__MAIN_TEXT__

Page 1

NUMMER 1 - MAART 2019

[

Delfts Goud BELEEF DE GOUDEN EEUW IN DELFT

]

Altijd tijdig op de hoogte! Purmerend en Amersfoort! Beleef de Gouden Eeuw in Delft! Gezocht: leden voor de Stuurgroep Wandelen Oorkonden, speldjes en al wat niet meer Gouden waarderingsspeld voor Gilde Purmerend Gilde Purmerend en Omstreken 25 jaar Gilde Wandeldag én Gilde Jaardag Wie weet de betekenis van dit bordje? Twintig seconden… Margriet Kusters neemt afscheid Basistraining Slim Taalcoaching Zutphen heeft weer een kanon! POWER maakt plannen Coach4you: stand van zaken Regionale bijeenkomsten Taalhulp, maar nog zo veel meer… De VoorleesExpress Markante vrouwen in Haarlem Brief uit Den Haag Fietsgilde Deventer klaar voor nieuw seizoen Erepenning voor Hans Viester Centrale activiteitenkalender 


De Doorlopende Centrale Activiteitenkalender:

Altijd tijdig op de hoogte! Het was jullie misschien al opgevallen: Op de achterpagina van Gilde Magazine staat sinds kort de Doorlopende Centrale Activiteitenkalender. En dat blijft ook zo! Op deze manier is iedereen altijd op de hoogte van de eerstvolgende centrale bijeenkomsten, of deze nou landelijk of regionaal zijn. De centrale bijeenkomsten die we er altijd op willen hebben staan (en dus zo ver mogelijk van te voren willen plannen) zijn: • De landelijke Gilde Jaardag(en) • De landelijke Gilde Wandeldag • De landelijke Gilde WandelCoördinatorendag • De landelijke bijeenkomst(en) voor: • SamenSpraak • Coach4you • POWER veerkracht op leeftijd • Regiobijeenkomsten De spelregels Een landelijke Gilde Jaardag wordt altijd georganiseerd door een lokaal Gilde en Gilde Nederland samen. Deze dag is bedoeld voor alle Gilden en met name interessant voor bestuurders. Naast een aantrekkelijk programma dat jaarlijks wijzigt wordt in ieder geval (kort) aandacht gegeven aan de resultaten en de plannen van Gilde Nederland. Ook is er altijd gelegenheid om ruim te netwerken. De landelijke Gilde Wandeldag (bedoelt voor alle wandelenthousiasten) en de landelijke Gilde WandelCoördinatorendag (specifiek bedoeld voor wandelcoördinatoren) wordt ook altijd georganiseerd door een lokaal Gilde en Gilde Nederland samen. Het aanspreekpunt binnen Gilde Nederland is Lucas Zimmerman. De landelijke bijeenkomsten voor SamenSpraak, Coach4you en ‘POWER veerkracht op leeftijd’ worden altijd georganiseerd door de betreffende commissies of stichtingen. Ze kunnen georganiseerd worden voor zowel coördinatoren, als voor specialisten, als voor mensen uit het veld, als voor bestuurders. Dat kan en zal per bijeenkomst verschillen.

Daarnaast organiseert Gilde Nederland in samenwerking met lokale Gilden of regio’s zogenaamde Gilde Forums voor specifieke zaken die op dat moment de aandacht behoeven zoals bijvoorbeeld BTW of AVG. Doelgroepen voor deze Gilde Forums zullen per keer zeer verschillen.

Regiobijeenkomsten worden georganiseerd door de regio’s zelf en zijn bedoeld voor alle Gilden binnen de regio. De planning en de inhoud zijn geheel aan de regio. Gilde Nederland is altijd bereid om mee te denken, zaken aan te reiken en, indien mogelijk, met een afvaardiging aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend wordt deze informatie ook altijd geplaatst op de website: www.gilde-nederland.nl Alle aankondigingen en uitnodigingen gaan altijd naar het ons bekende en door het lokale Gilde opgegeven adres. Voor alle vragen hierover: info@gilde-nederland.nl Rob Franse, Gilde Nederland

De luxe van twee Landelijke Gilde Jaardagen:

Purmerend en Amersfoort! Dit jaar zijn we tot onze vreugde geconfronteerd met twee Gilden die beide om goede redenen de Gilde Jaardag willen organiseren. Dat is een luxe waar we geen nee tegen willen zeggen. Het enthousiasme spat er zowel bij Purmerend (zie het artikel verderop in dit Magazine) als bij Amersfoort (later) van af. Zo kunnen jullie zowel in september (Purmerend) als in oktober (Amersfoort) genieten van twee heel verschillende dagen. In Purmerend zal er onder andere aandacht zijn voor de resultaten en plannen van Gilde Nederland naast het hoofdonderwerp ‘De Vrijwilliger’ en zal er in Amersfoort waarschijnlijk aandacht zijn voor SamenSpraak. In beide steden wordt bovendien het grootste deel van de dag op een interessante manier aandacht besteed aan wat er lokaal aan expertise bestaat. Beide Gilden zijn dus zo goed om hun lustrum niet alleen met de plaatselijke bevolking en hun eigen vrijwilligers te delen, maar ook met alle Gilden in Nederland. Dat verdient applaus en daar zijn we hen bij voorbaat dankbaar voor.

GILDE JAARDAG

PURMEREND Donderdag 19 september

GILDE JAARDAG

AMERSFOORT Maandag 28 oktober

Rob Franse, Gilde Nederland
Beleef de Gouden Eeuw in Delft met Gilde Delft! Het historische Delft is in 2019 Gouden Eeuwjaar! En als Gouden Eeuwstad heeft Delft genoeg goud in handen... Delft had een belangrijk aandeel in de oprichting van de VOC in 1602 en was één van de zes steden waar een Kamer van de VOC gevestigd was. Het wereldberoemde Delfts Blauw ontstond in de 17e eeuw én bekende Hollandse meesters als Johannes Vermeer, Pieter de Hooch en Carel Fabritius woonden of werkten er net als de Delftse wetenschappers, Hugo de Groot, Reinier de Graaf en Antoni van Leeuwenhoek. Elke zondag een speciale Delfts Goud Gildewandeling De start is om 14.00 uur bij de VVV, Kerkstraat 3, 2611 GX Delft. De gids – die zelf uit de Gouden Eeuw komt – neemt u mee op een ontdekkingstocht door deze bijzondere eeuw en vertelt over zijn/haar belevenissen en de personen die zij/hij allemaal is tegengekomen. Een zeer speciale wandeling in een zeer bijzondere sfeer. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Aanmelden kan via de VVV: hello@delft.com of via Gilde Delft: gildedelft@gmail.com of bel 06-50626417.

andeling Delfts Goud Gildew , in uden eeuw bieden wij In dit jaar van de Go Goud lfts De mething Extra, samenwerking met So ndewa ale eci sp n. Een zeer Gildewandelingen aa ze de nt ku U er! sfe zondere ling in een zeer bij ud Go lfts onder de naam De wandeling boeken Gildewandeling. ische onze standaard histor Naast de kosten voor een u lt 0 per persoon, betaa wandeling, van € 4,0 rze ve n da per gids. U bent toeslag van € 25,00 is! en lev be che Gouden kerd van een fantastis de Delft: Aanmelden kan via Gil . of bel 06 50 62 64 17 m gildedelft@gmail.co

Gezocht: leden voor de Stuurgroep Wandelen Gilde Nederland kent vijf centraal ondersteunde activiteiten: Wandelen, Fietsen, SamenSpraak, Coach4you en POWER. Vrijwilligers van de drie laatste activiteiten zien elkaar geregeld om niet alleen wetenswaardigheden uit te wisselen, maar ook om met vernieuwende ideeën bestaande onderdelen te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Reden voor Gilde Nederland om de Stuurgroep Wandelen op te starten. Voor deze Stuurgroep zoeken we nog een paar leden zoals wandelgidsen, coördinatoren en/of bestuurders om vervolgens samen te zoeken naar verbreding, verdieping, het gebruik van de beste werkwijze bij het wandelen en die dit verder uitdragen. Geef deze oproep door aan uw vrijwilligers en meldt u aan via: info@gilde-nederland.nl

Oorkonden, speldjes en al wat niet meer De communicatie tussen het Bestuur en de Gilden vindt in hoofdzaak plaats via ons onvolprezen Gilde Magazine. Daarnaast is er een gedeelte voor ‘Aangesloten Gilden’ op onze website waar met regelmaat aanvullende zaken worden opgenomen die voor onze leden bijzonder handig zijn, maar die vanwege de omvang en het digitale karakter moeilijk in Gilde Magazine te plaatsen zijn. Zoals aanvraagformulieren voor de Gildespeld in Goud en Zilver, maar ook voor de normale Gildespeld met de bijbehorende oorkonden. Hier vind je ook bestanden die verband houden met de huisstijl en nog meer. Deze pagina’s zijn alleen toegankelijk voor aangesloten Gilden. De toegangscode is via een e-mailbericht toegezonden. Toegangscode vergeten? Stuur een e-mail naar: info@gilde-nederland.nl waarna je de toegangscode krijgt toegezonden. 


Gouden waarderingsspeld voor Gilde Purmerend en Omstreken Burgemeester Don Bijl van de gemeente Purmerend heeft dinsdag 1 januari 2019, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in theater de Purmaryn, de Gouden Waarderingsspeld uitgereikt. Gilde Purmerend en Omstreken ontving dit jaar deze eervolle onderscheiding voor haar inspanningen voor de belangen van de stad Purmerend en haar inwoners. Gilde Purmerend en Omstreken is er voor iedereen: jong, oud, man of vrouw, allochtoon of autochtoon. Gilde Purmerend en Omstreken geeft invulling aan de behoefte van mensen om zich te blijven ontwikkelen. De burgemeester sloot zijn waarderingsspeech af met de woorden: “Het gemeentebestuur is trots op deze zeer betrokken vrijwilligersorganisatie die zich al 25 jaar inzet voor Purmerend”.

Gilde Purmerend en Omstreken 25 jaar Een beter begin van het jubileumjaar konden wij niet hebben: 31 maart 2019 bestaat Gilde Purmerend en Omstreken 25 jaar. Het bestuur heeft voor de vrijwilligers gedurende dit feestjaar verschillende evenementen georganiseerd. Geopend werd met een goedbezochte nieuwjaarsreceptie waarbij een goochelaar tafelacts deed. Om de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten zijn zij op maandag 25 maart uitgenodigd voor een Grieks buffet.

Gilde Wandeldag én Gilde Jaardag Het bestuur wil zoveel mogelijk Gildemensen uit het land laten mee genieten van ons feest en onze stad. Een stad die nauwelijks bekendheid heeft, maar wel in de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol gespeeld heeft in de huisvesting van vele Amsterdammers. Eerst in de hoedanigheid van groeikern en als laatste als een van de steden met een Vinexwijk. In die 50 jaar is Purmerend gegroeid van 20.000 naar 80.000 inwoners. Vandaar dat wij de organisatie van de landelijke Gilde Wandeldag op woensdag 15 mei op ons genomen hebben. Alsof Purmerend aan het eind van de 19e eeuw begin 20e eeuw voorvoelde dat het zou groeien van marktstadje naar de stad die het nu is. In die tijd groeiden namelijk

hier drie belangrijke architecten op: Jan Stuyt, JJP Oud en Mart Stam. De Wandeldag zal dan ook in het teken staan van de architectuur. Als Purmerenders zijn wij gewend te bouwen aan de toekomst en te denken aan de voorzieningen die de toekomstige samenleving nodig heeft. De vrijwilligers zullen daar onontkoombaar een eigen rol in gaan spelen. Het is en blijft spannend om daar onze hersens over te breken samen met de andere Gilden uit het gehele land. Dit willen doen op de Gilde Jaardag op 19 september. Op deze dag gaat het eigenlijk om de vraag waar kunnen we ons nuttig maken, nu en in de toekomst, als Gilden en hoe kunnen we dat doen. In oktober volgt een Gildecafé met een interessante spreker. Het jaar wordt

afgesloten met een herfstwandeling en aansluitend een stampottenmaaltijd verzorgd door de mensen van Samenspraak. Aafke Otter- Boerhave, secretaris Gilde Purmerend en Omstreken
Wie weet de betekenis van dit bordje? Komt u tijdens uw stadswandeling ook wel eens iets tegen waarvan u de herkomst niet weet? In de paar jaar dat ik nu stadsgids in Zutphen ben overkomt mij dit zo nu en dan. Soms gaat het om de geschiedenis van een historisch pand en soms om een bouwstijl. Tijdens één van mijn wandelingen kwam ik op de muur van de Walburgiskerk en het oude politiebureau een rood emaille bordje met een witte letter S tegen en had geen idee wat het betekende. Tijdens mijn speurtocht via verschillende diensten van de gemeente Zutphen kwam ik bij de gemeente Nijmegen en vervolgens, een waterleiding- en gasbedrijf terecht. Het leverde wel antwoorden/vermoedens op maar geen 100% zekerheid. Naast de letter S kwam in Nijmegen ook een emaille bordje met de letter S/W in beeld. Hier was het bordje wit en waren de letters blauw. Voor de letter W kreeg ik de volgende oplossing: Het schildje met de blauwe letter W was bestemd om je tuin en je straatje te mogen sproeien met een tuinslang. Gas en elektra werden betaald maar water niet. Dat is de reden dat de straten en tuinen alleen met emmer en gieter begoten mochten worden. De huizen bezaten één tappunt koud, de wc geen spoeling, ook hier moest men spoelen met een emmer. Voor de letter S kreeg ik ook ‘oplossingen’. Het bordje is misschien bedoeld voor de brandweer om aan te geven dat er bij brand speciale maatregelen moeten worden getroffen, bijvoorbeeld vanwege kwetsbaar archiefmateriaal. Of zoals gesuggereerd wordt de aanwezigheid van een secreet dat voor de aansluiting op het riool dat in de 19e eeuw door een stilleveger geleegd moet worden? Maar wat is nu het juiste antwoord? Ik hoop, dat één van de Gildeleden in het land mij kan helpen? Anton de Ronde stadsgids Gilde Zutphen
Twintig seconden……… Twintig seconden duurde het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Uitgevoerd door 14 vliegtuigen, bemand door jonge Amerikaanse soldaten met een te korte opleiding in Engeland. Was het een vergissing? Dachten ze boven een Duitse stad te zijn? Feit is dat de vliegtuigen hun bommenlast, door slecht weer, niet kwijt konden op de Messerschmidt vliegtuigfabrieken in de Duitse plaats Gotha en daarom een vervangend doel moesten zoeken. Op de terugweg naar Engeland werden ze door een sterke westwaartse bovenwind richting Nederland gedreven en vonden ze in het spoorwegemplacement in Nijmegen hun nieuwe doel. Doordat het voorste vliegtuig zijn bommen te vroeg liet vallen gebeurde dat ook bij de andere vliegtuigen en werd het hart van de stad weggevaagd. Van de 800 doden waren er zo’n 200 jonger dan 16 jaar Lang is er gezwegen over dit bombardement. Het waren immers onze bevrijders die de stad tot in haar wortels vernietigd hadden. 800 gedode burgers, meer dan 2000 gewonden, het oude centrum van de stad in puin door een drie dagen durende brand. Het heeft lang geduurd voordat de overlevenden over dit verschrikkelijke drama wilden praten. Je moest immers vooruit kijken, de herbouw ter hand nemen en de blik gericht op de toekomst. Mede daardoor is pas in het jaar 2000 het monument ‘De Schommel’ geplaatst op de plek waar in een school 24 kinderen en 8 zusters het leven lieten.

Nu komen ook pas de verhalen van de overlevenden. Bart Janssen, toen een baby die door het lot twee keer aan de dood ontsnapte, heeft zijn leven in dienst gesteld van het opzoeken van deze overlevenden en hij heeft hun verhalen opgetekend in zijn boek: “De pijn die blijft”.

te redden. Maar ze droeg mij en wilde blijven leven. Ze heeft uiteindelijk een been moeten missen en liep later altijd met een wandelstok. Dat is deze wandelstok en nu ik zelf slecht ter been ben is dit de enige stok waarmee ik wil lopen”. Een ontroerend moment waarin je eigenlijk niet goed weet hoe te reageren.

Met deze verhalen gaan onze gidsen op pad; vertellen de belangstellenden hoe de stad er voor het bombardement uitzag en hoe soms, door een wonder, mensen aan de dood zijn ontsnapt. Rob Jaspers, voormalig stadsjournalist van de Gelderlander en zijn dochter Bregje, hebben vijf jaar geleden het initiatief genomen om langs de brandgrens van het bombardement, metalen plaatjes in de grond te plaatsen waarop telkens een naam van een overleden slachtoffer. Langs deze brandgrens loopt ook onze wandeling en zelf heb ik verschillende keren de wandeling mogen verzorgen. Aangrijpende verhalen vertel je maar krijg je ook te horen. Zoals die keer dat er een oudere dame met een wandelstok met mij meeliep. Zij nam mij apart met de vraag of zij: “Mij iets mocht vertellen”. Haar verhaal: “Ziet u daar dat raam, daarboven? Daar stond het huis van mijn ouders. Mijn moeder was zwaar gewond en eigenlijk was ze niet meer

Foto: Ber Jansen

Dit jaar, met de 75e herdenking van het bombardement, kregen de slachtoffers weer de aandacht die zij verdienden. Op het huidige Plein 1944, waar voor het bombardement drie straten met mooie oude huizen stonden, waren twee weken lang vijf trotters met de foto’s en namen van de slachtoffers geplaatst. Op de avond van 21 februari zorgden 40 koren, verhalen-vertellers en ook onze gidsen voor een mooie en respectvolle herdenking door het hele centrum en langs de hele brandgrens. >>>
>>> Jongeren zorgden dat bij elk van de bijna 800 plaatjes een lichtje werd geplaatst zodat de naam op het plaatje zichtbaar was. Ook door het Gemeentebestuur is op 22 februari een mooie herdenkingsbijeenkomst georganiseerd bij ‘De Schommel’. Het verschrikkelijke bombardement op onze mooie oudste stad van Nederland krijgt steeds meer landelijke bekendheid.

Op 23 februari is in De Lindenberg het Infocentrum WOII, geopend. Een dependance van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Onze wandelingen ‘Het bomdement op Nijmegen’ en de ‘Bevrijdingswandeling’ (over de slag om de Waalbrug tijdens Operatie Market Garden) starten bij dit infocentrum. Nijmegen is herbouwd, in soms verrassende na-oorlogse architectuur.

De oude grandeur van het centrum is verwoest, maar de oorspronkelijke, uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen daterende panden zijn onbeschadigd gebleven en, met de eeuwenlange geschiedenis van de stad, een bezoek meer dan waard. Janny Pijnappels van Kempen Secretaris Gilde Nijmegen

Margriet Kusters neemt afscheid Tijdens de bestuursvergadering op 14 december 2018 heeft het bestuur van Service Gilde Landgraaf afscheid genomen van Margriet Kusters. Zij had haar afscheid al lang van tevoren aangekondigd. En wie Margriet een beetje kent, weet dat zij de daad bij het woord voegt. Een periode van zo’n 16 jaar bestuurslidmaatschap werd hiermee afgesloten. Margriet heeft altijd veel betekend voor ons Gilde. Zij deed dat in verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Voor die inzet werd zij eerder gelauwerd door zowel Hare Majesteit als door Gilde Neder-

land. Kortom, het was niet zomaar een vertrek. Margriet blijft gelukkig nog bij Gilde Landgraaf betrokken: zij coördineert het bridgen en sinds kort is haar man Pierre opsteller van de bestuursnotulen. Zo houdt zij toch nog een oogje in het zeil. Vanzelfsprekend kreeg zij bij haar afscheid een warm dankwoord, uitgesproken door waarnemend voorzitter Rik Maenen en een fraai boeket oftewel een ‘struik’. Rik Maenen waarnemend voorzitter Gilde Landgraaf

Jean Quaedackers, het langstzittende bestuurslid, overhandigde de bloemen

Basistraining Slim Taalcoaching Hoe organiseer je taalcoaching, zoals een-op-een taalcoaching of een TaalCafé op een slimme manier? Coördinatoren leren het tijdens de training ‘Slim taalcoaching organiseren voor coördinatoren’ op woensdag 20 maart van 13:00 t/m 16:00 uur in Utrecht. Om 12:15 uur is er een lunch.

TaalCafé

Zo word jij een organisatietalent! Tijdens deze basistraining vorm je je een volledig beeld van de belangrijkste aspecten van een taalcoachproject: het fundament, het werkproces en de ondersteuning van vrijwilligers. Je leert hoe je dit kunt aanpakken en welke keuzes je hierin kunt maken. In de training gaan we samen op zoek naar antwoord op onder meer de volgende vragen: •

wat is het doel van mijn taalproject en op welke doelgroep richten we ons? hoe richt ik mijn project zo optimaal mogelijk en tegelijkertijd praktisch in? op welke manieren kan ik de vrijwilligers ondersteunen?

De training is bedoeld voor beginnende coördinatoren van Gilde SamenSpraak die zijn aangesloten bij Het Begint met Taal én hun introducé. Dat is iemand die sterk betrokken is bij het taalproject, bijvoorbeeld een collega-coördinator, bestuurslid, of een vrijwilliger met extra taken. 


Zutphen heeft weer een kanon! Zutphen heeft sinds 22 november 2018 weer een kanon! Het is geplaatst op de Bult van Ketjen. Zondag 16 december klonk om 12.00 uur het symbolische eerste (en meteen ook laatste) schot dat tevens het startsein was van het Sprookjesfestival in de binnenstad. Wethouder Annelies de Jonge van de gemeente Zutphen stak de lont aan. Zutphen was eeuwenlang ommuurd door vestingwerken, die de vijand buiten de stad moesten houden. Delen van de vestingmuren zijn nog altijd zichtbaar, zoals het bolwerk aan de IJsselkade, beter bekend als de ‘Bult van Ketjen’. Met de nieuwe inrichting van de IJsselkade ontstond het idee om op deze plek net als in vroeger tijden een kanon te plaatsen. Mede door een bijdrage van Stadswandelingen Gilde Zutphen is dit idee gerealiseerd. De loop van het nieuwe kanon is dankzij luitenant-kolonel b.d. Jan Wijdemans

Wethouder Annelies de Jonge van de gemeente Zutphen stak de lont aan.

was gedurende zijn hele loopbaan betrokken bij explosievenopruiming en hij weet alles over kanonnen en ander geschut. Dankzij hem hebben we een loop in bruikleen gekregen van het Nederlands Artillerie Museum op ‘t Harde. Constant Willems maakte het ontwerp voor de houten ombouw (het zogenaamde rolpaard of affuit). beschikbaar gesteld door Defensie. Constant Willems maakte het ontwerp voor de houten ombouw (het zogenaamde rolpaard of affuit). Zo ontstond het idee om met de nieuwe inrichting van de IJsselkade op de Bult van Ketjen een kanon te plaatsen, net als in vroegere tijden. Met hulp van Constant Willems kwamen we in contact met luitenant-kolonel buiten dienst Jan Wijdemans. Wijdemans

We wilden het kanon niet ongemerkt laten. Zondag 16 december hebben we met een schot Sprookjesstad Zutphen geopend. Voordat de wethouder de lont aanstak, vertelde Frits Dürst Britt, secretaris van het Nederlands Artillerie Museum, over het kanon. Het kanon op de Bult van Ketjen is mede mogelijk gemaak door Stadswandelingen Gilde Zutphen.

POWER maakt plannen Dit voorjaar verwelkomen we de 500e deelnemer bij de workshops POWER Veerkracht op Leeftijd. Einde 2018 stond de teller op 469 deelnemers en velen van hen blijven elkaar in POWER-kringen ontmoeten om elkaar te blijven ondersteunen bij hun plannen. Meer dan 60 vrijwilligers in 16 lokale projectgroepen POWER maken dit mogelijk. De landelijke projectgroep POWER Nederland, die de lokale groepen ondersteunt, plant een verzelfstandiging. Per 1 januari is daartoe het bestuur POWER Nederland i.o. uitgebreid met Harry Hens (voormalig manager Movisie) als secretaris en Gerda Wagemakers (voormalig manager vrijwilliger-en welzijnsorganisaties) als lid kwaliteit. Hennie de Boer (voorzitter) en Rob Hoekstra (penningmeester)

maakten vanuit de landelijke projectgroep de overstap naar dit bestuur. Joke Boevink en Anja van Rijswijk blijven landelijk actief totdat de nieuwe organisatie staat.
Coach4you: stand van zaken Per maart 2019 staat Coach4you weer sterk in de schoenen in tegenstelling tot een aantal jaar geleden. Maar de moeilijkheden van toen zijn overwonnen.

Verleden jaar is er heel zuinig gewerkt waardoor we zelfs Gilde Nederland konden terugbetalen, waar Gilde Nederland twee jaar geleden nog ‘moest’ bijspringen.

sturen weer regelmatig een nieuwsbrief naar de coördinatoren. De trainingen voor coaches zijn vorig jaar goed gevolgd en goed gewaardeerd

Coach4you zit thans in meer gemeenten en de lokale vestigingen groeien allen richting een bereik van alle scholen in die gemeenten. We zijn ook nu weer in gesprek met Gilden die zich oriënteren om ook hun organisatie te versterken door Coach4you toe te voegen aan het productenpalet. Ook zijn we weer in gesprek met een gemeente Penningmeester Rob Hoekstra beleeft waar mogelijk zowel Coach4you als goede tijden. We deden veel fondsaan- een nieuw Gilde gaat starten. vragen en die zijn nu al boven verwachting gehonoreerd. Vermoedelijk gaan Onze trainers zijn inmiddels ruim inwe proberen enkele toekenningen voor gewerkt en er is budget voor moderni2019 naar 2020 te verschuiven. sering van trainingen en materiaal. We

Eigenlijk is de grootste zorg het werk dat de coördinatoren moeten uitvoeren. Op dit moment worden kinderen aangemeld en moeten de coördinatoren best intensief aan het werk om hen te leren kennen. Nieuwe vrijwilligers werven, de juiste coach aan de juiste coaches te koppelen, dat moet voor de zomervakantie allemaal rond zijn. Bij elkaar een heel flinke uitdaging. Maar met zijn allen klaren we deze mooie klus.

Op dit moment heeft de stichting Coach4you weer een voltallig bestuur. Twee bestuursleden zijn (zoals bedoeld) ook bestuurslid van Gilde Nederland. De andere bestuursleden zijn voorzitter van Gilde Nieuwkoop en Coördinator Coach4you van de Utrechtse Heuvelrug.

Bas de Vree voorzitter Gilde coach4you

Regionale bijeenkomsten Met het afschaffen van de Raad van Afgevaardigden, hebben de regiovergaderingen een ander karakter gekregen. In de nieuwe opzet blijken ze vaak te bruisen van energie!

Regio Noord Holland en Flevoland Gastheer was dit keer Gilde Gooi Noord. In de vergadering ontstond over veel onderwerpen een levendige discussie waarbij de toekomstige ontwikkeling van de Gilden uitgebreid aan de orde kwam. Ed Bierhuizen gaf aan naar mogelijke nieuwe activiteiten te kijken vanuit delen van de lokale markt en deze behoefte te vertalen naar projecten. Rob Hoekstra gaf aan om hiervoor een nota op te stellen die in alle regionale vergaderingen kan worden gebruikt als start voor de discussie ‘De toekomst en continuïteit van de Gilden’. Tijdens de vergadering werd ook besloten om twee maal per jaar met elkaar in overleg te gaan waarbij Gilde Almere en Gilde Alkmaar al aanboden om de vergaderingen in 2019 te organiseren.

Regio Zuid Holland Naast informatie vanuit Gilde Nederland was er vooral aandacht voor veranderingen bij de verschillende Gilden. Er komt energie vrij om nieuwe wegen in te slaan, met een nieuwe organisatievorm, een andere aanpak of

‘Hé redactie, wij worden niet genoemd!’ Antwoord: “Als je schrijft dan plaatsen we”. “Maar wij hebben helemaal geen regiobijeenkomst”. Antwoord: “Als jij een regiobijeenkomst regelt en er een artikel over schrijft dan plaatsen wij dat met extra attentie”. een meerjaren routekaart te maken en te denken aan het komende jubileum.

Regio Limburg Na de opening door voorzitter Jan Bonten en een korte introductie van Els Meewis over de nieuwe accommodatie van Gilde Westelijke Mijnstreek, verliep de vergadering van 14 november 2018 conform de agenda. Bas de Vree memoreerde de personele situatie van Gilde Nederland en de tegenvallende Gilde Jaardag in Rotterdam. Het aantal deelnemers viel tegen, het enthousiasme was niet overweldigend en met de aangeboden activiteiten gebeurt in de latere praktijk weinig. Wellicht moeten de ambities van het bestuur bijgesteld worden. Wat volgde was een geanimeerde uitwisseling van mogelijke ideeën, over concurrentie met andere aanbieders, over een beleidsmatige insteek en over van kracht zijnde subsidievoorwaarden.

Maar de Gilde Jaardag moet niet alleen zinvol zijn maar ook een stukje gezelligheid brengen. Als volgend punt kwam de huisstijl ter sprake waaruit bleek dat het uniforme logo (uiltje) nog niet door ieder Gilde op de goeie manier wordt toegepast. De voorzitter vraagt om er nog eens goed naar te kijken. Na de eerste onrustige invoering van de nieuwe privacywetgeving zijn de meeste Gilden weer overgegaan tot de orde van de dag. Het beleid, de verklaring, het protocol en het gebruik van bcc is geïntroduceerd, maar er moet nog af en toe gecorrigeerd worden c.q. herinnerd worden aan deze zaken. De volgende bijeenkomst is op 16 april in Venray. Suggesties voor het te behandelen thema zijn: publiciteit, PR, en gebruik Social Media. Na sluiting is er een korte rondleiding in de nieuwe accommodatie, daarna een lunch, gevolgd door een korte stadswandeling onder leiding van René Haustermans.
Taalhulp, maar nog zo veel meer… Enkele maanden geleden ben ik een paar keer op bezoek geweest bij een gezin dat als vluchteling uit een van de armste Afrikaanse landen in Nederland terecht was gekomen. Ondanks het behalen van het inburgeringsexamen liet de beheersing van de Nederlandse taal veel te wensen over: het Nederlands spreken werd niet gepraktiseerd en dan wordt de drempel alleen maar hoger. Het lukte om daar een goede taalcoach naar toe te krijgen, waar de mensen al snel vertrouwen in hadden. Vorige week is de echtgenoot van de taalcoach plotseling overleden; ons migrantenstel (laten we ze in het vervolg Denzell en Safia noemen) ontvangt de in Nederland gebruikelijke rouwkaart met daarin de uitnodiging aanwezig te zijn bij de crematie.

Zo gebeurde het dat ik een kwartiertje voor de aanvang van de crematie in de wachtruimte te midden van een schare familie en vrienden van de overledene stond, toen Denzell en Safia onwennig en met gezichten, die hun nervositeit duidelijk lieten zien, binnenkwamen. Onze blikken kruisten elkaar en ik zag direct een beetje opluchting. Tijdens het wachten voordat we de aula in konden, kwamen de vragen: waar gaan we dadelijk naar toe, wat gebeurt er dan, wat is crematie, is dat anders dan begraven, enz. Gelukkig hadden we ruim de tijd zodat ik Denzell en Safia enigszins een indruk kon geven waar we naar toe gingen en wat daar zou gaan gebeuren. We zijn bij elkaar gaan zitten en toen aan het einde van de samenkomst iedereen werd uitgenodigd afscheid te nemen bij de kist en een bloem op de kist te leggen,

zijn wij gedrieën dat gaan doen, waarna wij met de familie en vrienden naar de condoleanceruimte zijn gegaan; op hun vraag heb ik ze vervolgens nog uit kunnen leggen wat ons begrip condoleance inhoudt. Toen daarvoor de gelegenheid was, zijn wij gedrieën gaan condoleren. Voor ons Nederlanders lijkt het bijwonen van een crematie zo’n natuurlijk en vertrouwd gebeuren. Maar we realiseren ons niet altijd dat dit voor mensen, die uit zo’n totaal andere cultuur komen, een buitengewoon beklemmend ritueel is. Wanneer ik als taalcoach deze mensen in dergelijke omstandigheden een beetje steun kan geven en zie wat dit voor hen betekent, ben ik daar heel blij mee. Faceboekbericht Gilde De Bevelanden

De VoorleesExpress De VoorleesExpress, één van de projecten van Gilde Leusden in samenwerking met Bibliotheek Eemland, heeft van de Kiwanis Leusden een subsidie van € 3750,- gekregen. Wij zijn de Kiwanis Leusden bijzonder erkentelijk dat zij ons nieuwe project financieel mede willen ondersteunen. Frank Willenborg van de Kiwanis Leusden reikte de cheque uit aan Hermien Gierman, voorzitter Gilde Leusden.

Wat is de VoorleesExpress? De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Frank Willenborg van de Kiwanis reikt de cheque uit aan Hermien Gierman, voorzitter Gilde Leusden

Markante vrouwen in Haarlem Vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Gilde Haarlem neemt u op deze feestdag graag mee langs de adressen, instellingen, monumenten e.d. die betrekking hebben een aantal van de vele markante vrouwen die in de Haarlemse geschiedenis een rol hebben gespeeld. Geen college over de ontwikkeling van de vrouwengeschiedenis, maar een plezierige wandeling. Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema; dit jaar Heldinnen. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het

gebied van arbeid en kiesrecht. Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaats-

vond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. De kosten zijn € 4,00 per persoon. Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier, het sturen van een mail naar gildewandelingen@ gmail.com of telefonisch op werkdagen tussen 09.00-10.00 of 18.00 – 09.30 uur 06-16410803. 10


Column

In Den Haag wordt dit jaar het feit herdacht dat Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Staten van Holland, 400 jaar geleden werd vermoord. Een goede aanleiding voor Gilde Den Haag om nu eens een wandeling door de binnenstad te organiseren waarbij wordt stilgestaan bij de plekken die nauw met zijn leven zijn verbonden. Voor de details verwijs ik graag naar de website: gildedenhaag.nl. Die moord vond plaats op het Binnenhof en wel voor de ingang van de Staten-Generaal. Het was moord zeggen wij nu, want zo gaan wij in de huidige tijd immers niet met een bejaard -hij was 71- en tevens belangrijk Nederlands en Europees staatsman, om. Destijds was het een gerechtelijke, dus gewettigde veroordeling wegens landverraad. Er was sprake van grote verdeeldheid binnen onze toen nog jonge republiek. Er ontstonden geleidelijk twee kampen, het ene geleid door de stadhouder, tevens legeraanvoerder, Prins Maurits en het andere door de rechtsgeleerde en politicus die Van Oldenbarnevelt was. En daar speelde dan ook nog een belangrijk theologisch twistpunt over de Goddelijke voorbeschikking over heen.

Remonstranten en contra-remonstranten stonden fel tegenover elkaar, wat tot ongeregeldheden leidde. Kortom een boeiend hoofdstuk in onze Vaderlandse geschiedenis. Ook hier ga ik nu niet nader op in. Wel op de vraag waarom zou je je in die geschiedenis willen verdiepen, waarom zou je er – samen met anderen – bij

stil willen staan? Daar gaat het immers om bij een Gilde wandeling. Ik denk dat het altijd de moeite waard is om je een beeld te vormen van hoe politieke meningsverschillen in het verleden werden beleefd en uitgevochten. Die vroegere werkelijkheid is duidelijk anders dan de onze, maar het ging wel om wezenlijke zaken zoals oorlog of vrede, bescherming van onze welvaart en handel, het nemen van politieke risico’s. Persoonlijke macht, karakter en ontwikkeling speelden een rol. Prins Maurits en de 20 jaar oudere Johan van Oldenbarnevelt hadden vele jaren uitstekend kunnen samenwerken in de strijd tegen Spanje. Het gerucht ging dat Maurits vanuit zijn toren de terechtstelling had gadegeslagen. We weten niet of hij dit inderdaad gedaan heeft en ook over de vraag wat ging er in hem om kunnen wij slechts speculeren. Was hij bedroefd omdat zijn oude vriend een kopje kleiner werd gemaakt nadat hij weigerde gratie te vragen omdat hij zich niet schuldig voelde? Of was hij verheugd dat een slepende machtsstrijd definitief in zijn voordeel was beslecht? Misschien moeten beide vragen wel met ja worden beantwoord. De werkelijkheid is altijd ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken. Probeer je een beeld te vormen van een drama, dat zich in een ver verleden afspeelde, dat is eigenlijk de opdracht die de rondleider dient te geven. Dat is ook wat de wandelaar ertoe brengt zich aan te sluiten bij zo’n tocht. Willem Koole

Fietsgilde Deventer klaar voor nieuw seizoen Vrijdag 8 februari hebben de begeleiders van onze fietstochten een EHBOcursus gevolgd. Onder leiding van een instructeur van het bedrijf VELCO uit Oldenzaal werden verschillende ongevalssituaties die tijdens de fietstochten kunnen voorkomen behandeld. Ook verbandinstructies zijn doorgenomen en natuurlijk werd er geoefend. Kortom, na 4 uur was de groep weer helemaal klaar voor het nieuwe fietsseizoen. ’s Zomers is er elke donderdag een fietstocht in de fraaie omgeving van Deventer. De routes zijn zorgvuldig uitgekozen, zodat deelnemers de mooiste plekjes te zien krijgen. 11


Erepenning voor Hans Viester Maaike Veeningen, loco-burgemeester van de gemeente Almere, heeft maandag 1 oktober 2018 de Erepenning uitgereikt aan Hans Viester. Hans zet zich sinds 2008 in als vrijwilliger bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) en coördineert vanaf 2015 de inzet van vrijwilligers bij Gilde Almere, onderdeel van de VMCA. Hans Viester zorgt daarbij voor goede en passende matches tussen de Gildevrijwilligers en hulpvragers. Daarbij weet hij waar de kennis en talenten liggen van de vrijwilligers en dit te versterken door passende deskundigheidsbevordering te regelen voor de vrijwilligers. Daarnaast heeft hij een goede samenwerking met de bibliotheek tot stand gebracht, waarbij hij samen met vele andere vrijwilligers aan de slag is tijdens de belastingspreekuren. Spreekuren waarbij

Hans Viester ontvangt de erepenning uit handen van Maaike Veeningen, loco-burgemeester van de gemeente Almere

Almeerse burgers met een minimuminkomen hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen en gewezen worden op mogelijke regelingen en aftrekposten die hun financiële situatie verbeteren.

Centrale activiteitenkalender April 11 16 22 26

-

Landelijke POWERdag deskundigheidsbevordering (Ede) Regiobijeenkomst Limburg (Venray) Deadline kopij Gilde Magazine Regiobijeenkomst Oost en Noord (Wageningen)

Mei 14 - Regiobijeenkomst Noord-Holland en Flevoland (Almere) 15 - Landelijke Gilde Wandeldag (Purmerend)

Juni 24 - Deadline kopij Gilde Magazine

September 16 - Deadline kopij Gilde Magazine 18 - Landelijke Gilde WandelCoördinatorendag (Almere) 19 - Landelijke Gilde Jaardag (Purmerend)

Oktober 15 - Regiobijeenkomst Noord-Holland en Flevoland 28 - Landelijke Gilde Jaardag (Amersfoort)

November 08 - Regiobijeenkomst Oost en Noord (Rhenen) 21 - Regiobijeenkomst Zuid-Holland (Zoetermeer) ? ? - Landelijke Coach4you Coördinatorendag 25 - Deadline kopij Gilde Magazine

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Raadhuisplein 46 3641 EE Mijdrecht M: 0618639239 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Hoofdredactie: Hans Ursem hansursem@gilde-nederland.nl Eindredactie en vormgeving: Hans Ursem Met bijdragen van: Facebook Coach4you Gilde Almere Gilde De Baronie Gilde De Bevelanden Gilde Delft Gilde Den Haag

Gilde Haarlem Gilde Leusden Gilde Nederland Gilde Nijmegen Gilde Purmerend Gilde Zutphen POWER SamenSpraak

* Zie voor nadere uitleg de artikelen op pagina 2 van dit Magazine

12

Profile for Hans Ursem

Gilde Magazine 1-2019  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland. In dit nummer: Altijd tijdig op de hoogte!, Purmerend en Amersfoort!, Beleef de Gouden Ee...

Gilde Magazine 1-2019  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland. In dit nummer: Altijd tijdig op de hoogte!, Purmerend en Amersfoort!, Beleef de Gouden Ee...

Profile for hansursem
Advertisement