Page 1

Nem csak szívügy: Nincs higiénés Hogyan és miért szipkázza el egy kismiért beszélnek vészhelyzet a Halász Balázsról…?! gyerekek között község a halasiakat?

Tábla az ajtón, perek a bíróságon, pletyka és valóság Ótvar, rüh, fejtetű, bőrviszketés – nem rossz, de „Itt nemhogy akadályoztatás nincs, de egymásért dolgoa képviselő magán- és cégügyeiben nem is javul a helyzet a tisztálkodási kultúrában zik vállalkozás és önkormányzat”… De hol?! Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Húsz év után vette feleségül a párját Kilátások a gödörből Húsz év után tért haza Halasra…! Ingyen ölelgettek a diákok az utcán Keresztelő népviseletben

Fizetett politikai hirdetés

2014. október 1. • XXVIII. évfolyam 40. szám•Ára: 165 Ft

Kórház: pénz orvosokra

Kiskunhalasért
ünnep

2014. október 1.

… esküdtek a templomban Dudásék a hétvégén. – Húsz éve még nagyon fiatalok voltunk – magyarázza a feleség, Dudásné Kasza Mónika, hogy 1994-ben miért maradt el a templomi fogadalomtétel. – Ahogy teltek az évek, és öreg-

szünk, mind többet gondolunk a vallásra, az Isten házára… Mónit lenyűgözik a templomok, amerre járnak a családdal, ezek meglátogatása nélkül nem telhet el kirándulás. – Pár éve Zsolti, a párom mondta, ha megérjük a 20 évet, akkor elvesz templomban, hiszen annak varázsa van. Közeledett a nagy nap, az előkészületek izgalmasak voltak, de nő létemre én idegeskedtem. Színes ruhát kerestem, és velem tartott Zsolti is: a próbák után ő mondta, hogy fehér ruha az igazi. A család és a gyerekek, Tamás és Tamara is nagyon örültek. A vacsora a Tölgyfa étteremben volt szűk családi körben, és igazán nagyon jót mulattunk. Megható volt ennyi év után újra átélni ezeket a pillanatokat! (vm)

Évtizedek múlva hazatért

– Ez volt a szobám, itt volt az ágyam. Nem hittem volna, hogy ilyen szépen felújították az egykori otthonomat – mondta Ruiszné Baky Gabriella, aki 12 éves koráig élt a Baky-kastélyként emlegetett épületben. Gabi néni harminc éve volt itt utoljára, F Meghatódva sétált régi nem csoda, hogy meghatód- otthonában va sétált végig a folyosókon, szobákon. több alkalommal is megjegyezte a látogatás során, hogy három Még a nyolcvanas években járt évtizeddel ezelőtt nagyon keseKiskunhalason, az akkori szociá- rű emlékekkel távozott, annyira lis elfekvőben Ruiszné Baky Gab- elhanyagolt volt a létesítmény. riella. Akkor nagyon lehangolta Most viszont rend, tisztaság urala látvány, amit egykori ottho- kodik, látja, hogy jó kezekben nában, a köznyelvben csak Ba- van az egykori otthona. ky-kastélyként emlegetett épü- Ruiszné Baky Gabriella az egyik letben tapasztalt. Most, három helyiségbe lépve megszólalt: – Ez évtizeddel később egészen más- volt a szobám, itt volt az ágyam milyen kép fogadta a vendéget, – mutatott körbe az idős asaki György fiával látogatta meg szony, aki nem sokkal később azt a helyet, ahol gyermekkorát már az ablaknál nézelődött. Eltöltötte. Ráczné Rádi Edit szak- mondta, akkoriban egészen másmai vezető és Halász Balázs ka- milyen látványban volt része. A lauzolta végig a vendégeket az vendégek látogatásuk alkalmáépületen. Gabi néni megtudhatta, ból felkeresték a régi reformáhogy jelenleg családok átmene- tus temetőt is, ahol a Baky-kripti otthonaként működik az egy- tát tekintették meg. kori Baky-birtok. Az idős vendég Kép-szöveg: Jáger L.

Fotók: popovics istván

20 év után

Viseletben a keresztvíz alatt

Különleges keresztelőt tartottak az alig 500 lelkes településen, Kéleshalmán. A falu kistemplomában vasárnap délelőtt a megszokott miserend mellett egy halasi kisbabát, Vidra Keve Gyulát fogadta a gyülekezet. A Halas Táncegyüttes táncos és házaspárja Vidra Ró-

bert és Csík Teca viseletbe öltözve tartotta keresztvíz alá az 5 hónapos Keve Gyulát. A táncegyüttest képviselő tagok is népviseletben vettek részt a nagy eseményen, melyet késő délutánba nyúló mulatozás követett. (vm)


2014. október 1.

álláspont/hírek 

Az újságírás már csak ilyen, hozzáteszem dolga is, hogy napvilágra hozzon olyasmit, amiről mások nem, vagy csak félve beszélnek. Persze lehet azon vitatkozni, hogy kinek, milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy amiről fecseg a felszín és hallgat a mély, az miért lesz egyszer csak fontos, első számú hír. Ezt ki-ki a saját szája íze szerint magyarázhatja, indokolhatja, de valahol mégiscsak eljön minden esetben az utolsó csepp szindróma, amikor már nincs tovább, és amikor már cseppet sem számít az érdek. Pontosabban F Az utolsó közös fotó az számít, hogy legyen világos a képlet, okuljanak a példán és legyen mindenkor érték a toll végén.

SZUBJEKT

A zavarosban halászunk

Kinek mi az érték Érdemes elgondolkodni. Mindenkinek a maga háza tájékán, hogy mi az, amit zászlójára tűzve lobogtat mások előtt, elhitetve, hogy nem üres frázis a kimondott szó, és nem dologtalan tett a kérgesnek látszó tenyér fitogtatása. Tipikus eset: bort iszik és vizet prédikál, vagyis homlokegyenest másképpen cselekszik és éli mindennapjait, mint amiről és ahogyan beszél. Mennyi, de mennyi hétköznapi prófétával találkozunk Istenem, akik köpönyegforgató kaméleonként járnak, kelnek közöttünk, hamis igéket hirdetnek és prédikálnak becsületről, tisztességről, hűségről, szeretetről, miközben a múlt árnyéka alatt settenkedve lopnak, csalnak, hazudnak és képesek elvérezni a mártíromság oltárán is akár, hogy hősként aposztrofálja őket a látszatokkal, hamis prófétálással elvakított nép. Vakon látók Talán volt sok igazsága Hammurapi törvényének, a szemet szemért, fogat fogért elvnek. Persze, jó hogy nincs, mert sok vak és fogatlan ember szaladgálna a világban. De vajon nem vagyunk-e vakon látók ma is, és nem tűnik-e sokszor rágatlannak a falat, amit le kell nyelnünk?

Testületi „Rekordok könyve”

Hogy megdolgoztak-e a pénzükért a képviselő-testület tagjai és megkapják-e újra a kiskunhalasiak bizalmát, arról majd hamarosan megszülethet a lakosság ítélete. A számok alapján a mostani közgyűlés többet tanácskozott és több határozatot, rendeletet hozott, mint a négy évvel korábbi. Alig 150 perc alatt bedarálta az utolsó tanácskozásának előterjesztéseit a halasi képviselő-testület. Különösebb viták nélkül zárult

egy korszak, amelynek egyik utolsó epizódjaként Gyovai István polgármester minden képviselőtársának egy ballagó tarisznyát nyújtott át. Hogy az utolsó négyéves korszak (a jövőben öt évre választunk közgyűlést) milyen lakossági értékeléssel zárul, minden bizonnyal kiderül majd október 12-én. Anynyi bizonyos, hogy Jerémiás Béláné, Nagy Péter és Nagy Róbert nem lesz ott a következő képviselő-testületben. A számok azt mutatják, hogy az előző időszakhoz képest többet ta-

nácskoztak. A statisztika szerint 39 rendes és 34 rendkívüli ülés volt, 2006-2010 között ez a szám 40 és 24 volt. Ezen tanácskozások alatt született több mint 140 rendelet és 1250-nél is több határozat. Négy évvel korábban 132 rendeletet alkottak és 1090 határozatot hoztak. A testület összetételében négy év alatt egy változás volt, a mandátumáról lemondó Pajor Kálmán helyett Kuris István László került be a közgyűlésbe. Neki egy rendkívüli és egy rendes ülés jutott. Kép-szöveg: JL

Illedelmesen nézünk és nem látunk. Tátjuk a szánkat és hagyjuk lenyomni a torkunkon a keserű, rágatlan falatot is akár. És amikor végképp megülte a gyomrunkat, akkor megszabadulunk tőle. És most már végképp megülte a gyomrunkat. Elég! Eljött az ideje a selejtezésnek Elég azokból, akik a semmittevés fáradságos látszatában tetszelegve, leltárjegyzékbe kerültek a hatalom valamelyik fiókjában. Ideje elvégezni a selejtezést, kiválogatni és kidobni a felesleges holmit. Elég az önelégült és öntörvényű igazságosztókból, akik ütnek, vágnak és harapnak, aztán báránybőrbe bújva képviselik az érdekeinket. Józsi bácsi – nevezzük így az átlagembert – sem élhet felelősség nélkül a harmincadik utcában, akinek talán a kutyáján és macskáján kívül semmije nincs. De ha keservében vagy mérgében belerúg a kutyájába, jönnek az állatvédők és meghurcolják az öreget. De az öreg ezek után nem nyer soha az állatvédőkhöz felvételt. Hát nem kellene-e a közélettől távol tartani magát annak, azoknak, akik hiteltelenné, erkölcstelenné váltak. Akiket hamis prófétákká érlelt az idő, akik bort isznak és vizet prédikálnak, akik ütnek, vágnak és harapnak….

Ingyen öleléseket osztottak Kiskunhalas belvárosában. Lapunk munkatársai is kilátogattak a Hősök terére, ahol megnéztük a sok tucatnyi ölelést, sőt, a lelkes önkéntesek bennünket is hatalmas öleléssel fogadtak. Volt, aki úgy nyilatkozott, hogy arra sem emlékezett, mikor ölelték meg utoljára, Semmi keresnivalójuk, hogy értünk és a nevünkben szóljanak, hogy ezért most igencsak meglepte igent vagy nemet mondjanak bármire is, ami engem, Téged, minket a hatalmas mosoly és a hozzáérint. De ha ők nem tartják magukat távol, hát tegye meg ki-ki hi- járó ölelés. te, lelkiismerete, meggyőződése szerint és persze a város jól felfogott érdeke szerint a szavazófülkékben október 12-én. Argentin, olasz, hongkongi, thaiföldi Supka Éva főszerkesztő és török diákokkal együtt osztották

Ingyen öleltek ingyen a hatalmas öleléseket a bibós tanulók. A Halasra érkezett cserediákok az ASF magyarországi képviseletének szervezésében tartották meg a kultúrák közötti párbeszéd napja alkalmából az ingyen ölelős napot. Négy évvel ezelőtt Budapesten, a Mosoly utcából indult az Oktogonra az első ilyen ingyenes ölelés Magyarországon, azóta minden évben többször is tartanak ilyen napot, több városban is.

A világháló tele van ilyen felvételekkel. A mit sem sejtő járókelők „ingyen ölelés” táblákat tartó emberekkel futnak össze, elsőre értetlenül állnak előtte, de a legtöbben mosolyogva fogadják és viszonozzák az ölelést. Sokan könnyekig hatódnak. A szervezők úgy vélik, ha ölelésükkel nem is tehetik jobbá a világot, de egy kis örömöt adhatnak az embereknek a szürke mindennapok rohanásában. Kép-szöveg: P. Á.
közelkép

2014. október 1.

tatlanul vette el, azt már kevésbé fogadják el. – Ez jól hangzik, de ennyi mézet sajnos még nem termeltünk – cáfolja az állítást a képviselő. A család életét közelről ismerők szerint a gondok már Halászék házassága elején megjelentek a férj hűtlensége miatt. A béketűrőnek ismert asszony – aki egy fiút és két lányt nevelt fel férjével –, úgy tudni, a gyerekek és a nyugalom érdekében sosem akart válni. Pedig erre több oka is lett volna. – A feleség általában utólag tudta meg, mik történtek vele szemben a háta mögött. Kiderült például, hogy a közös vagyon egyes elemei a férje nevére kerültek, de kiderült az is, hogy Borika, alkalmanként besegítő családtagként dolgozott a boltban, de nem mindig volt bejelentve. Akkor telt be a pohár, amikor a Balázs oda akarta vinni a házhoz a mostani szeretőjét – mondta lapunknak a család egyik közeli rokona. – Ebbe már én sem mentem bele annyi év után – ismerte el az aszszony –, de ettől még lehetett volA most függetlenként politizáló képviselő magánéleti na nyugodt, normális különélés. Akkor kezdődtek a bajok, amikor és üzleti ügyei adnak témát a (Felső)városnak Balázs áthelyezte a Mentha üzletet Volt már főállású alpolgármester és egyházi tisztségviselő, fi- zájárulási szándékkal, majd az ügy- a város egy másik pontjára. deszes és független képviselő – most újra egyéni jelölt. Halász ben illetékes kalocsai jegyző több- Halász szerint mindez valótlan és Balázs hosszú évek óta az egyszerű beszédű és segítőkész köz- ször felszólította az ügyvezetőt alaptalan híresztelés. szereplő imázsát mutatja, de most a családját szintén érintő hiánypótlásra. Miután ez nem törA család azt sem tagadja, hogy üzleti vita kapcsán magánéletének egyes részletei is a közbe- tént meg, bezáratták a boltot. az idegeiket felőrölték az utóbbi széd tárgyává válnak. Nem akart részletekbe menni a család sem, noha tudják, hogy a hónapok. „Elnézést kérek, de Halász Balázs je, Borika, azaz Halász Balázsné. városban egyébként szerte-hosz- – Volt idő, amikor a Balázs napteljes anyagi ellehetetlenítési küz- Megkérdezésemre Halász Balázs szában terjengő, hol pikáns, hol el- jában tucatszor elment a ház előtt, delmeinek köszönhetően az üzlet mindezt hamis vádaskodásnak szomorító részletek járják. Per, pe- be-beszólogatott. Többször nekizárva tart. Bízva az igazságszol- minősíti, és mivel bírósági eljárás rek egyébként nemcsak az említett ment a Borikának is úgy, hogy zúzógáltatás bölcsességében, rövidesen alatt van a válóperük és a vagyon- ügyekben vannak, hanem még a dásai lettek, pedig az asszony állítóújra az Önök szolgálatában lehetek. megosztásuk, nem kíván reagál- kirakott felirat miatt is, ami Halász lag csak azt tette szóvá, hogy minek Megértésüket köszönöm! Borika” ni ezekre a dolgokra. A szaküzlet Balázs szerint rágalmazó és meg- akar hozzájuk hazamenni ebédelni, ha a szeretője ágyában volt... – áll hónapok óta a felirat a Szé- valójában azért van zárva, mert a sérti az ő jó hírnevét. chenyi utcai egykori, közkeletűen Széchenyi utcai ingatlan osztatlan – Mindenesetre ezzel gyakorlati- Halász erre úgy reagált: alaptalan csak Mentha-boltként emlegetett közös tulajdonban van férj és fele- lag új helyzet elé nézett a család. és lejárató beszéd ez, miközben ők üzlet ajtaján. Bár a régi vállalkozás ség között, és a férj aláírása hiány- Halászné munkanélküli, a gyerekek is tudják, hogy ilyen nem történt. helyén egy új cég, az Eredeti Ment- zik a tulajdonosi hozzájárulásról. Az más után kellett nézzenek – tudtuk Mások szerint azért is kellett kerítést építtetnie a családnak, hogy ha Kft. nyitott hasonló profilú üz- új céget azért hozta létre Halászék meg családi forrásból. letet, a bolt régóta láthatóan zár- fia és egyik lánya, hogy legyen mi- Halász Balázs szerint ez félreveze- biztonságban legyenek Halász váva: a homályos üveg mögött régóta ből megélniük. Csakhogy az apa tő: ő úgy tudja, hogy a gyermekek- ratlan megjelenéseitől. De még így mozdulatlan rendben állnak a kü- nem járult hozzá ahhoz, hogy a nek régóta van jövedelmező mun- is visszahallják a városból, hogy Halász sértegeti a volt feleségét. lönféle termékek. családja folytassa a kereskedést kahelyük, ahol ma is dolgoznak. A férj viszont erre azt feleli: a bíugyanolyan profillal, mint az előző – A férjem nem segít elrendez- üzlet: nem adott hozzájáruló nyi- A vagyoni elszámolásban is ko- róságon a feleség hivatkozott arni a közös ügyeinket, inkább zak- latkozatot családtagjai cégének moly nézeteltérések vannak. A ra, hogy a kutya miatt kötelezi az család azon még csak-csak neve- önkormányzat a kerítés építésére, lat, fenyegetőzik… Nemhogy nem működtetéséhez. tett, amikor – állításuk szerint – mert több személyt is megharapott, segíti, hogy folytassuk a kereskedést, és megélhetésre leljen a saját Halász balázs mindezt azzal ma- Halász Balázs még egy tubus fog- s hozzátette: a lakóingatlanból ki is fia és lánya, de volt, hogy ránk tá- gyarázza, hogy a kft. ügyvezetője krémet is magával vitt az egyik zárták, nem is tudna bemenni, hisz madt. Nem bírjuk már… – mond- (azaz a fia, Ifjabb Halász Balázs – a hazatérésekor, de hogy a cirka 2 a zárakat is lecserélték. ja a feliraton olvasható név viselő- szerk.) nem kereste meg őt a hoz- milliót érő 11 mázsa mézet is osz- – Az a baj, hogy azt képzeli, sőt,

Mit beszélnek Halász Balázsról?!

hangoztatja is, hogy itt minden az övé, és hogy úgyis el fogja érni minden hatóság előtt, hogy neki legyen igaza. Anyunak is csak akkor íratta vissza a nevére az elvett közös házassági vagyon felét, amikor alpolgármester lett, nehogy egyszer kiderüljön, milyen ember is ő… – mondja az egyik családtag. A képviselő ezt már egyenesen butaságnak nevezte. – A törvény mindenkire egyformán vonatkozik – hangoztatta. Amikor megkérdeztem a képvinem érzi-e, hogy törvény ide vagy oda: pusztán családi-apai szeretetből engednie kellene gyermekeinek a cégük működését, újra azt felelte: a törvény mindenkire vonatkozik… Ezzel kapcsolatban maga is elismerte, hogy gyakran megfordul a Széchenyi utcai ház előtt, és hogy a viszony megromlásába az is belejátszott, hogy amikor ott jár, gyakran beintenek neki. Azt viszont „Borika védelmében is” cáfolta, hogy valaha is lett volna köztük dulakodás vagy zaklatás. Végül megkérdeztem Halász Balázst, hogy morális értelemben alkalmasnak érzi-e magát arra, hogy másokat képviseljen az önkormányzat választott testületében. Úgy válaszolt: az életben sok konfliktust kell megoldani, és ő mindig ragaszkodik a békés, de jogi úton való megoldásokhoz, így itt is szeretné, ha mielőbb törvényesen lezárulnának a viták. – Természetesen vannak olyan családi dolgok, amik magánügyek, és nem tartoznak senki másra – hangoztatta. selőt,

A perek még folynak, így egyelőre nemcsak a viták „pusztán törvényes” kimenetele kétséges, hanem az is, hogy ezek egyáltalán meghozzák-e a helyzet érzelmi és erkölcsi rendeződését. A számos karitatív akcióban és civil megmozdulásban pozitív szerepet játszó Halász Balázs személyét övező ellentmondások és a jogi vita következménye volt az is, hogy néhány évvel ezelőtt a politikus megvált egyházának világi testületétől. Presbiterré való újraválasztását a helyi egyházvezetőség azért nem javasolta, mert – mint bennfentes forrásunk fogalmazott – lezáratlan ügyei és egy más egyházközösségi taggal való pere ezt erkölcsi és teológiai értelemben sem tették lehetővé. Kép, szöveg: KohoutZ


2014. október 1.

hirdetésNégy év szolgálat a sikeres Halasért

Önkormányzati munka

A 2010. évi önkormányzati választáson a 23.799 jogosultból mindössze 9.334 választó járult az urnákhoz. Képviselő-testületünket a korábbi 25 fő helyett 14 képviselő alkotja a polgármesterrel. A képviselő-testület munkája

Tisztelt halasi lakosok! A halasi polgár minden magyarnál kritikusabb szemmel látja a világot. Kérem, ezzel a tekintettel olvassák beszámolómat önkormányzatunk elmúlt négy évéről, küzdelmeinkről, eredményeinkről. Négy évvel ezelőtt büszke civil szakemberként kaptam bizalmat Önöktől szeretett városunk vezetésére. Az elmúlt években a rendkívüli nehézségek ellenére hatalmas lépéseket tettünk Kiskunhalas stabilitásának megőrzésében, térségközponti szerepének erősítésében és fejlesztésében. 1. Ésszerű takarékossági intézkedéseinkkel a válság ellenére megerősítettük a város pénzügyi helyzetét. 2. A folyamatosan változó jogi háttérrel, az egészségügy, az oktatás és a közigazgatás állami átszervezésével és a közszolgáltatások (távhő, víziközmű, hulladékgazdálkodás) új alapokra helyezésével a teljes önkormányzati rendszert átalakítottuk. 3. Évtizedek óta nem tapasztalt mennyiségű és nagyságrendű fejlesztéseket indítottunk, fejeztünk be; és új terveinkkel a város jövőjét meghatározó projekteket alapoztunk meg. Projektjeinkben a halasi vállalkozások döntő szerepet kaptak, mely több száz munkahely megteremtését, a vállalkozások erősödését, alkalmazottaik család-

jainak biztonságát szolgálta. A folyamatosan jellemző pénzszűke mellett jelentősen csökkent létszámmal, több ciklusra elegendő feladatot elvégeztünk, épp ezért a szakmaiságában megerősített és rendkívüli teherbírással dolgozó önkormányzati vezetők és alkalmazottak eredményes munkáját köszönöm meg elsőként. Legalább ekkora köszönet illeti a városért tevékeny együttműködést vállaló, a város jó hírét növelő, céljainkat támogató valamennyi vállalkozást, intézményt, vallási közösséget, civil szervezetet, vezetőket és alkalmazottakat, egyszerű polgárokat, kicsiket és nagyokat, akik szeretnek itt élni, mert ez a mi életterünk, amiben hiszünk, a városunk, Kiskunhalas. Négy éven keresztül büszke civil szakemberként tettem eleget az Önök megbízásának, most büszke civil szakemberként, rendkívüli tapasztalatokkal gazdagodva távozom a polgármesteri székből, melyeket – bízom benne – lesz még alkalmam hasznosítani a város érdekében. A következő évekre békét, nyugodt munkakörülményeket, józan gondolkodást és jó egészséget kívánok valamennyi halasi lakos számára! Kiskunhalas, 2014. szeptember 24. Gyovai István építészmérnök, polgármester

Jelen összefoglalónk lezárásának időpontjáig (2014. szeptember 11.) a rendes testületi ülések száma: 38, a rendkívüli testületi ülések száma: 34, a megalkotott rendeletek száma: 143, a határozatok száma: 1255 volt. A korábbi önkormányzati ciklusokhoz képest ez közel kétszeres menynyiségű tanácskozást, illetve döntést jelent, melyek nagy része a jogalkotás, a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás területén történt rendkívüli változások szükséges következménye volt. A testületi ülések hangulata a korábbi ciklusok légkörét idézte. A négy alpolgármester ügye, az első alpolgármester felmentése, az egyéni és politikai érdekek, helyezkedések rendre megzavarták a városi ügyek tárgyalását a higgadt vezetés ellenére. Az önkormányzat szervezeteinek átalakítása Kiskunhalas Város Önkormányzatának feladataiban, szervezetei felépítésében és lehetőségeiben 2010 és 2014 között óriási változások történtek. 2012 első napján a városi tűzoltóság került állami fenntartásba, áprilistól a hivatal szabálysértési feladatait, májustól pedig kórházunkat is átvette az állam. 2012 őszén a Lomb utcai óvoda, a Szűts József Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola kezdte meg működését egyházi fenntartásban. Az ágazati törvények módosítása nyomán 2013-tól az általános és középiskolai oktatás állami feladat lett, önkormányzatunk azonban – mint külső szolgáltató – to-

vábbra is ellátja az intézmények üzemeltetését, évente közel 200 millió forinttal olcsóbban, mint amennyit az állami üzemeltetésért fizetnünk kellett volna. Új feladatként kaptuk a zene és speciális oktatási intézmények üzemeltetését, továbbá a Thorma János Múzeum működtetését, mely feladatok ellátása kötelező az önkormányzat számára, ugyanakkor jelentős saját erőt kíván. Az új önkormányzati törvény 2013. január 1-jétől a kistérségi munkaszervezetet megszüntette, feladatait az önkormányzat hivatala vette át. Létrejött a járási rendszer, mely a korábbi önkormányzati feladatok egy részét végzi (okmányiroda, gyámügyek, stb.). Önkormányzatunk polgármesteri hivatala 2013. március 1-jétől Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal lett, melynek kirendeltségei működnek Harkakötönyben és Pirtón. A hivatal feladata a három település önkormányzatának, a halasi nemzetiségi (cigány és német) önkormányzatoknak, több önkormányzati társulásnak (kistérségi, ivóvízminőség-javító) és természetesen saját szervezetének feladatellátása és a működési feltételek biztosítása. Gazdasági társaságaink jelentős része is átalakult, az önkormányzat 100%-os tulajdonába került a távfűtés, mely hosszú évek után biztonságossá tette a lakótelepek ellátását. A víziközmű- és hulladékgazdálkodási szolgáltatás átszervezése óriási feladat volt, de az átállás kisebb problémáinak rendezése után a szolgáltatások zökkenőmentesen működnek. A képviselő-testület többségének döntése alapján egyesítettük a városi média és kultúra gazdasági társaságait Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. néven.

Az önkormányzat gazdálkodása 2012. január 1-jétől életbe lépett új szabályozás alapján az önkormányzat és a hivatal gazdálkodása szétvált, majd 2014. január 1-jétől alapjaiban változott az önkormányzati költségvetés felépítése és a számviteli elszámolás technikája. A szabályozás gyökeres változásával párhuzamosan új pénzügyi szoftverrendszert és az ehhez szükséges technikai fejlesztéseket helyeztük üzembe. Az állam beavatkozása az önkormányzatok életébe a támogatási rendszer nagymértékű átalakításával, az önkormányzati adósságátvállalással, és a deficites költségvetések tiltásával teljesedett be. Az adósságkonszolidáció két ütemben valósult meg: 2013 szeptemberétől az adósságunk 60%át, majd 2014 februártól a maradványt is átvállalta az állam, több mint 4 milliárd Ft értékben. Az adósságátvállalás könnyebbséget okozott számos önkormányzat gazdálkodásában, Kiskunhalas esetében azonban a bevételek állami elvonásának éves öszszege kb. 200 mFt-tal meghaladja az adósságtörlesztés nagyságrendjét. A külső és belső hatások folyamatos változása miatt az önkormányzati gazdálkodás egyes évei jelentősen eltérnek, az azonban egyértelmű, hogy a 2011 nyarán megalkotott intézkedési terv (Stabilitás-Bizalom-Fejlődés) és annak végrehajtása stabil, majd hiánymentes és növekvő pályára helyezte az önkormányzat gazdálkodását. A kötelező önkormányzati feladatainkat sikeresen elláttuk, és szerény, de növekvő mértékben támogattuk a kulturális, sport és médiaeseményeket, illetve az ezeket szervező társaságokat, civil szervezeteket is. (A beszámolót bővebb terjedelemben megtalálhatják a www.kiskunhalas.hu és a www.halasinfo.hu honlapokon.)
HÍREK

2014. október 1.

Fotó: facebook.com

Megyei kitüntetettjeink

F Vincze Attila, Mester Sándor, dr. Szepesvári Szabolcs és dr. Jerémiás Attila

Évtizedek áldozatos munkáját ismeri el minden esztendőben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. Idén Kiskunhalas különösen büszke lehet, ugyanis városunkból négyen voltak ott a kitüntetettek között. A kecskeméti Katona József Színház volt a házigazdája a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepségének, amelyen kitüntetéseket adtak át. Mint arról korábban beszámoltunk, több halasit is felterjesztettek a díjakra. A szombati gálán kiderült, hogy városunkból négyen részesültek elismerésben. Jerémiás Attila, a kalocsai Szent Kereszt Kórház szülész-nőgyógyász főor-

vosa az egészségügyben végzett, több évtizedes kimagasló szakmai színvonalú munkájáért, a Magyar Nőorvos, a Magyar Gerontológiai és a Korányi Sándor Társaság munkájában vállalt jelentős szerepéért, hazai és nemzetközi kongresszusokon tartott tudományos előadásaiért, számos megjelent publikációjáért kapott kitüntetést. Mester Sándor, a Halasi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálat vezetője, tanár, a roma családok, fiatalok állhatatos segítéséért, kimagasló pedagógiai munkájáért vehette át a megyei közgyűlés díját. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház kardioló-

gus főorvosa az egészségügyben végzett kimagasló szakmai színvonalú munkájáért, hivatástudatáért, empatikus, betegközpontú gyógyító tevékenységéért kapta meg az elismerést. Ott volt a díjazottak között a Kiskunhalasi Szilády RFC kitalálója, szakmai vezetője, Vincze Attila is. A Bács-Kiskun Megye Sportjáért-díjat az indoklás szerint azért vehette át, mert edzőként komoly hazai és nemzetközi sikereket ért el csapataival, és az utánpótlás-nevelés területén is áldozatos, eredményes munkát végez. A díjazottaknak elsőként Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke gratulált. JL

Rüh, tetű, ótvar – ijesztően hangzó, ma már leginkább sértésnek használt kifejezések, amelyek a közösségben élő kisebbnagyobb gyerekeket (is) fenyegető betegségeket jelentik. Érdeklődésünkre a helyi óvodák megnyugtató válaszokat adnak – egyelőre… Higiénés szabályok – Évek óta legfeljebb négy-öt olyan gyerekünk van, akin ilyesmit tapasztalunk – mondja az egyik óvoda pedagógusa, akitől arról érdeklődünk, hogy a higiénés szabályok elhanyagolásából eredő néhány tipikus betegség mennyire van jelen az intézményekben. A haj- (pontosabban fej-)tetű még a leggyakoribb, de szerencsére ebben sem nevezhető állandónak, még gyakorinak sem a probléma.

takarítatlan, elhanyagolt környezetből érkeznek, vagy ahol a tisztálkodási szokások nem garantálják, hogy a bőrfelületen vagy a hajban ne jelenhessenek meg ilyesmik. Lehet, hogy furcsa, de ez a fajta higiénia már nem is szegénység vagy gazdagság kérdése – érinti a téma szociológiai, kulturális aspektusát az egyik nyilatkozónk. Kellemetlen visszatérés

A másik probléma a visszaesés. Szerencsére a szóban forgó beBőrön, hajban tegségek egyike sem súlyos, és – szeptemberben nem okoz tűrhetetlen testi tüne– Rühös gyerekkel a kilencve- teket, bár az ótvarnak lehet súnes évek közepe óta nem talál- lyos, vesét érintő következménye,

Elsősorban azokat fenyegetik ilyen problémák, akik szegényebb, esetleg takarítatlan, elhanyagolt környezetből érkeznek, vagy ahol a tisztálkodási szokások nem garantálják a megelőzést, de a higiénia már nem is szegénység vagy gazdagság kérdése, hanem kulturális. koztam, de azt hiszem, a kolléganőim sem – mondja egy másik városrészben dolgozó óvónő. Az ótvar fel-feltűnik, illetve a tetű is, de elsősorban akkor, amikor szeptemberben újra járni kezdenek a kicsik. – Nyilvánvaló, hogy elsősorban azokat fenyegetik ilyen problémák, akik szegényebb, esetleg

továbbá a viszketés, a bőr sok esetben visszataszító elváltozása sok kellemetlenséget okozhat. E tüneteket viszonylag könnyű elhárítani – hatékony gyógyszerek és sajnos kiveszőben lévő házi praktikák segítségével –, de ha a kisgyerek visszatér az eredeti környezetébe, hamarosan újra öszszeszedhet valamit.

Nincs higiénés vészhelyzet Lényegében nem nőtt a tisztálkodáshiányból fakadó betegségek száma a kisgyermekek között Nívó alatt Miközben azt várnánk, hogy a rendszerváltás óta eltelt időben ezek a jelenségek visszaszorultak volna, a valóság, sajnos, ezzel ellentétes. – Ha nincs is sok ilyen gyerekünk, azért mégis, mindig egy kicsivel nő a számuk – osztja meg tapasztalatát a bevezetőben idézett óvónő. Szerinte ez két okból is aggasztó. Egyrészt azért, mert áttételesen az életszínvonal és a kulturális nívó folyamatos hanyatlására utal. Másrészt arra, hogy a családokon belül nemcsak a nagymamák által ismert otthoni gyógyítási módok vesznek ki, hanem a gyerekekkel való törődés is hanyatlik. Kép, szöveg: KZ

Testi-lelki tünetek Az ótvar nagyon fertőző, felületi, genynyes bőrbetegség, mely elsődleges fertőzésként általában gyermekeknél az arcbőrön fordul elő, de másodlagos fertőzésként bármely életkorban kialakulhat. A holisztikus medicina szerint az ótvar önbizalomhiányra, védtelenségre utal, és különös jelentősége a szervezetet – például a vesét – fenyegető szövődményekben van. A rühösség egy atkafertőzés, mely kis vörös kiütésekkel és erős viszketéssel jár. A fertőzés közvetlen érintkezéssel terjed emberi közösségekben. Az alig látható atkák gyakran együttalvás során szóródnak szét, de már egy szokásos mosás elpusztítja őket. Általános, ismert vonása a rühösségnek, hogy a nőstény atka alagutat fúr a bőr legfelső rétegében, és petéket rak a járatba, amelyek pár nap alatt kikelnek, de ez kínzó viszketést okoz. Lelki okai általában a vágyak, tervek megvalósulását sürgető türelmetlenséget takarnak. A fejtetű egy élősködő rovar, mely zárt közösségekben gyorsan terjed. Amikor lerakják a petéiket, a serkéket, azok odaragadnak a hajszálhoz. Pár nap alatt kikelnek a tetvek, amelyek repülni, ugrani nem tudnak, de gyorsan másznak a fejbőrön, és így terjedhetnek el bútorokon, hajjal kapcsolatba kerülő tárgyak, törülközők és kalapok révén. A nőstény tetvek pár hét alatt átlagosan 100 petét raknak.


2014. október 1.

pirtóA mai megosztott társadalomban ritka, hogy egybehangzó és pozitív értékelések szülessenek egy önkormányzat közösségi és vállalkozási politikájáról. Pirtó a jelek szerint ilyen település: a cégvilágtól a közművelődésen át az egészségügyig fejlődésről és egymást segítő-erősítő magatartásról beszélnek. Előremutató partnerség Amióta a község 2011-ben kijelölte és átsorolta az 53-as út mentén elterülő gazdasági övezetét, sorban költöznek be az új vállalkozások. – Mi azért is jöttünk ide, mert abszolút segítőkészséget tapasztaltunk a cégek felé – mondja a ha- F Vállalkozói övezet Pirtón, az 53-as főút mellett. Egyre többen jönnek lasi Balla Zsolt. Cége nemrég elegáns, könnyűfém szerkezetes csarnokot építtetett a község „ipari parkjában”. A vállalkozás munkahelyeket teremt, és helyi adót fizet a falu kaszPirtón a polgárok érdekében partnerként működnek együtt a közélet szereplői szájába, így nem csoda, hogy Balla Zsolt arról beszél, a partnerség nemcsak előremutatóan vállalko- a községvezetés – hangoztatja a gálja a lakosság érdekét, hiszen a A pirtóiaknak emellett régi vágya immár emiatt nem kell bemennizói szemléletű, hanem kölcsönös- cégvezető. fejlődés, a gyarapodás, a munka- volt az, hogy a hidegebb évszak- ük Kiskunhalasra, sőt, a leleteségen alapszik. A mintegy 60 főt foglalkozta- hely és a gazdaság növekedése ban is összejöhessenek rendezvé- ket elektronikus úton kapja meg a tó vállalkozás kétharmadában pir- előbb-utóbb mindenki javát ered- nyekre: ezt most a művelődési ház helyi rendelő, s onnan nyomtatott ad munkát, és megtud- ményezi – mutat rá a község egyik felújításával fogja megvalósítani a formában adják át a pácienseknek. Kedvező az iparűzési tóiaknak juk azt is, hogy ez nem véletlen: legismertebb vállalkozója. községvezetés. Azt érzem, hogy a A pirtói rendelőben továbbá megadó mértéke, másrészt tudatos törekvésük, hogy új munpolgármester igyekszik újra von- kezdték a cukorbetegség, a magas zóvá tenni a falut mindnyájunk és vérnyomás és daganatos betegnemhogy felesleges kahely létesítésekor helybélieket Új utakon alkalmazzanak. A vállalkozók és helybéliek egyéb- esetleg az új polgáraink számára – ségek szűrését is! Emellett kiválóbürokratikus akadáként nemcsak a konkrét céges in- mondja Tóth Zsófia Ibolya függet- an működik Pirtón a házi gondozás szolgálja tézkedéseket méltatják. Többen is len képviselő. rendszere, amelynek keretében lyoztatás nincsen, de Közvetlenül a polgárokat emlegetik a kisebb-nagyobb egyéb támogató magatar- Az említett vállalkozói övezet ki- fejlesztéseket. A korábban is hiteltást tanúsít a község- alakítása kétségtelenül markáns mentes község saját erőből vásá- A pirtóiaknak emiatt már nem kell bemennivezetés – hangoztatja pozitív fordulat Pirtó életében. rolt földmunkagépet – majd ügyes ük Halasra, és a leleteket is a helyi rendelőben Nagy Ferenc polgármester szá- belügyminisztériumi pályázaton kaphatják meg, ahol megkezdték számos gyaa cégvezető. mos nyilvános fórumon azzal indo- traktort nyert – a külterületi utakkori betegség szűrését! A jól működő házigonkolta ennek megvalósítását, hogy utcák karbantartásához, felújította a helybéliek érdekében munkahe- a közösségeknek a mind népsze- dozás mellett célul tűzték ki a lakosság egészTudatos törekvés lyeket, helyi-községi bevételt biz- rűbb tanyaházat, bővítette és kor- ségtudatosabb életszemlélet-formálását is. Megerősíti mindezt a szintén hala- tosítsanak a településnek, az itt szerűsítette a könyvtárat, a rendelőt, korábban az iskolát és a község Cél a még több egészség si kötődésű, de évtizedek óta Pirtón élőknek. napi szinten szakértő gondoskoEz a célkitűzés megvalósult. Erről központját, ma pedig egy bő ötödvállalkozást vezető Papp Tiborné is. dásban részesülnek az egyedülálló – Azt tapasztaljuk, az önkor- beszél Ritter János is. – A rendezé- milliárdos ivóvíz-beruházás van – Számomra az egyik legfonto- idős emberek. A rendelő azonban mányzat sokat tesz azért, hogy a si tervnek ez a módosítása, vagyis folyamatban. sabb a pirtói rendelőben megva- nem áll meg itt. cégek, munkaadók itt maradjanak a céges övezet kialakítása a cégek- – A könyvtárgyarapítás kiemel- lósított informatikai fejlesztés. En- – Célul tűztük ki magunk elé, vagy idejöjjenek. Egyrészt kedve- nek azért volt nagyon fontos, mert kedő jelentőségét az adja, hogy nek köszönhetően megszüntettük hogy igyekszünk a lakosság köző az iparűzési adó mértéke, más- ez sokszor nélkülözhetetlen előny a tágra nyílt a hozzáférési lehetőség a régi elavult kartotékrendszert, rében egy egészségtudatosabb részt nemhogy felesleges bürok- különböző fejlesztési pályázatok- bármilyen kiadványhoz, ami a ta- számítógépen tároljuk betegeink életszemléletet kialakítani. Ennek ratikus akadályoztatás nincsen, nál. Azzal, hogy a község vezetése nulást, a művelődést, az érdeklő- orvosi dokumentációját, ami ko- érdekben létrehoztunk a várótede támogató magatartást tanúsít ezt biztosította, közvetlenül szol- dést vagy a szórakozást szolgálja. rábban igencsak hiányos volt, fel- remben egy egészségtudatos szótöltése jelenleg is folyik – tájékoz- róanyagokat tartalmazó pontot. Távlati terveink közt szerepel hátat Kiss Tünde. A pirtói rendelő körzeti ápolónő- zi gyógyszertár létrehozása, hogy je hozzáteszi: bevezették a betegek ezzel is segítsük, gördülékenyebbé számára a minden pénteken elér- tegyük betegeink ellátását. Kép, szöveg: KohoutZ hető vérvételt, így a pirtóiaknak

Egymásért élnek-dolgoznak
közélet

2014. október 1.

A polgármester tetten érhető Hiányosságok, jogtalanságok, felháborodás minden oldalról A szeptemberi, választások előtti utolsó testületi ülésen Skribanek Zoltán az Eseti Bizottság vizsgálati eredményeit tárta nyilvánosság elé a „Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem kerülő egyes döntések és egyéb kivizsgálást igénylő ügyekről.” Az egyértelmű megállapítások, hiányosságok közlése váratlanul érték Gyovai István polgármestert, akinél ki is verte a biztosítékot az ügy, így rövid időn belül sajtóközleményben szólította fel Skribanek Zoltánt és a bizottság többi tagját, Dózsa Tamást és Pajor Kálmánt, hogy kérjenek bocsánatot. De nézzük miről is van szó. Egyszerűen a bizottság elvégezte azt a feladatát, amit már a korábbi ciklus képviselő-testülete is, nevezetesen számon kérték azokat a képviselőtestületi döntéseket, amelyek nem lettek végrehajtva. Egy évvel ezelőtt egyébként éppen a most a Gyovaival egy zászló alatt induló Váradi Krisztián tett olyan megállapításokat, amelyek kritizálták a polgármestert. Váradi akkor azt olvasta Gyovai fejére: ”jó ideje nem látjuk tisztán a város pénzügyi helyzetét. Több, mint egy éve kérjük a testületi ülésen, hogy világos beszédre van szükség ezen a téren. Ugyanis az elmúlt egy-másfél évben a polgármester részéről folyamatosan az a kommunikáció, hogy nem is olyan rossz a helyzet, a város stabil, ezzel szemben a pénzügyi osztály vezetője a bizottsági üléseken folyamatosan működésképtelenségMég nagyban folyik az építkezés a Szilády-gimnázium udvarán. Lassanként egy speciális laboratórium valósul meg itt. A Jövőd a Természettudományokban Rejlik elnevezésű projektre a Kiskunhalasi Református Egyházközség 300.260.000 forintot nyert az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 terv keretében. – Ha elkészülnek az építkezési munkálatok, jöhet a tényleges használatbavétel. Ez nem csak a Szilády-gimnázium laboratóriuma lesz, hanem a városé. Januártól várjuk majd ide a tanulni vágyó diákokat, pedagógusokat. Terveink szerint december közepétől rendezzük majd be a termeket, addigra megveszünk minden eszközt, bútort, így januárra egy korszerű, szép környe-

sorból. Ráadásul nem is tudott elfogadható magyarázattal szolgálni a polgármester a keretösszeg sorsáról. Már azt is az eseti bizottság tárta fel, hogy az összegből közel ötmillió forintot a kereskedelmi iskola Szent Imre utcai épületének felújítására fordítottak. Tavaly a hivatal éppúgy nem rendelt kátyúzási munkát, mint 2012-ben, noha 5 milliót betergel fenyeget. Megoldás az lenne, ha vezett erre a célra. a polgármester beismerné a hibát, levonná azt a konzekvenciát, hogy Önkényes vízdíjemelés megbukott a politikája, és végre re- A másik már-már büntetőkategória ális képet adna a pénzügyi helyzetről, szintjét súroló ballépés az a 12 százanehogy a következő önkormányzat lékos vízdíjemelés. Itt különösen kilóg a lóláb, hiszen Gyovai polgármester megörökölje ezt a tehertételt”. kétszer is tárgyaltatta az ügyet, mintHétmillió ment, ha nem akarta volna elhinni, hogy a a kátyúk maradtak képviselők többsége tényleg a laA helyzet most sem rózsás, már ami kosság érdekeit nézve szavazta meg a polgármestert illeti. Számon kér- a 4,8 százalékos emelést, az akkohető, tetten érhető. Itt van mind- ri inflációhoz igazítva. Megjegyzem, járt az interpellációs keret felhasz- a többi érintett település esetében a nálása. A testület többsége döntött, Halasvíz Kft. ügyvezetője 7 százaléhogy megszünteti a halasi utak el- kos emelést javasolt, Kiskunhalas tehanyagolt, áldatlan állapotát, még a kintetében 12 százalékot. De sok lúd négy alpolgármesteres időben 7 mil- disznót győz alapon 4,8 százalékot lió forint elkülönítését szavazta meg a hagyott jóvá a testület, annak ellenétestület kátyúzásra 2012-ben. Nem re, hogy Gyovai kijelentette, bízik abtörtént semmi többszöri sürgetés el- ban, hogy a testület elfogadja a malenére sem, és hát a pénznek is nyo- gasabb összeget. Még rendkívüli ülést ma veszett ebből a költségvetési is összehívott ismét, hátha meggon-

dolták magukat a képviselők, de nem gondolták meg magukat. Így aztán a polgármester öntörvényűen 12 százalékot képviselt a végső döntésnél, a Halasvíz taggyűlésén. Tehát a polgármesternek köszönheti Kiskunha- nem azt nézi, hogy lehet borsot törlas lakossága a jelentős vízdíjemelést. ni a politikai ellenfelének az orra alá. Látva a sértődött és felháborodott Kisemmizett sajtóközleményt, sokkal inkább azt sportegyesületek gondolom, hogy Gyovai polgármesA sportegyesületek sem repesnek a ternek kell bocsánatot kérnie a halaboldogságtól, hogy a 2011. évi költ- siaktól, amiért szűk látókörű politikai ségvetésben elkülönített 10 millió fo- döntéseivel a város lakóinak érdekerint támogatást nem kapták meg an- it sértette. Hátráltatta a vállalkozásonak ellenére, hogy a magújult sport kat segítő Széchenyi Programiroda alapítvány megkötötte a szerződése- megnyitását, a testület döntése elket az egyesületekkel. És ez csak há- lenére nem utalta át a sportegyesürom lényeges kiragadott példa. Eze- leteknek járó támogatást, a testület ket tárta fel az Eseti Bizottság. Ezeket döntése ellenére nem hajtotta végre sérelmezte és kifogásolta Gyovai Ist- a halasiak életét megkeserítő rossz ván polgármester és bocsánatkérést minőségű utak javítását és makacsul vár a bizottságtól. kitartott a víz díjának 12 százalékos Skribanek Zoltán, a bizottság elnö- emelése mellett, holott a képviselőke lapunknak elmondta, hogy a bi- testület ennek mértékét jóval kisebbzottság célja nem az volt, hogy a nek javasolta. Nemcsak a képvisepolgármester ellen szankciókat al- lő-testület döntő többsége, hanem a kalmazzon, hanem az, hogy felhívják bizottsági szakban a baloldal képvia figyelmet arra, hogy milyen hibá- selői is kritizálták ezt a polgármeskat nem szabad elkövetni a követke- teri gyakorlatot. Nem véletlen, hogy ző polgármesternek, csak azért, mert ennyi kudarc után a polgármester más ideológia mentén gondolkodik. nem merte vállalni az újraindulást – – Bízom abban, hogy olyan pol- mondta Skribanek Zoltán. gármestere lesz Kiskunhalasnak, aki -sé-

Épül a korszerû laboratórium pluszban munkafüzeteket dolgozunk ki, melyek segítségével ötödik osztálytól egészen tizenkettedikig tudnak majd életkoruknak megfelelő kísérleteket elsajátítani. Bízunk benne, hogy az új laborba azokat a diákokat is be tudjuk vonzani, akik korábban

zetben kísérletezgethetnek a tanulók – mondta el lapunknak Bödecs Pál főigazgató. A labor vezetője, Gavlikné Kiss Anita azt mondja, napjainkban egyre csökken a reáltantárgyak iránti érdeklődés, ezért van nagy

szükség városunkban is egy ilyen létesítményre. – A leginkább vonzó az lesz a diákok számára, hogy itt maguk tapasztalhatják meg gyakorlati kísérletek során mindazt, amiről elméletben már tanultak korábban. Ehhez mi

nem érdeklődtek az ilyen jellegű tárgyak iránt. Dóka József tervező szerint a munkálatok kiváló ütemben haladnak, így decemberre biztosan befejeződik az építkezés. Szőri Attila


2014. október 1.

választás 2014A Fidesz elköltöztetné az Õrzött Szállást

SHT: külterület és úthálózat-fejlesztés Legalább öt gyűjtőút teljes felújítása, a külterületen lévő szakaszok rendszeres karbantartása, valamint a helyi vállalkozások bevonása a téli hóeltakarításba, a közvilágítás fejlesztése. A Sikeres Halasért Társaság komoly elképzelésekkel bír ezekkel kapcsolatban – derült ki a szervezet sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott, hogy Jekő Attila polgármesterjelölt továbbra is kész vitázni Fülöp Róberttel. A Kopolyai út mellett várta a sajtó képviselőit a Sikeres Halasért Társaság. Nem véletlen a helyszínválasztás, ugyanis a külterületen élők mindennapjait is szeretnék megkönnyíteni. Elhangzott, hogy a körzet bejárása közben számtalan lakossági észrevétel érkezett hozzájuk. Tapodi Attila, aki a tízes körzetben vállalta a megméretést azt mondta, hogy igen rossz állapotban vannak a helyi utak és ezek nem csak a külterületeken vannak. Az SHT a következő ciklusban felújítana öt fontos városi gyűjtőutat, amelyek már komoly károkat okoznak az autókban. Ami a külső kerületeket illeti, ott a dűlőutak állapotán kell javítani. Tapodi Attila kiemelte azt is, hogy a város területén még mindig számtalan burkolatlan út van, ezek aszfaltozására lakossági előtakarékossággal és városi segítséggel lenne pénz. A jelölt szerint a meglévő utak szakszerű javítására is több forrást biztosítanának. Kiss Barnabás, a kettes körzet képviselőjelöltjének legtöbben a közbiztonság, többek között a mezőőrség megerősítési igényét fogalmazták meg. Komoly gondokat okoz télen, hogy nincsenek eltakarítva az ottani szakaszok. Az SHT ezt úgy oldaná meg, hogy megbízást adna a helyismerettel rendelkező, körzetben lévő vállalkozásoknak a hó eltakarítására. Elmondta azt is, hogy szükség volna fedett buszmegállókra, valamint legalább a dűlőutak elejére közvilágításra, ezt pályázati forrásból oldanák meg. Kis Barnabás jelezte, hogy továbbra is járja majd a körzetét, mert kíváncsi az ott élők véleményére. A sajtótájékoztatón szóba került az elmaradt vita is. Jekő Attila polgármesterjelölt ismét Fülöp Róbertnek üzent. A városvezetői székre pályázó politikus szomorúan konstatálta, hogy riválisa nem szakított a korábbi hagyománnyal és nem vállalta a nyilvános vitát. Jekő szerint ez nem miattuk lett volna fontos, hanem a választók szempontjából. Nem a szereplésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a választók is megismerjék a programokat. A polgármesterjelölt azonban újabb lehetőséget kínál. Jelezte, hogy ha Fülöp Róbert úgy gondolja, akkor ő továbbra is kész ütköztetni nyilvánosság előtt a nézeteiket. HT

A cél, hogy Halas a térség pólusa legyen, ennek megvalósításán dolgoznak a Fidesz-KDNP és szövetségeseinek politikusai – hangzott el a Déli Városkapunál tartott sajtótájékoztatón. Farkas Dániel az 1-es választókerület önkormányzati képviselőjelöltje elmondta a helyszínválasztás okát: a Déli Városkapu területe egy spontán Ipari Park lett az ott működő vállalkozások jóvoltából, illetve a „gondolkodni és cselekedni” mottóra kiváló példa az itt nemrég újraindított vendéglátóegység. A Malom Panzió, mely a város motoros klubjának is otthont ad, a gyerekekre, családokra is gondol mini játszóterével. A Déli Városkapu mellett a Halason több hasonló akciópontot is meg kell nevezni és ezeket fejleszteni – fűzte hozzá. Fülöp Róbert, a Fidesz polgármesterjelöltje a tájékoztatón kitért arra, hogy jelentős fejlesztési forrásokra van kilátás az elkövetkező években, és ha a város fejlődni akar, jól kell élni a lehetőséggel. Elképzeléseik közül kiemelte: a lovasbázisnál lévő migránsokat befogadó Õrzött Szállást szeretnék kitelepíttetni a város frekventált helyéről. A területet célszerűbb lenne a lovasbázishoz köthető funkcióra használni és a lakos-

ság is jobban szeretné, ha nem a lakótelep szomszédságában lenne a szállás. A migránsok elhelyezésére szolgáló intézményt célszerű lenne átköltöztetni a Szegedi útra az egykori tüzér vagy orosz laktanya sok éve üresen, kihasználatlanul álló területére, ezt a Belügyminisztériumnál is kezdeményezik. Az előzetes kilátások alapján esély mutatkozik az elképzelések megvalósítására – mondta Fülöp Róbert. Hozzáfűzte, hogy a laktanyák területe alkalmas lenne logisztikai központnak is, mely a küszöbön álló vasútfejlesztés miatt is előnyös volna. Farkas Dániel a határ közelsége és a nagyfokú migráció kapcsán a közbizton-

ság kérdéséről is kifejtette nézeteiket. Mint mondta, szoros és jó kapcsolatot terveznek a rendőrséggel és a rendvédelmi szervekkel. Gyöngyi László a 4-es kerület képviselőjelöltje a kerékpárút-hálózat fejlesztésére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, Halason egyre többen kerekeznek, a Fidesz már csak emiatt is szeretné bővíteni a kerékpárutak számát. Szorgalmazzák, hogy a kerékpárút épüljön ki a város déli kivezetéséig, illetve innen tovább is meg legyen oldva a biciklis közlekedés Tompa és Fehértó felé, illetve a külterületi lakók életét is könnyebbé tennék a kiépített kerékpárutak. FE

Jobbik: szociális háló, vállalkozásfejlesztés

A helyi vállalkozások fejlesztésével, a szociális ellátórendszer átalakításával kapcsolatos elképzeléseit ismertette a Jobbik kiskunhalasi szervezete a legutóbbi sajtótájékoztatóján. Kiderült, hogy testületbe kerülésük esetén szemléletváltás következne be a gazdasági életben, és áttekintenék a mentőállomás, valamint a szociális háló fejlesztésének lehetőségeit is. Ismét külső helyszínen tartotta heti sajtótájékoztatóját a Jobbik kiskunhalasi szervezete. Patocskai Tamás azt mondta, nem véletlen, hogy éppen a Majsai úton találkoztak a helyi médiumokkal. A polgármesterjelölt azt mondja, hogy az Ipari Park területén és közvetlen környezetében is vannak jól és

kevésbé jól működő vállalkozások. A Jobbik programjában pedig kiemelt szerep jut a gazdaságélénkítésnek és a munkahelyek teremtésének, megtartásának is. Ehhez a kijelentéshez csatlakozott Fejes Ferenc. A hármas kerület képviselőjelöltje szerint ennek fontos lépése volna a fiatalok itt tartása. Az önkormányzatnak pedig abban lenne szerepe, hogy segítse a vállalkozásokat. Fejes Ferenc kiemelte, hogy újra kell gondolni az Ipari Park és környékének hasznosítási terveit, elképzeléseit. A képviselő-jelölt úgy látja, hogy Kiskunhalas infrastrukturális adottsága, a főúthálózat közelsége, a vasútvonalak kereszteződése kedvezőek az idetelepülni akaró cégek-

nek. A Jobbik azon a szemléleten viszont változtatna, hogy a vállalkozások megkeresését várják a városházán. A párt létrehozna egy olyan menedzsmentet, amely felkutatja és idecsábítja a nagyobb vállalkozásokat. Fontosnak tartják a reklámot is, amelynek segítségével ide lehetne hozni ezeket a cégeket. Egy városnak fontos az is, hogy milyen szociális ellátórendszere van. Ennek kapcsán kért szót Tajti Csaba, akit a tízes körzetben vállalta a képviselőjelöltséget. Azt mondja, ő belülről ismeri ezt a területet, és tudja, hogy milyen hiányosságai vannak. Át kellene tekinteni az egész intézményrendszert, ugyanis komoly várólisták vannak, ezeket pedig meg kellene szüntetni. Az intézmények és az ott dolgozók is nagyon leterheltek. A mentőállomásra meglátása szerint a jelenlegi négy futó autó mellé újabbakat kellene szolgálatba állítani, hogy még biztonságosabb legyen a régió 60 ezer lakosának a sürgősségi ellátása. Ezzel kapcsolatban tárgyalni kellene az Országos Mentőszolgálattal. Ami az óvodákat illeti, ott a legnagyobb gondot az jelenti, hogy öt óráig vannak nyitva, holott vannak olyan szülők, akik hét-nyolc óráig dolgoznak. Tajti Csaba szerint ezen is változtatni HT kell.


hirdetés

2014. október 1.

Jó ütemben haladnak

határáig már most elér a gerinchálózat. Tisztában vagyunk vele, hogy mai világunkban már nincs olyan cég, mely a kiépített csatornahálózat nélkül odaköltözne, ezért is nagy mérföldkő ez a településünk életében. Az sem elha– Vannak különböző elképzelé- fontosabb egy úgynevezett ipari nyagolható, hogy gyermekeinkseink, melyek közül talán a leg- övezetnek a létrehozása, melynek re, unokáinkra milyen tisztaságú

Dolgoznak a munkagépek Bácsalmás utcáin. A jelenlegi munkálatok a Bácsalmás Város Szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása elnevezésű projektben valósulnak meg, melyre a település önkormányzata 2.254.836.727 forintot nyert el az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében.

települést hagyunk majd. A mostani beruházás segítségével ezen sem kell többé aggódnunk – fejtette ki véleményét Németh Balázs polgármester. A cél már nincs messze, mivel a munkálatok teljes mértékben ütemterv szerint haladnak. – Jelentős előrelépések történtek a projektben az elmúlt időszakban – mondja Farkas Lóránt projektvezető. A település 95-98 százaléka már csatornázott, ami azt jelenti, hogy a gerincvezetékek mellett a házi bekötések is megva-

lósultak. Jelenleg a befejező szakasz, vagyis a gyűjtőcsatornák kiépítése van folyamatban. Ha az időjárás lehetővé teszi, október elejére mindennel készen leszünk. Az úthelyreállítási, aszfaltozási munkálatok is megfelelő ütemben haladnak. A Bácsalmáson élők is elégedettek, hiszen 38 kilométernyi csatornahálózatból már közel 37 kilométer elkészült, így októberben végre megkezdődhetnek a lakossági rákötések is. Szőri Attila

itt is számtalan, a vendégek számára érdekes dologgal lehetne turistákat a településekre vonzani. A gasztronómiai különlegességek, a halastavak mindmind helyi specialitások. Minden esély megvan arra, hogy néhány év alatt óriási változás, fejlődés

jellemezze ezt a környéket. A szervezők pozitívan értékelték a négy nap eseményeit. Bíznak abban, hogy a mostani tapasztalatcsere előrelendíti majd a projekt sikeres kimenetelét. Szőri Attila

Szeretettel várják a turistákat

Színültig megtelt érdeklődőkkel az egyik tradicionális vendéglő Bácsalmáson, hiszen a település adott otthont a Nemzetközi Potenciálokat Feltáró Turisztikai Konferenciának az elmúlt hétvégén. A négynapos eseményen franciaországi vendégek segítségével értékelték a térség turisztikai lehetőségeit. Az esemény a Darányi Ignác Terv keretében, a Leader Program részeként valósult meg. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap jóvoltából. Németh Balázs a szervező Felső-Bácska Vidékfejlesztési

Egyesület elnöke nagy reményeket fűz a kezdeményezéshez. – Vienne megyéből érkeztek most hozzánk turisztikai szakemberek, akik tudásuk legjavát nyújtva segítenek feltérképezni a kistérségben lévő értékeket, melyek akár turistacsalogató látványosságok is lehetnek a jövőben. Vienne térsége is mezőgazdasági terület, csakúgy, mint Bácsalmás és környéke, viszont ők már kellőképpen kiaknázták a környezetük értékeit. Ez a mi célunk is, hiszen sok érdekesség várná itt is a látogatókat, ám ehhez megfelelő marketingre lesz szükségünk. A cél elérésének érdekében turisztikai és helyi termék

workshopokat tartottak az érdeklődőknek. Ezeken többek között olyan bácsalmási specialitásokat kóstolhattak a résztvevők, mint a paradicsomlekvárral töltött linzerkarika vagy a különféle helyi terményekből készített szörpök. A környék természeti csodái is turistacsalogató pontjai lehetnének a megyének. Erről Hugues Lallemand, Vienne megyei turisztikai igazgató beszélt lapunknak. – Nálunk, odahaza már sikerült teljesen kiaknázni a térség kincseit, így fellendült idegenforgalmunk is. A Felső-Bácskában eltöltött napok tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy

Fotó: Nagy-Apáti Ivett

10


2014. október 1.

hirdetés

11

Megvalósult a napelemes rendszer telepítése a kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégiumban a keop-4.10.0./A/12-2013-0434 azonosító számú pályázati projeket keretében Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. február 25én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati felhívásra, KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati konstrukció keretében a Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium villamosenergia-igényének megújuló energiaforrásokkal történő kielégítésére. A projekt keretében 34,56

Kw teljesítményű napelemes kiserőmű rendszer telepítése valósult meg. 144 db Tynsun240P60 típusú napelem modul kerül telepítésre az épület tetőszerkezetére. A napelemek egységteljesítménye 240 W. A projekt kapcsán az Önkormányzat 29.630.275,- Ft viszsza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy hogy az intézmény villamosenergia-fogyasztásának jelentős része 2014 nyarától már megújuló energián alapuljon. Jelen fejlesztés keretében a napelemes rendszer által ter-

melt villamos energia nagyban hozzájárul a kollégium villamosenergia-fogyasztásának csökkenéséhez, illetve a tanulók környezettudatos szemléletének kialakításához. A projekt során példamutató a megújuló energiahordozófelhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése. A beruházás szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, melynek köszönhetően 2014. év második félévére 5 önkormányzati tulajdonú ingatlanon napelemes

rendszer kerül telepítésre az energiafogyasztás és így az energiaköltségek csökkentése érdekében, illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítését célozva. A projekt közvetlen célja a vételezett villamos energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az

üvegházhatású gázok kibocsájtásának csökkentése. A kollégium villamos energia igényének csökkenését, ezzel együtt jelentős energia költség-csökkenést várunk a beruházástól. A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

projekt során közvetlen cél volt a vételezett villamosenergia nagymértékű kiváltása, emiatt a beruházás keretében, 128 db áramtermelő napelem panel került elhelyezésre, amelyek összesen 30 kWp teljesítményűek. Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület majdnem teljes energiafogyasztásának kielégítését, így jelentős költség megtakarítást eredményez-

nek, továbbá a megújuló energia megtermelése során a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola energetikai felújítása Pályázati támogatás segítségével napelemes rendszer került telepítésre a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola épületén, amely öszszességében 30 kWp-os teljesítményű. Jelen fejlesztés keretében a napelemes rendszer által termelt villamos energia nagyban hozzájárul az iskola villamosenergia-fogyasztásának csökkenéséhez, illetve a tanulók környezettudatos szemléletének kialakításához. A beruházás szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, mely-

nek köszönhetően 2014. év második félévére 5 önkormányzati tulajdonú ingatlanon napelemes rendszer kerül telepítésre az energiafogyasztás és így az energiaköltségek csökkentése érdekében, illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítését célozva. Kiskunhalas Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A) című pályázati felhívásra be-

nyújtott, „KEOP helyihő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Fazekas Mihály Általános Iskolában” című KEOP-4.10.0/ A/12-2013-0110 azonosító számú projektben 26.514.883,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy az intézmény villamos energia fogyasztásának jelentős része 2014 nyarától már megújuló energián alapuljon. A Fazekas Mihály Általános Iskola folyamatos kihasználtsága során igen jelentős áramfogyasztással bír, így a


12

társadalom

2014. október 1.

Kilátások a gödörből Így telt a mostani képviselő-testület utolsó teljes éve és a várost éltető polgárság esztendeje 2013-ban

Azért, ha úgy vesszük, a tavalyi év már egész jól ment ennek a szerencsétlen halasi önkormányzatnak és egy fokkal jobban ennek a jobb sorsra érdemes városnak is. 2013-ban legalább annyit tudtunk, hogy nem fogunk belefulladni az adósságba, és hogy pár hónap múltán egy korszerűbb településen nézhetünk körül. Így már az idétlenségek zsúfolt vására is könnyebben volt viselhető… Kráterek közt

Cicaharc és duzzogás

Ha csak annyit mondunk, hogy 2013-ban a megye harmadik legnagyobb városának egyik fő utcáján heteken át éktelenkedett egy hatalmas, élet- és balesetveszélyes gödör, akkor egyszeriben egy csomó dolgot elmondtunk Halasról. Elsősorban annak vezetéséről, amely előtt ugyanakkor egy közúti kráter betemet(tet)ésénél sokkalsokkal komolyabb és/vagy nehezebb feladatok álltak 2013-ban. Miután a kórház bő 3 milliárdos fejlesztése már nem városi, hanem állami-intézményi irányítás alatt állt, ott még annyi probléma sem volt – folyamatos gyógyítás mellett! –, mint a csatornázásnál, amely a néha érthetetlen, néha akadozó rendbetétellel igencsak megpróbálta a halasiak idegeit. De érdemes emlékeznünk még néhány olyan mozzanatra, amelyek figyelemre méltó tanulságok levonására intenek minket, polgárokat – különösen most, az újabb önkormányzati választások előtt.

Az egyik ilyen ügy az orvosi rendelőké. Hogy az ügyeletnek helyet kell találni, azt legalábbis évek óta tudja a városvezetés. Ennek ellenére az utolsó percig halogatták az új-végleges helyiség megtalálását, kialakítását, a költöztetés szervezését. A kimondatlan, polgármester+jobboldal-koalícióban álló együttműködés ezen a ponton inkább hasonlított dominanciaharchoz, mint önzetlen, városérdekű együttműködéshez. A probléma végleges és megnyugtató megoldása ma sem látszik. A másik ilyen tipikus ügy a Széchenyi-programiroda elhelyezése volt. Miután a környező városokban tárt karokkal, bölcs örömmel fogadták a vállalkozások, civilek pályázatsegítő irodáját, aközben Halason elakadt a folyamat. Nem, nem valamiféle objektív légköri, településrendezési vagy pénzügyi akadály állt az útjában… Hanem az az egyébként banális apróság, hogy az ügyet szorgalmazó jobboldal véletlenül ugyanazt a téves házszámot írta az

A kráter-fiaskó és a politikai homokozóharcok helyett a civil és vállalkozói világ hozott büszkeséget a városnak: az új társas rendezvények, az új lendülettel dolgozó városmarketing, a nagysikerű orvoskonferencia vagy például a helyi-térségi tudástőkére alapozott, a világ legkorszerűbbjének tartott speciális gép üzembe állítása, amely 1,2 milliárdos forgalomnövekedést és új munkahelyeket teremtett.

előterjesztésre, amit addig a városháza is tévesen használt. Ezen aztán hetekig rugózott a hivatal, a látszatát sem kerülve annak, hogy politikai alapú duzzogás van a háttérben egy jobboldali akcióval szemben. Az iroda azóta is működik, vigasztaló az 1300 lakást érintő leállás mögött jeléül annak, hogy a Józan Élet még lévő sokéves hanyagság ügyét, vémindig képes túlélni a politikát. gül sikerült bíróságra adni az anyagot – ami mégiscsak ritka mozzaA Nagy Halasi Sztrádaavató nat a felelősségvállalás tekintetében Az a bizonyos gödör egyébként Kiskunhalason. egy sima vizesinfrastruktúra-meghibásodásból keletkezett, de vagy Alkalmatlanok három hétig tartó levelezésbe és fe- és bajkeverők lelőskeresésbe került – a városhá- Nem lettünk volna mindeközza és a vízszolgáltató között –, míg ben Gyovai István polgármester megtalálták, ki illetékes egy ilyen helyében. Ekkorra már szinte az öszbanális problémát elhárítani. Nem szes volt és jelenbeli szövetségese csoda, hogy a sikerekre kiéhezett ellene fordult. Mivel ő sem hagyta helyhatóság ezek után a rally-pá- magát, minden korábbihoz képest lyára emlékeztető Szent Imre utcán közelebbi fenyegetéssé vált egy tofelújított tízcentis (na jó, 100 mé- tális városvezetési válság. teres) új szakaszt úgy adta át, mint Először – a Vári Szabó-középisvalami sztráda-beruházást. kolából eredő 100 millió étkezésiSikerült viszont végigvinni az egyik pénz-elszámolási hiba kapcsán – a legszaglóbb botrány, a távhőszol- Demokratikus Koalíció képviselője gáltatás körül 2012-ben kialakult ment neki. Váradi kimondta: a Fiskandalum vizsgálatát. Miután az desz-frakcióval közös vizsgálatuk egyik helyi ügyvédi iroda feldolgozta révén eltussolási kísérletnek mi-

A látszatát sem kerülték annak, hogy politikai alapú duzzogás van a háttérben. De az iroda azóta is működik, vigasztaló jeléül annak, hogy a Józan Élet még mindig képes túlélni a politikát.

F Nagy visszhangja volt a szakmában a 2013 áprilisi orvoskonferenciának

nősül az, ahogyan a polgármester megpróbálta megelőzni a botrányt. Skribanek Zoltán Fidesz-vezető már egyenesen a városvezetés alkalmasságát vetette fel. „Ideje volna, hogy a polgármester feltegye magának a kérdést: képesnek érzie magát a város vezetésére” – jelentette ki, de ő ideértette a döntés-végrehajtások halogatását, a Széchényi Programiroda és a háziorvosi ügyelet dolgát is. Gyovai sem zabolázta különösebben a szavait: „a helyi politikai botránykeltés eddigi legdurvább, legfelháborítóbb végtermékeivel” szerinte „a két bajkeverő képviselő ocsmány politikává silányítják a legtisztább szakmai kérdéseket is”. Azóta már

béke van: Gyovai és Váradi közösen fotózkodnak a Sikeres Halasért Társaság jelöltjeiként. Ami sikeres, az politikamentes Ellentmondásokkal volt terhesszínes a civil-lakossági események sora is. Tavaly ismét kiéleződött egyes helyi szórakozóhelyek és nagyrendezvények zajszennyező volta – különösen a Gomba és a Bendzsó körüli cirkuszokról írtunk. Ugyanakkor mind erősebben mutatkozott meg, hogy nem az intézményes, hanem az egyéni vagy civilszervezeti kezdeményezésekre épülő közművelődés és programok vonzzák igazán a polgárokat. A már bejáratott Borudvaron és újszüreten kívül az utóbbi évek egyik legötletesebb, a hagyományokat elegáns hitelességgel újra-megmutató lokálpatrióta ünnepe lett a Halasi Est. Tavaly szervezte egybe az önkormányzat a médiát és a közművelődést is, ami – minden politikai abnormitás mellett is – minden korábbinál több és fontosabb munkát végez el a városmarketing és a hírszolgáltatás terén. Sikert és önbizalomérzést hozott Halasnak a nagysikerű tavaly tavaszi orvoskonferencia is, ami közvetetten egyben újra az érdeklődés homlokterébe sodorta a helyi idegenforgalom problémáját: a fejlesztetlen termálfürdőt, a szállókapacitások mint szűk keresztmetszet és a városmarketing felpörgetésének problémáját. A lokálpatrióta büszkeségérzést egyébként olyan gazdasági-fejlesztési hírek is erősíthették, mint például a világ legkorszerűbb speciális gépének üzembe állítása a Halaspacknál. Az új gyártócsarnokot is igénylő technológiával a Halaspack – helyi-térségi tudástőke integrálásával – 1,2 milliárdos forgalomnövekedést és új munkahelyeket teremtett.


társadalom

2014. október 1.

13

Családban a harmónia Lehetőség és remény a jól-létre

FOTÓ: POZSGAI ÁKOS

Dr. Kalmár Sándor A mai magyar családok pszichiátriai állapota címmel tartott előadást Kiskunhalason, a városi könyvtárban. A szervező Pásztortűz Egyesület Családbarát közgondolkodást! sorozata múlt szerdán kezdődött a helyi kötődésű pszichiáter szaktekintély meghívásával. Az előadó rámutatott: a pszichiátriai betegség komoly terhet jelent a családnak, a barátoknak. Ide tartoznak a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési zavarok. Kialakulásukért többek között testi, örökletes, lélektani, kulturális, szociális tényezők bonyolult kölcsönhatásai felelősek.

Dr. Kalmár Sándor ismertette a családokat legsúlyosabban érintő pszichiátriai problémákat. A pszichiátriai betegségek megelőzése, szűrése, felismerése, komplex kezelése és rehabilitációja hiányos. További probléma, hogy nincs egészségtantanítás, nincs családi életre nevelés, nincs egységes értékrend az iskolákban. Gondot okoz az önismeret hiánya. Ez okozza, hogy óriási előítéletek vannak a pszichiátriai betegekkel kapcsolatban. A depressziós megbetegedések és a szorongásos zavarok számának növekedése figyelhető meg. Hiány mutatkozik a depresszió és a testi betegségek közötti összefüggések ismeretében és a krízisintervenciós szolgálatban.

A családok helyzete

Család, harmónia

Az elmúlt évtizedekben a családok helyzete komoly változáson ment át, F …inkább hasonlított dominanciaharchoz, mint városérde- csökkent a számuk. Problémát jelent, hogy a szülőket nem tanították kű együttműködéshez meg arra, hogyan kell gyermekeinépszerűbbek (az obligát bűnügyi ket mentálisan, szociálisan, spirituáVidéki virtus tudósításokon :( kívül) a portrék lisan nevelni. De hogy ne csak a városról essen voltak. Sok és sokféle emberről szó: Pirtón például ilyen-olyan pályá- írtunk: sportolókról, orvosokról és zatok, lobbik eredményeként teljes előadóművészekről; Líviáról, aki könyv-hozzáférésű könyvtárat épí- megjárta az El Caminót; Istvántettek fel. A faluban (lásd riportun- ról, aki legyőzte a rákot; a félszeg kat a 7. oldalon!) apró lépésekben középső testvérről: Reniről, aki mind nagyobb eredményeket érnek doktorátusa megszerzése közben el: új cégekkel gyarapodik a gazda- szösziként lett harcos igazságkesági övezet, hatalmas ivóvíz-progra- reső; Tamásról, aki földrajz szakos mon dolgoznak, és még a külterüle- tanárként szakácskodik, és közti útjavító gépet saját erőfeszítésből ben mosógép-gyűjtőként mosodást nyit; Edináról, a halasi-pesti szerezték. Kisszálláson a parlag kerteket mű- írónőről, Saciról, akiről nem hitvelik közös erővel: a községvezetés tük, hogy nyugdíjba megy; a tudós rájött, hogy az idősektől, elköltözők- urológiavezetőről, aki dúsgazdag től elhagyott portákat közmunká- világkarrier helyett boldogan él val virágzóvá-gyümölcsözővé – né- és dolgozik Halason; az Isten keze mi képzavarral zöldségezővé – lehet munkáját festő festőről vagy éptenni, és a helyi közellátás anyagi pen a csaknem feledésbe került, gondjain lehet enyhíteni a helyben tragikus sorsú 56-os Babud Sán- A magyar diákok 11 százaléka termesztett termékekkel. Kisszál- dor emlékéről és drámájáról. Kü- rendszeresen és sokat iszik, a lás egyébként a kettős állampolgár- lön említenénk Rostás Lászlót, a portugáloknál ez az arány 4 szásági nemzetegyesítésben is nagy el- cigány kisebbség nyugdíj előtt ál- zalék. A magyarok semmilyen kötelezettséggel van jelen: az utóbbi ló – engedtessék meg a normá- ünnepséget nem tudnak elképévekben több százan vettek részt a lis kifejezés – vajdáját, aki évti- zelni szeszes ital nélkül, de sokat közeli vajdasági vidékeken élő ma- zedek óta hárítja a villámokat (no cigarettáznak is. A középiskolágyarokkal való kapcsolatok révén meg fogalmazza meg a kritikáját) sok között már magas a dohánykisszállási állampolgársági avatáson. kisebbség és többség között, de zók száma. A fiúk többen cigaretnem tudni, lesz-e és ha igen, ki- táznak, mint a lányok, de találtak Arcok, harcok, villámhárítók csoda, aki elvégzi majd ugyanezt olyan lányiskolát, ahol a tanulók 93 százaléka dohányzik, ami napi A sajtó szemüvegén át tapasz- a munkát, ha ő távozik. KohoutZ 10 szálnál több cigit jelent. talt visszajelzésekből mégis a leg-

Alkohol, cigi

A pápa is felhívta a figyelmet arra, hogy a család a társadalom téglája. Ma viszont 4 millió háztartásban 1 millió 700 ezer család van Magyarországon, ez csupán 43 százalék. A családban a legnagyobb az esély a harmonikus felnőtté válásra, amely-

ben az ember létezésének feltételeit a legnagyobb eséllyel lehet biztosítani. Azt mondják félmillió, de inkább 700 ezer veszélyeztetett gyerek él, ugyanennyi felnőtt pszichiátriai beteg lesz, mert nem kapják meg a kezelést, amire szükségük lenne. A törvények szerint pedig mindenkinek joga van a testi, lelki egészséghez. Kedvezőtlen mutatók Nem megfelelő a bánásmód az idősekkel szemben. A régi társadalomban, nagycsaládokban az öregeknek mintaadó szerepük volt, erre ma kevés lehetőség van.

Dr. Kalmár Sándor rámutatott: a magyar népesség egészségének kedvezőtlen mutatói a hosszú ideje halmozódó problémák megoldásának szükségességét vetik fel. Ma Magyarországon a halálozás kétszer magasabb, mint Svájcban, de Ausztriánál is. Bács-Kiskun megye 125 települése közül 72-ben rosszabb a halálozás, mint a háború előtt, 1939-ben. Jól-lét, kihívások Ideális lenne a jól-lét olyan foka, amikor az ember meg tudja valósítani önmagát, meg tud küzdeni az élet kihívásaival. Mindenkinek meg kell találni a módját, hogy a benne felgyülemlett negatív energiáktól meg tudjon szabadulni összetűzések nélkül. A boldogtalanság oka a tudatlanság és az önismereti hiány lehet. Az előadó hangsúlyozta, probléma, hogy arra figyelünk, ami nincs, és nem arra, ami van. Ma a pszichiátriai problémák, a sérülékenység, a pszichiátriai zava-

rok és betegségek száma rendkívül gyorsan növekszik. Prognózis Előrejelzések szerint 2020-ra a szívérrendszeri mellett a pszichiátriai megbetegedések jelentik a legnagyobb egészségügyi problémákat. A magyar társadalom és a család ma testben és lélekben egyaránt súlyos beteg. – Ha többet tanítunk, ha hatékonyabban nevelünk, akkor egyre több egészséges gyerek léphet át a felnőtté válás küszöbén. Én ebben reménykedem – fogalmazott az elõadó. Kép-szöveg: Pál László


14

közszolgálat

2014. október 1.

A Város Háza

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának idõszaki értesítõje (melléklet)

A képviselő-testület 2014. szeptember 25-i zárt ülésén hozott döntések: 252/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés melléklete alapján a „Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” c. pályázat pályázati kiírását, illetve felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljáráshoz szükséges intézkedéseket megtegye. 253/2014. Kth. Horváth Sára fellebbezése A képviselő-testület 2014. szeptember 25-i nyílt ülésén hozott döntések: 254/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 255/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót. 256/2014. Kth. I. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nagyértékű eszközeinek selejtezése kapcsán 1/a. számú mellékletben értékesítésre megjelölt 35 db számítógép értékesítését (kivéve: E/11118; E/11136; E/11147; E/11148; E/11713; E/11710; E/12140 azonosító számú eszközök), 7 db számítógép (E/11118; E/11136; E/11147; E/11148; E/11713; E/11710; E/12140 azonosító számú eszközök) tartalékba helyezését, az 1/ b mellékletben felsorolt további nagyértékű tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban értékesítésre megjelölt eszközökből a Pentium Dual Core vagy azzal egy teljesítménykategóriába eső processzorral rendelkező számítógépek esetében nettó 5000 Ft + áfa, a Pentium 4 vagy azzal egy teljesítménykategóriába eső processzorral rendelkező számítógépek esetében nettó 3000 Ft + áfa eladási árat határoz meg. A Képviselő-testület az értékesítés során jelen döntés meghozatalától számított 30 napig a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalasi Kirendeltsége és Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg állományban lévő alkalmazottainak elővásárlási jogot biztosít, azzal a kikötéssel, hogy ezen idő alatt egy alkalmazott csak egy eszközre adhat be vásárlási igényt. Az igények elbírálása beérkezési sorrendben történik, amennyiben a két kategória közül az egyikbe tartozó eszközök elfogynak, akkor automatikusan a másik kategóriában lévő eszköz írásban felajánlásra kerül az igénybejelentőnek. Ha az igény-

bejelentő írásban lemond a felajánlott eszközről vagy 3 munkanapon belül írásban nem reagál a felajánlásra, akkor a beérkezési sorrendben következő igénylőhöz kerül a vásárlási jog. Az eljárás lefolytatására a Képviselő-testület felkéri Kiskunhalas Város Önkormányzat Jegyzőjét azzal a kikötéssel, hogy az eljárásban közvetlenül résztvevő alkalmazottak nem élhetnek a 30 napos elővásárlási joggal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. használatában lévő nagyértékű eszköz selejtezési kérelme alapján 2/a. számú mellékletben szereplő tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. III. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Cinema Szeged Kft. részére üzemeltetésre átadott nagyértékű, valamint mennyiségben nyilvántartott kisértékű eszközök selejtezési kérelme alapján, 3/a. számú mellékletben szereplő tárgyi eszközök, 3/b. számú mellékletben szereplő kisértékű eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. IV. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján, az 4/a. számú mellékletben szereplő nagyértékű eszközök, 4/ b. számú mellékletben szereplő kisértékű eszközök nyilvántartásból való kivezetését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. V. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján az 5/a. mellékletben szereplő tárgyi eszközök, 5/b. mellékletben szereplő kisértékű eszköz nyilvántartásból való kivezetését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 257/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cinema Szeged Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között

fennálló „Filmszínház bérleti megállapodás” alapján a megállapodás 1. pontjában rögzített a Cinema Szeged Kft. által végzett Mozi épület értéknövelő felújítását, beruházását az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tételek alapján 14.252.304 Ft értékben jóváhagyja. A Képviselő-testület az értéknövelő felújítás, beruházás beszámítását a következő ütemezéssel hagyja jóvá. A 2014. költségvetési évre 10.000.000 Ft összeget a 2015. költségvetési évre 4.252.304 Ft összeget hagy jóvá. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 258/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 259/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 260/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 261/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert azzal, hogy folytasson tárgyalásokat a B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetőjével a Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére 2012. november 30-án kötött Szolgáltatási Szerződés 2. számú módosítása ügyében, olyan konszenzusos módosítás létrehozására, amely közvetlen érdekeltségi viszonyt teremt az üzemeltető számára a látogatottság és a kihasználtság növelése érdekében. A szerződés módosításának tervezetét terjessze be jóváhagyás végett a 2015. januári testületi ülésre. 262/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§. (7) bekezdése értelmében a 2014. szeptember 1-jei létszámok túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvoda nagycsoportjában 30 fő 263/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda valamint a Százszorszép Óvodák 2014/2015. tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 264/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégiumban a gyermek és tanulói étkezetés tárgyában a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központtal kötendő jelen előterjesztés mellékleteként csatolt megállapodást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 262/2013. Kth. sz. határozatát. 265/2014. Kth. 1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP -1.A.3-2014 című pályázati konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani maximum 22 millió forint támogatási összegre. 2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére, egyúttal biztosítja a 2014. évi költségvetése terhére a pályázat benyújtásához szükséges megtérülő és meg nem térülő költséget a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 2 %-ig. Egyúttal felhatalmazza a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, szerződés aláírására. 266/2014. Kth. 1. Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Laskovicsné Terzics Edit bírósági ülnöki megbízásáról történő lemondását. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Harkai Péter bírósági ülnöki megbízásáról történő lemondását. 267/2014. Kth. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjára közvetlenül kijelöli a Halas Busz Kft-t, hogy Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást ellássa a mellékelt szerződés alapján. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 268/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben leírt megoldási javaslatot elfogadja és a határozat részének tekinti. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, az előterjesztésben leírtak végrehajtásának előkészítésére. 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.évben biztosítja a forrást a déli ellennyomó medence megvalósítására. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 269/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja egy kerítéssel bekerített kutyafuttató létesítéséhez a tízemeletes melletti, Avar utca és Bocskai utca által határolt területen (222/18 hrsz.), egyúttal felhatalmazza


2014. október 1. a Polgármestert, a kutyafuttató megvalósításához szükséges tervek elkészítésére. Emellett meghatározza, hogy a kutyafuttató teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a „Csipke Városközpont Megújítása” c. pályázatban biztosított összeget. 270/2014. Kth. 1.A Képviselő-testület tudomásul veszi az Eseti Bizottság beszámolóját. 2.Az Eseti Bizottság 2014. szeptember 25i hatállyal működését befejezi. 271/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön támogatási szerződést a Halasi Múzeum Alapítvánnyal az „1989. április 25-én erről a vasútállomásról indult haza Magyarországról a megszálló szovjet csapatok első alakulata. Kiskunhalas, 2014.” emléktábla megvalósítására. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés módosítás alkalmával a támogatási összeget a költségvetésébe beépíti. 272/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt ajánlat alapján kössön szerződést a 3 D-s képi elemek alkalmazásával, HD technikai rendszerrel elkészített, 400.000,-Ft +ÁFA teljesítési díjért megvalósuló portréfilm elkészítésére a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés módosítás alkalmával a szerződéses összeget a költségvetésébe beépíti. 273/2014. Kth. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bay-gyűjtemény elhelyezését szolgáló múzeumbővítés építési engedélyezési terveinek elkészíttetésére tervezői szerződést kössön a Halas-Terv Bt.-vel (Kiskunhalas, Mátyás tér 7.) annak 2014. augusztus 29-én kelt árajánlata szerint, valamint megbízza, hogy a tervezett bővítés építési engedély iránti kérelmét benyújtsa. A tervezési díjra és az engedélyezési eljárás költségeire a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 2.750.000 Ft-ot biztosít. 274/2014. Kth. 1. A Képviselő-testület az 5/A/23 hrsz alatti és a 4689/6/A/3 hrsz alatti ingatlanok megnevezését „üzlet és iroda” megnevezésre kívánja változtatni, felhatalmazza a Polgármestert az erre irányuló ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására. 2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban nevezett ingatlanokat a Halasi Városgazda Zrt. irodaként is hasznosíthassa. 275/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas 6393 hrsz alatti, 19 ha 6254 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlan vagyonkezelői jogának térítésmentes megszerzését. A vagyonkezelés során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. pontjában nevesített egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások keretében a területen rekreációs és közössé-

gi célokat szolgáló parkerdőt kíván fenntartani. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás kezdeményezésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére és a vagyonkezelői jogot biztosító szerződés aláírására. 276/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kard utca 16. szám, 4607 hrsz alatti terület hátsó kertrészéből mintegy 110 m2 területrész értékesítésre kerüljön Mamlecz Benőné, Kiskunhalas, Árpád u. 17/ A alatti lakos részére, amennyiben a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket vevő vállalja. Az értékesítendő területrész pontos méretéről és áráról a Képviselőtestület a változási vázrajz és az értékbecslés ismeretében, azok elkészültét követően dönt . 277/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Vankó Kft. DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0014 számú és a Van-Plus Kft. DAOP-1.1.1/ DE-13-2014-0028 pályázati azonosítójú, a Kiskunhalas 6023/19 helyrajzi számon megvalósuló projektjeihez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium javára a támogatási összeg erejéig jelzálogjog bejegyzés történjen. A hozzájárulás feltétele, hogy a Vankó Kft. és az Önkormányzat között a 6023/19 helyrajzi számú terület megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés 4. pontjának 2. bekezdése módosításra kerüljön az alábbiak szerint: a vételárhátralék megfizetése az ipari park feltáró útja II. ütemén történő közműépítési és tereprendezési munkálatok elvégzésével történhet a vételárhátralék fennmaradó összegét 2015. december 31-ig köteles vevő megfizetni További feltétel, hogy a Vankó Kft. a fent jelzett szerződésben vállalt kötelezettségei biztosítékaként járuljon hozzá 8.001.000 Ft (6.300.000 Ft + ÁFA) értékű jelzálog-bejegyzéshez Kiskunhalas Város Önkormányzata javára egy, a Kft. által biztosított értékbecslés alapján legalább ekkora értékű, a Kft. tulajdonában álló tehermentes ingatlanra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás, ezt követően a jelzálog bejegyzéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírására. 278/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.

tiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése a) kiadási főösszegét 7.193.914 e Ft-ban ezen belül a költségvetési kiadások összegét 7.026.083 e Ft-ban b) költségvetési bevételeinek összegét 6.528.426 e Ft-ban c) működési többletét 12.558 e Ft-ban d) felhalmozási hiányát 678.046 e Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetés hiányának összegén belül a 1. költségvetési egyenleg összegét 497.657 e Ft-ban 2. finanszírozási kiadások összegét 167.831 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány és finanszírozási kiadások finanszírozását 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 225.847 e Ft-ban 1. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 189.646 e Ft-ban 2. felhalmozási célú hitel igénybevételével 249.995 e Ft-ban hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.641.137 eFt-ban állapítja meg.” 2. § A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Kiskunhalas, 2014.szeptember 25. Gyovai István polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző (A melléklet megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.)

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § -ban foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányza-

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

kultúra

15

LXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 5.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság jogosult a (7) bekezdésben meghatározott feltételek megváltozása esetén a bérlőnek továbbra is a bérleti jogviszony folytatásának engedélyezésére, ha a bérlő költség alapon történő jogviszony folytatása az ő és családja megélhetését tartósan veszélyezteti, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és fél szeresét. Ebben az esetben a bérleti díj összege megegyezik a költségalapon megállapított díj licit nélküli összegével. Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság a jogosultságot kétévente köteles felülvizsgálni.” 2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiskunhalas, 2014. szeptember 25. Gyovai István polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995. (IV.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995. (IV.3.) önkormányzati rendelete. 2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiskunhalas, 2014. szeptember 25. Gyovai István polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző


16 hagyományõrzés

2014. október 1.

Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!

F Színpadon a Kiskun Táncegyüttes

F Szõnyiné Vas Lívia és Vladár Károly

F Az ételeket Sós Dezsõ kínálta

Itthon otthonosan érezhette magát bárki, aki részt vett a Végh-kúriában tartott szombati programokon. Lehetett táncolni, dalt tanulni, énekelni és pásztorételeket kóstolni. Három bográcsban háromszáz személyre főztek. Az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” rendezvény keretében a kiskunhalasi önkormányzat és a Pásztortűz Egyesület programokat kínált az érdeklődőknek a Végh-kúriában. Szombaton kora délután Szent Mihály Napi Aprók Táncán vehettek részt a gyerekek. Akinek úgy tartotta kedve, dalt is tanulhatott, vagy kézműves foglalkozásokon próbálhatta ki tehetségét. A továbbiakban a gasztronómiáé lett a főszerep. Persze a nedűkről sem feledkeztek meg: halasi borokból és pálinkákból adtak ízelítőt. – Az igazi alföldi gulyást marhalábszár-hússal, csipedettel kínáljuk. A pásztortarhonyát burgonyával, zöld-

F Nagy sikert aratott a Szilaj Citerazenekar mûsora

delmeket, idõjárási megfigyeléseket fûztek. Vladár Károly népzenész dalokkal és muzsikával lépett fel. A jó hangulatról népi együttesek, a városi vegyes kar és iskolai néptáncos és népzenei bemutatók gondoskodtak. Az esti Szent Mihály Napi Táncházban kicsik és nagyok rophatták. Volt Szent Mihály napi tűzgyújtás, népzene és néptánc a Rokka Együttes és a Kiskun Táncegyüttes jóvoltából. Kép-szöveg: Pál László

paprikával és paradicsommal főzzük. A slambuc házi leveles tésztából készül füstölt kolbásszal és császárszalonnával megspékelve, hagymával pirítva, paprikával színezve, kissé csípősen – tudtuk meg Sós Dezső életműdíjas mesterszakácstól. Aki játszani szeretett volna, pásztortotó várta. A közönséget előadásán Szőnyiné Vas Lívia Szent Mihály napjának szokásaival ismertette meg. Szent Mihály napjához fõként F Együtt sportolt a település apraja-nagyja gazdasági élettel összefüggõ hie-

Szerették Harkakötönyben is

Kedves családias hangulatú ünnepség volt a településen az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! – Harkakötöny, szeretlek! elnevezésű rendezvényen. A falu önkormányzati dolgozói készítették elő a vendégek szórakoztatásának programjait. Gondoltak a gyermekekre, fiatalokra, idősebbekre egyaránt.

F A vendégek kikapcsolódhattak, beszélgethettek

ahol kellemes zöld környezetben, ragyogó időben zajlottak a programok. A gyermekek különböző sportrendezvényeken vehettek részt, volt közös futás, foci, és tollaslabda. Nagy sikere volt a bográcsban főtt kötönyi A Szent Mihály napi programok a helyi neinek kerékpáron való bejárásával. A malacpörköltnek, desszertként utána általános iskolánál vették kezdetüket délutáni események helyszíne hagyo- finom házi süteményeket fogyaszta Kulturális út harkakötönyi helyszí- mányosan a faluszéli parkerdő volt, hattak a vendégek, amit a helyi háziasszonyok készítettek otthon és hoztak magukkal. A parkerdei színpad körül hangulatos mulatós zene szólt, este fél kilenckor, az ország többi 1600 településéhez hasonlóan Harkakötönyben is fellobbantak a Szent Mihály napi tábortűz lángjai, körülötte sokan gyönyörködtek a fel-felszálló szikrák látványában. Kép-szöveg: Pozsgai Ákos


2014. október 1.

Nyugdíjas pedagógusok találkozója A Kertvárosi Általános Iskolában Kovács Sándor igazgató köszöntötte az emberi értékekre, azok elfogadására nevelő pedagógusokat a házigazda oktatási intézmény nevében. Gyovai István polgármester azt kívánta, hogy találkozzanak minél többször az elkövetkező évtizedekben. Ilyenkor beszélgethetnek, picit visszaemlékezhetnek az elmúlt esztendőkre. A tankerület nevében Csúzdi Zoltán mondott köszöntőt. A személyes kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, jó egészséget kíván- a Kertvárosi-iskola diákjai verssel, énekkel és népi va a nyugdíjas pedagógusoknak. A rendezvényen játékkal léptek közönség elé. Kép-szöveg: P. L.

17

F Enidet édesapja kíséri a fellépéseken

Galaktikus igen

A közönség állva tapsolta, a zsűri pedig galaktikus igennel juttatta tovább az X-Faktor következő fordulójába Gusztos Enidet, akit édesapja, Gusztos Károly kísért gitáron a tehetségkutató műsorban. – Ez csodálatos volt – summázta a produkciójuk után véleményét Szikora Róbert, az R-GO frontembere. Érdemes tehát követni a folytatást, hiszen a tehetséges kiskunhalasi lány hamarosan újra szerepel a televízióban. Kép-szöveg: P. L.

Jég-doktrínák Bevezetés a náci retorikába

Ám a színdarab a politikai összefüggéseknél jóval részletesebben és sokszínűbben tárta fel a lelkek mélyén rejlő kirekesztő indulatokat. A színpadon végig jelen lévő színészek négy, jól elkülönült szerep marionett figurájaként jelentek meg. Arcát fehér maszk mögé rejtő elbeszélőt egy, az idő pergését és könyörtelenségét megszemélyesítő dobos kísérte. Köztük egy asztal állt, melyeken papírból kivágott kis emberalakok fekete sziluettjeit helyezte el a rendező. Az asztal két szélén pedig jól felismerhetően Albrecht Dürer két figurája jelent meg. Az egyik a melankólia, a búskomorság, mai szóval a depresszió szárnyas angyalának figurája, a másik pedig egy oroszlán alak. Az oroszlán hagyományosan a hatalom jelképe. Ezzel szemben a melankólia angyala a szomorú és gondban lévő igazság birtokosát személyesíti meg, azt az alakot, aki egy közösség álszent és önmagát folyton becsapó, kapzsi, ha-

kultúra

A fenti sor egyben a szegedi Metanoia társulat előadásának címe. Múlt pénteken a Közösségek Házában mintegy hatvan színházszerető próbálta megfejteni a cím és az előadás keltette talányt. A színpadon gyorsan fény derült arra, hogy a jég-doktrínák nem mást jelentenek, mint a kirekesztő előítéletek és közhelyek jégkori, lefagyott kollekcióját, melyeket ma is sokan és sokszor hangoztatunk. A náci retorika bővíti ezt a sort, anélkül, hogy tételesen sok szó lenne a Hitler nevével fémjelzett ideológiáról. A nácizás ma ismét divat. Volt komcsik nácizzák le a kormánypárt képviselőit és viszont, a hatalom megragadásáért bármire képes ellenzéki szintén megtalommániás és felszínes elvárása- kapja ezt a jelzőt. Bármely hatalom nagyon akarása ma egyenlő a inak nem kíván megfelelni, bár sze- nácival. A probléma csak annyi, hogy világunk ma is a hatalom köretne. Ez az ellentmondás maga a rül forog, nagyon, nagyon. melankólia. A melankólia nem véletlenül áll szemben a hatalom oroszlán- alig-alig. Aki ilyen színházat várt, az vetkeztetés, hogy az átlagtól eltérőkjával. És valóban, maga a színdarab is csalódott. A társulat és annak veze- nek utódot sem szabad engedélyezéppen e két pólus egymással szem- tője, rendezője, Perovics Zoltán ál- ni, sőt az egyik politikai diktátor ki is beállított tükrének árnyszínháza. tal írt és összeállított szövegkönyv mondja: „Vezessen benneteket máA narrátor és a díszletek mögött egy gondolati és probléma-felvető szín- sok megsemmisítésének parancsa.” barna fátyolt látunk, melyre reflekto- házat célzott meg. Megszólal itt Hit- Ezekhez az alpári előítéletekhez doktrok vetítik fel a gesztikuláló szerep- ler, Mussolini, Mao és talán Szála- rínák, demagóg alapelvek járulnak, lők sötét árnyait. Egy másik, áttet- si is. De megjelenik a médiaszereplő de a kirekesztők közösségéhez tartosző barna fátyol választja el az előtér nézőt manipuláló hatalma, valamint zás rítusai is hozzátartoznak. A hitleri két szereplőjét a narrátor dimenzió- az interneten, turul-rockon, politi- karlendítés így válik a nyájszellem jeljától. Közvetlenül a széksorok előtt, kai nagygyűléseken és a bulvársajtón képévé, és egyben a holdkóros vakegy vöröskereszt-karszalagos apá- szocializálódott átlagember, aki han- ság bábszínházává. Mindenki karlencát, valamint az ápoltat, magát a be- gosan és nagyon szívesen különböz- dítővé válik, a társadalom marionett teget látjuk. Ez a beteg a hétközna- teti meg magát a buziktól, zsidóktól, közösség lesz. A darabban azt mondpi átlagember, maga a demokratikus cigányoktól, szexuálisan aberráltak- ja erre az átlagos népfi: „Szabadulni választó és maga a többséget alkotó tól és egyéb rendellenes kisebbség- akartam gyermekes életemtől. Vaés kirekesztő véleménygyakorló. Eb- től. Ő a demokratikus többség. Egy lami fundamentálishoz akartam tarben a négyes körben mindenki mani- vicc zárja le ezt a blokkot: Mit kap a tozni.” Ez a darab kulcsmondata és pulál mindenkit. cigánygyerek karácsonyra? Kérdezi a Metanoia által közvetített gondolaA kétórás előadás alatt sok moz- egyik átlagember a másikat. A válasz: ti színház groteszk hitvallása egyben. gás és cselekmény nincs, dialógus a bicajodat, b… meg. Logikus a kö- Valami fundamentálishoz tartozni eb-

ben az esetben nem jelent mást, mint a zsigeri, kirekesztő indulatokat és a gondolkodás hiányát dobozolni. Ez lehetne a jég-doktrína mottója. A végén meg kell kérdeznem, néhányan ettől vagyunk depressziósak? Én, mint gondolkodni próbáló, milliószor tapasztaltam a kirekesztés változatos formáit, pedig nem vagyok kisebbség a felsoroltak értelmében. Ugyanakkor a magam példáján azzal is tisztában vagyok, hogy a depresszió, a melankólia, a doktriner mi magunk vagyunk. Néha kirekesztők, máskor kirekesztettek. Nyilvánvaló, hogy mi, a színházlátogató kisebbség sem vagyunk jobbak a többségnél. Legalábbis ezt sugallja az előadás előtt kötelességtudatból kitöltött űrlap is, amelyen a kirekesztés különböző eseteiről kellett véleményt nyilvánítanunk. Az űrlap nyomán az előadás vége felé szóba kerül a nézők értékrendje is. Nem meglepő, ez semmiben nem különbözik a többség előítéleteitől. A színház ezzel kilép az életbe, az élet pedig közvetlenül belép a színházba. A Metanoia előadásának interaktív formája alapvetően nem befolyásolta az előadással kapcsolatos dramaturgiai kétségeket. De mindenki személy szerint rádöbbenthetett, hogy a kis Hitlerek és kis Mussolinik, ezek az örök Mefisztók, itt bujkálnak a lelkünkben, itt szaladgálnak körülöttünk ismerőseink, barátaink és szerelmeink árnyképében. Miért is ne legyünk akkor depressziósak? Hiszen már Dürer atyánk is az volt. Kép-szöveg: Szűcs Károly


18

kultúra

2014. október 1.

Profi tánc és vitalitás

programkosár

Zenei verseny, koncertek, kiállítások és ünnepi megemlékenyelne még komolyabb technikát. Ezek kihagyása vi- zések szerepelnek e heti programjaink között. szont lényegében nem befolyásolja az előadást. • Mi jellemzi a Variációkat? • Nagyon jó zenék, fergeteges táncok profi Október 1. A zene világnapján, október 1táncosokkal. • Mire számíthat, aki úgy dönt, hogy megte- jén 9 órai kezdettel rendezi meg – immár hetedszer – komolyzenei kinti a műsorotokat? versenyét a művészeti iskola. Az el• Mindenki bemutatja, amit tud, a saját világát. múlt évek sikerein felbuzdulva ha• Mi a te számod? • Ritmusra hangszerelve egy western párbaj része- gyományt teremtettek ezzel a programmal. A gyerekek hangszeres, se vagyok. • Hány év munkája van ebben a különleges vokális és kamarazene kategóriában lépnek közönség elé az intézmény előadásban? • Az egész életé mindig, a darab viszont három hónap hangversenytermében. A klasszikus alatt készült. Egy ilyen produkcióhoz régóta kell tudni zenei produkciókat szakmai zsűri értékeli. Az arra érdemesek kiemelt nítáncolni, és elsajátítani magas fokon a művészetet. vódíjat, nívódíjat és dicsérő okleve• Nyitottak vagytok az újra… • Igen, volt már verses összeállításunk, legközelebb let vehetnek át. A közönség soraiban pedig gyerekdarabot viszünk színpadra az egri szín- általános és középiskolák ének-zeházzal közösen. Keressük az új utakat, a lehetősége- ne tanárai és tanítványaik foglalnak ket, amelyektől fejlődhetünk. Dolgoztunk már együtt helyet. A diákok ismerkednek a kozenekarokkal, színészekkel. Most is ez lesz a legújabb molyzenei művekkel, hangszerekkel és az élő muzsikálás szépségével. A produkciónk kapcsán. • Az alkotóközösségetek számára a táncról művészeti iskola zenei ágazatának utánpótlását jelentős mértékben seszól minden. • Ezt csináljuk tizennégy-tizenöt-tizenhat éve. Ez- gíti ez a közönségszervezés. zel kelünk, ezzel fekszünk. Ettől lesz hivatás. Hobbi Október 3. is, nem csak pénzkereset. • Mi az, amitől vonzóvá válhat, mondjuk, A Berki Galériában, a Kossuth u. 21. egy pályaválasztás előtt álló fiatal számára? szám alatt Berki Viola és DiószeAmitől azt mondja, anyu, apu, én táncos sze- gi Balázs festőművészek állandó kiállítása tekinthető meg. A tárretnék lenni… • A vitalitás, a lendület csábító lehet. Elképzelhető, lat összesen 66 képet tár a közönség volt már ilyen előadásunk után, de a profi tánc nagy elé. Az ünnepélyes megnyitót októerőfeszítéseket, erős akaratot és elhivatottságot igé- ber 3-án 17 órakor tartják a Thorma János Múzeum szervezésében. nyel, ezzel számolnia kell minden jelentkezőnek. • Említetted a beszélgetésünk előtt, hogy a A megjelenteket Gyovai István polJózsef Attila Színházba tartasz. Milyen fel- gármester köszönti. Beszédet mond Sümegi György művészettörténész. adat vár rád? • Böhm Györggyel dolgozom együtt. A Cigányke- A rendezvény vendégművészei: Korék című előadás koreográfusa vagyok, melynek ok- vács Zsuzsanna (ének) és Szokody tóber 4-én lesz a bemutatója Budapesten. A többiek Anikó (zongora). A református imaházban október ezalatt a Holle anyót játsszák Szlovákiában. Pál László 3-án 18 órakor Hardy-Horváth

Halasra jön a Varidance

F Keresik az új utakat, lehetõségeket Hamarosan Halason vendégszerepel a Vári Bertalan vezette Varidance különböző műfajokat és stílusokat megjelenítő Variációk című produkciójával. A társulat tagjai a néptánc elemeit ötvözik a modernnel, teszik mindezt kreatívan, humorosan, dinamikusan. Az alkotóközösség munkájáról és terveiről Vári Bertalan rendezőt és művészeti vezetőt kérdeztük, aki kollégáival együtt nagy hangsúlyt helyez a látványos koreográfiákra. Előadásukat október 14-én 19 órakor tekintheti meg a közönség a Városi Filmszínházban, a Halasi Média és Kultúra Kft. szervezésében. • Világzenére világtáncot jártok. Mitől magyaros mégis ez a produkció? • Egyrészt a zenei válogatás, másrészt a néptánc alapú mozgás miatt, amit különböző stílusokkal keverünk. • A halasi mozi színpadán a Variációkat adjátok elő. A premier-előadás változatlan formában utaztatható? • Tulajdonképpen igen. A színpad méreténél fogva azonban nem hozható át minden, egy-két elem igé-

F Hardy-Horváth Mária Mária és a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus közös jubileumi hangversenyét tartják. Fellép: Jordanov Enikő, Zöldi Nikolett, Erdélyi Ákos, dr. Kovács M. Gábor, Raáb Gábor Zoltán. Közreműködik: Kerényi Mariann zongoraművész. Támogatói jegyek a helyszínen válthatók. Október 4. A Közösségek Házában október 4-én 19 órakor a képzőművészeté és a muzsikáé a főszerep Gitárlat címmel. Egy óra klasszikusa gitáron Venezuelától Itáliáig, a barokktól a latin könnyűzenéig – ezt ígéri Hegedűs Ákos gitárestje. Közreműködők: Jeszenszky-Sebők Judit (ének), Hegedűs Anna (ének), Hegedűs Dénes (gitár és basszusgitár), Hegedűs Zoltán (gitár) és Máté Gergő (cajon dob). A helyszínen Czikkely Anna festmény- és tűzzománc munkáiból kiállítás tekinthető meg. A rendezvényre a belépés díjtalan. Október 5. A Búsuló kuruc szobornál október 5én 18 órakor fáklyás megemlékezést tartanak az 1703. évi halasi csata áldozatainak tiszteletére. Közreműködnek a Bibó István Gimnázium diákjai. Beszédet mond: Palásti Károly, a középiskola igazgatóhelyettese. Az ünnepi műsor végén koszorúznak és mécseseket helyeznek el. Október 6.

Hagyományőrzők. Sok éves tradíciót ápol a Felsővárosi Általános Iskola a Kalamáris Kulturális Alapítvánnyal együttműködésben. A szüreti forgatagot hagyományosan a kisbíró köszöntője nyitotta. A műsorban népi énekek hangzottak el népi tánc kíséretében. A diákok ezúttal is préselhettek szőlőt és kóstolhattak mustot. A kézműves tevékenységek széleskörű kínálata mellett, a játékos ügyességi versenyek sorában kedvelt elfoglaltság volt többek között a hordógurítás és a puttonyba dobás. Kép-szöveg: P. L.

A Sétáló utcán, az Aradi vértanúk emléktáblájánál október 6-án 17 órakor lesz ünnepi műsor a Felsővárosi Általános Iskola diákjainak előadásában. Ezt követően koszorúznak, majd virágokat helyeznek el a Thorma János Múzeumban az Aradi vértanúk című festménynél. Kép-szöveg: P. L.


Jó ez így

Charlie: koncertek egymás után Horváth Charlie nyara koncertezéssel telt. A népszerű énekes kiskunhalasi bulijukról egy másikra sietett. Azt mondja, idén rengeteg felkérést kaptak. Ő és zenész kollégái a közönség kegyeltjeinek érezhetik most magukat. Charlie angyalai • A halasi szüreti napok alkalmával beszélgetünk egy élő koncert előtt. Úgy tudom, ma még lesz egy. A nyár is ennyire tele volt meghívásokkal? • Nagyon zsúfolt volt. Régen, amikor világsztár voltam – mondja nevetve –, lehetett volna ennyi, de akkor úgy gondoltam: egy nap, egy buli és kész. Őszinte leszek, ez az év súlyos volt. Nem hiszem, hogy bármelyik zenekarnak lett volna ennyi bulija. Nem tudom, mi történt. Lehet, hogy régen hallottak bennünket, most mi vagyunk a közönség kegyeltjei. Jó ez így. Két buli lesz, igen. Ezt nem lehetett kivédeni, bár élő buliból kettő az nagyon kemény. • Egy új formációról is hallottam. Kikkel zenél most a Charlie’s Angels együttesben? • Az új formációnkkal két bulink volt idáig. Ez a ’60as, ’70-es évek zenéje, de teljesen átírva, tehát nem úgy szólnak a dalok, ahogy annak idején. Másképp. Ezek az emberek nagyon elfoglalt fiatalok. Nagyon fiatalok és zsenik. Megyaszay István az egyik legtehetségesebb, hathúros basszusgitáron játszik. Miközben basszusgitározik, akkordozik is. Van egy kisdobos, Jülek Erik, aki Szikoránál játszik most már hosszú évek óta. Petya zseniális gitáros a Bikiniből. Így vagyunk négyen. Balett-táncosból zenész • Mielőtt a beszélgetésre jöttem, a Zenegép című Generál-lemezt hallgattam, rajta a Lehettem volna híres színész dallal. Mégis zenész lett. Azt énekelte, nem tudja, miért. Meg lehet-e most már, több mint 30 év után fogalmazni? • Talán még most sem. Ez egy lehetőség volt nekem, a balettintézetes kisgyereknek. Tizennégy-tizenötévesen Somló Tamással ültünk egy padban, ő artista volt. Állandóan zenészek között lófráltunk. Amikor abbahagytam a balettintézetet, a mesterem, Kálmán Etelka, aki már szegény, nem él, javasolta, mondta édesanyámnak, hogy zenész legyek, miután nézte a bizonyítványomban, hogy szolfézsból és zongorából is jeles vagyok. Trombitálni is megtanultam, és nagyon

A győzelem ösztönöz

fotó: pozsgai ákos

F Halason sok sláger volt repertoáron

a zene világnapja 19

jól csináltam régen. Elkezdtünk zenélni. Összejöttem Molnár Gyurival, vele volt az első zenekarom, a Dekka. Fábry Zolika, aki most a houstoni opera mindenese, ő volt a basszusgitáros. Sok számot megtanultunk, rengeteg Shadows-t játszottunk. Az amerikai zenét kamáztuk nagyon. A Beatlestől talán csak két dal volt repertoáron, az is egy kicsit másképp. Sokat próbáltunk, kezdett összejönni az egész. Azután Balatonföldváron, a nemzetközi ifjúsági táborban játszotZolbert halasi üzenete tunk esténként négy órát, az Omega pedig hajón. Mire szeptemberre hazajöttünk, Molnár Gyurit ellopták Zolbert a smooth jazz, azaz a tőlem. Jó kis zenekar volt. A zenész sors a zenész kol- populáris jazz műfaj legújabb légákon múlik. hazai szaxofonos felfedezettje. Frappé című dalával tavaly A legfontosabb a zene fődíjat nyert, a fiatal tehetsé• A szövegírók is nagyon fontosak. get a győzelem arra sarkall• Igen, de én azt gondoltam, és most is azt gondo- ja, hogy még jobban csinálja, lom, hogy a legeslegfontosabb a zene. Utána jön a amit vállalt. Az pedig külön is szöveg. Most fordított helyzet áll fenn. Most a zene üzenet értékű vele kapcsolatnem számít és a szöveg számít. Amikor a kettő ös- ban, hogy csak élő fellépéseszejön, az nagyon nagy dolog. A Tankcsapda együttes ket vállal. tagjai nekem a legjobb barátaim. Mégis: ott vedd le a szöveget és az éneket, akkor csak egy zajt hallasz. Ezt • A halasi szüreti napokon is zenének hívják pedig, alternatív zenének. beszélgetünk. Van kötődésed a városhoz? ’80-as évekbeli popslágerek, sza• Kedves rokonaim laknak a kö- xofonra átírt verzióit is hallhatja zelben, Tompán, illetve az egyi- közönség. Azt gondolom, mozgalkük most már Kiskunhalason. Ze- mas és szórakoztató egyveleggel nei meghívásként, Zolbert néven készültünk a halasi koncertre. viszont ez az első látogatásom. • Versenyeket is nyertél. MiÉvekkel korábban viszont már ját- re ösztönöz a siker? szottam itt és a környéken a ko- • Egészen konkrétan az elmúlt rábbi zenekarommal, az Unisex évben a Zuglói Smooth Jazz Club együttessel. Dalversenyét, idén pedig a Jaz• Dobos voltál, most zy Rádióét sikerült megnyerni. szaxofonozol. A győzelem arra ösztönöz, hogy • Érdekes és hosszú út vezetett még jobban csináljam, amit csináide a kezdetektől. Anno, tizennégy lok, elég határozott vagyok ezen az F Buli után autogramosztás éves koromban dobolni kezdtem, úton. Szeretnék egy olyan szaxofo• A közönség követeli a koncerteken a jól később váltottam szaxofonra és ez nos frontember-személyiséget újra megszokott dalokat, de készülnek-e újak a hangszer hozta meg igazából azt behozni és megismertetni a közöna fajta energiát, érdeklődést az éle- séggel – korábban volt erre példa mostanság? • Az az igazság, hogy ilyen alkalmakkor egy kicsit tembe, ami miatt kitartok mellette más előadóktól -, aki jelen pillanatmegvillantjuk azt a zenét, amit mi szeretünk, de sze- a mai napig. Azt tűztem ki célul, ban egy picit hiánycikk a magyar retnénk boldoggá tenni a közönséget. Nem akarunk itt hogy minél jobban szaxofonozzak zenei piacon. Nagyon fontos, hogy művészkedni, ez nem a Művészek Palotája, ahol fellé- és minél több emberhez eljussak. – teljes zenekarral, duóban vagy pek, angolul éneklek végig, és teljesen mást csinálok. • A zenekar a nevedhez fűző- trióban – élőben játszom minden Azok az ülős koncertek. Felöltöznek az emberek, sze- dik. Vezető egyéniségnek tar- esetben. Ez is egy fontos üzenet a produkció,valamint az egyéniséretik Horváth Chalie-t, és eljönnek, tudják, hogy vala- tod magad? mi érdekeset fognak hallani. Van itt pop, rock, blues, • Abszolút, igen. Mindig igyek- gem szempontjából és általában elegy kicsi jazz. Csak azért, mert tudom, hogy a közön- szem formálni a környezetem- nyeri a közönség tetszését is. ség soraiban vannak jó fülűek, akik ezt igénylik, és ben dolgozó, környezetemben élő • Milyen nagyobb fesztiváloszeretnek bennünket. Gödöllőn is ugyanezt játsszuk, barátaimat, a zenész kollégáimat kon voltatok a nyáron? bár őszinte leszek: nálunk nincs műsor. Kimegyek a motiválni és inspirálni. Nagyon jó • Főleg a Balaton és vonzáskörszínpadra, az első két számot megbeszéljük, utána zenészekkel dolgozom együtt, ter- zete az, amit végigjátszottunk idén. pedig hátraszólok, hogy akkor legyen ez. Azt szeret- mészetesen ők is inspirálnak en- Kiemelném a VeszprémFestet. A nénk, hogy a közönség jól érezze magát, ezért sok slá- gem minden helyzetben. Remé- nagyszínpadon a méltán híres, brit lem, ebből egy nagyon finom The Brand New Heavies előtt zeger van repertoáron. • Számos nagyon jó hangulatú kiskunhalasi szeletet tudtunk adni a kiskunha- néltünk. Remélem, hogy a jövő év még intenzívebb és erősebb lesz. és környékbeli fellépésére emlékszem. Kíván- lasi közönségnek. • Milyen műsort hoztatok? • A szüreti rendezvényhez csi vagyok, hogy Ön őriz-e halasi emlékeket? • Ó, édes Istenem. Épp, mikor jöttem, gondolkod- • A műsor vegyes, jó értelemben. hozzátartozik a bor. Milyet tam, hogy jó régen volt. Egyszemélyes fellépésemre Tartalmaz saját dalokat, a szerze- fogyasztasz szívesen? emlékszem, ahol rengeteg ember volt egy discóban. ményeimet, emellett pedig vannak • Száraz fehér bor-párti vagyok. Késő este érkeztem meg és nagyon nagy buli volt, ar- benne ismert smooth jazz slágerek A Sauvignon Blanc a kedvencem. Pál László ra emlékszem. Pál László és könnyedebb, valamint ’70-es, fotó: pál lászló

fotó: pozsgai ákos

2014. október 1.


20

hirdetés

Márkaszerviz keres gépjárművillamosságiműszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email címen lehet. A-479 Értékesítőket felveszünk jó kommunikációs készséggel irodai munkára! Vidékiek bejárási költségéhez hozzájárulunk! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-1853 Keresünk szakmai gyakorlattal autószerelőt, vagy gépszerelőt. Szakmai fejlődési lehetőséget, kiemelkedő fizetést biztosítunk. B kategóriás jogosítvány szükséges. Tel.: 06 30/531-53-73 A-1922 Az ExtractumPharma Zrt. kunfehértói gyógyszergyára diplomás munkatársat keres minőségbiztosítási munkakörbe! Jelentkezési feltételek: gyógyszerészi végzettség, társalgási szintű szóbeli és írásbeli angolnyelv-tudás. Önéletrajzokat a boroczia@expharma. hu email címre kérjük elküldeni! A-1927 Kiskunhalasi cég keres 1 fő fémszerkezetgyártásban jártas, kiváló rajzismerettel rendelkező termelésirányítót, 1 fő gyakorlott gépkezelőt CNC, plazma- és lángvágógéphez (CAD, CAM, Solid Edge ismerettel) és lakatos munkatársakat kiskunhalasi munkavégzésre. Tel.: 06 30/205-70-68 A-1957 Országos direktmarketing munkához előadókat keresünk, kiemelten magas kereseti lehetőséggel. Feltételek: jó kommunikációs készség, érettségi, B kategóriás jogosítvány. Tel.: 06 70/31-75-123 (17 órától) A-1815 Jó kommunikációs készséggel, B-s jogosítvánnyal és vezetési rutinnal rendelkező munkatársat keresek, vidéki munkavégzéssel, asszisztensi munkakörbe! Jó fizetési lehetőséggel! Tel.: 06 20/467-28-70 (délutáni órákban) A-1820 Kiskunhalasi ékszerüzletbe szakképzett kollégát keresünk. Tel.: 06 20/95-51-476 A-1968 Bútorasztalos szakmunkást keresünk! Feladatok: önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, az alábbi email címen: bois@bois.hu. A munkavégzés helye: Kiskunhalas, Bois Bútor Kft. A-1970 Virágkötő-eladót keresek. Önéletrajzzal jelentkezni: huth.aniko@index.hu. Tel.: 06 30/92-99-607 A-1974 Szakképzett szakácsot keresünk. Tel.: 06 70/330-54-58

A-1979

Konyhai kisegítőt keresünk. Tel.: 06 70/779-66-90

A-1980

A LADÓ-REC Kft. gyakorlattal rendelkező sofőrt keres, multiliftes kamionra, belföldre. Jelentkezni: info@ladorec.hu. A-1994 Pultost keresünk. Tel.: 06 70/779-66-90

A-1995

Műanyagüzembe dolgozót sünk. Bérezés megegyezés Tel.: 06 70/50-30-555

kerealapján. A-1996

2014. október 1. Soltvadkerti műanyagüzembe flexo nyomdagép mellé keresünk, egy év gyakorlattal rendelkező nyomdászt, azonnali kezdéssel. Kiemelkedően magas kereseti lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06 30/20-668-61 (egész nap), 06 78/582-310 (8-13-ig) A-1999

Szegeden panellakás Tel.: 06 70/408-08-10

Irodai adminisztrációs feladatok ellátására munkatársat felveszünk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal. CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-2000

1 szobás felújított lakás a volt ÁMK-val szemben eladó. Tel.: 06 30/936-13-42 A-1843

Megbízható villanyszerelő 1 éves szakmai gyakorlattal, jogosítvánnyal állást keres. Tel.: 06 30/698-73-06 A-2012 A Halas Irodaszergyártó Kft. igényes KÉZIMUNKÁRA munkatársat keres. palmaine@ halasfolder.hu A-2013

Lovak, tehenek, borjúk eladóak alkuképes áron. Tel.: 06 30/390-41-32 A-2001

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó. www.halasszallo.hu Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286 Üzlethelyiség lakással, garázzsal kiadó, eladó. Kiskunhalas, Kun tér 1. Tel.: 06 70/455-11-00 A-1950 Lakás kiadó. Tel.: 06 30/31-82-182 A-2002 Mátyás téren 20 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 20/981-65-95 A-2003 Városközpontban 2,5 szobás lakás kiadó. Tel.: 06 70/263-25-23 A-2014

eladó. A-1887

Belvároshoz közel 2 generációs családi ház a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt áron alul sürgősen eladó. Tel.: 06 70/31-75-123 A-1838

3 szobás, 73 m2-es, III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06 70/38-74-948 A-1917 Tompán ház eladó. Tel.: 06 70/77-15-079 (15-18-ig) A-1936 Pozsony utcában lakás eladó. Csere érdekel. Tel.: 06 30/424-86-06 A-1938 Kiskunhalason a Kölcsey utcában 597 m2-es építési telek, Gózon u. 8. szám alatt családi ház költözés miatt eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-1942 Kiskunhalason Károly utcában gázfűtéses, kis családi ház áron alul eladó. Tel.: 06 20/227-40-10 A-1989 Igényesen felújított lakás eladó a Jósika utcában. Tel.: 06 30/985-84-52 A-2006 Alsóvárosban családi ház családi okok miatt sürgősen eladó. Tel.: 06 20/943-08-99, 06 70/391-72-92 A-2007 Felsővárosban 3 szobás családi ház eladó. Tel.: 06 70/549-09-82 A-2008

2000-es évjáratú benzines Toyota Yaris Verso eladó. Tel.: 06 30/219-90-87 A-2009

Anyakönyvi hírek

Bejárati ajtó eladó! Befelé nyíló egyszárnyú Premier Comfort-line jobbos bejárati ajtó exkluzív kivitelben (VEKA német profilból készült, mocsári tölgy színben, osztrák vasalattal), 3 rétegű üvegezéssel, passzív házhoz is alkalmas. Tel.: 06 20/96-07-495 A-1934

Születtek: Tomencsák Teodóra (Győrfi Krisztina) Kiskunhalas, Untener Boglárka (Fereczi Tünde) Kiskunhalas

Kalodás bükk tűzifa eladó (1,7 köbméter). Ár: 29.500 Ft/kaloda. Kuglizva, felhasítva, ingyenes házhoz szállítással. Tel.: 06 20/324-50-82 A-1987

Házasságot kötöttek: Németh Norbert és Kovács Alexandra

Bizományi Kisáruház értékesítésre átvesz lakberendezési cikkeket. Tel.: 06 30/540-75-39 A-1988 Vetőmag tritikálé (5500 Ft/q), rozs, kukorica, szója eladó, Harkakötönyben. Tel.: 06 30/32-33-789 A-2004 Kedvezményes tujafavásár őstermelőtől! Tel.: 06 20/993-80-00 A-2005 MIKRO híradástechnikai üzlet árukészlete egyben Tel.: 06 20/473-68-57

szakeladó. A-2015

Alapfokú angolnyelv-vizsgával adminisztratív munkakörbe munkatársat keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, levélben: Pf. 31. A-1997

Dance Tuning Disco eladó! Tel.: 06 70/455-11-00

A-1951

TRIVIUM Kft. tompai kirendeltségre, 12 órás munkavégzésre, vám-asszisztens munkakör betöltésére keres munkatársat! Az önéletrajzokat a munka@trivium.hu címre várjuk! A-1998

Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704

Széchenyi utcában 61 m2-es, II. emeleti lakás sürgősen eladó. Tel.: 06 30/682-00-13 A-1949

Meghaltak: Kolompár Ibolya (Kiskunhalas), Iványi Józsefné Kiss Julianna (Kiskunhalas), Schüszler Károlyné Sindlár Szilvia (Kunfehértó)

Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Masszírozást vállalok. Tel.: 06 30/76-88-529

A-2010

Vízvezeték-szerelést és csatornahálózatbekötést vállalok. Tel.: 06 70/339-22-65 A-2011

Angol- és németnyelv-tanfolyamok a Hunkár Nyelviskolában! Vezető tanárok: angol: Vladár Éva, német: Bundity Zsuzsanna. Tel.: 06 30/870-12-54 A-1947


Nehéz évek-évfordulók

Helytörténeti rovatunkban e héten folytatjuk a jeles évfordulók bemutatását – helyesebben a jeles, ám baljós fellegekkel teli dátumok felemlítését.

Az egyik legkorábbi ilyenről egy középkori dokumentum tudósít: 1569-ben egy tatár-török pusztítást követően újratelepítették településünket. Mint ismert, a város történetében számos alkalommal volt szükség lakosság-újratelepítésre, különösen a török hódoltság és az annak véget vető szövetségi háború idején. A legújabb kor egyik hasonlóan vészterhes dátuma: 95 éve, 1919-ben a proletárdiktatúra eseményei városunkat is elérték. A helyi közigazgatás egyik jeles évfordulója is 5-ös fordulót ír: 1929-ben lett Kiskunhalas megyei város. Az egyik legszomorúbb dátum 1944. március

19-e: ekkor vonultak be a halasi utcákra is a német megszállók katonai járművei (és mint lapunk nemrég megírta, ezt követte valószínűleg az egyik, országosan is egyedülálló németmegszállás-ellenes tüntetés 1944 márciusának végén – KZ). A sötét évfordulók sorát a gyalázatos zsidótörvény-végrehajtások helyi epizódja folytatja: 1944. május 22-én létrehozták a helyi gettót, majd június 17-én deportálták az itteni zsidóságot. A hírhedt tömegmészárlás is ebben az évben: 1944. október 11én történt a vasútállomáson: az incidensnek 196, főként pesti munkaszolgálatos vált áldozatává. Eztán, vagyis 1944. október 23-tól szovjet (katonai) megszállás vette a kezdetét városunkban, és még mindig akkor: 1944-ben (december 24-én) érte az eddigi legnagyobb bombatámadás a települést. Számos halott, sebesült és romba dőlt

F Végső István helytörténész a zsidó áldozatok emlékét őrző botlatókövet mutatja ház emlékeztetett a pusztításra. A gyászra emlékeztetnek az alábbi dátumok is az idén kerek vagy 5-össel végződők között: 1769-ben létesült a római katolikus temető, és ekkor tették le az alsóvárosi templom alapkövét. 1904-ben adták át a Gazdasági Bank (régi posta) épületét és a Búsuló kuruc szobrát (Damkó József); 1979-ben avatták a Tanácsköztársaság emlékművét és 2004-ben a Búsuló kuruc szobránál annak emléktábláját. Kép-szöveg: (kz)

2014. október 1.

krónika

21

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Október 1. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Október 2. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:00 Képújság Október 3. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság Október 4. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság

12:00 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság Október 5. vasárnap 00:00 Képújság 14:00 Kiskunhalasi UKSC - Kiskőrös (férfi kézilabda mérkőzés) 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Kiskunhalasi UKSC - Kiskőrös (férfi kézilabda mérkőzés) 22:30 Képújság Október 6. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 13:00 Képújság 17:00 Kiskunhalasi UKSC - Kiskőrös (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó /hétfő/ (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság Október 7. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


22

sport

2014. október 1.

innen  onnan

RÖVIDEN

Remek UKSC

Az első fordulóban elszenvedett vereséget gyorsan feledtetni tudta a Kiskunhalasi UKSC az NB II-es férfi kézilabda-bajnokságban. A mecseknádasdiak ellen hazai pályán kiválóan működött a halasi gépezet. Előbb a juniorok léptek pályára a Vári Szabó István Szakközépiskola sportcsarnokában. Nagy Ernő tanítványai sem hagytak kétséget az elejétől a felől, hogy melyik csapat a jobb. Már az első félidő után tetemesnek mondható előnyt szereztek, de a szünet után a különbség már jelentőssé nőtt. Kiskunhalasi UKSC-Mecseknádasd 37-24 (15-10). A felnőttek Paic Róbert vezetésével szerették volna kitörölni emlékezetükből az egy héttel korábbi, pécsi kirándulást. A mecseknádasdiak viszont győzelemmel kezdtek. Az UKSC hajtott, akart, időnként nagyon szép kézilabdát mutatott be. Harminc perc játék után 18-11-re vezettek a házigazdák. A szünet után sem sokat változott a játék képe és a halasiak magabiztosan tartották itthon a két bajnoki pontot. Kiskunhalasi UKSC-Mecseknádasd 31-23. Folytatás szombaton, hazai pályán a Kiskőrös elleni megyei rangadóval.

Pályán az RFC

Ismét több fronton volt érdekelt a Kiskunhalasi Szilády RFC. A Kölyökligában a 2006-os és 2007-es korosztály szerepelt. Az ellenfelek között ott találtuk a Ferencvárost, a Vasast, a Gödöllőt és a Kecskemétet is. Mint megtudtuk: a fiatalabbak 11 pontot gyűjtöttek úgy, hogy többek között legyőzték a Fradit és döntetlent játszottak a Vasassal. A 2007-ers korosztály 7 ponttal gazdagodott. Az U12 az U14-es megyei bajnokságban az Izsák ellen lépett pályára. Angyal Kende, Fodor Zsombor és Berta Donát góljával 3-2-re nyert az RFC. Az NB II-es bajnokságban, U14: Berényi SE-Szilády RFC 3-1, a gólszerző Miskei László volt. U15: Berényi SE-Szilády RFC 2-4, a gólszerzők Papp Dominik 2, Fekete Sándor és Juhász Péter voltak. (jl)

Esélyt kaptak, nyertek! Évek óta hagyomány, hogy a Sport az Esélyért Egyesület a szlovákiai Tornalján szerepel egy nemzetközi labdarúgó-tornán, amelyet Balogh Ivett emlékére rendeznek. A halasiak idén aranyérmet szereztek.

Gép Anikó, az egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy ismét óriási élményekkel gazdagodtak. A tornaljaiakkal évek óta baráti viszony fűzi össze a halasiakat, akik támogatók segítségével tudtak

részt venni a sporteseményen. A fiúk egész évben erre a kupára készültek és ezúttal remek játékkal rukkoltak elő. A csoportból simán továbbjutottak, a döntőben a házigazdák kettes csapatával mérkőz-

tek. A rendes játékidőben 2-2-es döntetlen volt az eredmény, végül a büntetők döntöttek a halasiak javára. A Sport az Esélyért Egyesület így átvehette a vándorkupát is, különdíjas volt Sztojka Szilárd. Mint megtudtuk: a helyi civil közösség idén ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját. Ennek kapcsán decemberben több rendezvényt is JL Válogatott szerveznek majd. Jerémiás Donát a serdülő korú atléták hagyományos nemzetközi találkozóján, a szlovéniai Mariborban töltötte a szombati napját. A Szilády Áron ReforVirág végzett a harmadik helyen. mátus Gimnázium diákja eddig Az amatőr bajnokságban Szikora elért, kimagasló eredményeiBeáta volt a bajnok, őt Fűzér Gá- nek köszönhetően kapott lehebor készítette fel a versenyre. A tőséget a magyar válogatottban harmadik helyen pedig szintén egy történő szerepléshez. LegkedFűzér-tanítvány, Bölecz Virág Rá- vesebb versenyszámában, a 300 hel végzett. A felnőtt bajnokság- méteres gátfutásban állt rajtban Babó Szilvia volt a harmadik, hoz cseh, horvát, szlovák, szloNagy Sándor a negyedik, míg Fo- vén ellenfelei, illetve másik mador Gábor a hatodik helyen zárt. gyar sporttársa társaságában a A csapatversenyben a kiskunhala- Poljane Stadionban, ahol 40,83si válogatott (Nagy Sándor, Szőke as időeredményével a negyedik Zsófia, Tuska Péter) a harmadik helyezést sikerült elérnie. NoJL ha futamában ez még a második helyet szerezte meg. helyezést jelentette, a fiatalabb évfolyam, azaz a 2000-es születésűek vonatkozásában pedig a legjobbat. Egyébként ezen, az öt nemzet serdülő válogatottját kolókat toboroz, szeretné az elnök- felvonultató viadalon a magyar ség és a csapat is, hogy minél többen csapat mindkét nem küzdelmébiztassák a játékosaikat a sorsdöntő ben – a kiírás szerint megrendezett harmincegy versenyszámból összecsapáson. jl tíz-tíz aranyérmes helyezéssel – megszerezte a győzelmet, továbbá a magyar válogatott, ha végig szoros versenyben is, de legyőzte legfőbb riválisát, a cseh válogatottat. Vass Katalin

Sikeresek a lovasaink

Jól érezte magát a hétvégén a kecskeméti megyei díjugrató bajnokságon a halasi elnökségi tag, Rózsahegyi Róbert. Egyrészről remek versenyt rendezett a szövetség, másrészről pedig kiváló halasi eredmények születtek. Volt olyan szám, ahol három lovasunk állhatott a dobogón.

biztosan szívesen emlegetik majd ezt a megméretést, ugyanis egymás után születtek a jobbnál jobb eredmények. A bajnokság színvonalas volt és ebben komoly része volt a halasi lovasoknak is. A kezdő versenyzők között Fodor Gábor tanítványa, Dudás Vanda győzött, a második helyen Szőke Zsófi végzett (edző: Nagy Sándor), míg harmadikként Pintye Rékát (edző: FoKecskeméten rendezték meg a dor Gábor) jegyezték. Az ifjúságiak megyei díjugrató bajnokságot. Mint mezőnyében Fűzér Gábor tanítvákiderült: a halasi lovasok egészen nya, az Európa-bajnok Weinhardt

Tét a feljutás

Az Orosháza sem tudta elrontani a Halasi Tenisz Club kiváló sorozatát az OB III-as bajnokság utolsó fordulójában, a halasiak parádés játékkal nyertek idegenben is. Ez jó előkészü-

let volt az október ötödikei, Budakalász elleni osztályozóra. Az idegenbéli találkozónak az a tétje, hogy a nyertes a következő szezont a másodosztályban kezdheti. A HTC szur-

Országelsők Kiválóan szerepeltek a Halas-Fitness Egyesület versenyzői a Hódmezővásárhelyen rendezett országos bajnokságon. Tóth Péter, a klub elnöke elmondta, hogy a II. korcsoportos csapat az erős mezőnyben mérette meg magát. Mint megtudtuk, a lányok tavasszal ezüstérmet nyertek, most viszont nem találtak legyőzőre. A Zsebi Dóra, Skribanek Dóra, Tóth Lili, László Zsófia, Tassi Nelli alkotta csapat győzött. Hirsch Lili az első osztályú bajnokságban bizonyította, hogy helye van a legjobbak között. Nővére, Kitti a főiskolás bajnokságban negyedik, míg az Open kategóriában hatodik volt. Angeli Ágota két év kihagyás után tért vissza és a fittnes woman kategóriában szintén a hatodik helyet szerezte meg. jel


2014. október 1.

• Amikor apu átadta nekem a stafétabotot egy halasi versenyen, tudtam, hogy ez óriási felelősséggel jár. Akkor már évek óta Norvégiában éltem. • Mikortól is? • 2005. február másodikán mentem ki. Apunak köszönhetem ezt a lehetőséget. Kint is megcsináltam a legendás pusztafogatot öt lóval, nyolc lóval is. Bemutatókon inkább az ötöst lovagoltam. • Csak bemutatók voltak, vagy azért a lovassport más területén is kipróbáltad magad? • Képzeld, még díjugrató versenyekre is jártam, még nyertem is. Aztán rá kellett jönnöm, hogy nagyon

23

Pusztafogat és a halasi Ben Hur

sok jó lovas van ebben a versenyágban. Show viszont kevesebb van és nekem igazán az jelent örömöt, ha látom az emberek arcán a boldogságot. Ezt pedig a fogat hátán állva láthatom igazán… • Nekem Norvégia mint álmaim úti célja szerepel. Fjordok, modern világ – legalábbis bennem így él az ország. Pontosan hol is élsz? • Oslótól egy órányira van a kinti otthonom. Egy kétkilométeres tengerpart közelében, erre szokták azt mondani, hogy festői a környék. • Mesélted azt is, hogy foglalkozol az utánpótlás-neveléssel is. • Büszke vagyok rá, hogy gyerekeket készíthetek fel. Pici pónikon lovagolnak, sőt van olyan show is, ahol együtt lépünk fel. • Amikor készültem a beszélgetésre, akkor kicsit utánad néztem. A hideg Norvégia mellett azért néhány hónapot Olaszországban is eltölthettél… • Rómában voltam. Egy ottani lovas színház bemutatta a Ben Hurt. Ezt pont úgy kell elképzelni, mint a filmet, csak egy óriási csarnok-

ban. Lovakkal, statisztákkal, harci jelenetekkel. • Megvolt az a legendás kocsis-jelenet is, amely a film egyik csúcspontja? • Persze. Én játszottam Ben Hur lovas dublőrét. Négy fogattal ment ez az epizód. Óriási élmény volt, négy lipicait hajthattam. • Beszélgetésünk apropóját most az adta, hogy hazatértél a Nemzeti Vágtára. A bemutatódat pedig ország-világ megcsodálta. • Nekem ez volt a második „vágtám”. Talán azt tudja mindenki, hogy apu a Lázár Lovasfarm telepvezetője. Neki köszönhetem ezt a lehetőséget. Rám bízták az öt lovat, nagyon készültem. • Ezt hogy kell érteni? • Képzeld el, igen intenzív volt a felkészülés. Futottam, lépcsőztem, kondiztam. Bennem nagyon nagy az akarat, mindenáron jót akartam csinálni. Úgy érzem, hogy mindkét szereplésem siker volt. • Én édesapádat úgy ismerem, hogy maximalista, ritkán mosolyodik el. Igazán akkor láttam meghatódni, amikor néhány éve

Fotó: facebook.com

– Életemben három alkalommal éreztem azt, hogy apu büszke rám. Az egyik a Nemzeti Vágtán volt, éreztem, hogy akkor boldoggá tettem – fogalmazott Ifjabb Szegedi Gábor, aki édesapja legendás pusztafogatát vette át néhány esztendővel ezelőtt. A sportos fiatalember 2005. óta Norvégiában él, gyakran hazalátogat, mint megtudtuk tőle, számtalan lovasélményt tudhat magáénak. Többek között egy több száz fős római lovas színházban a Ben Hurt játszó színész dublőre volt.

Sport

F Pusztaötös hátán állva átadta neked a stafétabotot. Most hogyan viszonyult a sikerhez? • Ő saját magával szemben is mindig kritikus volt. Életemben talán háromszor láttam rajta, hogy büszke rám. A Hősök terén, a Vágta után láttam, hogy boldoggá tettem. Azt hiszem, a maximumot látta bennem és ennek én is nagyon örülök… • Hogyan tovább? • Vannak ajánlataim. Lovasshow műsorok szervezői kerestek, kínáltak lehetőséget. Van kedvem

hozzá, meglátjuk, mit hoz a jövő. • Nem tudom elárulhatjuk-e az olvasóknak, hogy azért neked is van egy titkos álmod… • Igen, van (elmosolyodott). Két „sportszerelmem van”, a lovaglás és a kézilabda. Azt talán kevesebben tudják rólam, hogy utóbbiban NB II-ben is játszottam a halasi csapatban. Valahogy ezt a két sportot szeretném egy bemutatóban összehozni. Elárulhatom, jó úton haladok… Jáger Levente

RexTerra: tánc az életük

A régió legrangosabb táncversenyévé nőtte ki magát az elmúlt egy évtizedben a RexTerra Kupa. A házigazda Stúdió 2000 TSE lelkes csapatának és a nagylelkű támogatóknak köszönhetően ismét feledhetetlen élményekkel gazdagodtak azok, akik ott voltak a sportcsarnokban.

Juhász Ágiék nagyon tudnak valamit. Immáron egy évtizede tart a RexTerra Kupa sikersorozata, amelyre szívesen jönnek a versenyzők, a pontozóbírák és a hozzáértő nézők is. A sorrendben tizenegyedik megméretésen minden adott volt a színvonalas versengéshez. Rangos egyesületekből érkezett párosok, szigorú, ám magas nívót képviselő bírák és a közönség, amely tapssal jutalmazott minden egyes szép pillana- F Kecses mozdulatok tot. A csillogás, a pompa és az elegáns, kecses mozdulatok mögött rengeteg munka és veríték van. A san, mint a parketten. Nekik a tánc szó szerint az éleversenyzők viszont nem olyanok, hogy bármikor is fel- tük… (Részletes eredmények a www.halasmedia.hu adják. Dehogy teszik, mindig lépkednek előre. Elegán- oldalon.) HT

F Dobogós örömök


2014. október 1.

F A boldog dédi és unokája, Ági

Boldog születésnap Kiválóan főz, kiveszi részét a házi- és ház körüli munkából, imádja a családját, az unokáit, dédunokáit. Ha teheti, keresztrejtvényt fejt és magyar nótákat hallgat. Krausz Dezsőné, Rozika néni a napokban ünnepelte a kilencvenedik születésnapját. Ebből az alkalomból Gyovai István polgármester és Simon István szociálpolitikai csoportvezető nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő díszoklevelét. A családi ünnepséget megelőzően Rozika néni és fia, Zoltán, valamint két unokája, Ágnes és Noémi fogadta a vendégeket. A kellemes hangulatú beszélgetésen megtudtuk, hogy az idős asszony évtizedeken át gyógynövény-felvásárlással foglalkozott, nagyon szerette a munkáját. Rozika néni jó egészségnek örvend, a legjobban akkor érzi magát, ha családja körében lehet. Kép-szöveg: JL

15 millió a szakorvosjelöltek foglalkoztatására A szakorvosjelöltek foglalkoztatására kapott 15 millió forint állami támogatást a kiskunhalasi Semmelweis Kórház – olvasható a kormány.hu oldalon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma augusztus 31-ig folyósított támogatásainak listája szerint összesen 2,4 milliós illetve 12,9 milliós tá-

mogatásban részesült ebben az évben szakorvosjelöltek támogatására. Mivel rendszeres állami juttatásról van szó, az intézménynek erre az összegre nem kellett külön pályáznia, a halasi kórházban jelenleg is 17 szakorvos rezidens dolgozik. P. Á.

Múzeumbővítés Újabb fejezetéhez érkezett a halasi múzeumbővítés ügye. Mint arról korábban beszámoltunk, ahhoz, hogy a nemrégiben a városnak ajándékozott, több száz millió forintot érő Bay-gyűjtemény méltó elhelyezést nyerjen, szükség van újabb kiállítótér létrehozására. Ez egyébként az adományozók kikötése is volt. A képviselő-testület most vita nélkül döntött és felhatalmazást adott a polgármesternek arra, hogy a bővítés terveinek elkészítésére megbízást adjon egy helyi építészcégnek. Kiderült, hogy a Halas-Terv Bt. végzi majd el a munkát, a tervezési díjra és a szükséges engedélyek beszerzésére a város a következő évi költségvetésében 2,75 millió forintot különít majd el. jel

mozaik

24

Új középkor. Kirúgtak (áthelyeznek) egy rendőrt az állásából, mert túl sokat bírságolta a politikusokat abban a városban, ahol szolgált. Folytassam…? Az ügy úgy derült ki, hogy kiszivárgott a hangfelvétel, amin a város polgármestere kvázi megzsarolja a rendőrkapitányt. A polgármester elismerte, hogy a rendőr szakmailag szuper, csak hát az van, hogy nem tiszteli a politikusokat, még képes ugyanúgy megbüntetni őket, mint a földi halandókat. Megnéztem a polgármester fejét interneten: nem néz ki éppen egy potrohos Döbröginek, de egy Mikszáth-regényhősnek simán elmenne. A külsejéért persze csak részben felelős az ember, de a viselkedéséért teljesen: ez a polgármester tehát kábé akkora marha, mint sajnos sok ezer hasonszőrű magyar kollégája. Ezek komolyan azt hiszik, hogy a választáson kapott tisztség hűbéri birtok, és tényleg azt hiszik, hogy jobbak-többek a talpas jobbágyoknál, sőt, talán tényleg hiszik, hogy az ő autójuk parkolhat tilosban büntetlenül. Mert hogy ő a polgármester, a miniszter vagy egyszerűen csak valami fejesnek a haverja. A helyzet ezzel szemben az, hogy a demokráciában semmi tisztelnivaló nincs egy politikus tisztségében. István vagy Mátyás sem azért lett nagy alakja a históriának, mert király volt, Klebelsberg vagy Antall sem attól, hogy nagyformátumú miniszter(elnök) volt, hanem attól, amit tett. Egyes mai tahó földesurak észben, erkölcsben és szakértelemben súlyosan kevesek ahhoz, hogy a tetteik tegyék őket naggyá. Így hát megelégszenek azzal, hogy kurta uralkodásuk idején legalább jóllakjanak. Hol korrupt pénzzel és kicsalt előnyökkel, hol olcsón vett nőkkel, hol hazug jövedelemből vett palotákkal vagy másolással lopott doktori címekkel. Egy város most elveszít egy jó rendőrt. És még csak nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy ha ezt lehet, akkor lehet mást is. Ha egy jó rendőrt ki lehet rúgni, mert hiteles, akkor ez vár mától bírókra, szakértőkre, újságírókra – bármelyikünkre? k-out

XXVIII. évf. 40. szám 2014. október 1.  
XXVIII. évf. 40. szám 2014. október 1.  
Advertisement