OsmAnd

Page 1

Bijgewerkt:

23/10/2019

Auteurs:

Guy Vanvuchelen & Gilbert Lowel

Contact:

guy.vanvuchelen@gmail.com Hier kun je de meest recente handleiding downloaden:

Download:

https://www.dropbox.com/sh/f78d8h8m04zuo1k/AAD34fjGwssJaYHlrnfu0bD-a?dl=0 1


1 OPENINGSSCHERM Zorg dat je een internetverbinding hebt en download de gewenste OsmAnd versie. Tip. Je kunt kiezen tussen: OsmAnd (gratis), slechts 10 downloads toegestaan. OsmAnd + (ongeveer 8 EUR), onbeperkte downloads. Beiden te downloaden van o.a. de Play Store, Amazon en OsmAnd.net/downloads. OsmAnd~ (gratis), deze testversie kun je alleen via het internet downloaden: “download.osmand.net/latestnight-build/” daar selecteer je in de lijst, ”OsmAndnightly.apk”, en volg daarna de instructies van Android. Let op: om OsmAnd~ (nightly versie) op android 7 te installeren moet je tijdelijk: “Instellingen -> Schermverg. en Beveil.” -> [Beveiliging] -> Onbekende bronnen” inschakkelen. Als het openingsscherm verschijnt klik je op “AAN DE SLAG”. Je komt in een scherm waar OsmAnd voorstelt om een kaart te downloaden van de regio waar je u bevindt. In België/Nederland wordt daar normaal dus de normale kaart van België/Nederland gedownload ( ). Beneden op het scherm zie je in welke map OsmAnd zijn data (kaarten, tracks, enz.) wil plaatsen. Hier is het even opletten want OsmAnd noemt een deel van het intern geheugen: “Externe opslag”.

Klik op “WIJZIG” en je krijgt de keuze tussen: * Externe opslag: dit is een deel van de Interne opslag * Gedeeld geheugen * Geheugenkaart: Externe geheugenkaart. Kies bij voorkeur voor “Geheugenkaart”, zo gebruik je de externe SD-kaart en blijft het intern geheugen beschikbaar voor andere programma's. Wie geen externe SD-kaart heeft kiest voor “Externe opslag” (gereserveerd deel van het intern geheugen). Klik op “Download”. Je zult merken dat ook de “Wereld-overzichtskaart” bij de te downloaden kaarten staat. Die is nodig voor de goede werking van het programma. Dit is eigenlijk het frame waar de respectievelijke kaarten in passen. 2


Tip. Met ”Menu -> Instellingen -> Algemene instellingen -> [Diversen] -> Opslagmap” kun je zien welke plaats je gekozen hebt. Als je gekozen hebt voor de externe SD-kaart zou dat zoiets moeten zijn als: “Externe opslag/storage) xxxx-xxxx/ Android/ data /net.osmand(plus)/ files” of “/storage/MicroSD/Android/data/net.osmand(plus)/files” Met bestandsbeheer/filemanager is dat: “MicroSD/Android/data/net.osmand(.plus)/files”. Tip. Indien het inladen van de kaarten om een of andere manier zou mislukken dan is dat geen probleem, je kunt het immers via het “Menu -> Kaarten downloaden” (pag.2.728) nog altijd overdoen. Als het downloaden voltooid is, keer dan terug naar het kaartscherm door op “” (links bovenaan) te klikken.

3


2 MENU’S EN SYMBOLEN Bij het opstarten van OsmAnd kom je normaal in het kaartscherm. Als een kaart geïnstalleerd is zal die op het scherm te zien zijn. Op de kaart zijn enkele symbolen weergegeven. Links boven staat een symbool dat voor elk profiel verschillende vormen kan aannemen, bijvoorbeeld: , , , ... Klik op dit symbool en je komt in het menu “Kaart-instellingen” (niet verwarren met kaarten downloaden). De instellingen van dit menu worden uitgelegd in het hoofdstuk “Kaartinstellingen” op pagina 22. Let op: er zijn nog meer profielen beschikbaar via de “Menu > Instellingen -> Application profiles (Toepassingsprofielen)”. Naast het symbool voor het profiel zie je een vergrootglas ( ). Dit is het symbool voor “Zoeken”. Zie hiervoor pagina 15. Rechts beneden zie je een + en daaronder een -. Dat zijn de zoomknoppen waarmee je de kaart kunt vergroten en verkleinen. Daar naast staat het symbool , ”Huidige Positie”. Als je hier op klikt, en je hebt GPS ontvangst, dan zal de actuele plaats, op de kaart, aangeduid worden door een blauw punt. Een lichtblauwe cirkel er rond geeft (bij benadering) de mogelijke afwijking aan. In het midden beneden zie je de schaal van de kaart: . Links beneden op het scherm zie je het symbool . Dit staat voor “Routebeschrijving” (navigatie) en wordt besproken op pagina 18. Onderaan, uiterst links, staat het symbool voor het menu: . Een klik op dit symbool opent het menu. Als je de menuknop ( ) niet zou zien, kijk dan op pagina 5. Het menu is ingedeeld in twee vakken. Het onderste deel bevat instellingen die slechts één keer moeten gemaakt worden en later mogelijk af en toe zullen bijgesteld worden. Het bovenste deel bevat de hoofdstukken die je regelmatig zult (kunt) gebruiken, zoals je weg volgen aan de hand van een track, een adres, café, camping, ... zoeken, een route uitstippelen, enz. De items in het menu kunnen verschillen van het voorbeeld hierboven omdat sommige items eerst moeten geactiveerd worden in de plugin-manager (pagina 38) voordat je ze kunt zien in het menu. Let op. We bespreken de verschillende hoofdstukken in de volgorde dat ze voorkomen in het menu. Merk op dat dit niet de volgorde is waarin je ze nodig hebt. Bij de installatie heb je vooral de volgende hoofdstukken nodig: “Kaarten downloaden” (p. 28), “Plugin-manager” (p. 38) en “Instellingen” (p. 43). Naast deze menu’s op het hoofdscherm gebruikt OsmAnd ook nog veel submenu’s en symbolen die overal kunnen opduiken. Veel handelingen kunnen op twee of zelfs meer wijzen gebeuren.

4


2.1

DASHBOARD

Het dashboard is een alternatief voor het menu. Het menu is vollediger, het dashboard voor sommigen overzichtelijker ook al omdat je zelf kan bepalen wat er in staat. Iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken welke manier van werken voor hem het gemakkelijkste is.

2.1.1 INSTELLINGEN Als het dashboard actief is: “Menu -> Dashboard” dan staat links boven het symbool voor het menu ( ) en rechts boven op het scherm het symbool voor: “Dashboard-instellingen” ( ). Met “Dashboard-instellingen” kun je zelf bepalen wat je in het dashboard wil zien. Zo geeft dit scherm een mooi overzicht van wat je zelf belangrijk vindt.

2.1.2 NA OPSTARTEN TONEN Als deze schuiver op “Aan” staat zal opgestart worden met het dashboard geopend. Staat de schuiver op “Uit” dan wordt de kaart getoond met links beneden ofwel het dashboard symbool ofwel het menu symbool.

2.1.3 OPENEN VANAF DE KAART Als deze schuiver op “Aan” staat wordt, links beneden, het dashboard symbool getoond. Staat de schuiver op “Uit” dan wordt het menu symbool getoond.

2.1.4 OVERIGE INSTELLINGEN Verder kun je instellen wat er in het dashboard kan getoond worden. Afhankelijk van de geïnstalleerde en geactiveerde elementen zullen deze, in een willekeurige volgorde, in het dashboard weergegeven worden. Rechts van bepaalde instellingen staat een cijfer. Door hierop te klikken kun je instellen hoeveel regels voor die gegevens beschikbaar moeten zijn. In bovenstaande figuur zullen dus 3 regels gereserveerd worden voor “Geschiedenis”, 3 voor “Favorieten”, enz. Alles wat in het Dashboard beschikbaar is kan ook elders in het menu uitgevoerd worden. Daar vind je de nodige uitleg.

5


2.2

MARKEERVLAGGETJES

Markeervlaggetjes zijn punten waarmee je snel een track kunt maken. Je kunt ze ook bewaren om later te gebruiken. Misschien zie je tijdens een uitstap een plaats die je later nog eens wenst te bezoeken. Je kunt er natuurlijk een favoriet van maken maar een markeervlaggetje is een alternatief. Eigenlijk kun je een markeervlaggetje beschouwen als een favoriet die je slechts één keer wil gebruiken. Klik in het kaartscherm lang op de gewenste plaats. Er verschijnt onderaan het scherm een venster:

Als er info over dat punt gevonden worden dan zie je die bovenaan in dat venster. Klik op “Details” en er verschijnt nog meer info, misschien zelfs een foto, als die tenminste beschikbaar is. Om een markeervlaggetje van dat punt te maken kies je voor “Markering ”. Als je nu gaat kijken in “Menu -> Markeervlaggetjes” dan krijg je een lijst van alle vlaggetjes. Als er in de gegevens van OSM een naam beschikbaar was dan staat die bij het vlaggetje. In plaats van een markeervlaggetje kun je van dat punt ineens ook een “Favoriet” maken, door in het menu op het sterretje “Voeg toe” te klikken. Je kunt dat punt ook “Delen”. Dat laatste kan op verschillende manieren: “Verzenden” (bijvoorbeeld per email, Dropbox, Bluetooth, ...), gegevens “Kopiëren” of “Naam kopiëren” naar het klembord, “geo:” gegevens opvragen en je kunt zelfs een “QR code” van dat punt maken. (als ZXing Barcode Scanner geïnstalleerd is). Als je op “Acties” klikt krijg je het actiesmenu met verschillende mogelijkheden. Zoals meestal in OsmAnd zijn de meeste acties ook mogelijk via andere wegen. De keuzemogelijkheden zijn ook afhankelijk van de actieve plug-ins. Tip. Als je de vlag juister wil positioneren klik er dan lang op. Controleer onderaan het scherm of het juiste vlaggetje geselecteerd is (er moet “Markeervlaggetje” bij staan), klik daarna op “Acties” en ver6


volgens op “Verschuif markering”. Nu kun je de kaart (niet het vlagje) verschuiven en eventueel inzoomen totdat het vlagje op de juiste plaats staat. Klik daarna op “TOEPASSEN”. Tip. Als je “Zoeken” gebruikt om een markeervlaggetje aan te maken dan kun je een nauwkeurig adres of interessepunt kiezen. Tip. In het menu “Markeervlaggetjes” staan alle markeervlaggetjes met hun naam, er onder de afstand tot de “Huidige Locatie” en daarnaast de dag dat het vlaggetje gemaakt werd. De twee bovenste staan in een groene balk of in de rechtse kolom, al naar gelang de gekozen instellingen in “Menu -> Configureer scherm -> [Resterende onderdelen] -> Markeervlaggetjes”. Ze zullen ook zichtbaar zijn op de kaart. Het zijn de zogenaamde actieve Markeervlaggetjes. Voor die twee vlaggetjes staat, in de lijst, een gekleurde pijl, dit geeft aan dat we op de kaart een pijl kunnen zetten die naar dat vlaggetje wijst. (zie hierna bij “Meer”) Achter elk markeervlaggetje staat een vinkje staan. Door daar op te klikken wordt het vlagje gewist. Voor elke vlaggetje staat door daarmee te slepen kan je de volgorde van de vlaggetjes wijzigen. Beneden staat nog een menu: “Lijst - Groepen - Geschiedenis - Meer”. “Lijst” wordt standaard weergegeven. “Groepen” klasseert de bestaande vlaggetjes volgens de dag van aanmaken. “Geschiedenis” geeft een historisch overzicht van de gewiste vlaggetjes. Je kunt ze terug activeren door op het symbool te klikken of door op de naam te klikken en dan te kiezen voor “Maak actief”. Om ze definitief te verwijderen moet je ze één na één selecteren en wissen. Tip: Een snellere manier om markeervlaggetjes uit de geschiedenis te wissen is ze naar rechts slepen, ook één na één. “Meer”: Laat je toe: De active vlaggetjes te “Sorteren op” op verschillende manieren. “Weergave op de kaart”, Je kunt één of twee richtingaanwijzers naar een markeervlaggetje laten wijzen. Je kunt de afstand tot die vlagjes laten zien ofwel in de bovenste balk ofwel in de rechter widget. Het is mogelijk om 1 of 2 pijlen op de kaart te plaatsen die wijzen in de richting van het actieve markeervlaggetje als dat vlaggetje buiten het scherm valt. Als je hulplijnen wil naar de actieve markeervlaggetjes dan kan dat ook. Je kunt “Eén tik” activeren om met één klik

7


een markeervlaggetje bovenaan te zetten. Je kunt gepasseerde vlaggetjes, uit een groep, op de kaart behouden tot de groep niet meer actief is. Vlaggetjes aanmaken door “Invoer van coördinaten” Dat gaat heel gemakkelijk langs deze weg omdat je kunt gebruik maken van grote cijfertoetsen. In “OPTIES” kun je kiezen tussen 5 verschillende manieren om de coördinaten op te geven. Het invoer vak wijzigt naargelang de gekozen instelling. Je kunt ook kiezen om i.p.v. het grote cijferbord, het toetsenbord te gebruiken. Er zijn ook symbolen om tussen toetsenbord en cijferbord te wisselen en pijltjes om het gewenste invoer vak te selecteren. Als de coördinaten ingebracht zijn kun je nog een naam opgeven. Klik op “TOEVOEGEN” en het markeervlaggetje is klaar. “Plan route” langs alle vlaggetjes Vink in de lijst de gewenste markeervlaggetjes aan. Je kunt ze ook nog van plaats verwisselen door het symbool te slepen. Klik op “OPTIES” bovenaan rechts. Nu kan je nog aanduiden of je een rondreis wil maken (begin en einde zijn hetzelfde). Je kan nog sorteren op de kortste afstand of de volgorde omdraaien. Kies nu “Routebeschrijving”. Controleer of achter “Van:“ het eerste markeervlaggetje staat. Zo niet klik dan op “Van:”. Nu kom je in een menu waar je het vertrekpunt kunt kiezen. Klik bijvoorbeeld op “Markeringen” en kies in de lijst het vertrekpunt. Na enige tijd zie je en de afstand en het uur van aankomst. De knoppen “Opties ” en “Details” worden besproken in het hoofdstuk “Routebeschrijving” (pagina: 18) “Opslaan als GPX-track” Als je in het optie-menu kiest voor “Opslaan als GPX-track” kun je de voorgestelde naam “Markers_JJJJ-MM-DD” gebruiken of deze wijzigen. Kies je voor “OPSLAAN” dan worden de markeervlaggetjes (waypoints, geen GPX-track!) bewaard. Deze track wordt opgeslagen in de map “Map markers”. Daar kun je dan later weer markeervlaggetjes en dan weer een route van maken. Merk op dat een track met alleen maar waypoints zichtbaar op de kaart is als een verzameling gekleurde cirkels met daarin een ster. Die verdwijnen als je in “Mijn Plaatsen -> GPX-TRACKS -> Map markers”, het spoor uitschakelt. “Verplaats alles naar geschiedenis”wist alle markeervlaggetjes ineens maar je kunt ze nog terughalen door in “Geschiedenis” achter het gewenste markeervlaggetje op het symbool te klikken.

Als je een markeervlaggetje selecteert, op de kaart of in de lijst, dan kan je met het symbool voor “Routebeschrijving ” de weg laten berekenen van de huidige positie tot aan het vlaggetje en dit voor het actieve profiel (bijvoorbeeld voetganger). Als je op de kaart lang op een markeervlaggetje drukt verschijnt de info over dat vlaggetje met het zelfde menu dat verscheen bij de aanmaak. Nu zijn er echter twee knoppen bijge8


komen: “MARKERING GEPASSEERD” en “MAAK ACTIEF”. Met de eerste wis je het vlaggetje (het staat dan nog in de geschiedenis). Met de tweede knop maak je het vlaggetje actief zodat het bovenaan het scherm zichtbaar is in de groene balk. Je kunt ook markeervlaggetjes maken van een groep van favorieten. Ga hiervoor naar “Menu -> Mijn Plaatsen -> [FAVORIETEN] -> [kies je groep]” en klik op het symbool , selecteer de favorieten waarvan je een markeervlaggetje wil maken en klik opnieuw op het symbool dat nu rechts bovenaan staat. Als je van een hele groep favorieten markeervlaggetjes wil maken klik je op het symbool , achter de groepsnaam, en kies je voor “Aan markeervlaggetjes toevoegen”. Het is ook mogelijk om markeervlaggetjes te maken van GPX-routepunten. Zorg dat de track actief is, ga naar “Menu -> markeervlaggetjes -> Groepen -> importeren -> [kies het GPX-bestand]”. Als er subcategorieën in mappen zijn opgeslagen, kun je kiezen welke je wilt importeren. Selecteer de groepen die u wilt toevoegen. Let op. Het gaat om routepunten (waypoints), niet om een gewone track. Om die routepunten om te zetten naar markeervlaggetjes ga je naar “Menu -> Mijn Plaatsen -> GPX-TRACKS > [kies een track] ->” klik op het symbool voor de track. Nu krijg je de details van de track te zien. Klik rechts boven op “PUNTEN” (niet beschikbaar bij alle GPX-tracks) en dan weer rechts boven op het symbool en kies “Aan markeervlaggetjes toevoegen”

9


2.3

MIJN PLAATSEN

Mijn plaatsen is de verzamelplaats van zelfgemaakte : favorieten, GPX-tracks, AV notities, OSM-wijzigingen, …. Je zou “Mijn Plaatsen” kunnen vergelijken met een mini-bestandsbeheer van je eigen documenten binnen OsmAnd.

2.3.1 FAVORIETEN Een favoriet aanmaken kan best via het menu “Zoeken”, dat beschreven wordt op pagina 15. Je kunt zoeken in de geschiedenis (= archief, vuilbak), categorie (interessepunten) of naar een adres. Klik daarna op het symbool en je hebt een favoriet. Je kunt deze nog indelen in een gekozen categorie. Een andere manier om een favoriet vast te leggen is lang klikken op de gewenste locatie op de kaart. Op die plaats verschijnt het symbool: . Als het merkteken op een gekend adres staat, zal nu beneden het adres verschijnen, samen met een menu. Klik daarin op het symbool voor favoriet ( ), vul een “Naam“ in en kies een“Categorie”of maak eerst een nieuwe aan. In “Menu -> Mijn Plaatsen -> FAVORIETEN” krijg je een overzicht van al je gekozen favorieten per categorie. Deze kun je bewerken via het symbool . Je kunt de naam en kleur wijzigen, alle favorieten uit deze categorie op de kaart tonen, aan markeervlaggetjes toevoegen of delen. Met  , links boven, keer je terug naar het vorige scherm. Merk op dat je bepaalde handelingen via de twee menu’s kunt bereiken maar dat sommige handelingen alleen via één bepaald menu mogelijk zijn. Als je een favoriet selecteert dan wordt die plaats op de kaart getoond met het symbool , er verschijnt ook een menu met de naam en de categorie van de favoriet. Daaronder staat een menu dat je toelaat om deze favoriet te bewerken (een naam geven, een categorie kiezen of een omschrijving bijvoegen), er een markeervlaggetje van te maken, te delen en ten slotte heb je ook het bekende acties-menu. Beneden op het scherm heb je nog een menu: + van.

maar daar zie ik de meerwaarde niet

2.3.2 GPX-TRACKS Let op. De woorden track en route worden dikwijls door elkaar gebruikt. Toch is er een wezenlijk verschil. Een track is het resultaat van het opnemen van een afgelegde weg. Tijdens het wandelen/fietsen/rijden worden regelmatig trackpunten opgenomen en die vormen uiteindelijk de track. Die track kan bewaard worden als GPX-track. Een route is een weg die door een programma, zoals OsmAnd, berekend wordt. Een route zal dus altijd de weg volgen terwijl een track eventueel dwars door een veld kan lopen. Ook een route kan bewaard worden als GPX-track.

10


Let op. Het lijkt er op dat er verschillen kunnen zijn in de manier waarop een GPX-track bewaard wordt. Daardoor kunnen bepaalde tracks door sommige programma’s probleemloos gelezen worden maar door andere programma’s niet. Garmin programma’s (MapSource en BaseCamp) gebruiken waarschijnlijk een eigen versie van GPX-track waardoor die programma’s soms de GPX-track van OsmAnd niet kunnen lezen. Het online programma GPS Visualizer biedt hiervoor een oplossing. Kies in het programma voor “CONVERT A FILE”. Upload je GPX-track en kies als “Output format” weer “GPX”. Klik op “Convert”. Na enkele ogenblikken verschijnt een boodschap “Click to download JJJJMMDDxxxxxx-xxxxx-data.gpx”. Zo krijg je een nieuw GPX-bestand in je map downloads en dat bestand kan wel gelezen worden door de Garmin-programma’s. GPX-tracks kunnen op verschillende manieren beschikbaar zijn. Je kunt zelf een track opnemen en bewaren, je kunt een route plannen en bewaren en je kunt GPX-tracks van het internet downloaden en via een programma als bestandsbeheer/filemanager openen met OsmAnd. Je kunt ze ook met de app van Dropbox openen en dan kiezen voor “Openen met...”. Soms kan het ook in OsmAnd zelf via “Menu -> Mijn Plaatsen -> [GPX-TRACKS] -> +” Bij een klik op het tabblad “GPX-TRACKS” krijg je een overzicht van de tracks. “Huidig pad” staat altijd bovenaan. Als je nog geen track aan het op nemen bent krijg je hier de mogelijkheid om de opname te beginnen. Je kunt de opname van die track hier ook stoppen. Daaronder kun je met het symbool ˅ de tracks tonen die zichtbaar zijn op de kaart (als je ze geactiveerd hebt). Na “Huidig pad” staat eventueel “Zichtbaar”. Hier staan de tracks die op de kaart zullen getoond worden in de gekozen kleur. Met de schuiver rechts kan je die onzichtbaar maken. Je ziet normaal ook “GPX-Tracks”. Hier staan de tracks die zich bevinden in de map die je gekozen hebt bij de installatie. Gebruik ook hier het symbool ˅ om de tracks te tonen. Verder kunnen er nog mappen getoond worden die je zelf hebt aangemaakt of die het programma zelf aanmaakt (Import, Map markers, vakantie,…) Er is ook een menu (zwart/wit of oranje) dat nog meer mogelijkheden geeft. Het symbool + geeft je een overzicht van mappen waar je een gpx-track kunt ophalen. Afhankelijk van het toestel en de Android versie zijn ook bepaalde cloud-diensten zichtbaar. Als je daar een track kiest wordt die in de map “Tracks” geplaatst en kun je hem daar openen. Voor diensten die er niet tussen zitten zal je nog een filemanager/bestandbeheer nodig hebben. De rest van het menu heeft weinig toegevoegde waarde. Met het symbool routedetails (

)” kun je details van de GPX-track bekijken:

11


De hoogte- grafiek (Dit is afhankelijk van de manier waarop de GPX-track gemaakt werd. Bij “Routebeschrijving -> -> Navigatie-instellingen” moet “Gebruik hoogtegegevens” ingeschakeld zijn en bij “Routebeschrijving -> ” moet “Bereken route tussen punten” geactiveerd zijn.), ook het stijgingspercentage, de afstand en de tijdsduur. Achter de track staat een blauwe schuifmeter. Hiermee kan de track zichtbaar of onzichtbaar, op de kaart; gemaakt worden. Zet de schuiver uit en klik vervolgens op het pijltje () links boven. In de lijst van de tracks, staat achter elke track het symbool hiermee kun je: Toon op de kaart: zorgt ervoor dat de track in een kleur getoond wordt. Op de kaart weergeven: schakelt over naar de kaart, de track wordt in het midden getoond en de hoogtegrafiek staat beneden op het scherm. Als je nu met je vinger over de grafiek glijdt zie je een bolletje over de track gaan en weet je precies waar je op de kaart bent en waar op de grafiek. Verplaats (van map of SD card) Hernoem: geef een andere naam Deel: hiermee kun je de track kopiëren naar een clouddienst of je kunt hem per mail versturen. Export naar OSM: door je track naar OSM te sturen kunnen de wegen beter getekend worden. Verwijder. Rechts boven staat het symbool voor delen ( ). Voor elke track staat ook het symbool: , dit brengt je bij route-details. Dit scherm kan verschillen van het voorbeeld hiernaast, bijvoorbeeld als geen hoogte-gegevens opgenomen zijn. Verschillende van de instructies die we hierboven besproken hebben komen terug. Links onder de kaart zie je “Toon op de kaart” (met de aan/uitknop rechts). Maar er is meer. Door op de knop achter “Kleur” te klikken kan je de kleur kiezen. Je hebt keuze tussen 6 kleuren maar je kunt er ook de transparante versie van kiezen. Tip: om de dikte van de lijn te kiezen moet je naar “Menu -> Kaart-instellen -> [Toon] -> GPXtrack -> [aan zetten] -> [GPX-track op de kaart tonen] -> [GPX-stijl] -> Vet -> [ klik op het bolletje achter vet]”. Nu heb je dezelfde kleurenkeuze als hierboven maar je kunt ook vier verschillende diktes selecteren.

12


Je ziet “Splits om de ... Geen ” Klik op “Geen”. Je kunt kiezen tussen een splitsing na een bepaalde afstand of na een bepaalde tijd. Je merkt een blauwe figuur die het hoogteprofiel van de track geeft. Standaard is “ OVERZICHT” actief. Als je op “ HOOGTE” klikt krijg je een andere figuur met groen en blauw. Het blauw is nog altijd het hoogteprofiel maar het groen geeft het stijgingspercentage weer. Je ziet nu ook de gemiddelde hoogte, het hoogtebereik, de meters die je moet stijgen en dalen. Een mooie optie staat rechts beneden: “OP DE KAART WEERGEVEN”. Nu krijg je een kaart met de track en beneden het hoogteprofiel. Je kunt zelfs nog kiezen tussen : “Hoogte, helling, Helling/hoogte” Als je nu, met je vinger, over het hoogteprofiel schuift zie je een blauw cirkeltje dat aanduidt waar die hoogte zich op de track bevindt. Je zult merken dat je in dit scherm geen menu ter beschikking hebt. Klik rechts boven op “x” en je komt terug in het gewone kaartmenu. Als je links boven op het pijltje () klikt kom je weer in het vorige menu terecht. (niet  beneden op je scherm gebruiken!) Onderaan het scherm staat nog een menu dat verschillende opties heeft:

Met het meest links symbool kun je tracks ophalen vanuit verschillende cloud-diensten maar ook van het interne geheugen of de SD kaart Het tweede symbool laat je toe om lengte- en breedtegraad van een punt in te brengen. Het derde symbool brengt je naar de map GPX-TRACKS Het vierde symbool, de vuilbak, toont je de lijst van de GPX-tracks met een selectievakje voor elke track. Duidt de tracks aan die je wil verwijderen en klik, rechts boven, op “VERWIJDER” Het uiterst rechtse symbool geeft je de kans om een track naar OpenStreetMap op de sturen. (zodra je internetverbinding hebt) Tracks die opgenomen zijn tijdens het wandelen, fietsen of rijden hebben nog meer gegevens. Je zult merken dat naast “OVERZICHT” en “HOOGTE” ook nog “SNELHEID” staat. Hier kun je de gemiddelde snelheid, de maximum snelheid en tijd dat je in beweging was aflezen. Je kunt de gecorrigeerde afstand aflezen maar wat dat juist inhoudt heb ik nog niet kunnen achterhalen. In het “OVERZICHT” heb je bij opgenomen tracks ook wat bijkomende informatie. Naast de “Afstand” staat er nu ook de “Tijdsduur”, de “Begintijd” en de “Eindtijd”.

2.3.3 AV-NOTITIES Als je notities, foto’s of video’s gemaakt hebt met de plug-in “Audio/Video-notities” dan vind je die hier terug. Klik op één van die notities en je krijgt de kaart met een symbool op de plaats waar die 13


notitie genomen is. Je kunt daar bekijken of beluisteren wat je opgenomen hebt. Je kunt de opname hier ook eventueel verwijderen. Je kunt ze van hier afspelen, op de kaart tonen, delen ( ), hernoemen, wissen, uploaden en klasseren op type of datum ( ). Tip. Om Favorieten of AV-Notities te verwijderen druk je beneden op het symbool , selecteer nu wat je wilt verwijderen, eventueel alles door bovenaan links het selectievakje te selecteren. Klik nu op het symbool rechts boven. Let op. Op de plaats waar je een AV-Notitie opneemt wordt een routepunt aangemaakt. Het routepunt heeft een naam en de AV-notitie heeft, spijtig genoeg, een andere naam. In “Menu -> mijn plaatsen -> AV Notities” staat de naam van de notitie. Als je met bestandsbeheer/ filemanager kijkt in de map: “SD-kaart -> Android -> data -> net.osmand.plus -> files -> avnotes” vind je daar de notities maar met de naam van het routepunt. Als je de track exporteert naar een ander programma worden de routepunten meegenomen maar niet de naam van de notities.

2.3.4 OSM WIJZINGEN Als je OSM interessepunten aangemaakt hebt dan vind je die hier terug. Een klik op zo een punt brengt je naar de kaart en op de plaats van dat interessepunt staat een symbool. Je kunt hier dat punt uploaden naar OpenStreetMap of verwijderen.

14


2.4

ZOEKEN

Zoeken is een krachtige functie binnen OsmAnd. Je kunt zoeken naar de meest uiteenlopende dingen: interessepunten, adres, coördinaten, namen, postcodes, geschiedenis, enz. “Zoeken” is op verschillende manieren te bereiken: via het symbool , links boven in het kaartscherm, via “Menu -> Zoeken”, of via het profielsymbool “(, , , ,...) -> [ Toon ] -> Interessepunt... -> Zoek”. Via al deze methodes kom je in het scherm “Zoeken” terecht.

2.4.1 <- TIK OM ALLES TE DOORZOEKEN Hier kun je een zoekterm, in de brede zin van het woord, ingeven. Dat kan gaan van een woord, een naam, een interessepunt, enz. Vraag je bijvoorbeeld naar “Hotel” dan worden de gevonden hotels, maar ook namen met het woord “Hotel” (Hotel de Ville) worden getoond. Ze zijn geklasseerd volgens afstand tot je huidige positie. Klik op een gevonden onderwerp, je kunt nu de gevonden plaats op de kaart laten tonen, maar ook zoekopdracht nog verfijnen. Druk hiervoor op het symbool rechts: . Nu kun je bijkomende voorwaarden aanvinken. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het gekozen onderwerp. Klik terug op het onderwerp. Dat wordt nu op de kaart getoond in het midden van het scherm. Beneden op het scherm zie je info over het interessepunt. Schuif naar beneden of klik op ‘OMSCHRIJVING” om nog meer info te zien. Klik op “Acties” om het reeds gekende acties-menu te bekomen of klik op “ROUTEBESCHRIJVING” om er naar toe te navigeren. Tip. OsmAnd heeft een inverse GEO-coding functie, dit betekent dat je automatisch het adres en de coördinaten krijgt van elke locatie die u op de kaart aanklikt. Misschien moet je het venster beneden iets naar boven verschuiven om het te zien. Lukt dat niet, klik dan op (rechts beneden) en dan op “Toon beschrijving”. Let op. We willen toch opmerken dat de gegevens, waarvan het filter gebruik maakt, nog heel onvolledig kunnen zijn in OSM. Tip. Onderaan de gevonden onderwerpen staat de balk “ZOEK MEER”. Klik hierop en de straal, waarbinnen gezocht wordt, vergroot. Tip. Je kunt op adres zoeken door: straat nr., gemeente (of postcode) in het zoekvenster in te brengen. Tip. Je kunt als “Plaats” de stad/gemeente, deelgemeente of zelfs postcode invullen.

2.4.2 GESCHIEDENIS In het tabblad “GESCHIEDENIS” zie je die dingen die je laatste gezocht hebt. Als je in “CATEGORIE” wil zoeken zorg er dan voor dat de plaats waarrond je wilt zoeken in het midden van 15


het scherm staat. Je krijgt een keuze uit verschillende categorieën zoals: “Café en restaurant”, “Eten”, “Financieel”, enz. Kies een categorie en je krijgt alle beschikbare resultaten gerangschikt op afstand. Kies één van de resultaten en je krijgt een scherm met gegevens. Nu kan je er naar toe navigeren maar er ook een favoriet van maken of een markervlaggetje. Je kan die plek delen. Via “Acties” kom je in het reeds bekende acties-menu. (zie pag. 6) Tip. Je kunt één of meerdere velden uit de geschiedenis wissen. Klik lang op één veld. Er verschijnt dan een markeervakje voor elk veld. Hier kun je één of meerdere velden aanduiden maar je kunt ook kiezen voor “Selecteer alles”. Klik vervolgens op het symbool van de vuilnisbak ( ).

2.4.3 CATEGORIE Als je niet goed weet welke zoekterm je kunt inbrengen kun je er hier een kiezen. Er staan een twintigtal categorieën van interessepunten die je, door er op te klikken, kunt activeren. Merk op dat onder de laatste categorie van interessepunten " EIGEN ZOEKFILTER" staat. Je kunt hier één of meer eigen filters maken. Als je een restaurant wil zoeken ben je niet geïnteresseerd in cafés. Als je een hotel wil vinden ben je niets met een camping. OsmAnd laat je toe eigen filters in te stellen, zelfs met onderwerpen uit verschillende categorieën. Klik op “EIGEN ZOEKFILTER” en je krijgt een hele lijst met rubrieken die je in hun geheel kunt selecteren maar waarvan je ook slechts één of enkele onderwerpen kunt kiezen. Eigenaardig genoeg verschilt die lijst van de 'gewone' interessepunten, ze is zelfs veel uitgebreider. Maak je keuze en sluit het menu. Kies, indien gewenst, de volgende categorie en herhaal de opdracht. Door de vele mogelijkheden kan het soms wat moeilijk zijn om datgene te vinden wat je wilt. Als voorbeeld willen we de wandelknooppunten op onze weg weten. Kies “Vervoer” en klik op het vierkantje  ervoor zodat de onderverdeling zichtbaar wordt. Scroll tot je “Internationaal wandelknooppunt” en “Internationale wandelroute” ziet en selecteer die. Zoek verder naar “Lokaal wandelknooppunt” en “Lokale wandelroute”, naar “Nationaal wandelknooppunt” en “Nationale wandelroute” en ten slotte naar “Regionaal wandelknooppunt” en “Regionale wandelroute”. Selecteer “Toepassen”. Nu zie je in de lijst dat de schuiver achter “Vervoer” op “Aan” staat. Links beneden zie je nu het aantal “Gekozen categorieën: x” en rechts “TOON”. Klik op “TOON” en alle gevonden onderwerpen worden getoond. Merk op dat nu op het scherm het bewaarsymbool verschijnt: . Klik hierop. Nu kun je de eigen filter een naam geven en die wordt dan toegevoegd aan de lijst “Categorieën”. Je kunt ook na “TOON” op het symbool “Filter opslaan”.

klikken en vervolgens op het symbool

en dan

Tip. Het is mogelijk om meerdere eigen filters te maken. Je kunt dus gerust een uitgebreide filter maken maar ook filters om één enkele zaak te zoeken. Om een eigen filter te verwijderen: “Menu -> Zoeken -> CATEGORIE -> “, klik op de naam van je zelfgemaakte filter. Nu verschijnt een overzicht van de gevonden punten. Klik rechts boven op het symbool en vervolgens op en kies dan “Wis filter”. 16


Je kunt een filter ook aanpassen. Volg hiervoor de stappen die hierboven beschreven zijn voor het wissen van een filter maar kies voor “Bewerk categorieën”. Als je een andere naam wil geven kies je voor “Bewaar als”.

2.4.4 ADRES Kies je voor het tabblad “ADRES” dan staat bovenaan de term “ -> Adres invoeren”. Maar je kunt een “straatnaam zoeken”, een “plaatsnaam kiezen”, een “postcode kiezen” en zelfs “zoeken met coördinaten”. Selecteer “ZOEKEN MET COÖRDINATEN”. Kies je coördinatensysteem in de derde regel. Je ziet in de bovenste twee regels al een voorbeeld ingevuld. Geef nu de coördinaten op (Breedtegraad en Lengtegraad) en klik op “Volgende” en “Klaar”. 

Tip. Coördinaten zijn de breedte- en lengtegraad die een plaats nauwkeurig bepalen. Deze coördinaten worden weergegeven in breedtegraad (N) en lengtegraad (E) maar die kunnen op een verschillende manier geschreven worden:

graden, minuten en seconden: 41°24’2”N, 2°10’5” E graden en decimale minuten: 41 24.2028, 2 10.4418 decimale graden: 41.40338, 2.17403 Er zijn nog andere manieren om de coördinaten weer te geven, zoals UTM en OCL maar die zul je zelden tegenkomen. Tip. In de app “Contacten”, op je smartphone of tablet, kan je het adres van elk contact ingeven. Invoeren doe je door de app te openen en het bewuste contact te selecteren , via “Bewerken” en mogelijk d.m.v. “Meer weergeven” zie je het veld “Adres”, selecteer het en vul de gegevens in en klik daarna op “OPSLAAN”. Als je nu een volgende keer een contact selecteert dan wordt ook het veld “Adres”, als het ingevuld is, op het scherm weergegeven. Klik nu op de omschrijving onder adres en OsmAnd wordt gestart. Als het adres gevonden wordt (om de straat te vinden moet er in OpenStreetMap minstens één huis in die straat getekend zijn) krijg je een scherm met het huisnummer of een lijst met huisnummers, selecteer nu het nummer of het dichtstbijzijnde en onmiddellijk geeft OsmAnd de locatie aan met de mogelijkheid om er naar toe te navigeren. Als “Locatie”, van je toestel, aanstaat kan je via “ROUTEBESCHRIJVING” en “START” de navigatie starten.

17


2.5

ROUTEBESCHRIJVING Misschien zou navigatie een betere titel geweest zijn. Dit hoofdstuk beschrijft hoe je naar een bepaald punt kunt navigeren, met of zonder stembegeleiding. Maar je kunt hier ook een route plannen om later te gebruiken. Je kunt bepaalde wegen vermijden en bijkomende tussenpunten selecteren. Allerlei waarschuwingen kunnen geactiveerd worden: verkeerslichten, oversteekplaatsen voor voetgangers, te hoge snelheden, enz. Ook straatnamen kunnen getoond worden evenals het vermoedelijke tijdstip van aankomst. De route wordt automatisch opnieuw berekend als je er van afwijkt. Je kunt zoeken naar interessepunten in de omgeving van de route en je kunt een route simuleren.

Dit menu is ook beschikbaar via zijn symbool of op het kaartscherm. Zorg dat GPS op je toestel ingeschakeld is. (“Android -> Instellingen -> [Netwerkverbindingen] -> Locatie “ aan zetten). Internetverbinding is niet nodig. Als er een routebeschrijving actief is, wis die dan door die te sluiten met de knop links beneden. op “x” (links beneden) te klikken. Nu zal het scherm van de routebeschrijving er ongeveer uitzien zoals hierboven. Links bovenaan zie je het symbool: ˅. Daarmee verstop je het middenstuk van het scherm: thuis, werk, vorige route en geschiedenis. Je kan die gegevens terug krijgen door op  te klikken. Midden in de bovenste regel zie je de verschillende beschikbare profielen staan (auto, fiets, voetganger, enz). Rond het actieve profiel staat een kadertje. 18


Uiterst rechts in de bovenste regel staat het profiel: . Als je daar op klikt kom je bij de toepassingsprofielen (“Applications profiles”). Hier kun je nog meer profielen activeren. Met “Beheer” kun je zelfs een eigen profiel, gebaseerd op een bestand profiel, aanmaken. Op de tweede regel staat “Van: Huidige Positie”. Standaard is dus je positie ingesteld omdat je normaal een route wil berekenen van de plaats waar je staat. Maar je kan ook een route plannen vanaf een ander punt. Klik op “Huidige Positie” en er opent een menu waar je een andere vertrekpunt kunt kiezen. “Zoek” geeft je de mogelijkheid om in je “GESCHIEDENIS” te zoeken. Je kan via “CATEGORIE” een interessepunt zoeken. Met “ADRES” kun je een straatnaam, een plaatsnaam of een postcode zoeken maar je kunt ook een “Adres invoeren” of “Zoeken met coördinaten” zoals beschreven in het hoofdstuk “Zoeken” pagina (17). Rechts in deze regel staat het symbool , hiermee kan je zodra ook de bestemming ingebracht is, de route omkeren zodat bestemming de start wordt en omgekeerd. Op de derde regel zie je “Naar: Bestemming kiezen” kunnen we op dezelfde manier als hierboven beschreven een bestemming invullen. Zodra de startplaats en de bestemming ingevuld zijn zal OsmAnd de route voor het gewenste profiel berekenen. Maar misschien had je een andere weg in gedachten of wil je onderweg nog een cafeetje, een historisch monument of iets anders bezoeken dan kan je een tussenpunt aanduiden. Dit doe je door op het + symbool uiterst rechts te klikken. Op dezelfde manier als hiervoor beschreven kan je nu een punt zoeken. Dat wordt dan weergegeven als “Tussen bestemmingen”. Je kunt meerdere tussenbestemmingen opgeven. Als je op het symbool, rechts van de tussenbestemmingen klikt krijg je de volledige lijst van start tot aankomst. Hier kun je de bestemmingen verplaatsen door het symbool te slepen. Met het x symbool kun je een bestemming wissen. Met “Sorteer” kun je sorteren op kortste afstand, je kunt start en bestemming omwisselen, ook hier een tussenpunt toevoegen of alle tussenpunten wissen. Genoeg mogelijkheden om je route aan te passen. Op de vierde regel (of vijfde als er tussenpunten gekozen zijn) staat links staat het symbool van een luidspreker . Als die “Aan” staat zal een stem je op de route begeleiden. Staat er “Uit” dan is er geen stembegeleiding. Klik op het symbool om de toestand te wijzigen. Rechts staan de “Opties”. Klik er op om het scherm “Instellingen” te openen. Dit scherm verschilt naargelang het gekozen profiel.  “Stembegeleiding”: kan hier ook aan of uit gezet worden.  “Vermijd transport types”:  “Rijstijl”: Bij voorkeur secundaire wegen. Er tussen in. Kortere routes.  “Gebruik hoogtegegevens”: kun je hier aan of uit zetten.  “Autosnelwegen toestaan”  “Blokkeer wegen”: “Selecteer op de kaart”: hiermee kun je, als er een route actief is, op de kaart een weg aanduiden die moet vermeden worden. In het scherm zie je de lijst van de te mijden wegen. Met “x” kan je die wegen terug wissen. Verder heb je een hele lijst van wegen die je kan aan/uit zetten, bijvoorbeeld: tolwegen, veerboten, trappen, kasseien, ...  “Toon langs de route”: Je kan interessepunten,favorieten en/of waarschuwingen tonen langs de route.  “Privé-wegen toestaan” 19


   

“Economische route” “Consider temporary limitations”: Toon tijdelijke beperingen, bijv. wegenwerken. “Navigatie langs GPX-track”: In dit geval moet je geen begin of eindpunt aanduiden maar een bestaande GPX-track kiezen die dan gevolgd wordt. “Navigatie-instellingen”: Hier komen sommige instellingen terug voor maar ook nog verschillende andere afhankelijk van het profiel. Hier kan je bijvoorbeeld aangeven dat je met de fiets liever vlakke wegen hebt (in de mate van het mogelijke) of dat je met de auto (bijvoorbeeld met aanhangwagen) maximum 90 km per uur wil rijden. “Simuleer navigatie”: hiermee zie je op het scherm het verloop van je route. Een blauwe pijl volgt de berekende weg.

Afhankelijk van bovenstaande instellingen kunnen er, naast het symbool voor “Opties” symbolen bijkomen. Op de volgende regen heb je een mogelijkheid om “Thuis” en “Werk” in te vullen. Daar onder zie je de “Vorige route”, eventueel “Getoonde tracks” en een stuk van de “Geschiedenis”. Met het symbool ˅ links boven maak je het menu eenvoudiger: Thuis, werk, Vorige route en Geschiedenis verdwijnen. Klik op  om die gegevens terug te krijgen. Zodra een startpunt en een eindpunt opgegeven zijn wordt de route berekend en verschijnt een scherm waar je allerlei gegevens over je route vindt: begin, eindepunt, stembegeleiding aan of uit, de afstand, de vermoedelijke tijd van aankomst. Je hebt ook nog de “Opties” die je kunt aanpassen.

Klik op “Details” en je krijgt info over: “Gemiddelde hoogte”, “Hoogtebereik”, aantal meters “Stijging” en “Daling”, “Weg types”, weg-“Oppervlakte”, “Steilte” en “Surface firmnes” (Oppervlakte stevigheid). Klik telkens op “Details ˅” voor uitleg. Je krijgt zelfs nog een “Stap voor stap” begeleiding. Bovenaan rechts zie je nu drie symbolen: printen - bewaren - delen: Printen zal je route afdrukken als PDF-bestand. Bewaren laat je toe een naam te kiezen en te bewaren als GPX-track. Delen laat je toe de beschrijving en de GPX-track per email te verzenden of de track te delen met je Dropbox, enz. Klik op “OP DE KAART WEERGEVEN”. Nu krijg je de kaart met daaronder het profiel van de route. Als je met je vinger over het profiel schuift zie je op de kaart een blauw bolletje de weg volgen. Zo kun je weten waar bijvoorbeeld het hoogste punt van je wandeling is. Keer terug naar het vorige scherm door op de pijl () links bovenaan te klikken. Klik op “Doorgaan” en de gesproken begeleiding begint, als deze tenminste geactiveerd is. Kijk hiervoor naar de luidspreker (onder de bestemming) en zet het geluid eventueel aan. Let op: voor een afstand van bijvoorbeeld 100 km kan het enkele minuten duren voor die berekend is. Geduld dus. Met , achter “Huidige Positie” kun je de route omkeren. Ook hier kan je geduld op de proef gesteld worden.

20


Als de route naar wens is zul je die waarschijnlijk willen bewaren voor later gebruik. Als je niet in het routebeschrijvings-menu bent klik je op een willekeurige plaats op het scherm en vervolgens op of en vervolgens op en (rechts boven) . Geef de GPX-track eventueel een andere naam en klik op “OPSLAAN” Je kunt die GPX-track terug oproepen met: “Menu -> Mijn Plaatsen -> GPX-TRACKS”. Als je de GPX-track, buiten OsmAnd wilt gebruiken dan kun je die delen door op het symbool achter de track te klikken en dan te kiezen voor . Met bestandsbeheer/filemanager kun je ze vinden op de “MicroSD-kaart -> Android -> data -> net.OsmAnd.plus -> files -> tracks”. Tip: Als je later hoogteprofielen wil weergeven moet je hier zorgen dat “Gebruik hoogtegegevens” ingeschakeld is. Tip. Om de soms lange berekentijden van een route te voorkomen kun je een route op voorhand berekenen en bewaren. Je kunt ze later terug oproepen via: “Menu -> Mijn Plaatsen -> GPX-TRACKS” . Tip. Als routebeschrijving (navigatie) actief is kun je op het home ( ) of terug ( ) symbool klikken. Maar zelfs als zo je het scherm uitschakelt en het programma verlaat gaat de gesproken navigatie verder. Je kunt er voor kiezen dat het scherm voor een instructie automatisch aangezet wordt. Dat doe je door “Menu -> Instellingen -> Navigatie instellingen -> Zet scherm aan”. Als je hier voor bijvoorbeeld 10 seconden kiest dan zal het scherm gedurende 10 seconden zichtbaar zijn.

21


2.6

KAART INSTELLEN

De kaarten van OpenStreetMap zijn zo gedetailleerd dat alles tonen op het kleine scherm van een smartphone niet meer te overzien zou zijn. OsmAnd laat je grote vrijheid om je eigen kaart samen te stellen.. Bovenaan zie je één van de profielen (bijvoorbeeld de voetganger). Voor elk profiel kun je het uitzicht van de kaart naar je persoonlijke wens instellen. Het is immers duidelijk dat de instellingen voor een auto niet dezelfde zijn als voor een fiets. Voor de auto kan het interessant zijn om een benzinepomp te vinden terwijl de fietser graag weet of er een helling in zijn parcours zit. Een wandelaar kan dan weer gebaat zijn met een zitbank langs de weg. Neem dus de tijd om voor elk profiel de goede instellingen te kiezen. Natuurlijk kun je die later nog aanpassen. Klik op het symbool voor het gewenste profiel en je komt in het menu “Kaartinstellen” voor dat profiel. Bovenaan het uitrolscherm staan verschillende profielen, het actieve profiel is onderstreept.

2.6.1 TOON 2.6.1.1

FAVORIETEN

Als je de knop naar rechts schuift ( symbool: .

2.6.1.2

) worden je favorieten op de kaart getoond met het

INTERESSEPUNT…

Als je de knop naar rechts ( ) schuift kom je in het scherm “Toon Interessepunten”. Hier kun je kiezen uit dezelfde categorieën als die getoond worden in het zoekscherm. Door op één van de getoonde groepen te klikken worden deze, in de vorm van een symbool op het scherm getoond. Merk op dat alle onderdelen uit een gekozen categorie getoond worden. Als je dus “Café en restaurant” kiest krijg je alle cafés en alle restaurants. Als je beneden links op het scherm op het symbool klikt kun je meerdere categorieën tegelijk selecteren. Door op (“Zoeken”) bovenaan de categorieën te klikken kom je in het zoekscherm. Hier kun je een zoekterm invullen bijvoorbeeld “Hotel”. Je kunt dan als resultaat bijvoorbeeld: “hotel de post” en “Hotel de ville” krijgen. Tip. Je kunt een eigen “Zoekfilter” samenstellen van punten uit verschillende categorieën. (pag. 16).

2.6.1.3

NAMEN VAN INTERESSEPUNTEN

Als je deze activeert komt naast het symbool op de kaart, ook de naam. Bijvoorbeeld naast het symbool voor café zie je ook de naam (als hij gekend is). 22


2.6.1.4

OPENBAAR VERVOER

Je kunt kiezen tussen: * OV-haltes (Openbaar vervoer) * Bus, -trolleybus- en pendeltaxi lijnen * Tram- en treinverbindingen * Metrolijnen Tip. OsmAnd geeft informatie over het openbaar vervoer samen met pictogrammen. Voor extra info ga je naar “Kaart-instellingen –> Openbaar Vervoer” en vink die items aan die je aanbelangen. Je kunt nu al de vervoerslijnen op het scherm zien. Als je nu op een stopplaats, gekenmerkt door een specifiek pictogram (bijvoorbeeld: ) klikt krijg je alle lijnen (nummers) te zien die deze halte aandoen. (bijv. 713). Klik je op “OMSCHRIJVING” of je schuift naar beneden dan krijg je meer gedetailleerde uitleg. Klik op een lijn (bijv. 712) dan zie je op de kaart alle haltes van die lijn en kun je door op “VORIGE” of “VOLGENDE” te klikken de betreffende haltes op de kaart zien. Klik opnieuw op “OMSCHRIJVING” om de naam van alle volgende haltes te krijgen. “ROUTEBESCHRIJVING” brengt je naar de halte. Tip. Als naast haltes van openbaar vervoer ook nog andere POI’s op de kaart staan dan wordt die wel heel druk. Daarom kun je een profiel (zie pagina 4) aanmaken van openbaar vervoer met alleen de bushaltes. Zo kun je snel van je gewone profiel overschakelen naar het openbaar vervoer. Let op. Er is een ander symbool voor een (overdekt) bushokje ( ) dat gelijkt op het symbool voor stopplaats maar dat symbool geeft geen verdere informatie.

2.6.1.5

GPX-TRACK

Als je “GPX-track” inschakelt kom je in het scherm “GPX-track op de kaart tonen”. De eerste lijn toont je de stijl waarin de GPXtracks zullen getoond worden. Klik op de stijl die rechts getoond wordt. Je kunt de dikte kiezen, de kleur of een doorschijnende kleur. De huidige GPX-track wordt getoond als je de schakelaar ( ) naar rechts schuift. Daaronder zie je een overzicht van de beschikbare GPX-tracks. (In eerste instantie zijn die er waarschijnlijk niet). Je kunt er hier één of meerdere selecteren. Klik je links onderaan op “MEER TOEVOEGEN” dan kan dat vanaf een map op je toestel of vanaf een clouddienst (afhankelijk van toestel en Android versie). Klik “OK” om je keuzes te activeren. Als je GPX-tracks uit de lijst wil wissen dan kan dat via “Menu -> Mijn Plaatsen -> GPXTRACKS -> [zoek de track eventueel in een map] -> -> Verwijder”. Je kunt ook beneden op 23


het symbool klikken. Er komt dan een selectie vak voor elke map of track. Selecteer de gewenste tracks of map en klik nu rechts bovenaan op “VERWIJDER”.

2.6.1.6

MARKEERVLAGGETJES

Hier kun je markeervlaggetjes zichtbaar maken of juist uitschakelen.

2.6.1.7

BASISKAART

Als de plug-in “Online kaarten” niet ingesteld is zul je, als je op “Basiskaart” klikt, een scherm met uitleg zien. Hier moet je de knop op “Aan” zetten. Dan krijg je een keuze tussen verschillende kaarten. Normaal kies je hier voor de “OsmAnd Offline vectorkaart”. Klik eventueel op “Installeer meer...” om te zien welke kaarten beschikbaar zijn. Dit zijn o.a.: * OsmAnd Offine vectorkaart * Microsoft Earth * Hike Bike Map * Wanderreitkarte Tope (DE, NL) * Mapillary * CycleMap * OsmAnd (online titels) * OpenTopoMap * OpenFietskaart (NL) * OpenWandelkaart (BE,NL) * En nog veel meer. Om die kaarten te installeren heb je een internetverbinding nodig. Daarna blijven ze op je toestel beschikbaar, sommige slechts tot je de cache van het programma wist. Kaarten die je als Overlay-kaart of als Underlay-kaart wil gebruiken moeten hier geïnstalleerd worden via “Installeer meer”. Met “Definieer/bewerk...” kun je nieuwe kaarten inladen als je de URL kent. Om een kaart die je hier geïnstalleerd hebt te wissen gebruik je ”Menu -> Kaarten downloaden -> [GEINSTALLEERD] -> [Online en opgeslagen tegelkaarten] -> [hier zoek je de gewenste kaart] -> -> Verwijder]”.

2.6.1.8

MAPILLARY

Door de integratie van de Mapillary in OsmAnd kun je nu beelden en video’s zien, op straatniveau, van je locatie of waar ook ter wereld, voor zover ze beschikbaar zijn. Zorg dat je een internetverbinding hebt en schakel “Locatie” van je toestel in. Ga naar “Menu -> Kaart-instellingen -> [Toon] -> Mapillary -> [inschakelen]” en keer terug naar de kaartweergave. Nu zijn de wegen, voorzien van opnames anders gekleurd (bv. groen). Zoom voldoende in tot je de Mapillary merkpunten kunt zien. Druk lang op een referentie punt en je krijgt toegang tot een uitgebreide foto- en videodatabase, aangelegd door vrijwilligers. Je kunt nu voorwaarts of achterwaarts door de info scrollen. Je kunt de foto’s 24


van een bepaalde gebruiker opvragen en je kunt ook de periode bepalen waarin deze gemaakt werd. Indien je ook foto’s wil publiceren in Mapillary dan kan dat ook via OsmAnd (zie p. 37)

2.6.1.9

OVERLAY KAART

Als je de schuifknop naar rechts schuift kun je een kaart kiezen die je als overlay wil gebruiken. Dit wil zeggen dat die kaart boven op de normale kaart getoond wordt. Normaal zou je dan de onderliggende kaart niet meer zien maar als je op de drie puntjes voor de schuiver klikt, dan verschijnt er een menu waar je de transparantie van de overlay-kaart kunt wijzigen of een transparantieschuiver op de kaart plaatsen. Klik op “Overlay kaart...” en je krijgt een lijst van de beschikbare kaarten. Klik op “Installeer meer...” en je kunt nog andere kaarten uploaden (internetverbinding is nodig). Tip: Op www.geotiek.nl vind je prachtige oude kaarten die je als “overlay” kunt gebruiken.

2.6.1.10

UNDERLAY KAART

Deze kaart vormt de onderste laag en de werking is gelijkaardig als die van de overlay-kaart. Met dit verschil dat je nu de transparantie van de basiskaart kunt wijzigen

2.6.1.11

AUDIO/VIDEO NOTITIES

Als de plug-in geïnstalleerd werd dan kan die hier aan of uit gezet worden. (Zie ook pagina 40).

2.6.1.12

HOOGTELIJNEN

Je kunt hoogtelijnen in- of uitschakelen. Ze kunnen ingeschakeld worden vanaf een bepaald zoomniveau: 16, 15, 14, 13, 12 of 11. Je kunt een kleur kiezen tussen: standaard, lichtbruin, bruin of donkerbruin. Eventueel wordt er op gewezen dat je de kaart met hoogtelijnen voor een land moet downloaden.

2.6.1.13

RELIËFWEERGAVE

Als je met “Menu -> Kaart-instellingen” voor een land of regio reliëfschaduwkaarten geïnstalleerd hebt dan kun je die hier aan of uit zetten.

2.6.1.14

OSM-OPMERKINGEN (ONLINE)

Als de plug-in geïnstalleerd werd kan die hier aan of uit gezet worden. (Zie ook pagina 41)

2.6.2 KAARTWEERGAVE 2.6.2.1

KAARTSTIJL

25


Hier kun je kiezen tussen verschillende stijlen. Test uit wat je zelf het duidelijkst vindt. Waarschijnlijk zal de keuze verschillen naargelang de omstandigheden. Zo zal voor autonavigatie waarschijnlijk “Touring view (contrast en details)” bevallen maar voor fietsers of wandelaars kan “Topo” weer beter overkomen. Aan u de keuze. OsmAnd: de meest logische keuze. Touringkaart: (meer contrast en details) Topo: ideaal voor fietsers en wandelaars. Mapnik LightRS UniRs Winter en ski Offroad Let op. De keuze van de kaartstijl heeft invloed op de details (zie later) die kunnen getoond worden.

2.6.2.2

DAG-NACHT STIJL

Hier kun je de lichtsterkte van het scherm op verschillende wijzen aanpassen.

2.6.2.3

KAARTVERGROOTGLAS

Je kunt kiezen tussen verschillende uitvergrotingen.

2.6.2.4

WEERGAVE VAN WEGEN

Je kunt kiezen tussen een vijftal weergaven.

2.6.2.5

TEKSTGROOTTE

De grote van de tekst kan hier ingesteld worden.

2.6.2.6

TAAL VAN DE KAART

Je hebt de keuze tussen Nederlands, plaatselijke namen of andere talen

2.6.2.7

DETAILS

Ook hier heb je keuze tussen gewoon meer details of bepaalde soorten details. Voor de OsmAnd standaard stijl is dat: * Toon meer details * Wegoppervlak tonen * Kwaliteit van wegen tonen * Toon tol en toegangsverboden * Toon Low Emission Zones (lage emissiezones) 26


* Gebouwen kleuren per soort * Straatverlichting * OSM-kaart: [fixme] tonen. Let op. Bij bepaalde kaartstijlen, o.a. topo, zullen er minder opties zijn. Tip. In “Menu -> Hulp -> [Functies] -> Legenda� vindt je de kleurencodes die gebruikt worden voor de weergave van bovenstaande (en andere) details.

2.6.2.8

VERBERG

Je kunt bepaalde gegevens verbergen: * Grenzen * Vlakken * Gebouwen * Huisnummers * Voorgestelde objecten * POI-iconen * POI-namen * Ondergronds objecten * Bovengrondse objecten. Let op. Als je dit aanstipt zal de kaart niet meer zichtbaar zijn bij inzoomen onder schaal 500.

2.6.2.9

ROUTES

OsmAnd geeft je de mogelijkheid om bepaalde routes te tonen, voor zover ze beschikbaar zijn, natuurlijk: * Fietsroutes tonen * Toon MTB-routes * Alpinewandelschaal (SAC) * Ruiterroutes * Wildwater-sporten Wandelroutes kunnen gekleurd weergegeven worden: * Kleuren volgens OSMC-wandelsymbolen: Wandelingen die aangegeven worden door symbolen (vierkanten, ruiten, enz...) in verschillende kleuren kunnen in OSM ingegeven worden. Ze worden dan in een bepaalde kleur weergegeven worden. Ook de symbolen kunnen getoond worden. * Kleuren naar Wandelroute-netwerk: De verbindingsweg tussen knooppunten wordt in een kleur getoond.

27


2.7

KAARTEN DOWNLOADEN

OsmAnd maakt gebruik van de kaarten van OpenStreetMap. Die zijn niet alleen gratis ze worden bovendien door duizenden vrijwilligers over de hele wereld dagelijks bijgewerkt. OsmAnd laat je toe deze heel eenvoudig te installeren en minstens éénmaal per maand is er een gratis upgrade beschikbaar. Als je de instructies bij het opstarten van het programma gevolgd hebt dan zullen al minstens één kaart en de wereldoverzichtskaart geïnstalleerd zijn. In het andere geval kan dat hier gebeuren. Je kunt geprefabriceerde vector kaarten in het standaard OsmAnd formaat (*.obf) downloaden. Ze zijn zeer compact en nemen slechts 10 % in van de ruimte in die tegelkaarten nodig hebben. Je kunt ze tot een hoog zoomniveau uitvergroten zonder verlies van detail. Als je een relatief traag toestel hebt zal het uitzoomen naar een overzicht gewoonlijk wat meer tijd vragen. Om bijkomende kaarten te downloaden zorg je dat je een internet verbinding hebt en ga je naar “Menu -> Kaarten downloaden -> ALLE DOWNLOADS” en kies je in “[Regio’s]” het werelddeel, daarna het land/regio en dan de gewenste kaart of kaarten. De gratis versie van OsmAnd laat 7 downloads toe terwijl OsmAnd+ onbeperkte downloads toelaat.

2.7.1 ALLE DOWNLOADS 2.7.1.1

REGIO'S

Als je met het internet verbonden bent vind je onder “ALLE DOWNLOADS”, een overzicht van alle beschikbare kaarten, gerangschikt volgens regio. Bij elke kaart krijg je de keuze tussen: “Normale kaarten”: zijn de volledige kaarten met het meeste details. Deze kaarten hebben 3 lagen die bij bepaalde zoomniveaus actief worden en zo telkens meer details laten zien. “Wegenkaart”: bevatten alleen wegen grote bossen, meren, velden, ..en adressen en interessepunten. Ze zijn kleiner, renderen sneller en zijn prima geschikt om, met de auto, de weg te vinden. “Hoogtelijnen”: zijn alleen beschikbaar als de overeenkomstige (betalende) plug-in geïnstalleerd is. “Reliëfschaduwkaarten”: geven het relief van het landschap weer. “Wikipedia”: bevat info bv. over monumenten enz. Je kunt per land Wikipedia gegevens downloaden zodat je zo ook offline ter beschikking hebt. Om ze ter beschikking te hebben moet je in “Menu -> Kaart instellen-> Interessepunt... -> Wikipedia” inschakelen. Onder de menubalk staat een indicatie van het beschikbare apparaat geheugen. Eigenlijk is dit misleidend want je ziet hier het beschikbare geheugen op de plaats waar jij de kaarten wil bewaren.

28


Tip. Het geheugen dat getoond wordt kan je helpen met het bepalen van de plaats waar je kaarten bewaard worden. Gewoonlijk zal het intern geheugen kleiner dan het externe geheugen. Een andere methode om een kaart te downloaden is, eerst voldoende uitzoomen (schaal 100 à 500 km), dan op het gewenste gebied lang te klikken, hierdoor opent zich een menu met de naam van de kaart (soms moet je hier eerst kiezen). Klik op het symbool . in het volgende scherm kun je de kaart downloaden. Via “ANDERE KAARTEN” kun je ook de kaart met hoogtelijnen ( ) of de wegenkaart ( ) downloaden. Let op. Het downloaden gaat niet snel en zeker voor grotere regio's kan het even duren. Tip. Het kan zijn dat je bepaalde regio's van een land wil downloaden maar dat je niet goed weet welke je nodig hebt. Je wilt bijvoorbeeld van Brussel naar Innsbruck in Oostenrijk rijden en je wilt de detailkaarten voor onderweg. In dit geval zul je België en Oostenrijk downloaden. Als je het zoomniveau klein genoeg zet (bijvoorbeeld 100 à 500 km) en je tikt ergens op de wereldkaart, tussen België en Oostenrijk, dan wordt de regio er rond in een andere kleur gezet en onderaan het scherm zie je welke regio het is en je kunt hem daar downloaden. Tip. Als het downloaden voltooid is kun je in het tabblad “GEÏNSTALLEERD” de kaarten terugvinden. Tip. Je kunt zowel de normale- als de wegenkaarten downloaden. De kaarten die je niet nodig hebt kunnen gedeactiveerd worden. Zo spaar je werkgeheugen maar kun je steeds de juiste kaart activeren. Hoogtelijnen, reliëfschaduwkaarten en Wikipedia kun je niet deactiveren. Tip. Een zwart symbool ( ) betekent dat die kaart nog niet gedownload is, een groen symbool voor de regio wil zeggen dat de kaart geïnstalleerd is en dat er nog geen nieuwe update beschikbaar is, een oranje symbool betekent dat er een update beschikbaar is. Tip. Om te controleren welke gebieden je gedownload hebt, keer je terug naar de kaart en je drukt op - zoom tot die gebieden groen kleuren. Zo heb je een perfect overzicht van de kaarten die gedownload zijn. Bruine gekleurde gebieden zijn gedownload maar gedeactiveerd. Je kunt ze inschakelen via: “Menu -> Kaarten downloaden -> GEINSTALLEERD -> [Gedeactiveerd] -> [klik op achter het gewenste gebied] -> Activeer”. Tip. Als je regelmatig naar bepaalde landen gaat kun je die beter allemaal downloaden en daarna deactiveren tot je ze nodig hebt. Zo heb je ze altijd ter beschikking, zonder dat ze onnodig werkgeheugen innemen.

29


Tip. Je kunt ook gebruik maken van je eigen kaarten. Hiervoor gebruik je “OsmAnd Maps Creator”, een programma dat voor dit doel bestemd is. Je moet op je PC de kaarten voorbereiden en dan naar de OsmAnd map verplaatsen. Het kan zijn dat je het programma dan moet herstarten. Tip. Indien je iemand wil tonen wat OsmAnd je laat zien bij de eerste opstart dan kan dat natuurlijk niet omdat bij u die stap al doorlopen is. Toch is het mogelijk om, zonder verlies van je instellingen, die stappen te tonen. Vooreerst moet je “Menu -> Plugin-Manager -> OsmAnd fout-opsporing en ontwikkeling” inschakelen, daarna ga je naar: “Menu -> Instellingen -> OsmAnd fout-opsporingen en ontwikkeling -> Simuleer eerste stap van de app”. Sluit OsmAnd af door op de home-knop ( ) te klikken, klik vervolgens op de knop recente app's ( ) en wis hier OsmAnd. Als je nu OsmAnd opnieuw opstart krijg je het openingsscherm te zien. Het zou nu kunnen, bij gebruik van een SD-kaart, dat OsmAnd terug op “Externe opslag 1” staat en dat er geen kaart te zien is. Sluit dan de app af, start ze terug op en schakel terug naar “Externe opslag 2” om alle gegevens opnieuw te activeren. Tip. Als je in het menu een cijfer ziet achter “Kaarten downloaden” dan geeft dat cijfer aan hoeveel van je kaarten kunnen geupdated worden.

2.7.1.2

WERELDKAARTEN

De wereldoverzichtskaart moet geïnstalleerd worden, de twee andere (wereldwijde hoogtecorrectie en zeebakens wereldwijd) kun je installeren als je daar behoefte aan hebt.

2.7.1.3

ZEEKAARTEN

Je kunt zeebakens en zeedieptecontourlijnen installeren

2.7.1.4

REISGIDSEN

Je kunt hier wereldwijde Wikivoyageartikelen downloaden

2.7.1.5

OVERIGE

Hier vinden we: “Spraakbestanden (stemgenerator -aangeraden)” “Spraakbestanden (opnamen - beperkte functionaliteit)” “Lettertypes voor de kaart”: Japanse, Koreaanse en Chinese tekens. Bij de spraakbestanden kun je in beide gevallen de taal kiezen, ook het Nederlands. Stemgenerator is aangeraden omdat die alle teksten kan lezen, ook teksten die later zouden toegevoegd worden. Opnamen kunnen alleen vooraf ingesproken berichten weergeven. Als je voor TTS stem ( TTS = Tekst-To-Speech = stemgenerator) kiest moet er een stemgenerator in je Android versie aanwezig zijn. Dit kun je controleren Android via “Instellingen -> [Systeem/Persoonlijk] -> Taal en invoer -> [Spraak] -> Opties Tekst naar spraak/Uitvoer tekstnaar-spraak -> [Voorkeur( TTS-)engine]”. 30


Hier staan de geïnstalleerde engines, normaal zou je hier ”Google Tekst-naar-spraak-engine” moeten vinden. Eigenaars van een Samsung zullen ook “Samsung tekst naar spraak-..” zien. Met het symbool kun je de taal kiezen. ”Instellingen” geeft je de kans om de laatste versie te downloaden (zeker doen!), “Spraakgegevens installeren” laat je toe om eventueel tussen verschillende stemmen te kiezen. Onder de “Voorkeur TTS engines” kun je onder “Algemeen” de spraaksnelheid instellen en naar een voorbeeld luisteren. Als je niet tevreden bent over het resultaat dan kun je nog altijd voor een andere TTS-engine kiezen, bijvoorbeeld Acapela. Tip. Als je problemen hebt met de TTS (tekst naar spraak) begeleiding, controleer dan of je een TTS-engine (machine) met de desbetreffende taal geïnstalleerd hebt op uw Android toestel. Het is een bekend probleem dat bv. Android standaard TTS-engines (Pico) geen Nederlands ondersteunt. U kunt dan proberen om Acapela (betalend) of Espeak te installeren. (voor Samsung toestellen zijn er via de Galaxy Apps gratis stemmen te downloaden) Tip. Als je de TTS taal (stemgenerator) wijzigt in OsmAnd, moet je ook de TTS taal in je Android-systeem wijzigen, anders krijg je instructies met bv Nederlandse woorden die uitgesproken worden op zijn Engels. De manier om de systeem-TTS-taal te wijzigen is afhankelijk van uw Android-versie

2.7.2 GEÏNSTALLEERD Onder “GEÏNSTALLEERD” vind je alle geïnstalleerde kaarten, onderverdeeld in: Normale kaarten (vector) Online en opgeslagen tegelkaarten Hoogtelijnen Reiskaarten Gesproken aanwijzingen (TTS) Gesproken aanwijzingen (opgenomen) Gedeactiveerd: hier staan de kaarten die je eventueel gedeactiveerd hebt.

2.7.3 UPDATES Het derde menu “UPDATES” geeft een overzicht van geïnstalleerde kaarten waarvoor een nieuwe versie beschikbaar is. Tip. Het is nuttig om deze mogelijkheid regelmatig te benutten. De kaarten van OpenStreetMap worden immers dagelijks door duizenden vrijwilligers over de hele wereld bijgewerkt. OsmAnd werkt die gegevens ook regelmatig bij en zo kun je zelfs kaarten verkrijgen die heel recente wijzigingen weergeven, veel sneller dan de dure betalende kaarten van andere systemen en bovendien gratis. OsmAnd Live: Hier kun je een abonnement nemen. Wereldwijde Wikivoyage-artikelen: kunnen hier geüpdatet worden.

31


2.8

OSMAND LIVE

In de map “LIVE UPDATES” kun je ook een abonnement nemen op OsmAnd Live. Met dit abonnement ontvang je dagelijks, zelfs elk uur, updates voor kaarten over de hele wereld. Een belangrijk deel van uw bijdrage gaat naar de OSM gemeenschap en wordt uitbetaald naar het aantal OSM bewerkingen. Als je OsmAnd en OSM wil ondersteunen, is dit een goede manier om dat te doen. OsmAnd is sterk verbonden met OSM en zijn gemeenschap, OsmAnd zou niet bestaan zonder die gemeenschap. Bij het opstarten van OsmAnd Live, werd onmiddellijk beslist dat het niet alleen een betalende dienst zou zijn maar ook een 'donerende' dienst. Als je bedenkt dat OsmAnd Live alleen kan bestaan dank zei duizenden bijdragen op elk uur van de dag op veel plaatsen over de hele wereld. Daarom wil OsmAnd een deel van de opbrengst verdelen tussen de bijdragers van OSM. Elke bijdrager tot OSM kan zich registeren als deelnemer. Hij moet gewoon een geldig 'bitcoin' adres opgeven. Elke OsmAnd gebruiker die dagelijks updates wil ontvangen moet zich inschrijven in deze dienst. De opbrengst wordt verdeeld in 2 delen: 30 % voor OsmAnd en 70% donaties aan OSM. Al deze donaties worden verdeeld tussen de OSM bijdragers volgens hun ranking. Elke OsmAnd gebruiker kan kiezen voor regionale donatie, in dat geval wordt 50% van de donatie verdeeld tussen de bijdragers van deze regio. Op dit ogenblik bedragen de maandelijkse kosten voor OSM-live: 1.21 EUR. In het tabblad “LIVE UPDATES” vind je de beschikbare updates, als je een abonnement genomen hebt. Het tabblad “VERSLAG” toont, per maand, het aantal verdeelde bitcoins, het aantal bijdragers, het aantal ontvangers en het aantal bewerkingen.

32


2.9

REISGIDS (BETA)

Vanaf versie 3 biedt OsmAnd een reisgids aan die offline kan geraadpleegd worden. De gegevens komen van WikiVoyage, een open source reisgids die, zoals openstreetmap, samengesteld wordt door vrijwilligers. De gids geeft uitgebreide informatie over steden, landen en specifieke reisinfo. Eerst zul je de gegevens moeten downloaden. Deze komen te staan in de map “net.osmand.plus -> files”. Het gebruik van de reisgids is eenvoudig. Zoek naar een land, provincie, stad. Afhankelijk van de beschikbare gegevens krijg je verschillende categorieën: arriveren, rondreizen, bekijken, doen, kopen, eten, uitgaan, overnachten, rondom, ... Via “Opties” kun je: Afbeeldingen tonen Afbeeldingen-cache wissen. Zoekgeschiedenis wissen. Op het beginscherm krijg je ook de mogelijkheid om de gegevens te updaten. Dan heb je natuurlijk wel een internetverbinding nodig. Standaard zullen de gegevens getoond worden in de taal van de app, maar het symbool laat je toe een andere taal te kiezen.

33


2.10 AFSTAND METEN OsmAnd heeft verschillende manieren om een route aan te maken, maar deze is zeer elegant en gebruiksvriendelijk.

Het meten van afstanden is nog nooit zo eenvoudig geweest. Je kunt meerdere punten aanduiden en de onderlinge afstanden bekijken. Ga naar “Menu -> Afstand meten”. Nu verschijnt er bovenaan links “X Bekijk de kaart en voeg punten toe”. Als je hierop klikt sluit je “Afstand meten” af. Midden op het scherm staat nu het symbool . Beneden op het scherm verschijnt een menu. Nog steeds staat het symbool in het midden op de kaart. Verschuif nu de volledige kaart tot het symbool op de gewenste locatie staat. Klik op “+ TOEVOEGEN” en je startpunt is nu ingesteld. Op de kaart zie je nu een blauw cirkeltje (o). Achter dat cirkeltje zit ook nog het symbool verscholen. Verschuif nu de kaart opnieuw tot op het volgende punt staat dat je aan de route wil toevoegen. Tijdens het verschuiven verbindt een stippellijn je startpunt met het nieuwe punt. Beneden achter het meetlatje ( ) staat nu de afstand in vogelvlucht tussen die twee punten met daar achter hoek van die lijn met het noorden in graden uitgedrukt. Klik op “OPTIES” als je “Positie op de weg uitlijnen” en selecteer een navigatieprofiel. Nu zal de route automatisch op de weg (voor het gekozen profiel) uitgelijnd worden. De afstand wordt nu aangepast en de graden worden op “0” gezet. Je kunt nu een willekeurig aantal punten bij maken, telkens door de kaart te verschuiven en op “+ VOEG TOE” te klikken. In het menu beneden op het scherm zie je de totale afstand en het aantal punten die je getekend hebt. Het is ook mogelijk om elke stap ongedaan te maken met behulp van de pijltjes ( , ). Met ^ of kun het de details van de gekozen punten zien. Met kun je de volgorde wijzigen, ze veranderen dan vanzelf van naam. Met “X” kun je ze wissen. Tip. Zolang de GPX-track nog niet bewaard werd kun je de gemaakte punten, op de kaart, nog verplaatsen door er lang op te drukken tot er beneden een menu verschijnt met “Verplaats punt”. Verschuif de kaart naar de gewenste positie en klik op “TOEPASSEN”

Met kun je een punt: “Verplaats(en)” (= volgorde wijzigen), “Verwijder(en)”, een “Punt erna toevoegen” of een “Punt ervoor toevoegen”. Nu kun je de getekende weg via “OPTIES -> Opslaan als nieuw GPX-track” bewaren. Hier heb je weer de keuze tussen: “Opslaan als Routepunten” of “Als lijn opslaan”. De figuren in het menu tonen je hoe de GPX-track er zal uitzien. De GPX-track wordt opgeslagen in de map “GPX-Tracks”. Je kunt de route ook toevoegen aan een bestaande GPX-track of alleen de routepunten opslaan. 34


Tip. In OsmAnd ziet een track die gemaakt is op bovenstaande manier er prima uit maar in andere programma’s kan het zijn dat twee tracks getoond worden, één die de weg volgt maar ook nog een tweede die rechte lijnen tussen de punten tekent. Die tweede kun je verwijderen door de punten te verwijderen. “Menu -> Mijn plaatsen -> GPX-TRACKS -> open de map GPX-Tracks en [kies de gewenste track] -> Punten [beneden] -> [rechts boven] -> Verwijder -> [selecteer alle punten] -> klik op de vuilbak (rechts boven) -> VERWIJDER”. Nu zijn de punten uit de track verdwenen, zelfs zonder dat je ergens op bewaren moet drukken.

35


2.11 CONFIGUREER SCHERM OsmAnd biedt de mogelijkheid om de scherminfo aan te passen aan je eigen behoefte zo kun je de gegevens die voor u belangrijk zijn tonen en andere gegevens weglaten.. Voor de instellingen in dit menu kun je kiezen voor vier profielen, de al gekende auto( ), fiets( ) en voetganger ( ) met daarbij de kaart ( ). OsmAnd heeft standaard de meest gebruikte instellingen ingebracht maar je kunt die natuurlijk aanpassen. Terug naar de standaardinstellingen kan met “Herstel Standaard” ( ). De beschikbare opties kunnen verschillen naar gelang het profiel.

2.11.1

SNELTOETS

Hier kun je een sneltoets ( ) instellen zodat je snel tussen mogelijkheden kunt wisselen. Zo zou je kunnen kiezen voor een sneltoets die je veel interessepunten toont. Dat kan soms onoverzichtelijk overkomen en met één toets kun je die punten doen verdwijnen. Je kunt ook meerdere sneltoetsen programmeren maar dan moet telkens kiezen tussen de verschillende ingestelde sneltoetsen. Mij lijkt het dikwijls een onnodige mogelijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld een audio-notitie of een markeervlaggetje toevoegen met de sneltoets maar die worden dan altijd in het midden van het scherm gezet. Voor die dingen lijkt mij de gewone methode bruikbaarder.

2.11.2

WIDGETS RECHTER KOLOM

Een widget is een simpel grafisch object of element dat een eenvoudige, eenduidige en vaak gebruikte functie vervult en door een gebruiker in- en uitgeschakeld kan worden om een bestaande gebruikersinterface aan te vullen of vorm te geven (Wikipedia). Hier kun je bepalen welke gegevens je in de rechterkolom wil zien. De meeste gegevens spreken voor zichzelf. Merk op dat sommige widgets alleen te zien zijn tijdens een routebeschrijving (navigatie). Voor de andere volgt hier enige uitleg.

2.11.2.1

CIRKEL

Wil je hiervan gebruik maken zorg dan dat “Locatie” van je toestel ingeschakeld is. Bij het plannen van een trip moet je niet altijd alle details weten. Soms heb je genoeg aan de afstand tussen twee punten, gemeten op de kaart, of vanaf je huidige locatie de afstand tot het centrum enz. Vanaf nu kun je gebruik maken van de cirkel. Ga naar “Menu -> Configureer scherm - > [Widgets Rechter Kolom] -> Cirkel” en schakel deze in met de schuifknop. Keer terug naar het kaartscherm, nu zie je de cirkels volgens de gekozen schaal. Tik gelijktijdig op twee bestemmingen en er verschijnt een stippellijn met de afstand. De afstand wordt ook weergegeven in de widget cirkel. De stippellijn zal automatisch na enkele seconden verdwijnen. 36


2.11.2.2

MAPILLARY

Als je zelf wil foto’s maken voor Mapillary ga dan naar “Menu -> Configureer scherm -> [Widgets Rechter Kolom] -> Mapillary” en schakel in met de schuifknop. Klik op de widget “Mapillary” (rechts boven). (Mogelijk moet je eerst de Mapillary app via Google play installeren). Je komt nu in het Mapillary menu. Het symbool  laat je toe de positie van je smartphone in een auto op te geven. Het symbool brengt je bij de instellingen. Het symbool geeft je de kaart. Daar kun je zien of er voor die plaats al foto’s gemaakt zijn. Dan loopt er een groene lijn. Als je een goede fix hebt dan zie je rechts een rode knop. Klik hierop en de opnames beginnen tot je weer drukt. Dan heb je de mogelijkheid om de foto’s te uploaden maar hiervoor moet je wel een internet verbinding hebben. Voor meer uitleg over het doel en de werking van Mapillary verwijzen we je graag door naar de website van dit programma: https://www.mapillary.com/

2.11.3

WIDGETS LINKER KOLOM

In deze kolom kun je de volgende bochten van een routebeschrijving tonen.

2.11.4

RESTERENDE ONDERDELEN

Hier zijn nog enkele gegevens in te stellen. Tip. Als markeervlaggetjes gemaakt zijn kun je er twee laten zien: ofwel in de topbalk ofwel in de widget rechter kolom. Tip. Als er iets niet werkt in “Configureer scherm”, klik dan eens op het symbool boven.

37

rechts


2.12 PLUGIN-MANAGER OsmAnd heeft plug-ins ter beschikking. Het zijn extra programma’s die samenwerken met OsmAnd en die je het werken kunnen aangenamer maken of zelfs extra functies bieden. Niet alle plug-ins zijn gratis. In dit menu kun je een plug-in in- of uitschakelen. Dit kan door op het symbool voor elke plug-in te klikken of door op het menu achteraan ( ) te klikken en voor ”Inschakelen” te kiezen. Als de plug-in nog niet geïnstalleerd is dan heb je de mogelijkheid om dat nu te doen. Voor bepaalde plug-ins kun je ook de instellingen aan je behoefte aanpassen, ga hiervoor naar “Menu -> Instellingen -> [Plug-ins]”. Tip. Sommige plug-ins, bijvoorbeeld “Audio/Video-Notities” ( of ) , hebben een symbool als extra hulpmiddel. Dit symbool kun je oproepen in “Configureer scherm” ( ) en het laat je toe om de plug-in daar in- of uit te schakelen. Bij elke plug in staat de uitleg in het Nederlands. Voor enkele geven we wat extra uitleg.

2.12.1

ONLINE KAARTEN

Geeft toegang tot vele soorten online (zogenaamde tegel of raster) kaarten, van vooraf gedefinieerde OpenStreetMap tegels (zoals Mapnik) tot satellietbeelden en lagen voor speciale doeleinden zoals weerkaarten, klimaatkaarten, geologische kaarten, reliëfkaarten, enz. Al deze kaarten kunnen gebruikt worden als hoof(basis)kaart of als een extra laag of een achtergrond laag bij een andere basiskaart (zoals de normale offline kaarten van OsmAnd. Om een achtergrondkaart beter te kunnen zien, kunt u elementen van de OsmAnd kaart eenvoudig verbergen via het menu “Kaart instellen”. Tegelkaarten zijn direct via online bronnen verkrijgbaar of kunnen voor offline gebruik gereedgemaakt worden (en handmatig gekopieerd naar de OsmAnd gegevensmap) als SQLite database voor diverse hulpprogramma’s van derden.

2.12.2

GPX-TRACK OPNEMEN

Deze plug-in is nodig om een route, tijdens het wandelen, fietsen of rijden, te kunnen opnemen. Zodra de plug-in actief is gemaakt kun je via het symbool aan de instellingen. Voor elke profiel (auto, fiets, voetganger) kun je een keuze maken. De uitleg is in het Nederlands en sommige instellingen zijn standaard op een bepaalde waarde ingesteld.

2.12.3

HOOGTELIJNEN

Deze plug-in doet denken aan de stafkaarten die we destijds gebruikten. Tegenwoordig werkt het met contourlijnen en eventueel een reliëfkaart die met behulp van donkere schaduwen en kleuren de hellingen, pieken en lager gelegen land tonen.

38


Om hoogtelijnen en reliëfschaduwkaarten te kunnen gebruiken moet je onder “Menu –> Plugin-manager -> Hoogtelijnen” inschakelen. Laat nu juist de plug-in hoogtelijnen betalend zijn, nl. maximaal twee euro’s. Verder moet je onder “Menu -> Kaarten downloaden -> [ALLE DOWNLOADS]” niet alleen de normale kaarten maar ook de hoogtelijnen en eventueel de reliëfschaduwkaarten van dat land, provincie of deelstaat downloaden. Verder moet je “Menu -> Kaart-instellingen –> [Toon] –> Hoogtelijnen [en eventueel Reliëfweergave]“ inschakelen. Zoom in tot je de hoogtelijnen ziet en eventueel verder tot het getal tevoorschijn komt. Het is mogelijk dat je de app moeten herstarten om resultaat te zien. Je kunt zelf het zoomniveau instellen waarop de hoogtelijnen zichtbaar worden via “Menu -> Kaart-instellingen -> [Toon] –> Hoogtelijnen” en hierop klikken. In het menu klik je op “Toon vanaf dit zoom-niveau” en kies je het niveau. Zeker voor wandelaars, die graag traditionele kaarten gebruiken, is dit een mooie plug-in. Tip. Je kunt de reliëfschaduwkaarten ook als Overlay-kaart gebruiken en je kunt daar de transparantie instellen.

2.12.4

NAUTISCHE KAARTWEERGAVE

Toon nautische gegevens op de kaart voor varen, zeilen en andere vormen van watersprot. Download ook het kaartbestand “Zeebakens (wereld)” om deze plug-in te gebruiken. Deze plugin biedt alle nautische navigatietekens en kaartsymbolen voor de binnenvaart en voor navigatie bij de kust. In de beschrijving van elk navigatieteken staat de informatie die nodig is om hem te identificeren en over de betekenis (categorie, vorm, kleur, volgorde, referentie, enz.) ervan. Om weer de gewone kaart te zien kunt u de plug-in uitschakelen of de “Kaart stijl” onder “Kaart instellen” veranderen.

2.12.5

SKI KAARTWEERGAVE

Toont gedetailleerde informatie over slalompistes, langlaufroutes, alpine ski routes, kabelbanen en skiliften wereldwijd. Routes en pistes worden getoond in een kleurcode naar moeilijkheidsgraad en afgebeeld in een speciale “Winter en ski” kaartstijl die lijkt op een besneeuwd winterlandschap.

39


Het activeren van deze weergave verandert de kaartstijl in “Winter en ski” met alle kenmerken van het landschap onder winterse omstandigheden. Deze weergave kan teruggezet worden door deactiveren van de plug-in, of door het veranderen van de “Kaartstijl” onder “Kaart instellen”

2.12.6

AUDIO/VIDEO-NOTITIES

De audio/video plug-in biedt de mogelijkheid voor het maken van audio-, foto- en videonotities tijdens een route. Door op het symbool achter de plug-in te klikken kun je hem inschakelen en de eigenschappen aanpassen. Als je als standaard widget-actie kiest voor “Audio opnemen” dan zal er een micro als symbool ( ) in de rechter kolom geplaatst worden. Op pagina 36 wordt uitgelegd hoe je een symbool voor deze functie op het scherm kunt zetten. Als je kiest voor “Foto maken” zal er een fotoapparaat als symbool ( ) staan. Je kunt er ook voor zorgen dat telkens gevraagd wordt wat voor actie je wilt hebben: audio, video of foto. Ook dan is het symbool het fototoestel. Door op het symbool te klikken krijg je dus afhankelijk van de instellingen de kans om een geluidsopname (=audio) te maken, een foto te maken, of een video ( ) op te nemen. Het is wel noodzakelijk dat je “Huidige plaats” gekend is. Bij een geluidsopname verandert het symbool in een rode knop ( ). Een klik op die knop, of op “STOP” beneden op het scherm, stopt de opname. Bij een foto klik je op de opnameknop en als de foto naar wens is op “OK” (rechts boven op het scherm). Voor alle opnames wordt een symbool op de kaart geplaatst. Door op dat symbool te klikken zie je de naam (dd-mmm.-jjjj uu:mm) kun de opnames beluisteren of bekijken. Ook in het dashboard staat nu een overzicht van je audio/video notities en je kunt ze er bekijken en beluisteren. In het “Menu -> Mijn Plaatsen -> AV-NOTITIES” en in “Menu -> Dashboard -> [Audio/Video-Notities]” staan ze ook. Je vindt ze ook terug (ook met een andere naam) in de map: “MicroSD -> Android -> data -> net.osmand.plus -> files -> avnotes”. Tip: Je kunt ook een Audio/Video-notitie opnemen via een markeervlaggetje (zie pagina 6).

2.12.7

PARKEERPLAATS

Parkeerplaats, is een gratis plug-in die wordt geïnstalleerd via “Menu -> Plugin-manager Parkeerplaats”. Deze houdt de informatie bij over de exacte locatie van uw voertuig en eventueel de resterende parkeertijd. Zet locatie (GPS) van je toestel aan en tik in het kaartscherm op , nu geeft OsmAnd aan waar u zich bevindt. Tik op deze locatie. Beneden op het scherm komt nu een beschrijving van de plaats waar je je bevindt. Kies daar één uit, waarschijnlijk “Huidige Positie” en klik er op. Klik nu op “Acties" , rechts onder, en in het uitklapmenu selecteer je “Markeer als parkeerlocatie.” Nu kun je kiezen tussen “Zonder tijdslimiet” of “parkeren met tijdslimiet”. Als je kiest voor “Zonder tijdslimiet” dan wordt op je positie een geplaatst. Om verder te gaan tik op het symbool van je apparaat. In “Menu -> Dashboard” is nu “Parkeerplek” bijgekomen en kun je ook de afstand tot de parkeerlocatie zien. Hier kun je de parkeerlocatie ook verwijderen. 40


Als je kiest voor “parkeren met tijdslimiet” dan krijg je een soort parkeerschijf waar je het aantal toegestane uren en minuten kunt inbrengen. Dit doe je door eerst op het uur te tikken en dan de wijzer op het juiste aantal uren te schuiven. Vervolgens doe je hetzelfde met de minuten en je klikt op OK. Op je positie wordt een geplaatst. Je kunt er ook voor kiezen om het einde van je parkeertijd te laten opnemen in je agenda. Daarvoor moet je “Een notitie aan de kalender toevoegen” aanvinken. Klik op “OK”, nu moet je aangeven welke agenda je wenst te gebruiken (bv. S Planner) en kun je opgeven wanneer OsmAnd u moet verwittigen. Om verder te gaan tik je op de knop van het apparaat. In “Menu -> Dashboard” is nu “Parkeertijd beperkt tot [uu:mm] en [de resterende tijd]” bijgekomen. Als in “Menu -> Configureer scherm [ Widgets Rechter Kolom ] -> Parkeren” is ingeschakeld dan kun je ook in de rechter widget op het kaartscherm, continu de afstand tot je parkeerlocatie aflezen. Tip. In een ondergrondse parking zal de GPS niet werken. Daarom is het aangewezen om bij de ingang van die parking de parkeerplek te activeren. Tip. Bij grote parkings is het soms een probleem om de auto terug te vinden. Welk verdiep? Welke sector? Welk nummer? Hier kan de plug-in audio/video-notities van pas komen. Neem, als je buiten bent en ontvangst hebt, een audioboodschap en noteer het verdiep, de sector en/of het nummer. Je kunt deze boodschap bij de terugkeer beluisteren. (“Menu -> Mijn plaatsen -> AV-notities”.) Wil je de navigatie naar je auto starten ga dan naar “Menu -> Dashboard” en selecteer daar “Parkeerplek” of “Parkeertijd beperkt tot …..” afhankelijk van het type parkeerplaats. Nu zie je op de kaart de plaats waar je voortuig staat, klik nu onderaan rechts op “ROUTEBESCHRIJVING” . In het volgende scherm kies je welk vervoermiddel je wenst te gebruiken (auto, fiets of voetganger) en daarna druk je op

.

Om een parkeerplaats te wissen ga je naar “Menu -> Dashboard” en daar wis je de parkeerplaats. Je kunt ook op de kaart op het symbool klikken en dan kies je in het menu onderaan het scherm voor “VERWIJDER” onder “Parkeerplek” Wil je alles wissen i.v.m. je parkeerplaats dan moet deze mogelijk ook gewist worden in routepunt(en) “

2.12.8

en

”.

TOEGANKELIJKHEID

Maakt de toegankelijkheids-opties van uw toestel beschikbaar in OsmAnd. Het vergemakkelijkt o.a. het aanpassen van de spreeksnelheid, het configureren van D-pad scherm navigatie door gebruik van een trackbal voor zoomregeling of het gebruiken van tekst-naar-spraak opties voor het automatische aankondigen van uw positie

2.12.9

OPENSTREETMAP BEWERKEN

De plug-in OpenStreetMap bewerken laat je toe bij te dragen aan de OSM-gemeenschap met als doel een wereldkaart te creëren die up-to-date en voor iedereen vrij toegankelijk is. 41


Ga naar “Menu –> Plugin-manager” en schakel “Online kaarten” bewerken in. Keer terug naar “Menu -> Kaart-instellingen –> [Toon]” en zet de schakelaar “OSM-opmerkingen (online” aan. Je moet eveneens geregistreerd zijn op openstreetmap.com om wijzigingen te kunnen aanbrengen. Surf naar: HTTPS://WWW.OPENSTREETMAP.ORG/USER/NEW E-mailadres ingeven E-mailadres bevestigen Weergavenaam: Dit is de naam die getoond wordt bij de bewerkingen die jij uitvoert. Wachtwoord: zelf te kiezen Wachtwoord bevestigen: zelfde wachtwoord inbrengen. Klik op registreren. Je ontvangt een email om je registratie te bevestigen. Geregistreerd? Ga dan naar “Menu –> Instellingen –> [Plug-ins] –> OpenStreetMap bewerken”, klik op “OpenStreetMap login naam en wachtwoord”. Geef je OSM gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op ok.

2.12.10

OSMAND FOUT-OPSPORING EN...

Deze plug-in toont de instellingen voor ontwikkeling- en debug-opties, zoals roadtest en simulatie, schermweergave-prestaties, en spraaksturing. Deze instellingen zijn bedoeld voor programmeurs die OsmAnd willen verbeteren en zijn niet nodig voor normaal gebruik.

42


2.13 INSTELLINGEN In dit hoofdstuk kun je het programma aanpassen aan je wensen. Alle mogelijkheden worden, in het programma, uitgelegd (in het Nederlands). Neem rustig de tijd om ze allemaal door te nemen. Tip. Merk op dat bij veel instellingen al een voorkeuze ingesteld is. Bij twijfel laat je die best staan.

“Application profiles�. Dit onderdeel is blijkbaar nog niet vertaald in deze versie. Hier kun nog enkele bijkomende profielen kiezen en zelfs je eigen profiel met je eigen voorkeuren aanmaken.

43


3 GPX-TRACKS EN OSMAND OsmAnd wordt veel gebruikt om routes te wandelen of te fietsen. Eerst en vooral moeten we een track/route hebben en vervolgens moeten we die kunnen volgen. Daarom nog een kort overzicht van de mogelijkheden die OsmAnd je aanbiedt.

3.1

GPX-TRACK MAKEN

Je kunt op verschillende manieren GPX-tracks maken die je later kunt gebruiken om te volgen. Van iemand anders krijgen. Je kunt GPX-tracks downloaden van het internet, van vrienden, VVV kantoren, wandelclubs. Er zijn ook apps die je kunt gebruiken op je smartphone of computer om GPX-tracks te maken. De GPX-tracks die je zo verkregen hebt kunnen best met een filemanager/bestandsbeheer in de map “DOWNLOADS” geplaatst worden. Als je er daar op klikt plaatst OsmAnd ze automatisch in de map “TRACKS/IMPORT”. Je kunt ze daar terug vinden met “Menu -> Mijn Plaatsen -> GPX-TRACKS -> Import”. Tip: OsmAnd voorziet verschillende manieren om tracks in te lezen. Mij lijkt de eenvoudigste manier om gewoon een mail naar jezelf te sturen en deze in je smartphone te openen. Als je de bijlagen opent met OsmAnd staan de tracks in de map import. Als je tracks hebt staan in bepaalde cloud diensten (Google Drive, Stack, ...) dan kun je ze ook bereiken via: “Menu -> Mijn Plaatsen -> + (links onderaan)” maar dat geldt niet voor alle cloud diensten (bijvoorbeeld Dropbox). Er kan nogal wat verschil zijn tussen de tracks die je van iemand anders krijgt want die zijn immers op verschillende manier gemaakt. Bij sommige zal bijvoorbeeld een hoogteprofiel beschikbaar zijn maar bij anderen dan weer niet. Opnemen met OsmAnd Een volgende manier is de track opnemen tijdens: wandelen, fietsen, autorijden. OsmAnd biedt natuurlijk die mogelijkheid. Zorg dat de plug-in “GPX-track opnemen” ingeschakeld is. (zie pagina 38). Zorg dat “Menu -> Configureer Scherm -> GPX-track opnemen” ingeschakeld is (zie pagina 36). Om te track te kunnen zien tijdens het opnemen moet “Menu -> Kaartinstellingen -> [Toon] -> GPX-track” ingeschakeld zijn (Zie pagina 23). Om het opnemen te starten klik je op “ GPX”, de knop wordt dan rood. Als je op de rode knop ( GPX) klikt kun je de opname stoppen, een nieuw segment starten of de huidige GPX-track opslaan. Het voordeel van opnemen is dat het gemakkelijk is, je moet immers slechts één knopje indrukken en na de tocht de track als GPX-track bewaren. Het nadeel is dat er wel wat afwijkingen zijn omdat de GPS ontvangst niet altijd even goed is (bijvoorbeeld in gebouwen, steden of bossen). Bij de projectie van de GPX- track op de kaart zul je, bij uitvergroting, zien 44


dat het meestal een gekartelde lijn is die dan eens links en dan weer rechts van de eigenlijke weg loopt. Daardoor zal de totale afstand meestal iets groter zijn dan een route die nauwkeurig op de weg is uitgelijnd. Deze track geeft ook het hoogteprofiel weer. Met markeervlaggetjes zie pag. 6 Een markeervlaggetje is de gemakkelijkste en meest accurate manier om een punt aan te duiden, zeker als je dat doet via “ZOEKEN”. Met deze methode kun je een eigen route uitstippelen. Maak van de plaatsen die je wil bezoeken een markeervlaggetje en maak daarvan een route. Je kunt die nog wijzigen door nog één of meerdere markeervlaggetjes toe te voegen. Bewaren kun vanuit het menu. Met routebeschrijving zie pag. 18 Deze werkwijze is best te gebruiken als je van je huidige bestemming ergens naar toe wil. Op deze manier werken ook de meeste auto navigatiesystemen. Als je tijdens een wandeling of fietstocht een café of restaurant wil vinden of als je pech hebt en de kortste weg naar je hotel (ingesteld als favoriet!) wil bereiken is deze methode aangewezen. De route kan in het dashboard bewaard worden maar ook via routedetails ( ) en . Met deze methode kan je ook het hoogteprofiel zien. Met meet afstand zie pag. 33 Dit is een zeer originele en gemakkelijke manier op een track te tekenen. Je kunt hier ook, tijdelijke, markeervlaggetjes gebruiken om bepaalde punten gemakkelijker op de kaart te vinden.

3.2

GPX-TRACK VOLGEN

In de voorgaande paragrafen leerden we verschillende manieren om een GPX-track te maken. Die GPX-tracks worden (normaal) bewaard op het externe geheugen in de map “Android -> data -> net.osmand.plus -> files -> tracks”. Hier kan nog een onderverdeling staan. In de map “rec” staan de opgenomen tracks, in de map “markers” staan de routes die gemaakt werden met o.a. markeervlaggetjes, in de map “import” staan de tracks die vanuit de map “downloads” ingeladen werden. . Je kunt hier zelf nog mappen bijmaken met een filemanager/bestandsbeheer. Hoe je GPX-tracks in die map krijgt staat beschreven op pagina 10. Visuele methode Bij deze methode zet je de GPX-track op het scherm en geef je ze een kleur. Daarna kun je gewoon visueel de GPX-track volgen. Je ziet immers steeds een pijl die je huidige plaats aangeeft en je moet gewoon zorgen dat je op de goede weg blijft. Om een GPX-track op de kaart te zetten zijn er verschillende manieren. Deze zijn beschreven op de pagina’s 10 en volgende.

45


Auditieve methode Als een GPX-track gekozen is kun je via je voorkeuren bepalen. Al of niet met stembegeleiding, bepaalde wegen blokkeren, richting van de GPX-track omkeren, gehele track volgen, route berekening voor het eerste en laatste routesegment. Door nog eens op (onderaan) te klikken heb je nog meer mogelijkheden. Tip. “Volg de gehele track” dwingt het programma de hele route te doorlopen en niet naar het eindpunt te navigeren als dat dichtbij zou komen.

3.3

GPX-TRACK DELEN

Tracks die je zelf gelopen of gemaakt hebt wil je misschien ook op je PC bekijken of bewaren of aan vrienden geven. Dat kan op verschillende manieren. Het kan met OsmAnd zelf maar ook via bestandsbeheer/filemanager. Op verschillende plaatsen in OsmAnd kom je het symbool

of het symbool

tegen en dikwijls zie

je dan het symbool , soms in een uitklapmenu dan weer ergens op het scherm (rechts boven). Hier kun de track delen. Via welke weg je kunt delen is afhankelijk van je toestel en je Android versie. Soms zijn er veel mogelijkheden soms kan het alleen via Dropbox of Gmail. Als je bestandsbeheer/filemanager gebruikt dan moet je de map vinden waar de tracks bewaard zijn. Dat is afhankelijk van de keuze die je bij de installatie van OsmAnd gemaakt hebt. Indien je toen gekozen hebt voor het externe SD kaart dan vind je de tracks op:

“MicroSD/Android/data/net.osmand(.plus)/files/tracks”.

46


INHOUD 1

Openingsscherm

2

2

Menu’s en symbolen

4

2.1

Dashboard

5

2.1.1

Instellingen

5

2.1.2

Na opstarten tonen

5

2.1.3

Openen vanaf de kaart

5

2.1.4

Overige instellingen

5

2.2

Markeervlaggetjes

6

2.3

Mijn Plaatsen

10

2.3.1

Favorieten

10

2.3.2

GPX-tracks

10

2.3.3

AV-Notities

13

2.3.4

OSM Wijzingen

14

2.4

Zoeken

15

2.4.1

<- Tik om alles te doorzoeken

15

2.4.2

Geschiedenis

15

2.4.3

Categorie

16

2.4.4

Adres

17

2.5

Routebeschrijving

18

2.6

Kaart instellen

22

2.6.1

Toon

22

2.6.1.1 Favorieten 2.6.1.2 Interessepunt… 2.6.1.3 Namen van interessepunten 2.6.1.4 Openbaar Vervoer 2.6.1.5 GPX-track 2.6.1.6 Markeervlaggetjes 2.6.1.7 Basiskaart 2.6.1.8 Mapillary 2.6.1.9 Overlay kaart 2.6.1.10 Underlay kaart 2.6.1.11 audio/video notities 2.6.1.12 Hoogtelijnen 2.6.1.13 Reliëfweergave 2.6.1.14 OSM-Opmerkingen (online) 2.6.2 Kaartweergave 2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.2.3

22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25

Kaartstijl Dag-nacht stijl Kaartvergrootglas

25 26 26 47


2.6.2.4 2.6.2.5 2.6.2.6 2.6.2.7 2.6.2.8 2.6.2.9 2.7

Weergave van wegen Tekstgrootte Taal van de kaart Details Verberg Routes

26 26 26 26 27 27

Kaarten downloaden

2.7.1

28

Alle downloads

28

2.7.1.1 Regio's 2.7.1.2 Wereldkaarten 2.7.1.3 Zeekaarten 2.7.1.4 Reisgidsen 2.7.1.5 Overige 2.7.2 GeĂŻnstalleerd

28 30 30 30 30 31

2.7.3

Updates

31

2.8

OSMand Live

32

2.9

Reisgids (Beta)

33

2.10

Afstand meten

34

2.11

Configureer scherm

36

2.11.1

Sneltoets

36

2.11.2

Widgets Rechter Kolom

36

2.11.2.1 Cirkel 2.11.2.2 Mapillary 2.11.3 Widgets Linker Kolom

36 37 37

2.11.4

37

2.12

Resterende onderdelen

Plugin-manager

38

2.12.1

Online kaarten

38

2.12.2

GPX-track opnemen

38

2.12.3

Hoogtelijnen

38

2.12.4

Nautische kaartweergave

39

2.12.5

Ski kaartweergave

39

2.12.6

Audio/video-notities

40

2.12.7

Parkeerplaats

40

2.12.8

Toegankelijkheid

41

2.12.9

OpenStreetMap bewerken

41

2.12.10 OsmAnd fout-opsporing en... 2.13

3

42

Instellingen

43

GPX-tracks en OsmAnd

44

3.1

Gpx-Track maken

44

3.2

Gpx-Track volgen

45 48


3.3

GPX-track delen

46

Inhoud

47

49