Page 1


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

Muzeum Sztuki, ms , dysponuje na stosunkowo niedużej powierzc wejściowego, ciągu komunikacyjn letów, szatni, kawiarni, księgarni przestrzeń bardzo ważna, gdyż od widza z instytucją, tak więc jej prz dzowi organizacja stanowi podsta 2

—2


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

e przestrzenią otwartą, która łączy chni liczne i różne funkcje: hallu nego, punktu info i sprzedaży bioraz dostępu do galerii. To także niej zaczyna się pierwszy kontakt zejrzysta, a zarazem przyjazna wiawowe wyzwanie dla projektanta. www.wunderteam.pl

—3


Księgarnia i kawiarnia wydają gość Muzeum poczuje się tu „jak u dobieństwo, że rozszerzy to poczuc w ten sposób szczególną więź. Zat sobą postawiłyśmy to zmniejszenie ściem a „powagą instytucji”, w któ kawę czy kupując książkę. Służy te materiałów (sklejka szalunkowa, wa czy płyta MDF) oraz łatwo dos i pewnego rodzaju „swojskość” to 2 przestrzeni ms , jak i jej „ocieplenie ko „przezroczyste” materiały oraz f mebli nie tworzą bowiem konkuren budynku, a jednocześnie w delikatn i czynić widzowi bliższą. Z kolei uży rawany z tkaniny są uzupełnieniem Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

—4


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

ą się odgrywać szczególną rolę: jeśli u siebie”, istnieje duże prawdopocie na całą instytucję, budując z nią tem pierwsze zadanie, które przed e dystansu między muzealnym goórej murach przebywa – także pijąc emu zastosowanie prostych, tanich sklejka laminowana, atypoślizgostepnych mebli, np. z Ikei. Prostota o sposób zarówno na „oswojenie” e” i uporządkowanie. Proste i niejaformy zaproponowanych przez nas ncji dla istniejącej już architektury ny sposób starają się ją porządkować yte miejscowo szkło i lustra oraz pabazowych dla projektu materiałów. www.wunderteam.pl

—5


Kolejnym istotnym dla nas ele ni i księgarni z szeroko pojętą krea Sztuki wydaje się być szczególnie ma, dbałość o poczucie, że widz ma stość i że jest jej istotną częścią zost w naszym projekcie. Starałyśmy się o stworzenie niezobowiązującego niektórych elementów projektu lub celów (np. podest, który może służy widza – zarówno do siedzenia, rozło Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

—6


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

ementem było skojarzenie kawiaratywnością, co właśnie w Muzeum e na miejscu. Tak więc otwarta fora wpływ na otaczającą go rzeczywitały w delikatny sposób zaznaczone ę zadbać o estetykę w stylu „DIY”, o miejsca „na luzie”, modułowość b możliwość ich użycia do różnych yć – zależnie od potrzeb czy fantazji ożenia książek czy jako mini scena).

www.wunderteam.pl

—7


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

Reasumując, proponowany p szą intencją zachęcająca przestrze przebywać, ponieważ jest „moja”, strzeń, do której chce się również ści” czy „skromności” i „przezrocz się widzowi z czymś wyjątkowym c wyłącznie z codziennego doświad mogłaby stać się dla Muzeum Szt waniu relacji z odbiorcami, przyc z nią emocjonalne więzi, a także

—8


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

przez nas projekt to zgodnie z naeń dla każdego, w której chce się „znana” i „bliska” – a zatem przeż wracać. Mimo pewnej „swojskozystości” projektu, ma on kojarzyć czy innym, niż to, co jest mu znane dczenia. Tak pomyślana przestrzeń tuki istotnym elementem w budociągając ich do instytucji, tworząc zatrzymując ich w niej na dłużej.

www.wunderteam.pl

—9


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

KSIĘGA — 10


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

ARNIA www.wunderteam.pl

— 11


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

281,4

85

298

74 70,2 115,8 50

664,2

200

182

284

1

— 12


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

318 70,1

254,7

130,9

150 589,4

149

80

96

335,1

www.wunderteam.pl

— 13


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 14


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 15


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 16


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 17


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 18


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 19


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 20


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 21


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 22


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 23


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 24


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 25


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 26


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 27


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 28


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 29


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 30


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 31


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 32


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 33


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 34


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 35


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 36


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 37


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

KAWIA — 38


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

ARNIA www.wunderteam.pl

— 39


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

RZUT KAWIARNI 1:200 273,6

114

589

657

709,4

363,5

100

90

262,6

60

68

194

170

60,4 424,4

462

110

199

692

24

120

60

344

366

227,6

100

310,5

710

541

67

870 1 806,6

Tablica

RZUT PODESTU 1:100 I

A B

C

E

F

E

F

II

45 cm

D

D

miękka powierzchnia 22 cm

70 cm

A B

C

PRZEKRÓJ PODESTU 1:100 A-A

B-B

C-C

lustra

tapicerowany zagłówek

grzejnik

— 40


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

PERSPEKTYWA

I

II D-D

E-E

F-F

Paulina Stęp Magdalena Ko www.wunderteam.pl

— 41


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

657

709,4

273,6

68

170

462

199

692

24

120

114

589

363,5

344

366

227,6

710

— 42


RZUT KAW

KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

100

90

262,6

194

60,4 424,4

110

60

60

6

100

310,5 541

67

870 1 806,6 www.wunderteam.pl

— 43


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 44


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 45


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 46


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 47


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 48


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 49


Paulina Stępień & Magdalena Koziej © 2012

— 50


KSIĘGARNIA I KAWIARNIA ms2

www.wunderteam.pl

— 51


KSIEGARNIA I KAWIARNIA MS2  
KSIEGARNIA I KAWIARNIA MS2  

Paulina Stępień i Magdalena Koziej © 2012

Advertisement