ILT15 - program

Page 1

aarhus 28.-31. maj 201 5 I nternationalt leven de teater


Forsidefoto fra IGNORANCE | Fotograf: Jason Stang


velkommen ti l i lt15 > Internationalt levende teater Aarhus 28.- 31. maj 2015

Prøv det! Det gør en forskel at være med. Det gør intet at lade være.


ILT15 arrangeres af:

I samarbejde med:

DANS OG VISUELT TEATER

ࣽ​ࣽऎऄऑए

ए ࣿँ ऊ ँ इ ऑऊ ए ऐ

ILT15 støttes af:


indhold Velkommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

PROGRAMOMTALER THE SUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 IGNORANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 SOUND OF SILENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 STARING GIRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE . . . . . . . . . 22 A MANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 HUKOMMELSESPALADSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 MURIKAMIFICATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ILT15 SIDEAKTIVITETER Meget mere end forestillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artist-Talks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teaterbrunch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åbent Rum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Workshop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 32 33 34 35

Billetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planlæg din festival. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spillesteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bykort / venues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Credits og kontaktinfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 39 40 42 44 46


velkommen til ILT15 De bedste oplevelser bør deles med andre Teatret Svalegangen, Teatret Gruppe 38 og Aarhus Teater har rejst og hjembragt en række fremragende scenekunstoplevelser. Betagende oplevelser, som bør deles med alle jer, der endnu ikke har haft fornøjelsen. Med I LT15 Festival byder vi jer alle på en frodig buket af internationale forestillinger, og vi tør godt love, at der vil være oplevelser ud over det sædvanlige. Vidunderlige fornøjelser til alle – uanset alder, pengepung eller teatererfaring. Her er høj kvalitet og enestående oplevelser, som stimulerer sanserne, hjertet, hjernen og lattermusklerne. På tværs af grænser, genrer og generationer 28.-31. maj 2015 præsenterer I LT Festival i alt 9 forskellige forestillinger i Aarhus’ centrum. Byens teatre lægger scener og mandskab til, ligesom gader og stræder tages i brug. Aarhus vil kort sagt vibrere af fabelagtig scenekunst. Vibrationerne opleves gennem hele byen, når de optrædende kompagnier fra Frankrig, Canada, Holland, Belgien, Spanien og Tyskland indtager Aarhus’ scener og byrum. I LT15 har fornøjelsen af at præsentere publikum for en rørende og visuelt blændende teater- og musikforestilling, instrueret af et af de største teaterikoner i vor tid, Peter Brook. Desuden indbydes til musikalsk nyfortolkning og ironisk (selv)refleksion, når I LT åbner dørene og byder på Simon & Garfunkel teaterkoncert. Oplev desuden en fandenivoldsk stor-skala dukkeforestilling – totalt forbudt for børn! 4


Til gengæld er børn mere end velkomne til en række af festivalens øvrige forestillinger. Oplev blandt andet en ekvilibristisk udført dukketeater-forestilling, der vel bedst kan karakteriseres som ’en symfoni i ler’ – for børn såvel som voksne. Festivalen byder ligeledes på forrygende nycirkus i en forestilling med bid, humor og flyvende gulvbrædder, ligesom byrummet indtages, i en bragende, fysisk cocktail af moderne dans og parkour. Forundringsvillige børn og voksne kan også gå på opdagelse – sammen eller hver for sig – i en unik og finurlig teaterinstallation, der blot venter på at blive udforsket. Tilskuerne kan også se frem til at lade sig hvirvle ind i et drømmeagtigt, næsten æterisk univers, i en helt unik visuel teaterkoncert. Og så er der rørende drengefølsomhed og hæsblæsende mandehørm, når drenge, piger, mænd og kvinder inviteres til vidunderlig humor for fuld udblæsning i krydsfeltet mellem dans og fysisk teater. Desuden byder Aarhus Scenekunstcenter på en række spændende sideaktiviteter for nysgerrige borgere og andet godt folk. Prøv det! Det gør en forskel at være med. Det gør intet at lade være. Gå om bord i programmet og læs meget mere om alle forestillinger og sideaktiviteter. Velkommen til I LT i Aarhus 28.-31. maj 2015.

Bodil Alling

Mick Gordon

Per Smedegaard


welcome to ILT15 Great experiences should be shared with others Teatret Svalegangen, Teatret Gruppe 38 and Aarhus Teater, three of Aarhus’ theaters, have traveled and brought home a number of excellent examples of performing arts. These are experiences that have thrilled us, and we would like very much to share them with you. I LT15 Festival offers a lush bouquet of international performances, and we can promise that there will be experiences beyond the ordinary. What all of the performances have in common is that they challenge and amuse the audience – regardless of age, wallet size or theatre experience. There will be high quality and unique experiences that stimulate the senses, heart and brain. Across geography, genres and generations From May 28th to May 31st 2015 I LT Festival presents 9 different performances in the center of Aarhus. The city’s theaters will provide stages and manpower, just as the streets of Aarhus will act as a stage. Aarhus will, in short, vibrate with the energy of fabulous performing arts. The vibrations can be experienced throughout the entire city when performing companies from France, Canada, The Netherlands, Belgium, Spain and Germany occupy Aarhus’ stages and urban spaces. I LT15 has the pleasure of presenting the audience with a touching and visually dazzling theater and music performance, directed by one of the largest theatre icons of our time, Peter Brook. Furthermore we invite you to a musical reinterpretation and ironic (self-) reflection, when ILT opens its doors to a Simon & 6


Garfunkel theatre concert. You can also discover a large-scale devil-may-care puppet performance – totally forbidden for children! However, children are more than welcome to a number of the festival’s other performances. Experience, among others, an equilibristic puppet performance that is probably best characterized as ‘a symphony of clay’ – for children as well as adults. The festival also offers terrific circus in a performance with bite, humor and flying floorboards. The urban space is also taken up during the festival in a physical cocktail of contemporary dance and parkour. Curious children and adults can also explore – together or separately – a unique theatre installation. It is poetry and sensuality of the highest potency – and a quirky universe, just waiting to be explored. The spectators can look forward to being swirled into a dreamlike, almost ethereal universe in a unique visual theatre concert. And then there is touching boy sensitivity and fast-paced locker room mentality when boys, girls, men and women are invited to enjoy wonderful humor at full blast in the cross between dance and physical theatre. Note also that the Performing Arts Center of Aarhus offers a number of exciting side activities for curious citizens. Try it! It makes a difference to be a part of it. It does nothing not to be. Dive into the program and read more about all performances and side activities. Welcome to I LT in Aarhus 28 to 31 May 2015.

Bodil Alling

Mick Gordon

Per Smedegaard


alle dage HUKOMMELSESPALADSET – installation Luna Park Scenekunst (DK) GRATIS Tor og fre kl. 14-20 Lør kl. 10-20 Søn kl. 10-18 Teatret Gruppe 38 OBS: Installationen er lukket under forestillinger

torsdag 28. maj

8

Kl. 15

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) Teatret Gruppe 38

Kl. 1 7

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) Teatret Gruppe 38

Kl. 20

THE SUIT | Théâtre des Bouffes du Nord (F) Aarhus Teater / Scala


fredag 29. maj Kl. 15

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) Teatret Gruppe 38

Kl. 1 5

MURIKAMIFICATION | Arch8 – Erik Kaiel (NL) Brobjergskolen v. Bora Bora, parkeringspladsen

Kl. 17

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) | Teatret Gruppe 38

Kl. 17

STARING GIRL Zonzo Compagnie in coproduction with the Rataplan Arts Centre and De Werf Arts Centre (BE) Teater Katapult / Godsbanen

Kl. 19

STARING GRIL Zonzo Compagnie in coproduction with the Rataplan Arts Centre and De Werf Arts Centre (BE) Teater Katapult / Godsbanen

Kl. 19

CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE Kopergietery & Het Kip (BE) Filuren / Musikhuset

Kl. 20

THE SUIT | Théâtre des Bouffes du Nord (F) Aarhus Teater / Scala

Kl. 20

MURIKAMIFICATION | Arch8 – Erik Kaiel (NL) Brobjergskolen v. Bora Bora, parkeringspladsen

Kl. 21

SOUND OF SILENCE | Jan Plewka & Band (D) Teatret Svalegangen / Gammel Sal


lørdag 30. maj Kl. 11

MURIKAMIFICATION | Arch8 – Erik Kaiel (NL) Brobjergskolen v. Bora Bora, parkeringspladsen

Kl. 11

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) | Teatret Gruppe 38

Kl. 13

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) | Teatret Gruppe 38

Kl. 15

A MANO | El Patio Teatro (ES) Teater Refleksion

Kl. 15

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) | Teatret Gruppe 38

Kl. 16

MURIKAMIFICATION | Arch8 – Erik Kaiel (NL) Brobjergskolen v. Bora Bora, parkeringspladsen

Kl. 17

m2 | Compagnie Ea Eo (BE) Bora Bora / Store Scene

Kl. 18

CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE Kopergietery & Het Kip (BE) Filuren / Musikhuset

Kl. 1 9

A MANO | El Patio Teatro (ES) | Teater Refleksion

Kl. 20

IGNORANCE | The Old Trout Puppet Workshop (CAN) Godsbanen / Åbne Scene

Kl. 21

SOUND OF SILENCE | Jan Plewka & Band (D) Teatret Svalegangen / Gammel Scene

10


søndag 31. maj Kl. 11

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) Teatret Gruppe 38

Kl. 1 2

A MANO | El Patio Teatro (ES) Teater Refleksion

Kl. 13

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) Teatret Gruppe 38

Kl. 14

m2 Compagnie Ea Eo (BE) Bora Bora / Store Scene

Kl. 15

HUKOMMELSESPALADSET – forestilling Luna Park Scenekunst (DK) Teatret Gruppe 38

Kl. 20

IGNORANCE The Old Trout Puppet Workshop (CAN) Godsbanen / Åbne Scene

HUSK OGSÅ sideaktiviteterne: ARTIST-TALKS TEATERBRUNCH ÅBENT RUM WORKSHOP Læs mere om de øvrige festivalaktiviteter fra side 30.


12


THE SUIT Théâtre des Bouffes du Nord (F) HVAD Drama / Musikteater HVOR Aarhus Teater / Scala HVORNÅR Tor 28. og fre 29. maj kl. 20 (Fre + artist-talk) PRIS A 90-150 kr. SPROG Engelsk ALDER fra 16 år VARIGHED 75 min. u. pause Baseret på ’The Suit’ af Can Themba, Mothobi Mutloatse & Barney Simon

Instruktion, iscenesættelse og musikalsk instruktion Peter Brook Marie-Hélène Estienne Franck Krawczyk Lysdesign Philippe Vialatte Kostumer Oria Puppo Medvirkende Cherise Adams-Burnett Jared McNeill Ery Nzaramba Jay Phelps (trompet) Harry Sankey (guitar) Danny Wallington (klaver)

Under årets ILT-festival får publikum den helt særlige mulighed for at opleve den dybt rørende og visuelt blændende forestilling THE SUIT. Middelklasseadvokaten Philomen og hans kone Matilda, lever i det sydafrikanske township Sophiatown under apartheiden. Efter afsløringen af sin kones utroskab tvinger Philomen hende til at behandle elskerens efterladte og skamplettede jakkesæt som husets æresgæst.

This year´s ILT-festival presents the critically acclaimed performance THE SUIT, a heartbreaking and visually stunning story.


14


IGNORANCE The Old Trout Puppet Workshop (CAN) HVAD Dukketeater for voksne HVOR Godsbanen / Åbne Scene HVORNÅR Lør 30. og søn 31. maj kl. 20 (Søn + artist-talk) PRIS A 90-150 kr. SPROG Engelsk ALDER fra 16 år VARIGHED 73 min. u. pause

Medvirkende Nicolas Di Gaetano, Viktor Lukawski, Trevor Leigh, Judd Palmer som fortæller Dukkemagere Peter Balkwill, Juanita Dawn, Erin Baskerville, Nicolas di Gaetano, Jen Gareau, Pityu Kenderes, Deneen McArthur, Judd Palmer, Jonathan Davis, Kyla Read, Shawna Reiter og Clunk Puppet Lab: Jonathan Davis, Kyla Read, Shawna Reiter

Vi har mistet lykken! Hvordan kan vi få den tilbage? Det er spørgsmålet, IGNORANCE vil besvare i denne storslåede og humoristiske dukkeforestilling. Med sten, grene og knogler fortælles om urmenneskets lyksagelige oprindelse, og hvordan vores hjerner har udviklet sig til de hæslige lykkesugende parasitter, de er i dag. Hvordan bliver vi lykkelige igen uden at ty til alkohol eller andre rusmidler i jagten på lykkefølelsen?

Using rocks, branches and bones the performers of IGNORANCE tell us the story about the blissful origin of primitive man, and how our brains have evolved to the hideous bliss-sucking parasites they are today.


16


SOUND OF SILENCE Jan Plewka & band (D) HVAD Teaterkoncert HVOR Svalegangen / Gammel Sal HVORNÅR Fre 29. og lør 30. maj kl. 21 PRIS A 90-150 kr. SPROG Sange på engelsk, tale på tysk ALDER fra 16 år VARIGHED 120 min. u. pause

Vokal Jan Plewka Band Lieven Brunckhorst (klaver, saxofon, mundharmonika, fløjte) Marco Schmedtje (guitar) Dirk Ritz (bas) Martin Engelbach (percussion, cello) Instruktør Tom Stromberg Kostumer Sibylle Wallum

Med musik og små teatralske optrin inviteres publikum på en ironisk refleksion over 60’erne og vores egen popkulturelle fortid, når Jan Plewka, en af Tyskland store rocklegender, puster nyt liv i Simon & Garfunkels udødelige klassikere fra 60´erne. Oplev blandt andet en lille hilsen til ’The Graduate’, med Plewka i rollen som Dustin Hoffman og Anne Bancroft som Mrs. Robinson på storskærm.

This theatre concert by Jan Plewka and his band, is a unique way for the audience to rediscover and reflect upon the 1960’s, and the iconic Simon & Garfunkel songs that so perfectly encompass the dreams and traumas of this decade.


18


STARING GIRL Zonzo Compagnie in coproduction with the Rataplan Arts Centre and De Werf Arts Centre (BE) HVAD Visuel koncert HVOR Teater Katapult HVORNÅR Fre 29. maj kl. 17 & 19 (Kl. 19 + artist-talk) PRIS B 60-110 kr. SPROG Engelsk ALDER fra 12 år VARIGHED 60 min.

Instruktion og video Nathalie Teirlinck Tekst Wannes Capelle Musik Jan Van Outryve Vokal Aline Goffin Klaver Joris Caluwaerts Trommer Frederik Meulyzer Cinematograf og kamera Rik Zang Scenografi Lendert Pauwels & Jens Burez

Træd ind i et stemningsfyldt og mørkt univers i denne visuelle koncert, som fortæller om en gruppe udstødte børn, der vokser op i en verden uden andre. Forestillingen henter inspiration fra Tim Burtons digte, både i fortælling og udtryk, og gør brug af en helt unik kombination af musik og film, der sammen fortæller en række miniaturehistorier om nogle drømmeagtige spøgelsesskabninger. Kombinationen af film og musik skaber en magisk og forunderlig virkelighed.

This visual concert tells stories of unusual dreamlike creatures, inspired by Tim Burton’s poems. The audience follows a series of miniature stories about eccentric children who grow up as outcasts, in a film by filmmaker Nathalie Teirlinck.


20


m2 Compagnie Ea Eo (BE) HVAD Nycirkus HVOR Bora Bora / Store Scene HVORNÅR Lør 30. maj kl. 17 Søn 31. maj kl. 14 (Lør + artist-talk) PRIS B 60-110 kr. SPROG Engelsk ALDER fra 9 år VARIGHED 60 min.

Medvirkende og iscenesættelse Eric Longequel, Sander De Cuyper, Jordaan De Cuyper, Bram Dobbelaere Lysdesign og scenografi David Carney Co. producenter Cie Ea Eo, Pol & Freddy VZW, VZW Circuscentrum, PCT Dommelhof, Humorologie, Jonglargonne

Hvad sker der, når man indespærrer fire jonglører på en scene, der systematisk bliver mindre, kvadratmeter for kvadratmeter? For de fire jonglører i m2 kan tilstedeværelsen af de øvrige jonglører være en kilde til både frustration og aggression, men det skaber også gensidig afhængighed og kreativ nytænkning. Jonglørernes pladsmangel er en afspejling af de problematikker, almindelige menneskelige forhold møder, når intimsfæren indskrænkes. Der vil flyve både gulvbrædder og bolde på scenen i m2!

The four jugglers in m2 are on a stage that keeps getting smaller. The jugglers are challenged by the presence of the others, as the space around them is vital to their juggling. This performance mirrors the complexities of everyday human relationships.


22


CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE Kopergietery & Het Kip (BE) HVAD Dans / Fysisk teater HVOR Filuren HVORNÅR Fre 29. maj kl. 19 Lør 30. maj kl. 18 (Lør + artist-talk) PRIS B 60-110 kr. SPROG Engelsk ALDER fra 15 år VARIGHED 65 min.

Medvirkende og iscenesættelse Gilles De Schryver, Arend Pinoy, Oliver Roels, Robrecht Vanden Thoren, Hendrik Van Doorn, Yahya Terryn Dramaturgi Ellen Stynen Lysdesign Dirk Du Chau Produktionsleder Karel Clemminck

Fem unge mænd har hovedrollerne i denne drengerøvsdanseforestilling. Med krop og sjæl formidler de en eksplosiv og sveddryppende fysisk kamp for livet. Med og mod hinanden. Til den bitre ende. Oplev en fandenivoldsk fortælling om drengedrømme, øl, glæde, barberskum, maskulinitet og jagten på den ideelle verden, hvor alt er muligt. Forestillingen om drengedrømme i skøn og fæl maskulinitet er både rørende og vidunderligt morsom.

Five young men take the lead in this dance and physical performance. With their bodies they tell us their story frantically throwing their own bodies into the battle, against and for each other. In an explosive and reckless fashion they portray the story of dreams, beer, happiness, shaving cream, masculinity and the quest for an ideal world.


24


a mano El Patio Teatro (ES) HVAD Dukketeater HVOR Teater Refleksion HVORNÅR Lør 30. maj kl. 15 & 19 Søn 31. maj kl. 12 (Lør kl. 15 + artist-talk) PRIS B 60-110 kr. SPROG Nonverbalt ALDER fra 6 år VARIGHED 45 min.

Idé, iscenesættelse og medvirkende Julián Saenz-Lopez Izaskun Fernández Teknikere Diego Solloa Fernando Moreno Aron Vargas Produktion El Patio Teatro er støttet af INAEM-Ministerio de Cultura de España

I samarbejde med

En magisk og virtuost udført verden af ler bliver skabt for øjnene af publikum. A MANO er en kærlighedshistorie om en lerfigur, der sidder i et butiksvindue, hvor han gang på gang forbipasseres af samtlige kunder i butikken til fordel for de pænere porcelænsdukker. Vi følger lerfigurens mange forsøg på at undslippe sin indespærrede skæbne og oplever hans kærlighed til pottemagerens kop. En virkelig fin og smukt udført forestilling for alle.

Enter a magical and intricately executed world of clay. In this puppet theatre performance two puppeteers create a world of clay in front of the audience. A MANO is a love story, about a clay figurine in a shop feeling ignored as costumers are only looking at the nicer porcelain dolls.


26


HUKOMMELSESPALADSET Luna Park Scenekunst (DK) HVAD Teaterinstallation HVOR Teatret Gruppe 38 HVORNÅR Forestillingstider Tor 28. og fre 29. maj kl. 15 & 17 Lør 30. og søn 31. maj kl. 11, 13 & 15

Installationstider Tor 28. og fre 29. maj kl. 14-20 Lør 30. maj kl. 10-20 Søn 31. maj kl. 10-18 (Lukket under forestillinger) PRIS C Gratis SPROG Dansk ALDER fra 6 år VARIGHED 30 min.

Kom indenfor i Zacharias Hjernøes forunderlige samling af erindringer. Publikum inviteres til at gå på opdagelse i et hemmeligt rum, hvor der gemmer sig en fin samling af souvenirs, der repræsenterer minder fra et helt liv. Og det bedste: Man må pille ved alt. Åbne, lukke, kravle og krybe. HUKOMMELSESPALADSET kan besøges både under forestillingen, hvor Zacharias’ historie fortælles, eller før og efter som installation, hvor man må gå på opdagelse i rummet.

This theatre installation invites the audience to enter the memory collection of a man, who has decided to remember everything! Explore the wondrous world of memories collected over a lifetime in HUKOMMELSESPALADSET. NB: HUKOMMELSESPALADSET can be visited at select times as a short show, or before and after as an installation.


28


MURIKAMIFICATION Arch8 & Erik Kaiel (NL) HVAD Parkour / Dans HVOR Brobjergskolen v. Bora Bora, på parkeringspladsen HVORNÅR Fre 29. maj kl. 15 & 20 Lør 30. maj kl. 11 & 16 PRIS C Gratis SPROG Nonverbalt ALDER Alle aldersgrupper VARIGHED Ca. 60 min.

Koreografi Erik Kaiel Dansere Kim-Jomi Fischer, Thami Fischer, Jefta Tanate, Heleen van Gigch, Mayke van Kruchten, Erik Kaiel Musik DJ Rapscallion Produceret af Arch8 I samarbejde med Dansateliers, Urban Explorers Festival, Krokusfestival, SWOP Festival

En alternativ byvandring, der er en topdynamisk, hæsblæsende og hurtigtgående oplevelse for hele familien. I MURIKAMIFICATION fremkalder fire dansere en drømmeverden, der tilfører det almindelige byrum et ekstra eventyrligt og surrealistisk lag. MURIKAMIFICATION er en udendørs danseforestilling, der inviterer publikum på en drømmerejse gennem Aarhus’ gader og stræder, hvor danserne med parkour, improvisation og streetdance giver en ny fortolkning af byrummet. Publikum inviteres til at betragte og betræde velkendte steder i byen på en helt ny måde.

The MURIKAMIFICATION performers evoke dream worlds that layer upon ordinary urban space. It is an outdoor dance-/parkour performance, which involves both the surrounding architecture, as well as the audience, as the dancers interpret the city space around them.


Meget mere end forestillinger >

30


I LT15 byder publikum på et bredt udsnit af international scenekunst, men festivalen er meget mere end forestillinger. I LT15 vil gerne udvide publikums mulighed for at komme helt tæt på de folk og tanker, der ligger bag scenekunsten. Derfor præsenterer festivalen igen i år en række spændende aktiviteter, som udvider mødet med scenekunsten. I en række artist-talks efter udvalgte forestillinger giver festivalen publikum mulighed for at stille spørgsmål til de kunstnere, der står bag. Publikum, såvel som kunstnere og branchefolk, kan også deltage i en uformel samtale over en lækker brunch. Desuden byder I LT15 på en spændende workshop, der giver en ekstra dimension til teateroplevelsen. Arrangementerne er skabt i samarbejde med aktører fra scenekunstmiljøet – lokalt, nationalt og internationalt. God fornøjelse!

Sideaktivitetsprogrammet for I LT15 er tilrettelagt af Aarhus Scenekunstcenter i samarbejde med: Den Danske Scenekunstskole – Skuespiluddannelsen og Dramatikeruddannelsen i Aarhus, Arkitektskolen Aarhus, Afdelingen Studio Constructing An Archive, Laboratoriet – Performing Arts Research and Development og Spiselauget.

Læs mere om alle aktiviteterne på

www. i lt1 5.dk A full English summary of all of ILT15’s side activities is available on www.ilt15.dk/en


Arti st-TALKS ilt15 sideaktivitet Med artist-talk programmet inviterer vi publikum til at deltage i spændende møder med instruktørerne og koreograferne bag festivalens forestillinger. Her er mulighed for at få et kig bag forestillingerne og få svar på eventuelle spørgsmål, der måtte trænge sig på. Artist-talks finder sted i salen ca. 10 min. efter forestillingen og foregår på engelsk.

Der vil være artist-talks efter følgende forestillinger: THE SUIT Fre 29. maj kl. 20.00 | Aarhus Teater / Scala STARING GIRL Fre 29. maj kl. 19.00 | Teater Katapult A MANO Lør 30. maj kl. 15.00 | Teater Refleksion m2 Lør 30. maj kl. 17.00 | Bora Bora / Store Scene CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE Lør 30. maj kl. 18.00 | Filuren IGNORANCE Lør 30. maj kl. 20.00 | Åbne Scene / Godsbanen

32


TEATERBRUNCH MED ILTs GÆSTEKUNSTNERE ilt15 sideaktivitet FÅ SPISELAUGETS SKØNNE WEEKEND BRUNCH INKL. KAFFE/THE/JUICE PRIS 90 KR. Laboratoriet inviterer igen i år til hyggeligt møde og dejlig brunch med repræsentanter fra de kompagnier, der gæster I LT. Scenekunstnere, som hele tiden udvikler nye metoder, nye udtryk og fortælleformer og som gerne deler deres viden gennem samarbejder og dialoger på kryds og tværs. Med ved bordet sidder kunstnere fra festivalens vidt forskellige forestillinger – mød dem til en snak om arbejdsproces, idéer og visioner. Teaterbrunchen er for både fagfolk og andre nysgerrige. Laboratoriet – Performing Arts Research and Development, er forum for eksperimenter og udvikling af moderne scenekunst. Læs mere på: www.laboratoriet.org

HVOR Godsbanen / remisen HVORNÅR Lør 30. maj kl. 10.00 PRIS 90 kr. BILLETBESTILLING via www.ilt15.dk senest fre 29. maj


åbent rum ilt15 sideaktivitet Oplev det aarhusianske byrum iscenesat på en helt ny og fortryllende måde. I forbindelse med I LT15 inviteres publikum ud i byens åbne rum for at opleve et helt særligt tværfagligt samarbejdsprojekt mellem studerende fra Den Danske Scenekunstskole og Arkitektskolen i Aarhus. ÅBENT RUM er en slags scenekunst-stafet, hvor de arkitektstuderende har fundet en række ’rum’ i byrummet, der skaber en fysisk ramme for en performance. Derefter er stafetten videregivet til seks dramatikere, der har forfattet en tekst til de individuelle rum. Endeligt er stafetten overdraget til en gruppe skuespillere, der står for den fysiske iscenesættelse af både rum og tekst. ÅBENT RUM vil være at finde på forskellige steder i Aarhus bymidte. Se www.ilt15.dk for mere information. HVOR & HVORNÅR Se www.ilt15.dk PRIS Gratis

34

Arrangører Den Danske Scenekunstskole – Aarhus og Arkitektskolen Aarhus, Afdelingen Studio Constructing An Archive


PARKOURWORKSHOP v. HOLLANDSKE ARCH8 & ERIK KAIEL i samarbejde med DGI Østjylland Koreografen Erik Kaiel og hans dansere fra Arch8 tilbyder en spændende workshop, der giver indsigt i gruppens arbejdsmetoder i krydsfeltet mellem moderne dans og parkour. Workshoppen er åben for alle nysgerrige uanset erfaring. Performance Parkour I workshoppen arbejder deltagerne med teknikker og metoder, hvor kroppen sættes i spil i forhold til det urbane landskab, og fortolker det. Oplev hvordan kroppen kan bruges til at gøre det urbane landskab til et fællesskabsrum. Kom og vær med!

Parkourworkshop HVOR Mødested Godsbanen, Foyeren Hvornår Se www.ilt15.dk Pris Gratis – tilmelding nødvendig, via www.ilt15.dk

Arrangører Arch8 & Erik Kaiel DGI Østjylland Danseværket


36


køb din bi llet her! >

b i lletten.d k


billetter Billetter kan købes gennem ILT15.dk via BILLETTEN.DK Eller ved henvendelse til: Teatret Svalegangen Rosenkrantzgade 21 8000 Aarhus C Billettlf: 86 13 88 66 Mail: billet@svalegangen.dk Det vil desuden være muligt at købe billetter på spillestederne en time før forestillingsstart via en computer og print-selv. DER KAN IKKE BETALES MED KONTANTER PÅ SPILLESTEDERNE.

OBS! Billetter til HUKOMMELSESPALADSET / Luna Park Scenekunst er GRATIS. Disse kan kun reserveres direkte ved Teatret Gruppe 38 på billettelefon 86 13 53 11 eller via post@gruppe38.dk

38


priser Se ALT for kun 400 kr. OBS! Pladsreservation er nødvendig. Bestilles gennem tlf. 86 13 88 66.

A

150 kr.

RABAT – unge under 25 år eller studerende: 90 kr. Gælder forestillingerne: THE SUIT, IGNORANCE, SOUND OF SILENCE.

B

110 kr.

RABAT – unge under 25 år eller studerende: 60 kr. Gælder forestillingerne: STARING GIRL, m2, CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE, A MANO.

C

GRATIS

Gælder forestillingerne: MURIKAMIFICATION, HUKOMMELSESPALADSET. OBS! Reserver i forvejen, hvis du vil være sikker på plads til forestillingerne på HUKOMMELSESPALADSET.


TOR 28. maj

KL Aarhus Teater

Åbne Scene

Teater Teatret Svalegangen Katapult

Bora Bora

15 17 20

THE S U IT

FRE 29. maj

15 STARING GIRL STARING GIRL

17 19 20

THE S U IT SO U ND OF SILENCE

21 11 13

Lør 30. maj

15 16 17

m2

18 19 20

IGNORANCE SO U ND OF SILENCE

21 11 SØN 31. maj

12 13 14 15 20

40

m2

IGNORANCE


Filuren

Teater Refleksion

Teatret Gruppe 38

Byrummet

HUKOMMELSES PALADSET Åben HUKOMMELSES - 14-20 PALADSET HUKOMMELSES M U RIKAMI PALADSET FICATION HUKOMMELSES - Åben PALADSET 14-20 CHICKS FOR MONEY ... M U RIKAMI FICATION

A MANO

HUKOMMELSES PALADSET HUKOMMELSES PALADSET HUKOMMELSES PALADSET

M U RIKAMI FICATION

Åben M U RIKAMI 10-20 FICATION CHICKS FOR MONEY ... A MANO

HUKOMMELSES PALADSET A MANO HUKOMMELSES - Åben PALADSET 10-18 HUKOMMELSES PALADSET


spi llesteder Brobjergskolens parkeringsplads (v. Bora Bora) 8000 Aarhus C

BORA BORA Valdemarsgade 1 8000 Aarhus C Tlf: 86 19 00 79 www.bora-bora.dk

Godsbanen / Åbne Scene Skovgaardsgade 3 8000 Aarhus C Tlf: 41 85 66 80 www.aabnescene.dk

TEATER KATAPULT Skovgaardsgade 3 8000 Aarhus C Tlf: 86 20 26 99 www.katapult.dk

FILUREN / Musikhuset Aarhus
 Thomas Jensens Allé
2 8000 Aarhus C Tlf: 22 84 81 85 www.filuren.dk

42


TEATER REFLEKSION Frederiksgade 72 8000 Aarhus C Tlf: 86 24 05 72 www.refleksion.dk

TEATRET GRUPPE 38 Mejlgade 55 B 8000 Aarhus C Tlf: 86 13 53 11 www.gruppe38.dk

TEATRET SVALEGANGEN Rosenkrantzgade 21 8000 Aarhus C Tlf: 86 13 88 66 www.svalegangen.dk

AARHUS TEATER Teatergaden 8000 Aarhus C Tlf: 89 33 23 00 www.aarhusteater.dk


LE E AL

EN

GA

DE

GA ER

ST

ER

AL

LE

KR IEG ER SV

ÅR DS GA DE

EJ

FR

ED

ER

IK

S

AL

LE

JÆG ERGÅ RDSG ADE

44

DE

ROSENKR

RY ES GA

PA R K

ED FR

BA N EG

GA DE M.P . BR UU NS

VA L

DE

MA

RS

GA

DE

ER

IK

S

AL

ALL

LE

E

SØN

DER

AL

LE

ANT ZGA DE

IE N

VE

DE

S PA N

GA

ND

DS

AR

ED

GA

FR

OV

KS

AD RG

E

E

TE TEA

ER

OC BL

L

SK

ØR

DEN

SK OL EG AD

ÅB .M

VA R

IM M

ERV AD

J.M

E

HS

AD

LE OU

DE

SG

GA

EN

RV

E

DS

E TO

AD

VA L

STO R

SG

OR

DE

TH

AR

LI LLE TORV

VO

VESTER GADE

EJ

IK

RGV

M EJ L

LD E

N

G R AV

GA D E

NØRR


bykort venues TEATRET GRUPPE 38

TEATRET SVALEGANGEN

AARHUS TEATER

BORA BORA / BROBJERGSKOLENS PARKERINGSPLADS

GODSBANEN / ÅBNE SCENE / TEATER KATAPULT

TEATER REFLEKSION

FILUREN / MUSIKHUS AARHUS


ILT15 BLIVER ARRANGERET AF Aarhus Teater, Teatret Svalegangen og Teatret Gruppe 38 i tæt samarbejde med Aarhus Scenekunstcenter, de århusianske scener og en række lokale samarbejdspartnere STYREGRUPPE I LT er kurateret af de arrangerende teatres teaterdirektører: Bodil Alling | Teatret Gruppe 38 Per Smedegaard | Teatret Svalegangen Mick Gordon | Aarhus Teater ILT15 BLIVER STØTTET AF Aarhus Kommune, Statens Kunstfond, A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Wilhelm Hansen Fonden PRODUCENTER Sigrid Aakvik og Charlotte Aaby PRESSE, PR & MARKETING Tine Hinzel Thomsen, i samarbejde med Malene Cathrine Pedersen og Ditte Starche Dalsgaard ØVRIGE FESTIVALAKTIVITETER KOORDINATOR Kasper Egelund | Aarhus Scenekunstcenter FRIVILLIGKOORDINATOR | Marion Vick ADMINISTRATION | Marianne Greve Iversen SCENEKOORDINATION & TEKNIK Steffen Ilfeldt, Søren la Cour, Line Bergø, Peer Mariboe, Hans Strandmark, Erik Jørgensen, Morten Laursen og Uffe Blaabjerg PROGRAMBOGSREDAKTION Tine Hinzel Thomsen, Malene Cathrine Pedersen og Sigrid Aakvik GRAFISK DESIGN | Randi Schmidt | randis.dk TRYK | lavpristrykkeriet.dk WEB | Itide WEB DESIGN | CZOO 46


KONTAKT ILT15 Mail: info@iltfestival.dk Internationalt Levende Teater c/o Teatret Gruppe 38 Mejlgade 55B DK-8000 Aarhus C Tlf.: 86 13 53 11 www. i lt1 5.dk

Fotocredits Forside (fra forestillingen IGNORANCE) | Jason Stang THE SUIT | Pascal Gely IGNORANCE | Jason Stang SOUND OF SILENCE | Sven Sindt STARING GIRL | Wouter Van Looy m2 | Anke Schwarzer CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR FREE | Phile Deprez A MANO | Clara Larrea HUKOMMELSESPALADSET | Thomas B. Berg MURIKAMIFICATION | Jeroen Boschwww.i lt15.dk


www. i lt1 5.dk