Page 1

BARNEHAGEJOBB NYTT DIGITALT MAGASIN GODE RÅD OM: Rekruttering til barnehagen LEDIGE STILLINGER • Kanvas • Ski kommune • Nordre Aker


INNHOLD • Stiftelsen Kanvas, s 3 • Bydel Nordre Aker, s 6 • Ski kommune, s 10 • Effektiv og attraktiv markedsføring, s 18

I Bydel Nordre Aker i Oslo får alle søkere en uformell prat for å finne det optimale arbeidsstedet blant over 100 ulike barnehager. Les mer på side 6.

• VIFO, s 20 • Tid til faglighet – tid til barna, s 20 • Lederen er helt avgjørende, s 21 • Sannhetens øyeblikk, s 22 • Alle fortjener en god start, s 24

i Kanvas kaller Stian Jespersen s n for «Sannheten intervjusituasjone rnehagen. øyeblikk» for ba side 22. Les intervjuet på

Ansvarlig utgiver Habitus AS og Utviklingsforum AS, mars 2012.

Les pedagogenes eg ne fortellinger om tre gode barneh ager i Ski kommune på side 10 .


50% førskolelærere - gir små barn store muligheter

Flere førskolelærere gjør barnehagen bedre for både barn, foreldre og ansatte. Vi stiller i dag større krav til barnehagens kvalitet og innhold. Derfor har Kanvas innført et mål om at minst 50% av de ansatte skal være førskolelærere innen 2014. Kanvas ønsker å ha minst 50% førskolelærere i Kanvasbarnehagene innen 2014. Dette fordi Kanvas ønsker å heve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i våre barnehager. De seks første leveårene er en intens læreperiode, og barnehagen er samfunnets kanskje viktigste sosialiseringsarena. Forskning har dokumentert at tidlig satsning gir positive resultater for individ og samfunn.


En fjerdedel av Kanvas-barnehagene har allerede nådd målet om minst 50% førskolelærere og den erfaringen vi kan hente fra disse barnehagene forteller oss: •

Det pedagogiske tilbudet til barna får økt kvalitet. Barnehagens rammeplan beskriver syv fagom råder som skal dekkes på en god måte. Kvaliteten i det pedagogiske tilbudet er avhengig av hvilke tilrettelagte aktiviteter hver barnehage planleg ger med utgangspunkt i rammeplanen. En økt andel førskolelærere gir oss kompetansen som i enda større grad gir god læring og gode hverdager, i møte mellom barna og de voksne i barnehagen.

Pedagogene får et mer attraktivt fagmiljø. Dette fører til høyere motivasjon, lavere turnover og høyere nærvær viser resultater fra interne under søkelser i Kanvas.

Assistenter og fagarbeidere får styrket sin kom petanse gjennom større tilgang til fagpersonell.

Brukerundersøkelser viser at samspillet med forel drene blir bedre, blant annet på områdene doku mentasjon og medvirkning.

Behovet er nå Et av tiltakene for å nå målet er blant annet å tilby stipendordninger for ansatte som ønsker å ta deltidsutdannelse eller etterutdannelse. Kanvas har lykkes med sitt mål om høy andel mannlige ansatte i Kanvas-barnehagene. Erfaringer fra dette arbeidet viser at der det allerede er ansatt menn så er det lettere å rekruttere flere. Dette kan overføres til at et faglig miljø tiltrekker seg fagpersoner. I tillegg er det viktig å ha dette som et tydelig mål for de daglige lederne i barnehagene. De nærmeste årene skal 50% førskolelærere stå øverst på agendaen i Kanvas.


Bli med på laget Nå søker vi flere motiverte og dyktige pedagogiske ledere og førskolelærere. En økt andel førskolelærere gir oss kompetansen som i enda større grad gir god læring og gode hverdager i møte mellom barna og de voksne i barnehagen.

Større krav til barnehagens kvalitet og innhold Mange av Kanvas-barnehagene har allerede nådd målet om 50 % førskolelærere. Det pedagogiske tilbudet til barna får økt kvalitet, samspillet med foreldrene blir bedre og det faglige miljøet styrkes.

Attraktivt fagmiljø 50% førskolelærere gir et mer attraktivt fagmiljø. Dette fører til høyere motivasjon, lavere sykefravær, viser resultater fra interne undersøkelser i Kanvas. Vi mener at faglig kompetanse er avgjørende for å skape en godt miljø for omsorg, lek og læring. I Kanvas legger vi vekt på å utvikle de ansattes kompetanse. Er du nyutdannet og i din første jobb får du veiledning av erfarne veiledere. Som pedagogisk leder i Kanvas inngår du i vårt lederutviklingsprogram.

Kanvas satser for fremtiden – bli med Vi går foran, og målet om at halvparten av våre ansatte skal være førskolelærere er et eksempel på dette. Vi er sikre på at du vil oppleve Kanvas som en spennende og lærerik arbeidsplass. Vil du være med å påvike fremtiden sammen med oss? Les mer om ledige stillinger og konkurransedyktige betingelser på nettsidene våre!

www.kanvas.no

Pedagogikk - ikke butikk Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager.. I dag driver vi 56 barnehager fordelt på 10 kommuner. Vi er 1000 engasjerte medarbeidere med ansvar for ca 3500 barn. Vi ser på barnehagen som første steget i barnets utdanning.


Alle fortjener en god start

Hvorfor bør du som førskolelærer velge en av barnehagene i Nordre Aker som din arbeidsplass? Noen grunner finner du her: Hvor er vi? Hvem er vi? Nordre Aker ligger geografisk ”På toppen av Oslo” med områder som Ullevål, Sogn, Nordberg, Tåsen, Berg, Kjelsås, Grefsen, Disen, Nydalen og Maridalen. Bydelen strekker seg på begge sider av Akerselva fra sentrumsnære Nydalen og helt opp i Maridalen som er innenfor grensen til Nordmarka . Vi er en av de største ”barnehagebydelene ” i Oslo med rundt 3900 barnehageplasser i nærmere 100 private og kommunale barnehager. Barnehagetilbudet er svært variert, med nye og gamle, store og små barnehager i skjønn forening. Hos oss i Nordre Aker finnes plass og muligheter for alle som er engasjert i barndom, barnehage og barnehageutvikling. Vi har barnehager for deg som liker drama, kunst og kultur eller for deg som mer glad i friluftsliv – barnehager


inspirert av Reggio Emilia eller Motessorripedagogikk. Og verdt å merke seg : Nordre Aker er på topp i Oslo når det gjelder antall menn i barnehagene!

”Matchmaking” Med nesten 100 ulike barnehager tror vi de aller fleste kan finne nettopp sin drømmejobb her hos oss - en jobb som man får lyst til å bli værende i. For at flest mulig både barnehager og søkere skal treffe blink tilbyr vi en uformell prat med førskolelærere som søker jobb for å finne ut hva akkurat de er ute etter – og så forsøker vi å matche søkere med aktuelle barnehager.

Identitet og tilhørighet Vårt slagord er ”Alle fortjener en god start” – dette gjelder for både barn og de voksne. Det skal være spennende å begynne i barnehagen, enten du er barn eller ny som voksen. Personalet i barnehagene er vår viktigste ressurs, og vi synes styrerne våre er flinke til å ta vare på og gi nyansatte en trygg start. Vi vet at endel nyutdannede førskolelærere kvier seg litt for ansvaret med å være pedagogisk leder, men her hos oss er det mange erfarne pedagoger og styrere som støtter deg som er ny i jobben.

Vi er opptatt av at tilhørighet og identitet til jobben er viktig. Folk skal ha et aktivt forhold til hvor de jobber og være stolte av jobben sin. Vi er en sektor selv om vi har ulike eiere, og har vårt daglige virke på ulike steder. Derfor er det viktig med tiltak som gjør at de ansatte og barnehagene kan føle samhørighet og at vi jobber mot felles mål. Her tilbyr vi temadager, kurs og veiledningsgrupper men også faglige konkurranser mellom barnehagene f.eks ”beste dokumentasjon i januar måned” eller ”beste nettside” – ansatte blir kjent med hverandre og inspirert av hvordan nabobarnehagen jobber.


Du er viktig Vi ønsker at folk skal kjenne seg igjen i, og oppleve å være en viktig del av arbeidet som skjer. De som jobber i barnehagen er avgjørende for de gode resultatene vi oppnår. Og når man oppnår noe er det viktig å vise seg frem - Barnehagene i Nordre Aker har en felles logo, en egen barnehageneinordreaker.no side på nettet og vi bruker Facebook aktivt som kommunikasjonsmiddel. Mange av barnehagene skriver innlegg her, slik får de også vist seg litt frem for hverandre og får direkte respons på arbeidet sitt.

Alle lærer mer Nordre Aker skolen har blitt et kjent begrep i alle barnehager. Her får alle ansatte i alle yrkesgruppene i barnehagene opplæring direkte knyttet til arbeidshverdagen sin. Tilbudet er svært populært og særlig har kursene som omhandler lederrollen for pedagogiske ledere vært en stor suksess. Vi tilbyr også veiledningsgrupper for pedagogiske ledere som er i sitt andre arbeidsår. De aller fleste har jo veiledning for nyutdannede og det har vi også, men selv om man har jobbet ett år er det mange som ønsker å fortsette i veiledningsgrupper. I veiledningsgrupper for ”viderekomne” møtes pedagogiske ledere fra ulike barnehager, både private og kommunale og tilbudet er veldig etterspurt.

Hva mener de som allerede jobber i Nordre Aker barnehagene om arbeidsplassen sin – her er noen sitater: Lærer noe nytt og spennende hver dag - positive tilbakemeldinger, god veiledning Liker at det er litt størrelse på barnehagen Det er gøy med konkurransene bydelen setter ut, dette motiverer til økt satsning! Nordre Aker skolen er topp, har lært masse gøy og nytt Jeg opplever at bydelsadministrasjonen er opptatt av jeg har det bra på jobb! Akkurat passe barnegrupper! Bra ledelse i barnehagen som er opptatt av fag Jeg synes synd på de som må jobbe i ”bybarnehage” Beliggenheten og mulighetene her oppe er perfekt. Tilstedeværende ledere Vi er opptatt av kvalitet og kompetanseheving

Fikk du lyst til å bli en av oss? Ta kontakt for en uformell samtale på 23 47 74 39 og les mer på www.barnehageneinordreaker.no


Ledige stillinger i Bydel Nordre Aker Vil du være blant de som gir barna i Bydel Nordre Aker en god start på livet? Leter du etter en arbeidsplass med fokus på faglig utvikling, høy pedagogdekning og ansatte av begge kjønn i alle barnehager? Ønsker du å få ta del i utviklingsarbeid, veiledning, kompetanseutvikling og et stort sosialt fellesskap? Da burde du se nærmere på jobbmulighetene i barnehagene i Nordre Aker.

Høsten 2012 har vi ledige stillinger som pedagogisk leder/pedagogisk leder 2 i følgende barnehager: • • • • • • • • • • • • • • •

Langmyrgrenda bhg (kommunal) Stilla bhg.(privat) 100 meter skogen bhg(privat) Eventyrstua bhg(privat) Haugensjordet bhg.(kommunal) Eplehagen Kanvas(privat) GrefsenlystFUSbarnehage(privat) Nordberg bhg(kommunal) Læringsverkstedet Grefsen Terrasse barnehage (privat) Bråtenalléen barnehage(kommunal) Sognsveien Barnehage(kommunal) Kjelsås skole Barnehage (kommunal) Tåsen barnehage(kommunal) Hompetitten Kanvasbarnehage (privat) Blindern barnestuer(privat)

Les mer om oss og den enkelte barnehagen. TRYKK HER

Lik oss på Facebook, og få oppdateringer om alt det spennende som skjer: TRYKK HER Ta gjerne kontakt med spesialkonsulent på barnehagekontoret Trine K. Urholt trine.kohncke.urholt@bna. oslo.kommune eller telefon 23 47 39 74 for en uformell prat om ulike jobbmuligheter


Trollskogen barnehage – Med hvert eneste barn i sentrum

SKI KOMMUNE Hos oss skal hvert eneste barn stå i sentrum. Dette er visjonen vår. • For å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått, deler vi barna i små grupper mesteparten av dagen. • Vi vil at foreldrene skal oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig. • Vi vil at hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser og videreutvikle sin kompetanse.

Barnehagen vår Trollskogen barnehage var en av to barnehager i Ski kommune som i 2004 startet opp med større barnegrupper enn det tradisjonelle. Vi har likevel beholdt avdelingsstrukturen. Lokalene er store. Barnehagen har fire avdelinger, to 0-3 år og to 3-6 år. Det er 2 hele stillinger for førskolelærere og 2 hele assistentstillinger på hver avdeling. Styrerressursen er på 1 og 1/4 stilling.


Pedagogisk grunnsyn Trollskogen barnehage er påvirket av tankene i ”Ditt kompetente barn” (Jesper Juul) og “Ikkevoldskommunikasjon” (Marshall Rosenberg). Jesper Juul sier om ”den sunne selvfølelsen”: Jeg er i orden og har verdi, bare fordi jeg er. Og om selvtillit: Selvtillit handler om det vi kan. Det vi er gode, dyktige, eller dumme og dårlige til – det vi kan prestere”. Følelser og behov er sentrale begreper i ikkevoldskommunikasjon. Å forstå egne og andres følelser og behov, er viktig for å forstå det som sies eller en handling. Voksne er alltid ansvarlige for barn. Vi må også påta oss ansvaret når barn ikke oppfører seg slik vi ønsker eller forventer.

Barnehagen ligger rett ved skogen og turområder, i tillegg er en del av uteområdet skog. Arealene er store og varierte, fra flatmark med lekeapparater, frukt og bær, grønnsaksbinger til et stort kupert skogsområde. Vi setter stor pris på dette, som gir barna varierte utfordringer.

Arbeid i smågrupper Hvis mange barn og voksne er sammen hele dagen, krever dette en sterk styring av de voksne. Dette kan føre til at de ansatte får oppgaven med å dirigere, gi beskjeder og løse konflikter mellom barn i den store gruppa. Vi har derfor valgt å dele barnegruppene inn i mindre grupper hver dag. Det er fire tilknytningsgrup-

per på hver avdeling. Alle ansatte har ansvaret for en gruppe hver. Enkelt sagt er to grupper inne og to grupper ute deler av dagen. I tillegg brukes alle rommene på avdelingen til lek og aktiviteter. Gruppedeling er en organisering som vi begrunner pedagogisk. Små grupper gir bl.a. mulighet til trygghet for hvert enkelt barn, at alle barn blir sett, nære relasjoner og et godt samspill mellom barn og voksne. Det gir også mulighet for ro og konsentrasjon, medvirkning for barna, et lavt støynivå, få konflikter og lite behov for kontroll.

Vi legger stor vekt på at ansatte har personlige grenser, ved at vi tenker over hva vi synes er greit og hva vi ikke liker. Det vil si at vi ikke har en mengde fellesregler med lov/ikke lov. Å bruke et språk som er personlig: Jeg vil/ jeg vil ikke, er forpliktende. Vi ser at dette har stor betydning for barna og hjelper dem å uttrykke egne grenser, følelser og behov. De lærer på denne måten hvem de ansatte er, at voksne kan mene forskjellig og de lærer etter hvert å finne sine egne indre grenser.

Motivasjon og utvikling av kvalitet Vi har stor tro på at ansatte som får ansvar i jobben, blir ansvarlige. Vi ser at utvikling av kompetanse skaper stolthet og motivasjon. Når vi arbeider så mye i grupper, er vi helt avhengige av dyktige ansatte som tar et stort ansvar. Vi utvikler kvalitet sammen.

Styrer Bente Finstad Nilsen beate.finstad.nilsen@ski.kommune.no


Kråkstad barnehage – De tre små barnehagene med det store hjertet Kråkstad barnehages visjon er å være «De tre små barnehagene med det store hjertet», hvor det store hjertet symboliserer varme, nærhet, omsorg, engasjement, fleksibilitet og positivitet. Det er gode verdier å leve opp til. Pedagogisk grunnsyn Vårt pedagogiske grunnsyn er å bruke omsorg, humor og respekt for å gi barna livsglede, et positivt selvbilde og en god barndom. Vi ønsker å skape opplevelser

som «tenner barnas øyne og nysgjerrighet», og lar lek, læring og undring være en del av arbeidet.

Hva er spesielt med oss? Kråkstad barnehage består av tre to-avdelings barnehager med til sammen 103 barn og 25 ansatte. Vi har fordelen av å være små enheter med god oversikt og trygghet, samtidig som vi nyter godt av erfaringsdeling og idémyldring med gode kollegaer i en stor virksomhet. Med tre barnehager i samme virksomhet, har vi etablert flere arenaer hvor vi kan dele erfaringer, ideer og fa-

glige tips med hverandre. Vi har lederteamsmøter en gang i uken, personalmøte en gang i måneden og faglig forum for alle førskolelærerne annenhver måned. Vi har to assistentmøter i halvåret, og vi hospiterer jevnlig hos hverandre. Vi har i tillegg til vår egen kompetanseplan en felles kompetanseplan for alle barnehagene i Ski, hvor vi får tilbud om kurs og nettverk innenfor aktuelle faglige satsninger i Ski. Vi holder til på ”landet”, og alle tre barnehagene har sin egen lavvo i skogen som de bruker ofte. Vi ser på


uteområdet som en nyttig leke- og læringsarena, der det er rom for kroppslig utfoldelse, lek, undring og utforskning. Vi er blitt gode til å lytte til barn, og gi dem ro og tid til å sette ord på følelser og behov. Vi viser barn at vi ønsker å forstå deres handlinger, tanker og ord, og på den måten oppnår vi god kontakt med barna.

En Reggio Emilia-inspirert barnehage Vi har vært en Reggio Emilia inspirert barnehage i to år, og vi har fått erfaringer med prosjektarbeid, pedagogisk dokumentasjon og lyttende pedagogikk. Vi dokumenterer og reflekterer for å bli bevisst vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn, fordi det påvirker hvordan vi er sammen med barna. Det påvirker hvordan vi tilrettelegger, organiserer dagen, hva slags materialer vi gjør tilgjengelig osv. Vi ønsker å tilby barna innbydende leke – og læringsarenaer som stimulerer til undring, nysgjerrighet og samarbeid. Pedagogisk dokumentasjon har også ført til at vi har blitt bedre til å synliggjøre vårt faglige fokus og verdisyn for foreldrene. Vi opplever at vi har fått større anerkjennelse for vår jobb, og økt tillit til at vi tar bevisste valg ut i fra hva vi mener er det beste for barna deres.

Lære sammen – i et utforskende miljø Vi har gleden av å få være med som ressursbarnehage i et prosjekt i Ski kommune som heter ”Lære sammen – i et utforskende miljø”. Det er et holdningsskapende prosjekt som er inspirert av Reggio Emilia, kontaktskapende kommunikasjon og barns rett til medvirkning. Dette prosjektet har gitt oss et faglig løft til å være lydhøre og anerkjennende voksne som tar del i barnas ”magiske øyeblikk” i hverdagen.

Et godt arbeidsmiljø og et godt faglig miljø Arbeidsmiljøet vårt er kjent for at vi er rause med hverandre, bryr oss om hverandre og yter litt ekstra for hverandre. Da gis det gjerne tilbake med samme glede og raushet. Vi har tro på det gode i hvert eneste menneske, og en kultur hvor alle er like viktige. Uansett om du er vikar, assistent eller førskolelærer, så er vi likeverdige, og har mye å lære av hverandre. Hvis du føler at denne profilen passer til deg, så er du velkommen til å jobbe i Kråkstad barnehage, en barnehage som bobler av engasjement og arbeidsglede.

Styrer Anne Lena Strømborg annelena.stromsborg@ski.kommune.no


Skoglia barnehage – Lek og læringskultur inspirert av Reggio Emilia Barnehage i endring og utvikling Skoglia barnehage er en av 20 kommunale barnehager i Ski kommune. Vi holder til på Langhus i hjertet av Follo. Barnehagen har i alt 64 barn fordelt på 4 avdelinger i alderen 0-6 år. Våre småbarnsavdelinger har to pedagoger hver. Barnehagen har et nært felleskap og samarbeid med kommunes øvrige barnehager. Barnehagen er arkitekttegnet med spennende rominndeling og løsninger som skaper et godt utgangspunkt for lek og læring. Vi har et uterom som nærmest kan kalles en naturpark. Da utelekeplassen ble etablert, ble det benyttet landskapsarkitekt som utnyttet po-

tensialet på en meget bra og kreativ måte. Barn i Skoglia lærer å bli glad i naturen og hvordan en tar vare på og utøver naturvern har et viktig fokus.

Faglig utvikling for alle Refleksjoner gir faglig utvikling og ikke minst nytenkning. Vi er en barnehage som har latt oss inspirere av ”Reggio Emilia-filosofien” Denne filosofien opplever vi fungerer som et stillas, en støtte for vår egen barnehagelov og rammeplan. På samme tid er vi opptatt av å bevare vår egen kulturelle plattform, ikke minst se kvalitet i den frie lek og kunne benytte naturen som læringsarena i og utenfor barnehagen.

Prosjekt ” Lære sammen – i et utforskende miljø” Gjennom inspirasjon fra Reggio Emilia-filosofien søkte vi og kom med i et felles prosjekt med fire kommunale og to private barnehager i Ski høsten 2011. Gjennom å være deltaker i et Reggio Emilia-inspirert utviklingsprosjekt skapes en stor motivasjon til utvikling og læring. Prosjektets fremste mål er å gi et kvalitetsløft til vårt læringsmiljø. Forandring tar tid og vi vil skynde oss langsomt. Det gir best resultater. Barnet er født med en iboende kraft til å forske og lære Sentralt i vår visjon er at barn og voksne lærer sammen.


Barnet, pedagogen og rommet omtales i Reggio Emiliafilosofien som ”de tre pedagoger” Disse tre faktorene vil påvirke hva barnet kommer til å lære, velge og utforske. Prosjektet har fått oss inn i en større ryddeprosess hvor vi med et skarpt blikk har tatt nye valg på hva rommet og materialet skal by på. Funksjoner i enkelte rom er endret, dukkekroken har fått ny plass, et rom for konstruksjonsmaterialer er blitt til formingsverksted. Vi ser at det gir resultater, ikke minst skaper det bedre rom for lek og læring.

Prosjekter og dokumentasjon Temaarbeid jobber vi med som prosjekter. Her følges prosjektets struktur som gir en bedre kontroll med prosess og resultater som kommer underveis. Det er en mer spennende metode, som er tett på i tid og oppleves mer aktuell for barn og personalet som skal inspirere og følge barnets spor. Det krever tett oppfølging med tanke på refleksjon og dokumentasjon som skal skje fortløpende i samarbeid med barna. Pedagogisk dokumentasjon er derfor et viktig verktøy som vi bruker og knytter opp mot barnets egen læringsprosess. Dette er et område vi spesielt har fokus på i vårt prosjekt. Her har vi mye å lære å utvikle, ikke minst på hvordan barn i enda større grad kan delta med sine egne refleksjoner. Vi ser og opplever et godt samspill mellom barn og pedagoger som avgjørende for kvalitet. Hvordan vi kommuniserer, lytter til barnet og ivaretar kontakt vil være avgjørende for barns egenverd, identitet og rett til medvirkning. Skoglia – en godt etablert barnehage likevel med våkent blikk for nye opplevelser og læring!

Styrer Birgit Authen birgit.authen@ski.kommune.no


SKI KOMMUNE

Pedagogiske ledere og førskolelærere Vi tilbyr lønn etter avtale. De kommunale barnehagene har ledig et antall faste stillinger og vikariater fra 1. august 2012. Mottatt søknad vil gjelde stillinger som blir ledige i alle barnehager. Se oversikt over ledige stillinger nedenfor. Søkere som ønsker å arbeide deltid er velkomne. Ski kommunes barnehager har gjennom flere år arbeidet med et prosjekt med kontaktskapende kommunikasjon. Erfaringene fra dette prosjektet blir nå videreført i et nytt prosjekt basert på Reggio Emilia-inspirert pedagogikk, ”Lære sammen – i et utforskende miljø”. Langhus barnehage åpnes ca. 2.5.12 og søker etter førskolelærere som er villige til, og synes det er spennende å jobbe etter inspirasjon fra Reggio Emilia. Den nye barnehagen er tegnet og utformet med inspirasjon fra denne filosofien. I tillegg vil den norske barnehagetradisjonen vektlegges. Les mer om våre barnehager på kommunens hjemmesider www.ski.kommune.no /Barnehageseksjonen.

Kvalifikasjoner/utdanning:

Ledige stillinger i Ski kommune:

Det kreves utdanning som førskolelærer. Personlige egenskaper/ferdigheter/erfaring: Gode samarbeidsevner. God skriftlig og muntlig framstillingsevne. God helse i forhold til det som er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Kunne legge til rette for et godt læringsmiljø. Evne til å ta barn på alvor og legge til rette for barns medvirkning. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser, og de som ansettes må oppfylle kravene i disse.

Vestråt barnehage, tlf 64 9142 80 Førskolelærer i barnegruppe, 100 % vikariat ledig f.o.m. 1.2.2012 t.o.m 31.7.2012.

Vi tilbyr: Gode faglige utviklingsmuligheter gjennom prosjekter og egen kompetanseutviklingsplan. Godt faglig miljø. Gode utviklingsmuligheter. Gode pensjonsrettigheter. Velferdsordning. Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

Lønn: Etter avtale. Tiltredelsesdato: August 2012.

Tussestien barnehage, tlf 64 91 46 80 Pedagogisk leder, 100% vikariat f.o.m 1.2.2012 t.o.m 31.7.2012. Skoglia barnehage, tlf 64 85 31 61 Førskolelærer i barnegruppe. 0 – 3 år, 100 % fast, ledig fra 1.8.12. Dynamitten barnehage, tlf 64 91 18 00 Førskolelærer i barnegruppe, 100 % fast, ledig fra 1.8.12. Gjedsjø naturbarnehage, 64 85 26 49 Pedagogisk leder, 100 % fast, ledig fra 1.8.12. Smedsrud barnehage – åpen barnehage i Langhuset, tlf 64 85 80 40 Pedagogisk leder, 40 % fast, ledig fra 1.8.12. Øvre Hebekk barnehage, tlf 64 91 42 30 Pedagogisk leder, 0 – 3 år, 100 % vikariat ledig fra 1.8.12 til 31.12.12.


SKI KOMMUNE Vardåsen barnehage, tlf. 64 85 80 00, Førskolelærer i barnegruppe, 100 % fast, ledig fra 1.8.2012. Langhus barnehage, tlf 64 91 16 90 / mobil 481 710 98 Pedagogisk leder, 100 % vikariat, ledig fra 1.8.12 til 31.7.13. Førskolelærer i barnegruppe, 100 % fast, ledig fra 26.4.12. Bakkebygrenda barnehage, tlf. 64 85 31 82 Pedagogisk leder, 100 % fast, ledig fra 1.6.12. Førskolelærer i barnegruppe, 100 % fast, ledig fra 1.8.12. Trollskogen barnehage, tlf 64 91 18 20 Førskolelærer i barnegruppe, to stillinger, 100 % fast, ledig fra 1.8.12. Assisterende styrer, 25 % fast, ledig fra 1.3.12. Bøleråsen barnehage, tlf 64 85 31 50 Førskolelærer i barnegruppe, 100 % fast, ledig fra 1.8.12. Siggerud gård barnehage, tlf: 64 85 70 30 Pedagogisk leder, 100 % fast, ledig fra 1.8.12.

Bjørkekroken barnehage, tlf 64 91 89 90 Pedagogisk leder, 100 % vikariat fra 1.8.2012 til 31.7.2013. Førskolelærer i barnegruppe, 100 % fast fra 1.8.2012. Kråkstad barnehage, tlf 975 413 37 Førskolelærer i barnegruppe på Skotbu, 3-6 år, 100 % fast fra 1.8.12. Førskolelærer i barnegruppe på Skotbu, 0-3 år, 100 % vikariat fra 1.8.12 til 31.12.12 Førskolelærer i barnegruppe på Blåveiskroken, 3-6 år, 75 % vikariat fra 1.8.12 til 31.7.13. Nordre Finstad barnehage, 64 91 11 00 Pedagogisk leder på avdeling for barn med spesielle behov, 100 %, fast fra ca. 1.10.12. Pedagogisk leder, 100%, fast fra 01.8.12. Skoghus barnehage, 64 85 88 80 Pedagogisk leder, 100% fast fra 1.8.12. Pedagogisk leder, 100% vikariat fra 1.8.12 i ca. 1. år. Førskolelærer i barnegruppe, 100% vikariat fra 1.8.12 i ca. 1. år. Siggerud barnehage, 64 91 11 50 Pedagogisk leder, 100% fast fra 1.8.12.

Kontaktperson Nærmere opplysninger ved virksomhetsleder Irene Eriksen Mørk tlf. 64 87 84 69, virksomhetsleder Marit Karlsen tlf. 64 87 87 00 eller konsulent Morten Gulbrandsen tlf. 64 87 85 20.

Søk på stilling Søknad med CV sendes fortrinnsvis elektronisk SØK HER! Ved skriftlig søknad i posten sendes denne med CV, kopier av vitnemål og attester til Ski kommune, postmottak, postboks 3010, 1402 Ski.

Søknadsfrist: Søknader mottas fortløpende.

Saksnr.: 12/12 Ved behov for hjelp eller tilgang til PC, kontakt personalavdelingen, tlf. 64 87 85 21. Attester og vitnemål tas med til evt. intervju De som ansettes må legge fram tilfredsstillende helseattest i forhold til tuberkulose og politiattest av ny dato.


Effektiv og attraktiv markedsføring av barnehagen Konkurransen mellom barnehagene er blitt sterkere, også når det gjelder å tiltrekke seg godt og kvalifisert personale. Skal din barnehage ha mulighet for å nå fram i den konkurransen, må dere fortelle hvem dere er og hva dere står for. På en attraktiv måte. Storytelling kan være svaret, mener Ann Järneström. Om barnehagen skal være attraktiv for nye førskolelærere, må den ha et godt omdømme. Men hvordan bygger man det? Lær av næringslivet. Sats på storytelling som sterk og billig markedsføring, sier Ann Järneström. Barnehagen er full av fortellinger. Gode fortellinger. Ofte handler det bare om å vaske det gullet de allerede har. Eller rettere sagt, å se det gullet de allerede har. Ann Järneström har bakgrunn som førskolelærer, men har også utdanning i ledelse, retorikk og fortellerkunst. De siste 14 årene har hun drevet sitt eget firma, BerättaMera, og har som visjon å få hele Sverige – og Norge? – til å kommunisere fortellende. Corporate Storytelling kalles verktøyet som jeg lærer bedrifter å ta i bruk. Det handler om å finne de gode fortellingene fra virksomheten. Fortellingene som kan styrke varemerket og omdømmet. Jag er opptatt av å lære barnehagene strategier for å finne «gullkornene», bearbeide gullet og deretter aktivt markedsføre det eksternt.


Med eksternt mener jeg på barnehagenes hjemmesider, i annonser, på foreldremøter, utdanningsmesser, i kontakt med media. Et selskap som med suksess bruker storytelling er IKEA. Storytelling er også viktig internt på arbeids-plassen, sier Ann. Jo flere positive fortellinger de ansatte forteller, jo stoltere blir personalet og jo bedre kan de ”selge” barnehagen til nye medarbeidere, foreldre og politikere. En stor fordel er at storytelling egentlig er kostnadsfri. Fortellingene flyr av seg selv, og det gjelder de positive men dessverre også de negative. Den tiden man bruker på dette, får man mangedobbelt igjen for. Barnehagene har mye å utvikle her.

Hva slags type fortellinger mener du barnehagene kan bruke?

Vil barnehagen framstå som et levende sted med stor energi, så lag fortellinger som viser det!

Fortellinger om hvordan man får nye impulser og utvikler barnehagen? Er det høyt under taket? Har man noen fornøyde kundefortellinger fra foreldrene? Alle typer fortellinger som forteller noe om hvem barnehagen er og hvordan man har det der. Fortellinger om barnehagens hverdag? Skjer det noe morsomt, noe hyggelig, noe lærerikt? Noen fornøyde-ansatte-fortellinger? Kanskje kan man fortelle noe om de ansattes bakgrunn, hva de personlig er opptatt av i jobben? Ann Järnestöm mener det er viktig at barnehagen gjennom disse fortellingene får fram noe om hvilke verdier man er opptatt av, og hvordan man tenker om barn, oppdragelse og pedagogikk. Er barnehagen opptatt av kreativitet, så fortell disse fortellingene, sier hun. Er barnehagen opptatt av natur eller teknologi, så levér disse fortellingene!

Hvilke reaksjoner får du når du snakker om dette til barnehageansatte? Det er mange som sier ”dette har jeg ikke tenkt på!”. Det er helt tydelig at barnehagefeltet er preget av å ha lav status, og tenker ”vi har da ingenting å fortelle om”. Men selvfølgelig har barnehagene masse å fortelle om! Det er på tide at de vasker gullet sitt og begynner å bruke det aktivt i sin kommunikasjon og markedsføring, sier Ann Järneström.

Se ellers www.berattamera.com


ANNONSE

- der lek er læring for livet!

lIVsglede

lIkeVerd

mAngFOld

VIFO barnehagene as driver 14 barnehager i Oslo og Akershus, med totalt ca. 300 medarbeidere.Vi har felles administrasjon beliggende på Jessheim. Våre kjerneverdier er livsglede, likeverd og mangfold.

VIFO er en lærende organisasjon som har: - introduksjonsprogram - et spennende, utviklende og faglig miljø - felles styringsdokument - egen fagutviklingsgruppe og jobber målrettet med kompetanseutvikling - systematisk kvalitetsoppfølging - årlig personalkveld, pedagogsamling, felles planleggingsdag, erfaringsdeling m.m VIFO kan by på: - gode vikarordninger - tariffavtale med PBl - gode pensjons- og forsikringsordninger - yrkesklær - mulighet for barnehageplass VIFO søker deg som: - bidrar til å forbedre og utvikle praksis - har fokus på medvirkning og brukerbehov - har fokus på kvalitet og resultater - viser entusiasme og engasjement - viser raushet og endringsvilje Felles søknadsfrist og mer informasjon: www.vifo.no

Tid til faglighet – tid til barna Mange førskolelærere opplever at de kommer i en tidsklemme. De får for liten tid til faglig utvikling, og for liten tid sammen med barna. Rekruttering av førskolelærere handler også om å finne gode løsninger på dette dilemmaet, mener sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

– Når man spør førskolelærere hva de ikke har tid til, svarer mange: Vi har ikke nok tid til pedagogisk utviklingsarbeid og gode samtaler mellom de ansatte, og vi har ikke nok tid sammen med barna. Det er all grunn til å tro at en del av dem som slutter å jobbe som førskolelærere gjør det nettopp fordi de kjenner på savnet av faglighet, og at de føler de kommer til kort i møtet med enkeltbarns og barnegruppas behov. Derfor er det viktig at vi diskuterer dette dilemmaet også i rekrutteringssammenheng, sier Hege Valås.

skolelærere. For det andre handler det om hvordan man organiserer barnehagedagen. Og for det tredje handler det om tidstyvene. FAFO har nettopp levert en rapport om tidstyvene i barnehagen, basert på en undersøkelse i Oslo. Den viser at det er tre store tidstyver; praktisk arbeid, møter og planlegging, rapportering og dokumentasjon. Dette er det viktig at vi ser nærmere på, for dette dreier seg også om å beholde de førskolelærerne vi faktisk har. Å beholde dem er en vesentlig del av det totale rekrutteringsarbeidet.

Valås mener førskolelærerne er en yrkesgruppe som opplever sterke krav til faglighet, både fra seg selv og fra andre. Gjennom nasjonale styringsverktøy som rammeplan og barnehagelov, opplever de økende krav om ansvar for en kvalitativt god barnehage. Men i en hverdag med mange oppgaver, kommer de i en skvis mellom ulike behov.

I Utdanningsforbundet får de også mange tilbakemeldinger på at barnehager som har gode fagmiljøer, tiltrekker seg førskolelærere, Barnehager der det blir lagt til rette for faglig utvikling, og som får ry på seg for å være opptatt av pedagogisk innhold, de får også søkere til ledige stillinger.

– Dette handler om flere viktige ting. For det første handler det om at vi trenger flere før-

– I tillegg handler det selvsagt også om å gjøre yrker som dette attraktive. Der har vi fortsatt en stor utfordring, sier Hege Valås.


Lederen er helt avgjørende Det er flere faktorer som spiller inn når en førskolelærer skal velge sin nye arbeidsplass, eller velge om hun skal bli i sin nåværende barnehage. En av de aller viktigste faktorene er hvordan lederen i barnehagen fungerer og hvilken pedagogisk faglighet og kvalitet hun har skapt.

I et prosjekt gjennomført av UdviklingsForum i Danmark, der Kjeld Rasmussen er partner, fant man fram til de fire beste og de fire dårligste barnehager, basert på ulike kriterier for kvalitet og tilfredshetsundersøkelser, og undersøkte hvorfor disse var blitt gode og dårlige barnehager. Den faktoren som var mest gjennomgående i alle barnehagene, var lederens rolle.

– Lederen som tør å vise at hun er leder, som tør å stikke ut en pedagogisk kurs, som greier å gjøre dette i dialog med personalet, og som sørger for en høy faglighet i barnehagen, hun er helt avgjørende for det pedagogiske nivået og dermed også hvordan folk trives. Det er en ny faglighet blant førskolelærere, og det må vi ikke overse. Derfor bør det være et mye sterkere fokus på lederen også når det gjelder rekruttering, sier Kjeld Rasmussen, leder av Dansk Pædagogisk Forum.

– På alle målepunkter gikk dette igjen; lederen har en helt sentral rolle. Dersom det er en leder som har visjoner, en leder som står fram som leder, en leder som evner å delegere arbeidsoppgaver og så videre, da inspirerer og motiverer dette medarbeiderne – og evt. ansøkere! De samme tendensene så vi i et projekt i Dansk Pædagogisk Forum, der vi jobbet med samtlige styrere i en kommune og prøvde å finne ut hva de brukte tid på og hvorfor de ble stresset – noe mange ledere i barnehagen blir. En av konklusjonene var at det er svært viktig å jobbe med ledernes arbeidssituasjon og deres måte å fungere som ledere på.

Kjeld Rasmussen minner om at når det gjelder å ha tilstrekkelig kvalifisert personale i en barnehage, så handler det ikke bare om å rekruttere nye, ferske førskolelærere. Det handler også om å holde på de gode, erfarne førskolelærerne som har vært der noen år. – Men når en førskolelærer først ser seg om etter en ny barnehage å jobbe i, så er det flere forhold vi vet de er opptatt av. Førsteinntrykket av barnehagen er for eksempel viktig. Hva slags atmosfære er det her? Hvordan blir man møtt? Ser man grupper av barn og voksne som er i gang med fine aktiviteter, eller møter man et kaos av løpende barn uten styring?

– I neste fase vil de fleste jobbsøkende førskolelærere være opptatt av å finne ut om det er høy faglighet i denne barnehagen. Hva er man opptatt av? Hva bruker man tiden på personalmøtene til? Her kan allerede den første oppslagstavlen man ser i barnehagen gi signaler.

Enten man vil tiltrekke seg nye førskolelærere eller beholde de man har, må man jobbe på flere plan, understreker Kjeld Rasmussen. Men all erfaring viser altså at det pedagogiske miljøet og den pedagogiske fagligheten i barnehagen er avgjørende. – Og aller mest avgjørende for denne fagligheten og den ”gode barnehagen” som mange gjerne vil arbeide i, er altså lederen og hvordan lederen fungerer, sier Kjeld Rasmussen.


Sannhetens øyeblikk Du har gjort en god jobb på forhånd. Du har fått en godt kvalifisert førskolelærer til å bli interessert i å jobbe i din barnehage. Nå skal du vise hva du har å tilby. Det er sannhetens øyeblikk.

Under konferansen ”Jakten på førskolelæreren” vil rekrutteringsansvarlig i Kanvas, Stian Jespersen, snakke om det han kaller ”sannhetens øyeblikk” – situasjonen der du skal sørge for kandidaten til den ledige førskolelærerstillingen blir hektet og tar jobben. I likhet med alle andre barnehage-eiere opplever Kanvas en enorm konkurranse om førskolelærerne. Spesielt i Oslo-området, hvor de har sine fleste barnehager. For å kapre de beste førskolelærerne kreves det systematisk innsats og en gjennomtenkt strategi, sier Jespersen. – Jeg forutsetter at man som styrer eller daglig leder på forhånd har tenkt nøye gjennom hva slags førskolelærer man trenger til denne stillingen, ut fra behov og et mangfoldsperspektiv. Det gjelder både kjønn, alder, kompetanse, faglige interesser og så videre. Dernest forutsetter jeg at man har jobbet skikkelig med barnehagens profil. Hvem er vi, hva står vi for, hvilke verdier er viktige for oss. Dette må ikke bare styreren kunne svare på, men også den ansatte som kandidaten tilfeldigvis kommer til å snakke med.


Søkere er med andre ord opptatt av hva slags profil barnehagen har? – Ja, det er absolutt vår erfaring. Søkerne kan deles i to hovedgrupper; den ene er de som søker trygghet, og som er mest opptatt av gode forsikringsordninger, lønn og rammene rundt. Den andre og største gruppen er de som er opptatt av hva barnehagen har å tilby meg som fagperson, opptatt av faglig utvikling og et godt fagmiljø. Når man gjennom godt forarbeid, for eksempel annonser som vekker nysgjerrighet hos søkeren, har fått en kandidat på besøk, kommer man til en svært viktig del av prosessen, sier Stian Jespersen. Intervjuet og presentasjonen av barnehagen.

– Her må hele personalgruppen være briefet. Det er nå man skal vise fram barnehagen, og vise at dette er stedet du bør jobbe. En omvisning i barnehagen er en naturlig del av et intervju og en presentasjon, og her bør alle tenke gjennom: Hvordan ville jeg ønsket å bli møtt på min potensielt nye arbeidsplass? – Selve intervjuet er selvsagt også viktig. Her må de som intervjuer naturligvis ha en strategi og godt forberedte spørsmål, og gjennomføre intervjuet i en ramme som gjør at kandidaten får lyst til å jobbe her. Situasjonen er ikke lenger slik at arbeidsgiver sitter med all makt og kan velge og vrake i søkere. Når det gjelder førskolelærere er det søkerne som har makten nå for tiden. Det må barnehagen ta konsekvensene av.

Hvilke resultater gir rekrutteringsarbeidet i Kanvas? Får dere de folkene dere trenger? – Vi har en målrettet rekrutteringskampanje hver vår, og i fjor greide vi å få 48 nye førskolelærere. Det synes jeg er bra, i den knallharde konkurransen vi er i. Vi hadde ca 11 prosent på dispensasjon, av totalt ca 350 førskolelærerstillinger. Det er ganske bra i den situasjonen barnehagene er i nå, sier Stian Jespersen.


Alle fortjener en god start Felles dugnad og fokus på godt omdømme var viktige stikkord da Bydel Nordre Aker gjennomførte sin rekrutteringskampanje ”Alle fortjener en god start”. Aktiv bruk av sosiale medier var en sentral del av kampanjen.

– Til Oslo å være har vi hatt relativt god førskolelærerdekning, ca 85 prosent, og vi er også den bydelen som har flest menn i barnehagene. Men vi trenger stadig nye, kompetente medarbeidere, så derfor laget vi en målrettede rekrutteringskampanje i 2011, forteller spesialkonsulent Trine Urholt i Bydel Nordre Aker i Oslo. Et viktig element i rekrutteringskampanjen var at barnehagene skulle tenke omdømme, og at alle skulle bidra. Styrere, pedagogiske ledere og assistenter, alle skulle utvikle gode vaner på å snakke om sin egen arbeidsplass. På den måten ville det gode budskap spre seg som ringer i vannet. – Det virker! Når folk er aktive i vennekretsen, når de forteller på facebook om gode opplevelser de har hatt på jobben, da fungerer det som god reklame både for egen barnehage og for nabobarnehagen. Folk er blitt mye flinkere til dette, sier Urholt. Vi har greid å skape et miljø og en holdning der flest mulig bidrar i arbeidet med å rekruttere gode kollegaer i barnehagene. I tillegg gjør bydelen et systematisk arbeid for å komme i kontakt med, og holde kontakten med, potensielle

søkere. Når Trine Urholt for eksempel er til stede på en yrkesmesse, noterer hun navn på de som viser interesse, og følger dem opp i etterkant. Hva slags jobb kan de tenke seg? Hva slags barnehage er de interessert å jobbe i? – Vi må huske at de potensielle søkerne i dag svømmer i tilbud. En førskolelærer jeg var i kontakt med, hadde planer om å flytte til Oslo. Han hadde funnet 168 ledige stillinger! I en slik situasjon blir det viktig hvordan vi framstår. Hvordan ser nettsidene våre ut? Hva forteller vi om barnehagen vår? Har barnehagene tenkt for lite på dette hittil? – Ja, det tror jeg absolutt. Barnehagene er nødt til å være aktive selv. Det er ikke nok å tenke på det formelle når man skal tilsette noen, og man kan ikke forvente at det er et ”system” som ordner opp for en. Vi ser at der det er gode ambassadører for barnehagen, der får de tak i folk. Der de sitter mer på gjerdet, der får de liten respons, sier Trine Urholt.


BARNEHAGEJOBB LEDIGE STILLINGER OG GODE RÅD • Stiftelsen Kanvas • Bydel Nordre Aker • Ski kommune • VIFO • Effektiv og attraktiv markedsføring • Tid til faglighet – tid til barna • Lederen er helt avgjørende • Sannhetens øyeblikk • Alle fortjener en god start Magasinet BARNEHAGEJOBB presenterer i dette nummeret fire profesjonelle barnehageeiere med mange ledige stillinger. Kunne du tenke deg å arbeide her? Vi presenterer også fem korte intervjuer med foredragsholdere fra konferansen JAKTEN PÅ FØRSKOLELÆRERNE i Oslo. Les og lær – så vinner kanskje din barnehage i kampen om de beste medarbeiderne.

Barnehagejobb  

GODE RÅD OM: Rekruttering til barnehagen LEDIGE STILLINGER • Kanvas • Ski kommune • Nordre Aker