Page 1

H AV N E B R Y G G E N C ASTO R

Præcertificeret bæredygtigt byggeri


H AV N E B R Y G G E N C ASTO R

3


Velkommen til HavneBryggen Castor HavneBryggen Castor er det tredje i rækken af PensionDanmarks boligprojekter på HavneBryggen på Islands Brygge. Byggeriet af HavneBryggen Castor er allerede i gang, og boligerne forventes indflytningsklare den 1. maj 2019. Ligesom de 2 andre bygninger på HavneBryggen, Polaris og Pollux, opføres Castor direkte mod havnefronten, rettet mod solen og den attraktive udsigt. Solens genspejling i vandet skaber et ekstraordinært lys i boligerne.

4


5


Arkitektens ord... Med Castor har vi tegnet gode gedigne københavnerboliger for PensionDanmark. Ønsket har været at tage udgangspunkt i Københavnerkarréernes mange kvaliteter, bl.a. med et beskyttet grønt gårdrum, der styrker fællesskabet i karreen og giver en distinkt identitet og et værdifuldt byrum. I designet af Castor har vi taget naturligt udgangspunkt i stedets og havnens potentiale i udformningen af såvel bebyggelsen og den moderne bybolig. Castor opføres i tråd med søsterbebyggelsen Pollux, som også er nybyg af PensionDanmark. Den opføres i 4 etager med tagterrasser og bygges i røde teglsten, der sikrer en relation til Islands Brygges ældre bebyggelse i området. På Island Brygge er der en fantastisk direkte kontakt til havnen, og man er tæt på den grønne natur på Amager Fælled. Vores arkitektur tager afsæt i disse kvaliteter, og vi bruger dem aktivt til at give nybyggeriet en attraktiv identitet, der inddrager og skaber nærhed til såvel byen, havnen som naturen.” – Peer Teglgaard Jeppesen, Partner.

6


Om du sidder i stuen, trækker ud på altanen, eller opholder dig i gården, er nærheden til vandet og solen noget af det, der gør HavneBryggen unik.

7

7


8


N

Situationsplan g idi mt

e Fr ro

elb

yk

gc

-o

ng

ga

Fremtidig brygge HavneBryggen Pollux

HavneBryggen Polaris

Havnepromenade

HavneBryggen Castor

Plot D P - rampe

Passage

Udeservering

Bydelstorv

ti

Cykels

parkering

Plot D

Grønt gårdrum

Terrasser 1. Sal

Islands Brygge

Plot C

A - huset

Grønt byrum

Strandsti

9


Præcertificeret bæredygtigt byggeri Som køber af en bolig i HavneBryggen Castor, køber I en bolig, som er præcertificeret efter gennemtænkte bæredygtighedsprincipper. DGNB GULD-Certificeringen er ikke bare et stykke papir, men en godkendelse af, at ejendommen lever op til topmoderne krav om bæredygtigt byggeri. DGNB GULD-certificeringen er med til at skabe et sundt indeklima, et byggeri af bæredygtige materialer, lave vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen, et lavt energiforbrug og gode udearealer mange år ud i fremtiden. Hvis man sammenligner HavneBryggen Castor med et traditionelt nybyggeri, er der følgende markante forskelle:

PRÆCERT

Der stilles større krav til dagslys i boligen. Forholdet beregnes ud fra boligens samlede areal,

I F I K AT

hvor det på et traditionelt nybyggeri kun skal beregnes af boligens opholdsrum. Certificeringen kræver dermed større vinduesarealer på HavneBryggen Castor. •

D er stilles krav om, at materialerne har lang levetid, og har lave vedligeholdelsesomkostninger. Materialerne skal i princippet være genbrugsegnede, hvis ejendommen om 100 år rives ned.

D er er større krav til oplukkelige vinduer, således der nemt er mulighed for at justere indeklimaet

D er er krav om fleksible planløsninger, således at boligen løbende kan ændres, og kan tilpasses familien gennem mange år

D er er krav til, at udearealet tilgodeser socialisering for ejendommens beboere og andre, via siddepladser og anden mulighed for passage og ophold.

D er er krav til placeringer af diverse skakte, således man nemt kan gøre rent dagligt overalt i ejendommen.

Bygning Bygherre Havnebryggen Castor PDEF Islands Brygg ELTB e 40 2300 Københav nS

D er er større krav til klimaskærm, hvilket bl.a. indebærer større isoleringskrav, krav til tæthed og

ri

Arkitekt

k Ejendomm

e

Etageejendomm e og rækkehus 2014 vs. 1.1 e

Ingeniør r

NCC Danmark

A/S

NCC Danmark

A/S

Auditor Dato: 3. april Louise Fribe rg NCC Danmark A/S

2018

Mette Qvist Direktør Green Build ing Coun

cil Denmark

10

af bygning

%

Landskab

Henning Larse

n Architects

Udsteder

fugtsikring.

Bedømmelse

Guld Samlet resul tat: 68,0

Totalentreprenø Henning Larse

n Architects

Bygningskatego PensionDanmar


Forord Bygning

Udsteder

Havnebryggen Castor PDEFELTB Islands Brygge 40 2300 København S Bygningstype

Frederiksborggade 22, 1. tv 1360 København K

Etageejendomme og rækkehuse 2014 vs. 1.1

År for færdiggørelse

2018

Bruttoareal Ansøger

Nedenfor er vist forskellen mellem et traditionelt nybyggeri og HavneBryggen Castor, der er præcertificeret til DGNB Guld. Bygningens vurdering Temaområde

3

PRO2.2

PRO2.

PRO1.5

2

.

54

.1 V1

.1 V1 EN

EN

PRO2.1

PRO1.4

PRO2.

TY

.

LI

UA

.4

LQ

IC A

V1.3

TEC

EN

1.3

LIT Y

HN

UA LQ 1

ENV2.

TEC1.2

8 3.0 %

8.7 % TY 1

1

ENV2.

TA

A LI

1.3

.2

V1

EN

TEC

17

TY LI

C1

EN

U LQ

V1.3

EN

TE

NM

UA

EN

RO

TA

LQ

9%

VI

EN

IC A

PRO

.5

NM

HN

TEC

C1

RO

1.4

SOC

TE

VI .2

V1

EN

TEC

TEC

PRO1.3

PRO1.4

1

1.7

.6

.5

TEC

Proces

S S Q U A LIT Y 7 2.4 %

1.6

TEC

1

PRO1.

PRO1.2

PRO1.3

PRO1.2

1.8

TEC

PRO1.

TEC

EN

C1

Teknik

ENV

PROCE

C1

TE

Social

HavneBryggenECO Castor

Kriterier

TE

1%

NCC Danmark A/S

Økonomi

S Q U A LIT Y 5.0 % PRO1.5

PROCES

Miljø

PRO2.1

Standard etagebyggeri

14.962 m2

TEC1.2

TEC1.1

Performance Index

ENV2.2

68.0%

ENV2.2

16.8% TEC1.1

Performance Index

ENV2.3

ENV2.3

SOC3.3

3

SOC3.

3.1

SOC

3.1

SOC

CIO

.4 %

.1

66

7

TY

.6

LI

C1

1.5

TIO

1.4

SO C

NC

NA

LQ U

A LI

TY 6 5.8 %

SOC1.1

OM

FU

SOC1 .2

SOC1.1

SOC

1.2

TY 1 2.2 %

ON

D

SOC

.4 SO C1

A LI

EC

N

SO

TY

LI

.5 C1 SO

LQ U

A

2.1

NA

ECO2.2

TIO

A

ECO2.2

NC

IC

QU

ECO

.1 O2

FU

EC

D

C1 .

.6 % 24

.6

AL

N

SO

AL

UR A

O1

.1 C2

UR

LT

SO

LT

CU

.7 C1

EC

.3

C2

SO

CU

CIO

SO

SO C1

SO

.1 C2

SO

1.1

SO

ECO

2.3

SOC

EC

ON

OM

IC

QU

A

Side 2 af 5

11


Der er store krav til, at energiforbruget til vedligeholdelse, opvarmning og forsyning kan holdes på et meget lavt niveau.

FAKTA OM DGNB

D er er krav til, at ejendommen skal indeholde et

DGNB er et tysk udviklet bæredygtighedskoncept,

varieret udbud af boligtyper.

der er udbredt globalt i byggebranchen.

Tagfladen aktiveres, f.eks. med tagterrasser.

A lle bygningsdele og overflader er udvalgt for at

DGNB administreres i Danmark af non-profit

reducerer stoffer som VOC, tungmetaller, bly og

organisationen Green Building Council, der har flere

andre problematiske risikostoffer.

end 257 medlemmer blandt arkitekter, håndværkere,

Der benyttes træ fra FSC certificerede skove.

entreprenører og bygherrer.

FSC sikrer at skoven drives bæredygtigt, og at

Green Building Council uddanner DGNB-auditorer,

der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå

og står for certificering af færdige byggerier.

at reproducere naturligt. Dette betyder også,

at en FSC certificeret skov set, over en længere

De tre kriterier – miljø, økonomi og social

periode, er CO2-neutral. FSC beskytter indfødte

bæredygtighed – vægtes lige tungt. Desuden tager

og lokalbefolkninger i skove verden over.

DGNB hensyn til byggeprocessen og byggeriets

D er er krav til optimal udendørsbelysning ved

tekniske kvalitet.

parkering og indgangspartier, for at øge tryghed og sikkerhed. •

D er er større krav til cykelparkering, både hvad angår antallet af pladser, og disses placeringer.

D er er krav til, at der ikke er benyttet børnearbejde eller lignende til udarbejdelse af byggematerialerne.

D er er krav om, at den enorme mængde Co2 og affald, som byggebranchen udleder, nedsættes. Dette gøres bl.a. ved at materialerne nøje måles og tilpasses til byggeriet, således der undgås spildmaterialer.

12


13


14


Flere af lejlighederne pĂĽ 1. sal har store private terrassearealer mod gĂĽrdrummet.

15


Med vandet som nærmeste nabo, er der på Islands Brygge uendelige muligheder for en sjælden god stund sammen med dine elskede. Bryggen er lige udenfor jeres hoveddør og inviterer jer på alt fra en sejltur med motor, i kano eller kajak, en svømmetur i Havnebadet eller en hyggelig fiskedag. Via broerne, med flere på vej, er Bryggen det mest centrale sted i København, hvor alle naturskattene er bevaret, og benyttes dagligt af beboerne.

16


HAVNEBRYGGEN ISLANDS BRYGGE JERES BRYGGE

17


18


9

5

9 10

11

14

4 4 26 17

1 27 28 7 3 29

20 2

18

5

3

2

13 21

23

1

6 11

8

22 15

12

16

13

8

7

24

6

25

17

15

16

18

14 12

H AV N E B R Y G G E N C ASTO R

10

H AV N E B R Y G G E N C ASTO R

19 30

Tæt på alt... KULTUR & FRITID

INDKØB

RESTAURANT/CAFÉ.

1 Havnebadet Islands Brygge

16 Netto

26 A risto - Cafe & Restaurant

1 Nokken

2 Islands Brygge Bibliotek

17 Islands Brygge Apotek

27 B ryggens Spisehus

2 Amager Fælled

KULTUR & FRITID

TRANSPORT 9 Københavns Lufthavn

3 Kulturhuset Islands Brygge

18 Super Brugsen

28 Adendum Vin og Tapasbar

3 Royal Golf Center

INDKØB

4 GoBoat

19 Irma

29 Ponte Vecchio

4 Bella Center

10 Irma

5 Mogens Dahl Koncertsal

20 Fakta

6 Fitness World

- Italiensk restaurant 30 Emmerys

RESTAURANT/CAFÉ 14 Le Marché - Take Away restaurant 15 Wabiwabi - Sushi Restaurant 16 S carpetta - Italiensk

5 Fields Shoppingcenter

11 Rema 1000

6 Ro- og kajaklubber

12 Planlagt dagligvarebutik

17 Emmerys

SKOLE/UDDANNELSE/

lign.

7 Bryggens Kajakpolo

SKOLE/UDDANNELSE/

7 Stranden

8 Fisketorvet

BØRNEINSTITUTIONER

8 Vigen

Restaurant 18 Planlagt café, restaurent eller

9 Rådhuspladsen

21 Skolen på Islands Brygge

BØRNEINSTITUTIONER

10 Tivoli

22 D en intergrerede institution Bryggehuset

13 Nokken Daginstitution

TRANSPORT 11 Langebro

23 Bryggen Daginstitution 24 Artillerivejens Vuggestue

12 G ang- og cykelbro til

25 Hvalen - Specialinstitution

Kalvebod Brygge 13 Metro station 14 Københavns Hovedbanegård 15 Havnebussen

19


Underspillet hverdag Det unikke miks af det urbane byliv, grønne områder og ikke mindst, nærheden til vandet, sandstranden, Nokkens underspillede charme og smukke landskab. Gåafstanden til Fælleden på den ene side og til København C på den anden side. Den friske luft og sol både eftermiddag og aften. Kvaliteter, der gør hverdagen til noget ganske særligt, er alle indenfor rækkevidde på HavneBryggen, og gør beliggenheden ganske unik.

20


21


22


N

Havnepromenade EJL. NR. 54

uen

EJL. NR. 1

Bolig/Erhverv

Rampe

Erhverv EJL. NR. 57

Etageplan 02

EJL. NR. 58

EJL. NR. 9

Bolig/Erhverv

EJL. NR. 5

EJL. NR. 6

Bolig/Erhverv

Udsigts EJL. NR. 13 trappe

EJL. NR. 21

Passage

Udeservering

EJL. NR. 18

Erhverv EJL. NR. 65

Erhverv

Fælles ophold

Gårdrum

EJL. NR. 22

P-rampe

Vareindlevering

EJL. NR. 74

EJL. NR. 29

EJL. NR. 82

Erhverv

EJL. NR. 17

EJL. NR. 14

EJL. NR. 66

Bydelstorv

EJL. NR. 10

Erhverv EJL. NR. 73

Erhverv

EJL. NR. 84

EJL. NR. 50

EJL. NR. 38

Dagligvarebutik

Rampe

EJL. NR. 83

EJL. NR. 44

EJL. NR. 49

EJL. NR. 43

Fortov

P - rampe

Erhverv

EJL. NR. 2

Bolig/Erhverv

EJL. NR. 37

EJL. NR. 30

EJL. NR. 31

Islands Brygge

Stueplan 23


N

EJL. NR. 55

EJL. NR. 56

EJL. NR. 57

Etageplan 02

EJL. NR. 3

EJL. NR. 58

EJL. NR. 5

EJL. NR. 4

EJL. NR. 11

EJL. NR. 6

EJL. NR. 13

EJL. NR. 12

EJL. NR. 14

EJL. NR. 64

EJL. NR. 19

EJL. NR. 21

EJL. NR. 66

EJL. NR. 63

EJL. NR. 20 EJL. NR. 22

EJL. NR. 65

EJL. NR. 72

EJL. NR. 74

EJL. NR. 48 EJL. NR. 79

EJL. NR. 82

EJL. NR. 50

EJL. NR. 42 EJL. NR. 44

EJL. NR. 36

EJL. NR. 26

EJL. NR. 38

EJL. NR. 30

EJL. NR. 73

EJL. NR. 27

EJL. NR. 71 EJL. NR. 84

EJL. NR. 81

EJL. NR. 80

EJL. NR. 83

EJL. NR. 49

EJL. NR. 47

EJL. NR. 43

EJL. NR. 41

Etageplan 1 24

EJL. NR. 29

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

EJL. NR. 35

EJL. NR. 28


N

EJL. NR. 57

EJL. NR. 58

EJL. NR. 58

EJL. NR. 57

Etageplan 02

EJL. NR. 5

EJL. NR. 5

EJL. NR. 6

EJL. NR. 13

EJL. NR. 6

EJL. NR. 13

EJL. NR. 14

EJL. NR. 14

EJL. NR. 66

EJL. NR. 21

EJL. NR. 21

EJL. NR. 66

EJL. NR. 65

EJL. NR. 74

EJL. NR. 22 EJL. NR. 65

EJL. NR. 22

EJL. NR. 74

EJL. NR. 29 EJL. NR. 82

EJL. NR. 50

EJL. NR. 82

EJL. NR. 50

EJL. NR. 44

EJL. NR. 38

EJL. NR. 44

EJL. NR. 29

EJL. NR. 38

EJL. NR. 30

EJL. NR. 73

EJL. NR. 30

EJL. NR. 73 EJL. NR. 84

EJL. NR. 84

EJL. NR. 83

EJL. NR. 83

EJL. NR. 49

EJL. NR. 49

EJL. NR. 43

EJL. NR. 43

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

Etageplan 2 25


N

EJL. NR. 59

EJL. NR. 60

EJL. NR. 57

Etageplan 02

EJL. NR. 7

EJL. NR. 58

EJL. NR. 5

EJL. NR. 8

EJL. NR. 15

EJL. NR. 6

EJL. NR. 13

EJL. NR. 16

EJL. NR. 14

EJL. NR. 68

EJL. NR. 23

EJL. NR. 21

EJL. NR. 66

EJL. NR. 67

EJL. NR. 76

EJL. NR. 24 EJL. NR. 65

EJL. NR. 22

EJL. NR. 74

EJL. NR. 29 EJL. NR. 82

EJL. NR. 50

EJL. NR. 52

EJL. NR. 44

EJL. NR. 38

EJL. NR. 46

EJL. NR. 40

EJL. NR. 30

EJL. NR. 73

EJL. NR. 75

EJL. NR. 33 EJL. NR. 84

EJL. NR. 86

EJL. NR. 85

EJL. NR. 83

EJL. NR. 49

EJL. NR. 51

EJL. NR. 43

EJL. NR. 45

Etageplan 3 26

EJL. NR. 32

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

EJL. NR. 39

EJL. NR. 34


N

R. 86

Teknik Ovenlysvindue

EJL. NR. 59

EJL. NR. 60

EJL. NR. 58

EJL. NR. 57

EJL. NR. 8

EJL. NR. 5

EJL. NR. 15

EJL. NR. 6

EJL. NR. 13

EJL. NR. 16

EJL. NR. 24

EJL. NR. 14

Teknik

Etageplan 02

EJL. NR. 7

Teknik

EJL. NR. 23

Teknik

EJL. NR. 68

EJL. NR. 23

EJL. NR. 21

EJL. NR. 66

EJL. NR. 32 EJL. NR. 67

EJL. NR. 52

EJL. NR. 65

EJL. NR. 46

EJL. NR. 24

EJL. NR. 40

EJL. NR. 22

Teknik

EJL. NR. 76

Teknik EJL. NR. 74

EJL. NR. 29 EJL. NR. 82

EJL. NR. 50

EJL. NR. 52

EJL. NR. 44

EJL. NR. 38

EJL. NR. 46

EJL. NR. 32

EJL. NR. 40

Teknik

Teknik

EJL. NR. 33 EJL. NR. 30

EJL. NR. 85

EJL. NR. 86

EJL. NR. 84

EJL. NR. 83

EJL. NR. 51 EJL. NR. 85

EJL. NR. 49

EJL. NR. 45 EJL. NR. 51

EJL. NR. 43

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

EJL. NR. 39

EJL. NR. 45

EJL. NR. 33

Teknik

Teknik

Teknik

EJL. NR. 75

Teknik

EJL. NR. 73

NR. 34 EJL. EJL. NR. 52

EJL. NR. 39

EJL. NR. 34

EJL. NR

Tagterrasser Solceller er ikke vist på etageplanen. 27


N

Depot, erhverv

Teknik

Etageplan 02

Cykel-P Cykel-P

Cykel-P

Skralderum, erhverv

EJL. NR. 58

EJL. NR. 57 1

Teknik

Teknik

Teknik

2

3

4

5

7

6

8

Cykel-P

EJL. NR. 5 9

10

Cykel-P

EJL. NR. 12 6

Cykel-P

EJL. NR. 13

11

13

14

15

16

EJL. NR. 14 18

17

Cykel-P

Teknik

Skraldeparkering

Depot, erhverv

91

Fremtidig p-rampe til naboparcel

Depot, erhverv Depot, erhverv

19

20

21

22

23

24

25

26

41

42

43

44

45

46

47

48

87 65 EJL. NR.

28

29

30

31

32

33

34

50

51

52

53

54

55

56

36

35

37

38

39

92

40

49

57

58

59

60

61

62

76 77 78

56 57

68 67 66

58

EJL. NR. 22 93 94

Depot, erhverv Teknik

EJL. NR. 73 Depot,

EJL. NR. 29

95

89

EJL. NR. 82 Teknik

Depot

EJL. 75 NR. 55 21 59

Nedkørsel P-Kælder

63

88

Teknik

Depot, erhverv

27

86

EJL. NR. 74

Depot, erhverv

69 70 71 72 73 74

90

EJL. NR. 85 66

64

65

66

67

68

Barnevogne Cykel-P

Cykel-P

erhverv

EJL. NR. 84

EJL. NR. 83

EJL. NR. 50 69

70

71

72

1 2 Depot 3 4 7 5 8 6 9

73

74

Teknik Depot 10111213

EJL. NR. 49

75

EJL. NR. 44 76

77

Teknik Teknik

EJL. NR. 43

78

Teknik

EJL. NR. 38 79

17 18 Depot 19 20 14 21 15 22 16

80

81

82

83

84

Depot 27 28 29

30 31 32 33 34 35

Teknik 23 24 25 Depot 26

EJL. NR. 37

83

79 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Depot

80 81 82

84 85 65 Depot

61

EJL. NR. 30

62 63 64

48 49 50 51 52 53 54

86 87 60

EJL. NR. 31

Priser og størrelser Pris kr. 100.000 Pris kr. 275.000

MC 1500x5000 mm 2400x5000 mm

Pris kr. 300.000

2500x5000 mm

Pris kr. 275.000*

2500x5000 mm

Pris kr. 275.000

3500x5000 mm Ekstra depotrum

Rampe mod syd fører til naboparcellens P-anlæg. Gennemkørsel hertil foregår via HavneBryggen Castors P-kælder.

28

*Forringet brugsværdi pga. mur på den ene side


Parkering i kælderen I parkeringskælderen er der på forhånd reserveret en p-plads pr. bolig. Tilkøbsprisen for en p-plads varierer for MC pladser og pladser til biler. Der er endvidere disponeret kapacitet til ladestandere til el-biler, og man kan således tilkøbe en ladestander til sin p-plads, indtil kapaciteten er fuldt disponeret. Ved tilkøb af en parkeringsplads, kan man frit vælge dens placering blandt ledige nummererede pladser. Der medfølger et depotrum i kælderen pr. lejlighed. Depotnumrene følger ikke ejerlejlighedsnumrene. Der etableres ledhejseport ved indkørsel til p-kælder, ligesom der etableres adgangskontrol med automatik, så den enkelte beboer kan komme ind og ud af parkeringskælderen, uden at skulle ud af bilen. Som en del af DGNB certificeringen, er der ekstraordinært mange cykelparkeringspladser, både i kælderen og på terræn. Disse pladser er ikke nummererede, men er til fri og fælles benyttelse af ejendommens beboere.

29


Facader

Fremtidig bebyggelse Parcel C

S2

HAVNEPROMENADE

BYDELSTORVET

ISLANDS BRYGGE

S3

PASSAGE

Facade mod syd

Opstalt Syd

A-HUSET

ISLANDS BRYGGE

N3

P-KÆLDER VAREINDLEVERING

N2

HAVNEPROMENADE

Facade mod Nord

Opstalt Nord BYDELSTORV

S4

PASSAGE

N7

N6

N5

ISLANDS BRYGGE

Facade mod Øst

Opstalt Øst PASSAGE

N2

KØBENHAVNS HAVN

N1

BYDELSTORVET

S1

Facade mod Vest 30


Gårdrum

Fremtidig bebyggelse Parcel C P-KÆLDER ISLANDS BRYGGE

PASSAGE

PASSAGE

HAVNEPROMENADE

Gårdrum mod syd

Gårdrum Nord

P-KÆLDER HAVNEPROMENADE

PASSAGE

ISLANDS BRYGGE

PASSAGE

Gårdrum mod Nord

PASSAGE

Gårdrum Syd

P-KÆLDER BYDELSTORVET

Gårdrum mod Øst

Gårdrum Øst PASSAGE

P-KÆLDER

BYDELSTORVET

Gårdrum mod Vest 31


Høj kvalitet med omtanke I HavneBryggen Castor er hver eneste detalje i alle boligens rum nøje gennemarbejdet og optimeret, til stor glæde for beboerne. Her skabes bæredygtige boliger af højeste kvalitet med bl.a. FSC certificerede og Svanemærkede gulve, køkkener fra danske uno form, hårde hvidevarer fra Kitchen Aid og fantastiske planløsninger.

32


Ejerlejlighed nr. 10

Nogle boliger har forskudt planløsning med ekstra lofthøjde mod vandet samt direkte udgang til altan, og fra det store opholdsrum nedgang til terrasseareal ved havnefronten. 33


Adresse

Værelser

BBR-areal

Terrasse

Kontantpris

N1.0V

Islands Brygge 48, st.th.

5

128 kvm.

34 kvm.

kr. 6.499.000

Terrasse

BOLIGTYPE - N1.0V / 1

Indgang

10 m2

OVN

Erhverv

23 m2

Køkken

Gangzone

OPV

OPV

15 m2

OVN

Type

1

Postkasser

Ejerlejl. nr.

Tagterrasse Elevator

VM TT

3. Sal

Soveværelse 13 m2

Badeværelse 7 m2

2. Sal

Opgang N1

Teknik

Entré 4 m2

Gangzone

1. Sal Værelse 10 m2

Stue

20 m2

N

St.

Terrasse

Indgang

24 m²

1 m.

N

34


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Terrasse

Kontantpris

9

N2.0V

Islands Brygge 46, st.th.

5

112 kvm.

30 kvm.

kr. 5.699.000

Terrasse

Indgang

10 m2

Erhverv

OVN

20 m2

OPV

Gangzone

Postkasser

BOLIGTYPE - N2.0V / 9

Køkken 14 m2

Teknik

Tagterrasse

Elevator

VM TT

3. Sal

Soveværelse 13 m2

Badeværelse 6 m2

Opgang N2

2. Sal Stue

18 m2

1. Sal

Gangzone

Værelse 8 m2

N

St.

Terrasse 19 m²

Indgang

1 m.

N

35


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Terrasse

Kontantpris

17

N3.0V

Islands Brygge 44, st.th.

4

130 kvm.

21 kvm.

kr. 6.499.000

Terrasse 9 m2

OPV

BOLIGTYPE - N3.0V / 17

40 m2

OVN

OVN OPV

Stue / køkken

Værelse 10 m2

Tagterrasse

3. Sal

Værelse

Badeværelse 6 m2

10 m2

VM TT

2. Sal

Terrasse 12 m2

Teknik

1. Sal

Gæstebadeværelse 1 m2

Soveværelse

3 m2

St.

14 m2

Entré 14 m2

N

Postkasser Opgang N3

Indgang Elevator Gangzone

1 m. Indgang

Gangzone

N

36


Ejerlejlighed nr. 10

37


Ejerlejlighed nr. 41

38


Made by hand, heart and mind Henning Larsen Architects har nøje tegnet alle uno form køkkenernes indretning, der som standard medfølger i alle boliger med uno forms Avantgarde Hvid - en nordisk og minimalistisk serie, kendetegnet ved rene og systematiske linjer. Alle uno forms køkkener er sublime snedkerkøkkener skabt med hænderne, hovedet og hjertet.

39


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

27

N4.1MF

Islands Brygge 40, 1.mf.

4

142 kvm.

19 kvm.

kr. 6.199.000

30

N4.2MF

Islands Brygge 40, 2.mf.

4

141 kvm.

19 kvm.

kr. 6.399.000

Gangzone

OVN OPV

Elevator Opgang N4

BOLIGTYPE - N4.1MF / 27 Soveværelse 19 m2

Gangzone

Badeværelse

Entré

6 m2

Værelse

10 m2

9 m2

VM TT

Tagterrasse

Altan

10 m2

Teknik Værelse

OVN OPV

3. Sal

10 m2

Gæstebadeværelse 4 m2

Stue / køkken 51 m2

N

St.

OPV

1. Sal

OVN

2. Sal

Altan 9 m2

1 m.

N

40


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

22

N3.2H

Islands Brygge 44, 2.th.

5

126 kvm.

17 kvm

kr. 5.899.000

BOLIGTYPE - N3.1H / 20

Opgang N3

Solafskærmning

Elevator

Tagterrasse

Depot 3 m2

Soveværelse 13 m2

Entré 7 m2

Værelse

Badeværelse 6 m2

10 m2

Altan

10 m2

3. Sal VM TT

Altan

Teknik

7 m2

2. Sal

OVN Værelse 9 m2

1. Sal

Solafskærmning

Værelse 10 m2

Stue / køkken 39 m2

N

St.

OPV

1 m.

N

41


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

29

N4.2V

Islands Brygge 40, 2.tv.

5

125 kvm.

17 kvm.

kr. 5.499.000

Solafskærmning

BOLIGTYPE - N4.2V / 29

Badeværelse 6 m2

VM TT

Værelse 17 m2

Soveværelse 16 m2

Teknik Depot 2 m2

Altan 7 m2

Værelse

Tagterrasse

9 m2

Stue / køkken

3. Sal

35 m2

Altan

2. Sal

Solafskærmning

10 m2

Værelse 9 m2

OVN OPV

1. Sal

Elevator Opgang N4

N

St.

1 m.

N

42


Ejerlejlighed nr. 82

43


Gårdrummet er læfyldt, men der er også sikret passager mod havneløbet, så flere lejligheder har udsigt over vandet, enten inde fra boligen eller ude fra altanen. Stuelejlighederne har altaner og adgang til private terrassearealer. Flere førstesals lejligheder har private terrasser. De øverste etager med penthouselejligheder, har adgang til private tagterrasser. Alle øvrige lejligheder har altaner, således den friske luft, og miljøet omkring havneløbet og Islands Brygge, kan opleves på nærmeste og bedste vis fra alle boliger. 44


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

37

N5.2V

Islands Brygge 54, 2.tv.

3

100 kvm.

12 kvm.

kr. 4.749.000

Altan 7 m2

BOLIGTYPE - N5.2V / 37 Stue / køkken

OVN OPV

34 m2

Teknik

Tagterrasse VM TT

3. Sal

Badeværelse 6 m2

Entré 8 m2

2. Sal

Elevator

Opgang N5

1. Sal Soveværelse

N

St.

Værelse 8 m2

14 m2

Lydregulering

Lydregulering

Altan

5 m2

1 m.

N

45


Som hvidevarer har vi valgt indbegrebet af kogekunst, Kitchen Aid. Kitchen Aid er et mere end 100 år gammelt mærke, og hvidevarerne har været gennem mange flittige hænder, inden de står klar i jeres bolig. Som noget nyt er Kitchen Aid nu også på markedet med en vaskemaskine og en tørretumbler, I derfor, som standard, finder i jeres badeværelse. Hos Kitchen Aid holder både design og kvalitet i adskillige år, og hvis I ønsker at tilføre jeres hvidevarer yderligere ekstravagance, er det muligt via et særskilt tilvalg.

46


47


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

50

N7.2H

Islands Brygge 58, 2.th.

4

104 kvm.

12 kvm.

kr. 4.799.000

Altan

7 m2

BOLIGTYPE - N7.2H / 50 Værelse 10 m2

Teknik

3. Sal

6 m2

VM TT

29 m2

Mobil køkkenø

Badeværelse Elevator

OVN OPV

Stue / køkken

Tagterrasse

Entré

2. Sal

5 m2

Opgang N7

1. Sal Soveværelse 13 m2

N

St.

Lydregulering

Lydregulering

Altan

Værelse 12 m2

Lydregulering

5 m2

1 m.

N

48


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Terrasse

Kontantpris

54

S1.OH

Islands Brygge 50, st.tv.

5

112 kvm.

29 kvm.

kr. 5.999.000

BOLIGTYPE - S1.0H / 54

Terrasse

Indgang

Erhverv 20 m2

OVN

Postkasser

10 m2

OPV

Gangzone Køkken 14 m2

Tagterrasse Teknik Elevator

3. Sal

2. Sal

VM TT

Badeværelse 6 m2

Opgang S1

Soveværelse 13 m2

1. Sal Gangzone

Stue

18 m2

St. Værelse

N

8 m2

Indgang

Terrasse

1 m.

N

49


50


Designede badeværelser Badeværelserne er stilrene med 30 x 60 cm. store fliser på gulv og i bruseniche, glasdør til brusenichen og én stor dobbelt håndvask, en detalje tegnet af Henning Larsen Architects. I badeværelset er Kitchen Aids vaskemaskine og tørretumbler installeret. Både design og kvalitet er det ypperste. Her er i princippet plads til hele familien om morgenen. Er det ikke tilstrækkeligt, har flere boliger et ekstra badeværelse, som vist her til højre.

51


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

63

S2.1V

Islands Brygge 64, 1.tv.

4

128 kvm.

14 kvm.

kr. 5.999.000

BOLIGTYPE - S2.1V / 63 Opgang S2

Elevator

OPV OVN Entré 7 m2

Værelse 8 m2

Mobil køkkenø

Tagterrasse

Toilet

Altan

2 m2

9 m2

Teknik Soveværelse

3. Sal

13 m2

VM TT

Altan

Badeværelse

Solafskærmning

Stue / køkken 49 m2

Værelse 13 m2

N

St.

Solafskærmning

1. Sal

5 m2

6 m2

2. Sal

1 m.

N

52


Ejerlejlighed nr. 63

53


Ejerlejlighed nr. 65

54


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

71

S3.1V

Islands Brygge 62, 1.tv.

4

147 kvm.

19 kvm.

kr. 6.699.000

73

S3.2V

Islands Brygge 62, 2.tv.

4

147 kvm.

19 kvm.

kr. 6.999.000

Solafskærmning

OPV OVN

Opgang S3

Solafskærmning

BOLIGTYPE - S3.2V / 73

Elevator

Soveværelse 19 m2

Entré

14 m2

Værelse

Gæstebadeværelse

10 m2

3 m2

Teknik

Altan

10 m2

Tagterrasse

VM TT

Værelse

OPV

OVN OPV

OVN

Solafskærmning

N

St.

51 m2

Solafskærmning

1. Sal

6 m2

Stue / køkken

Solafskærmning

2. Sal

Badeværelse

10 m2

3. Sal

Altan 9 m2

1 m.

N

55

55


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

72

S3.1H

Islands Brygge 62, 1.th.

4

127 kvm.

14 kvm.

kr. 5.949.000

74

S3.2H

Islands Brygge 62, 2.th.

4

127 kvm.

14 kvm.

kr. 6.249.000

Solafskærmning

BOLIGTYPE - S3.1H / 72 Værelse 13 m2

Stue / køkken Solafskærmning

49 m2

Altan

Badeværelse 6 m2

Tagterrasse VM TT

5 m2

Soveværelse 13 m2

3. Sal

Teknik Toilet

Altan

2 m2

9 m2

2. Sal

Entré

Mobil køkkenø

7 m2

Værelse 8 m2

1. Sal

Elevator Opgang S3

N

St.

OPV OVN

1 m.

N

56


Ejerlejlighed nr. 19

57


Ejerlejlighed nr. 55. De mørke klædeskabe medfølger ikke.

58


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

81

S4.1H

Islands Brygge 60, 1.th.

4

136

12 kvm.

kr. 5.699.000

84

S4.2H

Islands Brygge 60, 2.th.

4

136

12 kvm.

kr. 5.999.000

Altan 7 m2

OPV

BOLIGTYPE - S4.1H / 81 Walk-in skab

Soveværelse

5 m2

OVN

12 m2

Værelse 9 m2

Teknik

VM TT

Entré

Badeværelse 6 m2

Opgang S4

12 m2

Gangzone

Tagterrasse

OVN

Elevator OVN

3. Sal

Stue / køkken 49 m2

1. Sal

Værelse

OPV

OPV

OPV

2. Sal

12 m2

N

OVN

St.

Altan

Lydregulering

5 m2

1 m.

N

59


Penthouses

På de store tagterrasser nyder man solen hele dagen, og få ting er smukkere end solnedgangen over havneløbet og byens tage. Der er forberedt installationer, således man kan etablere et udekøkken på tagterrassen, der i øvrigt er så stor, at der er plads til både spisebord, lounge og solsenge.

Ejerlejlighed nr. 7 60


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

24

N3.3H

Islands Brygge 44, 3.th.

5

136 kvm.

17/87 kvm.

kr. 8.499.000

Tagterrasse 87 m2

BOLIGTYPE - N3.3H / 24 Mulighed for Udekøkken

Taghus 9 m2

Opgang N3

Elevator

Solafskærmning

Tagterrasse

3. Sal

Depot 3 m2

Soveværelse 13 m2

Entré 7 m2

Værelse

Badeværelse 6 m2

1. Sal

Solafskærmning

2. Sal

Altan

10 m2

VM TT

Solafskærmning

OVN

Solafskærmning

N

Teknik

Altan 7 m2

St.

10 m2

Værelse 9 m2

OPV

Stue / køkken 39 m2

Værelse 10 m2

1 m.

N

61

61


Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/Terrasse

Kontantpris

32

N4.3V

Islands Brygge 40, 3.tv.

3

135 kvm.

17/64 kvm.

kr. 7.999.000

Teknik

Ejerlejl. nr.

Taghus 9 m2

BOLIGTYPE - N4.3V / 32

Mulighed for udekøkken

Tagterrasse 64 m2

Solafskærmning

Tagterrasse

3. Sal

6 m2

17 m2

Solafskærmning

VM TT

Altan 7 m2

Teknik

Soveværelse 16 m2

Depot 2 m2

Solafskærmning

2. Sal

1. Sal

Badeværelse Værelse

St.

Stue / køkken

Altan

55 m2

Solafskærmning

N

10 m2

OVN OPV

Elevator

1 m.

Opgang N4

N

62


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

33

N4.3MF

Islands Brygge 40, 3.MF.

4

151 kvm.

19/83 kvm.

kr. 8.699.000

Taghus 9 m2

BOLIGTYPE - N4.3MF / 33 OVN OPV

Mulighed for udekøkken

Elevator Opgang N4

Tagterrasse

Soveværelse

83 m2

18 m2

Tagterrasse Gangzone

Entré

15 m2

3. Sal

2. Sal

Værelse

Badeværelse 6 m2

8 m2

VM TT

1. Sal

Altan

10 m2

Teknik Værelse

OVN OPV

8 m2

Gæstebadeværelse 4 m2

OVN

N

St.

OPV

1 m. Stue / køkken 51 m2

N

Altan 9 m2

63

63


64


Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/Terrasse

Kontantpris

34

N4.3H

Islands Brygge 40, 3.th.

3

144 kvm.

12/109 kvm.

kr. 7.999.000 Teknik

Ejerlejl. nr.

OVN OPV

Elevator

BOLIGTYPE - N4.3H / 34

Opgang N4

Mulighed for udekøkken

Tagterrasse 109 m2

Altan 7 m2

Entré

Gangzone

9 m2

Gæstebadeværelse

Tagterrasse Mobil køkkenø

2 m2

3. Sal

OVN OPV

Stue / køkken 50 m2

2. Sal

Taghus 8 m2

Teknik

Badeværelse 6 m2

VM TT

OVN

1. Sal

Soveværelse

N

17 m2

OPV

St.

Værelse

Værelse

11 m2

12 m2

1 m.

Lydregulering

Altan

Lydregulering

N

Lydregulering 5 m2

65


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

39

N5.3V

Islands Brygge 54, 3.tv.

3

109 kvm.

12/63 kvm.

kr. 6.499.000

Mulighed for udekøkken Tagterrasse 63 m2

BOLIGTYPE - N5.3V / 39 Altan 7 m2

Taghus 9 m2

Stue / køkken 34 m2

3. Sal

OVN OPV

Tagterrasse

Ovenlysvindue

Teknik

2. Sal

VM TT Badeværelse

1. Sal

Elevator

Entré

6 m2

8 m2

St.

N

Opgang N5

Soveværelse

Værelse

14 m2

8 m2

1 m. Lydregulering 5 m2

66

N

Altan


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/Tagterrasse

Kontantpris

40

N5.3H

Islands Brygge 54, 3.th.

4

112 kvm.

12/65 kvm.

kr. 6.499.000

Mulighed for udekøkken Tagterrasse 65 m2

BOLIGTYPE - N5.3H / 40 Altan 7 m2

Taghus 8 m2

Tagterrasse

10 m2

OVN OPV

Stue / køkken

Teknik

Badeværelse 6 m2

Elevator

1. Sal

VM TT

Mobil køkkenø

2. Sal

25 m2

OVN OPV

3. Sal

Teknik

Værelse

Entré Opgang N5

5 m2

N

St.

Soveværelse 13 m2

Værelse 12 m2

1 m.

Lydregulering 5 m2

Lydregulering

N

Altan

67


Ejerlejlighed nr. 7

68


69


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

46

N6.3H

Islands Brygge 56, 3.th.

4

113 kvm.

12/66 kvm.

kr. 6.699.000

Mulighed for udekøkken Tagterrasse 66 m2

BOLIGTYPE - N6.3H / 46 Altan 7 m2

Taghus 9 m2

Værelse 10 m2

Stue / køkken

Teknik

Badeværelse Elevator

1. Sal

Opgang N6

Entré 5 m2

N

St.

6 m2

VM TT

Mobil køkkenø

2. Sal

26 m2

OVN OPV

3. Sal

OVN OPV

Tagterrasse

Soveværelse 13 m2

Værelse 12 m2

1 m. Lydregulering 5 m2

70

Lydregulering

N

Altan


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan

Kontantpris

51

N7.3V

Islands Brygge 58, 3.tv.

4

133 kvm.

12/91 kvm.

kr. 7.799.000

Mulighed for udekøkken

Tagterrasse

Teknik

91 m2

BOLIGTYPE - N7.3V / 51 Altan 7 m2

Tagterrasse

Solafskærmning

Taghus 9 m2

Værelse 12 m2

Stue / køkken

3. Sal

42 m2

OVN OPV

2. Sal

Badeværelse 6 m2

Mobil køkkenø

1. Sal

VM TT

Elevator

Solafskærmning

Entré

5 m2

Opgang N7

N

St.

Ovenlysvindue

Teknik

Soveværelse

Værelse

14 m2

9 m2

1 m.

Lydregulering 5 m2

71

N

Altan

71


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/Tagterrasse

Kontantpris

52

N7.3H

Islands Brygge 58, 3.th.

4

113 kvm.

12/57 kvm.

kr. 6.499.000

Mulighed for udekøkken Tagterrasse 57 m2

BOLIGTYPE - N7.3H / 52 Altan 7 m2

Taghus 9 m2

Værelse

Tagterrasse

Teknik

10 m2

Stue / køkken

Teknik

Badeværelse Elevator

1. Sal

6 m2

VM TT

Mobil køkkenø

2. Sal

26 m2

OVN OPV

3. Sal

Entré Opgang N7

5 m2

N

St.

Soveværelse 13 m2

Værelse 12 m2

1 m.

Lydregulering 5 m2

72

Lydregulering

N

Altan


Ejerlejlighed nr. 7

73


Ejerlejlighed nr. 7

74


HavneBryggen Castor er indbegrebet af boliger i gennemtĂŚnkt kvalitet og design.

75


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/Tagterrasse

Kontantpris

60

S1.3H

Islands Brygge 50, 3.th.

3

137

14/112 kvm.

kr. 9.899.000

Teknik

BOLIGTYPE - S1.3H / 60

Mulighed for udekøkken

Tagterrasse 112 m2

Ovenlysvindue

Taghus 9 m2

Altan 9 m2

Mobil køkkenø

Tagterrasse

3. Sal

Stue / køkken

1. Sal

49 m2

OVN OPV

2. Sal

Teknik Elevator

Toilet 2 m2

St.

Entré 7 m2

Badeværelse 6 m2

N

Opgang S1

VM TT

Værelse

Soveværelse

13 m2

17 m2

1 m.

N

Altan

5 m2

76


Ejerlejlighed nr. 60

77


Ejerlejl. nr.

Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/Tagterrasse

Kontantpris

85

S4.3V

Islands Brygge 60, 3.tv.

4

143

12/96 kvm.

kr. 8.749.000

Mulighed for udekøkken

BOLIGTYPE - S4.3V / 85 Altan

Tagterrasse

7 m2

Værelse

96 m2

Værelse 9 m2

9 m2

Tagterrasse

Taghus 9 m2

3. Sal Opgang S4

Stue / køkken

Entré

14 m2

50 m2

2. Sal Teknik

1. Sal

Elevator

Badeværelse

N

VM TT

OPV OVN

6 m2

St.

Soveværelse 14 m2

1 m.

5 m2

78

N

Altan


Type

Adresse

Værelser

BBR-areal

Altan/terrasse

Kontantpris

86

S4.3H

Islands Brygge 60, 3.th.

4

145

12/101 kvm.

kr. 8.249.000

Teknik

Ejerlejl. nr.

Ovenlysvindue

Mulighed for udekøkken

Tagterrasse 101 m2

BOLIGTYPE - S4.3H / 86

Altan 7 m2

Taghus 9 m2

Walk-in skab

Tagterrasse

5 m2

Soveværelse 12 m2

3. Sal

Værelse

Teknik

9 m2

VM TT

2. Sal

Opgang S4

Entré

Badeværelse 6 m2

12 m2

1. Sal

OVN OPV

N

OPV

St.

OVN

Elevator

Stue / køkken 49 m2

Værelse 13 m2

1 m.

N

Altan

Lydregulering

5 m2

79


80


Soldiagrammer Vi har illustreret for dig, hvordan solen bevĂŚger sig rundt omkring HavneBryggen Castor en forĂĽrsdag i marts og en sommerdag i juni.

81


HavneBryggen Castor - Materialevalg

FACADE Ydervægge Vinduer og altandøre

Røde teglsten. Ved dagligvarebutikkens facade ind mod gården (øst) dog trælamelbeklædning, som begrønnes med klatreplanter. Indvendigt: træ, hvid - udvendigt: alu/komposit, mørk farve RAL 7021 I omfang som fremgår af salgstegninger, etableres lydreducerende tiltag i nødvendigt omfang

Sokkel

Pudset sokkel

Tagdækning

Tagpap

Indgangsparti

Dørparti i alu - farve RAL 7021

Solafskærmning

I omfang som fremgår af salgstegninger etableres solafskærmning med elektrisk styret persienne liggende imellem 2 lag glas

TAGTERRASSER

82

Terrassebrædder

Certificeret tropisk hårdt træ

Askillelse imellem tagterrasser

Let konstruktion i sort malet træ

Værn

Stål balustre og malet i RAL 7021

Installationer

Forberedt for udekøkken (Koldt vand, el og afløb)

Teknik såsom afkastskanaler, ventilationsaggregater, taglemme, udluftninger, mv.

Teknik afskærmes med trælameller sortmalet træ jf. salgstegninger

Adgang til tagterrasse

Der etableres adgang fra de enkelte lejligheder via taghus

Taghus

Udføres som en let konstruktion med overflader i sortmalet træ

Strøm

1 stk. stikkontakt pr. tagterrase ved udekøkken


TERRASSER STUEETAGEN Terrassefliser

Betonfliser

Strøm

1 stk. stikkontakt pr. terrasse

ALTANER Altan

Fiberbeton, hvid

Gulvoverflade

Fiberbeton, hvid

Værn

Stål balustre malet i RAL 7021

Afvanding

Synlige afløbsrør i alu. Der etableres vandrende i altangulvet

Strøm

1 stk. stikkontakt pr. altan 83


KØKKEN

STANDARD

Elementer

uno form avantgarde, hvid

Bordplade i køkken

Leandia 12 mm., hvid

Blandingsbatteri

Børma A5 ét-grebs

Køle-/ fryseskab

Kitchen Aid KCBDR 18600

Ovn

Kitchen Aid KOHCP 60600

Kogeplade

Kitchen Aid Induktion KHID4 65510

Opvaskemaskine

Kitchen Aid Fuldintegreret KDSCM 82130

Belysning

LED spots under overskabe

Øvrigt

Der fremføres el-stik under køkkenvask til brug for evt. senere installering af Quooker

* * * *

ØVRIG INVENTAR Garderobeskabe 84

Hvidt skabselement. I omfang som fremgår af salgstegninger. HTH hvid

* = Tilvalg muligt. Frist for tilvalg af hårde hvidevarer den 1. september 2018.


INDERVÆGGE Indvendige vægge

Bærende vægge i beton og øvrige vægge i gips/gasbeton, med filt og hvidmalede

Indervægge badeværelser

Letbeton/beton

Vægoverflader i badeværelse

Filt og hvidmalede

Vægoverflader i bruseniche

Keramisk flise samme på væg og gulv fra Evers; Cementi 300 x 600 i farve; Antracitgrå

GULVE Gulvoverflader v/ indgangspartier, elevator, forrum

Keramisk flise fra Evers; Cementi 300 x 600 i farve; 0050302 Bianco

Gulve i lejligheder

Kährs egeplank, 15x187x2420, børstet, Eg Estoril (oliebehandlet hvid) Gulvene er FSC certificerede og Svanemærkede

Gulve i badeværelser

Keramisk flise fra Evers; Cementi 300 x 600 i farve; Antracitgrå

LOFTER Loft i badeværelser

Hvidmalede betonlofter eller hvidmalede gipsplader. Indvendig rumhøjden er ca. 2,3 m.

Loft i lejligheder

Synlige hvidmalede betonelenmenter med synlig affasning. Indvendig rumhøjde i opholdsrum er ca. 2,65 m.

Synlige rørkasser, inddækning af ventilation Gips hvidmalet

. 85


BADEVÆRELSE Glasdør og vægvinge ved brus

8 mm hærdet glas med forkromede saloonhænglser og Ø4 cm hul som greb

Toilet

Væghængt som Duravit Starck 2

Bordplade med vask i gæstetoilet

Integreret vask i bordplade, ca. 1200 x 350, hvid type Solid Surface

Brusebatteri

Børma system Idealrain med hovedbruser, håndbruser og slange i krom

Blandingsbatteri ved håndvask

Børma A1 krom

Afløb i bad

Unidrain m/ rist type Column

Skabselement i bad

Hvidt skabselement, grebsløst

Spejl over håndvask

Bredde som bordplade

Kroge

Børma A10, Krom

Toiletrulleholder

Børma A10, Krom

Vaskemaskine

Kitchen Aid, 10 kg, A+++ -50%, ZEN motor, Soft Move, Precision Clean

Kondenstørre

Kitchen Aid, 10 kg, A++, Supreme care Premium, Heatpump. 3Dry technology, soft move, wool excellence, steam care

Belysningsarmaturer

LED spots

GÆSTETOILET

86

Toilet

Væghængt som Duravit Starck 2

Håndvask

Væghængt vask 400 x 350 mm

Spejl over håndvask

Bredde som håndvask

Kroge

Børma A10, Krom

Toiletrulleholder

Børma A10, Krom


87


88


ØVRIGE BYGNINGSDELE Trapper i opgange

Terrazzobelægning. Hvid svensk marmor i hvid mørtel. Stenfraktion 2-5 mm recept 322

Underside trappeløb

Hvid

Trappeværn

Værn i hvidlakeret stål RAL 9010, Dalton Type A

Intern trappe i penthouseboliger

Ståltrappe hvidlakeret RAL 9010, lukket trappe med depotrum i lejlighed nr. 40, 46 og 52, ellers med åbne stødtrin.

Intern trappe mellem forskudte plan

Trappe i træ med lukkede stødtrin (lejlighed nr. 1,2,9,10,17 og 54)

Døre, hoveddør indvendig

Massive, som Swedoor, hvidmalet RAL 9010 med dørspion

Døre, indvendig

Massive, som Swedoor, hvidmalet RAL 9010

Låsesystem

Systemnøgle ved alle indgangsdøre. Dørtelefon med video i lejlighed med åbning af facadedør

Dørgreb

Rustfri D-line, L greb

Fodpaneler og indfatninger af døre

Spartlet og hvidmalet træ

TEKNIK Varme

Fjernvarmeforsyning. Gulvvarme i alle lejlighedens rum

Antenne

Antenne eller IT-stik i stue og i 2 soveværelser (ikke aktiveret)

Telefon og IT stik

IT-stik i stuen, Yousee leverer kabling til teknikskakt (KAP punkt)

Stikkontakter

LK Fuga, hvide. Lampeudtag placeres i toppen af vægge

Røgalarm

Røgalarm i hver lejlighed

VENTILATION I LEJLIGHEDER Udsugning fra bad

Centraludsugning

Emhætte i køkken

Exhausto, stål m/ udtræk m. grundsug

Der etableres indblæsning i værelser ELEVATORER 8 pers. 630 kg.

Indvendige vægge i rustfri stål samt spejl

KÆLDER Vægge og lofter

Sprøjtemalet hvide.

Gulv

Støvbunden beton.

Pulterrum

1 aflåst pulterrum til hver lejlighed i kælder.

Cykler

Cykelparkering i aflåst kælder (uden offentlig adgang) samt på terræn.

89


Fremtidig brygge

HavneB

Havnepromenade

HavneBryggen Castor

gen Pollux

Plot D P - rampe

Passage

Udeservering

Bydelstorv

ti Cykels

parkering

Plot D

Grønt gårdrum

Terrasser 1. Sal

Islands Brygge

Biler/MC RENOVATION

P-pladser i aflåst kælder. Plot C

Dagrenovation

Mobilsug til dagrenovation med indkast i trappeskakt.

Miljøstation

Miljøstation til kildesortering placeres på terræn.

SKILTNING OG POSTKASSER

Grønt byrum

Udvendig opgangsnummer og navneskilte ved entrédøre

Som SRI sign Sollution A/S Classic.

Postkasser

Som MEFA 700. Hvidlakeret RAL 9010, placeret ved indgangsdøre i stueplan.

Strandsti FÆLLESAREALER

90

Adgangsveje

Fast belægning med betonflise eller klinker.

Belysning

Belysning ved adgangsveje.

Grønt areal

Udlægges grønt og åbent, tilsås med græsser, suppleret med træer og buske mv.

Ophold

Grus- stenmelsbelægning eller græs.

Porttelefon med video

Der installeres porttelefon med video i hver bolig

Legeplads

Der etableres et mindre småbørnslegeområde.

A - huset


91


92


Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 3D illustrationer og renderinger 3D Empire Showroom Du finder showroomet lige ved byggepladsen på Islands Brygge 50, København S Arkitekt Henning Larsen Architects Bygherre/projektudvikler PensionDanmark

Kontakt og salg Living Homes A/S 70102019 info@livinghomes.dk www.havnebryggen.dk www.livinghomes.dk

Vores salgsmateriale er trykt på svanemærket Cyclus papir.

HavneBryggen Castor/22.05.2018

Forbehold HavneBryggen Castor er et projekt, som endnu ikke er færdigbygget, og alle illustrationer er derfor 3D visualiseringer. Lejlighedsvisualiseringer fremstår med møblering og aptering, som ikke er indeholdt, og alle detaljer fremgår ikke, herunder røgmeldere, termostater, friskluftsventiler, stikkontakter, rørkasser, persienneruder, solceller, lydregulering mv.

HavneBryggen Castor  
HavneBryggen Castor  
Advertisement