Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Juli 2013

Page 1

JULI 2013

Flom i Noh Bo og langs hele grensa. Vannet når nye uante høyder og vannet er ca 6 meter over vanlig høy vannstand på denne tida. Det har bodd folk i landsbyen i over 60 år, men det er aldri registrert lignende. Båter evakuerer folk og dyr fra de oversvømte husene og dugnadsånden er stor. De tørre partiene fylles med folk, og man deler det meste.

Det er regntid i Noh Bo nå. Og det regner ikke bare litt! Det er som om himmelen åpner seg og vannet detter ned. Alt blir vått og ingenting tørker. En litt syrlig eim av råte dekker det meste. Klærne man bruker og vasker tørker aldri helt, så vi gjemmer unna de beste klærne til etter regntida og går rundt litt halvfuktige og smått stinkende og gleder oss til det værste er over. Bortsett fra det er det veldig vakkert! Det er irrgrønt og frodig med brusende bekker og elver og enormt mange lyder fra tusener av innsekter og dyr i alle regnbuens farger og fasonger. Det er tre årstider i området vi bor. Regntida varer vanligvis fra mai til september, med mest nedbør i august. Så går det mot vinter med tørr klar luft og kalde kvelder ned til 12-15 grader, før det snur i januar og blir varmere og enda tørrere frem til april hvor temperaturen når 40-45 grader på det meste. De siste årene har det imidlertid ikke vært som før. Vi har opplevd mer regnskyll gjennom året enn tidligere, regntida har vært mer ustabil, og vannet har kommet i langt striere strømmer enn før. Resultatet i år er den største flommen i manns minne. 5 ulike dammer i området ble åpnet på samme tid, og sammen med styrtregn over flere dager førte det til at Moei River, grenseelva mellom Thailand og Burma, gikk over sine grenser. Det gjøres lite offisielle målinger av denslags, men i Noh Bo gikk vannet ca 6 meter over vanlig høy vannstand. Det er store skader på hus og avlinger og langs hele elveleiet meldes det om flytende døde kropper. Det siste tallet anslår ca 200 omkomne.

Ulike årstider: Den frodige og grønne regntida da alt er vått, men vakkert og med en evig symfoni av lyder fra innsekter i alle former og fasonger. Vinteren er tørr og forholdsvis kald, ihvertfall når man bare har flippflopp sandaler og åpne hus, men også veldig vakker med magisk morgentåke. I heteperioden er alt brunsvidd og veldig veldig varmt, men elva er klarere enn resten av året og god å bade i.


Grace Garden. Et prosjekt vi er svært stolte av!

Bortsett fra flommen, har året sålangt vært veldig bra. Vi startet for alvor på Grace Garden prosjektet i desember og gjennomførte workshop i februar med deltakere fra Asplan Viak og HENT, samt studenter og private. Bygget er nå ferdig og det er et prosjekt vi er svært stolte av. Det er det vakreste og mest veltilpassede bygget vi har gjort sålangt. Et viktig aspekt i designprosessen var å legge bygget godt i terrenget og jobbe med naturlig ventilasjon og solavskjerming. Bruken er mangfoldig, så fleksibilitet var et viktig stikk-ord og det stilte ekstra krav til at funksjon og form skulle spille på lag med de naturlige rammene. Vedlikehold er et annet viktig aspekt, og med det gode samarbeidet vi har hatt med BGET, er vi sikre på at dette er i de beste hender. Det blir spennende å følge prosjektet videre. Vi skal igang med fase 2, sovesaler i løpet av vinteren.

Grace Garden, detaljer.


I regntida er det både vanskelig å jobbe ute, og adobe (leirblokker) som vi bygger de fleste av byggene våre med, er avhengig av å tørke i sola. Vi i Gyaw Gyaw tar derfor en pause fra byggevirksomheten når det regner som værst. Det hender det dukker opp mindre oppdrag for andre, men alt i alt går teamet på lavgir noen uker. Med full innsats resten av året er dette helt i orden. For min del blir regntida tilbragt i Norge, og der går det ikke på lavgir! I tillegg til sommerjobb på ulike arkitekt-/ landskapsarkitekt kontor har jeg holdt foredrag, jobbet med nye og gamle sponsorer og media, planlagt kommende prosjekter, fulgt opp tilbakemeldinger og prøvd å skaffe faddere og solgt skjerf for barnehjemmet Safe Haven Orphanage. I år ble norgesoppholdet imidlertid litt anderledes og kortere enn vanlig. Døgnet har bare 24 timer, og sommerjobb ved siden av Gyaw Gyaw blir 200% stilling. Det har vært lærerikt og gøy og nødvendig for å få hjulene til å gå rundt, men etter 5 år merkes det! På tide å satse for fullt på Gyaw Gyaw! Så, ingen sommerjobb i år. Uten inntekt har jeg imidlertid ikke råd til å bli så lenge av gangen, men på sikt håper jeg det vil endre seg slik at jeg kanskje kan tjene litt på foredrag og lignende. Det ville vært en drøm! Det gjelder å tørre å tenke litt nytt, og to av kollegaene har denne regntida fått jobb på byggeprosjekter i Bangkok. Det er en litt annen virkelighet enn det man opplever som turist! De blir leid inn for en periode, må betale transporten selv, og uten papirer er denne dyr, slik at de må jobbe en stund før det lønner seg. De bor i brakker der de jobber og kan ikke forlate byggeplassen, men de lærer nye ting, tjener penger og møter andre i samme situasjon. Det er lange dager og lite fri, men samholdet er sterkt. I forhold til de fleste andre kan I Po Pah og Oo Klo både litt engelsk og Thai og kan vise til lang byggeerfaring, vel fra en helt annen skala og type byggeri, men de blir behandlet pent og en av dem har nå fått kjøre truck! I min favør kan det sies at selv om kollegaene aldri har aldri klaget på lederstilen i Gyaw Gyaw, kommer jeg uansett svært heldig ut i forhold til Kinesiske byggeledere på skyskraperprosjekt i Bangkok. Mandag 2 september er imidlertid alle på plass igjen og vi er klare og gleder oss til nye utfordringer.

Gyaw Gyaw før regnet kom. Nå er det ferie, men Oo Klo og I Po Pah jobber på skyskraper prosjekt i Bangkok og Line har vært i Norge og holdt foredrag og jobbet inn mot media og eksisterende og nye sponsorer.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.