__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NUMMER 4 - SEPTEMBER - 2019

In Memoriam Het Filmhuis Wandelcoördinatorendag Gilde Jaarbijeenkomst en Gilde Jaardag Graag iets terug doen Stadsgidsen Zutphen bezoeken Kampen Zilveren Gildespeld voor Hans Vermeer Busexcursie ‘75 jaar na Market Garden’ Repair Café Gilde Haaksbergen De Van Rossums in Zutphen Schild van cortenstaal Romeinen Cruise Weg met POP3 POWER Centrale activiteitenkalender
In Memoriam Vol ongeloof en verdriet ontvingen wij het droevige bericht dat onze medebestuurder en voorzitter Bas de Vree op dinsdag 20 augustus volstrekt onverwacht is overleden. Het bestuur van Gilde Nederland uit zijn medeleven en toont haar diepe respect voor alles wat Bas de Vree voor de stichting heeft betekend en zal hem in grote dankbaarheid blijven herinneren. Zo was Bas onder meer een van de initiatiefnemers tot de oprichting van Coach4you. Zijn innemende persoonlijkheid en positieve instelling zullen ons tot voorbeeld zijn. Onze medeleven gaat uit naar zijn kinderen, familie en vrienden en wensen hen kracht en steun toe bij het dragen van dit verlies. Bestuurslid Rob Hoekstra sprak tijdens de zeer druk bezochte afscheidsplechtigheid op dinsdag 27 augustus in De Kwakel namens Gilde Nederland het volgende In Memoriam uit. Bas, overmorgen hebben we onze maandelijkse bestuursvergadering. Voor het eerst in vele jaren zonder jou. Ik weet niet eens hoe het is om zonder jou te vergaderen. Het zal wel lukken, dat vergaderen. Wat veel moeilijker wordt is dat we moeten overleggen zonder ziel. Zonder anker. Als jij iets meebracht dan was het wel jouw onvoorwaardelijke en onvermoeibare steun aan diegenen die dat zo goed konden gebruiken. In jouw wereld moest er meer aandacht besteed worden aan brugklassers die een extra steuntje nodig hadden. Zo ontstond Coach4you in de Ronde Venen. Iedereen moest de Nederlandse taal machtig zijn. En zo groeide GildeSamenSpraak.Een Gilde was niet alleen maar leuke dingen doen. Het was voor jou vooral het je inzetten voor die medemens die dat goed kon gebruiken. Je wilde dat niet alleen in de Ronde Venen voor elkaar hebben maar eigenlijk in heel Nederland. Je was op dat gebied onvermoeibaar. Een vaandeldrager met oprechte interesse en bereidheid tot het verlenen van welke assistentie dan ook. Het laatste jaar was je tevens voorzitter van Gilde Nederland. Niet omdat je dat zo graag wilde maar omdat het nodig was. Met die reden voorzitter zijn levert vaak ruimte op voor anderen. Dat paste jou. Er zijn voor anderen. Je wilde nog zo veel. Niet voor jezelf maar voor al die anderen. Wij gaan dat zeer missen. Wij zijn dan niet alleen het bestuur van Gilde Nederland maar ook Coach4you, SamenSpraak, Power veerkracht op leeftijd en alle lokale Gilden. Persoonlijk zal ik vooral onze gesprekken tijdens de autoreizen naar de Gilden in het land missen. Gespreken met een lach en een traan. Ik koester deze gesprekken. Dankjewel Bas.

Het Filmhuis Stichting projectgroep Gilde Ridderkerk (www.gilderidderkerk.nl) heeft al enkele jaren een filmhuis. We vertoonden tot op heden één keer per maand een film die ertoe doet, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus en de maand december. Vanaf september hopen we die frequentie te gaan verhogen. Om voldoende draagvlak te hebben en voldoende mensen te stimuleren van een mooie film te genieten wordt daarvoor door de projectgroep dankbaar gebruik gemaakt van kostenloze publicatie in locale kranten en middels het ophangen van posters op in het oog vallende locaties. De gemeente stelt daarnaast tegen een gereduceerd tarief een mooie zaal (maximum capaciteit is 250 bezoekers) ter beschikking en in de pauzes kan men een consumptie gebruiken waarbij de lan-

delijk bekende ‘toekan’-familie in de gemeenschappelijke ruimte de bediening verzorgt. Komend seizoen zullen we -11 oktober is Coming Out Dag- dan ook in oktober de film ‘Bohemian Rhapsody’ vertonen. Een project waarbij Bibliotheek AanZet en de Muziekschool met het Filmhuis de handen ineenslaan om ook vooraf al met ludieke acties aandacht te vestigen op zowel de ‘Coming

Out Dag’ als de film. Het Filmhuis en daardoor ook Gilde Ridderkerk wordt door samenwerking meer en meer een begrip in Ridderkerk en wellicht is het ook voor andere gildes de moeite waard om zich hier in te verdiepen. Graag zijn wij bereid waar nodig informatie te verstrekken. Mail ons: spg.ridderkerk@gmail.com Voor informatie kunt u contact opnemen via: info@filmhuis-ridderkerk.nl 


Grootse Wandelcoördinatorendag Woensdag 18 september was er een geslaagde Gildedag voor Wandelcoördinatoren, dit jaar georganiseerd door Gilde Almere in samenwerking met Gilde Nederland. Dit keer geen workshops, maar lezingen en een wandeling door deze amper 40 jaar jonge stad. Daarbij was te horen en zien dat ook over een nieuwe stad historische verhalen te vertellen zijn en die op een relatief kleine oppervlakte moderne, afwisselende en spraakmakende architectuur laat zien. Alleraardigst is dat men in Almere met zijn 210.00 inwoners, nog van levende bronnen gebruik kan maken om haar geschiedenis te schrijven.

René Dekker, voorzitter Gilde Almere

Na de ontvangst en welkomstwoord door René Dekker, voorzitter van Gilde Almere, hield wethouder Hilde van Garderen, wethouder Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing van de gemeente Almere een gloedvol betoog over al het moois dat Almere te bieden heeft en het grote belang van vrijwilligers voor haar stad.

Almere, stad in de polder Brans Stassen hield vervolgens als voormalig stedenbouwkundige een boeiende lezing met als titel ‘Almere, stad in de polder’. Hoe begin je bijvoorbeeld met de ontwikkeling een stad op een inmens grote, lege zandvlakte? Brans Stassen maakt begin jaren zeventig deel uit van het Projektburo Almere dat voor deze inmense opgave staat. De ontwerpers discussiëren veel en over één ding zijn ze het eens: Almere mag vooral niet op Lelystad en op de Bijlmermeer lijken. Een van de ideeën dat het eerste stadsdeel van Almere, Almere Haven, eruit moet gaan zien als Zuiderzeestadje wordt verwezenlijkt. Het ontstaan van Almere is een feit.

Brans Stassen, voormalig stedenbouwkundige

Hilde van Garderen, wethouder Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing van de gemeente Almere.

Walk of Fame Edward Ypey van Gilde Almere verhaalt aansluitend over hun Walk of Fame, een route van 45 tegels in het centrum van Almere, waarbij elke jaartegel een belangrijke gebeurtenis, ontwikkeling of persoon belicht.

Bestuurslid Lucas Zimmerman van Gilde Nederland kreeg vervolgens het woord over de ontwikkeling van het stadswandelen. Maar eerst liet Lucas weten dat de gehoorde klacht over het ontbreken van een landelijke Gildeuitstraling in het bestuur voortvarend zal worden opgepakt. Daarbij wees hij ook op de noodzaak van het gebruik van het Gildelogo met uil, vast lettertype en de kleur groen. Maar ook de noodzaak voor Gilden om proactief kennis te delen maar dat het eveneens van belang is dat Gildenvrijwilligers de Landelijke Gilde Wandeldag en de Gilde Wandelcoördinatorendag in grote getale bezoeken. Verder deed Lucas een oproep om mee te doen met de werkgroep Wandelen & Meer waarvan de leden gaan meedenken over het invullen van deze twee dagen maar ook om ideeën over vernieuwingen en andere mogelijkheden van het stadswandelen te bespreken en vervolgens te delen. Belangstelling of vragen? info@ gilde-nederland.nl Stadsgidsen in de schijnwerpers Lucas besprak vervolgens de interessante publicatie ‘Stadsgidsen in de schijnwerpers’, een onderzoek dat Erfgoed Gelderland in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum en RBT KAN heeft opgezet en waaraan Gilden uit Gelderland hebben meegewerkt. Het onderzoek is opgestart om stadsgidsen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen, om de nieuwste inzichten te delen en om van elkaar te leren. De moeite waard om deze publicatie door te nemen, downloaden kan op: erfgoedgelderland.nl/ wp-content/uploads/2018/11/Stadsgidsen-in-de-schijnwerpers.pdf >>> 


>>>

Naar aanleiding van deze publicatie heeft in het Reformatorisch dagblad een artikel over stadsgidsen gestaan met een bijdrage van Gilde Nederland. Te downloaden via: https://www. rd.nl/meer-rd/samenleving/meer-beleving-meer-techniek-maar-klassiekestadsgids-blijft-1.1592146 De App ‘Spacetime Layers’ werd geinstalleerd en uitvoerig bekeken en onderzocht

Spacetime Layers Vervolgens gaf Richard Tapper, directielid bij New Nexus, een heldere ‘in woord en beeld’ uitleg over de App ‘Spacetime Layers’ die Gilden de mogelijk biedt om hun stad te presenteren, waarbij het groene uiltje wordt gebruikt om de mooiste en interessantste plekken te laten zien. Gilden kunnen zelf de teksten en foto’s aanleveren om zo de bezoeker te verleiden om met hun Gilde contact op te nemen voor een stadswandeling. Het gebruik in de praktijk en het ‘hoort zegt het voort’ moeten mede voor een steeds grotere bekendheid zorgen van de App zorgen. Belangstelling of vragen? (info@gilde-nederland.nl).

Beste binnenstad van Nederland Na de lunch was het tijd voor een rondleiding door ‘de beste binnenstad van Nederland’. De architectonische wandeling, met gidsen van Gilde Almere, voerde langs hoogstandjes ontworpen door wereldberoemde architecten zoals Rem Koolhaas, René van Zuuk, Herman Hertzberger. Maar ook internationale architectenbureaus uit Tokio, Londen, Bordeaux, Parijs en Zürich hebben hun stempel op Almere gedrukt. Al met al was het een boeiende, leerzame en geslaagde Gilde Wandelcoördinatorendag die afgesloten werd met een hapje en een drankje in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Een verdiende pluim voor Gilde Almere!
Gilde Jaarbijeenkomst en Gilde Jaardag Donderdag 19 september omstreeks 10.00 uur. In de hal van het Purmerends stadhuis verzamelen zich de deelnemers voor de Gilde Jaardag. Een enkeling had elkaar al de vorige dag ontmoet, in Almere. Na ontvangst met badge, koffie en een Purmerends Plateeltje, ging de Gilde Jaardag van start in de fraaie raadszaal met de Gilde Jaarbijeenkomst waarbij het bestuur van Gilde Nederland de deelnemers over de activiteiten in 2018 en 2019 informeerde en een inkijkje gaf naar de toekomst. Gilde Jaarbijeenkomst Rob Hoekstra opende de vergadering met een In Memoriam van Bas de Vree en een ogenblik stilte. De jaarrekening 2018 wordt vervolgens goedgekeurd mede op advies van de kascommissie die het advies geeft het bestuur decharge te verlenen. De begroting wordt voor kennisgeving aangenomen waarbij Rob Hoekstra de vergadering laat weten dat de uitgaven binnen de bestaande begroting passen. Over het volgend agendapunt, het huishoudelijk reglement, zijn geen vragen. Het reglement zal op het gesloten deel van de website worden geplaatst. Elke stichting dient een huishoudelijk reglement te hebben en op verzoek van de vergadering zal een mail naar alle Gilden worden gestuurd met de link naar het huishoudelijk reglement. De ontwikkelingen binnen het bestuur komen aan de orde. Jack Hageraats en Hans van Dijk worden voorgesteld als de nieuwe bestuursleden.

Burgemeester Don Bijl van de gemeente Purmerend

Rob Hoekstra geeft aan het bestuur verder te willen uitbreiden zodat een dagelijks bestuur en algemeen bestuur kan worden gevormd. Het is tevens de bedoeling om duo’s te vormen voor de projecten. Als de duo’s zijn gevormd wordt dit op website bekend gemaakt. Wij zijn nog op zoek naar bestuursleden en een voorzitter. Rob Hoekstra doet een beroep op iedereen om uit te kijken naar een kandidaat als voorzitter voor Gilde Nederland. In 2020 zullen er er weer workshops worden georganiseerd, onder andere met de onderwerpen; Fondsenwerving, Privacywetgeving, BTW en een vervolg op de ANBI. Tevens zal het bestuur stukken ontwikkelen zoals het ongevallenprotocol, het beloningsbeleid in verband met de ANBI en over BTW. Wim Verheggen en Hans Derksen bieden ondersteuning aan om deze onderwerpen uit te diepen en

de stukken te helpen maken. Tevens geeft Wim Verheggen aan dat wij meer hulp moeten vragen bij onderwerpen want bij het opstellen van het ongevallenprotocol had hij graag zijn steentje bijgedragen. Gilde Jaardag Na een korte koffiepauze gaf Ed Bierhuizen, voorzitter van Gilde Purmerend, een zeer bevlogen exposé over de geschiedenis van Purmerend. Daarna nam burgemeester Don Bijl het woord waarbij hij zeer lovend over Gilde Purmerend sprak. Hij prees de vele activiteiten en de betrokkenheid van het Gilde bij zijn stad Purmerend. Ed gaf vervolgens het woord aan Marjolein van Weegen die een lezing gaf over Vrijwilligersmanagement. Hierbij kwamen bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers, het organiseren en registreren van vrijwilligers, het motiveren en het opleiden van vrijwilligers aan de orde. De sheets die Marjolein gebruikte worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. Na de lunch in Theater De Purmaryn keerde gezelschap terug naar de raadszaal voor de middagsessie. Na een uitleg poneerde Marjolein een aantal stellingen. Dat waren Financiën, Bekendheid Gilden lokale omgeving en over Vrijwilligers die vervolgens in drie groepen bediscussieerd werden, waarna de groepen de uitkomsten voor iedereen presenteerden. De prima verlopen en voortreffelijk georganiseerde Gilde Jaardag, hulde aan Gilde Purmerend, werd afgesloten met een drankje en hapje in Theater De Purmaryn. 


Graag iets terug doen

- Uit het AD - Ze woont pas een aantal maanden in Zeist, maar ze is al aardig ingeburgerd. Elly Stok is vanuit Spijkenisse naar Zeist verhuisd nadat zij en haar man allebei met pensioen zijn gegaan. De keuze voor Zeist was zo gemaakt, ook haar dochter met haar gezin wonen hier en dan is het ideaal om zo dicht in de buurt te wonen. Ze is vrij snel gestart bij SamenSpraak, onderdeel van `t Gilde. Daar is ze taalcoach en ze doet dit vrijwilligerswerk echt met plezier!

Geeft voldoening Hoe ben je bij SamenSpraak terecht gekomen? “Toen wij hier nog niet woonden ben ik bij de vrijwilligersmarkt geweest in het gemeentehuis,” vertelt Elly. “Daar raakte ik in gesprek met SamenSpraak. Ik had al langer de wens om iets met nieuwkomers te doen en raakte door het gesprek direct geïnspireerd. Na een introductiegesprek ben ik vrij snel gekoppeld aan een mevrouw uit Peru. Ze is op zoek naar een baan en wil daarvoor de Nederlandse taal goed leren spreken. Het levert mij echt voldoening op. En hopelijk kan ik straks zeggen dat ik haar een beetje heb geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Ze is ontzettend gemotiveerd,” gaat Elly verder, “en het traject bij SamenSpraak is niet verplicht, dus iedereen is erg leergierig en wil de taal echt eigen maken. Ik ben zelf

ook anders naar onze taal gaan kijken hierdoor. Bijvoorbeeld dat er veel synoniemen zijn en hoe ingewikkeld onze zinsopbouw soms is. Het is ook elke week weer anders en daar geniet ik van.”

Goed naar ons zin En hoe bevalt het in Zeist? “Ik vind het hier heel prettig, het was even omschakelen, allebei met pensioen en je netwerk opbouwen in een nieuwe plaats. Maar inmiddels sport ik, doe ook nog vrijwilligerswerk bij Abrona bij Johannes en pas op bij mijn kleinkind. Ook is er genoeg te doen in Zeist. Soms mis ik de grote stad Rotterdam waar we vlak bij woonden een beetje, maar naar de bioscoop gaan of lekker uit eten, dat kan gewoon in Zeist!”

Ook vrijwilliger worden? “SamenSpraak is ook echt een leuke club mensen en we coachen op dit moment 37 nieuwkomers uit 17 verschillende landen zoals Eritrea, Iran, Indonesië, Syrië, Rusland en Colombia. Als taalcoach word je voor een jaar aan iemand gekoppeld, waar je dan wekelijks mee afspreekt. Bekijk de website voor meer informatie. Ben je opzoek naar iets anders? Bekijk de vacaturebank: vrijwilligerscentralezeist.nl voor ruim 250 vacatures voor vrijwilligerswerk. Tekst + foto: Maartje Simons
Stadsgidsen Zutphen bezoeken Kampen Donderdag 11 juli hebben de stadsgidsen met hun partner een bezoek gebracht aan Hanzestad Kampen. Naast een stadswandeling hebben zij ook op een Kamper Kogge gevaren. Het was een bijzondere ervaring. Vooral de uitleg van Ina Hub over de tocht rond Denemarken was heel indrukwekkend. Een zieke bemanning, tegenwind en nog meer problemen zorgden ervoor dat voorgenomen doelen niet direct werden gehaald. Kampen is zeker de moeite waard om te bezoeken. Het plaatselijke museum biedt een interessante tentoonstelling over het Kampen in de vorige eeuwen. Je kunt er ook een eeuwenoude schepenzaal bezoeken, iets waar we in Zutphen best een beetje jaloers op zijn.

Zilveren Gildespeld voor Hans Vermeer Ruim 15 jaar was Hans Vermeer stadsgids in Zutphen. In die tijd was hij eveneens, samen met Jan Gibcus, vijf jaar verantwoordelijk voor de planning van de wandelingen. Over de geschiedenis van Zutphen kun je hem alles vragen; Hans is een wandelende Wikipedia. Eind 2018 is Hans om gezondheidsredenen als stadsgids gestopt, maar is altijd nog zeer betrokken bij het Gilde. Nu weer bij de monumentengidsen. De kerngroep vindt dat hij in al die jaren wel een buitengewone prestatie heeft geleverd en heeft hem dan ook benoemd tot eregids. Om dat te onderstrepen heeft het bestuur van Gilde Zutphen Hans voorgedragen bij Gilde Nederland voor de toekenning van de Zilveren Gildespeld. Op 11 juli, tijdens het stadsgidsenuitje op de Koggewerf in Kampen, is de speld en bijbehorende oorkonde aan Hans uitgereikt. Hans kon dit zeer waarderen.
Drie keer een busexcursie ‘75 jaar na Market Garden’ Het idee Het begon allemaal tijdens een afspraak tussen Wim Verheggen, voorzitter van Gilde Arnhem en Janny Pijnappels, secretaris van Gilde Nijmegen. Even gezellig bijpraten was het onderwerp, maar Wim had ook een idee. “Vijf jaar geleden hebben wij gezamenlijk een busexcursie verzorgd voor leden van de Gilden in Nederland. Is het een goed idee om dit nu ook weer te gaan doen in het kader van 75 jaar na Market Garden? Deze keer niet speciaal bedoeld voor Gildenleden maar voor alle mensen die geïnteresseerd zouden zijn”. Ja, het was een goed idee en het resultaat mag vermeld worden. Tijdens drie excursies, op 14, 27 en 20 september jl, hebben we alle dagen een volle bus met belangstellenden gehad. Uit heel Nederland, van Groningen tot Sittard, van Zutphen tot Den Haag, overal kwamen de deelnemers vandaan. De uitvoering De start van de tocht was in Nijmegen, bij het Infocentrum WO2. Gidsen van Gilde Nijmegen verzorgden de ‘Bevrijding van Nijmegen’ wandeling. Weliswaar ingekort tot een uurtje maar ondanks deze verkorte rondleiding waren de deelnemers zeer positief over wat onze gidsen te vertellen hadden.

Foto: Janny Pijnappels

Dan de busrit van Nijmegen, door de West- en Oost-Betuwe, richting Arnhem. Onze gids aan boord, Erik de Nie, had zich voortreffelijk voorbereid. Duidelijk vertelde hij wat ter plekke gebeurd was. Natuurlijk kwamen de militaire acties aan bod maar vooral de verhalen over wat er met de inwoners van de Betuwe was gebeurd. De verhalen Erik vertelt over de Conferentie van Valburg. Waar besloten werd dat Operatie ‘Market Garden’ beëindigd was. Dit betekende echter niet het einde van de gevechten. De inwoners van de

Betuwe én de rest van de inwoners van Nederland boven de rivieren, hadden dan nog vele maanden te gaan voordat de oorlog afgelopen was en ze konden terugkeren naar hun woningen. Het verhaal van de ouders met kinderen op de vlucht. Zij verschansten zich in een sloot om niet geraakt te worden door de granaten van zowel de Duitse bezetters als de geallieerde soldaten. Hoe na een hele nacht, kinderen liggend onder de volwassenen om hen te beschermen, de geallieerde soldaten hen ontdekten en in eerste instantie dachten dat het Duitsers waren gezien de grootte van de groep.

Over wat er gebeurd is bij de boerderij “Schoonderlogt” waar mensen heen gevlucht waren. Zij werden bijna allemaal zonder pardon door SS-ers doodgeschoten. De vergelding van een geallieerde soldaat toen enkele Foto: Janny Pijnappels

>>>
>>>

dagen later de overlevenden van deze slachtpartij een SS-er in burger herkenden en hoe deze vervolgens ter plekke werd doorgeschoten door een geallieerde soldaat. Nog meer indrukwekkende verhalen die de gruwelijkheden van de oorlog weergaven, werden door Erik op verschillende plaatsen verteld. Ook het verhaal dat, toen de inwoners van de Betuwe na maanden weer konden terugkeren naar hun woningen, ze tot de ontluisterende ontdekking kwamen dat hun huizen voor een groot deel waren verwoest. En dat niet alleen: ook bleek dat veel van hun huisraad en achtergebleven bezittingen waren geroofd door de geallieerde soldaten. Ervaringen die vaak meteen na de oorlog niet werden verteld: het waren immers onze bevrijders! Humor onderweg. Rijdend op de dijk zagen we de dropping van parachutisten bij Arnhem gebeuren. Gebruik makend van deze

Foto: Infocentrum WO2 Nijmegen

toevalligheid, liet Erik weten dat onze Gilden dit speciaal voor de deelnemers georganiseerd hadden. Ook de opmerking over de historische jeeps die we onderweg tegenkwamen: “Gelukkig geen Duitsers, maar ook geen geallieerde soldaten met een bazooka”. Lunch en tweede deel Na de prima lunch bij ‘De Hucht’ in Elst, verder met de bus naar Arnhem waar de gidsen van Gilde Arnhem de groepen opwachtten voor een rondleiding met het verhaal over ‘een brug te ver’. Ook na deze rondleidingen kregen we in de bus positieve reacties over zowel de betrokkenheid van de gidsen als het duidelijke verhaal dat ze vertelden.

Foto: Janny Pijnappels

Tot slot: met dank aan Terugkijkend kunnen we concluderen dat deze excursies een succes zijn geweest, zowel in voorbereiding als in uitvoering. Dit is mogelijk geweest door de subsidie die we voor deze activiteiten gekregen hebben van

beide gemeenten. Maar ook door de goede relatie die er is tussen Gilde Arnhem en ons Gilde Nijmegen en de inzet van bestuur en gidsen van beide kanten. Reacties van deelnemers ‘Hierbij willen wij u laten weten dat wij zaterdag 14 september de excursie 75 jaar Market Garden: als bijzonder interessant hebben ervaren. Wij danken u en al diegene die hebben bijgedragen aan deze geslaagde dag. Veel succes met uw werk voor het Gilde’. ‘Afgelopen dinsdag 17/9 nam ik deel aan deze busrit c.q. wandeling. Ik wil u bedanken voor deze mogelijkheid door uw organisatie aangeboden. Het was buitengewoon interessant: goede gidsen, prima lunch en prima buschauffeur. Groet en succes met jullie werk’. Janny Pijnappels secretaris Gilde Nijmegen

Met speciale aandacht voor SamenSpraak 


In het kader van de SIRE campagne ‘Waardeer het, Repareer Het’ extra aandacht voor het Repair Café van Gilde Haaksbergen in de lolale media. Er zijn trouwens meer Gilden met een Repair Café. Voor het merendeel van de Nederlanders is de keuze tussen vervanging en reparatie van een kapot product een geldkwestie. 6 op de 10 mensen laat de keuze afhangen van de prijs van de reparatie. Ruim de helft van de Nederlanders besluit pas bij een vervangingswaarde vanaf € 100 over te gaan tot reparatie van bepaalde producten.

10


De Van Rossems in Zutphen ‘Hier zijn de Van Rossems’ is een tvprogramma waarbij Maarten van Rossem, zijn zus Sis en zijn broer Vincent op stap gaan in steden in Nederland of net over de grens. De drie Van Rossems laten elkaar weer plekken zien die de anderen nog niet zo goed kennen en vertellen elkaar de verhalen die daarbij horen. Ze doen dat zoals alleen zij dat kunnen: met veel kennis, zonder enige opsmuk en met gevoel

voor humor. Maarten bekijkt de steden vanuit zijn specialiteit, geschiedenis, Sis als kunsthistorica en Vincent is expert op het gebied van architectuur. De Van Rossums hebben ook een bezoek gebracht aan Zutphen. In het voorjaar van 2020 wordt hun bezoek op NPO 2 uitgezonden. Men was erg enthousiast over onze stad en Gilde Zutphen hoopt dat hierdoor de nodige bezoekers naar Zutphen komen.

Schild van cortenstaal

Gilde De Graven heeft een nieuw muurschild van cortenstaal, met naam en logo, laten maken. Het schild is bevestigd tegen de gevel van hun hoofdkwartier in Munstergeleen. Mochten andere Gilden dit interessant vinden, neem dat voor meer informatie contact op: info@gildedegraven.nl of via het telefoonnummer: 046 4585032 (dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur) Cortenstaal, ook bekend onder de merknaam COR-TEN-staal, is een metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. De sterkte is vergelijkbaar met die van andere gelegeerde staalsoorten zoals roestvast staal, het is weervast en de bruine roestkleur is het meest typische uiterlijke kenmerk.

Romeinen Cruise Tweeduizend jaar geleden kwamen de Romeinen de Rijn afzakken tot aan de Noordzee. Langs de Rijn werden castella gebouwd om deze grens (Limes) te beschermen tegen de Germaanse stammen. Op de plaats waar nu Alphen aan den Rijn ligt werd het fort Albanianae gebouwd, wat tot 270 bleef bestaan. Gilde Alphen aan den Rijn verzorgt al lang thema wandeling rond het onderwerp Romeinen, die vooral voor scholen aantrekkelijk zijn. Tijdens het Romeinsfestival in Alphen aan den Rijn op 5, 6 en 7 juli j.l werd deze wandeling vanaf het water aangeboden. Dit

was een samenwerkingsproject tussen winkeliersvereniging, VVV en Gilde Alphen aan den Rijn. Een rondvaartboot met een Gildegids voer over de Rijn en gaf de bezoekers uitvoerig uitleg over alle Romeinse aspecten in en rond de Rijn in het deltagebied, inclusief de Germanen die aan de overzijde de Romeinen bleven lastig vallen. Een Romeinse Centurion en een vaandeldrager (beiden in vol uniform) van Archeon zorgden voor een extra dimensie door over het dagelijks leven in en rond het fort te vertellen, maar ook uitleg gaven over de kleding, wapens en hun dagelijkse werkzaamhe-

den. Een troubadour met diverse oude instrumenten zorgde voor muzikale intermezzo’s, wat een een goede sfeer aan boord gaf. Naast de uitleg door de gids was vooral de samenwerking tussen de Gids en de twee Romeinse bewoners een nieuwe dimensie in deze Romeinse bootwandeling. De boottochten werden grotendeels gefinancierd door de gezamenlijk winkeliers in het centrum van Alphen, zodat men voor weinig kosten (€ 1,00) een uur lang vanaf de Oude Rijn Alphen kon bekijken en tevens het Romeinse gevoel meekreeg. Eén dag was bestemd voor scholen, waaraan 110 leerlingen aan 2 afvaarten meededen. Het weekend werd gevuld met in totaal negen afvaarten en grotendeels uitverkocht zodat in de drie dagen 600 mensen konden genieten van de Rijn, de Romeinen en de zon. Een project dat voor herhaling vatbaar is, aangezien in een relatief korte tijd veel mensen met de geschiedenis van hun woonplaats kennis maakten en een gezellig ochtend of middag hadden. Ton Dalman coördinator stadswandelingen Gilde Alphen aan den Rijn M: 0621612338 Foto: Rory Dalman 11


Weg met POP3

Mail veilig, kies voor IMAP POP Met het Post Office Protocol haalt je e-mails op, net zoals je (heel) vroeger post zou ophalen bij een postkantoor. Je zegt wie je bent, de medewerker kijkt of er nieuwe post voor je is en geeft deze mee. Je mailprogramma doet met POP hetzelfde: hij verbindt met de server, zegt voor wie hij de mail op komt halen, en de server geeft de nieuwe berichten mee. Je mailprogramma haalt deze naar je computer zodat je ze kunt lezen. De berichten staan dan op je computer en niet meer op de server.

Training najaar 2019

IMAP Het Internet Message Access Protocol is zeer geschikt om e-mail te behandelen vanaf verschillende computers. Bijvoorbeeld thuis, op het werk en op reis. De inhoud van de mailbox is op elke computer precies hetzelfde. Alle ingekomen, gelezen en verzonden mailtjes kunnen overal en altijd worden ingezien omdat ze opgeslagen blijven bij XS4ALL. Een ander voordeel van IMAP is dat wanneer je harde schijf of computer kapot gaan je e-mail nog veilig bij op de server staat. Met IMAP maakt je mailprogramma nog steeds verbinding met de server, zegt voor wie hij de mail wil ophalen, maar haalt vervolgens alléén de adresgegevens van de mail op (in plaats van het hele bericht). Deze adresgegevens vertellen: • aan wie de mail gericht is • wie de afzender is • op welk tijdstip het verzonden • de grootte van het bericht.

September • Alphen aan den Rijn • Houten • Lochem • Stichtse Vecht

Vergelijk het met een uitgebreide adressticker op een postpakket. Pas als je op het bericht klikt wordt het volledige bericht opgehaald van de server. Tegelijkertijd blijft het bericht ook op de server staan. In feite maakt IMAP een kopie van het bericht op de server en bewaart deze kopie op je computer. Daarnaast houdt je mailprogramma de verbinding met de server open zodat je nieuwe mails direct binnen ziet komen.

Centrale activiteitenkalender Oktober

28 - Landelijke Gilde Jaardag (Amersfoort) 30 - Bijeenkomst POWER Veerkracht op Leeftijd (Utrecht)

November

08 - Regiobijeenkomst Oost en Noord (Rhenen) 14 - Landelijke Coach4you Coördinatorendag (Amersfoort) 19 - Regiobijeenkomst Limburg (Landgraaf)

Op 30 oktober 2019 start de driedaagse training voor nieuwe begeleiders van workshops POWER, het vervolg is op 12 en 28 november 2019. Aanmelden power@gilde-nederland.nl

Start Workshops

Oktober • Bevelanden • Deventer • Eindhoven • Utrecht

• • •

Zeist Zutphen Zwolle

30 oktober is er een bijeenkomst over Missie, Visie en Waarden van de op te richten stichting POWER Veerkracht op Leeftijd. Volksuniversiteit, Nieuwegracht 41, Utrecht. Aanmelden: power@gilde-nederland.nl

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Buitenweg 319 3602 XC MAARSSEN M: 0651271417 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Hoofdredactie: Hans Ursem hansursem@gilde-nederland.nl Eindredactie en vormgeving: Hans Ursem Met bijdragen van: Gilde Almere Gilde De Graven Gilde Purmerend Gilde Zuthen

Gilde Zeist Gilde Nijmegen SamenSpraak POWER Facebook

21 - Regiobijeenkomst Zuid-Holland (Zoetermeer) 25 - Deadline kopij Gilde Magazine

12

Profile for Hans Ursem

Gilde Magazine 4-2019  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland. In dit nummer: In Memoriam, Het Filmhuis, Wandelcoördinatorendag, Gilde Jaarbijeenkomst e...

Gilde Magazine 4-2019  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland. In dit nummer: In Memoriam, Het Filmhuis, Wandelcoördinatorendag, Gilde Jaarbijeenkomst e...

Profile for hansursem
Advertisement