Page 1

Výrobná logistika:

Efektívna a s pridanou hodnotou Obstarávanie | skladovanie | distribúcia | fulfillment


Logistika je kľúčom k výrobe Veľmi presná dodávka komponentov a samostatných dielov zohráva hlavnú úlohu pri dosiahnutí hospodárnosti v procesoch priemyselnej výroby. Nároky na logistiku sú náležite vysoké. V tejto súvislosti bola spoločnosť Gebrüder Weiss poverená spoločnosťou Geberit Apparate AG, aby riadila a uskutočňovala prepravné a logistické procesy v rámci výroby produktového radu spŕch a WC AquaClean. Dlhoročný zákazník spoločnosti Gebrüder Weiss profituje z riešenia na mieru, postaveného na princípe Kanban (japonský systém pre jednoduchšie riadenie a zásobovanie výroby využívajúci objednávacie karty), ktoré nepozná výpadky výroby.


Spoločnosť Gebrüder Weiss pre nás vytvorila riešenie zabezpečujúce rýchle a spoľahlivé dodávky. Kanbanové prepravky sa napríklad už pri uskladnení v sklade vo švajčiarskom meste Wil plnia komponentmi tak, ako budú neskôr v rámci produkcie potrebné. Takýto postup urýchľuje vyskladnenie. Logistická sieť, ktorá eliminuje plytvanie a prepravu naprázdno, sa dá označiť za efektívnu a zároveň trvalo udržateľnú. . www.geberit.com

„ Spolupráca so spoločnosťou Gebrüder Weiss je postavená na dôvere a kompetentnosti.“ Josef Kunz, vedúci oddelenia Obstarávanie a logistika


Výzva.


Výzva Skupina Geberit Skupina Geberit je celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou s hlavným sídlom vo švajčiarskom meste Jona a aktívnym zastúpením v približne 41 krajinách. Od svojho založenia v roku 1874 patrí podnik medzi priekopníkov v oblasti modernej sanitárnej techniky. Geberit je v súčasnosti vo svojej branži európskym lídrom na trhu. Podnik má 17 tovární v ôsmich rôznych krajinách. Výrobná logistika pre Geberit Apparate AG V roku 2009 sa koncern Geberit rozhodol rozbehnúť výrobu spŕch a toaliet AquaClean a výrobky, ktoré sa dovtedy zhotovovali na základe poverenia spoločnosti Geberit externe, sa začali vyrábať opäť vo vlastnom podniku, v sídle koncernu. Táto skutočnosť postavila spoločnosť pred nové výzvy. Bola založená akciová spoločnosť Geberit Apparate AG a v rámci kompletného procesu obstarávania musela byť vytvorená nová koncepcia. Spoločnosť Geberit vsadila na know-how skúseného externého operátora logistických služieb, aby sa mohla naplno sústrediť na svoju hlavnú oblasť činnosti a insourcingový projekt. Nároky na logistiku sú v podniku vytvárajúcom pridanú hodnotu veľké: rýchle a aktuálne dodávky množstiev materiálu s vysokou frekvenciou, zodpovedajúce výrobe (malý stav zásob v predajni), spoľahlivé IT riešenia a pripravenosť na interdisciplinárnu spoluprácu.


Riešenie.


Riešenie Systém Kanban Ide o špeciálne, vysoko flexibilné riešenie na mieru, v rámci ktorého sa logistika chápe ako integrálna súčasť produkčného systému. Optimalizovaná skladová logistika Skladová logistika individuálne navrhnutá pre prepravky, ktoré stanovila spoločnosť Geberit. Dôležitou prednosťou pritom je skutočnosť, že 500 rôznych komponentov a samostatných dielov od asi 70 výrobcov sa pripraví na odber už pred uskladnením a potrebné informácie sa vyznačia na etiketovom štítku. Výkonná logistika Expedované zásielky tovaru sa dostanú do tempa vďaka konsolidácii objednávky a predtriedeniu. Gebrüder Weiss tak garantuje rýchlu a včasnú dodávku.


BeneďŹ ty.


Benefity Malé zásoby na sklade Tovar sa dodáva podľa potreby, aby sa eliminovali príliš veľké skladové zásoby v predajni spoločnosti Geberit. Ak sa zvýši výroba, spoločnosť Gebrüder Weiss zintenzívni prepravnú frekvenciu. Efektívne vybavenie objednávky Priebežné materiálové a informačné toky v sieti dodávok sú zárukou rýchleho spracovania objednávok s krátkym priebežným časom výroby v systéme Kanban. IT riešenia zamerané na procesy Riešenie Kanban je prispôsobené danostiam výroby: špeciálne vyvinuté štítky obsahujú informáciu o mieste uskladnenia v predajni spoločnosti Geberit. Takto sa darí znižovať náklady na plánovanie a riadenie. Vykrytie sezónneho nárastu Vďaka zvládnutiu týchto úloh môžu podniky dosiahnuť vysokú mieru flexibility a svoje fixné náklady premeniť na variabilné náklady závislé od výkonu.


Proces.


Všade, kde nás potrebujú. Spoločnosť Gebrüder Weiss realizuje pre spoločnosť Geberit aj iné aktivity ako výrobnú logistiku. Už roky riadime a uskutočňujeme po celej Európe vnútropodnikovú prepravu. Okrem toho máme prostredníctvom pobočky Gebrüder Weiss v rakúskom Pöchlarne na starosti aj prepravu hotových výrobkov do veľkoobchodu takmer všetkých krajín strednej a východnej Európy. Dánsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko zásobujeme priamo z tovární spoločnosti Geberit v nemeckom Langenfelde a Pfullendorfe. GW Air & Sea vstupuje do hry ako prepravný partner pre zásobovanie Blízkeho východu.


GW –

Denný príjem tovaru do skladu GW

Medziuskladnenie

Odber na výrobu

Prázdna prepravka v predajni Geberit iniciuje objednávku

Výrobná logistika spoločnosti Geberit

Uskladnenie v predajni Geberit

Okamžité vyskladnenie/ pripravenosť na expedíciu

Ge

be

ri t

o) sk ar

Príprava tovaru na odber a štítkovanie čiarovým kódom

Wi l ( Šv ajč i

Preprava GW > Geberit

–J

on

a(

Š va

jč i a r s

ko)

Pr e p

ra v

a


GW –

Denný príjem tovaru do skladu GW

o) sk ar

Príprava tovaru na odber a štítkovanie čiarovým kódom

Wi l ( Šv ajč i

Medziuskladnenie

Odber na výrobu

Uskladnenie v predajni Geberit

Okamžité vyskladnenie/ pripravenosť na expedíciu

Ge be

ri t

Prázdna prepravka v predajni Geberit iniciuje objednávku

Výrobná logistika spoločnosti Geberit

Preprava GW > Geberit

–J

on

a(

Š va

jč i a r s

ko)

ra p e r P

va


www.gw-world.com

Geberit-CaseStudy-SK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you