Page 36

SIRJE ja HALLIKI ÕUEMÄNGUDE KOGUMIK

4.4. Vette-kaldale Eesmärk. Laps oskab eristada kuuldud sõnas hääliku pikkust (lühike – ülipikk). Soovituslik vanus 6-7. Vahend. Nöör. Tegevus. Lapsed seisavad nööri taga. Õpetaja ütleb esmalt hääliku ja seejärel sõna. Kui häälik esineb sõnas ülipikalt, siis lapsed hüppavad ette – vette, kui aga häälik on lühike, jäävad paigale – kaldale. Märkus: Algul eraldatakse täishäälikute, seejärel kaashäälikute pikkust sõnades.

4.5. Püüa, kui tohib! Eesmärk. Laps oskab eristada sõnu, mis algavad nõutud häälikuga. Soovituslik vanus 5-7. Vahend. Pall. Tegevus. Lapsed seisavad ringjoonel, õpetaja ringi sees. Lepitakse kokku häälikus, millega peab sõna algama. Õpetaja ütleb sõna ja viskab palli kellelegi lastest. Kui sõna algab nõutud häälikuga, põrgatab laps palli. Kui sõna nõutud häälikuga ei alga, laps lihtsalt püüab palli. Kui mängija reageerib õigesti, ütleb ta uue sõna ja viskab palli edasi oma mängukaaslasele. Kes eksib, annab pandi. Pantide lunastamine toimub pärast mängu.

36

Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Advertisement