Page 1

Tweemaandelijks stadsmagazine Hamont-Achel | jaargang 42 | nr 174 | AUGUSTUS 2018

Herken de foto en

WIN!

Vrije tijd in onze stad Sportaanbod voor jong en oud UiTpunt Hamont-Achel digitaliseert

Dossier: Wat wordt Wal?


Schepencollege BURGEMEESTER THEO SCHUURMANS (CD&V) Slipstraat 49 tel.: 011 80 26 27 theo.schuurmans@hamont-achel.be

SCHEPEN ILSE JASPERS (BALANS) Kapelstraat 17 tel.: 011 44 58 81 en 0496 18 50 18 ilse.jaspers@hamont-achel.be

Zitdag stadhuis: vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur BEVOEGDHEDEN: algemeen beleid, communicatie en inspraak veiligheid (politie, brandweer, verkeer) burgerlijke stand, kerkhoven, lokale economie, openbaar vervoer, landbouw

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: jeugd en jeugdwelzijn wonen en huisvesting onderwijs gezin

SCHEPEN GUY JOOSTEN (CD&V) Burg 89 tel.: 011 44 60 84 en 0495 20 11 16 guy.joosten@hamont-achel.be

SCHEPEN RIA NIJS (CD&V) Hamonterweg 165 tel.: 011 66 57 06 en 0471 71 87 85 ria.nijs@hamont-achel.be

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: openbare werken en openbaar groen milieu en duurzaamheid informatie en I.C.T. erfgoed en monumenten juridische zaken

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: ruimtelijke ordening grondzaken ontwikkelingssamenwerking

SCHEPEN BEN SCHUURMANS (CD&V) Oude Weg 9 tel.: 0474 48 12 87 ben.schuurmans@hamont-achel.be

SCHEPEN RUDI BOONEN (CD&V) Bosstraat 73 tel.: 011 44 88 13 en 0494 83 43 17 rudi.boonen@hamont-achel.be

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: sport kinderopvang en IBO toerisme horeca

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: cultuur, bibliotheken, kunstonderwijs personeel en organisatie relatie parochiale centra

OCMW VOORZITTER SERGE VANDER LINDEN (CD&V) Bevrijdingsstraat 40 tel.: 0476 39 58 14 serge.vanderlinden@hamont-achel.be Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: OCMW welzijn en senioren sociale economie en wijk-werken financiën

2

Burgemeester en schepenen


In deze Belleman ...

7 Wat wordt Wal?

Wat een zomer… De zomer van 2018 zal nog lang in ieders geheugen nazinderen. De geweldige prestatie van onze Rode Duivels, het warme weer en de extreme droogte zijn zaken die je niet snel vergeet. De weersomstandigheden maakten het de mensen van de groendienst overigens niet gemakkelijk. Het was bijna onbegonnen werk om alle plantsoenen van het nodige vocht te voorzien. Waar de groendienst in maart startte met de waterbedeling van de nieuwe aanplantingen, werden intussen ook de andere plantsoenen en zelfs de bomen die drie jaar geleden reeds aangeplant werden meegenomen. Deze zomer was één ploeg van de stadswerf quasi enkel en alleen bezig met de waterbedeling. Half juli werd hier al meer dan 2.000 m³ water - of zo’n 2 miljoen liter – voor gebruikt dat gehaald wordt uit de blusvijvers van de Elsbroek en de Bosstraat. Een pluim voor onze medewerkers die zorg dragen voor het groene in onze stad! Het belooft ook weer een druk najaar te worden: het nieuwe schooljaar gaat van start, kinderopvang IBO De Pagadder staat klaar om alle kinderen een goede opvang te geven, de verenigingen starten een nieuw werkjaar, het aha!-programma begint aan een nieuw seizoen, er is een sportaanbod voor jong en oud… En bovendien werkt onze stad volop verder aan verschillende projecten die ervoor zorgen dat wonen in HamontAchel nog aantrekkelijker wordt. In deze editie van De Belleman lees je ook meer over de plannen langs de Wal. De restauratie van het voormalige Ursulinenklooster tot polyvalent gemeenschapscentrum en het project ‘Wonen in het Park’ zullen hierbij het meest in het oog springen. De stad wil deze site langs de Wal doen aansluiten bij het centrum, zodat deze samen de aantrekkelijkheid van Hamont-Achel verhogen. Maar voor het drukke najaar van start gaat, gaan we nog even genieten van de zomer. Uw burgemeester Theo Schuurmans

15 Vrije tijd in onze stad

24 UiTpunt Hamont-Achel digitaliseert

28 Sportaanbod voor jong en oud Goed om weten Eén jaar Huis van het Kind Welzijnsdag: uitstap ZOO van Antwerpen In de kijker: verzorgers voetbalterreinen Word lid van de jeugdbeweging Tot uw dienst: Stadsontwikkeling Voor de lens www.hamont-achel.be

11 13 14 26 30 31 34 3


Beeldverhaal SPW De Koekoek koelt af tijdens warme zomerdagen Temperaturen die flirten met de grens van een hittegolf? Daar wist SPW De Koekoek in juli wel raad mee. Met hun thuishaven achter de sporthal in Achel-centrum liggen ze op een boogscheut van De Witteberg. Niet gek dus dat ze daar regelmatig verkoeling zoeken in de beek. Het is er dan ook leuk vertoeven, zo in de schaduw van de bomen.

4

www.hamont-achel.be


5


Meer info op www.hamont-achel.be

Gezocht : e

en luisteren

d oor

Praten over gr ote of te plaa kleine tsen e zorgen n biedt e per da helpt o motion g besc m zake ele ste hikbaa n in pe Anonie un. Te r voor rspecti m, ver le-Onth een g ef trouwe beantw a a e l s li p jk is r ek via en voo oorden 24 uu r r te , ie is le d Iets voo foon o ereen. de org anisatie f chat. Om al r jou? N d e eze op op zoe em dan hier oo roepen k naar k meer een kij nieuwe te kje op info ov www.te vrijwilli er de o gers. le-onth pleidin aal.be. g die je Je vind dan krij t gt.

V.V.V.-kantoor zoekt vrijwilligers

Om toeristen en inwoners van Ha mont-Achel zo goed mogeli jk te informer en over het recreatieve aanb od in onze stad, is het V.V.V.kantoor op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het takenpakket bestaat voornam elijk uit het bemannen van de onthaalbalie en ad ministratieve taken zoals bijvo orbeeld het ve rw erken van geschenkbonnen . Interesse? Neem contact op met het V.V.V.-kantoor via info@toerismehamont-achel.be of 011 64 60 70.

Rolstoelen ter beschikking

Om de toeganke lijkheid in het stadhuis, het OCMW en het Ui Tpunt in Hamon t en in Achel te garanderen, zijn er op deze locat ies rolstoelen beschikbaar. Ben je minder goed te been of kan je niet zo lang rech tstaan? Dan kan je dit simpelweg melden aan de balie. Onze med ewerkers zetten dan onmiddellijk een rolstoel voor je klaar.

6

www.hamont-achel.be

Werken wbijeer de brand

l momentee imburg is -L rd o n o e n N n a ingszone ndweerm Hulpverlen illige bra jw ri v bij de r b a jo a n kt een ij L . op zoek in e it ap dan via rijwillig k olliciteer S ? u en een v jo or zone.be. r iets vo erlenings brandwee v lp u .h rg -limbu www.noord

r e t h c i d n e s n e Breng m bij elkaar

ur tadsbestu wil het s s d e n rk fo rste n. Zebra meer ve Met het g o n atie een enleving of organis g de sam in ig n onen et je vere rbij je pers a a w Wil jij m n e tt te ze op poten om zich activiteit en helpt p p e o ro n g e bare reken hiervoor uit kwets je . n d a ta k s de n? Dan ning van u integrere te rs e s d d rafon . ciĂŤle on el.be/zeb h c a een finan tn o m : www.ha Meer info


STADSONTWIKKELING

Dossier: Wat wordt Wal? Hamont-Achel ademt innovatie met respect voor geschiedenis uit. Onze stad beschikt namelijk over gronden met een rijke historie en gronden die unieke troeven in handen hebben. Met ‘Wat wordt Wal?’ wil onze stad het beste van beide combineren tot een uniek project. Want een stadscentrum dat functioneel, aantrekkelijk én doordacht is? Dat is waar Hamont-Achel naar streeft. Lees verder op p. 8

7


Dossier: Wat wordt Wal? De Wal in Hamont-centrum is doorheen de jaren steeds belangrijker geworden. Dit door de vele troeven die deze straat biedt. Zo liggen hier nog een heel aantal onbebouwde terreinen op wandelafstand van de historische kern die in de toekomst benut zullen worden. Deze terreinen zijn van onschatbare waarde voor de verdere ontwikkeling van onze stad. Na het onderwijs zijn er intussen enkele goed functionerende gemeenschapsvoorzieningen bijgekomen. Denk maar aan de bibliotheek met het UiTpunt, de dienst Vrije Tijd, Harmonie Sint-Cecilia, Geschied- en Heemkundige Kring ‘De Goede Stede, Expo De Wal, de studieruimte, de Teutenkamer… Aansluitend vind je aan de oostzijde van de Wal het Stadspark met de tennishal en het Huis van het Kind, terwijl je aan de westkant De Posthoorn treft. Een concentratie aan nuttige gemeenschapsvoorzieningen dus, in het hartje van de stad. Maar niet enkel de toekomst is gevestigd in Wal. Ook de geschiedenis heeft er een plaats. Zo beschikt het over enkele historische relicten zoals het klooster, de kloostertuin en boerderij ‘De Wal’. Deze relicten vertellen jong en oud over het rijke verleden van onze stad.

Het Klooster Een onderdeel van het project ‘Wat wordt Wal’ is het Ursulinenklooster. Gekenmerkt door haar fantastisch uitzicht vanuit de kapel en haar lange geschiedenis, heeft dit gebouw een grote waarde voor de stad. Momenteel bevindt zich er de culturele dienst van Hamont-Achel – het UiTpunt – en kunnen studenten er zich tijdens de examens afzonderen om te studeren in de studieruimte. Maar zo’n groot gebouw heeft natuurlijk nog meer potentieel. Daarom heeft de stad reeds enkele jaren geleden beslist om het klooster op te waarderen en er een groot gemeenschapshuis van te maken van en voor iedereen. Na vele consultatie- en informatiemomenten met de verschillende partijen (inwoners, toekomstige gebruikers, de aanpalende scholen, consultatiebureaus, technici, gemeenteraadsleden…) zijn de plannen voor de verbouwingswerken klaar. Verschillende verenigingen zullen er onderdak vinden in één van de multifunctionele lokalen. De lokalen zullen zo ingericht worden dat diverse verenigingen met gelijkaardige activiteiten ervan gebruik kunnen maken. Gedeeld gebruik is het sleutelwoord, maar wel functioneel en dus zeker efficiënt. De ‘oude foyer’ zal ingericht worden als het kloppend hart van het gemeenschapscentrum waar in de cafetaria ‘gezellig ontmoeten’ centraal staat.

8

www.hamont-achel.be


Om de werken te kunnen aanbesteden, zullen op de gemeenteraad de nodige dossiers voor goedkeuring worden voorgelegd. Daarna worden de plannen bekend gemaakt. Houd de stedelijke website (www.hamont-achel.be) daarom zeker in de gaten.

Projectzone ‘Wal’ Terwijl de ene kant van de Wal veel geschiedenis bevat en er tal van activiteiten plaatsvinden, ligt er aan de andere kant een groot terrein braak. De ontwikkelingsvisie hiervoor werd reeds bekend gemaakt in het masterplan dat in december 2016 werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Voor dit terrein, gelegen tussen de Posthoorn en De Robbert, liggen heel wat ontwikkelingsmogelijkheden klaar die een meerwaarde kunnen zijn voor de kernversterking van Hamont-centrum. Tot 17 augustus kunnen projectontwikkelaars een bod indienen om deze grond aan te kopen. Samen met dit bod dienen zij een uitgebreid dossier met ontwerpplannen op te maken. Woonkwaliteit, maar ook de omgevings- en beeldkwaliteit zijn daarbij van groot belang. Bijvoorbeeld, hoe het gebouw of de gebouwen moeten inpassen in een publiek toegankelijk park, de duurzaamheid van het ontwerp, de parkeermogelijkheden, het materiaalgebruik… Op basis van het verslag en het advies van de jury, samen met de geboden prijs, zal het schepencollege uiteindelijk een keuze maken betreffende aan wie de grond verkocht kan worden en wie dus dit project mag realiseren. Eind oktober zal deze procedure volledig afgerond zijn, waarna je als inwoner geïnformeerd zal worden over wanneer de effectieve realisatie van dit project precies zal plaatsvinden.

9


10

Dossier: Wat wordt Wal? Veilige schoolomgeving

Dossier: Wat wordt Wal?

Kernversterking op de Wal kan niet zonder aandacht te hebben voor een veilige schoolomgeving. Meer nog, een veilige schoolomgeving is bij de voorstudies en de opmaak van het masterplan steeds een prioriteit geweest. Zo zal de ingang van de kleuterschool aan de Wal verkeersarm gemaakt worden. Het parkeren zal iets verder moeten gebeuren waardoor er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan door het op- en afrijden van de parking aan het stadhuis en de parkeermaneuvers op de parking zelf. De parking aan de Posthoorn en aan de bibliotheek zullen heringericht worden en aan capaciteit winnen, om zo de veiligheid voor de kinderen te kunnen garanderen.

De Wal en de Kloosterstraat zullen ingericht worden als fietsstraten. In een fietsstraat is de fietser de baas en de auto ondergeschikt. Het is een zone 30 waar de auto de fietser niet mag voorbijsteken. Door deze straten grotendeels in te richten als een ĂŠĂŠnrichtingsstraat komt er meer ruimte vrij voor de zwakke weggebruiker. Ook hierdoor wordt de schoolomgeving een stuk veiliger. De precieze plannen hiervoor worden binnenkort opgemaakt.

www.hamont-achel.be


Goed om weten Vergeet onze huisdieren niet!

Beter in je vel met ‘Bewegen op Verwijziging’

Vlamingen houden van dieren: 1 op 5 Vlaamse gezinnen heeft minstens een hond en 1 op 4 een kat. Helaas worden elk jaar tientallen tot zelfs honderden dieren slachtoffer van een woningbrand, een CO2-vergiftiging of wateroverlast. Vaak gebeurt dat omdat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal dieren aanwezig in een woning. De gloednieuwe huisdierensticker kan hiervoor een oplossing bieden. Deze sticker informeert hulpdiensten in één oogopslag over hoeveel honden, katten, vogels, knaagdieren of andere dieren je in huis hebt. Vanaf september 2018 zijn deze stickers gratis te verkrijgen bij het onthaal op het stadhuis.

Nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe dan beroep op een coach van ‘Bewegen op Verwijzing’. Binnen dit project van Hamont-Achel in samenwerking met Overpelt en Neerpelt kan een huisarts jou doorverwijzen naar een coach. Die stelt samen met jou een beweegplan op maat op. Fietsen naar je werk, tuinieren, een wekelijkse wandeling met je kinderen of gaan zwemmen… Door eenvoudige uitdagingen die je lang kan volhouden, wordt sporten leuk. Het resultaat? Een actiever leven en je voelt je beter in je vel! Meer weten? Neem contact op met de dienst Welzijn op het nummer 011 51 05 01.

Rondleidingen crematorium Stuifduin In het voorjaar werd het nieuwe crematorium Stuifduin in Lommel officieel geopend. Het openingsweekend was een groot succes. Meer dan 3.000 nieuwsgierigen namen er een kijkje achter de schermen. Voor zij die er toen niet bij konden zijn, organiseert Pontes de

komende maanden elke laatste dinsdag van de maand om 15.00 uur een rondleiding doorheen het crematorium. Ga jij graag een kijkje nemen op 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november of 18 december? Schrijf je dan in via da@pontes.be.

11


Met de Pukkelpop-nachtbus naar Hamont-Achel

Marnix Goethals algemeen directeur bij stad Hamont-Achel

Vanuit onze stad kan je vlot met de lijnbus naar Pukkelpop in Kiewit reizen. Via de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be) kan je snel achterhalen welke buslijnen en opstapplaatsen je best gebruikt. Op vertoon van je festivalticket of polsbandje is je busreis van HamontAchel naar Kiewit bovendien gratis. Maar ook na afloop van het festival geraak je met de bus terug thuis. Dankzij een financiële tussenkomst van de stad en de provincie Limburg legt De Lijn nachtbussen in van Kiewit naar Hamont-Achel. Festivalgangers uit onze stad kunnen hiervan gratis gebruikmaken. Meer info: www.hamont-achel.be/pukkelpop.

Op woensdag 1 augustus ging Marnix Goethals aan de slag als algemeen directeur bij het OCMW en de stad Hamont-Achel. Marnix is cardioloog van opleiding en vervulde gedurende zijn loopbaan meerdere managementfuncties in de zorgsector. Hij volgt nu Theo Veyfeyken en Bart Rutten op, de voormalige stads- en OCMW-secretarissen. In zijn nieuwe functie leidt en coördineert Marnix de stedelijke administratie en vormt hij tevens de schakel tussen het politieke orgaan en de ambtelijke diensten. Deze indiensttreding kadert in het decreet ‘lokaal bestuur’, waarbij het stadsbestuur en het OCMW vanaf 2019 in elkaar smelten en elke Vlaamse gemeente een algemeen directeur aan het hoofd van de organisatie dient te benoemen. We wensen Marnix alvast veel succes!

Neem je buur mee naar Buurteluur In het kader van de ‘Week van de Verbondenheid’ van 22 tot en met 30 september doen Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam een oproep tot meer zorgzaamheid van mensen voor elkaar. Tijdens deze 7de editie staat het thema ‘verbondenheid met je buur’ centraal. Ook Buurtrestaurant Buurteluur, dat in september terug van start gaat, springt mee op de kar. Daarom krijgt iedereen die iemand meebrengt naar het buurtrestaurant in Achel-Statie op 27 september of in Hamont-Lo op 11 oktober een gratis consumptie. Let wel: voor je metgezel dien je eveneens een voorverkoopkaart te kopen. Meer info? Neem een kijkje op www.hamont-achel. be/buurteluur. De menu’s vind je verderop in deze Belleman (p. 19).

12 12

www.hamont-achel.be


Een jaar Huis van het Kind Het Huis van het Kind bestaat één jaar. Om dit te vieren – en om de werking nog eens extra in de kijker te zetten – wordt er op zondag 26 augustus een Open Huis georganiseerd. Het volledige aanbod en alle diensten worden er uit de doeken gedaan. Denk maar aan het consultatiebureau van Kind & Gezin, de buitenschoolse opvang IBO De Pagadder, de Speelkamer, de Huiswerkkamer, de Dutjeskamer… Daarbovenop wordt ook de Kunstwerkboom onthuld. Een prachtig project waar vorig jaar tijdens de opening met z’n allen aan gewerkt werd. Het Huis van het Kind is die dag vrij toegankelijk van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Word vrijwilliger

Inschrijvingen IBO De Pagadder

Het is mede dankzij de vele vrijwilligers dat het Huis van het Kind een uitgebreid aanbod kan bieden aan de gezinnen in Hamont-Achel. Wil jij er ook graag de handen uit de mouwen steken? Kom dan op woensdag 19 september om 20.00 uur naar het infomoment voor en door vrijwilligers. Je krijgt er een woordje uitleg over hoe het er allemaal in z’n werking gaat en waarom het zo de moeite waard is om mee te draaien in het Huis. Inschrijven via huisvanhetkind@hamont-achel.be of 011 51 05 63 is niet verplicht, maar wel wenselijk.

De zomervakantie loopt op z’n einde en het nieuwe schooljaar schiet binnenkort uit de startblokken. Wil je dat jouw kind(eren) voor of na schooltijd terecht kunnen in de opvang van IBO De Pagadder? Vergeet je kroost dan niet in te schrijven. Vanaf 16 augustus kan je je gewenste opvangmomenten en eventuele vragen voor de Huiswerkkamer of Dutjeskamer doorgeven.

Meer info: www.hamont-achel.be/huisvanhetkind

13


Welzijnsdag: uitstap ZOO van Antwerpen Als ‘Gezonde Gemeente’ hecht Hamont-Achel veel belang aan het welzijn van haar inwoners. Heel wat mensen kampen namelijk met gezondheidsproblemen waardoor het voor hen niet altijd even evident is om zich te verplaatsen of contacten te leggen. Daarom organiseert het stadsbestuur op dinsdag 25 september de Welzijnsdag. Alle zieke mensen of personen met beperkte mogelijkheden worden dan uitgenodigd voor een uitstap naar de ZOO van Antwerpen.

Programma 8.50 uur:

samenkomst treinstation Hamont

9.21 uur:

vertrek richting Antwerpen

10.51 uur: aankomst Antwerpen + bezoek ZOO van Antwerpen 16.20 uur: samenkomst uitgang ZOO van Antwerpen 17.09 uur: vertrek richting Hamont 18.37 uur: aankomst Hamont

Praktisch Inschrijven voor de Welzijnsdag kan vanaf maandag 20 augustus tot en met zaterdag 8 september bij de balies van het UiTpunt in Hamont (Wal 26) en in Achel (Michielsplein 3/2). De kostprijs bedraagt 15 euro. Wens je graag een begeleider mee te nemen? Dat kan! Deze persoon betaalt eveneens 15 euro inschrijvingsgeld. Wat is er in de prijs inbegrepen? Het vervoer, het inkomticket, de verzekering alsook een waardebon ter waarde van 15 euro voor een (beperkte) maaltijd. Deze bon is geldig in alle horeca binnen het terrein van de ZOO. Bijkomende versnaperingen dien je zelf te bekostigen. Wil je graag een rolstoel gebruiken tijdens je bezoek aan de ZOO van Antwerpen, maar heb je er zelf geen ter beschikking? Geef dit dan door bij je inschrijving. Wij zorgen dan dat er bij de inkom eentje voor je klaarstaat. Meer info vind je op www.hamont-achel.be/welzijnsdag of via 011 51 05 01.

14 14

www.hamont-achel.be


p u p o p r e m o Z aha! TVL-VERTELLING

HAMONTTISSER Dit jaar staat Hamonttisser helemaal in het teken van het gezongen lied. Zo wordt er een ‘Limburg zingt’ georganiseerd waarbij Maarten Cox niet enkel gastheer maar ook voorzanger is. Het publiek wordt door hem aangespoord om uit volle borst mee te zingen. Ook ‘Jeans en Queens’ zal er aantreden. Deze groep bestaat uit jongeren uit Hamont-Achel die desondanks hun leeftijd – het zijn amper tieners – toch al berucht zijn omwille van hun virtuositeit op hun instrumenten.

TV Limburg komt deze zomer opnieuw naar ons stadje! Via de TVL-vertelling brengen boeiende vertellers straffe verhalen op een prachtige locatie in Limburg. Eind augustus houdt de zender halt in Achel en staat Bert Kruismans op het podium. Hij behoort al 20 jaar tot de top van de stand-up comedy van Vlaanderen en is gespecialiseerd in de actualiteit.

29.08.2018 // 20.00 uur // Park Michielshof Gratis (Vergeet geen stoeltje mee te brengen!)

Traditiegetrouw zullen tal van Hamont-Achelse verenigingen er zich op een sympathieke manier presenteren en hun beste beentje voorzetten: optredens van lokaal talent, eetstandjes, workshops, luchtkussens, zang, dans, sport, spel… noem maar op. De perfecte ingrediënten voor een geslaagd stadsfestijn!

Podium marktplein: 14.00 uur: ‘Hamont-Achel danst’ met Ellen Willems, Smash en Badansa (voorheen Gezinsbond) 15.30 uur: Jeans & Queens 16.30 uur: Koninklijke Harmonie St. Cecilia 17.00 uur: ‘Limburg zingt’ met Maarten Cox

OPENLUCHTFILM Na het succes van vorige zomer worden er ook dit jaar weer heerlijke openluchtfilms gedraaid. Het concept staat vast: een aantal oerdegelijke films in een op-en-top ‘buitenbioscoop’ geserveerd met heerlijke drankjes. De toegang is gratis, je dient enkel een eigen stoeltje mee te brengen!

THE GREATEST SHOWMAN // 23.08.2018 // 21.00 uur Park Michielshof GET OUT // 30.08.2018 // 21.00 uur Binnenplein achter stadhuis Gratis

19.30 uur: Jason and the band (covers van o.a. Stan Van Samang, Coldplay, Ed Sheeran…)

Kinderanimatie binnenplein stadhuis: 15.00 en 16.30 uur: Odette (kindershow met Anke Sutens) 14.30 en 16.00 uur: verrassingsact Speelstraat: doorlopend geopend Hamonttisser wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. de Scouts, de Chiro, de SPW’s, de Missiekring, OKRA, het Rode Kruis, de Grensvrienden, Hades, Judoclub Hamont en KVLV Achel-statie.

02.09.2018 // 13.30 uur // Hamont-centrum // Gratis

15


JOUW ACTIVITEIT IN DE KIJKER? Organiseert jouw vereniging een activiteit in Hamont-Achel die niet enkel voor leden, maar voor alle inwoners van onze stad toegankelijk is? Is deze bovendien niet commercieel of politiek van aard? Vul dan zeker de UiTdatabank van Vlaanderen in via www.uitinvlaanderen.be. Indien de activiteit aan de voorwaarden voldoet, verschijnt deze enkele dagen later automatisch op de website van de stad. Deze webpagina wordt sterk gepromoot en dient als basis voor andere publicaties. Ook de UiT-kalender – die je terugvindt in het midden van dit stadsmagazine – wordt op basis van deze webpagina samengesteld. Meer weten? Stuur een mailtje naar belleman@hamont-achel.be. Opgelet: activiteiten die opgenomen dienen te worden in de UiT-kalender m.b.t. november en december 2018 dienen uiterlijk 2 september ingegeven te zijn in de UiTdatabank. Denk er verder aan om steeds een duidelijke foto bij te voegen, waarbij je goedkeuring tot publicatie hebt van iedereen die afgebeeld wordt. De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten hieromtrent. Flyers of affiches zijn niet wenselijk omdat deze slechts in een klein formaat gepubliceerd kunnen worden en daardoor vaak onleesbaar zijn. Weet verder dat de redactie het recht heeft om ingestuurde teksten aan te passen of in te korten.

ZOMER IN HET PARK Tijdens de zomer pakt het Huis van het Kind uit met een brede waaier aan activiteiten. Zo werden juli en augustus opgedeeld in 4 thema’s. Binnen het eerste thema ‘Water en zand’ kunnen de kinderen de hele zomer spelen in een gigantische zandbak. ‘Klimmen en Klauteren’ met toffe obstakelbanen zit er intussen al op, maar met nog twee andere speelthema’s in het verschiet, staat jong HamontAchel nog heel wat leuks te wachten:

‘Springen en glijden’ met mega trampolines en water- en zeepglijbanen 10.08.2018 // 10.00 - 18.00 uur 14.08.2018 // 10.00 - 18.00 uur ‘Huisje, boompje, beestje met heuse kinderboerderij 23.08.2018 // 13.30 - 18.00 uur

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT De Groote Oorlog aan de Kluis organiseert dit jaar voor de vijfde keer een tentoonstelling die deze keer gewijd is aan het einde van WOI en de treinontploffing in Hamont. Tijdens de voorbereidende studie en het vele opzoekwerk kwam er heel wat informatie over onze streek beter in beeld. Vandaar dat er nu weer uniek beeldmateriaal en kleurrijke voorwerpen tentoongesteld worden over deze moeilijke periode.

11, 12, 18, 19, 25 en 26 augustus, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 en 30 september en 6, 7, 13, 20 en 21 oktober 12.00 - 16.00 uur // De Kluis Prijs: € 2

16 16

www.hamont-achel.be

‘Huisje, boompje, beestje’ met levensecht kinderdorp 29.08.2018 // 10.00 - 18.00 uur Al deze activiteiten zijn gratis.

SPEELPLEINWERKING ’T STADSPARK HAMONT De vakantie is al voor de helft voorbij, maar ook tijdens de laatste weken van augustus kunnen alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar zich helemaal uitleven bij SPW ’t Stadspark. Iedere dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur voorzien de monitoren leuke activiteiten. Alle kinderen uit Hamont-Achel en omstreken zijn van harte welkom.

Elke dinsdag- en donderdag van de zomervakantie 13.30 - 17.00 uur // Stadspark Hamont Gratis


BEZOEK DE NAPOLEONSMOLEN Na de opheffing van het middeleeuwse banrecht door Napoleon bouwden enkele ondernemende Teuten in 1804 een windmolen op een paar honderd meter buiten de stadswallen van Hamont. Doorheen de jaren veranderde de molen meermaals van eigenaar. In 1990 kocht de stad Hamont-Achel de molen, die na een restauratie feestelijk werd heropend in 1997. Sindsdien laten vier vrijwillige molenaars de graanmolen draaien. Benieuwd hoe dit allemaal in z’n werking gaat? Het V.V.V.-kantoor van Hamont-Achel organiseert twee keer per maand een opendeurdag om de molen te bezoeken.

OPEN MONUMENTENDAG CINEMA WALBURG Cinema Walburg bestaat 60 jaar. In plaats van voor het scherm, kan je er tijdens Open Monumentendag voor een keer een kijkje achter de schermen komen nemen. Er vinden verschillende rondleidingen plaats doorheen deze cinemaparel. Daarnaast vind je er ook een expositie van filmaffiches.

09.09.2018 // 10.00 - 18.00 uur Cinema Walburg Gratis

19 augustus, 1 en 16 september en 6 oktober 13.00 - 17.00 uur // De Napoleonsmolen Gratis

FIETSZOEKTOCHT EN HONDENWANDELING Op zondag 19 augustus organiseert De Wiek een fietstocht en een hondenwandeling. Met de opbrengst wordt onder andere de instellingshond bekostigd. De Wiek, onderdeel van De Klimroos, is een woonvorm die zorg verleent aan personen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel. 19.08.2018 // 10.00 - 18.00 uur De Wiek (De Kempkens 54)

DE NOORD-LIMBURGSE TEUTENKAMER FILMS IN CINEMA WALBURG CINEMAPLUS: EEN LATE HERFSTNAMIDDAG // 06.09.2018 // 14.00 UUR (OP LOCATIE D.C. DE KRING HAMONT) ZEBRACINEMA: LADY BIRD // 06.09.2018 // 20.15 UUR ZEBRACINEMA: JUSQU’À LA GARDE // 13.09.2018 // 20.15 UUR ZEBRACINEMA: HOMECOMING // 20.09.2018 // 20.15 UUR ZEBRACINEMA: UNDER THE TREE // 27.09.2018 // 20.15 UUR 60 JAAR CINEMA WALBURG: MON ONCLE // 30.09.2018 // 14.00 UUR CINEMAATJES: RIKKIE DE OOIEVAAR // 03.10.2018 // 14.00 UUR CINEMAPLUS: MAUDIE // 04.10.2018 // 14.00 UUR ZEBRACINEMA: FOXTROT // 04.10.2018 // 20.15 UUR ZEBRACINEMA: DER HAUPTMANN // 11.10.2018 // 20.15 UUR 60 JAAR CINEMA WALBURG: THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI 14.10.2018 // 14.00 UUR

Via een bezoek aan de Teutenkamer krijg je een totaalbeeld van de geschiedenis van de Teuten, de handelaars afkomstig uit Noord-Limburg en de aangrenzende dorpen in NoordBrabant en Nederlands-Limburg. Maar liefst vier eeuwen lang trokken ze elk jaar voor 6 tot 9 maanden naar hun handelsgebied in Nederland, Duitsland en zelfs Denemarken om hun waren te verkopen en hun diensten aan te bieden. 01.09.2018 // 14.00 - 17.00 uur // Ursulinenklooster 06.10.2018 // 14.00 - 17.00 uur // Ursulinenklooster Gratis

17


SCHRIJF JE IN VOOR MUZIEK, THEATER, DANS OF BEELD Aan de Kunstacademie Noord-Limburg kunnen kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen terecht voor een waaier aan kunstopleidingen. Muziek, theater, dans of beeld: er is voor ieder wat wils. Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven op www.kanl.be. Hier vind je eveneens een overzicht van de opleidingen. De lessen starten op 1 september en worden georganiseerd op verschillende locaties in Hamont-Achel, Bocholt, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.

DIGITALE WORKSHOPS Ben jij nog niet helemaal mee in de digitale trein? In september en november organiseert de bibliotheek van Hamont-Achel een aantal workshops: • Cursus ‘Je tablet kan meer dan je denkt’: 6 maandag- en donderdagavonden (10, 13, 17, 20, 24 en 27 september 2018) van 19.30 tot 22.00 uur, prijs: € 30. • Cursus ‘Windows 10’: 4 maandag- en donderdagavonden (5, 8, 12 en 15 november 2018) van 19.30 tot 22.00 uur, prijs: €20 (breng zelf je laptop mee). Inschrijven kan aan de balie van de bibliotheek of via bibliotheek@hamont-achel.be. Gratis

GROEPSWANDELING V.V.V. HAMONT-ACHEL

HEDENDAAGSE LITERATUURKRING MET PIET COSEMANS

Al voor het derde jaar op rij organiseert V.V.V. Hamont-Achel maandelijks een groepswandeling, met uitzondering van de maanden januari, juni, juli en augustus. De wandelingen zijn 6 à 7 km lang en ideaal voor gemotiveerde wandelaars. Er wordt gewandeld tegen 4 à 5 km per uur. De startlocatie verschilt iedere keer, maar er is steeds voldoende parkeergelegenheid voorzien. Iedereen is van harte welkom.

09.09.2018 // 09.30 - 12.00 uur // P.C. Hamont-Lo 21.10.2018 // 09.30 - 12.00 uur // Domein De Bever Gratis

Een goed lezer is al even zeldzaam als een goed tennisser. Maar zoals in het tennis kan je je klassement gevoelig verbeteren. In de hedendaagse literatuurkring snijd je boeken met wereldniveau aan. Welke verborgen kanten hebben die boeken? Hoe kun je beter achter hun geheim komen? Lezen wordt daardoor anders. Je geniet er ook meer van. Het genot van een boek is dan zoals het genot van een glas wijn of een warm dekentje. Uiteindelijk verdiep je al lezend je leven. 12.09.2018 // 19.00 - 22.00 uur // Bibliotheek Hamont 24.10.2018 // 19.00 - 22.00 uur // Bibliotheek Hamont Prijs: € 20 (5 bijeenkomsten)

ROMMELMARKT De werkgroep Kom op tegen Kanker organiseert elke maand een rommelmarkt in en rond zaal De burg. Je kan er allerlei leuke spulletjes op de kop tikken. In de cafetaria kan je dan weer terecht voor frisdranken, koffie en vlaai of een heerlijke Achelse trappist.

12.08.2018 // 09.00 - 16.00 uur // P.C. De Burg 16.09.2018 // 09.00 - 16.00 uur // P.C. De Burg 14.10.2018 // 09.00 - 16.00 uur // P.C. De Burg Gratis

18 18

www.hamont-achel.be

SPEELKAMER De Speelkamer, een initiatief van het Huis van het Kind in samenwerking met Opvoedingswinkel Noord-Limburg, is een plaats waar spel en ontmoeting samengebracht worden. Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders gezellig buurten. De kamer bevindt zich in de polyvalente ruimte van het Huis van het Kind en is elke tweede woensdag en vierde zaterdag van de maand geopend. 25 augustus, 12 + 22 september en 10 + 27 oktober 09.30 - 11.30 uur // Huis van het Kind Gratis


DERDE MEMORIAL MARINUS VAN KURINGEN

LEZING: 1968, EEN JAAR WAARIN DE WERELD VERANDERDE

Eind september organiseert WTC De Bever de derde Memorial Marinus van Kuringen. Je hebt de keuze uit drie fietstochten van 35, 70 of 105 km. Starten kan vanaf 08.00 uur.

Vincent Stockx zal de wereldwijde gebeurtenissen van het jaar 1968 historisch kaderen. Het was immers niet alleen ‘Leuven Vlaams’, maar ook in Frankrijk waren er zware studentenprotesten, in het Oostblok vond de Praagse Lente plaats en in de VS werden de progressieve krachten van Robert Kennedy en Martin Luther King doodgeschoten waardoor aartsconservatief Nixon de presidentsverkiezingen kon winnen. Waarom gebeurden deze zaken allemaal? Is 1968, zoals de historicus en journalist Marc Kurlansky stelt, een jaar waarin de wereld veranderde?

29.09.2018 // 08.00 - 12.00 uur // De Posthoorn

FILO-CAFÉ Kennis en waarheden blijken vaak twijfelachtig en ontoereikend. Nieuwe informatie, een andere blik en je waarheid verandert. Wat gisteren leek te kloppen, blijkt vandaag betwijfelbaar. De uitdaging ligt in de durf om je eigen denken te onderzoeken. Dat is Filo-café in een notendop. Voorkennis is niet nodig!

27.09.2018 // 20.00 - 22.00 uur // P.C. De Burg Prijs: € 7

23.09.2018 // 10.00 - 12.15 uur Bibliotheek Achel // Gratis

BUURTRESTAURANT BUURTELUUR

VOORLEESHALFUURTJE

Gezellig keuvelen terwijl je een lekkere, vers bereide maaltijd achter de kiezen slaat voor een budgetvriendelijke prijs? Dan moet je bij buurtrestaurant Buurteluur zijn. Voor slechts 9 euro geniet je van een bord soep, een hoofdgerecht en een dessert. Wil jij er graag bij zijn de volgende Buurteluur? Reserveer dan alvast een plaatsje via de aankoop van een voorverkoopkaart. Meer info: www.hamont-achel.be/buurteluur.

Kinderen die zin hebben in een grappig, spannend of avontuurlijk verhaal… Die moeten op woensdagnamiddag in de bibliotheek van Hamont zijn! De bib organiseert er iedere week een voorleeshalfuurtje voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. Je mag rekenen op de leukste verhalen, gebracht door enthousiaste voorleesmoeders.

13.09.2018 // 11.45 u // Parochiezaal Hamont-Lo Menu: Pompoensoep – Kalkoensteak met natuursaus, bloemkool en aardappelen – Profiteroles met chocoladesaus

13.30 uur // Bibliotheek Hamont Gratis

27.09.2018 // 11.45 u // Parochiezaal Achel-Statie Menu: Tomaten-groentensoep – Varkensblanquette, Parijse wortelen en puree – Vanillepudding 11.10.2018 // 11.45 u // Parochiezaal Hamont-Lo Menu: Tomaten-groentensoep – Visfilet met witte wijnsaus en tomaten, gebakken aardappelen en gestoofde prei – Sabayonmousse met Cointreau

25.10.2018 // 11.45 u // Parochiezaal Achel-Statie Menu: Bonensoep – Vleesbrood met mosterdsaus, witte kool en aardappelen – triffel van bosvruchten

Elke woensdagnamiddag (vanaf oktober tot aan de paasvakantie)

OPEN WIJNGAARD: VERNISSAGE LUDO MODELO De Antwerpse kunstenaar Ludo Modelo exposeert op zondag 23 september met zijn kleurrijke en vrolijke beelden op Wijndomein De Oude Hoeve in Achel. Tijdens de Open Wijngaard kan je genieten op het wijnterras en verschillende fietsroutes aandoen. Iedereen is welkom.

23.09.2018 // 10.00 - 17.00 uur // Wijndomein De Oude Hoeve Gratis

19


LEZING: IK BEN (HET) ZO MOE Over burn-outs (en bore-outs) is al veel gezegd en geschreven. En toch bestaan hierover nog heel wat misverstanden. Het is een probleem dat volgens Hilde Mariën beter bespreekbaar is, maar tegelijkertijd nog steeds niet altijd goed begrepen wordt. Zij is coach, spreker en opleider en gespecialiseerd in stress en veerkracht. Ze schreef het boek ‘Ik ben (het) zo moe’ en geeft tijdens deze gelijknamige lezing meer inzicht in de problematiek, maar reikt ook tools aan op vlak van herkenning en preventie. 03.10.2018 // 20.15 - 22.00 uur // Bibliotheek Hamont VVK: € 5 // Kassa: € 6 // ABO: € 4

LITERAIR ONTBIJT MET CHARLOTTE VAN DEN BROECK Het literair ontbijt is met stip de smakelijkste activiteit van de bibliotheek. Dit najaar zal aanstormend dichterstalent Charlotte Van den Broeck zorgen voor de literaire toets. Zij is één van Vlaanderens meest spraakmakende jonge dichteressen. Zo schreef ze in 2012 op 21-jarige leeftijd haar eerste gedicht. Vanaf toen ging het allemaal in sneltreinvaart… Inschrijven kan aan de balie van de bibliotheek in Hamont en in Achel of via bibliotheek@hamont-achel.be.

07.10.2018 // 10.00 - 12.00 uur Bibliotheek Hamont Gratis

MINIMUSICAL: DE KLEINE PRINS DIGITAAL CAFÉ Digitalisering gebeurt aan zo’n hoog tempo dat niet iedereen meteen mee is. Sommigen weten niet goed hoe ze een app installeren op de smartphone, hoe de tablet werkt of hoe ze een e-boek op de e-reader zetten. Klinkt dit je bekend in de oren? Kom dan eens langs tijdens het Digitaal Café. Vrijwilligers luisteren er naar je probleem en zoeken samen met jou naar een oplossing.

21.10.2018 // 10.00 - 12.00 uur Bibliotheek Hamont // Gratis

20 20

www.hamont-achel.be

De minimusical De Kleine Prins is een originele en vrije bewerking van het bekende boek van Antoine de SaintExupéry door het Theater Van Santen. Een mooie, grappige voorstelling met live muziek, dans en zang. Het verhaal in een notendop: de Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee werken en de derde niet - nou ja, je weet maar nooit! Hij is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een dag verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke reis naar andere planeten komt hij een aantal bijzondere volwassenen tegen. Tenslotte komt hij op de planeet aarde, waar hij in de Sahara een vliegenier ontmoet die met motorpech is geland.

24.10.2018 // 14.00 - 15.30 uur Cinema Walburg VVK: € 5 // Kassa: € 6 // ABO: € 4


10 JAAR POSTHOORN MET O.A. RADIO GUGA

10 JAAR POSTHOORN: NACHT VAN DE KIDS/JEUGD

In 2018 blaast De Posthoorn 10 kaarsen uit. Dat gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Op vrijdag 5 oktober vindt er in de fuif- en concertzaal een knalfeest plaats. Naast Radio Guga zal ook ‘Minneapolis: a walk through Paisley Park’, een geweldige coverband van Prince, er op het podium staan. Er wordt afgesloten met een onvervalst ouderwets Posthoornfeestje met muziek uit de jaren ’70, ’80, ’90 en ’00 met DJ Terry. Je bent dus gewaarschuwd… Vergeet je dansschoenen niet!

Naar aanleiding van Dag van de Jeugdbeweging organiseert de jeugdraad in samenwerking met de stad Hamont-Achel jaarlijks een hele avond in teken van de Hamont-Achelse jeugd. Er wordt gestart met Nacht van de Kids. Twee uur topamusement voor kinderen van acht tot zestien jaar. Daarna klinkt de leiding van de jeugdbewegingen uit Hamont-Achel met een hapje en drankje op de jeugdbeweging en vindt de uitreiking van de Gouden Teuten plaats. Na de awarduitreiking wordt er gedanst en gefeest tot in de vroege uurtjes tijdens de Nacht van de Jeugd. De ‘place to be’ is naar goede gewoonte De Posthoorn. Dit jaar wordt dit feestje gekaderd in het tienjarig bestaan van de fuif- en concertzaal.

05.10.2018 // 20.30 uur VVK: € 10 // Kassa: € 12,50 // ABO: 7,50

06.10.2018 // De Posthoorn Nacht van de Kids: 17.00 - 19.00 uur // Gratis Nacht van de Jeugd: 22.00 - 03.00 uur // Prijs: € 3

LEZING ‘DE ALFABETCODE’: HOE KINDEREN BETER LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN

MUZIEK ROELAND GROET DE DINGEN 22.09.2018 // 20.30 uur Cinema Walburg 10 JAAR POSTHOORN MET O.A. RADIO GUGA 05.10.2018 // 20.30 uur De Posthoorn SCALA: MEISJESNAMEN 12.10.2018 // 20.30 uur Cinema Walburg CLUBSHOW: ALEJANDRO ESCOVEDO (VOORPROGRAMMA: DON ANTONIO) 19.10.2018 // 20.30 uur De Posthoorn

Lezen is een sleutel tot ontwikkeling. Een goede leeseducatie is dus belangrijk. Toch blijkt uit onderzoek dat kinderen en jongeren steeds minder goed lezen. Erik Moonen, doctor in de taal- en letterkunde en taaldocent aan de Universiteit van Hasselt, verdiept zich al een hele tijd in deze materie. In zijn boek ‘Dwaalspoor Dyslexie: Hoe elk kind een vlotte lezer wordt’ werpt hij een licht op de theorie die hij uitwerkte om leesproblemen aan te pakken.

26.09.2018 // 20.15 uur // Bibliotheek Hamont

LEGENDE Studentenkorting (-26 jaar) en -18-jarigen korting Abonnementstarief bij aankoop tickets van min. 4 verschillende voorstellingen Korting van € 2 op VVK-prijs bij 10 of meer tickets

Meer info over tickets, kortingen of het abonnementstarief van activiteiten van het UiTpunt Hamont-Achel? Check www.hamont-achel.be/aha.

21


UiT-kalender

september 2018 Pin me vast!

WAT?

WAAR?

WANNEER?

WIE?

BEZOEK DE NAPOLEONSMOLEN

Napoleonsmolen

01.09.2018 // 13.00 - 17.00 u

V.V.V. Hamont-Achel

DE NOORD-LIMBURGSE TEUTENKAMER

Ursulinenklooster

01.09.2018 // 14.00 - 17.00 u

Goede Stede Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

01 en 02.09.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

ROCK MONSIEUR

Marktplein Hamont

01.09.2018 // 14.00 u

Vzw Soundclash

AHA! ZOMERPOP-UP: HAMONTTISSER

Hamont-centrum

02.09.2018 // 13.30 - 22.00 u

Werkgroep Hamonttisser en de Groene Halve Marathon i.s.m. stad Hamont-Achel

CINEMAPLUS: EEN LATE HERFSTMIDDAG

D.C. De Kring Hamont

06.09.2018 // 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: LADY BIRD

Cinema Walburg

06.09.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

08 en 09.09.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis Groepswandeling

GROEPSWANDELING

P.C. Hamont-Lo

09.09.2018 // 09.30 - 12.00 u

V.V.V. Hamont-Achel

ROMMELMARKT

P.C. De Burg

09.09.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

OPEN MONUMENTENDAG: CINEMA WALBURG

Cinema Walburg

09.09.2018 // 10.00 - 16.00 u

Stad Hamont-Achel

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

11.09.2018 // 10.00 en 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

HEDENDAAGSE LITERATUURKRING MET PIET COSEMANS

Bibliotheek Hamont

12.09.2018 // 19.00 - 22.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

BUURTRESTAURANT BUURTELUUR

P.C. Hamont-Lo

13.09.2018 // 11.45 u

OCMW Hamont-Achel

VORMING: KUNSTGESCHIEDENIS

D.C. De Kring Hamont

13.09.2018 // 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: JUSQU’ À LA GARDE

Cinema Walburg

13.09.2019 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

HAMONTER TIROLERFEST

De Posthoorn

15.09.2018 // 19.30 u

Kon. Fanfare De Eendracht Hamont

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

15 en 16.09.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

BEZOEK DE NAPOLEONSMOLEN

Napoleonsmolen

16.09.2018 // 13.00 - 17.00 u

V.V.V. Hamont-Achel

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

18.09.2018 // 10.00 en 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: HOMECOMING

Cinema Walburg

20.09.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

ICH EN OUS MAA

Cinema Walburg

21.09.2018 // 20.30 u

Femma Hamont

WERELDFESTIVAL GRENZELOZE MUZIEK

De Posthoorn

22.09.2018 // 11.00 - 20.00 u

Vzw TOTO

ROELAND GROET DE DINGEN

Cinema Walburg

22.09.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

22 en 23.09.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

FILOCAFÉ

Bibliotheek Achel

23.09.2018 // 10.00 - 12.15 u

Bibliotheek Hamont-Achel

OPEN WIJNGAARD: VERNISSAGE LUDO MODELO

Wijndomein De Oude Hoeve

23.09.2018 // 10.00 - 17.00 u

Wijndomein De Oude Hoeve

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

25.09.2018 // 10.00 en 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

LEZING: DE ALFABETCODE

Bibliotheek Hamont

26.09.2018 // 20.15 - 22.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

BUURTRESTAURANT BUURTELUUR

P.C. Achel-Statie

27.09.2018 // 11.45 u

OCMW Hamont-Achel

LEZING: 1968, EEN JAAR WAARIN DE WERELD VERANDERDE

P.C. De Burg

27.09.2018 // 20.00 - 22.00 u

Davidsfonds Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: UNDER THE TREE

Cinema Walburg

27.09.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

DERDE MEMORIAL MARINUS VAN KURINGEN

De Posthoorn

29.09.2018 // 08.00 - 12.00 u

WTC De Bevers

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

29 en 30.09.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

30.09.2018 // 14.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

60 JAAR CINEMA WALBURG: MON ONCLE Cinema Walburg

01/09 & 02/09 TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

06/09 ZEBRACINEMA: LADY BIRD

13/09 & 27/09 BUURTELUUR

22/09 ROELAND GROET DE DINGEN

27/09 ZEBRACINEMA: UNDER THE TREE


WAT?

WAAR?

WANNEER?

WIE?

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

02.10.2018 // 10.00 en 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

03.10.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

CINEMAATJES: RIKKIE DE OOIEVAAR

Cinema Walburg

03.10.2018 // 14.00 u

Gezinsbond Hamont-Achel

LEZING: IK BEN (HET) ZO MOE

Bibliotheek Hamont

03.10.2018 // 20.15 u

Bibliotheek Hamont-Achel i.s.m. OCMW

CINEMAPLUS: MAUDI

Cinema Walburg

04.10.2018 // 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: FOXTROT

Cinema Walburg

04.10.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

10 JAAR POSTHOORN MET O.A. RADIO GUGA

De Posthoorn

05.10.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

10 JAAR POSTHOORN: NACHT VAN DE KIDS De Posthoorn

06.10.2018 // 17.00 - 19.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

10 JAAR POSTHOORN: NACHT VAN DE JEUGD De Posthoorn

06.10.2018 // 22.00 - 03.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

BEZOEK DE NAPOLEONSMOLEN

Napoleonsmolen

06.10.2018 //13.00 - 17.00 u

V.V.V. Hamont-Achel

DE NOORD-LIMBURGSE TEUTENKAMER

Ursulinenklooster

06.10.2018 // 14.00 - 17.00 u

Goede Stede Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

06 en 07.10.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

LITERAIR ONTBIJT MET CHARLOTTE VAN DEN BROECK

Bibliotheek Hamont

07.10.2018 // 10.00 - 12.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

09.10.2018 // 10.00 en 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

10.10.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

BUURTRESTAURANT BUURTELUUR

P.C. Hamont-Lo

11.10.2018 // 11.45 u

OCMW Hamont-Achel

VORMING: KUNSTGESCHIEDENIS

D.C. De Kring Hamont

11.10.2018 // 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: DER HAUPTMANN

Cinema Walburg

11.10.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

SCALA: MEISJESNAMEN

Cinema Walburg

12.10.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

13 en 14.10.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

ACHELSE KLUISWANDELING

P.C. Achel Statie

14.10.2018 // 07.00 - 15.00 u

De Grevenbroekers

ROMMELMARKT

P.C. De Burg

14.10.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

60 JAAR CINEMA WALBURG: THE BRIDGE OVER THE RIVER KWAI

Cinema Walburg

14.10.2018 // 14.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

16.10.2018 // 10.00 en 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

17.10.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

VORMING: KLASSIEKE MUZIEK

D.C. De Kring Hamont

18.10.2018 // 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: LEAN ON PETE

Cinema Walburg

18.10.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

CLUBSHOW: ALEJANDRO ESCOVEDO

De Posthoorn

19.10.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

20 en 21.10.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

BEZOEK DE NAPOLEONSMOLEN

Napoleonsmolen

21.10.2018 // 13.00 - 17.00 u

V.V.V. Hamont-Achel

GROEPSWANDELING

Domein De Bever

21.10.2018 // 09.30 - 12.00 u

V.V.V. Hamont-Achel

DIGITAAL CAFÉ

Bibliotheek Hamont

21.10.2018 // 10.00 - 12.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

24.10.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

MINIMUSICAL: DE KLEINE PRINS

Cinema Walburg

24.10.2018 // 14.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

HEDENDAAGSE LITERATUURKRING MET PIET COSEMANS

Bibliotheek Hamont

24.10.2018 // 19.00 - 22.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

BUURTRESTAURANT BUURTELUUR

P.C. Achel-Statie

25.10.2018 // 11.45 u

OCMW Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: EVERYBODY KNOWS

Cinema Walburg

25.10.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

KANTTENTOONSTELLING

Michielshof

27 en 28.10.2018 // 10.00 - 18.00 u

Kantkring Hamont

LOLBURGERS

Cinema Walburg

27.10.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

TENTOONSTELLING: EINDE WOI EN TREINONTPLOFFING HAMONT

Achelse Kluis

27 en 28.10.2018 // 12.00 - 16.00 u

De Groote Oorlog rond de Kluis

FILOCAFÉ

Bibliotheek Achel

28.10.2018 // 10.00 - 12.15 u

Bibliotheek Hamont-Achel

KANTTENTOONSTELLING

Michielshof

29.10.2018 // 10.00 - 17.00 u

Kantkring Hamont

VORMING: FILOSOFIE

D.C. De Kring Hamont

30.10.2018 // 14.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

CINEMAATJES: EARLY MAN

Cinema Walburg

31.10.2018 // 14.00 u

Gezinsbond Hamont-Achel

TRIBUTE NIGHT: CCR-REVIVAL & THE DOORS IN CONCERT

De Posthoorn

31.10.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

oktober 2018

Pin me v

ast!

03/10 CINEMAATJES: RIKKIE DE OOIEVAAR

05/10 10 JAAR POSTHOORN MET O.A. RADIO GUGA

18/10 ZEBRACINEMA: LEAN ON PETE

Jouw activiteit in deze UiT-kalender? Organiseer jij een activiteit in november en december die een plaatsje verdient in deze kalender? Vul de UiTdatabank van Vlaanderen dan in voor 2 september via www.uitinvlaanderen.be. Indien je activiteit aan de voorwaarden voldoet zie je deze verschijnen in de UiT-kalender van De Belleman die in oktober uitkomt. Meer weten? Stuur een mailtje naar belleman@ hamont-achel.be.


VRIJE TIJD

UiTpunt Hamont-Achel digitaliseert Al verschillende jaren kan je tickets voor het aha!-programma online aankopen en ook voor diverse sportactiviteiten en het vakantieaanbod van kinderen kan je jezelf en je gezin registreren op de stedelijke website. Het UiTpunt zet nu opnieuw een aantal grote stappen in de verdere digitalisering van haar dienstverlening. Naast de implementatie van een zelfscansysteem in de bibliotheek wordt nu ook het zaalreservatiesysteem volledig digitaal ontsloten. Zo kunnen de medewerkers bezoekers en inwoners van Hamont-Achel alsook de verschillende verenigingen beter van dienst zijn.

24

www.hamont-achel.be


Online reserveren De medewerkers van het UiTpunt zijn al sinds begin 2018 bezig met de voorbereiding van deze verdere digitalisering. Vanaf 1 september is het eindelijk zover. Dan kan je als inwoner van Hamont-Achel zelf online een zaal, vergaderlokaal of sporthal reserveren. Naast de verhuur van diverse locaties, is het ook mogelijk alle materialen van de uitleendienst via het reservatieprogramma te reserveren. Meer en meer mensen hebben toegang tot het internet. De mogelijkheid om op een eenvoudige wijze van thuis uit materiaal uit te lenen of zalen te verhuren was dan ook een logische volgende stap. Ben jij niet zo digitaal aangelegd? Geen paniek. De medewerkers van het UiTpunt geven je graag een extra woordje uitleg. Bovendien kan je ook aan de balie nog een vergaderlokaal of zaal reserveren.

Vanaf 1 september reserveer je eenvoudig online een zaal, lokaal of sporthal.

Zelf boeken uitlenen Ook in de bibliotheek werd hard gewerkt. De volledige collectie werd er stevig onder handen genomen. Niet enkel werden oude boeken afgevoerd om zo extra ruimte te creëren voor nieuwe aanwinsten, alle boeken werden ook voorzien van een speciale chip. Dit gebeurde in functie van de zelfscan die – net zoals het nieuwe reservatiesysteem – vanaf begin september in zowel de bib van Hamont als die van Achel operationeel zal zijn.

De bibliotheek voorziet voldoende tijd om de overgang naar het zelf inleveren en uitlenen zo vlot mogelijk te laten verlopen. In een eerste fase zal er nog veel tijd en energie gaan naar het begeleiden van de klanten bij de zelfuitleenbalie, maar na verloop van tijd komt er meer ruimte vrij om de mensen nog beter te helpen en wegwijs te maken in de bib zelf en haar collectie. Het persoonlijke contact zal dus zeker niet verdwijnen.

Met de zelfscan zal je zelf boeken, tijdschriften, DVD’s en andere materialen kunnen inleveren en uitlenen. In heel wat bibliotheken was dat reeds mogelijk, maar nu springt ook Hamont-Achel mee op deze digitale kar. Voor zowel de medewerkers van de bib als de bezoekers is de zelfscan een positieve evolutie. Een zelfuitleenbalie maakt het namelijk mogelijk om klantgerichter te werken en een bibliotheekbezoek meer op maat van de individuele bezoeker af te stellen. Daarnaast biedt de zelfscan ook meer privacy voor de uitlener.

Het UiTpunt investeert duidelijk – mede dankzij de financiële steun van Provincie Limburg – in digitale dienstverlening, maar er wordt ook nog voor 100 % ingezet op een optimale service aan de balies. De centrale balie blijft immers, net zoals dat nu het geval is, een plek waar je terecht kan met al je vragen rond vrije tijd in de breedste zin. In Hamont kan je er bovendien ook terecht met al je vragen in rond toerisme, in Achel wend je je hiervoor tot het V.V.V.-kantoor in het Simonshuis.

Met de zelfscan kan je zelf boeken, tijdschriften, DVD’s en andere materialen inleveren en uitlenen.

25


In de kijker… In onze stad gebeuren heel wat bijzondere zaken, vaak gerealiseerd door heel bijzondere mensen. In elke editie van De Belleman plaatsen we graag één van deze unieke prestaties in de kijker. Deze keer spraken we met een aantal heren die de handen uit de mouwen steken voor hun favoriete voetbalclub. Jef Goveren en Guy Meijssen van KFC Hamont ’99, Ivo Tijskens en Twan Lauwers van Excelsior en Theo Driesen van Achel VV zijn namelijk de verzorgers van de verschillende voetbalterreinen in ons stadje. Met 3 van hen gingen we een gesprek aan over hun ervaringen bij de voetbalclubs.

26

www.hamont-achel.be


Verzorgers voetbalterreinen Wat behoort er allemaal tot jullie takenpakket? Ivo: “We staan in voor het onderhoud van de pleinen: het maaien van de kanten, de lijnen trekken, het onderhoud van de doel- en vangnetten… Noem maar op. Maar eigenlijk zijn we ook een beetje manusje van alles.”

Theo: “Zo zorgen we ervoor dat er op tijd en stond gesproeid wordt en zorgen we voor extra bemesting.”

Jef: “Maar we doen soms ook kleine herstellingen en helpen in het algemeen waar dat nodig is. Zo zullen wij eens een kapot stopcontact herstellen en steken we ook in de kantine een handje toe.”

Hoelang doen jullie dit al? Jef: “Ik ben al zo’n 20 jaar terreinverzorger. Vroeger was ik nog afgevaardigde van de duiveltjes bij SK Hamont, maar je kent dat wel: van het één komt het ander. Ik heb toen eens geholpen bij het aanleggen van de drainage en ja… Nu ben ik terreinverzorger.

Een groot deel van mijn ontspanning breng ik hier door. Het is een deel van mijn sociaal leven. Als ik tijd heb, kom ik ook naar de matchen kijken.

Ivo: “Ook ik heb zelf 25 jaar gevoetbald bij mijn club en ben bij Excelsior zo’n beetje kind aan huis. Het is een gezellige club. Er heerst een leuke sfeer en ik heb hier tal van vrienden gemaakt. Wat wil je nog meer? Ik doe het graag en ik krijg ook veel voor terug. Bovendien moet niets, alles mag.

Jef: “Sinds ’97 ben ik invalide, maar ik heb nood aan beweging. Het doet deugd om iets nuttigs te kunnen doen. In de zomer ben ik al van zeven uur – half acht ’s morgens aan de gang op de pleinen van KFC. Het is een passie. Naar de club komen, is eigenlijk een beetje thuiskomen. Ik ben dan ook bijna altijd hier. Het is een warme club en het is fijn om zoveel sociale contacten te kunnen leggen. In het weekend staan we ook geregeld in de kantine. Dat is soms zwaar, maar eigenlijk toch ook wat ontspanning. En natuurlijk drinken we er ook graag zelf een pintje.

training gaf aan de jeugd viel de toenmalige terreinverzorger weg en heb ik zijn taken overgenomen.

Hebben jullie een leuke anekdote over jullie tijd als terreinverzorger bij jullie club? Of een mooie herinnering?

Ivo: Sinds het ontstaan van de club was het Marten Joosten

Jef: “Bij KFC nemen ze het blijkbaar heel serieus als je zegt

die dit alles voor z’n rekening nam, samen met mijn collega Twan Lauwers. Zij waren dikke vrienden. Alles was altijd tot in de puntjes geregeld. Van transfers tot terreinen verzorgen en contact met iedereen… Zo’n 7 à 8 jaar geleden nam ik de terreinverzorging van Marten over. Ik ben er eigenlijk stilletjes ingerold. Ik heb altijd bij deze club gevoetbald en ben zo een beetje blijven plakken. Marten is helaas begin dit jaar overleden. Een groot verlies voor onze club.

Theo: Een tiental jaren geleden zijn we verhuisd naar onze

Theo: “Ik doe dit al ongeveer 12 jaar intussen. Toen ik nog

Wat betekent de club voor jullie? Waarom steken jullie hier graag de handen uit de mouwen? Theo: Ik ben een rasechte Achelaar en heb zelf ook gevoetbald bij Achel VV. Mijn broers, mijn schoonbroer en onze zonen hebben hier gevoetbald of spelen hier nog steeds. Ik kan het ook heel goed vinden met anderen hier binnen de club en als ik zie wat sommigen er voor doen, dan vind ik het normaal dat ook ik mijn steentje bijdraag.

‘je mag mij altijd bellen’. Iets waar mijn vrouw ook dag in, dag uit mee geconfronteerd wordt. Maar ik vergeet nooit dat moment wanneer ik gebeld werd omdat de sproei-installatie niet werkte. Toen ik aankwam was er namelijk niets aan de hand, maar had mijn vrouw samen met wat familie en enkele handlangers van de voetbalclub een feestje georganiseerd om mijn pensioen te vieren.” nieuwe accommodatie ‘De Siggert’. Na afloop van de laatste match op de oude terreinen hebben we de middenstip van het A-plein uitgegraven om mee te nemen naar de nieuwe locatie. Dat zal me altijd bijblijven.

Ivo: “Mijn mooiste herinnering aan Excelsior was toen de jongens enkele jaren geleden kampioen speelden in 4de provinciale. Daar doe je het voor. Wij doen het werk, maar de jongens moeten het uiteindelijk waarmaken op het plein. Binnen de club staat iedereen op één lijn, want iedereen doet z’n best.”

27


SPORT

Sportaanbod voor jong en oud De zomervakantie is alweer over de helft… Tijd dus om die sportschoenen weer aan te trekken en met veel goesting te beginnen aan een nieuw sportief seizoen. In samenwerking met ABS Parallel en dienstencentrum De Kring werkte het stadsbestuur opnieuw een ruim sportaanbod uit voor zowel kinderen, volwassenen als senioren.

Sportaanbod jeugd Peutertuin Klim- en kruipparcours alsook eenvoudige spel- en bewegingspatronen versterken de band tussen ouder en peuter.

Voor 1,5- tot 3-jarigen Start: zondag 16 september 2018 van 09.30 tot 10.30 uur,

Multi SkillZ Tijdens Multi SkillZ ontwikkelen kinderen basisvaardigheden voor elke sport. Onder begeleiding van een coach ontplooien de kinderen een brede motorische basis en een gezonde levensstijl.

Voor 5- tot 10-jarigen Start: woensdag 12 september 2018

sporthal Hamont-Lo (Leeuwerikstraat 11, 3930 Hamont-Achel)

van 15.30 tot 16.30 uur (1e en 2de leerjaar) en van 17.00 tot 18.00 uur (3de en 4de leerjaar)

Kostprijs: € 70 voor 12 lessen (incl. GSF verzekering),

Kostprijs: € 60 voor 12 lessen (incl. GSF verzekering),

16 september gratis proefles

12 september gratis proefles

Inschrijven: vanaf 15 augustus via www.absparallel.be of 0478 51 82 11

Inschrijven: vanaf 15 augustus via www.absparallel.be of 0478 51 82 11

Multimove

Kinderyoga

Klim- en kruipparcours waarbij kinderen uitgedaagd worden om diverse spelen in groep te doen. De ideale manier om kinderen voor te bereiden op eender welke sporttak.

Op een speelse manier leren kinderen de mogelijkheden van hun eigen lichaam en ademhaling kennen. Creativiteit, fantasie en originaliteit zijn belangrijke punten binnen de lessen.

Voor 4- tot 6-jarigen

Voor 5- tot 10-jarigen

Start: zondag 16 september 2018 van 10.30 tot 11.30 uur,

Start: dinsdag 9 oktober 2018 van 16.00 tot 17.00 uur, Huis

sporthal Hamont-Lo (Leeuwerikstraat 11, 3930 Hamont-Achel)

van het Kind (Kloosterstraat 15, 3930 Hamont-Achel)

Kostprijs: € 70 voor 12 lessen (incl. GSF verzekering),

Kostprijs: € 50 euro voor 10 lessen,

16 september gratis proefles

2 oktober gratis proefles

Inschrijven: vanaf 15 augustus via www.absparallel.be of 0478 51 82 11

Inschrijven: vanaf 10 september om 10.00 uur via https://reservaties.hamont-achel.be

Wist je dat? • Je mogelijk gebruik kan maken van een samenwerking met IBO De Pagadder (Hamont) voor de kinderyoga? Onder begeleiding van de lesgeefster worden de kinderen dan opgehaald of teruggebracht naar de buitenschoolse opvang. Let wel, er gelden hiervoor verschillende voorwaarden en het is noodzakelijk om je wens om hiervan gebruik te maken bij de inschrijving kenbaar te maken bij zowel het UiTpunt als bij IBO De Pagadder.

Meer info over het sportaanbod is verkrijgbaar via www.hamont-achel.be en het UiTpunt Hamont-Achel.

28

www.hamont-achel.be

• Alle kinderen die met de fiets of te voet naar een sportactiviteit komen een leuke verrassing kunnen verdienen? Je lesgever geeft je iedere keer een stempel op een kaart welke je kan omruilen bij het UiTpunt als hij vol is (10 stempels). • Je voor al deze activiteiten online Kompassen kan indienen via de betaalmodule op de website? • Er een sociaal tarief geldt voor de Kinderyoga?


Sportaanbod volwassenen Zumba®

Zumba® gold

Elke maandag (van 17 september tot en met 17 december, uitgezonderd 24 september) van 09.30 tot 10.30 uur

Elke maandag (van 17 september tot en met 17 december 2018, uitgezonderd 24 september) van 10.30 tot 11.30 uur

Sporthal De Posthoorn

Sporthal De Posthoorn

Kostprijs: € 6 voor één beurt, € 30 voor een 5-beurtenkaart, €

Kostprijs: € 6 voor één beurt, € 30 voor een 5-beurtenkaart, € 55

55 voor een 10-beurtenkaart of € 105 euro voor een 20-beurtenkaart, gratis proefles op 10 september

voor een 10-beurtenkaart of € 105 euro voor een 20-beurtenkaart, gratis proefles op 10 september

Inschrijven: ter plaatse vanaf 17 september

Inschrijven: ter plaatse vanaf 17 september

Pound

BBB-training

Elke woensdag (van 19 september tot en met 19 december 2018) van 20.00 tot 20.55 uur

Elke woensdag (van 19 september tot en met 19 december 2018) van 19.00 tot 19.55 uur

Michielshof

Michielshof

Kostprijs: € 6 voor één beurt, € 30 voor een 5-beurtenkaart,

Kostprijs: € 6 voor één beurt, € 30 voor een 5-beurtenkaart, € 55

€ 55 voor een 10-beurtenkaart of € 105 euro voor een 20-beurtenkaart, gratis proefles op 12 september

voor een 10-beurtenkaart of € 105 euro voor een 20-beurtenkaart, gratis proefles op 12 september

Inschrijven: ter plaatse vanaf 19 september

Inschrijven: ter plaatse vanaf 19 september

Yin yoga

Power yoga

Elke woensdag (van 19 september tot en met 19 december 2018, uitgezonderd 31 oktober) van 20.30 tot 21.30 uur

Elke woensdag (van 19 september tot en met 19 december 2018, uitgezonderd 31 oktober) van 19.15 tot 20.15 uur

Expo de Wal

Expo de Wal

Kostprijs: € 100 euro voor 13 lessen,

Kostprijs: € 105 voor 13 lessen,

gratis proefles op 12 september

gratis proefles 12 september

Inschrijven: vanaf maandag 10 september om 10.00 uur via https://reservaties.hamont-achel.be of aan de balie van het UiTpunt

Inschrijven: vanaf maandag 10 september om 10.00 uur via https://reservaties.hamont-achel.be of aan de balie van het UiTpunt

Multisport

Tai Chi voor senioren

Elke maandag (vanaf 17 september 2018) van 19.00 tot 20.30 uur Sporthal Hamont-Lo

Elke dinsdag (van 4 september tot en met 18 december 2018) van 09.00 tot 10.30 uur

Kostprijs: € 100 voor 12 lessen, gratis proefles

Dienstencentrum De Kring Achel

op 10 september

Kostprijs: € 40 euro voor 5 lessen of € 100 euro voor 15 lessen

Inschrijven: vanaf 20 augustus via www.absparallel.be of 0478 51 82 11

Inschrijven: verplicht voor 1 september via dcdekring@hamont-achel.be of 011 61 05 88

Kuieren in Achel

Ontdek je plekje - wandeling

Elke donderdag van 10.00 tot 10.30 uur

10 september, 8 oktober en 10 december 2018 om 13.45 uur

Dienstencentrum De Kring Achel

Parking De Burg en Michielsplein

Gratis

Gratis

Fit terwijl je zit

Fitness voor senioren

Elke dinsdag (van 4 september tot en met 18 december 2018) van 10.30 tot 11.30 uur

Elke dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur of van 15.30 tot 16.30 uur

Dienstencentrum De Kring Achel

Dienstencentrum De Kring Hamont

Kostprijs: € 30 voor 15 lessen

Kostprijs: € 45 voor een 10-beurtenkaart

Inschrijven: verplicht voor 1 september via dcdekring@hamont-achel.be of 011 61 05 88

Inschrijven: verplicht via dcdekring@hamont-achel.be of 011 61 05 88

Yoga

Fitness voor personen met een beperking

Elke dinsdag (van 4 september tot en met 18 december 2018) van 09.00 tot 10.00 uur of van 10.15 tot 11.15 uur De Burg

Kostprijs: € 45 euro voor 15 lessen Inschrijven: verplicht voor 1 september via dcdekring@hamont-achel.be of 011 61 05 88

Elke woensdag van 14.30 tot 15.30 uur of 15.30 tot 16.30 uur Dienstencentrum De Kring Hamont

Kostprijs: € 45 voor 10 lessen Inschrijven: verplicht via dcdekring@hamont-achel.be of 011 61 05 88

29


Word lid van de jeugdbeweging Hamont-Achel kent een lange en rijke traditie van jeugdbewegingen en speelpleinwerking (SPW). Terwijl SPW’s De Koekoek Achel, Uit de Bocht Hamont-Lo en ’t Stadspark Hamont tijdens de zomervakantie zorgen voor het nodige vertier, starten de jeugdbewegingen na hun onvergetelijke zomerkamp medio september aan een nieuw werkingsjaar. Chiro Achel, Chiro Hamont, KLJ Hamont en Scouts en Gidsen Hamont zijn er helemaal klaar voor om er samen met jou een spetterend jaar van te maken! Een lidmaatschap bij de Hamont-Achelse jeugdbewegingen varieert tussen de 25 en 45 euro voor een volledig jaar. Voor meer info kan je terecht bij de verenigingen zelf.

Chiro Achel

6 jaar Wie: alle jongens en meisjes vanaf

e School (meisjes) Waar: De Witteberg (jongens), de Witt 8 Startdag: zondag 16 september 201 van 14.00 tot 17.00 uur Website: www.chiroachel.be

Chiromeisjes Hamont

Wie: alle meisjes vanaf

6 jaar Waar: Jeugdheem (Mole nstraat) Startdag: zondag 16 sep tember 2018 van 14.00 tot 17.00 uu r Website: www.chiromeis jeshamont.be

Chirojongens Hamont r Wie: alle jongens vanaf 6 jaa

at) Waar: Jeugdheem (Molenstra ber 2018 Startdag: zondag 16 septem van 14.00 tot 17.00 uur mont.be Website: www.chirojongensha

30

www.hamont-achel.be

KLJ meisjes Hamont

Wie: alle meisjes vanaf 6 jaar

Waar: Jeugdheem (Molenstraat) Startdag: vrijdag 14 september van Website: www.kljhamontmeisjes.be

19.00 tot 21.00 uur

KLJ jongens Hamont

naf 6 jaar Wie: alle jongens va olenstraat) Waar: Jeugdheem (M 21.00 uur mber van 19.00 tot pte se 15 g da ter za : Startdag nt.be Website: www.kljhamo

Scouts en Gidsen Hamont Wie: alle jongens en meisjes vanaf 6 jaar Waar: Bosheem (aan de Beverbeek) Startdag: zondag 16 september om 13.30 uur Website: www.scoutshamont.be


Tot uw dienst

De dienst Stadsontwikkeling De dienst Stadsontwikkeling is het kloppende hart voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. De thema’s ruimtelijke ordening, wonen, milieu, duurzaamheid, lokale economie en ontwikkelingssamenwerking lopen er moeiteloos in elkaar over. Om jou als burger te helpen bij deze thema’s staat er steeds een team van enthousiaste medewerkers voor je klaar. Binnen deze dienst wordt er hard gewerkt aan de toekomst van Hamont-Achel. Zo helpen onze stedenbouwkundige omgevingsambtenaren met (aan)vragen omtrent omgevingsprojecten, verkavelingen, grondzaken, stedenbouwkundige uittreksels… Ze volgen de verdere stedelijke ontwikkeling van de stad op en werken - soms samen met externe studiebureaus - projecten uit. Ze schrijven ook mee aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en tekenen

bestemmingsplannen uit. De woondeskundige volgt het woonbeleid op en de woonkwaliteit van woningen in onze stad. Ook voor vragen inzake milieu – zoals bepaalde omgevingsaanvragen, kapvergunningen van bomen, vragen over limburg.net… – kan je hier terecht. Milieu gaat vaak hand in hand met duurzaamheid. Hierrond zet de deskundige duurzaamheid talloze acties op zoals ‘Wees actief, shop sportief’, Repair Café en de Kringloopfietstocht. Daarnaast zijn ook inwoners die zich graag inzetten voor ontwikkelingssamenwerking of die graag zelf een zaak willen uitbaten hier aan het juiste adres. Om dit alles te ondersteunen werkt de stad met een Geografische Informatiesysteem (GIS) dat alle digitale plannen en databanken met elkaar linkt. Een medewerker beheert dit systeem en stelt dit ter beschikking van alle medewerkers met het oog op een vlotte dienstverlening. Er passeren dus heel wat thema’s de revue op de dienst Stadsontwikkeling. Heb je hieromtrent vragen? Dan kan je steeds contact opnemen via stadsontwikkeling@hamontachel.be of 011 51 05 20 of je springt tijdens de openingsuren van het loket eens binnen.

Meldingskaart Stadsbestuur Hamont-Achel Stad 40 3930 Hamont-Achel

31


Cartoon

Wedstrijd

32

Herken de foto en win! Weet jij wat deze foto afbeeldt en waar dit is? Laat het ons voor 2 september weten via belleman@hamont-achel.be en maak zo kans op een V.V.V.-bon ter waarde van 50 euro. Je kan deze gebruiken bij verschillende lokale handelaars uit onze stad, waarvan je een overzicht terugvindt op www. hamont-achel.be/wedstrijd. Succes!

www.hamont-achel.be

Meldingskaart

Heb je een suggestie, idee of opmerking? Laat het ons weten!

ww E w. en ha me mo ld nt- ing ac ka he n l.b oo e/m k o eld nlin ing e sk aa rt

Afzender (naam, adres, tel./GSM): ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum:..........................................................................................................................................................................................................

E-mail:........................................................................................................................................................................................

Je kan deze meldingskaart opsturen naar het adres op de achterzijde of deponeren in de brievenbus aan het stadhuis. Aan anonieme kaarten wordt geen gevolg gegeven.


Kleurpret

Illustratie: Martijn Cox

Hondenlosloopzone Haarterheide


Voor de lens

lleman van fotowedstrijd uit De Be De winnaar van onze deze foto een n. Zij wist dat we op juni is Ria Van Gerve gen en wint kerk in Hamont-Lo za deel van de klok aan de arde van 50 euro! een V.V.V.-bon ter wa

Okra Trefpunt Hamont bracht met de trein een bezoekje aan onze hoofdstad. Onder begeleiding van Okra-lid Lilian deden ze heel wat bezienswaardigheden aan.

34

www.hamont-achel.be

Met een brede en diverse mix tussen sport, spel, creatie en cultuur was het vakantieaanbod voor kinderen deze zomer opnieuw een groot succes.


In ‘Voor de lens’ brengen we de activiteiten in onze stad in beeld. Heb jij een leuke foto die een plaatsje verdient in onze Belleman? Stuur deze uiterlijk 2 september naar belleman@hamont-achel.be en wie weet zien we jouw foto verschijnen in het stadsmagazine van oktober!

Met ‘Zomer in het Park’ zorgde het Huis van het Kind deze zomer al voor heel wat vertier: er werd gesupporterd voor de Rode Duivels, er werd geploeterd in reuzegrote zandbakken en gespeeld op de obstakelbanen en in de apenkooi… En goed nieuws: de pret is nog niet voorbij! Meer hierover lees je op p. 16.

Om de vakantie in te zetten organiseerde Femma Hamont einde juni een BBQ. Met de mannen die het vlees perfect bakten, heerlijke groenten en pasta’s, een lekker glaasje wijn en koffie was het wederom een gezellig samenzijn.

Tijdens de fietstweedaagse fietste KVLV Achel-centrum dit jaar naar de Priorij van Corsendonk bij Oud-Turnhout. Het was een mooie route, een prachtige locatie en ze kregen er een heerlijk 5-gangenmenu aangeboden.

De 80-jarigen van Hamont en ’t Lo brachten een bezoek aan de Teutenkamer. Deze zesde bijeenkomst van zij die geboren werden in 1938 was weer zeer geslaagd!

35


Stadhuis

Openingsuren

Stad 40 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 51 05 00 stad@hamont-achel.be

Op zoek naar de openingsuren van stadsof OCMW-diensten? Neem een kijkje op www.hamont-achel.be. Hier vind je alle nodige informatie terug!

OCMW Gemeenschapshuis - Michielsplein 1 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 51 05 01 - Fax: 011 80 55 59 info@ocmwhamontachel.be

Volg ons op Facebook!

Colofon Verantwoordelijke uitgever De Belleman: College van burgemeester en schepenen, Stad 40, 3930 Hamont-Achel, Tel. 011 51 05 00, e-mail: stad@hamont-achel.be www.hamont-achel.be

Breng je een bezoekje aan onze diensten? Vergeet je identiteitskaart dan niet mee te brengen. Je pincode (en eventueel ook je pukcode) heb je best bij de hand, deze worden steeds meer gevraagd bij administratieve handelingen.

Lees man lle e B e D online! ook be

chel.

nt-a hamo

. Redactie: Redactieraad De Belleman www Drukwerk: Drukkerij Boonen, Hamont-Achel Vormgeving: Circuze, Bree Fotografie: Ut Klikt, Gerard Coenen, Jonas Verhulst - ZOO Antwerpen, Chiro jeugd - Jan Van Bostraeten, Vera Vanhelden (vormgeving Huis van het Kind)

Belleman augustus 2018  
Belleman augustus 2018  
Advertisement