Page 1

Nebo & Mustonen (toim.|ed.):

Julkaisu antaa kuvan siitä, miten koulutus voi vaikuttaa: Se luo uusia yrityksiä, ja yrityksille uusia tuotteita. Koulutukseen vuorovaikutus yrityselämän kanssa tuottaa uutta virtaa ja myös henkistä kasvua. Jokainen opiskelija tekee yhteisöllisen matkan omaleimaiseksi ammattilaiseksi. Fredrika Wetterhoff oli visionääri, joka kulki aikaansa edellä. Hänen johdollaan käsityökoulutus perustettiin mutta myös ammatillistettiin. Käsityökoulu kansainvälistyi jo varhain. Vaikeina aikoina se ei luovuttanut, vaan haki ratkaisut luovalla tavalla. HAMKissa olemme ylpeitä siitä, että saamme jatkaa perinnettä – voimme auttaa opiskelijoita luomaan oman polkunsa ja jättämään oman jalanjälkensä alan kehitykseen. Fredrika Wetterhoffin koulutuksesta tuli brändi, joka on kantanut tähän päivään saakka, ja se kantaa myös tulevaisuuteen.

In this publication we introduce Häme University of Applied Sciences (HAMK) footwear students, graduate professionals and also partners. Presented is only a fraction of over a hundred footwear designers who have graduated from HAMK in over the last twenty years. The publication gives a view of how education can have an impact on creating new businesses and new products for businesses. The programme’s interaction with businesses brings vigour as well as intellectual growth. Each student takes a communal journey to become an individual professional. Fredrika Wetterhoff was a visionary who was ahead of her time. Under her leadership, artisan education was established and also professionalised. Early on, the artisan school became international. In difficult times the school did not give up – instead it devised creative solutions for overcoming obstacles. In HAMK, we are proud that we can continue the tradition. We can aid students in creating their own path and leaving their own footprint in the development of the footwear field. Fredrika Wetterhoff ’s schooling became a brand that has been carried through to this day and will continue on into the future.

painettu | printed ISBN 978-951-784-722-3 ISSN 1795-4231 HAMKin julkaisuja 2/2015

HAMK

e-julkaisu | e-publication ISBN 978-951-784-723-0 (PDF) ISSN 1795-424X HAMKin e-julkaisuja 5/2015

FREDRIKAN JALANJÄLJISSÄ | IN FREDRIKA’S FOOTSTEPS HAMKin jalkinekoulutus muotoilualan ytimessä | HAMK Footwear Education in the Heart of Design

Tässä julkaisussa tuomme esille Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) jalkinealan opiskelijoita, jo valmistuneita ammattilaisia sekä yhteistyökumppaneita. Julkaisussa on esillä vain osa niistä yli sadasta jalkinesuunnittelijasta, jotka ovat valmistuneet HAMKista yli kahdenkymmenen vuoden aikana.

FREDRIKAN JALANJÄLJISSÄ HAMKIN JALKINEKOULUTUS MUOTOILUALAN YTIMESSÄ IN FREDRIKA’S FOOTSTEPS HAMK FOOTWEAR EDUCATION IN THE HEART OF DESIGN

Merianne Nebo & Lea Mustonen (toim.|ed.)


SISÄLLYS | CONTENTS Lukijalle | To Readers.......................................................................................................................3 1

FREDRIKAN JALANJÄLJISSÄ – PERINTÖ JA TULEVAISUUS | IN FREDRIKA’S FOOTSTEPS – THE LEGACY AND THE FUTURE....................................... 9 Pertti Puusaari Koulutusta Fredrikan jalanjäljissä | Education in the footsteps of Fredrika...................... 10 Mervi Friman Fredrikan kenkäkaapilla | In Fredrika’s shoe closet............................................................... 12 Lea Mustonen Korkeat korot – jalkinekoulutus HAMKin brändin kehittäjänä | High Heels – Developing the HAMK brand with footwear education................................. 14

2

KUKA KENGILLÄ KULKEE – KOHDERYHMÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU | WHO WALKS IN THOSE SHOES – DESIGNING FOR A TARGET GROUP.......................... 17 Tuula Loikkanen Muotialan jalkineet | Fashion footwear..................................................................................... 18 Merianne Nebo Design-jalkineilla maailmalle | Out into the world with design footwear.......................... 20 Janne Lax Saint Vacaint................................................................................................................................... 22 Terhi Pölkki Terhi Pölkki Shoes......................................................................................................................... 24 Sonja Antosalo Vastuullinen jalkinesuunnittelu muotialalla | Responsible footwear design in the field of fashion...................................................................................................................... 26 Sakari Anttila Laitosjalkine.................................................................................................................................... 28 Marianne Nebo Laitosjalkine-projekti – suunnittelu lähtee asiakkaan ja jalkineen loppukäyttäjän ymmärtämisestä | Laitosjalkine project – Design comes from an understanding of the footwear customer and the end user............................................................................. 30 Eija Engblom Joutsen Finland Oy....................................................................................................................... 32

4


3

UNELMASTA AMMATTI – PIENIMUOTOISTA KÄSITYÖYRITTÄJYYTTÄ | FROM A DREAM TO A PROFESSION – ARTISAN ENTREPRENEURSHIP........................... 35 Marketta Luutonen Käsityöläinen ja yrittäjä | The artisan and entrepreneurship............................................... 36 Toni Virkkunen Emil Aaltosen Muistorahasto – Unisaaressa etsitään tuoreita jalkinealan yrittäjiä | Emil Aaltonen Memorial Fund – Seeking new footwear entrepreneurs at the ‘Uunisaari’ function.......................................................................................................................... 38 Marika Jylhä Kuula + Jylhä................................................................................................................................... 40 Veera Tuominen RARA................................................................................................................................................. 42 Emmi Malmström Emmi Malmström Shoes...............................................................................................................44 Oona Pylkkänen Mioona.............................................................................................................................................. 46 Nea Krantz Nea Design...................................................................................................................................... 48 Sanna Niskanen Cobblerina....................................................................................................................................... 50 Uudet konseptit – yhteinen toimintaympäristö samanhenkisten muotoilijoiden kanssa | New concepts – A collective working environment with congenial designers....................................................................................................................... 52

5


4

OUT OF THE BOX – KOKEILEVAA MUOTOILUA | OUT OF THE BOX – INNOVATIVE DESIGN........................................................................... 55 Mari Lind Museokeskus Vapriikki | Museum Centre Vapriikki............................................................... 56 Jaana Päeva Estonian Academy of Arts | Viron taideakatemia.................................................................. 58 Diane Ellen Becker Creative design | Luova suunnittelu........................................................................................... 60 Sini Tanninen Sulokas............................................................................................................................................. 62 Aku Bäckström............................................................................................................................... 64 Anna Kokki...................................................................................................................................... 66 Niina Turunen................................................................................................................................. 68 Elina Juntunen................................................................................................................................ 70 Jenna Kallioniemi...........................................................................................................................72 Anna-Maarit Heinonen..................................................................................................................74 Anni Sutinen....................................................................................................................................76 Milla Lindstedt.................................................................................................................................78 Jenni Valtee.................................................................................................................................... 80 Johanna Klemetti.......................................................................................................................... 82 Kat Milan.......................................................................................................................................... 84 Sanni Mäkelä.................................................................................................................................. 86

5

SUUTARIN LAPSILLA ON KENGÄT – MAKUPALOJA KOULUTUKSESTA | THE COBBLER’S CHILDREN HAVE SHOES – A TASTE OF THE EDUCATION................. 89 Aki Choklat Silta maailmalle | A bridge out into the world.......................................................................... 90

6


Merianne Nebo Jalkinekeskittymä HAMKin korkeakoulukampukselle | Footwear Cluster at the HAMK Visamäki Campus................................................................... 92 Minna Leminen ja Pia Mäki-Turja Suutareiden kouluttajat | Cobbler educators......................................................................... 94 Serje Schmidt Strategic positioning of footwear companies in the Vale Do Rio Dos Sinos, Brazil | Jalkineteollisuuden muutokset Brasilian Vale Do Rio Dos Sinos kenkälaaksossa............................................................................................................................... 96 Leena Koivunen Global Fashion Business – sukellus muotibisnekseen | Global Fashion Business – Diving into the fashion business................................................ 98 Merianne Nebo Visuaalinen mallinnus – inspiraatiosta kengäksi | Visual modelling – From inspiration to shoes..........................................................................100 Merianne Nebo Maailmaa varten – oman tarinan ensi askeleita | For the world – The continuation of the footsteps of the designer’s own story........................................102 Juha Laurikainen Muotinäytöksen merkitys muotoilun koulutukselle | Significance of fashion show in Design Programme .......................................................................................................103 Mette Hiltunen Maailmaa varten – oman tarinan jatkoaskeleet | For the world – The continuation of the footsteps of the designer’s own story............................................104 6

LYHYESTI JA YHTEYSTIEDOT | BRIEFLY AND CONTACTS........................................................................................................ 107 Fredrika Wetterhoff......................................................................................................................108 Hämeen ammattikorkeakoulu – ammatti korkeakoulusta | Häme Univerity of Applied Sciences.........................................................................................109 Muotoilun koulutus | Degree Programme In Design.............................................................110 Yhteystiedot | Contacts.................................................................................................................111

7


Nebo & Mustonen (toim.|ed.):

Julkaisu antaa kuvan siitä, miten koulutus voi vaikuttaa: Se luo uusia yrityksiä, ja yrityksille uusia tuotteita. Koulutukseen vuorovaikutus yrityselämän kanssa tuottaa uutta virtaa ja myös henkistä kasvua. Jokainen opiskelija tekee yhteisöllisen matkan omaleimaiseksi ammattilaiseksi. Fredrika Wetterhoff oli visionääri, joka kulki aikaansa edellä. Hänen johdollaan käsityökoulutus perustettiin mutta myös ammatillistettiin. Käsityökoulu kansainvälistyi jo varhain. Vaikeina aikoina se ei luovuttanut, vaan haki ratkaisut luovalla tavalla. HAMKissa olemme ylpeitä siitä, että saamme jatkaa perinnettä – voimme auttaa opiskelijoita luomaan oman polkunsa ja jättämään oman jalanjälkensä alan kehitykseen. Fredrika Wetterhoffin koulutuksesta tuli brändi, joka on kantanut tähän päivään saakka, ja se kantaa myös tulevaisuuteen.

In this publication we introduce Häme University of Applied Sciences (HAMK) footwear students, graduate professionals and also partners. Presented is only a fraction of over a hundred footwear designers who have graduated from HAMK in over the last twenty years. The publication gives a view of how education can have an impact on creating new businesses and new products for businesses. The programme’s interaction with businesses brings vigour as well as intellectual growth. Each student takes a communal journey to become an individual professional. Fredrika Wetterhoff was a visionary who was ahead of her time. Under her leadership, artisan education was established and also professionalised. Early on, the artisan school became international. In difficult times the school did not give up – instead it devised creative solutions for overcoming obstacles. In HAMK, we are proud that we can continue the tradition. We can aid students in creating their own path and leaving their own footprint in the development of the footwear field. Fredrika Wetterhoff ’s schooling became a brand that has been carried through to this day and will continue on into the future.

painettu | printed ISBN 978-951-784-722-3 ISSN 1795-4231 HAMKin julkaisuja 2/2015

HAMK

e-julkaisu | e-publication ISBN 978-951-784-723-0 (PDF) ISSN 1795-424X HAMKin e-julkaisuja 5/2015

FREDRIKAN JALANJÄLJISSÄ | IN FREDRIKA’S FOOTSTEPS HAMKin jalkinekoulutus muotoilualan ytimessä | HAMK Footwear Education in the Heart of Design

Tässä julkaisussa tuomme esille Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) jalkinealan opiskelijoita, jo valmistuneita ammattilaisia sekä yhteistyökumppaneita. Julkaisussa on esillä vain osa niistä yli sadasta jalkinesuunnittelijasta, jotka ovat valmistuneet HAMKista yli kahdenkymmenen vuoden aikana.

FREDRIKAN JALANJÄLJISSÄ HAMKIN JALKINEKOULUTUS MUOTOILUALAN YTIMESSÄ IN FREDRIKA’S FOOTSTEPS HAMK FOOTWEAR EDUCATION IN THE HEART OF DESIGN

Merianne Nebo & Lea Mustonen (toim.|ed.)

Profile for  HAMK Häme University of Applied Sciences

Fredrikan jalanjäljissä – HAMKin jalkinekoulutus muotoilualan ytimessä  

130 vuotta täyttävän Wetterhoff-brändin kunniaksi HAMKin jalkinekoulutuksesta on koottu muotoilualaa läpileikkaava juhlakirja. Julkaisu myyn...

Fredrikan jalanjäljissä – HAMKin jalkinekoulutus muotoilualan ytimessä  

130 vuotta täyttävän Wetterhoff-brändin kunniaksi HAMKin jalkinekoulutuksesta on koottu muotoilualaa läpileikkaava juhlakirja. Julkaisu myyn...

Profile for hamkuas