Page 1

Talsyntes - appar augusti 2011 / Gunilla Almgren Bäck

Röster på olika språk.

SpeakPad Gratis

Speak it 38 kr

Speak Text for Office

Den pratar Gratis

x 15 kr/st

x 7 kr/st

x Gratis. Använder Googles översättning

x 15 kr/st

x Edit voice

x

-

x

Måste köpas inuti programmet utom i SpeakText for Office.Röst följer inte med vid synkning !

Ställa hastighet

Voice over finns med i iPad Skärmläsning Navigering

Talking Swedish audio keyboard

x Talande tangent bord Bokstavsnamn

x

-

settings

Kan läsa text som markeras*

x

x

Nej Läsa ord i Läser om app allt från Anteckning början Hjälpmedel Trippelklick hem

Markörmedföljning

-

x fungerar inte så bra

x Markerar en mening i taget

-

-

Skrivstöd läser upp efterhand som du skriver

-

-

-

-

-

Ändra storlek på text

x

x

-

-

Helskärm (skrivyta + tangentbord)

x ”Texten försvinner, orsak? ***

-

x Renast yta har Speak Pad

Bara stående litet tangent bord

Hjälmedel Stor text App: Anteckning

-

- Väldigt liten text !

x


Talsyntes - appar augusti 2011 / Gunilla Almgren Bäck SpeakPad Gratis

Speak it 38 kr

Spara texten

x

x

Spara till ljudfil

-

x

Dela

Mail, Facebook, Twitter

Maila ljudfil

Läsa webbsidor

Kop.text & klistra in i appen

Kop.text & klistra in i appen

Speak Text for Office

Den pratar Gratis

Nej Nej Kopiera Kopiera och klistra och in i Pages klistra in i - spara Pages spara -

Pausa uppläsning .

-

Kopierad Kop. text läggs text & automa- klistra in i tiskt i appen appen och kan översättas till önskat språk. ****

Flera dokument öppna **

För lite äldre elever.

Talking Swedish audio keyboard

Nej Kopiera och klistra in i Pages - spara

-

Talsyntes läser & översätter direkt på en webbsida. Bokmärk webbsidor . Övrigt

Voice over finns med i iPad Skärmläsning Navigering

Engelska : Lexikon, Fraser, Översätt ning

Mail


Talsyntes - appar augusti 2011 / Gunilla Almgren Bäck

Autotext***** fungerar

SpeakPad Gratis

Speak it 38 kr

Speak Text for Office

Den pratar Gratis

x

x

x

x

Voice over finns med i iPad Skärmläsning Navigering

Talking Swedish audio keyboard

x

Priserna kan ha ändrats sedan jag gjorde jämförelsen. * Behöver alltså inte lyssna på all text från början varje gång utan kan välja ut ord och meningar. Tryck på ordet - Select - dra ut det markerade fältet så långt jag vill - speak select. ** SpeakPad : Prickarna i nederkanten visar antal öppna dokument. Du kan ha flera dokument öppna samtidigt och bläddra mellan dem. OBS stäng ner dina dokument om du inte vill ha dem öppna samtidigt. ***Ibland händer det att texten inte syns när man skriver. Se över inställningarna View- Text Alignment - Align left När ett dokument är öppet kan du bläddra nederst ( Previous - Next) Men trots att jag har gjort detta försvinner text ibland.....?? Kanske någon annan har svar på detta . **** Inställningar av språk görs under ikonen med en penna. *****Autotext - inställning i iPad Automatisk uppläsning av texträttningar/ förslag. Görs i Inställningar - Allmänt - Hjälpmedel - Tala Autotext Om iPad rättar automatiskt dvs byter ut ett ord så läses det ordet upp. Hjälpmedel i iPad Inställningar- Allmänt - Hjälpmedel - Stor text (Stor text kan fås i ex. appen Anteckningar.). Inställnngar - Allmänt - Hjälpmedel - Trippelklicka hem (Tryck snabbt 3 ggr på menyknappen för att aktivera respektive avaktivera denna funktion som gör att du kan få skärmläsning, ex uppläsning av ord som skrivs i Anteckningar, uppläsning av appens namn osv. Vilken talsyntes väjer jag för de yngsta fsk-åk 2. Ingen är tillräckligt bra ! SpeakPad eller Speak it väljer jag i nuläget. Valet beror på hur du vill att det skrivna ska kunna delas. Det beror också på hur ren du vill ha skrivytan. Här är SpeakPad bäst tycker jag, men varför försvinner texten ibland? Det har jag inte något svar på i nuläget. I Speak Pad kan eleven villa bort sig i och med att flera dokument kan vara öppna samtidigt. Man får hålla reda på prickarna i nederkanten. Så i nuläget väljer jag Speak it.


Talsyntes - appar augusti 2011 / Gunilla Almgren Bäck

Utveckling En fördel med SpeakText for Office är man slipper köpa röster inuti programmet ! Det tar lång tid att synka flera iPad och sen installera röster i varje talsyntesapp, på varje iPadGäller även Prizmo appen som tar kort på tryckt text och sedan kan läsa upp texten. Hur kan man lösa detta? Jag skulle önska att iPads som kommunen köper är laddade med beställda appar - licensförfarande - inkl att röster också finns i appen man köper. Skrivstöd behövs i apparna. Ex. ljudning av bokstäver. /Gunilla Almgren Bäck specialpedagog / IKT skolutvecklare GRUtbildning, Göteborg & Mölndals Stad Utvecklingsenheten & Skoldatateket

Talsyntesappar - en jämförelse aug 2011  

Talsyntesappar - en jämförelse aug 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you