__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NUMMER 3 - JULI 2018

[

Goes 12 september

al aangemeld?

]

Landelijke Wandelcoördinatorendag in Goes Gilde Jaardag 2018 Tijdelijke bestuurswisseling Gilde Nederland Lintje voor vrijwilliger Huub Steins Rabobank Clubkas Campagne Peter Schröder ontvangt Ziveren Gildespeld In memoriam Jan Kuijpers Succesvolle schoolhulp Een levendige uitwisseling over effect van POWER Herbestemd POWER op YouTube Onderzoek: positief effect Taalcafés Stadswandeling in ‘makkelijk Nederlands’ Website? Dit moet je weten over de AVG Verslag vergadering RvA Workshop InsectenHotel Heilige huizen Unieke cursus Gilde Den Haag Nieuwe voorzitter Gilde De Baronie Agenda
sgidsen d a t S g a d n e r o t a in Landelijke Coörd es

Go n i r e b m e t p e s 2 woensdag 1

deze dag een . We hopen u op es Go in g da n re dinato de landelijke coör Goes en regio. kijken wij uit naar én gezellige stad e en ch eg ris no to ge e, bekend om zijn his el ie ve t oo Me en de Oosterscheld ven op onze m ss tu ge d en lan nn ve Antwerku -Be te id ijk de zeehaven van Zeeuwse ink gelegen op Zu epvaartroute voor rechten kreeg, is he ds sc sta e ijk 05 gr 14 lan in t be Goes, da rschelde, een de Bevelanden. enten en de Weste tie voor de regio nc fu m zeevruchten, -gro ru nt ce e ijk ult een belangr ur en stadsgidsen pen. De stad verv tvangen door bestu on r uu 0 .0 10 f na de deelnemers va september worden Bevelanden, de Op woensdag 12 nde. ter van Gilde de ste zit Oo t or vo Slo or rij do we d ou br geopen in restaurant/bier .30 uur en wordt amma start om 10 gr derland. ro Ne dp e en ld ht Gi oc n t va He er Zimmerman he de una, de en r ste ee over de flora en fa locoburgem rk Oosterschelde Pa al na tio Na t he voorzitter van causerie door de volle rondleiding” Daarna volgt een rschelde. ste Oo ox voor een succes lb de n oo va “T e ve ism tie er ac to er int historie en het sloten met en een amma wordt afge Het ochtendprogr n Waarden-Koets. door mevrouw Va inden. ndelingen plaatsv iddags enkele wa m ’s n lle zu is hu veld nchcafé Stad t voormalige Bleek Na de lunch in Lu serie Katoen op he as Br l te Ho in ” ur dag. et een “Happy Ho jk einde aan deze gezamenlijk af m s een onherroepeli laa he We sluiten de dag er t m ko r r streeks 17.oo uu etten, onder mee van de stad. Om l van terreinen inz ta op h zic e di rs ge el ruim 70 vrijwilli den telt momente ’t Gilde de Bevelan rondleidingen. gio. op het gebied van in Goes en in de re he rondleidingen isc at em th en e ch historis gidsen verzorgen en. Zo’n veertien stads formulier ontvang ramma én aanmeld og pr et m ng gi di inmiddels de uitno Alle Gilden hebben te verwelkomen. september in Goes Wij hopen u op 12 nden.nl

gildedebevela Meer weten? info@
Gilde Jaardag 2018 Beste Gildevrijwilligers, Heel graag nodigen wij jullie uit voor de Gilde Jaardag 2018 in ‘De Delft’ te Rotterdam op donderdag 20 september van 11.00 tot 17.00 uur. De plek is vertrouwd maar de inhoud wordt flink opgefrist. Het thema van deze dag is ‘Horen en Gehoord worden’. Noem het maar een ‘Groot Forum’. Dit thema lijkt ons prima te passen met de op de RvA aangenomen notitie ‘Noodzakelijke bijsturing van ons beleid en onze werkwijze’. Dit is dus geen Raad van Afgevaardigden (die is dit jaar al geweest), geen moetje, geen met-huiswerk-teruggestuurd-worden-dag en zeker niet saai. Het is interactief (plenair, in workshops en vrij-netwerkend), je mag vragen en zeggen wat je wilt, je deelt ideeën, je bent onder elkaar en met elkaar en het heeft voor jou geen directe consequenties. De klapper van de dag wordt het plenaire eindforum welke, in caféopstelling, zal leiden tot een gezellig spektakel, naadloos overgaand in de borrel.

Jullie gaan met een glimlach huiswaarts en het bestuur van Gilde Nederland gaat naar huis met een berg ideeën en wensen van jullie, welke we zo goed mogelijk gaan inpassen in ons eigen idee voor het jaarplan 2019. •

Je wensen en ideeën voor deze dag, van gewoon tot heel bijzonder, kun je tot 15 augustus insturen aan info@gilde-nederland.nl. Eerst telefonisch overleggen kan natuurlijk ook. Daarvoor kun je bellen met Rob Franse 062909 6227. Het definitieve programma en de uitnodiging ontvang je op 27 augustus via een Gilde Jaardag special. Deze uitnodiging zenden we zoals gebruikelijk naar de ons bekende lokale Gilde adressen en zetten we natuurlijk op onze website en Facebook pagina. Aanmelden kan vervolgens vanaf 27 augustus tot 10 september (maximaal 3 personen per Gilde of per projectgroep).

Wij hebben er zin in!

Tijdelijke bestuurswijziging Gilde Nederland Henk de Kort, voorzitter van Gilde Nederland, heeft wegens gezondheidsredenen, met onmiddellijke ingang op 1 juli zijn bestuurlijke activiteiten binnen Gilde Nederland tot het einde van 2018 stilgelegd. Zijn werkzaamheden worden verdeeld over de overige bestuursleden van Gilde Nederland. Bas de Vree zal als voorzitter a.i. fungeren en is ook het aanspreekpunt voor telefonische en schriftelijke vragen en/of mededelingen voor personen van binnen en buiten de Gildeorganisatie. De contactgegevens van Gilde Nederland zijn overeenkomstig aangepast. Stichting Gilde Nederland Raadhuisplein 46 3641 EE Mijdrecht M: 0618639239 


Lintje voor vrijwilliger Huub Steins Denk je dat er in De Richtershof een verrassing is geregeld in verband met je gouden huwelijk. Komt ineens burgemeester Kok binnen. Na het opsommen van een waslijst aan ‘jarenlange verdiensten voor de samenleving’ wordt het duidelijk: het heeft Zijne Majesteit behaagd om Huub Steins te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vrijdagavond 29 juni speldde Gerrit Jan Kok hem de bijbehorende versierselen op. Huub Steins (75) kun je met recht een veelzijdig vrijwilliger noemen. Al 38 jaar zingt hij bij verschillende koren. En sinds 2014 is hij bestuurslid van het Pancratiuskoor. In 1998 sloot hij zich aan bij ’t Gilde Haaksbergen. Samen met anderen heeft hij de nieuwe hobbywerkplaats opgezet en is betrokken bij de klussendienst en workshops. In hetzelfde jaar werd hij lid van Wandelkring DIO en werkte mee aan verschillende projecten zoals de Avondvierdaagse en de Kennedymars. Mede dankzij de kennis en ervaring van oud-brandweermedewerker Steins beschikte DIO als één van de eerste wandelclubs over een goed calamiteitenplan. Bevlogen en bescheiden Samen met zijn vrouw Tessa meldde hij zich vijftien jaar geleden als vrijwilliger bij theater De Bouwmeester. Het stel verhuisde mee naar De Kappen. In de keuken van het Kulturhus geeft Huub Steins kooklessen aan mannen. Verder gidst hij al elf jaar lang bezoekers door Waterpark Het Lankheet en

behoort tot de schipperscompagnie van de Buurser pot. Bij het IVN hielp hij mee aan educatieve projecten voor de basisschoojeugd. Ook de Historische Kring kan rekenen op zijn inzet. “U bent een bevlogen vrijwilliger die wordt geroemd om zijn bescheidenheid, kennis, inzicht, initiatieven en communicatieve vaardigheden”, prees Gerrit Jan Kok de kersverse decorandus. Energie “Waar ik de energie vandaan haal? Ik doe gewoon iets dat ik leuk vind”, zegt Huub Steins nuchter. Als hij op zijn 55ste gebruik kan maken van een vroegpensioenregeling keert hij vanuit

Utrecht terug naar zijn geboortedorp. “Maar na zevenentwintig jaar tref je wel een héél ander Haaksbergen. Om er weer tussen te komen hebben mijn vrouw en ik meteen vrijwilligerswerk opgepakt. Dat deden we trouwens in Utrecht ook al.” Zijn rol als mantelzorger voor een naaste neemt geleidelijk toe. Reden voor Steins om zijn andere onbezoldigde activiteiten wat af te bouwen. Stoppen met vrijwilligerswerk is nog niet aan de orde. “Ik ben nou eenmaal een gezelligheidsdier.” Bron: Gemeente Haaksbergen

Rabobank Clubkas Campagne Zo’n 300 stichtingen en verenigingen hebben meegedaan aan de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne waarvoor de Rabobank € 300.000,- beschikbaar stelt. Leden van de Rabobank brengen vervolgens hun stem uit op organisaties die ze een warm hart toedragen. Daardoor kreeg ServiceGilde Venray een donatie van € 431,- en ontving Gilde Alkmaar een bedrag van € 266,70. 


Peter Schrรถder ontvangt In memoriam

Ziveren Gildespeld

Gilde Zeist heeft tijdens het jubileumfeest op zaterdag 26 mei de zilveren Gildespeld toegekend aan Peter Schrรถder, ondermeer voor zijn werkzaamheden als coรถrdinator van de Zomerschool. De projectgroep Zomerschool bestaat net als Gilde Zeist 25 jaar, dus dubbel feestelijk. Peter, tevens huisfotograaf van het 25-jarige Gilde, was zaterdagmorgen in het gemeentehuis om een reportage te maken van de start van de jubileumdag toen hij naar voren werd geroepen. Voorzitter Gijs Wildeman van Gilde Zeist speldde hem het kleinood op.

Jan Kuijpers Wij ontvingen het droevige bericht dat Jan Kuijpers, onze oud-penningmeester, op 81-jarige leeftijd is overleden. Jan heeft van 1 januari 2002 tot 1 juli 2012 de functie van penningmeester bij Gilde De Baronie op voortreffelijke wijze uitgevoerd. Jan was een bescheiden functionaris en trad nooit op de voorgrond. Hij was een enthousiast reiziger en heeft vele landen van de wereld bezocht samen met zijn vrouw Cocky. Na een langdurig ziekbed is hij op 8 juni j.l. overleden. Wij wensen Cocky veel sterkte toe met dit grote verlies. Namens het Bestuur van Gilde De Baronie, Henny Diks, secretaris

Coach4you van Service Gilde Roermond had maandag 2 juli bovenstaand artikel in Dagblad De Limburger.
Een levendige uitwisseling over effect van POWER Op 13 juni kwamen veertig mensen naar Wijkcentrum Swaenswijk in Alphen aan den Rijn voor een middag van en over POWER Veerkracht op leeftijd. De meeste belangstellenden tussen 55 en 75 jaar. Plus enkele jongere belangstellenden van gemeenten en welzijnsorganisaties. Veelal uit Zuid-Holland, maar ook van verder, tot zelfs uit Drenthe. Het werd een levendige uitwisseling van ervaringen - over hoe POWER-workshops werken, hoe je ze goed kunt begeleiden en door deelnemers worden ervaren. “Juist door de verschillen tussen mensen was het zo leerzaam en stimulerend!”

Herbestemd

Rondleiders van Gilde Zeist kregen in de zomer van 2017 nieuwe uniformen. De ‘oude’ kleding is met een zeecontainer naar Senegal verscheept. Tine Sangers van de Stichting Ontwikkeling Platteland Afrika woont daar en heeft de kleding verdeeld. De bodywarmers blijken zeer gewild bij ambachtslieden. Een groep vrouwen draagt de polo’s als promotie voor het project ‘Koken op zonnewarmte’. De regenkleding wordt uitgedeeld in de regentijd, die van juli tot en met oktober duurt. Theo Elbertse die dit geregeld heeft is bestuurslid van Gilde Zeist.

Jan te Riele, voorzitter van Gilde Alphen, verwelkomde de gasten en praatte de onderdelen aaneen. Daarna vertelden enkele ex-deelnemers aan een POWER-workshop waarom ze de stap namen om te gaan deelnemen, hoe ze dat hebben ervaren en wat ze er aan hebben gehad. Enkele citaten: “Mijn kennissenkring was wat klein geworden. Ik wilde contact maken met nieuwe mensen (..) Je gaat anders zo voort in je vaste routine. Het was goed stil te staan bij mezelf: wat wil ik nou echt? (..) De vijf thema’s gaven kapstokken om over door te praten (..) ) Eerst was er een drempel om wat te delen, daarna ontstond er waardering en respect voor elkaar (..) Door de verschillende levens was het juist zo stimulerend (..) Iedereen kwam alleen binnen; je kon én een individu blijven én je lid voelen van de groep (..) Je kon wat persoonlijks vertellen, maar als iemand niet verder wilde praten, was dat ook goed (..) Ook stillere mensen kwamen aan bod (..) Het heeft me verdieping gebracht (..)” Na afloop hebben verschillende workshop deelnemers nog contact met elkaar.

Hoe dat vorm krijgt, vertelde een exdeelneemster die al in 2016 aan de POWER-workshops deelnam. Praatjesmaker Geïnteresseerde vrijwilligers konden elders ervaringen uitwisselen met mensen die workshops begeleiden. “Juist door de vragen vooraf aan de bijeenkomst, het ‘huiswerk’, komt er verdieping (..) Ieder brengt zijn eigen levenservaring mee (..) De thema’s geven een structuur. Van daaruit kun je best uitwaaieren, als je het gesprek later weer terugbrengt naar het thema (..) In nog weer andere workshops werd ingegaan op de werkwijze en de visie achter Power Veerkracht op Leeftijd. Tot slot vertelde Monique Rijven, ‘praatjesmaker’, in een metafoor met de winkelnering over tal van verschillende ‘winkeltjes’, mensen die onderdelen van haar leven zijn en waren. Een levendige uitsmijter van een bijzonder informatieve middag! Meer weten over POWER Veerkracht op leeftijd? De vijf gespreksthema’s? Zie: www.powernederland.nl Hennie de Boer

POWER op YouTube Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst in Alphen aan den Rijn heeft Gilde POWER Nederland, mede op verzoek van Gilde Alphen aan den Rijn, een filmpje laten maken om de projectgroepen te ondersteunen bij het werven van deelnemers. Zij kunnen dit filmpje op hun website plaatsen. De webmaster van Gilde Zeist heeft het op YouTube gezet. Zoek in YouTube naar: Gilde Zeist.
Onderzoek: positief effect Taalcafés Een nieuw onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio bewijst het effect van Taalcafés. Ook benadrukt het het belang van deskundige begeleiding. Het Begint met Taal is blij dat het onderzoek onze praktijkervaringen onderbouwt. Wij bieden al jaren training en begeleiding aan Taalcafés. “Het is de hele ervaring, de ontspanning en de gezelligheid. En het is interessant om te leren.”– bezoeker. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers van Taalcafés Nederlands leren, vaker Nederlands durven te praten en meer over de Nederlandse cultuur leren. Daarnaast is het Taalcafé gewoon gezellig. Het Taalcafé is een belangrijke ontmoetingsplek waar deelnemers nieuwe sociale contacten opdoen. Voor vrijwilligers levert het ook veel op. Zij vergroten hun wereld doordat ze andere culturen en mensen leren kennen. “Ik ga hier altijd met een goed gevoel weg. Ik doe iets waar anderen iets aan hebben en het is leerzaam. Ik heb eigenlijk altijd zin om hier naartoe te komen.”– vrijwilliger Leiden. Het begon allemaal in Zwolle… Het concept van Taalcafés is jaren geleden ontstaan. Gilde SamenSpraak in Zwolle richtte een van de eerste taalcafés op. Daar waren de ervaringen zo positief, dat veel Gilde SamenSpraakorganisaties volgden. Het Begint met Taal heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitrol van Taalcafés. Wij hebben de ervaringen binnen ons netwerk verzameld en gebundeld in trainingen en

handreikingen. Wij zijn aanspreekpunt voor geïnteresseerde organisaties en geven advies. Ook promoten we Taalcafés binnen en buiten ons netwerk. “Spreektaal is anders dan de taal die je uit de schoolboeken leert. Een halfje bruin, lekker weertje vandaag, dat soort taalgebruik leer je echt door de taal te spreken. En dat doe je in het Taalcafé!” – coördinator taalcafé Zwolle. Deskundige begeleiding van groot belang In het onderzoek staan tips en aanbevelingen voor een goedlopend taalcafé. Een van die aanbevelingen is: “Het aanbieden van begeleiding blijkt van groot belang te zijn. Er kan namelijk relatief gemakkelijk een meer schoolse setting in het Taalcafé sluipen wat het doel van het Taalcafé als informele en ontspannen setting ondermijnt.” Dit is ook onze ervaring. Aangesloten organisaties kunnen daarom gebruikmaken van de volgende begeleiding: • Advies op maat over het opzetten en leiden van een Taalcafé • Training voor taalvrijwilligers ‘Taalcafé in de praktijk’. Tijdens de training leren taalvrijwilligers hoe zij het Taalcafé in kunnen vullen. Ook worden ze bekend met de do’s en dont’s. • Werkgroepen voor coördinatoren waar zij ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen voorleggen. • De handreiking Taalcafé staat vol tips voor vrijwilligers en coördinatoren. Ook een goedlopend Taalcafé organiseren? Wij kunnen je voorzien met advies, een training, werkgroep en handreiking. Wil je gebruikmaken van al die kennis? Neem contact met ons op. Waarde van taalcoaching Lees het volledige onderzoek over het effect van Taalcafé’s HIER. Ook het Verwey-Jonker Instituut, Berenschot en Regioplan onderschrijven het belang van taalcoaching. • • •

Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013) Verduurzaming – Berenschot (2013) Meer dan taal alleen – Regioplan (2011)
Stadswandeling in ‘makkelijk Nederlands’ Speciaal voor mensen die de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn nam Bibliotheek Kennemerwaard enige weken geleden het initiatief om een stadswandeling in ‘makkelijk Nederlands’ te houden. Het was de vierde keer dat deze wandeling georganiseerd werd. Het verzoek aan Gilde Alkmaar om deze stadswandeling te verzorgen werd gedaan door Charlotte van Schijndel (consulent sociaal domein bij de Bibliotheek Kennemerwaard) ten behoeve van anderstaligen, die onder andere via SamenSpraak of het Taalcafé hun Nederlandse spreeken luistervaardigheid proberen te verbeteren. Het goede gevoel Nadat de aanvraag bij Gilde Alkmaar was binnengekomen ging de molen draaien en nam, na een intake door Betty de Boer (kantoormanager), Peter de Rover (coördinator stadswandelingen) de uitwerking op zich. Peter de Rover: “Aanvragen als deze spreken Gilde Alkmaar erg aan. Het kan geen toeval zijn dat men ons voor bijzondere wandelingen weet te vinden. Voor

De Leeuwenburg, waar een grappig verhaal bijhoort over de leeuwen die met hun achterste naar het wapen van Alkmaar toe zitten

sprek bleek dat wij beiden het goede gevoel hadden dat nodig is om een wandeling als deze te laten slagen.” Open en Op Maat Gilde Alkmaar verzorgt zowel ‘open’ stadswandelingen, waaraan iedereen zonder aanmelding kan meedoen, als groepswandelingen ‘op maat’, die zoveel mogelijk worden toegesneden op “Aanvragen als deze spreken Gilde Alkmaar erg aan”

Lindegracht en Hofje van Splinter

ons gaat het er altijd om of wij menen de kwaliteit te kunnen leveren die men van de wandeling verwacht. En dat de aanvrager het gevoel heeft dat wat hij of zij in gedachten heeft bij ons in goede handen is. Vandaar dat ik een afspraak heb gemaakt met Charlotte om daar achter te komen. In het ge-

de wensen van de aanvragers. Soms hebben die op-maat-wandelingen een door de aanvrager aangedragen thema (bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen, stadsdelen of monumenten), waarin de stadsgidsen zich met graagte verdiepen. In dit geval was de vraag gericht op de vaardigheid van de gidsen om deelnemers die nog wat moeite hebben met het Nederlands, de stad Alkmaar te laten zien. Deze vraag was voor de gidsen niet nieuw; al een aantal keren eerder verzorgden zij stadswandelingen voor deelnemers die de Nederlandse taal nog aan het leren waren.

en Bert Muis en telde zo’n 50 deelnemers. De gidsen vertelden onder andere over de Grote Sint Laurenskerk (die haar 500-jarig bestaan viert), over de beelden die vernield zijn in de oorlog, of juist bewaard zijn gebleven, over het Hofje van Paling en Van Foreest, over de V.O.C. en nog veel meer. Na afloop was er koffie en thee in de bibliotheek en konden deelnemers nog gezellig een tijdje napraten. Twee deelneemsters vroegen na afloop nog even naar het verhaal over het Hofje van Splinter, dat tijdens de wandeling nog niet open was. Na de koffie gingen ze samen terug de stad in om het hofje alsnog te bekijken. Gilde Alkmaar is er trots op dat het gelukt is en dat zijn gidsen niet alleen Engelse, Duitse en Franse, maar ook stadswandelingen in makkelijk Nederlands kunnen aanbieden.

De stadswandeling voor de Bibliotheek Kennemerwaard werd op 20 juni verzorgd door de gidsen Jos Kaldenbach 


Website? Dit moet je weten over de AVG Google Analytics Gebruik je Google Analytics, dan ben je verplicht om een overeenkomst te sluiten met Google. Google is namelijk een dataverwerker die je toestemming geeft om de persoonsgegevens van jouw bedrijf te verwerken. Dat is gelukkig een eenvoudige handeling. Als je bent ingelogd via Google Analytics ga je naar instellingen (tandwiel) >Accountinstellingen >Aanpassing van de gegevensverwerking (laatste optie). Een ander aandachtspunt is het IPadres, omdat dit een persoonsgegeven is. Vraag je je bezoekers niet vooraf om hun akkoord, dan moet je het IP-adres te anonimiseren/verbergen. Dit kan vrij eenvoudig door een regel aan de trackingcode toe te voegen. Google voor meer info op: IP-adres anonimiseren. SSL Certificaat Onder de AVG ben je verplicht om te zorgen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens. Sla je formulieren of (nieuwsbrief-) aanmeldingen op via je site? Dan is een SSL-certificaat (HTTPS) verplicht. Een niet onbelangrijk voordeel van een SSL-certificaat is de verbeterde vindbaarheid. Sinds 2015 neemt Google beveiligde verbindingen mee als factor voor het bepalen van je ranking. Steeds meer zoekmachines hechten een hoge waarde aan een beveiligde website. Ook binnen de zoeksystemen van Apple worden websites die niet voorzien zijn van een beveiligde SSL-verbinding veelal niet weergegeven (!).

• Website & AGV

SSL (Secure Sockets Layer) en diens opvolger TLS (Transport Layer Security), zijn encryptie-protocollen die het dataverkeer van websites beveiligen. Tegenwoordig wordt nog altijd de naam SSL gebruikt. Websites met een SSL-certificaat herken je naast de URL (HTTPS:// in plaats van HTTP://) aan het (groene) slotje in de browserbalk. Afhankelijk van het type certificaat is ook de bedrijfsnaam voorzien van een groene balk.

Professionele uitstraling Naast een beveiligde verbinding en beveiliging van gegevens, geeft een SSL-certificaat een betrouwbare en professionele uitstraling. Contactformulieren Vraag via de contactformulieren op je website alleen om de informatie die je écht nodig hebt. Vraag je om (bijvoorbeeld) een geboortedatum, dan moet je expliciet vermelden waarvoor je dit nodig hebt. Plaats daarnaast een selectievakje waarin je toestemming vraagt voor het verwerken (en eventueel opslaan) van de ingevulde gegevens. Gebruikers binnen je CMS Als je iemand toegang geeft tot het CMS (Content Management Systeem) van je site, dan moet die persoon daar een geldige reden voor hebben. Dit moet je specifiek gaan vastleggen, zodat duidelijk is wie, waarom toegang heeft tot persoonsgegevens. Onnodige accounts moet je verwijderen. Beheer en beveiliging Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je website. Denk hierbij aan het pro-actief beveiligen van je website, het op de juiste manier updaten van thema’s / plugins en het maken van dagelijkse back-ups.
Verslag vergadering RvA Vertegenwoordigers van de regio’s Noord- en Zuid Holland, Gelderland en Limburg, evenals vertegenwoordigers van POWER en bestuursleden van Gilde Nederland en Gilde Den Haag ontmoeten elkaar op 17 mei op het kantoor van Gilde Den Haag voor de vergadering van de Raad van Afgevaardigden.

Na de opening door Henk de Kort, voorzitter Gilde Nederland vertelde Jan Spoelstra, voorzitter van Gilde Den Haag enthousiast over een aantal activiteiten van zijn Gilde, zoals de cursus Hagologie, die zij in samenwerking met de erfgoedinstellingen van de gemeente Den Haag organiseren en de succesvolle ‘Van Haagse Jantje naar Haagse Harrie’ kinderwandeling die het jubilerend Gilde aan Den Haag cadeau heeft gedaan. Maar ook dat de wandeltak jaarlijks met 50 gidsen zo’n 10.000 wandelingen organiseert en dat SamenSpraak dit jaar 10 jaar bestaat. Hiervan ziet het project SamenSpraak Vluchtelingen in een grote behoefte want er nemen zo’n 350 taalkoppels aan deel.

Hierna werden de vaste agendapunten behandeld waarbij vooral over punt 6 van de agenda ‘Voorstel nieuwe overlegstructuur’, een uitgebreide discussie volgde nadat Rob Franse een uitvoerige toelichting op deze notitie had gegeven. Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst is inmiddels aan alle Gilden toegestuurd. Aan het einde van de vergadering dankte Henk de aanwezigen voor hun bijdrage en Gilde Den Haag voor het gastheerschap. Na de zeer geanimeerde lunch werd men nog in de gelegenheid gesteld om met een stadsgids een wandeling te maken door het fraaie Den Haag.

10


Workshop InsectenHotel Eind mei is er bij Gilde Haaksbergen met veel enthousiasme de workshop ‘het maken van een insectenhotel’ van start gegaan. De workshop, over twee dagdelen verdeeld, werd in de hobbywerkplaats van Het Gilde gehouden. Onder het genot van een kopje koffie/thee werden de negen deelnemers en zes begeleiders door Leo Veldhuis namens ’t Gilde welkom geheten. Alvorens met het eigenlijke werk te beginnen gaf Leo aan, dat de insecten het op dit moment erg moeilijk hebben. Leo citeerde uit het blad ‘Puur Natuur’: “Wij kunnen de insecten een helpende hand bieden, door de eigen tuin insectvriendelijk te maken.” Op • • • • •

welke manier? door minder te schoffelen en te harken; door rommelhoekjes te maken waar brandnetel kan groeien; door geen ‘eilandjes’ van planten te maken met daaromheen zwarte grond; door planten te kopen, waarin meeldraden zitten; en tot slot: Door een insectenhotel te maken.

Met die laatste voorwaarde wordt door de groep de daad bij het woord gevoegd. Nadat de groep veel succes wordt gewenst is de praktijkruimte van de hobbywerkplaats voor de deelnemers het verdere ‘strijdtoneel’.

Heilige huizen Gilde Amersfoort heeft sinds kort een wandelroute met een wel heel bijzonder thema: Heilige Huizen ‘Religieus erfgoed in de binnenstad’. Naast de wandeling is er een alleraardigst boekwerkje geproduceerd waarin je alles nog eens kunt nalezen of waarmee je zelf de wandeling kunt gaan lopen. ‘Heilige huizen’ past in de binnenzak en staat boordevol interessante informatie. In 24 hoofdstukjes komt de veelkleurige Amersfoortse kerkgeschiedenis van de laatste eeuwen voorbij, inclusief kerkscheuringen en liefdadigheid. Bij de meeste gebouwen mag je niet naar binnen, maar op de foto’s in het boekje is het interieur wel te zien. Op de flappen van de kaft staat de wandelroute op een moderne kaart én op een kaart van 1588. Zo is goed te zien dat de plattegrond van de binnenstad eigenlijk amper veranderd is. Het boekje is te koop bij de Amersfoortse boekhandels voor € 9,95.

11


Unieke cursus Gilde Den Haag Hagologie - ‘Leer mij Den Haag kennen’ Den Haag is een historisch rijke stad, politieke hoofdstad, hofstad en internationale stad van Vrede en Recht. Gilde Den Haag heeft een cursus ontwikkeld om deze veelzijdige geschiedenis van de mooie stad achter de duinen te delen met geïnteresseerden. Dit nieuwe initiatief wordt gesteund door Monumentenzorg, het Haags Gemeentearchief en de Bibliotheek Den Haag. In een serie van zes bijeenkomsten op zaterdagmorgen, op een locatie in een wijk, geven specialisten een presentatie over de geschiedenis van de stad. Aansluitend is er een stadswandeling met een Gildegids door het gebied, waarbij het onderwerp van die ochtend steeds centraal staat. De cursus wordt afgerond met een quiz en de uitreiking van het certificaat, waarmee de cursisten zich Hagoloog –een ware kenner van de stad– mogen noemen. De kos-

De eerste lichting van de cursus Hagologie ontving het certifikaat eind april uit handen van wethouder Wijsmuller van de gemeente Den Haag.

ten van de cursus bedragen 90 euro en het maximale aantal deelnemers is 30. De volgende cursus is dit najaar.

Meer informatie? Neem contact op met Gilde Den Haag: info@gildedenhaag.nl

Nieuwe voorzitter Gilde De Baronie Zoals wellicht bekend, heeft Jo Timmermans zijn functie als voorzitter van Gilde De Baronie neergelegd. Wij danken hem voor alle energie en tijd, die hij tijdens het uitoefenen van deze functie heeft ingezet. Wij kunnen u meedelen, dat wij er in geslaagd zijn een passende opvolger hebben in de persoon van Max Hoefeijzers. Max is per 8 mei ons bestuur komen versterken. Hij zal zich na de zomervakantie inzetten om het bestuur van Gilde de Baronie te completeren. Wij menen met Max een deskundig bestuurder in huis te hebben gehaald en wensen hem heel veel succes toe in zijn nieuwe functie. Bestuur Gilde De Baronie

Agenda 12 september 17 september

Wandelcoördinatorendag Goes Deadline kopij Gilde Magazine 4-2018

20 september

Gilde Jaardag, de Delft Rotterdam

13 november 16 november 26 november

Regio-overleg Limburg Regio-overleg Noord-Holland Deadline kopij Gilde Magazine 5-2018

2019 Voorjaar Najaar September

Landelijke Wandeldag, Purmerend Wandelcoördinatorendag, Almere Gildedag

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Raadhuisplein 46 3641 EE Mijdrecht M: 0618639239 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Hoofdredactie: Hans Ursem hansursem@gilde-nederland.nl Eindredactie en vormgeving: Hans Ursem Met bijdragen van: Facebook Hennie de Boer Gilde Alkmaar Gilde Amsersfoort Gilde De Baronie Gilde De Bevelanden Gilde Den Haag Gilde Haaksbergen Gilde Zeist HBT/SamenSpraak Service Gilde Roermond

12

Profile for Hans Ursem

Gilde Magazine 3-2018  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland

Gilde Magazine 3-2018  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland

Profile for hansursem
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded