan we kijken of we het Stadsgesprek breder kunnen organiseren door bijvoorbeeld samen te werken met andere organisaties in Zwolle. En natuurlijk hopen we dan met een volle zaal Zwollenaren in gesprek te mogen gaan. Tineke Puyenbroek Gilde Zwolle


Coach4you Gilde Alkmaar: we gaan stug door Tsja, in de eerste golf zijn onze coaches niet, zoals gebruikelijk, bij de leerlingen thuis geweest om te coachen. Er waren al een paar trajecten afgesloten, de andere hebben zich gered met videobellen. Videobellen is een goed alternatief als je elkaar niet live kunt ontmoeten, maar coach en pupil missen wel iets. Coachen is niet alleen verbaal, ook lichaamstaal speelt een rol. Een coach ziet bij binnenkomst vaak meteen in wat voor stemming zijn pupil is. In wat voor stemming het huis en het gezin verkeren. Ook het contact met de ouders wordt gemist. Normaal is er altijd een van de ouders thuis en kan er nog even kort met vader of moeder gesproken worden. Kortom, videobellen kan wel, en het is een mooi alternatief, maar we missen heel veel context. Toch hebben onze coaches zich prima gered. Na de zomer zijn we weer met de liveontmoetingen begonnen. Drie nieuwe coaches hebben de basistraining gedaan, die in deze periode online verzorgd werd. En sinds begin november

Kortom, videobellen kan wel, het is een mooi alternatief, maar we missen heel veel context. staat een nieuwe coach klaar om de enige leerling die we nog op de wachtlijst hadden te gaan begeleiden. In deze tweede golf kunnen we binnen de regels gewoon thuis coachen. Vanuit ons kernteam hebben we de coaches onlangs laten weten dat het coachen bij de leerling thuis binnen de regels past, maar dat coach, leerling en ouders zich er goed bij moeten voelen en erop moeten kunnen vertrouwen dat iedereen zich aan de regels houdt. Wat we missen zijn onze gemeenschappelijke avonden, waarop we kunnen uitwisselen of bijleren.

Toch hebben we aan het eind van het schooljaar wĂŠl ons gebruikelijke afsluitende etentje kunnen organiseren. Niet in een restaurant, zoals anders, maar geheel coronaproof in de tuin van een van onze coaches. Mooi weer, lekkere hapjes, mooie omgeving en goed gezelschap! Wij gaan stug door! Het belangrijkste gaat gewoon door. We coachen onze leerlingen. En we verheugen ons enorm op de tijd die komen gaat, waarin we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten om bij te praten en van elkaar te leren. Marleen Parigger CoĂśrdinator Coach4you Gilde Alkmaar

10


Regiovergadering Noord-Holland Op maandag 9 november heeft de regio Noord-Holland haar regiovergadering gehouden met de Gilden uit Haarlem, Almere, Alkmaar, Purmerend en Gooi-Noord. Oorspronkelijk zou deze vergadering in Alkmaar plaatsvinden. Maar door de recente coronamaatregelen was dit niet mogelijk. De vergadering is vervolgens digitaal opgezet via het beeldbellen. De vergadering was anders van opzet dan gebruikelijk met de vaste agendapunten. De vraag was meer ‘hoe doen we het in coronatijd en wat willen we van de vergadering meenemen’. In grote lijnen vroeg men zich af hoe doen de anderen het. En hoe men het deed, was dat er een stuk minder activiteiten zijn. De toekomst wordt positief gezien, er wordt zelfs gedacht aan nieuwe activiteiten. Er zijn nog steeds aanmeldingen van vrijwilligers en de vraag naar onze diensten blijft. Wel is het contact in de coronatijd lastiger maar benadrukt wordt dat we de binding met onze vrijwilligers niet uit het oog moeten verliezen. Sturen van

nieuwsbrieven, bellen en appen, contact houden, is het parool. Een vraag die opkwam was: “Wat doen we met eindejaar actie bij het Gilde”? Sommige besturen sturen een attentie aan al hun vrijwilligers. Als laatste onderwerp kwam de Gilde Nederland-notitie ‘Hoe kijkt een Gilde naar haar omgeving en haar markt’ nog aan de orde. De opsomming van bestaande activiteiten wordt gewaar-

deerd en ook de denkwijze over de markt wordt herkend. Deze beeldvergadering is als nuttig ervaren. Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor een bijeenkomst in maart of april 2021 bij voorkeur fysiek en als het niet anders kan via beeldbellen. Lucas Zimmerman Gilde Nederland

Regiovergadering Brabant Zeeland Op vrijdag 6 november hebben de Gilden uit Brabant en Zeeland hun regiovergadering gehouden. Deze kon twee keer niet doorgaan. Een keer doordat op de geplande datum van 25 maart, door corona de vergadering in Breda niet mogelijk was en we nog niet zo ver waren met het beeldbellen. De beeldvergadering van 14 oktober ging niet door een technische storing bij het beeldbellen.

Drie keer is scheepsrecht, en op 6 november kon ieder vanuit zijn huis of kantoor met elkaar vergaderen. Aan-

wezig waren vertegenwoordigers van Gilde De Baronie (Breda), Gilde Walcheren, Gilde Maasland Oss, Gilde de Bevelanden en Gilde Nederland. De vergadering is anders ingestoken dan met de gebruikelijke agendapunten. De vraag was meer hoe doen we het in coronatijd en wat willen we van de vergadering meenemen. In grote lijnen was de vraag hoe overleven wij deze crisis. Waarbij de Gilden ook vertelden hoe ze het tot nu hebben ervaren en wat ze nog wel doen. Dit wisselde per Gilde: wandelen is in de tijd, dat er wat weer meer mocht, in beperkte omvang doorgegaan. SamenSpraak kon bij sommige digitaal ook verder. Andere meer fysieke bezigheden zijn gestopt omdat de 1,5 meter niet kon worden gewaarborgd. Wederzijds zijn praktische tips uitgewisseld

en gaan de Zeeuwse Gilden onderling de aanpak van SamenSpraak doornemen. Er is sprake dat bibliotheken op een niet altijd even prettige manier de regie over onze taalactiviteiten wil overnemen en/of beïnvloeden. De beeldvergadering is als nuttig ervaren. Deelnemers gaan onderzoeken of deze methode ook de plaatselijke verbondenheid tussen de vrijwilligers kan bevorderen. Er zijn dan ook afspraken gemaakt voor volgende bijeenkomsten, in april 2021 bij voorkeur fysiek en als het niet ander kan via beeldbellen en een half jaar later omdat de deelnemers hebben uitgesproken 2x per jaar een regiovergadering te willen beleggen. Lucas Zimmerman Gilde Nederland

11


SamenSpraak Gilde Alkmaar nog steeds actief Bij SamenSpraak wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een anderstalige om elke week via gewone gesprekken de spreekvaardigheid te verbeteren. Soms wordt geholpen met een les van school. De meesten spreken af in de bibliotheek, sommigen thuis. In maart 2020 waren in Alkmaar 54 taalkoppels werkzaam en hadden we wachtlijsten. En toen kwam Corona en lag alles opeens stil. Na twee weken werd duidelijk dat de restricties langer zouden gaan duren en hebben we als coördinatoren een plan opgezet om digitaal door kunnen gaan en online contact te hebben. Na inventarisatie bleek dat een aantal mensen gestopt was door medische oorzaak, drukte thuis of omdat ze niet digitaal vaardig zijn, maar gelukkig viel niet alles stil. WhatsApp-video Een groot aantal koppels was zelf al doorgegaan met het contact via WhatsApp-video of berichten, via Skype of door te bellen. Er werd gewoon een uur gepraat via WhatsApp-video, zoals voorheen samen aan een tafel. Het was leuk om te zien hoe inventief men kan zijn. Er was een koppel dat opdrachten via mail heen en weer stuurde. De correctie bespraken ze elke week via WhatsApp-video. Een ander koppel praatte eerst de week door via WhatsApp-video om daarna allebei de eigen computer aan te zetten en samen een hoofdstuk van Spreektaal (van Het Begint met Taal) te behandelen (tekst met audiobestand). Andere taalbegeleiders werden door onze actie gemotiveerd om contact op te nemen met hun taalcontact en een manier te vinden om dat contact te houden. De coördinatoren gingen ook online: overleg via Skype, intakes en koppelingen via WhatsApp-video. Het ging eigenlijk prima. We hebben ook intakes in een park gehouden. Het weer

zat vanaf eind april mee; in de zomer hebben veel koppels buiten afgesproken en ook weer in de bibliotheek. Voorop staat dat ieder koppel een veilige manier kan vinden om contact te houden. Online begeleiden Iedere nieuwe deelnemer wordt sinds april gevraagd of hij/zij ook online wil begeleiden c.q. begeleid wil worden. Het Begint met Taal heeft in maart een webinar Online Taalcoaching gegeven, waar veel goede tips gegeven werden en die openbaar beschikbaar zijn op YouTube. Deze link geven we sindsdien aan elke nieuwe taalbegeleider door.

Nieuw en anders Het is allemaal nieuw en anders, maar we hebben gemerkt dat ook online taalbegeleiding goed mogelijk is. Er is ook nu, tijdens de tweede coronagolf, behoefte aan taalbegeleiding. De scholen en inburgeringscursussen gaan door, deels online, dus waarom zou je dat als organisatie ook niet doen! Het zou jammer zijn als we een deel van de mooie groep taalbegeleiders die we hebben opgebouwd kwijt zouden raken door te zitten wachten tot Corona verdwenen is. Het is soms al zo moeilijk om vrijwilligers te vinden. We krijgen nog steeds aanmeldingen van vrijwilligers en anderstaligen, minder dan vóór maart, maar we zijn nog steeds druk bezig. Bijeenkomsten houden zit er helaas niet in, maar we proberen wel regelmatig contact te houden met al onze taalbegeleiders, door onder andere een nieuwsbrief te sturen, maar zo gauw het kan gaan we weer in volle vaart verder met deze fijne groep taalbegeleiders.

Hoe taal kan verbinden: Cynthia en Safia gezellig aan de wandel!

De activiteiten van SamenSpraak zijn té belangrijk om lang stil te laten liggen. De meeste mensen hebben tegenwoordig een mobiele telefoon en kunnen videobellen via WhatsApp. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Fysiek contact blijft onze voorkeur houden en dat geldt voor veel mensen, maar digitaal contact zal ook in een coronavrije toekomst een goed alternatief blijven. Coördinatoren SamenSpraak Gilde Alkmaar: Ria Kaaij, Jacqueline Dusselaar, Peter van der Voort en Harry de Jong.

12


Artikel in het Algemeen Dagblad (AD ) door Hans Hemmes over rondleiding op de Joodse Begraafplaats met Gilde Den Haag

Joodse begraafplaats onthult ondanks Duitse bezetters nog steeds geheimen EEUWIG DEN HAAG Als het aan de Duitse bezetters had gelegen, was er weinig overgebleven van de Joodse begraafplaats in Den Haag. Ze plaatsten luchtafweergeschut (FLAK) op de zerken. Maar het ruim 300 jaar oude monument is behouden en Gilde-gidsen onthullen de geheimen. Het is een lap grond, ter grootte van zo’n 4,5 voetbalvelden, verscholen achter muren aan de Scheveningseweg. In het gras liggen ruim 2800 grafstenen, maar er zijn hier ongeveer tienduizend mensen begraven. In de oorlog gebeurde dat soms stiekem. Er lopen geen paden over het terrein en er liggen geen bloemen. Deze dodenakker ademt rust en een eeuwenlange Haagse historie. Dankzij een samenwerking tussen de Stichting Instandhouding Joodse Begraafplaats (SIJB) en de gidsen van Gilde Den Haag kan iedereen de verhalen horen over deze bijzondere plek. Gilde is bekend van de vele historische stadswandelingen. Drie personen per gids Door de corona-maatregelen kunnen er maar drie personen per gids mee. De krant kreeg een preview, vlak voordat de strengere regels in gingen. ,,In de dood is iedereen gelijk”, begint gids Kees Huisman zijn inleiding. Hij wijst op de grafstenen die eenzelfde vorm hebben, maar verschillende teksten. De Hebreeuwse, Portugese of Nederlandse namen zijn in veel gevallen onleesbaar, zo lijkt het. Maar dat valt best mee, stelt voorzitter Michiel van Haersma Buma van de SIJB. ,,Met zilverzand is alles weer te zien.” In opdracht van de stichting is medio jaren tachtig gedocumenteerd wie hier begraven is en waar.

Rondleiding op de Joodse Begraafplaats. © NICO SCHOUTEN

Bijbeltekst Zie, Ik zend een engel voor je uit om je te behoeden op de weg en om je te brengen naar de plaats die ik bepaald heb Dat is een monnikenwerk geweest, want de begraafplaats bestaat al sinds 1694, opgericht door Ziskind Pos, ook bekend als Alexander Polak, een invloedrijk man. Hij is de een van de eersten die hier hun rustplaats vonden en hij ligt er nog steeds. Volgens het Joodse geloof mogen graven nooit worden geruimd. Maar zijn woning, tegenover het stadhuis aan het Spui zal binnenkort toch worden afgebroken. We lopen langs de stenen van enkele prominente Hagenaars. De schilder Jozef Israëls bijvoorbeeld, bekend van de Haagse School met als bijnaam Rembrandt van de 19e eeuw. Hij stierf in augustus 1911 en liet op zijn steen een Bijbeltekst zetten uit Exodus: ”Zie, Ik

zend een engel voor je uit om je te behoeden op de weg en om je te brengen naar de plaats die ik bepaald heb.” “Zijn begrafenis leek op een happening. Iedereen kwam kijken en minister Talsma hield een toespraak”, aldus de gids Bert Toet. Oude foto’s laten inderdaad een mensenmassa zien. Zo druk is het één keer per jaar nog steeds. Busladingen orthodoxe Joden uit Antwerpen stoppen dan hier om hun eer te bewijzen aan de opperrabbijn Saul Halevi. Hij publiceerde rond 1785 veel over onder meer de spijswetten. Op de steen steunt de uitstulping van een reusachtige eikenboom. Een stukje verder ligt de neef van Halevi, die overleed toen hij bij oom en tante was. Toet: “Amerikaanse afstammelingen van die neef waren hier op zo’n herdenking en gaven een grote enveloppe met geld voor de Antwerpse >>>

13


>>> chassidische gemeenschap. Een jaar later kwamen ze weer, ditmaal met een oorkonde voor de stichting en een (lege) collectebus, made in China.” De gids vraagt of de bezoekers kunnen schaken. Een paar mensen steken de hand op. We staan voor het graf van Elias Stein die eind 18e eeuw het schaakspel introduceerde en de grondlegger was van de ‘Hollandse opening’. In de steen zijn twee handen gebeiteld, een symbool dat bij meerdere graven terugkeert. Zerk Er zijn geen grafkelders, zoals op andere begraafplaatsen, maar de zerk voor de bekende industrieel Enthoven is wel extra breed. Zijn fabriek was belangrijk voor de economie van Den Haag: de overkapping van station Hollands Spoor en veel bruggen herinneren aan hem. Zijn familie wilde een gietijzeren monument, maar dat is niet gerealiseerd. Een andere man die zijn stempel drukte op de stad is Jacques Levi Lassen, zakenman en weldoener. Hij gebruikte zijn kapitaal na de oorlog om de ver-

Rondleiding op de Joodse Begraafplaats. © NICO SCHOUTEN

armde Joodse buurt nieuw leven in te blazen, onder meer door opening van de Markthof. Zijn fonds, waarin hij zijn gehele nalatenschap onderbracht, steunt de stichting die de begraafplaats onderhoudt. Er zijn nog veel meer verhalen over bijvoorbeeld de bekende rechtsgeleerde David Simons en zijn echtgenote Ida. En waarom is de begraafplaats ge-

scheiden in een Portugees deel en een Hoogduits deel? De gidsen van het Gilde kunnen u het uitleggen. Kees Huisman heeft nog een ezelsbruggetje om de Joodse jaartelling om te rekenen naar de Christelijke: trek er 4000 vanaf en tel er 240 bij. Meer info: joodsebegraafplaats.nl en gildedenhaag.nl

Recept voor ‘Butterplätzchen’ Butterplätzchen zijn traditionele Duitse kerstkoekjes die in vele Duitse families half december worden gebakken. Recept voor ongeveer 50 ‘Plätzchen’ 250 g ongezouten boter 125 g poedersuiker 375 g bloem schil van citroen 3 eigeel 1 pakje vanillesuiker 1 theelepeltje bakpoeder Voeg in een kom geleidelijk de bloem, suiker, citroenschil, boter en

het eigeel toe en meng de ingrediënten met de deeghaak op de handmixer. Als het deeg lekker soepel wordt is het raadzaam om het daarna met je handen tot een glad deeg te kneden. Voor het beste resultaat laat je het deeg een uur in de koelkast rusten, gewikkeld in huishoudfolie. Haal het deeg vervolgens uit de koelkast, vorm er een bal van en rol het uit op een met bloem bestoven werkblad tot het ongeveer 0,5 centimeter dik is. Nu met de uitsteekvormen de koekjes uitsteken. Restanten kunnen terug in een bal om vervolgens weer te worden uitgerold om nieuwe koekjes uit te steken.

14


Stadswandelingen Gilde Alkmaar: toch geen verloren jaar Het had zo mooi kunnen zijn. De succesvolle jaren met bijzondere wandelingen en mooie aantallen wandelaars zouden dit jaar een vervolg hebben gekregen. De orderportefeuille zat propvol om het zo maar eens te zeggen. Als, ja als… Evenals voor onze zusterorganisaties hield het voor Gilde Alkmaar eind maart ineens op. Om precies te zijn op 21 maart toen wij -naar zou blijken- voorlopig de laatste stadswandeling hadden gelopen. Vanaf die datum regende het afzeggingen tot wij op 2 juli weer de eerste wandeling liepen. Daarbij aangetekend dat wij er -in lijn met het overgrote deel van de overige Gilden- voor hadden gekozen om per gids met maximaal zes wandelaars op stap te gaan. Heerlijk om onze gidsen weer te kunnen laten doen waarvoor ze stadsgids zijn!

de jaarlijkse Engelstalige wandeling met nieuwe studenten (afkomstig uit heel Europa) en docenten van de Hogeschool Inholland. voor het eerst een vanuit het bedrijfsleven aangevraagde wandeling voor nieuwe Nederlanders. Ter bevordering van de taalontwikkeling in het Nederlands maar wel in voor deze groep begrijpelijk Nederlands. Een uitdaging voor onze gidsen maar: een succes en ze krijgen een vervolg. een wandeling met bewoners van de Spoorbuurt: de eerste stadsuitbreiding van Alkmaar buiten de singels die tussen 1880 en 1910 gerealiseerd werd. een wandeling van herkenning voor de oudere buurtbewoners, verrassende informatie en weetjes voor de jongere generatie die er woont.

Een aandachtig luisterende Simone van der Vlugt (grijze jas). Links van haar Peter de Rover, stadsgids van Gilde Alkmaar.

Onder de vele annuleringen ook die van collega-Gilde Amersfoort, gepland op 27 mei. Hopelijk kunnen we de stadswandeling volgend jaar alsnog verzorgen.

Ook dat werd anders toen van overheidswege de groepsgrootte werd teruggeschroefd naar maximaal vier personen (de gids inbegrepen). Wij hebben toen die maatregel werd afgekondigd besloten tot nader order geen stadswandelingen te verzorgen, ook niet als wij bij een aanvraag onder de maximale groepsgrootte zouden blijven. Handelen in de geest van de maatregelen dus, en niet de kantjes opzoeken, dat leek ons verstandig. Kunnen we 2020 getalsmatig dus min of meer als een verloren jaar beschouwen, er is alleszins reden om met genoegen terug te denken aan wat wel doorging, zoals:

De kers op de taart die veel goed maakte was een speciaal uitgezette ‘Ontzetwandeling’ op 8 oktober. Al op 17 februari was Gilde Alkmaar door de 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’ gevraagd om deze wandeling te verzorgen met het doel om deze voortaan jaarlijks op te nemen in het 8 oktober programma. Een eervolle uitnodiging! Hoewel in afgeslankte vorm -de maatregelen lieten een beperkt aantal deelnemers toe- werd de wandeling een groot succes. Met dank aan de elementen die na de start storm en regen omwisselden voor prima wandelweer kregen de deelnemers in dit jaar, waarin alles anders gaat, toch

dat typische, voor niet-Alkmaarders niet te beschrijven 8 oktober gevoel. Onder de deelnemers de schrijfster Simone van der Vlugt, al jaren woonachtig in Alkmaar. Haar uitgebreide oeuvre zal in 2023 worden uitgebreid met een boek met als thema het ‘Beleg en Ontzet van Alkmaar’ dat dan 450 jaar geleden zal zijn en één van de redenen waarom zij zich voor de wandeling had aangemeld. Een groot compliment voor onze gidsen die zich uitstekend op deze speciaal uitgezette wandeling hadden voorbereid. Peter de Rover, coördinator Stadwandelingen Gilde Alkmaar

15


Veerkracht ook digitaal! Helaas benadrukt de coronapandemie de medisch-biologische benadering van ouder worden met de nadruk op ziek zijn en kwetsbaarheid. POWER Veerkracht op leeftijd gaat met ouderen ook in gesprek over hun vitaliteit en veerkrachtigheid en het samen met anderen zinvolle contacten opbouwen. Nu fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wordt gekeken naar een digitale aanpak. Want ouderen blijven zich ontwikkelen en doen mee in de samenleving.

POWER ontvangt subsidies Hoe kan het project POWER Veerkracht op Leeftijd op eigen benen staan zonder financiĂŤle steun van Gilde Nederland? Al in 2017 heeft het bestuur Gilde Nederland die vraag voorgelegd aan de toenmalige projectgroep POWER Nederland. Deze heeft met hulp van de SESAM-academie geadviseerd om een stichting op te richten met een uitvoerend bestuur. Voor deze extra werkzaamheden van de projectgroep is een donatie aangevraagd en gekregen van het fonds Maagdenhuis (www.maagdenhuis.nl). Het fonds Maagdenhuis zegde ook steun toe voor de stichting POWER Veerkracht op Leeftijd in 2020 en 2021. De Triodos Foundation (www.triodosfoundation.nl) subsidieerde de stichtingskosten. De nieuwe stichting maakte begin 2020 dankzij beide fondsen zo een financiĂŤle gezonde start. Hennie de Boer, voorzitter POWER Veerkracht op Leeftijd

Gilde Magazine wenst iedereen een kerst vol vrede en een jaar zonder verdriet of tegenslag en mogen de komende maanden, altijd gevuld zijn met liefde en een lach. Een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar!

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Buitenweg 319 3602 XC MAARSSEN M: 0651271417 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Hoofdredactie: Hans Ursem hansursem@gilde-nederland.nl Eindredactie en vormgeving: Hans Ursem Met bijdragen van: Michiel de Leeuwe, Hans Hemmes, Kees Penninx, Gilde Alkmaar, Gilde De Graven, Gilde Den Haag, Gilde Deventer, Gilde Nederland, Gilde Zwolle, POWER Veerkracht op Leeftijd, Service Gilde Landgraaf

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.