Pulsera identificativa Catalán

Page 1


Polsera Identificativa, la seguretat a seva mà >>>>

La identificació inequívoca dels pacients és una prioritat de la nostra atenció sanitària. La seva participació activa és fonamental per a la identificació i, per tant, la seguretat del pacient. L’objectiu de la polsera identificativa és conèixer en tot moment la identitat del pacient, per tal de garantir la seva seguretat clínica mentre es troba hospitalitzat.

OBLIGACIONS DEL PACIENT I/O FAMILIARS El pacient i/o familiars i/o tutors seran informats pel personal de Policlínica Nuestra Señora del Rosario sobre el funcionament de la polsera identificativa així com de la importància de la correcta identificació.

El pacient ha de: • Portar la polsera identificativa en tot moment, fins i tot el dia d’alta fins que surti de l’hospital. En arribar a casa pot procedir a retirar-la i eliminar-la. • Comunicar el seu deteriorament, robatori o pèrdua al personal sanitari.


La Identificació del Pacient >>>>

La Polsera Identificativa >>>>

Els sistemes d’identificació de pacients són claus per a la seva seguretat.

És un braçalet amb tancament de seguretat inviolable que garanteix la no obertura durant l’estada del pacient a l’hospital. Aquesta serà col•locada al canell o al turmell del pacient per un professional del centre.

Els problemes d’identificació de pacients s’associen a errors produïts en el curs de l’assistència sanitària, cada vegada més complexa. La polsera identificativa és fonamental perquè els sanitaris que l’atenguin coneguin en tot moment qui és, garantint la seva seguretat.

QUINA INFORMACIÓ CONTÉ La polsera conté dades identificadores inequívoques del pacient associades a la persona i no a la seva ubicació o situació clínica, com ara: • Nom i cognoms. • Número únic d’Història Clínica (NHC). • Data de naixement. A TENIR EN COMPTE Les dades que conté la polsera seran contrastades pel personal sanitari que atengui al pacient en els diferents departaments. Aquests sempre comprovaran la identitat del pacient davant de qualsevol procediment invasiu o no que se li vagi a realitzar (lliurament de medicació, extracció analítica, transport del pacient per a la realització de proves diagnòstiques...).

Tancament vermell

>>>>

Un punt vermell al tancament de la polsera indica intolerància o al•lèrgia. Abans de l’administració de qualsevol fàrmac, el professional sanitari comprovarà el color del tancament per assegurar la no existència d’al•lèrgies medicamentoses conegudes.


Policlínica Nuestra Señora del Rosario, al seu costat sempre que ens necessiti

F1810030029 v.2_CA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.