Page 1

HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS? 1

HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS? Inleiding: we publiceren dit naar aanleiding van het recente gebeuren in Japan. Iemand vroeg er al eens naar: wat heeft dat met God vandoen. (Verschenen in 2004 in Vlaams evangelisatieblad Kruisbanier) Guido Biebaut, 14/3/2011 Alle rechten voorbehouden HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS? Iemand wil van me weten, naar aanleiding van de aardbeving in Bam (Iran) op 26 december 2003, of de recente aardbevingen wat te maken hebben met de profetie van Christus over de eindtijd. Wat u vooraf moet weten Voordat we ons buigen over wat de profetie van Christus over aardbevingen zegt, een lange opmerking. Er staat in de Bijbel: “Als de Heer rampen aankondigt zul je die ervaren” (Jozua 23:15). In Leviticus 18:25 lezen we: “Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.” Anders gezegd: als je rampen en andere rare gebeurtenissen meemaakt, dan moet er bij jou als gelovige een lampje gaan branden. Je moet dan wakker worden voor wat de Here daarmee wil zeggen. Is het niets méér dan een natuurramp? Of straf van God? Jezus, Christus zegt ons volgens Mat.16:2-4: “'s Avonds zegt u: Het weerziet er goed uit, want de lucht is vuurrood, en 's morgens zegt u: Slecht weer vandaag, want de lucht is donkerrood. U bent dus wel in staat de gesteldheid van het weer te beoordelen, maar de tekenen van deze tijd niet?” Hier is wat Jezus voorzegd over aardbevingen. Mat.24:7: “nu hier dan daar aardbevingen” Marc.13:8: “nu hier dan daar aardbevingen” Luc.21:11: “er zullen grote aardbevingen zijn” Hoe gemeten? De tekenen van de tijd maken ons duidelijk dat wij ons bevinden in de tijd van het einde zegt men in vele kringen. De redenering is dat er net vóór de komst van Jezus Christus onder andere toename is van natuurrampen. Een van deze rampen zijn de aardbevingen. Maar wat bewijst dat in feite, voor ons als gelovigen? Daar moeten we een oprecht antwoord op geven en niet zoeken naar sensatie! Technisch gezien al dit: dat in 1930'er ongeveer 350 meetstations waren over de hele wereld om aardbevingen te registreren en dat het heden al is opgelopen tot rond 4000 stations. De huidige apparatuur is ook veel beter. Het bewijst ook, ten tweede, dat we thans beschikken over massamedia die voor ons het nieuws op de voet volgen. We kunnen elke grote gebeurtenis of catastrofe bijna live op televisie meemaken. Ondertussen een specialiteit van CNN. We vallen maar met de deur in huis, het verhaal over de toename van het aantal aardbevingen klopt niet zoals een bus. Enkele cijfers De kracht van een aardbeving wordt gemeten volgens de schaal van Richter. Men vergelijkt dan op een grafiek de hoeveelheid energie die bij de aardschok is vrijgekomen.


HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS? 2 Belangrijke aardbevingen: een lijstje 9 april 1721 in Iran 250.000 doden. 27 juli 1976 in China, min. 250.000 doden. De tien sterkste aardbevingen sinds 1900 zijn: Land Chili Alaska Rusland Ecuador Alaska Koerilen Alaska India Argentinië Indonesië

Datum 22-05-1960 28-03-1964 04-11-1952 31-01-1906 09-03-1957 06-11-1958 04-02-1965 05-08-1950 11-11-1922 01-02-1938

Kracht 9.5 9.2 9.0 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5

Een andere schaal is deze van Mercalli. Men meet in dit geval vooral de gevolgen van de aardbevingen, dus de materiële schade. Soms ook het aantal slachtoffers erbij gerekend. Het aantal slachtoffers is natuurlijk afhankelijk van de streek en de aard van de gebouwen van het centrum van de beving. Ter illustratie het volgende; in 1984 waren er 8 bevingen van kracht 7 tot 7,9 en 91 van kracht 6.0 tot 6,9 met een totaal aan 174 slachtoffers. Voor 1988 waren er respectievelijk 8 en 93 bevingen met een totaal aan 26.552 doden. Bijna hetzelfde maar een enorm verschil aan doden. Het aantal bevingen in Alaska beloopt 11 % van het jaarlijks gemiddelde over de ganse wereld, maar resulteert in omzeggens géén slachtoffers. Het gemiddelde aantal aardbevingen per jaar gerekend van 1900 tot heden: 800 met kracht Richterschaal 5 - 5,9 120 met kracht Richterschaal 6 - 6,9 18 met kracht Richterschaal 7- 7,9 1 met kracht Richterschaal 8 - 8,9 Het einde is nabij Hal Lindsay schrijver van o.a. 'De planeet die aarde heet' zegt in een ander boek 'The Final Battle' (1995) blz.XVI iets over aardbevingen. Het is volgens hem als een teken van de tijd van het einde: “In feite zoals gedocumenteerd in mijn laatste boek, Planet Earth -2000 AD, is de frequentie van dodelijke aardbevingen op wereldschaal de laatste eeuw 30-voudig gestegen, Jezus heeft dit scenario nauwkeurig voorzegd.” Dit is wetenschappelijk NIET waar. We hebben echt géén vergelijkend materiaal om te beweren dat er thans méér aardbevingen zijn dan bijvoorbeeld in de vierde eeuw of de veertiende eeuw na Christus. Maar een vergelijk met de negentiende eeuw is geen probleem. De werkelijke feiten hieronder zijn deze gebaseerd op de U.S. Geological survey earthquake database, terug te vinden op internet. Die onderbouwen NIET wat Hal Lindsay zegt. Aan grote aardbevingen is er géén stijging maar een grote daling. Anderzijds is het aantal registraties van bevingen enorm gestegen, maar dan van kleine schokken waar niemand last en hinder van heeft. Ook wanneer we rekenen vanuit het aantal dodelijke slachtoffers is er géén echte verhoging. Dus ondanks dat we recent veel betere metingen kunnen maken, van de aard van de aardbevingen, zijn ze in hevigheid gedaald. Hal Lindsay en allen die beweren dat er méér


HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS? 3 aardbevingen zijn hebben onwetenschappelijke argumenten. Ze gaan af op gevoelens van de media en sensatiezucht. Moeten we als christenen soms niet de waarheid vertellen, ook waar het om niet-Bijbelse dingen gaat? Verklaring bij de statistiek hieronder: 1ste kolom aantal jaren per groepen van 10 jaar 2de kolom Richterschaal 6-6,9 3de kolom Richterschaal 7-7,9 4de kolom Richterschaal 8-8,9 JAREN 1900- 1909

6.0 PLUS

7.0 PLUS

8.0 PLUS

135

113

41

1939-1948

107

79

21

1960-1969

136

81

13

1985-1994

175

67

6

Wat wel waar is! Laten we eens enkele teksten nagaan in het N.T. waar de term “laatste dagen” gebruikt is. Dat zegt meer dan men kan zeggen in veel woorden. We lezen over Pinksteren in Hand.2:16,17: “maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.” Paulus leert in 1 Cor.10:11: “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.” En Heb.1:1: “God (...) heeft in deze laatste dagen tof ons gesproken door de Zoon” Staten Vertaling Dr. Tukker. We leven sinds de tijd van Pinksteren uit Handelingen 2 in: “de laatste ure”, 1 Joh.2:17 “laatst der dagen”, Jac.5:3 “het einde der eeuwen”, 1 Pet.1:20 “het einde des tijds” Judas 17,18. Zodat we de profetie van Christus over aardbevingen, pestilentie, oorlog, enzomeer zonder tegenspraak mogen laten beginnen vanaf de tijd van de apostelen, de tijd van Pinksteren. Vertel het verhaal van Hal Lindsay dus niet verder, maar wel dat de mensen zich nog altijd, in deze tijd van het einde, kunnen bekeren. Voordat het echt te laat is geworden. Want elke dag brengt ons dichter naar het einde, van de tijd van het einde. Bronnen: website van KNMI en U.S. Geological survey earthquake database http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html http://www. shalomjerusalem. comi'prophecy Jonsson C. O. & Herbst W., CHAPTER 3 'Earthquakes and Historica! Facts', uit SIGN OF THE LAST DAYS - WHEN?, Commentary Press, 1987. Ook te vinden op internet.


HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS? 4

HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS  

Als je rampen en andere rare gebeurtenissen meemaakt, dan moet er bij jou als gelovige een lampje gaan branden. Je moet dan wakker worden vo...

HEBBEN AARDBEVINGEN EEN PROFETISCHE BETEKENIS  

Als je rampen en andere rare gebeurtenissen meemaakt, dan moet er bij jou als gelovige een lampje gaan branden. Je moet dan wakker worden vo...

Advertisement