Page 1

2015./201 6. st. g. tekstilmākslas apakšnozares programma Bakalaura programma 1. KURSS priekšmets KOMPOZĪCIJA Pasn. Gundega Strautmane

DARBS MATERIĀLĀ Pasn. Daina Sproģe

AUŠANAS TEORIJA Pasn. Daina Sproģe

GRAFIKAS TEHNIKAS un DATORGRAFIKA Pasn. Gundega Strautmane

I semestris Tēma: ģeometriskās pamatformas kā kompozīcijas uzbūves veidotājas, to savstarpējās attiecības, krāsas un faktūras nozīmes izpratne Uzdevums: pētīt kompozīciju pamatelementus – svītras, rūtis, krustus, labirintus, punktus, apļus, kvadrātus u.c. Apgūt iespējami plašu tehnisko paņēmienu arsenālu, izprast krāsas, formas un faktūras mijiedarbību. Raportu un lielformāta kompozīcijas. Tehnika: Aušanas pamattehnikas Uzdevums: Klasiskais gobelēns

II semestris Tēma: etnogrāfijas un arheoloģijas mantojuma studijas - Baltijas, Āzijas, Āfrikas, Amerikas pirmiedzīvotāju kultūrā. Uzdevums: ģeometriskā ornamenta studijas etniskajā tekstilā, keramikā u.c. artefaktos. Etnogrāfisko un arheoloģisko motīvu laikmetīgs traktējums, analizējot un saglabājot ornamenta raksturu. Raportu un lielformāta kompozīcijas. Tehnika: Gobelēns, atvasināto papildtehniku pielietojums Uzdevums: Aušana pēc studenta skices - maksimāli precīza idejas realizācija.

Tēma: Aušanas tehniku Tēma: Aušanas tehniku apguve apguve Uzdevums: Iepazīstināt ar Uzdevums: iemācīties apgūt steļļu uzbūvi un iekārtošanas gan visvienkāršākās, gan principiem. Iemācīties apgūt sarežģītas rakstainas aušanas aušanas teoriju, iemācīt tehnikas. studentiem prast brīvi rīkoties ar visdažādākajām aušanas tehnikām mūsdienu dekoratīvo audumu un gobelēnu radīšanā. Tehnika:monotīpija, Tehnika:monotīpija, linogriezums. linogriezums. Uzdevums:apgūt un pilnveidot Uzdevums:apgūt un pilnveidot praktiskās iemaņas praktiskās iemaņas minētajās tehnikās. minētajās tehnikās. Programmas: Adobe Ilustrator, Programmas: Adobe Ilustrator, vienkāršu formu rasēšana, vienkāršu formu rasēšana, raports. Uzdevums:apgūt un raports. Uzdevums:apgūt un pilnveidot prasmes darbā ar pilnveidot prasmes darbā ar vektoru grafiku. vektoru grafiku.

1. k


2. KURSS KOMPOZĪCIJA Pasn

Tēma: Dabas daudzveidīgo formu un struktūru pētījumi (flora un fauna) Uzdevums: Radīt lielformāta kompozīcijas izpildīšanai batikas tehnikās. Stila meklējumi, raportu un lielformāta kompozīcijas.

ŠĶIEDRAS KOMPOZĪCIJA

-

DARBS MATERIĀLĀ

Tehnika: Vaska batikas tehniskās daudzveidības apguve Uzdevums: Vaska batiku tehniskie paņēmieni. Lielformāta kompozīcijas (dabas formu un struktūru pētījumi) izpildījums materiālā. Eksperimentālā batika dažādu eksperimentālo auduma apstrāžu un tehnoloģiju pielietošana Tehnika: Taquete pinums Uzdevumi: Adobe Photoshop veikt attēlu retušu taquete pinuma pielietošanai aušanai ar TC-1 žakardstellēm. Taquete tehnisko rakstu veidošana. Rakstu un aizpildījumu bibliotēka.

TEKSTILMATERIĀLU TEHNOLOĢIJAS Pasn. DIGITĀLĀ AUŠANA (vienota atzīme ar darbu materiālā, nav atsevišķs priekšmets)

Tēma: Dzīvās dabas formu un krāsu daudzveidība, ainava un arhitektūra kā iedvesmas un pētījumu avots. Uzdevums: Radīt lielformāta kompozīcijas realizēšanai sietspiedes apdrukas tehnikā. Stila meklējumi, raportu un lielformāta kompozīcijas. Tēma: krāsas, formas, dimensijas studijas materiālos. Uzdevums: Izmantojot abstraktas fotokompozīcijas, radīt tās materiālo atveidu. Tehnika: Sietspiedes apdruka Uzdevums: Lielformāta kompozīcija (dzīvās dabas formas un krāsas, ainava un arhitektūra).

Eksperimentālā batika dažādu eksperimentālo auduma apstrāžu un tehnoloģiju pielietošana Tehnika: autortehnika Uzdevums: Adobe Photoshop attēla korekcija, rakstu veidošana, patstāvīgais darbs ar TC-1 žakardstellēm.

2. k


DATORMĀCĪBA Pasn. I. Andrejeva

Tēma: Adobe Photoshop Uzdevums: attēlu apstrāde, ņemot vērā tā izmantošanas mērķus. Auduma rakstu raporta veidošana, digitālā kolāža. Attēla apstrāde aušanai TC-1 stellēs, tehnisko raksta veidošana aušanai ar vienu atspoli. Failu saglabāšanas formāta izvēle, sagatavot attēlus izdrukai.

Tēma: Adobe Illustrator Uzdevums: Lielformāta auduma rakstu raporta veidošana. Grafiskais dizains: darbs ar burtiem, vizītkarte, plakāts, logo. Radīt attēlus digitālajai lielformāta drukai un ploterdrukai. Tēma: Adobe Photoshop Sagatavot failus aušanai TC-1 stellēs ar divām atspolēm, tehnisko rakstu veidošana.

AUDUMU TEKSTILMĀKSLAS VĒSTURE Pasn. V. Raudzepa

Tēma: ieskats tekstilmākslas vēsturē un tās mūsdienu attīstības procesos Latvijā un pasaulē. Uzdevums: Latvijas tekstilmākslas vēstures apgūšana, profesionālās tekstilmākslas attīstība dažādās valstīs Tehnika: Dobspiedes tehnikas (oforts, akvatinta) Uzdevums: 1) vingrinājumi ofortā, akvatintā. 2) kompozīcijas abās tehnikās. 3) tehniku kompilācijas. 4) grafikas tehnikas pielietošana specialitātes kompozīcijās.

Tēma: ieskats tekstilmākslas vēsturē un tās mūsdienu attīstības procesos Latvijā un pasaulē. Uzdevums: profesionālās tekstilmākslas attīstība dažādās valstīs

GRAFIKAS TEHNIKAS Pasn. V. Lēnerte

Tehnika: Dobspiedes tehnikas (dziļkodinājums, aukstā adata) Uzdevums: 1) vingrinājumi dziļkodinājumā, aukstajā adatā, lavis. 2) daudzkrāsaina novilkuma izgatavošana, izmantojot vienu iespiedformu un izmantojot vairākas iespiedformas. 3) kompozīcijas šajās tehnikās. 4) tehniku kompilācijas. 5) grafikas tehnikas pielietošana specialitātes kompozīcijās.

2. k


3. KURSS KOMPOZĪCIJA Daina Sproģe

Tēma: Pašportrets Uzdevums: Ar dažādiem līdzekļiem un tehniskajiem paņēmieniem veidot savus pašportretus, kas ne tikai parādītu autora līdzību (tas būtu pašsaprotami), bet arī dažādus noskaņu un dvēseles stāvokļu mirkļus.

Tēma: Cilvēka figūra kā ornaments Uzdevums: Veidot audumu raportu vai noslēgtas figurālas kompozīcijas. Mērķis- izprast cilvēka figūru, kustību, raksturu un integrēt savus oriģinālos tēlus un stilizētās figūras izteiksmīgās tekstilkompozīcijās. Ietekmes avoti – visas primitīvās mākslas un abstraktās laikmetīgās mākslas autori.

TRĪSDIMENSIONĀLĀ KOMPOZĪCIJA Pasn. Gundega Strautmane (darbs materiālā ietvaros)

-

ŠĶIEDRAS KOMPOZĪCIJA Pasn. E. Ģibiete

DARBS MATERIĀLĀ Pasn. Gundega Strautmane

Tēma: Ready made Uzdevums: Izmantojot izlozes kārtā iegūtu jēdzienu un tekstila priekšmetu kā materiālu, radīt tekstila darbu Tēma: Pašportrets Kompozīcijā izstrādāto ideju realizēšana tekstilā, dažādās tehnikās un materiālos. Pašportretu skaits materiālāvismaz trīs stilistiski atšķirīgi darbi, no kuriem vienam vēlams būt telpiskam.

Tēma Trīsdimensionālās kompozīcijas veidošanas pamatprincipi laikmetīgās tekstilmākslas kontekstā. Uzdevums: Atbilstoši semestra tēmai veidots trīsdimensionāls objekts -

DATORMĀCĪBA Pasn. Gundega Strautmane (darbs materiālā ietvaros)

Tēma: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator: Uzdevumi: izstrāde: logo, produkta

Tehnika: Auduma apgleznošana Uzdevums: Lielformāta kompozīcija (dzīvās dabas formas un krāsas, ainava un arhitektūra).

Tēma: Tekstīliju vizualizācija interjerā, pilsētvidē Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Uzdevumi: Attēlu un tekstilkompozīciju apstrāde pielāgošana vizualizācijai.

3. k


4. KURSS KOMPOZĪCIJA I Diplomdarba vadītājs KOMPOZĪCIJA Pasn. Daina Sproģe

SKICĒŠANA Pasn. A.Baumane

DARBS MATERIĀLĀ Pasn. gundega Strautmane

INTERJERA KOMPOZĪCIJA Pasn.Gundega Strautmane (diplomdarba vadīšanas ietvaros)

Darbs ar diplomdarba vadītāju diplomdarba koncepcijas un kompozīcijas iztrādē Tēma: Cilvēka figūra, neakcentējot tematisko ievirzi. Uzdevums: Figurālas kompozīcijas, figūras proporcijas, kustība, uzbūve tajās. Tehniskās un stilistiskās daudzveidības izkopšana. Tēma: Figūras skicēšana brīvā tehnikā, tehnisko un kompozicionālo paņēmienu meklējumi un kompilācijas. Uzdevums: Atrast savuindividuālo rokrakstu, stilizējot cilvēka figūru. Cilvēka figūras skicēšana, studējot dažādu laikmetu mākslinieku sniegumu. (Ležē, Pikaso, Botero, B. Bērziņš, Mauriņa u.c.) Tehnika: kompozīcijas realizēšana izvēlētā tehnikā Uzdevums: Izpildīt materiālā kādu no studenta kompozīcijām izvēloties tehniskos paņēmienus, materiālus un krāsas. -

Darbs ar diplomdarba vadītāju diplomdarba izstrādē -

Tēma: Figūras skicēšana brīvā tehnikā, tehnisko un kompozicionālo paņēmienu meklējumi un kompilācijas. Uzdevums: Atrast savuindividuālo rokrakstu, stilizējot cilvēka figūru. Cilvēka figūras skicēšana, studējot dažādu laikmetu mākslinieku sniegumu. (Ležē, Pikaso, Botero, B. Bērziņš, Mauriņa u.c.) -

Tēma: Interjera kompozīcijas pamati Uzdevums: Interjera dizaina projektu izstrādāšana un projektu vizualizēšana. Paņēmieni telpas uzmērījuma izstrādāšanai telpas plānojuma un krāsojuma projekta izgatavošanā.

4. k

Sim gadam  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you