Page 1

Zomer 2012


Voor u ligt het nieuwe zomernummer van Guapa Magazine. Het is alweer de vierde editie. Het blijft voor ons als makers en uitgever ontzettend aangenaam om van u als lezers en lezeressen te horen dat u Guapa zo positief waardeert. Het geeft ons een enorme stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Eind oktober, als het herfstnummer verschijnt, hopen we dan ons eerste lustrum te vieren. Guapa bestaat dan precies één jaar. De genoemde positieve waardering betreft heel vaak de mooie en vooral rustige lay-out. Die credits gaan uiteraard in de richting van Mirjam, onze Art Director & Management. In deze zomereditie vindt u het inmiddels derde en laatste artikel over ‘Intimiteit op leeftijd?’ Talloze keren werden we in de afgelopen weken door zowel mannen als vrouwen sans gêne aangesproken over dit onderwerp. Hopelijk heeft het gebracht wat we met deze kleine serie artikelen beoogden: gesprek en reflectie over dit onderdeel van uw leven. En we horen dat dit gebeurt… Bij gelegenheid sta je als uitgever voor onaangename verrassingen. Zo bleek op de groepsfoto van de ondernemers met hun personeel uit Benijófar, op cover twee, bij het ter perse gaan van Guapa nummer drie, een aantal zaken niet meer te kloppen. Vijf personen werken niet meer in of zijn betrokken bij de zaken waar ze op dat moment voor poseerden. De tijd ontbrak voor een nieuwe foto. Dat is vervelend, omdat het repercussies gaf bij een aantal betrokkenen. Vaak wordt ons de vraag gesteld of Guapa Magazine nog wel gratis is. En of dat in de toekomst zo blijft? Het antwoord op deze vragen luidt op ondubbelzinnige wijze: “Ja!” Hoe de markt zich ontwikkelt, is in de ‘glazen bol’ van de economie moeilijk te voorspellen. Feit is dat het concept van Guapa gebaseerd is op een gratis magazine voor u als lezer(es) en een integrale plaatsing van het magazine op onze website www.guapamagazine.es, zodat in principe niemand, ongeacht de plaats waar u bent, Guapa hoeft te missen. Want ook deze vraag, “Heeft u nog een Guapa voor mij?”, krijgen we vooral de laatste tijd steeds frequenter. Guapa blijkt een geliefd blad te zijn. Voor ons een reden tot grote erkentelijkheid aan onze adverteerders. De facto zijn zij het die de uitgave van Guapa Magazine mogelijk maken. Guapa kan vanzelfsprekend niet zonder de adverteerders en naar we hopen ook vice versa. Ook dit keer mogen we weer een aantal nieuwe adverteerders in Guapa Magazine begroeten. Heel prettig dat deze nieuwe adverteerders met name uit het noordelijk deel van de Costa Blanca komen. Heel hartelijk welkom. Tussen Benidorm en Altea zijn tot nu toe steeds zo´n 2000 exemplaren van Guapa verspreid. En iedere keer zien we verwonderde gezichten, zo van: “Wat een prachtig blad! Die hebben we nog nooit gezien. Jammer! Heeft u nog een paar eerdere edities?” Vandaar de website. In ieder geval merken we grote interesse in Guapa bij de vele ondernemers in de omgeving van Benidorm, Alfaz, Albir en Altea. We bevelen uiteraard alle, zeker ook de nieuwe, adverteerders van harte bij u aan. Online of met een exemplaar in uw handen, op welke manier u Guapa Magazine ook leest, in beide gevallen veel leesplezier. Namens Guapa Magazine een heel fijne zomer toegewenst! L.M.

Art Director & Management

Financial Director & Sales

Guapa magazine | Zomer 2012

3

EDITORIAL

Beste lezer(es),


Verzekeringen Boekhouding Overschrijven auto's Loonadministratie C/Tabarca 36, Alfaz del Pi, Alicante 03580 C.I.F. ES B54426440

Tel 965.889.204 Fax 966.860.462 pymeaccountancy@gmail.com

Motor service - Volvo Penta - Mercury - Yanmar - Caterpillar - etc.

Repair - Buy - Sell All types of boats Puerto Deportivo Marina Salinas Zona Varadero Local 3 Paseo Vista Alegre s/n 03181 Torrevieja (Alicante) Tel. 630 035 925

Alle onderdelen in voorraad - werkplaats direct aan het water - vakbekwaam personeel

info@marine-engines-spain.com www.marine-engines-spain.com


RELATIE

I

ntimiteit op leeftijd?

Ridicuul…? Fantastisch! (3)

Ook het tweede artikel over ‘Intimiteit op leeftijd?’ heeft het nodige stof doen opwaaien. Talloze keren werd ik in de afgelopen weken door zowel mannen als vrouwen aangesproken over dit onderwerp. Kennelijk leeft dit onderwerp in hoge mate tussen de ouderen onder ons. En ik kan u verzekeren: niet alléén bij deze groep!

Marinanne & Jack Of en in hoeverre dit komt door deze kleine serie artikelen is niet helemaal duidelijk, maar feit is dat men steeds frequenter en sans gêne over dit onderwerp begint. Het zou mooi zijn als de kennelijk algemeen aanvaarde maatschappelijke visie als ware intimiteit op leeftijd not done, naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Een veelvuldig gehoorde opmerking was: “We zijn over dit onderwerp aan het denken gezet…!” Geweldig, vindt u ook niet? Er is alle reden voor ge-

6

Guapa magazine | Zomer 2012

sprek en reflectie over juist dit onderdeel van uw leven. En ik hoor om me heen dat dit gebeurt. Prima! Alleen al het feit dat dit onderwerp tussen partners weer op de agenda staat, is een enorme stap voorwaarts. En als ‘praten over’ omgezet wordt in daden… Niks ridicuul, integendeel: fantastisch! In dit derde en laatste artikel over ‘Intimiteit op leeftijd?’ kunt u onder andere lezen hoe de verhoudingen op oudere leeftijd met betrekking tot dit onderwerp


Verhoudingen op oudere leeftijd Welke problemen er ook opduiken bij oudere mannen en vrouwen, de kwaliteit van de relatie van een stel is de allerbelangrijkste factor als het gaat om een bevredigend en geslaagd liefdesleven. Als beide partners nog immer gelukkig zijn en ze zich nog steeds in veel of misschien wel alle opzichten tot elkaar aangetrokken voelen, is het evident dat de seksuele relatie tussen hen beter is, dan wanneer de partners weinig of geen gemeenschappelijke geneugten en egards ten opzichte van elkaar meer kennen en op elkaar uitgekeken raken of, erger, al zijn. Het komt helaas vaak voor dat echtparen op leeftijd tot de onverkwikkelijke constatering komen dat ze, achteraf bezien, slechts ter wille van de kinderen bij elkaar gebleven zijn. Bij deze echtparen ziet men ook dat de pensionering van de man allerlei spanningen en ruzies met zich meebrengt. Recentelijk verscheen in dit verband een saillant bericht in de Nederlandse media. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt namelijk

nieuwe relaties zal zeker in de eerste plaats gezocht worden met het ultieme doel gezelschap en/of een bepaalde mate aan, financiële, zekerheid, maar er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de seksualiteit hierbij niet in het spel zou zijn. Integendeel! In ieder geval is het verstandig om dit onderwerp, de seksualiteit dus, duidelijk en vooraf ter discussie te stellen. Nieuwe partners bespreken vaak van alles en nog wat. Maak dan ook dit onderwerp bespreekbaar. Als de seksualiteit voor beide partners volstrekt geen issue, meer, vormt, is dat uiteraard geen enkel probleem en kan zo´n beslissing op zowel rationele als emotionele gronden zijn genomen. Echter, als van één van de partners, naast zaken als gezellig samenzijn, de intimiteit nog een heel belangrijk onderdeel van zijn/haar leven uitmaakt, kan dit achteraf een bron van pijnlijke misverstanden en frustraties gaan vormen en zet op die manier zo´n nieuwe relatie onder enorme druk. Schuif dit essentiële onderdeel dan ook niet op de lange baan, maar maak ook in dit opzicht uw wensen en verlangens aan elkaar kenbaar. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn… En voorkomt decepties!

Het voordeel van oudere minnaars

“De liefde bedrijven is heel goed voor de gezondheid en draagt bij aan een fit en weldadig leven”. dat ouderen steeds vaker besluiten te scheiden. Het aantal 60-plussers dat uit elkaar ging, is de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Een belangrijke oorzaak ligt in een veranderende levensfilosofie ‘waarin gelukkig zijn centraal staat’. Dr. Jan Latten, hoogleraar demografie en verbonden aan het CBS stelt: “Steeds meer ouderen gaan voor echte liefde”. Volgens hem stellen ouderen steeds meer hogere eisen aan hun relatie. Een relevant criterium dat steeds wordt genoemd, is: “Ik moet iemand leuk blijven vinden”. Echtparen die meer gelukkig zijn, zullen uiteraard elke kans aangrijpen om frequenter bij elkaar te zijn naarmate ze ouder worden. Echter zijn er nogal wat mensen die, door echtscheiding, door overlijden van de partner of omdat ze altijd single zijn gebleven, gedwongen zijn hun latere leven alleen te slijten. Voor de alleenstaanden is de ouderdom, ook al vanwege de pensionering, de tijd dat men zich eenzaam kan gaan voelen. Het is om die reden dan ook niet zo verbazingwekkend dat hij of zij met animo de mogelijkheid aangrijpt om een nieuwe relatie op te bouwen. Dit is een volkomen natuurlijke zaak en als oudere mensen opnieuw verliefd worden, is dat uiteraard niet onbetamelijk of ridicuul. Een aantal van deze

Vanwege de rust en toegenomen wijsheid, die door de jaren zijn gegroeid, kunnen de wat oudere minnaars/minnaressen vaak meer ervaring tentoonspreiden. Tevens bezitten zij bovendien dikwijls de mengeling van een hoge mate aan zelfvertrouwen, inschikkelijkheid en flexibiliteit, die de bouwstenen vormen voor een ongeremd en hartstochtelijk liefdesspel. De vrouw hoeft doorgaans niet meer bang te zijn voor een eventuele zwangerschap, terwijl de wat oudere man veelal een betere minnaar is in de zuiver lichamelijke betekenis. Zijn drift verloopt kalmer en beter onder controle en over het algemeen kan hij zich beter concentreren op datgene wat zijn partner prettig vindt. In de regel hoeven de partners geen van beiden in dit stadium meer te werken en zijn dus veelal thuis, waar zij zonder vrees om gestoord te worden op willekeurige tijdstippen, eventueel op nieuwe manieren, de liefde kunnen bedrijven. Ouderen, die de vitaliteit, libido en viriliteit van de jongere generatie benijden, doen er goed aan te beseffen dat er nogal wat jonge mannen en vrouwen zijn, die de verhouding met hun leeftijdgenoten als oppervlakkig en onbevredigend beschouwen. Van-

Guapa magazine | Zomer 2012

7

RELATIE

liggen en dat intimiteit een bijzonder positieve uitstraling op uw gezondheid kan hebben.


RELATIE

wege zo’n desillusie ambiëren ze om die reden een oudere minnaar of minnares, met als oogmerk meer voldoening, niet slechts in seksuele, maar zeker ook in intellectuele en emotionele zin.

Intimiteit is goed voor uw gezondheid Intimiteit is niet alleen gezond omdat u lichamelijk actief bent en dus fit blijft. Er zijn veel meer voordelen voor uw gezondheid die u misschien nog niet wist. Net zoals een avondje in de fitnesszaal of een rondje joggen, is de liefde bedrijven heel goed voor de gezondheid en draagt bij aan een fit en weldadig leven. We zetten de meest in het oog springende en gezondste redenen voor een vrijpartij voor u op een rijtje.

Intimiteit verbindt Tijdens een vrijpartij komen stoffen vrij in het lichaam van zowel de man als de vrouw. Zodra we opgewonden raken, worden de hormonen oxytocine en vasopressine in hoog tempo aangemaakt. Deze stoffen zorgen ervoor dat de partners zich verbonden voelen, wat uiterst belangrijk is in een gezonde relatie.

Het brengt rust Oxytocine heeft ook een rustgevende werking. Dat is de reden waarom u na de seks zo snel in slaap valt. De verhoogde lichaamsactiviteit draagt hier uiteraard aan bij. Na de inspanning bent u gezond vermoeid en valt u gewoon makkelijker in slaap.

Goed voor de conditie Tijdens een vrijpartij slaat uw hart tot wel honderd extra slagen per minuut. Hierdoor ontstaat er een goede bloeddoorstroming en werkt u aan uw algemene conditie. Dat biedt weer voordelen op andere vlakken, zoals de versterking van uw hart- en vaatsysteem.

Het versterkt de spieren van je bekkenbodem Met vrijen versterkt u als vrouw de spieren van uw bekkenbodem. Dit is erg goed, omdat u zo uw blaas beter onder controle kunt houden.

Kan erectiestoornissen voorkomen Wil je als man minder kans maken op erectiestoornissen, dan luidt regelmatig vrijen het devies. Erecties vullen de penis met zuurstofrijk bloed en dat is cruciaal voor het weefsel dat in de bloedvaten van de penis zit. Zonder dat bloed overleeft het weefsel jammer genoeg niet erg lang en de aantasting ervan

8

Guapa magazine | Zomer 2012

maakt dat erecties moeilijker gaan worden.

Minder last van menstruatie Intimiteit remt de menopauze af. Het oestrogeengehalte in uw lichaam blijft op peil en u hebt minder problemen met uw menstruatie.

Sterkere botten Doordat tijdens het vrijen het testosterongehalte bij de man toeneemt, wordt zijn lichaam beschermd tegen botontkalking en zorgt dus voor sterke botten bij de man.

Seks brengt verlichting Wanneer u vrijt met uw partner komen er allerlei fijne emoties boven. Bovendien zult u even al uw zorgen vergeten. Wanneer u opgaat in een vrijpartij, zult u zich op dat moment niet meer druk maken over die deadline of dat vervelende probleem in de familie of de zaak. Intimiteit brengt verlichting en een fijn gevoel! We zouden deze rij met goede redenen voor een frequente vrijpartij gemakkelijk kunnen verdubbelen. U weet er waarschijnlijk zelf ook nog wel een aantal te noemen. Maar het gaat er ten diepste om dat u beseft dat de intimiteit tussen partners niet iets is, wat zomaar aan de kant kan worden geschoven. Intimiteit is goed voor uw gezondheid, zowel in fysieke als psychische zin. Het is veeleer één van de onderdelen van het leven, die bijdragen aan een volledig en zinvol bestaan. Echter, het is evident dat niemand u als partners de wet voorschrijft. U bepaalt ten langen leste hoe uw leven er ook in dit opzicht uitziet. Maar, we schreven dat al eerder, als één van de meest fijne en boeiendste aspecten uit het samenzijn van partners wegvalt, is dat alle reden voor gesprek en reflectie. Dit onderdeel van uw leven te laten voor wat het ooit was, is meer dan zonde! Dit is het derde en tevens laatste artikel in deze kleine serie.

“Intimiteit op leeftijd? Ridicuul…? Geenszins, het is fantastisch! Heb het samen in álle opzichten goed…”

Lambert Moll


Bij P laza D iferente is echt alles anders. De eerste en enige, echte delicatessenzaak en luxe lunchroom aan de Costa Blanca zuid. Bij ons vindt u werkelijk alles op het gebied van brood, kaas, gebak tot en met olijfolie, balsamicos, mosterd en jam. Ook voor o.a. oud-Hollands snoep bent u bij ons aan het goede adres. Calle Ramon y Cajal 13, (Naast Agua Pool Plaza) 03178 Benijófar (centro comercial Benimar)- tel: +34 965 724 792 info@plazadiferente.com - www.plazadiferente.com Openingstijden: ma - za van 8.00 - 19.00 uur

Geni Geniet in onze luxe lunchroom van broodjes en exclusieve tapas bereid met dagverse ingrediënten.

EL PATIO DE MI CASA Sfeervol loungen in de openlucht

In een unieke Spaanse ambiance vindt u:

- Tapas & Menu´s - Broodjes - Bier & Wijn - Een uitgelezen selectie theesoorten - Diverse cocktails - Bovenal een gezellige sfeer - Bij ons is roken overal toegestaan - Iedere dag geopend vanaf 11.00 u Calle Pinos 42 - 03140 Guardamar del Segura Tel. 609 259 094 VAN LOON ADVOCATEN Zet de koers.

Spanje zonder zorgen Aankoopbegeleiding Onroerend Goed • Belasting- en erfrecht Vennootschapsrecht • Straf- en civielrecht Kijk voor meer informatie op www.vanloonadvocaten.com of bel met +34 965 889 891


ONDERNEMEN

De Hollandse Slagerij

...Kwaliteit wint de strijd!... Al 10 jaar lang

J

e ziet ze bij bosjes komen en gaan. Die ‘zogenaamde’ ondernemers die het hier aan de Costa Blanca wel even komen maken. Vaak voorzien van een te? grote mond en een te kleine hoeveelheid ondernemerschap. Dit gaat dan meestal ook nog gepaard met een schromelijke zelfoverschatting en een chronisch gebrek aan doorzettingsvermogen en inzet. De motivatie gaat ras verloren en de haastig in elkaar getimmerde ‘onderneming’, vaak opgezet zonder de begeleiding van een goede gestor, wordt een heilloze en zielloze zaak en gedoemd tot sluiting…! En binnen de kortste keren zijn deze ‘ondernemers’ weer met de noorderzon vertrokken.

Echter! Gelukkig kan het ook anders. Ondernemers die het pionierswerk niet schuwen en bereid zijn hun stinkende best te doen, onder alle omstandigheden doorzetten, zich niet door het minste of geringste uit het veld laten slaan, tegenslagen kunnen incasseren en zich hier in Spanje letterlijk in het zweet werken. Die ondernemers zijn er ook! Over zo´n ondernemersechtpaar gaat het hier. Als ik de aangenaam koele en smetteloze slagerij binnenstap voor het maken van een afspraak, valt vrijwel direct de werkelijk gelikte vitrine op. U kijkt uw ogen uit. Prachtige, verse producten zover het oog reikt. Allerlei soorten vlees en vleeswaren, vers gemaakte salades en sauzen, heerlijke producten

10

Guapa magazine | Zomer 2012

voor de barbecue, het is te veel om op te noemen. De begeerlijk uitziende gourmet-, fondue- en barbecueschotels doen een mens watertanden. Het doet het verlangen ontstaan naar een lange en vooral lome zomeravond met een heerlijk geurende barbecue en een goed glas wijn, omringd door goede vrienden en kennissen. Zo´n avond die schier eindeloos mag zijn… “Hey Lambert”, klinkt het opgewekt en in onvervalst Amsterdams me tegemoet. Ik waak op uit mijn mijmeringen. Het is druk in de zaak en de afspraak is snel gemaakt. “Maandag aanstaande om kwart voor twee


Stipt op tijd komen Ron (48 jr.) en Carla (44 jr.) Bruijntjes op die bewuste maandagmiddag aangewandeld. We nestelen ons op het terras van café De Toppers. Als Silvia de nodige versnaperingen heeft gebracht, kunnen we gaan beginnen. “De viering van het 10-jarig bestaan van De Hollandse slagerij, da´s redelijk uniek, toch?” “Ja inderdaad, 10 jaar is best een hele tijd, maar het is voor ons gevoel heel snel gegaan.” De beide geboren en getogen Amsterdammers, met het hart op de tong, branden los. “Op 1 augustus 2002 was de officiële opening van De Hollandse slagerij hier in het Centro Comercial Benimar in Benijófar. We waren toen 38, respectievelijk 34 jaar. Jong dus nog, eigenlijk. De feestweek in het kader van het 10-jarig bestaan wordt in de derde week van september gevierd en wel van vrijdag 14 t/m donderdag 20 september.” De reden voor dit verlate tijdstip is volgens Ron en Carla gelegen in het feit dat het merendeel van de vaste clientèle op dit moment, zeg de maanden juli en augustus, zich in de thuislanden bevindt. “En aangezien we er een echte feestweek van gaan maken, met spetterende aanbiedingen, willen we heel graag dat onze vaste klanten daar natuurlijk ook van kunnen genieten. Mensen die al jarenlang klant zijn en waar we grote waardering voor hebben, omdat ze soms van heinde en ver komen rijden om onze producten te kopen. Het zou niet goed zijn als juist die klanten niet van de aanbiedingen kunnen profiteren,” aldus Ron. En Carla vult aan: “Uiteraard ook veel waardering voor de vele ‘zomerklanten’ die elk jaar trouw terug komen en waarvan er in september hopelijk nog wel een aantal zullen zijn.”

grote koel- en vriescellen in Formentera aangekocht om aan de steeds stijgende vraag te kunnen voldoen. Die inkoop in het groot heeft zo ook z´n voordelen voor de consument. Iedere maandag wordt het door henzelf geïmporteerde rundvlees uit Nederland geleverd. “Groot inkopen betekent altijd een scherpere prijs en daar kan onze clientèle van mee profiteren, omdat we altijd scherpe aanbiedingen hebben,” glimlacht Ron. “En dat bij onze kwaliteitsproducten!” Later werd de winkel uitgebreid met supermarkt artikelen en Noord-Hollandse kaas. Maar vooral raakt het echtpaar in vervoering als het over het slagersvak gaat. Je merkt aan alles dat daar hun hart ligt. Carla formuleert het als volgt: “We staan er mee op en gaan ermee naar bed…!” Duidelijke taal, toch? Maar hoe succesvol en florerend de slagerij ook is, het blijft altijd hard werken: lange dagen vanaf ´s morgens 5 uur en om 6 uur in de zaak om te gaan voorsnijden, zodat alles weer vers in de vitrine ligt. “Crisis?” Ze knikken bedachtzaam. “Uiteraard merken wij dat ook, maar door onze klantvriendelijkheid, uitstekende kwaliteit en scherpe prijs, valt het gelukkig mee! Ons motto was, is en zal altijd blijven: kwaliteit wint de strijd!” “En de toekomst?” Het antwoord komt snel en zonder aarzelen. “Hard werken, klantvriendelijk zijn en kwaliteit leveren. Dat zijn de pijlers van onze zaak. We hebben genoeg ideeën voor de toekomst. Die toekomst is aan ons, want kwaliteit zal de strijd altijd winnen!” Kijk, dat is goed om te horen. Niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken…

Ooit samen begonnen in Amsterdam Osdorp met een eigen slagerij. Ron had toen al 13 jaar bij een slager gewerkt en op die manier de klappen van de zweep in het slagersvak geleerd. Eenmaal volleerd slager begon het ondernemersbloed toch te kriebelen, vandaar de slagerij in Osdorp. Zo´n drie jaar later richting Spanje getrokken om een Hollandse slagerij in Benijófar/Rojales te beginnen. Destijds zijn ze met z´n drietjes gestart: Ron met z´n vrouw Carla en haar broer Marco. Inmiddels is het team gegroeid naar 6 vaste medewerkers.

De Hollandse Slager vindt u aan de rotonde in Rojales/Benimar.

De Hollandse slagerij begon ook, simpel omdat er vraag was naar goede producten, met de levering van vlees aan de horeca. Voor dat doel werden

Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur Zaterdag van 8.00 – 15.00 uur

Adres: C/Aneto 2-B Centro Comercial Benimar – Benijófar Tel.: 966 713 965 E-mail: info@dehollandseslagerij.nl Web: www.dehollandseslagerij.nl Openingstijden:

Guapa magazine | Zomer 2012

11

10 JAAR

bij Silvia?” “Is goed man, we zullen er zijn!”


VIERDAAGSE

M

arbella 4Days Walking

Vierdaagse Marbella doorslaand succes Vorig jaar oktober ging de eerste editie van Marbella 4Days Walking van start. Een heuse Vierdaagse naar Nederlands voorbeeld in het zuiden van Spanje. Nederlanders, Spanjaarden, Ieren, Denen, Duitsers, Israëliërs en Engelsen beleefden vier intense en bijzonder gezellige dagen. De mooie routes gingen langs het strand, door de stad Marbella zelf en de omliggende natuur, een uitstekende gelegenheid om een andere kant te ontdekken van de stad die tot op heden alleen beroemd was om haar rijkdom, zon en strand. Voor deze eerste editie van de vierdaagse van Marbella kwamen bijna 300 mensen speciaal uit Nederland om mee te wandelen. De rest van de deelnemers kwam uit diverse landen in Europa en natuurlijk uit Spanje zelf, waaronder diverse groepen Nederlanders uit de Costa Blanca en Madrid. Aangezien de Spaanse bevolking nog niet zo gewend is aan het fenomeen ‘Vierdaagse’ en er dus op dit moment ook geen vrij voor zal nemen, had de organisatie besloten om mensen ook de gelegenheid te bieden minder dagen mee te lopen. Bovendien konden op die manier ook toeristen, die niet van het evenement wisten, meelopen. De aanmeldingen voor de dagdeelname waren dan ook vooral voor de zondag en de nationale feestdag op 12 oktober. De wandelaars liepen elke dag 20 kilometer, sommigen van de deelnemers zetten er flink de pas in, terwijl anderen onderweg rustig de tijd namen om nog even op een terrasje te zitten. De laatste dag was heel speciaal. De deelnemers liepen het laatste stuk over de ‘Via Gladiola’ naar de finish, waar ze met luid gejuich ontvangen werden en hun medaille in ontvangst konden nemen. Het totaal aantal deelnemers tijdens deze eerste editie van Marbella 4Days Walking bedroeg het formidabele aantal van 658. Zowel de deelnemers als de organisatie waren zo en-

12

Guapa magazine | Zomer 2012

thousiast over het evenement dat men onverwijld weer begonnen is met het organiseren van de tweede editie. Deze vindt plaats op 11, 12, 13 en 14 oktober van dit jaar. Tijdens de tweede editie van Marbella 4Days Walking zijn er ook routes van 30 kilometer en er zijn hier en daar wijzigingen aangebracht in de routes van 20 kilometer. De Avenida del Mar is het start- en finishplein en daar zal een groot deel van de dag livemuziek zijn. De Kwakbergband, die altijd bij de Vierdaagse van Nijmegen speelt, zal er dit jaar elke dag optreden. En de ondernemers in de nabijgelegen haven en het stadscentrum organiseren speciale feesten voor de wandelaars. Kortom, het wordt weer een grandioos spektakel. Inmiddels hebben al meer dan 900 wandelaars uit diverse landen zich ingeschreven. We hopen uiteraard op een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van de eerste editie!

De Vierdaagse van Marbella heeft vanaf het begin op de steun en toewijding van de KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland en de Stichting DE 4DAAGSE Nijmegen mogen rekenen. Het is de bedoeling dat Marbella het Spaanse centrum voor alle meerdaagse wandeltochten wordt. De gemeente heeft zeer enthousiast alle medewerking verleend aan de eerste editie en is erg geïnteresseerd in deze nieuwe vorm van toerisme voor de stad. U houdt van Spanje, zon, zee, lekker eten, cultuur, feest en wandelen? Noteer dan de data voor de tweede editie van Marbella 4Days Walking in uw agenda. Breng een bezoek aan dit voor Spaanse begrippen unieke evenement en vergeet vooral niet uw wandelschoenen mee te nemen… Maar ook zonder die schoenen bent u meer dan hartelijk welkom om dit wandelfestijn te beleven! Voor meer informatie, foto’s en inschrijven: www.marbella4dayswalking.com


FIETSEN

Fietsen onder de Spaanse zon ...Een uitdaging die u zeker aankunt!... “Goede morgen, allemaal! Goed geslapen en uitgerust?” De inderdaad fris ogende groep van 15 personen, 6 echtparen en 3 singles, knikt enthousiast ‘ja!’ en kijken Eef Brand verwachtingsvol aan. Eef Brand vormt samen met z´n vrouw Karen en zoon Mitchell en een aantal begeleiders een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het organiseren en begeleiden van fietsvakanties en diverse dagtochten aan de Costa Blanca, genaamd Costa Blanca Cycling. Het is 9.00 uur in de ochtend en het belooft weer een prachtige fietsdag te worden. De recreatieve fietsgroep staat al klaar voor het gezellige, vlakbij zee gelegen, hotel Guardamar in de gelijknamige plaats. Guardamar del Segura is een gezellig stadje dat een puike combinatie vormt tussen een traditioneel Spaanse gemeenschap en het moderne toerisme. Echter, massatoerisme zult u hier tevergeefs zoeken! En dat maakt het ook zo aantrekkelijk. Het hele kustgebied wordt hier in het achterland beschermd door een halfronde kring van bergen, die als een natuurlijke beschutting dienst doen. Het duingebied van Guardamar is een reusachtig bospark dat 840 ha beslaat en is uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. En de dames en heren hebben er zin. Logisch! Want vandaag staat de ‘koninginnenrit’ van deze enerverende fietsvakantieweek op het programma. Dag 4 is als gebruikelijk de ca. 45 km lange Hondonroute met professionele begeleiding door het team van Costa Blanca Cycling. Als iedereen is ingestapt, volgt een prachtige rit door het Spaanse achterland en over een indrukwekkende bergrug met weidse vergezichten. De speciaal voor dit doel geconstrueerde ‘fietskar’, waarop plaats is voor zo´n 20 fietsen, volgt de bus probleemloos. Rond 10.00 uur komt de groep op z´n bestemming aan. De Hondonvallei, waar u zich de ogen zult uitkijken. Een schitterende vallei met een prachtige natuur en typisch Spaanse, vredige dorpjes.

14

Guapa magazine | Zomer 2012

Nabij het kleine plaatsje La Canalosa wordt de fietsgroep hartelijk verwelkomd door Philip en Klaasje in Bed and Breakfast Cueva la Solana. De Cueva is gedeeltelijk onder de grond gebouwd wat typerend is voor deze omgeving, een zogeheten 'grotwoning', zeer rustig gelegen tussen de bergen in de Hondonvallei en omringd door wijngaarden, amandel- en olijfbomen. De recreatieve fietsers laten zich de koffie met ‘iets lekkers’ goed smaken. De stemming zit er al goed in. Hoe kan het ook anders! Een mooie plek, een blauwe lucht, zonovergoten en een boeiende fietstocht in het vooruitzicht. Het leven is goed… Omstreeks 10.30 uur maakt de groep recreatieve fietsers zich klaar voor vertrek voor de prachtige Hondonroute. Deze route is eigenlijk voor iedereen goed te doen. Uitgaand van een goede gezondheid en enige conditie, mag dit parcours géén enkel probleem vormen. Zeker als u weet dat de oudste deelnemer 86! jaar was… Aan het materiaal zal het beslist niet liggen, want wij fietsen uitsluitend met Nederlandse hybride fietsen van o.a. Gazelle, Batavus, Giant en Koga-Miyata, alle voorzien van stevige fietstassen. Indien gewenst, kunt u tegen meerprijs ook een Nederlandse E-Bike (fiets met elektrische trapondersteuning) huren van het merk Thorbike. Welgemoed gaat de groep op weg. Via idyllisch gelegen en schijnbaar verstilde dorpjes als Hondón de Los Frailes, Barbarroja en El Cantón komen we aan in


de buurt van Algueña. De wegen voeren door een werkelijk schitterend landschap en vanuit de verte heeft men al uitzicht op de imponerende marmergroeve van Algueña. In Algueña heeft de groep ook een uitgebreide rustpauze en kan men heerlijk verfrissende versnaperingen nuttigen. Overigens is er steeds om de 8 à 10 km een kortere tussenpauze voor een drankje, foto´s maken etc. Daarna vervolgt de weer uitgeruste groep fietsenthousiastelingen deze pittige fietstocht door het adembenemende landschap. Via La Romana en talrijke pittoreske dorpjes voert de weg weer terug richting Bed and Breakfast Cueva la Solana in La Canalosa, alwaar Klaasje de groep verrast met een overheerlijke lunch waar u, indien gewenst, aan kunt deelnemen. Dit zal zo rond de klok van 14.30 uur zijn. Naast de lunch blijft er dan nog voldoende tijd over om zich te verpozen, bijv. met een frisse duik in het zwembad. Rond 16.30 uur gaat de groep een beetje moe, maar wel heel voldaan met de transferbus, via een alweer prachtige route, weer terug naar hotel Guardamar in Guardamar. En om ongeveer 17.30 stapt de groep dan wederom de gezelligheid van Guardamar binnen. En de hele groep verzucht als in koor: “Dit was een topdag!” Dit is ‘zomaar’ een beschrijving van een dag uit de fietsvakantieweek van Costa Blanca Cycling voor de recreatieve fietsers. Maar het geeft u wel een goed beeld van wat de fietsers onderweg te wachten staat. Prachtige routes die u een totaal ander beeld van Spanje tonen. Bovendien bent u sportief bezig, wat wil een mens nog meer? En altijd onder het motto van: “Alles kan, maar niets moet!” Vergelijkbare vakantieweken zijn er ook speciaal gericht op de recreatieve toerwielrenners en de betere amateurs en op de recreatieve/toer mountainbikers. Uiteraard verschillen deze routes in lengte en intensiteit. Eigenlijk is bij Costa Blanca Cycling alles mogelijk! Ook dagtochten dus. Wat u vraagt of wilt, kunnen zij verzorgen: alles kan op uw wensen worden toegesneden. Nieuw! Vanaf september 2012 start Costa Blanca Cycling met fantastische fietsweken voor de toer/racefietser onder leiding van Johan van der Velde (ex-beroepswielrenner). Kijk voor meer info op de website van Costa Blanca Cycling: www.costablancacycling.eu . Of u kunt bellen met tel. nr. +34 675 312 332.

Guapa magazine | Zomer 2012

15


OPTIMOVE

Bewegen zonder pijn Te mooi om waar te zijn? Het kan…!

C

hris Breeus en Koen Cuypers, een echtpaar uit Antwerpen, openden op 15 januari 2010 hun praktijk in Rojales vlakbij Torrevieja. Voor een optimale behandeling in een vriendelijke sfeer en aangename omgeving, moet u beslist bij hen zijn!

Chris Breeus – Massagetherapeute Tijdens haar eerste leven was zij leerkracht, haar tweede leven zou ze in Spanje doorbrengen. Met deze emigratie in het vooruitzicht, ging Chris weer enkele jaren studeren en koos zij voor een nieuwe uitdaging: massagetherapie. Tijdens vrije dagen werkte zij mee in de praktijk van haar echtgenoot. Later behaalde zij nog de diploma’s sportmassage, Hot Stone en lymfedrainage en het certificaat Wellnesswetenschappen aan het Instituut voor Wellness in Antwerpen. Hier in Rojales zijn Chris en Koen samen een praktijk begonnen waarin zij elkaar perfect aanvullen. Chris vindt het leuk om een deel van haar beroepsleven eens helemaal anders in te vullen. Massage Massage behoort tot de oudste medische behandelingen, waarvan het nut vandaag steeds beter gekend raakt. Zo´n 3000 jaar geleden waren de Chinezen al zeer bedreven in het kneden van en drukken op de zachte weefsels van het lichaam. In Europa duurde het tot de 19de eeuw alvorens medische massages werden ontwikkeld. Twee grote scholen liggen vandaag aan de basis van alle massages: de westerse of klassieke Zweedse massage en de oosterse. De vele nieuwe benamingen zijn varianten op

16

Guapa magazine | Zomer 2012

deze basistechnieken. De westerse techniek legt de nadruk op spieren en skelet en is gebaseerd op de klassieke geneeskunde en anatomie. Deze Zweedse massage wordt ook ter ontspanning aangeboden. De oosterse techniek draait rond de energiesystemen in het lichaam. Massage bevordert de productie van natuurlijke pijnstillers die het lichaam zelf aanmaakt (endorfine) en heeft een kalmerend en verdovend effect op pijn. Migraine, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en reuma kunnen erdoor verlicht worden. Massage verbetert de bloeddoorstroming en lymfecirculatie en de afvalstoffen worden afgevoerd. Massage verlaagt het stressniveau en geeft een mentale boost. Regelmatig gemasseerd worden geeft een ontspannen spierstelsel, een rustiger spijsvertering en darmwerking, betere nachtrust, maakt de huid mooier en gezonder en versterkt de weerstand tegen ziekte. U doet dus aan ziektepreventie, ontgiften en antistressbehandeling. Welke massages biedt Chris u aan Therapeutische massage – Cycloidale vibratietherapie – Zweedse massage – Sportmassage – Relaxatiemassage – Vitaliteitmassage – Fibromyalgie massage – Indische massage – Hot Stone – Zwangerschaps- en


Massages op het strand, aanlokkelijk, maar… Deze zogenaamde ‘masseurs’ hebben geen vergunning of diploma. Voor een massage op een zanderig strandlaken betaalt u € 20, van hygiëne is hier uiteraard geen sprake en de producten zijn van twijfelachtige oorsprong. Men is niet op de hoogte van uw lichamelijke toestand: hoge bloeddruk, hartkwalen, recente operatieve ingrepen, hernia, allergische reacties van de huid enz. Volgens het College van Fysiotherapeuten van Murcia zijn er wel degelijk risico’s: - infecties en allergische reacties van de huid - hoofdpijn - spierpijn - spier- en gewrichtsletsel - zelfs verlamming Kies dus altijd voor een massage in een hygiënische omgeving, gegeven door gediplomeerde handen met gebruik van professionele producten en door iemand die vooraf kennis neemt van uw lichamelijke gesteldheid. U wordt op een eerlijke en professionele manier behandeld in een aangename sfeer en het is zeker niet duurder.

Koen Cuypers – Lic. Kinesitherapie - Fysiotherapie (Brussel), Doctor in de Osteopathie (Gent, Perpignan, Biarritz, Lugano) en Acupuncturist (Parijs) Bij deze therapeut bent u vast en zeker in uitstekende handen. Koen Cuypers is iemand die het studiewerk de afgelopen 25 jaar niet geschuwd heeft en nog steeds niet schuwt. Getuige zijn recente reizen naar Parijs en Biarritz voor doorgedreven verdere opleiding bij de beste Franse specialisten in de acupunctuurgeneeskunde. Waartoe dient nu al die kennis? Je kan toch gewoon naar een fysiotherapeut gaan met je probleem en allicht zal er wel iets goeds uit de bus komen. Koen Cuypers heeft echter tijdens gans zijn carrière gezocht naar de meest efficiënte behandelingsmethodes voor de ganse waaier van problemen, waarmee zijn patiënten bij hem terecht kwamen. Zo begin je als fysiotherapeut en een volgende logische stap is dan de osteopathie. Wat is dat nu eigenlijk, osteopathie? De osteopathie stamt uit de Verenigde Staten, waar de basisprincipes ervan geformuleerd werden door Andrew Taylor Still en dan spreken we over de jaren 1850. Kort samengevat kun je zeggen dat men in de

osteopathie streeft naar een zo goed mogelijk laten bewegen van de gewrichten, spieren en organen. Dit wordt gedaan door specifieke manipulaties, die gebeuren met respect voor de toestand waarin deze structuren zich nog bevinden (gezien de leeftijd van de patiënt, aanwezige slijtage enz.). Maar op een gegeven moment word je opnieuw geconfronteerd met de beperkingen van de opleiding osteopathie, die je hebt gevolgd in je thuisland en dan ga je op zoek naar iets beters. En dat geluk heeft Koen Cuypers gevonden in Frankrijk bij Roland Solère. Een fysiotherapeut die ook verder is gaan studeren (osteopathie, acupunctuur, Heilpraktiker) en erin geslaagd is gaandeweg een synthese te maken tussen de meest bruikbare elementen uit de osteopathie en de acupunctuur. Deze methode staat bekend als de ‘Methode Solère’, of ‘Rééquilibration Fonctionnelle®’. Als ik zeg meest bruikbare, dan betekent dat, dat beide vormen van geneeskunde in een heel ander tijdskader ontstaan zijn met een heel andere geneeskunde dan die wij nu kennen. Onze moderne geneeskunde is hyperperformant in het opsporen van ziektetoestanden van allerlei aard. Niets ontsnapt aan de doorgedreven onderzoeksmethodes die wij nu kennen. Zo is er een uitgebreide catalogus ontstaan van ziektebeelden, de zogenaamde pathologieën. En toch glippen er nog steeds enorm veel patiënten door de fijne mazen van het geneeskundig net. Het gebeurt nog steeds dat de arts er niet in slaagt er een afdoende etiket op te plakken en dus geen ideale therapie kan voorschrijven. Ofwel kan men enkel een medicatie voorschrijven die slechts de symptomen bestrijdt en die dan dikwijls ook nog schadelijk is voor het lichaam bij langdurig gebruik. Denken we maar aan de ontstekingsremmers die de maag, darmen en nieren niet ongemoeid laten. Voor vele van deze problemen heeft de Methode Solère een goede oplossing onder de vorm van Niet Medicamenteuze Therapeutische Modellen. Hierbij wordt, naargelang het probleem, gebruik gemaakt van osteopathie, acupunctuur of een combinatie van beide. In drie volgende artikelen zullen we vele voorbeelden kunnen geven, die voor iedereen erg herkenbaar zullen zijn. Dit artikel is geschreven door Chris Breeus en Koen Cuypers van OPTiMOVE in Rojales. De praktijk is bereikbaar onder de nummers 667 669 309 (Chris) en 661 845 794 (Koen).

Guapa magazine | Zomer 2012

17

OPTIMOVE

babymassage.


Rojales (ook keukenverkoop!) Avda. Los Alamos 10 Pol. Los Barrios Rojales (Formentera) Tel: 966 792 435 Openingstijden: Maandag - Vrijdag: 10.00 tot 18.00 Zaterdag: 10.00 tot 14.00

Altea

Partida Cap Blanc 77 N-332 - Km.155 Tel: 966 883 406 Openingstijden: Maandag - Vrijdag: 10.00 tot 18.00 Zaterdag: 10.00 tot 14.00

Denia

Partida Madrigueres Sud 12 Tel: 965 065 589 Openingstijden: Maandag - Vrijdag: 10.00 tot 18.00 Zaterdag: 10.00 tot 14.00

Torrevieja

Calle Apolo 90 (Straat v/d Naald bij stadscentrum) Tel: 965 060 733 Openingstijden: Maandag - Vrijdag: 10.00 tot 20.00 Zaterdag: 10.00 tot 14.00


BBQ

Lekker zomers:

G

emarineerde rundertournedos met specerijen

Porties: 4 Voorbereiding: 15 min Marineren: 30 min Baktijd: 10 min IngrediĂŤnten: 1/2 tl komijnpoeder 1/2 tl kerriepoeder 1/2 tl paprikapoeder 4 tournedos zout, peper Meng het komijn-, kerrie- en paprikapoeder en kruid hiermee de tournedos aan weerszijden. Bestrijk ze met olijfolie en kruid met zout en peper. Laat de tournedos 30 minuten marineren op kamertemperatuur. Laat de tournedos uitlekken en schroei ze dicht op de barbecuegrill. Bak ze 5 minuten aan weerszijden. Haal de gemarineerde tournedos van het vuur en laat het vlees 3 minuten rusten voordat u het opdient.

G

egrilde spareribs met een marinade van sojasaus en limoen

Porties: 4 Voorbereiding: 20 min Marineren: 1 uur Baktijd: 50 min

BBQ recepten 4 knoflookteentjes 2 el bruine suiker 6 el sojasaus het sap van 2 limoenen zout, peper Verwijder zorgvuldig het vet van de spareribs en kruid ze met zout en peper. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Meng de knoflook, de bruine suiker, de sojasaus en het limoensap in een grote, diepe schaal en laat hierin de spareribs 1 uur marineren. Laat de spareribs uitlekken en schroei ze dicht op de barbecuegrill. Bak ze in ongeveer 50 minuten gaar (besmeer ze voortdurend met de marinade).

G

egrilde varkenshaas met mosterdmarinade en rauwe ham

Porties: 4 - 6 Voorbereiding: 15 min Baktijd: 30 min IngrediĂŤnten: 1 grote varkenshaas zonder vet 4 el pittige dijonmosterd 10 dunne plakjes rauwe ham zout, peper Kruid de varkenshaas met zout en peper. Besmeer het vlees met een flinke laag dijonmosterd en omwikkel het met de plakjes rauwe ham zo dat ze elkaar lichtjes overlappen en een dichte laag vormen. Bind het geheel samen met keukentouw.

IngrediĂŤnten: 4 middelgrote spareribs

20

Guapa magazine | Zomer 2012

Bak het vlees aan op de barbecuegrill. Bak het in 30 minuten gaar (draai het af en toe om).


RECEPTEN

G

egrilde sardines met kruidenboter

Porties: 4 Voorbereiding: 15 min Invriezen: 30 min Baktijd: 15 min Ingrediënten: 1/2 bosje vers basilicum 1/2 bosje verse platte peterselie 1/2 bosje verse dragon 200 g halfgezouten, zachte boter 20 hele sardines (ingewanden verwijderd) zout, peper Was de basilicum, de peterselie en de dragon en ris de blaadjes van de steeltjes. Pureer de kruiden en de boter tot een groene, gladde en homogene pasta. Schep de boter op vetvrij papier en maak een rol. Laat de boter 30 minuten hard worden in de diepvriezer. Kruid intussen de sardines met zout en peper. Gril ze op de barbecue en draai ze na 6 - 7 minuten voorzichtig om. Zodra het vel mooi gegrild is, haalt u de sardines van het vuur. Verdeel ze over de borden. Breng de gegrilde sardines op smaak met de kruidenboter. Dien op met geroosterd brood.

Z

almmoten gekruid met laurier

Porties: 4 Voorbereiding: 10 min Baktijd: 20 min Ingrediënten: 1 tl komijnzaad 1/2 tl korianderzaad 1/2 tl kerriepoeder 5 el zonnebloemolie 4 zalmmoten met vel (à 200 g) 8 laurierblaadjes zout, peper Maak de specerijenolie: stamp het komijnzaad en het korianderzaad grof in een vijzel. Meng dit met de kerrie en de zonnebloemolie. Maak met de punt van een mes een inkeping in de zijkant van de moten. Stop de laurierblaadjes (2 per zalmmoot) in de inkeping. Breng de zalm op smaak

met de specerijenolie. Gril de zalmmoten 20 minuten op de barbecuegrill, met het vel naar onderen (niet omdraaien).

M

inispiesjes met gerookte en verse zalm

Porties: 4 Voorbereiding: 20 min Baktijd: 10 min Ingrediënten: 4 plakjes gerookte zalm 4 verse zalmmoten 4 citroenen 1 takje verse dille het sap van 1 limoen 4 el olijfolie zout, peper Snijd de gerookte zalm in kleine stukjes en de zalmmoten in gelijke blokjes. Snijd de citroenen in flinterdunne schijfjes. Snijd elk citroenschijfje in vieren. Maak de spiesjes: prik afwisselend een stukje gerookte zalm, een blokje verse zalm en een citroenschijfje op de spiesjes. Maak 3 - 4 minispiesjes per persoon. Kruid de spiesjes met zout en peper. Maak de vinaigrette: was de dille en hak het fijn. Meng de dille met het limoensap en de olijfolie. Bak de spiesjes aan op de hete barbecuegrill en bak ze 5 minuten aan weerszijden.

Guapa magazine | Zomer 2012

21


WONINGMARKT

U

w huis... en belastingen ...Een valkuil?...

Als men deze titel leest, nemen maar weinig mensen de moeite om door te lezen. Desondanks vond ik het een goed idee om dit onderwerp toch eens beter te belichten. Als makelaar is dit weliswaar ook niet mijn favoriete onderwerp en bezigheid, maar wel belangrijk voor een zorgeloos bezit in Spanje. In de wereld van de belasting zijn er twee soorten te onderscheiden, namelijk de belastingen die verband houden met personen zoals u en ik en met zaken zoals uw woning. Hoe het ook zij, ze zijn beide uw probleem wanneer u een woning bezit in Spanje. Laat ik beginnen met de aankoop van een woning: dit is tenslotte veelal

22

Guapa magazine | Zomer 2012

uw eerste kennismaking met Spanje. Met excuus negeer ik hier voor het gemak u als vakantieganger maar even. “Fijne vakantie verder!” Wanneer u van plan bent een woning te kopen, dan bestaan de zogenaamde ‘kosten koper’ uit overdrachtsbelasting, de notariskosten (u dient uw eigendomsakte te betalen) en de registratie van uw eigendomsakte. Voorts zijn er nog kosten voor uw begeleiding, want u spreekt tenslotte geen of niet voldoende Spaans. De kosten hiervoor lopen uiteen van € 100 voor alleen een tolk, verwacht uiteraard geen inhoudelijke kennis van een tolk, tot € 2.000 voor een all-in aankoopbegeleiding, hetgeen zeer redelijk is, gezien


Terug naar de titel van dit artikel. De aankoop van een woning betekent voor u als koper dat u 7% van de geregistreerde aankoopprijs als overdrachtsbelasting gaat betalen. Heeft u ooit wel eens gekeken of u hiervan een betalingsbewijs heeft gekregen? Het document waar u naar zoeken moet, is een formulier met de naam ‘modelo 600’. Wanneer uw “goede” aankoopbegeleider even geen tijd had om dit te betalen, is ook uw eigendomsakte nooit geregistreerd geweest. Want let wel, u kunt wel een ‘escritura’ hebben, maar hoe weet u dat deze ook is geregistreerd? Ik zet u even aan het werk, zoek uw ‘modelo 600’ en kijk op de kaft van uw eigendomsakte of er een sticker op aanwezig is met diverse nummers en een verwijzing naar een ‘Registro de la Propiedad’. Er bestaat een grote kans dat uw eigendomsakte wèl is ingeschreven. Wilt u dit zeker weten, loopt u dan even binnen bij een professionele makelaar, zoals de API aangesloten makelaars. Zij staan online in verbinding met het eigendomsregister en kunnen u binnen 1 dag en soms enkele uren vertellen hoe en of uw woning daadwerkelijk is ingeschreven. De kosten zullen niet meer bedragen dan € 15. Laten wij er vanuit gaan dat u de aankoop achter zich heeft. De belastingdienst van Spanje vindt nog steeds dat ze u lastig moeten vallen. De term ‘Suma’ zult u wel eens gehoord hebben. Laten wij direct één ding duidelijk maken. De ‘Suma’ is géén belasting! Nee, echt niet… De ‘Suma’ is de naam van het kantoor dat enkele belastingen int. Soms zijn dit lokale heffingen, zoals een uitritvergunning of de € 5 wegenbelasting van uw scooter. Ook de wegenbelasting van uw auto wordt geïnd via dit ‘Suma’ kantoor. De meest bekende belasting is de ‘IBI’ (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), dat vergelijkbaar is met de Nederlandse onroerendezaakbelasting.

Over de ‘IBI’ is veel te doen geweest. De kadastrale waarde waarop de ‘IBI’ is gebaseerd, is vaak nog van 10 jaar geleden. Nu de Spaanse fiscus op zoek is naar inkomsten, wordt in hoog tempo de kadastrale waarde van onze woningen herzien. Geef ze eens ongelijk, het is tenslotte een korte en eerlijke weg naar meer geld voor de Spaanse schatkist. Zelfs na een verdubbeling of verdriedubbeling van uw kadastrale waarde, zal deze nog altijd veel lager zijn dan de werkelijke, inmiddels gehalveerde, waarde van uw woning. Niet zeuren dus, of moet Spanje wellicht nog een keer om 100 miljard komen vragen? De belastingen die ik tot op dit punt besprak, hadden te maken met een woning. Dat die woning toevallig van u is geworden, betekent dat u inderdaad de rekening moet betalen. Verkoopt u uw woning en bent u een klein boefje en betaalt u uw belastingen niet, dan gaan deze onbetaalde belastingen inderdaad als schuld mee naar een eventuele nieuwe eigenaar van de woning. Een goede makelaar voert uiteraard een gedegen onderzoek uit en zorgt ervoor dat u als koper geen één van deze risico’s zult lopen. Wist u dat u een vermogensbelasting behoort te betalen wanneer u als niet fiscaal resident een woning bezit in Spanje? Alvorens deze vraag te beantwoorden, wil ik even ingaan op een andere misvatting. Veel mensen hadden enkele jaren geleden een verblijfsvergunning in de vorm van een plastic residentenkaartje. Deze was nodig en verplicht indien u meer dan 183 dagen per jaar in Spanje verbleef. Enkele jaren geleden is dit kaartje afgeschaft en is hiervoor een groen A4 document in de plaats gekomen. Dit zijn de residentendocumenten. Hiermee bent u nog geen fiscaal resident! Dat bent u wanneer u in Spanje uw, simpel gezegd, aangifte inkomstenbelasting verzorgt over uw wereldinkomen. Het laten belasten van uw inkomen in Spanje, ook dat uit uw eigen (Neder) land, doen niet heel veel mensen. Doet u dit wel dan betaalt u over uw eerste woning, dus uw hoofdverblijf in Spanje, géén vermogensbelasting. U voelt hem al aankomen. Bent u geen fiscaal resident in Spanje en wordt uw wereldinkomen in uw thuisland belast en woont u niet meer dan 183 dagen per jaar in Spanje? Dan is uw woning in Spanje wel degelijk aanleiding voor een heffing in de vermogensbelasting.

Guapa magazine | Zomer 2012

23

BELASTINGEN

de hoeveelheid werk en verantwoordelijkheid die deze persoon draagt. U ziet dat ik de term ‘tolk’ gebruik, want slechts zelden krijgt u een vertaalde aankoopakte op papier. In zo´n geval spreken wij over een vertaler. Dit zijn twee verschillende beroepen, het is maar dat u het weet. De optelsom van deze kosten koper wordt vaak uitgelegd als zijnde 10% van de koopprijs. Dit is juist zolang de prijs minimaal circa € 100.000 is. Koopt u een appartementje voor € 40.000, dan komt u niet weg met € 4.000 als dekking voor de kosten koper.


BELASTINGEN De Nederlanders zullen hier denken: “Maar ik betaal toch al 1,2% in box 3?” Dat klopt inderdaad, als u dit netjes aangeeft in Nederland… “Doet u dat echt? En welke waarde geeft u dan op?” Toch wil de Spaanse fiscus dat u ook hier uw vermogensbelasting betaalt. Een goede gestor, aangesloten bij de AEGAI (Asociación Europea de Gestores y Administradores Inmobiliarios), of een goede makelaar, API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) aangesloten, kunnen uw aangifteplicht verzorgen. Als u nog nooit uw vermogensbelasting heeft betaald, maar wel al jaren in het bezit van een woning bent, heeft u een probleem. Ik ga er gemakshalve vanuit dat u, na het bovenstaande gelezen te hebben, zelf al bepaald heeft of u het had moeten betalen. Wat nu? De Spaanse fiscus gaat 4 jaar terug in de tijd en zal u beboeten voor het aangeven buiten het bepaalde tijdvak. De boetes verschillen per jaar. De eventuele schuld die boven uw hoofd hangt, gaat niet met het huis mee wanneer u deze woning wenst te verkopen. Deze schuld blijft uw schuld. Koopt u een andere woning elders in Spanje, dan blijft deze schuld op uw NIE-nummer openstaan met alle gevolgen van dien. Wanneer wordt deze onbetaalde rekening nu echt een probleem? Het antwoord is eenvoudig. Als u uw woning verkoopt in Spanje met een verlies en u bent dus geen fiscaal resident, dan bent u 3% voorheffing kwijt op een niet-bestaande winst op uw woning. U denkt: “Ik ga die 3% terugvragen, want ik maak geen winst!” De

24

Guapa magazine | Zomer 2012

fiscus zal uw verzoek pas honoreren, wanneer u uw andere schulden, de vermogensbelasting, heeft betaald. In het gelukkige geval dat er nog iets te ontvangen overblijft van de 3%, ontvangt u dit na 9 à 12 maanden terug. Essentieel: de winst op een woning wordt bepaald door de waarde in de akte bij aankoop af te trekken van de waarde in de akte bij verkoop. Van deze eventuele winst mag u gemaakte uitgaven, ter verbetering en behoud van uw woning, in mindering brengen. De facturen die u hiervoor aandraagt, moeten wel voldoen aan diverse eisen. De moraal van het verhaal is simpel. Voldoe aan uw verplichtingen en betaal op tijd. Zo voorkomt u extra kosten. Een goede gestor en/of makelaar helpen u graag verder. Onze kantoren in Torrevieja en Formentera del Segura zijn dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur en in juli en augustus tot 14.00 uur, via het telefoonnummer +34 966 792 113 of per email via info@gruposoltura.com . Dit artikel is geschreven door Rick van Hoeven van Grupo Soltura S.L., makelaar in Spaans onroerend goed in het Vega Baja gebied. Met een verkoopteam van 9 mensen en drie kantoren is Grupo Soltura S.L. de enige buitenlandse makelaar, die is aangesloten en geaccrediteerd bij de API organisatie onder nummer 992. Zie voor meer informatie http://www.apialicante.com .


CAPPUCCINO Prachtig gelegen aan de boulevard in Albir

Onze uitstekende keuken is geopend van 9.00 - 23.00 uur en is internationaal gericht Altijd verse en kwalitatief hoogwaardige producten We hebben een zeer uitgebreide kaart van ontbijt tot diner Paseo de las Estrellas 15 - 03581 Albir Tel.: 966 866 463 Facebook: cappuccino lounge - cappuccino.albir@gmail.com


ZWEMBAD

Ledverlichting voor uw zwembad Prachtig en‌ zeer zuinig

I

s uw zwembadverlichting stuk? Wilt u ´s avonds van een mooi, kleurig, verlicht bad genieten? Heel sfeervol, romantisch of juist spetterend licht voor een feestje? Stap dan nu over op die prachtige en zeer zuinige ledverlichting.

De meesten onder u weten waarschijnlijk al wel wat een LED is, toch? Voor alle zekerheid toch maar even uw geheugen opfrissen. Het woord led was oorspronkelijk een afkorting van Light Emitting Diode, in het Nederlands: lichtuitstralende diode. Als er namelijk stroom door de diode loopt, geeft hij licht. Als je er veel bij elkaar plaatst, heb

26

Guapa magazine | Zomer 2012

je dus heel veel licht en het is bijzonder zuinig in verbruik. Er zijn voor zwembaden veel kunststof ledlampen te koop, al dan niet vervangbaar voor de huidige lamp. Maar er is veel kwaliteitsverschil in dit type lampen en wel van zeer slecht tot heel goed. Ui-


Een gerenommeerd merk op het gebied van toebehoren voor uw zwembad is Astral. Zij hebben een grote sortering op het gebied van zwembadverlichting, uiteraard ook ledlampen, tevens levert Astral pompen, filters en andere toebehoren. De nr. 1 op de lijst van ledlampen voor uw zwembad is de Spectravision, een platte, degelijke lamp van echt glas, geseald in een kunststof omlijsting en is vanzelfsprekend 100% waterdicht. Deze lampen zijn er al vanaf € 195 per stuk en in combinatie met een afstandsbediening kunt u 13 mogelijkheden creëren voor uw zwembad. Van wit, rood, blauw, groen en paars tot een veelkleurige discovariatie, langzame animaties enz. Een echte aanrader voor uw persoonlijk getinte zwembadverlichting. Het inbouwen is een relatief kleine klus en uw zwembad kan in 90% van de gevallen gewoon vol blijven met water. In slechts enkele gevallen moet het water eruit tot onder de lamp(en). Heeft u interesse, maar weet u niet goed te bepalen welk type lamp u op dit moment heeft, dan is het raadzaam om even bij de vakman te informeren. Het inbouwen of vervangen van de lampen en het aansluiten van de afstandsbediening duurt maar ongeveer 2 uur. De huidige transformator van uw oude verlichting is ook weer nodig voor de nieuwe ledverlichting. Op de afstandsbediening zitten nog 2 extra knopjes, een A en B, om bijvoorbeeld uw tuinverlichting of een andere lamp mee in te schakelen. Heel handig!

In het vorige nummer van Guapa stond een geweldige aanbieding van de Zodiac MX-8 zwembadstofzuiger voor slechts € 469. Zo´n robot kan zowel de bodem als de wanden van uw zwembad perfect schoonhouden. Overigens vond u deze zeer scherpe prijs alleen bij Agua Pool Plaza. Vanwege de enorme vraag naar deze Zodiac MX-8 zwembadstofzuiger hebben wij in samenwerking met Zodiac besloten om deze actie te verlengen en in augustus voort te zetten. Uiteraard zo lang de voorraad strekt! Daarna is de MX-8 weer te koop voor de normale prijs van € 525. Desgewenst komen wij van Agua Pool Plaza deze meest verkochte robot ooit aan de Costa Blanca gratis bij u thuis demonstreren. Vanzelfsprekend kan dit ook met de vele andere modellen van Zodiac.

Wij hebben ook de nieuwe warmtepomp Premium aan ons assortiment toegevoegd, die uw zwembad zowel kan verwarmen als koelen in de zomer! Dit voor de liefhebbers van een frisse duik. Graag maken wij voor u een gratis calculatie wat uw energiekosten zullen zijn bij het gebruik van een energiezuinige warmtepomp van Zodiac.

Agua Pool Plaza vindt u in het Centro Comercial Benimar, Calle Ramon y Cajal 12, 03178 Benijófar (naast Plaza Diferente). Tel: 966 713 581 of zie w w w.aguapoolplaza.es,e -mail: info@aguapoolplaza.es

Zodiac Pool Care

Guapa magazine | Zomer 2012

27

LED

teraard is het een en ander afhankelijk van het prijskaartje. Laat u dus goed voorlichten door echte vakmensen. In uw zwembad zitten vaak 2 type lampen, de PAR 56, inbouw (300 watt p/st) en opbouwlampen (halogeen 100 watt p/st). Het is voor een klant vaak niet te onderscheiden welke lamp erin zit, omdat ze qua vormgeving erg op elkaar lijken. Maar het is vanzelfsprekend wel belangrijk om dat te weten, als u de lamp(en) wil vervangen door het juiste type. Een goede ledlamp kost nog steeds meer geld dan een ‘normale’ lamp, echter is de levensduur bijna onbeperkt gezien het aantal uren dat u uw zwembad verlicht. Ongeveer 50.000! branduren gaan goede ledlampen mee, dat betekent voor u dus geen vervelend gepriegel meer om uw lampen te vervangen. En u bespaart de nodige energie.


De Hollandse Slagerij Uw specialist voor al uw vlees, fijne vleeswaren, fondue of gourmet en natuurlijk ook voor uw barbecuepakket. Onze specialiteiten zijn onder andere: De Hollandse Slagerij vindt U aan de rotonde in Rojales/Benimar. Openingstijden: Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 Zaterdag 8.00 – 15.00

-

Hollands rundvlees uit eigen import Al ons lamsvlees komt uit Nieuw-Zeeland Hollandse vleeswaren Salades uit eigen keuken

Bij ons kunt u uw eigen vleesschotel samenstellen voor o.a. de barbecue, gourmet en fondue. De barbecue kunt u ook bij ons huren. Voor meer informatie kunt u bij ons in de winkel terecht.

Adres:

Ook als u grootverbruiker bent, zijn wij u graag van dienst. Wij leveren aan diverse restaurants, hotels, cafetaria´s en overige horeca.

C/Aneto 2-B Centro Comercial Benimar Benijófar - Tel.: 966 713 965

Iedere maand hebben we wisselende aanbiedingen. Dagelijks zijn er diverse leuke prijspakkers.

e-mail: info@dehollandseslagerij.nl www.dehollandseslagerij.nl

Ons motto luidt: Kwaliteit wint de strijd!


ZAKELIJK

HACO tegen de crisis in

Bent u al dat gepraat over de crisis ook meer dan zat? U kunt de krant niet open doen zonder te struikelen over de negatieve berichtgeving omtrent de crisis en de financiële wereld. Zeker hier in het prachtige land waar we wonen: Spanje. Natuurlijk is het zo dat het land misschien wel harder getroffen is door de crisis dan andere landen, maar er zijn ook duidelijk lichtpunten.

“Redden jullie het nog wel, zo met die crisis hier in Spanje?” Deze vraag krijgen wij zeker een aantal keer per dag van onze klanten. En ons antwoord is altijd hetzelfde: “Ja hoor, wij redden het prima.” Sterker nog, wij vinden de recessie in onze branche een zegen. Dit slechte economische tij biedt namelijk kansen voor hardwerkende, innovatieve en servicegerichte bedrijven. Bij HACO Muebles proberen we met hard werken, een frisse collectie en showrooms en een goede serviceverlening de crisis te bestrijden. Voor de crisis was er één winkel, nu zijn het er liefst vier. In 2005 begonnen met de eerste winkel in Rojales, in de crisistijd vanaf eind 2008 zijn er 3 winkels bijgekomen. Altea in 2009, Gata de Gorgos en Torrevieja in 2011. De winkel in Altea is vanaf begin 2009 open en in de afgelopen 3,5 jaar meer dan verdubbeld in oppervlakte. Waar in het begin de collectie bestond uit hoofdzakelijk slaapkamers en een beperkt aantal woonkamers, zijn daar inmiddels een uitgebreide tuinmeubelshowroom en veel meer meubelen bijgekomen.

De winkel in Gata de Gorgos is in de afgelopen weken verhuisd naar een nieuwe, betere locatie in Denia. Waar het in Gata de Gorgos met name lastig was om te parkeren, is dit probleem in Denia helemaal opgelost. Het nieuwe pand bevindt zich aan de doorgaande weg die vanaf de snelweg AP-7 naar Denia voert, met ruime parkeergelegenheid voor de deur. Binnen treft u een collectie aan zoals u van HACO gewend bent. Ruimtelijke en lichte presentatie, frisse kleuren en een ruime keuze aan kleuren en materialen. En uiteraard de service zoals wij die altijd leveren. Bent u nieuwsgierig geworden? Ga dan eens kijken in één van onze vier vestigingen van HACO Muebles in Altea, Denia, Rojales en Torrevieja en laat u verrassen. Kijk voor nog meer informatie in onze advertentie op de pagina’s 18 en 19, of neem een kijkje op onze geheel nieuwe website www.hacomuebles.es Wij heten u van harte welkom.

Guapa magazine | Zomer 2012

29


Ayuntamiento

ELCHE

Palacio de Altamira

Fiestas

Representaci贸n del Misteri

Palmeral

30

Playa de El Altet

Guapa magazine | Zomer 2012


USP SAN JAIME

USP Hospital San Jaime …ALS EEN VAN DE WEINIGE CENTRA IN DE WERELD…

DE ONCOLOGEN VAN USP HOSPITAL SAN JAIME PASSEN VOOR HET EERST SUCCESVOL IN SPANJE EEN BEHANDELING ‘OP MAAT’ TOE BIJ 80 PATIËNTEN NA EEN GENETISCHE ANALYSE VAN DE TUMOREN. De microarraytechniek gaf de mogelijkheid een alternatief te vinden voor 80 patiënten met metastatische tumoren die resistent zijn tegen chemotherapie en waarvan men dacht dat er geen mogelijkheid meer was voor behandeling.

Alicante, 20 juli 2012 De specialisten van de Oncologische afdeling van USP Hospital San Jaime zijn er voor het eerst in Spanje met succes in geslaagd om een persoonlijke behandeling toe te passen - ‘op maat’ genoemd - voor 80 patiënten na realisatie van een genetische analyse van de tumoren door middel van microarrays. De groep patiënten die deelnamen aan deze studie had metastatische tumoren die resistent zijn tegen chemotherapie, voor hen was er geen alternatieve behandeling. Via deze genetische studie heeft men, in ieder apart geval, 5 tot 8 effectieve geneesmiddelen kunnen identificeren, bovendien blijkt uit deze studie voor welke medicijnen de tumor resistent is. De afdeling Oncologie van USP Hospital San Jaime ontwikkelt dit Moleculair Genetisch Programma sinds de zomer van 2010 samen met de Stichting TEDECA, een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting TEDECA heeft tot doel vooruitgang van wetenschappelijke kennis te bevorderen, de meest belangrijke

32

Guapa magazine | Zomer 2012

technieken te ontwikkelen en te verspreiden. Het toepassen van de moleculaire genetica met chemotherapie bij kanker is een primaire doelstelling van de kankerbestrijding. De microarraytechniek is een genetische techniek die wordt gebruikt om het gedrag van de kankergenen te identificeren en om wegen en mechanismen te ontdekken van de groei- en overlevingswijze van de tumor. USP Hospital San Jaime heeft ervaring opgedaan bij de behandeling van 80 patiënten tussen de 41 en 70 jaar met borst-, long-, pancreas-, eierstok-, maag- en/ of leverkanker, colorectale kanker, sarcomen en andere soorten kanker. De resultaten van deze studie zijn vorige week gepresenteerd op de jaarvergadering van de American Society of Clinical Oncology (ASCO). De conclusie was dat, bij het toedienen van medicijnen gebaseerd op de genen van een tumor, er een klinisch voordeel is bij 75% van de patiënten en bij ongeveer de helft wordt de levensverwachting ver-


lengd met meer dan een jaar. Zoals opgemerkt door Dr. Antonio Brugarolas, directeur van het Platform voor Oncologie: "De geselecteerde chemotherapie bij deze patiënten was eenvoudiger dan de conventionele, minder toxisch, waardoor de levenskwaliteitkwaliteit van de behandelde patiënten verbeterd werd. De bevindingen geven aan dat de genetische studie helpt bij het selecteren van een chemotherapie en kan worden toegepast in een vroeger stadium van de ziekte." De techniek De techniek bestaat uit het verkrijgen van een nieuw proefmonster van de tumor door onmiddellijke bevriezing om degradatie te voorkomen en zodoende de genexpressie van de tumor te vergelijken met de genexpressie van gezond weefsel. Men identificeert de genen die boven en onder het normale bereik komen in vergelijking met gezond weefsel. Van de 20.000 genen die geanalyseerd worden, wordt er gedetailleerd gekeken naar de genen die reageren op, of resistent zijn tegen chemotherapie. Dit zijn er meer dan 200. De waardering moet in elk geval individueel worden aangepast; dit duurt ongeveer 5 dagen. Het eindrapport geeft een lijst aan van genen met overexpressie en een andere lijst van genen met weinig expressie, die door een specialist moeten worden afgestemd op verschillende medicijnen. Elke 3 maanden wordt de lijst met genen geanalyseerd en beoordeeld op zijn voorspellende waarde van de reactie op chemotherapie. De eerste evaluatie van de techniek die gebruikt wordt in USP Hospital San Jaime werd gemaakt door Daniel Von Hoff (San Antonio, Texas) en gepubliceerd in november 2010 in The Journal of Clinical Oncology (officiële tijdschrift van de American Society of Clinical Oncology). De ervaring opgedaan door de afdeling Oncologie bevestigt nu het nut van deze test bij de selectie van chemotherapie tegen een resistente tumor. Volgens Dr. Antonio Brugarolas zal deze procedure makkelijker worden in de nabije toekomst, nu gestructureerde technieken de belangrijkste toepassing kunnen worden voor het beginnen van chemotherapie. Multidisciplinaire technische en structurele vereisten Het grootste probleem om deze techniek uit te breiden is volgens Dr. Brugarolas dat het heel moeilijk is om een geïnteresseerde professional in de klinische toepassing van moleculaire biologie te vinden, die ook kennis heeft van alle soorten chemotherapie. Als de vraag is of er een veranderd gen bestaat waar

een medicijn dat overeenkomt met deze verandering toegepast kan worden, is het probleem eenvoudig omdat het resultaat concreet is. Als het echter er op aankomt werkende geneesmiddelen te vinden tegen een tumor, moet men een interdisciplinair team hebben van biologen en genspecialisten en weet hebben van genetische werking van deze geneesmiddelen. Om deze reden was het jarenlang moeilijk om hulpmiddelen en beschikbaar onderzoek toe te passen in de praktijk; dit is alleen maar mogelijk in een multidisciplinaire organisatie, zoals de oncologische afdeling van USP Hospital San Jaime bevestigt. De laatste tijd is er grote bezorgdheid onder de wetenschappelijke gemeenschap voor de nieuwe behandelmogelijkheden die de zogenaamde gerichte geneesmiddelen hebben voor kanker en die zich richten op specifieke moleculaire veranderingen in een tumor. Dit maakt de behandeling volgens deze kenmerken mogelijk. Dit is wat meestal een behandeling "op maat" wordt genoemd. Tegelijkertijd is er grote verwarring omdat elke kanker het aantal gewijzigde genen kan bereiken en het is zeer zeldzaam homogene patronen te vinden, omdat elke tumor verschillend is. Deze overgevoelige tumor heeft geleid tot vele ontdekkingen over hoe kanker ontstaat, preventiemechanismen, beoordeling van de erfelijke aanleg, zoeken naar gerichte medicijnen om deze aandoeningen te behandelen, etc. Binnen dit panorama is een onderzoek van groot belang, de voorspelling van het profiel van de respons op chemotherapie dat ons van tevoren laat weten welke de actieve medicijnen zijn in elke tumor en wat op dit moment steeds belangrijker wordt, daar er meer dan 200 commerciële geneesmiddelen in de handel zijn of worden goedgekeurd, volgens Brugarolas. Op dit moment wordt chemotherapie altijd toegepast gebaseerd op statistische gegevens en na 2-3 fases worden de klinische resultaten gecontroleerd. Over USP Ziekenhuizen Opgericht in 1998 met het hoofdkantoor in Madrid, is USP Ziekenhuizen (www.usphospitales.com) de eerste privéziekenhuisgroep op de Spaanse markt. Op dit moment heeft USP Ziekenhuizen een netwerk van 12 ziekenhuizen, 23 klinieken en 4.000 artsen, dat per jaar meer dan twee miljoen patiënten ten dienste staat. In 2011 registreerde het bedrijf 327.261 opnamens, 125.076 operaties, 9.952 bevallingen en 506.759 eerste hulp bezoeken.

Guapa magazine | Zomer 2012

33


SUCCESSTORY

Een successtory…! Het is al weer meer dan 3 maanden geleden, dat Plaza Diferente haar deuren voor het publiek openende. En met een fantastisch resultaat. Want wie u ook vraagt in Benijófar of Rojales, Plaza Diferente weten ze allemaal te vinden.

Plaza Diferente kan zich verheugen in een dagelijks zeer groot aantal bezoekers en is het voor het team dan ook ‘alle hens aan dek’. De lunchroom is een lust voor het oog en de gerechten van de uitgebreide kaart zijn tongstrelend. En niet alleen de Nederlandse, maar ook veel Engelse, Spaanse en Duitse klanten laten zich al die heerlijkheden op het mooie terras goed smaken.

Vraag naar ons uitgebreide assortiment aan kazen.

Het is een komen en gaan van zelfs heel vroege vogels. Er wordt immers al vanaf 7.00 uur brood gebakken, dus alles staat vanaf 8.00 uur gereed. Omdat veel klanten wat vroeger voor hun kopje koffie en brood kwamen, heeft Plaza Diferente besloten de officiële openingstijd met een uur te vervroegen naar 8.00 uur. Gezien de grote bedrijvigheid is de sluitingstijd met een uur verschoven tot 19.00 uur. Dus is Plaza Diferente nu geopend op maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur.

Verder heeft Plaza Diferente in hun assortiment producten van Casa Paco opgenomen met o.a. olijfolie, verse vijgen, jam en amandelen. Alles van ‘eigen’ Spaanse bodem. (www. casapaco.eu) Nieuw en uniek is de grote keuze in velerlei soorten olijfolie, balsamicos en sinds juni een keur aan uitgelezen dressings. Bij Plaza Diferente heeft u tevens de mogelijkheid om naar eigen idee een cadeaupakket samen te stellen, van een pakket met allerlei soorten thee tot een luxe delicatessen pakket. U bepaalt in overleg welke artikelen u erin verwerkt wilt hebben.

Het assortiment brood is in deze korte tijd al flink uitgebreid bij een voor alle broden geldende prijs van € 2,25. Ook de keuze aan snacks is meer dan verdubbeld. Er zijn naast de frikandel- en saucijzenbroodjes, kaas- en aspergebroodjes, nu ook kip piripiri broodjes. En iedere dag overheerlijke minipizza’s vers uit de oven. Ook voor tompoezen, hazelnootgebak en vele andere gebaksoorten, bent u hier aan het juiste adres. Gezellig zittend op het mooie terras, met een heerlijke, koele Tinto de Verano (zomerwijn) van de tap en een gratis tapa voor € 1,50, of met een voortreffelijke cava voor € 7,95 per fles met kaas en nootjes erbij, constateert u dat het leven goed is…

34

Guapa magazine | Zomer 2012

Het meest verkochte broodje is warm vlees speciaal. Nummer 133 op de kaart, een aanrader. Bij uw salades krijgt u een mandje met diverse balsamicos, aan u de keus! In de delicatessenafdeling vindt u een uitgebreid assortiment oud–Hollandse snoep, drop en unieke sauzen voor de barbecue.

Bezoek de website, www.plazadiferente.com, om een goede indruk te krijgen van de vele mogelijkheden en geef u op voor de nieuwsbrief, zodat u elke maand op de hoogte kunt blijven. Voor september kunt u alvast de gratis paella middag noteren, u wordt daar nog nader over geïnformeerd. Het team van Plaza Diferente, bestaande uit Corry, Marina, Sammy, Vera, Thalita en eigenaresse Ilonka, heet een ieder van harte welkom.


2HomeSpain Finest Real Estate Costa Blanca

Paseo Vista Alegre 8C - 03181 Torrevieja (Alicante) Tel. +34 965 704 113 +34 660 673 474 +34 647 688 015

www.2homespain.com - info@2homespain.com


Guapa Magazine Zomer 2012  

4de uitgave van het magazine voor Nederlandstaligen in Spanje.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you