Gilde Magazine 4-2023

Page 1

IN DIT NUMMER:

Landelijke Gildedag Zeist

Informatiedag Wandelcoördinatoren

Het Bijenproject

Geslaagde Open Dag

Kunstmarkt + 50 boekensteunen

NieuwsBRIEF POWER

Gouden Gildespeld

Zomerfeest in Zwolle

450 jaar Alkmaar Ontzet

Zilveren Gildespeld

Gidsen Leiden op bezoek

alphencc

Hoe ondersteun je vrijwilligersleven

Geknipt voor het Gilde

BLOG Marcella Faltas

‘Leer je eigen kracht vinden’

Eureka!

Voorzittersoverleg

Gouden Gildespeld

Voordelen lidmaatschap

NUMMER 4 - SEPTEMBER - 2023

Landelijke Gildedag Zeist

De lucht was nog grijs toen de eerste deelnemers op maandag 18 septem ber van de landelijke Gildedag het gemeentehuis van Zeist binnenkwa men. Maar toen we om 10.15 uur begonnen in de raadszaal scheen de zon door de wolken heen en dat zou zo de hele dag blijven

Gijs Wildeman de voorzitter van Gilde Zeist heette iedereen welkom en datzelfde deed Rob Hoekstra als landelijk voorzitter Daarna kwam burgemeester van Zeist de heer Koos Janssen aan het woord. Hij maakte duidelijk hoe belangrijk een Gilde voor de samenleving kan zijn en er is daarom een hechte samenwerking tussen de gemeente Zeist en het Gilde Zeist. Het Gilde dat ook zijn onderdak heeft in het gemeentehuis. De deelnemers zagen in vogelvlucht de bijzonderheden van Zeist en zijn dorpen in vogelvlucht op film

Daarna waren er presentaties van de groepen van Gilde Zeist in de hal. Ook waren er lezingen over de Zomerschool, SamenSpraak, Fondswerving, Website-opbouw en nog veel maar. Als extra was er nog een tentoonstelling te zien over 00 jaar Sola in Zeist. Sola was één van de zilverwerkfabrieken die Zeist in de vorige eeuw kenden. Tussendoor, maar met alle eer, huldig-

de landelijk voorzitter Rob Hoekstra mevrouw Hennie de Boer de Grande dame van Power met veerkracht voor ouderen. Een poot van het Gilde dat de eenzaamheid van ouderen wil voorkomen. De wijze van werken hiervoor is inmiddels landelijk overgenomen. Zij kreeg de gouden uilenspeld.

De lunch gebruikten we in de Orangerie van Slot Zeist. Daarna waren er rondleidingen door het Slot en over de pleinen en gebouwen van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) De dag werd afgesloten met een receptie van de gasten en de vrijwilligers van Gilde Zeist op het slotplein. Ook omdat Gilde Zeist zo zijn of haar 30 jarig bestaan vierde. Er werd nog een Zilveren Speld uitgereikt aan mevrouw Lizzy van Loon gids bij het Gilde Zeist vanwege haar kennis en kunde en inzet en lange staat van dienst. Wet-

houder Laura Hoogstraten van Zeist spelde het versiersel op met woorden van waardering.

Het bleef nog lang gezellig. Gilde Nederland en Gilde Zeist kunnen op een geslaagde dag terugkijken. Pas toen iedereen weg was kwam de regen met bakken uit de lucht.

Zeist 18 september 2023, Gijs WildemanOp 18 september was de jaarlijkse Gilde Jaardag in Zeist. Gilde Zeist was medeorganisator van deze Jaardag omdat Gilde Zeist 30 jaar bestaat

Na het welkomstwoord van Gijs Wildeman, voorzitter van Gilde Zeist en Rob Hoekstra, voorzitter a.i. van Gilde Nederland kwam burgemeester Koos Jansen aan het woord. Hij verwoorde de innige band tussen Gilde Zeist en de gemeente. Tevens haalde hij aan de vele activiteiten van Gilde Zeist voor de bevolking van de gemeente.

Na het ‘formele’ deel verlieten de deelnemers de raadszaal om de informatie en ontmoetingsmarkt te bezoeken. De presentatie van de nieuwe Gildewebsite door Gilde Roermond en Gilde Delft en de presentatie over Fondsenwerving werd druk bezocht. Ook veel interesse was er voor de presentaties van SamenSpraak/Het begint met Taal en Lezen en Schrijven.

Tijdens de informatiemarkt werd door Rob Hoekstra een gouden speld uitgereikt aan Hennie de Boer voor haar

inzet voor de opstart en het succesvol lanceren van het landelijke project Power Veerkracht op Leeftijd. Zie voor meer informatie over de verdiensten van Hennie de Boer het artikel over de uitreiking in dit Gilde Magazine.

Na de lunch waren er rondleidingen in Slot Zeist en op het Broeder en Zusterplein verzorgd door de gidsen van Gilde Zeist.

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel waar de wethouder ook nog een woordje sprak en een gids Lizzy van Loon in de bloementjes werd gezet voor haar langdurige verdiensten voor Gilde Zeist.

De Gilde Jaardag werd bijna door alle aangesloten Gilden bezocht en met bijna 80 deelnemers, inclusief een delegatie van Gilde Zeist, kan gesproken worden van een succesvolle Jaardag. De deelnemers konden uitgebreid met elkaar spreken, nieuwe contacten opdoen, met nieuwe projecten kennis

maken en hun Gildenetwerk vergroten. Kortom een zeer geslaagde dag.

Wij kijken uit naar de volgende Gilde Jaardag. De Gilde Jaardag 04 organiseren wij samen met Gilde Den Haag en zal plaatsvinden in juni 04.

18 september 2023, Rob Hoekstra Voorzitter a.i. Gilde Nederland

3
4
 Vrijdag 27 oktober Informatiedag voor Wandelcoördinatoren Inschrijven kan via: www.servicegilderoermond.nl/ ivw-2023 Dit wil je toch niet missen?

Het Bijenproject

een initiatief van Service Gilde Roermond

Enthousiaste Roermondse imkers hebben in 2014 contact gezocht met de gemeente Roermond om een bijvriendelijke boomaanplant en een ander maaibeleid van de bermen te promoten.

Dit initiatief werd goed opgepakt door de toenmalige wethouder en al snel ontstond het idee om ook een lesprogramma over bijen en biodiversiteit op te zetten voor de basisscholen in de gemeente Roermond. Tevens werd aan alle scholen een insectenhotel ter beschikking gesteld en werden en-

en vooral levendig verhaal te vertellen over het belang van bijen, insecten en biodiversiteit. Een of twee ‘Stadsimkers’ bezoeken in het voorjaar de scholen die zich voor een twee uur durend lesprogramma hebben aangemeld.

Positieve reacties

Het lesmateriaal bestaat uit een PowerPointpresentatie, die in eigen beheer is ontwikkeld, maar er is tijdens de les ook veel tijd voor vragen van de kinderen, veel imkerspullen en bijenproducten worden getoond, de kinderen mogen een imkerpak aantrekken, ook

zorgt hierdoor voor continuiteit. De scholen betalen per les een bijdrage van € 30,- zodat deelname laagdrempelig is. De deelnemende imkers ontvangen een onkostenvergoeding.

kele grote insectenhotels geplaatst in de openbare buitenruimte. Alle plannen zijn voortvarend gerealiseerd, mede door een subsidie van € 3.000,- door de provincie Limburg.

‘Imker in de klas’

Het lesprogramma voor de basisscholen is gestart in 0. In nauwe samenwerking met de afdeling openbare ruimte worden in januari alle 4 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs door de gemeente aangeschreven en uitgenodigd om voor groep  of 7 gebruik te maken van het lesprogramma ‘Imker in de klas’. Sindsdien maken elk jaar minimaal 0 scholen gebruik van de mogelijkheid om de schooljeugd een boeiend

gaan de imkers met de kinderen naar buiten om naar het insectenhotel te kijken en natuurlijk wordt er honing geproefd. Na afloop van het programma ontvangt de leerkracht foldermateriaal van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NVB), een spreekbeurtpakket en een evaluatieformulier en krijgen alle kinderen een zakje bijvriendelijk bloemzaad. De reacties zijn altijd positief en de veel scholen melden zich elk jaar opnieuw aan.

Samenwerking essentieel

De samenwerking met de gemeente is essentieel voor dit educatieprogramma. De gemeente zorgt voor de communicatie met de scholen, steunt dit initiatief met een jaarlijkse subsidie en

Een bijenproject opzetten?

Mocht er interesse zijn om een dergelijk project ook op te zetten dan is het aan te bevelen om lokale imkers hiervoor te benaderen en contact te leggen met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente. Het onderwerp is erg actueel en het belang van de biodiversiteit zal gemakkelijk deuren openen. Als Service Gilde Roermond zijn wij heel graag bereid om mee te denken, advies te geven en lesmateriaal ter beschikking te stellen.

hanskonings@servicegilderoermond.nl


Hans Konings toont de ambachtelijk bijenkorf

Zeer geslaagde Open Dag

Gilde De Graven hield op 2 september de jaarlijkse Open Dag. Het werd de meest succesvolle uit het bestaan van het 25-jarige Gilde.

De belangstelling was boven verwachting ontzettend groot. De Open Dag was goed bezocht, gezellig en zeer geslaagd. Ruim 30 vrijwilligers, docenten en coördinatoren stonden klaar om kennis te maken en gaven in een ongedwongen sfeer een impressie van het gevarieerde aanbod. Het enthousiasme van de gedreven vrijwilligers werkte aanstekelijk op de vele bezoekers, die de weg naar het Trefcentrum goed hadden weten te vinden. Terwijl lokaal  de ontmoetingsplek was voor alle talen- en computercursussen, was lokaal  een plaatje om naar te kijken met de creaties van Ine Caubo.

windeieren gelegd; in vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers verdubbeld naar ruim 7. Naar verwachting doen dit seizoen meer dan 000 mensen mee aan de activiteiten en dit aantal loopt nog steeds op. De vrijwilligersorganisatie bemerkt ook dat de mensen die zich aanmelden, blijven komen.

nen. Zowel het bestuur als het hele team van Gilde De Graven hebben hier hard voor gewerkt.

Resultaten van een creatief proces

De uitgebreide stand van modelbouwers Bert Senden en Jack Bukkems waren juweeltjes om naar te kijken, en ook daar zijn de cursusleiders debet aan. Een uit de hand gelopen hobby is zo uitgegroeid tot een heel groot project. Zo mag de Grote Kerk van Sittard hier niet ontbreken. Ook de prachtige schilderijen bleven absoluut niet onopgemerkt.

Aantal vrijwilligers verdubbeld

Gilde De Graven organiseert cursussen en workshops, wandelingen, lezingen en presentaties. Het aantal volgeboekte cursussen, workshops en lezingen bedraagt 9, dus er is nog keuze genoeg. Waar Gilde De Graven aanvankelijk begon met taalcursussen, is het aanbod in de loop der jaren uitgebreid naar een breed palet aan mogelijkheden. Het aanbod is heel divers en varieert van ambachten zoals een cursus boekbinden tot een uitstapje en wijnproeverij naar Wijngaard de Wanenberg en lange en korte wandelingen. Cursussen zijn niet meer gebonden aan een minimale groepsgrootte of vast aantal lessen, en er staan losse lezingen en activiteiten op het programma. Nieuw dit seizoen is bijvoorbeeld een cursus over The Beatles en de ontspannende creatieve cursus Zen-teke-

78 activiteiten, 75 vrijwilligers Ondanks het programma van 78 activiteiten en evenementen, dat door 7 vrijwilligers wordt aangeboden, zijn er toch een aantal wensen niet invulbaar. Niettemin is er veel vraag naar uitbreiding van creatieve cursussen, een extra leesclub, uitstapjes en extra mogelijkheden voor wandelingen en vreemde talen, zelfs Latijns! Bent u in de gelegenheid om hierbij een rol te spelen, stuur dan een e-mail naar info@gildedegraven.nl en u wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek.

Kijk op de website van Gilde De Graven. In het menu treft u onder cursussen een tijdlijn- en agendaweergave aan, die u een snelle blik gunt over het totale aanbod. Schrijf u in voor de gratis Nieuwsbrief en word maandelijks op de hoogte gesteld van het nieuwe aanbod!

Miriam Knoops, PR en Communicatie Gilde De Graven

De verhuizing van Sittard naar Munstergeleen heeft Gilde De Graven geen Canasta

7
Gilde De Graven
De stand van de modelbouwers

Gilde Haaksbergen

Kunstmarkt + 50 boekensteunen

Op verzoek van de organisatoren van de kunstmarkt heeft ‘t Gilde Haaksbergen op zondag 23 juli ook een stand op de kunstmarkt bemand. Ondanks dat we niet een echte kunstuiting kennen, zij het door middel van onze workshops, houtbewerken, elektronica voor de jeugd, elektriciteit in en om het huis, hebben we een geweldige dag voor de vrijwilligers, maar met name ook de bezoekers (volwassen en ook veel kinderen) beleefd.

Bij de voorbereiding zijn veel vrijwilligers betrokken. Er werden 0 boekensteunen voorbereid. Deze zijn met name door kinderen in elkaar gezet en mochten daarna geschilderd worden. De boekensteunen waren voor het einde van de dag al gemaakt en een aantal ook geschilderd. Veel volwassenen hebben de stand bezocht. We hebben duidelijk aan kunnen geven waar ‘t Gilde voor staat en doet. Velen hebben zich ingeschreven voor een workshop en er heeft zich een nieuwe vrijwilliger gemeld. Ook hebben veel

kinderen middels een elektrische pen een tekening of een tekst op een stuk hout gezet. Veel belangstelling was er voor de puzzel van de T en het overwinnen van de spiraal. De spullen, gemaakt tijdens de cursussen electronica kregen eveneens veel aandacht. We rekenen weer op veel belangstel-

ling bij een volgende cursus. Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige dag voor ‘t Gilde en hebben we ons optimaal kunnen presenteren.

8
‘t
Het Parool, 05 maart 1986 Het Vrije Volk, 06 februari1986 UIT HET ARCHIEF - UIT HET ARCHIEF - UIT HET ARCHIEF

Power, Veerkracht op Leeftijd NieuwsBRIEF

Het landelijke bestuur heeft deze zomer tijd besteed aan een heroriëntering op de strategie voor komende jaren. Het gaat er vooral om hoe we Power als netwerkbeweging sterker maken, hoe we lokale initiatieven kunnen stimuleren en ondersteunen, met wie we zouden kunnen samenwerken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de lokale projectgroepen kwaliteit blijven leveren. Kortom we gaan een tijd in waarin we Power landelijk en lokaal opnieuw op de kaart moeten zetten. In deze nieuwsbrief berichten we daar kort over en roepen we u op om met ons mee te denken.

Deskundigheidsbevordering

Naar aanleiding van het afgelasten van de landelijke DBV-dag in april, wegens gebrek aan deelnemers, zijn we in het bestuur gaan nadenken over het geheel van training en deskundigheidsbevordering. Dit najaar willen we daar twee werkgroepen, met leden van de lokale projectgroepen, voor instellen. Eén die kritisch gaat kijken naar de Handreiking en voorstellen doet voor updates en veranderingen (WG) en een die zich buigt over de opleiding en deskundigheidsbevordering van trainers en leden van projectgroepen (WG).

De werkgroepen worden gecoördineerd door Lisette Schmidt (WG) en Gerda Wagemakers (WG). Op dit moment wordt er nog een aantal leden gezocht en eind september of begin oktober is een gezamenlijke start voor beide werkgroepen van het project voorzien. Als u of een van de leden van uw groep wilt meedenken en meedoen, aarzel niet u te melden bij het secretariaat.

We komen naar u toe!

Het landelijke bestuur is van plan bij alle projectgroepen op bezoek te gaan. We willen graag direct van u horen hoe het gaat, wat de plannen voor de toekomst zijn en welke hindernissen u tegenkomt om die plannen te verwerkelijken. U bent al of wordt binnenkort benaderd voor een afspraak met een of twee bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur bestaat, sinds voorzitter Hennie de Boer is teruggetreden, uit Rob Hoekstra (penningmeester), Gerda Wagemakers (kwaliteit) en Kees Hammink (secretaris). Lisette Schmidt is sinds december 0 aangeschoven als aspirantbestuurslid Communicatie. Bert Boeschoten is als adviseur

toegevoegd om mee te denken over de toekomst van PowerVol, de groeimogelijkheden en positionering tussen andere vergelijkbare initiatieven. Bert deed de workshopserie, is inmiddels actief als workshopbegeleider en is erg enthousiast over het concept van PowerVol. Dat neemt niet weg dat het bestuur onderbezet is en op zoek is naar nieuwe leden. Een voorzitter of penningmeester en een secretaris.

Penningmeester

We zijn dus op zoek naar een goede beheerder van onze penningen, die ook fondsen kan aanboren. U kunt ons helpen zoeken. Als u zelf iemand bent of kent die u daarvoor geschikt acht, laat het ons weten.

Secretaris

Kees Hammink vertrekt aan het einde van het jaar als secretaris. Naast vergaderen, meedenken en meebeslissen als bestuurslid, maakt de secretaris de notulen en de actielijsten, hij/zij houdt de database van projectgroepen en hun leden bij en onderhoudt de contacten. Ongeveer een halve dag per week bent u daarmee zoet. Als u zelf graag secretaris wilt worden, of iemand kent die dat goed zou kunnen, aarzel niet en bel Gerda Wagemakers (0484) of mail naar power@veerkrachtopleeftijd.nl

Kees Hammink, Secretaris Stichting Power, Veerkracht op Leeeftijd

Gouden Gildespeld voor Hennie de Boer

Rob Hoekstra, voorzitter van Gilde Nederland, heeft de Gouden Gildespeld uitgereikt aan Hennie de Boer. Dat deed hij op de landelijke Gildedag. Gilde Zeist was vanwege het dertigjarig bestaan gastheer van dat jaarlijkse evenement.

Hennie De Boer zet zich al jarenlang in als vrijwilliger. Niet alleen voor Gilde Zeist, maar ook voor Gilde Nederland en het project ‘Power Veerkracht op Leeftijd.’ Power is één van de inmiddels landelijk uitgerolde Gildeprojecten die in Zeist zijn ontwikkeld. Hennie de Boer was erbij betrokken toen het als ‘Rust zonder Roest’ begon. “Zij is onvermoeibaar in het uitbouwen van deelnemende projectgroepen. Na een op-startperiode van vijf jaar heeft Hennie op 4 december 09 haar handtekening gezet onder de oprichtingsakte,” memoreerde Hoekstra. Hennie was blij verrast met de speld en zei dat ze vooral hoopt dat iedereen in Nederland de kans krijgt om zich goed voor bereiden op de periode na het pensioen, soms wel twintig of dertig actieve jaren

9

Uit: 1Zwolle

Zomerfeest in Zwolle

Gilde Zwolle heeft zaterdag 26 augustus haar zomerfeest gehouden in de beeldentuin van landgoed Anningahof. Ruim honderd vrijwilligers en deelnemers aan de projecten van het Gilde werden getrakteerd op een afwisselend programma met een hapje en drankje.

In de beeldentuin werd onder meer een puzzeltocht en een salsa-workshop gehouden. Daardoor was er volop gelegenheid voor de vrijwilligers en deelnemers om elkaar beter te leren kennen. Het werd gewaardeerd door de vrijwilligers en ook de deelnemers stelden het feest op prijs. Ze vonden het een blijk van erkenning door het Gilde en het benadrukte de onderlinge hartelijkheid en saamhorigheid.

Wethouder Michiel van Willigen was aanwezig ook bij het zomerfeest. “Gilde Zwolle geeft met vrijwilligers veel en brede ondersteuning aan Zwollenaren.

Van taalles, samen erop uit met de tandemfiets tot het beschrijven van een levensverhaal met ouderen,” zegt Van Willigen. “Het feest was erg goed bezocht en ik mocht mooie gesprekken voeren met deelnemers en vrijwilligers.”

Gilde Zwolle voert verschillende projecten in Zwolle uit met als doel burgers op een gelijkwaardige manier samen te brengen. Een aantal vrijwilligers geven taalles om mensen te leren beter Nederlands te spreken. De Gilde Rijders zijn vrijwilligers die gaan fietsen met blinde en slechtziende Zwollenaren. Een ander groepje vrijwilligers is actief met anderstaligen om ze te helpen met het beheersen van de Nederlandse taal. Ook lopen er projecten voor senioren.

Dit jaar vieren we 450 jaar Alkmaar Ontzet. Op zondag 1 oktober organiseert Gilde Alkmaar voor de 8 October Vereeninging Alkmaar Ontzet opnieuw de Ontzetwandeling.

Onze enthousiaste stadsgidsen nemen je tijdens deze historische stadswandeling mee langs de plekken die herinneren aan het beleg en ontzet van Alkmaar. Beleef de geschiedenis met deze unieke historische stadswandeling!

https://gildealkmaar.nl/activiteiten/ stadswandelingen/ontzetwandeling/

Ontzet

0
450 jaar Alkmaar
“GILDE ZWOLLE GEEFT MET VRIJWILLIGERS VEEL EN BREDE ONDERSTEUNING AAN ZWOLLENAREN”
Redactie 1Zwolle Gilde Alkmaar

Zilveren Gildespeld

Louk van Riet trad op  januari 004 toe tot het Gilde Delft en heeft zich in die bijna 0 jaar op veel terreinen gemanifesteerd. Als stadsgids geeft hij zeer bevlogen rondleidingen. Louk ontwikkelde niet alleen nieuwe wandelingen, maar zorgde ook voor de opleiding van nieuwe gidsen, voorzag hen van informatie, was vraagbaak, nam de kandidaat-gidsen mee in zijn wandelingen en zat in de Examencommissie. Daarnaast is Louk ruim  jaar taalcoach bij SamenSpraak, ontwikkelde hij de Excel-programma’s voor SamenSpraak en de boekhouding, adviseerde het bestuur, mede door zijn juridische kennis, op velerlei gebied en stond hij aan de wieg van de nieuwe website. Hoewel Louk zich nu noodgedwongen meer en meer heeft teruggetrokken als actief lid blijft hij nog betrokken bij het Gilde en kunnen wij nog altijd een beroep op hem doen. De Zilveren Gildespeld en oorkonde ontvangt Louk dan ook als dank voor zijn jarenlange inzet en enorme betrokkenheid.

Gidsen Leiden op bezoek

Vrijdag  september hebben Aart, Henk en ik een groep van 3 Leidenaren door onze stad rondgeleid. Het waren collega gidsen met partners van het Gilde Leiden. Dordrecht heeft een zeer goede indruk op de groep achter gelaten, ze waren zeer enthousiast en dat maakte dat het ook voor ons weer super leuk was om onze hobby uit te oefenen. Graag brengen we volgend jaar een tegenbezoek aan Leiden.

Jan Stal

Gilde Dordrecht Stadswandelingen

www.gilde-dordrecht.nl

www.gildeleiden.nl


Gilde Alphen aan den Rijn
Gilde Delft
Gilde Dordrecht

Hoe ondersteun je het vrijwilligersleven in je gemeente?

De afgelopen maanden is Verwonderzoek in gesprek gegaan met 26 vrijwilligersorganisaties om van hen te horen hoe de samenwerking met de gemeente verloopt. De bevindingen zijn nu openbaar in het rapport: ‘Botsende grondwaarden: responsieve overheid gezocht!’

In de interviews kwam een diversiteit aan ervaringen naar voren. Sommige organisaties hebben een geweldige relatie met hun gemeente, andere organisaties worstelen met de samenwerking. De meesten wijzen op goede en minder goede elementen van hun samenwerking. Wat vrijwilligersorganisaties in ieder geval waarderen is wanneer er vanuit gelijkwaardigheid en partnerschap wordt samengewerkt.

Toch blijkt ook uit de gesprekken dat de grondwaarden van het vrijwilligerswerk soms ongemerkt en ongewild onder druk kunnen komen te staan in die samenwerking met gemeenten.

Gemeenten stellen zich te vaak op als een ‘presterende’ overheid, waarbij ze de grondwaarden van het vrijwilligerswerk ondergeschikt maken aan het realiseren van hun eigen beleidsdoelen. Gemeenten zouden er goed aan doen om, in de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, zich meer op te stellen als een ‘responsieve’ overheid. Dat betekent: meer aandacht voor de vraag onder welke randvoorwaarden het vrijwilligerswerk het beste kan gedijen. Daarbij moet de vrijwilliger niet alleen als middel worden gezien om bepaalde wenselijke maatschappelijke opbrengsten te realiseren, maar ook als doel op zich.

Gilde Utrecht

Geknipt voor het Gilde

“De valkuil is dat je opeens denkt overal tijd voor te hebben”. Tot haar pensioen werkte Marie-Louise Kuijpers bij uiteenlopende organisaties in verschillende ondersteunende functies. De alles-aanpakken-modus raakte ze ook daarna maar moeilijk kwijt. “Daar ben ik wel tegenaan gelopen.”

Marie-Louise Kuijpers (8): “Ik was 4 toen ik door de kredietcrisis mijn werk kwijtraakte. In die periode deed ik een opleiding tot reisbegeleider en een cursus verhalen vertellen. Werken als stadsrondleider sloot daar mooi bij aan en een echte baan leek er toch even niet in te zitten. Zekerheidshalve heb ik zowel bij de VVV als bij Gilde Utrecht gesolliciteerd. Het Gilde reageerde heel snel, de VVV zo’n drie maanden later. Toen liep ik bij het Gilde al lang en breed rond als aspirant-gids.”

Daar had je ook volop tijd voor. “Nou, nee. Want in de tussentijd kreeg ik veel sneller dan ik dacht een nogal veeleisende baan bij het UMC Utrecht. Het Gilde vroeg me om, naast het Gidsenwerk, lid te worden van de kersverse PR-Commissie en aansluitend werd ik hier bestuurssecretaris. Toen ik twee jaar geleden met pensioen ging dacht ik: eindelijk alle tijd van de wereld. Dus ik stapte ook nog in de opleidingscommissie voor nieuwe gidsen, het UMC vroeg me terug voor een klus van anderhalve dag per week en toen Poetins oorlog uitbrak, ben ik taalles aan Oekraïners gaan geven. Alles bij elkaar wel heel veel.”

Dus?

“Ik ben net terug van een prachtige vakantie. De Oekraïners zijn overgestapt naar een professionele taalinstantie en mijn UMC-werk zit er nu echt op.

Onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

In het kort Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de Nederlandse samenleving. Er is evenwel vrij weinig zicht op de werking en stand van zaken van vrijwilligerswerkbeleid waarmee gemeenten vrijwilligerswerk kunnen ondersteunen. Dit onderzoek moet leiden tot handreikingen waar gemeenten en hun vrijwilligers baat bij hebben. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst scheppen we een normatief kader: wat zijn elementen van goed vrijwilligerswerkbeleid? Hoe kunnen gemeenten het vrijwilligersleven in hun gemeente tot bloei laten komen? Wat moeten gemeenten daarvoor doen en laten? Vervolgens inventariseren we de huidige staat van het vrijwilligerswerkbeleid. Welk beleid voeren gemeenten momenteel?

Waar lopen ze daarbij tegenaan? En uiteindelijk: wat kunnen we daarvan leren?

Voorlopig lekker veel lezen en nu en dan een interessante rondleiding, heerlijk. Verder zie ik wel wat er langskomt.”

Nieuwsbrief Gilde Utrecht


Download het rapport Download de samenvatting

over verstaanbaarheid

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te kunnen doen. Veel oefenen, fouten maken, zelfvertrouwen opbouwen en het sociale netwerk uitbreiden zijn daarom de uitgangspunten bij taalcoaching. Verstaanbaarheid kan echter een groot struikelblok zijn voor nieuwkomers die graag Nederlands willen spreken in de praktijk. Hoe kun je als taalvrijwilliger hierbij helpen? En hoe kunnen we kennis en kunde bundelen met NT2-docenten en logopedisten?

Marcella Faltas (Adviseur taalcoaching & NT2) kan je daar alles over vertellen!

Het belang van spreekvaardigheid

Bij het leren van een tweede taal is het belangrijk om een brug te slaan naar de praktijk. Dat leer je niet geïsoleerd in een klaslokaal, zeker niet als het gaat om spreekvaardigheid. Op een dag komt er een moment dat je deelnemer op de markt staat en iemand met een plat Nederlands accent begint te praten. Dan moet je deelnemer het uiteindelijk toch écht zelf gaan doen.

Het helpt om zelf de stap te maken om te gaan ‘produceren’. In de ideale situatie gaat je deelnemer met de klas de markt op, of meldt degene zich vanuit de klas aan voor vrijwilligerswerk. Dat is vaak niet realistisch. Het is dan ook belangrijk dat er iemand is die daar tussen staat en een coach kan zijn.

Rol taalvrijwilliger

Taalles en taalcoaching zijn de ideale combinatie. In een formele lessituatie met een gecertificeerde docent leert een nieuwkomer de taal in alle facetten: lezen, schrijven, spreken, luisteren en grammatica. Daarnaast hebben nieuwkomers (in de ideale situatie) ook een taalcoach, waarmee ze de tijd hebben om te oefenen. Taal is hierbij niet het doel maar juist het middel. Het doel is sociaal contact met een taalvrijwilliger maar juist ook daarbuiten. Taalcoaching is de brug van de formele lessituatie naar de samenleving waarin Nederlanders hun taal niet voor nieuwkomers aanpassen en ook

Het Begint met Taal

nog verwachten dat hij/zij terugpraat. Iemand zelfvertrouwen geven om dit uiteindelijk duurzaam zelfstandig te doen is waar je naartoe werkt.

Onderzoek naar verstaanbaarheid Taalvrijwilliger zijn moet leuk zijn, maar we vinden het ook belangrijk dat het op een effectieve manier gebeurt. Daarom doen we vanuit Het Begint met Taal mee aan onderzoek en kijken we naar studies die al gedaan zijn. Zo weten we zeker dat taalvrijwilligers iets bij kunnen dragen.

Op dit moment zijn we dan ook betrokken bij het project VerstaaNT een onderzoek van Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam. Met dit onderzoek hopen we uit te vinden op welke manier NT docenten, NT-leerders, taalvrijwilligers en logopedisten samen kunnen werken aan een betere verstaanbaarheid van mensen die Nederlands als tweede taal leren. De uitkomsten hiervan delen we met jou als coördinator of taalvrijwilliger.

Taalcoachend Nederland

Vanuit Het Begint met Taal vertegenwoordigen we bij VerstaaNT taalcoachend Nederland. We zijn er om alle

stemmen van lokale taalcoachorganisaties te laten horen. En dit doen wij niet alleen, wij vragen ook coördinatoren en taalvrijwilligers van lokale taalcoachorganisaties om aan te sluiten bij VerstaaNT, zodat alle stemmen van taalvrijwilligers gehoord worden. Wil je meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact met mij op via marcella@hetbegintmettaal.nl

Aan de slag!

Wil je nu al met je deelnemer(s) aan de slag met spreekvaardigheid?

Meld je aan voor de webinar ‘Werken aan verstaanbaarheid’ op 0 oktober 03, 9.30 - 0.30 uur. www.hetbegintmettaal.nl/webinarwerken-aan-verstaanbaarheid-en-uitspraak-0-oktober/

3 BLOG Marcella
Faltas

Uit: DeNieuwsbode De Nieuwsbode

‘Leer je eigen kracht vinden’

‘Power-vrouwen’ Boukje en Yvonne wijzen de weg

ZEIST/ Wat blijft er van je over als je niet meer werkt? Hoe leef je verder na het verlies van je partner? Waar vind je bezigheden die je graag doet? In vijf bijeenkomsten van ‘Power, veerkracht op leeftijd’ wijzen geschoolde vrijwilligers je de weg naar antwoorden die bij je passen. Boukje Reuzel (76) en Yvonne van Dijk (69) begeleiden de nieuwe workshopserie.

Yvonne is klinisch psychologe. Zij had in het verleden een eigen praktijk voor vrouwen met een eetstoornis. Voor haar is het de vierde keer dat zij een Power-groep begeleidt. “In de vorige groep - tussen de corona door - was de oudste deelnemer 9, de jongste was 7 en net met pensioen.”

Boukje is levens- en loopbaancoach. Voor welzijnsorganisatie MeanderOmnium was ze actief bij het project dat met huisbezoeken de behoefte van thuiswonende 7-plussers in kaart brengt. Een collega-vrijwilliger daar maakte haar enthousiast voor Power.

“De cursus voor toekomstige trainers heeft me wakker gemaakt. De lol die ik erin kreeg, verraste me. Ik dacht dat werken met groepen achter me lag, maar ik ben ‘om’.”

Het tweetal is enthousiast; zij worden er blij van om leeftijdgenoten te helpen bij het zoeken van een manier van leven die ze past. Yvonne: “Power is zeker geen therapie. We willen deelnemers inspireren en adviseren.” Boukje: “In een kleine groep laat je het licht op jezelf schijnen. Je leert je eigen kracht vinden, te zeggen wat je zelf fijn vindt en het initiatief te nemen.”

Zin in het leven

Yvonne: “In de Powergroep maak je pas op de plaats om uit te vinden wat je kan doen om op een fijne en zinvolle manier ouder te worden.” Boukje: “Door het werken in een groep leer je je eigen energiebronnen aanboren. Je ervaart weer hoeveel plezier je kunt hebben, ook na ingrijpende ervaringen als verlies van je werk of het verlies van je partner.”

Power kan iets betekenen voor degene die interesse heeft in zichzelf en de samenleving, die een vorm wil vinden voor de veranderende omstandigheden in zijn of haar leven en die interesse heeft in de jaren die gaan komen. “We vinden het belangrijk dat de deelnemer er zin in heeft om in vijf bijeenkomsten op een aandachtige en speelse manier naar de persoonlijke situatie te kijken en daarover met anderen van gedachten te wisselen”.

Inspiratieworkshops

Inspiratieworkshops over ‘Veerkrachtig ouder worden’ zijn op donderdag  oktober, ,  en 30 november en 4 december, telkens van 09.30 tot .30 uur in het Binnenbos, Hoog Kanje 8 te Zeist.

Aanmelden: info@gildezeist.nl of tel. 0 3 99 7 48.

Thema’s

Per bijeenkomst staat een ander thema centraal. De thema’s van de vijf workshops zijn: Waarden en Inspiratie, Lichaam en Geest, Sociale Contacten, Materiële Situatie, Arbeid en

Participatie. De totale kosten van de vijf bijeenkomsten zijn € 50,- inclusief koffie en thee.

Citaten van oud-deelnemers

Een paar citaten van oud-deelnemers: ”Na het overlijden van mijn man had ik alleen maar lege tijd. Iemand uit de groep zei: ga je een keer mee naar onze tuinclub? Nu ben ik daar met veel plezier lid van.” (vrouw, 72)

“Ik ben met vervroegd pensioen gegaan. Zeeën van tijd. Op zoek naar hoe nu verder bracht Power mij bij mijn grootste hobby, namelijk mooie reizen maken. Nu ben ik reisleider.” (man, 78)

”Ik weet nu na Power dat ik zelf mijn huis uit moet en plannen moet maken. Wachten helpt niet. Mijn leven heeft voor mij meer kleur gekregen.” (vrouw, 69)

Power, veerkracht op leeftijd is een project van Gilde Zeist.

De Nieuwsbode

4
Boukje Reuzel (links) en Yvonne van Dijk begeleiden de nieuwe workshopserie Power.

Eureka!

Zaterdag 4 oktober is het weer zover; de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Met dit jaar als thema: Eureka! Een ode aan de makers van de vooruitgang. Aan de alfa’s en de bèta’s, de boekenwurmen en de avonturiers.

Wie riepen er ‘Eureka’ in onze stad en met welke reden? Een ding is zeker: er valt ontzettend veel te ontdekken tijdens deze editie van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

Wandel bijvoorbeeld mee door donker Utrecht met een gids van het Gilde. Kijk voor het hele programma en tickets op de website van de Nacht van Utrechtse geschiedenis. nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl

VOORZITTERSOVERLEG dinsdag 12 december 2023

Het bestuur heeft voor de zomervakantie een enquête naar de alle Gilden gemaild met de vraag of er interesse is voor een jaarlijks voorzittersoverleg.

Ruim 75% van de Gilden hebben gereageerd en 95% van de reactie was positief over het organiseren van voorzittersoverleg als vervanger van de verplichte afschaffing van de Raad van Afgevaardigden.

Jan Bonten van Gilde Landgraaf kwam met dit initiatief en heeft toegezegd éénmalig de voorzittershamer te hanteren tijdens de eerste vergadering. Het voorzittersoverleg is op dinsdag 12 december in Zeist vanaf 10:30 – 12:30 uur.

Aansluitend is er een eenvoudige lunch. Onderwerpen voor dit overleg kunt u mailen naar: robhoekstra@gilde-nederland.nl. Tevens zoeken wij een voorzitter voor het volgende voorzittersoverleg in 04. Ik hoop dat er kandidaten zijn voor de erefunctie. Medio november ontvangen alle besturen een uitnodiging met een agenda via de mail. Reserveer alvast  december 03 in uw agenda.


Gilde Utrecht Rob Hoekstra, voorzitter a.i. Gilde Nederland Het laatste voorzitteroverleg was in april 2014 in De Kargadoor aan de Oudegracht in Utrecht. Gilde Nederland

Gouden Speld Marcel Timmers

Marcel kwam in augustus 1999 als vrijwilliger binnen bij Gilde Maastricht. Al snel maakte Marcel carrière bij het Gilde en in 2003 trad hij toe tot het bestuur. Twee jaar later promoveerde hij tot secretaris en in 2013 werd hij voorzitter van Gilde Maastricht. In augustus heeft Marcel, na 20 jaar, zijn bestuursfunctie neergelegd. Hij blijft echter als adviseur betrokken bij Gilde Maastricht.

Met veel succes heeft hij jarenlang de subsidieaanvragen bij de gemeente Maastricht ingediend en bij vragen vol verve verdedigt. Ook de bespreking met de belastingdienst over de ANBI status heeft hij met succes afgrond waardoor de ANBI status voor Gilde Maastricht behouden bleef. Daarnaast heeft hij het bestuur naar een professioneel niveau gebracht zodat het bestuur haar taken goed kon uitvoeren. Marcel genoot het meest van de vrijwilligers van het Gilde en de cursisten. Vele cursisten werden vrijwilliger en bouwden eigen vriendenclubs op. De aanvraag van het bestuur voor een Gouden Gildespeld voor Marcel is zonder aarzeling door Gilde Nederland gehonoreerd.

Op 3 september is de Gouden Gildespeld plus oorkonde aan Marcel Timmers uitgereikt door Rob Hoekstra, voorzitter a.i. van Gilde Nederland.

Voordelen lidmaatschap

Gilde Nederland

Centrale website met Ledenportaal

Basisontwerp voor een lokale website

Contacten met alle lokale Gilden, Gilde Nederland, SamenSpraak, Coach4you, POWERVoL, Wandelen & Meer

Vijf keer per jaar Gilde Magazine

Facebookpagina

Centraal aanspreekpunt voor lokale Gilden

Huisstijl met ondersteuning

Ondersteuning bij (bestuurs)problemen

Ondersteuning bij publiciteit/promotie

Ondersteuning bij het opzetten van een nieuw Gilde

Ondersteuning op het gebied van wetgeving

Ondersteuning voor:

SamenSpraak

Coach4you

POWERVoL

Wandelen & Meer

Jaarlijkse GildeDag

Jaarlijkse Gilde WandelDag voor gidsen

Jaarlijkse Informatiedag voor Wandelcoördinatoren

Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren Coach4you

Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren POWERVol

Studiedagen voor coördinatoren SamenSpraak

Workshops

Regiobijeenkomsten

Gouden of Zilveren Gildespeld (met oorkonde)

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland

Buitenweg 39

30 XC MAARSSEN

M: 0747

Website: gilde-nederland.nl

E-mail: info@gildenederland.nl

Facebook: gildenederland

Hoofdredactie/Opmaak:

Hans Ursem

hansursem@xs4all.nl

Eindredactie en vormgeving:

Hans Ursem

Met bijdragen van:

Gilde Maastricht

Rob Hoekstra

Gijs Wildeman

Hans Konings

Miriam Knoops

Jan Stal

Ria Veldhuis

De Nieuwsbode

Zwo lle


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Marcella Faltas Kees Hammink Gilde Utrecht Facebook Service Gilde Roermond
Gilde Maastricht

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.