NordvestNyt nr. 111

Page 1

Nr. 111 - 2024

39. årgang

Affaldsindsamling Søndag den 14. april 2024 kl. 10.00 Vi mødes ved Bålhytten


Nye aktivitetsmuligheder Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – søsætter i foråret 2024 et nyt projekt – Familietennis i Guldager. GBT inviterer 4 familier – voksne og børn – til at spille tennis under kyndig vejledning af tennisinstruktør Henrik Sørensen, DGI. I kan læse mere om den nye aktivitet i dette nr. af Nordvest-Nyt. Formålet er selvfølgelig at få flere til at spille tennis, men det er også formålet, at vi får flere til at bevæge sig – være aktive. Og her inviterer hele området – tennisbanerne og boldbanen – jo til, at hele familien kan være aktive både sammen og hver for sig. Vi ser meget gerne at så mange som muligt får øjnene op for det unikke område vi har fået etableret med tennisbaner, multibane, legeplads, udendørs fitness-redskaber og en stor boldbane, der giver mulighed for mange aktiviteter. Området benyttes flittigt til fødselsdage m.m., men det vil jo være fantastisk, hvis der

Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen Tryk: In Print Oplag: 450 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Kasserer: Lene Nielsen Bestyrelsesmedl.: Anette Kampmann Lotte Andersen Morten Iversen Thomas G. Krogager Suppleant: Sara L. Hildebrandt

2

var endnu flere der fik øjnene op for, at man også kan bevæge sig for livet i Guldager – næsten lige udenfor døren. Jørn Gade Petersen

Guldager Borgerforening indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING mandag d. 26. februar 2024 kl. 20.00 i Guldager Forsamlingshus Inden generalforsamlingen i Guldager Borgerforening er der spisning kl. 19.30. Der er tilmelding til spisning til Jørn Gade på jgadep@gmail.com senest d. 19. februar 2024

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt.


3


Nyt i Guldager Borgerforenings Tennisklub Familietennis opstartes i 2024 - på vores hyggelige anlæg i Guldager Som noget nyt tilbyder vi Familietennis i Guldager Borgerforenings Tennisklub på vores hyggelige anlæg – bag ved forsamlingshuset i Guldager Kirkeby. Kort om familietennis - Familietennis er en legende tilgang til tennis for familier med børn fra 3-7 år. - Som forældre får I mulighed for at være aktive med jeres børn og samtidig være hjælpetræner på træningen - Tennisbanerne bliver en ny legeplads for børn og voksne Hvornår opstarter familietennis? Vi opstarter på tennissportens dag lørdag den 27. april kl. 10-12, hvor hele familien er velkommen. Vi har sørget for, at der er bolde, og tennisketsjere til alle, både børn og voksne. Onsdag d. 1. maj, onsdag d. 15. maj og onsdag d. 22. maj kl. 16.30-17.30 er der gratis træning til hele familien v/ Henrik Sørensen fra DGI Sydvest. Henrik bor i Hjerting med sin familie, men har stærke rødder til Guldager Kirkeby. Henrik har hele sit voksenliv arbejdet bredt med foreningslivet indenfor badminton og fodbold. Han er i de seneste år blevet en stor tennis og padel-entusiast og kommer derfor gerne i med ny inspiration - og gode tips til hvordan familietennis kan blive en ny aktivitet i Guldager Borgerforenings Tennisklub. Herefter vil der være mulighed for at bruge klubbens anlæg når det passer jer som familie. Et familiekontingent koster 1400 kr. Vi træner alle onsdage i maj og juni måned fra kl. 16.30-17.30 Hvad får I ud af at deltage i familietennis?

4

Henrik Sørensen, DGI Sydvest. - Aktive med jeres børn og sammen kan i opleve glæden ved at spille tennis sammen som familie. - At børn udvikler sig motorisk og socialt – samt giver forældre sved på panden. - Et nyt netværk, hvis jeres familie er tilflyttere til Esbjerg. - Fleksibel brug af tennisbanerne og klubbens hyggelige klubhus med bl.a. bordtennis og dart samt ikke mindst de grønne områder omkring anlægget. Familietennis - er en del af samarbejdet mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund om Bevæg dig for livet. Kan du læse meget mere om de gode historier om familietennis her: Familietennis - Læs om de sjove fritidsaktivitet for familier | Bevæg dig for livet (bevaegdigforlivet.dk)


GU GULDAGER BORGERFORENINGS

T TENNISKLUB Ɵůů Ƶ ůůLJLJƐƐƚƚ Ɵ ĚƵ Ăƌ Ě ,Ăƌ niiss?? nn ten at at spille te

^ ^Ċ ŐůčĚĞƌ ǀŝ ŽƐ Ɵů Ăƚ ďLJĚĞ Ċ ŐůčĚĞƌ ǀŝ ŽƐ Ɵů Ăƚ ďLJĚĞ Ě ĚŝŐ ǀĞůŬŽŵŵĞŶ ŝ ǀŽƌĞƐ ŬůƵď͊ ŝŐ ǀĞůŬŽŵŵĞŶ ŝ ǀŽƌĞƐ ŬůƵď͊ Vi råder over to tennisbaner og et dejligt klubhus beliggende Elmegårdvej 6 i Guldager. Der er pt. cirka 50 medlemmer i klubben, ŵĞŶ ĚĞƌ Ğƌ ƉůĂĚƐ Ɵů ĞŶĚŶƵ ŇĞƌĞ͘ ůůĞ Ğƌ ǀĞůŬŽŵŵĞŶ Ɵů Ăƚ ƐƉŝůůĞ ƚĞŶŶŝƐ ŝ 'ƵůĚĂŐĞƌ ŽƌŐĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐƐ dĞŶŶŝƐŬůƵď ;' dͿ͘ Ğƚ ĞŶĞƐƚĞ͕ ĚĞƚ ŬƌčǀĞƌ͕ Ğƌ͕ Ăƚ ĚƵ ŚĂƌ ĞŶ ŬĞƚĐŚĞƌ og nogle bolde. Du kan spille tennis, når det passer ind i dine planer – du skal bare booke ĞŶ ƟĚ ŝ ŬůƵďŚƵƐĞƚ͘ ,Ăƌ ĚƵ ŝŬŬĞ ĞŶ ŵĂŬŬĞƌ͕ Ğƌ ĚĞƌ ŚǀĞƌ ƚŽƌƐĚĂŐ ĂŌĞŶ ĨĂŵŝůŝĞĂŌĞŶ ĨƌĂ Ŭů͘ ϭϴͲϮϬ͕ ŚǀŽƌ ĚĞƌ ǀŝů ǀčƌĞ ŵƵůŝŐŚĞĚ ĨŽƌ Ăƚ ƐƉŝůůĞ ŵŽĚ ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ ŵŽĚƐƚĂŶĚĞƌĞ͘

Priser (en sæson):

Voksen: 600 kroner Pensionist: 400 kroner ƆƌŶ ƵŶĚĞƌ ϭϴ Ċƌ͗ ϯϬϬ ŬƌŽŶĞƌ &ĂŵŝůŝĞŬŽŶƟŶŐĞŶƚ͗ ϭ͘ϰϬϬ ŬƌŽŶĞƌ

Kontakt:

Ønsker du at blive medlem, eller har ĚƵ ƐƉƆƌŐƐŵĊů͕ ŬĂŶ ĚƵ ŬŽŶƚĂŬƚĞ͗ /ď &ƌĞƵŶĚ͕ ŵŽďŝů͗ ϮϬ Ϯϭ ϰϵ ϭϮ ŵĂŝů͗ ŝďͺĨƌĞƵŶĚΛůŝǀĞ͘ĚŬ ĞůůĞƌ dĂŐĞ DƆůůĞƌ͕ ŵŽďŝů͗ ϮϮ ϵϵ ϲϰ ϰϳ ŵĂŝů͗ ůŝƐ͘ƚĂŐĞΛůŝǀĞ͘ĚŬ 5


Kære Guldager-borgere Har vi mon hilst på hinanden før? Måske har vi givet hinanden hånden til en fest i forsamlingshuset? Måske har vi hilst på hinanden nede på legepladsen, eller været i kirke sammen en juleaften? Mit navn er Morten Hammeken, og Guldager har været mit »andet hjem« i over 30 år, så det er meget muligt, vi allerede kender hinanden. Meget vand er løbet under broen siden jeg første gang kørte ned ad Guldager Byvej med mine forældre. Min oldemors slikbutik ligger her ikke længere, selv om jeg hører, at hun snart får en vej opkaldt efter sig.

Når jeg besøger Guldager Forsamlingshus mandag den 11. marts, er det dog ikke som glad festgænger eller for at se min familie. I stedet vil jeg komme forbi forsamlingshuset som historiker og journalist, for at fortælle om krigen i Ukraine og manden bag; den russiske præsident Vladimir Putin. Foruden at være halvt lokal er jeg nemlig også historiker med speciale i moderne europæisk historie. Som journalist har jeg skrevet indgående om krigen i Ukraine de seneste to år, og senest har jeg oversat og redigeret bogen Morderen bag Kremls mure af den prisvindende BBC-journalist og krigskorrespondent John Sweeney. Vi håbede måske krig var et overstået kapitel i Europa, men Putin havde andre planer. Hvorfor har han startet en krig? Hvad håber han at opnå, og hvad kommer det til at betyde for os, hvis han lykkes med sit erobringstogt? Det vil jeg fortælle meget mere om til foredrag i Guldager Forsamlingshus 11. marts 2024 klokken 19.00 Håber at se både nye og gamle ansigter til en tankevækkende foredragsaften, hvor jeg vil fortælle jer historien om Vladimir Putin og krigen i Ukraine. Efterfølgende bliver der selvfølgelig også tid til spørgsmål, debat og en kop kaffe eller to. Hvis du efter foredraget har lyst til at vide endnu mere, kan du også købe den bog jeg har oversat til en god pris.

Morten Hammeken.

Lige fra infrarød sauna tæppe, recoverypants, NADA, Access Bars, samt Bodybliss behandlinger. Og alle behandlingerne kan også bruges Kontakt os: for ren velvære. Mobil 4275 6710 Email: mrc@mindogrecover.dk Elmegårdsvej 45 Gør noget for dig 6710 Esbjerg V

6

Håber vi ses!


Foredrag Foredrag vved ed ffor forfatter orfaatter mag. Morten Hammeken ccand. and. m ag . M orten Ha mmeken

Vladimir V ladim imir ir P Putin utin in –e en n mo m morder order b bag ag fa ffacaden acaden

Foredrag i Guldager Forsamlingshus mandag den 11. marts kl. 19.00 Mange europæere troede, krig var et overstået kapitel på kontinentet. Men Putins invasion har rystet den sikkerhedspolitiske verdensorden, og igen gjort død og ødelæggelse til virkelighed. vor for har Putin startet en krig? Hvad vil han opnå, og hvad er udsigt dsigten til fred? Skal vi besvare de spørgsmål, bliver vi nødt til at oppe vores forestillinger om Putin som en vestlig politiker, og i edet ede forstå hans sande natur og ambitioner. Morten Hammeken skærer gennem misinformation og rigspropaganda og fortæller historien om manden, der har tartet krigen i Ukraine. Foredraget tager udgangspunkt i Mortens ournalistiske dækning af Ukrainekrigen, ikke mindst gennem bogen Morderen bag Kremls mure, som Morten Hammeken har oversat, redigeret og skrevet forord til.

Effter foredraget vil der være mulighed ffor or spør sp gsmål og debat om både Putin og krigen i Ukraine. Bogen kan desuden købes til fordelagtig pris. Der serveres kaffe og kage. Pris: Pris: 50 kr. for medlemmer af Guldagerborger forening – 75 kr. for ikke medlemmer Betaling: Betaling: MobilePay 11374 Tilmelding: T ilmelding: senest onsdag den 7. februar 2024 Send SMS til 29 82 49 16 – eller kig forbi ved Lene Nielsen, Skoletofften 76

7


i Guldager og omegn med skiftende holdka

Tour de Pedal maj måned 2024 I år køres der Tour de Pedal hver tirsdag og torsdag i maj måned i Guldager og omegn med skiftende holdkaptajner. Hvis du har interesse i at arrangere en tur må du meget gerne henvende dig til Lene Nielsen, tlf. 21674916.

t

Mødested ved Guldager Kirkes p-plads kl.18.45. Cykelturene vil have en længde på ca. 10-12 km. Efterfølgende er der mulighed for, at købe øl og sodavand til 5 kr., Skoletoften 76

Guldager Borgerforening

8


FÆLLESS ÆLL PISNING I BÅLHYTTEN Guldager Borgerfforening in nvviterer til ffæ ællesspisning i bålhytten

9


Rema 1000 i Guldager Vi ved med sikkerhed, at Rema 1000 i Sønderris flytter til Guldager. Vi har fået at vide at Rema 1000 i Guldager åbner i april/maj 2024 – men nu kan vi afsløre, hvornår butikken åbner. Nordvest-Nyt har været i kontakt med købmand Jesper Kristensen, Rema 1000, der oplyser at han forventer at Rema 1000 åbner i Guldager torsdag d. 18. april 2024, hvis alt forløber planmæssigt. Jesper Kristensen oplyser at alle de ansatte i Rema 1000 i Sønderris flytter med til Guldager. Den nye Rema 1000 i Guldager bliver væsentlig større end butikken i Sønderris – ikke mindst lagerkapaciteten øges væsentligt. Det betyder at der bliver god plads både til kun-

og og

Er du vores nye spiller, glæder vi os til at byde dig velkommen i klubben.

derne og de ansatte. NordvestNyt har aftalt med Jesper Kristensen, at der i næste nr. af NordvestNyt vil blive bragt en reportage fra åbningen af Rema 1000 i Guldager.

Jesper Kristensen.

Krolf lf Ud over hyggeligt samvær, spilles der også turneringer og stævner. Vi har låneudstyr både til krocket og krolf, som kan bruges indtil man har fundet ud af, om spillet er noget for én.

Spillet krocket kan ikke sammenlignes med havekrocket, da spillet er et makkerspil og spilles på en 20 x 30 meter bane. Der spilles krocket flg. dage: Krocket er et spil, som kan spilles af alle alVinter: mandag kl. 13.00, dersgrupper. I spillet hjælper man hinanden onsdag kl. 13.00, lørdag kl. 10.00 som makker og »driller« sine modspillere, det kan spilles af alle aldersgrupper. Sommer: mandag kl. 13.00, gælder jo om at vinde spillet. Ud over hyggeS onsdag kl. 13.00, torsdag kl. 18.00, ligt samvær spilles der også turneringer arlørdag kl. 10. rangeret af DGI-sydvest. Klubben deltager Der spilles krolf på flg. dage hele også i mindre stævner med de øvrige klubber året: Mandag og torsdag kl. 13.00 i regionen. Spillet er ikke fysisk krævende, giver god Klubbens baner findes ved den nordlige motion og kan spilles hele året. ende af Guldager idrætscenters anlæg. Der spilles krolf på 12 hullers baner, spillet Der er indkørsel fra Guldager Byvej 2 (se er en enkeltmandsspil. skilt). Krolf er også et spil som kan spilles af alYderligere oplysninger/spørgsmål kan du le aldersgrupper. kontakte Peder Sørensen på mobil Spillet er ikke fysisk krævende, giver god 41314761. Mail: skoletoften42@esenet.dk motion og spilles hele året .

10


Beretningen for året 2023 er opdelt i følgende afsnit: 1. Bestyrelsen 2. Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT 3. Nordvest-Nyt 4. Guldager Sognearkiv 5. Afslutning. 1: BESTYRELSEN Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2023 beskæftiget sig med flg. forhold: Medlemmer Arrangementer Guldagerringen Forskønnelse af bymidten Guldager Byskov Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI- fitness og motion og Guldager Forsamlingshus

Medlemmer: Der er 229 medlemmer i Guldager Borgerforening. Det er et tilfredsstillende antal medlemmer, men vi skal være opmærksomme på, at ca. 5-10% af medlemmer ikke bor i Guldager, og udelukkende er medlemmer fordi de ønsker, at benytte boldbanen med bålhytte, multibane, legepladsen og fitnessredskaberne. Det er vigtigt at vi har et særligt fokus på antallet af medlemmer der er bosiddende i Guldager, idet vi meget gerne vil bevare et aktivt og levende landsbyfællesskab. Det opnår vi kun ved at støtte det lokale foreningsliv, og de mange frivillige der yder en stor indsats for os alle. Selvfølgelig kan man bo i Guldager uden at være medlem af Guldager Borgerforening, men der er måske nogen der ikke tænker nærmere over det, og derfor ikke får sig meldt ind. Derfor vil vi meget gerne opfordre til, at man tager aktivt stilling til om man vil

11


være medlem af Guldager Borgerforening eller ej. Arrangementer: I 2023 har der været afholdt 8 arrangementer: Fastelavnsfest, Foredrag, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Fællesspisninger, Sct. Hans fest, Musik i Guldager og Juletræsfesten. Fastelavnsfesten: Vi måtte desværre konstatere at antallet af tilmeldinger til fastelavnsfesten faldt fra ca. 100 i 2022 til ca. 60 i 2023. Det var, på trods af det markante fald i antallet af tilmeldinger, en god fastelavnsfest med fokus på, at børnene hyggede sig, slog katten af tønden og fik uddelt slikposer. Da bestyrelsen skulle evaluere fastelavnsfesten 2023 var der enighed om, at tiden er kommet til at prøve nogle andre aktiviteter for børnene. Det blev derfor besluttet at erstatte fastelavnsfesten med et sommerarrangement for børn på boldbanen i de år, hvor der ikke er byfest i Guldager. Det betyder at der i 2025 for første gang holdes et sommerarrangement for børn på boldbanen som erstatning for fastelavnfesten i Guldager Forsamlingshus. Foredrag med Johnny Søtrup: Det var lykkedes at få Esbjerg kommunes tidligere borgmester Johnny Søtrup til at holde et foredrag om hans tid som borgmester. Der var mødt ca. 60 personer op i Guld-

12

ager Forsamlingshus d. 14. marts 2023, og de blev vidne til et meget levende og spændende foredrag, hvor Johnny Søtrup fortalte om mange af de begivenheder, der har fundet sted i Esbjerg kommune i den tid han har været borgmester – bl.a. Tall Ship Race og Ungdoms OL i 1999. Affaldsindsamlingen: Der mødte en snes personer op til affaldsindsamlingen d. 26. marts 2023. Det var 15. gang arrangementet blev afholdt, og der blev som sædvanlig samlet rigtig meget affald sammen. Der er ingen tvivl om, at affaldsindsamlingen er en af de arrangementer der er kommet for at blive, idet det giver rigtig god mening, at vi én gang om året hjælper hinanden


med at holde vores by ren. I 2024 har vi aftalt med Guldager Forsamlingshus at de vil stå for forplejningen, hvorfor vi håber det vil bidrage til, at endnu flere møder op og hjælpe til med indsamlingen. Tour de Pedal: Da vi startede Tour de Pedal i 1990 var der ikke mange der havde regnet med, at dette arrangement skulle blive en tilbagevendende begivenhed i 33 år. Men sådan gik det – ca. 200 aftener igennem de 33 år har ca. 15-20 cyklister tilbagelagt ca. 3000 km. i Guldager og omegn. Det er jo fantastisk. I 2023 blev der cyklet 9 gange i maj/juni, og der var i gennemsnit en halv snes cyklister der deltog i turene. Fællesspisning: Der har i 2023 været afholdt 5 fællesspisninger i bålhytten. Maden er igen i år blevet leveret af Guldager Forsamlingshus. Der del-

tog i gennemsnit 30-35 personer i fællesspisningerne. Det har igen i år været nogle fantastiske aftener, hvor der har været udsolgt til de 5 fællesspisninger. Det skyldes ikke mindst maden fra Guldager Forsamlingshus, der er blevet rost til skyerne. Der vil igen i 2024 blive afholdt 5 fællesspisninger i bålhytten, og det bliver igen Guldager Forsamlingshus der leverer maden. Sct. Hans fest: Det var meget tæt på at vi måtte aflyse Sct. Hans festen på boldbanen. En langvarig tørkeperiode betød, at myndighederne havde forbudt at tænde Sct. Hans bålet. Skulle vi aflyse Sct. Hans festen på boldbanen eller afholde festen uden at sende heksen til Bloksbjerg? Vi valgte at afholde Sct. Hans festen uden bål – men med en båltale og masser af hygge. Det var et godt valg, idet mere end 100

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG 13


deltog i festen, og bl.a. kunne lytte til en rigtig god tale af vores sognepræst Anja Evelyn Holm. Vi glæder os allerede til Sct. Hans festen i 2024, hvor vi forhåbentlig både kan tænde Sct. Hans bålet, lytte til en god båltale og hygge os sammen. Musik i Guldager: Efter succeen i 2022 med konceptorkestret Flames, hvor der var samlet over 100 personer i Guldager Forsamlingshus, var det oplagt at gentage succeen i 2023. Der blev solgt lidt færre billetter, men de 70 fremmødte fik igen en god oplevclse med noget fantastisk mad, og et veloplagt orkester, der spillede det ene Big Fat Snake nummer efter det andet. Aftenen viste at der absolut er et publikum til kombinationen af mad og musik i Guldager Forsamlingshus.

Juletræsfesten: Årets sidste arrangement var Juletræsfesten i Guldager Forsamlingshus søndag d. 3. december 2022. Der mødte rigtig mange op til arrangementet, der blev en meget stor succes – ikke mindst takket været Erik, Leif og nissepigen Julie, der stod for underholdningen. Der blev danset om det store juletræ, sunget julesange og uddelt juleposer til børnene. Der blev fra flere givet udtryk for stor tilfredshed med arrangementet. Guldagerringen: Guldagerringen er en væsentlig del af landsbyplanen for Guldager Kirkeby, der blev vedtaget af Esbjerg kommune i 2010. Siden 2010 har Guldager Borgerforening arbejdet på at realisere Guldagerringen. Den første fase bestående af multibanen, bålhytten og udendørs fitness på boldbanen blev

*8/'$*(5 )2'3/(-( 2QOLQH EHVWLOOLQJ Sn JXOGDJHUIRGSOHMH GN

3LD 1¡UJDDUG 6NROHWRIWHQ D *XOGDJHU (VEMHUJ 9 7OI

14


indviet i 2015. Herefter fulgte stierne rundt i Guldager i 2017 og 2021, naturlegepladsen på boldbanen i 2021 og d. 1. april 2023 blev åbningen af toilettet på boldbanen markeret. Vi mangler på nuværende tidspunkt at få etableret en rampe til handicappede, så de også kan benytte toilettet. Det forventes at rampen bliver etableret først i det nye år. Herefter er vi gået i gang med fase 3 der består af en spang, boardwalks og shelters ved Møllesøen. Der er udarbejdet en meget spændende projektbeskrivelse, og vi håber projektet kan realiseres i løbet af efteråret 2024. Projektet løber op i 1,5 mill. kroner. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om 850.000 kr. fra Esbjerg kommune og div. fonde. Vi håber vi kan få de sidste 650.000 kr. finansieret i første kvartal 2024.

Fase 3 er den sidste del af Guldageringen, der således forhåbentlig står færdigetableret ultimo 2024 /primo 2025. Forskønnelse af bymidten: Bestyrelsen har igennem flere år arbejdet på, at forskønne Guldagers bymidte. Første del af projektet var plantning af træer og blomster, og anden del er udsmykning af siloen. Vi har desværre et meget trist vartegn i Guldager i form af en grå og trist silo – det har vi igennem flere år forsøgt at gøre noget. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelsen og Esbjerg kommune er gået i samarbejde med Per Bank for at etablere et projekt, der meget gerne skulle ende med, at siloen bliver udsmykket. Der er stadig lang vej igen – men der er stor interesse for projektet i bl.a. Esbjerg kommune, hvor man ser muligheden for, at

15


en udsmykket silo kan blive et spændende og nyskabende vartegn for både Guldager og Esbjerg kommune. Guldager Byskov: Vi må erkende at vi har været lidt udfordret pga. vejret i 2023. Først var det planen, at der skulle afholdes et »Plant dit eget træ« arrangement søndag d. 29. oktober 2023, men pga. megen regn frarådede Esbjerg kommune, at vi plantede træer på det tidspunkt. Vi valgte derfor at flytte arrangementet til søndag d. 19. november 2023 – men det regnede stadig, hvorfor vi valgte at flytte arrangementet til efteråret 2024.. Vi har indgået en aftale med Esbjerg kommune om, at de vedligeholder Guldager Byskov og de områder hvor der plantes nye træer, ligesom de også bidrager med at plante træer i området. Forhåbentlig betyder det at Guldager By-

16


skov bliver et attraktivt område, hvor vi kan nyde naturen og den nye skov. Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI- fitness og motion og Guldager Forsamlingshus Samarbejde med Guldager Lokalråd: Der har også i 2023 været et tæt samarbejde med Guldager lokalråd vedr. forhold der har betydning for Guldager. Disse forhold vil blive nærmere uddybet i Guldager lokalråds beretning, der fremlægges på lokalrådets årsmøde i april 2024. Men der kan på nuværende tidspunkt oplyses flg.: • Det forventes at Rema 1000 åbner i Guldager i april/maj 2024. Rema 1000 lukker i Sønderris og flytter til Guldager. • Salget af grundene i Guldager på området

v/Tarphagevej og Guldagervej er blevet skudt igang i december 2023. Der er pt. solgt 2 ud af de 20 grunde der er sat salg. • Der vil blive etableret en shunt løsning i krydset Tarphagevej/Vestkystvejen i 2024/ 2025. Samarbejde med SGI-fitness og motion Guldager Borgerforening og SGI-fitness og motion samarbejder om Guldagerløbet, der afholdes i forbindelse med byfesterne i Guldager. Samarbejde med Guldager Forsamlingshus Samarbejdet med Guldager Forsamlingshus og værtsparret i Forsamlingshuset er blevet forstærket i de sidste par år. Der er ingen tvivl om, at værtsparret er meget interesseret i det lokale arbejde i Guld-

Thomas Frost og Lars Krogh Guldagervej 72, 6710 Esbjerg V - Tlf. 75 46 06 68 / 31 66 06 68 www.guldagerforsamlingshus.dk CVR nr.: 42273074

17


ager, hvilket bl.a. ses ved, at de støtter lokale initiativer såsom fællesspisninger, og er meget positive overfor nye lokale initiativer såsom Musik i Guldager. Vi er jo et relativt lille landsbysamfund, hvorfor det er meget vigtigt, at alle lokale kræfter samarbejder til gavn for fællesskabet. Det er derfor både meget vigtigt og glædeligt, at samarbejdet mellem Guldager Borgerforening og Guldager Forsamlingshus er blevet forstærket i de sidste par år. 2: Guldager Borgerforenings Tennisklub - GBT Der har i 2023 været en mindre medlemsnedgang, så derfor er vi netop blevet meldt ind i DGI, som har gode input til at få flere medlemmer til klubben. Vi har et fint anlæg

GBT’s nye klubhus.

18

og et flot hus og der er plads til mange flere medlemmer på banerne. I 2024 skal vi gøre en ekstra indsats både for at fastholde vores medlemmer, men vi skal også forsøge at få nye medlemmer og der får vi hjælp fra DGI. Sociale arrangementer: GBT har gennemført 2 grill-tennis/petanque arrangement d. 9. juli og 18. august 2022. Der deltog ca. 15 deltagere begge gange. Disse arrangementer er en god blanding af tennis/petanque efterfulgt af pølser på grillen og vin, øl og vand til. Der er ingen tvivl om, at det optimale er at afholde 2 grill-tennis/petanque arrangementer pr. sæson – og afholde dem selvom der ikke er tilmeldt så mange.


Kultur- og aktivitetshus i Guldager – KAG Det lykkedes i 2022 at etablere et helt nyt Kultur- og aktivitetshus på tennisanlægget i Guldager. Tanken var at udbygge klubhuset, således at det er muligt at spille dart, bordtennis, brætspil m.m. samtidig med, at huset bevarer status som klubhus for tennis- og petanque spillerne. I tennissæsonen bruges huset mest af tennisspilleren, men uden for sæsonen bliver der spillet bordtennis flere gange i ugen. Pt. spilles der fast om torsdagen kl. 19 og alle må gerne møde op og være med. Derudover har huset også været booket til forskellige arrangementer i årets løb, bl.a. blomsterbinding op mod jul. Sponsorer: GBT´s hovedsponsor er NYKREDIT, der har været hovedsponsor i klubben i 12 år. Herudover har følgende sponsorer støttet GBT i 2023:

• Iversen – Tømrer og Snedker • VVS Finn Qvist Jensen (RIPA VVS) • Raaby Revision • Hjerting Installationsforretning ApS • Here2Care • Guldager Forsamlingshus GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Sponsorerne er en vigtig del for at få økonomien til hænge sammen. Derfor vil vi også opfordre til, at medlemmerne støtter klubbens sponsorer.

Bestyrelsen: Til sidst vil jeg også gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i årets løb. Der er løbende en del opgaver der skal løses og klargøring og vedligeholdelse af anlægget, banerne og huset kræver en del tid, men gør også at vi kan holde udgifterne nede.

LOKAL BEDEMAND I GULDAGER OG OMEGN Vi træffes hele døgnet. Ingen tillæg for aften/ weekend

Fokus er: Ro · Tid · Respekt · Omsorg · Nærvær Vi står til rådighed, så du får overskud til en værdig afsked.

Bjarne Christensen

Henrik Kristensen

info@hb-begravelse.dk

Tlf. 70 70 21 10 • www.hb-begravelse.dk 19


3: NORDVEST-NYT: Nordvest-Nyt er udkommet 3 gange i 2023. Indholdet i Nordvest-Nyt nr. 108, der udkom i forbindelse med Fastelavnsfesten i Guldager Forsamlingshus var bl.a.: Hold Guldager ren, Tour de Pedal maj og juni 2023, Fællesspisning i bålhytten, Rema 1000 til Guldager????, Guldager vokser – 80 nye boliger på vej, Forårets arrangementer for Guldager og Hostrup sogne - 2023 og Guldager Borgerforenings beretning for 2022. Indholdet i Nordvest-Nyt nr. 109, der udkom i forbindelse med Sct. Hans festen på boldbanen var bl.a. Guldager Borgerforenings Tennisklub, Nyt toilet på boldbanen, Stinne og Robert, Guldager Lokalråds beretning 2022/2023, Kødriget er VildMedVin og Guldagers Kommunekasse blev i Gaar frarøvet 8000 kr. Indholdet i Nordvest-Nyt nr. 110, der udkom i forbindelse med Juletræsfesten i Guldager Forsamlingshuset var bl.a: Familietennis i GBT. Byfesten 2024, Trafikken i Guldager, Visionsaften i Guldager Forsamlingshus, Spændende arkæologiske fund i Guldager og Byggegrunde til salg i Guldager. Som det fremgår af indholdet i de 3 numre er der tale om mange forskellige informationer lige fra informationer om nye boliger i Guldager til informationer om udgravningerne i Guldager, der viser at Guldager er langt ældre end vi havde regnet med. Nordvest-Nyt er udkommet 111 gange si-

20

den Guldager Borgerforening lancerede bladet i 1985, og skal ses som en del af den kommunikationsstrategi der er vedtaget. Udover Nordvest-Nyt der udkommer 3 gange om året, er der tale om Guldager Borgerforenings Facebook side, der løbende opdateres. Guldager Borgeforening har også en hjemmeside www.guldagerkirkeby.dk, ligesom der løbende udsendes nyhedsbreve, hvor der informeres om, hvad der sker i Guldager. Der er pt. ca. 130 borgere der


abonnerer på Nyhedsbrevet. Vi kan helt sikkert blive endnu bedre til at informere – og vil meget gerne høre fra Jer, hvis I har nogle gode ideer. Annoncører: Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2023. Obstitech Water Analyzers Thomas’ Køreskole Guldager Forsamlingshus Tarp Bageri Raaby Revision ripa vvs Hos Charlotte Brunos Autoservice Høgholm HB-Begravelse GBT Mind & Recover. Guldager fodpleje

4: GULDAGER SOGNEARKIV Tid til status. Hvordan er 2023 forløbet? I Guldager Sognearkiv ser vi tilbage på 2023 med tilfredshed. Året har både været præget af ro til det daglige arbejde og nogle vellykkede arrangementer, hvor arkivet har deltaget. I første halvdel af året blev der arbejdet videre med det store materiale fra Guldager Borgerforening, og i den sidste halvdel har vi arbejdet med at få billedsamlingen ført á jour.

Dette arbejde fortsætter i 2024. Der har været et par mindre afleveringer i årets løb. Den 28. februar deltog vi i Guldager Borgerforenings generalforsamling, og medbragte som tidligere år en lille billedudstilling med billeder fra Guldager Mølledam. Den gav anledning til snak og gjorde samtidig opmærksom på vores eksistens. Den 22. marts 2023 deltog vi i årsmødet for lokalarkiver i Esbjerg Kommune. I maj måned var vi til orienteringsmøde om Persondataloven i Hellehallen og den 9. oktober deltog vi i Arkiv-café om folketællinger på Agerbæk skole. Kort før sommerferien kontaktede et bestyrelsesmedlem fra Guldager Borgerforening os. Hun havde hørt om det arrangement, vi havde haft med menighedsrådets herreklub og ville gerne have det gentaget. Det ville vi naturligvis gerne, og personhale og ledelse på Esbjerg International School stillede sig igen velvilligt til rådighed. Det blev en drønende succes. I alt mødte 60 personer

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

21


op. Der blev arrangeret 3 rundvisninger på skolen, hvorefter gæsterne besøgte arkivet. Borgerforeningen sørgede for kaffe og kage. Ved den efterfølgende evaluering blev det besluttet at gentage succesen, dog lidt senere på året, hvor skolen rigtig er i gang. Allersidst på året fik vi igen besøg af 2 hold små skolebørn fra EIS. Det er en dejlig oplevelse at se den iver og interesse, de viser, især overfor vore billeder af Guldager i gamle dage. Til vores lokale blad Nordvest-Nyt bidrog vi med »Årsberetning 2022« samt en artikel om et røveri i Guldager i 1943, altså for 80 år siden »Guldager Kommunekasse blev i går frarøvet 8000 kr!«

Foreningen Nordvest-Nyt indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING mandag d. 26. februar 2024 kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne

Guldager Borgerforenings Tennisklub »GBT« indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING mandag d. 26. februar 2024 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne 22

På grund af vores arrangementer har vi i år haft et imponerende besøgstal, hvilket glæder os meget. Derudover har der været nogle henvendelser pr. mail. Dem besvarer vi, så godt vi nu kan, og vi kan se, at der har været ret mange søgninger på Arkiv.dk Til slut vil vi rette en tak til EIS s personale og ledelse, uden hvis hjælp intet af dette kunne lade sig gøre. Vores nytårsønske for 2024 er, at rigtig mange vil besøge os i det kommende år.

5: AFSLUTNING Guldager Borgerforening har indtil videre planlagt følgende aktiviteter i 2024: • Foredrag • Affaldsindsamlingen. • Tour de Pedal • 5 fællesspisninger i bålhytten • Guldagerløbet • Byfest • Sct. Hans festen på boldbanen • Plant dit eget træ i Guldager Byskov • Juletræsfesten p.b.v. Jørn Gade Petersen

Næste nummer af NordvestNyt udkommer ved byfesten i Guldager 2024


BYFESTEN 2024 I GULDAGER Fra den 30. maj – 2. juni 2024 Planlægningsarbejdet er i fuld gang, og det kan allerede på nuværende tidspunkt røbes, at det bliver en byfest som vi kender – men også med flere spændende nye tiltag. Det gør ikke noget at der sker noget nyt, men det er også vigtigt, at der er en række aktiviteter som vi kender – gadefodbold, aktiviteter for børnene og festerne fredag og lørdag aften. I de kommende måneder fortsætter planlægningsarbejdet, og vi forventer at Magasinet indeholdende informationer om Byfesten, udkommer i den første halvdel af maj måned. Her vil man kunne læse alt om Byfesten 2024 i Guldager. Vi ses Guldager Borgerforening

Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Kirkebogsførende sognepræst: Brian Bannerholt Træffes på Kirkevænget 9, Guldager, 6710 Esbjerg V Telefon 75 11 60 30 brba@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst: Anja Evelyn Holm Træffes på præstekontoret i Sønderris, Krebsens Kvarter 74, 6710 Esbjerg V Onsdage kl. 11.30-12.30 Telefon 50 51 60 20 aeho@km.dk Træffes ikke mandag Kordegn: Torben Christiansen Guldagervej 89, Guldager, 6710 Esbjerg V Telefon 75 11 61 90 guldager.sogn@km.dk Træffes ikke mandag Kontoret er åbent: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00 Torsdag kl. 15.00-17.00 Mandag lukket Organist: Malwina Gahrn Telefon 60 65 13 58 mail@malwinagahrn.dk Træffes ikke mandag Graver og kirketjener: Søren Brydsø Telefon 75 11 61 93 guldgraver@guldagerkirke.dk Træffes ikke mandag Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret.

23


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

14. april kl. 10.00

Start ved Bålhytten

Affaldsindsamling

27. april kl. 10.00-12.00

GBT’s tennisanlæg

Opstart af familietennis

11. marts kl. 19.00

Guldager Forsamlingshus

Foredrag om Putin

30. maj til 2. juni

Boldbanen ved Bålhytten

Byfest

Tirsdag/torsdag i maj kl. 18.45

Guldager kirkes P-plads

Tour de Pedal

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.