Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport Mai 2019

Page 1

Mai 2019

Kom mai du skjønne milde! Vår! Noe så vakkert! I svært mange år var våren i Norge ensbetydende med eksamenstid, så ble det innspurt på arkitektkontoret eller begynnelsen på en ny sommerjobb. Tilslutt jobbet jeg så mye at alle årstider egentlig gikk helt i ett, men i år, i år kom våren tilbake! Og nå er det nesten sommer! Bladene har sprunget ut, jordene er grønne og det blomstrer i veikanten. Fuglene synger og det er så utrolig vakkert! Jeg har kommet inn i en fin rutine og rusler hver morgen ned til det lokale biblioteket på Årnes. Det åpner egentlig ikke før kl 11, men jeg får snike meg inn bakveien, kan Skype med gjengen i Noh Bo om jeg vil og koser meg ellers med dagens oppgaver, spiser matpakke og drikker kaffe fra termos. Så åpner dørene og rommet fylles av kjente og ukjente som ser i bøker, snakker, jobber, leser og hører på lydbøker. Jeg har ikke følt meg så tilstede og lykkelig tilbake i Norge siden jeg dro til Noh Bo første gang i 2009! Endelig er livet på grensa og livet i Norge samlet! Å si at jeg ikke savner gjengen på daglig basis vil være en løgn, men savnet er nå av den gode sorten. Vi jobber sammen på daglig basis igjen, og jeg er tilstede både her og der, og kanskje aller mest i meg selv. TAKK for at dere gjør dette mulig!

Foto: Vincenzo Floramo

Lederskap og teamarbeid! Paw Eh Wah sier hun har 6 barn. 3 egne, nevøen Ta Se Se, mannen Saw Dee og meg.... Samtidig utfyller vi hverandre på en veldig god måte og samarbeidet mellom oss, humoren, vennskapet, tillitten og ærligheten har vært avgjørende for Gyaw Gyaw sin utvikling og den posisjonen vi har i dag lokalt. 1


Gyaw Gyaw 2019 I årene som kommer skal altså mannen min, Nick, og jeg bo i Norge og være mest her. Samtidig er det i Noh Bo, på grensa mellom Thailand og Burma, at Gyaw Gyaw holder til. Det er der jeg har jobben min og der kollegaene driver organisasjonen videre på daglig basis. Å bo og jobbe på to ulike kontinent er til tider utfordrende, men med 10 års erfaring fra bakken, Paw Eh Wah som en tydelig og respektert leder og et dedikert og trofast team, går det veldig bra.

Foto: Vincenzo Floramo

Her er hele det utvidede teamet. Fra venstre: Daniel Evensen (tilknyttet arkitekt), Jae-Young Lee (tilknyttet arkitekt), Pah Da, (under opplæring og mulig opptak i teamet), Kee Kee Pah (snekker, økonomi på byggeplass), See Dah Pah (snekker, leder av byggeplass), Phillipa (snekker, sosialt ansvarlig), Paw Eh Wah (daglig leder), Pah Me, (snekker, detaljansvarlig), Saw Dee (sjåfør og div), Paw Rah Mo (Paw Eh Wah`s assistent, kokk på byggeplass, lærer og gir læreropplæring under byggeprosess, Line/Nee Ga Mwee (arbeidende styreleder, prosjektleder, arkitekt), Ste Pha (snekker og best på direkte tilbakemeldinger)

Oversikt over planlagte prosjekter de neste årene

2


Gyaw Gyaw styre og tilknyttede arkitekter Det gjør det også langt enklere å jobbe på denne måten nå som den store utvidede Gyaw Gyaw familien er godt etablert. Både de to styremedlemmene og de to arkitektene har kommet godt inn i teamet og arbeidsfilosofien vår. De har gode bakgrunnskunnskaper, er kompetente fagpersoner og viktigst av alt: de forstår det sosiale og kulturelle aspektet rundt jobben vi gjør.

Linn Beathe Hæreid

Foto: Line Ramstad

Foto: Vincenzo Floramo

Line Ramstad (styreleder)

Christine Riiser Wist

Foto: Line Ramstad

Styret i Gyaw Gyaw:

Styret består av Line Ramstad som arbeidende styreleder, og styremedlemmene Linn Beathe Hareid og Christine Riiser Wist. Linn Beathe er økonom og samfunnsansvarlig i fotballklubben Brann og Christine er landskapsarkitekt og bibliotekar og jobber som planlegger i Nes Kommune. Begge har fulgt Gyaw Gyaw tett fra starten i 2009 og har full kontroll på at vi bruker pengene som avtalt, jobber på en god og fornuftig måte og gjør de oppgavene vi skal.

Daniel Evensen

Paw Eh Wah

Jae-Young Lee

Foto: Vincenzo Floramo

Line Ramstad

Arkitektur i Gyaw Gyaw:

Line og Paw Eh Wah jobber fulltid med Gyaw Gyaw og leder det meste av arbeidet. Line Ramstad er også arkitekten bak de fleste prosjekt frem til nå. I tillegg har arkitektene Daniel Evensen og Jae-Young Lee deltatt med design og prosessoppfølging på hvert sitt prosjekt de siste årene. Daniel Evensen er utdannet arkitekt fra NTNU, har vært vit.as på NTNU og har startet kontoret “Studio mini super” i Trondheim. Jae-Young Lee studerte arkitektur ved Bauhaus University Weimar og jobber i dag ved “Partner und Partner Architecten” i Berlin. Med Jae og Daniel har hele laget strukket seg litt lenger i forhold til arkitektur. Samarbeidet har og bidratt til tydeligere rollefordeling internt og styrket Paw Eh Wahs rolle som prosjektleder lokalt.

3


Workshop 2019

Det er viktig for oss at samarbeidspartnerne våre har forståelse for hvor vi er og hvorfor vi jobber som vi gjør. Det gjør det enklere å jobbe i samme retning og på en fornuftig måte og ikke minst er det avgjørende for at vi ikke skal sette oss selv eller lokale samarbeidspartnere i vanskelige situasjoner. I Gyaw Gyaw arrangerer vi derfor jevnlige workshops i Noh Bo der målet er å bli bedre kjent og danne et godt grunnlag for prosjektene som skal gjennomføres i årene som kommer. Vi inviterer de tilknyttede arkitektene, styret og ledelsen hos hovedsponsorene til disse samlingene. 2019 ble startet med en slik workshop og sammen med teamet i Noh Bo bidro styret og de to tilknyttede arkitektene til ei inspirerende, lærerik og fin uke. Etter 10 år og nærmere 70 gjennomførte prosjekt er det mye læring å hente i egne arbeider. For de tilreisende er det også lettere å forstå hva som fungerer og ikke når de ser det i en kontekst. Vi brukte derfor mye tid på å besøke tidligere gjennomførte prosjekt og evaluerte dem på stedet. Hva har vi gjort og hvorfor gjorde vi som vi gjorde? Hva fungerte da, hva fungerer nå og hva kunne vi gjort annerledes? Var det spesielle omstendigheter som gjorde at valgene ble som de ble? I løpet av de fem dagene fikk vi også mye tid til gode samtaler. Vi fikk tid til å gå i dybden og snakke om oss som organisasjon, om arkitektur, økonomi, samarbeid, arbeidsfordeling og kommunikasjon. Lagfølelsen var sterk og latteren satt som vanlig løst. For en gjeng! Vi gleder oss til fortsettelsen!

Jae, Ste Pha og Kee Kee Pah

Phillipa og Linn Beathe

Christine og Pah Me

Siste møte for denne gang. Fra venstre: Linn Beathe (med ryggen mot), Paw Eh Wah, Line, Phillipa, Pah Me, Ste Pha, Paw Ra Mo, Kee Kee Pah, See Da Pah, Daniel, Helene (Daniel sin kjæreste), Christine og Jae

4


Første Gyaw Gyaw prosjekt designet av Daniel Evensen Kjøkken og spisesal for TTC school i Noh Bo.

Foto: Vincenzo Floramo

Daniel Evensen

Teacher Training College (TTC) er et samarbeid mellom et New Zealandsk universitet og en lokal skole. Det ble først etablert i den største flyktningleiren på grensa, men flyttet til Noh Bo i 2013. Noe av det viktigste TTC har gjort er å endre skolehverdagen fra chanting, der alle barna gjentar det læreren sier i kor, til en faktisk forståelse for å lære/lære bort. Dette er i hovedsak takket være de dedikerte og kunnskapsrike lærerne Graeme og Kendal Cook som driver skolen. Mange tidligere studenter fortsetter også å jobbe for skolen etter at de er ferdige og sørger for kontinuitet. Skolen har i lang tid hatt behov for et nytt kjøkken og spisesal og da de spurte om vi kunne bidra var det et lett prosjekt å takke ja til. Det var også et passende prosjekt for å få Daniel inn i teamet. Vi startet designprosessen på fjorårets workshop med felles befaring og brainstorming omkring størrelse, funksjon, form og materialer. Deretter fortsatte Daniel prosessen fra Trondheim og fikk tilbakemeldinger fra Jae i Berlin, Line på Årnes og Paw Eh Wah og teamet i Noh Bo. Paw Eh Wah holdt også kontakten med skolen og kirka som eier landet hvor skolen holder til. Som vanlig endret de fleste rammene seg underveis, men Daniel tok utfordringen bra og samarbeidet gikk strålende. Jae hadde tilsvarende erfaringer fra Klay Poe Klo prosjektet i 2018, og hennes tilbakemeldinger var av stor verdi. Paw Eh Wah har også vokst med erfaringene og blitt tøffere på direkte tilbakemeldinger. Hun ledet prosjektet lokalt, var en god stemme på vegne av teamet og skolen underveis i designprosessen og en tydelig leder for alle i byggeperioden. Line ledet det hele, var støttespiller og trakk i trådene ved behov. Selve resultatet ble også veldig bra. Det er første gang vi bygger hele elementer av murstein, men det sentrale elementet står stødig og fungerer som planlagt i forhold til både kjøkken og spisesal. De transparente veggene med diagonale planker har vi prøvd på tidligere uten hell, denne gangen strakk alle seg litt lenger og det fungerer som det skal. Bygget brukes nå flittig av både skolen og kirka og andre som trenger et større sted å samles.

5


Foto: Line Ramstad

TTC Kitchen Kjøkken, spisesal, oppsamlingstank for regnvann og godt med lagerplass til ris og grønnsaker. Arkitekt: Daniel Evensen Prosjektansvarlig: Line Ramstad Prosjektleder: Paw Eh Wah Leder av byggeplass: See Da Pah Gyaw Gyaw team: Phillipa, Pah Me, Kee Kee Pah, Ste Pah, Saw Dee, Pah Da. Prosjektmedarbeider/tilbakemeldinger: Jae-Young Lee Budsjett: 417 880 THB / 104 916 NOK Faktisk kostnad: 351 162 THB / 88 165 NOK *

*Faktisk kostnad ble lavere enn budsjettert fordi vi endret materialbruk underveis

Grunnflate: 72 m2 Byggetid: 20 uker

En god sommer ønskes alle fra oss i Gyaw Gyaw www.gyaw.org

På vegne av hele teamet, Line Ramstad

6