Page 1

Производствена логистика:

Ефективна и стойностна Снабдяване | Складиране | Дистрибуция | Реализация


Логистиката е ключът към производството Своевременната и абсолютно точна доставка на части и елементи е главно условие за икономически ефективен процес на производство в съвременната индустрия. Също толкова високи са изискванията към логистиката. На този фон Gebrüder Weiss получи от Geberit Apparate AG задание да организира и управлява логистичните и транспортни процеси в производството на стоките от продуктовата линия AquaClean DuschWC. Дългогодишният клиент на Gebrüder Weiss получи индивидуално логистично решение, при което отпадат всякакви нежелани прекъсвания на производството.


За нас Gebrüder Weiss разработи решение, което гарантира бърза и надеждна доставка. Така например канбан-контейнерите още на входа в склада във Wil (CH) се запълват с компонентите по реда и в количеството, в които по-късно ще се ползват в производството. Това ускорява изваждането от склад. Тук можем да говорим за ефективна и устойчива логистична верига, която предотвратява забавянията и празните превози. www.geberit.com

„ Сътрудничеството с Gebrüder Weiss s се основава на доверие и компетентност.“ Josef Kunz, Ръководител на отдел Снабдяване и логистика


The Challenge.


The Challenge Компанията Geberit Geberit е компания, развиваща глобална дейност, със седалище в Йона (Швейцария) и действащи филиали в повече от 41 страни. От основаването си през 1874 г. фирмата се нарежда между пионерите в модерната санитарна техника. Днес Geberit е лидер на европейския пазар в своя бранш. Фирмата поддържа 17 производствени обекта в осем различни страни. Производствена логистика за Geberit Apparate AG През 2009 г. фирма Geberit взема решение да разработи продуктите AquaClean Dusch-WC и да върне производството им (до този момент възложено на външен подизпълнител) отново в концерна. Това поставя фирмата пред нови предизвикателства. Geberit Apparate AG е създадена и целият процес на производство трябва да бъде организиран по изцяло нов начин. Geberit разчита на ноу-хауто на опитен външен доставчик на логистични услуги, за да може да се концентрира изцяло и напълно върху основната си дейност и проекта по инсорсинг. Изискванията към логистиката на пазарно ориентираните предприятия са високи: много честа, бърза и навременна доставка на материали в точните количества, необходими за производството (малки наличности в складовете на фирмата), надеждно IT решение и готовност за сътрудничество в различни области.


The Solution.


The Solution Канбан-система Едно разработено според индивидуалните нужди на клиента и същевременно гъвкаво специално решение, което възприема логистиката като неразделна част от системата на производство. Оптимизирана складова логистика Адаптирана към индивидуалните потребности складова логистика, която се базира на определените от Geberit контейнери. Решаващото предимство при това: 500-те различни компонента и отделните части от около 70 производители се комисионират и снабдяват с нужните етикети и информация още преди вкарването им в склад. Ефективна логистика Консолидирането на поръчки и предварителното сортиране на изходящите пратки спестяват време. Така Gebrüder Weiss гарантира бърза доставка в точно определения срок.


The BeneďŹ ts.


The Benefits Малки складови запаси Стоките се доставят при необходимост, така се поддържат минимални стокови запаси в складовете на Geberit. Когато производството нараства, Gebrüder Weiss увеличава честотата на доставките. Ефективна организация на поръчките Непрекъснатият материален и информационен поток в цялата верига на доставки се грижи за бързата обработка на поръчките с кратки срокове за доставка чрез канбансистемата. IT-решение, ориентирано към процесите Решението тип канбан се адаптира към изискванията на производството: специално разработени етикети съдържат информация за складовото място в склада на Geberit. Това намалява разходите за планиране и управление. Управление на сезонни пикове С освобождаването от тези задачи фирмите могат да постигнат голяма гъвкавост и да трансформират фиксираните си разходи в зависещи пряко от обема на дейността им, променливи разходи.


The Process.


Навсякъде, където сме необходими Gebrüder Weiss е в услуга на Geberit не само в сферата на производствената логистика. От много години ние реализираме и управляваме вътрешнозаводските транспорти на фирмата в Европа. Освен това ние поемаме – главно чрез филиала на Gebrüder Weiss в Pöchlarn – и транспорта на готовата продукция във всички близки страни от Средна и Източна Европа. В Дания, Швеция, Норвегия и Финландия ние доставяме директно чрез производствените обекти на Geberit в Langenfeld (Рурска област ) и Pfullendorf (БаденВюртемберг). GW Air & Sea се включва в транспортите за Далечния изток.


GW

Ежедневно постъпване на стоки в склада на GW

Вход в производството

Междинно складиране

Празен контейнер в склада на Geberit автоматично инициира нова заявка

Производствена логистика в Geberit

Мигновено изваждане от склад/ подготовка за транспорт

Ge

Вход в магазинен склад на Geberit

be

r it

–J

Транспорт GW > Geberit

on

a

–W

il

Комисиониране и баркод-етикети

Т ра

нсп

т ор


GW

Ежедневно постъпване на стоки в склада на GW

Вход в производството

Междинно складиране

Ge

be

–J

Празен контейнер в склада на Geberit автоматично инициира нова заявка

Производствена логистика в Geberit

Вход в магазинен склад на Geberit

r it

Транспорт GW > Geberit

on

a

–W il

Комисиониране и баркод-етикети

Т ра

Мигновено изваждане от склад/ подготовка за транспорт

о нсп

рт


www.gw-world.com

Geberit-CaseStudy-BG  
Geberit-CaseStudy-BG