Page 1

PRODUKTKATALOG 2018

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT


WWW.OSTBERG.COM


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Möt vår HERU IQ®-familj. Vårt sortiment av luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning innehåller produkter för alla typer av hem, skolor, kontor och inomhuspooler. En hälsosam inomhusmiljö med maximal komfort och minimal energiförbrukning uppnås genom kontrollerad ventilation och energiåtervinning. HERU IQ® förser byggnaden med frisk tempererad, filtrerad och ren luft. HERU IQ® återvinner upp till 86% av den använda inomhusvärmen (alternativt kyla) från frånluften. Genom sin prisbelönta design uppfyller aggregaten kraven på hög effektivitet, låg energianvändning, låg ljudnivå och hög tillförlitlighet. Kvalitet har alltid varit viktigt för H. Östberg AB. Företaget är ISO 9001- och ISO 14001-certifierat vilket innebär att vi uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav. Dessa höga krav garanterar en effektiv, rationell och miljövänlig tillverkning av produkter med hög standard. Alla våra produkter testas före leverans, vilket ger oss 100% kontroll över tillverkningen. Inomhusluftens kvalitet påverkar direkt hur vi mår, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Använd därför Östbergs kvalitetsprodukter för ett hälsosamt inomhusklimat med energieffektiv ventilation.

Luftbehandlingsaggregat för bostäder samt kommersiella och offentliga miljöer

Luftbehandlingsaggregat för privata och offentliga poolanläggningar samt vattenparker

Kompakt kombiaggregat för uppvärmning och ventilation med energiåtervinning av småhus

© H. Östberg AB, Avesta, Sweden, 2018. Alla rättigheter förbehålles. All kopiering, återgivande av text, bilder eller exempel ur denna skrift utan H. Östberg AB’s skriftliga godkännande, medgives ej. H. Östberg AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande och reserverar oss för ev. tryckfel


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Östberg levererar energieffektiva och högpresterande ventilationsprodukter för ett friskt och hälsosamt inomhusklimat i alla miljöer där människor bor, jobbar och verkar. Sedan verksamheten startade 1981 har Östberg vuxit till en ledande global leverantör av energieffektiva kanalfläktar och luftbehandlingsaggregat – med produktförsäljning i över 75 länder.

FLEXIBELT OCH KUNDANPASSAT Kundfokus och stor flexibilitet spelar nyckelroller i Östbergs affärsidé. Vi anser att det är särskilt viktigt att skapa en inomhusmiljö i världsklass, med lägsta möjliga energianvändning och ljudnivå. Vårt omfattande produktsortiment innehåller luftbehandlingsaggregat för luftflöden från 50 liter till 30 kubikmeter per sekund. Alla våra produkter är CE-märkta för EU, EFTA och EES-marknaderna, och vi lägger stor vikt på att göra dem enkla att installera och använda. FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING För att behålla och utveckla positionen som en ledande teknisk leverantör av högpresterande kvalitetsprodukter investerar Östberg kontinuerligt i innovation och produktutveckling. Våra idéer för produktutveckling har sitt ursprung i samarbeten med våra kunder, innovationer av våra tekniska experter, och från vår önskan att skapa ännu bättre inomhusklimat. I vår ansträngning att kontinuerligt utveckla våra produkter, utför vi omfattande test och mätningar – allt för att möta våra kunders behov av ett hälsosamt inomhusklimat med energieffektiva fläktar och ventilationsaggregat till konkurrenskraftiga priser. KVALITETSSÄKRADE PRODUKTER Östberg upprätthåller högsta standard för produktion, med säker kvalitetskontroll där vi övervakar varje produkt under hela tillverkningsprocessen. Företaget är certifierat enligt kvalitets- och miljönormerna ISO 9001 och ISO 14001. Östberg har huvudkontor i Avesta med filialer i många länder över hela världen. Att välja en kvalitetsprodukt från Östberg är en långvarig investering. Powered by innovation.

5


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

HERU IQ®

REN LUFT INOMHUS MED HÖGSTA KOMFORT

H. Östberg AB var först i Europa att utveckla små energiåtervinningsaggregat för villor och lägenheter med roterande växlare till konkurrenskraftiga priser.

Statens Energimyndighet har korat HERU®S till vinnare i sin stora tävling för energiåtervinningsaggregat.

Många har också upptäckt att HERU® erbjuder bättre energianvändning och ökad komfort till låga investeringskostnader.

HERU®s höga temperaturverkningsgrad gäller även vid minusgrader, till skillnad från plattvärmeväxlare av korseller motströmstyp som kräver avfrostning eller reducering av tilluften genom växlaren för att inte frysa igen! Avfrostning reducerar verkningsgraden med 5-10% enligt SP samt fordrar extra tillsatts av energi för att värma den tilluft som inte passerar växlaren.

Jämför även frånluftsvärmepumpen där 100% av tilluften måste värmas av husets uppvärmningssystem!

I t.ex passivhus passar därför HERU® utmärkt där så liten installerad effekt som möjligt önskas, speciellt för uppvärmningen.

Ett hälsosamt inomhusklimat med högsta komfort och lägsta energianvändning får man genom kontrollerad ventilation med energiåtervinning.

Många lägenheter och småhus har för dålig ventilation. Dålig inomhusluft bidrar till allergier, luftrörsproblem, att orken tryter och ger sämre koncentrationsförmåga. Uppvärmningskostnaderna stiger ständigt. Under de senaste decennierna har därför många hus tätats för att sänka energianvändningen. Men följden blev istället bl.a. fukt och mögel. HERU® förser huset med filtrerad, frisk och ren tilluft samtidigt som värmen (alternativt kylan) i den begagnade frånluften tas tillvara. Det ger den lägsta möjliga uppvärmningskostnaden.

6


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

HERU IQ®

HERU® ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT HERU® är konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k FTX. HERU® har testats vid HLK i Stuttgart enligt EN 13141-7, och återvinner upp till 86% av den energi som annars går förlorad vid konventionell ventilation såsom självdrag eller frånluftsventilation. HERU® har finfilter typ F7 för både från- och tilluften före växlare och fläktar, och lämpar sig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på högsta verkningsgrad, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och naturligtvis ren inomhusluft.

Unik konstruktion där alla köldbryggor minimeras. Tätheten på HERU® är testad. Det externa läckaget uppfyller klass A1. Det interna läckaget uppmättes till 2,6% och uppfyller klass C3.

Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-eller AC-motor. HERU® med EC-motorer kan reducera fläkt arnas energianvänding med upp till 70% jämfört med konventionella AC-motorer. Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

AVLUFT

FRÅNLUFT

UTELUFT

TILLLUFT

Fjärrkontrollen ligger i aggregatet vid leverans. HERU® har regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Denna växlare har mycket hög total verkningsgrad sett över hela året. Detta beror på att temperaturverkningsgraden är hög, upp till 86%. Ingen avfrostning och kondensvattenavlopp behövs eftersom det inte bildas is i växlaren. Totala verkningsgraden (entalpi) är därför upp till 25% högre än på alla typer av plattvärmeväxlare. En annan stor fördel är att på sommaren ger HERU® med roterande värmeväxlare nattkyla helt automatiskt.

Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare. Försedd med stickkontakt (modeller t.o.m HERU®160 T resp. HERU®130 S). Antennen för HERU® levereras ansluten

HERU® finns i 4 modeller: K, T, LP och S.

HERU®K Köksaggregat med inbyggd spiskåpa. Avsett att placeras ovanför köksspisen. Ventilerar hela bostaden och har även effektiv osuppfångning från spiskåpan. Tar bort matos, lukt och ånga från köket när du lagar mat.

HERU®T Toppanslutet aggregat. De mindre storlekarna HERU®62–250 T placeras i varma utrymmen, t.ex. tvättstugan. De större storlekarna HERU®400–2400 T kan placeras i både varma och kalla utrymmen. HERU®62–160 T är tillverkade av vitlackerad galvaniserad stålplåt. HERU®200–2400 T är tillverkade av aluzink.

HERU®LP Sidoanslutet aggregat med låg profil. Mycket lämplig vid trånga utrymmen och placeras med fördel ovan undertak. Är tillverkat av dubbel galvaniserad stålplåt med mellanliggande isolering.

HERU®S Sidoanslutet aggregat. HERU®50–250 S är tillverkad i dubbel galvaniserad stålplåt med 50 mm isolering och kan placeras antingen i varmt eller kallt utrymme, som t.ex. på vinden. HERU®400–2400 S tillverkas antingen helt i aluzinkbelagd stålplåt eller med kraftigt ramverk av aluminiumprofiler, och har 50 mm isolering.

7


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

HERU IQ®

HERU® KAN STYRAS PÅ FLERA SÄTT HERU®62–250 styrs enkelt med fjärrkontrollen som levereras med aggregatet. Till HERU®400–2400 erbjuder vi styrsystem Siemens Climatix eller alternativt utan styrsystem. Alla HERU® levereras förberedda för Modbus-kommunikation via RS485.

HERU®62–250 är fjärrstyrt via den trådlösa manöverenheten för ett enkelt handhavande. Räckvidden är upp till 50 meter och fungerar genom väggar och tak. Fjärrkontrollen används för att ställa in samtliga parametrar för reglerfunktionerna. Den ger även information om aktuell status och visar larm. HERU®400-2400 finns alternativt med eller utan styrsystem. Aggregaten kan levereras utan något styrsystem, ett alternativ där el till fläktarna och rotormotorn är framdragen till en plint i ellådan, ett annat som bygger på att en elektriker gör all installation på plats. Väljer man med styrsystem så erbjuder vi Siemens Climatix för många funktioner och kommunikationsalternativ. Genom styr- och reglersystemet får man snabbt larm om driftsstopp och andra oförutsedda händelser.

8

Vi har valt Modbuskommunikation för HERU® eftersom det är en global standard, lätt att implementera i sina egna system och många sätt att konfigurera med andra system.

Med Modbus finns det många sätt att kommunicera. Från att med en enda dator övervaka en enhet, till ett komplett BMS-system som övervakar en hel byggnad, två, tre eller till och med flera byggnader på samma gång.


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

HERU IQ®

ENKEL INSTALLATION OCH SERVICE HERU® är enkel att installera och underhålla. Man kan snabbt njuta av fördelarna med största möjliga komfort, högsta luftkvalitet och lägsta möjliga uppvärmningskostnad.

INSTALLATION Vanliga spirorör drages från de olika rummen; frånluftskanaler från kök och badrum, tilluftskanaler till vardagsrum och sovrum. HERU®62-250 T placeras i varmt utrymme som t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök. På vissa HERU®T kan frånluftskanalen från spiskåpa anslutas till separat stos i toppen på aggregatet. Denna luft passerar ej värmeväxlaren utan går via fläkten direkt ut i avluftskanalen. Övriga HERU® kan placeras i varmt eller kallt utrymme. LÅNG LIVSLÄNGD MED GARANTI HERU® är utvecklat och framtaget i Sverige för nordiska förhållanden. Vi har mycket lång erfarenhet av tillverkning av små energiåtervinningsaggregat med roterande växlare! Alla ingående komponenter är av högsta möjliga kvalitet vilket borgar för problemfri drift under många år. HERU® är i det närmaste underhållsfritt. Det enda som behövs är filterbyte en eller två gånger per år beroende på husets lokalisering. Om filter av föreskriven kvalitet används och spiskåpa ej är ansluten, så behöver fläktar och värmeväxlare inte rengöras! Alla HERU® har tre års garanti vid kontinuerlig drift och under förutsättning att tillbehör/utrustning (t.ex.filter) från H.Östberg AB sortiment används. FILTERBYTE Som standard är HERU® utrustat med finfilter typ F7 för både från- och tilluften. Filter bytes då fjärrkontrollen larmar på inställd tid. SERVICE OCH RENGÖRING Luftflödet i HERU® genereras av två tystgående radialfläktar med marknadens absolut högsta verkningsgrad och kvalitet. Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur. Även värmeväxlaren kan enkelt demonteras.

Den trådlösa manöverenheten placeras där man lätt kan kontrollera aktuell status.

HERU® förser huset med filtrerad ren frisk luft samtidigt som värmen alt. kylan i den begagnade frånluften tas till vara.

Tempererad frisk luft distribueras ut i huset där den bäst behövs i sovrum och vardagsrum utan störande kalldrag som oftast uppstår vid frånluftsventilation inkl. frånluftsvärmepump. Samtidigt sugs den begagnade luften ut i kök och våtutrymmen.

9


10


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT HERU®K.................................................................... 12 Köksaggregat med energiåtervinning för placering ovanför köksspisen. HERU®K finns med EC-motor. Luftflöden upp till 300 m3/h (0,8 m3/s). HERU®T.................................................................... 14 Aggregat med energiåtervinning och toppanslutning. HERU®T finns med AC- eller EC-motorer. Luftflöden upp till 7560 m3/h (2,10 m3/s). HERU®LP................................................................... 40 Aggregat med låg profil,energiåtervinning och sidoanslutning. HERU®LP finns med EC-motor. Luftflöden upp till 374 m3/h (0,10 m3/s). HERU®S.................................................................... 44 Aggregat med energiåtervinning och sidoanslutning. HERU®S finns med AC- eller EC-motorer. Luftflöden upp till 7560 m3/h (2,10 m3/s).

TILLBEHÖR FILTER....................................................................... 70 FÖTTER – NOVIBRAMATTA – GOLVSTATIV........... 70 TAKMONTERINGSPLÅT........................................... 71 SPISKÅPA................................................................. 71 TÄCKFRONT............................................................. 71 KOMBIDON.............................................................. 72 LJUDDÄMPARE........................................................ 72 STYRKIT.................................................................... 73 STYRSYSTEM SIEMENS CLIMATIX.......................... 73 VÄRMARE................................................................ 74 KYLVATTENBATTERIER........................................... 74 TRYCKGIVARE.......................................................... 75 GIVARE..................................................................... 75 STÄLLDON............................................................... 76 FLÖDESMÄTNING.................................................... 76 SHUNT...................................................................... 76

11


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®70 K EC • Energiåtervinningsaggregat som ventilerar hela

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

• HERU®K är utrustad med en inbyggd spiskåpa som

• Har en remfri rotordrift. • Utrustad med en regenerativ roterande värmeväxlare

bostaden. Avsett att placeras ovanför köksspisen. tar bort matos, lukt och ånga från köket när du lagar mat.

• Högeffektiv osuppfångning från spiskåpan. • Konstruerade för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning.

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus och

andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 82%, låg energian-

mycket lätta att ta ur för rengöring.

av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Levereras med brännbart kassettfilter typ F7 som

standard, för både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Spiskåpan är utrustad med ett fettfilter som rengörs med diskmedel eller i diskmaskin.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimeras. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

• Luften från spiskåpan passerar ej värmeväxlaren. • Inbyggd styrning för värme/kyla. • Utrustad med inbyggd elektrisk eftervärmare. • Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via

• Placeras i varmt utrymme.

vändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning. RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar

med EC-motor och fläkthjul med framåtböjda skovlar.

stålplåt med mellanliggande isolering.

TILLBEHÖR

• Täckfront • Filterkit F7 • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Spjällställdon

• Alla HERU®K är försedda med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

DIMENSIONER (mm) HÖGERERUTFÖRANDE med inbyggd spiskåpa

VÄNSTERUTFÖRANDE med inbyggd spiskåpa

Kök

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Kapacitet

H E R U ® 7 0 K EC ALW Art.nr.

HERU®70 K EC ARW

8010748

HERU®70 K EC ALW

8010749

12

EC = Fläktar med lågenergimotor

W = Vitlackerad Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt

R = Högererutförande L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®70 K EC

TEKNISKA DATA

TILLUFT:

FRÅNLUFT: Flöde m3/h

230

V

Frekvens

50

Hz

1

~

Ström, 2 fläktar

1.81

A

Ström, elvärmare

3.26

A

Totalström

5.20

A

Effekt, 2 fläktar

227

W

Effekt, elvärmare

750

W

Totaleffekt

1000

W

Varvtal

2980

rpm

Fas

Skyddsklass

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

45

dB LpA

Vikt

48

kg

Kopplingsschema

Flöde m3/h

TRYCK/FLÖDE Statiskt tryck Pa

Spänning

Statiskt tryck Pa

TRYCK/FLÖDE

Flöde m3/s

4040203

Flöde m3/s

Effekt W

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE LJUDDATA

7

Total (LwA)

63Hz

125Hz

250Hz

500Hz

1KHz

2KHz

4KHz

8KHz

Omgivning

52

36

44

48

43

38

42

39

34

Spiskåpa

66

39

47

56

59

59

61

57

53

Frånluft

66

58

61

62

59

52

49

40

31

Tilluft

75

59

64

66

69

68

68

65

62

Omgivning

50

34

43

47

41

37

41

38

32

Spiskåpa

62

37

45

52

55

56

56

52

47

Frånluft

66

57

61

62

59

52

49

40

31

Tilluft

74

58

62

66

68

67

67

64

60

Omgivning

49

32

43

45

39

36

39

36

31

Spiskåpa

60

35

44

50

52

54

54

50

44

Frånluft

65

57

58

61

57

50

47

38

29

1

2

3

4

5

6

7

Tilluft

72

57

60

64

66

66

65

62

57

1V

2V

3V

4V

5V

6V

10V

Omgivning

47

30

42

42

37

34

37

34

29

Spiskåpa

57

34

43

47

50

52

51

47

40

Frånluft

63

57

55

58

54

48

45

36

26

Tilluft

70

55

58

62

64

64

63

59

53

Omgivning

45

27

41

40

34

32

35

31

28

Spiskåpa

55

31

41

44

47

50

48

43

36

Frånluft

61

57

52

55

50

45

41

32

23

Tilluft

67

53

56

59

60

61

60

56

49

Omgivning

42

24

40

35

31

29

31

28

28

Spiskåpa

51

28

40

40

44

46

44

38

30

Frånluft

56

52

48

51

45

41

37

27

17

Tilluft

63

49

52

55

57

58

55

50

41

Omgivning

41

21

39

31

27

27

27

26

28

Spiskåpa

46

24

37

35

39

41

38

32

28

Frånluft

51

47

43

45

40

36

32

21

10

Tilluft

58

44

49

51

52

53

50

43

32

10V / 68 l/s /133Pa

5V / 58 l/s / 95 Pa

TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

6V / 64 l/s /115 Pa

Flöde m3/s

Flöde m3/s

Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans. STYRSPÄNNING

4V / 52 l/s / 80 Pa

3V / 45 l/s / 55 Pa

HERU 70 K EC

2V / 36 l/s / 35 Pa

1V / 26 l/s / 25 Pa

47 dB

2018

290 m³/h

1254/2014

13


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®62 T AC • Väggmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med AC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, för både

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Inbyggd elektrisk eftervärmare. • Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt,

delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• Levereras i vänsterutförande. • Har anslutning för spiskåpa, luften passerar ej värmeväxlaren.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Spiskåpa • Eftervärmarkit Vatten • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

DIMENSIONER (mm) VÄNSTERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning

0

X

00

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft •X Uteluft • Spiskåpa

Kapacitet

AC = Fläktar med asynkronmotor

H E R U ® 6 2 T AC ALC C = Med spiskåpeanslutning

Typ HERU®62 T AC ALC 

14

Art.nr. 8010055

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt

L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®62 T AC

TRYCK/FLÖDE

HERU®62 T AC

ALC

Spänning

230

V

Frekvens

50

Hz

1

~

Ström, 2 fläktar

0.51

A

Ström, elvärmare

5.22

A

Totalström

5.80

A

Effekt, 2 fläktar

119

W

Effekt, elvärmare

1200

W

Totaleffekt

1350

W

Varvtal

2560

rpm

Fas

Skyddsklass

41

Ljudtrycksnivå, 3 m

39

dB LpA

Vikt

55

kg

Kopplingsschema

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

Spiskåpa

IP Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

4040172

LJUDDATA Total (LwA) 63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

230 V / 63 l/s Flöde m3/s

Omgivning

46

29

39

45

32

29

25

27

28

Tilluft

71

55

59

67

63

62

60

57

50

Frånluft

56

35

51

53

45

44

40

35

24

Omgivning

46

27

37

44

31

29

24

27

28

Tilluft

70

55

58

67

62

61

59

56

49

Frånluft

57

35

51

54

44

43

40

34

24

Omgivning

45

28

37

43

31

28

24

26

28

Tilluft

70

54

58

67

61

60

58

55

48

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

58

34

50

56

44

42

39

33

23

100V

130V

150V

170V

190V

210V

230V

Omgivning

45

26

35

44

30

28

23

26

28

Tilluft

69

53

57

67

60

59

57

54

46

Frånluft

61

34

49

60

43

42

37

31

22

Omgivning

44

26

35

43

29

28

24

26

28

Tilluft

69

52

55

68

59

57

54

51

43

Frånluft

52

30

44

50

39

36

31

26

20

Omgivning

41

24

34

39

27

26

22

26

28

Tilluft

66

51

51

64

55

53

51

47

38

Frånluft

58

44

57

50

39

32

33

24

16

Omgivning

37

22

33

29

25

26

22

26

28

Tilluft

59

48

48

56

50

48

44

40

29

Frånluft

44

25

41

37

34

31

27

23

17

Verkningsgrad η %

210 V / 60 l/s

TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Flöde m3/s

190 V / 56 l/s TRANSFORMATORSTEG

170 V / 54 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

150 V / 48 l/s

130 V / 40 l/s

HERU 62 T

100 V / 25 l/s

44 dB

2018

219 m³/h

1254/2014

15


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®90 T AC • Väggmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med AC-motor, fläkthjul med framåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

TILLBEHÖR

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, för både

• Filterkit F7 • Spiskåpa • Eftervärmarkit Vatten • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Inbyggd elektrisk eftervärmare. • Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt,

delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• Levereras i vänsterutförande. • Har anslutning för spiskåpa, den går förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

DIMENSIONER (mm) VÄNSTERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning

0

00

X

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft •X Uteluft • Spiskåpa

Kapacitet

AC = Fläktar med asynkronmotor

H E R U ® 9 0 T AC ALC C = Med spiskåpeanslutning

Typ HERU®90 T AC ALC

16

Art.nr. 8010110

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt

L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®90 T AC

TEKNISKA DATA

TRYCK/FLÖDE ALC

Spänning

230

V

Frekvens

50

Hz

1

~

Ström, 2 fläktar

1.20

A

Ström, elvärmare

5.20

A

Totalström

6.50

A

Effekt, 2 fläktar

275

W

Effekt, elvärmare

1200

W

Totaleffekt

1500

W

Varvtal

2430

rpm

Fas

Skyddsklass

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

39

dB LpA

Vikt

59

kg

Statiskt tryck Pa

HERU®90 T AC

Spiskåpa

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

4040172

Kopplingsschema

Flöde m3/h

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

46

32

39

44

39

34

30

28

29

Tilluft

77

64

66

71

68

68

70

67

66

Frånluft

62

53

52

60

47

50

47

41

31

Omgivning

46

31

38

43

38

33

29

28

29

Tilluft

77

62

66

70

67

68

70

66

65

Frånluft

61

50

52

59

47

50

46

41

30

Omgivning

45

30

38

42

37

33

29

27

29

Tilluft

76

61

65

70

67

67

69

66

64

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

61

46

52

59

46

49

45

40

29

100V

130V

150V

170V

190V

210V

230V

Omgivning

45

29

38

42

36

32

28

27

28

Tilluft

75

61

64

69

65

67

67

64

63

Frånluft

60

44

53

58

45

48

45

39

28

Omgivning

44

28

37

41

35

31

27

27

29

Tilluft

73

58

63

67

63

66

64

62

60

Frånluft

59

43

53

57

43

47

43

37

26

Omgivning

42

26

36

39

33

29

25

27

28

Tilluft

70

57

62

63

60

64

59

58

54

Frånluft

56

42

47

54

40

45

39

34

21

Omgivning

39

24

33

35

29

27

23

26

28

Tilluft

63

54

55

53

52

58

51

49

41

Frånluft

49

39

42

46

34

40

33

27

12

230 V / 83 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

210 V / 78 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

190 V / 76 l/s TRANSFORMATORSTEG

170 V / 72 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

150 V / 67 l/s

130 V / 56 l/s

HERU 90 T

100 V / 36 l/s

44 dB

2018

252 m³/h

1254/2014

17


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®95 T EC • Väggmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. (FTX).

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485.

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

TILLBEHÖR

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, för både

• Filterkit F7 • Spiskåpa • Eftervärmarkit Vatten • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Inbyggd elektrisk eftervärmare. • Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt,

delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• Levereras i vänsterutförande. • Har anslutning för spiskåpa, den går förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

DIMENSIONER (mm) VÄNSTERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning

0

X

00

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft •X Uteluft • Spiskåpa

Kapacitet

EC = Fläktar med lågenergimotor

H E R U ® 9 5 T EC ALC C = Med spiskåpeanslutning

Typ HERU®95 T EC ALC

18

Art.nr. 8010735

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt

L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®95 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®95 T EC

ALC

Spänning

230

V

Frekvens

50

Hz

1

~

Ström, 2 fläktar

1.98

A

Ström, elvärmare

5.22

A

Totalström

7.30

A

Effekt, 2 fläktar

245

W

Effekt, elvärmare

1200

W

Totaleffekt

1470

W

Varvtal

2790

rpm

Fas

Skyddsklass

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

45

dB LpA

53

kg

Vikt

Spiskåpa

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

404013

Kopplingsschema

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

52

34

43

50

45

37

34

33

30

Tilluft

79

62

64

71

75

70

73

69

67

Frånluft

63

54

52

59

56

54

50

44

33

Omgivning

51

35

41

49

43

36

33

32

29

Tilluft

78

60

62

70

73

68

70

67

65

Frånluft

63

55

52

59

56

53

50

44

33

Omgivning

48

30

39

46

40

33

30

31

29

Tilluft

75

57

60

68

70

66

67

64

61

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

60

50

53

56

52

51

48

41

30

2V

3V

4V

5V

6V

8V

10V

Omgivning

47

31

39

45

39

32

29

30

29

Tilluft

73

56

59

66

68

65

65

62

58

Frånluft

59

46

53

54

51

49

46

39

27

Omgivning

45

30

37

42

37

30

27

31

29

Tilluft

70

54

57

64

65

62

61

59

53

Frånluft

57

46

50

52

49

47

43

36

24

Omgivning

43

27

36

40

34

29

27

28

29

Tilluft

68

52

55

62

63

60

58

55

48

Frånluft

54

45

47

50

46

45

40

33

20

Omgivning

40

25

32

37

30

27

24

27

29

Tilluft

64

49

52

59

58

56

53

50

40

Frånluft

51

42

46

46

41

40

35

27

12

10 V / 87 l/s

Flöde m3/s

Verkningsgrad η %

8 V / 80 l/s

TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Flöde m3/s

6 V / 70 l/s STYRSPÄNNING

5 V / 65 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

4 V / 56 l/s

3 V / 46 l/s

HERU 95 T EC

2 V / 36 l/s

47 dB

2018

340 m³/h

1254/2014

19


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®100 T EC • Väggmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, for både

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet ar tillverkat av galvaniserad stålplåt,

delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

• Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Kan beställas med anslutning för spiskåpa, den går

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via

• Försedd med stickkontakt. • Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning. RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

DIMENSIONER (mm)

HÖGERUTFÖRANDE

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Spiskåpa • Eftervärmarkit Vatten • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

HÖGERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning

X

VÄNSTERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning

X

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft •X Uteluft • Spiskåpa

Toppansluten Kapacitet

Typ HERU®100 T EC AR

8010724

HERU®100 T EC AL

8010725

HERU®100 T AC ARC

8010726

HERU®100 T EC ALC

8010727

HERU®100 T EC BR

8010731

HERU®100 T EC BL

8010728

®

HERU 100 T EC CR

8010732

HERU®100 T EC CL

8010729

20

EC = Fläktar med lågenergimotor

Art.nr.

H E R U ® 1 0 0 T EC ARC Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt B = Halv effekt (lagerhålls ej) C = Utan elektrisk eftervärmare (lagerhålls ej)

C = Med spiskåpeanslutning R = Högerutförande L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®100 T EC

TRYCK/FLÖDE A

B

C

Spänning

HERU®100 T EC

230

230

230

V

Frekvens

50

50

50

Hz

1

1

1

~

Ström, 2 fläktar

1.65

1.65

1.65

A

Ström, elvärmare

5.22

2.61

A

Totalström

7.00

4.40

1.75

A

Effekt, 2 fläktar

203

203

203

W

Effekt, elvärmare

1200

600

W

Totaleffekt

1430

830

230

W

Varvtal

3550

3550

3550

Skyddsklass

41

41

41

Ljudtrycksnivå, 3 m

39

39

39

dB LpA

Vikt

67

67

66

kg

4040168

4040168

4040168

Kopplingsschema

Spiskåpa

rpm IP

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Fas

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

46

31

41

43

37

32

32

32

29

Tilluft

79

62

64

71

75

70

73

69

67

Frånluft

60

53

51

53

53

53

43

38

27

Omgivning

46

31

41

41

38

30

31

30

29

Tilluft

69

57

61

63

64

54

56

52

47

Frånluft

59

52

50

52

52

52

43

37

26

Omgivning

43

28

39

39

31

28

29

29

29

Tilluft

66

56

60

62

60

50

53

48

42

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

57

51

49

50

49

50

40

34

24

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

41

26

37

38

27

27

26

27

28

Tilluft

63

54

58

58

56

46

49

44

37

Frånluft

55

49

48

47

47

47

37

31

20

Omgivning

39

24

35

35

25

25

24

27

28

Tilluft

61

52

56

55

52

42

45

40

32

Frånluft

53

48

46

44

44

44

34

27

15

Omgivning

37

23

32

31

26

25

23

26

28

Tilluft

57

50

53

50

47

38

40

34

24

Frånluft

51

46

43

46

39

40

29

21

10

Omgivning

36

21

31

28

22

24

22

26

28

Tilluft

53

48

48

49

43

33

33

25

16

Frånluft

47

44

39

39

34

35

23

14

5

10 V / 94 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 87 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 76 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 67 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 56 l/s

5 V / 48 l/s

HERU 100 T EC

4 V / 36 l/s

41 dB

2018

337 m³/h

1254/2014

21


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®160 T EC • Väggmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. (FTX).

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485.

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, för både

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Inbyggd elektrisk eftervärmare. • Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt,

delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• Levereras i vänsterutförande. • Försedd med stickkontakt. • Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

DIMENSIONER (mm)

TILLBEHÖR

• Golvstativ • Filterkit F7 • Eftervärmarkit Vatten • Ljuddämpare LDC 160 • Kombidon 200 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft •X Uteluft • Spiskåpa Typ

Toppansluten Kapacitet

Art.nr.

HERU®160 T EC AR

8010370

HERU®160 T EC AL

8010371

HERU®160 T EC BR

8010380

HERU®160 T EC BL

8010381

HERU 160 T EC CR

8010390

HERU®160 T EC CL

8010391

®

22

EC = Fläktar med lågenergimotor

H E R U ® 1 6 0 T EC AR Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt B = Halv effekt C = Utan elektrisk eftervärmare

R = Högerutförande L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®160 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®160 T EC

A

B

C

Spänning

230

230

230

V

Frekvens

50

50

50

Hz

1

1

1

~

2.53

2.53

2.53

A A

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare Totalström

7.39

3.70

10.00

6.30

2.63

A

321

321

321

W

Effekt, 2 fläktar Effekt, elvärmare

1700

850

W

Totaleffekt

2050

1200

348

W

Varvtal

3070

3070

41

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

45

45

45

dB LpA

Vikt

91

91

90

kg

4040171

4040171

4040171

Kopplingsschema

rpm Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

3070

Skyddsklass

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

52

46

49

49

38

36

34

37

32

Tilluft

74

69

68

69

65

58

59

52

45

Frånluft

60

53

51

53

53

53

43

38

27

Omgivning

52

46

49

48

38

35

33

34

30

Tilluft

74

69

68

69

65

58

59

52

45

Frånluft

63

54

57

57

58

54

44

37

27

Omgivning

48

43

45

45

35

32

29

30

29

Tilluft

70

62

64

66

61

53

54

47

40

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

59

52

53

51

54

50

39

33

24

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

46

40

41

44

36

29

26

28

29

Tilluft

68

60

60

65

58

49

49

42

34

Frånluft

56

50

49

48

50

46

35

28

22

Omgivning

41

37

36

37

27

27

24

27

29

Tilluft

63

57

57

59

52

43

43

35

27

Frånluft

53

47

45

48

45

41

30

24

21

Omgivning

37

37

32

30

26

26

23

27

29

Tilluft

56

52

52

48

46

36

35

26

20

Frånluft

46

41

41

35

41

36

25

22

21

Omgivning

35

26

27

29

24

26

23

27

29

Tilluft

50

46

46

42

38

28

25

17

18

Frånluft

41

36

34

29

36

31

23

21

21

10 V / 131 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 129 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 104 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 83 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 67 l/s

5 V / 51 l/s

HERU 160 T EC

4 V / 33 l/s

48 dB

2018

575 m³/h

1254/2014

23


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®200 T EC • Golvmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, för både

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk efter-

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

värmare.

mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

DIMENSIONER (mm)

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Eftervärmarkit Vatten • Kylvattenbatterikit • Ljuddämpare LDC 250 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft

Toppansluten Kapacitet

EC = Fläktar med lågenergimotor

H E R U ® 2 0 0 T EC AR Typ

Art.nr.

HERU®200 T EC AR

8010405

HERU®200 T EC AL

8010407

HERU®200 T EC CR

8010406

HERU®200 T EC CL

8010408

24

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt C = Utan elektrisk eftervärmare

R = Högerutförande L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®200 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU® 200 T EC

A

C

Spänning

230

230

V

Frekvens

50

50

Hz

Fas Ström, 2 fläktar

1

1

~

2.56

2.56

A

Ström, elvärmare

10.00

A

Totalström

12.70

2.66

A

Effekt, 2 fläktar

321

321

W

Effekt, elvärmare

2300

W

Totaleffekt

2650

348

Varvtal

2780

2780

Skyddsklass

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

43

43

dB LpA

132

130

4040176

4040176

Kopplingsschema

W rpm

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

50

45

47

45

41

34

31

29

28

Tilluft

70

59

61

66

61

60

58

51

43

Frånluft

61

52

53

52

55

53

45

40

26

Omgivning

47

45

43

43

39

33

29

28

28

Tilluft

67

56

59

65

57

57

54

46

39

Frånluft

58

48

50

53

52

50

42

37

24

Omgivning

45

46

40

41

36

32

27

27

28

Tilluft

62

54

55

58

54

52

49

41

33

1

2

3

4

5

6

Frånluft

54

47

47

44

48

46

38

32

22

4V

5V

6V

7V

8V

10V

Omgivning

42

44

35

39

34

31

25

26

28

Tilluft

62

52

51

60

50

47

44

33

25

Frånluft

51

46

44

41

45

42

34

28

22

Omgivning

39

41

34

31

34

31

25

26

28

Tilluft

55

48

52

46

42

40

36

24

17

Frånluft

48

42

43

35

41

38

31

26

22

Omgivning

39

32

34

29

34

31

24

26

28

Tilluft

47

41

44

39

35

32

27

18

15

Frånluft

45

35

41

30

40

36

30

26

23

10 V / 175 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

8 V / 155 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

7 V / 125 l/s STYRSPÄNNING

6 V / 101 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

5 V / 78 l/s

4 V / 57 l/s

HERU 200 T EC

45 dB

2018

744 m³/h

1254/2014

25


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®250 T EC 2 • Golvmodell med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, för både

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk efter-

• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

värmare.

mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.

• Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

DIMENSIONER (mm)

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Eftervärmarkit Vatten • Kylvattenbatterikit • Ljuddämpare LDC 250 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft

Toppansluten Kapacitet

EC = Fläktar med lågenergimotor

H E R U ® 2 5 0 T EC AR Typ

Art.nr.

HERU®250 T EC 2 AR

8010422

HERU®250 T EC 2 AL

8010424

HERU®250 T EC 2 CR

8010423

HERU®250 T EC 2 CL

8010425

26

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt C = Utan elektrisk eftervärmare

R = Högerutförande L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®250 T EC 2

TRYCK/FLÖDE

HERU®250 T EC 2

A

C

Spänning

230

230

V

Frekvens

50

50

Hz

1

1

~

Ström, 2 fläktar

1.95

1.95

A

Ström, elvärmare

10.00

A

Totalström

12.10

2.05

A

Effekt, 2 fläktar

432

432

W

Effekt, elvärmare

2300

W

Totaleffekt

2760

459

W

Varvtal

2790

2790

Skyddsklass

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

41

41

dB LpA

Vikt Kopplingsschema

146

143

4040176

4040176

rpm Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Fas

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

48

50

43

42

43

34

32

28

27

Tilluft

70

57

58

58

63

61

65

58

53

Frånluft

61

50

50

49

58

55

51

45

36

Omgivning

46

44

40

39

42

32

29

27

27

Tilluft

67

53

55

55

61

57

62

55

49

Frånluft

59

48

47

48

56

53

49

43

34

Omgivning

42

39

37

36

38

31

27

26

27

Tilluft

64

51

53

52

60

54

58

51

44

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

57

44

45

45

54

50

45

39

29

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

41

38

35

34

37

30

26

26

27

Tilluft

61

49

50

51

56

52

56

48

40

Frånluft

55

42

42

43

52

49

43

37

25

Omgivning

39

40

33

32

33

29

25

26

27

Tilluft

58

47

49

50

51

48

53

46

36

Frånluft

51

40

40

43

47

45

40

34

22

Omgivning

38

34

30

31

32

28

24

25

27

Tilluft

55

45

46

50

46

45

49

42

32

Frånluft

48

38

38

41

43

42

37

31

18

Omgivning

36

33

28

29

30

28

24

25

27

Tilluft

53

43

43

48

43

41

45

38

27

Frånluft

45

36

35

38

40

38

34

28

14

10 V / 227 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 206 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 178 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 164 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 141 l/s

5 V / 126 l/s

HERU 250 T EC

4 V / 107 l/s

45 dB

2018

623 m³/h

1254/2014

27


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®400 T EC • Kompaktaggregat med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av aluminium

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad, 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

med justerbart nav och renblåsningssektor. Rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående avvibrerade kammarfläktar med EC-motorer, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• • • •

Tilluft Frånluft Avluft Uteluft

EC = Fläktar med lågenergimotor

Kapacitet

400V = 3-fas

H E R U ® 4 0 0 T EC CX L W-400V Typ

Art.nr.

HERU®400 T EC CXLW 400V

997030120

HERU®400 T EC CXRW 400V

997030122

HERU®400 T EC CXLE 400V

997030124

HERU®400 T EC CXRE 400V

997030126

28

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®400 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®400 T EC

LW

LE

Spänning

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

V Hz

3

3

~

4.65

4.65

A

9.10

A

Totalström

5.40

14.50

A

Effekt, 2 fläktar

1069

1069

W

6300

W

Effekt, elvärmare Totaleffekt

1230

7530

W

Varvtal

2170

2170

rpm

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

52

52

dB LpA

241

245

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

59

46

52

56

45

41

46

45

34

Tilluft

78

57

68

76

70

64

66

62

54

Frånluft

70

55

62

69

51

43

44

35

22

Omgivning

57

44

52

53

43

40

44

45

34

Tilluft

77

57

67

75

67

62

64

59

52

Frånluft

70

54

62

69

49

41

43

34

20

Omgivning

54

43

52

46

41

36

41

43

31

Tilluft

73

57

64

71

63

59

61

56

48

1

2

3

4

5

6

Frånluft

68

54

62

67

46

39

40

30

16

6V

7V

8V

8.5V

9.5V

10V

Omgivning

54

43

53

43

37

34

40

40

30

Tilluft

70

57

64

67

61

58

60

54

46

Frånluft

64

53

62

58

44

37

39

29

15

Omgivning

52

42

51

40

33

30

35

33

30

Tilluft

67

56

60

63

57

54

56

49

40

Frånluft

61

52

59

52

41

34

36

25

14

Omgivning

48

40

47

36

30

27

29

29

30

Tilluft

62

53

55

58

51

48

52

44

34

Frånluft

58

50

57

49

40

31

32

21

14

10 V / 420 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9.5 V / 385 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8.5 V / 355 l/s STYRSPÄNNING

8 V / 310 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

7 V / 285 l/s

6 V / 210 l/s Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

29


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®600 T EC • Kompaktaggregat med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av aluminium

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad, 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

med justerbart nav och renblåsningssektor. Rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående avvibrerade kammarfläktar med EC-motorer, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft

EC = Fläktar med lågenergimotor 400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 6 0 0 T EC CX L W-400V Typ

Art.nr.

HERU®600 T EC CXLW 400V

997030220

HERU®600 T EC CXRW 400V

997030222

HERU®600 T EC CXLE 400V

997030224

HERU®600 T EC CXRE 400V

997030226

30

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®600 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®600 T EC

LW

LE

Spänning

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

3

3

~

10.70

10.70

A

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

V Hz

9.10

A

Totalström

11.40

20.50

A

Effekt, 2 fläktar

2460

2460

W

6300

W

Totaleffekt

2630

8980

W

Varvtal

2900

2900

rpm

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

54

54

dB LpA

251

255

Effekt, elvärmare

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

61

51

52

56

51

50

56

46

36

Tilluft

86

59

63

81

74

74

83

76

68

Frånluft

71

58

63

69

62

55

57

48

40

Omgivning

60

48

50

58

48

47

52

41

32

Tilluft

85

57

62

81

73

71

80

72

65

Frånluft

70

56

61

68

60

52

52

46

37

Omgivning

60

45

47

59

46

44

46

37

30

Tilluft

81

54

63

78

72

69

73

68

60

1

2

3

4

5

6

Frånluft

72

53

59

71

56

48

49

42

32

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

54

42

47

52

43

41

39

33

28

Tilluft

76

51

67

72

66

67

69

64

56

Frånluft

71

52

60

71

52

46

44

39

31

Omgivning

48

38

47

41

36

36

34

29

28

Tilluft

71

49

64

65

60

63

63

58

51

Frånluft

65

48

63

59

45

41

39

31

22

Omgivning

48

35

48

37

30

31

28

26

27

Tilluft

65

48

59

60

54

56

56

51

43

Frånluft

58

44

57

50

39

32

33

24

16

10 V / 745 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 658 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 572 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 434 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 380 l/s

5 V / 284 l/s Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

31


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®800 T EC • Kompaktaggregat med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av aluminium

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad, 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alternativt

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

med justerbart nav och renblåsningssektor. Rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående avvibrerade

kammarfläktar med EC-motorer, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Levereras i två delar för transport genom normalstor dörr.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 8 0 0 T EC CX L W-400V Art.nr.

HERU®800 T EC CXLW 400V

997030128

HERU®800 T EC CXRW 400V

997030130

HERU®800 T EC CXLE 400V

997030132

HERU®800 T EC CXRE 400V

997030134

32

EC = Fläktar med lågenergimotor

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®800 T EC

TRYCK/FLÖDE LW

LE

Spänning

HERU®800 T EC

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

V Hz

3

3

~

3.80

3.80

A

14.30

A

Totalström

4.10

18.40

A

Effekt, 2 fläktar

2630

2630

W

9900

W

Totaleffekt

2790

12690

Varvtal

2510

2510

Effekt, elvärmare

W rpm

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

56

56

dB LpA

347

350

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

63

55

59

60

49

48

49

49

35

Tilluft

80

61

64

76

70

70

76

67

62

Frånluft

71

58

60

68

65

60

53

46

37

Omgivning

62

52

58

60

47

47

47

47

34

Tilluft

78

59

63

75

68

69

71

66

61

Frånluft

69

56

58

66

63

58

54

45

36

Omgivning

62

50

56

60

44

43

43

44

31

Tilluft

78

57

62

76

67

67

68

62

57

1

2

3

4

5

Frånluft

71

54

57

70

60

54

49

42

32

6V

7V

8.5V

9.5V

10V

Omgivning

58

45

57

51

38

38

37

37

29

Tilluft

69

52

64

64

59

61

61

56

51

Frånluft

62

50

59

58

53

45

44

35

24

Omgivning

58

41

58

44

34

35

34

33

29

Tilluft

65

49

57

61

54

57

57

50

47

Frånluft

58

47

55

52

48

40

39

30

19

10 V / 960 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9.5 V / 900 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8.5 V / 770 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 660 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 530 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

33


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1200 T EC • Kompaktaggregat med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av aluminium

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad, 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

med justerbart nav och renblåsningssektor. Rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående avvibrerade

kammarfläktar med EC-motorer, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift • Levereras i två delar för transport genom normalstor dörr.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Toppansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 1 2 0 0 T EC CX L W-400V Art.nr.

HERU®1200 T EC CXLW 400V

997030176

HERU®1200 T EC CXRW 400V

997030177

HERU®1200 T EC CXLE 400V

997030178

HERU®1200 T EC CXRE 400V

997030179

34

EC = Fläktar med lågenergimotor

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1200 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®1200 T EC

LW

LE

Spänning

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Hz

3

3

~

6.43

6.43

A

14.30

A

Totalström

6.70

21.00

A

Effekt, 2 fläktar

4450

4450

W

9900

W

Totaleffekt

4620

14520

W

Varvtal

2970

2970

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

65

65

dB LpA

351

354

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

Effekt, elvärmare

V

rpm Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

72

59

66

67

60

61

64

59

47

Tilluft

92

68

73

85

83

87

86

80

73

Frånluft

78

69

71

75

68

66

65

57

48

Omgivning

70

58

65

66

58

59

61

56

41

Tilluft

90

69

72

83

81

85

83

77

69

Frånluft

76

66

69

73

65

64

61

54

45

Omgivning

67

55

63

63

54

55

57

52

37

Tilluft

87

64

70

82

78

81

79

73

65

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

73

63

67

70

61

60

58

50

41

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

65

53

61

61

50

51

52

46

32

Tilluft

82

62

68

77

73

77

74

68

60

Frånluft

71

61

65

67

58

56

54

46

36

Omgivning

61

50

58

57

46

46

47

41

28

Tilluft

78

59

65

73

70

72

69

63

54

Frånluft

69

59

62

67

53

51

49

40

30

Omgivning

56

47

54

50

40

40

41

34

26

Tilluft

72

57

63

66

63

67

63

56

47

Frånluft

63

55

60

57

46

45

42

33

21

Omgivning

50

43

48

43

33

33

33

28

26

Tilluft

66

53

58

60

56

61

55

48

37

Frånluft

57

52

53

50

38

38

34

24

12

10 V / 1122 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 1020 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 909 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 797 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 657 l/s

5 V / 525 l/s

4 V / 381 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

35


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1600 T EC • Kompaktaggregat med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av aluminium

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad, 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

med justerbart nav och renblåsningssektor. Rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående avvibrerade kammarfläktar med EC-motorer, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Aggregatet levereras i tre delar.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

Toppansluten

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Kapacitet

Art.nr.

HERU 1600 T EC CXLW 400V

997030136

HERU®1600 T EC CXRW 400V

997030138

HERU®1600 T EC CXLE 400V

997030140

HERU®1600 T EC CXRE 400V

997030144

HERU®1600 T EC CXLE 400V 19k8W

997030141

HERU®1600 T EC CXRE 400V 19k8W

997030145

®

36

EC = Fläktar med lågenergimotor 400V = 3-fas

H E R U ® 1 6 0 0 T EC CX L W-400V CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1600 T EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®1600 T EC

LW

LE 19k8W

LE 12k6W

Spänning

Y 400

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

50

Hz

3

3

3

~

Fas Ström, 2 fläktar

V

7.35

7.35

7.35

A

28.60

18.20

A

Totalström

7.58

36.20

25.80

A

Effekt, 2 fläktar

5090

5090

5090

W

Ström, elvärmare

Effekt, elvärmare

19800

12600

W

Totaleffekt

5250

25050

17850

W

Varvtal

2120

2120

2120

Skyddsklass

44

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

65

65

65

dB LpA

599

604

604

rpm

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

72

61

66

69

63

61

59

58

50

Tilluft

85

58

66

82

74

78

76

73

68

Frånluft

67

52

59

63

61

57

52

42

30

Omgivning

73

63

66

70

60

58

56

58

46

Tilluft

82

56

65

76

72

76

74

72

65

Frånluft

65

52

58

61

58

56

50

41

28

Omgivning

68

55

67

60

56

54

53

54

42

Tilluft

78

54

70

69

68

73

71

68

60

1

2

3

4

5

6

Frånluft

63

49

60

58

53

52

47

37

23

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

69

55

68

56

51

51

51

49

37

Tilluft

75

50

67

64

64

69

69

64

55

Frånluft

62

47

61

53

48

48

43

33

19

Omgivning

67

48

67

54

47

47

48

43

34

Tilluft

71

48

63

62

59

65

66

57

49

Frånluft

57

43

55

49

43

44

39

27

15

Omgivning

58

46

58

46

42

43

42

37

33

Tilluft

68

47

63

57

55

62

62

48

42

Frånluft

53

42

51

44

38

40

33

21

13

10 V / 1700 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 1570 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 1400 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 1250 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 1000 l/s

5 V / 700 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

37


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®2400 T EC • Kompaktaggregat med toppanslutning. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av aluminium

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad, 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

med justerbart nav och renblåsningssektor. Rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående avvibrerade kammarfläktar med EC-motorer, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Aggregatet levereras i tre delar.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

Toppansluten

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

HERU 2400 T EC CXLW 400V

997030184

HERU®2400 T EC CXRW 400V

997030186

HERU®2400 T EC CXLE 400V

997030188

HERU®2400 T EC CXRE 400V

997030192

HERU®2400 T EC CXLE 400V 19k8W

997030189

HERU®2400 T EC CXRE 400V 19k8W

997030193

38

400V = 3-fas

Kapacitet

Art.nr. ®

EC = Fläktar med lågenergimotor

H E R U ® 2 4 0 0 T EC CX L W-400V CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®2400 T EC

TEKNISKA DATA

TRYCK/FLÖDE

HERU®2400 T EC

LE 19k8W

LE 12k6W

Y 400

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

50

Ström, 2 fläktar

V Hz

3

3

3

~

10.20

10.20

10.20

A

Fas

Ström, elvärmare

49.50

31.50

A

Totalström

10.40

59.90

41.90

A

Effekt, 2 fläktar

7040

7040

7040

W

19800

12600

W

Totaleffekt

7210

27010

19810

Varvtal

2260

2260

2260

Effekt, elvärmare

W rpm

Skyddsklass

44

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

68

68

68

dB LpA

619

624

624

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Statiskt tryck Pa

LW

Spänning

Flöde m3/h

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

75

65

67

73

65

64

61

59

48

Tilluft

90

62

68

84

79

86

82

78

75

Frånluft

73

58

63

67

67

67

60

50

42

Omgivning

75

62

64

74

63

61

58

56

43

Tilluft

89

60

66

86

78

83

79

76

71

Frånluft

71

56

61

65

65

64

56

47

38

Omgivning

73

58

61

72

61

58

54

53

39

Tilluft

87

57

64

85

75

78

75

72

66

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

67

54

59

62

62

59

53

43

34

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

67

54

59

65

56

53

50

48

34

Tilluft

81

54

65

78

70

75

71

68

61

Frånluft

65

51

58

62

56

56

49

39

31

Omgivning

62

49

61

53

50

49

45

44

31

Tilluft

74

51

67

64

64

70

67

63

56

Frånluft

62

48

60

53

50

50

44

35

24

Omgivning

61

44

60

50

44

43

40

37

29

Tilluft

69

47

58

63

59

64

62

56

48

Frånluft

57

44

56

45

42

45

39

28

18

Omgivning

53

42

52

41

37

37

33

30

28

Tilluft

63

44

54

56

51

57

56

48

38

Frånluft

50

40

49

39

35

39

32

21

13

10 V / 2320 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 2094 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 1796 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 1526 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 1250 l/s

5 V / 977 l/s

4 V / 736 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

39


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®50 LP EC • Energiåtervinningsaggregat med låg profil och

sidoanslutningar. Placeras med fördel ovan undertak.

• Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 82%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimeras. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485.

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor. Fläkthjul med framåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

• Har en remfri rotordrift. • Utrustad med en regenerativ roterande värmeväxlare

av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Levereras med kompaktfilter klass F7 som standard, för både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad stålplåt med mellanliggande isolering.

• Placeras i varmt utrymme. • Kan beställas i höger- eller vänsterrutförande. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Styrkort • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft

Lågprofil Kapacitet

Typ

Art.nr.

HERU®50 LP EC AR

8010744

HERU®50 LP EC AL

8010745

HERU®50 LP EC CR

8010746

HERU®50 LP EC CL

8010747

40

EC = Fläktar med lågenergimotor

H E R U ® 5 0 L P EC AR A = Inbyggd elektrisk värmare C = Utan elektrisk värmare

R = Högerutförande L = Vänsterutförande


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®50 LP EC

TEKNISKA DATA

FRÅNLUFT:

TILLUFT: TRYCK/FLÖDE C

Spänning

230

230

Frekvens

50

50

Hz

1

1

~

Ström, 2 fläktar

1.02

1.02

A

Ström, elvärmare

3.91

A

Totalström

5.00

1.12

A

Effekt, 2 fläktar

115

115

W

Fas

Effekt, elvärmare

V

900

W

Totaleffekt

1040

142

W

Varvtal

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

A

Statiskt tryck Pa

HERU®50 LP EC

TRYCK/FLÖDE

Flöde m3/h

3400

3400

Skyddsklass

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

41

41

dB LpA

Vikt

46

45

kg

4040201

4040201

Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

48

37

44

45

34

30

28

28

28

Tilluft

71

59

61

64

64

65

63

58

56

Frånluft

70

58

59

63

64

63

61

57

54

Omgivning

46

35

42

43

35

28

26

27

28

Tilluft

69

58

59

61

62

63

60

56

52

Frånluft

68

56

57

61

62

61

58

54

50

Omgivning

44

33

41

40

32

27

24

26

28

Tilluft

66

55

55

59

59

60

56

51

46

Frånluft

65

54

55

59

59

58

55

50

45

Omgivning

42

29

39

36

26

25

22

26

28

Tilluft

62

53

52

55

55

56

51

46

38

1

2

3

4

5

Frånluft

61

54

51

55

54

54

50

44

36

2V

4V

6V

8V

10V

Omgivning

41

27

39

34

24

25

22

26

28

Tilluft

59

51

49

52

52

53

47

42

32

Frånluft

58

51

49

52

51

51

46

40

30

Kopplingsschema

rpm

Flöde m3/s

Flöde m3/s

LJUDDATA

10 V / 40 l/s

Effekt W

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE

Flöde m3/s

8 V / 37 l/s

4 V / 23 l/s

Verkningsgrad η %

6 V / 31 l/s

TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Flöde m3/s

STYRSPÄNNING

2 V / 20 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

HERU 50 LP EC

44 dB

2018

183 m³/h

1254/2014

41


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®90 LP EC • Energiåtervinningsaggregat med låg profil och

• Har en remfri rotordrift. • Utrustad med en regenerativ roterande värmeväxlare

sidoanslutningar.

• Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ljuddämpare LDC 125 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Styrkort • Förlängningskabel till antenn • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

• Levereras med kompaktfilter klass F7 som standard,

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

för både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Hög temperaturverkningsgrad 82%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimeras. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

stålplåt med mellanliggande isolering.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via

• Placeras i varmt utrymme, t ex tvättstuga, förråd

RS485.

eller ovan undertak.

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar

• Levereras i höger- eller vänsterrutförande. • Kan beställas med anslutning för spiskåpa, den går

med EC-motor. Fläkthjul med framåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.

• Tre års garanti vid kontinuerlig drift. DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

HÖGERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning

VÄNSTERUTFÖRANDE

130

204 163

112 48

139

996

253

231112 48

Ø125

190 130 139 190

Ø 100

204

Ø 100 Ø 125Ø 125 Ø 125

Ø10 (x4)

253

961 1074

110

Ø125

163 Ø125

Ø10 (x4)

502

Ø125

961 1074

231

135

Ø 125

HERU®90 LP EC AR

8010738

HERU®90 LP EC AL

8010739

HERU®90 LP EC CR

8010740

HERU®90 LP EC CL

8010741

42

163

Ø 100

204

H E R U ® 9 0 L P EC ARC A = Inbyggd elektrisk värmare C = Utan elektrisk värmare

Spiskåpeanslutning

231

Kapacitet Ø125

112

8010737

EC = Fläktar med lågenergimotor

48

8010736

Ø125

490

HERU 90 LP EC ARC HERU®90 LP EC ALC

Lågprofil

130

110

490

349

Art.nr. ®

490

961 1074

135

Typ

490

• Tilluft • Frånluft • Avluft •X Uteluft • Spiskåpa

490

ANSLUTNINGAR 490

135

110 349

Ø10 (x4)

540

VÄNSTERUTFÖRANDE med spiskåpeanslutning 349

996

502

540

502

540

996

R = Högerutförande L = Vänster utförande

190

13

Ø 125


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®90 LP EC

TILLUFT:

TEKNISKA DATA

FRÅNLUFT:

TRYCK/FLÖDE C

230

230

V

Frekvens

50

50

Hz

1

1

~

Ström, 2 fläktar

1.89

1.89

A

Ström, elvärmare

3.91

A

Totalström

5.90

1.99

A

Effekt, 2 fläktar

242

242

W

Effekt, elvärmare

900

W

Totaleffekt

1170

269

W

Varvtal

2710

2710

Skyddsklass

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

46

46

dB LpA

Vikt

46

45

kg

Fas

Kopplingsschema

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

A

Spänning

Statiskt tryck Pa

HERU 90 LP EC ®

TRYCK/FLÖDE

Flöde m3/h

rpm

Flöde m3/s

Flöde m3/s

4040200 4040200

Effekt W

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

53

33

47

51

44

36

35

33

31

Tilluft

77

64

63

68

70

70

72

67

67

Frånluft

61

51

58

56

47

45

43

33

23

Omgivning

52

32

44

50

43

35

34

32

30

Tilluft

76

60

62

66

68

68

70

65

65

Frånluft

60

50

57

55

46

45

41

32

22

Omgivning

50

30

42

48

39

33

31

30

29

Tilluft

73

58

59

63

65

66

66

62

61

Frånluft

57

47

53

53

45

42

37

30

17

Omgivning

45

25

38

43

35

31

27

27

28

Tilluft

68

55

56

60

61

63

60

57

54

1

2

3

4

5

Frånluft

53

41

50

49

40

38

32

25

11

2V

4V

6V

8V

10V

Omgivning

40

19

31

38

29

26

23

26

28

Tilluft

62

52

51

54

54

57

52

48

41

Frånluft

47

35

43

43

35

32

25

18

4

10 V / 84 l/s

Flöde m3/s

8 V / 79 l/s

4 V / 54 l/s

Verkningsgrad η %

6 V / 68 l/s

TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Flöde m3/s

STYRSPÄNNING

2 V / 38 l/s

Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

HERU 90 LP EC

dB

2018

353 m³/h

1254/2014

43


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®50 S 2 AC • Modell med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med AC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och pla­cerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

TILLBEHÖR

• Levereras med påsfilter F7 som standard, för både

• Filterkit F7 och F5 • Ljuddämpare LDC 160 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Eftervärmarkit Vatten • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

stålplåt med mellanliggande isolering och levereras olackerad.

• Placeras i varmt eller kallt utrymme. • Levereras i högerutförande som standard, men kan lätt byggas om till vänsterutförande.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

1077 971

555 523

555 523

Ø 160

141

141

256

256

474

474

Ø 160

127

127 371

VÄNSTERUTFÖRANDE

371

555 523

555 523

1077 971

Ø 160

141

141

256

256

474

474

Ø 160

127

127 371

371

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Kapacitet

H E R U ® 5 0 S 2 AC A Art.nr.

HERU®50 S 2 A 1200W

8010120

HERU®50 S 2 C

8010122

44

AC = Fläktar med asynkronmotor

Version

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt C = Utan elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®50 S 2 AC

TRYCK/FLÖDE

HERU®50 S 2

A

C

Spänning

230

230

V

Frekvens

50

50

Hz

1

1

~

Ström, 2 fläktar

0.51

0.51

A

Ström, elvärmare

5.22

A

Totalström

5.80

0.61

A

Effekt, 2 fläktar

117

117

W

Effekt, elvärmare

1200

W

Totaleffekt

1340

144

W

Varvtal

2510

2510

Skyddsklass

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

41

41

dB LpA

Vikt

67

65

kg

4040161

4040161

Kopplingsschema

rpm

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Fas

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

48

37

41

45

43

33

30

29

29

Tilluft

70

54

62

66

64

61

59

56

48

Frånluft

58

41

52

55

52

42

39

31

15

Omgivning

50

34

40

47

44

40

31

29

29

Tilluft

69

54

60

66

63

59

57

54

45

Frånluft

57

40

50

54

50

41

38

29

13

Omgivning

45

34

37

41

39

30

27

27

29

Tilluft

68

52

57

66

61

56

54

51

40

1

2

3

4

5

Frånluft

54

39

47

50

49

39

35

26

10

100V

130V

160V

190V

230V

Omgivning

42

31

39

35

34

27

24

27

29

Tilluft

62

49

53

59

55

51

49

43

32

Frånluft

52

37

45

49

47

37

33

23

8

Omgivning

41

27

40

27

27

25

23

26

29

Tilluft

53

44

47

47

48

44

38

30

22

Frånluft

43

30

38

38

39

28

21

13

8

230 V / 55 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

190 V / 51 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

160 V / 45 l/s TRANSFORMATORSTEG

130 V / 36 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

100 V / 23 l/s

HERU 50 S2

45 dB

2018

223 m³/h

1254/2014

45


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®75 S 2 AC • Modell med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med AC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och pla­cerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

TILLBEHÖR

• Levereras med påsfilter F7 som standard, för både

• Filterkit F7 och F5 • Ljuddämpare LDC 160 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Eftervärmarkit Vatten • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

stålplåt med mellanliggande isolering och levereras olackerad.

• Placeras i varmt eller kallt utrymme. • Levereras i högerutförande som standard, men kan lätt byggas om till vänsterutförande.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

DIMENSIONER (mm)

555 523

555 523

1077 971

Ø 160

141

141

256

256

474

474

Ø 160

127

127

371

371

VÄNSTERUTFÖRANDE

555 523

555 523

1077 971

Ø 160

141

141

256

256

474

474

Ø 160

127

127 371

371

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Kapacitet

Art.nr.

HERU®75 S 2 A 1200W

8010140

HERU®75 S 2 C

8010142

46

474

HÖGERUTFÖRANDE

H E R U ® 7 5 S 2 AC A Version

AC = Fläktar med asynkronmotor

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt C = Utan elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®75 S 2 AC

TRYCK/FLÖDE

HERU®75 S 2

A

C

Spänning

230

230

V

Frekvens

50

50

Hz

1

1

~

Ström, 2 fläktar

1.09

1.09

A

Ström, elvärmare

5.22

A

Totalström

6.41

1.19

A

Effekt, 2 fläktar

235

235

W

Effekt, elvärmare

1200

W

Totaleffekt

1460

262

W

Varvtal

2560

2560

Skyddsklass

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

44

44

dB LpA

Vikt

68

66

kg

4040161

4040161

Kopplingsschema

rpm

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Fas

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

51

34

44

48

46

37

35

32

28

Tilluft

76

57

63

68

72

68

66

61

50

Frånluft

62

46

57

55

57

46

41

30

20

Omgivning

50

33

42

47

45

36

33

30

26

Tilluft

74

58

65

68

70

66

62

59

47

Frånluft

61

48

57

56

56

45

38

28

17

Omgivning

48

32

42

44

40

32

30

27

26

Tilluft

72

57

63

66

67

63

59

56

43

1

2

3

4

5

Frånluft

60

46

57

55

53

42

35

25

13

100V

130V

160V

190V

230V

Omgivning

46

31

41

44

36

29

27

26

26

Tilluft

70

56

62

65

64

60

55

52

39

Frånluft

59

48

56

53

53

39

32

22

12

Omgivning

40

32

36

37

30

25

23

24

26

Tilluft

62

53

58

57

55

51

46

40

24

Frånluft

53

43

51

45

42

31

24

12

7

230 V / 65 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

190 V / 62 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

160 V / 53 l/s TRANSFORMATORSTEG

130 V / 36 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

100 V / 21 l/s

HERU 75 S2

48 dB

2018

278 m³/h

1254/2014

47


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®100 S EC 2 • Modell med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

TILLBEHÖR

• Levereras med påsfilter F7 som standard, för både

• Filterkit F7 och F5 • Ljuddämpare LDC 160 • Kombidon 160 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Eftervärmarkit Vatten • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

stålplåt med mellanliggande isolering och levereras olackerad.

• Placeras i varmt eller kallt utrymme. • Levereras i högerutförande som standard, men kan lätt byggas om till vänsterutförande.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

DIMENSIONER (mm)

1077 971

555 523

555 523

Ø 160

141

141

256

256

474

474

Ø 160

127

127 371

VÄNSTERUTFÖRANDE

371

555 523

555 523

1077 971

Ø 160

141

141

256

256

474

474

Ø 160

127

127 371

371

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Sidoansluten Kapacitet

Art.nr.

HERU®100 S EC 2 A 1200W

8010719

HERU 100 S EC 2 B 600W

8010720

HERU®100 S EC 2 C

8010721

®

48

474

HÖGERUTFÖRANDE

H E R U ® 1 0 0 S EC A

EC = Fläktar med lågenergimotor

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt B = Halv effekt C = Utan elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®100 S EC 2

TRYCK/FLÖDE

HERU®100 S EC 2

A

B

C

Spänning

230

230

230

Frekvens

50

50

50

Hz

1

1

1

~

Fas

V

Ström, 2 fläktar

1.67

1.67

1.67

A

Ström, elvärmare

5.22

2.61

A

Totalström

6.99

4.38

1.77

A

Effekt, 2 fläktar

209

209

209

W

Effekt, elvärmare

1200

600

W

Totaleffekt

1440

836

236

W

Varvtal

3580

3580

41

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

46

46

46

dB LpA

Vikt

65

65

64

kg

4040181

4040181

4040181

Kopplingsschema

rpm

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

3580

Skyddsklass

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

53

41

44

44

51

41

36

31

28

Tilluft

80

59

63

68

78

71

68

65

59

Frånluft

63

51

56

59

58

51

44

36

22

Omgivning

53

37

43

43

51

39

34

29

28

Tilluft

80

59

62

67

79

71

66

63

56

Frånluft

63

50

55

57

60

52

42

34

20

Omgivning

48

34

41

44

43

36

30

28

28

Tilluft

75

58

60

69

71

67

63

60

52

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

60

49

53

56

54

46

39

31

16

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

44

33

39

40

37

32

26

26

27

Tilluft

71

56

58

65

67

62

59

56

47

Frånluft

57

47

51

54

50

43

36

28

12

Omgivning

41

30

37

37

33

30

24

26

27

Tilluft

68

54

56

63

63

58

55

51

41

Frånluft

55

45

48

53

46

39

33

23

8

Omgivning

40

29

33

36

29

29

23

25

27

Tilluft

65

51

52

63

58

53

51

45

34

Frånluft

51

43

45

46

43

35

29

18

5

Omgivning

37

25

30

31

27

28

22

25

27

Tilluft

58

49

48

54

52

48

44

36

25

Frånluft

51

40

42

50

39

30

23

11

4

10 V / 93 l/s

Verkningsgrad η %

9 V / 86 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 76 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 66 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 55 l/s

5 V / 45 l/s

HERU 100 S EC2

4 V / 34 l/s

48 dB

2018

360 m³/h

1254/2014

49


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®130 S EC 2 • Modell med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

TILLBEHÖR

• Levereras med påsfilter F7 som standard, för både

• • • • • • • • • • • • • •

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

stålplåt med mellanliggande isolering och levereras olackerad.

• Placeras i varmt eller kallt utrymme. • Levereras i högerutförande som standard, men kan lätt byggas om till vänsterutförande.

• Försedd med stickkontakt. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

606 570

Filterkit F7 och F5 Ljuddämpare LDC 200 Kombidon 200 Fjärrkontroll för Modbus Förlängningskabel till antenn Eftervärmarkit Vatten Tryckgivarekit Rumsgivare RH Rumsgivare CO2 Rumsgivare Frysskyddsgivare Kanalgivare Spjällställdon Relä pumpstyrning

606 570

1237 1131

Ø 200

173

173

286

286

575

575

Ø 200

149

149

412

412

VÄNSTERUTFÖRANDE

1237 1131

606 570

606 570

Ø 200

173

173

286

286

575

575

Ø 200

149

149

412

412

ANSLUTNINGAR

• • • •

Sidoansluten

Tilluft Frånluft Avluft Uteluft

Typ

Kapacitet

Art.nr.

HERU®130 S EC 2 A 1700W

8010200

HERU 130 S EC 2 B 850W

8010201

HERU®130 S EC 2 C

8010202

®

50

H E R U ® 1 3 0 S EC 2 A Version

EC = Fläktar med lågenergimotor

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt B = Halv effekt C = Utan elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®130 S EC 2

TRYCK/FLÖDE

HERU®130 S EC 2

A

B

C

Spänning

230

230

230

V

Frekvens

50

50

50

Hz

1

1

1

~

2.49

2.49

2.49

A

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare Totalström

7.39

3.70

A

10.00

6.30

2.59

A

Effekt, 2 fläktar

328

328

328

W

Effekt, elvärmare

1700

850

W

Totaleffekt

2060

1210

355

Varvtal

3080

3080

3080

W rpm

41

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

47

47

47

dB LpA

Vikt

86

86

84

kg

4040164

4040164

4040164

Flöde m3/s

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Skyddsklass

Kopplingsschema

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

54

46

50

50

44

40

38

33

30

Tilluft

81

64

70

76

76

73

71

66

56

Frånluft

68

55

64

64

61

51

45

35

21

Omgivning

50

45

46

46

41

37

35

31

30

Tilluft

76

63

67

70

71

69

67

61

50

Frånluft

66

54

60

63

56

47

41

31

20

Omgivning

47

41

42

43

39

34

31

29

29

Tilluft

73

61

62

68

67

64

62

55

44

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

62

51

57

59

52

43

37

27

20

4V

5V

6V

7V

8V

8.5V

10V

Omgivning

44

37

38

41

35

30

27

27

29

Tilluft

68

58

57

62

62

59

57

49

37

Frånluft

60

47

51

58

48

40

33

24

20

Omgivning

39

34

33

35

30

28

25

27

29

Tilluft

61

53

52

53

56

52

48

39

27

Frånluft

51

41

46

46

43

37

29

20

20

Omgivning

36

28

30

28

28

27

24

27

29

Tilluft

54

46

45

46

49

44

39

30

24

Frånluft

46

36

41

40

39

34

25

20

20

10 V / 158 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

8 V / 127 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

7 V / 100 l/s STYRSPÄNNING

6 V / 77 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

5 V / 58 l/s

4 V / 38 l/s

HERU 130 S EC 2

50 dB

2018

650 m³/h

1254/2014

51


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®180 S EC 2 • Modell med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring. från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

stålplåt med mellanliggande isolering och levereras olackerad.

• Placeras i varmt eller kallt utrymme. • Levereras i högerutförande som standard, men kan

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

• Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Filterkit F7 och F5 • Ljuddämpare LDC 250 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Eftervärmarkit Vatten • Kylvattenbatterikit • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar

RS485 (tillbehör erfordras).

TILLBEHÖR

• Levereras med påsfilter F7 som standard, för både

lätt byggas om till vänsterutförande.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

716 680

716 680

1356 1250

Ø 250

196

196

340

340

685

685

Ø 250

159

159 492

VÄNSTERUTFÖRANDE

492

1356 1250

716 680

716 680

Ø 250

196

196

340

340

685

Ø 250

159

159

492

492

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Kapacitet

Art.nr.

HERU®180 S EC 2A 2300W

8010240

HERU 180 S EC 2B 1150W

8010241

HERU®180 S EC 2C

8010242

®

52

H E R U ® 1 8 0 S EC 2 A Version

EC = Fläktar med lågenergimotor

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt B = Halv effekt C = Utan elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®180 S EC 2

TRYCK/FLÖDE

HERU® 180 S EC 2

A

B

C

Spänning

230

230

230

Frekvens

50

50

50

Hz

1

1

1

~

Fas

V

Ström, 2 fläktar

2.49

2.49

2.49

A

Ström, elvärmare

10.00

5.00

A

Totalström

12.60

7.60

2.59

A

323

323

323

W

Effekt, 2 fläktar Effekt, elvärmare

2300

1150

W

Totaleffekt

2650

1500

350

W

Varvtal

3020

3020

3020

Skyddsklass

41

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

47

47

47

dB LpA

103

103

101

4040166

4040166

4040166

Kopplingsschema

rpm

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

54

44

50

49

44

44

38

34

29

Tilluft

81

62

69

76

74

74

73

67

57

Frånluft

67

56

60

64

56

53

46

37

24

Omgivning

51

42

47

47

41

41

35

32

29

Tilluft

79

61

66

75

71

71

70

64

53

Frånluft

68

58

57

66

52

49

43

33

23

Omgivning

47

40

43

40

39

37

31

29

29

Tilluft

73

60

62

66

67

67

65

58

46

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

61

55

56

55

51

46

40

29

23

4V

5V

6V

7V

8V

8V

10V

Omgivning

43

38

38

39

34

34

28

28

29

Tilluft

69

59

57

64

63

62

60

51

39

Frånluft

58

53

51

53

45

42

35

26

23

Omgivning

40

38

35

33

31

30

26

28

29

Tilluft

64

55

58

56

58

56

53

43

31

Frånluft

54

48

50

46

41

37

31

24

23

Omgivning

38

28

33

30

30

29

26

28

30

Tilluft

56

47

49

49

52

48

43

33

26

Frånluft

46

39

41

40

38

31

26

23

23

10 V / 180 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

8 V / 157 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

7 V / 131 l/s STYRSPÄNNING

6 V / 100 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

5 V / 75 l/s

4 V / 53 l/s

HERU 180 S EC 2

47 dB

2018

756 m³/h

1254/2014

53


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®250 S EC 2 • Modell med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrt via den

trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via

• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke

hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.

• Inbyggd styrning för värme/kyla. • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.

• Aggregatet är tillverkat av dubbel galvaniserad

stålplåt med mellanliggande isolering och levereras olackerad.

• Placeras i varmt eller kallt utrymme. • Levereras i högerutförande som standard, men kan

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

• Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Filterkit F7 och F5 • Ljuddämpare LDC 250 • Fjärrkontroll för Modbus • Förlängningskabel till antenn • Eftervärmarkit Vatten • Kylvattenbatterikit • Tryckgivarekit • Rumsgivare RH • Rumsgivare CO2 • Rumsgivare • Frysskyddsgivare • Kanalgivare • Spjällställdon • Relä pumpstyrning

från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar

RS485 (tillbehör erfordras).

TILLBEHÖR

• Levereras med påsfilter F7 som standard, för både

lätt byggas om till vänsterutförande.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

716 680

716 680

1356 1250

Ø 250

196

196

340

340

685

685

Ø 250

159

159

492

492

VÄNSTERUTFÖRANDE

1356 1250

716 680

716 680

Ø 250

196

196

340

340

685

Ø 250

159

159

492

492

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Kapacitet

Art.nr.

HERU®250 S EC 2 A 2300W

8010483

HERU 250 S EC 2 B 1150W

8010484

HERU®250 S EC 2 C

8010485

®

54

H E R U ® 2 5 0 S EC A

EC = Fläktar med lågenergimotor

Inbyggd elektrisk eftervärmare med: A = Full effekt B = Halv effekt C = Utan elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®250 S EC 2

TRYCK/FLÖDE

HERU®250 S EC 2

A

B

C

Spänning

230

230

230

Frekvens

50

50

50

Hz

1

1

1

~

Fas

V

Ström, 2 fläktar

1.92

1.92

1.92

A

Ström, elvärmare

10.00

5.00

A

Totalström

12.00

7.00

2.02

A

431

431

431

W

Effekt, 2 fläktar Effekt, elvärmare

2300

1150

W

Totaleffekt

2760

1610

458

W

Varvtal

2780

2780

2780

Skyddsklass

41

41

41

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

46

46

46

dB LpA

Kopplingsschema

108

106

4040166

4040166

rpm Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

108 4040166

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

51

47

45

45

45

41

38

35

30

Tilluft

81

58

64

69

77

74

74

68

63

Frånluft

63

51

57

60

55

51

43

34

24

Omgivning

50

44

45

44

44

40

37

34

30

Tilluft

80

56

63

68

77

73

73

67

62

Frånluft

62

50

56

59

54

51

42

33

24

Omgivning

49

38

43

43

43

39

35

32

29

Tilluft

79

54

61

66

77

71

70

65

59

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

61

49

54

57

54

48

40

32

24

5V

6V

7V

8V

8.5V

9V

10V

Omgivning

48

36

42

42

42

38

33

31

29

Tilluft

76

52

59

64

73

69

68

62

55

Frånluft

59

47

51

56

54

45

38

30

24

Omgivning

46

35

39

40

41

35

32

30

29

Tilluft

73

51

57

63

69

67

66

60

52

Frånluft

57

46

49

53

53

43

36

28

24

Omgivning

44

34

38

39

38

33

29

29

29

Tilluft

71

50

56

63

66

64

64

58

49

Frånluft

56

44

50

53

49

41

34

27

24

Omgivning

43

33

35

41

34

31

28

28

29

Tilluft

68

51

54

64

62

60

60

55

45

Frånluft

55

47

47

52

44

38

32

26

24

10 V / 220 l/s

Flöde m3/s

Verkningsgrad η %

9 V / 216 l/s

TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Flöde m3/s

8.5 V / 196 l/s STYRSPÄNNING

8 V / 174 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

7 V / 153 l/s

6 V / 142 l/s

HERU 250 S EC

5 V / 123 l/s

46 dB

2018

640 m³/h

1254/2014

55


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®400 S EC • Kompaktaggregat med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Har en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

aluminium med justerbart nav och renblåsningssektor, rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. alternativt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 4 0 0 S EC CX L W-400V Art.nr.

HERU®400 S EC CXLW 400V

997080120

HERU®400 S EC CXRW 400V

997080122

HERU®400 S EC CXLE 400V

997080124

HERU®400 S EC CXRE 400V

997080126

56

EC = Fläktar med lågenergimotor

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®400 S EC

TRYCK/FLÖDE LW

LE

Spänning

HERU®400 S EC

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Hz

3

3

~

4.65

4.65

A

9.10

A

Totalström

5.40

14.50

A

Effekt, 2 fläktar

1069

1069

W

6300

W

Totaleffekt

1230

7530

W

Varvtal

2170

2170

rpm

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

52

52

dB LpA

237

241

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

Effekt, vattenbatteri

V

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

59

46

52

56

45

41

46

45

34

Tilluft

78

57

68

76

70

64

66

62

54

Frånluft

70

55

62

69

51

43

44

35

22

Omgivning

57

44

52

53

43

40

44

45

34

Tilluft

77

57

67

75

67

62

64

59

52

Frånluft

70

54

62

69

49

41

43

34

20

Omgivning

54

43

52

46

41

36

41

43

31

Tilluft

73

57

64

71

63

59

61

56

48

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

68

54

62

67

46

39

40

30

16

6V

7V

8V

8.5V

9V

9.5V

10V

Omgivning

54

43

53

43

37

34

40

40

30

Tilluft

70

57

64

67

61

58

60

54

46

Frånluft

64

53

62

58

44

37

39

29

15

Omgivning

52

42

51

40

33

30

35

33

30

Tilluft

67

56

60

63

57

54

56

49

40

Frånluft

61

52

59

52

41

34

36

25

14

Omgivning

48

40

47

36

30

27

29

29

30

Tilluft

62

53

55

58

51

48

52

44

34

Frånluft

58

50

57

49

40

31

32

21

14

10 V / 420 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9.5 V / 385 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8.5 V / 355 l/s STYRSPÄNNING

8 V / 310 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

7 V / 285 l/s

6 V / 210 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

57


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®600 S EC • Kompaktaggregat med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Har en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

aluminium med justerbart nav och renblåsningssektor, rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. alternativt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

mycket lätta att ta ur för rengöring.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 6 0 0 S EC CX L W-400V Art.nr.

HERU®600 S EC CXLW 400V

997080176

HERU®600 S EC CXRW 400V

997080178

HERU®600 S EC CXLE 400V

997080180

HERU®600 S EC CXRE 400V

997080182

58

EC = Fläktar med lågenergimotor

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®600 S EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®600 S EC

LW

LE

Spänning

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

V Hz

3

3

~

10.70

10.70

A

9.10

A

Totalström

11.40

20.50

A

Effekt, 2 fläktar

2460

2460

W

6300

W

Effekt, vattenbatteri Totaleffekt

2630

8980

W

Varvtal

2900

2900

rpm

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

54

54

dB LpA

247

251

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

61

51

52

56

51

50

56

46

36

Tilluft

86

59

63

81

74

74

83

76

68

Frånluft

71

58

63

69

62

55

57

48

40

Omgivning

60

48

50

58

48

47

52

41

32

Tilluft

85

57

62

81

73

71

80

72

65

Frånluft

70

56

61

68

60

52

52

46

37

Omgivning

60

45

47

59

46

44

46

37

30

Tilluft

81

54

63

78

72

69

73

68

60

1

2

3

4

5

6

Frånluft

72

53

59

71

56

48

49

42

32

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

54

42

47

52

43

41

39

33

28

Tilluft

76

51

67

72

66

67

69

64

56

Frånluft

71

52

60

71

52

46

44

39

31

Omgivning

48

38

47

41

36

36

34

29

28

Tilluft

71

49

64

65

60

63

63

58

51

Frånluft

65

48

63

59

45

41

39

31

22

Omgivning

48

35

48

37

30

31

28

26

27

Tilluft

65

48

59

60

54

56

56

51

43

Frånluft

58

44

57

50

39

32

33

24

16

10 V / 745 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 658 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 572 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 434 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 380 l/s

5 V / 284 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

59


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®800 S EC • Kompaktaggregat med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Har en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av alu-

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

minium med justerbart nav och renblåsningssektor, rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. alternativt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Levereras i två delar för transport genom normalstor dörr.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• • • •

Tilluft Frånluft Avluft Uteluft

Typ

400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 8 0 0 S EC CX L W-400V Art.nr.

HERU®800 S EC CXLW 400V

997080128

HERU®800 S EC CXRW 400V

997080130

HERU®800 S EC CXLE 400V

997080132

HERU®800 S EC CXRE 400V

997080134

60

EC = Fläktar med lågenergimotor

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®800 S EC

TRYCK/FLÖDE LW

LE

Spänning

HERU®800 S EC

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Hz

3

3

~

3.80

3.80

A

14.30

A

Totalström

4.10

18.40

A

Effekt, 2 fläktar

2630

2630

W

9900

W

Totaleffekt

2790

12690

W

Varvtal

2510

2510

Skyddsklass

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

56

56

dB LpA

328

331

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

Effekt, vattenbatteri

V

rpm

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

63

55

59

60

49

48

49

49

35

Tilluft

80

61

64

76

70

70

76

67

62

Frånluft

71

58

60

68

65

60

53

46

37

Omgivning

62

52

58

60

47

47

47

47

34

Tilluft

78

59

63

75

68

69

71

66

61

Frånluft

69

56

58

66

63

58

54

45

36

Omgivning

62

50

56

60

44

43

43

44

31

Tilluft

78

57

62

76

67

67

68

62

57

1

2

3

4

5

Frånluft

71

54

57

70

60

54

49

42

32

6V

7V

8.5V

9.5V

10V

Omgivning

58

45

57

51

38

38

37

37

29

Tilluft

69

52

64

64

59

61

61

56

51

Frånluft

62

50

59

58

53

45

44

35

24

Omgivning

58

41

58

44

34

35

34

33

29

Tilluft

65

49

57

61

54

57

57

50

47

Frånluft

58

47

55

52

48

40

39

30

19

10 V / 960 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9.5 V / 900 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8.5 V / 770 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 660 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 530 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

61


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1200 S EC • Kompaktaggregat med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Har en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

aluminium med justerbart nav och renblåsningssektor, rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. alternativt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Levereras i två delar för transport genom normalstor dörr.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

VÄNSTERUTFÖRANDE

Sidoansluten

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

400V = 3-fas

Kapacitet

H E R U ® 1 2 0 0 S EC CX L W-400V Art.nr.

HERU®1200 S EC CXLW 400V

997080192

HERU®1200 S EC CXRW 400V

997080193

HERU®1200 S EC CXLE 400V

997080194

HERU®1200 S EC CXRE 400V

997080195

62

EC = Fläktar med lågenergimotor

CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1200 S EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®1200 S EC

LW

LE

Spänning

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

Fas Ström, 2 fläktar Ström, elvärmare

V Hz

3

3

~

6.43

6.43

A A

14.30

Totalström

6.70

21.00

A

Effekt, 2 fläktar

4450

4450

W

Effekt, vattenbatteri

9900

W

Totaleffekt

4620

14520

W

Varvtal

2970

2970

44

44

IP

65

65

dB LpA

332

335

Skyddsklass Ljudtrycksnivå, 3 m

rpm

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

72

59

66

67

60

61

64

59

47

Tilluft

92

68

73

85

83

87

86

80

73

Frånluft

78

69

71

75

68

66

65

57

48

Omgivning

70

58

65

66

58

59

61

56

41

Tilluft

90

69

72

83

81

85

83

77

69

Frånluft

76

66

69

73

65

64

61

54

45

Omgivning

67

55

63

63

54

55

57

52

37

Tilluft

87

64

70

82

78

81

79

73

65

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

73

63

67

70

61

60

58

50

41

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

65

53

61

61

50

51

52

46

32

Tilluft

82

62

68

77

73

77

74

68

60

Frånluft

71

61

65

67

58

56

54

46

36

Omgivning

61

50

58

57

46

46

47

41

28

Tilluft

78

59

65

73

70

72

69

63

54

Frånluft

69

59

62

67

53

51

49

40

30

Omgivning

56

47

54

50

40

40

41

34

26

Tilluft

72

57

63

66

63

67

63

56

47

Frånluft

63

55

60

57

46

45

42

33

21

Omgivning

50

43

48

43

33

33

33

28

26

Tilluft

66

53

58

60

56

61

55

48

37

Frånluft

57

52

53

50

38

38

34

24

12

10 V / 1122 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 1020 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 909 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 797 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 657 l/s

5 V / 525 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

4 V / 381 l/s

63


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1600 S EC • Kompaktaggregat med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Har en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

aluminium med justerbart nav och renblåsningssektor, rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Levereras i tre delar för transport genom normalstor dörr.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

Left Left

Left

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Sidoansluten Kapacitet

Art.nr.

HERU 1600 S EC CXLW 400V

997080152

HERU®1600 S EC CXRW 400V

997080154

HERU®1600 S EC CXLE 400V 12k6W

997080230

HERU®1600 S EC CXRE 400V 12k6W

997080234

HERU®1600 S EC CXLE 400V 19k8W

997080231

HERU®1600 S EC CXRE 400V 19k8W

997080235

®

64

EC = Fläktar med lågenergimotor 400V = 3-fas

H E R U ® 1 6 0 0 S EC CX L W-400V CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®1600 S EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®1600 S EC

LW

LE 19k8W

LE 12k6W

Spänning

Y 400

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

5

Hz

3

3

3

~

Fas Ström, 2 fläktar

V

7.35

7.35

7.35

A

28.60

18.20

A

Totalström

7.58

36.20

25.80

A

Effekt, 2 fläktar

5090

5090

5090

W

19800

12600

W

Totaleffekt

5250

25050

17850

W

Varvtal

2120

2120

2120

Skyddsklass

44

44

44

Ljudtrycksnivå, 3 m

65

65

65

565

570

570

Ström, elvärmare

Effekt, vattenbatteri

rpm IP Flöde m3/s

dB LpA kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

72

61

66

69

63

61

59

58

50

Tilluft

85

58

66

82

74

78

76

73

68

Frånluft

67

52

59

63

61

57

52

42

30

Omgivning

73

63

66

70

60

58

56

58

46

Tilluft

82

56

65

76

72

76

74

72

65

Frånluft

65

52

58

61

58

56

50

41

28

Omgivning

68

55

67

60

56

54

53

54

42

Tilluft

78

54

70

69

68

73

71

68

60

1

2

3

4

5

6

Frånluft

63

49

60

58

53

52

47

37

23

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

69

55

68

56

51

51

51

49

37

Tilluft

75

50

67

64

64

69

69

64

55

Frånluft

62

47

61

53

48

48

43

33

19

Omgivning

67

48

67

54

47

47

48

43

34

Tilluft

71

48

63

62

59

65

66

57

49

Frånluft

57

43

55

49

43

44

39

27

15

Omgivning

58

46

58

46

42

43

42

37

33

Tilluft

68

47

63

57

55

62

62

48

42

Frånluft

53

42

51

44

38

40

33

21

13

10 V / 1700 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 1570 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 1400 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 1250 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 1000 l/s

5 V / 700 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

65


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®2400 S EC • Kompaktaggregat med sidoanslutningar. • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med

• Har en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare av

• Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra

• Djupveckade F7-filter som standard, för både från-

• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energi-

• Beställs med inbyggd elektrisk eftervärmare alterna-

energiåtervinning s.k. FTX.

lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.

aluminium med justerbart nav och renblåsningssektor, rotorn är urtagbar för rengöring. och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. tivt värmevattenbatteri.

användning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.

• Vatten och elanslutningarna är placerade så att det är

• Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. • Kan beställas med integrerad styrutrustning Siemens

• Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med

Climatix (CX) alternativt utan styrutrustning (ET).

• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).

• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.

• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.

både praktiskt och lätt att ansluta. mellanliggande isolering.

• Placeras i både varma och kalla utrymmen. • Beställs i höger- eller vänsterutförande. • Levereras inklusive ställbara fötter och Novibramattor. • Tre års garanti vid kontinuerlig drift. • Levereras i tre delar för transport genom normalstor dörr.

TILLBEHÖR

• Filterkit F7 • Ställbara fötter • Novibramatta • Kylvattenbatteri • Ljuddämpare • Styrsystem • Differenstryckgivare • Spjäll • Vattenlås • Ventilställdon • Shunt • U-rör filter • Flödesmätare

DIMENSIONER (mm) HÖGERUTFÖRANDE

Left Left

Left

VÄNSTERUTFÖRANDE

ANSLUTNINGAR

• Tilluft • Frånluft • Avluft • Uteluft Typ

Sidoansluten Kapacitet

Art.nr.

HERU 2400 S EC CXLW 400V

997080240

HERU®2400 S EC CXRW 400V

997080242

HERU®2400 S EC CXLE 400V

997080244

HERU®2400 S EC CXRE 400V

997080248

HERU®2400 S EC CXLE 400V 19k8W

997080245

HERU®2400 S EC CXRE 400V 19k8W

997080249

®

66

EC = Fläktar med lågenergimotor 400V = 3-fas

H E R U ® 2 4 0 0 S EC CX L W-400V CX = Styrsystem Siemens Climatix ET = Utan styrsystem, El dragen till kopplingsplint R = Högerutförande L = Vänsterutförande

W = Värmevattenbatteri E = Elektrisk eftervärmare


ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

HERU®2400 S EC

TRYCK/FLÖDE

HERU®2400 S EC

LW

LE 19k8W

LE 12k6W

Spänning

Y 400

Y 400

Y 400

Frekvens

50

50

5

Hz

3

3

3

~

Fas Ström, 2 fläktar

V

10.20

10.20

10.20

A

49.50

31.50

A

Totalström

10.40

69.90

41.90

A

Effekt, 2 fläktar

7040

7040

7040

W

Ström, elvärmare

Effekt, vattenbatteri

19800

12600

W

Totaleffekt

7210

27010

19810

W

Varvtal

2260

2260

2260

Skyddsklass

44

44

44

IP

Ljudtrycksnivå, 3 m

68

68

68

dB LpA

585

590

590

rpm

Flöde m3/s

kg

TOTAL FLÄKTEFFEKT/FLÖDE Effekt W

Vikt

Flöde m3/h

Statiskt tryck Pa

TEKNISKA DATA

LJUDDATA Total (LwA)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1k Hz

2k Hz

4k Hz

8k Hz

Omgivning

75

65

67

73

65

64

61

59

48

Tilluft

90

62

68

84

79

86

82

78

75

Frånluft

73

58

63

67

67

67

60

50

42

Omgivning

75

62

64

74

63

61

58

56

43

Tilluft

89

60

66

86

78

83

79

76

71

Frånluft

71

56

61

65

65

64

56

47

38

Omgivning

73

58

61

72

61

58

54

53

39

Tilluft

87

57

64

85

75

78

75

72

66

1

2

3

4

5

6

7

Frånluft

67

54

59

62

62

59

53

43

34

4V

5V

6V

7V

8V

9V

10V

Omgivning

67

54

59

65

56

53

50

48

34

Tilluft

81

54

65

78

70

75

71

68

61

Frånluft

65

51

58

62

56

56

49

39

31

Omgivning

62

49

61

53

50

49

45

44

31

Tilluft

74

51

67

64

64

70

67

63

56

Frånluft

62

48

60

53

50

50

44

35

24

Omgivning

61

44

60

50

44

43

40

37

29

Tilluft

69

47

58

63

59

64

62

56

48

Frånluft

57

44

56

45

42

45

39

28

18

Omgivning

53

42

52

41

37

37

33

30

28

Tilluft

63

44

54

56

51

57

56

48

38

Frånluft

50

40

49

39

35

39

32

21

13

10 V / 2320 l/s TEMPERATURVERKNINGSGRAD Verkningsgrad η %

9 V / 2094 l/s

Flöde m3/s

Flöde m3/s

8 V / 1796 l/s STYRSPÄNNING

7 V / 1526 l/s Tryck/flödesdiagrammen gäller för både till- och frånluft. Effekt och SFP gäller för båda fläktarna tillsammans.

6 V / 1250 l/s

5 V / 977 l/s

Deklarerad typ: NRVU, energietikett ej tillämplig

4 V / 736 l/s

67


68


LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT HERU®K.................................................................... 12 Köksaggregat med energiåtervinning för placering ovanför köksspisen. HERU®K finns med EC-motor. Luftflöden upp till 300 m3/h (0,8 m3/s). HERU®T.................................................................... 14 Aggregat med energiåtervinning och toppanslutning. HERU®T finns med AC- eller EC-motorer. Luftflöden upp till 7560 m3/h (2,10 m3/s). HERU®LP................................................................... 40 Aggregat med låg profil,energiåtervinning och sidoanslutning. HERU®LP finns med EC-motor. Luftflöden upp till 374 m3/h (0,10 m3/s). HERU®S.................................................................... 44 Aggregat med energiåtervinning och sidoanslutning. HERU®S finns med AC- eller EC-motorer. Luftflöden upp till 7560 m3/h (2,100 m3/s).

TILLBEHÖR FILTER....................................................................... 70 FÖTTER – NOVIBRAMATTA – GOLVSTATIV........... 70 TAKMONTERINGSPLÅT........................................... 71 SPISKÅPA................................................................. 71 TÄCKFRONT............................................................. 71 KOMBIDON.............................................................. 72 LJUDDÄMPARE........................................................ 72 STYRKIT.................................................................... 73 STYRSYSTEM SIEMENS CLIMATIX.......................... 73 VÄRMARE................................................................ 74 KYLVATTENBATTERIER........................................... 74 TRYCKGIVARE.......................................................... 75 GIVARE..................................................................... 75 STÄLLDON............................................................... 76 FLÖDESMÄTNING.................................................... 76 SHUNT...................................................................... 76

69


TILLBEHÖR

FILTER

FILTERKIT F7 TILL HERU® ≤ 250 T/S Filterkit innehåller två stycken filter, klass F7, samma för till- och frånluft Filtret till HERU®T är ett brännbart kompaktfilter och påsfilter för alla HERU®S.

FILTER F7 TILL HERU® ≥ 400 T/S Påsfilter klass F7 till HERU®400–2400 T och S levereras styckevis.

FILTER-KIT

Art.nr.

HERU®70 K

6000274

HERU®400 & 600 T, 4 st per aggregat

993030511

HERU®62/65/95 T

6000205

HERU®400 & 600 S, 4 st per aggregat

993030063

®

HERU 70 T/100 T

6000215

HERU®800 & 1200 T, 2 st per aggregat

993030513

HERU®160 T

6000216

(totalt 4 st filter)

2 st per aggregat

993030515

HERU®200/250 T

6000223

HERU®800 & 1200 S, 4 st per aggregat

993030513

HERU®50/90 LP

6000272

HERU®1600 & 2400 T, 6 st per aggregat 993030517

HERU®50/75/100 S

6000211

HERU®1600 & 2400 S, 6 st per aggregat 993030517

HERU 130 S

6000214

HERU®180/250 S

6000218

®

FILTER F7

Art.nr.

FÖTTER – STATIV – NOVIBRAMATTOR

STÄLLBARA FÖTTER med tryckplatta (KIT) Till HERU®T, så att aggregatet står stadigt även på ett ojämnt golv. Enkla att montera. Används också för att höja upp aggregatet så man kommer åt att städa. Ställbar höjd från 0,2 till 100 mm. Typ

Art.nr.

160 mm

NOVIBRAMATTOR (KIT) Dubbel novibramatta med tvärställda spår. Tjocklek 8 mm. Exkl. ställbara fötter. Typ

Art.nr.

GOLVSTATIV HERU®T Golvstativ till HERU®T, med justerbara fötter så att aggregatet står stadigt även på ett ojämnt golv. Enkelt att montera.

HERU®200/250 T (kit 4 st)

994060009

HERU®200/250 T (kit 4 st)

994060006

HERU®400/600/800/1200 T/S (kit 8 st)

994060010

HERU®400/600/800/1200 T/S (kit 8 st)

994060007

Typ

HERU 1600/2400 T/S (kit 12 st)

994060011

HERU®1600/2400 T/S (kit 12 st)

994060008

Golvstativ HERU®160 T, vit

®

70

Art.nr. 8010400


0 29,5

85,5

253

503

670,5

726,5

78 Ø11(7x)

407 375

Ø126,5 (4x)

228

273 299

756

378

TILLBEHÖR

149 175

Ø126,5 (4x)

TAKMONTERINGSPLÅT

Ø11(7x)

528

756 756

678 678

528 528

378 378

7878

228 228

4 95

TAKMONTERINGSPLÅT Använd takmonteringsplåten för smidig förmontering i ventilationssystemet. Sedan är det att enkelt installera HERU®70 T och HERU®100 T EC på plats. Endast montering av stickpropp, antenn och kanalgivare behövs. Takmonteringsplåten är utan spiskåpeanslutning.

407 407

756 756 756

0 13

95 mm

0 013 13

Type Typ

149 149 175 175

Ø126,5 (4x) Ø126,5 (4x)

407

407

Ø11(7x) Ø11(7x)

Art.no. Art.nr.

Ceiling mounting plate Takmonteringsplåt till for HERU®70 T/100 T EC

273 273 299 299

8010476

726,5 726,5

670,5 670,5

407

503 503 375

273 299

253 253 149 175

0 13

85,5 85,5

00 29,5 29,5

375 375 407 407

95 756

726,5

SPISKÅPA

678

670,5

528

SPISKÅPA HERU®T Spiskåpa till HERU®62 T/90 T/70 T/100 T EC och HERU®160 T EC. Fast volymdel, manuellt spjäll, mätuttag, lätt inställbart grund- och forceringsflöde, låg ljudnivå och enkel montering. Spiskåpan är lätt att rengöra och försedd med polyesterfilter som kan diskas för hand eller i maskin.

378 228 Ø11(7x)

Ø126,5 (4x)

253 78

85,5

0

0 29,5

756

DIMENSIONER (mm)

503

149

00

9595

0 13

0

78

95

228

DIMENSIONER(mm) (mm) DIMENSIONS

756

378

528

678

756

678

TEKNISKA DATA

Typ

Elanslutning

230 V ~ med skyddsjord

Belysning

Lysrör sockel G23 11 W

Art.nr.

Spiskåpa HERU®T, vit 

8010070

Max anslutningseffekt

för styrledare

900 W vid 230 V ~

TÄCKFRONT TÄCKFRONT Täckfront till HERU®K, av vitlackerad slät plåt, som ett alternativ till kökslucka. Type Typ Front cover for HERU®70 K

Art.no. Art.nr. 6010542

71


TILLBEHÖR

KOMBIDON KOMBIDON Kombidon från Östberg är ett utelufts- och avluftsdon för väggmontage. Kombidionet används för att ta in uteluften underifrån genom ett trådnätsgaller, och avluften transporteras ut horisontellt genom ett trådnätsgaller på Kombidonets front. Designen förhindrar kortslutning av ute- och avluft. Det förhindrar även effektivt medryckning av vatten på uteluften. Typ

Art.nr.

Kombidonet monteras på yttervägg och är vändbart för höger- eller vänstermontage. Kombidonet är tillverkat av väderbeständig, pulverlackerad, galvaniserad stålplåt, och finns i färgerna svart och vit.

TEKNISKA DATA Ø 160: 3,6 kg Vikt

Kombidon Ø 160 Svart

8200101

Kombidon Ø 160 Vit

8200102

Kombidon Ø 200 Svart

8200103

DIMENSIONER (mm)

Kombidon Ø 200 Vit

8200104

KOMBIDON Ø 160

Ø 200: 4,7 kg

KOMBIDON Ø 200

TRYCKFALL

Flöde m3/s

LJUDDÄMPARE LJUDDÄMPARE TILL HERU® ≤ 250 T/S Cirkulära och rektangulära ljuddämpare. Ljuddämparen är uppbyggd med ett rör av perforerad plåt, gavlar och yttermantel av galvaniserad plåt. Mellanrummet är fyllt med 50 mm stenullsisolering. Typ

9530004

LDC 125x900 A30

9530005

LDC 160x600 A30

9530008

LDC 160x900 A30

9530009

LDC 250x600 A30

9530012

LDC 250x900 A30

9530013

72

LJUDDÄMPARE TILL HERU® ≥ 400 T/S Cirkulära ljuddämpare, längd 900 mm och 1 200 mm till HERU® fr.o.m 400 T/S. Rektangulära ljuddämpare, längd 1000 mm och 1500 mm till HERU® fr.o.m modell 1600 T/S. Mellanrummet är fyllt med 50 mm stenullsisolering.

Art.nr.

LDC 125x600 A30

Type Typ

KOMBIDON Ø 200

Flöde m/s

Statiskt tryck Pa

Flöde m/s

Statiskt tryck Pa

KOMBIDON Ø 160

Art.no. Art.nr.

Ø315 600 mm

993100003

Ø315 900 mm

993100004

Ø400 600 mm

993100005

Ø400 900 mm

993100006

800x400 600 mm

993100021

800x400 900 mm

993100022

1000x300 1000 mm

993100012

1000x300 1500 mm

993100013

Flöde m3/s


TILLBEHÖR

STYRKIT LARM Exempel på larm som visas är: • Filterbyte. • Felindikation för den roterande värmeväxlaren. • För låg inblåsningstemperatur. • Utlöst rökdetektor. • Utlöst frysskydd till värmevattenbatteri.

STYRKIT: Fjärrkontroll + Styrkort + Antenn HERU® upp till storlek 250 T/S är fjärrstyrt via den medföljande trådlösa manöverenheten (fjärrkontroll) som övervakar och styr ventilationen i huset. Utöver det finns flera andra behovsanpassade och praktiska funktioner. För ett enkelt handhavande placeras fjärrkontrollen förslagsvis centralt, t.ex. i hallen. Räckvidden är upp till 50 meter och fungerar genom väggar och tak. Det finns ett Styrkit som innehåller fjärrkontroll, styrkort och antenn. Dessa finns även som separata artiklar. Styrkortet är hårdvarumässigt förberett för Modbus, men funktionen finns inte aktiv som standard. Den kan aktiveras i efterhand med Modbuskompatibel fjärrkontroll som då synkroniseras med aggregatet och möjliggör aktivering av modbusfunktionerna. Alla HERU® levereras förberedda för Modbuskommunikation via RS485. REGLERFUNKTIONER Den trådlösa manöverenheten används för att ställa in samtliga parametrar för reglerfunktionerna som t.ex: • Önskad fläkthastighet. • Önskad tillufts-, rums- eller frånluftstemperatur. • Inställning av elvärmare. • Tid för forcering av luftflöde. • Tryckkompensering vid eldning i braskamin eller öppenspis. • Inställning av veckour vid periodvis växlande fläkthastigheter. • Sommarkyla, forcering av luftflöde utan värmeåtervinning.

INFORMATION Den trådlösa manöverenheten kan ge information om aktuell status som (förutsätter i vissa fall tilläggsutrustning): • Aktuell temperaturverkningsgrad. • Temperatur i ute-, från-, avluft och inomhus efter värmeväxlaren. • Temperatur i tilluftskanalen. • Fläktarnas hastighet. • Om den roterande värmeväxlaren är i drift. • Värmebehov/kylbehov. • Koldioxidnivå/relativ luftfuktighet (om givare är ansluten). • Om tryckkompensering är av/på. • Om forcering är av/på. • Dag och klockslag

MODBUS Vi har valt Modbus-kommunikation för HERU® eftersom det är en global standard, lätt att implementera i sina egna system och många sätt att konfigurera med andra system. Med Modbus finns det många sätt att kommunicera. Från att med en enda dator övervaka en enhet, till att ett komplett BMS-system övervakar en hel byggnad, två, tre eller till och med flera byggnader på samma gång. MODBUS funktionen kräver att Modbus fjärrkontroll beställs (tillbehör)

Typ

Art.nr.

Styrkit inkl. fjärrkontroll + styrkort + antenn

4020452

Fjärrkontroll

4020454

Fjärrkontroll 3.08 inkl. Modbus

4020554

Styrkort

4020453

Antenn 1,5 m

4020552

Förlängningskabel till antenn 10 m

6010011

STYRSYSTEM SIEMENS CLIMATIX STYRSYSTEM: Siemens Climatix HERU® fr.o.m. storlek 400 T/S finns alternativt med eller utan styrsystem. Aggregaten kan levereras utan något styrsystem, ett alternativ där el till fläktarna och rotormotorn är framdragen till en plint i ellådan, ett annat som bygger på att en elektriker gör all installation på plats.

• Kylåtervinning via roterande VVX. Om kylbehov före ligger och uteluftens temperatur överstiger frånluftens inställda temperatur startas återvinnaren för att kyla uteluften. • Styrning via årsur. Veckoprogrammet är ett sju dagarsprogram för start/stopp och för två- till fyrhastighetsdrift med möjlighet att styra aggregatet med olika helgprogram.

Väljer man med styrsystem så erbjuder vi Siemens Climatix för många funktioner och kommunikationsalternativ. Genom styr- och reglersystemet får man snabbt larm om driftsstopp och andra oförutsedda händelser. Tack vare servicevänligheten kan driftstopp åtgärdas snabbt, vilket gör att konsekvenserna för de som vistas i lokalerna blir så små som möjligt. Integrerad styrutrustning i aggregatet: Modbus kommunikation, verkningsgradsmätning och 1–3 fläkthastig­ heter är standard. REGLERFUNKTIONER Den trådlösa manöverenheten används för att ställa in samtliga parametrar för reglerfunktionerna som t.ex: • Temperaturreglering. Tilluftstemperaturgivare konstanthåller tilluftstemperaturen genom sekvens­- reglering. Tilluftsbörvärdet utetemperaturkompenseras efter inställd kurva. • Frånluftsreglering/rumsreglering. Frånluftstemperatur givare konstanthåller frånluftstemperaturen genom sekvensreglering. Tilluftstemperaturgivare min- och maxbegränsar tilluftstemperaturen. Frånluftsbörvärdet utetemperaturkompenseras efter inställd kurva. Om frånluftgivare byts ut mot eller kompletteras med rumsgivare erhålls rumsreglering. • Flödesreglering. Fast fläktvarvtal en till fyra hastigheter. Börvärden för en till fyra hastigheter ställs in via manöverenhet, omkoppling mellan hastigheterna sker via tidskanal. • Tryckreglering. Tryckreglering TF, FF (VAV styrning) Trycket i till- och frånluftskanal hålls konstant via tryckgivare och varvtalsstyning av fläktarna. • Luftkvalitet (CO2) styrning fläktar. När CO2-givare (rums- eller kanalgivare) överstiger inställt börvärde ökas luftmängden tills börvärdet uppnåtts.

DRIFTSINFORMATION Via manöverenheten kan följande driftsinformation enkelt avläsas: • Den verkliga temperaturen i tilluften, frånluften och uteluften. • Driftstatus. • Fläktstatus. • Aktuella börvarden. • Utsignaler. • Fuktreglering (Rh) styrning fläktar. När Rh-givare (rums- eller kanalgivare) överstiger inställt börvärde ökas luftmängden tills börvärdet uppnåtts. • Roterande värmeväxlare. Värmeväxlaren effektregleras i sekvens med värme- och kylbatteri Rotationshastig heten och därmed återvinningsgraden styrs av värme växlarens interna reglercentral. • Verkningsgradsmätning VVX. Temperaturverknings graden mäts över värmeväxlaren när styrsignalen är 100%. • Elektrisk värmebatteri. Elbatteriet effektregleras i sekvens med värmeväxlare och kylbatteri. Erforderlig styrutrustning för effektregleringen är integrerad i luftvärmaren. Elbatteriet efterkyls vid normalt stopp av aggregatet. • Värmevattenbatteri. Vattenbatteriet effektregleras i sekvens med värmeväxlare och kylbatteri. Till vatten batteriet levereras frysvaktsgivare som tvångsöppnar ventilen vid frysfara, därefter stoppar aggregatet, samt varmhåller batteriet vid stillestånd. • Vattenkylbatteri. Kylbatteri effektregleras i sekvens med värmeåtervinnare och värmebatteri. • Nattkyla. Aggregatet startas nattetid för att kyla lokalerna med uteluft.

LARM OCH DRIFTSINDIKERING Indikeras väl synligt på manöverenheten. Följande händelser medför indikering: • Filtervakt. Filtervakter TF/FF. När trycket överstiger inställt värde på respektive filtervakt aktiveras larm. • Avvikelse från tillufttemperaturens börvärde. • Larm från roterande värmeåtervinnare, elbatteri, frysvakt, tillufts-/frånluftsfläkt, givarfel, filtervakter och externa rök-/branddetektorer m.m. • Summalarm är kopplat till plint i aggregatet för eventuell vidarekoppling.

Typ

Art.nr.

CLIMATIX-600 OPC-licens

994020785

CLIMATIX-600 BACnet IP, Monterad

999051021

CLIMATIX-600 LON, Monterad

999051022

CLIMATIX-600 GSM-modem, Monterad

999051024

CLIMATIX-HMI-DM, ExternDisplay IP31

994020653

73


TILLBEHÖR

VÄRMARE EFTERVÄRMARKIT, VATTEN TILL HERU® ≤ 250 T/S 2 eller 5 kW, inkl. 2- eller 3-vägsventil, ställdon och frysskyddsgivare. Även inkl. kanalreduceringar när så krävs. Typ

TEKNISKA DATA Effekt:

Art.nr.

Eftervärmarkit Vatten inkl. 2-vägs ventil

0,10

0,20 m3/s

0,10

0,20 m3/s

Temp. in: Temp. ut:

2,0 kW HERU®62/70/90/100 T

8010306

Varmvatten:

5,0 kW HERU®130 S

8010035

Flöde:

5,0 kW HERU®180/250 S, 200/250 T

8010031

Hastighet:

5,0 kW HERU®115/140/160 T

8010064

Eftervärmarkit Vatten inkl. 3-vägs ventil 8010403

2,0 kW HERU®62/70/90/100 T

8010404

DIMENSIONER (mm)

5,0 kW HERU®130 S

8010036

2 kW

5,0 kW HERU®180/250 S, 200/250 T

8010032

5,0 kW HERU®115/140/160 T

8010065

l/s m/s

Temp. framledning:

60

60

°C

Temp. retur:

40

40

°C

Statiskt tryck Pa

Art.nr.

Kylvattenbatterikit, inkl. 2-vägs ventil 2.5 kW HERU®160 T

8010066

2.5 kW HERU®130 S

8010037

2.5 kW HERU®180/250S, 200/250T

8010033

Cooling coil Kit incl.inkl. 3-way valveventil Kylvattenbatterikit, 3-vägs 2.5 kW HERU®160 T

8010067

2.5 kW HERU®130 S

8010038

2.5 kW HERU®180/250S, 200/250T

8010034

74

°C

0,86

Flödesriktning

Flödesriktning

KYLVATTENBATTERIER TILL HERU® ≥ 400 T/S Kylvattenbatteri för placering i kanal med droppfat i rostfri plåt. Cirkulär eller rektangulär anslutning. Kylvattenbatterier erbjuds vid förfrågan. Kontakta din Östbergsleverantör för mer information.

°C

0,10

5 kW

KYLVATTENBATTERI

10

0,37

Flöde m3/h

Flöde m3/s

10

27,50 30,50

0,026

Tryckfall:

2,0 kW HERU®50/75/100 S

Typ

kW

Hastighet:

8010305

KYLVATTENBATTERIER TILL HERU® ≤ 250 T/S 2,5 kW, inkl. 2- eller 3-vägsventil och ställdon. Även kanalreduceringar inkluderat när så krävs.

5,0

Flöde:

2,0 kW HERU®50/75/100 S

BATTERITRYCKFALL

2,0

Luft:

2,10 15,00 k Pa


TILLBEHÖR

TRYCKGIVAREKIT DIFFERENSTRYCKGIVARE TILL HERU® ≥ 400 T/S För konstant tryckreglering. Typ

TRYCKGIVARE-KIT TILL HERU® ≤ 250 T/S Består av 2 st tryckgivare DTL med slang. DTL är en transmitter för differenstryckmätning av luft och neutrala gaser i bl.a luftbehandlingsanläggningar. För konstant tryckreglering. Hög noggrannhet och stabilitet. Snabb och enkel montering.

Art.nr.

Tryckgivare QBM68 1200,0-10MB

994020910

Tryckgivare QBM68 2500,0-10v/M

994020911

Tryckgivare QBM68 2525,0-10VMB

994020913

Tryckgivare QBM69 2525 +2xTemp

994020915 Typ

Art.nr.

Tryckgivarekit

6010067

Tryckgivare DTL310 med slang

4020032

GIVARE

RUMSGIVARE CO2 Givare för koldioxid, CO2, för placering i rum. Digitalt mäter den både CO2-koncentration och temperatur i luften. Data överförs till ett BMS-system eller styrning. Enligt de flesta byggregler, ska luftflödet, i rum där människor stannar mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter/sek och person.

RUMSGIVARE RH Givare för relativ fukt, RH, för placering i rum. Mikroprocessorstyrd elektronik garanterar största noggrannhet. Luftfuktighetens utdata är 4-20 mA eller 0-10 V som standard. Givaren är enkel att installera.

RUMSGIVARE TEMPERATUR Rumsgivare för placering i rum vid rumsreglering. Med skruvplintsfäste för varfri signalkabel.

DIMENSIONER (mm)

DIMENSIONER (mm)

DIMENSIONER (mm)

KOPPLINGSSCHEMA

KOPPLINGSSCHEMA Typ Rumsgivare Rumsgivare CO2 Rumsgivare CO2, HERU® ≥ 400 T/S Rumsgivare RH Rumsgivare RH, HERU® ≥ 400 T/S

Art.nr. 4020310 4020302 994020623 4020301 994020621

KANALGIVARE För mätning av luftens temperatur, fukt- och koldioxidhalt i ventilationskanaler. Typ Kanalgivare 1.5 m kabel Kanalgivare CO2, HERU® ≥ 400 T/S

Art.nr. 4020286 994020622

Kanalgivare CO2 200 ppm, HERU® ≥ 400 T/S 995010012 Kanalgivare RH, HERU® ≥ 400 T/S

994020620

Kanalgivare utetemp, HERU® ≥ 400 T/S

994040507

Kanalgivare Pressure, HERU® ≥ 400 T/S

995010046

75


TILLBEHÖR

SPJÄLL SPJÄLL Cirkulära och rektangulära spjäll med motorhylla för HERU® fr.o.m modell 400 T/S.

SPJÄLLSTÄLLDON MED FJÄDERRETUR Överbelastningsskydd och stoppdetektion för effektiv energianvändning. Används för avstängning och strypning av spjäll. Robust, helt i metall och underhållsfri. Passar alla monteringslägen. Ändra rotationsriktningen genom genom att helt enkelt vända enheten.

Typ

Art.nr.

Spjäll Ø D315 med motorhylla

993060001

Spjäll Ø D400 med motorhylla

993060002

Spjäll Rekt. 800x400 gejd/gejd

993060175

1220448

Spjäll Rekt. 1000x300 gejd/gejd

993060013

Spjällställdon 7Nm 24VAC

993061001

Spjäll Reck. 1200x600 gejd/gejd

993060098

Spjällställdon 3-pos. 10Nm 24VAC

993061004

Typ Spjällställdon 230V

Art.nr.

FLÖDES MÄTARE TILL HERU® ≥ 400 T/S Analog eller digital för avläsning av aktuellt flöde. Flödesmätaruttag är standard och placerat ovanpå aggregatet.

Typ

Art.nr.

Flödesmätare Digital univ. K-fac

994020619

Flödesmätare Analog 0-1300 Pa

994090001

SHUNT VENTILSTÄLLDON Ventilställdon för HERU® ≥ 400 T/S. För manövrering av 2- och 3-vägs-ventiler med lyfthöjd 5,5 mm. Passar till både kyl- och värmeshunt.

FÖR HERU® ≥ 400 T/S Reglershunt är ett traditionellt svetsat rörpaket med primär- och sekundärsida, styrventil, frysskyddsbackventil, avstängningsventiler, injusteringsventiler och sekundärpump – allt i en enhet. Med värmeisolering av mineralull eller kylisolering av Armaflex. Hela rörpaketet och isoleringen skyddas av en plåtkåpa.

Typ Ventilställdon

FILTERÖVERVAKNING FÖR HERU® ≥ 400 T/S. Tillbehör som håller kontroll över filterförhållandena i enheten. Analog differenstrycksmätare för att läsa av när det är dags för filterbyte.

76

Typ

Art.nr.

Filtervakt 300 Pa, 5 m kabel

995010011

Filtervakt w. Display, 5 m kabel

995010014

U-rör filter MMU, +/-500Pa

994090005

Art.nr. 994030060


77


H ÖSTBERG AB

Box 54, SE-774 22 Avesta, Sweden Phone: +46 226 860 00 Fax: +46 226 860 05 E-mail: info@ostberg.com www.ostberg.com

Luftbehandlingsaggregat 2018  
Luftbehandlingsaggregat 2018