Page 1

7

I t

M shell

Roundsof the FIM 125cc,250cc,500ccand SidecarWorld Championships

BRITISHMOTORCYCLE GRANDPRIX DONINGTONPARK 2.3.4.5AUGUST1990 F . I . M .. R O A D R A C I N GW O R L DC H A M P I O N S H I PC L A S S 2 5 0 R I D E R SW O R L DC H A M P I O N S H I P n^ô

r\Jù 1^

1 1 J -U É I (

TOTÀL

.,i-

L

Z

a

J. KUUINSKÏ

3 4 5

L. CÀDÀIOR.A. W. ZSELENtsSRG M.WI},û,[ER

a

a i

, LJ{-f(UUb

T

rt^^

D . DER.C,DIGUES !.K:(jrr]-.ét-i{.L p pnrFrl

13 T 1 '1

D . SÀRRON À.CRTVILLE /r r v.l;j1'

ir7l n^ Yfl'l-JU

i5 i. 1_ 7

À. PREiNING P. CÀSC,Lï

i- 9 20

À. MoR.ILi,ÀS M.LUCCHi

À

DÏTTÊ

al

a-

L t

30 3]32 33 36 37 39 40

11

J=

].0

22 23 ^À z+

]:

J

âr: g u

rr 1)

R

ii

Y

11

-t-?r.= Jrirtlt

T . g nv l^\ tDl u r r r i

I

c

ni

OU

.

LJ

>i

i3 L7 - ?A i7 15 2C il. 20 15 15 i;2A ?a 620 13 \7 20 15?413-15 10 7 i7 15 6 - i0 7

W

\,

.t

r30 93

l7 1n 1? 2 ?a 20 20 1'7 1? t:

J. SC}D!iD

i1 . Ijr(â!l-

a

o J

153 L49

90 77 7']

O

8

?rt^r'

JPN USASPAITA FRGAUTJUGNTDÊiL FRA GERSHI iCH HUI{AUS

T.IIONMA C. CÀTÀIÀNO i'. turruuJA R. COLLEONI À. BORGONOVO t\..ê\ua.l-

J.}.LARTINEZ À. ROTA l,!. TÀGUCrir T.UDAGÀ!ùÀ N.},fACKENZIE J.P.JEANDAT J. SUZUKi B. KÀSSNEF. A.CARTER R.OLTVER B. HÀENGGELI U.JUCKER Y:NUKUMI J. FORAY

(

.

52 52 1?

:J

39 3 -l ?.8

r1J1

r^ ru

11

-t

I

.i

-

i

-

:

23 22

i5

M

lI

-

L

697r -5-9

19

r-3 1n

-

810-.1 i3i13 17 ti11 4 610 6 6 9 8 -LLlil0 7 _ 9 1; 9 5 - 10 15 6 I 6 9 9ii 10 - 13 I -s-988

t-2Lf,-

-33-34 10

1C

??

J

; I I 1 6 5 =

+

L!

;. -4

;-

= /1

J

3 3 1

,)

)

X

I

-: -j I

-a

1-

1

-.

I

1990- BRITISHGRANDFRIX. DONINGTON - 05108/90 DONINGTON OLIVETTI computer LONGINES timing

Promotedby Two Four SportsLimited . Donington Park . CastleDoninglon . Derby DE7 2RP Tel:0332 810048 . Fax: 0332 850422 . Telex:377793

wiOrganised by ACU


M shelt

Rounds of the FIM 725cc.250cc.500cc and Sidecar World Championships

BRITISHMOTORCYCLEGRAND PRIX DONINGTONPARK 2.3.4.5AUGUST1990' F.I.M.. ROADRACINGWORLDCHAMPIONSHIP CLASS250 O F F I C I A LP R A C T I C E TIMES POS }l-fi. RIDER a a^

-l-Y

x>

NÀT MOTORCYCLE

J. KCCTNSKI C. CÀi.DUS T, ^trNTT,NPI -Ii. tsPÀDL M. STI}:I ZU À. UCF.ILI,ÀS j . ccRNU L. RTGGIÀNI

i'lARLEoRo USA vLfieHp. RcB t , ' 3 i. 4 7 2 i i SPÀ HCIIDA cARLOS CARDUS1 ' 3 7 . 4 0 3t e ITÀ YAilAHA AGOSTII.Ii I'IAR, 1 ' 3 7 . 4 - c l71 FF.G HOilDA H3 i ' 3 8 . 3 1 2i 2 JPN HONDA A.]INO|,lciO RAc 1 ' 3 8 . 3 7 ô1 5 FR-À ÀPRil-i A D R t ÉH i \ oi R : ! J / . / / + r \ a S U T H O N DLAU C KSYT R i K i - 1' 3 8 . 3 7 6i 6 rTÀ APRILI I 1 3G A L L I N A 1 ' . 3 8 . 7 3 i96

5

i_l

^.r

i+ ',/. ZSELENBER.GNED ] - i C . IÀVÀDO VEN -x D. SÀ-RRON rR.À 1n U . lr IIû'{ER FRG 16 À. CS.IViLLE SPÀ M. L-JCCHI rT-i 4E P. CÀSOL] I?A z I D. D3R.\DIGUES BEL l-6 J. SC}I'iID FRG Ii. ECKL FRG 2 A À. BORGONOVO T T À

v

l0 tl

11 IJ l-1i

ZL

r-5 ic

\7 i9 L W

/,/ t1

21 zo ') -}

L2 39 22 37 34

30 J!

32 33 34

A1

- ^ ?r F Ë

.f . tsÀRRESi À. C.À-RTER U. JUCKER. E. NEUMÀIR I v.

rlimÀT \,ô!.4'wYL/

tar11

À. ROTÀ I. \?. : r 4 \v T îar]rrtm!v l l !

3 5 J. FORÀY

' 3 ; - . 0 0 9 ri 3 '3e.227 i1 '37.4C8r l4

o4a

JO. /+O

'38.771

1i

iO

\i

' 3 8 . 3 9 1L i '3-0.557 ' 3 3 .9 1 6 t a

\l

ô

| ?c n(A

' 39.0991 J ' 3 9. 5 t i 1 0 ' 3 9 . 0 1 91 5 ' 4 A. ? 2- a 1 0 ' 3 3 . 8 6 ô rl v 'îc cq2 9

'J/./0):

.UL

\7

a. 4 6 :

i5

,.,':c

' 3 7 . 7 9 2 11 . 3 JY.lCl

ç

1'?ÊPiq 2r4? 0Q1

12 ,t

1'3t.20717 'l|

,.icr

15

llu

' 3 7. 1 7 4 t

' 3 8 . 6 2 01 3 ' 3 7 . 8 8 6 r1 5

I::.:jj

3A Â2ô

10

L ' 3 8 . 5 5 7 ri 0 I

1r

:

Jë.CY:r

/4

i I

lU

C.7ei U,3/ 1 1ÂC ;c;

1.i99 1 ani

: .5.13 i

\^.

-.Céi

i'39.030 15

]-C..t \.3r-': i,Ji'.

'39.992 ' 4 0 . | i 7 11 :'

1 ' 3 9 .o 7 1 i 5 1 ' , 4 0 . 0 5 El ô l .' 3 9. 4 9 9 l c i4 i'5i.948 2 1 ' , 1 .i 0 7 6 B

1 ' - ? 9 . 1 3 0 qr 1 ' 3 9 .i 3 6 r ? r 1 ' 3 9. 3 9 9 1',39.437 1 r5 0 r . ' 3 9 . 5 5 71 ër

1' , 4 0 . 5 6 ii û I ' 4 0 . 1 6 71:f

' 4 0 . 0 4 7 r? a

i

1',n:37n

0

I

+u.z.+ul '4C.414r

1' , 4 0 . 7 8 2 7 1' 4 0 . 6 4 2 9 I ',40.569 1' 4 0 . 8 8 6 1 ' 4 0 . 6 6 0 1r 5 1' 4 0 .7 5 7 r 9

' r^

l I

16 10 1 '39.643 5 0 !

)x.L/lr

1

'44.867 ' 1 2. 0 0 5 ô ' 42.925 9 ' 40.887t L i

1 ' 4 e .7 9 6 i '4i.029 1 7 1 ',4û.805r i 1 1'41.El0 o

rRÀ YAMHA PLA]SIR VITT FRÀ YMAH.Â. 5.r YRIANMOi

'42.008 5 ' 4 1 . 9 5 C1r2

1' 4 3 . 0 3 1 3 1'43.296 7

\ L

7tÂ

:f,

OIFF

l

' 4 i . i 5 7 T7 '40.553 qI,IJL

Ji.>/!

3 t .c 9 6 5 ' 3 8 . ? 2 ?1 5

l'38.3i0 i1 i ' 3 8 .2 0 4 r ) - J t ' 3 8 . 2 4 6l 3 1',36.744 L c r'39.C?2 6 I ' , 3 9 . 1 4 7ô 1'39.367 1 ' ,3 9 . 2 5 s 1 C 1' 3 8 . 9 2 4 t i

lrr'-

i/.)Vtr

,?â 17? 17

M A R L B OARPO R i L I Aî . ymrni ROMIRO RAcIIi YAHAHA VENEI1OTOS RÂ HCNDA Gts SHISSYAI4AHA TEA]'4 YAI4AHA G.P.TRAO' & APRILIATEA}4 ITALIA APRILIALIBReiiTIcO

' ^n

ç:qîinll

1 ' 3 - o . 4 9 97

SUI FRG VEN GBR SUI AUT ITÀ ÏTA

5

:1 . uiL^é.K

' 3 7 . 5 3 01 . 4

4fr

B.TI!{T LÀD

1 ' 3 9 . - ? 5 i25

3 E B. HÀENGGELT =J

3rd SISSI0ll B.TII{I LÂO

r c?

ÀUT ROTAX OKH 1',39.24i4 !'R.G H.E. HON,]A 1 ' 4 0 . 6 9 5l C I T À r p n i l r ; G P . t cTo E A , Y I ' , 3 9 . 9 0 41 0 1 | dô Â?q 1') GtsR YAnAHA GALLACIjTR/8e SPÀ JJ COEAS i ' 3 9 , 1 7 7 r1 0 SPÀ YAMAIIA OUCADOS-PUIG 1'40.373 6

^1

2nd SiSSIofi B.TII{E LAP

r?r

HOilDA SHARP-S,{]{SOII .l Jô.1/ër A P R : I - IG A RECO ! ' 3 e . 2 ? 9l i HOIiOA ROïHHANS i ' - 1 9C. 7 9 1 7 A P P . I I - IHAE I I ' i , G E R I c 1I (' 3 8 . 5 1 2l rô YAI4AIiA AG0STIIIi MA l7 AP?iLIA O . Z . P . A C i N Gi ' 3 8 . 5 7 5 ir- c yurHe Hoïo |LUBc i ' 3 9 . 7 7 6 9 A P P . I L iM A O T O R A C i NrG. ' 3 8 . 8 5 iLE r ' 3 9 . 9 0 2! i A G UH O N OPAI L . R I JT APRiI.IA K U H N t R i ' 3E.884r za A P R I L IA A . I ' 4 . SR. A C J ' 3 9. 8 7 9 1 t

À. PREiNiNG B.ILàSSNER /Y R . .C C L L E O N I A^ K . MIICI{ELL 5 5 J.E.\-R.TT}IEZ À. PUIG J '

.)1

lst SiSSiCii B.ÏII{5 LAP

JÉ.VVa

9

.il

t+1,ôlD

6

13 ' 4 1. 4 5 9 .i.D ' 4 1 . 8 ô 2L /

Jô.ylyr

i/

ii

c

? J

' 4 1 . 6 7 31 0 '41.156r I '42.975 4

i ' 4 1. 1 4 5

L.

!L!

z.lzi 7.4?8 2. 4 5 t 1, f,4i:

nnr

1

3 .ô 5 1 3.796

IU

1 ' 4 1. 3 1 5 0

f'\r:a'l iFi:a+-inr: vsg:--*v

1 9 9 0 . B F I I T I S FGI R A N DP R I X . D O N I N G T O N

€,8r'-,=nu5 it. +o

Page

1

- 04/08/90 DONtNGTON

OLIVETTI computér Promotedby Two Four SportsLimited . Donington Park . CastleDonington . Dertiy DE7 2RP Tel:0332 8100Æ ' Fax:0332 850422 . Telex:377793

LONGINES timing

tT Organisedby ACU


M shetl

Roundsof the FIM 725cc.250cc.500ccand SidecarWorld Championships

BRITISHMOTORCYCLEGRAND PRIX DONINGTONPARK 2.3.4.5AUGUST1990 F . I . M .. R O A D R A C I N GV J O R L DC H A M P I O N S H I PC L A S S2 5 0 R A C EC L A S S IFICATION,AFTER 26 I- ,APS= 104.598km POS NR RIDER 1

z l J 4

;

J

h

1

ô ô 1n i1 1.)

LL

1a

1,4

ii i3 11

L.Ld--(uuù

53--\

J.CORNU A.MORILLÀS À. CF.IVILLE I'I.IrIICUER. --r,ra1p

SUI FRÀ SPÀ FRG

3 23 28 10 i Â

,- . ef

'1.t ?. Cl.qOT,T

ITA

31 À. PUTG 2L !I. LUCCi{i 3 5 À. PR.:I}.IING

SP.\ ITÀ .\UT

19

3J:

?.'rf=N-cFl:

26

3 6 J. FOR*\Y

)a ie . i . K o c i l i s K i

32 33

V5]r IT-\ SU:

W. ZEET,ENBER.G NED À. BCR.GONOVO iTÀ ts. IiÀSSNER. FRG

.t 1

?-1

l-D,G

27 D. DER*\DIGUES 3EL iP.G 32 i{. ECKi, L2 À. CÀJITER. GtsR

a ,1

z>

YAI''ÂHA AGOST i Ni i'1ARL3OR.,'] 1 2 ' 3 9 . 1 7 3 il0flcAA.iii{0110rc RAciilG +z +z.tô> 44, r-F^ ii0r{0ÂHB *l +|.l3ô i / a l a^x HOi.{DA ROTHI'iAN5 I"ICIIDA C.{CLOS CARÛUS 43'00.351_ I.UCKY HO|ICA STRiKi.ILF 43'04.367 A P C I L I A) D R I i } i i ' l O R I L : À S +J',i-r],t+z Y,À}1A|IA AGCSTI I{I }1ARL30RO 4 3 ' l - 1 . 5 0 5 ,tar^^.taô A P P , I L IH Ai i i I . G T R I C K TT .i +J zU.tOô A G VH O I { OCA! L I R I +:'lU.ci5 A a. ^. r ^^ APR!LIAi'lOTCRACII{G +J lI . .,l-ëY J F À P R I L i AK U H N E R , T 43',32.+89

a

C.\DÀTORÀ SHI],!TZ'J BRàDL SÀ.R.RON

r+ 1 ô av

ITÀ JPN fR.G TR.\

L. X. i{. D.

lt ,a ? J

UOTORCYCLE

5 6 9 8

30 J.3À-3.R5Sr 3 4 .\ . RCTÀ 39 Li..UCKER.

4V 11

NÀT

H. BECKER L. REGGI.\NT +/ R . .N i C O T T E R. CCLLEONI . t ô K . }'!ITC}{ELL 2 2 E. NEiil4ÀIR. 5 5 i . i'{-\R.TINEZ rt

USÀ 3'RÀ iR.C ITÀ

l-

ITÀ tr.5 !(

ÀUT SPÀ

TOTÀL TrHE , l

ri0r{DA G8 YAJ{A|-IA I4OTO CLUSCROSïOL '/A.]''}HA OUCAOOS-PU Iû APRILIA O.Z, RACiI{G RoT.ÀX OKn !A.Cr_gtR0 ÂPRI L iA T!.$1 1Àr"AHA VEi{t}10T0S tAC:fiG A P R ] L I AL I 3 R T N TCi O R S É S'JISSYAI'lAI1A IEA"|'1 - sAl'ts1i'N H0l{0AsilARP A P I I L i AA . .X.S.RACillG 'ri .3. HO|{DA YAI1.4iiA IiARL3TRO ÎOSERiS '/RiAN I'1OTOS YAt{Ai.iA SÎ YAJ"qHA P.CX:RO RAC:IIGTT,,I, APRJLIA H3 GÂ.LLII{A '/Ai'l,r.i{A Pr_Ài s iR vlTtsSt AP,q I I-IA ûRIC, 1TA,! Y,{iAHAGALLACHER/S&1,4 'aAt-{HA G.P.îRAoE& Pp.0i'1 .

ji :3sAs

F'ÀST3ST I,AP:

4

t

l 4

^ ^ ^

tn

,tat

Oal 1

,l'rt1Q

l:m/h ! +o . -qcu

1 1 6ô. 7 5 i : 1 6. 1 9 6 i45.7C4 1 4 5. 5 ô 0 l:lq ?Q7

i44.802 r1T. /:a

114

:?A

i13.ri .a 141

43'52.696

i13.029

la iaJ. e -

1 r1

f o.

D+

/

B.TTME L

i 4 7 .i 3 B

\ 1a

"^1

INT.

t1r

44'0i.595 .1.1/a.r

1o^

,iat,lC

^.4')

42,5+.947 43'l_3.C2! _

a

JC

r

a

l

i+.Ji

at^

U

35',09.535 25'.tC.925 2L',2t .369 20' 5+.102 L7',L8.398 l-4'58.203 i5'58.508 i5'07 .L94 i ' t6 .587

r 4 t. 1 5 6 r+U.Olf,

115.2C0

i!

l r i ?

lol

1tÂ

121

LAPS i'38.;0C LÀi,)

!

:J.i+,1

il LAPS l'39.2E3

LAPS LÂPS !0 LAPS 1 4 5i.1 E i 7 LAPS i 35. -c88 L 7 L A P S 1)7 ;14 LO LAPS 1 3 5 . t 0 2 2? L A P S

i',37.659 i ' 4?.550 1',11.?8C i ' ,1 8 , 6 3 7 L'+2.)7? !'3C.]iE 1',i2.159

J' +).5Jo

!28.+i9

L a(.{éi

2',0,5.849

1 14

13 8 . 5 4 7

I f 4

Ti-me: l-' 3i .325

IJ

1d

Ln/)

;! 3; L Â P S Z ' C 5 . 3 4 9

118.807 kn/h

Pr^ E*,sHL> 1 9 9 0 . B R I T I S HG R A N DP R I X. D O N I N G T O N - 0s/08/90 DONTNGTON j ' O L I V E T T cI o m p u t e r L O N G i N E St i m i n g ,1"' Promotedby Two Four Sports Limited ' Donington Park ' CastleDonington ' Derby DE7 2RP Tet: 0332 810048 . Fax:0332 850422 . Telex:377793

GT_ Organisedby ACU

05:08:'90 GP d'Angleterre Donington  
05:08:'90 GP d'Angleterre Donington  
Advertisement