Edge by Hammel 2024 DK

Page 1

hammel-furniture.dk


DANISH DESIGN MADE IN DENMARK EDGE by Hammel er en møbelserie med kant, stilfuld minimalistisk og grebsfri æstetik. Serien er designet og fremstillet i hjertet af Danmark af Hammel Furniture, en virksomhed, der dedikerer sig til at forene håndværk, kvalitet og enestående design helt ned til mindste detalje. EDGE by Hammel serien er opstået i mødet mellem dansk design og urban living. Her forenes den pulserende energi fra storbyen med naturens robuste materialer på en unik måde. Resultatet er et funktionelt og fleksibelt design, som giver dig rig mulighed for personlig indretning i alle hjemmets rum.

Dansk design, håndværk og produktion

2


EDGE by Hammel Modul 216, snehvid, kombineret med 042 døre, 176, 199 ben.


4


R I F L E D E D E TA L J E R & S M U K K E FA R V E R D E S I G N E T A F S AY S W H O EDGE by Hammel serien er introduceret i en nyfortolket udgave af det danske designteam Says Who, som har designet riflede glasfronte, nye ben og tilføjer to smukke farver; ‘ant red’ og ‘micaceous light grey’ til farvepaletten. Se alle farver bagerst i moduloversigten.

E D G E b y H a m m e l M o d u l 5 0 0 , a n t r e d , k o m b i n e r e t m e d 0 5 4 , 0 5 5 r i l l e d e g l a s d ø r e , 0 2 4 s k u f f e r, 1 9 8 o g 1 6 0 b e n .


INDRET MED EDGE BY HAMMEL I ALLE RUM

E D G E b y H a m m e l M o d u l 1 0 4 , m i c a c e o u s l i g h t g r e y, k o m b i n e r e t m e d 0 1 2 o g 0 1 3 d ø r e , 0 3 2 s k u f f e r o g 1 6 0 m e t a l m e d e r.

6D E U N I K K E S A M L I N G E R O G D E TA L J E R ER IKONISKE FOR EDGE BY HAMMEL Smukke detaljer er med til at give din boligindretning kant og personlighed - det er præcis hvad du får med EDGE by Hammel. Alle møbler i EDGE serien er tænkt helt ned i detaljen. Både visuelt og funktionelt og bag det lette design, er der et stærkt og solidt håndværk.

8


EDGE by Hammel Modul 500, snehvid, kombineret med 025 døre. Modul 100 og 101, snehvid, kombineret med 012 døre, snehvid og sort.EDGE by Hammel Modul 500, sort, kombineret med 025 døre og 024 skuffer i hvidpigmenteret eg


O P B E VA R I N G T I L E T H V E R T B E H OV

EDGE by Hammel Modul 104, sort, kombineret med 025 fronte i hvidpigmenteret eg, 176 ben.

12


EDGE by Hammel Modul 104, sort, kombineret med 012 døre og 014 høj klap i hvidpigmenteret eg, 256 sokkel.


VA N G E S YS T E M EDGE by Hammel vange reolsystemet kan bruges i alle boligens rum og er både praktisk og egnet som udstilling til pyntegenstande. Va n g e s y s t e m e t b e s t å r a f e t b a s i s m o d u l , s o m f å s i s o r t e l l e r h v i d , o g k a n u d b y g g e s m e d f l e r e v a n g e r, s k u f f e r o g d ø r e – k u n f a n t a s i e n sætter grænserne.

14


E D G E b y H a m m e l v a n g e r e o l , M o d u l 4 0 0 o g 4 0 1 , s o r t , k o m b i n e r e t m e d 1 0 1 m o d u l e r, 0 1 2 d ø r e , 0 5 0 h y l d e r o g 0 11 s k u f f e r, s o r t b e j d s e t .


P R A K T I S K O P B E VA R I N G M E D S M U K K E D E TA L J E R Oplev den perfekte opbevaringsløsning til ethvert rum i dit hjem. De praktiske og fleksible bogkasser giver dig mulighed for at skabe orden og stil. Indret med en enkel bogkasse for et minimalistisk look eller kombiner flere bogkasser for at skabe en imponerende r e o l , d e r p a s s e r p e r f e k t t i l d i n e b e h o v.

16


EDGE by Hammel bogkasse, Modul 217, sort.


S T I L F U L D T V O P B E VA R I N G


E D G E b y H a m m e l M o d u l 2 0 3 , s n e h v i d k o m b i n e r e t m e d 0 3 6 s t o f k l a p p e r.

19


EDGE by Hammel Modul 215 Snehvid, kombineret med 012 døre og 032 skuffer


SAMMEN GØR VI DET UNIKT På vores hjemmeside finder du vores tegneprogram, hvor du i ro og mag, kan tilpasse dit EDGE by Hammel møbel efter dine ønsker og b e h o v. V i h a r s ø r g e t f o r d e t s m u k k e d e s i g n , g o d e h å n d v æ r k o g d e n h ø j e k v a l i t e t , m e n s d u s e l v k a n k o m b i n e r e f a r v e r, s t i l , f u n k t i o n o g u d t r y k .

hammel-furniture.dk

SCAN OG DESIGN

21


D E S I G N D I N E G E N E D G E BY H A M M E L O P B E VA R I N G

1.

2.

GRUNDMODUL

F R O N T/ S K U F F E

Væ l g g r u n d m o d u l i d e n ø n s k e d e s t ø r r e l s e :

Tilvælg evt. fronte og skuffer:

3.

FA RV E R Væ l g f a r v e f o r b å d e g r u n d m o d u l , f r o n t e r o g s k u f f e r :

Snehvid (81)

Hvidpigmenteret (15)

Røget eg (16)

Sort bejdset (75)

Sort (72)

Antracit (82)

Grafit (95)

*kun fronter og skuffer

4.

BEN/FØDDER Væ l g o m d i t m ø b e l s k a l h a v e b e n , f ø d d e r, h j u l eller være væghængt.

eller scan og design

22

Micaceous light grey (92)

Ant red (93)


GRUNDMODUL

GRUNDMODUL

DY B D E 27 CM

DY B D E 32,5 CM

217: 67,9x67,9 cm

100: 46,2x46,2 cm

101: 90,8x46,2 cm

102: 46,2x90,8 cm

103: 90,8x90,8 cm

211: 90,8x46,2 cm

F R O N T/ S K U F F E TIL MODUL 217:

TIL MODUL 100:

TIL MODUL 101:

TIL MODUL 102:

TIL MODUL 103:

041: Dørsæt

011: Skuffe

011: Skuffe

011: Skuffe

011: Skuffe

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid

012: Lav dør

012: Lav dør

012: Lav dør

012: Lav dør

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

042: Dør 013: Høj dør

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

010: Hylde 014: Klap

042: Dør

021: Klap

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

047: Høj rillet glasdør, venstre 048: Høj rillet glasdør, højre

047: Høj rillet glasdør, venstre 048: Høj rillet glasdør, højre

014: Klap

021: Klap 010: Hylde

010: Hylde

BEN/FØDDER

10200187: Hjul 4 stk.

10200177: Stillefødder 6 stk.

23

10200174: Sort 10200176: Hvid Pulverlak metalben 4 stk.

010: Hylde


GRUNDMODUL

DY B D E 42 CM

104: 90,8x90,8 cm (Fritstående med bagklædning nr. 052)

203: 180,4x46,2 cm

205: 180,4x24 cm

213: 135,7x113,3 cm

215: 135,7x67,9 cm Inkl. 3 hylder.

500: 179,9x59 cm (Fritstående med bagklædning nr. 053)

216: 179,9x67,9 cm Inkl. 4 hylder.

501: 120,4x59 cm

F R O N T/ S K U F F E TIL MODUL 104:

TIL MODUL 203:

TIL MODUL 205:

TIL MODUL 213:

TIL MODUL 215 OG 216:

TIL MODUL 500 OG 501:

032: Skuffe med fuldt udtræk

020: Skuffe med fuldt udtræk

020: Skuffe med fuldt udtræk

032: Skuffe med fuldt udtræk

032: Skuffe med fuldt udtræk

024: Skuffe med fuldt udtræk

014: Klap

021: Klap 022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

012: Lav dør

012: Lav dør

012: Lav dør

025: Dør

021: Klap 019: Hylde

042: Dør

013: Høj dør

013: Høj dør

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid 042: Dør

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

042: Dør

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

019: Hylde

045: Høj rillet glasdør, venstre 046: Høj rillet glasdør, højre

047: Høj rillet glasdør, venstre 048: Høj rillet glasdør, højre

054: Rillet glasdør, venstre 055: Rillet glasdør, højre

Dør: 026: Sort stof 027: Grafit stof 037: Hvid stof

031: Hylde

033: Hylde 047: Høj rillet glasdør, venstre 048: Høj rillet glasdør, højre

014: Klap

021: Klap

033: Hylde

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid 033: Hylde

FA RV E R

Snehvid (81)

Hvidpigmenteret (15)

Røget eg (16)

Sort bejdset (75)

Sort (72)

*kun fronter og skuffer

24

Antracit (82)

Grafit (95)

Micaceous light grey (92)

Ant red (93)


AV MODUL

DY B D E 42 CM

206: 180,4x24 cm AV modul (med kabelhul)

214: 135,1x23,1 cm. AV modul (med kabelhul)

204: 180,4x46,2 cm AV modul (med kabelhul)

207: 90,8x24 cm AV modul (med kabelhul)

208: 90,8x46,2 cm AV modul (med kabelhul)

212: 225,8x46,2 cm AV modul (med kabelhul) (kan ikke væghænges)

F R O N T/ S K U F F E TIL MODUL 214:

TIL MODUL 204:

TIL MODUL 206 OG 207:

TIL MODUL 208:

TIL MODUL 212:

020: Skuffe med fuldt udtræk

020: Skuffe med fuldt udtræk

020: Skuffe med fuldt udtræk

020: Skuffe med fuldt udtræk

020: Skuffe med fuldt udtræk

032: Skuffe med fuldt udtræk

014: Klap

014: Klap

032: Skuffe med fuldt udtræk

021: Klap

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

021: Klap 021: Klap 022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

021: Klap

012: Lav dør 019: Hylde

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid 043: Rillet glasdør, venstre 044: Rillet glasdør, højre

019: Hylde

033: Hylde

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid 014: Klap

019: Hylde

019: Hylde 021: Klap

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

019: Hylde

033: Hylde

BEN/FØDDER

10200187: Hjul 4 stk.

10200177: Stillefødder 6 stk.

10200174: Sort 10200176: Hvid Pulverlak metalben 4 stk.

40070256: Hvid 40080256: Sort Pulvelak. metal- sokkel, 86 cm 40070257: Hvid 40080257: Sort Pulvelak. metal- sokkel, 176 cm

25

160: Metal meder, 2 stk

10200198: Sort ben/ støtteben 10200199: Hvid ben/ støtteben


D E S I G N D I N E D G E BY H A M M E L VA N G E R E O L

eller scan og design

26


1.

2.

VÆ L G M E T A LV A N G E

VÆ L G F A R V E

Væ l g t y p e a f v a n g e :

Metalvange i hvid eller sort:

400: 2,5x210 cm

401: 2,5x210 cm (Tilbygningsmodul)

Snehvid

Sort

3.

T I L BYG N I N G S M O D U L

100: 46,2x46,2 cm

101: 90,8x46,2 cm

102: 46,2x90,8 cm

211: 90,8x46,2 cm

F R O N T/ S K U F F E TIL MODUL 100:

TIL MODUL 101:

011: Skuffe

011: Skuffe

012: Lav dør

012: Lav dør

043: Rillet glasdør

043: Rillet glasdør

044: Rillet glasdør

044: Rillet glasdør

010: Hylde

010: Hylde

TIL MODUL 102:

014: Klap

043: Rillet glasdør 044: Rillet glasdør

011: Skuffe

021: Klap 012: Lav dør

015: Stofklap, sort 016: Stofklap, grafit 036: Stofklap, hvid

047: Høj rillet glasdør 048: Høj rillet glasdør

013: Høj dør (til 102)

022: Stofklap, sort 023: Stofklap, grafit 035: Stofklap, hvid

010: Hylde

042: Dør

5.

HYLDER OG TILBEHØR

051: Hylde 46x1,9 cm

050: Hylde 90,8x1,9 cm

422: inkl. 2 afstandsstykker 90 cm Sort eller hvid. (Bøjlestang)

6.

FA RV E R Væ l g f a r v e f o r b å d e t i l by g n i n g s m o d u l , f r o n t e r o g s k u f f e r :

Snehvid (81)

Hvidpigmenteret (15)

Røget eg (16)

Sort bejdset (75)

Sort (72)

*kun fronter og skuffer

27

Antracit (82)

Grafit (95)

Micaceous light grey (92)

Ant red (93)


hammel-furniture.dk

facebook.com/byhammel

instagram.com/byhammel

Hammel Furniture A/S A n b æ k v e j 111 DK-8450 Hammel Te l . + 4 5 8 9 6 3 1 5 7 7

I

sales@hammel-furniture.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.