Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Seisentweintichste jiergong, nûmer 8, 14 jannewaris 2014 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Wandelaars trotseren wind en regen tijdens vierde editie “Slach om ’e Toer” Vrijdag 27 december werd voor de vierde keer de Surhúster kuiertocht “Slach om ’e Toer” georganiseerd. Gehuld in regenkleding en poncho’s stonden de eerst wandelaars al ruim voor de start klaar in MFC “De Delfeart”. Na een kort welkomstwoord begonnen zij om 9.00 uur onder luid getoeter aan de tocht van 28 kilometer. Ondanks het slechte weer waren de eerste 80 wandelaars nu op weg naar de Doarpstsjerke met haar markante gemetselde kerktoren waar de wandeltocht haar naam aan dankt. Om half tien vertrokken de wandelaars aan de tocht van 18 kilometer en een half uur later vertrokken de deelnemers aan de tocht van 8 kilometer. Voor alle deelnemers voerde de route eerst richting de Doarpstsjerke waar de wandelaars aan de 18 en 28 kilometer hun weg vervolgden over het Langpaed richting Harkema, terwijl de deelnemers aan de 8 kilometer een ‘slach’ om de toren maakten en weer door het dorp langs de Uterwei naar de Koaisreed liepen. In de Surhuizumer Mieden vervolgden zij hun weg over de Koaiwei en de Rysloane naar ‘Petersburg’ aan de Miedwei waar voor de wandelaars warme chocolademelk en oliebollen klaar stonden. In het gebouwtje was het zeer gezellig en menigeen bleef nog even zitten praten, terwijl zij zich warmden bij de kachel.


4


5 De deelnemers aan de lange routes wandelden langs de Feartswal, via Reaskoarre en de Legeloane naar Augustinusga, waar ze in het dorp een ‘slach’ om de Augustinitsjerke maakten om via het Dwerspaed en de Skoalikkers de eerste stempelpost in It Oast te bereiken. In de stal van de familie Luimstra stond voor de natgeregende wandelaars de warme koffie en lekkernijen van bakkerij Wouda klaar. Na weer wat opgewarmd te zijn, vervolgden de wandelaars met de wind in de rug hun weg over het Prinses Margrietkanaal richting Buitenpost, om aan het einde van de Bruggelaan over te steken naar de Dijkhuisterweg om via de Monnikeweg, langs de voormalige brouwerij van het klooster Jeruzalem, Gerkersklooster te bereiken. In Stroobos vervolgden de wandelaars van de 28 kilometer hun weg via Sarabos richting Visvliet, terwijl de wandelaars van de 18 kilometer in Stroobos weer het kanaal overstaken richting de Surhuizumer Mieden. Voor de wandelaars van de 28 kilometer was er een extra rustplaats bij de familie Douma in Sarabos, terwijl de wandelaars van de 18 kilometer bij de familie Bronsema aan het begin van de Miedweg weer wat droog konden worden, alvorens met de wind tegen,de laatste stempelpost in de Surhuizumer Mieden te bereiken. De wandelaars van de 28 kilometer bereikten in het Bartoleshûs van Visvliet de noordelijkste stempelplaats van de route, alvorens weer af te dalen naar het zuiden. Via Eibersburen staken zij het Hoendiep over om langs het kanaal in Stroobos weer de route van de 18 kilometer te vervolgen. Bij de stempelplaats ‘Petersburg’ kwamen alle routes weer samen. Vanuit het gebouwtje staken de wandelaars de weg over, om over het erf van de familie Van der Veen over de Rysloane de weg naar Surhuizum te vervolgen. Door het slechte weer was de route door de weilanden helaas niet begaanbaar. Weer in Surhuizum aangekomen stond in MFC “De Delfeart” de warme snert al klaar. Nadat de deelnemers zich hadden afgemeld bij het startbureau kregen zij een fraaie medaille als aandenken mee naar huis. Ondanks het slechte weer konden de deelnemers terugzien op een geslaagde en goed verzorgde wandeltocht. Bij het startbureau hadden zich uiteindelijk 224 deelnemers ingeschreven voor de Surhúster kuiertocht. Door de harde wind en de regen hadden vooral de deelnemers aan de korte route het af laten weten. Desondanks kon de organisatie, mede door de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren, terugzien op een geslaagd evenement. En voor wie dit jaar verstek heeft laten gaan kan volgend jaar weer een poging wagen. De “Slach om ’e Toer” wordt dan gelopen op de voorlaatste dag van het jaar, op dinsdag 30 december 2014. Meer informatie over en foto’s van de “Slach om ’e Toer” kunt u vinden op www.surhuizum-online.nl/slachometoer of volg ons op Facebook en Twitter via slachometoer. Kornelis van Dekken


6


7

Biljarttoernooi Surhuizum

Zaterdag 14 december werd er voor de 10e keer een biljarttoernooi georganiseerd in pannenkoekenhuis Landzicht. De organisatie kon ’s morgens om 9.00 uur maar liefst 45 deelnemers welkom heten. Er werd om half 10 begonnen. Dankzij een aantal sponsors kon er ook dit jaar op 3 biljarts worden gespeeld. Er werden 3 ronden van ieder 15 beurten gespeeld. De A poule met 20 deelnemers werd gewonnen door Lammert Postma. In de B poule met 25 deelnemers was Gerard Boersma de beste speler. Om 18.00 uur waren de punten verdeeld en volgde de prijsuitreiking. A poule 1. Lammert Postma 2. Rocher Winterdijk 3. Dirk de Vries 4. Rindert van der Land 5. Jan Boskma 6. Hendrik Postma

96 car 91car 90 car 90 car 85 car 83 car

B poule 1. Gerard Boersma 2. B. IJlstra 3. Bauke Hoogsteen 4. Rein Wynsma 5. Yme v.d Veen 6. Henry de Jong

60 car 45 car 35 car 34 car 32 car 31 car

De organisatie ziet dan ook terug op een zeer geslaagde en sportieve dag. Deelnemers en sponsors bedankt en hopelijk tot volgend jaar!


8


9

Kerstmorgenzang

Kerstmorgen om 6.00 uur was het verzamelen bij MFC “De Delfeart”. Het zijn de muzikanten van Excelsior, aangevuld met zangers, om in het dorp kerstliederen ten gehore te brengen. Op de foto ziet u dat er hele jonge en oudere deelnemers meededen. Op verschillende plaatsen in ons dorp worden ze zelfs verwacht. We vertrokken met lichte regen maar na een half uurtje werd het droog. Na terugkomst was er het gevoel van tevredenheid. Vooral de reacties die je krijgt vanuit een geopend slaapkamer raam of een opgestoken duim stemt tot een tevreden gevoel. Om 8.00 uur hebben we onze rondgang afgesloten met het zingen van “Ere Zij God”. Ons aller Taap had inmiddels de koffie met broodjes voor ons klaar staan. En dat ging er bij iedereen wel in, waarna iedereen tevreden naar huis ging. Wel doen we nu alvast een oproep voor volgend jaar. Kom volgende kerst dan ook meezingen want deze goede tradities moet er blijven.


10


11

Sk没telbank In memoriam Andries Kremer Bonhommestrjitte 27 Overleden 29 november 2013 Leeftijd 60 jaar Simon van der Schors Uterwei 6 Overleden 6 december 2013 Leeftijd 79 jaar

Geboren

Jubileum Geslaagd

: 20 november; Jelte Feike Sander, zoontje van Pieter Simon en Rianne van der Veen en broertje van Jinte Jenna. Bartemerwei 21. 29 november; Ryan, zoontje van Henri en Tineke van der Weg. Bartemerwei 8. Ma gebo14 december is onze kleinkind Dani毛l Matthijs ren. Hij is het zoontje van Martijn en Anja Hofstede Mulder en broertje van Esmee en Nynke. Ze worden gefeliciteerd teerd door Heit en Mem en Lammert Mulder. 16 december; Jelmer Thomas, zoontje van Jacob en Afke Hooghiemstra en broertje van Sander. DoarpsDoarps strjitte 12. 30 december; Bente Lynn, dochtertje van Lidia Postma en Jan Beerstra en zusje van Tygo Kevin. Friese Streek 13, 9872 PP Stroobos. : Wout en Tine, Lustenburg 47, waren 10 januari jl. 45 jaar getrouwd. : Autorijschool Sije Veenstra feliciteert Sara Kinderman met het behalen van haar rijbewijs. Het heeft even bloed zweet en tranen gekost maar de aanhouder wint. Wij wensen haar ook vele veilige kilometers toe.

Berichten voor de Sk没telbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl


12


13

Wind en regen op de dag van de “Slach om ’e Toer”

Op vrijdag 27 december werd voor de 4e keer de “Slach om ‘e Toer” georganiseerd. Van ons groepje wandelvriendinnen, werd er weken/dagen van tevoren al over gepraat dat we hier aan mee zouden gaan doen. Trouw gingen we twee keer per week onze stijve spieren los maken tijdens een wandeling van ongeveer 8 á 10 km door onze mooie natuur die Surhuizum rijk is. Iedere keer weer een andere route, zodat we ons niet zouden vervelen We beginnen dan ook met een behoorlijk tempo, maar naarmate we steeds meer beginnen te kletsen dan zakt het tempo langzamerhand. Gesprekstof genoeg onderweg voor deze dames, o.a. uitkijken naar het zoekplaatje van Klaske, waar we veel moeite voor hebben gedaan, maar dankzij het wandelen en zoeken was het Jantsje die de tekst gevonden heeft, nl. boven de oorspronkelijke deur bij Piersma. En voor je het weet zijn we al thuis. 27 december naderde snel. Voor de kerstdagen kwam Piet Paulusma met zijn weerpraatje: Vrijdag 27 december heel veel regen en harde wind tot stormachtig. Wat nu? Daar is toch niets aan? Harde wind geeft niets, maar regen?? Vanaf 10.00 uur op 27 december werd er verschillende telefoontjes heen en weer gepleegd, wat doen we? Ons doelstelling was 18 km, dan doen we nu de 8 km. Iedereen was het hier mee eens. De poncho’s werden van stal gehaald en om half 11 starten we bij het dorpshuis. Deze keer met zijn vieren. Het was droog!! Eerst een ‘slach om ‘e toer’, daarna door het dorp, naar de Koaisreed, Koaiwei, Rysloane, naar Petersburg in de Mieden, onze eerste stop en waar heerlijke oliebollen en warme choco-


14


15 lademelk te krijgen was. Het was er leuk en gezellig om een praatje te maken met iedereen die wel aan de tocht meededen. Iemand zei: “mensen die thuis zijn gebleven, hebben meer last van het weer, dan mensen die wel mee hebben gewandeld.” En zo is het ook! Het was helemaal niet koud. Nadat we de oliebollen genuttigd hadden, moesten we weer verder. We gingen eerst door de warme stal van Henk van der Veen om via hun pad naar de Rysloane te komen. Het begon nu te regenen, maar dat deerde ons niet. We konden nu even onze monden dicht houden, want we hadden nu tegenwind met de regen in ons gezicht. Op een gegeven moment was de wind zo hard dat we waanden ons aan een strand. We vlogen met onze poncho’s aan, bijna de lucht in. Heerlijk lekker uitwaaien! Onderweg op de Rysloane kwamen we een fotograaf van Actief tegen die foto’s van ons maakte tijdens de tocht. Na een klein interview door hem kwamen we de week erop, ook nog op de voorpagina van de actief krant. Om half 1 waren we weer terug bij de finish in het dorpshuis waar we ons konden afstempelen en een medaille kregen Onze inwendige konden we vullen met een heerlijke kom vol erwtensoep en rookworst. Wat een prima verzorging. Een dikke pluim voor de organisatie! (De foto van de “gekke froulju” is gemaakt door Djoeke) Hartelijke groeten en tot de volgende “Slach om ’e Toer” op 30 december. Djoeke, Jantsje, Tine en Pytsje.

Surhúster kuiertocht bedankt alle wandelaars, vrijwilligers en sponsoren Ondanks het slechte weer hebben de wandelaars van de “Slach om ’e Toer” zich niet door de harde wind en de regen tegen laten houden. Bij het startbureau in MFC “De Delfeart” hebben zich dit jaar 224 deelnemers ingeschreven. Beduidend minder dan vorig jaar, maar desondanks toch een mooi aantal. Mede door de inzet van de vele vrijwilligers en de sponsoren van dit wandelevenement is ook de vierde editie van de “Slach om ’e Toer” weer een succes geworden. Als organisatie kijken we dan ook al weer uit naar volgend jaar. De “Slach om ’e Toer” wordt dan gelopen op de voorlaatste dag van het jaar, op dinsdag 30 december 2014. Als organisatie willen we dan ook alle wandelaars, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk bedanken. Zonder jullie deelname, inzet en/of bijdrage zou de Surhúster kuiertocht niet zijn uitgegroeid tot het wandelevenement wat de “Slach om ’e Toer” nu is. Graag zien we jullie dan ook volgend jaar terug in Surhuizum voor het eerste lustrum van de “Slach om ’e Toer”. Organisatie “Slach om ’e Toer”


16


17

Oars as Oars Lifestyle weer terug in Surhuizum Na een aantal ‘omzwervingen’ is Oars as Oars Lifestyle weer terug op hun oude vertrouwde stek in Surhuizum. We zijn weer blij en trots dat we weer terug zijn, na op verschillende locaties te zijn geweest is gebleken dat we ons het meeste thuis voelen in Surhuizum. In ons compleet vernieuwde sfeerstudio kunt u kennis maken met kwaliteitsmeubelen en accessoires voor een zeer goede prijs. Bij velen wordt bij de naam Oars as Oars Lifestyle meteen de link gelegd dat we dan ook duur zijn, dit is absoluut niet zo. Doordat wij rechtstreeks van de fabrikant kopen en ook functioneren als groothandel kunnen we zeer concurrerend onze producten aanbieden .Ook via onze webshop kan bijna de gehele collectie online worden besteld De collectie van Oars as Oars is exclusief wat betreft het aanbod in de collectie. We struinen vele meestal nog onbekendere en kleine beurzen en leveranciers af om toch “Oars as Oars” te zijn en te blijven. Ook werken we samen met een aantal ateliers en meubelmakers die bijna alles costume made kunnen maken voor de klant onder het motto: U heeft een idee en wij maken het voor u. Daarnaast hebben we ook nog een ontwerpstudio waar we complete interieurplannen maken voor zowel de zakelijke als de particuliere klant. De ene keer weet dat klant totaal niet wat hij wil en helpen we hen, met een vrijblijvend eerste gesprek een inventarisatie te maken wat ze mooi en ook praktisch vinden. Een andere keer is het puur een kwestie van bevestigen wat de klant wil, meestal helpen we om de laatste puntje op de “i” te zetten. Op 14 december was er een inloopdag in Surhuizum, zogenaamd “Slowlife”. Slowlife staat voor zaken als genieten, lekker eten en drinken, comfortabel en gezellig leven en wat verder belangrijk is in het leven. Op deze dag kon een ieder inspiratie opdoen voor alle hips en tips op woongebied en waren er op culinair gebied de Fries stamppotkampioen Jan Cooks 4 You en onze “eigen” bakkerij Wouda. De bedoeling is dat we 3x per jaar een Slowlife dag gaan doen, met steeds een nieuw thema. Alle bewoners van Surhuizum zijn natuurlijk van harte uitgenodigd. Vooraf zal dit worden aangekondigd in de Grutte Gelf. 5 Jarig jubileum: We zijn er trots op dat we 5 jaar bestaan en dit willen we samen met u vieren.


18


19 aande kortingsbon een korko Alle bewoners krijgen bij inlevering van onderstaande ting op het gehele assortiment van maar liefst 20% (geldig t/m 1 maart 2014). Jo binne fan herte wolkom! Groetnis, Martha en Tjip Oars as Oars Lifestyle is geopend op de volgende dagen: Donderdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Mocht u op een andere dag of tijdstip willen komen dan is dit natuurlijk mom gelijk. Maak hiervoor telefonisch of per mail een afspraak. Oars as Oars Lifestyle It SĂşd 39, 9283 TT Surhuizum www.oarsasoarslifestyle.nl info@oarsasoarslifestyle.nl tel. 0512-364959 of 0646113013


20


21

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit...

Noch mar krekt troud en no al bytanke‌

Grutte Gelf Doordenker Was de man vol van:


22


23

Kerstfeest Johannes Looijengaskoalle Wij zijn naar het kerstfeest van de Johannes Looijengaskoalle geweest en wat hebben we genoten. De Pypketsjerke zat behoorlijk vol met heiten en memmem, pakes en beppes. De kinderkopjes die zo blij keken want ze mochten meedoen met gedichtjes opzeggen, verhaaltjes vertellen, versjes zingen, dansen en toneelstukjes opvoeren. Er was een verhaal dat uitgebeeld werd door middel van tekeningen die de kinderen zelf gemaakt hadden, ieder op zijn of haar wijze. Alle lieverdjes en bengeltjes zongen mee uit volle borst, vooral de refreinen werden uitgejubeld. Dit alles vonden wij een echt kerstfeest. Het personeel heeft hiervoor heel veel werk verzet; dit verdient een groot compliment. Een pake en een beppe “Keunst fan it libben“ yn de Pypketsjerke Snein 9 febrewaris sil it Kwartettenkoar ûnder lieding fan Teake Posthuma moarns optrede yn de Pypketsjerke. It is in mienskiplike tsjinst foar Stiensgea en Surhuzum. It begjint om 10.00 oere. It koar giet it stik: “de keunst fan it libben” (mei muzyk fan Hindrik v.d. Meer en tekst fan Eppie Dam) útfiere. It stik bestiet út sprekteksten en lieten útgeande fan en basearre op it bibelboek Preker. De Preker wie immen dy’t him derop útlei om wiisheid te finen en de essinsje fan it libben nei te gean. It koar sjongt hjir oer prachtige lieten en twa lêzers fertelle tusken de lieten troch oer Preker en syn teksten. It wurdt fêst in prachtige tsjinst. Eltsenien is fan herte wolkom! PKN Stiensgea en Surhuzum

Bedankt Graag wil ik een ieder bedanken voor de kaartjes, telefoontjes of praatjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst. Verder willen we een ieder nog een voorspoedig en gezond 2014 toewensen. Siep en Rinske Folkerts


24


25

FRL post Beste mensen van Surhuizum, Allereerst wens ik iedereen een voorspoedig 2014! Ten tweede wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik bij jullie het afgelopen jaar de post mocht bezorgen. Ook de postzegelverkoop gaat goed, met name de laatste maand van 2013 was geweldig. In totaal heb ik 130 velletjes kerstzegels verkocht. Van elke zegel ging ook nog eens 2 cent naar Serious Request. Top!!! Wel wil ik jullie er op wijzen dat er een aantal kaarten misschien niet zijn aangekomen. Er zaten kaarten tussen voor o.a. Opende (Gr.), Lutjegast, Grootegast, Doezum, Zwolle, Emmeloord, Soesterberg en Rijssen. Dit is GEEN Friesland. De meeste kaarten heb ik kunnen traceren, omdat ik dan zag wie ze in de bus gooiden. Maar er zijn dus ook kaarten gewoon verstuurd. Persoonlijk vind ik dit jammer, want ik weet niet of ze nu wel zijn aangekomen. Natuurlijk ga ik gewoon door met de verkoop van de FRL-postzegels. Deze kosten 0,40 cent de zegel (4 euro voor een vel). De PostNL-postzegel staat nu op 0,64 cent. Dit scheelt dus behoorlijk. Dus alleen in Friesland verzenden kan goedkoper. In verband met werkzaamheden zal ik niet altijd thuis zijn, maar anders kunt u altijd terecht voor een velletje postzegels. Daarom ben ik voortaan maandagsmiddags thuis voor de verkoop. U mag mij ook altijd bellen, zodat ik de postzegels kan meenemen op mijn ronde (dinsdag en vrijdag) of dat u ze haalt op een afgesproken tijdstip. De FRL-bus staat ook nog steeds bij mij voor bij de weg met de grote FRL stickers erop!! Geen retour poststukken in deze bus AUB!!! Dit moet gewoon in de oranje brievenbus van PostNL. Met vriendelijke groet, Klaske Beukema Doarpsstrjitte 46, Surhuizum. Tel. 06-29590205


26

Doarpsjûn Freed 7 febrewaris 2014 Mei toanielselskip “De Fryske Krite” fan Bûtenpost

“De Grutte fersierder” It begjint om 20.00 oer yn It Gebouw oan it Langpaed Tagong is fergees!!! Yn it skoft ferkeapje wy lotten Foar de lotterij!


27

Jacob Veenstra: de man van staal

Wij kennen natuurlijk allemaal “Archie de man van staal” als stripfiguur, een man met een sterk karakter en enorme krachten. De “zoon van Surhuizum” Jacob Veenstra is de echte man van staal, sport is zijn levensstijl. Niet alleen heeft hij zijn werkzaamheden dagelijks in zijn twee sportscholen in Groningen maar elk moment van zijn vrije tijd is hij zelf actief om zijn favoriete sport te beoefenen. De zoon van Douwe en Grietsje Veenstra (nu woonachtig in Groningen) is nu 32 jaar en als hij een opsomming geeft wat hij al heeft gepresteerd dan raak je sterk onder de indruk. Steeds weer zoekt hij nieuwe uitdagingen, er wordt keihard getraind en toe geleefd naar steeds nieuwe evenementen. Zijn specialiteit is de duursport, wij hebben het dan over hardlopen, zwemmen en fietsen die soms wel 8 á 9 uur per dag in beslag kunnen nemen. Jacob is niet een man om daarover op te scheppen maar zijn prestaties liegen er niet om, een marathon die hij regelmatig doet bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,5 kilometer hardlopen, hij heeft in zijn amateurstatus al aan veel belangrijke wedstrijden meegedaan. Op het Europees kampioenschap haalde hij brons, in 2011 reisde hij af naar het WK in Hawaï, in 2012 deed hij even een stapje terug om alle aandacht aan zijn pasgeboren zoontje te kunnen geven.


28


29 Maar in 2013 moest hij weer toegeven aan zijn drang om een topprestatie te leveren, en zijn lichaam opnieuw optimaal te belasten. Ditmaal werd het de zwaarste triatlon, zwemmen in het ijskoude water van de Fjorden van Noorwegen, fietsen in bergachtig terrein met de finish op de hoogste berg. Het is natuurlijk algemeen bekend dat als je sport, je beter gaat voelen en dat het goed is voor je lichaam. En sterker nog, met sport investeer je op de lange termijn in je gezondheid, misschien heeft Jacob daarom onbewust het cijfer 99 in zijn mailadres staan. Een leeftijd van 99 die je kunt bereiken als men het lichaam (en de geest) altijd in een goede conditie houdt. Natuurlijk is het voor iedereen niet zo’n grote uitdaging als bij Jacob, hij is en blijft een sportfanaat en daarom is de omschrijving “man van staal” eigenlijk een compliment voor de sterke man uit Surhuizum. Dirk de Jong

Opbrengst collecte Multiple Sclerose Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 721 in Surhuizum, met 18 collectanten opgehaald. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of www.nationaalmsfonds.nl

via

Theaterstuk ‘Krimp’ Ook dit jaar speelt Achmea Culpa het theaterstuk ‘Krimp’ in Pannenkoekenhuis Landzicht, en wel op dinsdag 11 maart 2014. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 19,00 (incl. koffie)


30


31

Surhúster Saken Na al die drukte van de feestdagen wu ik wel eens weer even gezellig met syn tweetjes winkelen. Dus vroeg ik myn n Protter om met mij mee te gaan naar de stad. Want dat gebeurt helaas niet suvaak omdat hij er een pesthekel aan heeft. (Welke man niet!) Maar hij wu gien spelbreker wezen en het skaatsen begon trouwens toch pas laat in de middag. Dus wij in de auto naar de stad en dan heb je natuurlijk het parkeerprobleem. “Wacht jij even in de auto dan loop ik snel even naar de opticien”. Su stapte ik 10 minuten later met mijn nieuwe pc bril de auto in en vroeg myn Protter dat hij wel even met mij naar de Xenos en de Voordeelshop oordeelshop wu gaan en dan na die tiid gezellig met syn tweetjes bij V en D een kop koffie halen. “Wat heb je dan al niet noadich”, vroeg myn Protter, want ik zag dat hij zich nu al begon te ergeren aan myn koopgedragl. “Nou, een spuitbus voor het toilet, de koffie is op en… “Ja, ja, sprak myn Protter, Pro ik gaan wel met, want we mutte oek nog even langs een telefoonzaak, want je kunt nog steeds gien sms’sjes sturen met je toestel.” Oké, laten we dan eerst maar naar de telefoonwinkel lopen, en dan gezellig naar de markt en dan…” dan Jullie hadden dat gezicht van myn Protter mutten zien, dat werd steeds grimgri meriger. Wij dus eerst naar de telefoon winkel, toen even naar de markt om verse groenten en onderweg zag ik een schoenenzaak met aanbiedingen aanbi en wipte te daar oek even naar binnen.” Eh, ik ga maar even pinnen,”sprak pi myn Protter. Ik stond met tassen vol groentes en fruit en met een laars in de hand toen myn Protter me vroeg dat ik op ien laars de wereld rond wu. “Nee, jonge, je wete toch dat myn linker voet iets groater is dan myn rechter, dus de verve koopster zoekt der nog de geschikte maat bij.” Maar eindelijk lijk na vijftien mim nuten stonden we weer búten… zonder laarzen. “Gaan we nu naar hús, want ik begin het su stadichoan behoorlijk zat te worden.” smeekte meekte myn Protter. “Nee, als we nu eerst de boodschappen in de auto zetten, ten, dan lopen we terug de stad in naar V en D om een lekkere kop koffie te halen en dan naar de XeX nos. “Moet je nou echt naar de Xenos, wat heb je dan noadig.” “Ik mut noch een koordjee veur myn bril hewwe.” “Die koop je daar niet dan mut je bij de opticien wezen, dan zie ik daar wel even”. Ondertussen was ik lekker in de winkel aan het sneupen doe’t myn Protter weer veur me stond met syn verve veelde blik. “Ik mut alleen nog olijven hewwe. e. Uteindelijk gingen we de winwi kel út met een volle mand vol etenswaren, enz. “Ga je nou echt mee naar hûs, want ik bin het meer dan stront zat!!” sprak myn Protter weer. Ik zag dat het serieus gemeend was en knikte tevreden. Ik had myn bril, een koordje, koordj krui-


32


33 den, olijven, vier nieuwe soepkommen en ik had myn groenten en fruit. Op naar hús. Onderweg zagen we een groate menigte op de brug staan. Wij natuurlijk oek nieuwsgierig en stapten út de auto. Daar stond een jonge knul met een hiele groate steur van wel een meter lang aan de waterkant te pronken. “Wat een kanjer,” zei Protter, “ maak een foto , is leuk voor de Grutte Gelf.” Dus heel trots maakte ik met mijn telefoontoestel een foto. Thús kommen su Protter de foto op de pc zetten , maar mooi niet, want ik had hielendag gien rúmte meer op dat kolereding, alles zat vol. Hij kon mij wel wurgen, su kwaad was hij. “Heb je weer niet goed gekeken”, vroeg myn Protter boos. “Nee, weet ik hoe dat ding werkt, ik ben al blij dat ik weet hoe ik moet bellen en hoe ik nou kan sms’en. Ik kan het su langzamerhand niet allemaal meer bijbenen met die apparaten allemaal, it gaat mij soms hielendal boven de pet.” Ik bin maar heel stiekum weggaan met de sturt tusken myn benen (hé, waar ik heb ik dat eerder gehoord Tseard P!) bang veur de verdere reacties van myn razende Protter. En weten jullie nu wat het mooiste is… wij hewwe hielendal gien kop koffie had. Hieldendal vergeten. Sibbeltsje Sipelsop

Deelnemers gezocht voor Iepen poadium Op zaterdag 8 maart 2014 wordt in MFC “De Delfeart” weer een ‘Iepen poadium’ georganiseerd. Ook dit jaar is er op het podium in het dorpshuis weer plaats voor bekend en onbekend talent. Dus wil je jouw talenten op het gebied van muziek, dans, toneel of voordracht laten zien aan een groot publiek, meld je dan snel aan bij Sietske Smid. Aanmelden kan via de mail sietskesmid@hotmail.com of telefonisch tussen 18.00-19.00 uur, tel. 352072.

Snertactie DTS Het snertweer laat nog even op zich wachten maar wat niet is kan nog komen! Vrijdag 14 februari vanaf 18.00 uur komen wij van korfbalvereniging DTS bij u aan de deur om heerlijke verse snert te verkopen. De snert zit in potten van 1 liter en in de vriezer te bewaren. Laat de winter maar komen! Activiteitencommissie kv DTS


34


35

De 25 jaar van… Surhuizumers op missie (1) Bladerend door de oude ‘Gelfen’ komen we heel wat mensen tegen die ‘op missie’ zijn geweest in het buitenland. Over de hele wereld komen we deze vrijwilligers tegen die graag met eigen handen iets willen doen aan de soms erbarmelijke omstandigheden waarin anderen leven. In deze aflevering van ‘De 25 jaar van…’ blikken we terug op hun werk en ervaringen in een land dat vaak zo ver van de onze afstaat. Ghana In oktober 1996 vertrok Hilly Rijpma, net afgestudeerd HBO-verpleegkundige, naar Ghana aan de westkust van Afrika om deel te nemen aan een medisch ontwikkelingsproject van de stichting Horizon Holland. In het ziekenhuis van Apam zal ze meewerken in de moeder- en kinderzorg. “Toen ik op 15 oktober het vliegtuig uitstapte op ‘Airport Kotoka’ in Accra wist ik niet wat mij de komende zes maanden te wachten stond. Het was erg warm, donker en er waren erg veel mensen die ons wilden helpen. De volgende dag begreep ik dat ik in een land, totaal verschillend van Nederland, was aangekomen. Het leek echt een wereld van verschil met weinig herkenningspunten. Dit was dus Ghana! Mijn lang gekoesterde droom zou hier in vervulling gaan…”, aldus Hilly.

Luchthaven Kotoka in Accra


36 In Accra, de hoofdstad van Ghana, komen de vrijwilligers uit Surhuizum aan land. Deze stad aan de Atlantische Oceaan telt meer dan twee miljoen inwoners en is voor de Surhuizumers de eerste ontmoeting met dit Afrikaanse land. Maar voor Hilly zit de reis er nog niet op. Vanuit Accra gaat de reis verder naar Apam. Deze kustplaats ligt op zo’n twee uur rijden ten westen van Accra, en ligt net als de hoofdstad aan de Golf van Guinee. Het ‘Catholic Mission Hospital’ waar Hilly gaat werken werd in 1959 opgericht door twee Nederlandse nonnen. Inmiddels wordt het al vele jaren volledig gerund door het eigen, Ghanees, personeel. Het ziekenhuis telt 105 bedden, die verdeeld zijn over vier afdelingen: mannen-, vrouwen-, kinder- en kraamafdeling. Het beschikt daarnaast over een polikliniek, operatiekamer, laboratorium, röntgenafdeling en een apotheek. Dagelijks bezoeken zo’n 70 patiënten de polikliniek. Eenmaal per week is er een speciale prenatale en zuigelingen kliniek. Deze dag wordt gemiddeld bezocht door meer dan 200 vrouwen met kinderen. “Onze taken liggen vooral op het ondersteunen van de verpleegkundigen bij hun dagelijkse werk en het geven van praktische voorlichting over volwaardige voeding, hygiëne, verpleegtechnische handelingen, efficiëntie enz. Er is absoluut geen sprake van eenrichtingsverkeer. Samen proberen we de verpleegkundige zorg te verbeteren in een situatie van beperkte middelen. Soms komen we tot erg vindingrijke oplossingen! Het peil van de gezondheidszorg ligt hier een stuk lager dan in Nederland. Er kan nog veel worden verbeterd, maar dit kost tijd en zal alleen mogelijk zijn als de verpleegkundigen zelf gemotiveerd zijn. Beetje bij beetje kom je zo steeds verder”, aldus Hilly. “In het ziekenhuis is een groot tekort aan verpleegkundigen”, vertelt Hilly, “en daardoor kunnen we ons op verschillende afdelingen erg nuttig maken: medicatie uitdelen, injecties geven, infusen opzetten, wonden verzorgen enz. De lokale verpleegkundigen waarderen het erg, het geeft een stukje verlichting van het vele werk”. Net als Hilly liep ook Erik-Jan Postma al een tijdje rond met het idee, om met eigen lijf en leden wat te doen om het dagelijkse leven van de allerarmsten iets geriefelijker te maken en zo de wereld een heel klein beetje te verbeteren. In 1998 vertrekt hij als ‘World Servant’ naar Saboba in het noorden van Ghana om daar bij een barak dat als ziekenhuis dienst doet een soort van revalidatieruimte te bouwen. Na een vliegreis van 7 uur komt Erik-Jan aan in Accra, waarna hem nog een moeizame busreis van nog eens 20 uur te wachten stond naar Saboba, een dorp van zo’n 2500 inwoners. Wat is de hitte van 40° Celsius een groot verschil met thuis en wat een armoede. Het valt zwaar om aan beide zaken te wennen. “Elk is hjirre”, zegt Erik-Jan, “de hiele dei dwaande om dyselde dei genôch te iten te krijen. As de dei om is, is alles op. Sy hawwe gewoan neat op foarrie.


37 Wol komt it geregeld foar dat in man twa froulju hat. Sokken hawwe foar dat er dan ien op it lân arbeidzje kin en de oare yn’e hûs. Dan soppet it wat rommer.” De vrijwilligersgroep waarmee Erik-Jan naar Ghana is vertrokken bestaat uit 23 jongens en meisjes, die uit het hele land komen. In de korte tijd dat deze World Servants in Saboba zijn gaat het helaas niet lukken om het revalidatiegebouw klaar te krijgen. Er is teveel tegenslag geweest. Het begon al met de vloer die eerst nog gelegd moest worden terwijl het de bedoeling was dat dit door een groep Ghanezen van het National Health Service, de plaatselijke gezondheidszorg, gedaan zou worden. Toch gaat iedereen voldaan weer naar huis. Allemaal zijn ze bezig geweest om iets voor een ander te betekenen en dat geeft een goed gevoel. Een leuke bijkomstigheid is dat er een goed contact ontstond met de lokale bevolking. Ook met de kinderen omdat ze daar spelletjes mee deden. Weer thuis, zo’n 10 pond lichter, maar een grote ervaring rijker… “Ik bin der no al wis fan”, zeg hij, “dat dit in goede kar west hat want it komt my fan alle kanten goed oan. Boppedat hâld ik wol fan wat aventoer en soks slagget fêst better op jonge leeftyd as letter”. En dat zal vast niemand hem tegenspreken. “Nog een paar maanden en dan vertrekken we naar Ghana”, vertelt Ieneke de Vries, “om daar met z’n allen het ziekenhuis in Nakpanduri af te bouwen. Het komt steeds dichterbij en ons bloed begint te kriebelen. Het grote avontuur gaat bijna beginnen.” Het is april 2011 en “ruim een jaar geleden zijn we begonnen met het maken van de plannen en zijn we begonnen met geld inzamelen”, aldus Ieneke. “Als groep hebben we het ontzettend leuk gehad het afgelopen jaar. We moesten elkaar beter leren kennen, we moesten samenwerken, de schouders eronder, letterlijk en figuurlijk. Potgrond actie, wc papier actie, meehelpen met de reünie van Plaatselijk Belang Surhuizum, kerstmarkt, benefietconcert met Jan Stolk en IBM-koor Burgum, onkruid wieden op de frambozenkwekerij, autowassen. En dan nog vele kleine acties tussendoor en persoonlijke acties van de jeugd, de sponsoractie in De Feanster. Het heeft ons dichterbij elkaar gebracht en het heeft ons dichter bij ons doel gebracht”, vervolgt zij haar verhaal. Onder leiding van Ieneke de Vries vertrokken de World Servants Marleen Boersma, Titia Bosklopper, Wilmer Brouwer, Rienk van der Heide (uit Kootstertille), Fokke Rijpma, Gretinus Scheepsma en Corné Visser op 9 augustus voor drie weken naar Ghana. “In plaats van dat we meebouwen aan de woningen voor de medische staf van het Saboba Medical Center, gaan we nu naar Nakpanduri, in het hoge noorden van Ghana. Hier wordt de bestaande kliniek uitgebreid tot het niveau van een ziekenhuis”, vertelt Ieneke.


38

De World Servants uit Surhuizum onder leiding van Ieneke de Vries Een ziekenhuis kan doktoren aantrekken waardoor er meer zorg geboden kan worden. World Servants is in 2010 met de hiervoor benodigde nieuwbouw begonnen. Om het ziekenhuis in Nakpanduri af te kunnen bouwen, gaan in 2011 extra groepen naar Ghana, waar de World Servants-groep uit Surhuizum dus één van is. Bijna drie weken eerder dan dat de World Servants-groep naar Ghana vertrok, stapte Ester Ytsma op 20 juli 2011 in Schiphol op het vliegtuig naar dit Afrikaanse land. “Dit doe ik niet met World Servants, maar met de organisatie Samenwerkvakanties”, vertelt Ester. Het principe van beide organisaties is eigenlijk precies het zelfde, alleen richt World Servants zich voornamelijk op het bouwen, terwijl Samenwerkvakanties de keuze aan jezelf laat. Zo kun je bij hen bijvoorbeeld kiezen uit bouwen, kinderwerk of sporten. “Zelf heb ik gekozen voor kinderwerk. Dit houdt in dat ik ongeveer 2,5 weken zal spelen, sporten, knutselen en zingen met weeskinderen”, aldus Ester. In Ghana aangekomen merkt ook Ester en de 49 andere kinderen, tieners en volwassenen van de ‘samenwerkvakantie’ dat alles een beetje anders ging dan ze gewend was. “Zo werden al onze koffers in één klein busje geduwd, en moesten wij met zijn allen in een andere bus. Deze bus had echter maar een gangpad van ongeveer twintig cm! Ook rammelde hij aan alle kanten vertelt Ester.


39

Ester Ytsma op samenwerkvakantie in Nungua “De eerste dagen verbleven we in Cape Coast, op een drie uur durende rit van Accra, de hoofdstad. Hier konden we alvast wennen aan het Ghanese klimaat en de Ghanese cultuur. Verder konden we alvast ons kinderwerk voorbereiden en was er tijd om de toerist te zijn. Zo zijn we naar het slavenfort van Elmina geweest, waar de Nederlanders vroeger over heersten. Toen werd het tijd voor onze projectdagen. We gingen met zijn allen werken bij het ‘New Life Orphanage’ in Nungua, vlak bij de hoofdstad. Een gedeelte van onze groep ging sporten met de kinderen, een gedeelte ging de wanden van de tegenover liggende school pleisteren en zelf zat ik bij de kinderwerkgroep. Dit betekende dat we met de kinderen gingen zingen, dansen, knutselen, spelletjes spelen en ga zo maar door. De kinderen daar zijn zo lief! In principe kun je ze een hele middag vermaken met een voetbal! Ze zijn zo snel tevreden en zo dankbaar voor het feit dat je er bent. Het geeft je echt het gevoel dat je er goed aan doet om daar te zijn. Ondertussen lopen er wat kinderen in Ghana rond die liedjes kennen zoals Superman, de hokie pokie en skying in the snow! Daarnaast hebben we hun verhalen verteld over David & Goliath, De Goede Herder, De Ark van Noach en nog heel veel andere!” “Eenmaal thuis besef ik pas wat deze reis eigenlijk met me gedaan heeft. Ik merk dat ik dingen veel meer ga relativeren en bent uiteindelijk gewoon veel dankbaarder voor de dingen die ik heb”, besluit Ester haar verhaal.


40 Kenia In 2011 zijn Anja Postma en Ymkje Boekema vertrokken naar Kenia om daar met World Servants een aantal dagen te werken in de grootste sloppenwijk van Nairobi. Daarnaast krijgen ze bij dit verdiepingsproject colleges en workshops van gerenommeerde Keniaanse docenten over hun land, armoede, ontwikkelingssamenwerking en christen-zijn. “Na een lange reis van 24 uur kwamen we eindelijk aan in Kenia. Bij aankomst stonden zeven Kenianen op ons te wachten, zij gingen samen met ons op project. We kwamen op de drukste dag aan, en het verkeer was een chaos, wat alleen maar file betekende. We hebben over een rit van 20 minuten ongeveer 2 uur gedaan en toen kwamen we aan bij ons verblijf: Fransiscan family center. Na de kennismaking hebben we de stad bekeken en zijn we naar de kerk geweest. Deze kerk bestaat uit drie tenten: één voor ouderen, één voor jongeren en één voor kinderen. Hier komen wekelijks 2000 mensen op af. Het is mooi te zien hoe de kerk zich inzet voor het droge noorden van Kenia waar nu ernstige honger heerst. Geloof heeft veel invloed en een grote rol voor ons gespeeld in het project. We hebben de eerste week vele colleges gevolgd en organisaties bezocht. We hebben hier vooral geleerd dat het belangrijk is om naar de behoeften van de mensen te luisteren voordat je ontwikkelingswerk gaat doen”, aldus Anja en Ymkje. Veel organisaties met middelklas Kenianen zetten zich in voor de arme Kenianen. Ze proberen met name de weeskinderen op het goede pad te krijgen en onderdak te bieden. Dit is erg belangrijk vooral als je bedenkt dat 70% van de kinderen in Kenia wees is. “Dit hebben we kunnen zien in de sloppenwijken. Hier hebben we een vrouw ontmoet die haar vorige leven heeft opgegeven voor de mensen in de sloppenwijken. Ze heeft voor een school, rescue center en een medische kliniek gezorgd. De mensen van de sloppenwijken kunnen hier gratis gebruik van maken”, vertellen Anja en Ymkje. “Zoals u op de foto (zie volgende pagina) kunt zien hebben we ook één dag schoongemaakt in de sloppenwijken, dit was zwaar en ontzettend smerig. Mensen hebben geen toilet en gooien hun behoefte in een zakje op straat, dit is één van de dingen die we moesten opruimen. We hebben de echte Keniaanse ervaringen meegekregen: Home stay, meerder malen pech onderweg, verkeer, Keniaanse wachttijd, Christendom, het eten, cultuur, natuur en niet te vergeten de gastvrijheid en openheid van de mensen. Door dit allemaal te zien, te voelen en te ervaren, heeft het ons geraakt en veranderd. Dit is een ervaring om nooit te vergeten!”, aldus Anja en Ymkje.


41

Anja Postma en Ymkje Boekema aan het werk in een sloppenwijk Zuid-Afrika Zat Anja Postma in 2011 nog in Kenia met Ymkje Boekema, vorig jaar zat ze voor negen maanden in Zuid-Afrika. Voor de organisatie Tshepo Ya Bana is ze vrijwilligerwerk gaan doen in Hammanskraal, een dorpje in de buurt van Pretoria. Tshepe Ya Bana is een christelijke organisatie die jonge kinderen helpen. Deze kinderen zijn verlaten, verwaarloost, ongewenst of hebben hiv/aids. Tshepo Ya Bana biedt een plekje voor deze kinderen. Ze proberen de kinderen een zo normaal mogelijk leven te geven. Door de kinderen naar school te sturen, laten spelen met vriendjes etc. Verder probeert de organisatie de kinderen in een nieuw gezin te plaatsen. Bij Tshepo Ya Bana werken momenteel vijf lokale mensen, een klusjesman, tuinman, twee vrouwen voor de schoonmaak en was en twee vrouwen voor de kinderopvang. Aangezien er ongeveer 20 kinderen in het huis zitten wil de organisatie graag hulp van vrijwilligers. “Daarom ga ik ook vrijwilligerswerk doen bij Tshepo Ya Bana”, vertelt Ester. “Ik zal voornamelijk gaan werken met de kinderen, maar ook zal ik taakjes als schoonmaken en administratie gaan verrichten.” “Ik ben nu vier maanden in Zuid-Afrika aan het werk bij Tshepo Ya Bana”, schreef Anja, “Het is ontzettend leuk hier. Ik kwam er hier achter dat het weeshuis midden in een ‘Big five’ reservaat zit. Dat betekent dus dat ik hier tussen de dieren leef. We mogen dan ook niet buiten het hek komen zonder auto vanwege de leeuwen. Het blijft me elke keer weer verrassen als ik weer andere dieren zie rond lopen buiten het hek. Ik heb laatst twee apen gezien een zwarte en een witte. Was erg leuk om te zien en vooral met de gedachte


42 dat je de apen hier nauwelijks ziet. Maar het is toch raar dat het normaal is geworden dat de zebra’s, giraffen, warthogs (zwijnen), struisvogels en nog wat andere dieren rondom het huis lopen, zo normaal is dat eigenlijk niet.”

Anja Postma aan het werk in het weeshuis “Tshepo Ya Bana heeft op het moment 11 kinderen. De kinderen waar ik mee werk zijn tussen de 1 en 10 jaar. Ze mogen op het moment niet meer kinderen hebben omdat ze niet geregistreerd zijn als weeshuis. Dit is een regel die sinds een jaar geldt. Het is een heel gedoe om Tshepo Ya Bana te registeren als weeshuis. Je moet veel geduld hebben en vaak genoeg er achter aan gaan anders gebeurt er niets”, aldus Anja. Eind vorig jaar, op dinsdag 17 december, is Anja weer in Nederland aangekomen. Of zoals Anja schrijft: “Het grote avontuur in Zuid-Afrika is weer afgelopen”. Hiermee besluiten we deze aflevering waar we de vrijwilligers uit Surhuizum hebben gevolgd in Afrika. In de volgende aflevering blikken we terug op het werk van de vrijwilligers in Noord- en Zuid-Amerika. Kornelis van Dekken Alle afleveringen uit ‘De 25 jaar van…’ kunt u teruglezen op onze website: gruttegelf.surhuzum.nl/25jaar.


43

Mees Kees Groep 6 en 7 van de Joh. Looijengaskoalle heeft mee gedaan aan een prijsvraag van de nieuwe film Mees Kees op kamp. Je kon prijskaartjes winnen voor je hele groep door een leuke foto op te sturen. Groep 6 en 7 heeft deze prijs gewonnen en gaan nu met zijn allen naar de bioscoop. Het volgende stukje tekst is ingestuurd: Meester Geert Meester Geert is de leuke, jonge, enthousiaste meester van groep 6 en 7 van de Johannes Looijengaskoalle uit Surhuizum. Gooit op maandagmorgen zijn benen op het bureau en zucht: ik zou willen dat het weekend langer was! Meester Geert maakt veel grapjes in de klas, schrijft op de weektaak een mop of raadsel. Dat vinden wij erg leuk! Als er iets leuks te doen is zet meester Geert het altijd in dikke letters en met veel uitroeptekens op de weektaak. Hij kan heel goed voetballen en komt ook wel eens bij de jongens kijken tijdens een voetbalwedstrijd. Ook staat hij wel eens op zaterdag op het korfbalveld, te kijken hoe zijn leerlingen de bal in de korf werpen. Hij verslaapt zich ook wel eens.

Verzoek Zoals jullie wellicht weten zijn wij vrijwilligers van de Voedselbank. Wij hebben in het verleden al eens een verzoek gedaan over het inleveren van plastic zakken die we hard nodig hebben voor de levensmiddelen enz. En jullie bijdrage was toen buitengewoon. Deze zijn zo langzamerhand allemaal gebruikt en wij zitten weer te springen om nieuwe aanvoer van plastic zakken. Deze kunnen jullie inleveren bij Auke en Riet Veenstra, Lustenburg 39. Alvast hartelijk dank.


44


45

Elzerd Elzinga: “It wie geweldich! Bedankt allegearre” De 12-jarige Elzerd Elzinga is nog dolenthousiast over de reacties die hij mocht ontvangen na een oproep om hem te sponsoren voor Serious Request. In ruil daarvoor liepen hij en zijn pake samen, in plaats van te fietsen, met Eline Santema Maaike Atsma en Maaike Banga uit Surhuisterveen naar de CSG “Liudger” (klas 1) in Drachten. Onderweg voegde zich nog een pake bij het groepje. De tocht werd zonder problemen afgelegd en de wandelaars werden onder gejuich ontvangen. Uit hun klas waren zij de enigen die een dergelijke prestatie hebben geleverd. Prachtig natuurlijk, maar het ging hen tenslotte om het resultaat en dat mag er zijn: ze hebben samen in totaal € 665,00 opgehaald. Elzerd was goed voor een kleine € 125,00, terwijl een onbekende dame, die onder de indruk was van de prestatie van de jonge actievoerders, een gift van € 250,00 doneerde. Elzerd over zijn ervaring: “It wie geweldich! Ik wol graach alle sponsors hiel, hiel hertlik betankje!” Conclusie: met jonge mensen met een dergelijke instelling komen we er wel!

Bakkerij Wouda in 2014 Eerst nog de allerbeste wensen voor een goed, gezond en lekker vers 2014! Dit jaar een verandering: wij zijn nu woensdagsmiddags gesloten. Openingstijden: Dinsdag, donderdag en vrijdag open van 08.00 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur. Woensdag open van 08.00 - 12.00 uur. Zaterdag open van 07.30 - 13.00 uur. Ook in Harkema en Rottevalle zijn wij van dinsdag t/m zaterdag elke ochtend open. En elke dag verse levering aan Albert Heijn te Surhuisterveen en Geke’s Bakkerij te Kootstertille. Zo bakken wij er, samen met onze medewerkers, weer een goed jaar van! Graag tot ziens! Met een warme bakkersgroet, Sape & Aukje Wouda Doarpsstrjitte 30, Surhuizum. Tel. 0512-351326


46

Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Bestuur Plaatselijk Belang Tseard Veenstra, voorzitter Gerrie Posthumus, secretaris Henk van der Veen, penningmeester Tietie Hartholt, notuliste Sipke Bouma Janet Elzinga MFC “De Delfeart� Jitske Schaafsma, agendabeheer, tel. 0512-352504, email henkschaafsma@online.nl Henk Schaafsma, voorzitter, email henkschaafsma@online.nl Pieter Loonstra, secretaris, email pieter-loonstra@live.nl


47

Uitnodiging jeugddienst 19 januari ‘Samen staan we sterk!’ ‘Samen staan we sterk, De wereld is zo groot, De sterren staan zo ver, De hemel is zo hoog, Het doet er niet veel toe, Hoe koud het jou ook laat, Samen ben je meer, Je weet het vroeg of laat.’ - Stef Bos In de middagdienst van zondag 19 januari a.s. in de Doarpstsjerke zal de jeugd van de club haar medewerking verlenen. Het belooft een leuke en variërende dienst te worden, waarin de jeugd actief zal zijn. Ook zal de Band of brothers er zijn, die komen de dienst opvrolijken! Het thema van de dienst zal zijn; ‘samen staan we sterk’. Samen met je vrienden en vriendinnen gaat het veel gemakkelijker dan wanneer je alles alleen moet doen. Wist je dat God ook vrienden heeft - en dat jij er één van bent? Als je Hem lief hebt en gehoorzaamt, heb je een vriend die er altijd voor je zal zijn, om je overal doorheen te helpen! Samen staan we sterk! Allen van harte welkom!

Bedankt Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling tijdens en na mijn ziekenhuisopname. Het doet mij en mijn gezin erg goed dat er zoveel lieve mensen zijn die ons een hart onder de riem willen steken. Zeker omdat het ons allemaal net voor en tijdens de kerstdagen overkwam. Gelukkig gaat het nu de goede kant weer op! Ik wens jullie daarom ook voor het nieuwe jaar alle goeds en vooral gezondheid toe. Groetjes Nynke, Sipke, Fenna, Annet en Lucia Bouma


48

Zoekplaatje

Dit is het zoekplaatje dat heel wat mensen heeft beziggehouden, als we de reacties mogen geloven. Misschien zelfs wel uit hun slaap, maar dat was met die feestdagen niet een al te groot probleem. Dat deed het kerstgezang immers ook op 1e kerstdag/ochtend en dat was toch aangenaam wakker worden, vonden wij. En net zo aangenaam zal het dan zijn als na een tijdje prakiseren de oplossing ineens duidelijk is. Tenminste, dat blijkt wel uit het feit dat er dan meteen wordt gebeld! Van dat enthousiasme houden wij wel. Zoals de vorige keer geschreven, heeft Klaske Beukema deze opdracht ingestuurd en op mijn tip om maar voor haar fiets te springen als u er niet meer uitkwam, merkte ze op dat ze zich daar niet door liet afschrikken. Uw redacteur heeft ooit in het huis schuin tegenover Klaske gewoond, toen er nog een winkel in zat. Geen wonder dat sommigen daar hun gedachten naar uit lieten gaan, er werden immers nogal wat rookwaren verkocht in die tijd. Dit bordje had voor hem echter niets bekends en ook de kleur stenen paste niet. Het moest ergens anders worden gezocht dus. Er was nog een kruidenierswinkel in het dorp, maar die is in een dermate staat, dat meteen duidelijk was dat dit kozijn met het plaatje daar niet bij kon horen. Daar ziet dit er veel te netjes voor uit. We hadden nog wel een vermoeden, en dat werd bevestigd door dit bericht: Wij het wandelgroepje van Surhuizum, we hebben heel Surhuizum afgelopen om het zoek plaatje te vinden en tot onze verbazing hebben wij het vandaag gevonden en wel bij Aldert Tjebbe Piersma op de voorkant van het raam waar vroeger een deur zat. Je ziet het van de weg niet je moet er even heen lopen. Groetjes van de wandel club Pietsje Djoeke Tine Nynke Jantsje.


49 In het verslag van hun deelname aan de “Slach om 'e toer” elders in deze Grutte Gelf, vertellen ze wanneer ze er precies zijn achtergekomen. Dat het niet gemakkelijk was, blijkt ook wel uit de inzending van Jacob en Maike Mulder: "Het was het zoekplaatje deze keer wel: het bordje tabaksvergunning hangt aan het kozijn bij cafetaria/pannenkoekenhuis Piersma aan It Súd". En toen Jelle de Vries kwam met de volgende oplossing, wisten we het zeker: "Een echt zoekplaatje. Na veel speurwerk verricht te hebben en hier en daar wat informatie ontvangen te hebben van derden, is het uiteindelijk toch nog gelukt op oudejaarsdag deze tabaksvergunning te verkrijgen. Locatie: Caférestaurant Landzicht op It Súd (of pannenkoekenhuis)." Dus Klaske, hierbij kunnen we officieel mededelen dat het zoekplaatje is gevonden en kunnen we ook officieel vaststellen dat vele dorpsgenoten deze zoektocht leuk vonden. Voor herhaling vatbaar, dus mocht je nog eens iets tegenkomen, dan horen we het graag! En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere lezers van deze rubriek. Dan de nieuwe opdracht. Zoekt en gij zult vinden, het is wel degelijk Surhuizum, maar tip: kijk wat verder dan de dorpskom groot is. Aarzel niet, en geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen naar gruttegelf@surhuzum.nl of de.brouwers@hotmail.com mag ook of u kunt een berichtje achterlaten op de facebook-pagina van Meindert Brouwer. Tot het volgende zoekplaatje maar weer!


50


51

Wurklist

17 januari 19 januari

19.30 uur 13.45 uur

31 januari

19.30 uur

7 februari

20.00 uur

9 februari

10.00 uur

14 februari 14 februari

18.00 uur 20.00 uur

Klaverjassen in “De Delfeart”. Jeugddienst in de Doarpstsjerke. Meer info elders in deze Grutte Gelf. Klaverjassen in “De Praetkoer”, voor leden en donateurs kv DTS. Doarpsjûn in It Gebou met toneel van “de Fryske Krite” uit Buitenpost. enpost. “Keunst fan it libben“ yn de Pypketsjerke. Pypketsjerke Meer info elders in deze Grutte Gelf. Snertactie kv DTS. Klaverjassen in “De Delfeart”.

Spreuk van de maand “De mensen hebben één ding gemeen: en: ze zijn allen verschillend.” verschillend.

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: t-en-k (lees: tank)

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 3 februari 2014 inleveren bij: Djoeke Postma-de de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 8, 14 jannewaris 2014  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Seisentweintichtste jiergong, nûmer 8, 14 jannewaris 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you