HSUF 100 års jubilæum

Page 1

HAMMELEV SOGNS UNGDOMSFORENING


> Tiden fra før I den nationale sindelagskamp i Sønderjylland omkring år 1900 blev der taget mange kneb i brug for at mødes og manifestere sit nationale tilhørsforhold. I idrættens verden var det især gymnastikken, der blev brugt som samlingspunkt, og fra 1893 også fodbolden. Her var Skrave foregangsstedet, og der blev kigget mod nord til Vejen for at finde inspiration. I 1902 og 1903 blev der afholdt store stævner i Haderslev. Både gymnastik og boldspil var med. Disse stævner modnede tanken om at danne en fællesforening der omfattede al idræt i Nordslesvig. Midt i november samledes så en kreds af

personer fra syv foreninger i omegnen på hotel Pauli i Vojens til et stiftende møde. Her så Nordslesvig Fælles Idrætsforening dagens lys. Tanker og ideer fra denne forening bredte sig ud i sognene, og i 1904 nåede de frem til Styding, og en kreds af stydingboere samledes d. 16.12.1904 på Thyres hul kro med det formål at grundlægge en gymnastikforening, der kunne danne rammen om sammenkomster med det nationale som iboende element. Så tænkt så gjort; en gymnastikforening blev dannet med tilholdssted på Thyreshul kro.

Kromanden blev inventarforvalter. Der skulle dog gå nogle år inden nabokommunen Hammelev tog tankerne op. Men i 1919 besluttede en kreds af borgere at sætte handling bag tankerne, og en annonce blev indrykket i den lokale avis. Ved mødets afslutning havde HSUF set dagens lys.

Annonce indrykket i dagbladet Dannevirke i maj 1919, som indbød Hammelev Sogns Ungdom til møde, for at drøfte oprettelsen af en ungdomsforening.

Tørning kro 1947

2

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

Ved Christiansdal 1953, arbejderboligerne og Schweizerhuset.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

3


> Mindekrans

Tak til jer alle, som bar HSUF gennem 100 år.

Mens Hammelevs kirkeklokke faldt i slag og forkyndte, at endnu en dag var gået på hæld, samledes en flok HSUF-ledere på kirkegården i et helt specielt ærinde. Med sig bragte de en flot laurbærkrans og et lige så fornemt bånd med denne tekst: Tak til jer alle, som bar HSUF gennem 100 år. På kirkegården hviler mange, som bar HSUF lige fra start til vores tid. Kransen blev lagt af HSUF-formand Johannes Hansen på Winds familie-

> HSUF 100 år – and still going strong gravsted, fordi Hans Wind var en af de første formænd og foreningens første æresmedlem. Han var valgt – endnu engang – til at modtage kransen på alles vegne. Med kransen takker vi dem alle. Æret være deres minde!

Henning Schultz, Ejvind Petersen, Kenn Johansen, Henning Thomsen, Charlotte Hansen, Lars Lauritzen, Eigild Tychsen, Elna Petersen, Poul Erik Jensen, Monika Marcussen, Johannes Hansen.

Så kom den skelsættende dato – 31. maj 2019. Hammelev Sogns Ungdomsforening fylder 100 år. Dette er i sig selv en sjælden begivenhed, og kan kun lade sig gøre, fordi vi hele tiden har formået, at holde gejsten og beholdningen af frivillighed oppe. Der er efter opgørelsen 1. januar nu 1275 medlemmer i HSUF og heraf ca. 125 frivillige ledere. Det er en kvote på næsten 10 %. Ved at studere lidt statistik ses det, at denne kvote ligger i niveau væsentligt over, hvad andre sammenlignelige bysamfund kan mønstre. Og det er én af de væsentligste årsager til, at HSUF stadig trives og kan se fremgang. Jo flere hænder, der er til at bære – jo nemmere får vi tingene til at lykkes.

Frivilligheden er i højsædet. Der er altid en hjælpende hånd til rådighed – Det er HSUF-ånden! Tiden siden 75 års- jubilæet er gået med utallige projekter: Omklædningsrum og klublokale i kælderen på skolen, tilbygning af kegle - og motionscenter til hallen, Hammelev-løb, kunstgræsbane, udendørs/indendørs krolf, oprettelse af vores lokale ”landsby-pedeller” TEAM-HSUF og senest endnu en tilbygning af hallen. Jo - der lægges hvert år tusinder af frivillige timer i HSUF-regi, og b.la. derfor kan foreningen fremadrettet bestå. Lad jubilæums året 2019 blive et år med fortsat succes og fremgang. En stor tak til alle frivillige kræfter her fra formandsstolen.

Sammen skaber vi fællesskab og sammenhold - HSUF - For livet! Johannes Hansen, Formand HSUF

> Haderslev kommune ønsker tillykke med jubilæet!

Vi lever i en tid, hvor tingene skifter hurtigere end nogen sinde tidligere. Det ses på den måde, vi lever; vi flytter oftere, skifter job, venskaber er flygtigere – vi er hurtigere til at smide væk, uanset om det er en telefon, der var sidste års model, eller om det er en social relation. Set i det lys er det rigtig flot, at HSUF den 31. maj i år kan markere 100-års jubilæum. Det har kun kunnet lade sig gøre i kraft af ildsjæle, der har løftet alle de arbejdsopgaver, der skal løses i en forening, uanset om det er at organisere en fest, et stævne eller sætte hold, eller om det er kassereren, der opkræver kontingenter, referatet, der skal skrives eller hallen, der skal holdes i orden. Der er rigtige mange opgaver, der skal løses, for at en forening kan leve og fungere. Her er det vigtigt, at medlemmerne og sognets borgere kan mærke, at der er en puls, især i dag hvor vi er hurtigere til at finde nye interesser, hvis pulsen er væk.

4

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

HSUF har formået at fastholde pulsen i 100 år gennem stærke ildsjæle og visionære mennesker, der løbende har udviklet foreningen og faciliteterne, som f.eks. den nye sportsplads, der blev arbejdet for i 1940’erne og 1950’erne – Hammelev hallen, der kom til i 70’erne, tennisbaner i 90’erne og senest haludvidelsen i 2018. Husk at være tilfredse med de flotte resultater, der er opnået gennem tiderne. Samtidigt skal drømmene fastholdes, så der er nye mål og nye ambitioner og ikke tid til selvtilfredshed. Jeg håber, Hammelev vil fortsætte med at udvikle sig som by med nye borgere, der bosætter sig. Her er HSUF det anker, som holder fast i fællesskabet og skaber værdi. Det glæder mig at kunne ønske Hammelev Sogns Ungdomsforening tillykke med det flotte 100-års jubilæum.

Kjeld Thrane Formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev kommune Byrådsmedlem (C)

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

5


> HSUF og børnene

> Tak til de visionære!

Hammelev Hallen hylder samarbejdet med HSUF

100 år er en milepæl, som vidner om mange års aktivitet. Generationer har været aktive i HSUF med mange nye tiltag gennem årene, som har givet mange gode oplevelser og fællesskab. Aktive og visionære medlemmer af HSUF kunne i 1977 indvie Hammelev Hallen. Et langt sejt træk med mange frivillige kræfter gav byen et samlingssted. Ved foreningens 100 års jubilæum er Hammelev Hallen udbygget, og vel om muligt, i endnu højere grad et samlingssted for indendørs aktiviteter. Fra Hammelev Hallen vil vi gerne

Børnenes Hus og Hammelev Skole takker for et velfungerende samarbejde. 100 år har sat sine spor – og det er gode spor. Spor der vidner om fællesskab, samarbejde og sammenhold her i Hammelev. Udgangspunktet for os er naturligvis børn og unge her i Hammelev. Børnenes Hus og skolen oplever, at foreningsliv og kirke tænker os med i mange sammenhænge. Det er vi naturligvis meget glade for. Vi bruger hinandens lokaler og faciliteter. Det er klart, at med opførelsen af den nye springhal er HSUF’s brug af skolens lokaler ikke så intenst som før. Vores gymnastiksal bruges dog stadig til yogahold, og fodboldafdelingen har selvfølgelig stadig sin naturlige gang på skolen. Børnenes Hus og skolen oplever stigende søgning, og det er vi naturligvis taknemmelige for. Vi forsøger også efter bedste evne sammen med vore bestyrelser og medarbejdere, at fokusere på at udvikle vore institutioner samt have fokus på et godt samarbejde med forældre og foreningsliv. Vi er meget opmærksomme på, at

6

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

sige tak til de visionære HSUF kræfter, som i 1970 tænkte de første tanker om en hal til HSUF. Når HSUF og Hallen hører sammen, og ofte i daglig dagen opleves at hænge sammen, er det fordi vi begge steder hele tiden har for øje, hvad der tjener alle bedst i den store sammenhæng. Når HSUF og Hammelev Hallen trods mange udfordringer begge har en god økonomi, skyldes det rigtig mange frivillige kræfter gennem årene. Stor respekt for det, som er opnået. Fra Hallens side skal der lyde en stor tak for det gode samarbejde. Kun med

meget stor opbakning fra HSUF har det været muligt at have en så attraktiv hal med de mange faciliteter, den rummer. Tillykke med de 100 år – Bestyrelsen for Hammelev Hallen v/ Per Riber Rasmussen.

Hallens repræsentantskab Hans Struck Arne Madsen Morten Skøtt Troels Hass Torben Føns John Schmidt Jens Hørlyck Poul Erik Jensen Per Riber Rasmussen Inge Jochimsen Suna Simonsen Johannes Hansen Frede Møller Mona Jørgensen Kenn Johannsen Johanne Lind

uden et stærkt, varieret og meget velfungerende foreningsliv, ville vore vilkår være vanskeligere. Et stærkt foreningsliv sætter spor og præg på et lokalsamfund. Der er ingen tvivl om, at det betyder noget, når borgere skal vælge, hvor de vil bosætte sig – og bliver her. Vi mærker tydeligt, at mange af vore børn og elever er præget af foreningslivet på allerbedste vis. I skolegården hoppes og springes. Eleverne vil gerne vise de sidste nye ting, de har lært. På kunstgræsbanen er der altid børn i gang med fysisk aktivet, og fodboldene triller altid om så vejret er nok så dårligt. Børnenes Hus og Hammelev Skole vil gerne takke for et godt, stærkt og velfungerende samarbejde med foreningslivet i Hammelev. Vi ser frem til et fortsat samarbejde de næste mange år. Vi ønsker HSUF tillykke med de 100 år På vegne af Børnenes Hus og Fællesskolen Hammelev Sct.Severin. Allan Valentin Nielsen og Thomas Tramm Rotendahl.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

7


> DGI Sønderjylland sender hilsen DGI Sønderjylland sender hilsen v. foreningskonsulent Janne Bonde Kære HSUF Tillykke med de 100 år. På en stor mærkedag er det jo altid oplagt at stoppe op og se lidt tilbage på den tid, der er gået. Nu har jeg jo ikke kendt jer i alle de 100 år; mit bekendskab med HSUF er kun ca. 18 år gammelt. Men tak for, at jeg har måtte være med på ”turen” undervejs.

Et af de første fællesminder, der dukker op, er en foreningstur i 2003. – Her var 42 frivillige ildsjæle af sted på tur til København. Som relativ ny konsulent var det min opgave at holde styr på flokken. Men det var ikke svært, så længe I fik lov til at snakke om og arbejde med det, I brændte for – nemlig HSUF. Dengang blev I selv spurgt om, hvad I er kendt for i HSUF, og nåede frem til følgende:

• Vi har sammenhold – helhed i HSUF. En for alle og alle for en. • Vi har mange aktive – med plads til alle. • Vi har mange aktiviteter. • Vi har mange resourcestærke personer – en stor hær. • Vi har mange voksne ledere. • Vi har god forældreopbakning. • Vi har en positiv ånd. • Vi har et godt socialt klima. • Vi har en god økonomi – Frivillig indsats – Støtteklubben – Investeringer. • Vi er en glad og tryg forening. • Vi er åbne for nytænkning og udvikling.

Mange af de samme ord, som jeg vil sætte på HSUF. Set fra min stol er HSUF både en forening, der bygger på en stærk foreningstradition og bærer stolte tradioner videre, men også en forening, der er åben for udvikling og ikke er gået i stå, selvom man er blevet 100 år gammel. HSUF er en forening, hvor ideer ikke bare er gode ideer, men også bliver til noget. Der er dog endnu ikke bygget en svømmehal i Hammelev, og der er heller

ikke kommet ”klatrepalmer” i hallen, som har været nogle af de vildeste ideer undervejs. Men som tidligere formand Per Riber engang konstaterede på en generelforsamling, så er det en god fornemmelse at kunne se tilbage på de idélister, der blevet lavet på diverse foreningsseminarer og konstatere, at over 75% af ideerne er blevet til noget efterfølgende. HSUF er et godt eksemple på at det vigtigste brændstof i en forening er de frivillige. Så også tillykke med frivilligfestens 10 års jubilæum – og bliv ved med at pleje og forkæle jeres frivillige. Det med at HSUF kan engagere frivillige og finde ”nye” frivillige er endnu et af de minder, jeg gerne vil stoppe op ved. Dengang til-

bage i 2003 opstod ideen om at lave et motionscenter. Men der var også enighed om, at der skulle nye frivillige til, så det ikke var gymnastik-, håndbold- og fodboldfrivillige, der skulle have en opgave mere og løbe endnu hurtigere. Og hvad gør man så som proaktiv forening? Inviterer til et borger/interessemøde om ideen for at se, om der var opbakning til den. På det møde blev der ikke alene givet opbakning til, at foreningen skulle arbejde videre med ideen.55 personer mødte op, og de første 11 nye frivillige meldte sig også under fanerne. En historie, som jeg har brugt som det gode eksempel overfor andre foreninger – så tak for at I også har biddraget til konsulentens kuffert med alle de gode foreningshistorier. Måske jeres navn i virkeligheden siger meget om hvem I er?

Hammelev Sammenhold Udvikling Frivillighed God vind fremover og tillykke med jubilæet Mvh Janne Bonde foreningskonsulent DGI Sønderjylland

8

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

9


> En gang formand – stadig formand Hvad står HSUF for for dig. Ændrede det sig gennem de 14 år, du sad som formand – såfremt hvordan? Hammelev Sogns Ungdomsforening Hjerte – sundhed – udfordringer – fællesskab – hygge – samvær – udvikling – fremgang – frivillighed. For mig står HSUF for en samlende forening for området – et sted med muligheder og meget få begrænsninger. I mine 25 år som aktiv leder, som startede i fodboldafdelingen og forsatte i hovedbestyrelsen, har jeg oplevet en næsten konstant udvikling af aktiviteter og faciliteter. HSUF har gennem årene været i stand til at følge med udviklingen – og det er for mig noget af det, der kendetegner foreningen. Rummelighed og forskellighed er andre nøgleord, som kan hæftes på foreningen. Da vi flyttede til Hammelev i 1987, følte vi os med det samme velkomne i foreningen.

Per Riber Rasmussen – Fra Midtfyn til permanent tovholder i Hammelev..!

Efter mange år gik Per Riber i 2013 som formand for HSUF til ny betroet post – for bordenden i Hammelev Hallen!

10

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

I et jubelskrift som dette vil det altid være relevant at spørge formanden, hvordan han synes, det går - eller er gået. Formanden her sad længere end nogen anden i nyere tid. Men har også lagt HSUF på ledelsesplan bag sig uden på nogen måde at have sluppet taget i det lokale idrætsliv. I dag er han formand for Hammelev Hallen. For landmandssønnen fra Midtfyn, tilflytteren til Hammelev, følger tingene til dørs og render ikke af pladsen i utide. Så jubelskriftet har spurgt Per Riber Rasmussen – og fået svar!

De mange ambassadører Hvor(dan) ser du fremtiden for HSUF i en tid, hvor mange prioriterer individuelle sportsgrene, konditionstræning, fitnesscenter med mere frem for holdidrætter. Mener du HSUF har rebet sejlene betids med nye tiltag for at sikre sin struktur, som vi kender den? Jeg ser bestemt muligheder for HSUF´s fortsatte virke. Jeg tror netop HSUF skal holde fast i de forpligtende fællesskaber, hvor mange har del og ejerskab af det, som er hele fundamentet. Jo flere der kan aktiveres i form af frivillige ledere og jo flere aktiviteter, vi har, jo flere ambassadører har vi. HSUF vil og skal, tror jeg, fortsat være på vej og følge med tiden. Vi skal konstant turde prøve nye tiltag og ikke nødvendigvis holde fast i det, som var engang. Omvendt skal vi drage nytte af alle de erfaringer og værdier, som er samlet op igennem mange år. Udvikling med respekt tror jeg, HSUF er godt i gang med, og som en af kommunens største foreninger tror jeg bestemt, der venter mange gode år fremover.

Jeg tror og håber det frivillige foreningsliv vil være der, hvor borgernes sundhed styrkes. Jeg så allerhelst, at kommunens nye sundhedshus stod tomt. Jeg tror på, at borgenes sundhed styrkes bedst lokalt, og meget gerne i en forening som HSUF. Er HSUF det rette navn – ungdomsforening! For en 100 årig, hvor mange deltagere måske ikke just er unge længere, omend unge af sind? Om man hedder Hans eller Tove, siger jo i første omgang kun noget om personens køn. Så kan der være navne, som er mere på mode – men for mig er HSUF et udmærket navn. Jeg tror, at det som skal bære igennem på den lange bane, er de værdier, som foreningen står for. Her tænker jeg på: Humør, Sundhed, Udvikling, Frivillighed og mange andre udsagn, som hver især kan beskrive foreningen. HSUF er for mig et udmærket ”brand”. Win-win Du gav din arbejdskraft og kreativitet til HSUF. Hvad fik du til gengæld? Jeg får og har fået mange gode oplevelser i et større fællesskab. Alle frivillige i HSUF er med til at gøre en forskel i nærmiljøet, og i kommunen. Jeg har bestemt også fået nogle gode venskaber og rigtig mange kontakter gennem årene. Jeg har også lært rigtig meget af mine forgængere og har stor respekt for det arbejde, der har været gjort før min tid. Ligeså har jeg lært meget på mange kurser, jeg har deltaget i, som en bonus ved det frivillige arbejde. Jeg har kunnet og bruger meget af det, jeg har lært som frivillig i mit daglige arbejde. Omgang og samarbejde med andre mennesker er et vigtigt fundament for at ting lykkes. Det gælder både i foreningsverdenen og i den professionelle verden. For mit vedkommende har det ofte givet energi at deltage i arbejdet i HSUF.

Den gode fremtid Har vi den rette ”sportsånd” og indstilling til samarbejde i Hammelev til at fremtidssikre HSUF? Her tænkes på de frivillige, som er så afgørende for trivsel og velvære og sammenhold i en ”landsbyklub” som HSUF. Det er jo gået godt i 100 år, men..?

Alle frivillige i HSUF er med til at gøre en forskel i nærmiljøet, og i kommunen. Jeg har bestemt også fået nogle gode venskaber og rigtig mange kontakter gennem årene.

Her tror jeg, det er værdierne, som skal bære igennem, og her kan jeg jo kun svare, hvad jeg tror. Ja, jeg tror, vi satser på det rigtige langt hen ad vejen: Frivillighed, plads til alle, tid til tredje halvleg, tid til at kere sig om hinanden og fællesskabet, rummelighed i forhold til aldersspredning – og forskellighed i øvrigt. Hvis vi samtidig fortsat giver plads til nye idéer og formår at uddelegere ansvar og opgaver, så tror jeg, vi kan se fremtiden i møde uden den store bekymring. (-lon)

Per Riber Rasmussen: Født i 1961. Opvokset på en gård på Midtfyn. Var som barn FDFér, spillede fodbold, håndbold, gik til gymnastik, mm. Uddannet landmand, og har gennem årene prøvet forskellige job, alle med stor berøringsflade med mennesker. Er i dag ansat som leder af en dansk afdeling af en tysk virksomhed, som sælger veterinært udstyr til dyrlægebranchen. Gift med Bodil, som også har været og er aktiv som frivillig, både som instruktør i bl.a. gymnastik og i udvalgsarbejde. 3 voksne børn har alle været aktive i HSUF, og alle er fortsat idrætsaktive.

Tilbygningen til Hallen lige før rejsegildet. Maj 2018.

Hvor er du selv henne med idrætsaktiviteterne? Jeg startede som seniorspiller i fodbold, har dyrket motionsbadminton i mange år, har været gymnastiktræner og fodboldtræner. Herudover har jeg deltaget i forskellige andre aktiviteter gennem årene.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

11


> Femte generation Skøtt til

> Didde og gymnastikken

gymnastikopvisning

Tóra og Morten Skøtt med Sirid, 31/2 , Áron, 2 og Djóni 6 år

Foreningens første formand var Christen Skøtt. Her 100 år efter møder vi 5. generation til gymnastikopvisningen i Hammelev Hallen. Morten og Tóra var hjælpetrænere på holdene,

som børnene var med på. Desuden spiller de begge volleyball, som genstartede i HSUF på initiativ fra Morten. Morten blev valgt ind i Hammelev

Hallens repræsentantskab i 2018. Et godt eksempel på unge mennesker, der flytter til Hammelev og hurtigt tager del i - og ansvar for fællesskabet. Helt i tråd med børnenes tipoldefar og -mor, og tipoldefarens bror, der blev foreningens første formand. Karin Skøtt, Mortens farmor bor på Christiansdalsvej i nærheden af gården, som hun og Thomas Skøtt drev, og hvor Mortens far voksede op, og farbor Karsten bor med sin familie. Morten er vokset op i Toftlund, og boede sammen med Tóra i Randers, før de flyttede hertil for 7 år siden. En god grund til at flytte hertil var netop det aktive foreningsliv for både børn og voksne.

Ældste og yngste gymnast til gymnastikopvisningen den 16. marts 2019. Yngste gymnast: Saga Sofia Holm Krogh, 1 år 2 mdr. og mor: Camilla Holm. Ældste gymnast: Didde Weber, 91 år. På næste side bringer vi et interview med foreningens ældste aktive medlem, Didde Weber. Yngste medlem kunne vi ikke få så mange ord fra, men måske ved næste jubilæum om 25 år.

12

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

Det har altid ligget til Didde, det med gymnastikken. Enten har hun gået til gymnastik, eller også har hun været instruktør. Mest det sidste. - Det er dejligt. Dejligt at få sig godt rørt. Og dejligt at være sammen med så mange glade mennesker, siger hun glad. Efter en lille tænkepause føjer hun til: - Det har også nok været med til at holde mig i gang. Og det har det sikkert. Didde Weber er 91 år, bor i Styding og er nærmest identisk med gymnastikken i HSUF. Hun hedder faktisk Christine, men det er der vist ikke ret mange, der ved. ’Kun’ med på hold For første gang i mange år har hun ”kun” været med til gymnastik på motionsholdet i år. Og hun har nydt det – nydt at andre har taget over efter hende, så holdet med de 27-28 damer kan fortsætte med Ingrid Meyer som leder og Mariana Haue som assistent. - Uha, det glæder mig usigeligt, siger Didde Weber, der altid har sat stor pris på det frivillige arbejde – ikke mindst i forbindelse med gymnastikken. - Jeg kan godt lide bredden i idræt og at være et hold. Det giver noget helt specielt at være en del af noget større. Som instruktør får man utroligt meget igen i samværet. Og bredden er jo meget vigtigt for eliten. At der kun er en enkelt, som vinder, har jeg aldrig rigtig kunnet forlige mig med. For vinderen har jo altid haft nogle hjælpere omkring sig. Så der vil altid være flere vindere, siger hun… Uddannet i gymnastik Didde Weber, lille, spinkel og adræt er født og vokset op i Vilstrup ved Haderslev. Gik i øvrigt i klasse med den senere konservative statsminister Poul Schlütter på Haderslev Katedralskole, hvor hun tog realeksamen. Hun var på Frederiksborg Højskole, hvor hun tog en delingsføreruddannelse i gymnastik, og så var vejen nærmest vist. Da hun kom hjem fra højskolen, var hun til folkedans i Vilstrup Forsamlingshus – og der var en

Jeg kan godt li’ bredden i idræt og at være på et hold, siger Didde Weber.

flot fyr, som tjente på gården Kanekær i Kelstrup. Han hed Andreas Weber og var fra Kestrup ved Jegerup. De kom sammen i 3 år og blev forlovet. Efter 3 års forlovelse giftede de sig, købte gård i Styding i 1953 og var begge aktive i HSUF. Didde med gymnastikken – Andreas med fodbold. Børn, gård og gymnastik - Det var nok omkring 1957, jeg blev spurgt, om jeg ville tage et hold piger. Det gjorde jeg, og i årene lige efter var jeg dels instruktør og dels med på hold. Børnene, Anker og Grethe, var små, og vi havde gården at passe. Vi fik det til at nå sammen. I en periode greb det om sig med gymnastikken, og jeg havde hold i Vojens, Sommersted, Over Jerstal, Skrydstrup,

Vilstrup, Moltrup og Starup samtidig med hold i Hammelev. Ofte var det 2 hold på samme dag, eftermiddage og aftener, fortæller Didde. Gennem årene har hun ”fået et hav af priser, diplomer og påskønnelser”, som hun selv siger. Og føjer til, at gymnastikken og den store kontakt, som den har givet til så mange mennesker gennem årene, bestemt også var med til at få hende tilbage til livet, efter at Andreas pludselig døde i 1979 kun 51 år gammel. - Og jeg har også været så heldig og privilegeret, at jeg altid er blevet bakket op af HSUFs bestyrelse og gymnastikudvalg med kurser, så jeg hele tiden har kunnet få ny inspiration. Det har været godt, siger hun.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

13


> Hammelev Sogns Ungdomsforening gennem 100 år

Ved foreningens 75 års jubilæum blev der lavet et jubilæumsskrift i lighed med nærværende skrift. Her havde man bladet i foreningens protokoller og gengivet små uddrag og citater. Vi bringer en del af denne oversigt igen, og har bygget ovenpå med de næste 25 år. Søndag aften den 31. maj 1919 samledes unge fra Hammelev sogn for at stifte en Ungdomsforening. Da klokken var ni, var der mødt 70 deltagere. Fra Haderslev var mødt frk. Johanne Jensen, der ville fortælle om ungdomsforeningens betydning. For-

14

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

målet med foreningen skulle være at samle ungdommen om kulturelt arbejde og værne mod fristelser udefra. Postbud M. Bodum bød velkommen til forsamlingen og gav ordet til Johanne Jensen. Det var en vanskelig tid med tysk og dansk, men ungdommen var klar til kulturkampen. Kl. 23 var der kaffebord. Der blev nedsat en bestyrelse på 10 mand. 4 fra Hammelev, 3 fra Styding og 3 fra Ladegård. Den første formand var Christen Skøtt, Hammelev.

Søndag den 6. juli 1919 var der udflugt til Kjelstrup Strand og Sølyst. 14 hestevogne startede fra Tørning kro kl. 1. Man legede sanglege, var på sejltur eller hyggede sig i haven. Kl. 5 blev der drukket kaffe og råbt hurra for et lille Dannebrogsflag, der havde vajet fra en af vognene hele vejen. En provokation, som vakte lidt røre undervejs. Senere spistes den medbragte mad og kl. 10 om aftenen blev vognene gjort klar til hjemturen. Det første år blev der afholdt 10 foredrag og koncerter. Der blev afholdt bal til Skt. Hans og afskedsbal før 1.november, når der var skiftedag. Den 22. januar 1921 blev Hans Wind fra Ladegård medlem af bestyrelsen. Han var medlem af foreningen i 72 år, og de 22 af årene var han formand. Hans Wind døde i 1993. Søndag den 6. august 1921 var der udflugt til Sønderborg sammen med Vedsted og Skrydstrup. Turen foregik med damperen Helene fra Haderslev. Sejlturen varede 31/2 time. Der var besøg på Sønderborghus, Sønderborg slot og Dybbøl Skanser. Man var tilbage i Haderslev kl. 1. Vinteren 1922-23 var der dilettant for første gang. Der opførtes stykket ”Nej”, en vaudeville af Heiberg. Den 31. maj 1929 til 10 års fødselsdagsfest var der 250 deltagere. Foreningen havde 200 medlemmer. I 1933 afholdtes den første ringriderfest med 27 ryttere. Anton Juhl, Ladegård blev konge. I 1920 var der ved siden af Ungdomsforeningen startet en gymnastikforening. Den 1. december 1934 blev den sammensluttet med Ungdomsforeningen. Christian Christiansen, Styding med Emil Nissen, Styding som stedfortræder og Max Lykke, Ladegård med Laurids Lykke som stedfortræder indgik fra gymnastikforeningen i Ungdomsforeningens bestyrelse. I september 1936 oprettedes et mandskor. Der var 25 deltagere. Alfred Keck var leder af koret en kort overgang. Den 28. juni 1937 oprettedes en

skytteforening. Skydebanen var i grusgraven på Hans Skøtts mark. I december 1939 kom den eksisterende fodboldklub ind under Ungdomsforeningen. Den 27. januar 1940 blev der spillet dilettantstykket ”Fædrenes Jord”. Det var et meget aktuelt stykke, som drejede sig om spændingerne imellem dansk og tysk. Generalforsamlingen 25. maj 1940 var præget af den alvorlige politiske situation, der siden 9. april havde indvirket på foreningens arbejde. Forsamlingshuset var beslaglagt af tyske tropper, og foreningens skydning måtte ikke længere gennemføres, da det var umuligt at skaffe kugler til den slags fornøjelser. Medlemstallet i foreningen steg kolossalt i denne tid. Under krigen blev foreningen en overgang husvild og holdt til på Christiansdal Skovkro, Tørning kro og i bager Steffensens café. (Bagerforretningen, der tidligere var i Bygade 11). I 1940 blev der afholdt et fodboldhåndboldstævne ved kroen. Den 25. oktober 1941 fik foreningen sin første fane. Pastor Hamlev talte og slog det første søm i for kongen, 2. søm for fædrelandet Jørgen Uldall, og det tredje søm for foreningen, Post Bodum. To piger var fanevagt og sang Hil dig vor fane. I august 1944 søgte foreningen sognerådet om en ny sportsplads. 7. juni 1945 afholdtes den første generalforsamling efter krigen på Tørning kro, da Forsamlingshuset var ubrugeligt. Den løse scene, borde, bænke og andet inventar var blevet brugt til opfyring. Det blev den bedst besøgte generalforsamling i foreningens historie. 10. juni 1945 spilledes en fodboldkamp mod et hold engelske soldater, der var stationeret i Haderslev. Der var indmarch med begge landes faner i spidsen, Hans Wind talte og begge landes nationalsange blev spillet. Ungdomsforeningens hold vandt, men ingen tog sig af resultatet. Om aftenen var der fest på Christiansdal skovkro, hvor bl.a. Jens Iversen, Tørning talte på engelsk for gæsterne. I 1946 opførte dilettanterne stykket ”De tog min dreng”. Igen et meget aktuelt stykke her lige efter krigen. Laurids Lykke var instruktør. Aktørerne rejste helt til Lysabild i en bus, som de havde udsmykket med et

Bestyrelsen ved 50 års jubilæum ved stenen og nye sportsplads. Laurids Lykke, Hans Wind, Anneken Iversen, Christian Mikkelsen (Kedde), Ove Volmer, Carl Christian Knutzen, Hanne Fallesen, Hans Fallesen, Frede Møller, Leif Jensen, Svend Erik Thye.

banner: ”Lykkes Turné”. De blev privat indkvarterede og opførte stykket der. Før man kunne komme i gang med at øve det år, skulle der skaffes brædder til den nye scene. I 1947 flyttedes Skyttehuset til kroen og blev brugt til omklædning. I 1948 startede håndbold i foreningen. I 1949 blev der nedsat et udvalg til etablering af sportsplads. Hans Wind, der var formand, måtte aflevere ansøgningen til kommunen, men gjorde det med bemærkningen: ”Jeg skal jo aflevere den, men jeg synes nu ikke, tiden er til en sportsplads.

11. maj 1953 sendtes anbefalet brev til kommunen om en ny sportsplads. I 1958 startedes drengefodbold på den nye sportsplads ved skolen. Det tog altså 9 år fra man startede med planerne. I 1959 var der 40 års jubilæumsfest med ca. 100 deltagere til kaffebord og dans. I 1964 bliver Chr. Mikkelsen formand og sidder i de næste 17 år. I de næste 5 år kæmpede han og bestyrelsen for nye omklædningsrum og ny sportsplads. Der blev søgt og bevilliget 1500 kr. fra tipsmidlerne og 5.000 kr. fra kommunen. Kommunen købte

Dilettant ca. 1959, Jes Christensen, Jens Peter Schmidt, Carl Juhl, Nis Høeg. « Kaptajnen går i land ».

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

15


Pigerne modtager fanen ved 75 års jubilæum. Kira Jürgensen, Mette Knudsen, Camilla Christensen, Louise Juhl, Henning Thomsen, Jeanette Quvang, Jutta Skau, Hanne Birk, Sandy Rasmussen, Camille List Jensen, Niels Jessen

Bestyrelse før 1950: Thomas Skøtt, Jacob Westergaard, Christian Warming, Jørgen Jensen, Hans Rudolf Nielsen, Hans Hansen, Karl Olsen, Hans Jepsen.

2 marker der, hvor den nye sportsplads og hallen ligger. I 1969 blev den nye sportsplads indviet i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum. Sportspladsen kom til at koste ca. 200.000 kr. Stenafrivning, harvning, tromling og såning af græs lavede foreningens folk selv. I 1970 var der i anledning af 50 året for genforeningen den 11. februar stor udstilling om afstemningsfesten. Alle foreninger i Hammelev var samlede om arrangementet. I 3 dage blev forsamlingshussalen besøgt af 300 – 400 mennesker. Man kom helt fra Aarhus og København. Der findes båndoptagelse fra denne begivenhed. I 1971 startede Ungdomsklubben i klublokalet under skolen. Den 13. december 1972 deltog ca. 100 mennesker i det første møde i forsamlingshuset om Halbyggeriet. Jørgen Jensen var den første formand for haludvalget. I 1975 var man lige ved at opgive halplanerne, da man blev ved at møde modstand fra kommunens side. 8. nov. 1976 holdtes møde i forsamlingshuset om halbyggeriet, hvor der inden aftenen var omme var givet tilsagn om ca. 80.000 kr. fra de ca.

16

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

100 fremmødte. Sjældent har ”Den danske sang” lydt så rungende og optimistisk, som da man sluttede denne aften. Ejvind Petersen blev formand for det haludvalg, der førte byggeriet til realitet. I 1977 blev hallen bygget ved frivillig arbejdskraft. Start 5. marts, og 1. oktober blev de første håndboldkampe spillet. Det første år blev der gjort rent, åbnet og lukket af frivillige

organiseret i en turnusordning. I 1978 oprettes støtteklubben med Markvard Hovmøller som første formand. I 1985 lavede man den første tennisbane. (Asfaltbanen). Frivillig arbejdskraft. I 1991 blev det nye tennisanlæg med to baner etableret. Frivillig arbejdskraft. I 1994 fejrer HSUF sit 75 års jubi-

Revy var på sit højeste i 80’erne. Flemming Markussen, Peter Krüger, Hans Vestergård Hansen.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

17


Misse Sørensen, Rasmus Petersen, Karla Knudsen, Hans Jørgensen, Misse Petersen, Laurids Lykke, Jes Jensen, Erla Rasmussen, Hans Juhl. Forrest: Carl Decker, Marius Schneider, Otto Keck

læum. Foreningen får ved den lejlighed ny fane, som ankommer med helikopter og bliver modtaget af gymnastikpiger i rød/hvide farver. Et herrehold, et damehold og et folkedanserhold giver opvisning i gamle dragter. I 1996 startes Hammelev rytmiske kor med Hans Vestergaard Hansen som korleder. Eksisterede i 13 år og havde stor succes. I 1996 – 97 bygges nye omklædningsrum på skolen. Foreningen og Støtteklubben lagde selv 300.000 kr. i dette byggeri + kommunens 300.000 + en masse frivillige arbejdstimer og goodwill fra lokale håndværkere. I 1997 renoveres klublokalet, køkken mm. for i alt 150.000 kr. Arbej-

det udførtes af frivillige, primært ældre. Klublokalet bruges af mange: Skat, HSUF, Skolen, Ungdomsklub. Dagplejemødre og andre foreninger kan ligeledes låne lokalet. I 1998 udvides Hallen efter grundigt forarbejde med multirum og lokale til keglebaner, samt tilbygning til cafeteria. Godt 3000 frivillige timer lægges i dette arbejde. Den 1. marts 1998 bevilliger Støtteklubben 750.000 kr. til udvidelse af hallen og etablering af keglebaner. 22. 11. var der tilmelding af keglehold. Tennis bygger nyt klubhus. for 60.000 kr. 32.000 fra Støtteklubben og 20.000 fra Lokale- og anlægsfonden. I 2000 besluttes, at der skal etableres et sæt keglebaner mere. Investering 300.000 kr. vedtaget i bestyrelsen. I 2003 indkøbes en Air Track til gymnastikafdelingen. Samme år tur til DGI byen for trænere og ledere. I 2004 indkaldes til møde om Motionsrum 26. oktober 2004. I 2005 i marts indvies Motionslokale, senere kaldt Pusterummet. Ældste deltager var dengang 91 år. Vi søger igen Vojens kommune om nye fodboldbaner. Der er stor overbelastning på de eksisterende. 2006 HammelevLøbet afvikles for første gang.

Preben Hjortlund og Linda får buket ved gymnastikopvisningen 2019.

18

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

I 2006 3. september ansættes Preben Hjortlund som halbestyrer, og han er der stadig, heldigvis for os alle. April 2007: Cykelmotion starter tirsdagscykling. I 2011 – 12 udvides skolen og Kunstgræsbanen etableres. Team HSUF tager form. I 2012 i efteråret er der Idéweekend på Rømø. I 2013 cykler 5 seje motionister til Paris på 10 dage. Per Riber Rasmussen stopper som formand efter 14 år på posten. Blev desuden hædret ved idrættens dag i Haderslev kommune for 25 års jubilæum i HSUF. Inge Jochimsen var ligeledes 25 års jubilar, aktiv i fodbold, håndbold, badminton og Hallens bestyrelse. Hallen fik solceller. Team HSUF var igen aktive. I 2014 bliver Finn Borchert hyldet med Årets Lederpokal. I snart 25 år har Finn været aktiv i både fodbold og håndbold som udvalgsmedlem, træner, ansvarlig for materialer, opkridtning af baner, festudvalg mmm. I 2014 blev Pusterummet udvidet med trappe og afsats til spinningcykler. 250 frivillige timer. 75.000 betalt af HSUF og Støtteklubben. I januar 2015 tildeles Hanne Mikkelsen Årets lederpokal. Hanne og Just Mikkelsen kom til Hammelev i 1970 og satte i den grad deres præg på foreningens håndboldafdeling igennem adskillige år, som trænere, spillere, udvalgsmedlemmer, Hanne i mange år som kasserer, og senere blev det i motionsafdelingen, hun lagde og stadig lægger sine kræfter. Er tidligere hædret med Sønderjydsk Idrætsforenings sølvnål.

Fodboldholdet 1950. Hans Chr. Andersen, målmand, Rasmus Petersen, Kedde Mikkelsen, Thorvald Nissen, Aage Jensen, Willy Iversen, H. Jacobsen, Aage Christensen, Egon Rasmussen, Christian Axelsen, Jørgen Jensen, Ernst Rasmussen, træner.

kommunen, + frivillige hænder. U 15 drenge på fodboldtur til Holland. 2016: Sogneparken færdiggøres med Bålhytte, Petanque og Krolf baner. I efteråret starter også indendørs Krolf. I 2017 fejrede Hallen og Støtteklubbens 40 års jubilæum. Støtteklubben blev oprettet i januar 1978. Til lejligheden havde tidligere revyfolk stablet en festlig revy på benene. U 17 drenge på tur til Barcelona. 2018 Fodboldafdelingen fejrer 90 års jubilæum. Deltagelse af bl.a. Old Boys landsholdet. Hele arrangementet var en kæmpe succes for HSUF og den meget aktive fodboldafdeling.

23. maj blev spærene til den nye springsal sat op. Rejsegilde den 7. juni. Den 22. september indvielse af udvidelsen. Alle gymnastikhold, 5 børnehold og 6 voksenhold, starter herefter træning i Salen. I 2019 udnævnes Hammelev Hallens bestyrelse til årets udvalg for deres store arbejde med udvidelsen af hallen. Det skete ved Hjælperfesten, som blev afholdt for 10. år i træk. Ved generalforsamlingen hædres Henning Thomsen for 45 års uafbrudt leder arbejde. Især i atletik, gymnastik og Hammelev løbet, men generelt på mange fronter. Henning Schultz og Peter Jochimsen hyldes for 40 års uafbrudt leder arbejde.

Her ses Hanne på Krolfbanen.

Gymnastikafdelingen skød HSUFs 100 års jubilæum i gang med en festlig gymnastikopvisning den 16. marts. Der var mødt 300 tilskuere op. Udover mange festlige indslag fra alle holdene gav motionsdamerne opvisning i lyseblå skørter og med klaverledsagelse, og de kække karle lavede gymnastik på tælling á la Kaptajn Jespersen, her formand for gymnastikudvalget og meget aktiv gymnastikleder, Charlotte Hansen. 112 børn og 150 voksne har gået til gymnastik denne vinter.

Volleyball starter efter mange års pause. I 2015 afholdes Drømmefabrikken 24. april med stor succes, og mange afledte initiativer ser dagens lys. I juni 2015 startede Ungdomsklubben igen, - som en del af HSUF og med frivillige ledere. Kreativ aften starter og kører indtil december 2018. René Marcussen takker af som formand for fodboldafdelingen efter 18 år. Fodboldafdelingen og Hallen renoverer nedgangen til stadion fra Hallen og fra skolesiden. 50.000 i tilskud fra

Træning i Salen.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

19


> 100 år med en pige og 17 mænd Alle trak på samme hammel – og nogen trak længere end andre! § 12; Stk 4: Formanden og sekretæren er på valg i ulige år.. Fra Vedtægter for Hammelev Sogns Ungdomsforening FORMANDEN Ham har HSUF haft 18 af gennem årene siden den allerførste generalforsamling for 100 år siden. Nogen har siddet længere end andre. Den længstsiddende i hele 22 år – først i 11 år og efter et års pause 11 år endnu engang!

Fællesnævneren har for alles vedkommende været viljen til at gøre en indsats – i modgang og medgang, i slette såvel som i gode tider. Det er godt nok kommet mange, om ikke alle, i sognet til gode! Her bliver formandskabet listet op suppleret med et par kommentarer til enkelte. Christen Skøtt født i 1892 var den første, som satte sig for bordenden i HSUF fra 1919 til 1922. Han var gymnast, og havde Hammelev i hjertet hele livet, selv efter at have købt gård i Tyrstrup og var flyttet fra sognet. Han elskede at komme til familiefester og på besøg i Hammelev og fortalte ofte om sin opvækst i byen, for-

tæller datteren Mary Margrethe Schmidt om sin far. Christen Skøtt døde allerede som 62 årig. Sønnen Thomas er i dag 93 og bor i Sønderborg, mens to døtre, som er i 80erne, bor i Christiansfeld. Næste formand var Jens Skau, der sad 1 år til 1923, hvorefter Michael Michaelsen kom til også for et enkelt år. 1924 kom Hans Wind til første gang – og blev helt frem til 1935, hvor Max Lykke tog over til 1936. På generalforsamlingen i 1936 indtog Hans Wind igen formandsposten, som han beholdt helt til 1947. 22 år i alt. En anekdote fortæller om en formand, som godt kunne være lidt di-

Hans Wind n Skøtt Chr iste

Elna Pe tersen

Første formand Christen Skøtt – rejse fra sognet men glemte det aldrig. Christian (Kedde) Mikkelsen næstlængst siddende for bordenden. Hans Wind sad i 11 år – og kom igen i lige så mange år. Elna Petersen skrev lokalhistorie som første kvindelige formand.

stræt. HSUF skulle spille oprykningskamp i Rødekro, og tog toget. Hans Wind og kasserer Laurids Lykke skulle med for at støtte spillerne, men kom lidt sent hjemmefra Ladegaard på cykel. På banen i Vojens holdt to tog. Det ene klar sydover med spillere og Lykke. Det andet kom Hans Wind med til Kolding og kunne af gode grunde hverken finde Lykke eller fodboldholdet. Nå, efter kampen, som HSUF i øvrigt tabte, skulle man retur fra Rødekro. Alle afventede toget nordfra skulle passere og give plads hjemad. Ud trådte da Hans Wind med den udødelige replik: Det er desme noget godt kaffe og kage de har nede på Saxildhus! Så blev det Laurids Lykkes tur – fra 47 til 54, Hans Rudolf Nielsen, 1954 til 57, Christian Warming, 1957-60, Rasmus Petersen, 1960 – 64 og Christian (Kedde) Mikkelsen, som tog et ordentligt slæb fra 1964 til 81. Arne Nielsen sad fire år fra 1981 til 85, efterfulgt af Bent Jacewicz

1985 – 89, og Henning Schultz fra 1989 til 95. Inden da havde Henning været med i udvalg og bestyrelse i 10 år.

Det er desme noget godt kaffe og kage de har nede på Saxildhus!

Og så skede det, der måtte ske efter alle årene med en mand i formandsstolen: Elna Petersen blev valgt på generalforsamlingen i 1995, som den første og indtil videre eneste kvinde på posten. Hun sad fire år. Formandsposten var den sidste efter at have haft forskellige poster i bestyrelsen næsten uafbrudt siden 1973; i festudvalget, som kasserer,

badmintonudvalget, og mange år som sekretær. Elna: ”I situationen tænkte jeg ikke så meget over, at jeg var den første kvinde, der blev valgt. Vi var flere aktive piger i bestyrelsen dengang. Der var i øvrigt ikke andre kandidater, så det var uden kampvalg. Jeg lagde vægt på uddannelse af ledere i bestyrelsesarbejde og i aktiviteterne. Arbejdet fortsatte, som det var i gang, der blev bygget omklædningsrum ved skolen, og hallen blev udvidet i den periode. Når jeg stoppede helt i bestyrelsen efter fire år, skyldtes det især mit nye arbejde som PPR psykolog”. 1999 blev det Per Riber Rasmussens tur – i hele 14 år. Han blev i 2013 afløst af Thomas Fredsted. I 2017 tog Henrik Møller over, og han blev sidste år afløst af Johannes Hansen.(–lon)

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

21


> Æres den, som æres bør..!

> De gamle kan endnu! Ved hjælperfesten 2018 blev Team HSUF kåret som årets HSUF-er. En ærefuld kåring til denne unge gruppe, der lever sit liv i udkanten af HSUF. Gruppen ser det som sin opgave at yde hjælp og bistå med arbejdsindsats, der hvor det brænder på. Mange har set resultatet af teamets indsats i forbindelse med HSUFs hjælperfest, hvor klargøring af festlokalet – hallen – lige fra opsætning af kulørte lamper til borddækning og sceneklargøring er teamets aftryk. Andre har sikkert bemærket solcellerne på hallens sydvendte tag.

Det er også et resultat af Team HSUFs indsats. I det hele taget er det i – og omkring hallen, at Team HSUF lægger sin største indsats. Det er dog også blevet til indsatser andre steder. Det være sig i HSUFs lokaler på skolen og i og på forsamlingshuset. Det var også en flok Team HSUF-ere, der stod for retablering og opsætning af hegn langs kirkestien, ligesom teamet har taget vedligeholdelse af Borgerparken og krolf arealet på sig. Team HSUF blev født og døbt på Birkevej 11 i maj måned 2011. En

flok ”fodboldtosser”, som de siger, havde lovet at bistå med at klargøre den nye tribune på Haderslev stadion. De mødtes hos Gunnar Christiansen på ovennævnte adresse og ud af mødet kom så Team HSUF. I begyndelsen ganske få personer, men hurtigt kom flere til, og i forbindelse med et HSUF pr-arrangement i hallen havde Team HSUF en stand, og i den forbindelse kom endnu flere til. I dag tæller gruppen 20 personer, der alle er i alderen 60+. Gunnar Christiansen er fremdeles gruppens kontaktperson og uformelle leder.

Æresmedlemmerne i 2019: Henning Schultz, Elna Petersen, Henning Thomsen, Didde Weber og Margit Mikkelsen.

12 medlemmer af HSUF er gennem de 100 år, foreningen har eksisteret, udnævnt til æresmedlemmer, belønnet for lang/god loyal indsats. De fem er forsat i vigør så meget som tid og helbred nu tillader. Det er Henning Schultz. Tidligere formand for HSUF, aktiv på alle fronter siden sine helt unge dage. Aktiv i tennisudvalget og Aktiv Fritid og Team HSUF; betydelig arbejdskraft i hal og foreningen – og lokalsamfundet. Æresmedlem siden 1999. Didde Weber, gymnastikleder i nærved de 60 år. Udnævnt til æresmedlem i 2002. Elna Petersen, æresmedlem siden 2004. Tidl. formand for HSUF. Forskellige poster siden 1971: festudvalg, sekretær, kasserer, badmintonudvalg, gymnastikleder, spillet klaver til gymnastik og folkedans, træner for børn. Formand for Vojens Idrætssamvirke, 2. næstformand i Sønderjysk Idrætsforening, foreningskonsulent i DDSG&I. Aktuelt redaktør af HSUF-Nyt. Henning Thomsen, æresmedlem siden 2009. Med til at starte atletikafdelingen og træner for børnene lige

22

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

siden, formand for atletik- og gymnastikudvalget. Stor arbejdskraft, aktiv i flere afdelinger. Medstifter af Støtteklubben i 1972. Primus motor i Hammelev Løbet. Kontaktperson i gymnastikudvalget for motionsdamer –Kontaktperson med velkomstpakke til nye beboere i sognet. Margit Mikkelsen, udnævnt til æresmedlem i 2016. Frivillig instruk-

tør i Pusterummet, så længe det har eksisteret. Pensioneret fysioterapeut med stor ekspertise. Var med i hallens første repræsentantskab. Æresmedlemmer, som har forladt os: Hans Wind, Laurids Lykke, Jørgen Jensen, Christian og Helga Mikkelsen, Bruno Nielsen, Erik Thomsen. Troels Hass, Poul Erik Weitling, Poul Erik Jensen, Børge Christensen, Jens Christensen, Keld Carstensen, Ejvind Petersen, Henning Thomsen, Gynther Revitz, Gunnar Christiansen, Frank Gade, Bent Michaelsen, Kurt Andersen, Ferdinand Woldemar. Henning Schultz, Arne Hansen, Hans Henning Jensen, Preben Hjortlund, Frede Møller og Svend Aagaard mangler på billedet. Harry Simonsen, der nu er udtrådt af gruppen, har været vigtig ved vedligeholdelsen af Borgerparken.

> Teltlauget, endnu et jubilæum

Fem gamle HSUFere - fra venstre Hans Wind - æresmedlem siden 49 - Laurids Lykke, Jørgen Jensen og æresmedlems-ægteparret Kedde og Helga Mikkelsen.

Da HSUF blev 70 år havde en lille gruppe fra den østre ende af Hammelev lavet en indsamling i sognet ca.13.000.- kr. Den gode idé var, at man skulle have sit eget telt i foreningen. Dels kunne man spare teltleje, og man kunne måske endda tjene på det ved at leje det ud. Hans Erik Høyer var primus motor

- der blev indkøbt materialer, og vi syede selv telt i hallen .. Finn Olsen, Leif Andersen, var med, Søren Nørgård var meget aktiv, Hans Henning Axelsen og Per Riber Rasmussen var med fra starten og er det stadig. Teltlauget blev et veletableret foretagende, der står for udlejning af

telte, borde og bænke, sætter op og tager ned ved diverse anledninger. Nu suppleret af nye kræfter, bl.a. Thomas Westergaard. Igen en god idé, der bar igennem, fordi der var folk, der tog sig af det. Tillykke med 30 års jubilæet.!

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

23


> Posten skal ud ”I regn og slud skal posten ud”, og også i blæst og kulde som her, hvor hele HSUF NYT– teamet var kaldt til fotoseance. Solen skinnede til gengæld i øjnene, og vidnede om, at det trods alt er forår. Hver anden måned i 45 år er HSUF NYT udkommet i Hammelev Sogn. Det er da stabilitet! Mange trænere, udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer i HSUF er involverede i at levere stof til bladet, ligesom alle foreninger i sognet, samt kirke og skole også er med. Igennem de 45 år har utallige haft opgaven med at redigere, trykke og samle bladet. Spørg bare, hvordan det var, dengang udvalgene på skift have opgaven med at gå rundt om det store bord i trykkerummet på skolen og samle hvert blad. Det huskes af mange! Flokken på billedet her har stabilt i gennem de sidste 10, nogle 15 år, taget sig af redigering, trykning, samling og hæftning, samt husstandsomdeling. Bladet udkommer i 870 eksemplarer.

> Afvikling - udvikling Gennem de seneste 25 år er der sket forskelligt i HSUF. Dilettantforestillinger er forsvundet. De blev afløst af revyer til den årlige byfest. De er forsvundet, og nu hedder det Happy Days. Volleyball kom, gik, og er nu i gang igen. En bølge gik over landet for få år siden. HSUF blev også ramt. Zumba hed det. Omkring 100 ivrige sumbaister mødtes i hallen. Året efter lidt færre, og nu er det gået over. Til gengæld er yogaen populær og nu også med outdoor yoga. Hammelev rytmiske kor optrådte med koncerter en årrække. Korarbejde er nu at finde i kirkelig regi. Folkedans var også på programmet. Gymnastiksal og hal lagde gulv til. Nu folkedanses der ikke mere i HSUF, til gengæld bruges danseskoene livligt ved de årlige hjæl-

24

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

Fra Hammelev til Paris 2013. Hans Jørgen Jessen, Svend Sejstrup, Ejvind Petersen, Steen Pedersen, Flemming Pors.

> Frem- og tilbage gang Udover nedenstående fotos fra tre ungdomsafdelinger og gymnastikken som er omtalt, har vi valgt at præsentere nogle af de aktiviteter, der er kommet til indenfor de sidste 25 år, efter sidste jubilæum. Gymnastik, badminton, fodbold og håndbold, de ”gamle” idrætter, har mange aktive

På billedet: Sonja Høyer, Viggo Hansen, Ellen Lücke Michaelsen, Kenn Johannsen, Kirsten Lauridsen, Kirsten Sørensen, Ellen Gram-Hansen, Elna Petersen, Kate Pedersen, Ejler Jespersen, Kirsten Christoffersen, Margit Struck, Konny Andersen og Ejvind Petersen. Tyge Lind og Annelise Iversen mangler på billedet.

perfester. Motion har knopskudt med flere aktiviteter. Spinning, Ung-fitness og Outdoor fitness. En anden knop er cykelmotion. Henover en sæson deltager i omegnen af 30 personer i denne aktivitet. Her er så genopstået den gamle aktivitet med ture. De seneste fem år er en stor del af Danmark blevet gennemcyklet af glade HSUF-ere. I maj måned 2019 var 17 personer Fyn rundt. En 2020-tur er i støbeskeen. ”I hvert tilfælde”, som en gammel HSUF-er ville have udtrykt sig, så udvikler vor gamle forening sig stadig. Dygtige, engagerede unge ledere holder fra deres udkigstårne øje med, hvad der sker i idrætsverdenen. Hvad mon de næste 25 år bringer?

børn, sådan som det har været igennem alle årene, dog med op– og nedture undervejs. Håbet er, at børnetallet vil vokse, og at de unge kan fastholdes i foreningen. Med de mange aktive forældre og ledere, og den kreativitet, der udfoldes, skal det også nok lykkes. I tennis er der ingen

unge og ingen turneringsspillere for tiden. Til gengæld er der god gang i volleyball for seniorer både damer og herrer. Badminton har spillere i alle aldersgrupper, men få af dem. Atletikken er en af de største afdelinger i Sønderjylland på trods af byens beskedne størrelse.

Sønderjysk Mesterskab i atletik september 2014. 34 børn fra HSUF deltog, 50 medaljer kom i hus.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

25


> Hammelevløbet

> De kunne lige netop være der Fodbold har igennem de 90 år i HSUF aldrig været afviklingstruet, og tværtimod kan afdelingen her i jubilæumsåret tælle 252 børn og unge under 25 år og 36 ledere En afdeling med max gang i den på ungdomssiden. Der har dog ikke været senior-

26

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

fodboldhold sidste år, men de er på vej igen i kommende sæson. Bemærkelsesværdigt er det, at der også er rigtig mange piger, der spiller fodbold. I 70’erne var damefodbold også en stor ting i HSUF. Frede Møller var ophavsmanden som træner, og

flere kom til. Damerne havde stor succes i turnerings sammenhæng, og som det er tilfældet nu, tiltrak man også dengang spillere fra nabobyerne. René Iversen er sammen med 36 ledere en stor drivkraft i disse år. Billedet er fra Store fodbolddag 2016,

Henover året er der utallige løb, som ivrige motionsløbere kan deltage i. I HSUF’s omegn kender vi Vesterskovsløbet i Haderslev og lidt længere væk Åbenrå Bjergmaraton. Men initiativrige personer i HSUF fandt, at Hammelev også skulle med på det landkort, og i 2007 løb det første “Hammelev Løbet” af stablen. Gennem byen og ud på veje og stier i omegnen. Dengang som nu var der tre ruter at vælge imellem. 5 - 10 - og 21,2 km i så udfordrende terræn, at kun Åbenrå Bjergmaraton kan tåle sammenligning.

Også af den grund har Hammelev Løbet haft god tilslutning gennem årene med små 600 deltagere, hvor det toppede. En anden grund til succesen skal findes i den gode og omhyggelige planlægning. Hertil hører, at der skal findes i omegnen af 80 frivillige til de forskellige opgaver. Og dem er der blevet flere af. I 2014 kom MTB cykelløb med på programmet, og nu er der også mulighed for at gennemføre en duatlon. Løbene henvender sig til både kvinder og mænd. Hvert år den 1. lørdag i juni finder denne aktivitet sted og er en del af den årlige byfest.

hvor 120 børn i alderen 5—15 år deltog. Store fodbolddag har rødder tilbage til 2008 og er stadig en stor succes.

Håndboldpiger (og Ronnie) på vej til stævne i Kerteminde i deres nye HSUF 100 års jubilæumstøj.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

27


> Motionscenteret

> Aktiv fritid

Pusterummet

I oktober 2004 afholdtes det første møde med henblik på at etablere motionsrum i det eksisterende opvarmningsrum for enden af hallen. I marts 2005 var der indvielse af Pusterummet, som rummet blev døbt. I 2014 blev lokalet udvidet med et indskudt dæk, der især skulle give plads til Indoor-cyklerne. Denne aktivitet var der blevet større efterspørgsel på, og der var knap nok plads til de 10 cykler vi havde. Der er med det indskudte dæk fin plads til de 20 cykler, vi efterfølgende har udvidet til. Igennem de 14 år, vi således har haft vort eget Fittness center, har det været en succes. Medlemstallet er stabilt på trods af, at nye centre skyder op i omegnsbyerne. Medlemmerne er i alderen 14 år og op til ca. 90. Behovene er mangeartede. For de fleste er det et led i en almindelig holden sig i god form, for andre er der tale om genoptræning efter fx operation. Der har fra starten været tilknyttet frivillige fysioterapeuter til centeret, samt frivillige instruktører, som alle får DGI-kursus, før de selvstændigt kan virke i centeret. Centeret har i omegnen af 130 medlemmer hen over året. Pusterummet er åbent fra 5 – 22 alle ugens dage.

28

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

Kai Hansen, Tove Slot, Signe Schultz og Henning Schultz holder gang i spillet og det sociale samvær.

Den aktivitet som Jørgen Jensen, Bruno Nielsen og Kedde Mikkelsen med lidt fødselshjælp fra SID og fritidslovens forsøgspulje fik etableret i 1986, var ingen døgnflue.

Nu er den seneste sæson netop afsluttet, og ca. 50 personer har været i gang med forskellige aktiviteter. Det var 33. sæson. Undervejs i år har det været nødvendigt at tage Salen i brug. Dels til bordtennis, dels til badminton. Deltagerne er i alderen 60+, og den fine tilslutning falder godt i tråd med, at netop denne aldersgruppe i stigende grad søger motionsaktiviteter i foreningsregi. Her HSUF. Årsagerne hertil er flere, men væsentligt er det, at aktiviteten giver anledning til samvær og samtale om verdenssituationen mm. over en kop kaffe. Og sådan er det i Aktiv Fritid. Samtidig motionerer 18 skatspillere hjernen i cafeteriets mødelokale. Søren Lund holder styr på de tropper.

Mange plus 60’ere En gruppe bliver helt naturligt større og større, nemlig dem over 60. Mange medlemmer kommer fra nabobyerne. De kan godt lide ånden i foreningen, og man har i HSUF været forudseende og set også denne aldersgruppes behov. Især det at vægte det sociale samvær har stor betydning.

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

29


> Krolf

> HSUF’s Struktur

Krolf er en af de nyeste aktiviteter i HSUF. Banerne er anlagt i Sogneparken, og fra start har de været flittigt benyttede to gange ugentligt. Der er kommet nye deltagere med, som ikke før har været idrætsaktive, og allerede første år blev det også gjort muligt at spille indendørs i Hallen. Der er aktuelt 30 spillere. Der har været afholdt kommunemesterskaber og flere spillere deltager i stævner rundt omkring i landsdelen. Anna Marie og Kaj Petersen, der står for aktiviteten har netop lagt sidste hånd på værket. Krolfbanerne er klar.

HSUF-Bestyrelsen består af: Forretningsudvalget og én repræsentant fra hvert udvalg

Forretningsudvalget Består af: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær Arbejdsgrupper til højre er med reference til Forretningsudvalget, som kan nedsættes efter behov af generalforsamlingen.

Skat

Kreativgruppen

Teltlauget

PRGruppen

Festudvalget

HSUF-Nyt

Ungdomsklubben

WEBGruppen

Kegler

Motion

Krolf

CykelMotion

TEAMHSUF

Forår 2016.

> HSUF’s Kegleafdeling 7. november 1998 blev et nyt tiltag indviet i Hammelev Hallen. En ny tilbygning indeholdende et multirum (senere motionsrum) samt et keglecenter blev taget i brug. Keglecentret indeholdt 2 keglebaner, som allerede halvandet år efter (august 2000) blev udvidet til 4 baner, så det fremstod, som det står i dag. Pris for anlægget ca. kr. 300.000,pr. dobbeltbane. Dertil kommer det

frivillige arbejde oveni. Allerede fra starten skulle det vise sig at være en succes og en god investering for HSUF. På et tidspunkt har vi haft over 300 medlemmer i kegleafdelingen. Pt. er der ca. 230 medlemmer, hvoraf ca. 70 kommer fra Hammelev og omegn, mens resten kommer fra omegnsbyer som Haderslev, Vojens, Sommersted og Rødekro.

Vore keglere i Hammelev er alle kommet op i den modne alder, men i starten havde vi også børnehold med. Disse er desværre faldet fra. I den indeværende sæson har vi haft 12 hold, som har deltaget i diverse turneringer. Langt de fleste er dog almindelige motionister, som kegler for sjov og for at få den ugentlige motion samt socialt samvær og hygge.

Badminton

Gymnastik

Volleyball

Atletik

Aktiv Fritid

Fodbold

Håndbold

Tennis

Hammelev Løbet

Kegleudvalget 2019 består af Elly Gammelgaard, Tove Jakobsen, Gorm Gad, Ejler Jepersen og Eigild Tüchsen. Hammelev Sogns Ungdomsforening 100 år Redaktion: Leif Nørgaard, Anna Marie Bohsen, Ejvind Petersen, Elna Petersen Oplag: 1000 Foto: Anna Marie Bohsen, Tyge Lind, René Iversen, Eigild Tüchsen, Preben Hjortlund, Elna Petersen, m.fl. Layout og tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri Keglecentret anno 2019.

30

· HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM

HSUF · 100 ÅRS JUBILÆUM ·

31Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.