Page 1

02/2012

Síla Jižní Ameriky

Skok jaguára

Best in Class

Nová kampaň přitahuje pozornost k velkým kapacitám GW v Jižní Americe. strana 3

Jižní Amerika je „in“. Mnoho zemí tohoto subkontinentu na sebe v současnosti upozorňuje vysokým tempem růstu. strany 4/5

Minimální standardy GW Air & Sea zaručují nejvyšší kvalitu služeb – při přepravě po celém světě. strany 6/7

Časopis Air & Sea společnosti Gebrüder Weiss


orange globe – úvodník

Spediční slabikář orange globe Kvalita na míru Nejspolehlivější dodavatel energie, nejpřesnější železnice, nejlepší zákaznický servis: v mnoha oblastech každodenního života přináší kvalita rozdíl. Všude se zjišťují ekonomické ukazatele, vyhodnocují se a – pokud je to výhodné – zveřejňují se. Nejinak tomu je i v sektoru služeb. Výjimečná kvalita už je často pokládána za samozřejmost. Mezi změřenou a subjektivně pociťovanou kvalitou však existuje rozdíl. Při poskytování služby je možné překonat všechny laťky – a zákazník přesto není spokojen. Třeba proto, že k navázání kontaktu dojde později, než klient očekával. Nebo byla pracovnice v callcentru příliš přímá. Není pochyb o tom, že jsou pevně stanovená kritéria kvality důležitá. Stejně tak i nástroje pro zjišťování a analýzu kvality. Při jakékoliv teoretické práci však nelze zanedbávat jednu věc: blízkost k zákazníkovi. A chápání kvality založené na holých číslech k ní zkrátka nestačí. Otázka, kterou je třeba si stále znovu klást, proto zní: Co chce, co potřebuje právě tenhle zákazník? Takže koncipovat výkony tak, aby byly měřitelné, a zároveň mít na zřeteli potřeby a požadavky zákazníka. To jsme si vzali k srdci. Na základě našich dlouholetých zkušeností, ale i s využitím výsledků dotazování mezi zákazníky, jsme vypracovali minimální standardy, jejichž dodržení zaručujeme v rámci naší globální sítě. Co to znamená pro Vás: bez ohledu na to, zda pro Vás realizujeme přepravu v rámci Evropy, z Asie nebo do USA, na splnění těchto minimálních požadavků se můžete spolehnout. A minimální standardy platí přirozeně i pro region, na který se právě speciálně zaměřujeme: Jižní Ameriku.

Vyplatí se vědět Další dávka informací o obchodování v Jižní Americe LATAM Airlines Group. Tato skupina vznikla spojením chilských LAN Airlines a brazilské TAM Linhas Aéreas. Nový koncern, největší letecká společnost v Latinské Americe a jedna z největších na světě, sdružuje aerolinky v Brazílii, Chile, Peru, Argentině, Kolumbii a Ekvádoru.

Siscomex. Brazilský zahraniční obchod je založen na vytříbeném registračním postupu s online podporou. Siscomex je jedním z nejmodernějších IT systémů, který významně přispívá ke snižování byrokracie a k urychlení celního odbavení.

Guarulhos & Viracopos. Důležitá letiště v São Paulu. Mnozí brazilští dovozci preferují Viracopos kvůli jednodušším a spolehlivějším procesům a odbavení. Guarulhos, jakožto největší letiště pro osobní přepravu, však zpravidla představuje cenově výhodnější variantu.

Ex Tarifário. V Brazílii je možné pro určité druhy zboží (především investiční prostředky) požadovat tzv. postup „Ex Tarifário“, při němž vzniká výrazně nižší dovozní daň. Podmínka: žádný místní výrobce nevyrábí stejné zboží. Trvání: 3–4 měsíce.

Açu Superport. Plánovaný hlubokovodní přístav severně od Ria de Janeiro je z investičního hlediska jedním z největších projektů v oboru přístavní infrastruktury v Latinské Americe. Stavební práce začnou ještě letos.

DJAI. Argentinští dovozci mají od února 2012 povinnost ohlásit veškeré dovozy u národního daňového úřadu (AFIP) formou místopřísežného prohlášení (DJAI). Dodávku lze provést pouze v případě, že úřady nevznesou žádné námitky.

Podrobeno kritice Přeji Vám zajímavou četbu,

Věnováno Jižní Americe Heinz Senger-Weiss, člen představenstva

K tomu, aby kampaň GW v Jižní Americe přinesla ovoce, je třeba nejen angažovaných, ale především zběhlých pracovníků. Hanno Schulz, human resource development, ví, na čem při interním tréninku záleží.

Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže, aby sehnali dřevo, připravili nástroje, rozdávali úkoly a rozvrhli práci, ale nauč je touze po dalekém a nekonečném moři. Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

GW-Air & Sea–Kontakt Gebrüder Weiss s.r.o. Air & Sea Terminal Prague Terminal Menzies / P.O.Box 132, 160 08 Prague T +420.220.116.692 F +420.224.281.054

air-sea-prague@gw-world.com www.gw-world.com

Tuto obecně známou strategii managementu jsme tentokrát pro naše účely jednoduše obrátili. Je totiž velmi snadné vzbudit touhu a vášeň pro tak veselý, vznětlivý a rozmanitý region, jakým Jižní Amerika je. Tamní džungli dovozních nařízení, celních předpisů, speciálních úředních rozhodnutí atd. však nejsme schopni s touhou po slunci, plážích a sambě dostat s jistotou pod kontrolu. S tímto vědomím jsme se v rámci naší kampaně pro Jižní Ameriku vědomě zaměřili při zvyšování kvalifikace pracovníků na věcnou a odbornou problematiku.

Několik specialistů na Jižní Ameriku u společnosti Gebrüder Weiss už je. Hlavním cílem našich aktivit v programu dalšího vzdělávání proto byl personální rozvoj a prohloubení odbornosti v oblasti obchodování v Jižní Americe. Za tímto účelem byly pro vybrané odborníky z celé Evropy – od Švýcarska po Černé moře – uspořádány dvoudenní tréninky. Pracovníci z oddělení Sales a Operation se při nich mohli spojit, vzájemně se poznat a nechat se certifikovat na pravé experty na obchod v Jižní Americe. Těžištěm tréninků bylo vyřizování zakázek, včetně zvláštních celních předpisů a jejich postupů. Podle speciálních případových studií však bylo možné procvičit si a odzkoušet nejen speciální dovozní předpisy. Účastníci si zároveň na vlastní kůži vyzkoušeli, jak lze efektivně vycházet s kulturními rozdíly. Výsledek: excelentní servis. V současnosti právě startují obdobné tréninky v Asii a i v samotné Jižní Americe společně s našimi partnery pracujeme na neustálém zlepšování kooperace. A milý zákazníku, přiznám se Vám zcela upřímně: když víte, jak to funguje, je celé obchodování v Jižní Americe najednou úplně jednoduché. A právě proto tady jsme, ne?


orange globe – téma

„¡Hola!“ radostně kráká tukan Sam a čile při tom poskakuje z větve na větev. Tento pták žijící v deštných pralesích Latinské Ameriky má teď také spoustu práce. V roli opeřeného vyslance provází Sam pracovníky a zákazníky GW na cestách do a z Jižní Ameriky. Síť s plošným pokrytím, certifikovaní pracovníci a dlouholeté působení na trhu. GW je vaším spolehlivým partnerem pro veškerou jihoamerickou přepravu.

Síla Jižní Ameriky

N

G

EUROP E

Pouhé pomyšlení na Jižní Ameriku vyvolává v hlavě rozmanité obrazy: žhavých rytmů samby na barvami hýřícím karnevalu, bujně zelených kávových plantáží, tropických deštných lesů a Amazonie, stád hovězího dobytka v pampě a vysokého fotbalového umění. Daleko méně se objevuje rozvoj, který tento kontinent v minulých letech z ekonomického hlediska prodělal.

SIA *A

*

Silnou sestavu společnosti Gebrüder Weiss v Jižní Americe tvoří okolo 630 lidí na 35 stanovištích v deseti zemích. Tato kapacita by měla vnést do povědomí kampaň pro Jižní Ameriku společnosti GW zahájenou v létě 2012 – a to jak v rámci podniku tak i na trhu.

rate agreements s našimi core carriers KLM, Air France a Martinair nabízíme dobré podmínky i z místních letišť.“ Kromě toho je možné samozřejmě přepravu realizovat i s klasickými leteckými společnostmi Iberia, TAP a LATAM se specializací na Jižní Ameriku. „Můžeme například nabídnout přímé spojení na letiště Viracopos v São Paulu „Nejlepší dodavatel služeb za téměř shodných podmínek jako na blízké letiště pro Jižní Ameriku“ Guarulhos. V takovém případě naši zákazníci těží z výrazně Ideální podklad pro hlavní téma kampaně společnosti rychlejšího a jistějšího odbavení.“ Ve srovnání s letištěm GW pro Jižní Ameriku tvoří husté pokrytí a dobrá pozice Guarulhos je možné zkrátit prostoje na jihoamerickém trhu. V deseti státech provozuje a v důsledku toho snížit náklady na M A ERI TH CA U šest zkušených partnerů 35 poboček s téměř skladování. SO 650 pracovníky. „Náš joint venture partner Optimální rámcové Röhlig má zastoupení ve vlastních podmínky pro kancelářích v Chile, Argentině, Bolívii, námořní dopravu Paraguayi a Uruguayi, v Brazílii, Kolumbii, V námořní přepravě jsou Peru, Venezuele a Ekvádoru spolupracutýdně realizovány vlastní konjeme s dlouholetými prémiovými partnesolidované náklady ze zemí se ry,“ dovozuje Bertram Johler. Tito partneři zastoupením GW ex Hamburk, jakožto kompetentní specialisté na místě v současnosti do Santosu, Navezajišťují kvalitu a spolehlivost ve věcech I A gantes, Ria de Janeiro (vše Brazílie), přepravy a logistiky, zatímco v Evropě a v Asii MP A C S A M Buenos Aires (Argentina), Cartageny provázejí motivovaní pracovníci GW zákazníky na (Kolumbie) a Valparaisa (Chile). Do všech příležitostmi oplývající světový trh. ostatních destinací v Jižní Americe je možné dopravit Promyšlená řešení v kusové zásilky LCL lodí přes hub GW pro EU v Antverpách. letecké přepravě Sběrné zásilky z Asie se právě budují. Souhlasí i rámcové Cestu k „nejlepšímu dodavateli služeb pro Jižní Ameriku“ podmínky pro kompletní kontejnery FCL. „Pro společnost kromě toho připravují i řešení v námořní a letecké přepravě, Röhlig patří Jižní Amerika k jádrové oblasti, podnik proto pro něž platí – stejně jako všude, kde působí GW Air & Sea disponuje odpovídajícím know-how a objemem,“ kon– minimální standardy služeb (více k tomuto tématu na statuje Johler, „z čehož těžíme i my jako její partner.“ Mimo stranách 6/7). Konkrétně může Gebrüder Weiss v letecké jiné může GW nabídnout konkurenceschopné ceny. přepravě nabídnout pro všechny země se zastoupením Obchodování s Jižní Amerikou GW promyšlené konsolidované, případně HUB-řešení přes již na vzestupném kurzu terminály Air & Sea ve Vídni a Wolfurtu. „Máme více než 20 Zdá se, že zvolený kurz v Jižní Americe přináší ovoce. Na vlastních letů s konsolidovaným nákladem ex Frankfurt,“ začátku roku 2012 započaly přípravy na jihoamerickou objasňuje Johler. Podle destinace jsou realizovány jedna až kampaň a už při oficiálním zahájení kampaně mohl Bertram tři sběrné zásilky týdně, přičemž zvláštní pozornost je Johler přinést potěšující zprávy: „Obchod s Jižní Amerikou věnována přímým letům bez mezipřistání v Madridu nebo je očividně na vzestupném kurzu. Ze zemí se zastoupením Miami. Garance místa a nízké nákupní sazby činí podle GW se přeprava v prvním pololetí zvýšila o více než třetinu, route managera toto sběrné zasílání atraktivní zejména pro objem letecké přepravy stoupl dokonce o 70 procent.“ menší zásilky a přímo v hlavní sezóně přinášejí jistotu. Důvod k tomu vidí projektový vedoucí vedle strategického splátkového prodeje v první řadě ve zvýšené pozornosti Kdo si přeje větší flexibilitu: V zemích se zastoupením v podniku. „Aktivní výměna mezi pracovníky přes hranice GW je realizována i letecká přeprava z místních letišť, jako států a mezi kontinenty se bohatě vyplatila.“ např. z Curychu, Innsbrucku, Prahy, Budapešti atd. „Ve srovnání s HUB-řešením jsou tam vyšší frekvence a jednodušší procesy,“ informuje Johler – „a díky special

Tři kontinenty – velký potenciál Jižní Amerika je dnes považována za rostoucí trh budoucnosti, jehož potenciál by chtěla společnost Gebrüder Weiss využít a zpřístupnit ho svým zákazníkům. Na tomto pozadí padl v červenci 2012 startovní výstřel rozsáhlé marketingové kampaně, která poprvé v oranžové firemní historii vzájemně spojuje tři světadíly. „Vedle aktivního prodeje v zemích se zastoupením GW a v Asii chceme podporovat a motivovat i naše jihoamerické partnery, aby je Evropa a Asie mohly odpovídajícím způsobem obchodně využívat,“ vysvětluje Bertram Johler, route manager pro Jižní Ameriku a zároveň projektový vedoucí kampaně pro Jižní Ameriku. Jejím cílem je učinit GW na všech třech kontinentech spolehlivým komplexním dodavatelem celého přepravního a logistického procesu do a z Jižní Ameriky. V následujících týdnech a měsících jde především o to, rozšířit společně v podniku povědomí o Jižní Americe, aby byl připraven na budoucí rozvoj a růst na těchto vzmáhajících se trzích. Tukan Sam pravidelně informuje pracovníky prostřednictvím aktuálních informací o důležitých faktech a novinkách ve vývoji, pro odborníky se konají zvláště pro tento účel koncipované tréninky. Zákazníci jsou přímými e-maily, novými propagačními prostředky a na závěr i v osobních rozhovorech více informováni o možnostech GW v obchodování v Jižní Americe.


orange globe – hlavní zaměření

Měď a zlato, železná ruda a lithium, ropa a zemní plyn, sójové boby a tropická dřeva – Jižní Amerika je surovinami vskutku požehnaná. Není divu, že toto bohatství vzbuzuje žádostivost a zahraniční investoři tu stojí dlouhé fronty. Jižní Amerika se ale stala sebevědomou a už se nenechá uspokojit pouhou almužnou.

Skok

jaguára V době hospodářské stagnace se mnohé země tohoto subkontinentu mohly stále ještě pyšnit takovými mírami hospodářského růstu, o nichž mohly jiné části světa již léta pouze snít. Jižní Amerika je „in“ a její ambice rostou. Brazílie v pozici vedoucího národa již dlouho není spokojena se svou rolí vzmáhající se prahové země. Roberto Lavagna je nyní žádaným mužem. Někdejší argentinský ministr financí může konec konců nabídnout z první ruky zkušenosti, jak lze zkrachovalý stát postavit zpátky na nohy. A právě v době nekončící evropské krize je dobrá rada drahá.

Brazílie Rozloha: 8,5 mil. km², téměř polovina Jižní Ameriky Hlavní město: Brasília Počet obyvatel: 196,65 mil. HDP: 2 478 mld. USD (2011) Hospodářský růst: 2,73 % (2011) Argentina Rozloha: 2,78 mil. km², druhá největší země Jižní Ameriky Hlavní město: Buenos Aires Počet obyvatel: 40,76 mil. HDP: 445,99 mld. USD (2011) Hospodářský růst: 8,87 % (2011)

V roce 2001 byla Argentina v podobné situaci, v jaké je dnes Řecko. Následovalo to, co se dnes často označuje jako „matka všech bankrotů“. Argentinci už nebyli schopni zvládnout své dluhy. Do propasti zemi táhla mimo jiné vazba na americký dolar. Pozdější německý spolkový prezident Horst Köhler, tehdejší šéf Mezinárodního měnového fondu, byl tehdy o to udivenější, když mu Lavagna přes zjevnou beznadějnost situace sdělil, že Argentina už nechce od MMF žádné další peníze a namísto toho půjde raději svou vlastní hospodářskou cestou. Toto rozhodnutí se oproti veškerým očekáváním až dosud vyplatilo: Od roku 2003 až do konce loňského roku ekonomika země na Rio de la Plata neustále rostla. Mezitím Argentina MMF splatila veškeré dluhy, což je krok, který v přibližně stejné době učinila i Brazílie.

Velká chvíle Brazílie Projev proměny doby. Svět se na Jižní Ameriku už nedívá starostlivě, ale s očekáváním. Zdejší země vykazují relativně dobrý hospodářský rozvoj. Diktatury, které ještě v 80. letech tento subkontinent charakterizovaly, se změnily na demokracie. Není všechno zlato, co se třpytí – chudoba, sociální nerovnost, nezaměstnanost, vysoká inflace a škody na životním prostředí dotvářejí obraz stejně jako dříve – ale událo se i mnoho pozitivního.

V příštích čtyřech letech zažije Brazílie svůj okamžik slávy, neboť jedna velká událost tu střídá druhou. V roce 2013 má Rio de Janeiro na programu Světový den mládeže, v roce 2014 rozhodne fotbalová elita v zemi pokořitele rekordu své mistrovství světa a v roce 2016 bude korunovace pokračovat letními olympijskými hrami, které se budou konat rovněž v Riu. Není divu, že Brazílie nyní vynakládá veškeré úsilí, aby světu ukázala, že už není prahovou zemí, ale že zvládla skok mezi nejvýznamnější průmyslové národy. Pouze v Riu bude podle německého ministerstva zahraničí do roku 2014 proinvestováno okolo 35 miliard EUR. To jsou ty nejlepší předpoklady pro další impulz k růstu. V minulém roce se Brazílie už dotáhla na Velkou Británii a stala se z ní šestá největší národní ekonomika světa. Mnozí očekávají, že v blízké době přeskočí i Francii. K evropskému životnímu standardu ale Brazilcům stále ještě něco chybí. Příjem na hlavu ve výši okolo 12 600 amerických dolarů leží stále výrazně pod úrovní nejbohatších zemí.

Trojnásobný div Začátkem 90. let Fernando Henrique Cardoso, nejdříve jako ministr financí a pak jako brazilský prezident, reformoval a znovu oživil hospodářství, které tehdy bylo v troskách. Kromě toho vytvořil dluhovou brzdu, což se ukázalo jako odvážné a vizionářské opatření. Jeho nástupce, Luiz Inácio Lula da Silva, pokračoval v nastoupené cestě a snažil se spravedlivěji rozdělit získaný blahobyt. Globalizační expert Nicholas Lemann zhodnotil v magazínu New Yorker, že Brazílie dosáhla trojnásobného divu: vysokého růstu ekonomiky a politické svobody a zároveň snižující se nerovnosti mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Je proto pouze logické, že se země stává stále atraktivnější pro zahraniční investory. V roce 2011 dosáhly přímé zahraniční investice nové rekordní hodnoty 66 miliard USD. Brazílie je tažným koněm Jižní Ameriky, vytváří výrazné exportní přebytky, vykazuje nejvyšší stupeň zprůmyslnění


Horská poušť „Cordillera Occidental“ v Bolívii působí na člověka svou neskutečnou krajinou.

a vedle toho disponuje obrovským zemědělským potenciálem. Země je kromě toho velmi bohatá na suroviny – například železnou rudu nebo dřevo z Amazonie.

Budoucí surovinové ráje I většina ostatních zemí subkontinentu jsou skutečné ráje surovin. Bolívie sází na zemní plyn a enormní zásoby lithia v největším slaném jezeře na světě Salar de Uyuni, jehož těžba by měla zajistit cestu z chudoby. Chile, jehož ekonomika v roce 2011 vzrostla o 6,3 % – více než v posledních 14 letech – zase spoléhá na měď z pouště Atacama. Venezuela podle jedné studie z roku 2010 disponuje téměř dvojnásobnými zásobami ropy než Saudská Arábie. Teprve před šesti lety byla navíc u pobřeží Jižní Brazílie v hloubce přes 5 000 metrů objevena nová ropná ložiska. Státní koncern Petrobas proto bude do roku 2015 investovat 225 miliard dolarů do svých podmořských polí. Čtyři nové rafinérie by kromě toho měly zajistit, aby bylo možné vyvážet nejenom surovou ropu, ale i zpracovaný produkt. Dalším oborem, který zažil v posledních letech skutečný boom, jsou zemědělské suroviny. Nejen v Argentině se nezadržitelně derou do popředí sójové boby. V zemi gauchů se stále více z dobytkářů stávají pěstitelé sóji. Chov

hovězího dobytka se totiž pro mnohé stal nerentabilním. Někteří experti zastávají názor, že sója byla záchranou Argentiny po hospodářském kolapsu. Mezinárodní ceny tehdy vystřelily vzhůru a argentinský stát z toho silně profitoval díky vysokým exportním clům. Navíc Argentina po léta subvencovala ceny energií a pohonných hmot, vytvářela obchodní překážky a v poslední době prováděla opět znárodňování – což bylo silně kritizováno. Průmyslová výroba v roce 2011 přidala v meziročním srovnání o 6,5 %, motorem jí při tom byl především silně rostoucí automobilový průmysl.

V hledáčku: Asie Ve svých hospodářských aktivitách obrací Jihoameričané svou pozornost stále více směrem k Asii. Peru a Chile jsou již členy APEC (Asijsko-pacifická hospodářská spolupráce). Čína mezitím vystřídala USA na místě největšího obchodního partnera Brazílie. Země středu, která má k dispozici kromě vzácných zemin málo surovin, ale o to víc jich potřebuje pro své stále hladové hospodářství, se zajímá zejména o bohaté jihoamerické přírodní zdroje. I při veškerém potenciálu na jihoamerickém subkontinentu zůstává v různých oborech stále mnoho prostoru pro zlepšování, např. v oblasti infrastruktury. V roce 2000 proto byla spuštěna Iniciativa pro regionální integraci infrastruktury v Jižní Americe (IIRSA).

Něco se děje

Dechberoucí panorama chilského hlavního města Santiago de Chile.

IIRSA je megaprojekt: podpořit vnitřní obchod na subkontinentu a usnadnit export by mělo devět, původně dokonce dvanáct, velkých dopravních os. K tomu se přidává okolo 500 lokálních projektů. Pro Brazílii, která nemá přímý přístup k Pacifiku, má velký význam především plánované východo-západní silniční a železniční spojení, protože výrazně zkrátí cestu zboží do Číny. Před krátkou dobou bylo dokončeno silniční spojení mezí brazilským atlantickým přístavem Santos a chilskými tichomořskými přístavy. Právě teď se dokončuje i další klasické západovýchodní spojení: z další výstavby panamského kanálu by měly profitovat především země na západním pobřeží Jižní Ameriky. Rozšiřování by mělo být u konce do roku 2015.

V roce 1991 byl založen Mercosur, který by měl vytvořit společný jihoamerický trh. Jeho členy však nejsou všechny jihoamerické země. Kromě tradiční rivality, jako např. mezi Brazílií a Argentinou, je brzdou i to, že členským zemím je zapovězeno uzavírat bilaterální dohody o volném obchodu. Země jako Uruguay proto přemýšlí o tom, že spolek opět opustí. Členské státy se navíc teprve v srpnu 2010 dokázaly sjednotit na odstranění celních bariér. Ačkoliv Mercosur ještě nefunguje ideálně, postoupilo dvanáct států subkontinentu dokonce o další krok dále založením Unie jihoamerických národů (Unasur). Do roku 2025 by mělo být dosaženo integrace, která je srovnatelná s EU – včetně společné měny, parlamentu, atd. V Jižní Americe se něco děje.


orange globe – interview

orange globe – zprávy

Mimo vyšlapané cesty Přípravy na novou kampaň Gebrüder Weiss pro Jižní Ameriku zavedly Ericha Fuchse do Brazílie a Ekvádoru. Na místě se mohl sales manager terminálu Air & Sea ve Vídni sám přesvědčit o tom, že jihoamerické trhy nabízejí obrovské příležitosti. Pane Fuchsi, prvním cílem vaší cesty byla Brazílie. Jaké zkušenosti jste tam získal? Přistál jsem v São Paulu, kde mě brazilští kolegové srdečně přivítali a odvezli mne hned na první schůzky. Při tom se ukázalo, že jihoamerický zákazník si na rozhovory o logistice rezervuje hodně času a speditér je vysoce hodnoceným povoláním. Ale i to, že budování osobních vztahů je pro trvalý obchodní vztah nezbytné. Ukázala se při tom i často zmiňovaná „brazilská volnost“? V profesním životě vůbec! Naopak: nehledě na dlouhé přejezdy prováděli kolegové každý den čtyři až šest schůzek se zákazníky. A to není tak jednoduché, když si uvědomíte, že vzdálenosti mezi jednotlivými kancelářemi našeho partnera Figwal bylo někdy možné překonat pouze letecky. Vedle agility našeho partnera na mě udělal skutečný dojem ještě ekonomický potenciál Brazílie. Otevírají se i nové možnosti pro poskytovatele přepravních a logistických služeb? Především díky fotbalovému mistrovství světa v roce 2014 a olympijským hrám v roce 2016 se v Brazílii plánují infrastrukturní opatření, která v příštích letech přinesou výrazně zvýšený objem dopravy. Na vaší cestě jste se zastavil i v Quitu, nejvýše položeném hlavním městě na světě. Jaké poznatky jste si odnesl z Ekvádoru? Společné rozhovory se zákazníky a naším místním partnerem ukázaly, že ze strany zákazníků je tam opravdu velký zájem o řešení v oblasti letecké a námořní dopravy. V některých případech jsme zabodovali obsáhlými konzultačními rozhovory a prezentací světové sítě GW. K vybudování důvěry silně přispěla především i dlouhá historie a tradice společnosti Gebrüder Weiss.

Se špičkovými službami daleko vpředu

Best in Class Z praxe pro praxi: minimální standardy GW Air & Sea jsou cokoliv jiného, jenom ne teoretické předpisy kvality. Přesně tam, kde na tom zákazníkům i partnerům opravdu záleží, přinášejí větší transparentnost, proaktivní informace, rychlejší postupy a ještě vyšší spolehlivost. Kvalita má u společnosti Gebrüder Weiss tradici. Už začátkem devadesátých let nechal tento přepravní a logistický podnik celou paletu svých služeb certifikovat podle mezinárodně uznávané normy ISO. Od té doby se v celém koncernu investuje mnoho energie do dalšího průběžného zvyšování poskytované kvality nebo do udržování její vysoké úrovně. Ze smyslu pro kvalitu, ale i pro životní prostředí a trvalou udržitelnost vyrostl především na začátku nového tisíciletí silný, účinný systém, který společnosti GW připravil cestu k tomu být poskytovatelem vysoce kvalitních služeb.

Milník ve vývoji služeb Zpátky do Evropy: jaký je váš závěr? Není pochyb, že jihoamerické trhy nabízejí GW i našim zákazníkům v celosvětové síti obrovské příležitosti – mimo vyšlapané cesty. V létě oficiálně zahájená kampaň pro Jižní Ameriku již ukazuje potěšitelné výsledky: počet zásilek ze zemí se zastoupením GW a z Asie do Jižní Ameriky vzrostl o 35, respektive 43 procent!

U GW Air & Sea se ve věci standardů stala milníkem kampaň „Orange Dragon“ v roce 2006. V jejím rámci byla zavedena celá řada standardů služeb pro přepravu z a do Číny. Se špičkovými službami pak tehdy organizace dosáhla svého vytčeného cíle, stát se nejlepším poskytovatelem služeb pro Čínu ze zemí se zastoupením GW. Podle tohoto vzoru a s předsevzetím být v otázce kvality služeb po celém světě o krok před konkurencí nyní GW Air & Sea stanovila ve všech zemích se zastoupením GW minimální standardy. To znamená, že se tu zákazníci mohou u letecké a námořní přepravy vždy spolehnout na dodržení určitých minimálních požadavků. S novou marketingovou kampaní se tato idea služeb přenesla i do Jižní Ameriky. Rychlé informace o cenách, proaktivní informace, čisté a srozumitelné účtování, okamžité navázání kontaktu: stručně řečeno jsou to všechny aspekty, které jsou pro zákazníky a partnery GW při vzájemné spolupráci obzvlášť důležité. „Proto jsme stanovili odpovídající minimální standardy od předložení nabídky a přijetí zakázky přes její realizaci a vyúčtování až po reklamace, resp. škodní případy, které by to měly zajistit,“ referuje Klaus Wimmer, zmocněnec pro management kvality GW Air & Sea.

Naši pracovníci jsou pro vás na cestách v Jižní Americe.

Na vypracovávání minimálních standardů neměly vliv pouze expertízy regionálních manažerů Air & Sea,

odborníků z managementu kvality a key account manažerů, ale zcela cíleně byly zohledněny i požadavky a potřeby zákazníků. „Protože zákazníci naše služby někdy posuzují jinak, než je hodnotíme my sami,“ ví Wimmer.

Spokojený zákazník – šťastný dopravce „Je to vždy celkový obrázek, co zákazník ze společnosti Gebrüder Weiss vidí,“ říká Klaus Wimmer – „a každý jednotlivý kontakt se zákazníkem, ať už ho vede pracovník pro styk se zákazníky, odborný referent nebo i řidič, má na tento obrázek vliv.“ Minimální standardy by měly přispět k vytvoření, popř. k dalšímu utvrzování, pozitivního celkového obrazu u stávajících i nových zákazníků „Naším cílem je, aby nás zákazníci vnímali jako kompetentního a spolehlivého partnera s osobním přístupem.“ Tak lze docílit dobré vazby se zákazníkem a vytvořit dlouhodobé partnerství. Volně podle motta: „Spokojený zákazník – šťastný dopravce!“

Význam kvality a nadšení zákazníků je zakotveno v hodnotách GW: the orange way of Service Excellence „Naším cílem je nadšení zákazníků. Proto je základem naší každodenní spolupráce vynikající kvalita služeb. Díky naprosto jednotné organizaci přesahující hranice jednotlivých zemí jsme vytvořili ty nejlepší předpoklady. Naši zaměstnanci přesvědčují svou kompetencí a zaměřením na řešení. Usilujeme o stálé zlepšování a proaktivní vytváření.“


orange globe – novinky

Šanghaj–Santos přímo S okamžitou platností nabízí GW službu sběrných kontejnerů ze Šanghaje v Číně do Santosu v Brazílii a spojuje tak jednu z nejvíce prosperujících hospodářských oblastí Asie s nejvýznamnějším přístavem Latinské Ameriky. Týdenní odjezdy s Hapag Lloyd zajišťují rychlou, efektivní a plynulou realizaci kusových zásilek LCL. Sběrné kontejnery jsou nakládány pracovníky GW v Šanghaji a bez překládky jsou lodí dopravovány do Santosu.

Gebrüder Weiss zavádí pro země se zastoupením GW Air & Sea minimální standardy a znovu tak naplňuje značku „Best in Class“.

Minimální standardy GW Air & Sea Vytvoření nabídky

Vývozní dokumenty

• aktuální ceny během 2–4 hodin od poptávky. Je-li již při doručení poptávky zřejmé, že z důvodu jejího rozsahu nebo z jiných důvodů nebude možné tento časový limit dodržet, je třeba neprodleně zákazníka kontaktovat a dohodnout s ním realistický termín pro předložení nabídky • obecné nabídky dle přání zákazníka, resp. nejpozději do 3 dnů

• přehledná a srozumitelná • s konkrétním popisem výkonů (údaje o době trvání, E.T.A., atd.)

• B/L dokumenty během 8 hodin po obdržení B/L od rejdařství/konsolidátora > návrh B/L u L/C zásilek, popř. speciálních dohod se zákazníkem před konečným vystavením ke kontrole e-mailem zákazníkovi > originální B/L poštou (doporučeně), seaway B/L e-mailem zákazníkovi > vždy s realistickými údaji o době trvání (průměrná doba trvání, očekávaný odjezd/příjezd = E.T.D./ E.T.A., atd.) • letecký nákladní list AWB do 8 hodin od odchodu zásilky > písemnou formou e-mailem > s realistickými údaji o době trvání (průměrná doba trvání, E.T.D./ E.T.A., atd.)

Přijetí zakázky na import a export

Faktury zákazníkům

• zpětné potvrzení zákazníkovi písemnou formou do 30 minut od přijetí zakázky a – pokud přepravě nepředcházela nabídka – včetně obchodních podmínek

• • • •

Konstrukce nabídky

Výtečně: Wolfgang Niessner a GW Letos uděloval magazín CampdenFB ve spolupráci se Société Générale – jednou z nejdůležitějších francouzských bank – poprvé ocenění „European families in business awards“. Pro GW to byl dvojnásobný důvod k radosti. Předseda představenstva Wolfgang Niessner byl zvolen „Top non-family director of the year“ a společnost Gebrüder Weiss se v kategorii „Top family businesses“ posunula mezi nejlepších 5 v Evropě.

snadno srozumitelné přehledné reprodukovatelné odpovídající přání zákazníka a nabídce

Rostoucí trh v Rumunsku

Údaje o letu/nakládce na loď

Škodní případy a reklamace

• e-mailem zákazníkovi během 8 hodin

• zpracování bez prodlení • 1–2 hodiny od doručení škodního případu, resp. reklamace, informace zákazníkovi, popř. partnerovi o vzetí na vědomí a zpracování

Dovozní dokumenty • předání písemnou formou nebo e-mailem podle dohody se zákazníkem • letecká doprava: 8 hodin po obdržení údajů o zásilce • námořní doprava: nejpozději 8 hodin po obdržení kopie B/L

Okolo 22 mil. EUR od roku 2009 investovala společnost GW v tomto státě u Černého moře: do logistického terminálu v Bukurešti, do několika stanovišť a do pozemků pro budoucí stavby. Míra růstu GW Rumunsko činí okolo 20 procent. Budování celoplošné sítě v této zemi s cílem nabídnout 24hodinový takt by mělo tento pozitivní vývoj zajistit natrvalo.


orange globe – inside

„Dobrý pocit“ Röhlig v Chile, v Argentině, Uruguayi, Bolívii a Paraguayi, Figwal v Brazílii, Magnum Logistics v Kolumbii, Flota v Peru a LogunSa v Ekvádoru: to jsou jihoameričtí partneři společnosti Gebrüder Weiss. orange globe se některých z nich dotázal, co pro přepravce a logistiky znamená být součástí celosvětové sítě Air & Sea. Jak prožívají spolupráci v tomto mezinárodním spolku, na výměnu s kolegy v Evropě a Asii. Jak vnímají kulturní rozdíly. Co od nich a jejich místního týmu mohou očekávat zákazníci GW. A jaké impulzy naopak očekávají oni od sítě pro své národní organizace.

Spolupráce s Gebrüder Weiss přináší našim zákazníkům dobrý pocit z důvodu promptních služeb, konkurenceschopných sazeb a evropského partnera se stabilní pozicí na trhu. My u společnosti Röhlig Chile máme rádi kulturní rozdíly mezi partnery. Zjistíme tak mnohé o kultuře a tradicích našeho partnera a zároveň mu můžeme ukázat náš způsob života. Tento společný zážitek nás sbližuje – osobně i obchodně. Servis u Röhlig Chile neznamená jen plnění požadavků zákazníků, ale i překonání jejich očekávání. Jsme multikulturní kancelář, v níž pracují lidé pěti národností. Známe různé trhy, máme zkušenosti se všemi typy logistických služeb, působíme proaktivně a získáváme z toho výhody pro naše zákazníky. V neposlední řadě interně sledujeme „politiku otevřených dveří“, takže vyslechneme číkoliv myšlenky a idey.

Anthony Roe managing director, Röhlig Chile

Jsme pyšní na to, že patříme k této síti, protože jsme zde našli odbornou a zkušenou skupinu lidí. U Gebrüder Weiss stojí vždy v popředí postupný rozvoj a vylepšování obchodních tras. Ačkoliv není objem dopravy mezi zeměmi se zastoupením GW a Kolumbií nikterak veliký, spolupracujeme nyní s Evropou úžeji. Kulturní rozdíly nejsou pro nás žádné téma: naši kolegové v Evropě rozumí našim potřebám a my zase těm jejich. My u společnosti Magnum máme dobrý tým tvořený 360 lidmi v sedmi městech. Naším cílem je podporovat podnik v zlepšování a zjednodušování jeho logistiky. V současnosti patříme mezi top 10 přepravců v naší zemi.

Andres Arango CEO, Magnum Logistics Kolumbie

Společně se silnými místními partnery – to je jihoamerická síť GW.

Pro firmu Röhlig pracuji už deset let, jak v Hamburku, tak i v Buenos Aires. Vždy jsem si užívala toho, že jsem součástí tak mezinárodní sítě, jako je ta společnosti Gebrüder Weiss. Know-how, odbornost, nástroje a možnosti, které se nám tím otevírají, hrají v naší zemi při prodeji rozhodující roli. Díky nové kampani pro Jižní Ameriku máme nyní příležitost k intenzivnější kulturní výměně s asijskými zeměmi, s nimiž byla dosavadní spolupráce méně intenzivní. Na oplátku poznají naši asijští a evropští kolegové lépe Argentinu a Latinskou Ameriku. Naši zákazníci očekávají při realizaci přepravy zásadně profesionální, na míru střižený, promptní a efektivní servis a právě takovou komunikaci. Jakmile zjistí, že to vše dokáže naše světová síť zajistit, stanou se s největší pravděpodobností dlouhodobými zákazníky Gebrüder Weiss.

Mezinárodní propojení je opravdu důležité. Podpora, servis a nasazení kolegů u Gebrüder Weiss jsou nanejvýš profesionální. Pro nás, jakožto podnik střední velikosti, znamená tento background další konkurenční výhodu před našimi rivaly. Spolupráce se časem změní. Když obě strany přinesou to nejlepší, bude se obchod více a více rozvíjet. Co může cílené budování obchodních tras ovlivnit, prožíváme právě teď společně na příkladu Asie – v uplynulých měsících jsme zde výrazně zvýšili objem zakázek. Röhlig Uruguay má certifikaci ISO a specializuje se na leteckou, námořní a kamionovou přepravu. A naši zákazníci se mohou spolehnout na nejlepší, individuální servis. Tak jsme se dostali mezi pět předních poskytovatelů přepravních služeb v zemi.

Gabriela Contarino route manager Europe, Röhlig Argentina

Impressum: orange globe, časopis pro zákazníky společnosti Gebrüder Weiss Ges.m.b.H Vlastník časopisu, vydavatel, nakladatel: Gebrüder Weiss Ges.m.b.H., Bundesstraße 110, A 6923 Lauterach. Za obsah odpovídá: Michael Büchele, tel. č. + 43 5223 206 441, redakce: Silke Lechner, tel. +43 5223 206 449. Výroba: Raimund Fink. Grafická úprava: Dalpra&Partner, Götzis. Jazykové mutace: Markus Grabher, grabherdesign.com. Tisk: Tiskárna knih Lustenau

Nelson Saturno managing partner, Röhlig Uruguay

orange_globe_2_2012_tschechisch  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you