Verktøykassa 2/2020

Page 1

Verktøykassa Inspirasjon og ideer til barnehagen

Nummer 2 2020 — 22. årgang

( Tema )

S om m e r i ba rn e h a g e n Kubei deer

– Sommerkuben

Først eh je lp

– Råd om smittevern i barnehagen

Fargel ek i kohorten – Jeg fant, jeg fant


GODE MATVANER STARTER TIDLIG Mat for minsten er et abonnement på frukt og ferdiglagde lunsjretter for barnehager. Menyen er variert, smakfull og ernæringsmessig godt sammensatt av sesongens råvarer. Måltidene bidrar til et variert og sunt kosthold, inspirerer til aktivitet og matglede som skal skape et godt grunnlag for de minste. Bestill enkelt på matforminsten.no


INNHOLD 6 41

En fantastisk reise i skogen

48

Skaperglede og utforskertrang i uterommet

52

Kubeideer: – Vår- og sommerkuben

58

Ditt barns førstehjelp: – Råd om smittevern i barnehagen

61

Det beste fra idebroen.no: – Koronakrakken – Fruktmagi – Skolestarterhjertet – Papirhåndkle-sommerfugler

Fargelek i kohorten: – Jeg fant, jeg fant

TEMA: SOMMER I BARNEHAGEN – Aktivt uteliv med femåringene side 16 – Sansesommer side 20 – Humlesafari på tur-dagen side 25 – Sprell levende sommer! side 28 – Hvordan begynner man på skolen? side 32


Uten mat og drikke duger helten ikke Culina leverer kjøkken og serveringsutstyr til storhusholdning i hele landet, og har korte leveringstider. Alt du trenger til oppbevaring, tilberedning servering og rengjøring i forbindelse med måltider.

I den gode smaks tjeneste

besøk oss på culina.no

Med forhandlere i hele Norge er veien til hjelp og råd kort, og nettbutikken vår er døgnåpen. culina.no.

Uten navn 3 1

18.05.2020 21:54:38

2000 - 2020 20 år med norske

lekeapparater!

w w w. l e ko g p a rk . n o


God sommer i barnehagen Sommeren i år blir ikke som den har vært tidli­ gere, men vi i Verktøykassa håper vi med dette nummeret kan gi inspirasjon og ideer som vil bidra til en ny god sommer for både små og store. Vi starter dette nummeret med å invitere dere med på en fantastisk reise i skogen sammen med barna i Årvollskogen barnehage, de bruker sko­ gen i nærmiljøet flittig, og her får dere mange gode tips til skogsturer med barna. Som Sondre Bjaberg sier: «I skogen er det ingenting som has­ ter og ikke noe som skal rekkes». Du finner også mange gode tips og ideer til hvordan du kan gi barna spennende sanseopp­ levelser i barnehagen nå i sommer. Gjør som Anne Heen og Marianne Wiig og lag sanseløyper, gå på jakt etter søte små kryp, følg en maur eller lag en innsektsfelle – ja du får til og med gode ideer til en regnværsdag … Mirella Flood tar oss med på Humlesafari i barne­hagen, med forstørrelsesglass, matpakker og en humleplakat inspirerer hun oss til å bli ven­ ner med humlene i sommer. Mange av barna går nå rundt og både gruer og gleder seg til at de etter sommerferien skal begynne på skolen. Anna Fiske har laget en ny fantastisk bok – denne gangen: Hvordan begynner man e­ gentlig på skolen? Vi ble med Anna til Den blå appelsin Kanvas barnehage, hvor hun leste fra boken og snakket med femåringene. Det ble et spennende møte! Ove Grotheim, redaktør PS: Med Verktøykassa denne gangen ligger en ABC-­plakat som Anna Fiske har laget som gave til våre abonnenter. Vi anbefaler dere også å bestille boken: «Hvordan begynner man egentlig på ­skolen?» – og lese den for femåringene deres før vi ønsker dem god sommer og lykke til på skolen.

Verktøykassa 2/2020 REDAK TØR: Ove Grotheim, ove.grotheim@gmail.com DESIGN OG LAYOU T: Mona Persdatter Bekkevad PRODU KSJON: 07 Media FORSIDEFOTO: Marte Gjærde KORRE KTUR: Åse Tveiten ANNON SEKON TAKT: Henriette Brattli, henriette@a2media.no ABONN EMENT: Årsabonnement: 450,– post@habitus.no — www.v erktøykassa.no UTGIVE R: Habitus AS, PB 360 Sentrum 0101 OSLO ÅRGANG: 22 OPPLAG: 2 700


En fantastisk reise i

SKOGEN Årvollskogen barnehage i Oslo bruker skogen i nærmiljøet flittig. Det merkes på barnegruppen. tekst: magnhild freuchen | foto: marte gjærde

6

verktøykassa 2 / 2020


verktøykassa 2 / 2020

7


å tur opplever vi å treffe bar­ na på en helt annen måte. Vi ønsker å gi dem muligheten til å se og observere det som er rett foran nesa på dem. Så altfor ofte har jeg sett at barn går rett forbi de mest fantastiske ting, rett og slett fordi de ikke er vant til å stoppe opp og se, forteller pedagogisk leder Son­ dre Bjaberg entusiastisk. Han beskriver det å være ute i natu­ ren som en helt fantastisk reise. Det krever imidlertid genuint ­interesserte og tilstedeværende voksne. Kunnskap vil gi en egen glød. – Barna trenger gode forbilder, og de merker raskt hvem som virkelig er der sammen med dem. Vi trenger ikke være verdensmestre i hverken

8

verktøykassa 2 / 2020

spiselige planter eller sportegn, men jeg er opptatt av at man skal kunne noe. Det krever at vi er villige til å hol­ de oss oppdaterte og lese oss opp litt, sier Sondre, og legger til:

«Vi er opptatt av å møte barna der de er, med hen­syn til både alder, modenhet og utvikling.» – På turene våre er vi aldri mer enn 12 barn sammen med to voksne, og det er et helt bevisst valg. Det gir oss muligheten til å se alle ordentlig, og det er også enklere for barna å forhol­ de seg til en gruppe som ikke er a ­ ltfor

stor. Vi er opptatt av å møte barna der de er, med hensyn til både alder, modenhet og utvikling. Stress ned I skogen er det ingenting som haster, og ikke noe som skal rekkes. Alt som trengs finnes i sekken små og store bærer på ryggen. Sondre mener det er så viktig å gi barna en motvekt til den stressende hverdagen så mange opp­ lever ellers, hvor barna mer eller min­ dre bevisst eller ubevisst er aktivisert «i hjel» og dermed lett går glipp av de helt nære ting. – Jeg mener vi skal ta et oppgjør med tiden. Rett og slett gi barna et skikkelig pusterom uten noen som helst form for jag og mas. Nettopp


Tips til skogsturer med barn

b

Ta barna med på planleggingen og la dem være med og pakke sekken.

b

Som voksen bør du ha en liten forkunnskap om noe du vet dere kommer til å treffe på i naturen, som for eksempel trær, planter eller sportegn. Det vil gjøre turen enda mer spennende for barna.

b

Gjør deg litt kjent med miljøet på forhånd og ta deg gjerne en tur dit alene først, om du aldri har vært der. Finn nye veier og stier sammen med barna. Skap oppmerksomhet om det dere ser rundt dere og la barna stoppe opp, bruke tid se og observere. Snakk eksempelvis om hvor mange nyanser av grønt som finnes ute i naturen.

b

Ha gjerne en aktivitet som dere kan gjøre sammen i løpet av turen, men ikke igangsett for mye.

b

Små grupper gir både barn og voksne en helt ny dimensjon på turen. Bland heller ikke for store aldersspenn, siden det gjør det mye vanskeligere å møte alle behov.

b b Lag gjerne en gapahuk og få tak i en lett presenning. Følg med på YR. Skogs­ b turene blir mer vellykket i Gi barna rom, tid og mulighet.

godt vær.

Kilde: Sondre Bjaberg

verktøykassa 2 / 2020

9


dette tenker jeg er noe av det aller vik­ tigste vi som jobber i barnehagen kan bidra med, og det må vi være oss helt bevisste, sier Sondre. – Vi skal ta tak i alt det positive. Være støttende voksne som lar barna både prøve og feile. Barna skal få fri­ het under ansvar og følelsen av at vi stoler på dem. De skal få lov til å ut­ forske uten at en voksen henger over dem hele tiden. Og ikke minst; ting må få være litt «farlig», under tryg­ ge omstendigheter. Jeg sier bevisst at barna må konsentrere seg fremfor at de må være forsiktige. På den måten viser jeg at jeg tar utgangspunkt i at de kan klare det, legger han til. Denne tilliten er noe som må jobbes med over litt tid. Barna har en naturlig

10

verktøykassa 2 / 2020

utforskertrang. For Sondre er det vik­ tig å bidra til å utvikle ­selvstendige, trygge og tenkende barn. Barn som får lov til å utfordre. Derfor setter små og store seg ned for å snakke sammen om hva som gjelder.

«Så lenge barna får ting ordentlig forklart, opp­ lever jeg at de forstår at vi spiller på lag.» – Jeg vil aldri bli sint om regler bry­ tes, men snakke med barnet om hvor­ for det ble slik og hva det selv ten­ ker. På vår faste plass i skogen vet de godt at de ikke har lov til å løpe ­lenger

bort enn at de vil kunne se toppen av ­lavvoen vår. Brytes dette vil jeg for­ telle dem at jeg blir redd når jeg opp­ lever ikke å vite hvor de er. – Går et barn rundt med kniven uten slire, så vil vi si at det er nød­ vendig å ta 15 minutter pause. Når de minuttene er gått, så setter en av oss voksne oss ned sammen med barnet for å spikke videre. Så lenge barna får ting ordentlig forklart, så opplever jeg at de forstår at vi spiller på lag. Yoga og mindfullness På skogsturene legges det opp til at gruppen skal ha en felles aktivitet. Det styrker gruppefølelsen og gjør at alle føler seg inkludert. Det kan være en lesestund på den faste «lesesteinen» et


Tips til yoga og mind­fullness med barn

b

Finn et sted som er egnet og hvor alle barna får god plass. Bruk gjerne et rom som vanligvis benyttes til rolige aktiviteter, siden det gjør noen med barnas forventninger om hva som skal skje der. Sett av tid til denne b stunden, som de andre på huset respekterer, og sørg for at dere ikke blir avbrutt.

b

Tenk langsiktig, og ha gjerne et tidsperspektiv på et år.

b

Bruk rolig musikk, gjerne som du finner på youtube, med for eksempel bølgelyder, fuglelyder eller lyder fra skogen. Sitt eller ligg stille b med barna og forklar dem hva de skal prøve å få til. Snakk med en rolig stemme. Å våge å ta på hverb andre krever trygghet, trening, mot og repetisjon.

b

Ikke gi opp barn som «mislykkes». Snakk med hele gruppen om hva som gikk bra, og snakk med enkeltbarnet om hva som var vanskelig eller utfordrende i forkant av neste økt. La barnet bli trygg på at du er der for å støtte og hjelpe det. Kilde: Sondre Bjaberg

verktøykassa 2 / 2020

11


Du k a n fra lese mer rg jabe Sondre B e ha ns ved å følg atilpp blogg: pa ­stede.com

lite stykke fra lavvoen og 5–10 minutter med yoga og mindfullness liggende på bakken med ansiktet vendt mot him­ melen. Med hendene samlet rundt en stein på brystet er det enklere å slappe av, konsentrere seg og holde fokus. – Barna elsker denne yogastunden, og det er noe de ofte selv etterspør. De kan si med forventning i stemmen: «Sondre, skal vi ha yoga idag? Skal vi ta på hverandre?» I starten kan det fø­ les skummelt å lukke øynene og ligge helt i ro, men det tar ikke mange gan­ gene før jeg opplever at barna føler en helt egen ro og trygghet, sier Sondre. Han forteller hvor flott det er å se hva dette har gjort med ­barnegruppen som tidligere hadde et noe høyt kon­ fliktnivå. At gruppen har fått en helt ny dynamikk, preget av barn som gir hver­

12

verktøykassa 2 / 2020

andre rom og er trygge på hverandre. Barn som tåler mer knuffing og viser mer forståelse for andre. Et miljø med mye mindre grad av konflikter. – Vi ser at det oppstår nye vennskap på tvers i gruppen. At barna er blitt

«Foreldre gir oss tilbake­meldinger på at de aldri har opplevd barna så glade.» flinkere til å invitere inn og snakker til hverandre på en annen måte. Også at de i større grad løser uenigheter uten innblanding av oss voksne og klarer å si nei på en måte som gjør at den an­ dre likevel føler seg ivaretatt.

– Foreldre gir oss tilbakemeldin­ ger på at de aldri har opplevd ­barna så glade, at de får hjem barn som har masse god energi og som mer enn gjerne forteller om hvordan dagen har vært. At barna får bli den aller beste ut­ gave av seg selv er i følge Sondre noe av det aller viktigste barnehagen kan bidra til. – For å få til dette er det helt av­ gjørende å ha et godt team hvor alle medarbeiderne spiller på lag. Den da­ gen barna går ut av barnehageporten for siste gang for å starte et nytt kapit­ tel på skolen, skal vi være sikre på at vi sender fra oss en gjeng som er gla­ de i seg selv, stoler på egne vurderin­ ger og tør å ta valg uavhengig av hva de andre måtte mene, sier Sondre.


DET BEGYNNER HER Ta barnehagelĂŚrerutdanningen ved DMMH 6 bachelorutdanninger // 4 masterutdanninger


Kontakt oss på www.milas.no • Tlf: 31291060 • milas@milas.no

• 100 % norskeid selskap • Landsdekkende salgsapparat • Produserer egne, bærekraftige leker

Forming Lek Innlæring Møbler Sport Utemiljø og lekeplass

NYHET! AntiVir hånddesinfeksjon • Uten alkohol • Tørker ikke ut hendene • Skreddersydd for skoler og barnehager • Ingen fare- eller risikomerking

For privatkjøp


( Tema )

i r e m m o S n e g a h e ba rn


16

verktøykassa 2 / 2020


( sommer i barnehagen )

Aktivt uteliv med femåringene Femåringene i S-klubben i Vågen barnehage har et spennende siste år i barnehagen, med mye friluftsliv. tekst og foto: anita nygård

I

S-klubben i Vågen ­barnehage er vi ukentlig på tur utenfor barne­ hagens område. Det er viktig med nærfriluftsliv for at ­barna skal bli kjent med mulighetene i nær­ området sitt. Vi trenger ikke gå langt for at barna skal oppleve det som urørt natur. Vi legger vekt på enkle midler og kommer langt med en kniv, sag, presenning og tau. Barnehagen ligger i gåavstand til sjøen, og der er vi ofte i fjæra og har ak­ tiviteter. Vi har vært på sjøen og truk­ ket fiskeruser, krabbeteiner og hum­ merteiner, og da brukte vi båt. Når vi går i strandkanten, har vi aktiviteter som: plukk søppel, lære om ulike ar­ ter, fange smådyr, plukke bær i strand­ kanten, male utsikten eller andre ting barna selv ser, og vi ser på former og farger og fisker fra ­kaien. Vi spikker fiskestengene selv, knyter på fiske­sene, setter på krok og et lite søkke og finner snegler som agn i fjæra. Det er spennende å ligge på bryggekanten og

se hva som biter på. Vi lager som re­ gel mat på bål, det er stemningsfullt, og skaper fellesskap og tilhørighet for gruppa. Vi har med oss laminerte bil­ der av ulike fiskearter som er vanlige i vårt område, med mye informasjon på baksiden, så alle voksne kan fortel­ le om artene barna får.

«Vi tenker at vi er genetisk tilpasset for å være i tett kontakt med naturen og få ut­ folde oss både kroppslig og sansemessig.» Vi har også et område ovenfor barne­ hagen der vi har flere ulike bålsteder, alt fra benker rundt et bål, et stein­ område ved bekken med bålplass, og en trelavvo med bålplass inne, samt mye natur rundt som oppleves som

urørt natur for barna. Der leker vi ved bekken, spikker, snekrer, sager ved, klatrer i tauleker og oppdager natu­ ren. Vi er der ukentlig gjennom året, og har for eksempel vært der på vin­ terstid i 17 minusgrader, når det var så store mengder med snø at vi mer krøp enn gikk opp. Da måtte vi også hugge hull i isen for å hente vann i bekken. Vi er der på våren og ser etter vår og vårtegn og smaker på spiselige vekster. Vi lærer om ulike arter, tar gipsavstøpning av dyrespor, ser e­ tter rumpe­troll og har påskeeggjakt i sko­ gen. Vi følger årstidene og har u ­ like aktiviteter etter hvilken årstid det er og lærer om alt som omgir oss. Vi tenker at vi er genetisk tilpasset for å være i tett kontakt med naturen og få utfolde oss både kroppslig og sanse­ messig, noe som er i sterk kontrast til det livsmiljøet vi har i dag, så dette legger vi sterk vekt på. Det er viktig at de ikke bare får se de store tingene vi ser med første

verktøykassa 2 / 2020

17


( sommer i barnehagen )

­ yekast. De må også få oppleve de ø små detaljene, mikrokosmos, for det er først da barna får et dypere møte med naturen. Ifølge rammeplanen skaffer barn seg erfaringer, ferdig­ heter og kunnskaper fra omgivelsene sine, via sanseinntrykk og bevegelse. Alle sansesignalene som barna mot­ tar ute i naturen, vil ikke bare p ­ åvirke dem i øyeblikket, men også dypere over tid og er av stor betydning for barnas personlighetsutvikling. ­Disse aktivitetene stimulerer sansene til barna på mange områder, og de får egne erfaringer og kunnskaper, altså førstehåndserfaringer. Det å lese om natur gir ikke barna de samme nyan­ sene som det er å oppleve det. Den di­ rekte sansekontakten er svært viktig.

18

verktøykassa 2 / 2020

Gjennom å gi barna positive opplevel­ ser i møte med naturen kan barna bli glade i den, noe som igjen vil føre til at de ønsker å ta vare på den. Grunn­ laget for utviklingen av holdninger, verdier og ferdigheter legges i de tid­ ligste barneårene. I disse viktige åre­ ne utvikler barna selvrespekt, respekt for omgivelsene, og hverandre. Naturopplevelsen til barna blir ri­ kere når de kan navnene på ting som omgir dem. Å møte barna på deres in­ itiativ og interesse kan legge grunnla­ get for et senere yrkesvalg. De voksne er nøkkelpersoner for å påvirke barna og deres interesse for artskunnskap og natur. Uten kunnskapen blir mø­ tet med naturen overfladisk, og man utvikler ikke noe forhold til naturen.

Dette kan føre til manglende interes­se for å ta vare på naturen og det mang­ foldet den innehar. Vi er opptatt av at barna skal få være i natur, utforske, og bli glad i den, for å ville ta vare

«Uten kunnskap blir møtet med naturen overfladisk, og man utvikler ikke noe for­hold til naturen.» på den senere (Se miljø­trappen). Før vokste barna opp og visste hvor de gode fiskevannene var, hvor fisken stod i vannet osv, mens i dag er det ikke nødvendigvis slik lenger. Det er


viktig at vi lærer dem om nærområdet deres. De vil ikke at fiskeplassen deres skal bli gravd over, eller at orreleikstedet skal bli ødelagt. Om sommeren er vi mye ved sjø­ en, men vi reiser også til et fjellvann i en nabobygd, som hører til det lo­ kale jakt og fiskelaget. Der er det en grillhytte med alt utstyr: båter, fiske­ garn, bålpanner, og kanoer. Der pad­ ler og ror vi over vannet til et område på andre siden, der grillhytten ligger. På veien over trekker vi fiskegarn et­ ter røye og ørret, og etterpå lager vi til fisken på bål, med tilbehør. Vi gril­ ler marshmallows over bålet, studerer dyrelivet, spor og sportegn, natursti, mønster og farger på ulike sommerfu­ gler. Vi ser på fiskenes anatomi, ­hører

på lydene, sjekker fuglekassene og ser på fugleeggene/fugleungene og fugleforeldrene som flyr inn i fugle­ kassene. Vi fisker fra brygga, spikker, og klatrer i taulekene. Vi leker i bek­ ken og sender ting nedover, hva kom­ mer først? Bladet, eller barkebåten, og hvorfor? Jevnlig hele året er vi på omsorgs­ senteret og sprer livsglede til eldre, vi er en livsgledebarnehage. Gjennom året gjør vi ulike aktiviteter med de el­ dre, for eksempel leser bøker, spiller brettspill, leker med ballonger, lager julepynt og juletrepynt, pynter jule­ treet, lager påskepynt, fastelavens­ ris, fastelavensboller, baker julekaker og spiser sammen med de eldre, syn­ ger, steker vaffelkaker, har ­karneval

sammen med dem, sår og planter, og lager 17. mai-flagg. Helt til slutt av året, like før S-klubben vår går ut i ferie og skal over på skolen, har vi som­ meravslutning sammen med de eldre på omsorgssenteret. På program­met står sommerfest i hagen til omsorgs­ senteret sammen, med de eldre. Der synger vi, har fyr i bålpanna, griller pølse i brød og har dueslipp sammen med barn og eldre. Anita Nygård, pedagogisk leder i Vågen barnehage, har friluftsliv som livsstil og tar med ungene på villmarkseventyr gjennom hele året. Vågen barnehage er en kommunal tre avdelings barnehage i Vindafjord kommune i Rogaland.

verktøykassa 2 / 2020

19


( sommer i barnehagen ) Våren og sommeren i Norge i år blir ikke som den har vært tidligere, men det vi vet er at den ikke vil være lang! Så la oss nyte varmen og solstrålene mens de er her. Og selv om sommeren ikke vil bli som før, skal vi ikke glemme å ta vare på de øyeblikkene som blir store for de aller minste. Det er mulig viktigere enn før å skape magi og tid for gode sanseopplevelser. av anne heen og marianne lunde-wiik

Sansesommer


SÅPEBOBLEFEST­ Ingenting slår fri tilgang på såpebob­ ler og såpeskum. Her er noen eksem­ pler på aktiviteter man kan gjøre. Såpeskumfabrikk La barna få en stor balje med litt lun­ kent vann og såpe, tilsett en visp eller tre og visp opp masse herlig såpe­ skum sammen med barna! Dette er en magisk stund som kan vare så lenge boblene er tilstede. Tilsett litt konditorfarge eller vannmaling, så blir det også en fargerik opplevelse. Såpebobler i lange baner Dere kan kjøpe ferdig såpebobler, men det er vel så enkelt å lage blandin­ gen selv, og man kommer langt med

ståltråd til å lage løkker i forskjellige størrelser til å blåse gjennom. Eller så fungerer det også med ett eller flere sugerør. For å lage store såpebobler, hell såpebobleblanding i en større bolle eller bøtte, finn to pinner og knytt en tråd i hver ende så du får et rektangel, dypp i såpeblandingen og dra den gjennom luften. Det går også an å kutte av enden av en plastflaske og blåse gjennom tuten. Lag egen såpebobleblanding som også egner seg til store såpebobler – 3 liter vann – 0,5 dl glyserol (kjøpes på apoteket) – 2 dl oppvasksåpe uten bakterie­ drepende middel (Oppskriften er hentet fra Forskerfabrikken.no).

For de yngste barna kan vi ­anbefale å la barna sitte eller ligge på t­ epper eller puter, sette gjerne på rolig musikk og blåse såpeboblene mot dem – jo flere jo bedre! Boblebilder Bland maling med vann i forskjellige kopper/glass. La barna blåse i far­ gene slik at det kommer bobler opp. Her kan man enten ha et ark liggende under, slik at boblene lager mønster på arket når de velter ut av koppen, eller man kan dyppe arket i boblene når de kommer over kanten. Klar, ferdig blås! Legg til andre boblende aktiviteter du kjenner til eller kommer på.

verktøykassa 2 / 2020

21


( sommer i barnehagen )

SANSELØYPER Disse løypene vil trigge sansene til barna på ulike måter, mens de van­ drer fra post til post. Sett ord på opp­ levelsene sammen med barna. Lag fargefest i trærne, enten de har fått blader eller ei. Du trenger ballonger i mange farger: røde, grønne, gule og blå. Blås dem opp og heng dem enten opp, sortert etter farge, eller bland dem for et far­ gesprakende uttrykk. Skaff til veie lyd som kan spilles av, g ­ jerne ved hvert tre

22

verktøykassa 2 / 2020

(bruk nettbrett, mobil eller lignende). Har dere litt rom mellom trærne er det fint å ha ulike lyder ved hvert tre: vind som blåser, fuglekvitter, regnlyder. Visuell sanseløype Samle sammen lange stoffrester i ulike farger, cellofan i ulike farger, aluminiumsfolie, ballonger, CD-er og kanskje noen små speil eller ­hengende krystaller. Bruk det dere har og bruk fantasien.

Heng opp disse objektene i trærne eller lignende steder. La gjerne cello­ fanremsene henge slik at man kan legge dem over hverandre og lage nye farger om man blander dem. For en rolig sanseopplevelse henges fargene avstemt – for eksempel rød gul, nøytral (aluminiumsfolie) blå gul, nøytral (CD-er) og rød og blå. ­Eller lag en fargesprakende opplevelse. Husk å gi barna tid og rom til å opp­ leve med øyne, hender og ører.


Mindre krevende aktiviteter som kan være like magiske Følg en maur Finn en maurtue og velg dere ut en maur og se hvor langt dere klarer å følge den. Finn ut hvor den går. Hva den gjør og undre dere sammen. Søte små kryp Ta med noen sukkerbiter på tur, Når dere finner en maurtue, legger du sukkerbiten på den og ser hva som skjer … Naturlig slikkepinne Skjær en tynn pinne fra et tre, ta av barken. Hold pinnen ned i en maurtue til den er full av maur. Der­ etter rister du av mauren og smak på pinnen …

Sanseløype full av lyd Til denne sanseløypen trenger du ting som lager lyd! For eksempel pinner i ulike lengder og tykkelser. Skjeer i ulike størrelser, glassflasker med ulikt inn­ hold, CD’er, blikkbokser (gjerne malt eller dekorert i enkelhet), spiker, sterk hyssing, saks og hammer, grytelokk, plastlokk. Bruk fantasien – hva enn som lager lyd eller barna kan lage lyd med, inviter til utforsking av det auditive. Slik gjør du: – Heng pinner etter hverandre bort­ over en pinne eller gren. Heng de slik at de kan slå borti hverandre. – Heng opp skjeer på samme måte med håndtaket opp

– Heng glassflaskene opp på samme måte, men ikke så høyt at barna ikke klarer å dunke på de med en pinne – Heng opp CD’er – Heng opp boksene slik at de kan dingle i hverandre og barna kan slå på de med pinnene sine. – Heng gjerne opp noenn gamle kje­ ler og grytelokk også, om dere har. Pass på at de ulike gruppene med objekter ikke henger for nær hveran­ dre, men allikevel i synlig av­­stand. La barna finne eller få en pinne hver til å utforske løypa; her kan de bråke og lage musikk så mye de vil og orker!

Lag en insektfelle Skjær toppen av en 1,5 liters plastflaske. Snu flasketuten inn i flasken og fest den med en tape Slipp en sukkerbit med i flasken og sett den i solen. Insektene tiltrekkes av den søte lukten. Hvilke insekter klarer dere å fange? Undersøk de gjennom flasken og ta gjerne bilder og forstørr… En regnværsdag Når vannet sildrer og renner nedover bakken, ta på dere støvler og regnbukse. Prøv å grave grøfter med hælen, spader eller pinner og led vannet dit dere vil ha det. Etterpå kan dere lage en demning og få en søledam. Dette kan selvfølgelig også gjøres med vann fra en vannslange eller lignende.

verktøykassa 2 / 2020

23


L T K, ER TIL LAKA ORS ELL S BE S P NYN ISK I AT ÅL, SAM K! R G KM ULE IS BO K, L DSAM Å P MIS OR SA N ØR

S

LÆRERIK NETTSIDE MED MASSE MORO!

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! Gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz lærer barn om barns rettigheter i Norge og verden. Det digitale materiellet oppfyller flere mål fra Rammeplan for barnehagen og passer for de eldste barna i barnehagen. reddbarna.no/rettighetsslottet


( sommer i barnehagen )

Humlesafari på tur-dagen Med forstørrelsesglass, matpakker og en humleplakat i sekken legger vi ut på humlesafari. tekst og foto: mirella flood

verktøykassa 2 / 2020

25


( sommer i barnehagen )

åren er her, og sommeren er rett rundt hjørnet. Det blomstrer i naturen, humler og bier summer. På turdagen bestemmer vi oss for å dra på Humlesafari. Vi skal utforske hum­ ler og blomster. Vi pakker sekkene og tar med oss humleplakaten vår som henger på doveggen i barnehagen. Den er fin å ha når vi skal gjenkjen­ ne humlene. Vi har også med noen forstørrelsesglass som er lure å bru­ ke når vi skal titte nærmere på blom­ stene og humlene. Humler og bier samler pollen og nektar. Nektar er blomstersaft som blir til honning, maten insektene nærer seg på. De har en egen honningmage som forvandler nektar til honning. Tenk at den honningen vi spiser på brødskiva har ligget inni magen til en bie! På bak­ beina har de pollenposer, der de sam­ ler pollen som blir babygrøt til larvene.

26

verktøykassa 2 / 2020

For å suge opp nektar bruker de snabe­ Barna roper entusiastisk og stopper len som kalles for tunge. brått «Se, en død humle!». Vi samler Vi er ute på tur, sola varmer og vi oss og titter ned på humla som lig­ går vi forbi en liten blomstereng ger i gresset. Hun ser sliten ut. der vi stopper opp og lyt­ Hun rører på seg, kanskje ter noen sekunder. hun bare trenger en Lukker vi øynene,­ pust i bakken. Det «Tenk at den kan vi høre den er nemlig tungt å honningen vi fine summingen fly. En humle har spiser på brødfra insektene. Vi 180 vingeslag i se­ ser dem også, der kundet for å greie skiva har ligget de nærmest dan­ å holde seg i luf­ inni magen til ser fra blomst til ten. Ikke rart hun en bie! » blomst. Barna vet er sliten! Derfor at dette er arbei­ kan vi hjelpe hum­ derhumlene, døtrene ler når de er slitne: En­ til Humledronninga. Hun ten løfte henne opp på en ligger inni bolet og legger egg hele blomst eller et bananskall, eller sommeren. Guttehumlene kalles dro­ tilby en dråpe sukkervann. ner. De blir født senere på sommeren Et av barna drar opp en banan fra for å befrukte neste års dronninger. sekken, og en voksen løfter forsiktig Humledronninger lever bare en som­ den vesle humla opp på en liten bit av mer. innsiden til bananskallet. Der kan den


Fakta I Norge er en tredjedel av villbiene truet. En av de viktigste årsakene er at det ikke er nok leveområder til humler og andre villbier. Når de naturlige leveområdene forsvinner, blir hagene våre desto mer viktige som matkilder til insektene. I 2018 ble det lansert en egen Nasjonal pollinatorstrategi av regjeringen. Hensikten er å spre kunnskap, bevare biomang­ foldet og legge til rette for ville pollinatorer rundt om i landet. Nettopp dette har barnehager rundt i landet en anledning til å være med på. ligge og hvile. Etter en stund ser vi at humla slikker litt på skallet med den bittelille tunga. Da bruker vi forstør­ relsesglasset og kikker nærmere uten å forstyrre henne. Vi ser tungen som slikker, de gule stripene og den hvite baken. Når vi teller hvor mange bein hun har, oppdager vi pollen på bakbei­ na! Kan vi gjenkjenne arten på humle­ plakaten vår? Etter en stund letter humla. Den flyr høyt og barna jubler! Et annet barn plukker en løvetann som vi titter vi på under lupen. Finnes det pollen og nektar innerst i blomsten? Det er tid for pause. Vi setter oss på gressplenen og tar opp matpakkene. Her er det mye godt, jordbær eller blå­ bær eller eplebiter i tillegg til brødski­ va. Vi er avhengige av humler og bier for at vi skal kunne spise frukt og bær. Måltidet er en gylden anledning til å snakke om den jobben pollinatorene gjør når de flyr fra blomst til blomst.

Humler og andre villbier i er i dag ut­ rydningstruet. Hovedårsakene er at det ikke er nok mat til insektene. Uten våre små venner kan heller ikke vi mennesker klare oss særlig bra. Der­ for er det nødvendig å lære barna en vennlig innstilling til våre pollinato­ rer. På hjemveien snakker vi om at humler og bier er vennlige, summen­ de venner som bare stikker hvis de blir klemt eller truet, Vi må være greie med dem, fordi vi trenger dem. Bar­ na har også lært seg å se forskjellen på veps og honningbier, og at veps er mer opptatt av matpakken vår, og stikker lettere. De er nemlig kjøtt­etere og har andre viktige oppgaver i naturen. Vi tar med oss noen løvetann til­ bake i barnehagen og setter dem i vann. Dagen etter maler vi løvetann, eller kanskje en humle på en blomst? På den måten bearbeides det barna opplevde på turen.

Barnehager har utearealer som kan blomstre fra vår til høst og tilby matstasjoner til pollinatorer, samtidig med formidling av kunnskap og en vennlig innstilling til våre aller minste, men viktigste i naturen. Sjekk vår facebookside Summende Barnehager for mer info. Humleplakat finnes på: www.nina.no/humler La Humla Suse foreningen for vern av Humler og Bier. Mange gode tips og råd. www.lahumlasuse.no

verktøykassa 2 / 2020

27


( sommer i barnehagen )

Sprell levende sommer!

Det er noe utrolig godt ved små barns smil, latter og lek, og det er skikkelig gøy å være sammen med barn! Når du er det fremover, la de med (u)jevne mellomrom også ta deg med inn i sin verden. tekst: hege heiestad foto: richard k. johansen /ricardofoto as

28

verktøykassa 2 / 2020


Boken: Sprell levende – med tips og ideer til aktiviteter for hele barne­ hagen – kan du bestille i barnehagebutikken.no

røv å se med barneøyne, å være opptatt av øyeblikket her og nå! Vis interesse for det DE vil fortelle, peke på, undres over og forklare. Det er jo en vidunderlig og spennende verden som venter, den må så klart både ut­ forskes og oppleves! Kroppen vår er nemlig laget for å være i aktivitet. Den lysten ethvert barn har til å utforske og teste egne ferdigheter og grenser både skal og bør oppmuntres. Igjen og igjen. Det er sånn barn lærer om seg selv, om andre og om verden omkring seg. Kvaliteten på, og omfanget av den ak­

tiviteten barn får tilgang til, har mye å si for helsen og aktivitetsnivået i fle­ re år fremover. Fysisk aktivitet er vik­ tig. Lek er viktig. Variasjon er viktig ... både for vekst og utvikling og for læ­ ring! Så lek, rop, gled deg og vær i va­ riert aktivitet så mye du bare ­orker, sammen med de små oppdagerne. For når kroppen er i bevegelse, danner vi erfaringer. Utelek og uteliv er gir en masse gode muligheter til fysisk aktivitet, og forskning peker på en rekke gode ­effekter for barn som bruker utelek som hovedarena. Fysisk aktivitet som løping, balansering, husking, skliing

og klatring, og alle former for beve­ gelse i ulendt terreng eller på ulikt un­ derlag, gir mulighet til å utvikle både motoriske ferdigheter og mot, og gir grobunn fine mestringsopplevelser. I tillegg vet vi at både selvfølelse, im­ pulskontroll, kreativitet og personlig utvikling kan styrkes i utelek. Så løp ut sammen med barna så ofte du kan i sommer og legg til rette for at de du har ansvaret for, trygt kan både leke, lære og fryde seg sammen med deg og med hverandre utendørs. På neste side kommer noen ideer til hvordan dere kan ha en Sprell leven­ de ­sommer!

verktøykassa 2 / 2020

29


( sommer i barnehagen ) IDEER TIL EN

sprell levende sommer KROPPEN VÅKNER Alle barna sitter eller står i ring. Den voksne spør: «Er kroppen din våken? La oss se om det er liv i hele deg!» «Strekk deg så lang du er. Kjenn at du strekker både tærne og nakken og armene og hele deg.» «Krøll deg sammen som en bitte liten ball.» Nevn en kroppsdel av gangen som skal strekkes og krølles; f. eks. armen, beinet, hodet, foten osv. Ta på og benevn de ulike delene av kroppen mens de strekkes og krølles. Sett på musikk, gå rundt. Når musikken stopper, ta på en kroppsdel. «Hva kan vi gjøre med den?» (F.eks. ta på hodet. «Hva kan vi gjøre med hodet?» Riste på det, bøye det i ulike retninger osv.) Bevegelsessang: Hode, skulder, kne og tå Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Øyne, ører, kinn å klappe på. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Syng sangen og klapp på den kroppsdelen som synges. Endre tempo etter hvert, syng sakte eller fort og gjør bevegelsene i samme tempo som sangen synges. Kan gjøres alene eller to og to mot hverandre og da ta på hverandres hode, skulder kne og tå.

ROLLELEK Lag en liten historie. Gjerne sammen med barna. Utforsk og

30

verktøykassa 2 / 2020

gjør bevegelser underveis. Hvor vil dere at vi skal reise, hva vil dere se, hvordan tror dere det er å bo i (et annet land eller sted), ulike yrker – hva gjør de, hvilke verktøy bruker de, hva kjennetegner de ulike årstidene osv)

Å LYTTE Stopp og lytt akkurat nå! Hvilke lyder hører du? Vær helt stille og lukk gjerne øynene. Lytt, snakk om lydene og lytt igjen. Er det helt stille? Hvis ikke, hvor mange ulike lyder hører dere? Det er ofte mange lyder rundt oss som vi ikke tenker over hvor kommer fra eller hvordan oppstår. Hører dere noen som puster, rumling i magen, hjertet, lyder fra et annet rom eller utenfra. La gjerne barna lytte til sine egne lyder, ved f. eks. å ta opp barnas stemmer og spille dem av. Dette forbedrer barnas evne til å avgjøre nøyaktig hvor en lyd kommer fra, og til å skille en lyd fra en annen. Barnet lærer også hvilke lyder som er nærmest og hvilke som er lengst unna.

Å LAGE LYDER Hvilke lyder kan vi lage? Med hendene kan vi for eksempel: klappe, «tappe regndråper», banke med knoken, knipse (vanskelig for barn, men voksne kan vise). Med føttene kan vi for eksempel: trampe, hoppe, slepe føttene langs gulvet.

HERMEGÅSA Barna stiller seg opp etter hverandre på én lang rekke. Den som står først, er «leder» og bestemmer hvor og hvordan alle de andre beveger seg. Barna følger etter den første i rekka og aper etter de bevegelsene denne gjør. Etter et par minutter går førstemann bakerst i rekka, og neste barn overtar som «leder». Variant av samme lek: Barna beveger seg etter ulik type musikk, fortsatt aper alle etter «lederen».

ISSKULPTURER Spill musikk, når musikken stopper skal de stå helt stille.

STØYLEK De fleste barn synes det er veldig moro å løpe rundt og rope. Støyende lek/sang/rop fører til at barnet blir kvitt masse stress, og kan være beroligende. La barna kjenne på ulike støy- og aktivitetsnivå; Rope høyt og løpe rundt – stå helt rolig og være stille … Kontraster!

HER OG NÅ! Lukt på en blomst, se hvor mauren går, hvor stort blad kan jeg finne … Hva skjer akkurat i dag?


LES OG LYTT PÅ

BOKMAGI OVER 50 SPRÅK

Hold kamera på telefonen over QR-koden og kom direkte til tilbudet

tt ttbre n e n For lefo e t t r ma og s

TEST

GRATIS

Polylino er en digital boktjeneste for barnehagen. Alle bøker i appen er innlest på norsk og mange av bøkene i appen finnes innlest på over 50 andre språk! Ved å dele bøker og leseopplevelser på de språk som finnes i barnegruppa styrker man det enkelte barns identitet og skaper nysgjerrighet og interesse for hverandres språkkulturer. Alle barn bør få oppleve bøkenes magi, på sitt språk! Test GRATIS og uforpliktende i 30 dager hos polylino.no!

verktøykassa 2 / 2020

31


( sommer i barnehagen )

Hvordan begynner man på skolen? Det året du fyller seks skjer noe nytt og spennende! Noe du kanskje både gruer og gleder deg til. tekst: magnhild freuchen | foto: marte gjærde

I

skogen sitter 16 spente fem- og seksåringer fra Den blå appel­ sin Kanvas-barnehage i en halv­ sirkel. En stor ting har de til fel­ les: De er alle skolestartere. Alles øyne vender ivrige og oppmerksomt mot forfatter og illustratør Anna ­Fiske som denne solfylte dagen har kom­ met på besøk for å lese og vise bilder fra den rykende ferske boken «Hvor­ dan begynner man på skolen?». – Helt siden jeg var ganske liten har jeg elsket å tegne og bruke ­fantasien, og jeg har aldri sluttet. Jeg er nys­ gjerrig, og det er så mye jeg lurer på. Derfor prøver jeg å finne ut av ting og lager bøker om det etterpå, forteller Anna. Første møte Men hva skjer egentlig første dagen alle barna kommer på skolen? Anna forteller engasjert om flagget som

32

verktøykassa 2 / 2020

er heist til topps i skolegården for å ønske de nye førsteklassingene vel­ kommen, lærere og rektor som står klare til å ta i mot og alle klasserom­ mene som bare venter på at de tomme pultene skal fylles opp. – Det finnes små skoler, bittesmå skoler og store skoler. Gamle skoler og nye skoler. Skoler med mange vin­ duer, og skoler med ikke så mange vinduer. Skoler som er grå eller s­ orte, og skoler som er hvite. Skoler i ulike farger, sier Anna. – Jeg har vært på skolen for å hente søsteren min! Utbryter ei av jentene. – Skolen jeg skal begynne på er grå med dyremønster på, sier en annen. – Min skole er rød, og jeg har sett en knoklete stol i et klasserom, forteller en av guttene entusiastisk. – Jeg grugleder meg til å begynne på skolen. Det betyr at jeg gruer meg halvparten og gleder meg halvparten,


verktøykassa 2 / 2020

33


( sommer i barnehagen )

konstaterer ei av jentene, og fortel­ ler stolt at hun har fått en helt ny, rød skole­sekk med blomstrete mønster på. Da Anna spør om barna vet hva som finnes i et klasserom, kommer s­ varene kjapt: – Ja! Fargeblyanter. Og så læreren da. – Og kanskje en klokke på veggen. Og noen leker. – I sekken skal vi ha skole-ipad, lekse­bøker, fargeblyanter, viskelær matboks og vannflaske. Jeg har alle­ rede fått en rød, fin skolesekk. Den gode følelsen – Dere skal få leke, være nysgjerrige, undre dere og bruke fantasien. Alt er

34

verktøykassa 2 / 2020

like nytt for alle sammen, så det er vanskelig å vite hvordan det blir. Hver dag skal dere få lære og oppleve noe helt nytt. Det vil gi dere en god følelse

«Er det ikke vanskelig å vite hva man skal føle når vi ikke vet hva som venter oss?» i kroppen og være med på å bygge opp noe som heter selvfølelse, sier Anna. En av guttene rekker opp hånden. Forteller at han gleder seg til fri­ minuttene. Da skal han spille fotball,

basketball og håndball i den store skolegården. – Jeg gleder meg til å tegne og male. Og så må vi huske på å rekke opp ­hånden når vi vil si noe i klasse­ rommet. Og når vi er på tur må vi ­holde hverandre i hendene, sier ei av jentene. Anna forteller at det skal læres matte og norsk. Tegning og kunstog håndverk. Men kanskje noe av det ­aller viktigste i skolehverdagen: Nem­ lig hvordan vi kan være gode med hverandre og være en fin venn. – Noen har mange venner, og noen har få venner. Vi er alle ulike, men det er så fint at vi passer på h ­ verandre. Og


husk, lærerne er så glad i alle elevene og vil at alle skal kjenne at de ­trives og har det bra. Første overgang i livet Selv har Anna flere ganger undret seg når hun ser de små førsteklassin­ gene med de store skolesekkene på ryggen. Hva tenker de egentlig? Hva føler de? – Så ofte spør vi voksne om seks­ åringene gleder seg til å begynne på skolen. Men er det ikke vanskelig å vite hva man skal føle når vi ikke vet hva som venter oss, sier Anna. Hun påpeker at livet er så fullt av overganger, og at det å begynne på

skolen er en av de aller første. Gjen­ nom boken håper hun å gi både voks­ ne og barn et verktøy til å takle det som venter dem. En slags selvhjelps­ bok. På den måten kan det forhåpent­ ligvis føles litt lettere. – I arbeidet med denne boken har jeg sett mange hundre skoler, og jeg har også selv jobbet i både barne- og ungdomsskolen. Alle disse erfaringe­ ne har vært veldig fine å ha med seg i sekken. – Jeg har besøkt skolestartere og nye førsteklassinger. Hørt hva de ten­ ker, hva de undrer seg over og hva de er redde for. Mange er redde for rektor før første møte med skolen. Da er det

så viktig å ufarliggjøre; fortelle på en helt saklig måte at han eller hun er der for å sørge for at både barn og voksne på skolen har det bra. Når de får det forklart slik, opplever jeg at mange barn får seg en aha-opplevelse. Koronapandemien har gjort at årets skolestartere får en litt annerledes av­ slutning på barnehageåret og kanskje ikke får gjennomført alt som var plan­ lagt. – Jeg håper at boken min gjennom tekst og bilder kan gi utgangspunkt til mange gode og fine samtaler og bidra til at barna vil kjenne på en spenning og glede med tanke på hva som ven­ ter dem til høsten, sier Anna.

verktøykassa 2 / 2020

35


( sommer i barnehagen )

Tar barna på alvor Pia Katarina Halvorsen er daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage. Hun synes «Hvordan begynner man på skolen» er en viktig og fin bok som tar barn på alvor. – Den er full av muligheter til und­ ring sammen med foreldrene. Jeg snakket med en pappa, og han kom­ menterte at den er fin for datteren, men kanskje enda finere for ham som førstegangs skoleforelder, sier Pia. Hun påpeker at noen barn har sto­ resøsken som går på skolen, og de kan mye som de villig deler. I barnehagen har de hatt barn som har vært livred­ de for rektor fordi de har hørt andre forteller historier.

36

verktøykassa 2 / 2020

– Da de fikk vite at en rektor er det samme som jeg er i barnehagen, bare at det er sjefen på skolen, fikk de latter­krampe. For det var jo virke­ lig ingenting å være redd for, forteller Pia med et smil.

«Vi er fornøyde om vi kan vinke farvel til trygge barn med et godt selvbilde.» Det viktigste barna kan ha med seg i «bagasjen» før overgangen til skolen, er i følge daglig leder at de er trygge på seg selv og glade i seg selv. At de vet de er gode nok akkurat som de

er. Det siste året i barnehagen jobbes det spesielt med ulike prosjekter over litt tid, gjerne i mindre grupper barn sammen med en voksen. – Vi jobber med selvstendighet som å vite hva man skal ha på seg ute e­ tter hva slags vær det er, vi øver på glide­ låser, å kunne gå alene på do, holde orden på plassen sin og rydde bort matboksen når man har spist ferdig, sier Pia, og utdyper: – Vi er ikke særlig opptatt av å lære barna hverken tall eller bokstaver. Det vet vi at skolen vil ta seg av. Vi er for­ nøyde om vi kan vinke farvel til tryg­ ge barn med et godt selvbilde den da­ gen de går ut av barnehageporten for siste gang.


Noen av fordelene med å få maten levert på døra • Dere sparer tid som dere kan bruke på lek og moro med barna! Mat levert på døra i barnehagen! Endelig er barnehagene åpne igjen. Den nye

• I tillegg til et bredt dagligvareutvalg har vi

hverdagen tar med seg nye vaner og rutiner, spesielt

storforpakninger, kvantumsrabatter, fruktkurver

knyttet til hygiene og avstand. Kolonial.no er Norges

ferdig påsmurte baguetter og masse annet!

største matbutikk på nett. Vi leverer matvarer til privatpersoner og bedrifter på Østlandet, mange av

• Frukt og grønt har det mye bedre hos oss enn i

dem barnehager. Vi tilbyr trygg, kontaktfri levering

vanlige matbutikker. De slipper nemlig å ligge

i miljøvennlige pappesker, super oppfølging og

ute i romtemperatur over lengre tid. Det betyr at

kundeservice, og ikke minst et fantastisk utvalg!

kvaliteten bevares og at ingen har klemt og tatt på varene.

«Kolonial.no leverer et bredt tilbud. De har alt du trenger. De leverer i pappesker istedenfor plastposer,

Ikke fornøyd med en vare? Ta kontakt, så får dere

og tilbyr rask levering. Vi får gjerne bestillingen dagen

pengene tilbake – enkelt og greit!

etter.» – Jannicke Kristoffersen,

Kom i gang ved å gå inn på kolonial.no/bedrift, eller

Trollskogen Naturbarnehage

send en mail til bedrift@kolonial.no, så hjelper vi deg!


/

Designet og produsert i Kautokeino

Bestselgende modeller til barnehager: Venor Gamme 12-14: 27.980,- inkl. mva. fraktfritt levert Venor Lavvo 15-20: 32.190,- inkl. mva. fraktfritt levert


Lavvo til barnehagen din?

Venor Lavvo og Venor Gamme er norskproduserte kvalitetstelt som fint kan stå oppslått hele året, og er velkjente blant skoler og barnehager i Norden.

Våre produkter har vært på markedet siden 1984, og er tilpasset et nordisk klima. Vi kan levere komplette teltløsninger til din barnehage.

Kontakt oss gjerne på telefon for å høre mer om våre produkter, eller se fullstendig vareutvalg i nettbutikken vår.

+47 917 31 283 / arcticlavvo.no


fargelek i kohorten

40

verktøykassa 2 / 2020


Jeg fant, jeg fant I disse innetider rydder mange av oss, og det kan vær fristende å kaste. Endelig blir det tid til å renske ut fra kott og kjellere. Ikke kvitt dere med for mye. Kanskje det er noe du kan ta med deg til barnehagen? tekst og foto: camilla grieg

D

et er koronatider, så vi må ikke glemme hygiene og ret­ ningslinjer for smittevern, men kanskje … kanskje vi kan planlegge det slik at vi likevel kan være kreative sammen – bare at vi lager hvert vårt bidrag? Slik som her, når vi lager vimpelrek­ ker sammen. Men først, tenk over om du ikke har noen esker, garn, knapper, plast­ bøtter, gamle skruer, filler og stoff, blonder, ullgensere, gamle postkort, bokbind, glitter fra julen, gamle le­ ker, tapet, fløyelskjoler og olabukser kan ha noe ved seg som vi kan «leke med», «bygge med», «rive i», «lime sammen», «sy sammen», «veve med» eller på annen måte «kombinere» på nye måter. I kjøkkenskuffen finner vi også spennende ting vi kan bruke om

vi ikke har så mye formingsmateriell tilgjengelig. I disse tider er det kan­ skje lov å bruke litt matpapir, en skje

«Husk, det er ikke så mye man trenger. Barna har ofte selv mange gode ideer til hva materialene kan brukes til.» kakao til å male med utendørs, om ­anledningen byr seg? Ta gjerne barna med i sorterings­ prosessen, hva skal hvor, og i hvilken kategori hører de forskjellige tingene hjemme? En for stoff, en for plast, en for småting, en for større ting, en for

gamle sko, en for fine farger, en for mor og en for far. Gjør rydding om til en kreativ prosess, der barn og voksne sammen kan la seg inspirere av skrot, ting og tang. Når dere har l­aget dere et lite assortert lager av gjenstander og materiell, kan dere finne fram det dere har av blyanter, fettstifter, kritt, kull, tusjer, plastelina, malesaker, saks, nål og tråd, limpistol om du har, lim-stift, stiftemaskin, hullemaskin, hammer og spiker, hyssing, garnres­ ter og tråd. Da er utgangspunktet for kreative sprell på plass. Husk, det er ikke så mye man trenger. Barna har ofte selv mange gode ideer til hva materialene kan brukes til. På de neste sidene er noen ideer dere kan spinne videre på om dere har lyst.

verktøykassa 2 / 2020

41


fargelek i kohorten

TIPS: Hattene kan pyntes og dekoreres

med bruskorker, vinkorker, reklametekster, bokstaver og med utklipp fra blader og aviser. De kan selvsagt også males og tegnes på. Hattene kan inngå i rollelek eller et eventyrtema, de kan lages klare for bruk i neste bursdag, eller bare for moro!

42

verktøykassa 2 / 2020


Jørgen Hattemaker – Vi lager tøysehatter

Dere trenger Papp eller tykt papir, avis eller noe annet om kan brettes og limes. Lim og pynt. Det blir så moro som man gjør det til. Og for alle som har sett The Holi­ day som julefilm, så har kanskje fl ­ ere enn meg blitt sjarmert av pappaen som lager «Mr. Napkin», med en ser­ viett og et par briller, en spiseskjeskje og litt humor. For meg er denne scenen et eksem­ pel på at det enkle ofte er det beste, og at «man tager, hva man haver». På hattefronten er det det sammen.

Hodeplagg har ingen grenser. Det er mulig å Google litt og finne ide­ er selv også. Det viktigste er at man tør å kaste seg ut i noen elleville ide­ er, der farger, pynt og materialer går om hverandre og i hverandre. Det fin­ nes noen basisformer som uansett er enkle. Kremmerhushatt, krone, i høye og lave fasonger, kurvhatt (omvendt julekurv), og ikke minst «Peter Pan hatt». Her er det bare fantasien som setter grenser. Vi kan også lage hatter av stoffrester om vi finner en måte å feste delene sammen på. Husk bare at formene som er utgangspunktet må

være store for at vi skal ha litt plass til å brette, sy og lime. Slik gjør dere Finn frem materialet som skal være basisen til hatten, for eksempel papp eller tapet. Klipp ut store sirkler og lag hjertekuver slik vi gjør til jul. Eller dere klipper ut store sirkler med far­ get kartong, eller en tynn papp og lager et kremmerhus. Pynt og dekorer. Kroner kan dere også lage. Da klipper dere til en lang remse i ønsket bredde og stifter sammen etter dimensjon på hodene. Kan klippes i og pyntes på.

verktøykassa 2 / 2020

43


fargelek i kohorten

Kule bokser og klinkekuler Endelig, skoesken som ligger bakerst i skapet, nå kan den komme til nytte! Dere trenger En skoeske eller en annen eske. Flytende plakatmaling, ark i ulike farger, hvite er ok.

44

verktøykassa 2 / 2020

Slik gjør dere Klipp til et ark som er litt mindre enn bunnen av esken. Legg i arket og hell på flytende maling. Legg 1, 2, 3, 4 eller flere klinkekuler eller andre kuler oppi. Rull rundt på esken og se hvordan fargene blander seg som slanger på kryss og tvers.

TIPS: Denne aktiviteten kan du gjøre mange ganger på flere måter. Dere kan forsøke med bare en eller to farger? Med gull eller sølvmaling? På farget ark? Og dere kan lage variasjoner med størrelser på eskene, arkene og kulene.


Ku le kul er

– GAMLE TENNISBALLER OG BOCCIAKULER I LAKEN

Dette er en variant av klinkekulene, bare at nå bruker dere ­større kuler og et gammelt stoffstykke. Denne aktiviteten egner seg kanskje beste ute. Flere kan holde i stoffstykket samtidig, og pass på at ballene ikke triller utenfor. Hell litt maling på stoffet og legg i kulene. Trill fram og tilbake. Hell på flere farger om dere har. Se hvor fint det blir når fargene blander seg sammen.

verktøykassa 2 / 2020

45


fargelek i kohorten

Vimpelrekken – Fargerik deling av kohortene

Dere trenger Stoffrester, plast som kan klippes i eller papir/papp, hullemaskin, limpistol, sysaker eller stiftemaskin, snor. Ideen er å lage en kreativ vimpelrekke, der alle som vil kan delta og bidra med sitt inn­ slag. Denne kan gjøres liten og nett, eller stor og feiende flott. Tenk over hva dere har av materialer som kan passe, det går godt an å kombinere materialer også. Slik gjør dere Klipp ut kvadrater, sirkler, rektangler eller trekanter av forskjellige ­stoffrester, barna kan være med og klippe. Stoffet kan monteres med stifter eller de kan limes fast til et bånd med limpistol. Der­ som det lar seg gjøre, kanskje vi voksne kan hjelpe de minste med å sy! Tenk så fantastisk å lage vimler til rollelek, eller til å dele av kohortene med. På bildet ser dere vimpler av stoffrester.

TIPS:VIMPLER MED TEKSTER OG BILDER.

Barna kan også lag vimpelrekker av papir – da kan barna tegne, male eller dekorere vimplene før de monteres. Kanskje vi kan skrive hyggelige hilsener til hverandre på vimplene? Vi kan også lage en vimpelrekke av et gammelt laken, og skrive og tegne på hver vimpel med vannfaste tusj. Slik kan vimpelrekken være både en poetisk tekst og en spennende bildesamling der alle i familien bidrar med sine innslag. Barna kan også lage sitt eget eventyr eller fortelling. Når den henger oppe, kan man følge fortellingen fra begynnelse til slutt! Lykke til! Kreativ måte å jobbe med tekster på for de minste.

46

verktøykassa 2 / 2020


Tilbud pĂĽ benker g jelder til 1. juli 2020

U tel k i b e

n r a

gen a h e

JB1580-1 brunlasert

Bille junior sittegruppe L1500xB1100 mm SH 330, BH 560 mm

2320,-

JB 1580 Bille Mini sittegruppe L1500 x B1070 mm, SH300 mm, BH490mm

2360,-

JB1581 junior Bord med hjul L1800 x B1100 mm, BB500 mm SH330 mm, BH560 mm

3400,-

1575 Sittegruppe junior Plass for rullestolbruker L1800 x B1600 mm, SH330 mm, BH540mm Brunlasert, galvanisert understell.

7400,-

1570-1 Benkesett junior L1800xB1600 mm, SH330 mm, BH 560 mm Brunlasert , galvanisert understell.-1

6975,-

JB2020-1 Benk og bord L1800 x B1100 mm, SH430 mm, BH720 mm Brunlasert

2830,-

Avdelingsvest 70,- pr stk, trykk 1 farge 35,- pr stk, flere farger 40,- pr stk LAGERVARE! Heggesengvegen 4 7715 Steinkjer tlf 74 16 18 12

bestilling@billeas.no

Alle prisene eks. mva og frakt


Skaperglede og utforskertrang

i uterommet

48

verktøykassa 2 / 2020


I en litt annerledes tid og barnehagehverdag er uterommet en spesielt viktig arena for utforsking og skapende aktivitet, der man har både har god plass og tilgang til varierte materialer. tekst og foto: kathrine pedersen, nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

I

forrige nummer av Verktøy­kassa hentet vi ­inspirasjon fra Norlan­ dia Stordalen ­Frilufts­barnehage til ulike måter å skape estetis­ ke uttrykk med naturmateriale. Dette utforsker vi videre i denne utgaven. I rammeplanen står det at barna skal «få leke og utfolde skaper­ glede, undring og utforskertrang» (R.17 s.19 Dette er noe ­barna skal få oppleve både ute og inne og med varierte verktøy og materialer. Her kommer noen forslag til skapende aktiviteter som dere kan gjennom­ føre ute i barnehagen. Kroki med kullstifter Begrepet kroki kommer av det fran­ ske ordet croquis og betyr skisse. I tegneøvelsen lager man raske skis­ ser, og ofte blir teknikken brukt for å tegne menneskekroppen. Med kroki får man øvet seg på å gjengi det øyet ser gjennom tegning og fokusere på de store linjene i stedet for små detaljer. Dette er en fin tegneøvelse der barna enten kan tegne et bestemt objekt eller bytte på å stå modell for hverandre. Kullstiftene kan barna selv være med på å lage, framgangs­ måten finner du i forrige nummer av Verktøykassa eller på kunstkultur­

senteret.no. Å tegne med kullstift er ypperlig å gjøre ute hvis man har et bord tilgjengelig. Når man tegner utendørs, er det spennende å utfor­ ske både lys og skygge, siden lyset vil variere med sol og skyer. Veving av naturmaterialer Spikk pinner og sett de sammen med ståltråd, slik at de danner en trekant eller firkant. Spenn deretter tråd mellom pinnene og fest tråden godt. Vev inn forskjellig naturmate­ riale som blomster, gress og mose. Veven kan også lages i stort for­ mat ute i skogen, der man kan sam­ arbeide om å veve, eller hvert barn kan få sin egen vev. Eksemplet på bil­ det er hentet fra Norlandia Stordalen friluftsbarnehage. Land art – stedskunst Denne kunstformen tar utgangs­ punkt og hensyn til et bestemt sted, som for eksempel fjæra eller sko­ gen. Man bruker som regel natur­ materialer som finnes på stedet og lager installasjoner og skulpturer som blir værende i naturen. Før man går i gang med å jobbe med land art er det fint å introdusere kunstfor­ men for barna ved å se på bilder av

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal bidra til engasjement for fagene og økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, og til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og ta i bruk rammeplanen og læreplanverket. Kunst- og kultursenteret skal også støtte lærerutdanningene og andre i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Senteret ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2007 og var underlagt Utdanningsdirektoratet, men ble i 2018 overført til verts­ institusjonen Nord universitet, lokalisert i Bodø. I ressursbasen på kunstkultursenteret.no finner du inspirasjon og faglig relevante artikler, undervisningsmateriell og læringsressurser som er laget i tett samarbeid med skoler og barnehager over hele landet.

verktøykassa 2 / 2020

49


land art som inspirasjon til egen kre­ ativ utfoldelse. La barna samle natur­ materialer og skape sine egne uttrykk, alene eller i grupper. Her kan barna få erfaring med og samtale om begreper som materialer, form, farge, mønstre og geometriske former. Ta gjerne bil­ der av barnas installasjoner og still ut i barnehagen. Sjøuhyret i fjæra – kreativt arbeid med marin forsøpling Ytteren miljøbarnehage i Mo i Rana deltok i et flerfaglig prosjekt, utviklet av Nord universitet, knyttet til bære­ kraft og marin forsøpling. De ­jobbet over tid med prosjektet og ønsket

50

verktøykassa 2 / 2020

blant annet å visualisere et uestetisk fenomen gjennom skapende arbeid med tegning og tredimensjonal form­ giving. De brukte marint søppel som

«Jeg håper at sommeren byr på mange fine dager fylt med kreativitet og skaperglede!» utgangsmaterialet for å bygge felles kunstverk, et sjøuhyre eller et sjømon­ ster, på lokale strender. Prosessen ble dokumentert med bilder som senere ble stilt ut i barnehagen for å hjelpe

barna til å huske hvordan det var da sjøuhyret ble bygget. Etterpå ble søp­ pelet sortert og ryddet. Ønsker dere å fjerne marin søppel, så kan det lokale avfallsselskapet kontaktes for å få hen­ tet avfallet. Les fullstendig prosjekt­ beskrivelse på kunstkultursenteret.no Sommer i barnehagen Jeg håper dere lar dere inspirere av forslagene over og at sommeren byr på mange fine dager fylt med kreati­ vitet og skaperglede! Ønsker du flere tips til arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet, sjekk ut vår nett­ side kunstkultursenteret.no God sommer!


- Norges ledende produsent av produkter til aktive utemiljø - Norges eneste produsent av svanemerkede lekeapparater - De raskeste leveringstidene

Lekeapparater for det gode uteområdet Ønsker dere et uteområde skapt for aktivitet, rollelek, latter og læring? Søve er Norges ledende produsent av aktive utemiljø, i over 40 år har vi levert produkter til barnehagene. Vi på Søve ønsker å skape en arena hvor lek og læring går hånd i hånd. Gode uteområder oppmuntrer til nettopp dette. Et godt uteområde er inkluderende, motorisk utfordrende, og gir rom for kreativitet.

info@sove.no

|

sove.no

Ønsker dere en oppgradering av uteområdet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, sammen finner vi de beste produktene for nettopp deres behov. Finn inspirasjon på sove.no


kubeideer

52

verktøykassa 2 / 2020


Vår- og sommerkuben Våren kom som den pleier med fuglesang, krokus og løvsprett, på tross av at resten av verden var opptatt med helt andre ting. Den flyttet også inn i kuben og lyste opp rommet, selv under savnet av lekende barn. tekst og foto: trude anette brendeland

I

deen med denne ­artikkelserien er ment å vise hvordan barn og personale sammen kan bruke kuben som et fleksibelt og åpent materiale i seg selv. Det fine med den er at den kan omformes, innre­ des og forandres etter barnas inter­ esse, hva som er aktuelt og hva de er nysgjerrige på. Barnas reaksjoner, egenaktivitet og ideer kan være med å føre bruken av kuben inn i stadig nye spor. Denne våren har det ikke vært mange barn i lekeverkstedet der kuben står, så da har jeg fått øve meg i å innrede den som et utgangspunkt for mulige læringsprosesser. Fuglekube Vår og tidlig sommer er fuglekvitte­ rets tid. Mange barnehager har ruge­ maskiner og får holde skjøre, små kyllinger i løpet av våren. Andre har kamera i fuglekassen utenfor og føl­ ger spente med på utviklingen i redet. Slike nærstudier av fenomener i natu­ ren kan gi barna minner for livet og en dyp forståelse for naturens under og kompleksitet. Fugler er inspirerende vesen og er et utømmelig tema som

kan gi oss mye å snakke om og opp­ dage. Det fungerer derfor utmerket som et utgangspunkt for å skape en vårlig kube. Jeg ønsket at fuglekuben i første omgang skulle fungere som en kunnskapsstasjon, der barna kunne blir nysgjerrige, forske og finne fakta om fugler. Kuben ble derfor innredet med bilder festet med borrelås til sten­ derne, fuglefigurer med lyd, bøker og

«Det fine med kuben er at den kan innredes og forandres etter barnas interesse, hva som er aktuelt og hva de er nysgjerrige på.» rekvisitter som fjær, fugleskulpturer og egg til å studere nærmere. Som dekorasjon og «stativ» til å henge bar­ nas mindre tegninger, ble det skrudd fast små trær i hvert hjørne. Jeg hadde også lyst til å kombinere temaet med digitale hjelpemidler som gjør nær­ studier litt ekstra morsomt. Digitalt

mikroskop (easyscope) er enkelt og spennende å bruke. Film av fugler i flukt ble projisert fra projektor på ler­ ret Plassert bak kuben). Jeg fant ut at det også var lurt å ha et fotoapparat tilgjengelig – gjerne parat på stativ for at både personale og barna kan doku­ mentere det som skjer i kuben. En slik type innredning, med så mye skjørt materiale, kan ikke være åpen for full fart frilek hvis barna er vant med det i kuben. Da kan det lett opp­ stå en konflikt mellom voksnes for­ ventninger til kuben som en lærings­ stasjon og barnas frie improvisasjon. Da kan de være man blir skuffet og tenker at barna bruker innredningen «feil» og ødelegger. Det kan derfor være lurt å introdusere den i rolige for­ mer og snakke med barna om hva som er greit og ikke greit slik vi har innre­ det den denne gangen. Når kuben skal fungere som en kunnskapsstasjon på denne måten, er det lurt å plassere den i et hovedrom der aktiviteten ofte er roligere og det er personale til stede. Etter at barna har fått innta kuben og temaet er introdusert, bør innholdet i kuben tas videre inn i nye omganger.

verktøykassa 2 / 2020

53


kubeideer

Hvis vi stopper her, blir temaene bare introdusert med inntrykk, men vi øn­ sker jo barnas tanker om temaet, sam­ tale og forsøke å forstå det de forstår. Da må vi også gi dem materiell og mu­ lighet til å uttrykke seg med. En mu­ lig videreutvikling er å sette inn et lavt bord som en møteplass i midten og gi barna mulighet til å tegne sine ideer og oppdagelser rundt fuglene. Stender­ ne med borrelås kan brukes til å hen­ ge opp barnas tegninger. En ytterlige­ re videreutvikling kan være å gi barna leire, eller lekedeig og bruke bordet i midten av kuben som en stasjon, der de kan lage fugler, reder og egg i tre­ dimensjonale varianter. En siste vari­ ant kan være å gi den en friere funk­ sjon i lek, lage vingekostymer og store egg av pappmache og lage et kjempe­ stort rede i den som vi kan fly til og fra.

54

verktøykassa 2 / 2020

De yngste barnas vårkube Den opprinnelige planen for de yngste barnas vårkube var «blomster og spi­ rende liv». I stedet var det regnbuene i vinduet og teksten «Alt blir bra» som fikk prege barnehagevåren. Det inspi­

«Det er ikke kuben i seg selv som er meningsfull, men dialogene som oppstår mellom voksenbarn og barn-barn.» rerte meg derfor heller i retning av å lage en vårkube med regnbuetema. Jeg fant fram alle stoffer med farger i regn­ buens farger og hengte dem på sten­ derne. Prismer, ­diskokuler og cd-er ble også hengt opp for å r­ eflektere lyset.

Da vårsola strømmet inn vinduet, oppstod små spontane regnbuer i hele rommet. Det i seg selv ble et vakkert skue. (Alt som henges må vurderes og sikres med tanke på kvelningsfare) Alle vet dessuten at der hvor regn­ buen ender finnes en skatt. Hva som får være «ukas skatt» i regnbuekuben kan man jo variere – alt etter hva man ser barna fasineres av: En hundeseng full av sanseballer med ulik struk­ tur og stofflighet, sammen med bøt­ ter og rør, er en «skatt» som kan føre til lek i noen dager. En annen variant kan være en haug med blinkesko for å hylle våren. Eksempel på en siste «skatt» kan være speil og blanke gjen­ stander som sleiver, sølvstoff og pal­ jetter. Jeg hadde et sett med speilstei­ ner og løse, uknuselige speil som gav spennende effekter og en romfølelse


Ku b ei d eer

En kube er et fleksibelt rom i rommet som kan forandres etter barnas behov og intere sse. I denne spalten får du ideer til hvordan den kan innredes og brukes som et pedagogisk verktøy i hverdagen.

av en annen verden når de ble plas­ sert i regnbuekuben. Med kameraet til hjelp kunne jeg fange lys og farger i samtale med hverandre. Denne sam­ talen kunne vært spennende å følge med barna som medspillere. Kanskje de eldste av barna også kunne fått ipad og kamera og fanget lys, reflek­ sjoner, farger og skygge på sitt vis?

og blir bare utgangspunkt. Det er alt som skjer etter at «snoren er klippet» som er egentlig er det spennende. Trude Anette Brendeland er barne­ hagelærer, foredragsholder og skribent for barnehagefolket. Mange kjenner henne som Fantasifantasten.no. Når hun ikke holder kurs om lek, samlingsstunder eller fortelling, jobber hun i Eventyrhuset lekeverksted. Hun ga nylig ut boken Lekelyst – med rom for innelek som gir barnehager praktisk inspirasjon til det viktige arbeidet for lek. PEDAGOGISK FORUM

Mening skapes i fellesskapet Det ligger mye spenning i å se for seg hvordan barna tar imot en ny invi­ terende innredning i kuben. Åpner innredningen for nye dialoger og refleksjoner rundt et tema? Vil inn­ redningen gjøre at barna blir en stund, eller stikker de bare innom? Vil deres reaksjon være impuls til nye ideer og hvordan vi i så fall kan fange dem og følge dem opp? Hva er det

som gjør at de reagerer slik de gjør og hva kan vi lære av det? Spenningen og forventningen til barnas reaksjon kan inspirere personale til å lage sta­ dig nye romlige utfordringer og utvi­ kle dem i takt med barna. Vårens invi­ tasjoner ble ikke prøvet ut av barn, av den enkle grunn at de var hjemme i koronatid. Under denne annerledes­ våren ble det bare tydeligere og tyde­ ligere: Uten barnas reaksjoner på kubens innredning mangler det noe vesentlig for at den skal ha en aktiv funksjon og mening i rommet. Det er ikke kuben i seg selv som er menings­ full, men dialogene som oppstår mel­ lom voksen-barn og barn-barn. Vi gjør kuben og dens innhold menings­ full sammen. Personalet kan innrede den med invitasjoner vi tenker kan gi leke- og læringserfaringer, men de er

Trude Anette Brendeland

LEKELYST

– med rom for innelek

verktøykassa 2 / 2020

55


To nyttige verktøy for barnehagefolk!

Barnehageboka

2020 2021

TEMA: Du er viktig for barna i barnehagen

BARNEHAGEBOKA er barnehagefolkets personlige almanakk, med god plass til å skrive inn avtaler, møter og notater. I tillegg får du tips og ideer fordelt på året. Tema i år er: Du er viktig for barna i barne­ hagen, Ingenting er viktigere i barnehagen enn arbeidet med barna! Med årets Barnehageboka har alle ansatte i barnehagen det samme faglige verktøyet for hånden. Du finner hver måned case, refleksjonsspørsmål og konkrete tips til de voksne. Pris kr 165,- Ved bestilling av 10 eller flere kr 140,-

Avdelingsboka 23. ÅRGANG

Uke for uke – dag for dag

Pedagogisk Forum og Barnehageforum.no

2020 2021

AVDELINGSBOKA er først og fremst en fremmøteprotokoll, men i tillegg får du mange nyttige verktøy som; planleggingskalender, sider for registrering av de ulike gruppene, hvilke barn som har vært på tur, vært ordensbarn, hvem som har betalt til foreldrekassen etc. Du får også oversikt over primær-kontakter/lekeog arbeidsgrupper, opplysninger om barna og praktiske skjemaer til kopiering, som du kan ha bruk for i barnehagehverdagen. Pris kr 175,- Ved bestilling av 4 eller flere kr 165,-

Randi Gording og Marianne Livastøl

Pedagogisk Forum

Bestill begge bøkene på barnehagebutikken.no


Bokserien «Du er viktig for..» og Barnehageboka er sammen et solid verktøy for faglig utvikling! I bokserien «Du er viktig for…» går forfatterne grundig inn på ulike temaer knyttet til arbeidet i barnehagen, og i Barnehageboka presenteres 12 utvalgte refleksjonstekster med tilhørende oppgaver. Med Barnehageboka og «Du er viktig for…» har barnehagen gode verktøy for utvikling av det aller viktigste i barnehagen – arbeidet med barna! Du kan bestille en av bøkene i serien for kr 229,- eller bestille hele serien med fire bøker til assitentene i barnehagen for kr 798 (du sparer kr 128,-)


ditt barns førstehjelp

Råd om smittevern i barnehagen Hyppig håndvask og hosting i albuen er meget smitteforebyggende. av lena hansen, sykepleier og daglig leder i ditt barns førstehjelp

D

e siste ukene har vi måtte forholde oss til et hav av informasjon, kontrabeskjeder og strakstiltak mot pandemi. Det har vært noen ­dramatiske og overveldende uker for veldig man­ ge som jobber med barn. Ikke siden 2. verdenskrig har regjeringen satt ned så strenge og omfattende tiltak på vår bevegelsesfrihet, og det sier litt om hvilken spesiell situasjon vi er i. Sist vi hadde noen lignende var i 2009, med svineinfluensaen. Men den var på langt nær så inngripende i samfunnet som det vi opplever med korona-­viruset. En erfaring vi gjorde oss i 2009 var at det var mye fokus på god hånd­ hygiene og god hostehygiene. Mine tvillinggutter gikk da i barnehagen, og de hoster fortsatt i albuen. Et resul­ tat av dette fokuset var at det var en drastisk nedgang i syke barn, også syke barn innlagt på sykehus med ­virusinfeksjoner. Det forteller oss at det er viktig med fokus på smittevern og at det gir gode resultater! Så hold ut og hold stand, barne­ hagefolk! Dere gjør en viktig jobb og gir verdifull læring som har stor betyd­ning, kanskje for resten av livet!

58

verktøykassa 2 / 2020

Gode vaner har både en forebyggen­ de ­effekt og kan redde liv! Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og ne­ sen når en person som er smittet hos­ ter eller nyser. Den vanligste smitte­ måten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Gode vaner som forebygger ­smitte, og som begrenser og forsinker ­utbrudd av covid-19: ● ● ●

nngå å hoste eller nyse direkte U på andre. Hold minst to meters avstand til andre. Hoste inn i et ­papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene. Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesi­ elt når du har vært ute blant folk. D u kan også bruke et desinfeksjons­ middel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann til­ gjengelig.

● ●

nngå å håndhilse og klemming. U Det er usikkert hvor lenge viru­ set kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, ­sollys og luftfuktighet. Fordi virus kan finnes på overflater er hånd­ vask det viktigste tiltaket. Hvis du er syk, hold deg hjemme.

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smitte­ spredning er: 1. Syke personer skal ikke være i barne­hagen 2. God hygiene 3. R edusert kontakthyppighet ­mellom personer Det aller viktigste ­smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpe­ smitte, mens håndhygiene, og spesi­ elt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennes­ ker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom opp­ står.


«Det er viktig med fokus på smittevern i barnehagen, og det gir gode resultater!»

verktøykassa 2 / 2020

59


Musikk og bevegelse fra Notebutikken! Musikk fra Notebutikken! Musikk og og bevegelse bevegelse fra Notebutikken! n Forskning viser at barn og voksne som synger sammen blir mer empatiske, hjelpsomme og glade. Sang og musikk stimulerer hukommelse . Detsammen hjelper oss lære språkhjelpsomme bedre! Forskning viser at barn og voksne som synger blirogså mer åempatiske, og glade. Du finner disse bøkene og mer pedagogisk materiale på www.notebutikken.no. Ta gjerne kontakt Forskning viser at barn og voksne som synger sammen blir mer empatiske, hjelpsomme og glade. Sang og musikk stimulerer hukommelsen. Det hjelper oss også å lære språk bedre! på post@noteservice.no eller ring 23 03 95 55 om det er noe du lurer på. Sang og musikk stimulerer hukommelse n . Det hjelper oss også å lære språk bedre! Du finner disse bøkene og mer pedagogisk materiale på www.notebutikken.no. Ta gjerne kontakt Du post@noteservice.no finner disse bøkene og eller mer pedagogisk materiale påer www.notebutikken.no. Ta gjerne kontakt på ringÅslaug 23Berre03 95 55 om det noe du lurer på. på post@noteservice.no eller ALLABASALLA ring 23 03 95 55 om det er noe du lurer på. Åslaug Berre

MUSIKK OG LEK FOR 6-ÅRINGER OG ALLE ANDRE

ALLABASALLA Lærerens bok ALLABASALLA Åslaug Berre

MUSIKK OG LEK FOR 6-ÅRINGER OG ALLE ANDRE MUSIKK OG LEK FOR Lærerens 6-ÅRINGER OG ALLE bok ANDRE

Lærerens bok

Ivar Hovden

KLAR, FERDIG,

SPILL! KLAR, FERDIG, SPILL! KLAR, FERDIG, SPILL! Ivar Hovden

Tror du at du ikke kan spille gitar? Denne boka er laget for å vise at hvem som helst kan lære seg noen enkle grep og oppleve mestring. Det finnes utallige sanger med bare to grep. Her får du 20 kjente barnesanger som du kan starte med.

Ivar Hovden

Tenker du at det blir for vanskelig å plassere fingrene samtidig som du holder rytmen med den andre hånda? Metoden i boka er å vise deg grep (akkorder) som du kan ta med bare én finger. Da blir det lettere å holde rytmen med den andre hånda. Denne metoden blir også brukt i tyske barneskoler. Tror du at du ikke kan spille gitar? Denne boka er laget for å vise at hvem som helst kan lære seg noen enkle grep og oppleve mestring. Det finnes utallige sanger med bare to grep. Her får du 20 kjente barnesanger som du kan starte med. Tenker du at det blir for vanskelig å plassere fingrene samtidig som du holder Tror du at du den ikkeandre kan spille gitar? Denne boka å vise at(akkorder) hvem somsom helst rytmen med hånda? Metoden i bokaererlaget å visefordeg grep kan lære noen grep Da og blir oppleve mestring. Det rytmen finnes utallige sanger du kan taseg med bareenkle én finger. det lettere å holde med den andremed bare toDenne grep. Her får du 20 som du kan starte med. hånda. metoden blirkjente også barnesanger brukt i tyske barneskoler. Tenker du at det blir for vanskelig å plassere fingrene samtidig som du holder rytmen med den andre hånda? Metoden i boka er å vise deg grep (akkorder) som du kan ta med bare én finger. Da blir det lettere å holde rytmen med den andre hånda. Denne metoden blir også brukt i tyske barneskoler.

9

788280

892461

9

788280

892461

Ivar Hovden

KLAR, FERDIG,

KLAR, FERDIG, SPILL! KLAR, FERDIG, SPILL! SPILL! Ivar Hovden Ivar Hovden

Lær deg å spille gitar på et kvarter, med én finger og to grep. Lær deg å spille gitar på et kvarter, med én finger og to grep. Lær deg å spille gitar på et kvarter, med én finger og to grep.

Ukulelen blir mer og mer populær hos folk i alle aldre. Som det minste, rimeligste, enkleste og gladeste av alle strengeinstrumenter skaper den god stemning og trivsel overalt. I denne boka finner du et variert utvalg av sanger på norsk, svensk og engelsk og i de fleste stilarter. De fleste låtene er skrevet i D-dur eller A-dur som er de letteste på ukulele. Det er skrevet inn forpopulær ukulele og hveraldre. sangSom og dette gjør boka også til en Ukulelen blirgrep merbåde og mer hosgitar folk på i alle det minste, rimeligste, fin låtsamling for gitaristene. enkleste og gladeste av alle strengeinstrumenter skaper den god stemning og trivsel overalt. I denne boka finner du et variert utvalg av sanger på norsk, svensk og engelsk og i de fleste stilarter. 50 barnesanger: Ukulelenkjente blir mer og mer populær hos folk i alle aldre. Som det minste, rimeligste, enkleste gladeste av allei strengeinstrumenter den god på stemning ogDet trivsel De fleste og låtene er skrevet D-dur eller A-dur somskaper er de letteste ukulele. er Akevise Hompetitten Pelle Parafins bøljeband overalt. inn I denne duHvordan et og variert utvalg sanger på Postman norsk, svensk og engelsk Akkurat passe liten kommerpåedderkopper hjem skrevet grep boka både finner for ukulele gitar hveravsang og dette gjørPat boka også til en og bæ ilåtsamling delillefleste Bæ lam stilarter. Regnværsang fin for gitaristene. Här kommer Pippi Långstrump Det var en gang en # og en #

I Bakvendtland

Rock’n roll fiskeboll

Du har to øyne som du kan se med Jag gör så att blommorna blommar Røvervise De fleste låtene er skrevet i D-dur eller A-dur som er de letteste på ukulele. Det er Du og jeg og dompapen Idas sommarvisa Se min kjole skrevet innvi togrep både for barnesanger: ukulele og gitar påstien hver sang og dette boka en gå 50 kjente Du og jeg og Jeg gikk en tur på Settgjør deg oppi kørjaogså og la til ballongen Fløy en liten blåfuglfor gitaristene. Kanskje kommer Kongen Sjørøverne kommer! fin låtsamling God morgen alle sammen Akevise Grevling passe i taketliten Akkurat Guttemusikken Bæ bæ lille lam HabavarHaba Det en gang en # og en # Hallo, Du harhallo to øyne som du kan se med Akevise Harogdujeg hørtoghistorien Du dompapenom de tre små Akkurat fiskog jegpasse Du og vi liten to Bæ bæ lille Helene Fløy en Harefrøken litenlam blåfugl Det var en # og en # Hjulene på gang bussen God morgen alle en sammen Du harskulder, toi taket øyne kne somogdutåkan se med Hode, Grevling Du og jeg og dompapen Hokus og pokus Guttemusikken Du ogHaba jeg og vi to Haba Fløy enhallo liten blåfugl Hallo, God du morgen alle sammen Har hørt historien om de tre små Grevling i taket fisk Guttemusikken Helene Harefrøken Haba HjuleneHaba på bussen Hallo, hallo Hode, skulder, kne og tå Har du og hørtpokus historien om de tre små Hokus fisk Helene Harefrøken Hjulene på bussen Hode, skulder, kne og tå Hokus og pokus

Kaptein Sorte Bill Hompetitten Karusellenkommer edderkopper hjem Hvordan

Kattene vårePippi Långstrump Här kommer 50 kjente barnesanger: lille gutten min IKjære Bakvendtland (Vuggevise for blommorna lillegutt) blommar Jag gör så att Hompetitten Laila Idas sommarvisa Hvordan kommer hjem Lille Kattepus Jeg gikk en tur påedderkopper stien Här kommer PippiKongen Långstrump Med krøllet hale Kanskje kommer I Bakvendtland Ole Brumm Kaptein Sorte Bill Jag Olle gör Bolleså att blommorna blommar Karusellen Idas sommarvisa Papegøyen Kattene vårefra Amerika Jeg gikklilleengutten tur på min stien Kjære Kanskje kommer Kongen (Vuggevise for lillegutt) Kaptein Sorte Bill Laila Karusellen Lille Kattepus Kattene vårehale Med krøllet Kjære lille gutten min Ole Brumm (Vuggevise Olle Bolle for lillegutt) Laila Papegøyen fra Amerika Lille Kattepus Med krøllet hale Ole Brumm Olle Bolle Papegøyen fra Amerika

SlappParafins reggae bøljeband Pelle Som det faller Postman Pat seg Spurvelurven Regnværsang Så rart roll fiskeboll Rock’n Tannpussevisa Røvervise Pelle Teddybjørnens vise Se minParafins kjole bøljeband Postman Pat kørja og la ballongen gå Teddyen Sett deg min oppi Regnværsang Trollgubbenkommer! Lurvelegg Sjørøverne Rock’n rollvoggesang fiskeboll Trollmors Slapp reggae Røvervise Tut Tut onkels Som detsier faller seg bil Se min kjole Spurvelurven Settrart deg oppi kørja og la ballongen gå Så Sjørøverne kommer! Tannpussevisa Slapp reggae vise Teddybjørnens Som det min faller seg Teddyen Spurvelurven Trollgubben Lurvelegg Så rart voggesang Trollmors Tannpussevisa Tut TutISBN sier onkels bil 978-82-8089-203-4 Teddybjørnens vise Teddyen min Trollgubben Lurvelegg Trollmors voggesang Tut Tut sier onkels bil

50 50 50

kjente

barnesanger

for

kjente ukulele og gitar

barnesanger

for

kjente

ukulele for og gitar ukulele og gitar Av Pelle, Tone, Simen barnesanger og Sverre Joner

Av Pelle, Tone, Simen og Sverre Joner Av Pelle, Tone, Simen og Sverre Joner

ISBN 978-82-8089-203-4

Jonas nesten skolegut 9

788280

892461

Hogne Moe, kr 235 Jonas nesten skolegut Jonas går i barnehagen, men snart blir Jonas nesten skolegut Hogne Moe, krI235 han skolegutt. Jonas nesten Hogne Moe, krsammen 235 Jonas går ierbarnehagen, menJonas snart fra blir skolegutt vi med Jonas går i barnehagen, men snart han skolegutt. I Jonas nesten slutten av sommerferien fram til jul.blir han I Jonas nesten skolegutt er vifinnes sammen medog Jonas Alle skolegutt. sangene innspilt kanfra skolegutt sammen fra slutten av er sommerferien framJonas tilSpotify jul. lastes ned fravinettet via med iTunes, slutten av sommerferien fram til jul. Alle sangene finnes innspilt og kan Wimp og andre.. Alle sangene innspilt og til kan lastes ned fra finnes nettet via forslag iTunes, Spotify Boken inneholder også belastes fraognettet Spotify Wimp ned og andre.. vegelseslek, er envia bokiTunes, førskolebarn Wimp andre.. også Boken inneholder forslag til besyns erog spennende og morsom! Boken inneholder også forslag til bevegelseslek, og er en bok førskolebarn vegelseslek, og er en bok førskolebarn syns er spennende og morsom! Allabasalla syns er spennende og morsom! Åslaug Berre, kr 205 Allabasalla I Allabasalla finner du sanger, musikkAllabasalla Åslaug kr 205 leker ogBerre, eventyr. Her er tips og ideer Åslaug Berre, kr rytme, 205du sanger, ItilAllabasalla finner stemmebruk, dans ogmusikkbeveIleker Allabasalla finner duersanger, og eventyr. Her tips ogmusikkideer gelse, i tillegg til hvordan man kan leker og Her erdans tips og til stemmebruk, rytme, og ideer bevespille og eventyr. lage egne instrumenter. til stemmebruk, rytme, dans og bevegelse, i tillegg til hvordan man kan Boken passer både for de som ikke har gelse, i tillegg til hvordan man kan spille og lage egne instrumenter. musikkbakgrunn og for de som kan spille og lage både egne instrumenter. Boken passer for de som ikke har mye om faget. Boken kan brukes som Boken passer både for de som musikkbakgrunn og deopplegg! somikke kanhar idébank for store og for små musikkbakgrunn og for debrukes som kan mye om faget. Boken kan som mye om faget. Boken kanopplegg! brukes som idébank for store og små idébank for store og små opplegg!

Syng og lek med Kamelen Klara ISBN 978-82-8089-203-4

Knut Anders Løken og Carl Fredrik Syng og lek Falkenberg, kr med 169 Kamelen Klara Syng og lek med Klara Knut Anders Løken Fredrik Kamelen Klara har vog æKamelen rtCarl en glad beveKnut Anders Løken og Carl Fredrik Falkenberg, kr 169 gelsesfavoritt blant barn i en årrekke! Falkenberg, kr 169 Kamelen har vært en gladog beveHer finnesKlara pedagogiske sanger rim, Kamelen Klara har v æ rt en glad bevegelsesfavoritt blant barn i en årrekke! så vel som morsomme tulleregler. gelsesfavoritt blant barnsanger i og en tilgjenårrekke! Her og rim, Alle finnes låtenepedagogiske finnes innspilt Her finnes pedagogiske sanger og rim, så vel som morsomme tulleregler. gelig på strømmetjenester. så vellåtene som morsomme tulleregler. Alle finnes innspilt og tilgjenAlle finnes innspilt og tilgjengeliglåtene på strømmetjenester. Mer musikk! - med de minste gelig på strømmetjenester. Åslaug Berre, kr 409 Mer - med detilminste “Mer musikk! musikk!” er en bok småbarnsMer musikk! med de minste Åslaug Berre, kr -409 foreldre, besteforeldre, tanter og Åslaug Berre, “Mer er409 en bok til småbarnsonkler,musikk!” vennerkrog naboer, barnehage“Mer musikk!” er en boktanter tilog småbarnsforeldre, besteforeldre, og ansatte, musikkpedagoger andre foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, venner og naboer, barnehagepedagoger. onkler, venner og musikkbok naboer, barnehageansatte, musikkpedagoger ogtilandre En variert og god alle ansatte, musikkpedagoger og andre pedagoger. som har samvær med førskolebarn. pedagoger. En variert og god musikkbok til alle En og godmed til alle somvariert samvær førskolebarn. Klarhar ferdig spillmusikkbok som har samvær med førskolebarn. Ivar Hovden, kr 149 Klar spill Lær å ferdig spille gitar på et kvarter, med én Klar ferdig spill Ivar Hovden, kr 149 finger og to grep! Ivar kr 149 Lær Hovden, å spille gitar på et kvarter, med én Lær å spille finger og togitar grep!på et kvarter, med én finger og to grep!

Rett i Kroppen

Hogne Moe, kr 139 Rett Kroppen Dette iheftet er laget for å inspirere Rett i Moe, Kroppen Hogne kr 139 som kommer fra til bevegelsesglede Hogne Moe, kr Dette heftet er 139 laget for å inspirerefra drivkraft, heller en bevegelsesplikt Dette heftet er laget å inspirere til bevegelsesglede som fra dårlig samvittighet. forkommer til bevegelsesglede som drivkraft, heller regler en bevegelsesplikt Rytme, musikk, ogkommer ord gir frafra drivkraft, heller en bevegelsesplikt dårlig samvittighet. impulser til de små som de bruker i fra dårlig samvittighet. Rytme, musikk, regler og som ord gir bevegelsesleiken. For oss er litt Rytme, musikk, regler og ord girpå i impulser til de små som de bruker større handler det om å kjenne impulser til som bruker i bevegelsesleiken. som er litt impulsen ogde la små denFor gåoss tilde kroppen. bevegelsesleiken. som erpå litt større handler detFor omoss å kjenne større på impulsen la det denom gå åtilkjenne kroppen. Syng handler ogog Spill impulsen og la den gå til kroppen. Øyvind Madsen, kr 165 Syng Spill Denne og boka er for deg som ønsker å Syng og Spill Øyvind Madsen, kr 165 på gitar eller spille kjente barnesanger Øyvind Madsen, kr deg 165 som ønsker å Denne boka er for ukulele. Denne boka er for deg ønsker å spille kjente barnesanger gitar eller Boka er lagt opp slik at som dupå som nybespille kjente barnesanger på gitar eller ukulele. gynner kan greie å spille deg gjennom ukulele. Boka er lagt opp at du som alle sangene ved slik å lære deg kunnybetre Boka er lagt opp slik at du som nybegynner kan greie å spille deg gjennom grep på instrumentet. gynner kan greie spilledeg degkun gjennom alle sangene ved åå lære tre alle sangene ved å lære deg kun tre grep på instrumentet. 50 kjente barnesanger grep på instrumentet. Simen og Tone Joner, kr 169 50 kjente Vi har samletbarnesanger et knippe kjente og 50 kjente barnesanger Simen og Tone Joner, 169i barnekjære barnesanger til kr bruk Simen og Tone Joner, kr Vi har samlet et knippe kjente hagen eller i sofakroken!169 og Vi har barnesanger samlet et knippe kjente og kjære til bruk i barnekjære til bruk i barnehagenbarnesanger eller i sofakroken! hagen eller i sofakroken!


Det beste fra idebroen.no

Koronakrakken uniorklubben lagde «koronabenker» som er ypperlige for å holde avstand, og for å holde flaska på plass! Barna snekra en hver med eget navn på. Mye glede og de fungerer kjempefint materialpris pr stk er ca 45 kr. Torunn Krogstad, Prestholt barnehage, Lillesand

Sjekk inn på idebroe n.n hvor du fin o ner mer en n 8 000 søkbare ideer !

verktøykassa 2 / 2020

61


Det beste fra idebroen.no

Fruktmagi Når Adailton Silva får tak i frukt, oppstår det en helt enestående fruktmagi i barnehgen som du nok aldri har sett maken til! WOW sier vi bare!

62

verktøykassa 2 / 2020


Sjekk inn på idebroen.no hvor du finner mer enn 8000 søkbare ideer.

Snart kommer boken: 50 IDEER TIL FRUK TMAG I med blant annet: Eplekopter – Fruktugler – Lille larven – Fruktkolibrier – Mandarinblomster … Og Adailton har også en bok til på gang: 50 IDEER TIL GRØN NSAK MAGI! Følg med – og du kan allerede forhåndsbestille bøkene fra wowbok.no – eller barnehagebutikken.no

verktøykassa 2 / 2020

63


Det beste fra idebroen.no

G

Skolestarterhjertet

ir skolestarterne et hjerte med dette diktet i år igjen - vi fikk tilbakemelding på at det var flere av barna i fjor som fant fram hjertet mange måneder senere og tok det med seg hvis det var noe som var vanskelig. Takk for det gode tipset fra denne siden!

64

verktøykassa 2 / 2020

Nå som din tid i barnehagen er omme, får du et hjerte du kan ha i din lomme. Hvis dagen er litt skummel og lei, stikk hånden i lommen og husk at vi er GLAD I DEG! Malin Benedicte


Sjekk inn på idebroen.no hvor du finner mer enn 8000 søkbare ideer.

Papirhåndkle-sommerfugler

B

landa ut maling i bittelitt vann, valgte tre farger og malte rett på våtserviettene. de kan bli veldig våte, så prøvde å begrense mengden maling og brettet.

Heller hjørnene inn mot midten siden malingen trekker så godt inn (kan også putte flekker med ­maling rundt på servietten og rulle den mellom hendene). Hengte dem opp for å tørke, og når de var ­tørre

­brettet vi dem på midten og ­puttet inn i klypa. Limte så på øyne og pipe­rensere (med pompomsene) på klesklypa og tegna på munnen! Martine Krause, Grimstad

verktøykassa 2 / 2020

65


Denne boken er et must! Leses for barnehagebarna som snart skal bli skolebarn

Å begynne på skolen er en stor begivenhet i alle barns liv. Mye skal mestres, både praktisk, sosialt og følelsesmessig, og det er lett å føle seg overveldet. Hva skal man ha i sekken? Hvor lenge må man sitte stille? Hva skjer egentlig i friminuttene? I boken Hvordan begynner man på skolen? tar Anna Fiske for seg små og store spørsmål knyttet til skolestart. Boka er hjertevarm, inkluderende og tar barnas følelser på alvor, samtidig som den ufarliggjør den store overgangen det er fra å være førskolebarn til å begynne i 1. klasse.

Anna Fiske har igjen høstet strålende anmeldelser for det hun kan aller best: snakke til barna på barnas premisser. Les reportasjen i dette nummeret av Verktøykassa hvor Anna besøker 5-åringene i Den blå appelsin Kanvas barnehage, og snakker med dem om hvordan det er å begynne på skolen. Hvordan begynner man på skolen? Tilbud kroner 245,- ordinær pris kr 279,-

Denne ABC pl akaten har Anna Fiske la get til boken og den ligger gratis med til deg som abonnent på Verktøyk assa.


Neste nummer sendes ut 11. september 2020!

Gled deg til neste Verktøykassa! Tema 3/2020: Kunst i barnehagen ‒ Utforsk og oppdag verdensberømte kunstnere og la barna bli inspirert av deres kunst ‒ Samarbeid med lokale kunstnere ‒ Kunstatelier og utstilling … og mye mer!


Returadresse: Habitus – Pedagogisk Forum PB 360 Sentrum, 0101 Oslo