innovatie en ondernemerschap

Page 1

innovatie

en

ondernemerschap

blogs van frans van de reep en hans kooistra

nextpractice extpractice-institute institute GEPLAATS IN PLUSPOST IN 2009


innovatiekracht van best practice naar next practice maandag 20 juli 2009, 11:34

De innovatiekracht van de BV Nederland is te

van ’fast follower’ te kiezen. Dan hebt u dit probleem niet. Dat is trouwens wat veel

laag en er is veel behoefte aan een nieuwe

(grote) ondernemingen in Nederland doen met hun focus op best practices.

TomTom of een Nederlandse IPod. In de aankomende tijd gaan we een aantal columns wijden aan dit thema. Hoe komen we van

Maar u bent ondernemer. U volhardt. U wilt iets nieuws. U bent geïnteresseerd in next practices, niet in best practices. In nieuwe

dromen tot actie? Hoe koppelen we creativiteit, innovatie en wetenschap aan strategie

dingen en niet in ‘meer van het zelfde’. Dan past dat beeld van ‘het schip in de haven’ bij u. Natuurlijk is dat schip veiliger

ondernemerschap, slagkracht en uitvoerend vermogen.?

in de haven. Alleen, daar zijn schepen niet voor bedoeld: schepen moeten uitvaren. Wat is dan een goede koers? Een paar tips. Hou

het

eenvoudig.

Kies

voor nieuwe

Hier de eerste van onze reeks innovatie en

dingen waarvan de klant direct snapt wat

ondernemerschap.

hij eraan heeft. Ga dus in gesprek met uw klanten Verstop complexiteit onder de

Is succes van ondernemen voorspelbaar?

motorkap. Ingewikkeldheid verkoopt niet.

Bestaat er zoiets als een business case

Laat

voor innovatief ondernemerschap? Helaas,

innoveer samen. Doe waar u goed in bent.

voor echt nieuwe business is dat maar heel

Als u eigenlijk ‘kunstenaar’ bent, ga dan in

beperkt zo. Er zijn geen marktvoorbeelden

zee met een goede impresario En tot slot:

waar u naar kunt kijken. Concurrenten of

doe één ding tegelijk. Net als vroeger op

collega’s zijn u niet voorgegaan en hoe

school hebt u meer aan één zes dan aan

de klant

een

twee vijven. Als je op zeker speelt, verdien

verrassing. U zou daaraan de conclusie

je weinig. Want anderen gingen je al

kunnen

voor. Steek

zal

reageren,

verbinden

dat

is

ook

het

al

dan

maar

verstandig is geen nieuwe dingen uit te proberen en als ondernemer de positie

je

klant

van

niet

wal.

zitten,

Maar

koersvast in de woelige baren!

wees

maar

wel


hoe ontsnap je aan meer van het zelfde? zaterdag 05 september 2009, 14:42

Het concurrentievoordeel en de time window met wat je kan halen met het op de markt brengen van nieuwe producten producten of diensten

de

te

meer

voor

zaken

als

het

optimaliseren van het werkkapitaal. Grote multinationals doen ook vaak veel van het zelfde, kiezen vaak voor een fast

wordt steeds kleiner.

follower

strategie,

hebben

de

zelfde

Bijna alles is binnen 3 tot 12 maanden te

accountants en consultants uit de big 5,

kopiëren of te kopen. Het maakt eigenlijk

dezelfde gesel van de beurs en de zelfde

niet meer uit wat het is, een product,

toezichthouders.

dienst, proces, actie en methode. Er zijn

netwerk dat elkaar heel vaak tegenkomt en

natuurlijk wel een aantal uitzonderingen en

ook dezelfde hype’s volgt, vaak ook met

die moeten we zoeken in de gebieden waar

z’n allen 24 maanden te laat. Daarnaast

meestal een patent op zit. De vraag is dan

benchmarken ze zich suf om zich te

waar je het permanente voordeel voor een

vergelijken en te leren van wat een ander 3

bedrijf moet zoeken. Hoe voorkom je de

jaar geleden bedacht heeft.

permanente

waardoor

Volgens het consultancy bureau Bain &

bedrijven soms nauwelijks belangstelling

Company die regelmatig het gebruik van

lijken te hebben voor business strategie en

management

profit

queeze

Kortom,

tools

een

onderzoekt

hecht

staat

Benchmarking in 2009 op nummer 1 van


meest waardeerde management tool, voor

excellente klant contact en service, design

het onderzoek click Bain onderzoek.

en met name een eigen bedrijfscultuur. Voorbeelden van organisaties met een

Kijk eens naar wat Tom Peters hierover

eigenzinnige bedrijfscultuur zijn Apple,

zegt:

Google en de laatste hit in de USA www.zappos.com,

een

soort

een

Amerikaanse Wehkamp. De omzet van Zappos groeide in 5 jaar van $ 70 miljoen tot bijna $ 1 miljard nu! CEO Tony Hsieh van Zappos is erg eigenzinnig en creëerde een dito bedrijfscultuur. Doe je zelf een plezier en lees Zappos core values. http://www.youtube.com/watch?v=8AGTpu_i8sc

Wat is het vervelende en het mooie van een bedrijfscultuur? Het is erg moeilijk te

Naast Benchmarking zijn ze ook nog erg

veranderen of te kopiëren. Dan moet je

druk met het implementeren van best

echt denken aan 4/5 jaar. Microsoft wordt

practices. De moraal voor ons van dit

op dit moment links en rechts in gehaald

verhaal is dat deze trend leidt tot een

door

grijze massa. De grote multinationals lijken

technologie beter is of dat de mensen die

steeds meer op het gemiddelde centrum

bij Microsoft minder briljant zijn maar

van een willekeurig stad in Nederland met

volgens

allemaal met dezelfde winkels en zonder

bedrijfscultuur.

Google

Gary

en

niet

omdat

Hamel

door

hun

hun

iets “eigens”. Wil dat zeggen dat sturen op efficiency

geen

aandacht

nodig

heeft?

Betekent dat dan je niet meer op proces

Natuurlijke niet. Het is alleen erg moeilijk

innovatie/

om

langdurig

concurreren? Natuurlijk wel maar dan moet

bouwen

je wel minstens 40 tot 60 % goedkoper zijn

volgens Gary Hamel (lees een interview met

als de rest/meerderheid. Ryanair en in

Hamel).

Nederland

op

basis

hiervan

concurrentievoordeel

op

en te

operational

Routemobiel

voorbeelden. Wat onderscheidt dan wel? Onze suggestie is

vooral

een

sterke

merkbeleving,

excellence

zijn

kan

sprekende


verscheidenheid wint van bekwaamheid meer van het zelfde maakt zwak! zaterdag 05 september 2009, 14:42

Wij vinden een multidisciplinaire, andere, andere, kijk op daarom kost het “contact” maken minder moeite. Voor een flitsende carrière is het de business en op kansen en bedreigingen van dus vaak heel verstandig niet al te groot belang. Waarom? Net zo als in de natuur afwijkend te zijn. maakt ‘meer van hetzelfde’ zwak. En u weet ook, wat niet groeit gaat dood. Aan de andere kant Het is allemaal zo menselijk en zo zie je in praktijk van alle dag, dat het omgaan begrijpelijk. Als iemand u vertelt dat hij of met “anders” “anders” ingewikkeld is. Binnen organisaties zij een HRM functie of een operations zien we dat de afdelingen in de kantine bij elkaar functie heeft u gelijk een beeld? Zeg, zitten. Op feestjes zoeken gelijkgestemden elkaar op. Sales bij sales, Bankiers bij bankiers,

pakweg in 3 seconden. “Green shoots” is bijvoorbeeld de laatste paar maanden ook

een mentaal begrip geworden dat snel op Volendammers bij Volendammers. Kijkt u eens herkenning en communicatie mag rekenen. in de adressengids van uw zakelijke zakelijke mobiel? Ook Dat was 12 maanden geleden anders. Stel dat iemand u zegt dat hij een kei is

vooral gelijkgestemden?

in ‘semantic targeting’. Hoe veel tijd geeft u In Volendam hebben ze een mooie naam

hem dan om de waarde toe te lichten? Ook

voor iemand die niet uit hun dorp komt,

drie seconden? Meestal gebeurt dat niet,

namelijk een “Jas”. Vroeger hadden mensen

mag zo iemand op beleefde aandacht en

van

wazige ogen rekenen met als gevolg dat

buiten

een

jas

aan

en

zij

hun

klederdracht. Soort zoekt soort en ergens

belangrijke

bijhoren is belangrijk. Op zich goed te

neus voorbijgaat als onderneming. We

verklaren. Je kent en begrijpt elkaar en

marketinginnovatie

aan

uw


kunnen u in dat verband verzekeren dat er

geen algemeen gedragen oplossing.

in het kader van innovatie, nieuw denken

Gelukkig kan je als ondernemer besluiten

en het verhogen van het tempo van de

wel over de eigen horizon heen te kijken.

verandering hele nieuwe banen met hele

En gelukkig kan die vrijheid als u hem

nieuwe namen aankomen. Maak uw borst

pakt, veel opleveren en je sterk maken.

maar nat.

Luisteren naar klanten, leveranciers en medewerkers,

luisteren

naar

andere

Het blijkt in de praktijk trouwens ook erg

ondernemers, contact maken met gekke

moeilijk de brug te slaan tussen bestaande

mensen en anders denkende en andere

verschillende kringen, helemaal als de

talenten is vaak de bron voor nieuwe

“soort” een emotionele band is aangegaan

ideeën en innovaties en in ieder geval een

met

de

goed begin. “If everyone is thinking alike,

Turk

of

PvdA’er

of

then somebody isn’t thinking” zei generaal Patton.

ondernemer, werknemer en politicus. Ik

Kijk eens rond in je management team wat

ben van Ajax of Feyenoord. De “soort” lijkt

zie je en hoor je dan? Kan je als leider

zich

kritiek hebben en zie je dat als kans of

een

identiteit.

identiteiten: Europaan.

soms

Bijvoorbeeld

Nederlander, Of

VVD’er,

welhaast

als

een

tribe

te

gedragen en beschermt zich vaak tegen

bedreiging?

Organiseert

u

uw

eigen

invloeden van buitenaf omdat veranderen

tegenspel?

pijnlijker lijkt dan gewoon niks te doen.

Het is nu ook wetenschappelijk bewezen

Dat

maakt

het

creëren

van

nieuwe

dat een divers team betere oplossingen en

combinaties

of

andere

invalshoeken

beslissingen geeft dan een meer uniform

ingewikkeld met als consequentie dat je

team. Professor Scott Page schreef daar het

terecht komt in “meer van het zelfde”

boek over The Difference. “Diverse groups

gedrag. Kansen creëren, innoveren en met

herbevestigen wat de eigen soort vindt en

of problem solvers, groups of people. with diverse tools consistently outperformed groups of the best and the brightest. If I formed two groups, one random (and therefore diverse) and one consisting of the best individual performers, the first group almost always did better.”Diversity

weinig of geen oplossingen in ieder geval

trumps ability. Grijp uw kans en succes!

gedragen,

slimme oplossingen

voor

problemen komen gaat dan niet gebeuren. Een voorbeeld? Kijk naar de algemene beschouwingen van 2009. Daar zag en hoorde je dit allemaal. Een hoop drukte,


innoveren, wat bepaalt succes? dinsdag 17 november 2009, 12:02

In eerste instantie is leiderschap en het idee

en

daarmee

doorgaans

groot

vakmanschap veel meer bepalend voor het succes

dan

strategie

en

uitvoerend

vermogen. Die laatste twee worden later in het proces pas als succesfactor belangrijk als opschaling aan de orde komt. Effectieve innovatie Als het gaat om effectieve innovatie dan is echt oplossen van een echt probleem voor een klant/doelgroep van groot belang. Zonder

concreet

probleem

waar

de

vernieuwing een oplossing voor is slaat die innovatie

doorgaans

niet

aan.

Het

te

ontwikkelen product/dienst dient voor de doelgroep dus relevantie en betekenis te hebben

en

eenvoudig

in

gebruik

en

aanschaf te zijn. Dus: houd complexiteit voor de gebruiker onder de motorkap!. Leiders verbinden strategie, strategie, ondernemerschap

De innovatie dient in te spelen op Maslow,

en uitvoerend vermogen. Nu komen er in de

een marktinefficiëntie of een noodzaak en

praktijk erg weinig innovaties “strategisch” tot

vaak een combinatie van die drie. Over

stand. De grote innovaties komen zelden of

deze

nooit uit grote organisatie. Die kiezen vaak de

hoofdstukken

fast follower positie en kopen de kleintjes op

centraal

om te innoveren.

Voorbeelden hiervan:

drie

- Maslow

woorden in de

te

zijn

schrijven.

succesvolle meeste

van

apart

hele

Ze

staan

innovaties. ons

willen

De meeste “grote” innovaties ontstaan

vrienden hebben. We kunnen niet zonder

daarnaast

en zie daar de pit van het succes van

meestal

buiten

het marktsegment waar ze het meest later toegepast worden. Dat geldt voor pakweg

Facebook, Twitter en Hyves. - Hoe noodzaak werkt: denk u eens aan

driekwart van de innovaties.

de Chipknip die pas een begin van

Een voorbeeld? Internet technologie komt

gebruiksvolume kreeg toen je zonder

oorspronkelijk uit defensie, wordt dan

niet meer kon parkeren in de grote

opgepakt door automatisering en spoelt zo

steden.

verder

in

samenleving.

alle

haarvaten

van

onze

- Marktinefficiëntie:

Ryanair

is

in

de

luchtvaartbranche een mooi voorbeeld


van

businessmodel

innovatie gebaseerd op dat fenomeen. Een

idee

of

innovatie

zonder ondernemers of leiderschap

werkt

niet.

Zonder wil, passie, drive, intuïtie, inspiratie, talent en doorzettingsvermogen komt

de

innovatie

zelfstandig niet van de grond. Is

het

idee

of

de

innovatie gemakkelijk te kopiëren dat komt voor succesvolle innovatie uw uitvoerend vermogen om de hoek kijken. Of het geld moet er zijn om te patenteren,

zodat

uitvoeringstijd

uw

“koopt”.

Of er moeten voldoende fondsen aanwezig, als de innovatie een echt succes, is om die wereldwijd uit te kunnen rollen en de

in tegenstelling tot control of operational excellence dat u zo kunt kopen of inhuren.

concurrentie en de copycats voor te blijven.

Sony

Bedenk

een

draagbaar geluid en ze waren eigenaren

uitvoerend

van muziek. Die markt is nu van Apple.

daarbij

complicerende vermogen

wel

dat

factor, is

gemakkelijk

is dat

te

echt

koop

en

te

was

Iemand

lange

van

tijd

buiten

de

marktleider

branche,

in

sterk

kopiëren is. U weet het: copyright =right to

leiderschap van Steve Jobs, top-design en

copy.

winners-imago, Ipod en Itunes loste een echt probleem op voor veel gebruikers en

Zachte kanten Wellicht daarom spelen de zachte kanten van de organisatie bij innovatie een steeds grotere rol in het succes. Leiderschap, organisatiecultuur en design zijn namelijk ten

opzicht

van

de

rest

erg

slecht

kopieerbaar en brengen een langdurig concurrentie voordeel. Het opbouwen van communicational excellence kost jaren, dit

speelt in op Maslow. Zie hier een succes. Als je het uitkleedt is het een website met muziek

en

gecombineerd

een

mp3 met

speler

en

overzichtelijk

georganiseerd uitvoerend vermogen. In de kern een erg simpel idee.


nextpractice extpractice-institute Het doel van nextpractice-institute institute is het vergroten de waarde en slagkracht van bedrijven en organisaties door het co co-creĂŤren van verbinding. Dit doen wij door het leveren van de volgende diensten business consultancy, training en coaching en interim management pro professionals. Het verbinden van strategie, ondernemerschap en uitvoerend vermogen. Alle drie zijn nodig, en de waarde zit in de combi Onze expertisegebieden zijn: 1. strategie, proces en performance, dus wat zijn wij en willen wij? 2. branding, marketing, sales en service dus hoe krijg je je klanten en hoe hou je ze? 3. klant, medewerker, maatschappij, stakeholders, partners en leveranciers dus hoe inspireer ik mensen? 4. finance hoe verdien ik er aan? 5. de balans en verbinding tussen de gebieden 1 t/m 4 De marktgebieden waar nextpractice nextpractice-institute institute zich op richt zijn not for profit, het grotere midden en kleinbedrijf en onderdelen van beursgenoteerde organisatie. Reacties naar hans&frans@nextpractice hans&frans@nextpractice-institute.com

nextpracticenextpractice-institute | avegaar 16, 1141JG monnickendam, nederland | +31 (0) 299 653633 | www.nextpracticewww.nextpractice-insitute.com |


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.