Page 1


Kas ir vizuālā reklāma ? Reklāma, tās formas un līdzekļi ir attiecīgās sabiedrības un laikmeta spogulis, kas rāda sabiedrībā pastāvošos stereotipus, tos atražojot, kā arī piedaloties to radīšanai un uzturēšanai. Reklāma ir mijiedarbības process: tā paņem un atdod sabiedrībai tās kodus un simbolus, tās stereotipus un kultūras fenomenus, kas ir raksturīgi konkrētajai sabiedrībai, kurus tā uztver, uz tiem adekvāti reaģējot. Informācija, vēstījums, ko sniedz reklāma galvenokārt ir ietērpts kādā vizuālā formā, ko katrs cilvēks uztver, atceras, reaģē uz to dažādi. Psihologi, veicot pētījumus par cilvēka uztveres īpatnībām, ir nonākuši pie atziņas, ka cilvēks apkārtējo pasauli uztver ar sensoro sistēmu jeb trim uztveres formām – vizuālo (ar redzi), audiālo (ar dzirdi) un kinestētisko (ar smaržu, garšu, ožu, pieskārienu). Kā arī atsevišķiem cilvēkiem konkrētā uztveres forma ir dominējošā. Vizuāliķi uztver un organizē savu pieredzi un domāšanu ar redzes tēlu palīdzību. Šādiem cilvēkiem, uztverot reklāmas tekstu, svarīgi pamanīt frāzes „skaidrs”, „labi redzams”, „fokusēt uzmanību” u.tml. Audiālā tipa cilvēki visu vairāk uztver ar dzirdi. Viņus piesaistīs reklāmas teksts ar frāzēm „labi skan”, „skaļš”, „sadzirdēt”. Turklāt kinestētiskā tipa cilvēki reklāmu projicē ar sajūtām – „just”, „iziet cauri”, „jūtīgs” u.tml. Efektīvai reklāmai svarīgi iekļaut visus komponentus – tai jābūt patīkamai redzei, ar trāpīgi izvēlētu tekstu, vārdiem, pozitīvas sajūtas izraisošai. Lai vieglāk saprastu cilvēka informācijas uztveres īpatnības, izpildīsim vienkāršu testu. Paņemiet papīra lapu un 5 minušu laikā uzrakstiet īsu sacerējumu ar nosaukumu „Kaķis”, tajā atspoguļojot šī mājdzīvnieka aprakstu, tā uzvedību, asociācijas. Kad stāstiņš ir uzrakstīts, pasvītrojiet tajā ar vienu svītru vārdus, kas raksturotu kaķa ārieni, izskatu; ar divām svītrām – vārdus, kas raksturotu sajūtas pieskaroties, saožot; ar viļņotu svītru – vārdus, kas nosauc kādu troksni, skaņu! Beigās sagrupējiet un saskaities dažādi atzīmētos vārdus! Vizuāliķu sacerējumā parasti dominēs tādi raksturotājvārdi kā „mazs”, „liels”, „melns”, „tievs”, „kā kamols” u.tml.; kinestētiķu – „mīksts”, „skrāpējas’’, „ož” u.tml.; audiāļu - „murrā”, „bļauj” u.tml. Psihologi ir izpētījuši, ka atkarībā no dominējošās uztveres formas cilvēki ne tikai katrs savādāk uztver apkārtājās vides informāciju, bet arī savu dzīvi organizē atšķirīgi. Runājot par vizuāliķiem – viņiem patīk sakārtota vide, mantas vienmēr atstāj kārtībā; svētku reizēs sapošas, viņiem būtiski ziedi, dāvanas vizuālais iesaiņojums; sarunas laikā no sarunas biedra parasti atrodas pa gabalu; nelabprāt apskaujas; lieliski atceras cilvēku sejas, bet bieži aizmirst vārdus; pievērš uzmanību detaļām. Audiāļi – patīk norobežot savu telpu; viņu mantu kārtībā vienmēr valda zināma sistēma; parasti viesībās uzstājas ar runām, muzikāliem priekšnesumiem; pa telefonu labi atpazīst zvanītāju pēc balss; atceras cilvēku vārdus, bet ne izskatu. Kinestētiķi – apkārtējā vidē valda haoss, kurā viņi labi orientējas; labprāt apskaujas, sarokojas; sarunājoties atrodas pēc iespējas tuvāk sarunas biedram; labi atceras cilvēka gaitu, mīmiku, žestus.


Kas ir grafiskais dizains?

Kas ir firmas stils jeb korporatīvā identitāte?


Uzņēmuma stila elementi Piemēros izmantoti vācu autobusu līnijas ‘’Veho” firmas stila elementi

devīze, moto.

Logo ar sloganu

Logo bez slogana

Krāsu variācijas dažādiem maršrutiem

Pilsētas līnijai

Lidostas līnijai

Dažādiem izsaukuma maršrutiem


Logo pelēkajā toņu gammā

Logo melns un balts

Logotipa negatīva versija

Pilsētas līnijai

Lidostas līnijai

Dažādiem izsaukuma maršrutiem

Pelēkā krāsu skala


Samazinātie logo Pilsētas līnijai

Lidostas līnijai

Dažādiem izsaukuma maršrutiem

Atkāpes ap logo un starp grafiskajiem elementiem X/3 X/3 X

X

X

X

X

X/3


Nedrīkst lietot citas krāsas

Nedrīkst tekstus mainīt vietām, pārvietot

Jāievēro noteiktās atstarpes

Nedrīkst lietot dažādus fontus

Nerīkst mainīt formas

Nedrīkst logo ievietot rāmī

Krāsu definējums

AUBERGINE BLUE

PANTONE 2765C

CMYK

100 - 83 - 35 - 21

RGB

20 - 45 - 84

HEX

# 333366

SUNSHINE YELLOW

PANTONE 137C

CMYK

0 - 35 - 85 - 0

RGB

248 - 178 - 51

HEX

# EE9900

SUMMER GREEN CMYK

PANTONE 376C 50 - 0 - 100 - 0

RGB

149 - 193 - 31

HEX

# 99CC33

BABY ELEPHANT GREY CMYK

PANTONE 425C 0 - 0 - 0 - 80

RGB

87 - 87 - 86

HEX

# 666666


Burtveidolu izlase, kompānijas dokumentācijas aprakstam

Swiss light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ #&é”@(§è!çà) Swiss bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ #&é”@(§è!çà) Swiss light italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ #&é”@(§è!çà) Swiss thin abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ #&é”@(§è!çà) Swiss condensed bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ #&é”@(§è!çà)


Kas ir viz朝tkarte ?

Veidlapas kompoz朝cija


Aploksne, veidlapa, vizītkarte

Website

Contact

www.veho.de Tel. 09 345 45 21

Fax 09 344 45 22 Info@veho.be

Adress Veho nv. Martelaarslaan 30 1000 Brussel

Name Surname Adressline Adressline 2

Your message from XX Month XXXX

Your ref. XX/XX/XXXX

Our ref. Date XX/XX/XX/XXXX XX Month XXXX

Subject line

Veho nv. Martelaarslaan 30 1000 Brussel

Dear Mr. Name Omnihicipsa aut et pero et aut fugitius nossundisque quia excerenis aut dolupta tature que non exero idusa del ilibus sequodis sitis exere acercia quunt expe peribus tibusam, qui de reprovidem fugit untios ut dolo debitas pienectati sinusam volor aditio odipidicate dignis ea quame ndest, nus excero exerchi llorestrum hita quam es idunt et eaque con raest voluptatur? Quist, illigent untia inimill aborestrum ut aut doluptiatio. Picatam fugitae stemposam aritaquibus reicimo in re voluptate plit di ium explabo rempore mporroritate et dellupiciene porem fuga. Ad est, que. Obitaque ducias voloraepta nectur, si consequae pa de nonsequid qui in nus est proribus nobis apis cones que eatempo rpossed quam restis num audantur? Yours sincerely Name Surname Job function

Louise Verstringe Office manager

Fortis 290-0193373-73 • ING 393-0461200-54 • Ondernemingsnummer BE 0406.721.889 R.P.R. Dendermonde • Registratienummer 06.00.91 • Erkenning D 17/5- D18/5

Central administration Martelaarslaan 30 BE 1000 Brussels louise.verstringe@veho.be www.veho.de T +32 9 296 09 02

F +32 9 235 20 87


Auto grafiskais dizains


Auto pieturas dizains


Jasper

Papīra maisiņi

Jasper

Jasper


prezentmateriālu dizains

Tāpat arī pie firmas stila elementiem ir pieskaitāmi:


Kā veidot lapas kompozīciju? lapas organizēšana dalot to laukumos (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana dalot to laukumos (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana dalot to laukumos (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana ar buru palīdzību (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana ar ciparu palīdzību (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana ar lielu un mazu vārdu palīdzību (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana ar lielu un mazu vārdu palīdzību (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana ar lielu un mazu vārdu palīdzību (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana ar lielu un mazu vārdu palīdzību (Graphic Design Cookbook)


lVairāku vārdu kompozīcija (Graphic Design Cookbook)


vairāku vārdu kompozīcija (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana vienas kononnas teksta lapā (Graphic Design Cookbook)


lapas organizēšana divu kolonnu teksta lapā (Graphic Design Cookbook)


virsrakta un teksta kompoz朝cijas veidi (Graphic Design Cookbook)


teksta un izdevuma pieteikuma kompoz朝cijas veidi (Graphic Design Cookbook)


virsrakta, teksta un graf. elementa kompoz朝cijas veidi (Graphic Design Cookbook)


elementa griešana un ievietošana lapā (Graphic Design Cookbook)


attēlu interpretācija (Graphic Design Cookbook)


pozitīva un negatīva attēta traktācija (Graphic Design Cookbook)


žurnāla atvēruma un pirmās lapas kompozīcijas veidio (Graphic Design Cookbook)


attēlu izmantošana burtu izbeidei (Graphic Design Cookbook)

VRP  

Viz reklāmas pamati

VRP  

Viz reklāmas pamati

Advertisement