Page 1


Benvolgut alumne Benvolguda alumna, Amb l’ingrés en la Universitat d’Alacant entreu a formar part d’una comunitat universitària en què apostem per la formació superior pública i de qualitat. Aquest és el moment d’adquirir les bases formatives que regiran el vostre futur laboral i les destreses que us posicionaran en el mercat de treball, ja que un dels nostres objectius és què us formeu com a professionals i com a ciutadans i ciutadanes responsables. Per això vull donar-vos la benvinguda en el meu nom i en el de la institució a la qual represente, una institució jove amb acreditació científica i acadèmica al servei a la societat, la seua raó de ser. Una universitat que ha aconseguit adaptar l’oferta formativa per a situar-la en línia amb les necessitats d’un mercat laboral que demana noves competències, que asseguren la inserció laboral als nostres egressats. Així mateix, conscient que invertir en coneixement és invertir en progrés, la Universitat d’Alacant aposta per les orientacions formatives multidisciplinàries amb dobles titulacions. A més de l’adaptació dels títols al mercat laboral, la qualitat en la docència, la internacionalització, la mobilitat, l’emprenedoria i la innovació en els processos d’ensenyament-aprenentatge són característiques inherents a la Universitat d’Alacant. Més enllà de les aules, s’hi aposta per una formació integral, que inclou una completa programació cultural en arts plàstiques i escèniques i un club esportiu que permet la pràctica lliure i federada de qualsevol disciplina esportiva. I tot això en un dels campus més moderns i complets d’Europa, concebut com a entorn saludable, sostenible i igualitari, amb l’objectiu de facilitar el rendiment acadèmic i la projecció personal de la comunitat universitària. Un campus còmode i habitable amb serveis de biblioteques 24 hores al dia els 365 dies de l’any, sales d’estudi, xarxa informàtica, cursos d’idiomes i un amplíssim programa d’activitats complementàries i de formació al llarg de la vida, pensades per a l’ampliació d’estudis, l’especialització i l’actualització curricular. Al llarg d’aquests anys hem ampliat els nostres contactes nacionals i internacionals i en l’actualitat disposem de convenis de col·laboració per a l’intercanvi i les pràctiques externes amb institucions, empreses i organismes de tot el món, perquè pugueu aplicar-hi els coneixements apresos. Amb la mateixa finalitat, teniu també a l’abast serveis d’orientació a l’ocupació, a través de l’Observatori d’Inserció Laboral i el Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació (GIPO); un servei per als que necessiteu atencions especials, a través del Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE), i un servei d’Informació a l’Estudiant, on podreu resoldre qualsevol consulta relacionada amb la vida acadèmica. També compteu amb la possibilitat de participar en la vida universitària a través de la representació estudiantil o en diverses associacions. Som conscients de la importància d’aquest moment en les vostres vides, però estem segurs que la Universitat d’Alacant ha sigut una elecció sàvia. Us anime, per tant, a erigir-vos en protagonistes de la vostra formació. Amb el vostre treball i la nostra ajuda, estem segurs que aconseguireu l’objectiu. Sigueu benvingudes i benvinguts, per tant, a la vostra universitat: la Universitat d’Alacant. Manuel Palomar Rector de la Universitat d’Alacant

001


004

El web de la UA

004

Presentació (004), Centres i departaments (005), Estudis i accés (005), Informació i notícies (006), Investigació i empresa (006), Serveis (007), Estudiants (007), Biblioteques i arxiu (008), Programes internacionals (008), Cultura i esport (009), Recursos tecnològics (009), Normativa i administració (010). Centres docents

011

Facultat de Ciències (011), Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (012), Facultat de Dret (013), Facultat d’Educació (014), Facultat de Filosofia i Lletres (015), Escola Politècnica Superior (016), Facultat de Ciències de la Salut (017), Escola Universitària de Relacions Laborals d’Elda (018), Departaments (019), Instituts (021). Oficina d’Informació a l’Alumnat

022

Servei d’Alumnat

024

Servei de Relacions Internacionals

024

Agenda d’Activitats

026

Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) 026 Unitat de Comunicació

027

Xarxes Socials (027), Actualitat Universitària (028), Informa’ns tu! (028), Portal Audiovisual (028) Unitat d’Igualtat

029

FORMACIO

030

Estudis i títols universitaris

030

Estudis de grau (032),Titulacions a extingir. Calendari d’extinció (034), Màsters universitaris (títols oficials) (036), Escola de Doctorat EDUA (038), Programes de doctorat (039), Títols propis de postgrau i especialització, Màster (040), Títols propis de postgrau i especialització, Especialista (042), Títols propis de postgrau i especialització, Expert (044). Idiomes 047 Centre Superior d’Idiomes (047), Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic (050), Cursos de Valencià de la UA (051), Capacitació per a l’ensenyament en valencià, en alemany, en anglès i en francès (052), Docència en valencià, en anglès i altres llegües (052). Formació complementària

054

Centre de Formació Contínua (ContínUA) (054), Seus universitàries (054), Institut Universitari d’Investigació en Estudis de Gènere (056),Universitat Permanent (057), Cursos d’Estiu de la UA (060). Suport a l’estudi

061

Acció Tutorial

062

Programa de Dinamització en Ocupabilitat

063

BEQUES I AJUDES

064

Beques i ajudes

064

Beques per a realitzar estudis universitaris (064), Beques de colaboració en centres i activitats de la UA (066), Beques per a estudis de postgrau i investigació (067), Altres beques i ajudes (069). Intercanvi i mobilitat 071 Pràctiques en empreses i institucions

073

Ocupació 077


SERVEIS

084

Cultura

084

Exposicions (085), Tallers culturals (086), Aula de la Ciència (088), Aula de Cinema (088), Aula de Teatre (089), Aula de Dansa Contemporània (089), Aula de Música (089). Esports 091 Oferta esportiva (091), Instal·lacions esportives (094), Targeta esportiva universitària (TEU) (096), Gabinet de Fisioteràpia i Podologia (096), Esdeveniments esportius (096), Reconeixement Acadèmic d’Activitats Universitàries Esportives (096), Programa d’Esportistes d’Alt Nivell (DAN) (097), Programa d’Esportistes d’Élit de Nivell A o B de la Generalitat Valenciana (097). Biblioteques 098 Recursos informàtics i de telecomunicacions

104

UACloud Campus Virtual (104), Sales informàtiques de lliure accés (104), Aules d’informàtica (104), Xarxa sense fil UA (wifi) (105), Correu electrònic: webmail (105), Serveis externs (106), Blogs UA (106), Programes recomanats pel Servei d’Informàtica (106), El teus anuncis en el web (106), Directori electrònic (106), Centre d’Atenció a l’Usuari (107), Seu Electrònica (107). Recursos socials

108

Centre de Suport a l’Estudiant (108), Universitat Solidària (109), Assegurances de la Universitat d’Alacant per a alumnes (109), Atenció mèdica (110), Assistencia oftalmològica (110), Targeta d’identificació universitària (TIU) (110), Oficina d’Objectes Perduts (110), Oficina EcoCampus de gestió ambiental de la UA, Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat (111), Capella universitària (111). Allotjaments, bars i menjadors. Centre comercial

112

Allotjaments (112), Bars i menjadors (116), Centre comercial (117). Reprografia i enquadernació

118

Transport 120

REPRESENTACIO I PARTICIPACIO

132

Òrgans de govern i representació de la Universitat

132

Representació i participació de l’alumnat

134

Defensora o Defensor Universitari

135

Aspectes administratius, acadèmics i docents

136 136

Horaris, assignació de professorat i calendaris d’exàmens 137 Assignatures, crèdits i preus

139

Reconeixement de crèdits, transferència de crèdits, convalidacions i adaptacions

144

Avaluació, exàmens i qualificacions

145

Resum de la normativa de permanència i continuació d’estudis per a alumnes matriculats en els títols de grau de la Universitat d’Alacant

148

Calendari orientatiu de tràmits acadèmis i administratius

150

CALENDARI ACADEMIC

154

PLANOL I DIRECTORI

158


EL WEB DE LA UA

EL SISTEMA D’INFORMACIÓ MÉS COMPLET El lloc web de la UA constitueix un autèntic SISTEMA D’INFORMACIÓ pensat com un instrument bàsic per a l’accés ordenat, còmode i ràpid a tota la informació de la Universitat i fins i tot de fora de la Universitat. Tots els suggeriments que vulgues fer sobre el web i adreça’ls al Comitè Webweb.ua.es/es/comite-web/copyright.html Els aproximadament 300.000 documents que conté s’agrupen en dotze seccions. Et descrivim cadascuna.

Presentació Aquesta secció recull l’organització administrativa i acadèmica de la UA. A més del missatge del rector es pot conèixer els antecedents i evolució i les memòries anuals de la Universitat d’Alacant. Es poden consultar dades estadístiques, no només de la UA, sinó també d’altres universitats espanyoles i estrangeres i del Consell de Coordinació Universitària. Permet accedir a l’àlbum fotogràfic de la UA i al plànol interactiu del campus. El Sistema d’Informació Geogràfica i Cartogràfica Automatitzada permet veure les estances que hi ha en cada edifici i localitzar personal. Hi trobaràs informació de les seus que la Universitat d’Alacant té a: Alacant, Biar, Cocentaina, Benissa, la Nucia, Oriola, Villena i Xixona. web.ua.es/va/presentacio.html


Centres i departaments

Estudis i accés

És la porta d’entrada a les diferents facultats, escoles, instituts, departaments, seus i altres centres de la UA.

Oferta d’estudis de la UA, oficials i propis, de grau i postgrau; plans d’estudis i fitxa informativa de cada assignatura. Requisits, modalitats, tràmits i terminis per a accedir a diferents estudis i cicles. Calendari docent. També s’accedeix a l’oferta de cursos d’idiomes, d’estiu, de les seus universitàries i formació complementària en general.

web.ua.es/va/centres-i-departaments.html

web.ua.es/va/estudis-i-acces.html

005


EL WEB DE LA UA

Informació i notícies

Si necessites estar al dia hi podràs trobar molta informació, tant de la nostra Universitat, com d’altres institucions i organismes. Són molt interessants els enllaços amb els mitjans de comunicació, l’agenda de la Universitat d’Alacant, la revista cultural VEU, l’agenda d’investigació, la revista digital Actualitat Universitària de la UA, revistes electròniques, butlletins oficials de les diferents administracions, les ofertes d’ocupació en la pàgin del GIPO (Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació) i un llarg etcètera. A més, hi podràs publicar els teus anuncis. web.ua.es/va/informacio-i-noticies.html

Investigació i empresa

Secció per a donar a conèixer els recursos i projectes d’investigació i per a afavorir la col·laboració entre la universitat i les empreses per a la transferència de tecnologia i coneixement. S’hi recullen les convocatòries d’ajudes a la investigació, els tipus de convenis i tràmits per a signar-los que poden usar les empreses i entitats per a col·laborar amb la universitat, els departaments, instituts i unitats d’investigació de la UA i els serveis de suport a la investigació, els centres que ajuden a la transferència de tecnologia amb el món empresarial (OTRI: Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació) i el CENEMES, la finalitat del qual és fomentar l’intercanvi i l’activitat tecnològica entre empreses i organitzacions europees. A més, hi ha enllaços a un cercador de tesis, Parc Científic, etc. web.ua.es/va/investigacio-i-empresa.html


Serveis

Estudiants

Els serveis que ofereix la Universitat, tant per a l’alumnat com per al professorat, sense oblidar el personal d’administració i serveis. Si necessites conèixer el menú del dia programat en qualsevol de les cafeteries i menjadors del campus, l’horari del metge, on pots fer fotocòpies o quins serveis ofereix l’agència de viatges, consulta aquesta pàgina i comprovaràs la quantitat de serveis existents que t’ajudaran perquè el teu pas per la Universitat siga més còmode.

Una recopilació dels temes que més et preocupen, les preguntes més freqüents i les respostes, descripció dels tràmits acadèmics i administratius habituals, els recursos que la UA posa a la teua disposició classificats: informatius, informàtics, socials i assistencials, mobilitat nacional i internacional, ocupació i empresa, allotjament, transport, ofertes i avantatges, etc. Informació sobre òrgans de representació d’alumnes i associacions universitàries.

web.ua.es/va/serveis.html

web.ua.es/va/alumnat.html

007


EL WEB DE LA UA

Biblioteques i arxiu

Hi trobaràs tot el que està relacionat amb la Biblioteca Universitària, l’accés al catàleg bibliogràfic amb el qual podràs fer les recerques bibliogràfiques que t’interessen. També hi trobaràs accés a recursos electrònics com bases de dades i revistes, i a altres serveis bibliotecaris com reserva d’ordinadors, desiderates, préstec interbibliotecari, etc. Des d’aquesta secció també podràs accedir a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual Joan Lluis Vives i el Centre de Documentació Europea. web.ua.es/va/biblioteca-i-arxiu.html

Programes internacionals

Secció des de la qual podràs conèixer els diferents programes que hi ha per a fer estudis en un altre país, i també els serveis de la UA per al suport de la mobilitat internacional. També podràs conèixer els programes de formació lingüística que ofereix la UA. web.ua.es/va/programes-internacionals.html


Cultura i esport

Recursos tecnològics

Descripció de les prestacions del Servei d’Informàtica, recopilació de recursos electrònics, cercadors, programari, servidors web de la UA i adreces d’interès. Suport per a la publicació de pàgines personals. Blogs de la UA. Comunicació i telefonia. Xarxa sense fils. Normatives sobre l’ús dels recursos informàtics i serveis d’Internet. Tot el que té a veure amb la cultura i l’esport universitari. Les activitats programades al Museu, els tallers i cursos programats durant el curs acadèmic i diverses activitats culturals en les quals et podria interessar participar, i la revista digital VEU. Pel que fa a l’esport, s’hi pot trobar informació sobre les instal·lacions (ubicació, normes d’ús, horaris, etc.), activitats esportives, cursos amb crèdits de lliure configuració, celebració de competicions i diversos esdeveniments esportius.

web.ua.es/va/recursos-tecnologics.html

web.ua.es/va/cultura-i-esports.html

009


INFORMACIÓN

EL WEB DE LA UA

Normativa i administració

Tot allò que té relació amb normativa pròpia universitària, acords dels òrgans universitaris, documents sobre gestió i administració universitària, oferta pública d’ocupació i legislació bàsica sobre educació i universitats. Podràs enllaçar amb els diversos butlletins oficials i amb els serveis universitaris. web.ua.es/va/normativa-i-administracio.html


CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències SECRETARIA Ubicació: Facultat de Ciències, planta baixa Tel.: 965 903 557 - fax: 965 903 781 facu.ciencies@ua.es Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 17 h. dimecres i divendres de 9 a 14 h. Consergeries: Fase II: 965 909 543, aulari de Ciències (CTQ): 965 909 618, edifici d’Òptica: 965 909 540. EQUIP DEGANAL Degà: Luis Gras García; vicedegà: David Guijarro Espí; coordinadora acadèmica de Biologia: Mª Angeles Alonso Vargas; coordinador acadèmic de Ciències del Mar: Carlos Valle Pérez; coordinador acadèmic de Geologia: Juan Carlos Cañaveras Jiménez; coordinadora acadèmica de Matemàtiques: Maria Dolores Molina Vila; coordinadora acadèmica d’Òptica i Optometria i coordinadora acadèmica de la Clínica Optomètrica: María Teresa Caballero Caballero; coordinadora acadèmica de Química: María José Illan Gómez; coordinadora acadèmica de pràctiques en empresa, mobilitat i inserció laboral: Rosa Mª Martínez Espinosa; secretària: Mª Magdalena García Irles.

ciencias.ua.es/va/facultat-de-ciencies.html

SERVEIS DEL CENTRE Biblioteca de Ciències, Serveis Tècnics d’Investigació (VIDI), OPEMIL (Oficina de Pràctiques en Empresa i Inserció Laboral), estacions científiques, sala de juntes, Clínica Optomètrica, aules d’informàtica, sala de graus Alfredo Orts, laboratoris docents. Servei de reporgrafía per a alumnes (situat en Fase II Edifici de Ciències 1ª planta). ORGANITZACIÓ, NORMATIVA I ASSOCIACIONS DEL CENTRE Junta de Facultat, Claustre de Facultat, Comissió de Biblioteca, Comissió de Seguretat, Comissió de Qualitat, comissions de les titulacions, Reglament de règim intern de la Facultat, Reglament regulador del procediment per a la revisió i reclamació de les qualificacions dels exàmens escrits, IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), Estudiantina de Ciències. Plataforma Independent d’Estudiants de Matemàtiques (PIEM), Associació LUCA d’Alumnes de Ciències, Associació d’Estudiants de Química UA (AEQUA), Associació Nacional d’Estudiants de Matemàtiques (ANEM), Associació d’Ecologia i Medi Ambient, Associació Look&Learn-Grup d’Optometria de l’Aprenentatge, Oficina Alumni-Secció Ciències. DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS Ubicació: Facultat de Ciències Tel.: 965 903 557 - Fax: 965 903 781 ciencias@alu.ua.es FESTA PATRONAL Sant Albert Magne (15 de novembre)

011


CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Relacions Internacionals: Felipe Ruiz Moreno; coordinadora acadèmica de Pràctiques Externes: Mónica Espinosa Blasco; coordinador acadèmic d’Ocupabilitat: Antonio Muñoz González; coordinadora acadèmica de Qualitat: Sonia Sanabria García; secretari: José Agulló Candela. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA La Facultat ofereix als seus estudiants la possibilitat d’aprofitar el pas per la Universitat per a consolidar els seus coneixements en llengües. En el curs acadèmic 2014/15 s’ofereix en els estudis oficials de grau del centre asingnaturas en valencià i anglès. Els nostres estudiants tenen la possibilitat d’enriquir els seus estudis a través de diversos programes de mobilitat nacional i internacional, a més dels programes propis de la Facultat amb els EUA i amb Xina. Joc de simulació empresarial: MANGA: Management Game. Summer Business Program, juntament amb la Universitat de Missouri-Columbia-EUA. SERVEIS DEL CENTRE Biblioteca, Oficina de Pràctiques en Empreses, Oficina de Relacions Internacionals, aules informàtiques i Saló de Graus. economicas.ua.es/va SECRETARIA Ubicació: Edifici Germà Bernàcer (planta baixa) Secretaria d’Estudis: graus i màsters oficials facu.economiques@ua.es / master.economiques@ua.es Tel: 965 903 670 / 3671 / 3770 Pràactiques en Empreses / Institucions - Mobilitat Nacional i Internacional practica.empresa@ua.es / international.feb@ua.es Tel: 965 909 604 / 9406 Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 17 h, ininterrompudament. Dimecres i divendres de 9 a 14 h. Horari d’estiu (juny-juliol de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consergeria: 965 909 535. EQUIP DEGANAL Degà: Juan Luis Nicolau Gonzálbez; vicedegà d’ADE i Turisme-ADE: Bartolomé Marco Lajara; coordinador acadèmic d’Economia: Julio Carmona Martínez; vicedegana de Publicitat i Relacions Públiques: Natalia Papí Gálvez; coordinador acadèmic de Sociologia: Oscar Santacreu Fernández; vicedegà de Treball Social: Victor Giménez Bertomeu; vicedegana d’Estudis de Postgrau: Begoña Fuster García; vicedegana d’Alumnat, Innovació Educativa i Mobilitat Nacional: María Carmen Tolosa Bailén; coordinador acadèmic de

ORGANITZACIÓ, NORMATIVA I ASSOCIACIONS DEL CENTRE Junta de Facultat, Claustre de Facultat, Comissions Academicas, Comissió de Selecció, PDI, Comissió de Garantía de la Qualitat, Comissió d’Usuaris de Biblioteques. La informació relativa a les diferents Comissions, normativa pròpia del Centre, acords dels Òrgans Col·legiats, documents sobre la gestió i administració del Centre, etc... es troba publicada en la web de la Facultat: economicas.ua/va DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS web.ua.es/va/delegacion-estudiantes-economicas deleco@alu.ua.es Tel.: 965 903 400 (extensió 2046). Ubicació: Edifici de Germà Bernácer (planta baixa).


Facultat de Dret FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA La Facultat de Dret ofereix als seus estudiants la possibilitat de cursar part de les assignatures en anglès i/o valencià en els diferents estudis de la Facultat. Per al curs 2015-2016 s’oferiran 39 assignatures en valencià i 14 en anglès. cal destacar que en el Grau en Dret existeix un grup d’Alt Rendiment Acadèmic (LLAURA) amb docència en anglès en part de les seues assignatures, així com un grup de docència en valencià durant tot el Grau. L’alumnat podrà beneficiar-se dels programes de Mobilitat Internacional: Erasmus , No Europea, Programa Propi UNIVALI, Mobilitat fora del Programa, Beques Iberoamericana Santander, Beques Fórmula Santander, o bé, la Mobilitat Nacional: SICUE i DRAC. A través del Programa de Pràctiques Externes de la Facultat es pretén completar la formació acadèmica de l’alumnat i que adquirisca una experiència professional. En el plànol internacional es destaca el Programa AITANA - ERASMUS PRÀCTIQUES. Mitjançant l’impuls del Programa d’Inserció Laboral es gestionen ofertes d’ocupació en empreses i entitats col·laboradores, connectant les necessitats del mercat laboral amb les demandes dels nous titulats. derecho.ua.es/va SECRETARIA Ubicació: Facultat de Dret, planta baixa Tel.: 96590 3573 - 3570 - 3683 - fax: 965 909 896; facu.dret@ua.es Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h, dilluns, dimarts i dijous de 9 a 17 h ininterrompudament. Consergeria: 965 909 544 EQUIP DEGANAL Degà: Pedro J. Femenía López; vicedegà d’Ordenació Acadèmica, Alumnat i Recerca; coordinació dels graus en Dret i DADE: Luis Alfonso Martínez Giner; vicedegana de Qualitat, Innovació docent i Polítiques d’Igualtat; coordinació del grau en Gestió i Administració Pública: María Almodóvar Iñesta; vicedegana de Postgrau i Pràctiques Externes: Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández; vicedegana de Relacions Internacionals. Coordinadora del Grau en Criminologia i DECRIM: Cristina Fernández-Pacheco Estrada; vicedegana de Cultura, Comunicació i Promoció Lingüística; coordinació del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans: Áurea Ramos Maestre; secretari de la Facultat: Millán Requena Casanova.

ORGANITZACIÓ I NORMATIVA Claustre de la Facultat, Junta de Facultat. Comissions acadèmiques en cadascuna de les titulacions: grau, màster i doctorat, Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits, Comissió de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat i Comissions de Selecció. La informació relativa a la normativa pròpia del centre,acords dels òrgans col·legiats, documents sobre la gestió i administració del centre, etc. es troba publicada en la web de la Facultat: derecho.ua.es/va/ DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS Ubicació: aulari I, primera planta. web.ua.es/va/delegacion-alumnos-derecho/delegacio-dalumnes-de-dret.html FESTA PATRONAL Solemne Acte de Graduació en honor a Sant Ramon de Penyafort. Se celebra en la segona quinzena de febrer.

SERVEIS DEL CENTRE Biblioteca de Ciències Jurídiques, oficina de pràctiques i mobilitat, sala de juntes, aules d’Informàtica, sala de graus i seminaris de doctorat.

013


CENTRES DOCENTS

Facultat d’Educació DOCÈNCIA COMPLEMENTÀRIA PER A ALUMNES GRADUATS MESTRES EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT Certificat de Capacitació en Valencià i Diploma de Maestro en Valencià. ORGANITZACIÓ, NORMATIVA I ASSOCIACIONS DEL CENTRE Claustre, Junta de Facultat DELEGACIÓ D’ ESTUDIANTS Ubicació: Faculta d’Educació, planta baixa Tel.: 965 903 895. FESTA PATRONAL Sant Josep de Calasanç (27 de novembre)

educacio.ua.es/va/noticies.html SECRETARIA Ubicació: Facultat d’Educació, planta baixa Tel.: 965 903 708; facu.educacio@ua.es Horari: dilluns i dijous de 9 a 17 h; dimarts, dimecres i divendresde 9 a 14 h Consergeria: 965 909 545 EQUIP DEGANAL Degana: M. Ángeles Martínez Ruíz; vicedegà d’Educació Infantil: Francesc Xavier Llorca Ibi; vicedegà d’Educació Primària: José Manuel García Fernández; vicedegà de Ciencies de l’Activitat Fisica iI l’Esport: Juan Manuel Cortell Tormo; vicedegà de Màster Investigació: José María Esteve Faubel; vicedegà coordinador acadèmic de Mediació i Mobilitat: Juan Tortosa Martínez; secretari: Antonio Miguel Pérez Sánchez. SERVEIS DEL CENTRE 1 Biblioteca; 1 Aula de Música; 1 Aula de Plàstica; 6 Aules d´Informàtica; 2 Laboratoris; 1 Sala polivalent; aula Eliseo Gómez i aula Rafael de Vera.


Facultat de Filosofia i Lletres SERVEIS DEL CENTRE Oficina de Pràctiques en Empreses, Oficina de Mobilitat d’Estudiants, biblioteca, aula magna, laboratori d’Idiomes, laboratori de Fonètica, laboratori de Lingüística Informàtica, sala d’Informàtica, sala d’exposicions, sala multimèdia, sala de graus, fotocopiadores, laboratoris d’Interpretació Simultània, laboratoris de Llengua i Traducció, laboratori de Docència i Investigació, Laboratori d’Idiomes de lliure accés. ORGANITZACIÓ, NORMATIVA I ASSOCIACIONS DEL CENTRE Claustre de Facultat, Junta de Facultat, Comissió Permanent de la Facultat, altres comissions, Reglament de règim intern, Associació d’Estudiants de Geografia i Joves Geògrafs (EGEA Alacant). DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES Ubicación: Planta baja - Edificio II de la Facultad. Tel.: 965 903 400 (extensión 2837) - Fax: 965 903 449. FESTA PATRONAL Sant Isidor (4 d’abril)

lletres.ua.es/va SECRETARIA Ubicació: Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici I Tel.: 965 903 448 - fax: 965 903 449; facu.lletres@ua.es lletres.ua.es/va/consulta-ns.html Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h; vesprades dimarts i dijous de 15 a 17 h. Consergeries: Ed. I: 965 909 547, Edif II: 965 909 548, Edif III: 965 909 546 EQUIP DEGANAL Degà: Juan Francisco Mesa Sanz; vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Postgrau: José María Ferri Coll; vicedegana de Qualitat, Polítiques d’Igualtat i Humanitats: Elena Nájera Pérez; coordinadora acadèmica de Pràctiques d’Empresa i Espanyol: Llengua i Literatures: Elisa Barrajón López; coordinadora acadèmica de Biblioteca i Estudis Àrabs i Islàmics: Eva Lapiedra Gutiérrez; coordinadora acadèmica de Cultura i Estudis Francesos: Amelia Peral Crespo; coordinadora acadèmica de Comunicació i Estudis Anglesos: Chelo Vargas Sierra; coordinador acadèmic d’Investigació i Geografia Ordenació del Territori: Ernesto Cutillas Orgilés; coordinador acadèmic de Mobilitat i Història: Juan Antonio Barrio Barrio; coordinador acadèmic d’Infraestructures i Traducció i Interpretació: Javier Franco Aixelá; coordinador acadèmic d’Estudiants i Turisme: Francisco Torres Alfosea; secretari, Política Lingüística i Filologia Catalana: Josep Lluís Martos Sánchez.

015


CENTRES DOCENTS

Escola Politècnica Superior

www.eps.ua.es/va/ SECRETARIA Ubicació: Escola Politècnica Superior, edifici Politècnica I Tel.: 965 903 648 - fax: 965 903 644; eps@ua.es Administradora: Nieves Handrich Osset Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h; dimarts i dijous de 15 a 17 h. Consergeries: Ed. Polit. I: 965 903 680, Ed. Polit. II: 965 909 537, Ed. Polit. III: 965 909 397, Ed. Polit. IV: 965 909 538 EQUIP DIRECTIU Director: Juan Andrés Montoyo Guijarro; coordinador coordinador: Virgilio Gilart Iglesias; coordinador de Coordinació i Planificació Estratègica: Juan Antonio Puchol García; coordinadora de Postgrau; Carolina Pascual Villalobos; directora del màster en Enginyeria de Telecomunicació: Encarnación Gimeno Nieves; coordinador de Relacions Institucionals i Pràctiques en Empresa: Antonio Manuel Jimeno Morenilla; coordinador de Relacions Internacionals i Cooperació: José García Rodríguez; coordinador de Comunicació i Alumnat. Cap d’estudis de Postgrau: Josue Antonio Nescolarde Selva; coordinador d’Arquitectura; coordinador de grau en Arquitectura; coordinador de grau en fonaments de l’arquitectura: Ramón Maestre López-Salazar; coordinador d’Arquitectura Tècnica; coordinador de grau en Arquitectura Tècnica; director del màster en Gestió de l’Edificació:Juan Carlos Pérez Sánchez; coordinador de grau d´Enginyeria: Luis Aragonés Pomares; coordinador d’Obres Públiques; coordinador d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports; coordinador d’Enginyeria Geològica; director del màster en Engiyneria de Camins, Canals i Ports; director del màster universitari en Enginyeria Geològica: Javier García Barba; coordinadora d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació; coordinadora de grau en Enginyeria en

So i Imatge en Telecomunicació: Mariela Lazara Álvarez López; coordinador d’Infraestructures i Espais. Cap d’estudis d’Enginyeria Multimedia: Santiago Timoteo Puente Méndez; coordinadora de grau en Enginyeria Informàtica; coordinadora d’Enginyeries Informàtiques: Mireia Luisa Sempere Tortosa; director del màster en Enginyeria Informàtica. Cap d’estudis d’Enginyeria Informàtica: Jose Norberto Mazón López; coordinador de grau d’Enginyeria Multimèdia: Pedro Agustín Pernias Peco; coordinador de grau en Enginyeria Química. coordinador d’Enginyeria Química: Maria Francisca GomezRico Nuñez de Arenas; coordinador de grau en Tecnologies de la Informàtica per la Salut: Daniel Ruiz Fernández; directora del màster en Enginyeria Quimica: M. José Fernández Torres; coordinador de Qualitat i Innovació Educativa: director del màster universitari en desenvolupament de programari per a dispositius moviles: Miguel Ángel Lozano Ortega; coordinador Àrea Construcció; director del màster en Arquitectura; cap d’estudis de Arquitectura: Ángel Benigno González Avilés; director del màster en Tecnologies de la Informàtica: Mikel L. Forcada Zubizarreta; director del màster en Desenvolupament d’Aplicacions i Serveis Web: Santiago Meliá Beigbeder; director del màster en Enginyeria dels Materials, de l’Aigua i del Terreny: Emilio Manuel Zornoza Gómez; director del màster en Prevenció de Riscos Laborals: Pedro José Varo Galvañ; director del màster en Automática i Robótica: Jorge Pomares Baeza; director del màster universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l’Agua: Daniel Prats Rico; secretari: Antonio Soriano Paya. SERVEIS DEL CENTRE Biblioteca Politècnica (en edifici Biblioteca General), 2 sales d’actes, 2 sales de reunions, sala de graus, sala d’estudi, laboratori de pràctiques lliures, laboratori de pràctiques amb tutor, laboratori d’Electrònica, laboratori de Televisió i Vídeo, laboratori d’Informàtica, fotocopiadora alumnes, cafeteria (al costat de l’edifici Politècnica I). ORGANITZACIÓ, NORMATIVA I ASSOCIACIONS DEL CENTRE Claustre de Centre, Junta d’Escola, comissió de cada àrea de titulació, comissió de Convalidacions, comissió de Selecció, comissió d’Usuaris de Biblioteca, comissió de Qualitat, comissió de Política Lingüística, Reconeixement i Transferència de Crèdits, Reglament de règim intern de l’EPS, Reglament de régim acadèmic i d’avaluació del’alumnat, Grup d’Usuaris de Lynux, Club.Net Alacant, Asociació IC+; Ràdio EPS, Revista Politècnica, Grup Audiovisual EPS, Agrupació Astronòmica i Associació d’Antics Alumnes de l’EPS. DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS Ubicació: Edif. Politècnica I Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Divendres de 10.30 a 13.30 h. Fora d’aquest horari cal concertar cita en: delegacion.alumnos@eps.ua.es


Facultat de Ciències de la Salut SECRETARIA Ubicació: Facultat de Ciències de la Salut, planta baixa Tel.: 965 903 512 - fax: 965 903 935; facu.salut@ ua.es Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 h; vesprades de dilluns i dijous de 15 a 17 h. Consergeria: 965 909 539 EQUIP DIRECTIU Degà: Jose Antonio Hurtado Sánchez; vicedegana d’Estudiants i Relacions Institucionals: Rosa Ferrer Diego; vicedegana d’Investigació, Posgrau e Internacionalització: Diana Gil González; secretaria academica: Mª Cristina García Cabanes; coordinadora de titulació de grau en Nutrició Humana i Dietètica: María Isabel Sospedra López. RESPONSABLES DE PROGRAMES

fcsalud.ua.es/va

Doctorat: Mª Teresa Ruiz Cantero; màster U. en Investigació en Ciencies de la Salut: Antonio Oliver Roig; màster U en Nutrició: Ana Lucía Noreña Peña; màster U. en Envelliment Actiu i Salut: Rosario Isabel Ferrer Cascales; màster U en Emergències i Catàstrofes: Ángela Sanjuán Quiles; màster U. en Salut Pública (títol conjunt UA y UMH): Carmen Vives Cases; màster U. en Història de la Ciència i Comunicació Científica: Antonio García Belmar; màsteres U. en extinció: màster U. en Investigaciò en Ciencies de la Infermeria, màster U. en Ciencies dels Aliments i la Nutrició i màster U. en Nutrició Clínica i Comunitària; movilitat: Manuel Lillo Crespo; coordinació PAT: Flores Vizcaya Moreno. SERVEIS DEL CENTRE Sala d’Informàtica, sala d’actes, Aules de classe, sales de simulació, sala de Juntes, Biblioteca (en edifici de la Biblioteca General). ORGANITZACIÓ, NORMATIVA I ASSOCIACIONS DEL CENTRE Junta de Centre, Comissió Permanent, Comissó de Qualitat, Comissió d’Innovació Educativa, Comissió d’Investigació, Comissió Acadèmica i d’Alumnat, Comissió de Relacions Internacionals, Comissió de Pràcticum Infermeria, Comissió de Pràcticum Nutrició Humana i Dietètica, Comissió de Selecció de Profesorat, Comissió de Reconeixement de Crèdits, Comissió de Postgrau, Comissió d’Usuaris de Biblioteca. Reglament de règim intern. Normativa sobre exàmens. Setmana de la Salut, SCLE (Societat Científica Espanyola de Llicenciats en Infermeria), Unitat Docent de Comares. DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS Ubicació: Seminari Elisa Cartagena (Facultat de Ciències de la Salut) FESTA PATRONAL Sta. Isabel d’Hongría

017


CENTRES DOCENTS

Escola Universitària de Relacions Laborals d’Elda ORGANITZACIÓ I NORMATIVA Consell Rector, junta d’Escola, junta d’Adreça, claustre de professors, comissió de Garantia de Qualitat, comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i avaluació d’expedients. Normativa bàsica: Estatuts de l’Escola Universitària de Relacions Laborals d’Elda, reglament intern de Règim Interior. ASSOCIACIÓ D’ALUMNES/AS I EXALUMNOS/AS (ALEURLE) Ubicació: Centre Cívic, 2ª planta. Avda. Chapí, 36. 03600 Elda Tel. 965 399 511; al.eurle.elda@gmail.com XARXES SOCIALS www.facebook.com/eurle @EurleElda

web.ua.es/va/eurle/ SECRETARIA Ubicació: Centro Cívic, 2ª planta. Avda. Chapí, 36. 03600 Elda Tel. 965 399 511; eu.relaboralelda@ua.es Horari: de setembre a juny: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.; vesprada, dilluns a dijous de 16:30 a 18:30 h. Juliol: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.; vesprada, de dilluns a divendres, de 16:30 a 18:30 h. EQUIP DIRECTIU Directora: Mª Pilar Íñiguez Ortega; director adjunt: Francisco Soriano Cano; secretari: Gabriel García Cremades; gerent: Mª Salud Navarro Esteve; cap d’Estudis: Elena Peñataro Sirera; coordinador d’Activitats: Eloy Valero Sánchez; coordinador de Sistemes d’Informació i Qualitat: José Ferrándiz Lozano. SERVEIS DEL CENTRE Biblioteca, aula d’Informàtica, saló d’actes, aules de classe, sales de Juntes, tutories i reunions, màquines expenedores de cafè.


Departaments DEPARTAMENT

CENTRE

TELÈFON

FAX

A/E

AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA

Fac. Ciències II

965 903 880

965 909 955

dab@ua.es

ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA

Fac. Ciéncies Econòmiques i Empresarials

965 903 609

965 909 322

daea@ua.es

ANÀLISI GEOGRÀFIC REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA

Fac. Filosofia i Lletres II

965 903 428

965 903 428

dagr@ua.es

ANÀLISI MATEMÀTICA

Fac. Ciències II

965 903 531

965 903 531

dam@ua.es

BIOTECNOLOGIA

Pavelló Biotecnologia

965 903 999

965 903 965

dbt@ua.es

CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

E. Politècnica Superior II

965 903 900

965 903 902

dccia@ua.es

CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS

Fac. Ciències III

965 903 740

965 903 815

dcarn@ua.es

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT

Fac. Ciències II

965 903 552

965 909 862

dctma@ua.es

CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA

Pavelló universitari 13

965 909 840

965 909 897

dcmba@ua.es

CIÈNCIES HISTORICO JURÍDIQUES

Fac. Dret

965 903 638

965 909 864

dchj@ua.es

COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL

Ed. Ciències Socials

965 909 884

965 903 437

dcps@ua.es

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

E. Politècnica Superior IV

965 903 677

965 903 702

dcarq@ua.es

DRET CIVIL

Fac. Dret

965 903 588

965 903 932

ddc@ua.es

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Fac. Dret

965 903 598

965 903 600

ddtss@ua.es

DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL

Fac. Dret

965 903 595

965 903 849

ddidp@ua.es

DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL

Fac. Dret

965 909 514

965 909 513

ddmdp@ua.es

DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Fac. Educació

965 903 721

965 903 506

ddgde@ua.es

DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES

Fac. Dret

965 903 632

965 903 634

ddef@ua.es

ECOLOGIA

Fac. Ciències II

965 903 625

965 909 832

deco@ua.es

ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials

965 903 604

965 903 603

deape@ua.es

ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials

965 903 621

965 903 621

defc@ua.es

Edificació i Urbanisme

E. Politècnica Superior IV

965 903 652

965 903 820

deu@ua.es

INFERMERIA

E. U. Infermeria

965 903 518

965 903 935

denfe@listas.ua.es

INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA I HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

Ed. Ciències Socials

965 903 919

965 903 964

dsp@ua.es

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

Fac. Ciències II

965 903 531

965 903 531

deio@ua.es

ESTUDIS JURÍDICS DE L’ESTAT

Fac. Dret

965 903 581

965 903 686

deje@ua.es

EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA

E. Politècnica Superior IV

965 903 654

965 909 465

degraf@ua.es

FILOLOGIA CATALANA

Fac. Filosofia i Lletres I

965 903 410

965 909 330

dfcat@ua.es

FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA

Fac. Filosofia i Lletres I

965 903 413

965 909 452

dfelg@ua.es

019


CENTRES DOCENTS

Departaments DEPARTAMENT

CENTRE

TELÈFON

FAX

A/E

TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ

Fac. Filosofia i Lletres

965 903 439

965 903 800

dfing@ua.es

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

Fac. Filosofia i Lletres III

965 903 406

965 909 443

dfint@ua.es

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Fac. Dret

965 903 824

965 909 623

dfddip@ua.es

FÍSICA APLICADA

Fac. Ciències II

965 903 540

965 909 726

dfapl@ua.es

FÍSICA, ENGINYERIA SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL

E. Politècnica Superior II

965 903 682

965 909 750

dfists@ua.es

FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

Pavelló Universitari 12

965 909 494

965 909 569

dfgm@ua.es

FONAMENTS DE L’ ANÀLISI ECONÒMICA

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials

965 903 614

965 903 898

dfae@ua.es

GEOGRAFIA HUMANA

Fac. Filosofia i Lletres II

965 903 420

965 903 464

dghum@ua.es

HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

Fac. Filosofia i Lletres III

965 903 443

965 903 443

dhmmo@ua.es

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

Fac. Filosofia i Lletres III

965 903 431

965 909 320

dhcon@ua.es

ENGINYERIA CIVIL

E. Politècnica Superior II

965 903 707

965 903 678

dic@ua.es

ENGINYERIA QUÍMICA

Fac. Ciències I

965 903 867

965 903 826

diqui@ua.es

INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA

Fac. Educació

965 909 700

965 909 700

difd@ua.es

LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS

E. Politècnica Superior IV

965 903 772

965 909 326

dlsi@ua.es

MÀRQUETING

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials

965 903 611

965 903 611

dmk@ua.es

MATEMÀTICA APLICADA

E. Politècnica Superior II

965 909 714

965 909 707

dma@ua.es

Mètodes Quantitatius i Teoria Econòmica

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials

965 903 563

965 903 464

dmcte@ua.es

ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA

Edf. Òptica i Optometria

965 903 508

965 903 464

dofa@ua.es

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials

965 903 606

965 903 606

doemp@ua.es

PREHISTÒRIA, ARQ., HIST. ANTIGA, FIL. GREGA I FIL. LLATINA

Fac. Filosofia i Lletres

965 903 663

965 903 823

dprha@ua.es

PSICOLOGIA DE LA SALUT

Ed. Ciències Socials

965 903 990

965 909 835

dps@ua.es

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA

Ed. Ciències Socials

965 909 886

965 909 886

dped@ua.es

QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA

Fac. Ciències II

965 903 527

965 903 697

dqana@ua.es

QUÍMICA FÍSICA

Fac. Ciències II

965 903 536

965 903 537

dqfis@ua.es

QUÍMICA INORGÀNICA

Fac. Ciències I

965 909 350

965 903 454

dqino@ua.es

QUÍMICA ORGÀNICA

Fac. Ciències I

965 903 549

965 903 549

dqorg@ua.es

SOCIOLOGIA I

Ed. Ciències Socials

965 903 494

965 903 868

dsoc1@ua.es

SOCIOLOGIA II

Ed. Ciències Socials

965 903 860

965 903 860

dsoc2@ua.es


DEPARTAMENT

CENTRE

TELÈFON

FAX

A/E

TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ

E. Politècnica Superior II

965 903 681

965 909 643

dtic@ua.es

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

Ed. Ciències Socials

965 903 983

965 903 988

dtsss@ua.es

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Fac. Filosofia i Lletres II

965 909 848

965 909 847

dtint@ua.es

INSTITUTS

CENTRE

TELÈFON

FAX

A/E

INST. DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Ed. Germà Bernàcer

965 903 520

965 903 684

ice@ua.es

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU

Ed. Ciències Socials

965 909 881

965 909 769

iudesp@ua.es

INST. INTERUNIVERSITARI D’ECONOMIA INTERNACIONAL

Ed. Inst. Universitaris

965 903 782

965 903 816

iei@ua.es

INST. INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

Ed. Inst. Universitaris

965 909 329

965 909 317

inst.filovalen@ ua.es

INST. INTERUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA

Ed. Inst. Universitaris

965 903 426

965 909 485

inst.geografia@ua.es

INST. INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES

Pavelló Biotecnologia

965 909 579

965 903 800

iulma@ua.es

INST. MULTIDISCIPLINAR I PER A L’ ESTUDI DEL MEDI Ramon Margalef (IMEM)

Fac. Ciències II

965 909 873

965 909 873

imem@ua.es

INST. UNIV. DE L’AIGUA I CIÈNCIES AMBIENTALS

Ed. Inst. Universitaris

965 903 948

965 903 826

iuaca@ua.es

INST. UNIV. DE ELECTROQUÍMICA

Fac. Ciències II

965 909 814

965 909 814

iue@ua.es

INST. UNIV. D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GENERE

Aulari II

965 909 415

965 909 803

iuieg@ua.es

INSTIT. UNIV. FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES

E. Politècnica Superior III

965 909 951

965 909 951

iufacyt@ua.es

INST. UNIV. D’ ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS

Fac. Ciències I

965 903 867

965 903 826

iipq@ua.es

INST. UNIV. D’ INVESTIGACIÓ-CIBIO

Fac. Ciències III

965 909 607

965 903 780

cibio@ua.es

INST. UNIV. D’INVESTIGACIÓ EN ARQUEOLOGIA I PATRIMONI HISTÒRIC

Fac. Filosofia i Lletres III

965 903 886

965 903 886

iuaph@ua.es

INST. UNIV. D’INVESTIGACIÓ INFORMÀTICA

Ed. Inst. Universitaris

965 909 872

965 909 874

iuii@ua.es

INST. UNIV. D’INVESTIGACIONS TURÍSTIQUES

Ed. Inst. Universitaris

965 909 551

965 909 552

iuit@ua.es

INST. UNIV. DE MATERIALS

Fac. Ciències II

965 909 820

965 909 820

iuma@ua.es

INST. UNIV. DE SÍNTESI ORGÀNICA

Fac. Ciències I

965 903 400 (2121)

965 903 549

iso@ua.es

INST. VALENCIÀ D’INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES

Dep. Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

965 903 563

965 903 685

ivie@ua.es

INST. IBEROAMERICÀ D’ESTUDIS CONSTITUCIONALS

Fac. Dret

965 909 497

965 909 496

ibec@ua.es

Instituts

021


OFICINA D’INFORMACIÓ A L’A LUMNAT

Oficina d’Informació a l’Alumnat

web.ua.es/va/oia L’Oficina d’Informació a l’Alumnat s’ocupa de recopilar informació sobre tots els temes que es relacionen amb l’activitat universitària per a fer-los accessibles al públic. Informem sobre: - Organització i funcionament dels diferents centres i serveis de la UA. - Organització i funcionament dels diferents centres i serveis de la UA. - Tràmits, requisits i terminis dels diferents procediments administratius i acadèmics: preinscripció, matrícula, convalidacions, etc. - Possibilitats d’obtenir ajudes i finançament per als estudis: convocatòries de beques i ajudes a l’estudi, mobilitat, etc. - Informació sobre formació complementària: cursos, idiomes, jornades, seminaris i altres activitats, tant les que es reconeixen com a crèdits de lliure elecció, com les que no. - Informació complementària: allotjaments, transport, etc. Si necessites saber qualsevol cosa sobre la Universitat, estem per a ajudar-te. Ens trobaràs en la pàgina web: web.ua.es/va/oia a l’adreça i telèfon indicats més avall, o bé en les publicacions que editem. A més, en el web tenim una secció de preguntes i respostes que pot resoldre molts dels dubtes que et puguen sorgir: web.ua.es/va/oia/preguntes/preguntes-mes-frequents.html Ubicació: Aulari II, planta baixa Tel.: 965 903 456 - fax: 965 903 755; informacio@ua.es Horari: dilluns a dijous de 9 h a 17 h. Divendres de 9 a 14 h. A l’estiu (juliol i agost), Setmana Santa i Nadal no s’obrirà a la vesprada.


POR SER DE LA UNI 10% DE DESCUENTO ADICIONAL*

14,50

MÁS CONFORT DURANTE TODO EL DÍA

DIARIA 30 UNIDADES

19

MENSUAL 6 UNIDADES

DIARIA PLUS 30 UNIDADES

15,90 * Para compras superiores a 10 euros. Presentando el carnet universitario y no compatible con otras promociones o packs promocionales.

ALICANTE CENTRO Av. de Federico Soto, 14 T. 96 638 58 40

ALICANTE UNI Av. de Vicente Savall, 16 Local Sant Vicent del Raspeig T. 96 637 05 20

www.opticauniversitaria.com

023

MIRAMOS POR TU FUTURO


NAT SERVEI D’ALUM CIONALS IONS INTERNA C LA E R E D I SERVE

Servei d’Alumnat Gestiona els processos administratius de caràcter general, relacionats amb l’alumnat al llarg de la seua vida acadèmica, entre ells: • Organitza conjuntament amb el Secretariat d’Accés, les prroves de Selectivitat i les proves per a Majors de 25,40 y 45 anys. • Gestiona l’accés a la universitat i la preinscripció al Distrite Únic de la Comunitat Valenciana. • Expedeix els duplicats de la targeta de selectivitat. • Tramita el trasllat d’expedients per a estudiants que no han iniciat estudis universitaris. • Gestiona la devolució de les taxes.

• Gestiona les beques per a cursar estudis universitaris del Ministero d’Educació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana i exempció de taxes de la Universitat d’Alacant. • Tramita la Targeta Universitària (TIU). • Expedeix els títols oficials i propis. • Gestiona en coordinació amb el Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant, el programa AITANA de pràctiques a l’extranger (cofinançat pels programes europeus Erasmus+) i el programa de pràctiques SantanderCRUE-CEPYME. • Tramita els convenis de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes de l’alumnat de la Universitat d’Alacant. Ubicació: Pavelló d’Alumnat. Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h Vesprades: dimarts de 15 a 17 h. sa.ua.es/va/

Servei de Relacions Internacionals La seua creació s’emmarca dins del desenvolupament del Pla Estratègic Sectorial d’Internacionalització projectat com a element clau per a complir amb la missió assumida per la Universitat d’Alacant, i els objectius marcats pel Vicerectorat de Relacions Internacionals. Les seues funcions són coordinar i assessorar sobre les activitats dirigides a gestionar els programes de mobilitat nacional i internacional dels estudiants, professors i personal d’administració, així com els programes, beques i projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat. El Servei de Relacions Internacionals naix com a estructura administrativa dependent del Vicerectorat de Relacions Internacionals per a donar suport i coordinar les tres unitats que el componen: - Mobilitat i Programes Internacionals - Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic (APRO) - Cooperació per al el Desenvolupament sri.ua.es/va/


025


AGENDA D’ACTIVITATS

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Agenda d’Activitats En la base de dades que fa de suport a les agendes electròniques es recullen diàriament les activitats d’interès per a la comunitat universitària: beques i ajudes, cursos (doctorat, postgrau, cursos d’estiu, cursos diversos...), activitats culturals i esportives, premis i concursos, congressos, jornades, etc. Aquesta informació es pot localitzar per àrees, matèries, títol, localitat, fer recerques històriques, etc. A més, el sistema permet restringir la recerca a només les activitats de la Universitat d’Alacant, les que tenen obert el termini d’inscripció, les que es reconeixen com a crèdits de lliure configuració, etc. Per a facilitar l’accés a les dades, aquestes s’agrupen en diverses agendes. Agendes a què pots accedir des del bloc d’INFORMACIÓ I NOTÍCIES: - Agenda d’Activitats d’altres universitats i organismes: aquesta és l’agenda general; inclou totes les activitats recollides en la base de dades. - Agenda d’Activitats de la Universitat d’Alacant: on trobes tota la informació sobre les activitats que es fan a la UA i el seu entorn. - Agenda d’Investigació: aquesta agenda recull informació específica sobre esdeveniments i convocatòries relacionats amb la investigació. aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda/default_investigacion. asp

- Agenda Esportiva: Permet llistar les activitats esportives per tipus d’activitat o per calendari de realització. cvnet.cpd.ua.es/AgendaUA/home/index/?idioma=va

Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) El BOUA (Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant) vol ser un instrument útil i eficaç a l’hora de donar publicitat a les disposicions adoptades pels òrgans de la Universitat d’Alacant. Amb aquesta publicació es pretén donar compliment al mandat de la disposició addicional primera de l’Estatut de la Universitat d’Alacant. www.boua.ua.es/default.asp?idioma=va


UNITAT DE COMUN ICACIÓ XARXES SOCIALS

Unitat de Comunicació La Unitat de Comunicació gestiona d’una manera creativa, transparent i professional la comunicació global de la Universitat d’Alacant, per a difondre’n les activitats i transmetre a la societat i comunitat universitària els valors de la institució. Se subdivideix en aquestes subunitats: - Comunicació Institucional i del Rector - Comunicació Acadèmica i Científica - Comunicació Social, Cultural i Internacional - Comunicació en Xarxa - Comunicació Publicitària i Corporativa - Consultoria Interna en Comunicació Ubicació: Edifici del Rectorat, planta baixa Tel.: 965 903 477 gabipremsa@ua.es web.ua.es/va/unidad-comunicacion

Xarxes socials Segueix la Universitat d’Alacant en les xarxes socials. Beques, ocupació, conferències, esdeveniments, avisos, recerca, pràctiques, concerts, descomptes, concursos i molt més... Fes-te fan de la UA! Segueix-nos en:

027


ERSITÀRIA ACTUALITAT UNIV INFORMA’NS TU! SUAL PORTAL AUDIOVI

Actualitat Universitària Portal de notícies obert a tots els i les internautes i preferentment als mitjans de comunicació, és un vehicle de comunicació interna, ja que simultàniament a la difusió de les notícies universitàries, la comunitat del campus podrà saber tot el que la institució realitza diàriament. web.ua.es/va/actualidad-universitaria/revista-digital-dela-universitat-d-alacant.html

Informa’ns tu! Amb l’objectiu de facilitar a la nostra comunitat universitària l’emissió de notícies relacionades amb els àmbits propis s’ha establit aquest formulari: aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/generaParte.asp?id=91&idioma=va

Portal Audiovisual aplicacionesua.cpd.ua.es/album/default.asp?idioma=v


UNITAT DE IGUALTAT

Unitat d’Igualtat El dret a la igualtat entre dones i homes ha estat reconegut per les Nacions Unides com a principi jurídic universal i recollit per les constitucions dels països democràtics. Ara bé, la igualtat davant la llei, que representa una gran consecució històrica per a les dones i el conjunt de la societat, ha resultat insuficient per a aconseguir la igualtat real. La societat té davant seu el gran repte de bandejar certs estereotips i promoure les condicions perquè la igualtat entre dones i homes siga real i efectiva. Les dones han anat incrementant la presència en els diferents àmbits de la societat. La incorporació de les dones a l’educació, i concretament a l’educació superior, que en el nostre país els va estar vedada durant dècades, és un bon exemple que s’han produït avanços molt importants en el camí cap a la igualtat. No obstant això, diversos informes sobre la posició de les dones en la universitat constaten la persistència de desigualtats i desequilibris, tant en l’accés a la carrera acadèmica i la trajectòria professional, com en la presència en els òrgans de representació. La constatació d’aquesta posició de desigualtat més enllà de les causes que la produeixen, aconsella desenvolupar polítiques actives per a compensar i prevenir la reproducció d’aquestes desigualtats, i fer efectiu el principi d’equitat. Amb aquest objectiu, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, ha previst que les universitats han de comptar amb unitats igualtat. La Unitat d’Igualtat de la UA va començar a funcionar el 2009 i, des de la seua creació, ha desenvolupat dos plans d’igualtat. Al gener de 2014 es va aprovar el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UA (2014-2016), que conté mesures dirigides a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe o orientació sexual en la UA, i promoure el valor de la igualtat de gènere en totes les activitats pròpies de la vida universitària. Són competències principals de la Unitat d’Igualtat: • La sensibilització en matèria d’igualtat de gènere. • Les actuacions per a bandejar estereotips associats a determinades carreres. • La prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó el sexe i de la violència de gènere entre la comunitat universitària. • La incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació en la UA. La UA té amb una Comissió d’Igualtat que serveix de canal de participació de la comunitat universitària en les polítiques d’igualtat. L’alumnat es troba representat en aquesta Comissió a través del Consell d’Estudiants. La Unitat d’Igualtat es troba a la planta baixa de l’edifici del Rectorat. Tel.: 965 909 917 unitat.igualtat@ua.es web.ua.es/va/unidad-igualdad

029


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

El procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior dels ensenyaments universitaris espanyols s’està implantant de manera progressiva a la Universitat d’ Alacant des del curs acadèmic 2010/2011. La filosofia d’aquesta reforma es basa en els punts següents: - Facilitar la mobilitat d’alumnat i professorat a tot Europa. - Afavorir una progressiva convergència cap a un marc comú de títols. - Afavorir la continuació o represa d’estudis en la mateixa universitat o en una altra de diferent. A Espanya es va promulgar el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre de 2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat posteriorment pel RD 861/2010, de 2 de juliol, RD 99/2011 de 28 de gener, RD 534/2013 de 12 de juliol; norma que ha sigut el referent per a la creació de les diverses titulacions per part de les universitats. GRAU MÀSTER DOCTORAT MÓN LABORAL

En el cas de la Universitat d’Alacant (UA), a més ha establit una normativa pròpia per a la implantació dels títols de grau, aprovada pel Consell de Govern el 30 de juny de 2008. Aquests nous ensenyaments universitàries s’estructuren en 3 cicles: - Grau - Màster - Doctorat

CLASSIFICACIÓ DELS DIFERENTS ENSENYAMENTS EN LA UA • Si atenem a l’efecte del títol que es lliura després d’haver acabat els estudis: - Estudis oficials amb tots els efectes acadèmics i professionals i validesa en tot el territori nacional. - Estudis propis establits per cada universitat, no poden fer ús de la denominació reservada a títols oficials. En general es tracta d’estudis d’especialització. • Dins dels estudis oficials, si atenem al nivel d’ensenyament i als requisits d’admissió podem clasificar-los en: - Ensenyaments de plans d’estudi antics. Són les titulacions de: Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Mestre, Llicenciatura, Enginyeria i Arquitectura, el procés d’extinció va començar el curs acadèmic 2010-2011. - Ensenyaments de grau. Tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació general, en una o diverses disciplines, orientades a la preparació per l’exercici d’activitats de caràcter professional. La denominació del títol serà graduat/graduada en T (nom de la titulació), amb menció, si escau, en M (corresponent Menció) per la Universitat d’Alacant, i en el suplement del títol es farà referència a la branca de coneixement en la qual s’adscriga el títol. Les cinc branques de coneixement són les següents: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura. Els plans d’estudi que permeten obtenir el títol haurien de contenir en el centre dels seus objectius l’adquisició de competències per part del alumnat. Tindran 240 ECTS, excepte algunes titulacions regulades per directives europees (Medicina, Estudis d’Arquitectura, etc.) que tenen més ECTS. Els 240 ECTS es distribueixen en 4 cursos de 60 crèdits cadascun, repartits en semestres de 30 crèdits. Hi ha la possibilitat de matricular-se a temps complet (60 crèdits en primera matrícula; en continuació d’estudis o matrícula amb reconeixement de crèdits d’altre títol de grau, la forqueta de matrícula serà de 48 a 72 crèdits), a temps parcial (30 crèdits en primera matrícula i en continuació d’estudis en una forqueta que va de 24 a 47 crèdits) i reduïda en atenció a discapacitat (entre 6 i 18 crèdits) per curs acadèmic; però cal tenir en compte que l’alumnat a temps parcial i de reduïda ho és de la seua titulació, no obstant això, la dedicació a les assignatures de les quals es matricule serà a temps complet. - Ensenyaments de màster universitari. Tenen com a finalitat l’adquisició per l’alumnat d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. La denominació del títol serà màster universitari en T (nom de la titulació), si escau, en l’especialitat E (especialitat) per la Universitat d’Alacant. Els plans d’estudis tindran entre 60 i 120 ECTS amb una durada entre 1 i 2 anys. - Ensenyaments de doctorat. Tenen com finalitat la formació avançada de la i l’alumnat en les tècniques d’investigació, podrà incloure cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació investigadora i inclourà l’elaboració i presentació de la tesi doctoral corresponent, la qual consistirà en un treball original d’investigació. La denominació dels títols de doctorat serà de doctor/a per la Universitat d’Alacant. El Programa de Doctorat està format per dos períodes, un de formació i un altre d’investigació; el de formació pot ser un màster universitari. Actualment la UA ofereix 42 títols de grau, tres són estudis simultanis de grau en Dret i grau en Administració i Direcció d’Empreses (DADE), grau en Dret i grau en Criminologia (DECRIM) i grau en Turisme i grau en Administració i Direcció d’Empreses (TADE). Quant al postgrau, s’ofereixen 56 màsters oficials (5 d’ells pendent de verificació), 28 programes de doctorat i 95 estudis propis de postgrau i especialització (29 màsters, 23 d’especialista i 43 d’expert). web.ua.es/va/estudis-i-acces.html


El CRÈDIT EUROPEU o Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), segons el RD 1125/2003, és un sistema europeu de crèdits que organitza els plans d’estudi perquè siguen més compresibles i comparables, i permet a les universitats entendre’s ambmajor facilitat a l’hora de gestionar els expedients acadèmics de l’alumnat internacional. És un sistema d’ensenyament basat en l’aprenentatge de l’alumnat, amb el qual es valora l’esforç que ha de realitzar l’alumnat per a superar l’assignatura, pel que es té en compte el temps dedicat a assistència a classe, les hores dedicades a l’estudi, a treballs acadèmics, a seminaris, a projectes i les hores exigides per a preparació i realització d’exàmens. Las características principales del ECTS son: - Es basa en que 60 crèdits és la càrrega de treball de l’alumnat a temps complet durant un curs acadèmic. - La càrrega de treball a Europa equival entre 36 i 40 setmanes per curs acadèmic. En la Universitat d’Alacant correspon a 40 setmanes. - Un crèdit representa entre 25 i 30 hores de treball. En la Universitat d’Alacant correspon a 25 hores. El NIVELL D’APRENENTATGE aconseguit per l’alumnat s’expressarà mitjançant qualificacions numèriques que es reflectiran en el seu expedient acadèmic, segons RD 1125/2003, seran: - 0 - 4,9: Suspens (SS). - 5,0 - 6,9: Aprovat (AP). - 7,0 - 8,9: Notable (NT). - 9,0 - 10: Excel·lent (EX). La menció de matrícula d’honor podrà ser concedida per a qualificacions iguals o superiors a 9,0 amb el màxim del 5% de l’alumnat matriculat. La mitjana de l’expedient acadèmic de cada estudiant serà el resultat de l’aplicació de la fórmula següent: suma dels crèdits obtinguts per l’alumnat multiplicats cadascun pel valor de les qualificacions que corresponguen, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l’estudiant. Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits no integrats en el pla d’estudis no seran qualificats numèricament ni computaran per a la mitjana de l’expedient. Les i els titulats de la UA han d’adquirir uns coneixements i habilitats concretes, que formen part unes competències transversals i que constitueixen el CURRÍCULUM TRANSVERSAL de la UA. El currículum transversal constitueix el conjunt de coneixements i habilitats que tots i totes les titulades de la UA han d’aconseguir amb independència de la titulació que hagen triat, i són: - Idioma estranger: nivell mínim B1 del Marc de referència europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. - Informàtiques i informacionales: incloses en les diferents assignatures com resultats específics del seu aprenentatge. - Comunicació oral i escrita: es considerarà present en totes les matèries de la titulació. Els certificats i títols oficials en la UA a obtenir amb els ensenyaments de grau són: TÍTOL

CRÈDITS SUPERATS

CARACTERÍSTIQUES

Graduat/da en...

240 ECTS, excepte Fonaments de l’Arquitectura 300 ECTS.

Títol oficial i amb validesa en tot el territori nacional.

Suplement Europeu del Títol (SET)

240 ECTS, excepte Fonaments de l’Arquitectura 300 ECTS.

Certificat que acompanyarà cada títol oficial amb tota la informació de l’alumnat referida als estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de titulació. Facilita la comprensió de la formació adquirida per l’alumnat a tot Europa.

Certificat d’Estudis Universitaris Inicials (CEUI)

120 ECTS, si s’han superat als 60 ECTS de les matèries bàsiques

Certificat que constitueix un reconeixement a l’alumnat amb l’objectiu de facilitar-los l’ocupabilitat. S’haurien de reconèixer els crèdits ECTS cursats en la resta de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

031


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Estudis de grau ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU

PLACES

ECTS

ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES. Itineraris: Estudis Clàssics; Estudis Anglesos; Estudis Francesos; Filologia Catalana; Estudis Àrabs i Islàmics; Lingüística General; Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

55

240

ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS. Itineraris: Estudis Clàssics; Estudis Hispànics; Estudis Anglesos; Estudis Francesos; Filologia Catalana; Lingüística General; Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

50

240

ESTUDIS FRANCESOS. Itineraris: Estudis Clàssics; Estudis Hispànics; Estudis Anglesos; Filologia Catalana; Estudis Àrabs i Islàmics; Lingüística General; Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

50

240

ESTUDIS ANGLESOS. Itineraris: Estudis Clàssics; Estudis Hispànics; Estudis Francesos; Filologia Catalana; Estudis Àrabs i Islàmics; Lingüística General; Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

125

240

FILOLOGIA CATALANA. Itineraris: Estudis Clàssics; Estudis Hispànics; Estudis Anglesos; Estudis Francesos; Estudis Àrabs i Islàmics; Lingüística General; Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

50

240

HISTÒRIA. Itineraris: Patrimoni Cultural i Divulgació de la Història; Cultura i Construccions Històriques; El Món Europeu i Mediterrani

125

240

HUMANITATS

50

240

Francès 60 Anglès 70 Alemany 50

240

ARTS I HUMANITATS

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. Itineraris: Traducció Especialitzada segons Llengua B (Anglès, Francès, Alemany); Llengua D; Traducció Espanyol-Català/Català-Espanyol CIÈNCIES BIOLOGIA. Itineraris: Biologia Ambiental; Biotecnologia i Biosanitària

160

240

CIÈNCIES DEL MAR. Itineraris: Recursos Marins; Medi Ambient Marí i Litoral

50

240

GEOLOGIA

50

240

MATEMÀTIQUES. Itineraris: Matemàtiques Generals; Anàlisis de Dades i Àlgebra Aplicada; Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

50

240

QUÍMICA

60

240

CIÈNCIES DE LA SALUT INFERMERIA

200

240

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA. Itineraris: Nutrició en l’Esport; Alimentació, Nutrició i Població; Qualitat dels Aliments; Noves Demandes en Nutrició i Situacions Especials

100

240

ÒPTICA I OPTOMETRIA

70

240

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES. Especialitats: Direcció Estratègica; Màrqueting; Comptabilitat i Finances; International Business

800

240

CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT. Itineraris: Docència en l’Educació Física i l’Esport; Entrenament Esportiu; Activitat Física i Qualitat de Vida; Gestió Esportiva i Recreació

100

240

Presencial 170 On Line 70

240

100

384

DECRIM. ESTUDIS SIMULTANIS DE GRAUS DRET-CRIMINOLOGIA

70

376,5

DRET. Itineraris: Administració de Justícia; Dret Patrimonial i de l’Empresa; Dret Públic

300

240

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

CRIMINOLOGIA. Itineraris: Seguretat Pública; Investigació Privada; Administració de Justícia DADE. ESTUDIS SIMULTANIS DE GRAUS DRET-ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES


CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ECONOMIA. Especialitats: Anàlisi Econòmica; Economia Pública; Economia Internacional, Regional i Urbana

125

240

GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

50

240

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

75

240

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

360

240

MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

440

240

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

240

240

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS. Itineraris: Assessoria d’Empresa; Gestió de Recursos Humans

170

240

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS. ELDA. Itineraris: Assessoria d’Empresa; Gestió de Recursos Humans

60

240

SOCIOLOGIA

60

240

TREBALL SOCIAL

160

240

TURISME. Itineraris: Economia de l’Empresa Turística; Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques

240

240

TADE. ESTUDIS SIMULTANIS DE GRAUS TURISME-ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

100

366

FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA. Itineraris: Tecnologia de l’Edificació; Taller d’Edificació Experimental; Legislació i Pràctica Professional

120

300

ARQUITECTURA TÈCNICA. Itineraris: Intervenció en el Patrimoni Edificat; Gestió Immobiliària; Eficiència Energètica

150

240

ENGINYERIA CIVIL. Blocs: Construccions Civils; Hidrologia; Transports i Serveis Urbans

170

240

ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ. Itineraris: Enginyeria Acústica; Tecnologia Audiovisual

80

240

ENGINYERIA INFORMÀTICA. Itineraris: Enginyeria del Programari; Enginyeria de Computadors; Computació; Sistemes d’Informació; Tecnologies d’Informació

240

240

ENGINYERIA MULTIMÈDIA. Itineraris: Creació i Entreteniment Digital; Gestió de Continguts

95

240

ENGINYERIA QUÍMICA

60

240

ENGINYERIA ROBÒTICA

60

240

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA SALUT

60

240

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

web.ua.es/va/estudis-de-grau-de-la-universitat-d-alacant.html

033


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Titulacions a extingir. Calendari d’extinció TITULACIONS 2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

CURSOS ADE (310 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Arquitectura (410 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Arquitectura Tècnica (250 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Biologia (342,5 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Ciéncies Empresarials 1r 2n 3r (195 CR) Dret (305 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Economia (308,5 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t

Infermeria (235 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Filologia Àrab (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Filologia Catalana (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Filologia Francesa (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Filologia Hispànica (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Filologia Anglesa (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Geografia (300 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Gestió i Administració Pública (205,5 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Història (300 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Humanitats (301 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Enginyeria en Informàtica (364,5 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Enginyeria Geològica (367 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Enginyeria Química (375 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Eng. Tèc. Teleco.: So i Imatge (214,5 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Eng. Tèc. en Informàtica 1r 2n 3r de Gestió (225 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Eng. Tèc. en Informàtica 1r 2n 3r de Sistemes (225 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Curs amb docència i exàmens

Curs amb exàmens, sense docència Curs extingit. Sense docència ni exàmens


web.ua.es/va/oia/publicacions/plans-a-extingir/plans-a-extingir.html TITULACIONS 2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

CURSOS Mestre: especialitat Edu1r 2n 3r cació Física (206 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Mestre: especialitat Educació Infantil (204,5 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Mestre: especialitat Educació Musical (204,5 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Mestre: especialitat Educació Primària (203 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Mestre: especialitat Llengua Estrangera (206 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Matemàtiques (309 CR) 1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Nutrició Humana i Dietètica (195 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Òptica i Optometria (207 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Publicitat i Rel. Pub. (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Química (327,5 CR)

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

1r 2n 3r 4t 5è

Relacions Laborals (184 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Sociologia (310 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Treball Social (207 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Traducció i Interpretació (300 CR)

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

1r 2n 3r 4t

Turisme (206,5 CR)

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

1r 2n 3r

Dret + ADE (499,5 CR)

1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è

SEGONS CICLES C. Act. Física i de l’Esport (130,5 CR)

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

Ciències del Mar (141CR) 1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

Ciències del Treball (127 CR)

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

Criminologia (120 CR)

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

Eng. Camins, Canals i Ports (145 CR)

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

Psicopedagogia (121,5 CR)

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

1r 2n

cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvestudios.asp?ciclo=1&Lengua=v

035


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Màsters universitaris (títols oficials) MÀSTERS UNIVERSITARIS (TÍTOLS OFICIALS)

PLACES

ECTS

ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI. Itineraris: Perfil Investigador; Perfil Professional

30

60

ASSESORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ. Itineraris: Aplicacions i Investigacióen el Context Cultural i Educatiu; Aplicacions i Investigació en l’Administració Pública i en les Empreses Editorials

20

75

DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL

25

60

ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES, LLENGUES ESTRANGERES. Itineraris: Espanyol L2/LI; Anglès L2/LI; Espanyol i Anglés L2/LI (Opció A i Opció B)

25

60

ESTUDIS LITERARIS. Itineraris: Literatura Espanyola i Hispanoamericana; Literatura d’Expressió Francesa; Literatura Àrab Islàmica; Literatura Clàssica

30

60

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

6

60

HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ

20

60

HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SEGLES XV-XIX). Itineraris: L’Articulació Territorial del Poder Polític; El Mediterrani Occidental en “l’Economia-Món” Europea; Cultura i Religiositat; Les Transformacions Socials

15

60

ANGLÈS I ESPANYOL PER FINALITATS ESPECÍFIQUES

30

60

METODOLOGIES HUMANÍSTIQUES EN L’ERA DIGITAL

20

60

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS

20

60

30 (Cada llengua estrangera)

60

ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS. Especialitats: Anàlisi d’Ecosistemes Mediterranis; Gestió Ambiental d’Ecosistemes Mediterranis

40

60

BIOMEDICINA

20

60

BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

20

60

CIÈNCIA DE MATERIALS. Especialitats: Materials de Carbó; Catàlisi Heterogènia; Materials Funcionals i Estructurals; Materials Electroquímics; Simulació i Computació en Ciència de Materials; Materials Polimèrics; Medi Ambient i Energia

20

60

ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

40

60

GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

40

120

GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA

20

60

GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL. Itineraris: Profesionalizador; Investigació

30

60

PALEONTOLOGIA APLICADA

10

60

QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE. Especialitzacions: Energia i Medi Ambient; Química Ambiental; Química Sostenible

20

60

QUÍMICA MÈDICA

20

60

ARTS I HUMANITATS

TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL. Combinacions: Anglès-Espanyol; Francès-Espanyol; Alemany-Espanyol CIÈNCIES


CIÈNCIES DE LA SALUT EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES*

20

60

ENVELLIMENT ACTIU I SALUT*

20

60

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT*

20

60

NUTRICIÓ*

25

60

OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

15

60

La matrícula es realitza a U. Miguel Hernández

60

ADVOCACIA

140

90

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (MBA). Itineraris: Direcció Estratègica; Comptabilitat i Finances; Màrqueting

40

60

COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. Itineraris d’Especialització: Direcció i Gestió de la Comunicació; Emprenedoria en Indústries Creatives

35

60

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. Especialitat: Sostenibilitat Ambiental

30

90

DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT

20

60

DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE TURISME

35

120

ECONOMIA APLICADA

15

60

ECONOMIA QUANTITATIVA

25

120

GESTIÓ ADMINISTRATIVA*

30

60

INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

50

60

INVESTIGACIÓ EDUCATIVA. Itineraris: Psicopedagogia; Didàctiques Especifiques

50

60

PROCURA

15

90

PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL) I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, D’IDIOMES I ESPORTIUS. Especialitzacions Docents: Biologia i Geologia; Cicles Formatius (Cos Professorat Secundària); Cicles Formatius (Cos Professorat Tècnic Formació Professional); Economia; Educació Física i Esportiva; Construccions Civils, Edificació i Dibuix; Física i Química; Formació i Orientació Laboral (FOL); Geografia i Història; Informàtica; Francès; Anglès; Llengua i Literatura Espanyola; Llengua Catalana (Valencià) i la seua Literatura; Matemàtiques; Música; Orientació Educativa; Processos Sanitaris; Tecnologia

500

60

La matrícula es fa a la U. Lleida

60

SALUT PÚBLICA

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL

web.ua.es/va/masters-universitaris-de-la-universitat-d-alacant.html

037


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

MÀSTERS UNIVERSITARIS (TÍTOLS OFICIALS)

PLACES

ECTS

ARQUITECTURA

60

60

AUTOMÀTICA I ROBÒTICA

30

60

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB. Itineraris: Desenvolupament d’Aplicacions en Grans Sistemes; Desenvolupament d’Aplicacions per a Internet mitjançant la Utilizació de les Últimes Tecnologies

30

60

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

20

60

GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ. Itineraris: Professionalitzant; Investigador

60

60

ENGINYERIA, CAMINS, CANALS I PORTS. Especialitats: Enginyeria Estructural i Construcció; Enginyeria de l’Aigua, Energia i Medi Ambient; Enginyeria del Transport i Territori

75

120

ENGINYERIA DE MATERIALS, AIGUA I TERRENY

40

60

ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

30

90

ENGINYERIA GEOLÒGICA

30

90

ENGINYERIA INFORMÀTICA

50

90

ENGINYERIA QUÍMICA

20

90

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

30

60

TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA

30

60

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

* Pendent de verificació web.ua.es/va/masters-universitaris-de-la-universitat-d-alacant.html

Escola de Doctorat EDUA Ubicació: Edifici Germà Bernàcer, planta baixa. Telèfon: 965 903 466 doctorat@ua.es edua.ua.es/va Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns i dijous de 15 a 17 h. De l’1 de juny al 31 de juliol no haurà atenció en horari de vesprada. Període vacacional d’estiu: agost. EQUIP DIRECTIU Director: Enrique Herrero Rodríguez Secretària: Aurora Ribes Ribes ORGANITZACIÓ I NORMATIVA Comitè de Direcció, Comissió Assessora de Doctorat, Comissió d’Excel·lència, Acord del Comité de Direcció sobre la composició i funcionament de la CAD, Memòria de creació de l’Escola de Doctorat, Reglament de funcionament de l’Escola de Doctorat.


Programes de doctorat PROGRAMES DE DOCTORAT AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA CIÈNCIA DE MATERIALS CIÈNCIES DE LA SALUT CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES    CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES DRET ECONOMIA ECONOMIA (PROGRAMA CONJUNT AMB LES UNIVERSITATS DE MÚRCIA, MIGUEL HERNÁNDEZ, UNED I POLITÈCNICA DE CARTAGENA) ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (PROGRAMA CONJUNT AMB LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE BARCELONA, AUTÒNOMA DE MADRID, POLITÈCNICA DE CARTAGENA, BARCELONA, BURGOS, CÒRDOVA, LLEIDA, MÚRCIA, SEVILLA I VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT   ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE ENGINYERIA QUIMICA ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (PROGRAMA CONJUNT AMB LES UNIVERSITATS DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL I MIGUEL HERNÁNDEZ) ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE GÈNERE (PROGRAMA CONJUNT AMB LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID, HUELVA, ALCALÀ, LA LAGUNA, ILLES BALEARS, JAUME I, REI JUAN CARLOS) FILOSOFIA (PROGRAMA CONJUNT AMB LES UNIVERSITATS DE MÚRCIA, ALMERIA, CASTELLA-LA MANXA, LA LAGUNA I SARAGOSSA) FILOSOFIA I LLETRES FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES INFORMÀTICA  INVESTIGACIÓ EDUCATIVA MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (PROGRAMA CONJUNT AMB LES UNIVERSITATS DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL, JAUME I, LA LAGUNA I CASTELLA-LA MANXA) SÍNTESI ORGÀNICA    TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL* TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES EN L’EUROPA MEDIEVAL MEDITERRÀNIA TURISME (PROGRAMA CONJUNT AMS LES UNIVERSITATS DE BARCELONA, MàLAGA, REI JUAN CARLOS I SEVILLA) *Pendent autorització implantació edua.ua.es/va/oferta-d-estudis/

039


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Títols propis de postgrau i especialització La Universitat d’Alacant, a través del Centre de Formació Contínua (ContínUA), ofereix una amplia varietat de títols propis de màster, especialista i expert, amb l’objetiu de proporcionar una formació adaptada a les demandes de la societat pel que fa a la actualització de coneixements i especialització professional. El dinamisme que requereix aquesta adaptació fa que les propostes de títols es vagen modificant i se’n facen actualitzacions permanents, per la qual cosa s’aconsella consultar periòdicament la web del centre: web.ua.es/va/continua continua@ua.es Ubicació: Edifici Germà Bernàcer Telèfon i Fax: 965 909 422

·Màster (títol propi de postgrau) - Objectiu: Formació multidisplinària adaptada a les demandes de la societat, que afavorisca l’actualització de continguts i l’especialització professional. - Càrrega lectiva: Mínim 60 i màxim 120 crèdits ECTS. - Títol: Màster en... per la Universitat d’Alacant. MÀSTER PROPI

DEPARTAMENT O INSTITUT

TELÈFON

E-MAIL

WEB

Art Dramàtic Aplicat

Escola de Negocis

965 909 373 965 909 448

escuela.negocios @ua.es

www.enegocios.ua.es/?idioma=va

Governança i Lideratge Democràtic

Humanitats Contemporànies

965 909 933

gaspar.hernandez @ua.es

dhcon.ua.es/va/

Interpretació de Guitarra Clàssica

Escola de Negocis

965 909 373

escuela.negocios@ ua.es

www.master-guitar-alicante.ua.es/ admision.html

Patrimoni Virtual

Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

965 903 663

jml@ua.es

dprha.ua.es/va/estudis-depostgrau/patrimonio-virtual.html

Biopatologia i Biotecnologia Clínica

Biotecnologia

965 903 999

jdj@ua.es dbt@ua.es

dbt.ua.es/va

Medicina Reproductiva

Biotecnologia

965 903 999

jdj@ua.es dbt@ua.es

dbt.ua.es/va

Direcció i Gestió de Clíniques Odontològiques

Química Inorgànica

965 909 373

escuela.negocios @ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Estètica Dental i Implantopròtesis

Química Inorgànica

965 909 373

escuela.negocios @ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Fertilitat Humana

Biotecnologia

965 903 878

mjose.gomez@ua.es

dbt.ua.es/va

Inmunologia Traslacional

Biotecnologia

965 903 878

josemiguel@ua.es

dbt.ua.es/va

Urgències i Emergències

Infermeria

965 909 373 965 909 448

escuela.negocios@ ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES

CIÈNCIES DE LA SALUT


MÀSTER PROPI

DEPARTAMENT O INSTITUT

TELÈFON

E-MAIL

WEB

Argumentació Jurídica

Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

965 909 373 965 909 448

argumentacion@ ua.es escuela.negocios@ ua.es

web.ua.es/va/ argumentacionjuridica

Comerç Internacional

Institut d’Economia Internacional

965 903 582

emilia.flores@ua.es

www.iei.ua.es/ca/

Dret de Societats i Dret Concursal

Dret Mercantil i Dret Processal

965 909 514

ddmdp@ua.es

ddmdp.ua.es/va/

Direcció de Restaurants i F&B Hoteler

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques

662 023 676

oscar.carrion@ua.es

iuit.ua.es/va/estudis/master/ direccio-gestio/

Direcció i Gestió d’Empreses

Organització d’Empreses

610 488 811

Israel.pastor@ua.es

www.doeua.es/master-endireccion-y-gestion-derecursos-humanos

Direcció i Gestió de Recursos Humans

Organització d’Empreses

966 263 027

Israel.pastor@ua.es

www.doeua.es/master-endireccion-y-gestion-derecursos-humanos

Direcció i Gestió del Turisme

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques i Projectes Públics

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Didàctica General i Didàctiques Específiques

965 903 721

ddgde@ua.es

www.edutic.ua.es/master/

Lideratge Polític i Direcció d’Institucions Politico administratives (en línia)

Estudis Jurídics de l’Estat

965 903 944 965 902 237

pdp@ua.es escuela.negocios @ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Màrketing

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Mediació

Comunicació i Psicologia Social

965 903 879

jasone.mondragon @ua.es escuela.negocios @ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Metodologia Científica

Humanitats Contemporànies

965 909 933

gaspar.hernandez @ua.es

dhcon.ua.es/va/

Propietat Industrial i Intel·lectual

Dret Civil Dret Mercantil i Processal Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

965 909 392

magister.lvcentinvs @ua.es

www.ml.ua.es

Tributació

Anàlisi Econòmica Aplicada

965 909 448 965 909 373

master.tributacion @ua.es

www.mastertributacion.ua.es

Arquitectura, Ciutat i Territori

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Estudis Avançats en Enginyeria Informàtica

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Tecnologia del Color per al Sector Automoció

Óptica, Farmacologia i Anatomia

965 909 373

verdu@ua.es

web.ua.es/va/gvc/

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

*Tots els màsters estan pendents d’aprovació pel Consell de Govern

041


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Títols propis de postgrau i especialització ·Especialista (Títol propi de postgrau) - Objectiu: Coneixement de matèries de qualsevol branca del saber orientades a l’aplicació en activitats professionals. - Càrrega lectiva: 30 crèdits ECTS. - Títol: Especialista en... per la Universitat d’Alacant

ESTUDI

DEPARTAMENT O INSTITUT

TELÈFON

E-MAIL

WEB

Art Dramàtic Aplicat

Escola de Negocis

965 909 373

escuela.negocios@ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Interpretació del Patrimoni i Guia Turístic

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques

965 909 551

r.navalon@ua.es iuit@ua.es

iuit.ua.es/va/estudis/ especialista/guia-turistic/ gtip-01.html

Restauració Virtual

Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

965 903 663

jml@ua.es

dprha.ua.es/va/estudis-depostgrau/patrimonio-virtual. html

Tècniques Avançades en Gestió de Restauració

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques

662 023 676

oscar.carrion@ua.es b.alcaraz@ua.es

iuit.ua.es/va/estudis/expert/

Traducció Jurídica AnglèsEspanyol (Anglesa i Nordamericana)

Filologia Anglesa

965 903 439

dfing@ua.es

dfing.ua.es/va/especialistauniversitari-en-traduccio-juridicaingles-espanol.html

Virtualització del Patrimoni

Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

965 903 663

jml@ua.es

dprha.ua.es/va/estudis-depostgrau/patrimonio-virtual. html

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Anàlisis Clíniques

Biotecnologia

965 903 999

jdj@ua.es dbt@ua.es

dbt.ua.es/va

Biopatología Clínica

Biotecnologia

965 903 999

jdj@ua.es dbt@ua.es

dbt.ua.es/va

Cures Pal·liatives

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Infermeria de Pràctica Avançada de l’Àrea del Cor

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Gestió Clínica

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

HEMS i Assistència Mèdica Aerotransportada (HICAMS, FWAA)

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES Dessalinització i Reutilització d’Aigua CIÈNCIES DE LA SALUT


CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Comerç Internacional

Institut d’Economia Internacional

965 903 582

emilia.flores@ua.es

www.iei.ua.es/ca/

Didàctica del Teatre. El Teatre en l’Aula

Innovació i Formació Didàctica

965 909 700

difd@ua.es

difd.ua.es/va/docencia/ docencia.html

Direcció Pública

Estudis Jurídics de l’Estat

965 903 944

pdp@ua.es escuela.negocios@ua.es

www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Disseny, Gestió i Avaluació de Projectes Públics

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Dret Concursal i Administració Concursal

Dret Mercantil i Dret Processal

965 909 514

ddmdp@ua.es

ddmdp.ua.es/va/

Drets d’Autor i Tecnologies de la Informació

Dret Civil Dret Mercantil i Processal Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

965 909 392

magister.lvcentinvs @ua.es

www.ml.ua.es

Marques, Dissenys i Dret de la Competència

Magister Lvcentinvs

965 909 392

magister.lvcentinvs@ ua.es

www.ml.ua.es

Món Àrab en el Segle XXI

Filologies Integrades

965 909 748

lapiedra@ua.es

dfint.ua.es/va/

Patents i Transferència de Tecnologia

Magister Lvcentinvs

965 909 392

magister.lvcentinvs@ ua.es

www.ml.ua.es

Òptica, Farmacologia i Anatomia

965 909 373

verdu@ua.es

web.ua.es/va/gvc/

ENGINYERIA I ARQUITECTURA Enginyeria del Color per al Sector Automoció

*Tots els cursos d’especialista estan pendents d’aprovació pel Consell de Govern

043


ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Títols propis de postgrau i especialització ·Expert (títol propi d’especialització) - Objectiu: Perfeccionament i l’especialització professional. - Càrrega lectiva: 20 crèdits ECTS. - Títol: Expert/experta en... per la Universitat d’Alacant.

ESTUDI

DEPARTAMENT O INSTITUT

TELÈFON

E-MAIL

WEB

Art Dramàtic Aplicat

Escola de Negocis

965 909 373

escuela.negocios@ ua.es

www.enegociosua. es/?idioma=va

Gobernança Democràtica i Administració Pública

Humanitats contemporànies

965 909 933

gaspar.hernandez@ ua.es

dhcon.ua.es/va/

Interpretació, Informació i Guia Turístic

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques

965 909 551

r.navalon@ua.es iuit@ua.es

iuit.ua.es/va/estudis/ especialista/guia-turistic/ gtip-01.html

Lideratge Democràtic

Humanitats contemporànies

965 909 933

gaspar.hernandez@ ua.es

dhcon.ua.es/va/

Llengua, Economia i Cultura Espanyola

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Traducció Jurídica Anglès-Espanyol (Anglesa)

Filologia Anglesa

965 903 439

dfing@ua.es

dfing.ua.es/va/expertuniversitari-en-traducciojuridica-angles-espanyol.html

Virtualització del Patrimoni

Prehistoria, Arqueologia, Història Antiga, Filosofia Grega, Filosofia Llatina

965 903 663

jml@ua.es

dprha.ua.es/va/estudis-depostgrau/patrimoni-virtual. html

Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

965 903 527

dqana@ua.es

web.ua.es/va/elaboracionartesanal-helados

Dieta Mediterrànea

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Nutrició Esportiva

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Assessor Financer Europeu (EFA)

Economia Financera i Comptabilitat

965 909 426

eaf@ua.es

www.eaf.ua.es/

Borsa i Mercats (en línia)

Economia Financera i Comptabilitat

965 903 621

cris.girones@ua.es

www.expertobolsa.ua.es

Business Management Program

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Comerç Internacional

Institut d’Economia Internacional

965 903 582

emilia.flores@ua.es

www.iei.ua.es/ca/

ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES Elaboració Artesanal de Gelats CIÈNCIES DE LA SALUT

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES


ESTUDI

DEPARTAMENT O INSTITUT

TELÈFON

E-MAIL

WEB

Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa

Economia Financera i Comptabilitat

965 903 621

superconta@ua.es

www.superconta.ua.es

Dret de Societats

Dret Mercantil i Dret Processal

965 909 514

ddmdp@ua.es

ddmdp.ua.es/va/

Dret Sanitari

Facultat de Dret

965 909 373

escuela.negocios@ ua.es

www.enegocios.ua.es/curso. asp?curso=expDerSan&edic ion=518

Direcció Comercial d’Hotels

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Direcció d’Empreses d’Hostaleria

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques

662 023 676

oscar.carrion@ua.es

iuit.ua.es/va/estudis/expert/

Direcció de Vendes

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Direcció i Gestió d’Empreses

Organització d’Empreses

610 488 811

israel.pastor@ua.es

www.doeua.es/master-endireccion-y-gestion-derecursos-humanos.es

Direcció i Gestió de Recursos Humans

Organització d’Empreses

610 488 811

israel.pastor@ua.es

www.doeua.es/master-endireccion-y-gestion-derecursos-humanos.es

Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Economia Aplicada

Institut d’Economia Internacional

965 903 782

iei@ua.es

www.iei.ua.es/ca/

Economia i Empreses Turístiques

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Fotoperiodisme: Història, Tècnica i Edició

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Intervenció Social en Conflictes

Treball Social i Serveis Socials

965 903 983

dtsss@ua.es

dtsss.ua.es/va/ www.enegocios. ua.es/?idioma=va

Lideratge Polític (en línia)

Estudis Jurídics de l’Estat

965 903 944 965 902 237

pdp@ua.es escuela.negocios@ ua.es

Màrqueting de la Moda

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Mediació

Comunicació i Psicologia Social

965 903 879 965 903 373

jasone.mondragon@ ua.es escuela.negocios@ ua.es

www.enegociosua. es/?idioma=va

Planificació de Destinacions Turístiques

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Programa de Desenvolupament Directiu

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Tècniques Avançades de Direcció i Gestió d’Empreses

Organització d’Empreses

610 488 820

je.masterpymes@ua.es

www.masterpymes.doeua.es

Tècniques Avançades de Gestió de Persones en Organitzacions

Organització d’Empreses

600 948 696

je.masterrrhh@ua.es

www.doeua.es/master/rrhh/

045


formación

ESTUDIS I TÍTOLS UNIVERSITARIS

Títols propis de postgrau i especialització ·Expert (títol propi d’especialització) ESTUDI

DEPARTAMENT O INSTITUT

TELÈFON

E-MAIL

WEB

Administració de Xarxes de Computadors

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Càlcul d’Estructures amb CYPE

Enginyeria Civil

965 903 650

ingenieria.civil@ua.es

web.ua.es/va/ especialistacype/inici.html

Ciència del Color

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Conservació i Explotació de Carreteres (COEX)

Enginyeria Civil

965 903 707

ibanon@ua.es

dic.ua.es/va/

Desenvolupament d’Aplicacions Web amb Java EE i Javascript

Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

965 903 902

domingo.gallardo@ ua.es

web.ua.es/va/expertojava/

Disseny i Creació de Videojocs

Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

965 903 900

malozano@ua.es

web.ua.es/va/ expertovideojuegos/

Programació amb Tecnologies Web

Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

965 903 900

miguel.cazorla@ua.es

www.proweb.ua.es

Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital

ContínUA

965 909 422

continua@ua.es

web.ua.es/va/continua

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

*Tots els cursos d’expert estan pendents d’aprovació pel Consell de Govern web.ua.es/va/continua/estudis-propis-de-postgrau-i-especialitzacio.html


IDIOMES

Centre Superior d’Idiomes El Centre Superior d’Idiomes ofereix des de 1995 cursos d’idiomes i serveis per a estudiants, personal de la UA i professionals. D’altra banda, també ofereix cursos d’espanyol com a llengua estrangera i orienta als estudiants internacionals que volen estudiar en la Universitat d’Alacant. Entre els serveis que ofereix s’inclouen: - AULAS: cursos d’idiomes anglès, francès, alemany, italià, àrab i rus. - Cursos d’espanyol per a estrangers. - Estades lingüístiques a l’estranger. - Cursos de formació en ELE, tant de nivell inicial com d’actualització pedagògica. - Servei d’Allotjament per a estudiants i visitants internacionals. - Activitats culturals: viatges, intercanvi lingüístic, excursions… - Centre examinador del DELE, ACLES, University of Cambridge, etc. - Servei de Traducció. - Informació de visats i homologació de títols. - Tràmits d’estrangeria. - Informació de beques, pràctiques i treball en l’estranger. - Tenda de productes de la UA. Els cursos d’idiomes s’imparteixen des del nivell inicial absolut fins a avançat, tant durant el curs acadèmic com a d’estiu. Els cursos s’ofereixen en diferents horaris amb opcions tant entre setmana com els caps de setmana. Ubicació: Edifici Germà Bernàcer. Horari: Dilluns a dijous de 8 a 18 h i divendres de 8 a 15 h. Tel.: 965 903 793 - Fax: 965 903 794; info@csidiomas.ua.es www.csidiomas.ua.es/va Facebook: www.facebook.com/AlicanteExperience Twitter: @ALCExperience

047


www.alicanteturismo.com info@alicanteturismo.com

LLOCS D’INTERÉS 1

AJUNTAMENT. Plaça de l’Ajuntament, 1. Tel: (+34) 965 149 110

2

COCATEDRAL DE SANT NICOLAU. Plaça de l’Abat Penalva, 1.

3

BASÍLICA DE SANTA MARIA. Plaça de Santa Maria s/n

4

ERMITA DE LA SANTA CREU. Barri de la Santa Creu.

5

CASTELL DE SANTA BÀRBARA. Castell de Santa Bàrbara, s/n (Benacantil). Tel: (+34) 965 263 131

6

MUSA (Museu de la Ciutat d’Alacant). Castell de Santa Bàrbara

8

MERCAT CENTRAL. Av. d’Alfons X el Savi, 1. Tel. (+34) 965 14 07 63 TEATRE PRINCIPAL. Pl. de Ruperto Chapí. Tel: (+34) 965 202 380

11

ADDA Auditori Diputació Provincial. Passeig de Campoamor, s/n. Tel: (+34) 965 91 91 00

12

MACA, Museu d’Art Contemporani. Plaça de Santa Maria 3. Tel: (+34) 965 213 156 - www.maca-alicante.com Horari: dimarts a dissabtes: 10 - 20 h. - diumenges i festius: 10 - 14 h. Dilluns tancat.

13

MARQ, Museu Arqueològic Provincial. Plaça del Doctor Gómez Ulla, s/ nTel: (+34) 965 149 000 - www.marqalicante.com Horari hivern (setembre a juny): dimarts a dissabtes: 10 - 19 h. Diumenges i festius: 10 - 14 h. Dilluns tancat. Horari estiu (juliol i agost): dimarts a dissabtes: 11 - 14 h / 18 - 24 h. Diumenges i festius: 11 - 14 h. Dilluns tancat.

14

CENTRE CULTURAL LES CIGARRERRES. C/ Sant Carles, 78. Alacant. Tel.(+34) 965 206 674 - www.cigarreras.es Horari hivern: de setembre a juny. De dimarts a dissabtes: 10 - 20 h. Diumenges: 10 – 14 h. Dilluns tancat. Horari estiu (juliol i agost): de dimarts a dissabte: 10 - 14 h / 18 - 22 h. Diumenges: 10 – 14 h. Dilluns tancat

17

19

MUSEU TAURÍ. Plaça d’Espanya, s/n Tel: (+34) 965 217 678 (+34) 965 219 930 Diumenges, dilluns i festius tancat. Horari hivern (octubre a juny): dimarts a divendres: 10.30 – 13.30 h / 17 - 20 h. Horari estiu (juliol a setembre): dimarts a divendres: 10.30 – 13.30 h / 18 - 21 h. Dissabtes 10.30 h - 13:30 h.

25

MUSEU VOLVO OCEAN RACE. Moll núm.10 de Llevant. Port d’Alacant Tel.: (+34) 965 138 080 - www.museovolvooceanrace.com info@museovolvooceanrace.com Horari estiu (de final de juny a mitjan setembre): dimarts a dissabtes: 11.00 – 21.00 h. Diumenges i festius: 11.00 – 15.00 h. Horari hivern (de mitjan setembre a final de juny): De dimarts a dijous: 10.00 - 14.00 h. Divendres i dissabtes: 10.00 – 18.00 h. Diumenges i festius: 10.00 – 14.00 h.

27

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE REFUGIS ANTIAERIS. C/ Portugal, 15 Horaris: dimarts a dissabte: 10 - 14 h / 16 - 20 h. Diumenges: 10 - 14 h. Visita guiada: 12 i 18 h.

20

CORREUS. Plaça de Gabriel Miró,. Tel. (+34) 965 13 18 87

21

ESTACIÓ D’AUTOBUSOS. Port d’Alacant, Moll de Ponent s/n. Tel. (+34) 965 13 07 00

22

ESTACIÓ RENFE. Av. de Salamanca s/n. Tel. 902 24 02 02

DIPUTACIÓ PROVINCIAL. Av. de l’Estació, 6. Tel. (+34) 965 12 13 00

10

16

MUSEU DE BETLEMS. C/ Sant Agustí, 3. Barri antic. Tel: (+34) 965 202 232 - www.alicante-ayto.es/cultura/home.html Horari hivern (setembre a juny): dilluns: 17 - 20 h. Dimarts a divendres: 10 - 14 h / 17 - 20 h. Dissabtes: 10 - 14 h. Diumenges i festius tancat Horari estiu (juliol i agost): dilluns: 18 - 21 h. Dimarts a divendres: 10 - 14 h / 17 - 20 h. Dissabtes: 11 - 14 h. Diumenges i festius tancat

Tel: (+34) 965 152 969 / 965 263 131 - musa@alicante-ayto.es museodelaciudaddealicante.tumblr.com

9

15

18

MUBAG, Museu de Belles Arts Gravina. C/ Gravina, 13-15. Barri antic. Tel: (+34) 965 146 780 - www.mubag.org Horari hivern (setembre a juny): 1 setembre a 30 de juny. Dimarts a dissabtes: 10 - 20 h. Diumenges i festius: 10 - 14 h. Dilluns tancat. Horari estiu (juliol i agost): dimarts a dissabte: 11 - 21 h. Diumenges i festius: 11 - 15 h. Dilluns tancat. MUSEU DE L’AIGUA. Plaça del Pont (barri antic).Tel: (+34) 965 143 787 Horari estiu (juliol i agost): dimarts a divendres: 11 - 14 h / 18 - 21 h. Dissabtes: 11 - 14 h. Dilluns tancat. Horari hivern: (setembre a juny): dilluns: 17 - 20 h. Dimarts a divendres : 10 - 14 h / 17 - 20 h. Dissabtes: 10 - 14 h. Diumenges i festius: tancat tot l’any. MUSEU MUNICIPAL DE FOGUERES. Rambla de Méndez Núñez, 29 cant. Tinent Álvarez Soto. Tel: (+34) 965 146 828 Horari hivern (octubre a maig): dimarts a dissabtes: 10 - 14 h / 17 20 h. Diumenges i festius: 10 - 14 h. Dilluns tancat. Horari estiu (juny a setembre): dimarts a dissabtes: 10 - 14 h / 18 21 h. Diumenges i festius: 10 - 14 h. Dilluns tancat

OFICINES DE TURISME TOURIST INFO ALACANT RENFE Estació de trens RENFE. Av. de Salamanca, s/n. Alacant Tlf.: (+34) 965 125 633 - turismo@alicanteturismo.com www.alicanteturismo.com TOURIST INFO ALACANT Rambla de Méndez Núñez, 41 Alacant 03002. Tlf. (+34) 965 200 000. Fax (+34) 965 200 243 alicante@touristinfo.net TOURIST INFO ALACANT AJUNTAMENT Plaça de l’Ajuntament 1 Alacant 03001 Tlf: (+34) 965 149219 - turismo@alicanteturismo.com TOURIST INFO ALACANT PLATJA DE SANT JOAN Obert a l’estiu Platja de Sant Joan. Av. de Niça, s/n. turismo@alicanteturismo.com - www.alicanteturismo.com


049


IDIOMES

Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic L’Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic, subscrita al Servei de Relacions Internacionals dependent del Vicerectorat de Relacions Internacionals, representa la Universitat d’Alacant en la seua política d’internacionalització amb els països d’Àsia-Pacífic, facilitant l’establiment i manteniment d’acords bilaterals amb universitats asiàtiques. Així mateix, fomenta relacions amb ambaixades, consolats i oficines comercials espanyoles en la regió i amb les diferents institucions d’Àsia-Pacífic a Espanya. L’Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic dissenya i imparteix cursos de llengua, cultura i economia xinesa, japonesa i coreana a universitaris, convalidables per crèdits de lliure elecció o ECTS, professionals i interessats en general, en horaris de matins, vesprades i dissabtes, durant el curs acadèmic, i intensius el mes de juliol. Igualment, ve constituint un fons bibliogràfic multidisciplinari sobre Àsia-Pacífic, disponible en la Biblioteca General de la Universitat d’Alacant. Ubicació: Edifici Germà Bernàcer, soterrani Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tel.: 965 909 669; asiapacifico@ua.es sri.ua.es/va/asiapacific/

IDIOMES

NIVELLS

XINÈS

JAPONÈS

COREÀ

1-10

1-10

1

DATES

DURACIÓ

Octubre - gener Febrer - juny

45 hores

Intensius juliol

45 hores

Octubre - gener Febrer - juny

45 hores

Intensius juliol

45 hores

Octubre - gener Febrer - juny

45 hores

Intensius juliol

45 hores

TORNS A elegir entre matins, vesprades o dissabtes al matí. Dilluns a divendres, a elegir entre matins o vesprades.

A elegir entre matins, vesprades o dissabtes al matí. Dilluns a divendres, a elegir entre matins o vesprades.

Dissabtes al matí. Dilluns a divendres, a elegir entre matins o vesprades.

Tots els cursos tenen crèdits de lliure elecció curricular, o ECTS, i amb altres cursos també es poden obtenir hores ICE. Preinscripcions al setembre, gener-febrer i juny.


Cursos de valencià de la UA El Servei de Llengües i Cultura (Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística) organitza els cursos de valencià per a estudiants de la Universitat d’Alacant. Les persones que superen les proves finals poden obtenir el certificat corresponent que acrediten per a futurs treballs en l’administració. Els certificats de la UA tenen validesa a Catalunya i les Illes Balears. Al País Valencià, el SLC us pot gestionar l’homologació dels certificats dels nivells A2, B1, C1 i C2 amb els de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

CURSOS SEMIPRESENCIALS

DURACIÓ

CURSOS NO PRESENCIALS

B1: 3; B2: 4; C1: 5; C2: 5.

CRÈDITS 60 hores presencials 30 hores de classes de conversa 30 hores de treball en línia

120 hores de treball en línia A2; B1; B2; C1; C2.

NIVELLS

Més informació: slc.ua.es/va/formacio Servei de Llengües i Cultura. Edifici Germà Bernàcer. Tel.: 965 903 485 Per a completar el teu aprenentatge, el Servei de Llengües i Cultura posa a la teua disposició el CAU, un centre de suport lingüístic a l’estudiant que t’ofereix, de manera completament gratuïta, un curs de valencià bàsic en línia, accés a exercicis autocorrectius de nivell mitjà (C1), tutories, classes de conversa, el Voluntariat pel Valencià, etc. i altres materials per a l’autoaprenentatge d’altres llengües. El CAU està situat a la Sala Aifos, planta baixa de l’edifici de Filosofia i Lletres C i a la planta baixa de la Biblioteca General, dintre de la sala d’informàtica d’accès lliure. web.ua.es/va/cau Tel.: 965 909 942 CURSOS PER A ESTUDIANTS EUROPEUS: NIVELL INICIAL DE CATALÀ Curs gratuït dirigit a alumnes participants en el Programa Sòcrates Erasmus o en algun altre programa d’intercanvi d’estudiants. Permet als estudiants estrangers conèixer la llengua, la cultura i el territori valencià. El curs té 70 hores.

051


IDIOMES

Capacitació per a l’ensenyament en valencià, en alemany, en anglès i en francès El certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià, alemany, anglès o francès habilita per a fer docència en valencià, alemany, anglès o francès en els nivells educatius no universitaris (sempre que es tinguen les titulacions acadèmiques i administratives requerides per a impartir docència en aquests nivells), a més d’altres competències que preveu l’article 3 de l’Ordre 17/2013. I en l’educació de persones adultes, facultarà i serà requisit mínim per a l’ensenyament en valencià com a llengua vehicular, i serà al mateix temps requisit mínim per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes. El certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià és requisit per a accedir a les places de mestre en primària, secundària i formació professional.

Docència en valencià, anglès i altres llengües Per què és important estudiar en valencià, en anglès i altres llengües? Estudiar en valencià et prepara per al món laboral i per a integrar-te millor en la societat en què vivim. Les classes en valencià et permetran reforçar la teua competència lingüística, és a dir, saber utilitzar la llengua, oralment i per escrit, en qualsevol situació comunicativa. Dominar el valencià et facilitarà l’accés al treball, tant en l’àmbit públic com en el privat, al País Valencià, a les Illes Balears, a Andorra i a Catalunya. El context social exigeix, a més, saber anglès i altres idiomes. Les classes en altres llengües et permetran dominar molt millor aquestes llengües per a usar-les en un context acadèmic i això t’obrirà moltes portes en el mercat laboral. Per exemple, estudiar en anglès i altres llengües et permetrà: -Fer intercanvis amb universitats en què aquestes llengües siguen les llengües habituals o de treball. -Continuar estudiant i fer pràctiques. -Fer activitats investigadores o treballar a l’estranger.

Normativa de la Conselleria d’Educació (ordre de 15 d’abril de 2013) www.docv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf

-Integrar-te en equips multilingües.

Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la UA slc.ua.es/va/secretaria/capacitacio-docent.html

La UA té línies de docència en valencià i anglès en alguns estudis. En d’altres hi ha assignatures en valencià, anglès, francès i altres llengües. Informa-te’n a la secretaria del teu centre o en el seu web, i en el Servei de Llengües i Cultura.

Servei de Llengües i Cultura Edifici Germà Bernàcer Tel.: 965 903 485 - fax: 965 903 947; servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Línies en valencià i anglès

slc.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html


053


FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

La Universitat d’Alacant, ofereix al llarg de l’any nombrosos cursos i altres activitats formatives dirigides a un ampli ventall de públic, amb l’objectiu d’adquirir o ampliar coneixements en temes molt diferents i en una gran diversitat d’àrees de coneixement. Aquestes activitats s’ofereixen des de diferents vicerectorats, centres, instituts i departaments, i algunes d’aquestes activitats es reconeixen com a crèdits per als estudiants de les titulacions oficials de la UA.

Centre de Formació Contínua (ContínUA) El Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat, a través del Centre de Formació Contínua, atén la necessitat d’aprenentatge al llarg de la vida oferint cursos i activitats destinats al perfeccionament i actualització de coneixements d’estudiants, professorat i d’altres persones interessades a millorar personalment i professionalment. El centre acull, a més, les demandes col·lectives de formació d’associacions professionals, empreses o institucions. Ubicació: Edifici Germà Bernàcer. Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns de 15 a 17 h (excepte els mesos de juny, juliol i setembre). Tel.: 965 909 422 - Fax: 965 909 555; ceclec@ua.es web.ua.es/va/continua

Seus universitàries Les Seus Universitàries de la Marina (Benissa), Biar, Cocentaina, la Nucia, Oriola, Villena, Xixona i l’Aula Universitaria de Sax i ofereixen una variada oferta d’activitats acadèmiques i culturals que busquen una major integració entre la UA i les comarques alacantines. S’hi fan cursos, jornades, congressos, tallers, etc. durant tot l’any. En 2014 i 2015 s’han incorporat al Secretariat, les Aules d’Extensió Universitària de L’Alfàs del Pi, i de Benidorm, respectivament. El Secretariat de Seus Universitàries (Seus) centralitza l’organització administrativa de les activitats de les seus i en la seua pàgina web es pot consultar la programació de cadascuna. Les seus tenen a més una àmplia i variada programació de cursos d’estiu, que formen part dels Cursos d’Estiu de la UA Rafael Altamira, al llarg del mes de juliol. Seus Edifici Germà Bernàcer. - Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dilluns i dimarts de 15 a 17 h. Tel.: 965 909 323 - Fax 965 903 839; s.seus@ua.es web.ua.es/va/seus La Seu Ciutat d’Alacant de la UA, situada al carrer Ramón y Cajal 4, ofereix una programació cultural i de divulgació científica al llarg de tot l’any. Acull igualment la docència de la Universitat Permanent.


La UA compta amb un nou espai en la ciutat, la Seu d’Alacant Edifici Sant Ferran 40, que ofereix una sala d’estudi, espais per a congressos i una programació cultural enfocada a un públic jove i estranger. Sede Ciudad de Alicante Avda. Ramón y Cajal, 4 - Horario: de 9 a 14 h y de 16 a 20 h Tel.: 965 145 333 - Fax 965 145 958; seu.alacant@ua.es web.ua.es/va/sedealicante

055


FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Institut Universitari d’Investigació en Estudis de Gènere L’IUIEG és un organisme dedicat a la investigació especialitzada en estudis de gènere. Hereu del CED (Centre d’Estudis sobre la Dona), té com objectiu donar suport a les iniciatives d’investigadores i investigadors que des de diferents àrees de coneixement s’interessen per la perspectiva de gènere, i obrir noves línies de treball interdisciplinari per mitjà de projectes de investigació. Una de les seues tasques prioritàries és promoure la formació de personal investigador a través del Programa de Doctorat Interuniversitari d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere, que s’estructura entorn de les línies d’investigació següents: - Gènere, Història i Producció Cultural - Gènere, Salut i Sexualitats - Gènere, Economia, Dret i Polítiques d’Igualtat - Gènere, Violència de Gènere i Educació - Teories Feministes, Ciutadania i Globalització També convoca cursos d’especialització. Les propostes per al curs acadèmic 2015-16 seran: CURS

Nº CRÈDITS

HORES

Metodologia qualitativa en els estudis de gènere: enfocaments per a l’anàlisi i aplicació pràctica

3

30

Desemmascarant la violència de gènere i el racisme: una perspectiva crítica

2

20

4,5

45

2

20

4,5

45

2

20

1,5

15

Territoris de resistència: representacions extremes de les dones en l’art contemporani

2

20

Teories feministes contemporànies

2

20

Dona, biologia i salut

3

30

Gender and the gaze: women behind the camera Dones i mitjans de comunicació. Aproximació a l’anàlisi de la programació infantil i juvenil des d’una perspectiva de gènere Espiritualitat i religiositat femenina des d’una perspectiva de gènere. Deesses, verges o bruixes. Llengua i sexe: perspectives discursives del gènere La violència de gènere: perspectiva penal i criminològica

A més, des de l’IUIEG es convoquen beques i ajudes per a promoure l’estudi i la investigació des de la perspectiva de gènere. En la nostra pàgina web podràs consultar les publicacions científiques de l’IUIEG: la revista Feminismo/s, que s’edita des de 2003 i ja ha aconseguit un ampli reconeixement acadèmic; també una col·lecció de monografies, denominada Lilith. Així mateix podràs localitzar documentació d’interès en matèria d’igualtat de gènere Tota la informació en ieg.ua.es/va Ubicació: Aulari II. Primera planta. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns també de 15 a 17 h. Tel.: 965 909 415 - Fax: 965 909 803 - iuieg@ua.es ieg.ua.es/va


Universitat Permanent La Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la ciència i la cultura, juntament amb les relacions intergeneracionals, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors de 50 anys i fomentar-ne la participació en el seu context com a dinamitzadors socials. Dins del Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat, el programa de la UPUA s’integra en el marc dels ensenyaments universitaris específics per a persones majors, que responen a necessitats com ara: l’aprofundiment en la democratització del coneixement, la compensació de les desigualtats, la integració i participació social d’aquestes persones en la societat, el foment de les relacions intrageneracions i intergeneracionals que contribuïsquen al manteniment de la qualitat de vida, juntament amb l’obertura i diversificació d’opcions per a la continuació de la vida activa en contextos extralaborals. Dissenyat per professorat pertanyent a les àrees de coneixement de la Universitat d’Alacant, centres col·laboradors i especialistes, és un programa obert per a escollir entre una oferta àmplia d’assignatures dissenyades i estructurades en les àrees d’Humanitats, Ciències Experimentals, Salut i Acció Social, Ciències Socials i Informàtica, Imatge i So.

Es tracta de conferències, seminaris, exposicions, teatre, cinema, recitals, concerts, tallers, activitats esportives i una àmplia gamma d’activitats culturals que dins de la programació anual, s’ofereixen a l’alumnat matriculat en estudis universitaris en els dos quadrimestres. - Preinscripció el mes de juliol i matrícula ordinaria al setembre. La matrícula es farà amb cita prèvia per mitjà de l’assignació de torn. Els números de matrícula es lliuraran a la Secretaria de la Universitat Permanent (aulari III - mòdul I - Campus de Sant Vicent). web.ua.es/va/upua Tel.: 965 909 454 - Fax: 965 909 812; upuaga@ua.es www.facebook.com/Universidad.Permanente twitter.com/#!/upermanente

Les assignatures tenen una durada de 40 hores lectives, i s’imparteixen habitualment en horari preferent de vesprada (17 a 20 h). Les classes es distribueixen entre 2 i 3 dies alterns a la setmana, en funció de la programació general del curs i de les matèries escollides per l’alumnat d’entre les oferides en el programa. La Universitat Permanent està orientada a les persones majors de 50 anys residents a la Comunitat Valenciana, que tinguen aspiracions de superació socioculturals, sense necessitat de tenir titulació prèvia. Les activitats acadèmiques es desenvolupen en el Campus de Sant Vicent, la Seu Ciutat d’Alacant i les seus universitàries mitjançant la col·laboració amb els ajuntaments dels municipis respectius. En aquests municipis, a més dels temes genèrics del programa, s’inclouran assignatures específiques orientades a les comunitats locals i als residents estrangers, d’acord amb els acords conclosos amb les entitats col·laboradores, contribuint així a la consolidació dels objectius generals marcats pel programa i l’enfortiment de llaços culturals, especialment entre els ciutadans de la Unió Europea. D’altra banda, i en col·laboració amb el Servei de Llengües i Cultura del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística, la UPUA ofereix una àmplia gamma d’activitats complementàries dirigides a tota la comunitat universitària, en la qual està integrat l’alumnat de la UPUA. Aquestes activitats complementàries constitueixen l’ampliació del programa acadèmic per als alumnes matriculats i potencien el desenvolupament personal i les relacions intergeneracionals.

057


059


FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Cursos d’Estiu de la UA Els Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira” són una activitat docent complementària a la curricular i una proposta educativa del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística oberta a tota la societat: universitaris, professionals, especialistes, tècnics i, en definitiva, qualsevol persona interessada en la seua oferta. La vocació dels cursos d’estiu és oferir una perspectiva plural del contingut de cadascuna de les matèries, aportada per una sèrie de ponents de reconegut prestigi. A més de la seua temàtica variada i actual, els Cursos d’Estiu permeten l’intercanvi d’idees i experiències, així com l’aprenentatge en un ambient distès. Tenen lloc en el campus de Sant Vicent del Raspeig, les seus d’Alacant (Ramón y Cajal, 4 i Sant Ferran, 40), com també en seus universitàries i altres municipis de la província. En el seu afany d’internacionalització, la UA inclou en aquesta oferta estiuenca cursos internacionals impartits en anglès, fruit de convenis amb universitats estrangeres. El programa dels Cursos d’Estiu pot consultar-se en la web, des d’on també és possible formalitzar la matrícula. Cursos d’Estiu Rafael Altamira Edifici Germà Bernàcer Tel.: 965 903 979 – Fax: 965 903 938; cursosestiu@ua.es web.ua.es/va/verano


SUPORT A L’ESTUDI

Una formació de qualitat, en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, exigeix una participació més activa de l’alumnat en el procés d’adquisició de coneixements. Per a ajudar l’alumnat, la UA desenvolupa diversos recursos: - Innovació educativa, que es tradueix en l’adaptació dels plans d’estudis i de les metodologies docents, en l’ús de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge, elaboració de les guies docents i generalització de les fitxes d’assignatures. - Millora de les instal·lacions i recursos per a l’aprenentatge: biblioteques, sales de lectura, sales d’ordinadors i Internet, equipament d’aules, xarxa sense fil en tot el campus, avantatges per a l’adquisició de portàtils. - Recerca de la qualitat total, mitjançant la realització dels programes d’avaluació institucional, que es concreten en l’avaluació de les titulacions, dels centres i serveis, i en la proposta i desenvolupament de plans de millora, contínuament. - Generalització de les sessions d’acollida i integració del nou alumnat al començament del curs i desenvolupament de cursos “0”. - Potenciació de l’acció tutorial. En els diversos apartats d’aquesta guia trobaràs informació d’aquests i altres recursos que la UA ha anat desenvolupant en l’aposta per la recerca de l’excel·lència.

Assessorament Psicopedagògic El Centre de Suport a l’Estudiant ofereix un programa d’assessorament psicoeducatiu individual i en grups petits, amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions i la millora del rendiment acadèmic: - Assessorament vocacional, davant de crisi o dubtes en l’elecció de la carrera. - Tècniques d’estudi. - Tècniques de maneig de l’ansietat davant dels exàmens. A més, també duu a terme una tasca d’assessorament en les adaptacions didàctiques necessàries per al seguiment normalitzat dels estudis d’alumnat amb discapacitat. Per a accedir a aquest servei cal cita prèvia. Ubicació: Edifici de Ciències Socials. Planta baixa Tel.: 965 903 873; cae.apoyo@ua.es web.ua.es/va/cae

061


ACCIÓ TUTORIAL

Programa d’Acció Tutorial L’objectiu fonamental d’aquest programa és oferir a l’alumnat orientació personal i suport en el seu desenvolupament acadèmic, personal i en l’adaptació al context curricular i social universitari. El Programa d’Acció Tutorial de la Universitat d’Alacant és un projecte promogut pel Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat, i coordinat des de l’Institut de Ciències de l’Educació. Per al desenvolupament del programa, professorat específic de les diferents Facultats i Escoles i en alguns casos alumnat, faran tasques de tutoria individualitzades i grupals, que de manera específica pretenen: - Informar l’alumnat, preferentment de nova incorporació, sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la UA. - Facilitar a l’alumnat de la Universitat d’Alacant un professorat o alumnat de referència que facilite l’accés a la seua formació i que l’ajude en la seua faceta humana, orientant les seues necessitats. - Orientar sobre aspectes metodològics d’estudi en el nou entorn acadèmic. - Orientar sobre trajectòries curriculars, assignatures optatives i de lliure configuració, mobilitat, etc. - Fomentar la participació de l’alumnat en els diferents àmbits de la vida universitària. - Orientar sobre opcions professionals. - Ajudar l’alumnat en els moments de crisi personal en la trajectòria acadèmica. - Atendre totes les necessitats personals, acadèmiques i professionals que es plantegen a l’alumnat en la seua activitat acadèmica. Quan formalitzes la matrícula en qualsevol facultat o escola de la Universitat d’Alacant pots sol·licitar informació sobre el Pla d’Acció Tutorial. I no oblides que per a participar en aquest programa has de fer la inscripció quan formalitzes la matrícula i/o a través de qualsevol altre mitjà específic de la facultat o escola corresponent. Intentem ajudar l’alumnat en el seu aspecte acadèmic, personal, i professional i li facilitem informació i recursos sobre: - Com organitzar-se en la Universitat. - Recursos de l’entorn universitari. - Estratègies d’aprenentatge. - Informació i organització dels itineraris acadèmics. - Informació sobre opcions laborals. - I qualsevol necessitat personal que li sorgisca. No ho dubtes! T’oferim una ajuda que et facilitarà molt la teua entrada en la Universitat. Aprofita-la! Per a més informació, cerca en web.ua.es/va/ice/tutorial/estructura.html o en la pàgina web de la facultat o escola en què et vols matricular.

Programa d’Assessorament Psicològic i Psicopedagògic El Centre de Suport a l’Estudiant (CAU) ofereix assessorament especialitzat davant dificultats relacionades amb els estudis: motivació, planificació, millora del rendiment, tècniques d’estudi, estrès davant els exàmens, entre altres. A més, hi podràs trobar una atenció individual davant situacions personals i imprevistos que afecten al rendiment acadèmic. Pots fer consultes en línia o tenir una entrevista personal, mitjançant cita prèvia. Més informació en: web.ua.es/va/cae Tel.: 965 903 873 Ubicació: Edifici de Ciències Socials. Planta Baixa


PROGRAMA DE DINA MITZACIÓ EN OCUPABILITAT

Entre les accions que duen a terme els centres amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat dels seu alumnat i futurs titulats s’organitzen activitats formatives i divulgatives, com ara jornades sobre habilitats per a la recerca d’ocupació (elaboració del currículum, i cartes de presentación, afrontar amb èxit entrevistes de treball, procés de selecció, motivació laboral...), jornades de professionalització o xarrades d’experiències professionals, presentacions d’oportunitats d’ocupació d’empreses, jornades sobre eixides professionals de titulacions, xarrades sobre tècniques d’estudi, etc.

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante © Marzo 2015

Portal UA:emprende: uaemprende.ua.es/va

063


BEQUES I AJUDES

Aquesta guia recull les beques generals per a realitzar estudis universitaris, les que concedeix o gestiona la UA i alguns programes destacats. Per a ampliar informació sobre aquests i altres programes de beques i ajudes, visita la secció de beques de la web; en aquesta pàgina trobaràs les beques més importants, amb fitxes informatives de les últimes convocatòries, dades principals i enllaços. web.ua.es/va/oia/becas-ayudas

Utilitza l’Agenda d’Activitats que trobaràs en la pàgina principal de la UA (“ESDEVENIMENTS”), per a consultar totes les beques i ajudes vigents. cvnet.cpd.ua.es/AgendaUA/home/ index/?idioma=va

Beques per a cursar estudis universitaris L’alumnat universitari disposa de tres instàncies a les quals pot acudir a la recerca de recursos per a cursar els estudis universitaris: les beques que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, les beques de Generalitat Valenciana i l’exempció de taxes de la Universitat d’Alacant. En qualsevol cas, solament es podrà obtenir una d’elles. En els tres casos esmentats, l’alumnat ha de complir una sèrie de requisits, tant acadèmics com econòmics, per a tenir dret a percebre-les. De la gestió d’aquestes beques se n’ocupa el Negociat de Beques (Servei d’Alumnat). Pavelló Alumnat. Tel.: 965 903 736 /965 903 400 (extensions 2801 i 3397), beques@ua.es Nota: tots els terminis que apareixen en aquestes pàgines són orientatius i poden variar d’un any a un altre. sa.ua.es/va/becas


· Requisits REQUISITS ACADÈMICS - Nota mitjana mínima establida: segons convocatòria i estudis - Percentatge mínim d’aprovats: segons convocatòria i estudis. - Nombre mínim de crèdits matriculats tant en el curs anterior (2014-15) com en el curs actual (2015-16): segons convocatòria i estudis. REQUISITS ECONÒMICS No superar els llindars de renda establits en cada convocatòria. No superar els llindars patrimonials establits en cada convocatòria.

· Instruccions per a la presentació de la sol·licitud de beca per al curs 2015-16 L’alumnat de la Universitat d’Alacant podrà sol·licitar simultàniament, per a cursar estudis de primer i/o segon cicle, grau o màster oficial, tres tipus d’ajuda/beca corresponents a les convocatòries següents: - Ministeri d’Educació, Cultura i Esport - Generalitat Valenciana - Universitat d’Alacant SOL·LICITUD L’alumnat omplirà les sol·licituds corresponents a les beques o ajudes que sol·licite. Les sol·licituds de les beques del Ministeri, de la Generalitat Valenciana i exempció de taxes de la UA s’emplenaran a través de les corresponents pàgines web: sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html www.cece.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm sa.ua.es/va/becas PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE BECA La presentació de la beca es farà telemàticament a través de la formalització de la sol·licitud en línia. (En qualsevol cas, la forma de presentació es fixarà en les respectives convocatòries). TERMINIS El termini per a la presentació de les beques s’estableix en les respectives convocatòries, que es publiquen el mes de juliol o agost per a la beca del ministeri. Per a les altres dues convocatòries pot haver-hi un termini diferent al llarg del curs. ALUMNAT ESTRANGER Tot l’alumnat estranger (comunitari o no) necessita el seu NIE per a formalitzar la matrícula i les beques. En el cas d’estrangera o estranger no comunitari, necessitarà la targeta de residència per a la presentació de les beques. La resta de requisits consultar en cada convocatòria. INFORMACIÓ - Unitat de Beques de la Universitat d’Alacant. Tel.: 965 903 736 / 903 400 (extensiones 2801 y 3397); sa.ua.es/va/becas - Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Tel.: 913 277 681; sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html - Generalitat Valenciana; www.cece.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm Si et sorgeixen dubtes en el moment d’emplenar la beca, pots demanar ajuda a la Unitat de Beques (tel.: 965 903 736), o consultant en la pàgina: sa.ua.es/va/becas El correu electrònic que t’adjudica la Universitat d’Alacant com a estudiant serà el mitjà habitual de comunicació amb la Unitat de Beques. És la teua responsabilitat, per tant, mantenir actiu el teu correu i llegir- lo sovint.

065


BEQUES I AJUDES

· Alumnat d’últim curs: beques de col·laboració en departaments Podran sol·licitar aquestes beques les i els estudiants de grau que es troben cursant els últims 60 crèdits per a l’obtenció del títol i hagen superat almenys 180 crèdits; les i els estudiants de les antigues titulacions que hagen superat el primer cicle i almenys el 45% dels crèdits que integren el segon cicle. A més hauran d’estar matriculades o matriculats de totes les assignatures o crèdits que els resten per a finalitzar els seus estudis. També podran optar a aquestes beques, les i els estudiants de màster matriculades o matriculats de primer curs complet per primera vegada. Per a poder optar a aquestes beques les i els aspirants hauran de presentar un projecte de col·laboració puntuat pel Consell de Departament en el qual vaja a desarrrollarse la mateixa. La convocatòria sol publicar-se al juliol- agost i el termini de sol·licitud està obert fins a setembre. Més informació a la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sede.educacion.gob.es/catalogotramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar. html i a la del Negociat de Beques sa.ua.es/va/becas/ beques-de-ministeri/beca-de-col-laboracio.html NEGOCIAT DE BEQUES. Pavelló Alumnat. Tel.: 965 903 736 / 965 909 785; beques@ua.es

Beques de col·laboració en centres i activitats de la UA Són beques concebudes per a ajudar l’alumnat universitari sobre la base de la seua situació econòmica i acadèmica; es concedeixen a canvi de serveis o pràctiques que es fan en la mateixa institució. - BEQUES INFOMATRÍCULA DE SUPORT INFORMATIU ALS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Poden sol·licitar-les l’alumnat matriculat en titulacions oficials de la UA. La convocatòria sol publicar-se el mes d’abril. Les i els becaris hauran de prestar suport informatiu, presencial i telefònic, a l’alumnat dels diferents centres, especialment al de nou ingrés en els processos de preinscripció i matrícula de la Universitat d’Alacant. La presentació de sol·licituds i documentació es farà mitjançant formulari electrònic. OFICINA D’INFORMACIÓ A L’ALUMNAT. Aulari II. Planta baixa. Tel.: 965 903 456; informacio@ua.es - BEQUES EN SERVEIS D’ATENCIÓ A USUARIS I USUÀRIES EN LES SALES D’INFORMÀTICA D’ACCÉS LLIURE Aquestes beques estan dirigides a estudiants de les titulacions oficials de l’àmbit TIC i les telecomunicacions de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant. La convocatòria es publica habitualment al juny - juliol. VICERECTORAT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ Ed. Rectorat. Tel.: 965 903 930; vr.ti@ua.es


- BEQUES MONITORES I MONITORS PER AL PROGRAMA DE VISITES D’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA Poden sol·licitar-les les i els estudiants matriculats en titulacions oficials de la UA. Les i els becaris acompanyaran els grups de secundària que visiten la Universitat d’Alacant, proporcionant-los informació i assessorament sobre estudis i serveis. La convocatòria sol publicar-se al setembre o a l’octubre. La presentació de sol·licituds i documentació es realitzarà mitjançant formulari electrònic. OFICINA D’INFORMACIÓ A L’ALUMNAT. Aulari II. Planta baixa. Tel.: 965 903 456; informacio@ua.es - BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER AL SUPORT EN LA RECEPCIÓ D’ALUMNAT INTERNACIONAL Aquestes beques estan dirigides a estudiants matriculades o matriculats en titulacions oficials de la UA amb bona competència oral de l’idioma anglès. Tenen per objectiu donar suport informatiu i assistencial a l’alumnat internacional i participar en la difusió dels programes de mobilitat entre l’alumnat, en les diferents fires o esdeveniments en els quals l’Oficina de Mobilitat haja de participar. La convocatòria es publica habitualment a l’octubre. SECRETARIAT DE MOBILITAT. Pavelló d’Alumnat. Tel.: 965 909 558; s.mobilitat@ua.es

Beques i ajudes per a estudis de postgrau i investigació La part més important de les beques que es convoquen és d’aquest tipus. Aquesta guia recull alguna de les quals gestiona la Universitat d’Alacant. Per a conèixer més convocatòries de beques i ajudes d’investigació, consulta el bloc dedicat a beques de postgrau i investigació en web.ua.es/va/oia/becas-ayudas o acudeix a l’Agenda d’Activitats “Esdeveniments”. - AJUDES PER A BEQUES I CONTRACTES DESTINADES A LA FORMACIÓ PREDOCTORAL La seua finalitat és promoure la formació predoctoral en qualsevol àrea del coneixement de la Universitat d’Alacant, mitjançant la formalització de contractes predoctorals que faciliten la seua futura incorporació al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. PROJECTES PÚBLICS D’ I+D I BEQUES. Ed. Torre de Control. - AJUDES PER A ESTUDIS OFICIALS DE MÀSTER I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ Es concedeixen a alumnat d’últim curs de carrera de grau superior, per a la introducció a la investigació en departaments o instituts universitaris d’investigació de la Universitat d’Alacant. PROJECTES PÚBLICS D’ I+D I BEQUES. Ed. Torre de Control. Tel.: 965 909 786; convopu@ua.es

067


BEQUES I AJUDES

- BEQUES DEL BANC SANTANDER PER A CURSAR MÀSTERS OFICIALS Programa patrocinat pel Banc Santander i dirigit a egressades o egressats i personal docent i investigador de Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, Paraguai, Perú o República Dominicana, que desitgen cursar qualsevol màster oficial de caràcter presencial en la Universitat d’Alacant. Més informació: sri.ua.es/va/cooperacion/ayudasbs/ajudes-banc-santander-ua.html SUBDIRECCIÓ DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT. Tel: 965 909 379; p.becas@ua.es - AJUDES A LA INVESTIGACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE TESIS DOCTORALS SOBRE LES DONES, DE GÈNERE I FEMINISTES Podran sol·licitar aquestes ajudes les i els estudiants d’un programa de doctorat de la Universitat d’Alacant que estiguen matriculades o matriculats del període de tutela acadèmica i tinguen un projecte de tesi doctoral centrat en l’estudi del paper de les dones o les diferències de gènere. Les convocatòries no tenen data fixa de publicació, de manera que caldrà consultar l’Agenda d’Activitats, la pàgina web del CED o el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant, BOUA. INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE. Aulari II, Planta 1a.Tel.: 965 909 415; iuieg@ua.es: ieg. ua.es/va - SUPORT LINGÜÍSTIC PER A ELABORAR TESIS DOCTORALS EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES Destinada a persones matriculades en programes de doctorat de la Universitat d’Alacant que presentaran la tesi doctoral en valencià o en una llengua estrangera. És necessari que, abans de començar a redactar el treball, les persones que rebran aquest suport lingüístic es posen en contacte amb el Servei de Llengües i Cultura. Més informació: web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/ajudes-tesis/2015-suport-tesis-doctorals.html SERVEI DE LLENGÜES I CULTURA. Ed. Germà Bernàcer. Tel.: 965 903 485; servei.pl@ua.es


Altres beques i ajudes - AJUDES AL TRANSPORT PER A ACTIVITATS DOCENTS GRUPALS FORA DEL CAMPUS Ajuda per a finançar parcialment el cost del transport utilitzat en activitats formatives en grup i fora del campus. La sol·licitud ha de presentar-se abans de fer-se l’activitat tenint en compte els períodes d’avaluació i resolució de sol·licituds. VICERECTORAT D’ESTUDIANTS. Edif. Rectorat. Tel.: 965 903 475; vr.estudiants@ua.es - AJUDES PER A REALITZAR CURSOS D’IDIOMES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca al llarg de l’any diferents beques i ajudes per a realitzar cursos d’idiomes a Espanya o a l’estranger. Més informació: www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/ catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/idiomas.html - CURSOS D’IDIOMES A L’ESTRANGER DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT Coneguts com a Eurocursos, van dirigits a joves fins a 35 anys que vulguen viatjar a l’estranger per a aprendre idiomes. Els preus inclouen les classes de l’idioma triat, l’allotjament, en molts casos la mitja pensió i una pòlissa d’assistència mèdica durant tot el viatge. L’última edició del 2015 inclou un descompte del 10% a les i els usuaris del carnet jove fins als 30 anys. Pots consultar la informació en: www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html - BEQUES RESIDENCIALS A LA LLAR PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT Beques d’allotjament i manutenció per a alumnat universitari menor de 26 anys, empadronat en la província d’Alacant que curse estudis oficials en la Universitat d’Alacant o cursos d’adaptació i complements de formació que puguen existir per a titulades o titulats de primer cicle universitari que desitgen prosseguir estudis superiors. L’última convocatòria va ser al juliol. DIPUTACIÓ D’ALACANT. Tucumán, 8. Tel.: 965 26 95 15

069


BEQUES I AJUDES

- PLACES A LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L’IVAJ Les residències juvenils de l’IVAJ són instal·lacions que s’ofereixen especialment a joves estudiants, mitjançant convocatòria pública i que tenen la finalitat de proporcionar-los manutenció i allotjament. A Alacant s’oferta la residència universitària La Florida. La convocatòria anual sol publicar-se en el DOCV al juny. Pots consultar la informació en: www.ivaj.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/formacion/residencias_juveniles_del_ivaj/index.html - AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA EN EL MARC DEL PROGRAMA D’ACCIÓ SOCIAL DEL CENTRE DE SUPORT A L’ESTUDIANT DE LA UA Tenen com a objectiu atendre les necessitats bàsiques de l’alumnat de la UA que es trobe en situacions socioeconòmiques personals o familiars imprevistes que li dificulten la continuació dels estudis. Quines ajudes es presten? · Assessorament · Menú de menjador de migdia. · Borses d’aliments. · Transport universitari: tant urbà com interurbà. · Fotocòpies i impressions. · Llibres bàsics d’estudi. · Material de papereria. . Gestions per a cercar allotjament concorde a la situació de l’alumnat (quan siga procedent). Qui pot sol·licitar-les? Tot l’alumnat de la Universitat d’Alacant que estiga matriculat en estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, enginyeria i arquitectura tècnica, diplomatura o màster oficial. Si bé tenen prioritat les i els estudiants matriculats en grau enfront de segones titulacions i màster. Com sol·licitar-les? Les ajudes se sol·liciten mantenint una entrevista en profunditat amb una o un treballador social, per a açò és necessari sol·licitar una cita. Aquesta cita es gestiona en línia en l’adreça web.ua.es/va/cae/oficina-virtual-cse.html, ací s’accedeix a l’Oficina Virtual utilitzant el mateix usuari i contrasenya que en l’UACloud Campus Virtual. Una vegada emplenat aquest pas la o el treballador social es posarà en contacte amb la o l’alumne per a realitzar l’entrevista, en la qual s’abordarà la situació sociofamiliar que travessa la o l’estudiant i que li pot fer mereixedora o mereixedor de l’ajuda. CENTRE DE SUPORT A L’ESTUDIANT Ed. Ciències Socials. Tel: 965 909 402; cae.apoyo@ua.es; web.ua.es/va/cae


INTERCANVI

I MOBILITAT

Les beques d’intercanvi i mobilitat permeten a les i els estudiants cursar una part dels seus estudis en una universitat diferent de la de procedència, garantint el reconeixement acadèmic d’aquests estudis, així com l’adequació al perfil curricular de l’alumnat. sri.ua.es/va/movilidad

Àmbit europeu. Programa Erasmus + Aquest programa d’intercanvi, promogut per la Unió Europea, proporciona a les i els estudiants la possibilitat de fer una part dels estudis a les universitats europees associades al programa, que en l’actualitat sumen més de 300. Pots consultar països i universitats, així com tota la informació de la convocatòria en sri.ua.es/va/movilidad/erasmus/estudiants-ua.html Per a sol·licitar les beques Erasmus és necessari ser alumnat de grau, màster oficial o doctorat i que hi haja un acord entre el centre en el qual es cursen estudis i altres centres situats a l’estranger. L’alumnat de grau haurà de tenir 60 crèdits superats en el moment de la sol·licitud. La durada dels intercanvis oscil·la entre 3 i 12 mesos. Les sol·licituds es fan a través d’UACloud Campus Virtual. Habitualment, la convocatòria s’obri entre els mesos de novembre i desembre del curs anterior; i hi ha una convocatòria extraordinària al setembre del mateix curs. Secretariat de Mobilitat Pavelló Alumnat. Tel.: 965 909 558; s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad

Àmbit no europeu Aquest programa d’intercanvi, promogut per la Universitat d’Alacant, proporciona a les i els estudiants la possibilitat de cursar una part dels estudis en universitats no europees (Amèrica Llatina, Algèria, Austràlia, Canadà, Xina, Corea, EUA, Hong Kong, Índia, Iran, Japó, Malàisia, Puerto Rico, Rússia, Sud-Àfrica, Tailàndia, Taiwan, Tunísia i Vietnam) amb les quals la UA haja subscrit convenis d’intercanvi d’estudiants. Per a sol·licitar aquestes places és necessari ser estudiant de grau i haver aprovat 60 crèdits en el moment de la sol·licitud. La durada de l’intercanvi és un semestre. La convocatòria es fa habitualment entre els mesos de novembre i desembre. Secretariat de Mobilitat Pavelló Alumnat. Tel.: 965 909 558; s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad

071


INTERCANVI

I MOBILITAT

Àmbit nacional. Programes SICUE El Programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) té com a objectiu promocionar la cooperació interuniversitària com un mitjà de millorar la qualitat de l’educació, incentivant la mobilitat d’estudiants dels últims cursos d’ensenyament universitari i permetent-los cursar una part dels estudis en una universitat diferent de la de procedència. La durada de les estades serà la establida en l’Acord SICUE interuniversitari: mig curs o curs complet. Sol·licituds SICUE: Es convoquen habitualment al febrer i se sol·liciten a través d’UACloud Campus Virtual. Per a sol·licitar aquestes places és necessari ser estudiant de grau, haver superat 60 crèdits i estar matriculat de 30 crèdits o més. La mobilitat SICUE no dóna dret a percepcions econòmiques. Secretariat de Mobilitat Pavelló Alumnat. Tel.: 965 909 558; s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad

Programa d’Ajudes DRAC. Mobilitat entre universitats de la Xarxa Vives d’Universitats Ajudes d’intercanvi per a promoure la mobilitat entre universitats de la Xarxa Vives d’Universitats (formada per 21 institucions d’educació superior de quatre estats europeus - espanyol, francès, italià i andorrà - que comparteixen una mateixa cultura, amb la llengua, catalana com a eix més important). El Programa DRAC inclou diversos subprogrames de curta durada: DRAC Formació Avançada, destinat a estudiants de doctorat i màster oficial; DRAC-Hivern destinat a estudiants grau, primer i segon cicle que hagen aprovat més de 60 crèdits de la seua titulació, i DRAC-Estiu , destinat a estudiants de grau, primer i segon cicle amb més de 45 crèdits aprovats, doctorat i màster oficial. Totes aquestes ajudes es concedeixen per a assistir a activitats organitzades per les universitats integrades en la Xarxa Joan Lluís Vives. El reconeixement dels crèdits depèn dels acords entre universitats; hauràs de consultar-ho en el teu centre. DRAC Formació Avançada i DRAC-Hivern poden sol·licitar-se fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre. DRAC-Estiu durant el mes de maig. Secretariat de Mobilitat Pavelló Alumnat. Tel.: 965 909 558; s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad


PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS

Pràctiques acadèmiques externes Les y els estudiants universitaris disposen de la possibilitat de fer pràctiques externes, tant de caràcter curricular com extracurricular. Les titulacions de grau i de màster estableixen les pràctiques externes de caràcter curricular com una matèria integrada en els plans d’estudis, amb caràcter obligatori o optatiu, de manera que aquelles i aquells estudiants que vulguen ampliar la seua formació i millorar la seua ocupabilitat futura podran matricular-se de l’assignatura corresponent segons establisca el seu pla d’estudis. Per a la realització de les pràctiques, la UA i els seus centres col·laboren a través dels convenis de cooperació educativa amb nombroses empreses i institucions públiques i privades que ofereixen cada curs acadèmic places de pràctiques per al nostre alumnat. A més, tens la possibilitat de fer pràctiques externes extracurriculars, que també són pràctiques formatives que es realitzen en entitats col·laboradores a través d’un conveni de cooperació educativa, però en aquest cas no estan vinculades a una assignatura del pla d’estudis. Aquestes pràctiques poden fer-se a través del centre, sempre que així ho preveja en el seu reglament, o també participant en programes amb una convocatòria de caràcter general, com és el cas del programa de mobilitat Aitana - Erasmus Pràctiques o el programa de Beques Santander - CRUE - CEPYME. La gestió i la realització de les pràctiques extracurriculars ha d’ajustar-se a la normativa aplicable a les pràctiques externes curriculars, excepte en allò que es referisca exclusivament a aquesta modalitat de pràctiques externes.

El Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant, que depèn del Vicerectorat d’Estudiants, i la Unitat de Pràctiques del Servei d’Alumnat tramiten els convenis de cooperació educativa i estableixen els principis de coordinació de la gestió de les pràctiques en els centres, que s’encarreguen de la gestió acadèmica de les pràctiques dels seus estudiants. Per al curs 2015-16, la UA compta amb 4.700 convenis per a la realització de les pràctiques externes del seu alumnat. Més informació en el portal de pràctiques sa.ua.es/va/practicas-empresa/unitat-de-practiques.html o en les pàgines web dels centres.

Programes europeus de mobilitat per a pràctiques: ERASMUS + La Universitat d’Alacant ofereix als seus estudiants la possibilitat de completar la seua formació en un altre estat membre de la UE a través d’estades de pràctiques formatives en empreses, organismes i institucions. El projecte AITANA s’emmarca en el programa europeu de mobilitat Erasmus, aprovat per la Comissió Europea per al període 2014-2020. L’objectiu essencial d’aquest programa de pràctiques europees és millorar la qualificació del nostre personal universitari i augmentar les seus possibilitats d’inserció en el mercat laboral amb una experiència professional i vital que aporte un valor afegit al seu currículum. AITANA-Erasmus Pràctiques està finançat per la Comunitat Europea i cofinançat per la Universitat d’Alacant. Coordina el Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant del Vicerrectorat d’Estudiants i gestiona la Unitat de Pràctiques del Servei d’Alumnat. El termini d’inscripció s’obri abans del començament del curs acadèmic durant el qual es faran les pràctiques; habitualment durant els mesos de juny i juliol. Informació i inscripció en la Unitat de Pràctiques Ubicació: Pavelló d’Alumnat. Tel.: 965 909 826. Fax: 965 909 441; practicaserasmus@ua.es Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts vesprada de 15 a 17 h UNITAT DE PRÀCTIQUES D’EMPRESA Pavelló d’Alumnat. Tel.: 965 909 826; s.practiques@ua.es - sa.ua.es/va/practicas-empresa

073


PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS

Programa de Beques Santander CRUE-CEPYME per a pràctiques en empreses El Banc de Santander va signar el novembre de 2011 un acord amb la CRUE i la CEPYME per a promoure la realització de pràctiques de personal matriculat en les universitats espanyoles associades a la CRUE durant un període de tres mesos en petites i mitjanes empreses, facilitant així la seua posterior inserció laboral. En la UA s’encarrega de la gestió del programa la Unitat de Pràctiques del Servei d’Alumnat, situada en el pavelló d’Alumnat. Telèfon: 965 909 826 – 965 903 400 (ext. 2213). Correu electrònic: s.practiques@ua.es La convocatòria i tota la informació referent a les beques que corresponguen a estudiants de la UA es publicarà en la pàgina web: sa.ua.es/va/practicas-empresa

Programa Universitaris per a l’Empresa L’objectiu fonamental d’aquest programa és acostar a l’alumnat universitari al món empresarial, a fi que pose en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis en àrees el més properes possible a la seua formació. Podran inscriure’s estudiants de qualsevol titulació de la Universitat d’Alacant que hagen superat el 50% dels crèdits de la seua carrera i que estiguen al corrent en el pagament de la matrícula; també podran fer-ho les i els estudiants que estiguen matriculats en un màster oficial o títol propi de la Universitat d’Alacant. Es podrà realitzar un màxim de 6 mesos de pràctiques per curs acadèmic (de l’1 de setembre al 31 d’agost). La inscripció es realitzarà a través del formulari en línia disponible en la pàgina web del GIPO i haurà de renovar-se cada curs acadèmic. GABINET D’INICIATIVES PER A L’OCUPACIÓ (GIPO) Tel.: 965 909 828 gipe@ua.es www.gipe.ua.es/va/borsa-practiques-alumnes


Altres programes · Programa CITIUS d’iniciació professional per a personal titulat universitari Citius és un programa de formació de postgrau destinat a personal titulat universitari, que consta de dues parts: un Pla de Formació Pràctica a l’Empresa i un Pla Acadèmic de Formació. La culminació satisfactòria de les dues parts del programa donarà dret a l’obtenció d’un diploma expedit, com a títol propi conjunt, per la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona, i d’una certificació de l’empresa a què la titulada o el titulat haja estat adscrit. La convocatòria està oberta tot l’any. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA. Pedro Salinas, 11 28043 Madrid; Tel.: 915 489 860; info@fue.es www.fue.es - www.talentoteca.es/

· Programes de beques de la Fundació SEPI La Fundació SEPI convoca diferents programes per a la realització de pràctiques en empreses. Pots consultar-los en la seua pàgina web. FUNDACIÓN SEPI. Quintana, 2. 3º - 2ª . 28008 Madrid. Tel.: 915 488 351 becas@fundacionsepi.es www.fundacionsepi.es/

· Programa VULCANUS per a pràctiques en empreses japoneses Aquest programa consisteix en la realització de pràctiques industrials per estudiants de la UE durant un curs acadèmic. Està dirigit a estudiants de les branques d’enginyeria o ciències. EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION. office@eu-japan.eu www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

· Programa EURODISSÉE Eurodissée és un programa d’intercanvis de l’Assemblea de les Regions d’Europa que permet a la joventut d’entre 18 i 30 anys adquirir una experiència professional de tres a set mesos en una empresa estrangera i perfeccionar els seus coneixements lingüístics. secretariat@eurodyssee.eu www.eurodyssee.eu/es/

075


PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS

· Beques ARGO ARGO GLOBAL és un programa de mobilitat, promogut pel ministeri d’Educació, Cultura i Esport, l’objectiu de la qual és impulsar la formació de les titulades i els titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de pràctiques en empreses a l’estranger. Per a l’edició 2014-2016 es concediran 600 places. El termini per a presentar sol·licituds romandrà obert fins al 31 de desembre de 2016. www.becasargo.es

· Programa FARO El programa de beques FARO Global promou la mobilitat d’estudiants d’últims cursos de totes les universitats espanyoles mitjançant la realització de pràctiques formatives de qualitat en empreses radicades a Europa, Àsia, EUA, Canadà i Oceania. Les ajudes es concedeixen de forma contínua durant la vigència del programa, sent el 31 de desembre de 2017 la data límit d’inici de les estades. La durada mitjana de les pràctiques és de sis mesos. www.becasfaro.es/

· Programa COGMOS COGMOS (Leonardo da Vinci) és un projecte de mobilitat universitària amb l’objectiu d’afavorir la realització de pràctiques professionals en empreses europees. El projecte gestionat per la Fundació General de la Universitat de Lleó i de l’Empresa es troba tancat en aquests moments, a l’espera de l’obertura de nova convocatòria. FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LLEÓ I DE L’EMPRESA

Tel: 987 291 651 leonardo@fgulem.es fgulem.unileon.es/cogmos2/


OCUPACIÓ

Observatori Universitari d’Inserció Laboral La Universitat d’Alacant desenvolupa accions i eines per a millorar l’ocupabilitat del seu alumnat i facilitar la inserció laboral de les i els seus titulats relacionades amb la seua formació, tenint en compte que la millora de l’ocupabilitat és un dels objectius clau de l’Espai Europeu d’Educació Superior. web.ua.es/va/oil/ www.facebook.com/observatorio.ua twitter.com/ObservatorioUA Itinerari professional. De la Universitat a l’Empresa L’Observatori Universitari d’Inserció Laboral de la Universitat d’Alacant té com a principal objectiu preparar les i els estudiants per a la seua eixida al món professional, millorant així les seues possibilitats d’inserció laboral, principalment a través del disseny i desenvolupament d’activitats i projectes de foment de l’actitud, l’autoavaluació i les diferents habilitats transversals, professionals i interpersonals que demana l’actual mercat laboral. S’incideix a fer el pas d’egressades o egressats a professional. A més, l’Observatori pretén produir una bocanada d’aire fresc, dinàmic i actualitzat, a la constant demanda de nous canals a través dels quals, estudiants, egressades o egressats poden pilotar la seua marxa professional. Participació Activa i Treball en Xarxa Aquest programa proposa un canvi en l’estructura i estratègies que passa per una major coordinació entre els centres de la Universitat d’Alacant i la seua Fundació General. Per això, l’Observatori pretén que les seues activitats, la web i les seues xarxes socials compten amb la participació activa dels interessats i interessades perquè proposen nous elements, siguen possibles estudis com demandes d’aquests, o l’aportació d’informació d’esdeveniments, enllaços o altre tipus de documents, perquè tots i totes col ·laborem en la seua conformació, i així ajustar-se a les autèntiques necessitats d’estudiants, egressades o egressats i empleadores o empleadors. S’insisteix, doncs, en la necessitat de construir un procés de convergència entre la Universitat i el seu entorn social. Es parla de la conveniència d’estrènyer les relacions entre el món acadèmic i la societat intentant ajustar les habilitats, capacitats i destreses que adquireix l’alumnat amb les necessitats del mercat laboral. Xarxes socials i contacte amb les usuàries i els usuaris En el camp de les xarxes socials, l’Observatori ha consolidat la seua presència a Facebook i Twitter com a principals eines que pot emprar l’alumnat per trobar notícies pràctiques relacionades amb ocupació i autoocupació dins i fora de la UA.

Aquest canal de comunicació bidireccional serveix a l’estudiant com a altaveu perquè faça arribar les seues necessitats i inquietuds d’una manera directa i eficaç, ajustant així l’oferta de serveis. Es compta també amb una intensa llista de distribució; les usuàries i usuaris reben setmanalment les novetats, així com una nova “Àrea privada Intranet” on les i els estudiants, així com els egressats i egressades, poden inscriure per accedir i matricular-se en totes les activitats pròpies, alleugerint la gestió. Ofertes d’ocupació i e-learning A la web de l’Observatori, les i els estudiants poden trobar enllaços als diferents taulers d’ocupació del Campus (GIPO, Fundeun, OPEMIL, Escola Politècnica Superior, Càtedra Empresa Familiar, etc.). Finalment, l’Observatori disposa d’una plataforma de formació e-learning per a emprenedors i un SRM (Students Relationship Management) perquè puguen fer un seguiment de les accions formatives que van realitzant. Tallers d’Ocupació Trucs i secrets per superar amb èxit una entrevista de treball, dissenyar i redactar eficaçment un currículum o saber què és el treball en xarxa a l’hora d’acudir a un procés de selecció són algunes de les claus en què es basen les sessions de treball per la recerca d’ocupació que organitzada l’Observatori trimestralment, dirigits a estudiants.

077


OCUPACIÓ

Impartits per professionals en actiu en les diferents àrees que es tracten, es persegueix que les persones participants adquirisquen eines eficaces, flexibles i de rigorosa actualitat d’acord amb les demandes reals de l’empresa. Jornades Informa’t L’objectiu d’aquesta àrea es basa a estrènyer llaços amb les facultats i les seues unitats de pràctiques, per a potenciar l’ocupabilitat de les i els estudiants i desenvolupar algunes de les habilitats necessàries per al dia a dia en el mercat laboral. En aquest sentit, l’Observatori treballa temes d’actitud i orientació per sembrar en l’alumnat el principi del camí personal de cada persona cap al seu futur lloc de treball. Les jornades Informa’t dels centres es divideixen en tres grans blocs: - Informació sobre serveis i unitats de pràctiques i ocupació al campus, impartides per responsables i tècnics de les unitats. - Formació en habilitats (treball en equip, actitud, entrevista de treball,etc.) impartit per professionals del dia a dia relacionats amb aquests temes. - Experiències d’egressades i egressats. Estudiants que han passat per les aules de la UA, en les titulacions del centre, i que han trobat el seu lloc de treball a través d’ocupació per compte d’altri o compte propi, a través de la seua pròpia empresa. Intercanvi d’impressions, consells, etc.

Programa Yuzz Alacant El programa Yuzz és un programa de vuit mesos de formació contínua i un grup d’experts a disposició 24 hores per a les i els participants seleccionats. És una iniciativa de Santander Universitats, dirigit a Alacant per l’Observatori d’Inserció Laboral de la UA, que compta com a socis locals amb l’Agència de Desenvolupament Local i el Parc Científic de la UA, i col·laboradors com la residència Europa House, els CEEI i la Fundació General de la UA. Té la seu a la residència d’estudiants Europa House i dóna l’oportunitat a vint joves seleccionades i seleccionats que, durant els vuit mesos de durada del programa, disposaran del suport necessari per desenvolupar les seues idees en el mercat, una xarxa d’expertes i experts professionals, assessories i tutories personalitzades, formació en matèria empresarial, una plataforma de treball col·laboratiu en línia, i suport administratiu i jurídic en cas que la idea es puga materialitzar en un projecte empresarial. El projecte guanyador a Alacant, seleccionat per un jurat especialitzat, obtindrà un viatge a Silicon Valley i l’accés a la final nacional, amb premis de deu mil, vint mil i trenta mil euros destinats a la posada en marxa del projecte. Actualment l’Observatori dirigeix la cinquena edició de Yuzz Alacant, amb una trentena de participants i quinze projectes empresarials. La convocatòria de Yuzz és anual.

Autoocupació i Desenvolupament en la Creació d’Empreses

Programa de ràdio “El Jardiner d’Empreses”

En matèria de creació d’empreses, des de l’Observatori es treballa en diversos fronts, vinculant sempre els programes amb empreses, associacions i centres externs destinats al foment de l’emprenedoria. Es persegueix una vegada més el treball en xarxa i l’enfortiment del teixit empresarial i la seua vinculació amb la Universitat.

En col·laboració amb l’EPS, dos emprenedors de programes de l’Observatori han posat en marxa i condueixen un programa fet per persones emprenedores i destinat a persones emprenedores. El programa s’ha consolidat com a referència de l’emprenedoria jove i es pot consultar des de la web.

- Llavor emprenedora. Programes enfocats a estudiants de primers cursos, en forma d’activitats dinàmiques d’experiències emprenedores i generació d’idees. Es pretén mostrar l’opció d’autoocupació com una alternativa al treball per compte d’altri. - Iniciació a la Creació d’Empresa. A través de cursos i jornades per a estudiants amb una idea o un projecte, interessades i interessats a conèixer les diferents vies per crear un negoci. Es treballa el desenvolupament de plans de negoci, viabilitat, opcions d’ajudes externes, futures estratègies de comunicació, etc. - Consolidació d’empresa. Programes avançats per a empreses ja creades, encara que sempre oberts a tot el públic interessat. Se centren en el desenvolupament del talent directiu, a través de lideratge, treball en equip, i a més es mostren eines avançades per al foment del producte empresarial, opcions d’emprenedoria a la xarxa, fòrums de finançament, etc.

web.ua.es/va/oil/emprenedors/el-jardiner-d-empreses. html Aquest nou mitjà de comunicació amb les o els estudiants i públic en general inclou entrevistes, novetats, cites cèlebres i experiències destinades a persones interessades en la creació de la seua pròpia empresa o que ja han iniciat el seu propi negoci, que compta amb el suport i les col·laboracions l’Observatori d’Inserció Laboral.


Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació Vols fer pràctiques en empreses? Busques faena? Coneixes les eixides professionals de la teua titulació? Saps com redactar un bon CV, com preparar un procés de selecció o una entrevista de treball? Vols muntar la teua pròpia empresa? El GIPO de la Fundació General de la Universitat d’Alacant posa a la teua disposició un equip de professionals que resoldran de manera personalitzada tots els teus dubtes i t’informaran de tot el que tinga a veure a la teua titulació segons les teues necessitats o interessos. El nostre objectiu és millorar l’ocupabilitat del nostre alumnat i personal titulat a través de pràctiques en empreses, borsa de treball, formació en competències i habilitats professionals, promoció de l’autoocupació i informació sobre el mercat laboral. El GIPO és Agència de Col·locació Autoritzada pel SERVEF núm. 1000000006 Ubicació: Fundació General de la Universitat d’Alacant Edifici Germà Bernàcer. Campus de Sant Vicent del Raspeig. 03690 Alacant Tel.: 965 909 828 / 9795 - Fax: 965 909 800; gipe@ua.es www.gipe.ua.es/va

Servei d’Ocupació L’ocupació és sens dubte l’objectiu fonamental del GIPO. La unitat d’Ocupació es materialitza com un servei destinat a: - Recollir ofertes d’ocupació - Realitzar els processos de selecció de personal que s’ajusten millor a les ofertes d’ocupació - Dur a terme una recerca activa d’ofertes d’ocupació: · Realitzant esdeveniments. · Visitant empreses. · Procurant acords de cooperació en matèria de foment d’ocupació amb Institucions i empreses privades. -Oferir una orientació laboral adequada atenent al perfil de base d’alumnat o personal titulat. Des de Març de 2012 el GIPO ha estat autoritzat per poder actuar com a Agència de Col·locació. L’autorització és fruit de la sol·licitud presentada per la Fundació General de la Universitat d’Alacant per a adequar-se a la normativa actual d’intermediació en el mercat laboral. Per a totes aquelles persones titulades de diplomatura/llicenciatura/enginyeria i grau i/o estudiants de postgrau, des del GIPO posem a la vostra disposició una borsa de treball dirigida a recollir ofertes d’ocupació qualificada. Requisits del personal titulat: · Estar en posesió del títol de diplomatura/llicenciatura/enginyeria i grau i/o ser estudiants de postgrau de la Universitat d’Alacant. · Emplenar la sol·licitud d’inscripció per a la borsa d’ocupació correctament en el termini establert, aportant la documentació sol·licitada.

079


OCUPACIÓ

Documentació a aportar: · Fotocòpia del títol de diplomatura/llicenciatura/enginyeria i grau o el pagament de les taxes per l’expedició del mateix. · Matrícula de la Universitat d’Alacant (en cas de ser alumnat matriculat). Període d’Inscripció: - Tot el curs acadèmic.

Servei de Pràctiques Amb l’objectiu fonamental d’acostar l’alumnat universitari al món empresarial, disposem d’un Servei de Pràctiques Externes, Voluntàries i Remunerades (cotitzen a la Seguretat Social). A aquestes pràctiques es pot inscriure qualsevol estudiant que haja superat el 50% dels crèdits dels seus estudis o que s’haja matriculat en un màster oficial o títol propi de la Universitat d’Alacant. Les pràctiques es podran desenvolupar al llarg de tot el curs acadèmic. La remuneració de la pràctica dependrà de la jornada setmanal que s’acorde, sempre partint d’unes quanties mínimes establides pel GIPO: 4 hores/dia (20 hores/setmana)

315€

5 hores/dia (25 hores/setmana)

395€

6 hores/dia (25 hores/setmana)

480€

7 hores/dia (25 hores/setmana)

555€

8 hores/dia (25 hores/setmana)

640€

Per a inscriure-s’hi l’alumnat haurà d’emplenar el formulari en línia al qual podrà tenir accés amb les seues claus durant el curs acadèmic vigent i poder mantenir així actualitzades les seues dades personals, acadèmiques, etc. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 15:00 a 17:30h www.gipe.ua.es/va/area-de-practiques

Servei d’Orientació L’objectiu de l’àrea d’orientació laboral és possibilitar una òptima orientació cap a les noves i creixents demandes empresarials. Pensem contínuament en noves formes de fer-te més còmode i efectiu el procés d’aprenentatge i preparació per al món laboral, brindant-te les eines bàsiques que t’ajudaran a realitzar una recerca activa d’ocupació en el mercat de treball.. - Realitzem un servei d’assessorament personalitzat tant si eres estudiant com si eres personal titulat per a facilitar-te la inserció en el mercat laboral, mitjançant una entrevista personalitzada t’ajudarem a enfocar la teua recerca d’ocupació segons el teu perfil formatiu i personal. - Organitzem i impartim cursos sobre tècniques de recerca d’ocupació, que tracten des del desenvolupament personal i professional fins al disseny curricular. - Realitzem xarrades d’informació i motivació per a una efectiva recerca d’ocupació en facultats i centres de la universitat.


- Concertem presentacions d’empreses i processos de selecció de personal. - Celebrem anualment una fira d’ocupació universitària “Marató d’ocupació i autoocupació” en què participen institucions i empreses públiques i privades. Informació d’interès: Com redactar el currículum? www.gipe.ua.es/va/com-es-fa-un-curriculum-vitae-exemple Com redactar el currículum? www.gipe.ua.es/va/com-es-redacta-una-carta-de-presentacio Com superar una entrevista de treball? www.gipe.ua.es/va/consells-per-a-superar-una-entrevista-de-treball Adreces clau en la teua recerca d’ocupació en Internet.w www.gipe.ua.es/va/adreces-d-interes-en-la-teva-recerca-d-ocupacio Consulta els màsters i cursos de postgrau de la Universitat d’Alacant.e web.ua.es/va/masters-universitaris-de-la-universitat-d-alacant.html edua.ua.es/va/oferta-d-estudis web.ua.es/va/continua/oferta-titols-propis/ Si vols un servei d’orientació, contacta en el email: mj.piqueres@ua.es María José Piqueres, coordinadora de la Unitat d’Orientació Laboral.

OPEA (Accions d’Orientació per a l’Ocupació i Suport a l’Autoocupació) El GIPO ve col·laborant amb el Servei Públic d’Ocupació (Servef) per a donar atenció d’Orientació Laboral i Autoocupació a la població aturada en general i a la població d’alumnat universitari que acudeix a rebre aquest servei en qualitat de voluntàries i voluntaris.

Servei de Creació d’Empreses i Autoocupació L’Àrea d’Autoocupació i Creació d’Empreses és un servei d’atenció a les necessitats de l’itinerari d’inserció laboral per compte propi que es presta a l’alumnat i personal titulat de la Universitat d’Alacant. El servei es troba en funcionament des de l’any 1998 en la Universitat d’Alacant i des de l’any 2004 en la seua Fundació General. Des de la seua posada en funcionament s’ha atès més de 1.000 projectes de posada en marxa d’una activitat empresarial promoguts pel col·lectiu universitari. Un total de 51 projectes han estat incubats en el Centre de Creació d’Empreses que depèn d’aquest mateix servei. La major part dels projectes pertanyen al sector serveis, atès que el centre respon a les necessitats específiques d’aquesta tipologia. El servei disposa d’aquestes eines de suport a l’itinerari emprenedor: El servicio cuenta con las siguientes herramientas de apoyo al itinerario emprendedor: - Assessorament per a la realització del pla d’empreses. - Assessorament per a la presentació d’ajudes i subvencions.. - Conveni amb entitats financeres per a l’obtenció de microcrèdits a projectes avalats per Fundació General de la Universitat d’Alacant. - Col·laboració amb els serveis públics d’ocupació amb suport a les i els emprenedors mitjançant premis (Concurs Joves Emprenedors del Servef).

081


OCUPACIÓ

- Realització d’activitats d’informació i motivació per a l’autoocupació en les facultats i centres de la Universitat. - Col·laboració amb diverses iniciatives de suport a l’emprenedoria: - YUZZ: Banesto. - Uniproyecta: Universia.

Servei d’Anàlisi del Mercat Laboral Des del GIPO hem elaborat aquesta secció de la nostra web amb l’objectiu de facilitar un recurs especialitzat d’informació sobre la situació de l’ocupació per al col·lectiu universitari, especialment a les graduades i els graduats en situació de cerca de treball. El recurs es divideix en tres seccions: - En primer lloc el BUTLLETÍ ESTADÍSTIC, on s’arreplega informació d’algunes operacions estadístiques de l’INE, com són l’Enquesta de Població Activa (EPA) i l’Enquesta de l’Estructura Salarial, a través de les quals podem conèixer com és l’ocupació de les i els universitaris segons el salari, la temporalitat o parcialitat i també quines són les condicions d’ocupació segons el tipus d’ocupacions i sectors econòmics, especialment per a alumnat universitari. - En segon lloc, el BUTLLETÍ D’OCUPACIÓ facilitarà tot tipus d’informació especialitzada en l’ocupació per compte d’altri que resulte rellevant per a aquest col·lectiu i que procedisca de fonts de prestigi reconegut i rigurosidad contrastada. Articles d’experts, notícies, experiències i anàlisis de les empreses facilitaran un coneixement no solament quantitatiu de la situació de l’ocupació, sinó de tots els aspectes qualitatius del mercat que faciliten l’orientació, com les competències, transformacions del mercat laboral, etc., que són de vital interès per a saber contextualitzar el procés de cerca d’ocupació. - Finalment, el BUTLLETÍ D’AUTOOCUPACIÓ facilitarà la informació especialitzada per a totes i tots els graduats que estiguen interessats a valorar la inserció a través de l’itinerari emprenedor. La informació que es facilitarà en aquest bloc, més que a la necessitat de respondre a dubtes sobre els processos i mecanismes d’engegada que es resolen mitjançant una tutoria, pretén donar a conèixer la situació i evolució de l’ocupació per compte propi.

Programa d’Orientació Laboral per a Estudiants i Personal Titulat amb Discapacitat El Centre de Suport a l’Estudiant (CSE) ofereix un programa d’atenció personalitzada a l’alumnat amb discapacitat. Aquest programa permet desenvolupar un itinerari d’ocupació individual, condicionat a les característiques de cada estudiant i aprofitant els recursos de gestió i atenció del Centre de Suport i els Serveis de Pràctiques i Ocupació amb els quals compta la nostra Universitat. A aquest servei s’accedeix mitjançant cita prèvia. Ubicació: Edifici de Ciències Socials. Planta baixa Tel.: 965 909 402 / 3873. Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Vesprades de dilluns a dijous amb cita prèvia cae.apoyo@ua.es web.ua.es/va/cae


083


CULTURA

El VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORTS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de la Universitat d’Alacant, per mitjà del Servei de Llengües i Cultura ofereix un ampli programa d’activitats en què podràs participar al llarg del curs, com jornades, seminaris, congressos, concerts i actuacions musicals, cinema, recitals de poesia, teatre i dansa. Una àmplia oferta cultural per a complementar i enriquir la teua formació universitària i per a compartir el teu oci. A més, tens la possibilitat d’obtenir crèdits de lliure configuració participant en les activitats esmentades. També, el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística organitza activitats culturals en les seus universitàries d’Alacant, Benissa, Biar, Cocentaina, la Nucia, Oriola, Villena i Xixona. Durant tot l’any s’hi organitzen actuacions musicals, recitals, debats, representacions teatrals, projeccions, cicles de conferències i cursos. Les seus de Benissa, Biar i Cocentaina tenen aules d’informàtica a disposició dels alumnes de la UA. Aquestes activitats culturals també se celebren en altres municipis de la província. Es pot trobar informació actualitzada en aquestes pàgines web: Revista digital del Vicerrectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística www.veu.ua.es/va slc.ua.es/va Cultura en la UA. Xarxes socials www.veu.ua.es/va facebook.com/culturaenlaua twitter.com/culturaenlaua gplus.to/culturaenlaua www.tuenti.com/culturaenlaua youtube.com/culturaenlaua A més, podràs obtenir informació i entrar en contacte amb aquests punts en: PIC. Punt d’Informació Cultural en baixos del Paranimf. ofi.cultura@ua.es, 965 903 725. Secretaria de Llengües servei.pl@ua.es, 965 903 485. ACUA. AGENDA CULTURAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT Al llarg del curs, els diferents espais del campus com el Col·legi Major, Sala Aifos, el MUA, però en especial el Paranimf de la Universitat d’Alacant, acullen una variada programació de música, dansa i teatre, cinema, exposicions, etc. Aquesta programació es caracteritza per la qualitat de les propostes i pel seu caràcter alternatiu, i inclou espectacles tant de producció pròpia (aules de teatre, coral universitària, jazz, etc.) com propostes que revesteixen un interès singular. Aquest conjunt d’espectacles es dirigeix a la comunitat universitària i a la societat en general. www.veu.ua.es/va/agenda


Exposicions Durant tot l’any podràs visitar al campus exposicions d’arts plàstiques, pintura, fotografia, cartellisme, humor gràfic, escultura i instal·lacions. Una selecció completa i representativa de les creacions més noves en el panorama actual de l’art contemporani i de l’obra de prestigiosos artistes espanyols i estrangers.

· MUA (Museu Universitari) Les exposicions i activitats programades pel MUA tenen una doble vessant: la promoció i difusió de l’art contemporani i la divulgació dels resultats de les investigacions universitàries. Les sales Sempere, El Cub i Arcadi Blasco renoven les exposicions periòdicament. Cada curs acadèmic, una selecció dels fons de la col·lecció permanent del museu dóna a conèixer el patrimoni artístic de la Universitat. El MUA realitza visites guiades i tallers didàctics dirigits a centres educatius adaptant els seus continguts a la formació dels grups visitants. El museu disposa al seu torn, de quatre espais més: Sala L’Alcúdia, l’Àgora i dos espais polivalents, on es fan tallers, conferències, projeccions i concerts. Horari: Dilluns a divendres de 9 a 20 h; dissabtes de 10 a 14 h. MIC (Museu Informacio Cultural). Tel.: 965 909 387 / 965 903 865, fax: 965 903 464, mua@ua.es Per a concertar visites guiades i en grup. Tel.: 965 909 517. www.mua.ua.es

· Sala AIFOS La Sala Aifos (on es troba l’Aula de Cinema del Servei de Cultura), amb dos espais diferenciats polivalents, la sala d’exposicions i la sala de projeccions, disposa d’unes instal·lacions que fan possible l’organització de cicles, tallers i jornades per a tota la comunitat universitària. Sala Aifos, edifici C de Filosofia i Lletres Tel.: 965 909 852, sala.aifos@ua.es Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h i 16 a 19 h.

· Salas TRÀNSIT I i II Aulari I i II. Tel.: 965 909 720, sala.aifos@ua.es Horari: Dilluns a divendres de 9 a 21 h.

085


CULTURA

Tallers culturals PRIMER CUADRIMESTRE 2015-16 CURS

PROFESORAT

HORES

CRÈDITS CECLECECTS

HORES ICE

PREU (colectiu UA//Alumni UA)-(colectiu no UA)

LLOC

DATA COMENÇAMENT

DATA FINAL

Seu d’Alacant

Per determinar

Per determinar

ARTS PLÁSTIQUES TALLER D’ICONES PINTURA A L’AIRE LLIURE TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL BÀSICA L’ART DE LA FOTOGRAFIA EN BLANCO I NEGRE TALLER DE GRAVAT EXPERIMENTAL AMB LLORENS FERRI: PUNTA SECA I TÈCNIQUES ADDITIVES TALLER DE FOTOGRAFIA CREATIVA AVANÇAT

Mª Dolores Mulá

60

6

60

110/150

Seu d’Alacant

19-nov-15

19-maig16

Roberto Ruiz de Zafra

20

2

20

35/50

Campus

17-nov-15

22-dese15

Javier Serrano

40

4

40

95/110

Campus

14-oct-15

21-dese15

Coordinador: José Miguel Santacreu

30

3

30

50/70

MUA

11-nov-15

11-dese15

Javier Guijarro

30

3

30

50/70

Seu d’Alacant

24-oct-15

12-dese15

30

entrada lliure, limitada a l’aforament 40/60 per a reconoxeiment academic

Sala Audiovisual Biblioteca General

08-oct-15

17-dese15

MACA (Alicante)

06-oct-15

15-dese15

CINEMA CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL EN LA UA

Coordinador: Israel Gil y Raúl García

CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL EN EL MACA

Coordinador: Israel Gil y Raúl García

30

3

30

entrada lliure, limitada a l’aforament 40/60 per a reconoxeiment academic

CURS PRÀCTIC DE REALITZACIÒ DE CURTS

Ángel Puado Veloso

30

3

30

50/70

Campus

14-oct-15

16-dese15

EL LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC SEGONS ELS GRANS MAESTRES

Coordinador: Israel Gil

20

2

20

35/50

Campus

16-oct-15

18-dese15

José Soto

30

3

30

50/70

Campus

26-oct-15

16-dese15

CLUB DE LECTURA. INCERT FUTUR. LITERATURA DISTOPICA

Sergio Galindo

20

2

20

20/35

Campus

16-oct-15

18-dese15

TALLER D’ESCRIPTURA DEL GUIÓ CINEMATOGRÀFIC

Mariano Sánchez

30

3

30

50/70

Campus

15-oct-15

17-dese15

ESCRIURE FICCIÓ O REVIURE GARCÍA MÁRQUEZ. Curs complet d’escriptura creativa

Mariano Catoni

60

6

60

80/90

Campus

17-nov-15

17-maig16

Santiago Iglesias

25

2,5

25

100/145

Campus

19-oct-15

24-maig16

Pakito Baeza

15

1,5

15

45/55

Campus

16-oct-15

18-dese15

Antonio Correas

15

1,5

15

45/55

Campus

19-oct-15

21-dese15

30

3

PERIODISME FOTOPERIODISME ESCRIPTURA

MÚSICA GUITARRA CONTEMPORÀNEA PERCUSIÓ LLATINA PERCUSIÓ FLAMENCA


PRIMER CUADRIMESTRE 2015-16 DATA COMENÇAMENT

PROFESORAT

HORES

CRÈDITS CECLECECTS

HORES ICE

PREU (colectiu UA//Alumni UA)-(colectiu no UA)

LLOC

TALLER D’ELEMENTS ESPECÍFICS DE TÈCNICA DE PASSATGES D’ORQUESTRA PER A INSTRUMETISTES DE CORDA (primera trobada)

Carolina Martínez

30

3

30

20 (0€ OFUA)

Campus

TALLER D’ELEMENTS ESPECÍFICS DE TÈCNICA DE PASSATGES D’ORQUESTRA PER A INSTRUMETISTES DE CORDA (segona trobada)

Carolina Martínez

30

3

30

20 (0€ OFUA)

Campus

14-mar16

25-abr-16

TALLER D’ELEMENTS ESPECÍFICS DE TÈCNICA DE PASSATGES D’ORQUESTRA PER A INSTRUMETISTES DE CORDA (tercera trobada)

Carolina Martínez

30

3

30

20 (0€ OFUA)

Campus

13-jun-16

06-jul-16

TECNIQUES DE PREPARACIO D’UN DISCURS I D’UN DEBAT

Miquel Esplá Gomis

40

4

40

60/85

Campus

13-oct-15

22-des-15

TALLER DE COMUNICACIÓ ORAL

Marisela Romero y Josefina Ruiz

40

4

40

60/85

Campus

15-oct-15

17-des-15

CURS

DATA FINAL

11-nov-15 14-des-15

ORALITAT

TEATRE Susana Giner

24

2,4

24

40/55

Campus

07-nov-15 15-nov-15

LES TÈCNIQUES DE DRAMATIZACIÓ EN L’ENSENYAMENT DE LLEGÜES EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

DESCOBRINT EL NOSTRE CLOWN

Victoria Guillen

30

3

30

50/70

Campus

12-nov-15 17-des-15

INICIACIÓ A LA COMMEDIA DE L’ART

José Gabriel Campos

12

1,2

12

20/35

Campus

21-nov-15 22-nov-15

CURS D’IMPROVISACIÓ TEATRAL

Miryam Villalobos

30

3

30

50/70

Campus

14-oct-15

16-des-15

TALLER DE TÈCNICA PER A LA PRÀCTICA ESCÈNICA

Ana Sala Burgos

30

3

30

50/70

Col.legi Major

16-oct-15

18-des-15

Rubén Marín

20

2

20

40/55

Campus

28-oct-15

16-des-15

21-oct-15

23-des-15 22-des-15

DANSA DANSES DEL MÓN DANSA: CONVERTEIX EN ART ELS TEUS MOVIMENTS

Cruz Vicedo

15

1,5

15

40/55

Seu d’Alacant

TALLER DE CREACIÓN COREOGRÁFICA Y PUESTA EN ESCENA

Inmaculada Manresa

30

3

30

50/70

Campus

13-oct-15

Bárbara Fernández y Javier Monserrat

30

3

30

50/70

Campus

12-nov-15 17-des-15

DIVULGACIÓ MICROFINACIACIÓ COL·LECTIVA

Inscripcions: PIC Punt d’Informació Cultural (planta baixa del Paranimf) Tel.: 965 903 725, ofi.cultura@ua.es Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores; dilluns i dimecres, de 15 a 17.30 hores. Aquesta informació és orientativa.Per a més informacio consultar nostra web www.veu.ua.es/es/talleres

087


CULTURA

Aula de la Ciència L’Aula de la Ciència pretén difondre dins de l’àmbit universitari totes aquelles activitats de divulgació de la cultura científica que es duen a terme en els espais de la Universitat d’Alacant, tant en el campus com en les seus universitàries. L’objectiu de l’Aula de la Ciència és promocionar les accions relacionades amb la divulgació de la cultura científica, oferint a la societat un ventall ampli de possibilitats quant a l’accés a aquest tipus de coneixement en forma de múltiples varietats de realització: exposicions, xarrades, visites guiades, presentació de llibres i altres tipus de materials didàctics, tallers, cicles de conferències, entre altres. Dins de la concepció de l’Aula de la Ciència hi ha la voluntat de compartir sabers, d’unir capacitats i trobar aspectes multidisciplinaris que defugen els compartiments estancs. Entenem que la transversalitat és condició indispensable per a aconseguir un coneixement integral de les coses. Igualment, pretenem fomentar el coneixement i la curiositat sobre els temes de divulgació científica en la comunitat universitària, contribuint, d’aquesta manera, a la promoció cultural. Si voleu estar al corrent de les activitats que duem a terme, us podeu subscriure al nostre butlletí de notícies. Moltes gràcies pel vostre interès.

Tlf. 965 90 95 93 - 965 90 34 57 e-mail: aula.ciencia@ua.es

Aula de Cinema L’Aula de Cinema de la Universitat d’Alacant, que es va fundar el 1997, ofereix els seus serveis fonamentalment a la comunitat universitària. En la seua voluntat d’estendre la cultura cinematogràfica, organitza activitats que inclouen cicles de pel·lícules (tant en el campus com en les seus universitàries), cursos de cinema i conferències de directors de cinema o altres professionals . Els títols que engloben la nostra filmoteca (i que es poden consultar en aquesta pàgina web des del curs 2002/03) serveixen de suport a la docència i estan al servei de la recerca. En aquest sentit, podem assessorar o ocupar-nos de l’edició de materials audiovisuals i, amb la mateixa finalitat, disposem d’una selecta biblioteca. www.veu.ua.es/va/aula/cine/catalogo


Aula de Teatre TEATRE UNIVERSITARI EN VALENCIÀ L’aula de Teatre de la Universitat d’Alacant, des de la seua creació ara fa 25 anys, té com a objectiu essencial aconseguir que tots els col·lectius universitaris (alumnat, PDI i PAS) puguen aprofundir en la temàtica de la pràctica escènica mitjançant activitats formatives (tallers de diversa índole) i la concreció de muntatges teatrals. www.veu.ua.es/va/aula/teatro/teatre

Aula de Dansa Contemporània El Servei de Llengües i Cultura crea aquest curs una Aula de Dansa Contemporània, amb l’objectiu de proporcionar a tot el col·lectiu universitari (alumnat, PAS, PDI) la possibilitat de treballar tots els aspectes que intervenen en la dansa contemporània i potenciar, d’aquesta manera, la seua creativitat. A tal efecte, es desenvoluparan diverses activitats formatives, com ara tallers, i la concreció d’un espectacle de dansa contemporània. www.veu.ua.es/va/aula/dansa

Aula de Música L’Aula de Música organitza activitats amb un doble objectiu: ser un punt de trobada, formació i especialització musical per a tota la comunitat universitària, i donar difusió mitjançant una sèrie d’accions i concerts adreçats a tots els públics. La tasca desenvolupada per l’Aula de Musica és molt diversa i comprèn tant la difusió de l’activitat musical per mitjà de la Orquestra Filharmònica, la Coral Universitària o grups de cambra, com la realització de tallers de formació musical en diferents àmbits i nivells.

· ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE L’Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant es va crear el novembre de 2005 com a plataforma estable per al desenvolupament i perfeccionament dels estudis musicals, i un dels seus objectius principals ha sigut la contribució a la difusió del repertori simfònic universal. Integrada per 50 joves músics, i dirigida des de la seua creació per Mihnea Ignat, l’OFUA duu a terme una important tasca formativa, i constitueix el mitjà de trobada d’estudiants universitaris i dels diferents conservatoris i escoles de música de la província. Anualment, durant el mes de setembre-octubre, es convoquen proves d’accés per a nous integrants. Aquesta gran agrupació musical ha actuat en pràcticament totes les sales de la província d’Alacant, i ha participat, així mateix, en importants festivals d’àmbit nacional i internacional que l’han portada a prestigiosos auditoris, com els de Múrcia i Zaragoza. L’Orquestra col·labora estretament amb l’Escola Superior de Música Reina Sofía, pertanyent a la Fundació Albéniz.

089


CULTURA

L’OFUA desenvolupa, a més, un programa de “concerts didàctics” i “concerts en família” que ha resultat de gran interès per a tota la comunitat educativa alacantina, amb participació de més de 4.500 escolars. L’agrupació manté un ferm compromís amb el desenvolupament de labors socials mitjançant els seus concerts benèfics a favor d’organitzacions com Projecte Home, Associació Espanyola contra el Càncer, Càrites, Associació d’Epilèpsia de la Província d’Alacant, Creu Roja, etc. Una menció a part mereix el concert benèfic a favor dels damnificats del terratrèmol de Llorca, celebrat el juny de 2011 en l’Auditori de la Diputació d’Alacant. Des de desembre de 2012, l’OFUA desenvolupa un dels seus concerts benèfics nadalencs anuals en col·laboració amb el Rotary Club Alacant i el Rotary Club Alacant Port. Un dels objetius centrals de l’OFUA és aconseguir l’excel·lència artística i ha reeixit, a través d’una forta aposta per la qualitat, fer de l’orquestra una agrupació de gran prestigi nacional que té el suport d’una sèrie de compromesos patrocinadors. La projecció de l’OFUA i els projectes que emprèn cada curs són nombrosos i de qualitat reconeguda.

· CORAL UNIVERSITAT D’ALACANT La Coral de la Universitat d’Alacant té, entre els seus objectius, convertir-se en una referència musical en el campus, propiciant una formació pedagògica i musical de gran rigor i projectant aquest aprenentatge tant en concerts com en diverssos actes acadèmics. La dinàmica de treball de la Coral de la Universitat d’Alacant es basa en un assaig setmanal al campus que es complementa amb classes específiques de formació vocal, així com amb jornades monogràfiques de treball i convivència. Les entrevistes d’accés es fa, habitualment, durant el mes de setembre-octubre i estan obertes a qualsevol integrant de la comunitat universitària. La Coral de la UA ofereix al llarg del curs una sèrie de concerts, tant en el Paranimf com en les seus, Alacant, etc. La coral universitaria participa en els actes acadèmics de la Universitat com ara actes d’obertura de curs, honoris causa, etc. El 2013, la Coral de la Universitat d’Alacant va ser seleccionada per a participar en el certamen internacional de cors universitaris Universitat Cantat que es va celebrar en la ciutat polonesa de Poznan.


ESPORTS

El Servei d’Esports promou i facilita la pràctica esportiva en la UA mitjançant les activitats i processos següents: PRÀCTICA LLIURE: Per a tu que t’agrada aprofitar les estones lliures entre classes, sense compromisos, després d’estudiar. T’animem a practicar esport de manera individual o en equip. Per a fer-ho has de reservar alguna de les instal·lacions esportives del nostre campus. Una vegada t’animes, segur que t’interessa la targeta esportiva universitària (TEU). Tot i que has de portar el teu equipament esportiu, a les instal·lacions esportives hi ha alguns serveis complementaris i un Gabinet de Fisioteràpia i Podologia. ACTIVITATS FÍSIQUES: Són activitats dirigides, amb distints nivells, a unes hores determinades, amb un monitor que t’instrueix i et motiva a “moure’t”. A més, alguns monitors et preparen un programa d’entrenament personalitzat. Et suggerim també les activitats d’oci i recreació a l’aire lliure. Et divertiràs, coneixeràs gent, i fins i tot et trobaràs millor. COMPETICIÓ: En determinats esports, organitzem lligues internes per al col·lectiu universitari. Si et seleccionen, pots representar la teua universitat en els campionats universitaris o formar part del Club Esportiu Universitat d’Alacant. CURSOS DE FORMACIÓ ESPORTIVA: Cursos abonats per les corresponents federacions o associacions, molts dels quals et permetran obtenir els certificats que et capaciten com a monitor. CURSOS DE FORMACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES 2015/2016* BUSSEJADOR 1 ESTEL FEDAS/CMAS (INICIACIÓ AL BUSSEGE) BUSSEJADOR 2 ESTELS FEDAS/CMAS (BUSSEJADOR AVANÇAT) BUSSEJADOR 3 ESTELS FEDAS/CMAS (BUSSEJADOR EXPERT) ENTRENAMENT FUNCIONAL I DE POTÈNCIA NIVELL 1: INICIACIÓ ENTRENAMENT FUNCIONAL I DE POTÈNCIA NIVELL 2: AVANÇAT TÈCNIQUES CREATIVES DE GESTALTERAPIA: EXERCICIS FÍSICS I PRÀCTIQUES EMOCIONALS VELA NIVELL 1 ESCALADA ESPORTIVA EXPRESSIÓ CORPORAL I GESTIÓ EMOCIONAL (BIODANZA) INICIACIÓ AL MUNTANYISME, SENDERISME, ORIENTACIÓ I SUPERVIVÈNCIA INICIACIÓ AL WINDSURF INICIACIÓ I PROGRÉS EN WINDSURF INSTRUCTOR EN FORÇA I MUSCULACIÓN LEARNING BY PLAYING, TWO ACTIVITIES IN ONE MONITOR CICLE INDOOR MONITOR PILATES PRIMERS AUXILIS PRIMERS AUXILIS I INICIACIÓ AL SOCORRISME AQUÀTIC SOCORRISME AQUÀTIC ÚS I MANEIG DEL DESFIBRIL·LADOR SEMIAUTOMÀTIC VALORACIÓ I TRACTAMENT MUSCULO-ESQUELÈTIC DE LES LESIONS I PREDISPOSICIONS ESPORTIVES I LABORALS *Susceptible de canvis. La informació actualitzada es pot consultar en: sd.ua.es/va/activitats/cursos-de-formacio.html

091


ESPORTS

Aeròbic Aikido Atletisme Bàdminton Balls llatins i de saló Bàsquet Body Mix Campo a través Cardio Box Ciclisme indoor (spinning) Circuit Fitness Defensa Personal Escacs Escalada Esgrima Esquaix Fitness aquàtic Frontennis Futbol Futbol sala Futbol 8 GAP Gimnàstica de manteniment Gimnàs musculació Golf Habdbol

CAMPIONAT D’ESPANYA

CAMPIONAT AUTONÒMIC

COMPETICIONS UNIVERSITÀRIES FEDERADES

LlIGUES INTERNES

PRÀCTICA LLIURE

ESPORT

ACTIVITAT DIRIGIDA

COMPETICIONS


CAMPIONAT D’ESPANYA

CAMPIONAT AUTONÒMIC

COMPETICIONS UNIVERSITÀRIES FEDERADES

LlIGUES INTERNES

PRÀCTICA LLIURE

ESPORT

ACTIVITAT DIRIGIDA

COMPETICIONS

Hip-Hop Hoquei Ioga Judo Karate Kendo Kung-Fu Manteniment amb Pilates Mitja marató / marató Natació Orientació Pàdel Pilota valenciana Rem Rugbi Senderisme Stretching postural Submarinisme Taekwondo Tai-txi Tennis Tennis de taula Triatló Voleibol Vòlei platja Zumba

093


ESPORTS

Instal·lacions esportives Les instal·lacions que ofereix la Universitat d’Alacant són:

· Pavelló poliesportiu - Pista central poliesportiva amb: - 2 pistes de bàsquet - 1 pista de futbol sala - 1 pista d’handbol - 2 pistes de voleibol - 1 pista d’hoquei sala - 1 rocòdrom - 1 piscina climatitzada - 4 pistes d’esquaix - 1 gimnàs de musculació - 1 sala de tennis de taula - 2 sales d’usos múltiples - 1 tatami 12x12 - SPA amb: - Pediluvi bitèrmic - Banyera d’hidromassatge - Sauna - Bany de vapor

· A l’aire lliure - 3 pistes de tennis - 1 pista de bàsquet - 1 camp d’herba artificial d’hoquei - 2 camps de futbol 8 d’herba artificial - 1 camp de rugbi/futbol d’herba artificial - 1 pista d’atletisme - Pista poliesportiva semicoberta - 3 pistes de pàdel - 1 pista de vòley platja

· Reserva de instal·lacions, preus i formes de pagament Es fan en el Pavelló Poliesportiu o a través d’Internet. No se’n poder fer més de tres reserves a la setmana ni acumular-ne dos consecutives en la mateixa instal·lació pel mateix usuari, i no es faran reserves telefòniques. Es podrà accedir a les instal·lacions 15 minuts abans de l’hora de reserva.


Més informació, consulten la normativa d’ús de les instal·lacions esportives: sd.ua.es/va/documentos/administracio/normativa/normativa-us-instal-lacions.pdf Horari general de les instal·lacions: Període ordinari, de setembre a maig, de dilluns a divendres de 8 a 23 h. Dissabtes de 9 a 21 h. Diumenges de 9 a 14 h. Període extraordinari, Nadal, Setmana Santa i estiu: consulten document de normativa d’ús de les instal·lacions esportives: sd.ua.es/va/documentos/administracio/normativa/normativa-us-instal-lacions.pdf Per a la majoria d’activitats s’establixen dues tarifes de preus denominades “universitaris” i “no universitaris”. Les tarifes de preus “universitaris” s’apliquen, amb caràcter general, a l’alumnat de titulacions oficials de primer, segon i tercer cicle, grau, màster i doctorat, al PDI i al PAS. Fora d’aquests col·lectius, la tarifa és de “no universitaris”. Per a fer els pagaments, tant en metàl·lic com amb targeta, hi ha una màquina (TPV) a l’entrada del pavelló. Més informació en: sd.ua.es/va/instal-lacions

INSTAL·LACIÓ

€ UNIVERSITARIS

€ NO UNIVERSITARIS

€ ABONATS (TDU)

OBSERVACIONS

TEMPS

Gimnàs musculació

120’

Piscina

55’

Esquaix Pista atletisme Rocòdrom Tennis Tennis taula Vestidors i taquilles

45’ 0 1,5

4

PREU PER USUARI/A 60’

Pàdel Vòlei platja Zona de spa

55’

Piscina Pista d’atletisme Rocòdrom Pista semicoberta

PREU PER CARRER 16

30

1/2 pista central Pista central Futbol 8

20

40

Futbol / rugbi / hockei

35

80

Bàsquet exterior

6

20

Sala aeròbic

26

52

Aula didàctica Sala blava Sala esgrima Sala tatami

18

35

1/2 pista central, pàdel i vòlei platja

2

Fútbol 8 / pista central / pista semicoberta

7

Futbol / rugbi / hoquei

12

PREU PER INSTAL·LACIÓ

CÀNON LLUM

60’

60’

Preus en vigor per a l’any 2015.

095


ESPORTS

Targeta esportiva universitària (TEU) Si utilitzes habitualment les instal·lacions esportives, el Servei d’Esports et recomana la targeta esportiva universitària o l’abonament trimestral de piscina. Més informació en:: sd.ua.es/va/abonaments CATEGORIA 1. Alumnat oficial 2. Alumnat estranger 3. PDI, PAS, becaris, alumnat de títols propis de postgrau i especialització, Fundació General UA i Centre Superior d’Idiomes UA

TEU VIGÈNCIA

TITULAR

Anual

58

Semestral

44

Anual

70

4. Discapacitats universitaris. Membres equips UA

Anual

38

5. Discapacitats no universitaris. Personal vinculat a la UA

Anual

100

6. Persones no incloses en les categories anteriors

Anual

240

ABONAMENT PISCINA FAMILIAR

VIGÈNCIA

70

TITULAR

25€ Trimestral

DOCUMENTACIÓ

Documentació acreditativa de pertinença a la categoria corresponent

60 €

Preus en vigor per a l’any 2015 La informació ampliada de cada categoria està en: sd.ua.es/va/documentos/instal-lacions/preus-instal-lacions.pdf

Gabinet de Fisioteràpia i Podologia Situat a l’edifici de vestidors exteriors, el Gabinet de Fisioteràpia i Podologia t’ajuda a solucionar i a fer consultes sobre problemes com ara esquinços, lumbàlgies, lesions esportives, etc. Més informació en: sd.ua.es/va/serveis/gabinet-de-fisioterapia-i-podologia.html

Esdeveniments esportius Al llarg del curs acadèmic es programen diferents esdeveniments esportius, com la presentació dels Equips Federats del Club Esportiu Universitat d’Alacant, tornejos patronals de facultats, UA amb l’Hoquei, Jornada Dona i Esport, Jornada de clausura de lligues internes, recepció pel Rector dels medallistes en els Campionats d’Espanya Universitaris, Jornada d’integració social mitjançant l’esport, Torneig Seven Rugbi Platja, etc.

Reconeixement Acadèmic d’Activitats Universitàries Esportives Es refereix a la participació estudiantil en els diferents equips de la Universitat d’Alacant en competicions i campionats universitaris i federats. Es reconeixerà sempre que l’alumnat acredite una assistència d’almenys el 80% de les convocatòries al fet que refereix l’esport. També tindran aquest reconeixement l’alumnat matriculat que supere les accions formatives que es realitzen en matèria esportiva sempre que l’alumnat acredite una assistència d’almenys el 80%. El Vicerectorat amb competències en matèria d’esport, a través del Servei d’Esports, quedarà encarregat de supervisar i acreditar l’assistència a cada activitat. COMPETICIÓ

Per equip o modalitat

CAMPIONAT D’ESPANYA UNIVERSITARI

FASE FINAL DEL CAMPIONAT D’ESPANYA

2

CAMPIONATS INTERUNIVERSITARIS OFICIALS

CAMPIONAT INTERUNIVERSITARI

1

BUSSEIG DE COMPETICIÓ

1

FUTBOL MASCULÍ

2

FUTBOL SALA FEMENÍ

2

MITJA MARATÓ

2

COMPETICIÓ FEDERADA

CRÈDITS


COMPETICIÓ

COMPETICIÓ FEDERADA

CAMPIONAT AUTONÒMIC D’ ESPORT UNIVERSITARI DE LA CV (LLIGA CADU)

MONITORS/ENTRENADORS DELS EQUIPS RELACIONATS

Per equip o modalitat

CRÈDITS

ORIENTACIÓ

2

REM

2

RUGBI

2

TRIATLÓ

2

VOLEIBOL FEMENÍ

2

BÀSQUET FEMENÍ

2

BÀSQUET MASCULÍ

2

HANDBOL FEMENÍ

2

HANDBOL MASCULÍ

2

FUTBOL MASCULÍ

2

FUTBOL SALA FEMENÍ

2

FUTBOL SALA MASCULÍ

2

RUGBI MASCULÍ

2

RUGBI FEMENÍ

2

VOLEIBOL FEMENÍ

2

VOLEIBOL MASCULÍ

2

Relació Competició federada i Lliga CADU

2

Aprovat en Consell de Govern el 24 de març del 2014

Programa d’Esportistes d’Alt Nivell (DAN) Estableix ajudes econòmiques per a despeses de matrícula, allotjament, desplaçaments i material didàctic i esportiu, per al col·lectiu d’estudiants que complisca algun dels requisits següents: ALT NIVELL I a) Esportistes medallistes en els Campionats d’Espanya Universitaris. b) Esportistes integrants del Club Esportiu Universitat d’Alacant en esports d’equip en lliga regular que es troben en una divisió amb més d’una categoria sènior inferior. c) Esportistes integrants del Club Esportiu Universitat d’Alacant en esports individuals que hagen obtingut classificació en el Campionat d’Espanya Elit. d) Esportistes participants en Campionat d’Europa Universitari, Campionat d’Europa, Campionat del Món Universitari, Campionat del Món o Universiada. ALT NIVELL II a) Esportistes d’esports d’equip que hagen disputat la fase final dels Campionats d’Espanya Universitaris, en esports amb fases prèvies classificatòries (Campionat Autonòmic Esport Universitari i fase interzonal). b) Esportistes d’esports d’equip que s’hagen classificat en primer o segon lloc en el Campionat Autonòmic Esport Universitari. c) Esportistes d’esports individuals que s’hagen classificat en 4º o 5º lloc en els Campionats d’Espanya Universitaris.

Programa d’Esportistes d’Èlit de Nivell A o B de la Generalitat Valenciana Aquest programa estableix una reserva de places per a l’accés preferent a estudis universitaris a les universitats valencianes i uns beneficis en relació amb el seguiment dels estudis (Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, DOCV 24/01/2006). Informació i reserves Tel.: 965 903 739 - fax: 965 909 302 - ofi.esport@ua.es Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 h.

097


BIBLIOTEQUES

BUA - Biblioteca Universitària La BUA - Biblioteca Universitària de la Universitat d’Alacant compta amb 7 punts de servei, biblioteques de centre, amb un total de 3.335 llocs de lectura. Cada biblioteca té la seua sala de lectura de lliure accés, on es troben els manuals i obres recomanades a alumnes, fons especialitzat i hemeroteca. La major part dels fons és de lliure accés i els llibres estan col·locats per matèries. biblioteca.ua.es/va/biblioteques Tenen ple dret d’ús totes les persones que integren la comunitat universitària (alumnat, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis). Són personal autoritzat aquelles persones a les quals se’ls permet l’ús dels serveis bibliotecaris, en virtut de convenis, concerts i acords subscrits entre la UA i altres universitats o institucions, o a títol individual, sempre que s’acredite la necessitat de fer ús dels serveis esmentats i estiga convenientment avalat. Els serveis que ofereixen les biblioteques a les usuàries i els usuaris permeten l’accés, provisió i ús dels recursos bibliogràfics tant propis com externs: catàleg, préstec, préstec interbibliotecari, referència i informació bibliogràfica, on cada vegada tenen més rellevància l’accés a bases de dades en línia o CD-ROM, revistes electròniques i Internet, i informació i formació d’usuaris/ usuàries.

biblioteca.ua.es/va

El catàleg conté les referències de la major part dels fons bibliogràfics existents en totes les biblioteques del campus: llibres, revistes, altres materials (vídeos, discos, etc.) i publicacions electròniques. El programa ofereix l’opció SERVEIS PER USUARI/USUÀRIA, des de la qual, i després d’identificar-se, pot renovar els préstecs, canviar el NIP o consultar la fitxa que recull la situació dels seus préstecs, reserves, sancions, etc., i on pot visualitzar les respostes que la biblioteca dóna a les seues sol·licituds, i també consultar la bibliografia recomanada per a cada titulació i assignatura. gaudi.ua.es Els recursos que les biblioteques ofereixen són sales de lectura, sales de treball en grup, sales d’autoaprenentatge d’idiomes, fotocopiadores, lectors-impressors de microformes, ordinadors d’ús públic, escàners, etc. S’han dotat a totes les biblioteques d’un servei de taquilles en horari de 8.30 a 20.30 h.

blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria

L’horari habitual d’obertura de les biblioteques és: de dilluns a divendres de 8.30 a 21.00 h. biblioteca.ua.es/va/horarios www.facebook.com/biblioteca.ua


La Biblioteca General ofereix SALA D’ESTUDI 24 HORES i OBERTURES EXTRAORDINÀRIES en període de preparació i celebració d’exàmens. A l’edifici de la Biblioteca General també es localitzen els serveis generals de la BUA (direcció i administració, procés tècnic, accés al document, adquisicions i gestió de la col·lecció, suport a la recerca, qualitat i comunicació, recursos digitals i gestió d’aplicacions).

Certificat de qualitat

099


BIBLIOTEQUES

BUA - Biblioteca Universitària · Servei de Préstec El servei de préstec permet traure llibres i documents de la biblioteca, per un període limitat, per a la seua utilització a domicili. Per a l’ús d’aquest servei cal presentar al taulell de préstec la targeta d’identificació universitària (TIU). Les usuàries i els usuaris que encara no disposen de TIU, han de presentar un document d’acreditació, i el personal de biblioteca consultarà si estan autoritzats per a fer ús del servei. Horari: dilluns a divendres de 8:30 a 21 h QUI POT UTILITZAR EL SERVEI - Membres de la comunitat universitària. - Persones acollides a convenis amb la Universitat que incloguen la utilització d’aquest servei. - Persones autoritzades temporalment per un membre numerari del PDI o per responsables dels serveis de la UA. PLAZO DE PRÉSTAMO EN DÍAS Estudiants de grau, convenis i altres

Estudiants de postgrau i PAS

PDI

Dipòsit departamental

Manuals

7

7

14

INDEF.

Monografies

14

30

30

INDEF.

BR Manual

7

7

7

BR Monografia - BR Doctor

14

14

14

Fons de docència i investigació

7

7

120

INDEF.

Obres de refèrencia

7

7

7

INDEF.

Materials especials de les biblioteques de centre.

7

7

7

INDEF.

Materials especials de Mediateca

2 dies / 2 exemplars

BR = bibliografia recomanada Els terminis especials de préstec per als períodes de vacances els anuncia la biblioteca amb antelació. NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS EN PRÉSTEC

Nombre total de documents en préstec

Estudiants de grau i convenis

Estudiants de postgrau i PAS

PDI

Dipòsit departamental

Otros

8

20

50

INDEF.

3

PRÉSTEC D’ORDINADORS PORTÀTILS Les biblioteques disposen d’ordinadors portàtils per a prestar en sala al alumnat i a usuaris amb perfil “altres”, durant un dia i en l’horari de biblioteques, amb l’única limitació que no es podem traure de les biblioteques. RENOVACIONS DE PRÉSTEC La renovació d’un document s’ha de fer abans que acabe el termini de préstec, no tenen límit mentre no haja sigut reservat per un altre usuari. Les renovacions es poden fer:


- Per WebCat, utilitzant l’opció “Serveis a l’usuari-Renovar préstecs”. - Personalment a les biblioteques. - Telefònicament a les biblioteques. RESERVA DE DOCUMENTS Si interessa un document que està prestat es pot reservar: - Per WebCat, utilitzant l’opció “Sol·licitud-Reserva d’obres per a préstec”. - Personalment a les biblioteques. - Telefònicament a les biblioteques. DEVOLUCIONS FORA DE TERMINI El retard en la devolució de documents comporta una sanció de suspensió del servei d’un dia per cada dia de retard i per cada document. Els préstecs es reclamen pel correu electrònic universitari. biblioteca.ua.es/va/prestec.html

· Accés al document La secció de Préstec Interbibliotecari, situada a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General, té com a objectiu proporcionar als membres de la comunitat universitària qualsevol classe de documents o part d’aquests publicats arreu del món i que no es troben a la Universitat d’Alacant, així mateix subministra a altres institucions externes documents existents en la nostra Universitat. Els procediments establits s’ajusten a normatives internacionals i als acords de caràcter interuniversitari signats entre les universitats espanyoles. Tel.: 965 909 360, fax: 965 909 361; interbibliotecas@ua.es

· Punt d’informació (Punt BIU) Està situat a la planta baixa de la Biblioteca General, i en cadascuna de les biblioteques. El servei informa les i els usuaris del funcionament i serveis de les biblioteques. Dóna informació sobre tots els fons i col·leccions bibliogràfiques, la recerca, accés i utilització d’aquests. Facilita i dóna suport en les recerques bibliogràfiques sobre qualsevol assumpte, accedint a fonts d’informació internes i externes, utilitzant recursos impresos i automatitzats. També ofereix diversos cursos de formació d’usuaris tant programats com a la carta. Tel.: 965 903 996, fax: 965 903 735; puntbiu@ua.es

· Mediateca Ubicada en la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General, la Mediateca ofereix a tota la comunitat universitària accés i préstec de tot tipus de suports especials (cintes de vídeo, DVD-Vídeo, CD-Àudio, CD-Multimèdia, etc.) i una àmplia col·lecció bibliogràfica especialitzada en cinema i música. Ofereix cabines individualitzades per a l’aprenentatge d’idiomes, sales d’audició/visionat col·lectives i una àmplia sala multiusos amb capacitat d’aproximadament cinquanta persones. Horari: dilluns a divendres, de 8.30 a 21 h Tel.: 965 903 400, ext. 2208; mediateca@ua.es biblioteca.ua.es/es/mediateca

· Suport a la investigació Unitat situada en la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General, que ofereix serveis d’assessorament, informació i de suport als membres de la Universitat d’Alacant en temes referents a l’activitat investigadora. Engloba el repositori institucional de la Universitat d’Alacant. biblioteca.ua.es/va/suport-investigacion/suport-a-la-investigacio.html

101


BIBLIOTEQUES

Biblioteca de Filosofia i Lletres Situada a la 1a i 2a planta de l’edifici de la Biblioteca General. Especialitzada en les àrees de Filologia, Humanitats, Traducció i interpretació, Història... També conté fons del Centre d’Estudis de la Dona i una important col·lecció sobre Història i Filosofia de la Ciència. En la primera planta hi ha una sala multimèdia amb un ordinador destinat a persones amb deficiències visuals. Tel.: 965 903 400 (ext. 2758 / 3016 / 2814), fax: 965 903 735 bibli.fl@ua.es biblioteca.ua.es/va/filosofia-letras

Biblioteca de Politècnica i Ciències de la Salut Situada a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General. Els centres docents i titulacions adscrits a aquesta Biblioteca són: Escola Politècnica Superior i Facultat de Ciències de la Salut. A més, la Biblioteca és dipositària dels treballs de final de carrera d’Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica en Obres Públiques i Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Tel.: 965 903 400 (ext. 3398), fax: 965 903 735; bibli.eps@ua.es biblioteca.ua.es/va/politecnica-enfermeria

Biblioteca d’Econòmiques Situada a la planta baixa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Especialitzada en les àrees d’Economia, Empresa i Sociologia. Disposa d’una col·lecció bibliogràfica d’aproximadament 65.000 llibres, 1.800 títols de publicacions periòdiques i col·leccions de documents de treball, tesis, estadístiques, informes i memòries. Els centres adscrits són la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’Institut d’Economia Internacional.

Biblioteca de Dret Situada a la planta baixa de l’edifici de la Facultat de Dret. El centre adscrit a la Biblioteca de Dret és la Facultat de Dret. Reuneix un fons monogràfic especialitzat en ciències jurídiques d’aproximadament 75.000 llibres i 1.851 títols de publicacions periòdiques. A més disposa d’una col·lecció de microfitxes i microfilm. Tel.: 965 909 337 / 903 400 (ext. 3291 / 3292) Fax: 965 903 630; bibli.dret@ua.es biblioteca.ua.es/va/derecho

Biblioteca de Ciències Ubicada en la planta baja de la Facultad de Ciencias. Los centros adscritos a la Biblioteca especializada de Ciencias son: Facultad de Ciencias, I.U. de Investigación-Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), I.U. del Agua y Ciencias Ambientales, I.U. de Electroquímica, I.U. de Ingeniería de los Procesos Químicos, I.U. Materiales de Alicante (IUMA), I.U. de Síntesis Orgánica (ISO) I.U. de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías, I.U. Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramón Margalef” (IMEM) y los Servicios Técnicos de Investigación. Reúne los fondos especializados de Química, Biología, Ingeniería Química, Matemáticas, Ingeniería Geológica y Ciencias del Mar. Tel.: 965 903 559, fax: 965 909 747 bibli.ciencies@ua.es biblioteca.ua.es/va/ciencias

Biblioteca de Geografia Situada a la planta baixa de l’edifici d’Instituts Universitaris. A més dels fons especialitzats en geografia, organitzats en quatre grans línies d’investigació (aigües, turisme, medi ambient i climatologia) té una important col·lecció de cartografia i foto aèria. Tel.: 965 909 436 / 965 903 423, fax: 965 903 423 bibli.geografia@ua.es

Tel.: 965 903 400 (ext.3130 / 3392 / 3146), fax : 965 903 624; bibli.economiques@ua.es

biblioteca.ua.es/va/geografia

biblioteca.ua.es/va/economicas

Biblioteca d’Educació Situada en la Facultat d’Educació. El centre adscrit a aquesta biblioteca és la Facultat d’Educació. Té un fons de 50.000 monografies i 471 títols de publicacions periòdiques, i una important col·lecció antiga procedent de l’Escola Normal d’Alacant. Tel.: 965 909 622/965 903 738 y fax: 965 909 482 bibli.educacio@ua.es biblioteca.ua.es/va/educacion


Sala d’Estudi de la Seu d’Alacant Edifici Sant Fernando 40 La UA compta amb un nou espai en la ciutat que ofereix una sala d’estudi, espais per a congressos i una programació cultural enfocada a un públic jove i estranger.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes va ser creada el 1999 per iniciativa de la Universitat d’Alacant i amb el patrocini del Banc Santander i la Fundació Marcelino Botín. L’interès d’altres institucions i entitats pel projecte va generar la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que presideix l’escriptor Mario Vargas Llosa. Aquesta biblioteca sense fronteres de les cultures hispàniques conté uns quans milers d’obres de diferent tipus i de totes les èpoques. El seu catàleg posa a l’abast dels usuaris de tot el món llibres, periòdics i revistes, entrevistes i documentals audiovisuals, fonoteca (arxiu de documents sonors amb valor històric i documental), documents d’arxius, fotografies, dibuixos, pintures, etc, introduïts en tots els formats que fan possible les noves tecnologies. Els continguts de www.cervantesvirtual.com s’agrupen principalment en portals, tant institucionals com temàtics, i biblioteques d’autors, obres i personatges històrics. Així, destaquen els espais dedicats a les Biblioteques Nacionals d’Espanya, Argentina, Xile, Mèxic, Perú i Brasil; el denominat Manuscrit d’Amèrica en les Col·leccions Reials, fet en col·laboració amb la Reial Biblioteca de Patrimoni Nacional; la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, fruit d’un conveni amb la xarxa d’universitats que formen l’Institut Joan Lluís Vives, o els que protagonitzen el Cantar de Mio Cid, Tirant lo Blanc, La Celestina, Colom, Carles V, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Simón Bolívar, Larra, Galdós, Clarín, Neruda, Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Alberti, Buero Vallejo, Ángel González, Gonzalo Rojas...

www.cervantesvirtual.com

www.lluisvives.com

www.vives.org

103


RECURSOS INFORMÁTIC SI DE TELECOMUNICACION S

UACloud Campus Virtual UACloud Campus Virtual és una eina informàtica de complementa la docència, a la gestió acadèmica i administrativa, l’entorn de la qual és Internet i està adreçada tant al professorat com a l’alumnat i al personal d’administració de la UA. Podràs accedir a UACloud Campus Virtual des de qualsevol secció del web de la UA introduint el teu compte de correu electrònic i la teua clau d’accés. Quan comences els teus estudis, en el procés de preinscripció, se’t facilitara el teu compte de correu electrònic i la clau d’accés a UACloud Campus Virtual. Si se t’oblida o perds la teua clau d’accés hauràs de contactar amb la secretaria del teu centre perquè te la torne a proporcionar. Problemes d’accés a UACloud Campus Virtual: s.ua.es/AUw Des de març de 2011 UACloud Campus Virtual incorpora procediments d’administració electrònica. Mitjançant UACloud Campus Virtual podràs accedir a tots aquests serveis: - Formalitzar la matrícula. - Pagar determinats rebuts de taxes. - Consultar la situació de les beques que hages sol·licitat. - Sol·licitar les diferents convocatòries de beques de mobilitat. - Accedir als serveis prestats per l’àrea d’esports. - Consultar la bibliografía proposada en una assignatura. - Accedir a enllaços d’interès. - Fer preguntes, per mitjà de tutories, als teus professors. - Veure les preguntes d’interès. - Participar en debats. - Veure controls i notes obtingudes. - Accedir a programes per a les teues pràctiques en l’Aula d’Informàtica Virtual. - Veure les dates dels exàmens oficials. - Consultar el teu expedient. - Veure anuncis d’interès. - Veure les fitxes dels teus professors del CV. - Conèixer les adreces de correu electrònic dels teus companys d’assignatures. - Disposar d’informació sobre plans d’estudis, assignatures i horaris. - Fer servir l’agenda per a rebre o generar anotacions. - Descarreg certificats per a la xarxa sense fil. - Obtenir del certificat acadèmic personal electrònic.

https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal

Quan conclugues els teus estudis seguiràs tenint un perfil de UACloud Campus Virtual amb el qual podràs accedir a certa informació al mateix temps que et permetrà manternirte en contacte amb la Universitat. www.ua.es/va/univirtual

Sales informàtiques d’accés lliure Les trobaràs en: - Biblioteca General. - Aulari I. - Centre de Tecnologia Química (CTQ). En la Biblioteca General i aulari I pots sol·licitar ajuda a personal especialitzat si tens problemes de configuració del teu portatil o amb l’ús dels equips. web.ua.es/va/oia/serveis-recursos/aules-informatiquesde-lliure-acces.html

Aules d’informàtica En aquesta pàgina tens tota la informació relativa al funcionament de les aules d’informàtica de docència mantingudes pel Servei d’Informàtica. si.ua.es/va/servicios/aulas/aules-d-informatica.html


Xarxa sense fil UA (wifi) La xarxa sense fil de la Universitat d’Alacant és una extensió de la Xarxa Local de la Universitat d’Alacant que permet l’accés a Internet i altres serveis telemàtics sense necessitat de disposar d’una connexió fixa a la xarxa. Aquest servei està disponible en tot el Campus de Sant Vicent i la Seu d’Alacant per a tots els membres de la comunitat universitària i la seua finalitat és posar a l’abast de tothom els recursos informàtics de la UA. Està basada en la tecnologia wireless IEEE 802.11b/g que permet la transmissió de dades fins una velocitat de 54 Mbps. El dispositiu mòbil ha de disposar de connexió sense fil per a poder establir la comunicació. Pots activar aquest servei des de Campus Virtual, en la secció Secretaria >> WIFI. si.ua.es/va/wifi Si et desplaces a altres universitats espanyoles o europees podràs connectar-te a la seua xarxa sense fil amb el mateix tipus d’accés gràcies al program EDUROAM. si.ua.es/va/wifi/eduroam

Correu electrònic: webmail La Universitat d’Alacant proporciona a tot el seu alumnat una adreça de correu electrónic institucional (tu.usuario@alu.ua.es). Hi pots accedir des de qualsevol programa de correu que suporte el protocol POP3 o IMAP (com ara Netscape, Microsoft Outlook, Mail, Thunderbird...). La Universitat utilitzarà preferentment el correu electrònic com mitjà de comunicació amb l’alumnat. No obstant això, si ja disposes d’una altra adreça de correu (hotmail, msn, yahoo o gmail) pots redirigir els missatges que rebes en l’adreça institucional de la UA al compte que preferisques. Podràs fer-ho en la pestanya “Preferències”. La Universitat mai et sol·licitarà per correu electrònic dades de caràcter personal (contrasenyes, ni targetes de crèdit, ni comptes bancaris). Webmail és un servei que permet consultar el correu des d’un navegador. Les característiques del webmail són les següents: - Només es necessita el compte de correu assignat i la contrasenya que es va rebre la primera vegada que es va fer la matrícula a la Universitat. - No cal configurar res. Es pot consultar des de qualsevol ordinador. - Té diverses opcions per a poder gestionar el correu: enviar, reexpedir, esborrar, respondre, organitzar en carpetes... - Garanteix la privacitat per mitjà d’una connexió segura. - Campus Virtual també et dóna accés al teu webmail sense haver de tornar a identificar-te. Has de tenir en compte que la contrasenya és sensible a majuscules-minuscules. www.ua.es/webmail

105


RECURSOS INFORMÁTIC SI DE TELECOMUNICACION S

Serveis externs “UACloudSE” és una plataforma integrada en “UACloud” que permet la creació de comptes institucionals per a l’accés als serveis en línia oferits per empreses externes. Actualment hi ha acords amb Google i Microsoft. Sota el paraigua d’aquests acords, els estudiants de la UA podran sol·licitar la creació de comptes per a l’accés als serveis en línia de Google i Microsoft (usuarioUA@gcloud.ua.es y usuarioUA@mscloud. ua.es ). Aquests comptes permeten a l’usuari gaudir de beneficis addicionals per ser membres de la Universitat d’Alacant.

Blogs UA La Universitat posa a la teua disposició una plataforma perquè publiques els teus blogs. Un blog o bitàcola és un lloc web periòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos o articles d’un o més autors, en que el més recent apareix en primer lloc. blogs.ua.es/ En els teus blogs personals podràs publicar opinions i impressions sobre tot allò que t’interesse (estudis, aficions…). La publicació de blogs ha de respectar la normativa descrita en les “Condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d’Alacant”. No dónes el teu blog a tercers. blogs.ua.es/condicions-dus En el blog del Servei d’Informàtica trobaràs novetats sobre els serveis electrònics de la UA, avisos i consells de seguretat informàtica, així com altres notícies d’interès: blogs.ua.es/si

Programes recomanats pel Servei d’Informàtica Recopilació de programes disponibles en Internet: navegadors, antivirus, compressors, eines gràfiques, etc. Si estàs en el campus podràs descarregar els programes des d’un servidor UA. si.ua.es/va/programas-recomendados/programes-recomanats.html

Els teus anuncis en el web És un servei per a inserir anuncis en el web de la UA. Per mitjà d’un formulari es consignen les dades de l’anunci i la categoria (comprar, vendre, llogar, canviar torns, etc.). Tothom pot consultar els anuncis que s’hi introduït i fer recerques. aplicacionesua.cpd.ua.es/anuncios/default.asp?idioma=va

Directori electrònic Per a obtenir dades de contacte de persones i centres (telèfon, fax, adreça de correu electrònic, etc.) de la UA. Des de Campus Virtual pots configurar quines dades teues vols fer visibles i en quin àmbit. Pots accedir al directori des de la pàgina principal de la web de la Universitat.


Centre d’Atenció a l’Usuari Si tens algun problema o dubte amb la utilització del Campus Virtual, del correu electrònic o qualsevol altre d’aquests serveis informàtics pots contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari. Et recomanarem que utilitzes el formulari electrònic per a contactar amb el CAU, ja que aquestes peticions d’ajuda són ateses amb prioritat respecte de les telefonades al 965 909 303. si.ua.es/va/cau

Seu Electrònica La UA posa a la disposició de la comunitat universitària, la seu electrònica, per a facilitar el dret d’accés per mitjans electrònics a la informació, serveis i tràmits de la UA. https://seuelectronica.ua.es/va/seu-electronica-de-la-universitat-dalacant.html Segueix-nos en: Facebook: www.facebook.com/si.ua.es Twitter: twitter.com/#!/si_ua

107


RECURSOS SOCIALS

Centre de Suport a l’Estudiant Programes del Centre de Suport a l’Estudiant El Centre de Suport a l’Estudiant (CSE) és un servei que dóna resposta a una àmplia gamma de necessitats especials que incideixen directament o indirectament en la vida acadèmica dels alumnes. S’accedeix als serveis del CSE amb cita prèvia, a través de l’oficina virtual: ua web.ua.es/va/cae/ Ubicació: edifici de Ciències Socials. Planta baixa Secretària del CSE: 965 909 402 / 3873 Horari dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. Vesprades: dilluns a dijous amb cita prèvia. web.ua.es/va/cae El CSE atén tots els alumnes de la UA que, per circumstàncies personals, socials o econòmiques poden veure minvada la seua participació plena en la vida universitària. En aquestes moments el CSE desenvolupa els programes següents: Programa per a la igualtat d’oportunitats: Dirigit a estudiants amb algun tipus de discapacitat o malaltia crònica que incidisca en els seus estudis. Col·laborem en els ajustos raonables necessaris durant els estudis. Es gestionen aspectes per a la millora de l’accessibilitat, ús de transport adaptat, productes de suport a l’estudi, mediació amb altres professionals i participació en activitats de voluntariat. Orientació laboral per a estudiants amb discapacitat: Foment d’ocupació per a estudiants i titulats amb discapacitat. Pots realitzar el teu itinerari personalitzat d’ocupació. Programa de l’observatori per a la igualtat d’oportunitats: Organització i formació d’activitats conjuntes, amb les entitats públiques i privades de la província d’Alacant, en matèria de bones pràctiques davant la discapacitat sota els principis d’accessibilitat universal i igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Programa d’acció social: Té com a objectiu l’assessorament tècnic en recursos socials o econòmics (interns o externs a la UA) per a aconseguir una atenció integral a l’estudiant en situacions personals o familiars que poden incidir en els seus estudis. Àmbits d’intervenció: - Ajudes econòmiques d’emergència - Mediació social - Allotjament solidari Programa de voluntariat: Promoció del compromís solidari dels universitaris. Sensibilització i formació dirigides a l’alumnat que potencien el seu acostament a la cultura de la gratuïtat. Facilitar suport de voluntariat en l’àmbit universitari. Programa d’assessorament psicològic i psicopedagògic: Dirigit als estudiants que vulguen millorar el seu rendiment acadèmic, sobretot en aquells casos en els quals per una situació personal difícil (ansietat, depressió, crisis afectives i emocionals, conflictes familiars, conductes d’alimentació o consum de substàncies tòxiques, etc.) disminueix el rendiment en els estudis. Actualment també disposes d’assessorament sexològic especialitzat. L’atenció és individual i l’objectiu, contribuir a optimitzar el desenvolupament i l’adaptació de l’estudiant durant els seus estudis universitaris.


Universitat Solidària Voluntariat Internacional Dirigit als joves que participen de manera individual o conjunta en activitats no lucratives i no remunerades en un país diferent del de la seua residència. El voluntariat internacional s’estableix com un mecanisme per a la promoció i coordinació dels valors de la solidaritat, l’acció cívica i la responsabilitat social dels estudiants de la nostra Universitat, i també com una eina per a l’educació i formació complementària de l’educació que reben els estudiants. Si tens interès a viure una experiència com a voluntària en un altre país, passa per la nostra oficina i t’informarem de les opcions que tens a l’avast. Més informació: Subdirecció de Cooperació Universitària - Servei de Relacions Internacionals. Aulari II (1a planta) sri.ua.es/va/cooperacion/voluntariat/programa-de-voluntariat-universitari-internacional.html Et posarem en contacte amb altres institucions o associacions d’altres països i redactarem conjuntament el formulari de participació per a presentar-lo en la Comissió Europea. En cas de ser aprovat, podràs participar com a voluntari en el país d’acollida.

Assegurances de la Universitat d’Alacant per a alumnes Assegurança escolar Tot l’alumnat, a més de la cobertura sanitària pública, té la cobertura sanitària de l’assegurança escolar per a menors de 28 anys. L’assegurança escolar cobreix contingències sobre accident escolar, tuberculosi, cirurgia, neuropsiquiatria, tocologia i infortuni familiar. No cobreix la medicina general. Es pot obtenir més informació sobre l’assegurança escolar a les secretaries dels centres universitaris respectius i a la planta baixa de l’INSS (c/ Churruca, 26, telèfon centraleta: 965 903 100, telèfon directe Alacant: 965 903 159, telèfon informació gratuït: 900 166 565) o en qualsevol de les seues agències.

Assegurança voluntària d’accidents (modalitats Universitas, Universitas Plus, Mapfre Universitat i Mapfre Universitat 10) Complementari de l’assegurança escolar. Voluntària per als alumnes de la Universitat d’Alacant.

Assegurança d’assistència sanitària Per a becaris d’investigació de la Universitat d’Alacant, becaris d’investigació de la Generalitat Valenciana i els seus cònjuges, i alumnes sense assegurança escolar.

Assegurança d’accidents Dirigit a becaris d’investigació de la Universitat d’Alacant i de la Generalitat Valenciana, becaris de suport en aules d’informàtica de lliure accés, tesinants sense matrícula, usuaris d’instal·lacions esportives de la Universitat d’Alacant, participants en els cursos especials de les seus universitàries i alumnes que voluntàriament i individualment vulguen adherir-se a aquesta pòlissa. web.ua.es/va/oia/tramits/assegurances.html

109


RECURSOS SOCIALS

Atenció mèdica

Oficina d’Objectes Perduts

El Servei de Prevenció de la UA atén l’alumnat en casos d’urgència. Està situat al costat de l’edifici del Taller d’Imatge.

L’Oficina d’Objectes Perduts està a càrrec de l’empresa de seguretat de la Universitat. Setmanalment es retiren de totes les consergeries del campus els objectes que hi han allí dipositats sense haver sigut reclamats per ningú.

Horari en: sp.ua.es/va/horari/horari.html Serveis 1 Medicina assistencial. 2 Consultes mèdiques i infermeres a tota la comunitat universitària. 3 Informació a tota la comunitat universitària. sp.ua.es/va/

Assistencia oftalmològica S’ofereix assistència oftalmològica “en situacions d’urgència” als membres de la comunitat universitària amb la valoració de la Unitat de Salut del Servei de Prevenció. Horari en: sp.ua.es/va/clinica-optometrica/horaris.html

Targeta d’identificació universitària (TIU) La TIU és el carnet universitari de la UA que acredita la condició de membre de la comunitat universitària a tots els seus col·lectius. Entre els diversos serveis que ofereix hi ha: la identificació per al préstec de llibres a les biblioteques del campus i l’accés a les instal·lacions esportives. En cas de pèrdua o robatori hauràs de comunicar-ho a l’oficina de la TIU perquè t’expedisquen un duplicat. Tel.: 965 909 404 o enviar un correu electrònic a: tiu@ua.es. Ubicació Unitat de Gestió de la TIU: Pavelló d’Alumnat Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts de 15.30 a 17.30h Tel.: 965 909 404, fax: 965 909 887; tiu@ua.es sa.ua.es/tarjeta-universitaria

Els objectes esmentats són emmagatzemats i registrats a l’oficina. Qualsevol persona interessada en la localització d’algun objecte ha d’adreçar-se als membres del servei de seguretat, que els remetrà a l’oficina esmentada. Una vegada localitzat l’objecte, l’interessat haurà d’identificarse amb el seu DNI, l’entrega de l’objecte quedarà resgistrade. Els articles que estíguen un temps prolongat en dipòsit es remetran, si són d’utilitat, a organitzacions que desenvolupen accions socials. Ubicació: aulari I. Horari: Dilluns a dimecres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h; dijous de 9 a 14 h i de 15 a 18 h i divendres de 9 a 14 h. Servei de Seguretat Tel.: 965 909 400 is.ua.es/va/servicio-infraestructuras-y-servicios/seguridad/oficina-d-objectes-perduts.html


Oficina EcoCampus de gestió ambiental de la UA Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat L’Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental és la unitat encarregada de promoure la participació de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnes) en l’elaboració de propostes i solucions en la defensa i millora del medi ambient, i de desenvolupar actuacions en matèria de gestió, qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible al campus. Entre les activitats que du a terme l’Oficina Ecocampus, destaquen:

· Agenda 21 de la Universitat d’Alacant (Pla es-

tratègic sectorial de medi ambient i desenvolupament sostenible): l’objectiu és promoure un estàndard sostenible de qualitat ambiental per a minimitzar l’impacte de l’activitat diària del nostre campus.

· Pla de Mobilitat Sostenible de la UA: fomentar

l’ocupació de mitjans de transport sostenible en detriment del vehicle privat motoritzat.

· Gestions ambientals per a la certificació, segons la norma ISO14001, de les plantes pilot de la UA.

· Gestió de residus:

- Retirada de residus perillosos (químics i sanitaris) que s’arrepleguen selectivament de cada un dels laboratoris de la Universitat. - Recollida selectiva de paper/cartó i residus d’envasos, en els contenidors de recollida selectiva del campus. - Recollida selectiva de piles alcalines, piles botó i cartutxos de tinta i tòner, en les consergeries. - Gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) generats per la UA. - Control de la gestió de residus de construcció i demolició generats en les obres de la UA. - Donació de béns que han quedat en desús dins del campus a institucions no privades. - Comprovació de la gestió correcta dels residus generats per les empreses de serveis externalitzats de la UA.

· Campanyes de participació i sensibilització ambiental dirigides a tota la comunitat universitària: recollida selectiva, mobilitat

sostenible, reutilització i consum racional de recursos naturals, conducció eficient, consells ambientals, contractació sostenible, etc.

arbomapweb-accesociudadano.cloudapp.net/UniversidadAlicante/index.html web.ua.es/va/ecocampus Tel.: 965 903 400 (ext. 2202) – Fax: 965 909 561; blogs.ua.es/agenda21

Capella universitària La capella de la Universitat està situada darrere de la Facultat de Filosofia i Lletres, i la seua porta mira cap a la Facultat de Ciències. https://es-es.facebook.com/PastoralUniversitariaUA

111


ALLOTJAMENTS, BARS I MENJADORS CENTRE COMERCIAL

Allotjaments Per als alumnes que us heu de traslladar des de la vostra població d’origen per a cursar estudis universitaris, un possible motiu de preocupació és trobar allotjament (pis, residència, etc.) per al pròxim curs acadèmic. Les opcions són variades depenent de factors personals, econòmics, etc. Per tot això, la Universitat d’Alacant ha establit diversos mecanismes d’informació per a ajudar-vos en la cerca de l’allotjament que més s’adiu a les vostres necessitats.

· La borsa d’allotjaments L’OFICINA D’INFORMACIÓ A L’ALUMNAT gestiona una borsa d’allotjament i lloguer d’habitatges per a recollir en un únic punt el màxim d’ofertes d’allotjament, evitant, així, la dispersió i duplicitat d’informacions als taulers. Qualsevol persona que dispose d’algun allotjament, pis moblat per a llogar, habitació en família, o estudiants que en busquen altres per a completar el seu habitatge, poden adreçar-se a l’Oficina d’Informació. Els estudiants interessats poden recollir un llistat amb les ofertes dels allotjaments vigents o, també consultar la borsa en la pàgina web: cvnet.cpd.ua.es/alojamiento

· Allotjament solidari En aquest apartat destaquem els programes següents: PROGRAMA “ALLOTJAMENT SOLIDARI”. El CSE (Centre de Suport a l’Estudiant) gestiona el Programa “Allotjament Solidari”. Si ets alumne o alumna de la Universitat d’Alacant, vas en cerca d’allotjament i vols ser solidari amb persones majors o amb discapacitat física que volen companyia, o que els ajudes en les activitats de la vida diària, el programa et dóna l’oportunitat d’allotjar-te durant el curs amb persones seleccionades per un equip de professionals especialitzats. Per a més informació contacta amb: Edifici Ciències Socials. Planta baixa. Horari: s’atendrà els estudiants amb cita prèvia Tel.: 965 909 696 - 965 909 402 Més informació en: web.ua.es/va/cae/accion-social/allotjament-solidari. html cae@ua.es PROGRAMA D’HABITATGE DIRIGIT A JOVES SOLIDARIS DE L’AJUNTAMENT D’ALACANT Perquè joves entre 18 i 35 anys, disposats a dedicar 4 hores setmanals participant en programes que contribuïsquen al desenvolupament comunitari del barri de Joan XXIII, puguen accedir a habitatges en règim de lloguer a preus inferiors als del mercat lliure. Informació i inscripcions: Patronat Municipal d’Habitatge. Pl. Santíssima Faç, 5. 03002 Alacant. Tel.: 965 206 329 Horari d’atenció: Demanen cita per telèfon. Més informació en: web.ua.es/va/oia/alojamientos/documentos/joves-solidaris.pdf


· Centre Superior d’Idiomes Troba i reserva el teu allotjament durant l’estada a la Universitat d’Alacant. S’ofereixen tres opcions: residències universitàries, pisos compartits i allotjament amb famílies com a millor forma d’integrar-se en la vida alacantina. Els pisos estan ben comunicats amb el campus. Tant si busques d’allotjament com si vols oferir-ne pots contactar amb nosaltres. Telèfon: (+34) 965 903 792, fax: (+34) 965 903 794 aloj@csidiomas.ua.es www.csidiomas.ua.es/va/allotjament

113


ALLOTJAMENTS, BARS I MENJADORS CENTRE COMERCIAL

· Residències universitàries RESIDÈNCIES UNIVERSITÀRIES

ADREÇA

TELÈFON

FAX

Av. Orihuela, 59. 03007 Alacant

965 918 250 / 52 / 53 / 55

965 918 251

Residència d’Estudiants “Europa House” www.residenciaeuropahouse.com info@residenciaeuropahouse.com

C/ Decano, 20. 03690 Sant Vicent del Raspeig

965 675 429

965 674 142

Villa Universitaria www.villauniversitaria.com residencia@villauniversitaria.com

Av. Vicente Savall, 16. 03690 Sant Vicent del Raspeig

966 388 127

Residència d’Estudiants “Rector 3” www.residenciadeestudiantes.org info@residenciadeestudiantes.org

C/ Rector, 3. 03690 Sant Vicent del Raspeig

965 672 514

Residència Universitària “Diego de León” www.residenciauniversitariadiegoleon.com info@residenciauniversitariadiegoleon.com

C/ Cottolengo, 19 03690 Sant Vicent del Raspeig

965 670 688

965 664 905

Residència Universitària Mediterraneo www.resimediterraneo.com - info@resimediterraneo.com

C/ Decano, 12. 03690 Sant Vicent del Raspeig

965 675 034

965 668 270

Residència Universitària Ezme www.residenciauniversitariaalicante.es -ezmeresidencia@gmail. com

C/ Cottolengo, 15-17. 03690 Sant Vicent del Raspeig

610 210 362 965 674 348

965 674 348

Residencial RASA www.residencialrasa.com - info@residencialrasa.com

C/ Poeta García Lorca, 7. 03690 Sant Vicent del Raspeig

648 260 658

C/ Antonio Pinies, 22. 03300 Oriola (Alicante)

966 745 865

C/ Vicente Savall Pascual, 31. 03690 San Vicente del Raspeig

966 532 098

Residència Juvenil La Florida www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/formacion/residencias_ juveniles_del_ivaj/residencia_florida.html

Residència Universitària Miguel Hernández rumiguelhernandez.wordpress.com info@ru-miguelhernandez.es Pisos per a Estudiants “Resa Housing” www.pisosparaestudiantes.es

966 745 865


115


ALLOTJAMENTS, BARS I MENJADORS CENTRE COMERCIAL

Bars i menjadors CLUB SOCIAL I - RESTAURANT “MAR I TERRA” Ubicació: entre la Facultat de Dret i l’Aulari General I. Tel: 965 909 472 / 799 Cafeteria: dilluns a divendres de 7.30-20 h, dissabtes 8-13 h (consulten horaris especials al juliol, agost i períodes vacacionals de Nadal i Pasqua). Autoservei/menjador: dilluns a divendres 13-16 h. Restaurant “Mar i Terra”: dilluns a divendres 13-16 h. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/cafeteries/cafeteria-club-social-i.html CLUB SOCIAL II Ubicació: entre la Facultat de Econòmiques i la Biblioteca General. Tel i fax: 965 903 998 Cafeteria: dilluns a divendres 7.30-21 h, dissabtes 8-13 h (consulten horaris especials al juliol, agost i vacances de Nadal i Pasqua). Autoservei/menjador: dilluns a divendres 13-16 h. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/cafeteries/cafeteria-club-social-ii.html CLUB SOCIAL III – RESTAURANT “EL TOSSAL” Ubicació: al costat de l’Aulari III. Tel.: 965 909 849. Cafeteria: dilluns a divendres 7.30-21 h, juliol de 8 a 18 h. Autoservei/menjador: dilluns a divendres 13-16 h. Restaurant “El Tossal”: dilluns a divendres de 13 a 16.30 h. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/cafeteries/cafeteria-club-social-iii.html ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR - RESTAURANT “EL MONTE DEL OLIVO” Ubicació: Escola Politècnica Superior. Tel.: 965 909 588. Cafeteria: dilluns a divendres 7.30-20 h, juliol de 8 a 18 h. Autoservei/menjador: dilluns a divendres 13-16 h. Servei pizzeria: dilluns a divendres 10.30-19.30 h. Restaurant “El Monte del Olivo”: dilluns a divendres: 13-16 h. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/cafeteries/cafeteria-escola-politecnica.html DON JAMÓN - CENTRE COMERCIAL Ubicació: Centre Comercial. Tel.: 678 736 158 (8-20 h). Cafeteria: dilluns a divendres 7.30 a 20 h, juliol de 8 a 18 h. Autoservei/menjador: dilluns a divendres 13-16 h. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/cafeteries/cafeteria-centre-comercial.html FACULTAT DE CIÈNCIES Ubicació: Facultat de Ciències. Tel.: 965 909 598. Cafeteria: dilluns a divendres 7.30 a 20 h, juliol de 8 a 18 h. Autoservei/menjador: dilluns a divendres 13-16 h. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/cafeteries/cafeteria-facultat-de-ciencies.html En la pàgina web is.ua.es/va/servicio-infraestructuras-y-servicios/cafeteries-i-restaurants.html podràs consultar els preus màxims de tots els productes de bars i cafeteries i restaurants, el plànol de localització de les cafeteries en el campus, els menús diaris de menjadors i restaurants, i accedir al full de reclamacions, si escau.


Centre comercial Al campus de la Universitat d’Alacant, igual que als campus de les millors universitats, hi ha un centre comercial on podreu fer compres o accedir a serveis d’interès (entitats bancàries, correus, papereria, llibreria, cafeteria, etc.) sense perdre temps en desplaçaments innecessaris. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/centre-comercial/centre-comercial.html LLIBRERIA COMPÁS Llibres, premsa diària, revistes generals, revistes especialitzades, recarregues de telèfons mòbils, bo Móbilis Multiviatge de TAM. Horari: dilluns a divendres matins: 8.30-14.30 h, vesprades: 16-20 h. Dissabtes (menys juliol i agost): 10-14 h. Agost: 9.3014.30 h. Tel.: 965 909 390 - Fax: 965 909 391

ESTAFETA DE CORREUS I TELÈGRAFS Ofereix els serveis habituals de qualsevol oficina de Correus i Telègrafs: admissió d’enviaments postals de qualsevol tipus (ordinari, certificat, urgent, contra reembossament), girs postals, venda de segells, obertura d’apartats postals, burofax, missatgeria urgent, Western Union (enviament i recepció de diners urgents a tot arreu del món), recàrrega de mòbils, cobrament de rebuts, etc. És també agent de Deutsche Bank i podràs accedir als productes financers d’aquesta entitat. Horari: dilluns a divendres de 8:30-14:30 h. Agost tancat. Tel.: 965 909 423 - Fax: 965 909 425 Tel. informació general de Correus: 902 197 197. is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/carteria/oficina-postal.html - www.correos.es

is.ua.es/va/servei-infraestructures-i-serveis/centre-comercial/llibreria.html PAPERERIA HELIO-SERVI Productes de papereria general i tècnica, bo transport universitari de línies M-2 (Alacant-Ibi-Alcoi) i M-4 (AlacantCastalla-Onil-Ibi-Alcoi) de La Alcoyana-SuBús, consumibles d’informàtica, còpies amb plòter de plans, articles de regal. Ofereix un 21% de descompte en articles de papereria i còpia de plans als membres de la comunitat universitària. Horari: dilluns a divendres 8:30-15 h i 16-20 h. Agost i dissabtes: tancat. Tel.: 965 909 399 - Fax: 965 909 394 Fitxers: papeleria.helioservi@ua.es - Adm. y pedidos: helioservi.administracion@ua.es BANC SANTANDER Comptes, targetes, plans de pensions, crèdits, Targeta Universitària (TIU), etc. Horari: De dilluns a dijous: de 08:30 a 17:00 i divendres de 08:30 a 14:30 Tel.: 965 673 537- 965 672 898 6587@gruposantander.es www.bancosantander.es SabadellCAM Compte personal, préstecs personals, préstecs hipotecaris, Targeta Universitària (TIU), etc. Horari: D’octubre a març: De dilluns a dijous de 08:15h a 16:30h i divendres de 08:15 a 14:00h D’abril a setembre: De dilluns a divendres de 08:15h a 14:00. Tel.: 965 224 862 3191@sabadellcam.com www.sabadellcam.com

117


REPROGRAFIA I ENQUADERNACIÓ

Reprografia i enquadernació UBICACIÓ FOTOCOPISTERIA

Rectorat i Serveis Generals

CONCESSIÓ Gamma Tel.965 67 19 87

SERVEIS

HORARI

- Màquina fotocopiadora autoservei amb targeta de gamma

De 9:00 a 20:00 horas.

- Màquines fotocopiadores - Màquines autoservei - Impressió a distància - Impressora làser - Tot tipus d’enquadernacions Biblioteca General

Gamma Tel. 965 67 19 87

- Edició digital: edició digital de treballs, edició digital de tesi, edició digital de llibres

De 9:00 a 20:00 hores.

- Plastificats - Fotocòpies de plànols - Traçador - Fax - Bons Edifici d’Òptica i Optometria 965 90 96 98 copisteria.optica@ua.es Edifici Politècnica Superior Tel. 965 90 39 70 copisteria.eps@ua.es

- Màquines fotocopiadores - Impressió a distància - Impressora làser Punter y Chip

Facultat de Dret Tel. 965 90 97 46 copisteria.derecho@ua.es

- Tot tipus d’enquadernacions - Edició digital: edició digital de treballs, edició digital de tesi, edició digital de llibres

De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores.

- Plastificats De 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores.

- Màquines fotocopiadores - Màquines autoservei amb targeta - Impressió a distància Facultat d’Educació Tel. 965 90 34 00 ext.9768

- Impressora làser APSA

Edifici Ciències Socials Tel. 965 90 34 00 ext.2784 publicaciones@limencop.com

- Tot tipus d’enquadernacions - Edició digital: edició digital de treballs, edició digital de tesi, edició digital de llibres - Plastificats - Bons

De 8:30 a 14:30 hores i de 16:00 a 19:30 hores.


UBICACIÓ FOTOCOPISTERIA

CONCESSIÓ

SERVEIS

HORARI

- Màquines fotocopiadores Aulari I 965 088 556 / 672 332 868 aulariouno@gmail.com

- Màquines autoservei amb codi

De 9:00 a 20:00 hores.

- Impressió a distància - Impressora làser

Aulari II 965 087 850 / 672 332 132 aulariodos@gmail.com

- Tot tipus d’enquadernacions Copyluxe

Facultat de Ciències 965 084 419 / 672 332 390 cienciascopias@gmail.com Facultat de Filosofia i Lletres 965 084 488 / 672 332 454 letrascopias@gmail.co

- Edició digital: edició digital de treballs, edició digital de tesi, edició digital de llibres - Plastificats - Bons

De 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores.

- Traçador, fotocopias de plànols - Disseny gràfic, targetes de visita i disponibilitat de PCs per a accés a Campus Virtual.

119


TRANSP

ORT

Es pot accedir a la Universitat d’Alacant amb autobús (diverses línies urbanes i interurbanes) i també des d’algunes localitats amb tren de rodalia. Els serveis de TRANSPORT UNIVERSITARI des d’altres poblacions fins a la Universitat d’Alacant, estan gestionats per associacions d’estudiants, ajuntaments o empreses de transport. AUTOBÚS Les línies d’autobús són regulars o dedicades especialment al transport a la Universitat, en aquest cas, normalment, només presten servei en períodes lectius. La Universitat d’Alacant, per la seua ubicació, al costat de l’autovia A-7, té una bona accessibilitat, per carretera, des d’Alacant ciutat i des d’altres poblacions. TRAMVIA La Línia 2 del TRAM Metropolità d’Alacant té 9 km de recorregut, dels quals 1,6 són subterranis i comuns amb les Línies 1, 3 i 4. Té 14 parades (Luceros, Mercat, Marq, La Goteta, Bulevard del Pla, Garbinet, Hospital, Mestre Alonso, Pintor Gastón Castelló, Verge del Remei, Ciutat Jardí, Santa Isabel, Universitat i Sant Vicent del Raspeig) i comunica el centre de la capital amb importants zones perifèriques en travessar alguns dels barris més populars com el Pla, Garbinet, Sagrada Família, Verge del Remei i Verge del Carme. Els preus de la nova Línia 2 són els corresponents a la zona TAM. Per a més informació consulten ací: web.ua.es/va/oia/transporte-universitario/linea-l2-del-tram.html TREN RODALIA La línia C-3 de rodalia de Renfe, que enllaça Alacant amb Sant Vicent del Raspeig (en aprox. 9 minuts), té un baixador a la zona d’expansió del campus de la UA (a uns 600 m. aprox.) i una freqüència de pas d’entre 40 i 55 minuts de dilluns a divendres (16 trens /dia). El nombre de trens i freqüència de pas és menor els dissabtes, diumenges i festius: 10 trens/dia). A més hi ha la possibilitat d’enllaçar amb altres poblacions de la província fent transbord amb la línia C-1 del mateix servei de rodalia (Torrellano, Elx, Crevillent, Albatera, Catral, Callosa de Segura i Oriola). Horari de línia C-1 i C-3 rodalia en: web.ua.es/va/oia/transporte-universitario/linia-c-3-de-renfe-rodalies.html Els usuaris d’aquesta línia disposen del servei Llançadora de la UA, que és gratuït i consisteix en autobusos llançadora que connecten el baixador amb la zona d’ampliació del campus on es troben els Serveis Tècnics de Investigació (SSTTI) i amb la Universitat en una única parada situada en el Bosc Il·lustrat. en aproximadament 5 minuts. Horari de Llançadora en: web.ua.es/va/oia/transporte-universitario/linia-c-3-de-renfe-rodalies.html Renfe ofereix als estudiants universitaris l’Abonament Estudi que permet l’adquisició del cupó trimestral (vàlid per a trimestres naturals) amb el qual es pot viatjar sense límit de desplaçaments per al trajecte sol·licitat. Per a obtenir més informació sobre l’Abonament Estudi contacte amb: Oficina d’Atenció al Client Tel.: 902 320 320 o 968 97 52 99 (horari de 7 a 23 h). clientecercaniasmurcia@renfe.es ACCÉS A LA UA AMB BICICLETA DES DE SANT VICENT DEL RASPEIG Al juny del 2007 es va engegar el programa Bicisanvi que és un sistema de préstec gratuït de bicicletes promogut per l’Agència Valenciana d’Energia i l’Ajuntament. de Sant Vicent del Raspeig. L’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta a Sant Vicent amb el consegüent estalvi energètic i reducció d’impacte ambiental. El sistema de préstec/ devolució de les bicicletes es du a terme en els següents punts: - Poliesportiu Municipal. - Plaça de l’Ajuntament. - Plaça Juan Pablo II. - Biblioteca General Universitat d’Alacant. - Plaça del Baixador. - Plaça Hort dels Lleons. - Baixador TRAM (Centre de Salut II). - Centre Comercial SANT VICENT OUTLET PARK.


El temps màxim d’ús és de 3 hores. Per a poder participar en el programa Bicisanvi cal registrar-se com a usuari i obtenir la targeta Bicisanvi en una de les oficines d’atenció al públic. Més informació al telèfon: 965 665 230 (dilluns a divendres de 9 a 14 h) y en el web: www.bicisanvi.es AJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARI Anualment la Conselleria Educació, Cultura i Esport convoca ajudes al transport universitari que consisteixen en una subvenció als serveis de transports ja constituïts o que es constituïsquen amb la finalitat de traslladar estudiants des de les seues poblacions als centres universitaris on cursen els seus estudis. D’aquesta manera els estudiants que es beneficien d’aquests serveis veuran reduït l’import del seu bitllet. Podran sol·licitar aquestes ajudes els ajuntaments, les associacions d’estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris que tinguen com a finalitat el transport universitari i, subsidiàriament per a aquelles rutes en què no concórreguen algun d’aquests, les empreses de transport públic regular permanent d’ús general (en aquest cas el descompte a aplicar serà almenys un 25% de la tarifa oficial). Per a ser beneficiari d’aquests descomptes sol ser requisit pertànyer a l’associació corresponent o l’obtenció d’un carnet de transport universitari. A més de les ajudes de la Conselleria convé informar-se, contactant amb l’empresa que presta el servei, de la possibilitat d’adquirir bons que suposen un descompte sobre el preu individual de cada viatge. PUNTS D’INFORMACIÓ L’Oficina d’Informació a l’Alumne treballa activament per a facilitar-te l’accés a tota la informació que necessites: estudis, activitats, cursos, normativa universitària, allotjament, ajudes i beques, etc. i també les possibilitats de transport a la universitat. La Comissió de Transport del Consell d’Estudiants és un òrgan aglutinador de les associacions que la componen i que representen a més de disset mil estudiants que diàriament es traslladen al Campus en transport públic. La informació que a continuació t’oferim es refereix al curs 2014-2015, ja que en el moment d’elaboració d’aquesta guia (maig del 2015) es desconeix quines associacions o empreses de transport gestionaran o realitzaran el servei, per això et recomanem que al principi de curs 2015-2016 confirmes aquesta informació amb: - L’Oficina d’Informació a l’Alumne. Tel.: 965 903 456 (Aulari II). - La Comissió de Transport del Consell d’Estudiants. Tel.: 965 903 675 (Aulari I). - Punts d’Informació de les Regidories de Joventut/Educació del teu Ajuntament. També en: web.ua.es/va/oia/transporte-universitario/transport-universitari.html Durant el curs aquests horaris poden tenir alguna variació, per això es recomana, en cas de dubte, contactar amb l’associació/ entitat o empresa que fa el servei.

Alacant i àrea metropolitana (TAM) El transport està integrat en el sistema TAM (Transport Alacant Metropolità) que connecta Alacant i la seua àrea metropolitana (el Campello, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig i Mutxamel). Hi ha unes quantes línies d’autobús que arriben al Campus Universitari: - Línia 24 Alacant-Universitat-Sant Vicent del Raspeig. - Línia 24N Alacant-Universitat-Sant Vicent del Raspeig (nocturn). - Línia 36 Sant Gabriel-Universitat. - Línia C-54 Hospital de Sant Joan - Sant Joan d’Alacant - Mutxamel - Universitat. - Línia C-55 El Campello - Sant Joan d’Alacant - Mutxamel - Universitat. - Línia 38 Platja Sant Joan-Universitat. El TAM ofereix a l’usuari els bons targeta Móbilis que permeten un important abaratiment del preu del bitllet ordinari. Més informació en el web de SuBús:: www.subus.es

121


TRANSP

ORT

Des d’altres localitats El servei de transport per carretera sovint està gestionat per associacions o entitats locals que canalitzen les ajudes al transport universitari (convocades per la Conselleria d’Eduació, Cultura i Esport anualment) i que permeten un abaratiment del preu del bitllet. En alguns casos es requereix estar associat per a ser beneficiari del descompte, en altres només cal acreditar la condició d’estudiant universitari. Contacta amb l’associació o entitat més pròxima a la teua localitat de procedència. Algunes poblacions a més del transport gestionat per associacions/entitats locals disposen de línies regulars amb destí o parada intermèdia en la Universitat. Aquestes empreses sovint ofereixen bons de viatges amb descomptes sobre el preu del bitllet ordinari.

· L’Alcoià ALCOI

Asociación / Entidad

Ajuntament d’Alcoi / Servei de Transport Universitari (STU). L’ ESPAI JOVE - Regidora de Joventut. C/ Major, 10. 03801 Alcoi (Alacant). Tel.: 965 537 141 - Fax: 965 537 178. espai@alcoi.org - www.alcoi.org/ca/areas/juventud/espai

Empresa

Autocares Masegosa. C/ Arquitecto Doménech, 19. 03804 Alcoi (Alacant). Tel.: 965 330 112.

Cal ser titular del carnet d’usuari del Servei de Transport Universitari.

ALCOI - IBI - TIBI - ONIL - CASTALLA Empresa

Automóviles la Alcoyana - Grupo Subús. Tel.: 965 520 562. alcoyana.alc@subus.es - www.subus.es

Enllaça les poblacions d’Alcoi, Ibi Tibi, Onil, Castalla i Alacant amb parada al Campus de S. Vicent mitjançant les línies: M-3, M-4, M-16 i M-43 .Per a obtenir informació sobre possibilitats de descompte, mitjançant bons de viatge, contacteu amb l’empresa.

IBI - ONIL - CASTALLA (Ibi) Associació Ibense d’Universitaris (AIDU). Av. de Andalucía, 5. 03440 - Ibi (Alacant). Tel.: 966 553 303. Asociació / Entitat

Empresa

(Onil - Castalla) Associació d’Estudiants Universitaris de la Muntanya (AEUM). C/ Dr. Fleming, 40-42, baix esquerra. 03420 Castalla (Alacant). Tel.: 633 197 494. asociacionaeum@hotmail.com - aeum@hotmail.com Automóviles la Alcoyana - Grupo Subús. Tel.: 965 520 562. alcoyana.alc@subus.es - www.subus.es

Les línies que efectuen els serveis són la M-43 per a AIDU i la M-4 per a AEUM de l’Alcoiana per a les quals hi ha bons universitaris.


· El Comtat COCENTAINA - MURO

Associació / Entitat

Ajuntament de Cocentaina - Casa de la Joventut. Centre Cultural El Teular. Plaça del Teular, s/n. 03820 Cocentaina (Alacant). Tel./Fax: 965 592 795. casajoventut@cocentaina.org - www.cocentaina.es/ver/259/Casa-de-la-Joventut.html Ayuntamiento de Muro - Centre per a Joves de Muro. Plza. Ramón Gonzálbez, s/n. 03830 Muro (Alacant). Tel.: 965 530 362. murojuve@dip-alicante.es

Empresa

Autocares Masegosa. C/ Arquitecto Domenech, 19. 03804 Alcoi (Alacant). Tel.: 965 330 112.

Cal ser titular del carnet d’usuari del Servei de Transport Universitari.

· L’Alt Vinalopó SAX

Associació / Entitat

Asociación de Estudiantes Sax - Salinas. C/ Cuba, 34. 03630 Sax (Alacant). Tel.: 666 935 952 y 966 967 217 (Centro Juvenil de Sax). juventud@sax.es - www.sax.es/areas/juventud/centro-de-informacion-juvenil

Empresa

SuBús-Vectalia Tel.: 902 10 69 92 - 965 18 55 00

Per a associats hi ha bons de viatge amb descompte sobre el preu ordinari del bitllet.

VILLENA - BIAR

Associació / Entitat

Cooperativa de Estudiantes Universitarios COBSE. C/ Juan Chaumel, 14. Bajo. 03400 Villena (Alacant). Tel.: 965 813 359 / 96 615 40 35 - Fax: 96 615 23 20. info@cobse.com

Empresa

SuBús-Vectalia Tel.: 902 10 69 92 - 965 18 55 00

Cal estar associat a COBSE.

123


TRANSP

ORT

· El Baix Vinalopó CREVILLENT

Associació / Entitat

Cooperativa d’Estudiants Universitaris. C/ Dr. Mas Candela S/N 1r (Edif. Correus). 03330 Crevillent (Alacant). Tel.: 657 052 789. ceucrevillent@gmail.com - twitter.com/CEU_Crevillent www.ceucrevillent.blogspot.com

Empresa

Autocares Mollá SA - Grupo SuBús. Av. Ferrocarril, 4. Estació d’autobusos. 03202 Elx (Alacant). Tel.: 965 42 42 42 - Fax: 965 42 41 53. molla@subus.es - www.subus.es/index.asp

El servei el fa la línia 84 Mollá-SuBús. Per a associats s’ofereixen bons de viatge amb descompte sobre el preu ordinari del bitllet.

Empresa

RENFE - Alacant. Rodalia Múrcia - Alacant - Sant Vicent del Raspeig. Av. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. informació: 902 240 202 cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. Parada Crevillent de la línia C-1.

ELX

Associació / Entitat

Associació Il·licitana d’Estudiants Universitaris - AIEU. C/ Joaquín Cartagena Baile, 69,1r. 03206 Elx (Alacant). Tel/fax: 965 436 871. info@aieu.es - www.aieu.es

Empresa

Autocares Mollá SA - Grupo SuBús. Av. Ferrocarril, 4. Estació d’autobusos. 03202 Elx (Alacant). Tel.: 965 42 42 42 - Fax: 965 42 41 53. molla@subus.es - www.subus.es/index.asp

El servei el fa la línia 94 Mollá-SuBús. Per a associats s’ofereixen bons de viatge amb descompte sobre el preu ordinario del bitllet.

Associació / Entitat

Associació Atenea Universitària d’Elx. C/ José Mª Pemán, 40. 03201 Elx (Alacant). Tel.: 966 673 600 ateneauniversitaria@hotmail.com

Empresa

Autocares Serrano / Mediterránea de Autobuses. Av. Ferrocarril, 4 (estació d’autobusos). 03202 Elx (Alacant). Tel.: 965 456 146 - Fax: 965 423 804. autocaresserrano@gmail.com - www.autocaresserrano.com

Cal estar associat. Associació / Entitat

Associació de Joves Estudiants Il·licitans C/ Blas Valero, 10. 03201 Elx (Alacant) asociacionajei@gmail.com

Empresa

Autocars La Melillense C/ Marín y Soler, 20 Elx Parc Industrial (Torrellano) 03203 Elx (Alacant) Tel.: 96 545 69 47 - Fax: 96 661 29 15 www.autocaresmelillense.com


· El Baix Vinalopó (continuació) ELX

Empresa

Renfe - Alacant. Rodalia Múrcia - Alacant - Sant Vicent del Raspeig. Av. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. informació: 902 240 202. cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. A Elx hi ha dues parades: Elx Carrús i Elx Parc.

SANTA POLA - L’ALTET Associació / Entitat

APSTE. C/ Castaños, 12. 03130 Santa Pola (Alacant).

Empresa

Autocares Baile. C/ Deán Llopis, 17. 03130 Santa Pola (Alacant). Tel.: 965 925 365 / 965 413 499 - Fax: 965 228 904. autocaresbaile@hotmail.com

Per a membres d’APSTE l’empresa ofereix un descompte sobre el preu mitjançant bons de viatge.

TORRELLANO

Associació / Entitat

Asociació Ilicitana d’Estudiants Universitaris - AIEU. C/ Joaquín Cartagena Baile, 69, 1r. 03206 Elx (Alacant) Tel. i Fax: 965 436 871. info@aieu.es - www.aieu.es

Empresa

Autocares Mollá SA - Grupo SUBÚS. Av. Ferrocarril, 4 (estació autobusos). 03202 Elx (Alacant). Tel.: 965 456 242 - Fax: 965 424 153. molla@subus.es - www.subus.es

Es requerix estar associat per a obtindre bons descompte. La nova línia 85 de Mollà-SuBús oberta a qualsevol usuari ofereix també este servici.

Empresa

Renfe - Alacant. Rodalia Murcia - Alacant - San Vicent del Raspeig. Avda. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. informació: 902 240 202. cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. A Elx hi ha dues parades: Elx Carrús i Elx Parc.

125


TRANSP

ORT

· El Vinalopó Mitjà ASP - MONFORT DEL CID

Associació / Entitat

Campus Aspe. Centre d’Informació Juvenil. Casa de la Joventut. C/ San Pedro, 12. 03680 Asp (Alacant) Tel.: 965 491 954. http://campusaspe.blogspot.com.es/

Empresa

Autocares Costablanca. Tel.: 965 10 05 90

L’empresa ofereix descomptes mitjançant bons als estudiants universitaris.

ELDA Empresa

SuBús-Vectalia. Tel.: 902 10 69 92 - 965 18 55 00

L’empresa ofereix descomptes mitjançant bons als estudiants universitaris.

MONÒVER Empresa

SuBús-Vectalia Tel.: 902 10 69 92 - 965 18 55 00

L’empresa ofereix descomptes mitjançant bons als estudiants universitaris. NOVELDA

Asociación / Entidad

Associació Noveldera d’Estudiants Universitaris - ANEU. Casa de la Joventut. C/ San Alfonso, 20, baix. 03660 Novelda (Alacant). Tel.: 965 605 231. juntaaneu@gmail.com aneunovelda.blogspot.com.es/

Empresa

Luis Juan. C/ La Argentina, 16. 03660 Novelda (Alacant). Tel.: 965 603 534.

Cal estar associat a ANEU.


· La Marina Baixa ALTEA - L’ ALFÀS DEL PI

Associació / Entitat

Associació d’Estudiants Universitaris d’Altea - ADEA. C/ Pont de Moncau, 12. Casa de Cultura. 03590 Altea (Alacant). Tel.: 647 866 451. adea_altea@hotmail.com www.altea.es/es/juventud/autobusuniversitario/2

Empresa

Autocares Martínez. C/ Esperanto, 1. Edif. San Francisco, local 5. 03500 Benidorm (Alacant). Tel.: 965 857 780 - Tel. 24 hores: 659 666 689 - Fax: 965 861 658. martinezbus@xpress.es - www.autocares-martinez.com

Cal estar associat a ADEA. POLOP - LA NUCIA - L’ ALFÀS DEL PI - BENIDORM

Associació / Entitat

Associació Benidormera d’Estudiants Universitaris - ABEU. Centre Social José Llorca Llinares. C/ Goya, s/n. 03500 Benidorm (Alacant). Tel.: 657 435 380 / 606 534 709. abeu.asociacion@gmail.com - www.benidorm.org/abeu/

Empresa

Grupo Subús. Ctra. Benidorm - Altea (front a la llotja de fruita). Benidorm (Alacant). Per a problemes relacionats amb retards en els horaris o autobusos que no arriben, telefonar a Subús: 965 859 327.

Cal estar associat a ABEU. LA VILA JOIOSA

Associació / Entitat

Associació Vilera d’Estudiants Universitaris - ASSOVEU. Punt de Trobada Jove. Partida del Calvari, S/N. 03570 La Vila Joiosa (Alacant). Tel/fax: 966 850 726. assoveu@gmail.com - http://www.facebook.com/assoveu.lavilajoiosa

Empresa

Rios Levante. C/ Río Turia, 44. 03006 Alacant. Tel.: 965 103 115. info@autocares-rios.com - www.autocares-rios.com

Cal estar associat a a ASSOVEU.

· La Marina Alta BENISSA - CALP Associació / Entitat

Associació d’Estudiants de Nova Marina Alta (AENMA) Plaça de la Constitució, baix. 03710 Calp (Alacant). adec.calp@gmail.com - aenuevamarinaalta.blogspot.com

Empresa

SuBús-Vectalia Tel.: 902 10 69 92 - 965 18 55 00

Cal estar associat.

127


TRANSP

ORT

· El Baix Segura ALBATERA Associació / Entitat

Jóvenes Universitarios de Albatera. jovenesuniversitariosdealbatera@hotmail.com

Empresa

Bus Sigüenza, SL Ctra. Los Vives, 2. 03318 La Murada-Orihuela (Alacant). Tel.: 966 779 392 - Fax: 966 779 301. comercial@bus-siguenza.com

S’exigeix ser membre de l’Associació. Les inscripcions es realitzen 15 dies abans de començar les classes.

Empresa

Renfe - Alacant. Rodalia Múrcia - Alacant - Sant Vicent del Raspeig. Av. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. informació: 902 240 202. cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. Parada Albatera-Catral de la línia C-1. SAN FULGENCIO – ROJALES – ALMORADÍ – DOLORES - CATRAL

Associació / Entitat

Asociación de Estudiantes Universitarios de la Vega Baja. C/ Comunidad Valenciana, 42. 03160 Almoradí (Alacant). Tel.: 656 93 30 32. asoceuvb@gmail.com http://www.facebook.com/pages/Asociación-de-Estudiantes-Universitarios-de-la-Vega-Baja/417258634988683

Empresa

La Melillense, SL C/ Martín y Soler, 20 · Elx Parc Industrial (Torrellano) - 03203 Elx (Alacant). Tel.: 96 545 69 47 - Fax: 96 661 29 15

Cal estar associat a la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Vega Baja.

Empresa

Renfe - Alacant. Rodalia Múrcia - Alacant - Sant Vicent del Raspeig. Av. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. informació: 902 240 202. cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. Parada Albatera-Catral de la línia C-1.


129


TRANSP

ORT

· El Baix Segura (continuació) BENEJÚSSER - JACARILLA - BIGASTRO - ORIOLA - ESCORRATEL - REDOVÁN

Associació / Entitat

Asociación de Estudiantes Universitarios del Sureste (AEUS). C/ Arzobispo Loaces, 5. Entlo. A. 03300 Oriola (Alacant). Tel.: 966 745 449. aeusureste@hotmail.es - www.transunisureste.com

Empresa

Rios Levante C/ Río Turia, 44. 03006 Alacant Tel.: 902 006 720 - Fax: 965 103 115 www.autocares-rios.com

Cal estar associat a la Asociación de Estudiantes Universitarios del Sureste (AEUS).

Empresa

Renfe - Alacant. Rodalia Múrcia - Alacant - Sant Vicent del Raspeig. Av. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. informació: 902 240 202. cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. Parada Oriola de la línia C-1.

LA CAMPANETA - SAN BARTOLOMÉ - RAFAL - CALLOSA DE SEGURA - COX - GRANJA DE ROCAMORA

Associació / Entitat

Asociación de Estudiantes Universitarios del Sureste (AEUS). C/ Arzobispo Loaces, 5. Entlo. A. 03300 Oriola (Alacant). Tel.: 966 745 449. aeusureste@hotmail.es - www.transunisureste.com

Empresa

Rios Levante C/ Río Turia, 44. 03006 Alacant Tel.: 902 006 720 - Fax: 965 103 115 www.autocares-rios.com

Cal estar associat a la Asociación de Estudiantes Universitarios del Sureste (AEUS).

Empresa

Renfe - Alacant. Rodalia Múrcia - Alacant - Sant Vicent del Raspeig. Av. de Salamanca, s/n. 03005 Alacant. Tel. información: 902 240 202. cercanet@renfe.es - www.renfe.es/cercanias/murcia

Fent transbord entre les línies de rodalia C-1 i C-3. Parada Oriola de la línia C-1.

PILAR DE LA FORADADA

Associació / Entitat

Ajuntament Pilar de la Foradada. Regidoria d’Educació. C/ Ramón y Cajal, 23. 03190 Pilar de la Foradada (Alacant). Tel.: 965 352 225 - Fax: 965 352 325. ayto@pilardelahoradada.org - www.pilardelahoradada.org

Empresa

Autocares Costa Azul. C/ Obispo Rocamora, 25. 03300 Orihuela (Alacant). Tel.: 965 301 590 - Fax: 966 741 162. info@costazul.net - www.costazul.net

Cal estar empadronat al municipi. El servei es gratuït.


· El Baix Segura (continuació) TORREVIEJA - LA MATA - GUARDAMAR DEL SEGURA - LA MARINA Associació / Entitat

Empresa

Asociación de Estudiantes Universitarios de Guardamar i Torrevieja (ADEUGT). adeugt@hotmail.com - www.adeugt.org Autocares Costa Azul. C/ Obispo Rocamora, 25. 03300 Oriola (Alacant). Tel.: 965 301 590 - Fax: 966 741 162. info@costazul.net - www.costazul.net

Per a ser beneficiari de les ajudes de la Generalitat Valenciana cal ser membre de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guardamar i Torrevieja.

· Altres províncies ONTINYENT (VALÈNCIA) Associació / Entitat

Ajuntament d’Ontinyent. Regidories d’Educació i Transports. Plaça Major, 1. 46870 Ontinyent (València). ontipremsa@cv.gva.es - www.ontinyent.es

Empresa

Autobuses Navarro. C/ José Iranzo, 43. 46870 Ontinyent (València). Tel.: 962 385 011. busnavarro@busnavarro.com - www.busnavarro.com

Bons de viatge per a membres de la comunitat universitària.

ALMANSA (ALBACETE) - VALL D’AIORA - COFRENTS (VALÈNCIA)

Associació / Entitat

Asociación de Estudiantes Universitarios “El Mugrón”. Almansa (Albacete) Tel.: 690 674 946. bus_estudiantes_alicante@hotmail.com

Empresa

Viajes Almantour C/ Corredera, 43. 02640 Almansa (Albacete) Tel.: 967 343 346 - Fax: 967 344 751. mmr@almantour.com - www.almantour.com

Bons quadrimestrals (14 viatges), per a associats, que s’adquireixen en Viajes Almantur. L’associació està domiciliada en Almansa, no obstant això, està oberta a usuaris de la Vall d’Aiora i Cofrents.

131


ÓRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT

L’article 46 de la Llei Orgànica d’universitats 6/2001 (LOU), modificada per la Llei Orgànica 4/2007 de modificació de la Llei Orgànica d’universitats (LOMLOU), recull els drets i deures dels estudiants entre els quals estan els següents: “La seua representació en els òrgans de govern i representació de la Universitat, en els termes establits en aquesta Llei i en els res- pectius Estatuts o normes d’organització i funcionament (de les universitats).”. “La llibertat d’expressió, de reunió i d’associació en l’àmbit universitari.”. “Obtenir reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estu- diantil, solidàries i de cooperació.”.

Com a desenvolupament del que estableix en la Llei Orgànica d’universitats, el Ministeri d’Educació a proposta del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat va aprovar mitjançant Reial Decret 1791/2010 (BOE del 31/12/2010) l’ESTATUT DE L’ESTUDIANT que recull en el capítol II els drets i deures dels estudiants. L’Estatut de la Universitat d’Alacant (EUA), aprovat pel Decret 25/2012, DOCV de 9 de febrer 2012, publicat en el BOE de 27 de febrer 2012, regula en el seu títol II els òrgans de govern i representació de la Universitat i en el títol IV, capítol III, els drets, deures i òrgans de representació propis dels estudiants. L’Estatut de la UA es pot consultar en: web.ua.es/va/estatuto-ua/

Òrgans de govern i representació de la Universitat La Llei Orgànica 4/2007 d’universitats i la seua posterior modificació, i com a desenvolupament d’aquesta l’Estatut de la UA, regulen els òrgans de govern i representació de la UA.

· Col·legiats CONSELL SOCIAL (art.14 LOU i tít. II, cap. II, sec. 1a de l’Estatut). És l’òrgan de participació de la societat en la Universitat i ha d’exercir com a element d’interrelació entre ambdós. Li correspon la supervisió de les activitats de caràcter econòmic i del ren- diment dels serveis i promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat. CONSELL DE GOVERN (art.15 LOU i tít. II, cap. II, sec. 3a de l’Estatut). És l’òrgan de govern de la Universitat al qual correspon establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, i les directrius i procediments per a la seua aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics i elaboració dels pressupostos. Està compost per la rectora o rector, que el presideix, la secretària general o secretari general i la o el gerent i 50 membres com a màxim de la comunitat universitària que el compondran: els vicerectors, 20 membres en representació dels distints col·lectius de la comunitat universitària, triats per i entre els membres de cada col·lectiu del Claustre Universitari, distribuïts com s’indica a con- tinuació: 11 funcionaris docents doctors, 1 funcionaris docents no doctors, 1 ajudants, ajudants doctors, professorat associat, emèrit, visitant, personal investigador en formació i personal investigador, 5 alumnes, 2 membres del personal d’administració i serveis, les deganes o degans i directores o directors de les facultats i escoles, 1 representant dels directors d’instituts universi- taris d’investigació, triat per i entre els mateixos,

3 representants de directors de departaments, triats per i entre els mateixos, i 3 membres del Consell Social, no pertanyents a la comunitat universitària. CLAUSTRE UNIVERSITARI (art. 16 LOU i tít. II, cap.II, sec. 2a de l’Estatut). És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, al qual correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expres- sar les seues posicions i aspiracions en els diferents àmbits d’actuació universitària. Està format per la rectora o rector, que el presideix, la secretària general o secretari general i la o el gerent i per 300 claustrals membres dels col·lectius universitaris. CLAUSTRES DE FACULTAT I ESCOLA (tít. II, cap.III, sec. 1a de l’Estatut). Són els òrgans encarregats d’elegir i remoure, si escau, a Degana o Degà o la Directora o Director, i també d’elegir, d’entre els seus membres, els representants en les Juntes de Centres corresponents. El Claustre de Facultat o Escola, en la seua part electiva, es renovarà cada quatre anys, llevat de la representació dels estudiants que es renovarà cada dos anys. JUNTES DE FACULTAT, ESCOLA I CONSELLS DE DEPARTAMENTS (arts. 18 i 19 LOU i tít. II, cap.III, sec. 2a i cap. IV, sec. 1a de l’Estatut). Són els òrgans de govern dels centres universitaris. Els presideixen les deganes o degans o les directores o directors i estan compostos pels col·lectius universitaris pertanyents al centre corresponent. L’elecció dels representants dels col·lectius universitaris en el Claustre Universitari, en les Juntes de Facultat o Escola i en els Consells de Departament es farà per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.


· Unipersonals RECTORA O RECTOR (art. 20 LOU i tít. II, cap. II, sec. 4a de l’Estatut). És la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i té la representació d’aquesta, exerceix la direcció, govern i gestió, desenvolupa les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i executa els acords. És elegida o elegit per sufragi universal ponderat pels diversos col·lectius universitaris. La rectora o rector, per al desenvolupament de les seues competències, estarà assistit per les Vicerectores i Vicerectors, per la Secretària General o Secretari General i per la Gerent o el Gerent al que li correspon la direcció dels serveis administratius i econòmics. Rector: Manuel Palomar Sanz. Secretaria general: Aránzazu Calzada González. Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació: Amparo Navarro Faure. Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat: José Vicente Cabezuelo Pliego. Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat: María Cecilia Gómez Lucas. Vicerectorat de Relacions Internacionals: Juan Llopis Taverner.

· Associacions i col·lectius d’estudiants La representació i participació de l’alumnat es canalitza a través de les associacions i col·lectius d’alumnes. Cal distingir les as- sociacions que tenen com a finalitat la representació dels estudiants, en els òrgans de govern i de representació de la UA, i les associacions amb altres fins (acadèmics, professionals, internacionals, d’estudi, estudiantines, etc.). La participació en tasques de representació estudiantil podrà ser reconeguda com a crèdits ECTS en cada curs acadèmic establits en el següent llistat segons l’òrgan en què participe: Representant en la Junta Electoral de la Universitat: 1 crèdit. Representant en el Consell d’Investigació: 1 crèdit.

d’Institut

Universitari

Representant en el Consell de Departament: 1 crèdit. Representant en els Claustres de Facultat i d’Escola: 1 crèdit. Representant en la Junta de Facultat i d’Escola: 1 crèdit. Representant en el Claustre Universitari: 1 crèdit.

Vicerectorat d’Estudiants: Nuria Grané Teruel.

Representant en el Consell Social: 1 crèdit.

Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística: Carles Cortés Orts.

Representant en el Consell de Govern: 2 crèdits.

Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena. Vicerectorat de Tecnologies de la Informació: Francisco Macía Pérez. Vicerectorat de Planificació Econòmica: Mónica Martí Sempere. Unitat d’Igualtat: María José Rodríguez Jaume. Gerent: Rafael Pla Penalva. DEGANES O DEGANS I DIRECTORES O DIRECTORS (tít. II, cap. III, sec. 3a, cap. IV i V sec. 2a de l’Estatut). Exerceixen la direcció i representació dels centres universitaris respectius (facultats, escoles, departaments o instituts universitaris). Les deganes o degans i les directores o directors són elegits pels claustres de facultat o escola o pels consells de departament o instituts universitars.

Representant en la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants: 2 crèdits. La presidència del Consell d’Estudiants: 3 crèdits. La presidència del Consell d’Estudiants, 3 crèdits. President o presidenta Delegació de Centre: 3 crèdits. Representant en la Comissió Permanent de la Delegació de Centre: 2 crèdits. Delegats o delegades de curs i grup: 1 crèdit. En el supòsit d’exercici representatiu o pertinença de manera simultània a diversos òrgans de representació i govern, només es podrà instar el reconeixement de crèdits amb càrrec a un únic òrgan de representació o de govern. Pots consultar les associacions universitàries a través de l’adreça web: web.ua.es/va/vr-estudiants/associacions-estudiantils/associacions-estudiantils.html

133


REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT

· Consell d’Estudiants El Consell d’Estudiants (tit. IV, cap. III, sec. 3a art. 171 de l’Estatut) és l’òrgan col·legiat de representació dels estudiants. Estarà compost, com a mínim, per l’alumnat del Claustre Universitari i les i els representants dels claustres de facultat o escola. La presidenta o president del Consell d’Estudiants (tit. IV, cap. III, sec. 3a art. 172 de l’Estatut) és el màxim òrgan unipersonal de representació de l’alumnat. Serà triat pel Consell d’Estudiants entre el seus integrants. El Consell d’Estudiants està en la planta baixa de l’Aulari I (Tel.: 965 903 675, Fax: 965 903 776; a/e: cons.estudiants@ua.es). També pots accedir a la pàgina web del Consell d’Estudiants: web.ua.es/va/consejo-estudiantes/consell-d-estudiants.html En cada facultat o escola hi haurà una Delegació d’Estudiants (tit. IV, cap. III, sec. 3a art. 173 de l’Estatut), com a òrgan de representació col·lectiva. La Universitat (tit. IV, cap. III, sec. 3a art. 175 de l’Estatut) dotarà els òrgans de representació d’estudiants dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les seues funcions. De la mateixa manera, garantirà que els seus estudiants puguen compaginar la seua condició de representants amb els estudis que facen, i evitarà que es produïsca cap perjuí en els seus drets. La Universitat fomentarà la participació activa dels seus estudiants, i també potenciarà les seues associacions.

· Vicerectorat d’Estudiants El Vicerectorat d’Estudiants és l’àrea de l’equip rectoral de la Universitat que s’ocupa de qualsevol qüestió que afecte l’alumnat. Les seues àrees de competència són les següents: accés a la universitat, coordinació de programes de pràctiques en empreses, inserció laboral i iniciatives per a l’ocupació, programes de beques i ajudes per als estudiants, informació a l’alumnat, suport a l’estudiant i assumptes socials. Formen part del Vicerectorat d’Estudiants els secretariats i unitats següents: Servei d’Alumnat: Negociat d’Accés, Unitat de Pràctiques, Negociat de Beques, Unitat de títols i Targeta Universitària (TIU); Centre de Suport a l’Estudiant (CSE), Oficina d’Informació a l’Alumnat i Observatori d’Inserció Laboral. El Vicerectorat d’Estudiants està en l’edifici de Rectorat i Serveis Generals Tel.: 965 903 475; fax: 965 909 844 e-mail: vr.estudiants@ua.es Pots consultar la pàgina web del Vicerectorat d’Estudiants: web.ua.es/va/vr-estudiants/


Defensora o Defensor Universitari La defensora o defensor universitari (tit. IV, cap. VII de l’Estatut) és el comissionat pel Claustre Universitari per a vetlar pel respecte als drets i llibertats dels membres de la comunitat universitària, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis de la Universitat. El Claustre Universitari, per majoria absoluta dels seus membres, elegirà el defensor universitari, entre qualsevol membre del personal de la Universitat, que preste servei amb dedicació a temps complet, i no serà possible la seua reelecció consecutiva. Correspon la defensora o defensor universitari: a) Proposar les modificacions que considere oportunes al seu reglament de funcionament. b) Demanar de les distintes instàncies universitàries tota la informació que considere oportuna per al compliment dels seus fins. A aquest efecte, qualsevol integrant de la comunitat universitària està obligat a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, la defensora o defensor universitari. c) Sol·licitar la compareixença dels responsables de qualsevol òrgan universitari sempre que siga indispensable per al desenvolupament de les seues funcions. d) Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats de caràcter general de la Universitat quan tracten algun assumpte relacionat amb les actuacions que duga a terme en aquell moment. Amb aquest fi, haurà de rebre oportunament còpia de l’orde del dia de les sessions dels esmentats òrgans. e) Elaborar tots els informes li siguen sol·licitats o considere oportú emetre en relació amb les actuacions en curs. f) Efectuar a les distintes instàncies universitàries les propostes que considere adequades per a la solució dels assumptes que siguen sotmesos al seu coneixement. La defensora o defensor universitari haurà de presentar anualment al Claustre Universitari una memòria de les seues activitats en què, a més, es recullen recomanacions i suggeriments per a la millora dels servicis universitaris. Les queixes o reclamacions i les peticions de mediació es presentaran per escrit, personalment en l’oficina, per correu o per correu electrònic. En tots els casos, haurà de quedar constància del nom i cognom del reclamant, el DNI, l’adreça, el telèfon de contacte i l’exposició de la queixa tan clar com siga possible i indicar els motius en els quals es fonamenta. En les consultes no cal proporcionar aquestes dades. La defensora o defensor investigarà els fets per a esclarir els motius que han provocat la reclamació. Posteriorment, informarà els interessats del resultat de les gestions que ha dut a terme. És important ressaltar que no és competència de la defensora o defensor universitari la imposició de sancions o la suspensió de les activitats administratives. Al contrari, la funció principal que fa és la formulació de suggeriments i recomanacions als responsables immediats dels serveis de les Universitat, als responsables màxims universitaris i a les persones implicades, sobre les mesures que s’haurien d’adoptar per a eliminar la deficiències o problemes observats. El reglament de règim intern de la defensora o defensor universitari es va aprovar el 3 d’abril del 2007, i pot consultar-se en: www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=587.pdf&c=1 Ubicació: Aulari II, 1ª planta. Tel.: 965 903 771 - Fax: 965 903 755; defensor@ua.es defensor.ua.es Horari d’atenció, de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h.

135


ASPECTES ADMINISTRATIUS, ACADÈMICS I DOCENTS

En aquest apartat es descriuen les qüestions academicoadministratives més freqüents. La major part d’aquests procedi- ments estan regulats per normes específiques que es poden consultar en el Manual de normativa acadèmica, accessible en la pàgina web: sga.ua.es/va/normativa-academica/normativa-i-procediments-academics-de-la-universitat-d-alacant.html La Llei orgànica d’universitats tracta en el seu Títol VIII dels estudiants. L’Article 46 regula els drets i deures d’aquests. Per a l’apartat que ens ocupa podríem destacar els següents: 1. “L’estudi és un dret i un deure dels estudiants universitaris”. 2. “Els Estatuts i normes d’organització i funcionament (de les universitats) desenvoluparan els drets i deures dels i les estudiants i els mecanismes per a la seua garantia”. En particular els Estatuts de la Universitat d’Alacant en el seu Títol IV Capítol III s’ocupa de l’alumnat com a part de la comunitat universitària i concretament en la Secció 2a defineix els drets i deures d’aquests.

Entre altres, l’alumnat te dret a: a) Rebre una adequada ensenyança científica, tècnica i cultural. b) La participació en l’ordenació i programació de les ensenyances, així com en el control de la seua qualitat i de la labor docent del professorat, d’acord amb el procediment oportú. c) Assistència durant la seua formació per mitjà d’un sistema eficaç d’orientació i seguiment de caràcter transversal de la seua titulació, que complete la docència com a formació integral i crítica dels estudiants i com a preparació per a l’exercici d’activitats professionals. d) Rebre una valoració objectiva del seu rendiment acadèmic, així com exercir els mitjans d’impugnació corresponents, segons el procediment establit. e) Conéixer amb suficient antelació el pla docent de les matèries o assignatures en què preveja matricular-se i les dates de realització de les proves d’avaluació f) L’avaluació del seu rendiment acadèmic basada en criteris públics i objectius i que tendirà cap a l’avaluació formativa i contínua, entesa com a element del procés ensenyança-aprenentatge.


HORARIS, ASSIGNACIÓ DE PROFESSORAT I CALENDARIS D’EXÀMENS

Horari es el document que, amb caràcter quadrimestral o anual per a cada curs acadèmic, conté la distribució temporal de les assignatures per cursos i grups, el professorat responsable i tot el personal que imparteix la assignatura, les dates dels exàmens, i les aules on s’impartiran les assignatures. Els terminis en què han de ser elaborats els horaris lectius (generalment entre abril i maig del curs anterior) els estableix el calendari acadèmic, l’aprovació del qual correspon al Consell de Govern. L’elaboració dels horaris en els terminis establits té la finalitat de facilitar l’elecció i la planificació acadèmica anual de l’alumnat. Les direccions dels centres nomenaran una professora o professor com a responsable de la confecció dels horaris i del calendari d’exàmens per cada estudi o curs. Els horaris seran aprovats per la junta de centre o comissió en què delegue i tindran caràcter definitiu. Tant per a l’elaboració d’horaris com per a fixar les dates dels exàmens, s’haurà de convocar a la representació de l’alumnat. Les dates d’exàmens sols podran ser modificades per causes justificades (exemple: canvi de les dates previstes per a la selectivitat), i fins a 15 dies abans de la data establida inicialment. En tot cas les modificacions només podran retardar les dates inicials i seran publicades als taulons d’anuncis. Si tens dubtes sobre aquestes qüestions pregunta en la secretaria del teu centre. També podràs obtenir informació en les pàgines web del centre corresponent (web.ua.es/va/centres-i-departaments.html ) o de manera general en la pàgina web de l’Oficina d’Informació a l’Alumnat: web.ua.es/va/oia/horaris-academics/horari-de-classes-i-calendari-d-examens.html

· Assignació i canvis de grup Les titulacions que per a un mateix curs ofereixen horari de matí i horari de vesprada distribueixen a l’alumnat perquè ambdós grups tinguen un nombre semblant d’alumnes.

Tindrà prioritat per a elecció de grup horari aquell alumnat amb millors qualificacions d’accés o d’expedient acadèmic. Alguns centres permeten la possibilitat de sol·licitar canvi de grup si hi ha un motiu justificat. Per a això estableixen un termini de presentació de sol·licituds (consulta en la teua secretaria). Les circumstàncies que poden motivar un canvi de grup són, en general, coincidència horària amb el treball, activitats esportives federades o universitàries, coincidència amb altres estudis oficials o altres motius ben justificats: discapacitat, necessitat d’atenció a algun membre de la unitat familiar, etc.

· Docència i professorat Els departaments són les unitats de docència encarregades de coordinar les ensenyances del seu àmbit de coneixement (tít. I cap. III art.13 dels Estatuts de la UA). Cada assignatura que s’imparteix en qualsevol titulació està integrada en un departament que es responsabilitza d’assignar el professorat i del compliment de les seues obligacions docents. La docència és un dret i un deure del professorat de la Universitat, que exercirà amb llibertat de càtedra, sense més límits que els establits en la Constitució i en les lleis, i els derivats de l’organització de les ensenyances pels òrgans competents de la Universitat (LOU. art. 33.2 i tít. III cap. I sec. 1a art.107 dels Estatuts de la UA).

137


HORARIS, ASSIGNACIÓ DE PROFESSORAT I CALENDARIS D’EXÀMENS

Per a saber quin departament és el responsable d’impartir una assignatura tens dues opcions: - Preguntar en la secretaria del centre en què estàs matriculada o matriculat. - Accedir a la pàgina “Estudis i Accés” ( web.ua.es/va/ estudis-i-acces.html ) del web de la UA i dins d’ací anar al pla dels teus estudis i a l’assignatura corresponent. En cada departament hi ha una secretaria administrativa en la qual podràs informar-te de qualsevol qüestió relacionada amb la docència i organització del departament. La majoria de departaments tenen el seu lloc web amb informació sobre professorat, estudis, ubicació, personal d’administració, enllaços d’interès, etc: web.ua.es/va/centres-i-departaments.html La Direcció i el Consell de Departament han de respondre de la qualitat i compliment horari de la docència assignada al professorat del seu departament (tít. II cap. IV sec. I art. 91 dels Estatuts de la UA). En conseqüència a aquests has de dirigir-te, en primera instància, si observes alguna deficiència

· Tutories El Consell de Govern establirà les obligacions docents, tant lectives com de tutories i assistència a l’alumnat, segons l’art. 145.3 dels Estatuts de la UA. Açò s’aplica a tot el professorat amb l’excepció d’aquells docents que exercisquen a més un càrrec acadèmic (rectora o rector, vicerectora o vicerector, degana o degà, directora o director, etc.) els quals estaran exempts, totalment o parcialment, de l’obligació d’impartir docència i atendre tutories (art. 161.2). Els estudiants de la Universitat d’Alacant tenen el dret a ser assistits durant la seua formació per mitjà d’un sistema eficaç d’orientació (art. 166.c). En el cas d’assignatures que incloguen pràctiques en empreses o institucions l’alumnat tindrà dret a la tutela, durant el període de duració de la corresponent pràctica, per professorat de la universitat i per personal professional que preste servicis en l’empresa, institució o entitat on es realitze la pràctica. Els horaris de tutoria de cada professora o professor seran publicats als taulers d’anunci de cada centre, segons l’ordre de 29 de març de 1983. També a les secretaries administratives de cada departament podràs trobar informació i també en el web d’alguns departaments. Cada vegada hi ha més professors i professores que publiquen els horaris de tutoria en UACloud Campus Virtual. L’alumnat matriculat en la Universitat d’Alacant pot fer ús del “Programa d’Acció Tutorial” sol·licitant-ho en el moment de formalització de la matrícula a través d’UACloud Campus Virtual cada professora o professor tutor propor-

cionarà a l’alumnat universitari orientació i suport en el seu desenvolupament personal, acadèmic i professional, així com facilitar-li la seua adaptació al context social universitari.


ASSIGNATURES,

S CRÈDITS I PREU

Asignaturas, créditos y precios

· Títols de grau Les assignatures dels títols de grau tindran caràcter semestral i seran de 6 crèdits (la gran majoria), de 4.5, 7.5, 9, i 12. El crèdit acadèmic en els estudis de grau està establert en 25 hores corresponents a l’esforç que ha de fer l’estudiant per superar l’assignatura es valorarà, el temps dedicat a assistència a classe, les hores dedicades a l’estudi, a treballs acadèmics, a seminaris, a projectes i les hores exigides per a preparació i realització d’exàmens. Cada semestre estarà compost per assignatures que sumaran 30 crèdits, 60 crèdits per curs. Els títols de grau tenen una durada de 240 crèdits (4 cursos, 8 semestres), excepte el Grau en Fonaments de l’Arquitectura (antiga Arquitectura) que té una durada de 300 crèdits (5 cursos) més el Projecte Final de Grau (6 crèdits). Els estudis de grau estan format per assignatures corresponents a: FORMACIÓ BÀSICA (FB): fins a un màxim de 60 crèdits. Són matèries comunes als graus d’una mateixa branca de coneixement. Les matèries de formació bàsica seran oferides en la primera meitat del pla d’estudis. MATÈRIES BÀSIQUES DE LES BRANQUES DE CONEIXEMENT a) Arts i Humanitats: Antropologia, Art, Ètica, Expressió Artística, Filosofia, Geografia, Història, Idioma modern, Llengua, Llengua Clàssica, Lingüística, Literatura i Sociologia. b) Ciències: Biologia, Física, Geologia, Matemàtiques i Química. c) Ciències de la Salut: Anatomia Animal, Anatomia Humana, Biologia, Bioquímica, Estadística, Física, Fisiologia, Psicologia. d) Ciències Socials i Jurídiques: Antropologia, Ciència Política, Comunicació, Dret, Economia, Educació, Empresa, Estadística, Geografia, Història, Psicologia, Sociologia. e) Enginyeria i Arquitectura: Empresa, Expressió Gràfica, Física, Informàtica, Matemàtiques, Química. ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (OB): conformen la major part de les assignatures del títol de grau. Corresponen a continguts específics de la titulació. ASSIGNATURES OPTATIVES (OP): s’oferiran únicament en la segona meitat del pla d’estudis. Hauran d’assegurar la impartició de continguts rellevants i no coincidents amb altres matèries bàsiques o obligatòries. Es podran agrupar en orientacions o itineraris, dels quals l’alumnat podrà cursar-ne un exclusivament. PRÀCTIQUES EXTERNES: estan incloses en tots els plans d’estudis. Poden tenir caràcter optatiu o obligatori. S’oferiran, únicament, en els dos últims curs. Normativa UA sobre pràctiques acadèmiques externes: www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2359.pdf TREBALL FINAL DE GRAU: tots els estudis de grau conclouran amb la presentació i defensa pública d’un Treball Final de Grau que tindrà un mínim de 6 crèdits i un màxim de 30 crèdits.. Normativa UA sobre els Treballs Final de Grau/Màster: www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf CURRÍCULUM TRANSVERSAL: per obtenir el títol de grau en la UA caldrà acreditar haver adquirit una sèrie de competències independentment dels estudis que s’hagen cursat. Aquestes competències constitueixen el “currículum transversal”. - Competències en un idioma estranger. - Competències informàtiques i informacionals. - Competències en comunicació oral i escrita. Les competències corresponents a les habilitats informàtiques i les de comunicació oral i escrita s’integren en les diferents assignatures de la titulació. S’ hauran de treballar i avaluar. La competència corresponent a l’idioma estranger (nivell B1) caldrà acreditar-la abans de l’avaluació del Treball Final de Grau. Es podrà acreditar mitjançant la superació de cursos d’idiomes, l’obtenció de certificats expedits per institucions reconegudes o per haver cursat assignatures impartides en llengües estrangeres (vegeu normativa). sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/idiomaextranjero/acreditacio-idioma-estranger.html El reglament marc sobre procediment d’avaluació i exàmens aprovat pel Consell de Govern el dia 1 d’abril de 2009, estableix que abans del començament de les classes de l’assignatura o matèria s’ha de facilitar a l’alumnat per part del professorat o departament corresponent, per escrit i en qualsevol cas a través del sistema informàtic del UACloud Campus Virtual: - El programa desenvolupat de l’assignatura. - El tipus o tipus de proves que s’utilitzarà per avaluar els coneixements de la matèria per part de l’alumnat.. - Les possibles incompatibilitats entre les proves a superar. - Els criteris d’avaluació i barem a aplicar.

139


S CRÈDITS I PREU ASSIGNATURES,

A més la Universitat d’Alacant posa a disposició de l’alumnat àmplia informació de cada assignatura a la seva web mitjançant unes fitxes que es generen en accedir al pla d’estudis de la titulació corresponent. Tota aquesta informació la trobaràs a: web.ua.es/va/estudis-i-acces.html També pots obtenir els programes d’una assignatura en la secretaria administrativa del departament responsable de la docència. El programa de l’assignatura serà necessari per demanar reconeixement o convalidació, en cas que canvis d’estudis o d’universitat.

· Crèdits de lliure elecció TÍTOLS DE GRAU El concepte de lliure elecció canvia amb la implantació dels títols de grau. Els i les estudiants de grau podran obtenir el reconeixement de fins a un màxim de 6 crèdits per la participació en activitats universitàries, que poden ser: - Activitats universitàries culturals. - Activitats universitàries esportives. - Activitats de representació estudiantil. - Activitats solidàries i de cooperació. Abans de l’inici de cada curs acadèmic, el Consell de Govern de la Universitat d’Alacant definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic. El Consell de Govern de la UA ha aprovat en sessió de 28 de juny de 2013 el Reglament que desenvolupa el reconeixement acadèmic d’activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperación en estudis de grau. Es pot consultar en la següent web: sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/reconeixement-academic-activitats-universitaries PLANS A EXTINGIR (LLICENCIATURES, DIPLOMATURES, ETC.) Els estudiants dels plans antics han d’obtenir un nombre de crèdits de lliure elecció que no pot ser inferior al 10% de la càrrega lectiva global del pla d’estudis. Els crèdits de lliure elecció es poden obtenir: - Cursant assignatura d’altres estudis que s’oferisquen a través del “catàleg de lliure elecció”. - Cursant més optatives del propi pla d’estudis. - Participant en activitats acadèmiques que tinguen reconeixement de crèdits que poden ser: · Cursos, jornades, seminaris, congressos, etc. Es poden consultar en llistats diaris a web.ua.es/va/continua/ofertacursos-d-especialitzacio-i-activitats.html · Cursos, títols i certificats de coneixement d’idiomes. · Cursos de valencià de la UA. · Participant en grups estables culturals. · Representant a la universitat en equips esportius. · Participant en activitats de representació estudiantil. La gran majoria d’activitats que tenen reconeixement de crèdits són organitzades per la mateixa Universitat d’Alacant encara que de vegades es convenia amb altres institucions o universitats el reconeixement d’activitats. Exemple d’aquest últim cas són els cursos d’estiu que organitzen les universitats de la Xarxa Joan Lluís Vives (àmbit lingüístic català) que tenen reconeixement en totes elles. Més informació: www.vives.org La Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (CECLEC) coordina i ordena tot allò relacionat amb aquestes qüestions. web.ua.es/va/continua/comissio-de-cursos-especials-i-credits-de-lliure-eleccio-curricular-ceclec.html

· Taxes acadèmiques El preu de matrícula dels diferents ensenyaments oficials i d’altres gestions acadèmiques s’estableix en el corresponent decret de taxes per serveis acadèmics, que aprova cada any el govern valencià i varia depenent del nivell d’experimentalitat de la titulació i de les vegades que t’hages matriculat de la mateixa assignatura.


En el moment de redactar aquesta guia, no s’ha publicat el decret de les taxes que ha d’aplicar-se el curs 2015-16. Les quanties ací recollides corresponen a les vigents del curs passat i s’ofereixen amb orientatiu, podent variar per al curs 2015-16. TAXES ACADÈMIQUES SEGONS NIVELL D’EXPERIMENTALITAT

PREU PER CRÈDIT

GRAUS

1a MAT.

2a MAT.

3a MAT.

4a MAT.

Nivell 1: Dret; Història; Humanitats; Relacions Laborals i Recursos Humans; Sociologia; Treball Social.

16,31 €

28,54 €

60,55 €

80,73 €

Nivell 2: Administració i Direcció d’Empreses; Criminologia; Economia; Espanyol: Llengua i Literatures; Estudis Àrabs i Islàmics; Estudis Francesos; Estudis Anglesos; Filologia Catalana; Geografia i Ordenació del Territori; Gestió i Administració Pública; Mestre en Educació Infantil; Mestre en Educació Primària; Publicitat i Relacions Públiques; Traducció i Interpretació.

17,60 €

30,81 €

65,35 €

87,13 €

Nivell 3: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport; Matemàtiques; Turisme.

19,30 €

33,77 €

71,65 €

95,53 €

Nivell 4: Arquitectura; Arquitectura Tècnica; Biologia; Ciències del Mar; Geologia; Enginyeria Civil; Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació; Enginyeria Informàtica; Enginyeria Multimèdia; Enginyeria Química; Enginyeria Robòtica*; Òptica i Optometria; Química; Tecnologies de la Informació per a la Salut*.

23,85 €

41,73 €

88,55 €

118,07 €

Nivell 5: Infermeria; Nutrició Humana i Dietètica.

24,89 €

43,55 €

92,40 €

123,20 €

Advocacia; Procura; Prevenció de Riscs Laborals; Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

17,60 €

30,81 €

65,35 €

87,13 €

Arquitectura*; Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Enginyeria de Telecomunicació; Enginyeria Informàtica; Enginyeria Química.

23,85 €

41,73 €

88,55 €

118,07 €

Anglès i Espanyol per a fins Específics; Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni; Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al context valencià; Desenvolupament Local i Innovació Territorial; Espanyol i Anglès com a Segones Llengües / Llengües Estrangeres; Estudis Literaris; Història de la Ciència i Comunicació Científica; Història de l’Europa Contemporània: identitats i integració; Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (S. XV-XIX); Metodologies Humanístiques a l’Era Digital; Planificació i Gestió de Riscs Naturals; Traducció Institucional. Anàlisi i Gestió d’Ecosistemes Mediterranis; Biomedicina; Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat; Ciència de Materials; Electroquímica. Ciència i Tecnologia; Gestió i Restauració del Medi Natural; Gestió Pesquera Sostenible; Gestió Sostenible i Tecnologies de l’Aigua; Paleontologia Aplicada; Química Ambiental i Sostenible; Química Mèdica. Emergències i Catàstrofes *; Envelliment Actiu i Salut *; Investigació en Ciències de la Salut; Nutrició; Optometria Avançada i Salut Visual *; Salut Pública. Administració i Direcció d’Empreses (MBA); Comunicació i Indústries Creatives; Cooperació al Desenvolupament; Direcció i Planificació del Turisme; Dret Ambiental i de la Sostenibilitat; Economia Aplicada; Economia Quantitativa; Gestió Administrativa *; Investigació Criminal i Ciències Forenses; Investigació Educativa; Sistema de Justícia Penal. Automàtica i Robòtica; Desenvolupament d’Aplicacions i Serveis Web; Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils; Gestió de l’Edificació; Enginyeria dels Materials, Aigua i Terreny; Enginyeria Geològica; Tecnologies de la Informàtica.

46,20 €

68,25 €

68,25 €

68,25 €

MÀSTERS UNIVERSITARIS (OFICIALS)

ENSENYAMENTS DE PRIMER I SEGON CICLE (en les assignatures sense docència, només es pagarà el 25% del preu per crèdit). Nivell 1: Ciències del Treball; Dret; Història; Humanitats; Sociologia; Relacions Laborals; Treball Social.

13,04 €

22,81 €

48,40 €

64,53 €

Nivell 2: Administració i Direcció d’Empreses; Ciències Empresarials; Criminologia; Economia; Filologia Anglesa, Àrab, Catalana, Francesa i Hispànica; Geografia; Gestió i Administració Pública; Mestre/a en les seues diferents especialitats; Psicopedagogia; Publicitat i Relacions Públiques; Traducció i Interpretació.

14,09 €

24,65 €

52,30 €

69,73 €

Nivell 3: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport; Matemàtiques; Turisme.

15,45 €

27,03 €

57,35 €

76,47 €

Nivell 4: Arquitectura; Arquitectura Tècnica; Biologia; Ciències del Mar; Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions: So i Imatge; Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Sistemes; Òptica i Optometria; Química.

19,07 €

33,37 €

70,80 €

94,40 €

Nivell 5: Infermeria; Nutrició Humana i Dietètica.

19,92 €

34,86 €

73,95 €

98,60 €

Enginyeria Tècnica en Obres Públiques (pla no estructurat per crèdits): Curs complet: 1.294,58 €. – Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals: 336,70 €. – Assignatura anual corresponent a un curs de més de set assignaturas anuals: 222,94 €. * Les taxes dels nous ensenyaments oficials s’ofereixen amb caràcter orientatiu, ja que no tenen preu definit fins a la publicació del decret de taxes per al curs 2015-16.

141


S CRÈDITS I PREU ASSIGNATURES,

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA: FORMA I TERMINIS El sistema de pagament ordinari serà en quatre terminis i a través de domiciliació bancària. L’alumnat podrà optar per realitzar el pagament en un únic termini, sol·licitant-lo en la secretaria del seu centre. L’alumnat sol·licitant de beca del Ministeri o de la Generalitat abonarà únicament les taxes administratives fins que es resolga la seua sol·licitud. Si aquesta fóra denegada, s’emetrà carta de pagament per a l’abonament de la matrícula en els terminis que corresponguen. L’alumnat que no complisca els requisits exigits en les respectives convocatòries realitzarà el pagament cautelar de les taxes acadèmiques. TERMINIS · Estudiants que inicien estudis de grau o màster universitari i facen la seua matrícula en el mes de juliol: - Primer termini: s’abonaran les taxes administratives i el 25% de les taxes acadèmiques. Termini de venciment: 10 de setembre de 2015. · Estudiants de grau, màster universitari i estudis que facen la seua matrícula en el mes de setembre: - Primer termini: s’abonaran les taxes administratives i el 25% de les taxes acadèmiques. Termini de venciment: 15 d’octubre de 2015. · Totes i tots els estudiants de Grau i Màster Universitari: - Segon termini: s’abonaran el 25% de les taxes acadèmiques. Termini de venciment: 15 de desembre de 2015. - Tercer termini: s’abonaran el 25% de les taxes acadèmiques. Termini de venciment: 15 de febrer de 2016. - Quart termini: s’abonaran el 25% de les taxes acadèmiques. Termini de venciment: 15 d’abril de 2016. TAXES D’AVALUACIÓ I PROVES TAXES D’AVALUACIÓ I PROVES

PREU

Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat

78,20 €

Projectes final de carrera, excepte ensenyaments organitzats per crèdits

143,73 €

Requisits per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior: - Proves d’aptitud - Projecte o treball - Cursos tutelats - Període de pràctiques - Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers - Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a personal titulat estranger sense títol homologat

143,73 € 143,73 € 16,43 € per crèdit matriculat 143,73 € 143,73 € 155,22 €

Curs d’iniciació i orientació per a majors de 25 anys

116,59 €

Matrícula de doctorat per a realització tesi doctoral

38,60 €

Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial Decret 99/2011 Examen de tesi doctoral Prova d’avaluació per a l’obtenció del diploma acreditatiu d’estudis avançats Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica

300 € 143,73 € 143,73 € 143,55 € en concepte d’avaluació acadèmica 239,39 € pels treballs exigits

Proves d’aptitud per l’accés a Educació Física, a Belles Arts i a Traducció i Interpretació

78,20 €

Proves d’aptitud per a l’accés al màster universitari que capacite per a l’exercici de professora o professor d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

78,20 €

Prova de nivell lingüístic

78,20 €


TAXES DE TÍTOLS I SECRETARIA TAXES D’AVALUACIÓ I PROVES

PREU

Títol de doctora o doctor

225,20 €

Títol oficial de màster

212,07 €

Títol oficial de grau

186,24 €

Títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria + suplement europeu al títol

186,24 €

Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, mestra o mestre + suplement europeu al títol

108,86 €

Diploma acreditatiu d’estudis avançats

73,73 €

Duplicat dels títols anteriors, per pèrdua o modificació

27,34 €

Expedició del suplement europeu al títol (només per a personal titulat diferent a grau o màster, el títol dels quals no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits

35,14 €

Sol·licitud d’homologació de l’actual títol de doctora o doctor, als nous títols de doctora o doctor i màster, i al grau acadèmic de màster

166,89 €

SECRETARIA

PREU

Obertura d’expedient acadèmic per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics

27,34 €

Compulsa de documents

10,69 €

Expedició, manteniment o actualització de targetes d’identitat

5,87 €

Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat

10,69 €

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DE PREUS - L’alumnat amb matrícula d’honor en l’avaluació global del 2n curs de Batxillerat o amb Premi Extraordinari en el batxillerat gaudirà, durant el primer any i per una sola vegada, d’exempció total del pagament de les taxes per matrícula. - L’alumnat membre de família nombrosa general (3 o 4 descendents i altres supòsits) paguen el 50% de l’import de la matrícula. Les i els alumnes membres de família nombrosa especial (més de 4 descendents i altres supòsits) no paguen la matrícula. En alguns casos particulars una família nombrosa de 4 descendents pot tenir la consideració d’especial (Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses). - L’alumnat que haja sigut víctima de bandes armades i elements terroristes té excepció total de matrícula, i també els seus cònjuges no separats legalment i descendents. - L’alumnat amb discapacitat igual o superior al 33%, considerant-se així el personal comprés en l’art. 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, tindrà dret a l’exempció total de taxes i preus públics en els estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari. Així com les i els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran discapacitat, i les i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. - L’alumnat sol·licitant de beques del Ministeri d’Educació o Generalitat Valenciana difereix el pagament de les taxes acadèmiques fins a la resolució de la seua sol·licitud de beca, però sí que ha de realitzar el pagament del 1r rebut de matrícula amb les taxes administratives. Una vegada resolta la sol·licitud de beca, si li és favorable, estarà exempt de pagament, i si li és desfavorable se li enviarà un rebut per l’import de les taxes acadèmiques. L’alumnat sol·licitant de beques que no complisca els requisits acadèmics exigits en les convocatòries realitzaran el pagament cautelar de les taxes acadèmiques. Si finalment se li concedeix la beca podrà sol·licitar la devolució d’aquestes taxes. - L’alumnat sol·licitant de l’exempció de taxes de la Universidad de la Universitat d’Alacant pagarà la matrícula però se’ls tornarà l’import posteriorment, una vegada resolta la seua beca. - L’obtenció de matrícula d’honor, en assignatures corresponents a uns mateixos estudis, suposarà, en el curs immediat posterior, gaudir d’una bonificació en la matrícula equivalent al nombre de crèdits en què s’haja obtingut matrícula d’honor.

143


RECONEIXEMENT DE CRÈDITS, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, CONVALIDACIONS I ADAPTACIONS

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS El reconeixement de crèdits es pot produir quan un estudiant accedeix a una titulació oficial de grau amb assignatures (crèdits ja superades en la mateixa o en una altra titulació oficial de grau o en titulacions universitàries oficials declarades a extinguir (llicenciatures, diplomatures, etc.). Criteris per al reconeixement de crèdits entre estudis de grau: • Quan l’estudiant accedisca a un títol de grau amb crèdits superats en altres estudis de grau de la mateixa branca de coneixement es reconeixeran les matèries básiques superades, amb la denominació, crèdits i qualificació d’origen. • Si l’estudiant accedeix a un títol de grau d’altra branca de coneixement es reconeixeran les matèries básiques comunes a ambdues branques de coneixement. • Las matèries no bàsiques (obligatòries o optatives) es reconeixeran tenint en compte: - que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits. - que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits. -que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits. • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als Treballs de Final de Grau i Màster. • També es reconeixeran les matèries corresponents a competències o coneixements transversals (en la UA, nivell d’idioma estranger, competències en noves tecnologies i expressió oral i escrita). • Es preveu la possibilitat de reconèixer crèdits en títols oficials de grau per estudis cursats en formació professional de grau superior, en estudis artístics i en títols propis universitaris, sense poder ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.. Igualment, l’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits. Criteris de reconeixement de crèdits entre estudis a extingir (llicenciatures, diplomatures, etc.) i estudis de grau: • S’aplicaran les “taules d’adaptació” incloses en les “memòries” dels títols de grau quan una i un estudiant s’adapte al títol de grau que substitueix a la seua titulació. • En la resta de casos, les assignatures superades en títols declarats a extingir es reconeixeran en funció de l’adequació entre els coneixements associats a les matèries o assignatures cursades per l’estudiant i els previstos en el pla d’estudis de grau al que ha accedit (similitud entre les assignatures).

Els crèdits reconeguts mantindran la seua qualificación d’origen, si aquesta fóra literal es reconvertirà a qualificació numèrica amb la següent escala (AP=6, NT=8, SB=9.5). TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS Quan un estudiant accedeix a un títol de grau amb assignatures ja superades en altres estudis universitaris oficials no finalitzats, i aquests no siguen objecte de reconeixement es transferiran al seu nou expedient, de manera que figuren en els documents acadèmics que se li expedixquen i especialment en el Suplement Europeu al Títol (SET). SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS L’alumnat ha de presentar les sol·licituds de reconeixement o transferència de crèdits en la secretaria del seu centre (facultat / escola universitària) en el termini que la Universitat establisca per a cada curs acadèmic. Documentació: • Programa/es de l’assignatura/es segellat/s pel centre on es va cursar o pel departament responsable de la seua docència. • Certificat acadèmic personal expedit pel centre d’origen o fotocòpia compulsada. Entre estudis de la Universitat d’Alacant serà suficient la fitxa de informativa de l’expedient. • Fotocòpia de la publicació oficial del pla d’estudis, segellada pel centre. La documentació es pot simplificar quan es tracte d’estudis cursats en la pròpia Universitat d’Alacant. Les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits seràn resoltes per comissions de centre creades a l’efecte. Normativa UA Manual de normativa acadèmica sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/reconeixement-i-tranferencia/reconeixement-i-transferencia-decredits.html CONVALIDACIONS I ADAPTACIONS Els conceptes de convalidació/adaptació queden restringits a l’incorporació d’assignatures entre estudis declarats a extingir (diplomatures, llicenciatures, etc.). L’adaptació es produeix quan l’incorporació es realitza entre assignatures cursades en la mateixa titulació i la convalidació entre títols distints. Tant la convalidació com l’adaptació es concedeixen en funció de la similitud en continguts i càrrega lectiva entre l’assignatura superada i l’assignatura a convalidar/ adaptar. En ambdós casos es manté la qualificació d’origen. El procediment de sol·licitud i resolució es semblant al del reconeixement de crèdits. Normativa UA Manual de Normativa Acadèmica. sga.ua.es/va/normativa-academica/conval-adap/convalidacions-i-adaptacions.html


AVALUACIÓ ,

EXÀMENS

I QUALIFIC A

CIONS

AVALUACIÓ Els nous títulos de grau estableixen el sistema d’avaluació contínua on la qualificació final de l’assignatura estarà conformada, entre altres per: 1. Avaluació de les activitats pràctiques desenvolupades per l’alumnat durant el curs a partir de l’elaboració de treballs, exposicions orals i resolució de problemes. 2. Avaluació contínua de l’alumnat, basada en la seua participació i implicació en el procés de ensenyament-aprenentatge. 3. Examen o exàmens finals o parcials. La seua aportació a la qualificació no excedirà el 50% de la nota final. Normativa pròpia d’elaboració de graus de la UA (Art. 16.1.f). www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grado.pdf Els criteris d’avaluació estaran disponibles per a l’alumnat abans de l’inici del curs a través de la “fitxa de l’assignatura” que es pot consultar des del seu “UACloud Campus Virtual” o des de l’apartat de “Estudis i Accés” de la web de la UA. web.ua.es/va/estudis-i-acces.html En els plans d’estudis declarats a extingir (llicenciatures, diplomatures, etc.) es manté el sistema d’avaluació tradicional a través d’exàmens finals o parcials encara que el professor i professora pot tenir en compte el treball de la i l’estudiant durant el curs per a establir la qualificació definitiva. AVALUACIÓ CURRICULAR MITJANÇANT COMPENSACIÓ DE QUALIFICACIONS La sol·licitud per compensació es farà mitjançant instància dirigida al rector o rectora, on es faran constar els crèdits l’aprovació dels quals se sol·licita, i serà presentada en el Registre de la Universitat d’Alacant, només podrà ser atorgada una vegada i complint determinats requisits i en cap cas seran crèdits optatius, Pràctiques Externes ni Treball Final de Grau. Normativa UA sobre avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions de l’alumnat de grau: www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2209.pdf Normativa UA sobre avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions de l’alumnat de títols en extinció: www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2207.pdf EXÀMENS Quan el control de coneixements haja d’efectuar-se per la modalitat d’examen s’observaran les següents normes de caràcter general: A) Els exàmens orals seràn públics i se celebraran davant un tribunal format per un mínim de tres professors o professores de la disciplina objecte de l’examen. B) Les qualificacions de les proves escrites es realitzaran directamente pels professors o professores responsables de la o de les disciplines objecte d’examen. C) El resultat dels exàmens es notificarà als interessats (mitjançant la seua publicació en els taulells o llocs establits a l’efecte). Normativa UA sobre exàmens: sga.ua.es/va/normativa-academica/calificaciones/examens.html CALENDARI D’EXÀMENS Estudiants de títols de grau. • Assignatures de primer semestre: del 9 al 23 de gener. • Assignatures de segon semestre: del 27 de maig al 11 de juny. • Exàmens extraordinaris: del 27 de juny al 13 de juliol. Estudiants de títols declarats a extingir (llicenciatures, diplomatures, etc.). • Assignatures primer semestre: del 9 al 23 de gener. • Assignatures segon semestre i anuals: del 27 de maig al 11 de juny. • Exàmens extraordinaris (els centres poden triar entre dues opcions). Opció a. Del 27 de juny al 13 de juliol. Opció b. Del 27 de juny al al 4 de juliol i de l’1 al 8 de setembre. Calendari acadèmic 2015/16. Aprovat per Consell de Govern el 24 de febrer de 2015. www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=calendario_academico_2015_2016.pdf

145


AVALUACIÓ ,

EXÀMENS

I QUALIFIC A

CIONS

L’alumnat de plans a extingir disposa de la convocatòria extraordinària de desembre (CED). L’alumnat es poden presentar en aquesta convocatoria a un màxim de 3 assignatures de les quals hagen estat matriculats el curs anterior o sense complir aquest requisit, quan siguen les tres últimes assignatures per a finalitzar els estudis. L’alumnat de les facultats de Ciències i de Ciències Econòmiques i Empresarials només pot fer ús de la CED per a les tres últimes assignatures. L’alumnat que sol·liciten examen en la CED només podrà gaudir d’altra convocatòria en aqueix mateix curs acadèmic, i pot optar, indistintament, per la d’ordinària o extraordinària, sense més requisit que la presentació a examen en qualsevol d’aquestes. Període d’exàmens CED: del 2 de novembre al 4 de desembre. Normativa UA sobre CED. sga.ua.es/va/normativa-academica/matricula/convocatoria-extraordinaria-de-desembre-ced.html L’alumnat de grau disposa de l’avaluació extraordinària per a finalitzar els estudis. Només es podrà fer ús d’aquesta opció quan queden 2 assignatures més Treball Final de Grau o de Fin de Màster per a finalitzar els estudis. L’alumnat que no supere aquesta prova disposarà de l’avaluació ordinària en aqueix mateix curs acadèmic. Període d’exàmens: del 2 de novembre al 4 de desembre. Normativa UA sobre avaluació extraordinària. www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1811.pdf

· Qualificacions. Consulta i revisió El sistema de qualificacions és igual per a tots els estudis universitaris impartits en els països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). El sistema de qualificacions és numèric, de 0 a 10, sent el 5 l’aprovat. De 0 a 4.9 suspens. De 5 a 6.9 aprovat. De 7 a 8.9 notable. De 9 a 10 excel·lent. Es pot concedir la menció de “matrícula d’honor” a alumnes amb qualificació igual a superior a 9 punts. El nombre de “matrícules d’honor” no pot excedir el 5% dels alumnes matriculats en una assignatura. Normativa: Reial Decret 1125/2003 del Ministeri d’Educació. www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf CONSULTA La consulta de les qualificacions obtingudes es realitza a través de l’opció de “consulta d’expedient” del UACloud Campus Virtual. Els reglaments de publicació i revisió de qualificacions deuran establir el Termini màxim entre la realització de l’examen i la publicació de les qualificacions. REVISIÓ L’alumnat té dret a sol·licitar la revisió de les seues qualificacions seguint el procediment específic establit en el reglament marc sobre procediment d’avaluació i exàmens i els reglaments dels centres (facultats/escola universitàries) que els desenvolupen. sga.ua.es/va/normativa-academica/calificaciones/examens.html Amb la publicació de qualificacions el professorat responsable informarà sobre el lloc i calendari de revisió. L’estudiant haurà d’anar a aquesta primera revisió. Si havent acudit a la revisió ordinària, l’estudiant segueix sense estar d’acord amb la qualificació, podrà sol·licitar una segona revisió dirigint-se per escrit a la direcció del departament responsable de la docència de l’assignatura. El departament emetrà un informe atenent la sol·licitud de l’estudiant o mantenint-se en la postura inicial. Si el departament no atén la sol·licitud de revisió de l’estudiant, aquest podrà dirigir-se per escrit a la direcció del seu centre (facultat/escola). La direcció del centre formarà un tribunal compost per professorat de la mateixa àrea de coneixement i de àrees afins que resoldrà la sol·licitud de revisió.


Contra aquesta resolució es podrà recórrer mitjançant escrit dirigit a la rectora o rector de la Universitat. El defensor o defensora universitària i el Consell d’Estudiants poden assessorar en aquestes qüestions. Defensor/a universitari/a: defensor.ua.es/va Consell d’Estudiants: web.ua.es/va/consejo-estudiantes/

· Actes, expedient i certificació ACTES Acta és el document electrònic en el qual consten oficialment les qualificacions oficials de l’alumnat en una convocatòria i assignatura concreta. El professorat emplena l’acta amb les qualificacions de l’alumnat a través del seu UACloud Campus Virtual i la signa electrònicament. La resolució d’incidències relacionades amb qüestions acadèmiques o funcionals haurà de realitzar-se a través de la secretaria del centre. El calendari acadèmic fixa els terminis màxims per a emplenar i signar actes, a partir d’aquell moment les qualificacions són oficials i definitives. Calendari acadèmic 2015/16. Aprovat per Consell de Govern el 24 de febrer de 2015.

assignatures superades i la seua qualificació. També es pot sol·licitar que es certifique qualsevol dada que figure en l’expedient (superació primer cicle, finalització d’estudis,haver superat una assignatura concreta, nota mitjana, etc.). A més de la certificació acadèmica personal, es poden generar altres documents que inclouen les dades acadèmiques (impressió d’expedient des de “UACloud Campus Virtual” com la “fitxa informativa de l’expedient”), aquests documents són gratuïts, però no tenen la validesa oficial de la certificació però poden servir per a acreditar les dades acadèmiques en moltes circumstàncies.

www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=calendario_academico_2015_2016.pdf EXPEDIENT ACADÈMIC L’expedient acadèmic recull la vida acadèmica universitària de l’estudiant des de l’accés a la Universitat, la titulació cursada, les assignatures superades i les qualificacions obtingudes, els possibles trasllats i la obtención del títol, si escau. L’expedient acadèmic és elaborat, custodiat i arxivat en la secretaria administrativa del centre (facultat o escola). L’ alumnat pot poden accedir a les dades del seu expedient acadèmic a través del sistema de consulta del “UACloud Campus Virtual”, a més a més poden sol·licitar informació sobre el seu expedient en qualsevol moment en la secretaria del seu centre. CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL La certificació acadèmica personal és el document que reflecteix de manera oficial les dades que figuren en l’expedient acadèmic de l’alumnat. La sol·licitud d’una certificació acadèmica personal s’haurà de tramitar a través de la secretaria del centre (facultat/escola). Els centres han establit procediments de sol·licitud de certificacions via telemàtica. S’abonarà una taxa de 27,34 € i s’expedirà la certificació en uns quants dies. Es pot sol·licitar diversos tipus de certificació académica personal, en la qual s’inclouen totes les dades de l’expedient fins a la que únicament inclou les

147


RMANÈNCIA I RESUM DE NORMATIVA DE PE R A ALUMNES MATRICULATS CONTINUACIÓ D’ESTUDIS PE LA UNIVERSITAT D’ALACANT EN ELS TÍTOLS DE GRAU DE Aprovada pel Consell de Govern de 29-11-2012. Aprovat pel Consell Social el 21-06-2013. Aquesta normativa va entrar en vigor el curs 2010-11, únicament per als títols de Grau oferits per la Universitat d’Alacant. sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-i-continuacio-en-estudis-de-grau.html

· Tipus de matrícula ordinària i nombre de crèdits de matrícula Es contemplen tres tipus de matrícula ordinària: A) Matrícula a temps complet: l’alumnat de nou ingrés haurà de matricular-se de 60 crèdits. Qui continue els estudis o se’ls reconeguen crèdits d’altres graus podran matricular-se de un mínim de 48 crèdits i un màxim de 72. B) Matrícula a temps parcial: per motius laborals, personals o de rendiment. L’alumnat de nou ingrés haurà de matricular-se de 30 crèdits. Els estudiants que continuen estudis o als quals se’ls reconeguen crèdits d’altres graus podran matricularse de un mínim de 24 crèdits i un màxim de 47. C) Matrícula reduïda en atenció a discapacitat: podran concedir-se-li a l’alumnat que presente discapacitat i obtinga informe favorable del Centre de Suport a l’Estudiant (CAE). Podra matricular-se de 6 a 23 crèdits. La modalitat de matrícula triada haurà de ser mantinguda durant tot el curs acadèmic.

· Règim de permanència i requisits de rendimient per a matricular-se en un determinat curs o continuar estudis L’alumnat de nou ingrés haurà de superar, almenys, 12 crèdits en la seua primera matrícula per a continuar estudis en la titulació en la qual estiga matriculat. En el cas d’estudiants de matrícula reduïda en atenció a la discapacitat, hauran de superar, almenys 6 crèdits. Els estudiants que continuen estudis, o de nova matrícula que supose reconeixement de crèdits d’altres títols, hauran de superar anualment, almenys, el 30% dels crèdits matriculats per a continuar estudis. Queden exempts l’alumnat al que li reste 60 crèdits o menys per a concloure els seus estudis. Als estudiants que no superen 12 crèdits en la seua primera matrícula o el 30% dels crèdits matriculats en continuació d’estudis en un curs acadèmic, se’ls informarà que de repetir-se aqueixa mateixa circumstància hauran d’abandonar definitivament els estudis. Els estudiants hauran de matricular-se obligatòriament de totes les assignatures matriculades i no superades en els cursos anteriors per a poder matricular-se d’assignatures noves, sempre que siguen assignatures de formació bàsica i obligatòries. Així mateix, només es podran matricular de l’assignatura Treball Final de Grau els estudiants que hagen superat un mínim de 168 crèdits en els graus de 240 crèdits, amb excepció de l’alumnat matriculat en títols de 300 crèdits o més, que haurà de superar un mínim de 228 crèdits.

· Nombre de vegades de matrícula en una determinada assignatura L’alumnat podrà matricular-se tres vegades per assignatura, més una quarta de gràcia que serà sol·licitada al rector o rectora sempre que el seu rendiment en els cursos anteriors supere el 50%. Per al càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte als matriculats, sense computar el reconeixement de crèdits. En cas de no superar l’assignatura haurà d’abandonar aquesta titulació en aquesta universitat. Els centres establiran, en funció del disposat en les guies docents de titulació, el règim d’avaluació per curs acadèmic.

· Acreditació de competències en un idioma estranger Per a poder ser avaluat en l’assignatura Treball Final de Grau dels estudis de grau de la Universitat d’Alacant, serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, encara que es recomana el B2.


D’acord amb la Normativa de la Universitat d’Alacant per a l’acreditació interna de competències en valencià i llengües estrangeres (BOUA 27 de març de 2015), l’estudiant pot obtenir acreditació interna en l’àmbit de la UA: - de valencià i de llengua estranjera, cursant i superant les asignatures indicades en l’annex I de la normativa, - de llengua estrangera, cursant i superant assignatures que tinguen com a llengua vehicular un mateix idioma no oficial en l’estat espanyol. Si són d’una titulació de la Universitat d’Alacant han d’haver sigut aprovades per a aquesta finalitat; si són d’una universitat estrangera, els crèdits han d’estar reconeguts en la titulació de la UA. a. Dotze crèdits: nivell B1 b. Vint-i-quatre crèdits: nivell B2 - de valencià o de llengua estrangera, presentant un certificat d’una institució o organisme dels quals apareixen recollits en l’annex II de la normativa. sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/idiomaextranjero/acreditacio-idioma-estranger.html

149


CALENDARI ORIENTATIU DE TRÀMITS ACADÈMICS I ADMINISTRATIUS MATRÍCULA PER A LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SELECTIVITAT) Lloc: Centre secundària o Servei d’Alumnat sa.ua.es/va/selectividad/

Mitjan maig per a la convocatòria ordinària, i primera de setmana de juliol per a la convocatòria extraordinària ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Matrícula del Seminari d’orientació Generalment en la primera quinzena d’octubre de l’any anterior a la celebració de les proves d’accés

Negociat d’Accés (Servei d’Alumnat) Matrícula per a proves d’accés Negociat d’Accés (Servei d’Alumnat) sa.ua.es/va/mayores-25/

Generalment al mes de febrer, segons el termini que s’establisca

Realització proves d’accés A la UA

Generalment en el mes de maig, segons el termini que s’establisca ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS

Sol·licitud de matrícula Negociat d’Accés (Servei d’Alumnat) sa.ua.es/va/mayores-40/

Generalment al mes de febrer, segons el termini que s’establisca

Realització de l’entrevista En les diferents centres

Generalment a mitjan mes de maig, segons el termini que s’establisca ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Matrícula per a proves d’accés Negociat d’Accés (Servei d’Alumnat) sa.ua.es/va/mayores-45/

Generalment al mes de febrer, segons el termini que s’establisca

Realització proves d’accés A la UA

Generalment al mes d’abril, segons el termini que s’establisca ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER L’ALUMNAT DE 1r DE GRAU

PREINSCRIPCIÓ (Sol·licitud de plaça) www.preinscripcion.gva.es Omplir i presentar la sol·licitud suposa una novetat important, per a l’alumnat de Batxillerat que fa la FASE GENERAL de la PAU enguany o qui la va fer els 3 cursos anteriors, a la Comunitat Valenciana, no hauria d’imprimir i presentar la sol·licitud de preinscripció impresa en paper, excepte per a l’alumnat que haja de presentar algun document que justifique una discapacitat o la seua condició d’esportista d’alt rendiment, per a això en l’accedir a l’assistent telemàtic, s’identificaran, a més d’amb el número de DNI o NIE o passaport, amb la clau que se’ls proporciona el primer dia de la prova d’accés a la universitat per a accedir al portal de l’alumne PASEU. https://appweb.edu.gva.es/paseu

Fase ÚNICA via telemàtica. a) Del 15 de juny al 3 de juliol de 2015, ambdós inclosos. - Alumnat de batxillerat de qualsevol comunitat autònoma que es presenta a les proves d’accés a la universitat del curs 2014-2015 en la convocatòria ORDINÀRIA de JUNY. - Alumnat que ja dispose de les seues qualificacions de cursos anteriors, tant de batxillerat com de cicles formatius de grau superior. - Estudiants de sistemes educatius estrangers que s’examinen en la UNED i no estan inclosos en l’apartat b). - Titulats universitaris. - Alumnat que haja superat les proves d’accés de majors de 25 o 45 anys, o el procés d’accés de majors de 40 anys. b) Del 15 de juny al 13 de juliol de 2015, ambdós inclosos. - Alumnat que obtinga el seu títol de tècnic superior de formació professional, o tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior, en la convocatòria ORDINÀRIA del curs 2014-2015. - Estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, és a dir, alumnes procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió europea o els de altres estats amb els quals s’hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a açò.


PREINSCRIPCIÓ (sol·licitud de plaça) La resta d’alumnat, una vegada emplenada la sol·licitud de forma telemàtica, haurà d’imprimir-la, signar-la i presentarla, juntament amb la documentació que calga en cada cas. En aquests casos sense el compliment del tràmit de presentació de la instància en paper no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció. Lloc: - Aulari I, planta baixa, aula d’informàtica de lliure accés fins al 3 de juliol. - Pavelló d’Alumnat, Negociat d’Accés, des del 4 al 13 de juliol.

c) Del 7 de juliol al 13 de juliol de 2015, ambdós inclosos. - Alumnat que es presenta a les proves d’accés a la universitat del curs 2014-2015, en la convocatòria EXTRAORDINÀRIA de juliol. - Alumnat que obtinga el seu títol de Tècnic Superior de Formació Professional, o Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior, en la convocatòria EXTRAORDINÀRIA del curs 2014-2015.

Publicació resultats d’admisió i llistes d’espera

17 de juliol, en internet

Consulta:

- Internet: www.preinscripcion.gva.es/ - Prensa local: solament admisions 18 de juliol - Telèfon: 965 903 851

Reclamacions a resultats d’admisió i llistes d’espera

20, 21 i 22 de juliol.

Matrícula

Des de qualsevol ordinador connectat a Internet i també a la Sala d’Automatrícula. Informació en les secretaries dels centres.

Admesos: - Del 20 al 24 de juliol de 2015 (el dia 24 només es podrà realitzar la matrícula fins les 13 hores, per a poder realitzar el procediment de moviment de llistes d’espera del dia següent) Moviments de llistes d’espera per a cobrir possibles vacants: - 27 de juliol de 2015 Confirmació de permanència en llista d’espera: - 28 de juliol de 2015 Si en queden vacants: - Fins al 30 de setembre de 2015

L’alumnat admès rebrà un SMS amb el nombre de referència de la seua sol·licitud de preinscripció i indicant-li una adreça web. En aquesta web, introduirà el seu DNI+referència i correu electrònic, i automàticament rebrà un correu electrònic en l’adreça electrònica que haja indicat. En aquest correu electrònic se li comunicarà la cita de matrícula, les claus d’accés a UACloud Campus Virtual i unes breus instruccions per a realitzar la matrícula. L’alumnat admès que no es matricule perdrà la plaça. La distribució de les cites de matrícula de l’alumnat que inicia estudis de grau procedents de la preinscripció es realitza atenent a la nota d’accés a l’estudi. Per això, és molt important que es matricule des del primer dia del període de la seua matrícula, sobretot per mantenir la prioritat en l’elecció de grup. Si posteriorment a la seua matrícula, l’alumnat és admès en altre estudi i es matricula en altre centre podrà fer valdre el seu pagament (si és en altre estudi de la UA) o sol·licitar la devolució de taxes (si és en altra Universitat). MATRÍCULA PER A ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIS

Des de qualsevol ordinador connectat a Internet i també en Sala d’Automatrícula. Informació a les secretaries dels centres.

- Del 2 al 9 de setembre de 2015, l’alumnat que continue estudis de grau. - Del 25 al 28 de gener de 2016, per a afegir assignatures del 2n semestre. - Del 10 al 17 de setembre, l’alumnat que continua estudis de primer i segon cicle. - Del 25 al 28 de gener de 2016, per a afegir assignatures del 2n semestre. L’alumnat rebrà una comunicació en què se’ls recordarà la seua clau d’accés i se’ls informarà del termini de matrícula i de l’existència del sobre virtual on podran consultar la documentació i les instruccions de matrícula.

Sol·licitud de convalidació parcial d’estudis estrangers En la secretaria del centre

Generalment del 15 de març al 15 de maig de cada any

Admissió per trasllat per a continuar estudis En la secretaria del centre

Generalment del 15 de març al 15 de maig de cada any

151


CALENDARI ORIENTATIU DE TRÀMITS ACADÈMICS I ADMINISTRATIUS PROGRAMES DE POSTGRAU Admissió en màsters universitaris (oficials) Sol·licitud d’admissió – PREINSCRIPCIÓ: A través del formulari cvnet.cpd.ua.es/preinsua/planes.aspx?lengua=va No s’admeten sol·licituds de preinscripció que no es realitzen per aquesta via. web.ua.es/va/continua

- Primera fase: del 8 de maig al 3 de juliol de 2015. - Segona fase: del 4 de juliol al 6 de setembre de 2015 (per a aquells màsters que no hagen cobert totes les places en la fase anterior).

- Les comissions acadèmiques realitzaran una primera baremació amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del dia 8 de maig fins a les 23:59 h. del dia 3 de juliol (hora local). - Es realitzarà una segona baremació amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del dia 4 de juliol fins a les 23:59 h. del dia 6 de setembre (hora local). Després de cadascuna de les baremacions, les Comissions Acadèmiques dels Màsters podran sol·licitar el bloqueig a noves sol·licituds quan consideren que les places estan cobertes.

Matrícula

Per internet, a través de UACloud Campus Virtual. Presentació de la documentació: Secretaria del centre, excepte sol·licitud de beca i la seua documentació.

Alumnat que inicia estudis - 1a fase: del 16 al 27 de juliol - 2a fase: del 15 al 28 de setembre Alumnat que continua estudis: del 10 al 17 de setembre de 2015 Matrícula afegir assignatures del 2n semestre: del 25 al 28 de gener de 2016.

Admissió en programes de doctorat Es realitzarà a través de la pàgina web de la EDUA edua.ua.es/va

Sol·licitud d’admissió 1a fase: de l’1 al 30 de setembre de 2015 Sol·licitud d’admissió 2a fase: de l’1 al 15 de febrer de 2016

Resultats d’admissió

La comunicació és personal, a través del correu electrònic facilitat. No hi haurà publicació de llistes d’admesos.

Matrícula

Per internet. Presentació de la documentació: a la secretaria de la EDUA

Inici d’estudis: - Matrícula i modificació 1a Fase: De l’1 al 30 d’octubre de 2015 -Matrícula i modificació 2a Fase: Del 16 de febrer al 15 de març del 2016 Continuació d’estudis: del 2 al 9 de setembre de 2015

Admissió en títols propis de Postgrau i Especialització En la secretaria del departament o institut organitzador web.ua.es/va/continua

Termini específic per a cada estudi

Matrícula Per Internet, a través de UACloud Campus Virtual

Termini específic per a cada estudi

Tant el calendari com les taxes que es recullen en aquest document són orientatius ja que s’estableixen específicament cada any. És convenient posar-se en contacte amb la Universitat d’Alacant (Tel: 965 903 456 - informacio@ua.es) o amb la secretaria administrativa on haja de fer el tràmit.

MODIFICACIÓ I ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA Modificació de matrícula: des de qualsevol ordinador connectat a Internet i també en Sala d’Automatrícula. Informació a les secretaries dels centres

Des del moment de la seua realització i fins a l’acabament del termini ordinari. S’estableixen terminis excepcionals de modificació després de la finalització dels terminis ordinaris de matriculació.


MODIFICACIÓ I ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Anul·lació de matrícula a petició de l’alumne Lloc: secretaria del centre

L’alumnat matriculat per primera vegada, si ha estat admès a cursar altres estudis del mateix nivell en aquesta o una altra universitat espanyola, haurà de demanar l’anul·lació de matrícula abans del 15 de desembre en el centre on es va matricular. Estudiants matriculats d’un màxim de 3 assignatures per finalitzar els estudis, hauran de demanar abans de l’inici del període d’avaluació assignatures, el qual s’estableix en el calendari del curs acadèmic corresponent. La resta d’estudiants, haurà de sol·licitar-la abans de l’inici del període d’exàmens corresponent al 1r semestre previst en el citat calendari. Excepcionalment, per causa de força major (accident o malaltia greu sobrevinguda) i sempre que estiga degudament justificat i se sol·licite abans de la finalització del període extraordinari d’exàmens de les assignatures del primer i segon semestre, es podrà concedir l’anul·lació de la matrícula amb posterioritat, una vegada estudiat cada cas. ALTRES TRÀMITS

Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits. Lloc: secretaries dels centres

En el termini que la Universitat establisca.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció. Lloc: secretaries de centres

La incorporació dels crèdits a l’expedient es podrà sol·licitar si està en condicions de finalitzar els estudis en el mateix curs acadèmic que formule la sol·licitud o bé si desitja traslladar el seu expedient a altre centre o estudi.

Sol·licitud d’autorització de simultaneïtat d’estudis. Lloc: secretaries dels centres

En formalitzar la matrícula.

Avaluació curricular de l’alumnat mitjançant compensació de qualificacions

Només podrà ser concedida una vegada, de manera que no es podrà sol·licitar compensació en cap altra titulació cursada en la UA. No es concedirà compensació a estudiants procedents d’altres universitats que hagueren utilitzat la compensació en elles. Només es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits de la mateixa no serà superior a 9.

Avaluació extraordinària per a finalitzar els estudis oficials de grau i màster universitari

Només podrà sol·licitar avaluació extraordinària l’alumnat que tinga pendent, per a finalitzar els seus estudis, un màxim de dues assignatures i el Treball de Final de Grau (TFG) o de Final de Màster universitari (TFM). A aquests efectes, els TFG i TFM es consideraran com a assignatures, segons instrucció del Vicerectorat d’Estudiants d’11-09-14.

Sol·licituds de canvi de grup Lloc: secretaries dels centres

Durant el termini que establisca el centre.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per a continuació d’estudis de grau.

Generalment serà del 15 de març al 15 de maig, encara que algun centre pot variar aquest termini.

Cursos d’Adaptació per a titulats que vulguen obtenir el corresponent títol de grau entre els títols següents: - D’Arquitectura Tècnica a Grau en Arquitectura Tècnica. - D’Enginyeria Tècnica en Obres Públiques a Grau en Enginyeria Civil - D’Enginyeria de Telecomunicació: Imatge i So a Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació Per a terminis de sol·licitud i dates de realització contactar amb la respectiva secretaria. Tota la informació es troba disponible en la web del centre. BEQUES I AJUDES Sol·licitud d’ajudes del Règim General del Ministeri d’Educació Les beques del Ministeri d’Educació es tramitaran en línia per mitjà de la seua pàgina web: www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ ca/ catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones paraestudiar.html Sol·licitud d’ajudes a l’estudi de la Generalitat Valenciana (Beques de la Conselleria d’Educació) www.cece.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm

- El termini per a la presentació de les beques s’estableix en les respectives convocatòries. - Podran presentar les sol·licituds de beques durant el termini establit en les convocatòries, i el lloc de lliurament serà el establit per la convocatòria i la web del negociat de beques. sa.ua.es/va/becas/

Sol·licitud d’exempció de taxes de la UA sa.ua.es/va/becas/beques-d-universitat/

153


CURS 2015/2016

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2015/2016 Aprovat pel Consell de Govern el 24 de febrer de 2015 (BOUA del 26 de febrer)

El present calendari acadèmic és d’aplicació a tots els estudis oficials impartits a la Universitat d’Alacant, i als títols propis de 1r i 2n cicle. INICI DE LES CLASSES

10 de setembre (2015)

1r quadrimestre / semestre

del 10 de setembre al 23 de desembre (2015)

2n quadrimestre / semestre

del 27 de gener al 20 de maig (2016)

ACABAMENT DE LES CLASSES

20 de maig (2016) del 24 de desembre (2015) al 6 de gener (2016)

Nadal

del 24 de març al 4 d’abril (2016)

Setmana Santa

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

S’establirà en les instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern

PERÍODES DE PROVES I AVALUACIÓ1 del 2 de novembre al 4 de desembre (2015) del 9 al 23 de gener Assignatures 1r quadrimestre / semestre (2016) del 27 de maig al 11 de Assignatures 2n quadrimestre / semestre i anuals juny (2016) Proves estraordinàries per a totes les assignatures d’estudis del 27 de juny al 13 de de grau i màster universitari excepte per als TFG i TFM. juliol (2016) Proves ordinàries per a Treballs Fi de Màster (TFM) de primer del 9 de gener al 13 de semestre. febrer (2016) Proves ordinàries per a Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi del 27 de maig al 17 de juny (2016) de Màster (TFM)

Proves extraordinàries de finalització d’estudis (desembre)2 3

del 2 de novembre al 18 de desembre (2015) del 11 de gener al 3 de febrer (2016) del 27 de maig al 22 de juny (2016) del 30 de juny al 25 de juliol (2016) de l’11 de gener al 27 de febrer (2016) del 27 de maig al 28 de juny (2016)

de l’1 de juliol al 6 de setembre (2016) *Excepcionalment i d’acord amb allò que s’ha establit pels centres fins al 19 de setembre (2016)

fins al 15 de setembre (2016) *fins al 30 de setembre (2016)

opció a

del 27 de juny al 13 de juliol (2016)

del 30 de juny al 22 de juliol (2016)

opció a

del 27 de juny al 4 de juliol (2016) i de l’1 al 8 de setembre (2016)

del 30 de juny al 22 de juliol (2016) i de l’1 al 17 de setembre (2016)

Proves extraordinàries per a Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs fi de Màster (TFM)

Proves extraordinàries per a totes les assignatures d’estudis en extinció4

TERMINIS D’EMPLENAMENT I LLIURAMENT D’ACTES

ELABORACIÓ D’HORARIS I CALENDARI DE PROVES PER ALCURS 2016-2017 Els mesos d’abril i maig de 2016


El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’obertura del Curs 2015-2016, serà lectiu. Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consulteu el calendari laboral en la següent direcció del Servei de Gestió de Personal: sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html 1 Els períodes de proves i avaluació no seran de necessària aplicació a estudis de Doctorat. Les proves de les assignatures sense docència s’ajustaran a les dates d’aquest calendari. 2 Durant les proves d’aquest període les classes no se suspendran. Les dates de les proves hauran de publicar-se, com a mínim, 7 dies abans de l’inici d’aquet període de proves. 3 Per a l’EPS el període de proves i avaluació de TFM i TFG finalitza el 25-02-16 i el termini d’emplenament i signatura d’actes finalitza el 29-02-16. 4 Els centres podran triar l’opció a o la b per a realitzar les proves extraordinàries dels estudis oficials en extinció.

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2015/2016 Aprovat pel Consell de Govern 24 de febrer de 2015 (BOUA 26 de febrer)

Aquest calendari acadèmic seria d’aplicació a aquells estudis de màster universitari que ho sol·liciten del Vicerectorat d’Estudiants. INICI DELS CLASSES

13 d’octubre (2015)

1 cuatrimestre / semestre

del 13 d’octubre de 2015 al 29 de gener de 2016

2º cuatrimestre / semestre

del 15 de febrer al 3 de juny de 2016

er

ACABAMENT DE LES CLASSES

3 de juny (2016)

Nadal

del 24 de desembre (2015) al 6 de gener (2016)

Setmana Santa

del 24 de març al 4 d’abril (2016) S’establirà en les instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

PERÍODES DE PROVES I AVALUACIÓ1 Proves extraordinàries de finalització d’estudis (desembre) Assignatures 1r quadrimestre / semestre Assignatures 2n quadrimestre / semestre i anuals Proves extraordinàries per a totes les assignatures excepte per als TFM Proves ordinàries per a Treballs fi de Màster (TFM) Proves extraordinàries per a Treballs Fi de Màster (TFM)

del 2 de novembre al 4 de desembre (2015) de l’1 al 13 de febrer (2016) del 6 al 18 de juny (2016) del 30 de juny al 13 de juliol (2016) del 6 al 18 de juny (2016) de l’1 de juliol al 30 de setembre (2016)

TERMINIS D’EMPLENAMENT I LLIURAMENT D’ACTES fins al 18 de desembre (2015) fins al 4 de març (2016) fins al 27 de juny (2016) fins al 22 de juliol (2016) fins al 30 de juny (2016) fins al 8 d’octubre (2016)

El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’obertura del Curs 2015-16, serà lectiu. Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consulteu el calendari laboral en la següent direcció del Servei de Gestió de Personal: sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html

155


CURS 2015/2016

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2015/2016 Aprovat pel Consell de Govern 27 d’abril de 2015 (BOUA 29 d’abril)

El present calendari acadèmic seria aplicable als estudis de doctorat.

INICI DE LA TUTORITZACIÓ I/O DIRECCIÓ DE TESI Des del moment en el qual es produeix l’assignació per part de la Comissió Acadèmica corresponent, segons acord entre el professorat tutor i/o director de tesi i/o l’estudiant

VACANCES Nadal

del 24 de desembre (2015) al 6 de gener (2016)

Setmana Santa

del 24 de març al 4 d’abril (2016) S’establirà en les instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

ACTUACIONS A REALITZAR DURANT EL CURS

Assignació professorat tutor i línia recerca

Primer període de matrícula Segon període de matrícula

Assignació professorat director de tesi

TERMINIS Fins a 15 desembre 2015 Fins a 15 març 2016 Fins al 15 de març (2016)

Presentació document compromís doctoral

Fins al 15 d’abril (2016)

Presentació pla de recerca

Fins al 15 de maig (2016)

Avaluació del professorat tutor i director de tesi

De l’1 al 30 de juny (2016)

Avaluació de les comissions acadèmiques

De l’1 al 15 de juliol (2016)

Realització activitats formatives transversals obligatòries comunes Realització activitats formatives transversals obligatòries específiques

Segons dates publicades en la pàgina web de l’EDUA Segons la programació establida per cada programa de doctorat

El dia que el Consell de Govern establisca perquè se celebre el Solemne Acte d’Obertura del Curs 2015-16, serà lectiu. Per a saber els dies que la Universitat no tindrà activitat administrativa, consulteu el calendari laboral en la següent adreça del Servei de Gestió de Personal: sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html


157


PLÀNOL

70 2

FACULTAT DE EDUCACIÓ

ESTUDIANTS

702


ORI

DIRECT

Directori

Informatius i  bibliogràfics Oficina  d’Informació  a  l’Alumnat Servei  d’Alumnat Negociat  de  Beques Negociat  d’Accés Unitat  de  Títols Unitat  de  Pràctiques Targeta  Universitària Registre  General Unitat  de  Comunicació Gabinet  de  Protocol Finestreta  de  Suggeriments Punt  Bibliotecari  d’Informació  a  l’Usuari  (Punt  BIU) Biblioteca  de  Ciències Biblioteca  de  Dret Biblioteca  d'Econòmiques Biblioteca  de  Filosofia  i  Lletres Biblioteca  de  Politècnica  i  Cienciès  de  la  Salut Biblioteca  d'Educació Biblioteca  de  Geografia Mediateca Centre  de  Documentació  Europea Centre  d'Assitència  a  l'Usuari  (CAU) Idiomes  i  Formació Centre  Superior  d’Idiomes Secretariat  de  Seus  Universitàries Institut  de  Ciències  de  l’Educació Centre  de  Formació  Contínua  (ContínUA) Servei  de  Llengües  i  Cultura Programa  CIEE  [Council  on  International  Educational  Exchange  -­‐  USA]

Telèfon

Fax

965 903  456

965 903  755

informacio@ua.es

965 903  736 965  903  851 965  909  344 965  909  826 965  909  404 965  909  727 965  903  477 965  903  747 965  903  456 965  903  996 965  903  559 965  903  400  (ext.9337) 965  903  400  (ext.3130) 965  903  400  (ext.2814) 965  903  400  (ext.3398) 965  909  622 965  909  436 965  903  400  (ext.  2208) 965  903  400  (ext.  9337) 965  909  393

965 909  902 965  909  887 965  909  441 965  909  441 965  909  887 965  903  672 965  909  460 965  909  668 965  903  755 965  903  735 965  909  747 965  903  630 965  903  624 965  909  692 965  909  692 965  909  482

beques@ua.es acces@ua.es titols@ua.es coordinacionpracticas@ua.es tiu@ua.es Registre.Gral@ua.es gabipremsa@ua.es protocolo@ua.es laventanilla@ua.es puntbiu@ua.es Bibli.Ciencies@ua.es Bibli.Dret@ua.es Bibli.Economiques@ua.es Bibli.FL@ua.es Bibli.EPS@ua.es Bibli.Magisteri@ua.es Bibli.Geografia@ua.es mediateca@ua.es cde@ua.es si.ua.es/va/cau/

965 903  793 965  909  323 965  903  520  965  909  422 965  903  485

965 903794 965  903  839 965  903  684 965  909  442 965  903  947

965 909  692 965  903  630

965 675  281

Universitat Permanent 965  909  454 Institut  Universitari  d'Investigació  d'Estudis  de  Gènere 965  909  415 Alicante  University  Language  Services  (AULAS) 965  903  793 Oficina  de  Relacions  con  Àsia-­‐Pacífic 965  909  669 Socials,  Assistencials    i  Ocupament Centre  de  Suport  a  l’Estudiant  (CSE) 965  909  402 Atenció  Mèdica 965  909  595 Clínica  Optomètrica 965  903  742 Gabinet  d’Iniciatives  per  a  l’Ocupació 965  909  828 Secretariat  de  Pràctiques  d’Empresa  i  Suport  a  l’Estudiant 965  909  826 Oficina  d'Objectes  Perduts 965  909  400 Cultura  i  Esport Punt  d’Informació  Cultural  PIC 965  903  725 Servei  de  Cultura 965  903  579 Museu  Universitari 965  909  387 Sala  d’Exposicions  AIFOS 965  909  852 Taller  d’Imatge 965  903  514 Servei  d’Esports 965  903  469 Pavelló  Esportiu 965  903  739 Internacionals Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals 965  903  931 Secretariat  de  Mobilitat 965  909  558 Servei  de  Relacions  Internacionals 965  903  400  (ext.  1172) Subdirecció  de  Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament 965  909  744 Servei  de  Gestió  de  la  Investigació  i  Transferència  de  la  Tecnologia  (SGITT-­‐OTRI) 965  903  467 Serveis  Tècnics  d'Investigació  (SSTTI) 965  909  340 Oficina  de  Relacions  amb  Àsia-­‐Pacífic 965  909  669 Institucionals Unitat  de  Relacions  Institucionals 965  903  575 Secretariat  d’Accés  i  Promoció 965  903  759 Servei  de  Selecció  i  Formació 965  903  939 Fundació  General 965  909  800 CE  Iberoamericans  Mario  Benedetti 965  903  788 Participació  i  representació Consell  d'Estudiants 965  903  675 Vicerectorat  d’Estudiants 965  903  475 Defensor  Universitari 965  903  771 Alumni  UA 610  488  974 Facultats  i  Escoles Facultat  de  CC.  Econòmiques  i  Empresarials 965  903  670 Facultat  de  Ciències 965  903  557 Facultat  de  Dret 965  903  573 Escola  Universitària  de  Relacions  Laborals  d’Elda  (centre  adscrit) 965  399  511 Facultat  d’Educació 965  903  708 Facultat  de  Filosofia  i  Lletres 965  903  448 Escola  Politècnica  Superior 965  903  648 Facultat  de  Ciències  de  la  Salut 965  903  512 EDUA.  Escola  de  Doctorat  de  la  Universitat  d'Alacant 965  903  466

E-­‐Mail

info@csidiomas.ua.es s.seus@ua.es ice@ua.es continua@ua.es servei.pl@ua.es fdiez@ciee.org

Ubicació

Nº Edifici

Aulari II Pavelló  Alumnat Pavelló  Alumnat Pavelló  Alumnat Pavelló  Alumnat Pavelló  Alumnat Pavelló  Alumnat Edif.  Rectorat Edif.  Rectorat Edif.  Rectorat s.ua.es/gT0B Biblioteca  General Facultat  de  Ciències  II Facultat  de  Dret Facultat  d’Econòmiques Biblioteca  General Biblioteca  General Facultat  d'Educació   Edif.  Instituts  Universitaris Biblioteca  General Facultat  de  Dret Servei  d’Informàtica

30 21 21 21 21 21 21 28 28 28 33 7 11 31 33 33 702 37 33 11 5

Edif. Germà  Bernàcer Edif.  Germà  Bernàcer Edif.  Germà  Bernàcer Edif.  Germà  Bernàcer Edif.  Germà  Bernàcer Avda.  Vicente  Savall 14-­‐16  (local  2) Sant  Vicent  del  Raspeig Aulari  III Aulari  II Edif.  Germà  Bernàcer Edif.  Germà  Bernàcer

36 36 36 36 36

42 30 36 36

965 909  812 965  909  803 965  903  794

universidad.permanente@ua.es iuieg@ua.es aulas@csidiomas.ua.es asiapacifico@ua.es

965 909  802 965  909  822 965  909  822 965  909  800 965  909  441

cae.apoyo@ua.es Servicio.Prevencion@ua.es clinica.optometrica@ua.es gipe@ua.es coordinacionpracticas@ua.es

Edif. Ciències  Socials Taller  d'Imatge.  Ser.  Mèdic Edif.  Òptica Edif.  Germà  Bernàcer Pavelló  Alumnat Aulari  I

34 6 38 36 21 25

965 909  649 965  909  649 965  903  464

ofi.cultura@ua.es s.cultura@ua.es mua@ua.es sala.aifos@ua.es taller.imagen@ua.es ofi.esport@ua.es s.esport@ua.es

Facultat de  Dret Facultat  de  Dret MUA Facultat  de  Filosofia  i  Lletres  III Taller  d’Imatge Pavelló  Poliesportiu Pavelló  Poliesportiu

11 11 40 18 6 1 1

vr.ric@ua.es s.mobilitat@ua.es p.cooperacion@ua.es otri@ua.es sti@ua.es asiapacifico@ua.es

Edif. Rectorat Pavelló  Alumnat Aulari  II Aulari  II Torre  de  Control Zona  d'Ampliació  del  Campus Edif.  Germà  Bernàcer

28 21 30 30 27 36

965 909  740 965  909  844 965  909  596 965  909  810 965  903  788

relacions.institucionals@ua.es s.acces@ua.es selecfor@ua.es uafg@ua.es centro.benedetti@ua.es

Edif. Rectorat Edif.  Rectorat Edif.  Rectorat Edif.  Germà  Bernàcer Facultat  de  Filosofia  i  Lletres  III,  Edf.  C

28 28 28 36 18

965 903  776 965  909  844 965  903  755

cons.estudiants@ua.es vr.estudiants@ua.es defensor@ua.es alumni@ua.es

Aulari I Edif.  Rectorat Aulari  II https://alumni.ua.es/index.php?lang=va

25 28 30

965 909  789 965  903  781 965  909  896 965  399  511

facu.economiques@ua.es facu.ciencies@ua.es facu.dret@ua.es eu.relaboralelda@ua.es facu.educacio@ua.es facu.lletres@ua.es eps@ua.es facu.salut@ua.es doctorat@ua.es

economicas.ua.es/va ciencias.ua.es/va derecho.ua.es/va web.ua.es/va/eurle educacio.ua.es/va lletres.ua.es/va www.eps.ua.es/va fcsalud.ua.es/va edua.ua.es/va

36 7 11

965 909  810 965  909  302 965  909  302 965  909  447 965  909  463 965  909  463 965  903  803 965  903  643

965 903  449 965  903  644 965  903  935

702 20 16 26 36

159


Guia d'Estudiants. Universitat d'Alacant. Curs 2015-16.  

Estudis, serveis i recursos que ofereix la Universitat d'Alacant als seus estudiants i a persones interessades.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you