Page 1

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

Sahibi AkademikTarihveDüşünceDergisiAdına Hakan Yılmaz Editörler Prof Dr.Juliboy Eltazarov Doç.Dr. Seadet Shikhiyeva Ayşegül Demir Yılmaz Yrd. Doç. Eric Luc Jean Yrd. Doç. Dr. Emin Kırkıl Yrd. Doç. Dr. Nevzat Gündağ Yrd. Doç Dr.H. Hilal Şahin

Tasarım ve Prova-Okuyucu Zeliha Canan

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Hakemli, bilimsel bir e-dergidir. Dergide yayınlanan çalışmalardan, kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir. Çalışmaların tüm sorumluluğu yazarına-yazarlarına aittir.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

Yayın Kurulu Prof. Dr. Juliboy Eltazarov Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu Doç.Dr. Namık MUSALI Yrd. Doç. Dr. Nevzat Gündağ Yrd. Doç. Dr. Emin Kırkıl Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim Tufantoz

Danışma Kurulu Prof Dr. Lindita Xhanari Latifi Doç. Dr. Elnur Ağayev Doç. Dr. OzanYılmaz Doç.Dr. Xuraman Hummatova Yrd. Yrd. Doç. Eric Luc Jean

Hintçe Danışmanı Yrd. Doç Dr.H. Hilal Şahin


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

İtalyanca ve Fransızca Danışman Yrd. Doç. Dr. Eric Juc Jean

Farsça Danışman Dr. Ahmad Jabbari

Rusça Danışmanı Prof. Dr. Juliboy Eltazarov

İngilizce Danışmanı Büşra Kırkıl

Almanca Danışmanı Alaz Serdengeçti

Arnavutça Danışmanı Prof Dr. Lindita Xhanari Latifi


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

11. Sayı Hakem Kurulu

Prof. Dr. Salim CÖHCE, İnönü Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, Pamukkale Üniversitesi,Türkiye Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV, Semerkant Devlet Üniversitesi, Özbekistan Prof. Dr. Salih ÇEÇEN, Ankara Üniversitesi, Türkiye Doç. Dr. Namig MUSALI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Doç. Dr. Memmedali BABASHLI, Azerbaycan Mili Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstütüsü Doç. Dr. Mübariz AĞALARLI, Azerbaycan Mili Bilimler Akademisi Tarih Enstütüsü Doç.Dr. Memmedali BABASHLI, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan Doç. Dr. Ozan YILMAZ, Sakarya Üniversitesi,Türkiye Doç. Dr. Xuraman HUMMATOVA, Bilimler Akademisi,Azerbaycan Doç. Dr. Seadet SHİKHİYEVA, Bilimler Akademisi, Azerbaycan Doç.Dr.Ercan HAYTOĞLU, Pamukkale Ünviversitesi,Türkiye Doç.Dr. Elnur AĞAYEV, Kıbrıs Lefke Üniversitesi, Kıbrıs Yrd.Doç.Dr. Hilal ŞAHIN, Giresun Üniversitesi, Türkiye Yrd.Doç.Dr. Emin KIRKIL, Manisa Celal Bayar Üniversitesi,Türkiye Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim TUFANTOZ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye Yrd.Doç.Dr. İsmail ALTINÖZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,Türkiye Dr.Araz ASLANLI, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Öğretim Gör. Azerbaycan


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

İçindekiler Arka kapak Editörden Berna Karagözoğlu Safevî Döneminde İran’dan Hindistan’a Göçler (1555-1666) ……………………………………………………………………………………………………………….1-24 İrade Memmedova İrevan Hanlığı’nın Nüfusu (Seyyahların Bilgisi, Sosyal, Dini, Nüfus Yapısı, Uğraş Alanları, İrevan Hanlarının Nüfus Politikası, Ermenilerin Hanlığa Göç Ettirilmesi .........................................................................................................................................................25-57

Yusuf Kılıç-Hüsrem Çelik-Cemal Yılmaz Turukkular (Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında) ……………………………………………………………………………………………………….…..…...58-76 Niyazi Qasımov Paris Barış Konferansı'nda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Nümayende Heyeti'nin Çalışmaları …………………………….………………………………………………….……..…………………….77-98

Mehmet Pınar Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Doğu Anadolu Bölgesi Teşkilatlanması ………………………………………………………………………………………………………………99-114


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

Halil İbrahim Demir-Ali Bodur Üniversite Öğrencileri Arasında Bilişim Teknolojileri Eşitsizlikleri: Burdur Örneği ………………………………………………………………………………………………….…115-130

Zümrüd Rahimova-Şefiyeva Fuzuli`nin “Leylâ ve Mecnun” Mesnevisinin Bitlisî`ninAynı Başlıklı Eserine Etki ……………………………………………………………………………………………………131-147

Ali Karahan 1909 Maraş Ermeni Olayları …………………………………………………………………………………………………148-170

Agaverdi Khalil Kamil Vəli Nərimanoğlunun Araşdırmalarında Oğuz Eposunun Tədqiqi Məsələləri ………………………………………………………………………………………………….171-183

Gözal Normuradova XX.Yüzyıl Başlarında Buhara Toplumunda Oluşan Sosyal Transformasyon Hakkında ……………………………………………………………………………………………….…..184-192

Metanet Memmedova Tarix Fənninin Tədrisində İncəsənətlə Tərbiyə ............................................................................................................................. ..........................193-199

Aydın Memmedov Культ Солнца в доисламской системе верований Азербайджанского народа


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

…………………………………………………………………………………………………200-209

Nailə Eyvazova Aqrar Sahənin Sosial-İqtisadi İnkişafinda Məqsədli Proqramlarin Rolu .....................................................................................................................................................210-218

Suzan Akkuş Mutlu

Asur ve Urartu Devleti’nin Manna Ülkesi Üzerindeki Hâkimiyet Politikası ……………………………………………………………………………………………………219-232

Mazlum Şahin Demir

XI. Asırda Değişen Anadolu’da Türkler:Malazgirt Savaşı (26 ağustos 1071) ……………………………………………………………………………………………………233-249 Ökkeş Küçükdağılkan

II Numaralı Maraş Ahkâm Defteri’nde Maraş’a Gönderilmiş Kadın Muhtevalı Şikâyet Hükümlerinin Değerlendirilmesi …………………………………………………………………………………………………….250-273 Heybət Heybətov İbn Mənzur’un Lisan əl-Ərəb Esəri və Onun Səciyyəvi Xüsusiyyətləri

……..……………………………………………………………………………………………….274-293 KİTAP TANITIMI Zafer Saraç Türkistan’dan Anadolu’ya Setleri Parçalamak ……………………………………………………………………………………………………..

Tahir Aşirov Türkmenistan’da 1905-1907 Yılların Devrimi ……………………………………………………………………………………………………………


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII

ISSN:2148-2292.

Academıc Journal of History and Idea Volume:IV/Number:XI / May:MMXVII

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

İlkbahar/ Spring

4 cilt 11. sayı içindekiler  
4 cilt 11. sayı içindekiler  
Advertisement