Page 1

\

CARBURATIOI,I : ... ) ...5fr4,..' | .ro.urt.3 - - *z-l €-41:7, g'3::l;u:. .'i',')t{â:::;::: (.(,1i.3.J::.;,,i;,,,., i " ' . - -l'i:: |'*oon,,,i ;,-t.(.i^ ..r. 1,:'H{â: ::;::: ii .;, ' t ''.-'.-l-', ,*:-,I'u**urr - <- . / r / i : . -

. 1 .................

,,-/\'r-" '

)

i' rz 1 .,.':............. currdr.rflJ.-...Ç4}.v."f*.1FJ'.'1iI, r',*,/.(r/,.Orf i1onrr i I

a-,

*OBSERVATroNS,:

t,liqtâ<,a. o.., . r.. . ..'/)t;on/5,..-i '' , n{.É*s;,..*G*..<-'.',.;î.... . i .,*ôgsrRvnruolis'', I pNEUs //..... *" | ' .,a.\,ri'''.---].............'.............t,.i-.L ' """;';""'i' 3:(: . . . . . :n'l.P'.T.'.:;: I ri'ij*wr*rb^ ili;"v'w'l't4'lfurl'''l'P"T":;"': \7'i .... | ...........(4..... ,\' Luror*sroN: *lL -.lA(./h', "..t.-4?..

) )

htïi --::::':.,' FWI,,, |#r:W:,â+.ïi* '.t' J',r'

^

\

t\

I. I

)

'.

{' t rb \i-'----------T-

i ossrn\dbbffri i rouns r TEr4ps rouBg r TEr.rpsi oasenvATrorus

ftt ")i

:

?

l,ç''u

...l! 6 t,, Wr/r4-.r*./.çr+â..ffi+ l'.M(*lît, ),.utgu7t.

\

!.|.

.-.1.,4t.

r:

d-'lçt/.lri................i

" I(

1[ ( (

1.1..<ja......o...loroll!

rz i:ltfl.f,i1................frz

i

13

I

o\JeY!|roo

I

o'r..........ocoo1

L,_

i2lr|âq| ................1 t int.il.il.f i...............ri f

........1 14 i4 i+tii ,.,.:...... ....9,ci L4.tYJr\+/#........ "i*:iJi/di::::::::::::::::i i",-i.ii.;;i ;ùl,i:::::: ::::l ;; 16,,,t,t*o...v,ft=**.. : :.........1 t74) rli .SQë,:,t ?t&.T1... . . ., . . .l

irÀ tutft, .éi

-a

., u:l.l/.

I[:] .'Wû 4ft

20 lIrç9/&"""""""'l zr z?

iz/ç/t$i ................) tl:.-#æ1.-{pç€r..ç*4\.,

8

!........

?7

! ... ..... ! .. .. .. .... ". .. ..)

! ................)

"'fçr{'f5'li

rbLr:'':: ti" I

tr. ?e

s'If

l0

)


\ i

:

I

\

..

(

NOI'I 3 ...o.........1

t

.i

/).A

.

a

|

.-i-'t

'

-'rt'

)

i I

'"t.-

i"*ir"

t'

CÂRBURATIO|{ i ...

tt'21 or.rrir

t CIRCUIT. 3 ...")fi./*

'..1..rf......o.r.....

)

,".,. ;.i.^.;i'rri i cr-rrdr . , .f$,;di;|,": !:,,:::.:::::::....... I

(------:---( ( I ( 2 ( ( 3 ( 4 ( .,(

( (

,d

I

t

t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (' ( ( ( ( ( ( ( (

5

3 .lr .i{.

't

l 2

.], C,9.9û. .lth .. . . . . . . . . . .! . s .ûh.lô . / J . . . . . . . . . . . . I

3 4

.]1..tJ'ngl

5

. . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . .)

6

.. . .. . ..

7

a . a . r . .

. 3 p$ t.b.

. i . . . o. . . . . . . . . . ! l?

I

1L /

6

,.). up. .$f.

I

.ï.q). ,,1

IO

,tu.ïù".,t. .L #,x1, . .L I5.{t.

o Uol

a.

...

t ._\1

't !

't

. .. . .'.. . . . ... .. .! I ............

a.

. . . .t

. . . r. . . ... a

a o.

A? . /ld .

a

a

a

a

. a.!

I a

a

a.

al

. . . . . .!

ii,, .iq.a......

l5 t6

.,Lï.i-li. .lr.5.LJ-t' j ' ; '

L7

t::::::::

r

. r . . . . t . . . ..

l'j'

. . . .!

I

jj""t

. 4 . ï . . * . 1 'r)..( . , . . !

I 9 l0 ll

a

......a-ô........)

a

r). . o . . . . . . . . . . . . . ) t !

.

.

.

.

o

t......r.

. . . . .

. . a a .)

.

.

a

.

.

.

.

.

.

.

a

.

.

.

.

.

a

a

............... .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.)

.

.) ) a)

l3 14

aaaaaaaa

t5

aaaaaaaa

I6

aaaaaata

raa.aaaaa

20

raaaaaaa

2T 22 é.t

?4 25

26

27

27

28

28

29

29 30

.)

:::::::::: o

19

a . a a a

. . . . o .

!)

T2

25

?n

. ! ................) !) t

ar..aaaaa

'l

r)

. . . . . . . . . o. .)

t

.t.....

......aa

!

. . . . . . . . . . . . . . .

t ). . . .

aaaaaaaa

L7 I8

?q ( ( ( ( ( (

a..

|

aaaaaa.aa

|

.L. )) /,t.

I9 ?o z.L ?z 23

a.

r.........:.,

I4

Lo

. .

- .14t

a

--n.*

e .

!

. . . . . o r o ,I r . . . . . . l

...

ll

.

. 4 ! . r . - .! ' . ' . . . . . . . t

h. xt".iri J,e:1..'il;

, Jih" i;.h

|

.êâ;......

6, 7

II IE t3

r.__---__________-) r)

aaaaaaaa

.

. . .

. . . . . r . . . .

:::::::: )

" "') .....) ) )


GAULO I SEs F-i,l-B-

BLONDES

G. P. *

GF BELG I U tt 5OOcc{F GAULO I SES I -2-3 JULY AA

BLONI}ES B-t"l-B.

-500cc

0l i

Feirrey 02:29:96

û0J Lrtr:arr 0 2 :i 9 : 6 {

chili 0!:J0:68

0 l t De_flsd ioues

Hr:is$ 0!:Jl:6{

0 l { Iqoa

t.

05t tlc_Leod 02:J71 :6 q

OJi t{icctte 0i:39:ti

l'lrchenri e 0 i : JI : 5 i

n1,'Ir,TA

iisilole 0i:J?lJJ

tli:J{:69

8 i 1i o t t i 0?:J5:8J

Fi:cher. Dl:Ji: li

HrreubuhLer ûi:3i: i;:

6Entile 0i:J8:ùi

0Jl Berchi tta 0!: Jr':t{

â.

050 Lsi,cock 0i:39:tr6

Yrt;u:hi ro 0!:J{:9{

054 Dccrslhers 0 1 : J i :1 3

$uv:ers 0i:38:i9

lllS Fal'Jsin 0i:J8:JJ

0{l Jung . 0i:{0:01

05i Schmsssnann053 0oppler 01:{l : 15 0i: {i:47

055 Terr_llapel 0i:{J:96

0+ç fisnc 01:{8:JI

056 lar:ndi'l 0i: {5:96

001 8*dner 0i:30:61

F:nr

03î itarr_[er_tndt tlJ Anatriair 0i:{0:l3 ûi:10:9! t

ie=pon=abf-e

0J{ Scluantz 0t ri9:97

llc_Elnea 0i:Jl :47

0!:Jl:06

I

lales i 0i:J5:48

00I Sgrrorl 0î:?7:62

0{8 Leuthe 0i:4i:15

0{6 ilulff 0i: ttÇ:58

SITI{ENS COI'IPUTERS ALGE TIT,IIT.IE cht'orro : HARDENITIE J Direction

FT,IE_Bf,IB de ctrurse

R.I.S. : DANrs

cl-

fNlasliirualNlasliirura lNlasllirtue lNlasllilualNlasliilura lNlasllltualNlasli


, FAULOISES F.M-8.

I I

3 4 ) A

7 A

9 1n tl

t: aa IT

l5 t6 t7

l8 l9 !0 tt Li ^t IT

:5 1L

!'7 !'8 29 JO 3l J! t1

J4 35 J6

ELONDES

G. P. *

lSarrlnr'':hristian/ nn-I I u l I LaflEûni'Eddie/ flta llairte;' t 0 1 I Fsirte.v,r ittl tr;'Ke,,, B3/? r 0 t I Schrlatr flnl r'llaynei t 0 t lËardner nflt t 0 1 i Chilii Pier-Fr3flc85cer' Didier/ rll! t 0 t | le_Rsdigr.re:i t n l I llc_E!lear'Rob/ 0r0 005 t 0 l liI3ËkfllriÊ,'lli3lil nfl r 0 l lHaslanri ftrï/ 0 1 4 t 0 l I lgse,'Frtrichi 00t t 0 l ll'lanolaiFandyi ull t 0 1 lFapir'llarcol ji i 0{19 t C I l I Tat:u;hiror'Shutt 021 t 0 t lçelEsi i Alessetidr'ti 0{5 t 0 1 I Biliotti i Febior' 0 1 6 t 0 l lllageer'Kevittr' 020 r 0 t lFischerillanfredl 05ti t C I t | ûoorrhher:r'Cees/ 051 I n t lllc_Lesdil,onflier /Ëruno/ 02ç I n l I KneJbuhler 025 t 0 l | 6entile/llarcoi 03: t 0 1 I Duyrers/l{aarteni 018 t 0 1 I Ealdsinlllihel nrf t 0 l | $licottelRachgl/ 031 l 0 l I EarchittaiFabio/ 050 r 0 l lLaycochiEddiei

001

04J 039 0:3 t-q7 05J f]48 055 056 049

|

I

fla

Ul

IUI'I EELË OF * GAULOISTS 5EtEc JULY A8 1-2_3

BLONDES B.t'l-B'

rlt 1T Al | 02 5t 36 | Bt î7 Ét I s2 +7 !J t 0i J{ t}â I Y*fi-ËAUL0ISESIF 0!' ?ç 6+ | 7! 35 | 0? 3î I {4 Û25? 53 t 02 iç 6{ 0? TAHAHAIUSAI 0? ?ç 96 | 3t i9 0? 4{ I {9 Ul 0i 8{ I 0t 29 ç6 t {t! YSIfiHAIUSAI 'li I m 29 ç7 | 0i 46 8t | 0! 31 36 I 0? iç ç7 suiuKllusAl m 50 0l 0t] 86 | 0i 30 6t I 0i {ç t5 I 0t 33 lç | 0? 30 Ël H0HDAIAUSI HolllAll | 02 57 5i I i]? J0 68 I 02 54:5 I 0? 38 5+ | 0! J0 68 | 0l 05 00 | 0? 3t 78 | 02 5+ 06 | 02 31 06 | 02 31 06 YAi'lAHAlD suiuKll6B| 0?:8 10 | 0? 31 +7 | 0? 30 ll I 0? 36 5: I 0? 3l {I I 03 l]3 S1 I 0i 31 5i I 0t 53 1B I ll? {i 76 I 0? 31 5i H0t'l[AlËB I Bi 57 3J I 02 3t 6l | 0? 5t 56 I 01 31 6+ I 0! 3l â4 ELF-i{0il$Al6B I 82 58 82 | 0? 3t 76 I 0l 57 16 I 0i 33 5i t 0i 3l i6 YAr{-8AULrllgESlF 0i 56 0î | 02 3r $ I U2{J 8J I 0t {1 l{ | nî 11 11 cArilvAtusAl r tÏ2 3{ 69 | 0l 18 {{ | 02 3ç !J I 0l 3{ 6}' H8I'IIiAII I 03 15 25 | 0? 35 t9 I 82 53 {l I 0i 34 ç4 I 0i 3{ 9{ HrlllArJAPl t 0 1 3 5 { 8 1 0? 35 {8 H0t'tlAlI | 0J û{ 15 | fl2 36 12 | r B ? 5 6 7 8 10i 35 8J t02358J1 I I H0illAr 02 J6 J8 tl 0l 08 35 I 0! J6 38 | YAr4AHArAuSl | 0238 ll I 03 li 37 | 0? J7 l? | 02 J7 1î H6II} I H0NBAllrL | 03 05 ?7 | m 37 13 | 0J 17 84 I 0'l {9 08 | n î 1 T t r I B3 4+ J5 | 0? 37 tâ | 03 0B4J | 02 52 lt I 0! 37 16 H0t{ûAr6B t 0 : 4 0 5 5 1 nî 1? 11 r0237:31 I cH I H0l{}A I i1Jl0 ?3 I 03 3U07 I 01 55 !8 | 02 38 02 I 02 J8 0? FIoRTCH H0fitAtt{-| 0J 19 t0 | 02 38 ?9 I 0J 04 10 I 0? J8 8î | B! 38 2ç S3 15 68 | 02 38 3J | 0? 58 87 I 02 57 83 | 0! -1833 H0NSAIUSA| 0? tç l7 t0i39t7l HrlilBAlF| 03 tt 3? I 0? J9 33 | Hût'rlA|I | 03 i6 50 | 01 ]ç 44 I 0J 13 38 | 02 {6 {l I 0? J9 {{ t 0 t { 0 7 3 1 0i 3ç +6 HoillAilflLr030ç 07 | 0t 39 46 I

l0i400tl H0f-rDA$tt | 0J l0 r0 | 0t {0 13 | 03 ll tl H0t'rlAtE| 0J 1874 | 0t {0 çt | 0307 {l H0lrBArcH I 03lt 56 I 0t {1 15 | 03265t

t 0 l I JungrËeurgi r 0 l lVan_ler-&dtlHee;/ iell iainln'an t 0 1 lAnratr t 0 t ISchenss*enniNicoles/ t 0 l | loppler"r'Josef/ t 0 l lLeuther'r{tdrea:/ t 0 t I Ten_Napel/Johanl t 0 t IVarutdio/Larry_lluretnt i/ t 0 l t Ranro/Ar

Hoil$AlA| 0J 25 77 | 02 4t 47 I IL I -qUZUKI

r 0': 1': 75 |

sulur(ilM- I 03 J3 18 I 0i 43 ç6 I I t0t{59Ét SUIUI(IIYV t0303î+r

t0301141m{001 I 0t +3{t I 0i 40 13 I Bt 413i I 0l 40 ç? | 01 417{ I 0t {t t5

t0?{3':0 1 lil{588t 03 0J 50 | 0i {6 77 | t0?5318t t0i4817l

0? 12 47 0? {2 ï5 0'i {3 ç6 0? +5 ç6 0t +8 l7

169.:{5 166.961 166.40+ lÉ6.5ç3 165.ô85 165.808 165.391 l6+.9{4 tâ{.989 16+.75F t6{.6i8 t6{.01? l6r.5l0 {ta

^Cn

tO t r.iJu

I 60.68î 160.32ç 159.765 151.01? rqa nnl rç!. q?î

158.ç01 tc tn?

15t.837 157.1ç7 156.ç6{ tqa aqÂ

t56.6i9 156.l{l 156.0!3 I 55.!5i 155.0J6 tc1 ??a

153.512 15î.37ç aÊf, c,t I -.U. J r.!.

l{4.38i

0+6 852

lftulff /Klausi I FrattiIani

I 0{ 08 t6 I Bi {ç 58 | 0+ tç {t5 û'1 49 79 l 0i çç 58 | l{7.3i9 Hû}IX'AISH 02 {ç 13 | 02 {1 73 I 141.1çS suIUXltED I 83 i8 B0 I Bi 51 51 t

041 058

llt,rngtr'Jclgf r' iCarey-/ïone,vi

SUiUiiilE | û3 J2 {6 | 0 56 52

Temps

de

qual-if

SIET,IENS {esponsa.trf-e

C}rrotro

| 82 5â 5i {l}1{1.536 | 0+ 35 r-+{l} 90.5{l

t0{15î{ icatiot-r

au

getreral-

COT"IPUTIRS 3 HARDENNE

=

fJ224927r:,

ALG;E T I H I N G J I\_

rl

Ft"lB-Et"lF de Course

R. r.s:

DANIS

Cl-

fnt't

lNlaslhrualNlaslhttualNlaslhtu lNlaslhrura lNlaslhrura lNlaslhrura lNlaslhrura


-

0s

IUI'l OF BEL6 GâULOISES BLONDES c S SOOc B. H. B. 1-2-3 JULY a g

G. F. S

GAULTTSESBLONDES F . l ' 1B . . RESULTAT

AFRES

F { N i R f it 0 . t p t L o Ï t s

ittmt I

I 2 3 I 5 6 7 0 I

t0

ll It t3 ll l5 t5 t7 t8 t9 20 2t æ

?t 2l 2S 26 2l 20 29 30 3l

17

TOURS

=

I 17.gÈCI Hnr.

FI}IâL RESULTAT l i lTE l L L E n ! l l l T t S T l I 0 l i l m Q u t R T nI T E I F S I I J I I E S S t E C A R

llttss ltil/t|l

ttmcttl{r{rscctRr/nt

I tst.7t9 t t / t I 02{l {8 RTMAiAIJSI t7 m { 6 $ 5 i l r50.861 NI 0l l6ardrer/[ane/ It 004725St t{9.2n m30uIII 02{2 St tRt.9tÈ ts/l TAIIAHâIIISA! 0ù3 0l lLarnon/Eddie/ cf,Gtvf,rusf,i l7 001735s9 t18.7t50ù1078II 0t ô202 lsi.203 ts/l oct 0l ilhnola/Randv/ YStAr{*i8 ! t7 N 4 7 3 5 U t{8.61e00115l I 0t t2 00 tsr.2?l ls/l l0e-RrdisuÈs/0idiet/ 0l? 0l YAIIAHAIUSA: l7 001738t8 lrÊ.s90 0 a æ t 7IaI 0 2 l l n l5{.t{l 16/t 0r7 0l !Rainey/Ualne/ SIT{KIIGT ! It 0018l2 s{ 116.N60t t7 33I 0213IS lst.57{ ,7l l 010 0l it'k-Elæa/R$/ &F-lfisCIAtË8 | l7 00{8 lf sl l{5.7160l 19t0 II 02f{ 9t tsl.rgt tl /l æ{ 0t lllaslan/Ron/ h$fiait I t7 0 0 4 3 . 9 | l lts.tÈ] 0t t{ 23l 02r8n u8.0$ l l , ' ON 0l iOrili/Pier-Francesco/ r{il$filJAFi l7 w 4 8 û 1 S l r{5.flo0t 49??II mf6rl t50.08t l l 00È 0l lTetsushiro/$unji/ 0lr 0l llwa/Fatri*/ YA{-6AIL0tSStFl7 00{8 5l i\ l4t.89S0l 5607II 0l rf 70 tsl.6$l t7, ftis 0t llîrtkeuie/Nilll/ hI.II)AiGÊ l7 ù 0 4 8 5 5 Ul{t .7'}l 0t 000r II 0 2 1 6 M u9.7fÈ l7r 0t7 0l lValeEi/Alessrnjro/ hlNDf,iI l7 004t 07t? li4.1090t t2 06I 0â19lr{ t{7.531 7 1 . (ql 0t ll,lt_Lett/thnnie/ R}IDAIGB r6 N { 7 0 8 S ut.30t t t II 02.q0ss l|6.rst ts/| 0u 0l lFapa/flamo/ lur{0âil l6 mlrt0s Iil.2S6 I t II 02sl 6t us.56t l6/| [ql 0l ID,.rr.rralkers/Cæs/ HITNI}AiNLl6 0 0 4 7 i l l 8 lil.ls I t I 02$t \ç tôs.80tt6/ 0{s 0l lSiliotti/Fabio/ t[ïo$t t6 m{Êun l37.7tt I t II 0t 530t tl{.39t l6/ 0s0 0l lLayrock/tddie/ RÏ'|t)AIIRLI l6 m 4 8 æ { 6 t37.64 I t II 02s26l l{{.57S l6/ NT 0l lïan-thr-Enlt/Rees/ R}IDAINL I r6 ù0{8 tf Èl 137.6i\ I t I 0252S0 lrs.00t l6/ 037 0t !Nicotte/Rachel/ NNDRIF ! l6 0ù{8 ?7{? 137.r89 I t II 02s3s t{r.l16 l6/ 018 0l iBalduin/llike/ Hrï0f,lusâ!l6 00{s 27r8 t37.47t t t II 025823 lrù.ln t0/ !hppler/Josef/ Lq3 0l ltlrt)f,iAI t6 ù01È30ts 137.353 I t , I 02ss67 t{t.22t u/ 0s 0l lâretriain/Oaniel/ HUmtEI t5 r{ 18{t IS t36.8!S t t I 0t ss85 l{t.076 It/ (çs 0l llen-ihpel/Johan/ sr.EuKtit{i r6 001932t\ t3{.t9l I t II 0t s97t l3t.02l {/l 0a 0l lJung/Georu/ II]NDAID t6 t)049Sl ,'6 l33.615 I t II 02590r t3t.s6t l6/t 0tt 0t lKneubdrler/Êruno/ HCI$OAICH l5 ù0û6s7rs 1311.911 2 t II 03000t ls.7N t3/| 0{9 0l lReno/f,ri/ R}IDAISF ts ù 0 { 7 s 8 N t3ù.2tt t t II 0 3 0 2 N l37.zst l?/t 0r8 0l lLeuthe/Andrees/ sulr.frilL t$ w { 8 0 2 6 t 130.007 2 t , II 03058t t3ô. fis 6/t 0s7 0l ISthmassnrann/llirolas/ RTNI)AIil l5 N 4 8 2 3 n Itg.052 t t . II 030760 txl.t77 l0/l tru 0l !Berrhittr/Fabio/ lû)\rDf,it l$ 00r835ss r28.SS t t , II 0t 5965 139.070ts/t h\ 0l !hnt,ile/lhnro,' FrmicH ts m{8s7$}127.570 tt 0 2 s r f f i t{3.53t il/l il6 0l ltblff/Hhus/ rù$Atffi t3 m$us It2.Srl {t 03t3 sl t8.tt0 l0/t NTN CLASSES I

I

3l [v 0l lSrturntzlKevin/ SI,IT.II(I|USA tll 33 m7 0l lSarron/ChrisIian/ Yffi.ffi[t)tsEstFt2 3{ ûu 0l !lhyzers/]learten/ llll,0AlNL I 35 0rI 0t lFisrter/l'lenfml/ HOiD { 36 [ç6 0l IV*anJio/Lrnrt-llorem/ srlirliltYv 2

lflLLm nx,R m

Mtt TElss

S*rcn/Chris[irn/

Yât{-Gilt-0tSES 00t 0t:10lt8

Au Depant, A I 'ann ivee Ahandons

ResFonsable

0 0 3 9 2 7 n lr7.7t7 N 3 $ i l U 150.5{l û02t 13s5 t37.S05 tJ N0l sl Ir7.8ie 0 0 0 7 t 7 n tt4.ltt

|JtE$sEt}f,tË u run lss.39t

=

SË p i l o t e s

=

L\t

3t

0?ft 3t 0t r0 78 9t, 02ssl5 r$t 0$097t r$t 0t 310t $ù

t5{.gD l1/l lL\.391 l t / l t{t.6i3 8/t l3t.675 3/l lt6.73t 2tl

m LAilAilû[

u

,4î''o

SIEHENS CTfMFUTERS ALGE TII'IING Chngno I HARDENNE J Di rec tion

FHË-BHB de Counse

R.I.S. I DANIS CI

lNlaslhrualNlaslhruelNlaslhluelNlaslhluelNlaslhrtura lNlaslhrura lNlaslhr

30:06:'88 GP Belgique Spa Francorchamps  
Advertisement