Page 1

Utbildning för nya bokförare

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att kunna prestera lösningar på ett snabbt och korrekt sätt är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kunskapsområden allt mer fördjupade men som ny bokförare kan man känna osäkerhet inför kundernas förväntningar på sakkunnighet.

målsättning »» Målsättningen med programmet är att ge deltagarna konkreta och verklighetsförankrade verktyg som är till nytta i det dagliga arbetet som bokförare.

målgrupp »» Målgruppen är nya/nyanställda i bokföringsbraschen, t.ex. anställda på bokföringsbyråer bokförings byråinnehavare och andra som arbetar med bokföring.

plats »» Svenska handelshögskolan, Handelsesplanaden 2, Vasa

pris »» 880 euro/person. I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, lunch och kaffe.

anmälan »» Sista anmälningsdag 15.11.2012 på http://www.wasa.shh.fi/anmalan


bokföringsarbete och bokföring Hanken Fortbildning Vasa har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar man som ny bokförare ofta möter i sitt dagliga arbete. Det yrkessinriktade programmet har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de arbetsuppgifter som utförs på en bokföringsbyrå.

Innehåll 23.11.2012 kl. 9 – 16 BOKFÖRARENS ARBETSUPPGIFTER »» »» »» »»

Allmänna arbetsmetoder Arbetets kvalitet och bokförarens ansvar Kundbetjäning, kundrådgivning och rapportering Bokförings- och redovisningsbegrepp

BOKFÖRINGSSYSTEM, HJÄLPBOKFÖRINGAR OCH AVSTÄMNING »» Fakturerings- och försäljningsreskontra, inköpsreskontra, löneräkning, kassaförsäljning, lagerbokföring

30.11.2012 kl. 9 - 16 ARBETSMETODER I BOKFÖRINGSARBETE »» »» »» »» »»

Bokföringsmaterialet Kontoplan och kontering Bokföring och beskattning - vad är avdragbart Bokföring i olika företagsformer Olika specialbokningar

4.12.2012 kl. 9 - 16 MOMSEN I DEN LÖPANDE BOKFÖRINGEN ELEKTRONISK BOKFÖRING

Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter.

kontaktuppgifter Yvonne Högholm

André Österholm

040-3521 720

050-3626 746

yvonne.hogholm@hanken.fi

andre.osterholm@hanken.fi

Utbildning för nya bokförare - Hanken Fortbildning Vasa  

Hanken Fortbildning ordnar kontinuerligt redovisnings- och bokföringsrelaterade utbildningar och kurser. Hankens breda kunnande inom området...