Page 1

2 17

Ensiapuopetuksessa tulisi painottaa entistä enemmän toimeen tarttumista. Harri Numminen

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY:N JÄSENLEHTI

11 REISSU

KESÄLEIRILLE Vinkit vanhemmille kesän partioleiriin valmistautumiseen.

6 LIITE KURSSIT Tutustu syksyn ohjelma- ja koulutustapahtumiin.

8 TARPOJAT Kevät on tarjonnut tarpojille useita hauskoja tapahtumia.


2

2/17

Harri Nummiselle SP:n

i k k r e m i r a sank Lempääläisen Hakkarin koulun auditoriossa kaikuu vain yksi ääni. Yleisössä istuvat partiojohtajat kuuntelevat korvat höröllään, hiiren hiljaa. Käynnissä on Hämeen Partiopiirin kevätkokous ja yleisölle puhuu Harri ”Hapa” Numminen Lahden Ilvesveikot -lippukunnasta. Hänelle on hetki sitten myönnetty Suomen Partiolaisten sankarimerkki ja nyt hän kertoo tapahtumista, jotka merkin myöntämiseen johtivat. Essi Laukkanen

Harri Halmejärvi

Marraskuussa 2016 Harri ja hänen

Jussi tapasivat autettavansa myöhem-

hyvä ystävänsä Jussi Hannula olivat

min. Pelastettu mies oli toipunut sai-

lastensa kanssa uimassa Hollolan ui-

raalassa vietetyn kuukauden aikana

mahallissa. Harrin porukka oli pulikoi-

täysin ja halusi joulun alla tavata Har-

massa lastenaltaassa, kun uimavalvoja

rin ja Jussin – missäpä muuallakaan

kiinnitti huomionsa viereiseen ai-

kuin uimahallin kahviossa.

kuisten altaaseen, jossa kaikki ei ollut

- Tapaaminen oli oikein muka-

kohdallaan. Harrin ystävä Jussi huo-

va ja lämminhenkinen. Kaikille oli sel-

masi miehen kelluvan altaassa kädet

vää, että tekemämme elvytys mahdol-

levällään – kasvot alaspäin.

listi sen, että pelastettavan perheellä

- Nousimme Jussin kanssa ripeäs-

oli tiedossa mukava joulu isän kans-

ti lastenaltaasta, Jussi ui miehen luo ja

sa. Se oli hyvä joululahja kaikille, Har-

veti hänet altaan reunalle, jossa minä

ri iloitsee.

olin odottelemassa. Aluksi yritimme virvoitella miestä siinä altaan reunal-

EA-TAIDOT KÄYTTÖÖN

la, mutta kun hän ei näyttänyt virkoa-

Pitkän ja monipuolisen partiouransa

van ja iho alkoi muuttua siniseksi, ve-

aikana Harri on tullut monelle partio-

dimme hänet kokonaan pois altaasta

laiselle tutuksi niin Salpausselän Par-

ja aloitimme painelu-puhalluselvytyk-

tiolaisten puheenjohtajana, kuin lah-

sen, Harri kertoo. Mukaan liittyi myös

telaisen partiokaupan Partioretken

kolmas auttaja, jonka kanssa he el-

kauppiaanakin. Harri on ollut myös

vyttivät vuorotellen. Ensihoitoyksikkö

aktiivinen PT-kisaaja ja -kisajärjestäjä

saapui paikalle, kun elvytystä oli jat-

ja onpa hän toiminut myös edesmen-

kunut vajaat 20 minuuttia.

neen SaPa:n piirin kokkijaostossakin.

- Tämän jälkeen haimme itkevät

Tällä hetkellä hänellä ei ole partiopes-

lapsemme lastenaltaasta ja menim-

tiä, mutta erilaiset projektiluontoiset

me saunan ja suihkun kautta uimahal-

pestit kiinnostavat.

lin kahvioon mehulle, keskustelemaan

- Ja kuka tietää, jos sitä vaikka

lasten kanssa siitä, mitä oli tapahtu-

vielä aktivoituisi viikkotoimintaankin

nut. Kahvioon tullessamme huoma-

mukaan, kun oma Onni-poikani parin

simme, että samaan aikaan hallin pi-

vuoden päästä tulee partioikään, Har-

halta lähti ambulanssi vilkut päällä

ri pohtii. Entä mitä mieltä hengenpe-

– eli elvytetty henkilö oli vielä elävien

lastaja on ensiaputaitojen opetukses-

kirjoissa, Harri muistelee.

ta partiossa?

- Olo oli epätodellinen, sillä taju-

- EA-taitoja opetetaan käsittääk-

simme Jussin kanssa pelastaneemme

seni ihan hyvin, mutta opetuksessa

todennäköisesti miehen hengen.

tulisi mielestäni painottaa vielä entis-

ONNELLINEN LOPPU

tä enemmän toimeen tarttumista. Hyvilläkään taidoilla ei ole merkitystä,

Tässä vaiheessa kertomusta kuuli-

jollei niitä tarpeen vaatiessa osaa ottaa

jat yleensä huokaisevat helpotukses-

käyttöön, vaan seuraa vain sivusta.

ta, mutta Harrin juttu ei suinkaan ole vielä ohi. Toisin kuin yleensä, Harri ja


2/17

3

PÄ ÄK IRJ OI TU KS ET

Kesäleirejä ja Leirikesiä

TÄPLÄ on Hämeen Partiopiiri ry:n jäsenlehti, joka lähetetään kaikille 1-jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

Essi Laukkanen, päätoimittaja

TÄPLÄ ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa. 8. vuosikerta. Painos 8 500 kpl Paino Botnia Print Oy Ab ISSN 1799-1153 TOIMITUS Päätoimittaja: Essi Laukkanen essi.laukkanen@hp.partio.fi Toimitussihteeri : Marjo Majlund marjo.majlund@partio.fi, puh. 050 3110 918 TAITTO Marjo Majlund TÄMÄN LEHDEN TEKIVÄT Hanna Alakulppi, Anne-Maarit Elo, Joona Halinen, Harri Halmejärvi, Henna Heikkilä, Sara Heinonen, Katri Hietanen, Mikko Jalo, Atte Kesti, Essi Laukkanen, Marjo Majlund, Marika Mansikkamäki, Anna-Mari Martikainen, Nanna, Juho Ollila, Mikko Paukkila, Janne Seppänen, Marika Vaasvainio, Pia Vaasvainio, Otto Virtanen, Virpi Väyrynen. JUTTUJEN TOIMITTAMINEN Täplän aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2017: Juttu- ja Materiaalien Ilmestyy tilatoiveet DL No 3 23.7. 11.8. 5.9. No. 4 1.10. 6.11. 1.12. Juttuvinkkejä ja toiveita voi lähettää osoitteeseen: tapla@hp.partio.fi Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien julkaisemisesta, säilyttämisestä eikä palauttamisesta. JULKAISIJA Hämeen Partiopiiri ry Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Puh. (03) 312 34 900 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Puheenjohtaja: Riina Aspila riina.aspila@hp.partio.fi, 040 560 3465 Toiminnanjohtaja: Tommi Nyman tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919 TILAUKSET JA OSOITEASIAT Hämeen Partiopiiri ry puh. (03) 312 34 900 tai partiotoimisto.tampere@partio.fi AINEISTOVARAUKSET JA ILMOITUKSET Marjo Majlund, marjo.majlund@partio.fi, 050 311 0918 Hämeen Partiopiiri Facebookissa www.facebook.com/hameen.partiopiiri Postauksia sivulle voi lähettää osoitteeseen: facebook@hp.partio.fi

KESÄ. Pimeän talven, loskaisen kevään ja erityisen

huolimatta välikesät eivät ole suurleirikesiä vähä-

absurdilta tuntuneen lumisateisen toukokuun jäl-

pätöisempiä. Moni järjestää juuri silloin koko lip-

keen se on vihdoin täällä. Koululaiset ja opiskelijat

pukunnan yhteisen kesäleirin. Omalla leirillä lippu-

painavat kirjansa kiinni ja kirmaavat kesälaitumil-

kunnat saavat toteuttaa sitä ominta toimintaansa

le. Yksi saa ammatin, toinen päähänsä ylioppilasla-

ja sudenpennut pääsevät harjoittelemaan isommil-

kin ja kolmas käteensä maisterin paperit. Kaikilla on

la leireillä tarvittavia leiritaitoja tuttujen johtajien

syytä juhlaan.

kanssa. Samoajille toki on luvassa herkkua tänäkin kesänä, kun Kohu 17 kerää piirin samoajat yhteen

KEVÄÄN VIIMEISET partiokokouksetkin on pidetty.

elokuun alussa.

Omassa lippukunnassani kauden viimeisessä kokouksessa pidettiin aina perinteisesti nyyttikestit. Jo-

ENSIMMÄISELLE KESÄLEIRILLEEN suuntaavien su-

kainen lauman tai vartion jäsen toi kesteihin jotain

denpentujen vanhempien puolestaan kannattaa kur-

syötävää ja suolaisia ja makeita herkkuja ahmittiin

kata tämän lehden sivulle 6. Sieltä löytyy Täplän

vuorotellen ähkyyn asti. Syömisen lomassa pelattiin

uusi juttusarja, jonka ensimmäisessä osassa johda-

lautapelejä.

tellaan vanhemmat kesäleireilyn saloihin.

TULEVA KESÄ saattaa monelle olla leiririntamalla

AURINKOISTA, VÄHÄHYTTYSISTÄ JA RIEMUKASTA

niin sanottu välikesä. Roihu on jäänyt taakse ja niin

LEIRIKESÄÄ KAIKILLE, MISSÄ IKINÄ SITTEN

piirileiri kuin Satahankakin siintävät edessä vasta

LEIREILETKÄÄN!

vuoden päästä kesällä. Epäimartelevasta nimestään

110 vuotta ekasta

partioleiristä

Henna Heikkilä, piirin varajohtaja

TÄNÄ VUONNA tulee kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun

mi oli, käynnistyi vallankumous, jonka tiimellykses-

B-P järjesti ensimmäisen partioleirin Brownse-

sä Suomikin sai itsenäisyytensä.

an saarella Englannissa. 10 vuotta myöhemmin, kun partiotoiminta sai tsaarin vallan kukistuessa nousta

ENTÄ MILLAISTA oli partiotoiminta tuolloin itsenäi-

maan alta, perustettiin ensimmäiset hämäläiset lip-

syyden alkuaikoina? Monin osin samanlaista kuin

pukunnat – tai partiojärjestöt, niin kuin lippukun-

nytkin, kertovat vanhat päiväkirjat ja johtajaneu-

tia silloin kutsuttiin. Näitä 100-vuotiaita lippukuntia

vosten muistiot. Alkuvuosina yön yli kestäneet ret-

on piirimme alueella edelleen toiminnassa viisi: Rii-

ket olivat harvinaisia varusteiden puutteesta johtu-

himäen Erätytöt, Riihimäen Eräpojat, Hämeenlinnan

en, mutta päiväretkiä tehtiin sitäkin ahkerammin.

Metsänkävijät, Tammero ja Tampereen Eräpojat.

Koloilloissa harjoiteltiin esimerkiksi ensiapua ja solmuja ja tehtiin kädentaitoja. Kuulostaako tutulta?

100 VUOTTA on käsittämättömän pitkä aika. Viimei-

KANNEN KUVA Markus Kuoppala Paraatiretkipäivä TalviretkeilykurssiReissussa nähtiin Hopeaketulla iloisia ilmeitä ja harjoiteltiin jäistä vilkutuksia. pelastautumista. Kuva: Harri Halmejävi

sen sadan vuoden aikana maailma on muuttunut

VAIKKA PARTIO-OHJELMAA onkin päivitetty tasai-

harppauksin ja viimeisen 20 vuoden aikana kehitys

sin väliajoin, partio-ohjelman ydin on pysynyt lähes

kehittynyt erityisen nopeasti. Esimerkiksi tiesitkö,

muuttumattomana. Edellisissä ohjelman päivityksis-

että ensimmäinen iPhone julkaistiin vasta 10 vuotta

sä mukaan on tuotu tietoyhteiskunnan vaatimia tai-

sitten. Silloin syntyivät myös nyt seikkailijoiksi siir-

toja medialukutaidosta sosiaalisen median käyttöön.

tyvät sudenpennut. Kun ensimmäinen tekstiviesti

Ehkä juuri ytimen muuttumattomuus ja nykypäivään

lähetettiin 25 vuotta sitten, neljännes nykyisistä lip-

vastaaminen ovat syyt, miksi partio on edelleen voi-

pukunnanjohtajista ei ollut vielä syntynytkään.

missaan ja mielenkiintoinen harrastus.

HARVA ON enää kertomassa, millaiselta maailma

MONI LIPPUKUNTA suuntaa tänä kesänä lippukun-

näytti, kun piirin vanhimmat lippukunnat perus-

taleirille. Oli vuosia plakkarissa lippukunnalla yksi,

tettiin. Me tiedämme, että Suomi oli itsenäisyyten-

sata tai jotain siltä väliltä, juhlistakaa partiota kesä-

sä kynnyksellä, mutta aikalaiset eivät itsenäisyydes-

leirillänne. Parhaiten se onnistuu tekemällä toimin-

tä osanneet kuin haaveilla. Euroopassa oli käynnissä

taa, mikä muistuttaa osallistujia siitä, miksi partio

ensimmäinen maailmansota, mikä Suomessa näkyi

on ihan parasta.

pulana ruokatarvikkeista. Venäjällä, jonka osa SuoLÄMMINTÄ JA NIUKKASATEISTA KESÄÄ KAIKILLE!


4

2/17

Hämeenlinnassa juhlimassa Piirin tarpojaikäisten, eli oranssin ja vihreän sarjan, partiotaitojen kevätmestaruuskilpailu Linnan juhlat käytiin Hämeenlinnassa lauantaina 22. huhtikuuta. Mestaruudesta mitteli yhteensä 30 vartiota.

Kisaviikolla, pääsiäisen jälkeen kisan tekemisessä oli aloitettu kiritaival, jolloin tehtiin viimeiset viilaukset tehtäviin ja suunnitelmiin. Perjantai-iltana kilpailunjohtaja Iija Filenillä oli epätodellinen olo: onko kaikki valmiina, onhan varmasti kaikesta sovittu ja tehtävät kunnossa? Vaikka hän tekee työkseen isojakin tapahtumia, on kilpailujen tekemisessä kuitenkin aina joku tietty lisä, sillä tehtävien on oltava just eikä melkein. Viimeiset muutokset tehtäviin tulivat sängyssä, puoliunessa, kun laskettiin rastien läpimenoaikoja; onneksi aamulla sai vielä tehtyä yhden muutoksen yhteen tehtävään. Kisan käynnistyttyä, alkukaaoksen jälkeen, alkoi oikeastaan kilpailunjohtajankin mielestä kaikkein hauskin vaihe. Koska kisapäivä sujui hyvin, ehti hän itsekin nauttia kivasta kisafiiliksestä. - Osaava ja loistava tiimi hoiti hommansa, joten kisanjohtajan tehtäväksi jäi tuomarineuvoston luotsaaminen ja Hämeenlinnan kauniiden maisemien esittely, Iija kehuu. Vaikka kisan aikataulu venyi tunnilla ja loppusiivoukset venyivät iltaan, ehti kisanjohtajakin kotiin jo kahdeksan aikaan, kun kaikki ottivat tehokkaasti harjat ja rikkalapiot käsiinsä. Kisan jälkeisellä viikolla kilpailunjohtajan paluu arkeen sujui nopeasti työpöydälle kerääntyneiden rästitöiden merkeissä. - Kisojen ”puoliintumisaika” on aika lyhyt: jo kisan jälkeisenä sunnuntaina oli ensimmäiset ajatukset kahden vuoden päässä siintävästä Lenksasta heitetty ilmaan ja ensimmäisen tehtävän ideakin tuli mieleen viime viikolla unessa, Iija myöntää.

KISAJÄRJESTELYT KERÄSIVÄT KIITOSTA Vesilahden valkohäntien Muumit vartio, Anne Marjamäki, Minna Marjamäki, Milla Pesonen ja Kiia Maja, osallistui Linnan juhliin kisavartiona. Joukkueen lauantaiaamu alkoi väsyneenä, mutta innoissaan tulevasta kisasta. Vesilahdelta lähdetiin jo kuuden pintaan kohti Hämeenlinnaa. Ennakko-odotuksia Muumeilla ei juuri ollut; varmaa oli ainoastaan, että edessä olisi kiva päivä, olivathan aiemmatkin kilpailut olleet hauskoja ja Muumien ryhmähenki pelasi. Muumien mielestä kilpailun kaikki rastit olivat hyvin onnistuneita, sekä kilpailun järjestäjät ja rastihenkilöt ystävällisiä. Erityiskiitosta saivat selkeä ja hyvin toteutettu aloitusrasti, jolla rakennettiin fortuna, sekä suunnistustehtävät. Myös tekniikka toimi kilpailussa hyvin. - Mieltä jäi kaivelemaan lähinnä se, että aloitustehtävässä emme lähteneet täysillä yrittämään, sillä luulimme olevamme ulkona kisasta, sekä ruokarastin kakku joka ei ottanut paistuakseen, sanoivat Muumit kisan jälkeen. Parasta kisassa tyttöjen mielestä olivat kaverit, jotka olivat mukana. Myös kilpailun jälkeen tarjottu ruoka kuului ehdottomasti päivä parhaisiin hetkiin. Sekä tietenkin voitetut pronssimitalit.


2/17

5

Hei hämäläinen partioväki! Nyt piiritoimisto saa vahvistusta riveihinsä Hämeenlinnasta. Elokuussa hyppään tiedottajan saappaisiin ja toivottavasti tutustun moniin teistä! Koulutukseltani olen filosofian maisteri. Papereissani pääaineena lukee yhteisöviestintä, mutta opintoja on muun muassa kasvatustieteiden ja journalistiikan saralta. Aiemmin olen työskennellyt viestinnän parissa kunta-alalla ja tehnyt toimittajan töitä. Esimerkiksi Hämeen Sanomista ja Retki-lehdestä olet voinut lukea juttujani. Välillä myös tästä tutusta Täplästä. Viimeiset kolme vuotta olen työskennellyt tiedottajana Kevassa, joka vastaa julkisen alan eläkkeistä. Suuresta organisaatiosta pieneen toimistoporukkaan siirtyminen ehkä jännittääkin hieman! Vapaa-ajalla remontoin vanhaa omakotitaloa, puuhailen koiran kanssa ja pyörin välillä crossfitsalilla. Kuulun energiseen, hämeenlinnalaiseen tyttölippukuntaan nimeltä Liekkitytöt. Partiopolkuni varrella on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista – ehkä parhaat muistoni ovat hetkiä partioystävieni kanssa. Liekkitytöissä olen ollut pitkään lippukunnanjohtajana ja Marika Vaasvainio

OK TUL

SET

Otto Virtanen

-varajohtajana, mutta nyt keskityn partioon enemmän

HÄMEEN PARTIOPIIRIN KEVÄTMESTARUUSKILPAILUT LINNAN JUHLAT 22.4. HÄMEENLINNA

työntekijän roolissa. Piirin toiminta on tuttua eri pestien

ORANSSI-SARJA 1. Idefix

Tampereen Lokit

2. Atomikarhut

Aurinkovuoren Vartijat

3. Muumit

Vesilahden Valkohännät

kautta, mutta varmasti on vielä paljon opittavaa.

ORANSSI-SARJA 1. Siili

Tampereen Eräpojat

Odotankin innolla

2. Kuutamon luistelijat

Parolan Eräveikot

3. Naalit

Nokian Eräveikot

uusia seikkailuja, joita

Katso kaikki tulokset: www.hp.partio.fi

työ partiolaisten parissa voi tarjota. -Reetta


6

2/17

Le ku irik um uu et me ta tt le a v ir a il i lä ?

Kesäleiri

Tä llä s iitä pa lippukunnissa kesän , e lsta suurin tapahtuma, jota ttä ll suunnitellaan ja valmistellaan m a av uil at koko kevät. Leirillä tehdään aktivila aa äid n teetteja, joita ei kololla mahdu tai kämeil par pällä ehdi tehdä. Leirillä nukutaan teltassa, lä tio ei n syödään puuroa, uidaan ja vietetään unohtumattool pe l ut rus mia iltanuotioita. Leiristä puhutaan pitkään ja suurin osa ka ju an ttu lapsista odottaa sitä innolla, onhan se laumalle tai vartiolle om ja yhteinen päämäärä; leirillä sit. ia van pa he rti m Seuraava sanasto avaa partioleirin anatomiaa ja auttaa selok m ok ille män lapsen viytymään leirivalmisteluista ja erityisesti leiriajasta. em . K leirille kantamaa uk irjo LEIRIKIRJE sia itt kampetta. Leirillä on ja aja Nykyisin leirikirjeet saapuvat pääosin sähköpostiin, joko yhkivempaa, kun lapsi tiela ps pala tää itsekin, että kaikki on mutenä kirjeenä ilmoittautumisohjeineen ja varustelistoineen en si ha pa tai erillisinä ilmoittautumiskirjeenä ja varustelistana. Säilykana. Varoitus! Älä kokeile tätä enrr rti as oo simmäistä kertaa leiriä edeltävänä iltana. tä kirje, siis tulosta se tai tallenne kuvana puhelimelle. Tutu n s o aik lostettu versio on siitä hyvä, että pakatessa voi viivata yli Varaa useampi päivä väliin, ehdit käydä hanknk uis kimassa puuttuvat varusteet ja katsella lapsen jokaisen pakatun tavaran listalta ja todeta, että kaikki on in e iha na aherrusta rinkan parissa, se vie tunteja aluksi. mukana. Kirjeen säästämisestä on myös se ilo, että ilmoitn u ja y tautuminen, leirille lähtö ja leiriltä nouto tapahtuvat varus llä EVÄÄT i ju tty masti oikeina aikoina. Leirinjohtajan tehtävä ei ole lähettää ttu i kirjettä uudestaan tai lukea sen sisältöä jokaiselle vanhemEväät ovat parasta partiossa. Myös leireissä. Sokerin mää. on useimmissa

malle erikseen. Myös vanhemmat opettelevat ryhmässä

rää kuitenkin ohjeistetaan kirjeissä, jotta oikea ruoka mait-

toimimisen taitoja ja kirjeestä huolehtiminen on yksi askel

taisi nirsommillekin ja rauha säilyisi maassa. Vai haluaisitko

partiovanhemman polulla.

itse ohjata sokeripöllyissä riehuvaa ja kiukuttelevaa use-

VARUSTEET

M

ar

ik

a

M

an

si

kk

am

äk

i

Ha

amman lapsen ryhmää? Järki siis käteen herkkukaupoilla, ja jos ruokailu jännittää, niin siitä kannattaa keskustella

Partio ei ole kilpavarustelua. Lainattu rinkka tai serkun van-

kotona ja oman johtajan kanssa ennakkoon. Partion ulkona

ha sadetakki ovat kelpo varusteita varsinkin kasvavalle su-

syötävissä aterioissa on taikaa, monen lapsen repertuaari

denpennulle. Asiat listalla ovat siellä kuitenkin syystä, kaik-

laajenee kummasti, koska pihalla tulee NÄLKÄ. Pihalla liik-

ki on tarpeellista. Useimmilla leireillä nukutaan teltassa eli

kuessa kuluu myös tuplasti nestettä, joten leireillä muistu-

Joskus leireillä sattuu ja tapahtuu. Lei-

ollaan ulkona koko ajan, joten kesälläkin tarvitaan illaksi ja

tellaan juomisesta ihan syystä. Yleisin kotiinlähdön terveys-

rin johdolla on aina turvallisuussuunnitelma

yöksi lämmintä päälle. Lisäksi kastutaan sateessa, sotke-

syy on nestehukka ja siitä johtuva pahoinvointi.

ja vanhempien yhteystiedot mukana, joten kotiin il-

taan metsässä maastopelissä ryömiessä, kallistetaan mehut paidalle ja hikoillaan hipassa. Varaudu elämäsi pyykki-

rr

iH

al

m

SAIRASTUMINEN TAI TAPATURMA

moitetaan heti, jos lapselle on tapahtunut jotain isom-

PUHELIN

paa. Naarmuja ja mustelmia harvemmin lasketaan isoik-

Pääsääntöisesti leirille ei suositella otettavaksi puhelimia.

si vammoiksi, ne voidaan hoitaa leirin ensiapulaukusta.

Syitä on kaksi: ensimmäisenä se, että partion vakuutukset

Jos lapsi kuitenkin sairastuu vakavammin ja leiri keskey-

eivät kata särkynyttä laitetta. Toisena se, että koti-ikävä pa-

tyy, on vanhempien vastuulla tulla noutamaan lapsi lei-

...ja jokainen pakattu vaate ja tavara on nimikoitu. Näille ke-

henee, jos kotoa soitetaan. Jos lapsi tuntee leirillä ikävää,

riltä. Johtajiston tehtävä ei ole hoitaa sairasta lasta leiri-

hotuksille nostellaan usein kulmia, mutta leirillä yhdellä

voidaan kotiin soittaa johtajan puhelimesta, mutta paras-

olosuhteissa. Jos siis suunnittelette matkaa leirin ajaksi,

johtajalla on 20-30 lasta herätettävänä, eikä johtaja voi et-

ta ikävän hoitoa on pieni hetki johtajan huomiota ja harhau-

sopikaa kummin tai mummin kanssa päivystysmahdolli-

siä puhtaita sukkia joka lapsen kanssa. Ne pitää löytää ihan

tus takaisin kaverien pariin. Lapsen eka yöreissu on kasvun

suudesta ja ilmoittakaa tämän henkilön yhteystiedot myös

itse, samoin likaiset vaatteet pyykkipussiin eikä teltan latti-

paikka paitsi lapselle, myös vanhemmille. Mutta siitä selvi-

leirin johtajalle.

alle. Jos ostat lapselle uusia varusteita leirille, lapsi ei vält-

ää, kokeneemmat vanhemmat jopa tuulettavat leiribussin

tämättä tunnista niitä omikseen, ellei ole kotona niitä itse

kaartaessa pihasta.

vuoreen leirin loputtua.

LAPSI PAKKAA ITSE RINKKANSA

testannut ja pakannut. Taas naurattaa, mutta jostain syys-

Paljon painavaakin asiaa, mutta tässä leireilyn ihanuus: lapsi tulee kotiin väsyneenä

tä kannan Ikea-kassillisen uusia kuorihousuja, uikkareita

(teini nukkuu viikon leirin jälkeen 2-3 päivää), rauhallisena ja erityisen onnellisena.

sekä lenkkareita joka leiriltä kololle, ilmeisesti näkymättö-

Ystäviä, muistoja ja uusia suunnitelmia on roppakaupalla, ja mikä parasta, sinä vanhempi olet leirin jälkeen ihanan rento ja rakastettava!

ej

är

vi


2/17

7

Yhdessä metsään T A R P A J O J A A I T F L M O ENIVÄT G I J A L U PU J O U K O Ä L J L E A L E M P ETSÄÄN Ä K K Y N N KÄ Tarpojien Metsä-taitopäivään

Vuoden 2017 ohjelmapainotus Yhdessä metsään on osa

osallistui liki 70 tarpojaa ja

Suomen Partiolaisten

kymmenen luotsia. Tämän vuoden Yhdessä Metsään

kolmevuotista metsäohjelmaa.

-teeman mukaisesti järjestetty

Sen tarkoituksena on päivittää partio-ohjelman metsäisiä

tapahtuma pidettiin Evolla

aktiviteetteja ja saada yhä

huhtikuun kahdeksas päivä.

useampi kiinnostumaan metsän

Mikko Paukkila

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Hämeen

tarjoamista mahdollisuuksista.

ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Suomen Partiolaisten kanssa. HAMK:n metsätalous-

Mikko Jalo

koulutuksen puitteet mahdollistivat erilaiPartiolaiselle metsä on ennen kaikkea kiinnostava toi-

sen tapahtuman. Osallistujat pitivät monia

mintaympäristö. Metsäretki virkistää, rentouttaa ja

rasteja hauskoina ja ohjelma oli erilaista kuin

opettaa uutta. Metsät ovat tärkeitä myös elinkeinona

mihin lippukuntien omassa toiminnassa on

sekä suojelualueina. Metsät tarjoavat meille puuta, pa-

päässyt tottumaan.

peria ja muita tuotteita. Metsät myös hillitsevät ilmaston-

Tapahtumaan osallistunut tarpoja Roope Paukki-

muutosta ja suojelevat monia uhanalaisia lajeja. Partiossa

la kertoi päivästä näin:

metsäsuhde kehittyy tasapainoiseksi ja koostuu virkistyskäy-

”Metsä tapahtumassa kivoja ja myös mie-

töstä, elinkeinotoiminnasta ja suojelusta.

lenkiintoisia rasteja oli muun muassa metsäkonesimulaattori. Oli kiva päästä tes-

METSÄAKTIVITEETTEJA JA VIERAILUKOHTEITA

taamaan simulaattoria oppien, kuinka

Metsästä kannattaa ottaa kaikki irti! www.partio-ohjelma.

metsäkonetta ajettaisiin oikeasti.

fi/ohjelmapainotus-sivuille on kerätty runsaasti vinkke-

Pääsimme näkemään, kuinka moot-

jä metsäisen ohjelman järjestämiseen kokouksissa, ret-

tori- ja raivaussahaa käytetään oi-

killä ja leireillä. Voitte esimerkiksi pelata puulajigolfia,

keaoppisten suojavarusteiden kera

istuttaa puun tai purkaa stressiä huutamalla metsäs-

ja kuinka nuo laitteet huolletaan.

sä. Sivuilta löytyy myös tietoa biotaloussalkusta, jonka

Pääsimme myös kiipeämään oi-

saa lippukunnalle lainaksi piiritoimistolta. Salkun avul-

kean Ponsse-keruukoneen hyt-

la voi tutustua metsästä saataviin tuotteisiin – tiesit-

tiin ja testaamaan ohjaimia. Se oli

kö esimerkiksi, että puusta tehtävästä nanoselluloosasta

hauskaa ja kivaa.”

voi valmistaa jopa kuulakyniä?

Osallistujat pääsivät myös

Suomen Partiolaiset on osana metsäohjelmaa kehittä-

muun muassa harjoittelemaan met-

nyt yhteistyössä UPM:n kanssa MobiMetsä-pelin, joka sopii

sän raivausta käytännössä, esittämään

erityisesti tarpojille. Hauskassa pelissä perustetaan oma met-

spray-maalaten oman käsityksensä mi-

säalan yritys. Pelissä edetäkseen on myös lähdettävä luontoon

ten suojella metsiä, arvioimaan puustoa ja

tunnistamaan oikeita puita. MobiMetsän voi ladata omaan puheli-

tietenkin kaikkea muuta metsän läheis-

meensa ilmaiseksi sovelluskaupasta.

tä. Osa osallistujista yöpyi viikonlopun

Metsäohjelman myötä partiolaisia kannustetaan myös läh-

yli suurleireiltäkin tutulla Käenpesän

temään vierailulle metsiä ja metsäalaa esitteleviin kohteisiin.

laavulla.

Metsämuseo Lustossa Punkaharjulla pääsee tutustumaan

Tapahtumassa kerätyn palaut-

metsätaloutta esitteleviin näyttelyihin. Sudenpennuille ja

teen perusteella 80% osallistujista

seikkailijoille on tuotettu yhdessä Suomen Metsäyhdistyk-

haluaisi osallistua erittäin tai mel-

sen kanssa aktiviteetteja kahden kilometrin Raition reitti

ko todennäköisesti seuraavaankin

-metsätalouspolulle, joka sijaitsee Tuusulassa Ruotsinky-

Taitopäivään.

län tutkimusmetsässä. Tiedekeskus Pilkkeeseen Rova-

Tarpoja, kannattaakin laittaa kalenteriin 18.11.2017, jolloin järjestetään seuraava Taitopäivä Tampereen Yrityskylässä hp.partio.fi/yhteiskunta

niemellä on partiohuivi kaulassa ilmainen sisäänpääsy. Keskuksessa on partiolaisille räätälöityjä toiminnallisia aktiviteetteja, joissa tutustutaan puun elämään ja metsien kestävään käyttöön.

Lisätietoa saat osoitteesta: www.partio-ohjelma.fi/ohjelmapainotus Harri Halmejärvi


8

2/17

Hohoi, Explo tulee taas! Intoa ja inspiraatiota Johtajatulilta

Salossa tärähtää lokakuussa, kun jo legendaariseksi muodostunut

Lähde aikuisten omalle metsäretkelle kokemaan

Explo järjestetään siellä 20.-22.10.2017!

Suomen suurimmat johtajuusfestarit metsässä!

Explo on samoajien oma tapahtuma, jossa ei tule olemaan tylsää hetkeä.

Johtajatulet järjestetään nykymuodossaan jo toista kertaa 25.-27.8.2017 Evolla Hämeenlinnassa.

Explossa yhdistyvät kaikki partion parhaat puolet: leirielämän yhteisöllisyys, lämminhenkisyys ja yhdessä tekeminen; messumainen ohjelma, josta jokainen

Tapahtumassa pääset kuulemaan huippupuhujia eri aiheista ja osallistumaan monipuoli-

pääsee valitsemaan itseään kiinnostavat kokonaisuudet tutustuen samalla uusiin

siin työpajoihin. Uuden oppimisen lomassa on tilaa vanhojen ja uusien kavereiden tapaa-

samoajiin; festareiden energisen rento meininki. Explo on viikonlopun mittainen

miselle nuotiopiirien äärellä tai kahvilassa.

spektaakkeli, joka on toteutettu ilman kompromisseja vain ja ainoastaan samoajille.

Johtajatulien elämysohjelma lomittuu muun ohjelmatarjonnan väleihin, ja tarjontaa on

Tapahtuman hinta on 59 euroa. Hinta ei sisällä matkoja. Ilmoittautuminen Exploon

reippailusta rauhallisuuteen. Lauantaina 26.8 vietetään Suomen Luonnon päivää, ja se

tapahtuu Kuksassa 14.8.-3.9. Merkkaa ilmoittautumisaika jo nyt kalenteriisi,

näkyy myös Johtajatulien ohjelmassa. Pääset heräämään juhlallisuuksiin aitiopaikalta

niin et missaa vuoden parasta tapahtumaa!

keskeltä metsää sekä nauttimaan juhlaillallista suurimmassa Syödään yhdessä -metsätapahtumassa. Tapahtuman hinta on 75 euroa, partioon tutustujalle 85 euroa.

Ota haltuun Explon somet, Facebookissa ja Instagramissa @samoajaexplo

Ilmoittautuminen jatkuu aina 30.7. saakka, omia tietojaan voi myös muokata siihen asti Kuksassa. Ilmoittautua voi jo tänään! http://kuksaan.fi/14856.

Lavasteiden kätköissä ja temppuja oppimassa Virpi Väyrynen

P

iirin luovuusmajakka tarjosi uusia koke-

on myös oma pukuvuokraamo,

muksia tarpojille. Tapahtumaan osallis-

josta on mahdollista vuokrata

tui peräti 77 tarpojaa ja kun lasketaan pääl-

vaatteita esimerkiksi vanhojen

le vielä tekijät, kokosi tapahtuma yhteensä

päiviä tai naamiaisia varten.

liki sata partiolaista yhteen. Tapahtumasta vastuussa

Toinen mielenkiintoinen paik-

ollut Kati Lalli kertoi, että osallistujia on Hämeen-

ka oli teatterin VIP-tilat, eri-

linnasta, Lahdesta ja Tampereen ympäristökunnis-

koiskatsomot, joista näkyi to-

ta. Päivän jälkeen suurin osa tarpojista yöpyi Tam-

della hyvin näyttämölle.

pereen Lyseon lukiolla eli tamperelaisittain Rellussa. Katista oli todella huippua, että tapahtuma saatiin

SIRKUSHUVEJA JA LEIPÄÄ

järjestettyä, koska vastaavanlaista ei ole piirin alu-

Teatterilta tarpojat siirtyi-

eella ollut pitkään aikaan. Ilmoittautuneiden määrä

vät kävellen Nekalaan Sorin

täytti odotukset reilusti, kun tapahtumaan oletettiin

sirkukseen. Hämeenkyrön

alun perin osallistuvan noin 30 tarpojaa. Kati kertoi,

Hälläpyörien Oravat-tarpo-

että luovuustarppoa ei ole tehty aikoihin, joten tä-

jaryhmä tytöt Laura, Lau-

män vuoksi päädyttiin tekemään luovuusmajakka.

ra ja Kaisa olivat olleet

KULISSIEN TAKANA

Päivän aikana tarpoja haastam t pääsiv aan itse ät nsä ja v artions a tojen painami-

aivan innoissaan, kun pää-

nen oli kivaa, koska ei ollut aikaisemmin

sivät kokeilemaan jongleeraustemppuja ja kokeilemaan

tarpojat pääsivät tutustumaan Tampereen Työvä-

rakentamista. Osallistujat saivat selkeät ohjeet, mi-

en ritareiden tekeminen trangialla. Tytöt kertoivat,

en Teatteriin (TTT). Hämeenlinnan Liekkityttöjen

ten ihmispyramidi oikein rakennetaan. Tärkeintä on,

että heidän salainen aseensa oli kaasun käyttäminen

tarpojat Alissa, Emmi, Emmi, Venla, Lotta ja Linda

ettei mennä selän päälle, vaan alla on kädet ja jalat,

polttoaineena.

Hemulit- ja EräTupsut-vartioista olivat aivan hal-

tytöt kertovat.

tioissaan, kun pääsivät tutustumaan teatteriin. He

ihmispyramidin

sellaista päässyt tekemään. Huippua oli myös köyhi-

Päivä alkoi lauantaiaamuna puoli kymmeneltä, kun

Päivän lounaan tarjoili Täplä Catering. Heillä oli

ITSENSÄ HAASTAMISTA

olivat päässeet käymään teatterin lavasteissa ja nä-

oma kurssi ja näin he pääsivät harjoittelemaan käy-

Sorsapuistossa oli vielä päivän päätteeksi mahdolli-

kemään mitä tapahtuu kulisseissa. Lisäksi heille oli

tännössä ruoan valmistamista isolle porukalle. Oop-

suus selvittää omia kykyjään huonepakopelissä. Ora-

näytetty eri näytelmien pienoismalleja, jotka muis-

paheija, eli makaronijauhelihapata, tuntui maittavan

vat eivät ihan ehtineet poistua määritellyssä ajas-

tuttivat nukkekoteja.

Sorsapuistossa nälkäisille tarpojille, jotka ruokai-

sa, mutta se ei haitannut, koska yhdessä tekeminen

lun jälkeen suuntasivat piiritoimistolle painamaan

oli kivaa. Sen sijaan he onnistuivat voittamaan Suomi

t-paitoja. Oravat-tarpojaryhmän Laura K:sta pai-

100-pelissä, jota pelattiin Afrikan tähden säännöillä.

Hauskinta tyttöjen mielestä oli päästä kokeilemaan teatterin puvustamossa vaatteita. Teatterilla


2/17

9

LÄHTI lapasesta! Kunnioitettavaan 60 vuoden ikään ehtineet Liekkitytöt ovat suunnitelleet juhlavuoden kunniaksi yhtä jos toista. Lippukuntaan perustettu juhlavuositoimikunta halusi myös jotain pysyvämpää muistoksi ja nyt liekkityttöjen sormia ja varpaita lämmittävät omat sukat ja lapaset. Tilaus lippukunnalle suunniteltavista omista neu-

värit. Haastetta toi logos-

loksista saapui Maria ”Misha” Hastille viime syksy-

sa oleva harmaa risti, jonka

nä. Nyt kodeissa neulotaankin hurjaa vauhtia ja tuo-

Misha halusi ottaa mukaan

toksia vertaillaan aina kun tavataan. Myös reissuissa

sen pienestä koosta huoli-

ja kokouksissa puikot viuhuvat, sillä kaikki tahtovat

matta.

omat. Lapaset ja sukat täydentävät hienosti Liekki-

- Myös liekin kärjet olivat hankalat kun neulotaan paksul-

tyttöjen muuta asuvalikoimaa.

la langalla. Tällöin pikselikoko on

- Yhdessä tekeminen ja yhteisten asusteiden käyttäminen luo yhteishenkeä ja on siksi meille tär-

hirveän suuri ja jälki helposti rakeista,

keää, Misha kuvailee neuleiden merkitystä. Aina ei

kertoo Misha. Suunnittelu vaatii sekä aikaa että taitoa ja

tarvitse nikkaroida puusta – varsinkin kun kyseessä

moniväriset kirjoneulesukat aiheuttivatkin aluk-

on naisenergiaa pursuava lippukunta. Liekkityttöjen neulemallistosta löytyy ohjeet kol-

si hieman päänvaivaa suunnittelijalle. - Kirjoneuleessa ei kannata pitää kolmea väriä

miin erilaisiin lapasiin ja sukkiin. Eri vaikeustasojen ansiosta tottumatonkin voi tarttua puikkoihin. Jos

yhtä aikaa, joten ratkaisin sen käyttämällä kahta eri

ohje ei riitä, löytyy lippukunnasta monia neuletaitu-

tekniikkaa: kirjoneuletta ja silmukointia. Harmaat

reita avuksi.

kohdat on silmukoitu siis jälkikäteen, Misha kertoo.

Reetta Laaksonen

Otto Virtanen

Misha on nähnyt jo muutamia valmiita tuotoksia,

- Halusin tehdä lapaset, sillä niitähän tarvitsevat kaikki. Sitten kun kolme sarjaa lapasia oli valmiina,

sekä hieman tuunattuja versioita neuleista. Muun

leen neulemallistoa ja Mishalle on tullut tilauksia,

tajusin, että yhtä sukkaparia oli oikeasti pyydetty!

muassa kirjoneulesäärystimet on koettu näppäriksi.

mutta toistaiseksi suunnittelija on niistä kieltäyty-

Homma ehkä vähän lähti lapasesta, nauraa Misha.

- Sain Lapista valokuvan, jossa näkyy tuntu-

NOUDATA OHJETTA TAI TUUNAA OMANLAISET Liekkityttöjen neulemallisto kuvastaa hyvin lippu-

ri taustalla ja ristikkolapaset roikkuvat siinä koivun

jen sukkia tehdä muutkin. Ohje löytyy Liekkityttö-

sellainen liekkityttöolo kun näki kuvan!

jen nettisivuilta, sillä ne on suunniteltu koko kansan

Myös muut lippukunnat ovat himoinneet itsel-

Minä, MINÄ!

käyttöön, Misha toteaa.

Kissat-lauma suoritti Pi a Va as va in io

tarpojat kokoontuivat loppiaisena koko ikäkauden

Toimittajajäljen Kissat

tapahtumaan Vesilahden seurakuntatalolle.

Essi Laukkanen

SUDENPENTULAUMA KISSAT Heinolan Kymen Vartioista suoritti kevään kokouksissaan Toimittaja-jäljen. Yksi sudenpennun jälki, eli aktiviteettikokonaisuus, koostuu pakollisista ja valinnaisista askelista, eli aktiviteeteista. Kun tarvittavat askeleet on tehty, saa jäljen suorittamisesta merkin ommeltavaksi partiopaitaan. Toimittaja-jälkeen kuului neljä pakollista ja kaksi valinnaista askelta. KISSAT-LAUMAN MUODOSTAVAT 13 toi-

Paikalle saapui tarpojia kuudesta lippukunnasta osan löytäessä perille suoraan ja osan

tustuttiin uuden tarpojaohjelman

kiertäessä hieman

Minä, minä -tarppoon rastiradalla,

pidemmältä.

- Ideaa saa tietenkin kopioida ja Liekkityttö-

oksalla. Näytti ihan tajuttoman hyvältä – heti tuli

kuntaa. Sukissa ja lapasissa näkyvät lippukunnan

Akaan alueen

nyt.

joka kiersi noin 5 kilometrin lenkin kylän tuntumassa. Päivän päätteeksi oltiin yhtei-

Aamukymmeneltä aloitettiin tilk-

sesti sitä mieltä, että hoivaosas-

kutäkin ompelulla, jota tehtiin

ton vanhukset saavat upean ul-

Lemtextistä noudetuista kierrä-

koilutuspeiton, koneella ompelu

tystekstiileistä. Lounaaksi tarjot-

sopii myös pojille, lähiruoka on

tiin vesilahtelaisten maatilojen

maukasta ja lisäksi uusi Minä Minä

tuottamasta lähiruuasta valmis-

-tarppo on mukava ja toimiva. Tar-

tettua, ylämaan naudasta tehtyä

possa kun on paljon eritasoisia

makkarakeittoa ja iltapäivällä tu-

vaihtoehtoja toteutettavaksi.

sen ja kolmannen vuoden sudenpentua. Laumaan kuuluvat Nikita, Inkeri, Ida, Aura, Olga, Hilja, Minttu, Oona, Helmi, Rebekka, Iiris, Frida Nicklas ja Miio. Muutama laumasta on siirtymässä syksyllä seikkailijoihin, mutta suurin osa jatkaa vielä kolmannen vuoden sudenpennuissa. TOIMITTAJA-JÄLKEÄ SUORITTAESSAAN

Kissat muun muassa kirjoittivat omia uutisia, tutustuivat erilaisiin lehtiin ja juttutyyppeihin sekä tietenkin kirjoittivat tämän jutun laumaillassa vierailleen Täplän toimittajan avustuksella. JÄLJEN SUORITTAMINEN oli koko lauman mielestä hauskaa. Kuvien etsiminen lehdistä oli erityisesti Kissojen mieleen. Juttujen kirjoittaminen sen sijaan tuotti monelle hieman enemmän päänvaivaa.


10

2/17

Kuunsiru houkutteli yli tuhat sudenpentua Sastamalaan ja Lahteen Hämeen Partiopiirin sudenpentukilpailu Kuunsiru kilpailtiin 13. toukokuuta sekä Sastamalassa, että Lahdessa. Leikkimielisessä kisassa kuljettiin menninkäisen ja kuunsirun matkassa. Täplä vieraili Ellivuoressa Sastamalassa. Anne-Maarit Elo

yös Harjun ihin tullut m so ki stu en nsivat aloitu oli sudenp Kangasalta a. Ketut rake um la ten tu . Poiki kunnan Ke llä valmiiksi Pojat -lippu pin yhteistyö oo Vaikeus tuli . sk ri ea pe ik tehtävän va, mutta va ki i ol alaa, vä tä inen oli hank oitusteh mielestä al een pääsem ks ä. ry hd är m te m hteisy mitä piti siitä, että y olla tiennyt, nn ti ku ir si ilo uk a al kall eikä kukaan otettiin poru riskoopista istä. em ht lä Valmiista pe e rasteille ll ui m n ne en

at Nokian ja kuuluv a lt ia k o et N yt hyvin. vat tulle oli menn a is k Pöllöt oli taan a lt ji rtää kart oihin. Po ssä ja pii ä Eräveikk ts e an m ih e illa t pojill oli seikka ko ei ollu k ti paksuus Kivointa ri ja u n p pituude jä. Ensia n tö u u in P . rk . e ia m nopeasti sa tak istyössä kaluuten n te a h h y ti a s lt a ji lempir sujui po inti taas den arvio

Toijal asta sude Karh ut ol ivat s npentukis ta pa o aane remp et alo ihin oli tu i olis nut t l itust i kuu ehdä ehtäv lut Karhu lemm kaikil t-lau ä odot n a raken ollut le ku elles netuk ma. , jos udell sa Ka olisi e om si, m rhut sama at pitivä n tien utt evä periskoop saastauo it. Kis n ja k a eräsiv n jatkoa ät vo imia.

T

O UL

KS

Kangas alalaise n Roine terhot-l en Tytö auma o t -lippu li jaettu k Terhot. kunnan ahteen Tamme Tamme pentue t odott nollut ty eseen, iv a t töille tä kisalta T ammet rkeä, va kaikkea verien k ja an tärk kivaa. V anssa o eintä oli oitto ei leminen aina jän h auskan . Kisat e nittää m pito ja k ivät ole illaisia aoppia u koskaa rasteja usia as n tylsiä k is io o is it sa on. K noastaa a kisan ja rasteilt ivaa on n, jos s a. Kurja ataa ta myös sää suo i on mu a kisois si tyttö u sa on a t en huon jä, kun io keli. T aurinko ällä ker pilkiste t a a li pilvie n takaa .

ET

SUDENPENTUJEN KUUNSIRUKEVÄTKILPAILUT 13.5. SASTAMALA: 1. Kärpässienet, Terte 2. Siniset-pandat, UrVa 3. Leppäkertut 2, Kapa 4. Sinisiivet, IKKo 5. Ketut 4, TaLo LAHTI: 1. Ketut, Ryttylän Eräveikot 2. Amaunsammakot, NuEr 3. Metsot 1, HHH 4. Hirven vasat, HHH 5. Supikoirat, HäMK

Järjestäjät ja saattajat olivat yhteisesti sitä mieltä, että kisat etenivät hienosti suunnitelmien mukaan. Liikoja jonoja ei päässyt kertymään rasteille ja aikataulukin piti hyvin paikkansa. Kaiken kruunasi ilma, joka oli kaunis, tuuleton ja ajoittain jopa lämmin.

Kisa n Eräv loppup uoli eikk päiv ojen Va skolta l ö ää e skit Vas väs sat- ytyi ha kits t oide auon m lauma. astatel tava Vas nk erk t ksi hais ehtävä isat oliv eissä a kitsat pais Nokian urin telu oli h at m tatt k teht aast o e ise nne el ä Tyls a ää e vä, joss tteluun et hyv lla kive ivat i l i oll n a l ä. m ja sa e ut p äivä i päästä nnessä mukavi n n ku ollu ä ais t lues t sa o it vallo llut i mik lleen. ään .


Onnea!

2/17

11

satavuotiaille hämäläisi

lle lippukunnille

Tammero

• •

Perustettu 15. huhtikuuta 1917 Tampereen Tyttöl yseolla järjestetyssä kokouksessa. Aloite lippukunnan perustamisesta oli syntynyt Tampereen Naisvoimist elijoiden keskuudessa. Ensimmäisenä lippukunnanjohtaj ana toimi Laura Tanner. Toimii Koillis-Tampereella. Kokoontumispaikk ana Kolo Linnainmaan seurakuntakeskuksen alakerrassa . 100-vuotisjuhlia vietettiin huhtikuun 22. päivä ravintola­ Aleksiksessa Tampereella. Vanhin juhlija oli 93-vuotias tammerolainen.

TIESITKÖ TÄMÄN TAMMEROSTA? Lippukunnalla on oma, Hjalmar Backmanin säveltämä ja Lyyli Santamäen sanoittama marssi: Tammeron marssi.

ojat Tampereen Erutaäp 1917 nimellä Tampereen Ly•

• •

Perustettu 18. maalisku mmäisenä ylijohtajana seon partiopojat Eräpojat. Ensi i Yrjö Kulovesi. (nykyisin lippukunnanjohtaja) toim u Pyynikin pappiontu Koko lä. nikil Toimii Tampereen Pyy lassa. un 18. päivä Tampe100-vuotisjuhlia vietettiin maalisku Juhlassa nähtiin ssa. isali reen Konservatorion Pyynikk vuosisata -dokuojan Eräp Eräpoikien historiasta kertova tä Poikia. Eräi o kuor menttielokuva ja kuultiin mies

TIESITKÖ TÄMÄN TAMPEREEN

ERÄPOJISTA?

misen Lippukunta omistaa Säynäsaari-ni saaren Näsijärvellä.

Riihimäen Erät

• •

Perustettu 15.

ytöt

huhtikuuta 1917 Riihimäen Pohjoisella koulul la. Lippukunna n en simmäiset johtajat olivat Es ter Honkaniem i, Ly yl i Kyllönen ja Hellä Veriö. Toimii Riihimäe llä. Kokouspaikk a Partiotalo Ri himäen keskus itassa. 100-vuotisjuh lia vietettiin 24 . huhtikuuta yh dessä Riihimäe n Eräpoikien ka nssa Harjunrin teen koululla. Juhlaan osallis tui noin 200 vi rasta. e-

TIESITKÖ TÄM

ÄN RIIHIMÄEN

?

Riihimäen Eräp ojat • Perustettu 8. huht

ikuuta 1917. Uu tta lippukunötoimikunta, jo hon kuuluivat Matti Alftan, En sio ja Eino Salim äki, Eino Alleni us, Yrjö Malm , Vilho Kolehm ainen, Georg Ah olo ja Paavo Ta kipio. Toimii Riihimäe llä. Kokouspaikk a Partiotalo Ri himäen keskus itassa. taa johti järjest

TIESITKÖ TÄM

ÄN RIIHIMÄEN

Riihimäen kaup

unginmuseon

ERÄPOJISTA?

Lasikuistilla on näytn Eräpoikien ja Er ätyttöjen histor esittelevä Aina iaa (kin 100 vuotta ) valmiina! -näy Näyttely jatku ttely. u 27.9. asti. teillä Riihimäe

ät

nkävij ä s t e M n a enlinn

ERÄTYTÖISTÄ

Monista muist a lippukunnist a poiketen, Erätytöillä ei ol e taustayhteisö ä.

Hämrusteettu 1. huhtikuuta 1917.

tenkin a ja on tie eenlinnass m ä H ii ta vanhin. is im To lippukunn ta is is la a n an kesällä hämeenlin a juhlisteta lt a iv ta a st 100-vuoti uksella. ll e a v la juh

Pe

• •

AN MEENLINN ÄMÄN HÄ T Ö K IT S TIE ? vasti ÄVIJÖISTÄ ottuu vah METSÄNK iminta pain

en to änkävijöid n. nnan Mets toimintaa tu Hämeenli hteisöä. h a vaan p ta a ss o le taustay ja maast ijöillä ei o äv k n ä ts luontoon e nnan M Hämeenli Myöskään


12

2/17

Sinustako valmentaja? NYT ON TARJOLLA HUIPPUPESTEJÄ LÄHELLÄ LIPPUKUNTAA!

Valmentajana pääset tukemaan sitä todellista partiotoimintaa lippukunnissa valmentajana olet lippukunnassa toimivien johtajien sparraaja ja valmennat heitä tekemään lippukunnasta aina vain paremman ja toimivamman. Jokaiselle alueelle on tarkoitus saada kolme valmentajaa, joiden tehtävät painottuvat lippukunnan eri osa-alueisiin: johtamiseen, partio-ohjelmaan ja pestaamiseen. Samalla alueen valmentajat muodostavat aluetiimin - useimmilla alueilla on jo valmentajia pestattuina, joten pääset mukaan tiimiin, jossa asioita tehdään yhdessä. Valmentajia on siis kolmea sorttia: lippukuntavalmentaja tukee erityisesti lippukunnanjohtajaa ja lippukunnan kokonaisjohtamista, ohjelmavalmentaja ohjelmajohtajaa ja partio-ohjelman toteutumista ja pestausvalmentaja pestijohtajaa ja pestaamisen ja osaamisen varmistamista. Valmentajassa henkilöityy piirin tuki lippukunnalle, joten pesti on erittäin tärkeä sekä lippukunnille että piirille. Valmentajaksi sopii partiojohtaja, jolla on sopivasti kokemusta ja näkemystä partiosta ja into olla tukemassa lippukuntia ja niissä toimivia johtajia. Valmentaja järjestää vuosittain kaksi aluetapaamista, joihin piirin valmentajavastaavat antavat evästykset. Lisäksi valmentaja pitää yhteyttä lippukuntaan vuoden mittaan. Pestin ajankäyttöä voi pitkälti suunnitella itse. Taustatukena ovat piirin valmentajavastaavat. Jos kolahti, laita yhteystietosi piiritoimistolle lippukuntakoordinaattori Sara

Anna-Mari Martikainen

Heinoselle (050 3110 917, sara.heinonen@partio.fi), niin otamme sinuun yhteyttä!

Janne Seppänen

LUOTSIPÄIVÄSSÄ KUULTUA Pia Vaasvainio

HÄMEEN PIIRIN luotseille oli koulu-

D E T N WA MOTIVOITUNUT JOHTAJA

tusta tarjolla 18. helmikuuta partiotoi-

Osa hämäläisistä lippukunnista on jo valinnut joukostaan

mistolla. Esittelyssä oli ensimmäistä

pestijohtajan, jonka päätehtävä on tukea lippukunnan aikuisia

kertaa uunituore tarpojaohjelma sekä lähimenneisyydessä päivitetyt samoa-

sekä pesteissä toimivia samoajia ja vaeltajia. Välineinä tähän

ja- ja vaeltajaohjelmat.

tehtävään ovat muun muassa pestaus, kouluttaminen ja

PÄIVÄN LOPUKSI kourallinen kou-

ennen kaikkea näiden henkilöiden tunteminen.

lutukseen saapuneita luotseja uhkui

Katri ”Kengu” Hietanen

ajatuksia ja ideoita, miten saada tarpojaikäkausi pysymään partiossa. Vil-

han merkittävä osa nuorista partiotai-

K

kunnassa pohditaan, kenen kanssa tehtävälista kannat-

O

paleensa nimenomaan tarpojiin siir-

taisi käydä läpi ja sanotaan sitä sitten pestikeskusteluk-

kin asian kokemista tärkeäksi, tekemisen iloa sekä mah-

ryttäessä. Ääneen ihmeteltiin myös

si. Käydään läpi kymmeniä kohtia tehtäviä ja vielä pitää

dollisuutta onnistua tehtävässä. Jokainen osaa kuitenkin

koulutukseen osallistujien vähyyttä.

luvata etsiä seuraajakin, jos ei jaksa. Mutta kyllähän ”me

itse kertoa parhaiten, mikä meitä pitää partiossa.

Ovathan luotsattavat ikäkaudet kuiten-

lippukunnassa” tai hallitus ainakin tukee. Kunhan siis

kin paikkaamassa lippukuntien johta-

teet hommasi, etkä lopeta kesken. Koulutukseenkin pää-

japulaa, kunhan heidät saadaan pysy-

set, mutta onhan varmasti nämä pohjakoulutukset jo

mään partiossa.

käyty? Ei ihme, että pestikeskusteluilla on huono tai turha kaiku? Kuka tuollaiseen haluaa? Ja jos yrität neuvotella

H

OVATKO SINUN lippukuntasi luotsit

tehtävälistasta, niin hankalana pidetään.

piminen, hyvät kaverit, tunne tarpeellisuudesta, haus-

käyneet koulutuksen? Tai oletko muu-

miksi ihmeessä lippukunnassa pitäisi

M

kanpito ja kotoa pois pääseminen. Jokainen johtaja sai

merkiksi toiminta.partio.fi –sivustolta, tulisi tuoda tähän

kin, koska kaikille kertyi lukuisia eri värejä. Kuvassa pie-

edes olla luotsi?

muutosta. Keskiössä ei olekaan hoidettava pesti vaati-

ni osa tuotoksista. Voisiko omat motivaatiotekijät auttaa

muksineen, vaan henkilö, joka sitä on luvannut hoitaa.

löytämään jatkoa partiopolulle tai kehittymään nykyises-

SEURAAVAN KERRAN mahdollisuus

Henkilö, joka tulee oppimaan uutta sekä johtamaan. Ja

sä pestissä? Toivottavasti.

luotsikoulutukseen on 7. lokakuuta

jotta pestiä jaksaa hoitaa, tulisi johtajan olla motivoitunut

2017 Superlauantaissa Laitikkalassa.

ja pestin edetessä tulisi motivaationkin kasvaa.

kasta keskustelua osallistujissa herätti se, miten lippukunnat saisivat tarpojat jatkamaan partiopolkuaan. Lopettaa-

ten kiinnostunut miettimään nuorten ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä? Mitä kuuluukaan pestiisi luotsina tai

uvitelkaa perinteinen pestikeskustelu: henkilö on mennyt heikkona hetkenään lupaamaan hoitaa jonkun palan lippukunnan nakkilistasta. Lippu-

lemme erilaisia, ihan jokainen. Joku painaa yksin kotona paperipartiota mitalinkiilto silmissä, toinen taas nauttii lapsiryhmän riemusta nuotion ja

vaahtokarkkien seurassa. Motivoituminen vaatii kuiten-

ollolan Hirvenhiihtäjien johtajaneuvostossa jokainen pääsi kuvaamaan omaa motivaatiotaan. Neljäntoista eri väriset sydämet kuvasivat yleisimpiä

motivaatiotekijöitä partiossa, kuten uusien asioiden op-

itä johtaja itse tästä saa? Miksi edes ryhtyä?

tuunata omakuvan valmiille pohjalle tai itse taiteillen

Päätin tuoreena pestijohtajana lippukunnassa-

sekä lisätä näitä värejä kertomaan omasta motivaatiosta.

ni ottaa selvää. Pestiavaimen, jonka löydät esi-

Täytyy todeta, että tosi motivoitunutta sakkia meillä oli-


2/17

13

Täplän Kaverikirja Virpi Väyrynen

Anne Hautakangas

PESTI Täplän toimittaja

PESTI Somevastaava

MITÄ PESTISSÄSI KÄYTÄNNÖSSÄ TEET? Pestissäni Täplän toimittajana osallistun toimituskunnan kokouksiin ja kirjoitan juttuja piirilehteen. Juttuja varten täytyy usein etsiä sopivia haastateltavia tai mennä tapahtumaan paikan päälle.

MITÄ PESTISSÄSI KÄYTÄNNÖSSÄ TEET? Mietin pestissäni, millä tavalla sosiaalisen median viestintä voisi olla vieläkin hyödyllisempää ja mielenkiintoisempaa. Olennainen osa pestiäni on viestintätarpeiden määrittely etukäteen sekä varsinaisten somepäivitysten tekeminen. Tätä pestiä ei hoideta yksin, vaan apunani on nuorista koostuva sometiimi, joka päästetään kunnolla valloilleen ensi syksynä. Sometiimiin muuten mahtuu vielä mukaan!

KALEVAN SUUNTATYTÖT

TAMPEREEN LOKIT

MITEN PÄÄDYIT PIIRILUOTTIKSEKSI? Olen toiminut piirissä erilaisissa pesteissä vuosia. Piirilehden toimittajaksi päädyin, koska pidän juttujen kirjoittamisesta.

MITEN PÄÄDYIT PIIRILUOTTIKSEKSI? Tämä on ensimmäinen pestini piiriluottiksena. Olin tekemässä talvisen Hervanta 2016 -partiotaitokisan viestintää, kun minulle kerrottiin tästä mahdollisuudesta. Kisatouhujen huumassa innostuin kovasti ja päätin lopulta tarttua tilaisuuteen. Kyllä kannatti!

MITÄ SEURAAVISTA TARVITSET PESTISSÄSI? V YHTEISTYÖKYKYÄ V PUHEENLAHJOJA V HULLUJA IDEOITA ERÄTAITOJA V TERÄVÄÄ KYNÄÄ V KUUNTELEVIA KORVIA

MITÄ SEURAAVISTA TARVITSET PESTISSÄSI? YHTEISTYÖKYKYÄ PUHEENLAHJOJA HULLUJA IDEOITA ERÄTAITOJA TERÄVÄÄ KYNÄÄ V KUUNTELEVIA KORVIA

V V V

Kaverikirjassa piirin luottamushenkilöt eli tutummin piiriluottikset kertovat omin sanoin piiripesteistään. Porukkaan pääset mukaan hakemalla avoimeen pestiin tai ilmiantamalla itsesi osoitteessa HP.PARTIO.FI/AVOIMET-PESTIT

p u ll a G ä äpl

T

Ainakin seurakunnan

Lippukuntaleirillä

Lippukuntaleirillä, Tanskan

poikaleirillä ja ehkä

Arajärvellä.

jamboreella ja KOHU:lla.

lippukunnan Ruukuntekijä-

Parasta kesäleirillä on

Parasta kesäleirillä on

leirillä Sysmässä.

päästä melomaan.

riippumatossa

Kesäleirillä parasta on

SIRU seikkailija Toijalan Eräveikot

nukkua teltassa ja leikkiä kavereiden kanssa.

KAAPO sudenpentu Kymen Vartiot

Otto Virtanen

hengaaminen.

AAPO samoaja Parolan Eräveikot

Harjusiskojen ja Harjun

Aion leireillä ainakin 11 päivää Evolla Ko-Gi 122:n

Veikkojen yhteisleirillä

kouluttajana, ehkä myös lippukuntaleirillä.

Valkeekivessä sekä

Parasta leirillä on se aamuhetki, kun vielä

KOHU:lla.

makaat makuupussissa ja saatat jo aistia

Kesäleirillä parasta on

teltan ulkopuolella touhuavaa leiriä sekä se

kaverit ja auringonpaiste.

hiljainen hetki, kun iltanuotio on hiipumassa

SINI samoaja Harjusiskot Essi, Laukkanen, Otto Virtanen

MISSÄ LEIREILET ENSI KESÄNÄ JA MIKÄ ON PARASTA KESÄLEIRILLÄ?

tummuvaan iltaan.

KENGU vastaava koulutusohjaaja Hollolan Hirvenhiihtäjät


14

2/17

SM-kisat ovat elämyksiä täynnä SM-kilpailut ovat suurimpia vuosittain järjestettäviä partiotapahtumia, jotka keräävät osallistujia ympäri Suomea. SM-kisoja järjestetään kolme kertaa vuodessa: talvella, keväällä ja syksyllä. Juho Ollila Hanna Alakulppi

Partiotaitokilpailut, tuttavallisemmin pt-kisat, tuntuvat jakavan meitä partiolaisia. Joissakin lippukunnissa kisoihin ei osallistuta ollenkaan, kun taas joissakin on vahva kisakulttuuri. Välissä ovat tunnelmasta nautiskelevat satunnaiset kisakävijät. Kaikkien kannattaisi tulla kisoihin, sillä kisat ovat osa partio-ohjelmaa. Ne

muistoja Elämyksen Facebookista tai Instagramista

ovat moniulotteisia koulutuksellisia tapahtumia par-

@elamys2017. Instassa kannattaa tsekata myös #pt-

tiohauskaa unohtamatta!

kisat. Jos sinulla on hyvä muisto pt-kisoista ja haluai-

Lisäksi kisat tarjoavat monenlaisia haasteita ja itsensä ylittämisen kokemuksia. Mitään extreme-touhua kisaaminen ei kuitenkaan ole, vaan ihan tavallisil-

sit jakaa sen meille, niin käytä kuvassa #ptkisamuisto.

TERVETULOA KISAAMAAN LAPPIIN 7.-8.10.

län kupeessa. SM-kisat ovat laadukkaat kisat, jonne kannattaa tulla kauempaakin. Kisoissa pääsee maise-

la retkeilytaidoilla pärjää mainiosti. Jos kisailu ei ole

Lapin Partiolaiset järjestävät tämän vuoden syys-

mista nauttimisen ja tehtävien lisäksi näkemään kil-

tuttua, kurkkaa SP:n Kisavartion oppaaseen, ja jos

SM-kisat 7.-8. lokakuuta Äkäslompolossa. Kilpailu on

pailijoita ja partiotuttuja muista piireistä. Mikäs sen

vielä mietityttää, ota rohkeasti yhteyttä lippukuntaa-

nimeltään Elämys ja se teema on Lapin matkailu teki-

parempi viikonloppureissu, kuin minivaellus Lapissa

si tai piirin kisajaostoon. Tukea löytyy varmasti!

jöiden näkökulmasta. Tehtäväryhmistä löytyy muun

tehtävien ja partioystävien kera.

Kysyimme Facebookissa, minkälaisia pt-kisamuis-

muassa Matkaoppaan- ja Eräoppaan taidot. Olemme

Elämykseen ovat tervetulleita kisaamaan kaik-

toja kisailijoille on kertynyt. Kilpailumetsästä on löy-

nimenneet tehtävät niin, että nimet ovat selkeitä kou-

ki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Kilpailukutsun ja il-

detty aviomies, rastia on luultu karhuksi ja syyski-

lutuksellisia vihjeitä, toisin sanoen tehtäväluetteloa

moittautumisohjeet löydät Elämyksen nettisivuil-

sat on aloitettu meloen aamu-usvassa Espoon Ikean

tutkimalla voi etukäteen harjoitella niitä taitoja, joita

ta elamys2017.fi. Kisojen tiedotusta ja valmisteluja

parkkipaikalta. Se on varmaa, että oli kisa mikä ta-

kisoissa tarvitaan.

voit seurata Facebookissa ja Instagramissa @ela-

hansa, eivät kisoissa koetut elämykset unohdu koskaan. Käy kurkkaamassa muita saamiamme kisa-

Elämyksen kilpailumaastot ovat ainutlaatui-

mys2017.

set huikeine maisemineen Äkäslompolon tunturiky-

HÄMEEN PARTIOPIIRIN SEIKKAILIJAKILPAILUT 14.10. Heinolassa ja 28.10. Tampereella SARJAT JA JOUKKUEET

SAATTAJA

Kilpailussa kilpaillaan turkoosissa ja vio-

Turkoosissa sarjassa vartiolla tulee olla vä-

Osallistumismaksu on 25 €/

letissa sarjassa. Tampereen kilpailussa on

hintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee var-

joukkue + 5€ osallistuja (ml.

tarjolla oma sarja myös sisuille. Vartion kai-

tion mukana koko kilpailun ajan. Saattaja ei

saattaja). Osallistumismaksu

killa jäsenillä tulee olla Suomen partiolais-

saa auttaa vartiota kilpailutehtävien suorit-

laskutetaan lippukunnilta ilmoit-

ten vuoden 2017 jäsenmaksu maksettuna.

tamisessa. Violetissa sarjassa vartiolla ei

tautumisajan päätyttyä. Kilpailun

Pojat ja tytöt kilpailevat samoissa sarjoissa.

tarvitse olla saattajaa. Saattajalla ei tarvit-

ennakko-ohje lähetetään vartion il-

Turkoosissa sarjassa kilpailevat ensimmäi-

se olla partiokokemusta. Sisusarjassa var-

moittaneelle henkilölle sähköpostit-

sen vuoden seikkailijat eli vuonna 2007

tiolla tulee olla mukanaan saattaja sekä

se viimeistään 2 viikkoa ennen kilpai-

syntyneet seikkailijat. Violetissa sarjas-

tarvittavat avustajat.

lua. Ennakko-ohje tulee saataville myös

sa kilpailevat toisen vuoden seikkailijat ja mahdolliset ensimmäisen vuoden tarpojat eli 2005-2006 syntyneet partiolaiset. Jos

ILMOITTAUTUMISAIKA 4.-20.9. Heinolaan ja 4.9.-4.10. Tampereelle

joukkueessa on eri-ikäisiä kilpailijoita, kat-

piirin nettisivuille.

OSALLISTUMISSUOSITUS: TAMPEREEN KILPAILUUN:

LISÄTIETOA

sotaan heidän kuuluvan violettiin sarjaan,

Ilmoittautumiset tehdään Kuksaan kilpai-

Akaan, Mäntän, Nokian, Oriveden ja Tampe-

jos vähintään puolet joukkueen jäsenistä on

lun nettisivuilta löytyvien linkkien kautta.

reen alueen lippukunnat sekä sisuvartiot

ILMOITTAUTUMISIIN LIITTYVÄT ASIAT,

syntynyt vuosina 2005-2006. Kilpailuvarti-

Kilpailuvartion ilmoittaa vartion saattaja tai

HEINOLAN KILPAILUUN:

YHTEISKULJETUKSET, LASKUTUKSET

on koko on 4-6 seikkailijaa.

muu yhteyshenkilö, esimerkiksi vartionjoh-

Forssan, Heinolan, Hämeenlinnan, Lahden ja

Partiotoimisto Lotta Kylmälahti,

taja. Ilmoittautumisia syötetään vain 1/var-

Riihimäen alueen lippukunnat

lotta.kylmalahti@partio.fi, p. 050 311 0922

Lippukunta voi halutessaan osallistua suo-

KILPAILUKOHTAISET ASIAT

situksesta poikkeavalle paikkakunnalle, mi-

Tampere: sankarimatka.tampere@hp.partio.fi

SISUSARJA Tampereen kilpailussa järjestettävä sisusar-

tio, eli jokaista jäsentä ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

ja on avoin kaiken ikäisille sisupartiolaisille. Kilpailuvartion suosituskoko on 2-6 kilpai-

Kilpailuun ei oteta jälki-ilmoittautumisia. Il-

käli suosituspaikkakunnan kilpailuajankohta

Sisusarja: sankarimatka.sisut@hp.partio.fi

lijaa. Kilpailureitti, tehtävät ja osallistumis-

moittautumisessa on ilmoitettava vartion

osuu alueen syyslomaviikolle.

Heinola: sankarimatka.heinola@hp.partio.fi

tapa räätälöidään kunkin vartion edellytys-

nimi ja koko, kaikkien jäsenten ja saattajan

ten mukaan.

erityisruokavaliot. Lippukunta, saattajan/

YHTEISKULJETUKSET:

hp.partio.fi/sankarimatka-heinola

vartion yhteyshenkilön nimi, osoite, puhe-

Kilpailuihin järjestetään tarpeen mukaan yh-

hp.partio.fi/sankarimatka-tampere

linnumero ja sähköpostiosoite määrittyvät

teiskuljetuksia. Tiedustelut ja lisätiedot Par-

lomakkeelle automaattisesti Kuksasta:

tiotoimistolta.

Tarkista, että tiedot ovat oikein!


2/17

KILPAILUTUOKSIA

15

TUOREET PJ-VALTAKIRJAT Kymen Kotkat ry

Haapaniemi Päivi

Ylöjärven Otava ry

RE-KI-RETKITOIMINTAKILPAILU

Hakala Ellinoora

Toijalan Eräveikot

Tarpojasarja: Piraatit, Lahden Katajaiset

Hakamäki Lotta

Liekkitytöt ry

Samoajasarja: Napaketut, Kyynärön Kiertäjät

Honkajuuri Lauri

Kaskenkaatajat ry

Huupponen Eeva

Kaukapartio ry

Jakonen Ida-Lotta

Harjusiskot ry

Jokisalo Jasmiina

Messukylän Metsätytöt ry

Järvinen Nenna

Teiska-Partio ry

Kainulainen Vilma

Harjusiskot ry

Kankaansivu Katariina

Roineen Tytöt ry

Kaunisto Piia

Nokian Partiotytöt ry

VIHREÄSARJA:

Kemppi Mikko

Tampereen Kotkat

1. Siili, Tampereen Eräpojat

Kohtamäki Veera

Teiska-Partio ry

6. Ilwes, Tampereen Kotkat

Koivisto Miina

Härmälän Ilvestytöt ry

Kukkonen Jussi

Pirkan-Pojat

5. Harmony Sisters, Launeen Lähdesiskot

Kurki Lotta

Riihimäen Erätytöt ry

8. Punajalkaviklot, Pirkkalan Pirkot

Kuusela Lassi

Harjun Pojat ry

16. Hippikiiwit, Pirkkalan Pirkot

Kärkelä Katja

Hämeenkyrön Hälläpyörät ry

Laine Elina

Kyynärön Kiertäjät ry

Laine Henna

Sääksmäen Nuotiopojat ry

Lakka Tuulikki

Tampereen Lokit

Laurikainen Jenna

Kyynärön Kiertäjät ry

Lohilahti Heikki

Riihimäen Eräpojat ry

Mansikkamäki Marika

Valkeakosken Korvenkävijät ry

Martikkala Maritta

Niihaman Saukot ry

Nykänen Henna

Kyynärön Kiertäjät ry

Partanen Anne

Orimattilan Samoilijat ry

Paulamäki Essi

Kyynärön Kiertäjät ry

Pohja Antti

Nastapartio ry

Puhakka Toni

Niihaman Saukot ry

Putkinen Laura

Kaukapartio ry

Rajala Pekka

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry

Rautama Eemeli

Pirkan-Pojat

Minun kotiseutuni on Etelä-Suomen maaseutua. Siellä on paljon peltoja ja metsiä. Melkein kaikki talot ovat puutaloja. Yleensä ne ovat punaisia, keltaisia tai vaaleansinisiä ja -vihreitä.

Repo Maija

Messukylän Metsätytöt ry

Rissanen Elisa

Kaskenkaatajat ry

Salhoja Anu

Hervannan Hukat ry

Sininen ja valkoinen ovat Suomen värit. Myös Suomen lippu on sinivalkoinen. Taivas on sininen ja se heijastuu sinisenä tuhansien järvien ja meren pintaan. Lumi on valkoista, niin kuin pilvet. Koivu on tosi suomalainen puu ja siinä on paljon valkoista. Jos seepra piiloutuisi koivumetsään, sitä ei ehkä löytäisi. Harmi, ettei Suomessa ole seeproja.

Salminen Sami

Myllykylän Harjuvuokot ry

Salonen Juuli

Kalevan Suuntatytöt ry

Seulanto Jenni

Liekkitytöt ry

Similä Pauli

Kymen Kotkat ry

Stenberg Jonna

Kaukapartio ry

Tuominen Sara

Erä-Pirkot ry

Wacklin Sirja

Tampereen Lokit ry

Wahlberg Johannes

Tampereen Eräpojat ry

Vilkko Marja

Lentävän Samoojat ry

Vilponen Roope

Aitolahden Hirvi-Veikot

Virtanen Otto

Kaskenkaatajat ry

Katso ohjelmatapahtumat ja koulutukset netistä: HP.PARTIO.FI/KALENTERI

Eloranta Pulmu

Vaeltajasarja: Willisiat, Kyynärön Kiertäjät

TASAN 100 PARTIOTAITOJEN SM-KEVÄTKILPAILUT ORANSSISARJA: 8. Kamut, Näsin Tytöt 11. Idefix, Tampereen Lokit

VALKEASARJA:

Partiotoimisto Tampereella lomailee 3.-30.7.2017

Aurinkoista kesää kaikille! SA N A SATAVUOTIAS SUOMI KAHDEKSAN VUOTIAAN SUDENPENNUN SILMIN

Suomessa on neljä vuodenaikaa. Keväällä lumi ja jää sulavat, koska aurinko alkaa lämmittää ja päivät pitenevät. Muuttolinnut palaavat. Flunssa yllättää helposti. Keväällä voi pyöräillä ja se on ihanaa. Kesässä parasta on uiminen ja mökkielämä. Muita kivoja asioita kesässä ovat luonnossa retkeily, teltassa nukkuminen, juhannus, trampoliinilla pomppiminen, sateessa juokseminen ja tuoreet mansikat. Kesällä on valoisaa ja lämmintä yölläkin. Kesä on minun lempivuodenaikani. Kesän jälkeen pääsee taas kouluun ja näkee kaikki hyvät ystävät. Syksyllä muuttolinnut muuttavat etelään, tulee ruska, lämmitetään takkaa, jotta olisi lämmin ja pidetään villasukkia jalassa niin varpaita ei palella. Talvella on pakkasta ja kivoja lumileikkejä. Hauskinta on luisteleminen, kelkkailu ja hiihtäminen. Suomi on paras koska täällä on puhdas, ihana ja kaunis luonto. Metsässä kulkeminen rauhoittaa ja rentouttaa ihan yhtä hyvin kuin saunominenkin. Suomessa on 3,2 miljoonaa saunaa. Kuuluisin suomalainen on Joulupukki, joka asuu Korvatunturilla. Suomessa on rauhallista ja turvallista, eikä täällä sodita. Suomessa on tosi hyvä olla ja elää. Sudenpentu Nanna, Orimattilan Samoilijat


Ryhdikästä marssimista ja iloista huvittelua Reissussa Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina Tampereelle kokoontui aikamoinen joukko partiolaisia osallistumaan kevään huipentavaan Reissu 2017 -paraatiretkipäivään. Koko piirin yhteinen partioparaati, sekä iltapäivä Särkänniemen laitteissa huvitellen houkuttelivat lähes 4000 partiolaista yhteen. PARAATIPÄIVÄ ALKOI perinteisesti Koskipuistossa,

jossa ansioituneille partiolaisille jaettiin ansiomerkkejä. Merkkejä jaetaan pitkin vuotta pitkäjänteisesti partiossa toimineille johtajille kiitoksena ja tunnustuksena heidän tekemästään työstä partion hyväksi. Paraatin marssireitti kulki Hämeenkatua pitkin kohti Hämeenpuistoa ja sen läpi Särkänniemeen. Teiden varsille olikin kerääntynyt suuri määrä ihmisiä ihailemaan partiolaisten tekemisen meininkiä. Tänä vuonna paraatin vastaanottajana toimi Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin. Paraatijoukkojen kärjessä marssi tänä vuonna Suomi 100 -teemaa kunnioittaen 100 sudenpentua pienine Suomen lippuineen. VAIKKA SÄRKÄNNIEMEN laitteista olisi varmasti

riittänyt ohjelmaa koko päivälle, oli myös Särkänniemen lavalla ohjelmaa, jolle riitti katsojia. Lavan viihdepuolesta vastasivat Jenni Jaakkola, sekä bilebändi

tyylikästä ja reipasta marssimista. Erityisen tiukka

OJS. Oman huvinsa lavalle toi myös Pirkkalan Sot-

kilpailu oli tyttölippukuntien sarjassa, jossa toisen

kapoikien Lasse Laihon stand up -esitys. Jenni ja OJS

sijan jakoi peräti kolme lippukuntaa: Roineen Tytöt,

soittivat kaikkien tuntemia biisejä, joiden mukana

Liekkitytöt sekä Aitopartio. Sarjan voiton vei kui-

kelpasi tanssia laitteissa juoksemisen ohessa. Lisäk-

tenkin Tammero, joka katkaisi Liekkityttöjen kolme

si lavalla nähtiin myös piirin ensi kesän samoajalei-

vuotta kestäneen voittoputken. Poikalippukuntien

rin Kohun edustus, hauskan pukeutumiskisan mer-

sarjan voiton vei Tampereen Kotkat ja sekalippukun-

keissä.

tien sarjan voitti Stoolin Partiolaiset.

MONELLE LIPPUKUNNALLE paraatipäivän odote-

SÄÄ SUOSI osallistujia ja aurinko lämmittikin muka-

tuin hetki oli marssikilpailun palkintojen jako. Paraa-

vasti lähes koko päivän, kovin paljoa parempaa sää-

tin aikana lippukuntien marssia arvioidaan ja pistey-

tä ei olisi päivälle voinut toivoakaan. Reissun myötä

tetään erilaisin kriteerein, tänä vuonna arvostelun

on hyvä vähitellen siirtyä kohti kesää ja kesän leire-

kantavana teemana oli Suomi 100 ja historia. Lisäk-

jä, joita varmasti riittää itse kullakin. Toivottavasti

si arvosteltiin lippukuntien osallistumisprosenttia,

kesällä on aikaa myös ladata akkuja ja valmistautua

marssiosaston ohjeenmukaisuutta, lipun kantamis-

taas kiireiseen partiosyksyyn.

ta, paraatiasun yhdenmukaisuutta, sekä ryhdikästä, Atte Kesti

Joona Halinen, Atte Kesti, Otto Virtanen

.fi


KOULUTUS- JA OHJELMATARJONTA SYKSY 2017

Harri Halmejärvi

ILMOITTAUTUMISAJAT JA -LINKIT WWW.HP.PARTIO.FI/KALENTERI


KOULUTUSTA JOHTAJATEHTÄVIIN PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIT Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. Kurssi tukee lippukunnan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojesi ja -tietojesi kehittäminen lippukunnan johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen sekä projektityöskentelyn näkökulmasta. Viikonloppumuotoinen pj-kurssi koostuu kahdesta kurssiviikonlopusta sekä lippukunnassa suoritettavasta johtamisharjoituksesta. Johtamisharjoitukseen liittyvän ohjeistuksen löydät osoitteesta: www. hp.partio.fi/partiojohtajien-peruskurssinjohtamisharjoitus. Johtamisharjoituksen aihe tulee hyväksyttää kurssinjohtajalla etukäteen, ennen kuin ryhdyt harjoitustasi suunnittelemaan. Kurssipaikkojen ja –aikojen muutokset ovat mahdollisia.

TAITO SIHTEERIN MONIMUOTOKOULUTUS

AKELA- JA SAMPOKURSSI

29.9.–1.10. Laitikkala

52 €

Oletko uusi lauman tai seikkailijajoukkueen vetäjä? Tämä viikonloppukurssi antaa pätevyyden akelan tai sammon pestissä toimiville tai pestiin aikoville. Kurssilla käsitellään partio-ohjelmaa ja ikäkausijohtajuutta erityisesti sudenpentu- ja seikkailijaikäkausien näkökulmasta. Lisäksi pureudutaan ikäkausiohjelmiin lapsen kehitysvaiheiden ja kasvatuksen näkökulmasta, käydään läpi ryhmän kehityksen vaiheita ja aikuisen merkitystä lapsiryhmän toiminnan tukijana ja mahdollistajana. Samaan aikaan samassa paikassa koulutetaan myös Ikäkauden apulaisia (akela/ sampo). Tähän kurssiin sisältyy yöpyminen kurssipaikalla.

PJ-PK 4/2017

osa 1: 15.–17.9. Laitikkala osa 2: 3.–5.11. Laitikkala www.hp.partio.fi/PJ-PK4_2017 kurssinjohtaja: jani.rantonen@hp.partio.fi

PJ-PK 5/2017

osa 1: 17.–19.11. Laitikkala osa 2: 5.–7.1.18 Laitikkala www.hp.partio.fi/PJ-PK5_2017 kurssinjohtaja: maria.mamia@hp.partio.fi

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSI

Monimuotokoulutuksena PJ-monimuotokoulutus koostuu itsenäisesti tehtävistä monimuototehtävistä, neljästä iltatapaamisesta, yhdestä yön yli retkestä maastossa sekä lippukunnassa suoritettavasta johtamisharjoituksesta. Hinta: 95 € (sisältää Partiojohtajan käsikirjan)

PJ-PK 3/2017

Iltatapaamiset: 12.9., 19.9., 26.10. ja 7.11. Retkiosa: 29.-30.9. Lempäälä www.hp.partio.fi/PJ-PK3_2017 kurssinjohtaja: juha.maenalusta@ hp.partio.fi

IKÄKAUDEN APULAINEN –KOULUTUS 30.9. Laitikkala

15 €

Lyhyt päiväkurssi on suunnattu akelan ja sammon pestissä toimiville aikuisille ja vaeltajaikäisille, jotka tarvitsevat perehdytystä tai päivitystä sudenpentu- tai seikkailijaikäkauden ohjelmaan. Koulutus sopii hyvin myös pikakertaukseksi esimerkiksi tauolta palanneelle akelalle tai sammolle, tai perehdytykseksi ikäkautta vaihtavalle ryhmänjohtajalle. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ikäkausiohjelman mukaista toimintaa niin kokouksissa kuin tapahtumissakin. Neljän tunnin kurssilla perehdytään myös ikäkauden erityispiirteisiin, kasvatustavoitteisiin, partiomenetelmään ikäkauden näkökulmasta, aikuisen rooliin ja materiaaleihin.

AIKUISTEN AKELAKURSSI

23. ja 24.9. Tampere

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, eli se sisältää 2 lähitapaamista, opiskelua Moodlessa ja käytännön harjoituksia. Myös sihteerin pestissä lähitulevaisuudessa aloittavat ovat tervetulleita.

PARTIOKOULUTTAJAKURSSI 52 €

Koulutatko partiossa tai onko sinulla vasta haaveissa toimia kouluttajana? Partiokouluttajakurssi antaa valmiuksia erilaisten partiokurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä eväitä toimia kouluttajana lippukunnassa, piirissä tai partion ulkopuolella. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin koulutusmetodeihin ja oppimistyyleihin. Kurssilaisella tulee olla partiojohtajaperuskurssi suoritettuna.

PESTIJOHTAJAKOULUTUS 18.–19.11. Kärkölä

42 €

Sinä, joka olet vastuussa lippukuntasi johtajaresurssin määrästä, kouluttautumisesta ja motivoinnista, tämä on sinun kurssisi. Saat mm. paljon tietoa aikuisten ohjaamisesta, motivoinnista, rekrytoinnista ja kuinka pestijärjestelmä auttaa lippukuntaasi tässä. Aikuisellakin on lupa viihtyä ja kehittyä partiossa! Kurssilaisella tulee olla partiojohtajaperuskurssi suoritettuna.

35 €

Tämä kurssi sopii erityisesti perheellisille akeloille, sillä yöksi mennään kotiin. Kurssi antaa pätevyyden akelan pestissä toimiville sekä pestiin aikoville. Kurssilla käsitellään sudenpentujen partioohjelmaa ja ikäkausijohtajuutta. Lisäksi pureudutaan ikäkausiohjelmaan lapsen kehitysvaiheiden ja kasvatuksen näkökulmasta, käydään läpi ryhmän kehityksen vaiheita ja aikuisen merkitystä lapsiryhmän toiminnan tukijana ja mahdollistajana. Bonuksena mainio kaupunkiretki sekä kattaus kättä pidempää konkretiaa kotiin viemiseksi. Kurssi ei sisällä yöpymistä.

25 €

Lippukuntien sihteereille ja muille halukkaille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään yhdistystoimintaan sihteerin näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään mm. lippukunnan hallituksen työnjakoa ja pestejä, sihteerin vuosikelloa, hyviä kokouskäytäntöjä ja malleja.

1.–3.9. Laittikkala

Kurssimaksu: 95 € + halutessasi PJ-käsikirja 19 €.

3.10. alkaen, Tampere

I/ F . O I T R A P I HP. R E T N E L A K

VAELLUSKUR TULIKETTU

Erätaitojen jat 2.9., teoria, Ta 29.9.-1.10. käy

Vaellusmuotoisella e jatkokurssilla syvenn retkeilyn perustietoja Erätaitojatkokurssilla suunnittelemaan retk mistä ja ryhmän viem selle. Kurssi alkaa 2.9 lu osuudella, jonka jä omat suunnitelmat e toteuttavat omat suu käytännön osuudella.

Kurssin aikana käsitel retkiruokia, varusteit matilanteita. Erätaito oivallinen tapa valmis kurssin tavoitteena o lemään kotimetsää ka jatkokurssille ilmoitta käynyt erätaitojen pe talvi) tai hallita vastaa

AIKUISTEN RETKEILYKU

2.9. teoria, Tam 30.9.-1.10. käy

Haluaisitko oppia retk taitoja ilman paineita? tarkoitetulla erätaitok tiedot majoittumisest ja luonnossa liikkumis hyvässä seurassa!

Aikuisten erätaitokurs on tiivistetty erätaitop erätaitojatkokurssin k alkaa 4-5h teoriaosuu myös retkisuunnittelu perehdytään seuraav kartta, kompassi, nuo tökset, leirirakennelm saha, varusteiden huo keittovälineistö sekä p

Kurssi sopii erityisen h on aloittaneille aikuisil haluavat erätaitoihinsa käytyäsi tiedät, miten miten luonnossa liikku

NUOTIOKITA KURSSI

28.-29.10. Lait

Oletko aina halunnut o maan kitaraa, vaikket käsissäsi pitänyt? Täl tamme aivan alkeista auttaa jo pitkälle part maailmaan. Opimme eli laulujen säestämis klassisia partiolauluja kin. Mukana on ripaus äänenmuodostusta ja vetämiseen.

Oma soitin ei ole vältt


OKOULUTUS

RSSI 52 €

tkokurssi ampere ytäntö, Evo

Kurssilla lähdetään ruohonjuuritasolta opettelemaan retkeilyssä tarvittavia perustaitoja, joten kurssi sopii erittäin hyvin vasta-alkajille (suositus yläasteikäisestä ylöspäin) tai omien taitojensa kertaamiseen. Sinikettu-kurssilla opit tai kertaat monet perusretkeilytaidot, kun kartan ja kompassin käsittelyyn, tulentekoa, retkivälineitä jne. Erätaitoperuskurssi on kaksiosainen. Erillisellä talven osiolla (Talviretkeilykurssi Hopeakettu) opetellaan käyttämään syksyllä opittuja taitoja uusissa olosuhteissa sekä tutustutaan uusiin asioihin. Syys- ja talvi-osioihin ilmoittaudutaan erikseen ja ne voi suorittaa eri vuosina.

PELASTAUTUMISKURSSI* 17-19.11.

ssin kokonaisuus peruskurssin ja koulutuksista. Kurssi udella joka sisältää ua. Metsäosuudella viin koulutusaiheisiin: otiot, sytykkeet, köymat, puukko, kirves, olto, retkikeittimet ja puolijoukkueteltta.

hyvin vasta partille tai niille, jotka a varmuutta. Kurssin retki suunnitellaan ja umisesta saa ilon irti!

ARA42 €

oppia soittat ole sitä juuri llä kurssilla aloia: kolme sointua tiolaulujenkin peruskompin sen. Käymme läpi a - ja vähän uusias musiikin teoriaa, a ohjeita iltanuotion

tämätön.

Siniketulla opit perustiedot majoittumisesta, retkiruuanlaitosta ja luonnossa liikkumisesta itse kokemalla, hyvässä seurassa! Kurssi sopii erityisen hyvin tarpojille ja tarpojaryhmien vetäjille. Kurssin käytyäsi tiedät, miten vartion retki suunnitellaan ja miten luonnossa liikkumisesta saa ilon irti!

52 €

keilyn perus? Vain aikuisille kurssilla opit perusta, retkiruuanlaitosta sesta itse kokemalla,

tikkala

RETKEILYKURSSI SINIKETTU

Haluaisitko oppia retkeilyn perustaitoja ilman paineita?

llään mm. liikkumista, ta ja retken ongelojen jatkokurssi on stautua vaelluksille, ja onkin innostaa retkeiauemmaksi. Ennen autumista tulee olla eruskurssit (syksy ja avat taidot.

mpere ytäntö, Evo

2. ja 3.9. Kangasala

29.9.-1.10. käytäntö, Evo 52 €

erätaitojen netään eräa ja -taitoja. a opetellaan kien järjestämistä vaelluk9. teoria- & suunnitteälkeen ryhmät tekevät etätyönä. Ryhmät unnitelmansa retken .

URSSI

ENSIAPU I -KURSSIT PÄIVÄKURSSINA

125 €

Kurssi on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, partioaluksen päällystössä toimiville partiojohtajille. Kurssin tavoitteena on harjoitella toimintaa merionnettomuustilanteessa ja antaa valmiudet henkilökohtaiseen selviytymiseen. Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännön harjoituksista. Harjoitusten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan hyvää normaalia peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta.

Kurssi on yli 15-vuotialle, jotka haluavat oppia, kerrata tai parantaa omia ensiaputaitojaan. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Käymme läpi hätäensiapua, elvytystä sekä ensiavun jatkotoimenpiteitä ja teemme toimintaharjoituksen. Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Ei esitietovaatimuksia.

Ensiapu I -kurssin kurssitodistuksen voi uusia kerran. Kertauskurssi järjestetään ensimmäisen kurssipäivän yhteydessä. Päiväkurssi ei sisällä majoitusta. Hinta: 55 € koko kurssi 32 € kertauskurssi

ENSIAPUKURSSI SISUILLE 30.9. ja 1.10. Pirkkala

Sisuille suunnatulla ensiapukurssilla voi suorittaa osaamistasonsa mukaan joko Hätäensiapukurssin tai Ensiapu 1 -kurssin. Hätäensiapukurssi 8 h antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Opit elvyttämään, tyrehdyttämään verenvuodot ja auttamaan kaveria, kun hän saa sairaskohtauksen. EA 1 antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Opit elvyttämään, tyrehdyttämään verenvuodot ja auttamaan kaveria niin myrkytys- kuin sairastapauksissakin.

Lisäksi opit antamaan ensiapua palovammoihin ja murtumiin. Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Hätäensiapukurssi järjestetään ensimmäisen kurssipäivän yhteydessä. Lisätiedot kurssinjohtajalta: kimmo.topi@hp.partio.fi Hinta: 55 € koko kurssi 32 € hätäensiapukurssi

ENSIAPU II -KURSSI 18.-19.11. Pajaniemi

85 €, kertauskurssi 42 €

me toimintaharjoituksen. Kurssilta saa Kurssi on tarkoitettu yli 17-vuotiaille, joilla on voimassa oleva Ensiapu I -kurssitodistus. SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. EA II -kurssilla kerrataan tärkeimmät peruskurssin asiat sekä käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Syvennämme taitojamme hätäensiapuun, elvyttämiseen ja ensiavun jatkotoimenpiteisiin perehtyen sekä teem-

Ensiapu II -kurssin kurssitodistuksen voi uusia kerran. Kertauskurssi järjestetään ensimmäisen kurssipäivän yhteydessä. Hinta: 85 € koko kurssi, 42 € kertaus

SUDENPENNUT SEIKKAILIJAT TARPOJAT SAMOAJAT VAELTAJAT AIKUISET

* Suomen Partiolaisten tapahtuma

ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUSOHJEET PARTIOHERALDIIKKAKURSSI 3.12. Tampere

1.8.–17.9.2017 välisenä aikana pidettäville kursseille ilmoittaudutaan 1.8.–20.8.2017 18.9.–31.12.2017 välisenä aikana pidettäville kursseille ilmoittaudutaan 1.8.–3.9.2017 Hämeen Partiopiirin nettisivuilta löytyvän toimintakalenterin kautta: www.hp.partio.fi/kalenteri.

15 €

Heraldiikkakurssilla käydään läpi heraldiikan historiaa ja periaatteita & sääntöjä. Kurssilla suunnitellaan oma vaakuna (lippuhan on kankaalle painettu vaakuna) ja mahdollisesti erilaisia tapahtumamerkkejä. Päivän aikana tutustutaan myös ansio- ja kunniamerkkeihin sekä lippuihin. Jos suunnittelette lippukunnalle uusia tunnuksia tai merkkejä, saatte pätevää opastusta niiden suunnitteluun alan ammattilaisilta.

Osalle ohjelmatapahtumista ja kilpailuista on eri ilmoittautumisaika. Kunkin tapahtuman ilmoittautumispäivä löytyy nettisivujen tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen laskutetaan lippukunnilta noin kuukautta ennen tapahtumaa. PERUUTUSKÄYTÄNTÖ KURSSIT: Kurssiosallistuminen peruutetaan osoitteeseen partiotoimisto.tampere@partio.fi. Kurs-

simaksua ei laskuteta tai se palautetaan, mikäli peruutus on tehty neljä viikkoa ennen kurssin alkamista. Lippukunnalla on oikeus vaihtaa kurssilainen toiseen, mikäli alkuperäinen kurssilainen ei kurssille pääse osallistumaan. Sairastapauksissa kurssimaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. PARTIOTAITOKILPAILUT: Partiotaitokilpailuihin ilmoittautuminen on sitova varsinaisen ilmoittau-

tumisajan päätyttyä, eikä osallistumismaksuja palauteta. Lippukunnalla on oikeus vaihtaa kilpailuvartio peruuttaneen tilalle samaan sarjaan. OHJELMATAPAHTUMAT JA PIIRIN YHTEISKULJETUKSET: Ohjelmatapahtumiin ja piirin yhteis-

kuljetuksiin ilmoittautuminen on sitova varsinaisen ilmoittautumispäivän jälkeen, eikä osallistumismaksua palauteta. Lippukunta voi nimetä pois jääneen osallistujan tilalle toisen. Sairastapauksessa osallistumismaksu voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan.


FI/ . O I T R A P . P H I R E T N KALE

IKÄKAUSITAPAHTUMIA 42 €

VAELTAJIEN JATKOT

TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ YHTEISKUNTA

25.–26.11. Tampere Tapahtuma alkaa piirin syyskokouksesta, jonka jälkeen pääset nauttimaan Tampereen kulttuuri-, liikunta- ja viihdetarjonnasta. Tällä kertaa jatkoilla seikkaillaan pääsääntöisesti sisätiloissa etsien valoa marraskuun pimeyteen aktiviteettien ja uusien tuttavuuksien kanssa.

SUPERPÄIVÄT 7.-8.10. Laitikkala

18.11. Tampere

SUDENPENTUTAPAHTUMAT 11.11. Tampere ja Urjala

20 €

Taitopäivässä pääset pyörittämään Yrityskylässä leikkimielisesti, mutta opettavaisesti, omaa yritystäsi muiden partiokavereiden kanssa. Päivän aikana opit muun muassa yritystoiminnan taloudenhallinnan, markkinoinnin sekä vastuullisuuden saloja. Opit myös tunnistamaan omat vahvuutesi. Päivän aikana osallistujat pääsevät ratkomaan erilaisia esiin tulevia haasteita.

Sudareiden oma tapahtuma on hauska ja toiminnallinen retkipäivä, jossa pentueet ratkovat visaisia pulmia yhdessä tekemällä ja itse oppimalla. Pentueiden mukana on saattaja, joka voi olla myös ei-vielä-partiolainen. Kutsukaa siis lasten vanhemmat apukäsiksi ja mukaan katsomaan, mitä kaikkea partio lapsille tarjoaakaan! Suosittu sudenpentutapahtuma järjestetään kahdessa paikassa samaan aikaan, järjestelyvuorossa ovat Tampereen ja Akaan alueet. Hinta: 25 €/pentue + 5 €/henkilö (ml. saattaja)

SuperPäivät järjestetään nyt kaksipäiväisenä Laitikkalassa. Osallistua voi joko yhdeksi päiväksi tai koko viikonlopuksi.

Lauantai 7.10.

Sunnuntai 8.10.

Lauantaipäivä tarjoaa erityisesti vinkkejä kaikille ikäkausijohtajille sekä koulutusta luotseille. Tämän lisäksi lauantaina järjestetään henkisen ensiavun koulutus.

9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.15 9.30-12.00 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 13.00-15.00 13.00-15.00 15.30-17.30 15.30-17.30 17.30-19.00 19.00-20.00

Kuksa-koulutus ryhmänjohtajille Retken järjestäminen Sudenpentujen ja seikkailijoiden aktiviteetti-ideat jakoon Yhteistyö partiolaisten vanhempien kanssa Karttamerkit ja kompassi haltuun lasten kanssa Solmut ja köytökset haltuun lasten kanssa Leikkivinkit Päivällinen molempiin päiviin osallistujille Iltanuotio ja partiolaulut (molempiin päiviin osallistujille)

Vinkit valokuvaukseen Vaeltajien projektikoulutus Näin luotsaat vaeltajat ulkomaille Pestiavain ja lippukunnan johtajapestit Lippukunnan talouden ABC Somekanavat haltuun partiossa Partiokasvatuksen road show ja siirtymät Täsmääkö tase? Näin teet tilinpäätöksen

Koko päivän kestävä: 9.30-16.00

Koko päivän kestävät: 10.00-18.00 10.00-18.00

15 € / päivä 42 € / koko viikonloppu (sis. majoituksen täysihoidolla)

ROK-kouluttajakoulutus

LUE TARKEMMAT KOULUTUSTEN KUVAUKSET

Luotsipäivästä tietoa ikäkausista ja aikuisena toimimisesta Henkinen ensiapu (Hinta 30 €)

PIIRIN NETTISIVUILTA: HP.PARTIO.FI/SUPERPAIVAT2017

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2017 HEINÄ-ELOKUU 31.7.–4.8.

Suomi 100 v. Kaupunkijamboree

3.–6.8.

Samoajaleiri Kohu

15.8.

Lippukuntavartti kesäillassa, Asikkala

25.–27.8.

Johtajatulet *

SYYSKUU 1.–3.9.

Partiokouluttajakoulutus

2.9.

Vaelluskurssi, erätaitojen jatkokurssi Tulikettu, teoria

2.9.

Aikuisten retkeilykurssi, teoria

2.–3.9.

Ensiapu I -koulutus

12.9.

Partiojohtajaperuskurssi monimuotokouluksena, aloitustapaaminen

15.–17.9.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2017, I-osa

16.–17.9.

Aikuisten retkeilykurssi, käytäntö

21.9.

Rauhanpäivä

23.–24.9.

Aikuisten akelakurssi

27.9.

Joulukampanjakoulutus, Jämsä

28.9.

Joulukampanjakoulutus, Nokia

29.9.–1.10. Retkeilykurssi, Sinikettu 29.9.–1.10. Akela- ja sampokurssi

29.9.–1.10. Vaelluskurssi, erätaitojen jatkokurssi Tulikettu, käytäntö 29.9.–1.10. Ensiapukurssi sisuille 29.9.–1.10. Ikäkauden apulainen -koulutus

LOKAKUU 1.10. (suosituspäivä)

Lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajien tapaamiset alueilla

2.10.

Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna

3.10.

Sihteerin monimuotokoulutus

3.10.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

4.10.

Joulukampanjakoulutus, Riihimäki

5.10.

Joulukampanjakoulutus, Lahti

7.–8.10.

SuperPäivät

7.–8.10.

Elämys - partiotaitojen SM-syyskilpailut *

7.10.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

7.10.

Luotsipäivä

14.10.

Sankarimatka-seikkailijakilpailut, Heinola

20.–22.10.

SamoajaExplo *

28.10.

Sankarimatka-seikkailijakilpailut, Tampere

28.–29.10.

Nuotiokitarakurssi

MARRASKUU 3.–5.11.

25.–26.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2017, II-osa Sudenpentutapahtumat, Tampere ja Urjala Partiojohtajaperuskurssi 5/2017, I-osa Tarpojien Taitopäivä – Yhteiskunta Ensiapu II -koulutus Pestijohtajakoulutus Hämeen Partiopiiri ry:n syyskokous Lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajien tapaaminen Vaeltajien jatkot

3.12.

Partioheraldiikkakurssi

12.12.

partiotoimiston joulukahvit, Tampere

14.12.

Partiotoimiston joulukahvit, Lahti

11.11. 17.–19.11. 18.11. 18.–19.11. 18.–19.11. 25.11. 25.11.

JOULUKUU

TAMMIKUU 2018 5.–7.1.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2017, II-osa

Täplä 2/2017  

Hämeen Partiopiirin kevään toinen piirilehden teemana on Tarpojat. Kevään aikana tarpojilla on ollut useita mukavia tapahtumia. Lisäksi muka...